НАКАЗ

27.09.2013

275

Про початок роботи
міжшкільного факультативу
у 2013/2014 році
На виконання наказу міського управління освіти від 11.09.2013 № 258
«Про організацію роботи міжшкільного факультативу у 2013/2014 навчальному
році», відповідно до наказів від 30.08.2013 № 233 та № 235, на підставі списків
учнів, рекомендованих адміністрацією закладів до зарахування до
міжшкільного факультативу, з метою забезпечення якісної роботи з даного
питання
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити на 2013/2014 н.р.:
- навчальний план міжшкільного факультативу (додаток 1);
- склад викладачів міжшкільного факультативу (додаток 2).
2. Погодити кількісний склад слухачів міжшкільного факультативу у
розрізі предметів та закладів (додаток 3).
3. Передати для роботи міжшкільного факультативу від ЕНВК № 1, ЕЗОШ
№ 2, ЕБГ «Гармонія», ЕЗОШ № 4, ЕНВК № 5, ЕЗОШ № 7 години у кількості,
визначеній їх робочими навчальними планами на 2013/2014 н.р., відповідно до
договорів.
4. Роботу міжшкільного факультативу розпочати з 01 жовтня 2013 року.
Заняття проводити у вільний від уроків час.
4. Директору ЕБЛ, керівнику міжшкільного факультативу Мятович І.В.
забезпечити функціонування міжшкільного факультативу відповідно до
Положення, затвердженого наказом управління освіти від 11.09.2013 № 258.
5. Головному бухгалтеру ЦБ управління освіти Лєвановій І.М. здійснювати
оплату праці викладачів міжшкільного факультативу на основі фінансової
звітності, поданої керівником міжшкільного факультативу Мятович І.В.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник управління

Т.О.Плахотна

Додаток 1
до наказу управління освіти
27.09.2013 № 275
Навчальний план
міжшкільного факультативу на 2013/2014 н.р.

Назва міжшкільного факультативу

з/п

Кількість
годин на
тиждень

Кількість
груп

1

Українська мова

2

2

2

Математика

2

2

3

Фізика

2

1

4

Історія України

1,5

1

Всього фінансується

Начальник відділу шкіл та позашкільних закладів

11,5 годин

В.В.Довбня

Додаток 2
до наказу управління освіти
27.09.2013 № 275
Склад викладачів
міжшкільного факультативу на 2013/2014 н.р.

п/
п

ПІБ вчителя

Назва
факультативу

Основне
місце
роботи,
посада

1.

Касярум

Українська
мова

ЕБЛ,
вчитель
української
мови

23

СВК,
старший
учитель

Тетяна
Володимирівна

Стаж Категорія
Рік
роботи
проходжен
ня
курсової
підготовки
2010

Рік
останньої
атестації

2011

2.

Назаренко
Людмила
Миколаївна

Фізика

ЕБГ
«Гармонія»,
вчитель
фізики

36

СВК,
вчительметодист

2011

2008

3.

Прохач
Валентина
Федорівна

Математика

ЕБЛ,
вчитель
математики

26

СВК,
старший
учитель

2011

2013

4.

Щербина
Ярослава
Анатоліївна

Історія
України

ЕБЛ,
вчитель
історії

19

СВК,
старший
учитель

2012

2008

Начальник відділу шкіл та позашкільних закладів

В.В.Довбня

Додаток 3
до наказу управління освіти
27.09.2013 № 275
Кількісний склад слухачів міжшкільного факультативу
у розрізі предметів та закладів на 2013/2014 н.р.

№ з/п

Предмет

Кількість учнів в
групах

1.

Українська мова

28/28

2.

Математика

22/23

3.

Фізика

20

4.

Історія України

26

Заклад, учнем якого є
слухач факультативу
ЕНВК № 1 – 12 уч.
ЕЗОШ № 2 - 12 уч.
ЕБГ «Гармонія» - 2 уч.
ЕЗОШ № 4 - 11 уч.
ЕНВК № 5 - 8 уч.
ЕЗОШ № 7 - 11 уч.
ЕНВК № 1- 8 уч.
ЕЗОШ № 2 - 4 уч.
ЕБГ «Гармонія» - 9 уч.
ЕЗОШ № 4 - 7 уч.
ЕНВК № 5 - 4 уч.
ЕЗОШ № 7 - 13 уч.
ЕНВК № 1 - 4 уч.
ЕЗОШ № 4 - 8 уч.
ЕЗОШ № 7 - 2 уч.
ЕБЛ - 6 уч.
ЕНВК № 1 - 11 уч.
ЕЗОШ № 2 - 4 уч.
ЕЗОШ № 4 - 7 уч.
ЕНВК № 5 - 1 уч.
ЕЗОШ № 7 - 3 уч.

Начальник відділу шкіл та позашкільних закладів

В.В.Довбня

Керівник міжшкільного факультативу

І.В.Мятович