You are on page 1of 12

Proses Membina Rancangan Pemajuan Sekolah

Proses 1 Proses 2 Proses 3 Proses 4

Analisis Jurang (Graf)

Semak Program (sPeCt)

Dokumen
PS/PT/PO (RPS)

Pelan Tindakan

(OPPM)

10/3/2014

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Proses 1:

Analisis Jurang
1. Dapatkan markah keseluruhan std.

1 4 dari penilaian SKPM terkini. Lukis poligon pada graf. 2. Cadangkan sasaran dan lukis poligon. 3. Tandakan jurang terbesar untuk diberi keutamaan.
10/3/2014 RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Proses 1:

Analisis Jurang
4. Atau kenalpasti sebarang isu atau masalah atau hasrat(objektif) yang belum dicapai atau bermasalah untuk diselesaikan pada tahun (masa) ini untuk diselesaikan tahun hadapan (akan datang).
10/3/2014 RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Graf Analisis Jurang (Standard SKPM)

Skor Sebenar

Graf Analisis Jurang (Standard SKPM)

Skor Unjuran Skor Sebenar

10/3/2014

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Graf Analisis Jurang (Aspek SKPM) Standard 4

Skor Unjuran Skor Sebenar

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

10/3/2014

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Graf Analisis Jurang (SKPM Standard 3)

Jika std. 3 paling tinggi jurangnya, plot poligon bagi 3.1, 3.2 dan 3.3 bagi nilai sebenar dan sasaran yang dikhendaki.

Skor Unjuran Skor Sebenar

10/3/2014

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Graf Analisis Jurang (Aspek SKPM) Standard 3.2

Jika std. 3.2 paling tinggi jurangnya, plot poligon bagi 3.2.1 hingga 3.2.6 bagi nilai sebenar dan sasaran yang dikhendaki.
Skor Unjuran Skor Sebenar

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

10/3/2014

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

1. Jika jurang std.4 besar, rancang

Semak Program (sPeCt)

Proses 2:

program-program dan mengubahsuai teknik pembelajaran dan pengajaran. 2. Senaraikan program sedia ada, pertimbang untuk diteruskan, ditambah, dikurang, diwujudkan(baru) atau dihapuskan. 3. Potong isu/masalah yang telah selesai.
school Programme Check tool
10/3/2014 RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

4.3 Hasil Kerja Murid 4.5 Kaedah Penyampaian 4.6 Kemahiran Komunikasi 4.10 Penguasaan Isi Kandungan 4.11 Pengurusan Kelas

1. Kaedah Pedagogi Berkesan

2. Kursus Menanda Kertas 3. Kem Motivasi Murid 4. Program Sentuhan Kasih (Pelajar Lemah) 5. Kursus Kelas Ceria

2, 4

1. Perkasa RSKMT (SPSK PK 06) 2. Kursus Komunikasi Berkesan

5
10/3/2014 RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

Proses 3: Sedia PS/PT/PO/LT


Dokumenkan (bina) perancangan sekolah Pelan Strategik, PS (3, 4 atau 5 tahun) Pelan Taktikal, PT (setiap tahun) Pelan Operasi, PO (bagi setiap PT: catat perkembangan program bila memantau) Laporan Tahunan, LT Disimpan dalam folder bagi setiap unit dan satu salinan lengkap untuk sekolah

10/3/2014

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK

2014-2016

2013

2014-2016
10/3/2014

2013

RPS Sekolah disesuaikan oleh Zolkafli Tahir, PPK SJK