You are on page 1of 2

Pr. nr.

/ 2007 Locuinta unifamiliala P+1

Antemasuratoare
Instalatii electrice interioare Nr. Crt. 1 1 2 ! " ( 7 1 3 10 11 12 1 1! 1" 1( 17 11 Cod articol 2 #A02A1 #A02A2 #A02+2 #A0 C1 #A0 C2 #+02A1,*o-. "( #+02A1,*o-. "7 #A11A1 #D01A1,*o-. 20 #D0 A1,*o-. 1 #D0 A1,*o-. 2 #D01A1,*o-. ( Asimilat #D10A1,*o-. 2 #D1 A1,*o-. 1 ##0"C1 ##1!A1 #.02A1 &C01 $u% IP#& cu D'1(mm montat in)ro*at Idem cu D'20 mm Idem cu D'!0 mm $u% IP#& cu D'1(mm montat a*arent Idem cu D'20 mm Conducta cu ./ 20" mm* Conducta cu ./ ! mm* Do-e centrali-atoare 20021002100 Intreru*ator manual0 uni*olar0 in)ro*at0 constructie normala Comutator uni*olar0 in)ro*at0 constructie normala Comutator de ca*at *entru scara Pri-a %i*olara 4 cu contact de *rotectie +uton sonerie 5onerie ti* casnic Montare cor*uri de iluminat conform lista de *rocurare Montare lam*i conform lista ane2a Montare ta%lou electric $# Procurare ta%lou electric $# ec6i*at conform s*ecificatiei de ec6i*ament si sc6ema electrica !!0#uro2 0 72lei/#uro 7acordarea conductelor din cu*ru la %orne cu 5L 10mm* +anda 9L,:n 2"2! *t. le)are la *amant Incercarea ca%lurilor de ener)ie Dimensiunea articolelor U/M ! m m m m m m m %uc %uc %uc %uc %uc %uc %uc %uc %uc %uc lei Cantitatea " !22 !( ( "" 2 1!!2 1!( 11 1! " 2 13 1 1 3 3 1 1!1!

13 20 21

#.03A1 #807+1 #;01A1

%uc m %uc ( 1

22 2 2! 2" 2( 27 21 23 0 1 2

CP20+1 #801C1 #803C1 #810A1 <1P01A #C0"A1 &C01 #C12C1 #I02+1 #I0281 #I02;1 #I02I1

5uduri *rin su*ra*unere Conducta de le)are la *amant din %anda 9L,:n !02!mm Protectia conductei de co%orare L'101m din 9L !02!02! Cutie cu eclu-a de le)atura *entru centura de im*amantare =erificarea *ri-ei de *amant Ca%lu C//,. 210mm* tras *rin tu% de *rotectie Procurare ca%lu C//,. 210mm* 307lei/m 2 7m Ca* terminal *t. Ca%lu C//,. 210mm* #tansarea trecerii ca%lurilor *rin *ereti *entru se*ararea de medii umede #tansarea s*atiului dintre ca%lu si tea>a de *rotectie la treceri *rin -iduri #tansarea trecerilor de ca%luri *rin )olurile din -iduri Idem *entru *lansee Aco*erireatu%urilor de *rotectie cu D?1( Confectie metalica in)lo%ata in %eton Constructii metalice confectionate *e santier *t. a*arate0 sustinere0 ca%lu0 etc. Idem =erificare ta%lou electric

%uc m %uc %uc %uc m lei %uc %uc %uc m* m*

20 !1 1 1 1 7 (1 2

2 1

! " ( 7 1 3

#I0"A1 CL21A1 4 *o-. 1 A$D23D 4 *o-. 2 A$D23D 4 *o-. " #;0"C1

@) @) @) m* %uc

" 2" 10 ! 1

CN12A1 4 *o-. 1! =o*sire constructie metalica

AN$9CMI$0 Ing. Pirtea Consuela