You are on page 1of 11

Modele epice n romanul interbelic

~Studiu de caz~

Coninut

Romanul obiectiv Prezentarea general ............................3-4 Romanul obiectiv Partea practic ...............................4Romanul !ubiectiv Partea practic.............................................................................. -" Romanul mitic Prezentarea general......................................................................................"-1# Romanul mitic Partea practic..................................................................................................1# $ibliogra%ie.......1#-11

&

Romanul obiectiv
Prezentare general 'Romanul() a*a cum l vede +icolae Manole!cu n Arca lui Noe) 'a %o!t de la nceput n oc,ii mei in!olubilul n!u*i(. -l con!ider c aproape toate ncercrile de de%inire a romanului !%.r*e!c n parado/ iar contradic0iile *i ine/i!ten0a unui con!en! n orice %ac impo!ibil ace!t lucru. '1eoria romanului con0ine c.teva contradic0ii n n!e*i premi!ele ei2 a le nltura n!eamn a !pulbera genul ca atare2 a le accepta ec,ivaleaz cu a %ace impo!ibil o e/plica0ie coerent. 3ar dac) dup toate ace!tea) lum n con!iderare *i evolu0ia i!toric a genului) di%icult0ile !pore!c con!iderabil. Rezultatul e!te c %iecare critic !au teoretician pare a opera cu o no0iune proprie de roman) *i oarecum improvizat2 n orice caz) adaptat romanelor a!upra crora !e aplic n mod obi*nuit(. 1ot el aprecia c romanul e!te o !pecie 't.nr) vinil) lip!it de ra%inament( ceea ce demot %aptul c di%erite a!pecte generale !e pot modi%ica. 'Se admite azi() enun0a Manole!cu) 'c e/i!t dou moduri de a n%0i*a ac0iunea !au per!ona4ele unui roman) dou !trategii prin care ele apar cititorului5 unul direct) con!t.nd n 6pove!tire6) relatare !au di!cur!) *i altul indirect) con!t.nd n prezentare !au punere n !cen.( 7up cla!i%icare %cut de criticul Manole!cu putem !pune c n !crierea romanelor obiective autorii %olo!e!c prima !trategie) cea a pove!tirii) a relatrii. 7e a!emenea ace!ta !u!0ine ideea c !criitorul are o autoritate comparabil cu cea a lui 7umnezeu n operele obiective) a!t%el 'doricul romanului apar0ine unei v.r!te biblice de nceput *i unui creator la %el de impa!ibil ca *i 8reatorul(. 9n romanele dorice !e creaz o con%uzie de g.ndire nte autor i narator '!-ar zice c cel care !crie e !ortit ! %ie mereu con%undat cu altcineva5 n epoca criticii i!tori!ite *i biogra%ice) cu cel care trie*te2 apoi) cu cel care nareaz(. +aratorul e!te o %iin omni!cient *i omnipotent care !e a!eamn unei 'in!tan0e !upraindividuale) neconte!tate *i autoritare(. Precum remarca i criticul +icolae Manole!cu 'obiectivitatea acea!ta aparent a!cunde n! o reprimare a multiplului individual ce va %i re!im0it) ulterior) de ctre arti!t) la %el de durero! precum re!imte in!ul uman reprimarea de ctre colectivitate(. Romanul obiectiv a %o!t ale! de un procenta4 !emni%icativ de !criitori rom.ni2 cu precdere n prima 4umtate a perioadei interbelice. 7ar ncep.nd cu anul 1:3# ace!t tip de roman *i-a pierdut ncet popularitate printre !criitori. Romanele obiective) zi!e *i dorice) pot %i cla!ice !au reali!te) pentru acea!ta ele trebuind ! ndeplinea!c un !et de norme !tricte n alctuire. Romanele !unt !tructurat pe mai multe planuri de ac0iune *i !unt mpr0it %ormal n capitole *i volume. Romanul obiectiv genereaz o per!pectiv narativ auctorial. Prezentarea evenimentelor creaz impre!ia cunoa*terii deznodm.ntului de ctre un narator omni!cient. ;ce!ta are o viziune de an!amblu a!upra univer!ului %ic0ional av.nd acce! la lumea interioara a per!ona4elor) el cuno!c.nd at.t ac0iunile trecute c.t *i cele viitoare. +aratorul e!te a!emenea unui ppu*ar2 el nu core!punde ))de %acto( per!ona4ului implicat) ci prive*te numai nt.mplrile din a%ar) d.nd impre!ia c el a creat pove!tea. +aratorul e!te omniprezent deoarece 'vede prin zid() !e poate a%la n mai multe locuri n acela*i timp) nar.nd evenimente petrecute !imultan n locuri di%erite2 toate ace!te nt.mplri %iind narate la per!oana a treia. <iziunea de!pre lume di%er %oarte mult de la un curent literar la altul. ;!t%el n timp ce $alzac i !criitorii realiti con!idera i !u!inea c ))literatura e!te o oglind complet a moravurilor !ociale( ) +icola! $oileau i cla!icii erau de prere c arta e!te e/pre!ia raiunii) iar !copul ace!teia e!te ! plac i ! moralizeze. Scriitorul) criticul *i i!toricul literar =eorge 8line!cu *i 3

ilu!treaz i el concep0iile e!tetice privitoare la romanul modern n opera Enigma Otiliei) re!ping.nd prou!tiani!mul promovat de 8amil Petre!cu *i opt.nd pentru romanul reali!t) obiectiv) balzacian) dar n care !unt prezente te,nici moderne) ntruc.t ace!ta !u!0inea c 'tipul %ire!c de roman rom.ne!c e!te deocamdat cel obiectiv(. 1otodat 8line!cu e/prim nece!itatea apari0iei) n literatura rom.n) a unui roman de atmo!%er modern) de*i re!pingea teoria !incronizrii obligatorii a literaturii cu %ilozo%ia *i p!i,ologia epocii) argument.nd c literatura trebuie ! %ie n legtur direct cu '!u%letul uman(. 9n con!truc0ia romanului doric !e %olo!e!c di%erite te,nici narative !peci%ice. 8ele mai %recvent nt.lnite !unt5 te,nica !imetriei) te,nica planurilor paralele) te,nica contrapunctului) te,nica anticiprii *i te,nica detaliului !emni%icativ. ;ce!te te,nici nu !unt e/clu!iv %olo!ite n con!trucia romanelor obiective2 ele pot %i ntrebuinate de romancieri) de moderniti i de ali !criitori. 1e,nica !imetriei impune o !tructur circular) !%eric a romanului2 a!t%el incipitul *i %inalul prezint aceai imagine !au acelea*i elemente) mpre4urri) per!ona4e) !itua0ii etc. ;de!ea motivul drumului >n romanul Ion de ?iviu Rebreanu@ !au al !trzii >n Enigma Otiliei de =eorge 8line!cu@ e!te %olo!it n de!crierea !pa0iului ini0ial i %inal. Prin te,nica planurilor paralele e!te prezentat de!eori via0a oamenilor din medii !ociale di%erite. Romanele con!truite pe mai multe planuri narative urmre!c n mod obinuit de!tinele per!ona4elor n mediile lor de via. 1recerea de la un plan la altul !e realizeaz prin alternan0) iar !ucce!iunea !ecven0elor narative e!te redat prin nln0uire. 1e,nica contrapunctului pre!upune prezentarea aceleia*i teme !au a aceluia*i motiv n planuri di%erite. ;ce!t procedeu narativ *i are originea n terminologia muzical dar a %o!t preluat i n literatur. An bun e/emplu l putem lua din opera Ion de ?iviu Rebreanu unde con%lictul e/terior dintre 3on *i <a!ile $aciu care core!punde con%lictului dintre preot *i nva0tor. Prin te,nica planurilor paralele i a contrapunctului !e prezint ade!ea viaa rnimii i a intelectualitii !teti) evideniindu-!e di%erenele dintre ace!tea) dar i diver!e momente e!eniale !au con%licte puternice. 1e,nica anticiprii !au tol!toian e!te %olo!it de narator pentru !tabilirea anticipat a de!tinelor per!ona4elor. -lementele de decor !unt %olo!ite cu %uncie anticipativ. Printre ace!tea !e numr ade!ea copacul ca !imbol al vieii i morii) al ero!ului i al t,anato!ului) mrul) nucul i alt !imboluri. 1e,nica detaliului !emni%icativ e!te o modalitate de ncadrare cu precizie a ac0iunii n timp *i !pa0iu i de crearea a atmo!%erei n care !e vor derula de!tinele per!ona4elor. 8onturarea per!ona4elor !e bazeaz pe %olo!irea detaliului at.t pentru de!crierea portretului %izic al ace!tora) c.t *i pentru con!trucia per!ona4ul n totalitate5 %izic) moral *i n mi*care. Printre !criitorii rom.ni care !-au con%ormat !tilului obiectiv !e numr importante nume ale literaturii noa!tre. 3on ?uca 8aragiale) 3oan Slavici) ?iviu Rebreanu) =eorge 8line!cu i Marin Preda !unt numai c.teva. Partea practic 9n opera '-nigma Btiliei( =eorge 8line!cu) important critic *i prozator interbelic) ilu!treaz concep0ia !a critic *i teoretic de!pre roman) con!ider.ndu-l pe $alzac modelul e!en0ial. 9n e!eul '1eoria romanului() el con!ider c romanul trebuie ! %ie o !criere tipic reali!t) care ! demon!treze idei printr-o e/perien0 de via0. -l privete lumea !a creat matematic) analiz.nd %iecare pe!ona4 n parte) n! %r ! opteze pe per!pectiva !ubiectiv in!tituit prin pri!ma 4

propriilor g.nduri) triri con%uze i per!pective limitate ale per!ona4ului. ;bordarea e!te omni!cient) naraiunea av.nd loc la per!oana a 333-a) iar naratorul a!um.ndu-i un rol de om de tiin ce realizeaz un e/periment 'literar(. Per!ona4ele operei devin a!t%el putenic !upu!e naratorului) av.nd caracter de!potic i care le tipologizeaz puternic) %urindu-le de!tine care de!eori !unt tragice) puncte n care per!onalitile inevitabil converg. -!te de a!emenea introdu! conceptul retribuiei divine) %iind o %orm a mani%e!trii !trii de !u%let i opiniei naratorului > ;!t%el e!te cazul lui 8o!tac,e =iurgiuveanu) care n cele din urm) dup nenumrate aluzii a!upra morii !ale) i nt.lnete de!tinul ntr-un mod deo!ebit de crud5 pierz.nd odat cu viaa !a) motivul !u de e/i!ten@. 8riticul re!pinge prou!tiani!mul din romanele vremii !ale >8amil Petre!cu@) opt.nd pentru %ormula reali!t) balzacian. 1otu*i) +icolae Manole!cu) n articolul !u din volumul C;rca lui +oe() con!ider c obiectivitatea romanului C-nigma Btiliei( e parado/al) pentru c nu mai ilu!treaz) con%orm de%ini0iei) ab!en0a din te/t a unui narator) ci dimpotriv) interven0ia permanent a unui comentator !avant *i e/pert. ;!t%el imaginea cla!ic a naratorului n romanul obiectiv !e metamor%ozeaz din !implu arti!t ce-i e/pune lucrarea) la unul care nu doar c o analizeaz tangenial ci druiete %orm operei !ale prin acea!t elaborare. Se rede%inete romanul obiectiv din literatura rom.n ntr-unul) deii privit cu o obiectivitate ec,ivalent) mult mai tiini%ic) ncoronat de o te,nic literar calitativ !uperioar. 7e aceea) !-a !pu! c) la 8line!cu) mi4loacele literaturii inter%ereaz cu cele ale criticii *i c toate a!pectele !unt privite cu oc,iul unui e!tet. Romancierul n!u*i mrturi!e*te c vrea ! creeze documente de via0) a!emenea lui $alzac) dar ) de %apt) el %ace mai mult dec.t at.t) comenteaz via0a. 1e,nica acea!ta analitic a lui =eorge 8line!cu) at.t de !emni%icativ n cadrul obiectivitii romanului !e mani%e!t prin tem >raportarea unei !ociet0i degradate moral la ban ca valoare !uprem@ ) te,nica detaliului !emni%icativ) tipizarea per!ona4elor. 9n cadrul temei e!te dezvoltat %uncia etic) critici la adre!a unei !ocieti degradate i ntr-o continu degradare %iind prezente. Perec,ea Pa!calopol Stnic) caracterizeaz cel mai bin acea!t %uncie) reprezent.nd evoluia de la nobil) cult) moral > Pa!calopol@ ) la parveniti!m) Dit!c, i imoralitate > Stnic@. 1e,nica detaliului !emni%icativ %ace realizabil caracterizarea per!ona4elor prin mi4loace obiective > mediul n care trie!c@. 1ipizarea per!ona4elor e!te un %enomen nece!ar pentru ngrdirea proce!elor lor cognitive. +ece!itatea imprevizibilitii atribuit per!ona4elor comple/e %ragmenteaz proce!ul creator analitic tocmai prin caracterul !u uman) care n impo!ibilitatea autorului de a-l ngrdii) i creaz propria cale bazat pe triri i per!pective !ubiective. ;!t%el) tipiz.nd i prin comportamenti!m> prin care !e tran!mit e/clu!iv datele concrete) obiective ale comportamentului) %r a !e cunoa*te gndurile per!ona4elor) cu e/cep0ia celor dezvluite de ele n!ele@ autorul e!e o p.nz de prede!tinri ce contureaz de%initoriu !tructura romanului obiectiv. ?imba4ul e!te uni%ormizat) ceea ce trdeaz %aptul c naratorul !e a!cunde n !patele per!ona4elor !ale. Sunt utilizate acelea*i mi4loace lingvi!tice) indi%erent de !itua0ia !ocial !au de cultura ace!tora. 9n opera literar '3on( nt.mpinat de criticul -ugen ?ovine!cu ca un trium% al literaturii rom.ne) apare obiectivi!mul relie%at prin intermediul unor te,nici narative ) prin analiz p!i,ologic i reali!m. Romanul are de a!emenea caracter moralizator) per!ona4ul 3on nt.lnindu-i !%.ritul prin aceleai mi4loace aparente ale retribuiei divine prezente i n opera '-nigma Btiliei() re!pectiv 'Moara cu +oroc( > lcomia !a i dorina !a imoral de parvenire indi%erent de con!ecine e!te pedep!it@.

1e,nicile narative !unt tipic reali!te) incluz.nd ordonarea cronologic a evenimentelor i !imetria incipit %inal) !imboliz.nd cobor.rea n ) i a!cen!iunea din lumea conturat cu un reali!m e/cepional. 8aracterul obiectiv al romanului e!te de a!emenea !u!inut de autenticitatea operei %iind de a!emenea un document ce ate!t !ituaia ranului din perioada interbelic. ;naliza p!i,ologic a per!ona4ului e!te ampl i compu!. Bbiectele pa!iunilor !ale > pm.ntul i !ituaia !ocial@ cer de la pe!ona4 !acri%icii morale enorme) care din cauza caracterului prede!tinat al per!ona4ului) deii a%l.ndu!e ntr-un permanent con%lict interior cu moralitatea l %ac pe 3on !-i urmeze de!tinul ctre un inevitabil) tragic) de!tin. ;nalog avem i n 'Moara cu +oroc() protagoni!tul =,i %iind !upu! unui de!tin crud) o involuie degradant) care) din cauza viciilor !ale l condamn la o moarte crud a!ociat !imbolic cu retribuia divin) prin !imbolul pro%eiei i %uriei elementelor. Spre deo!ebire de '3on() n 'Moara cu +oroc( toate per!ona4ele tipizate plte!c prin pcatele lor) %iecare nt.lnindu-i !ecvenial !%.ritul.

Romanul subiectiv
Partea practic 9n romanul !ubiectiv accentul cade pe valorile individuale. 8oncretul p!i,ologic tinde ! lic,ideze) iar i!toria real !e traduce ntr-un timp rom.ne!c viu *i contradictoriu. ?iteratura devine un mi4loc de cunoa*tere ab!olut a !inelui. +aratorul e!te *i per!ona4. 9n ace!t conte/t !ub!tan0a epica a romanului e!te !ubordonat analizei *i interpretrii. 9n perioada interbelic) -ugen ?ovine!cu ini0iaz curentul literar numit moderni!m) al crui program tra!eaz noi direc0ii pentru dezvoltarea literaturii rom.ne) printre care5 trecerea de la tema rural) la tema urban) de la per!ona4ele 0rne*ti la cele intelectuale) precum *i crearea romanului de analiz p!i,ologic. ;dept al moderni!mului lovine!cian) 8amil Petre!cu >1":4-1:EF@) e!te cel care) prin opera lui) %undamenteaz principiul !incroni!mului) alt%el !pu!) contribuie la !incronizarea literaturii rom.ne cu literatura european >europenizarea literaturii rom.ne@) prin aducerea unor noi principii e!tetice ca autenticitatea) !ub!tan0ialitatea) relativi!mul) *i prin crearea per!ona4ului intelectual lucid *i analitic) n opozi0ie evident cu ideile !mntori!te ale vremii) care promovau 'o duzin de eroi pl.ngre0i(. 8amil Petre!cu opineaz c literatura trebuie ! ilu!treze 'probleme de con*tiin0() pentru care e!te neaprat nevoie de un mediu !ocial n cadrul cruia ace!tea ! !e poat mani%e!ta. 8amil Petre!cu propune o crea0ie literar autentic) bazat pe e/perien0a trit a autorului *i re%lectat n propria con*tiin05 'S nu de!criu dec.t ceea ce vd) ceea ce aud) ceea ce nregi!treaz !im0urile mele) ceea ce g.nde!c eu... ;cea!ta-i !ingura realitate pe care o pot pove!ti... 7in mine n!umi) eu nu pot ie*i... Brice a* %ace eu nu pot de!crie dec.t propriile mele !enza0ii) propriile mele imagini -u nu pot vorbi one!t dec.t la per!oana nt.i...(. 'Altima noapte de drago!te) nt.ia noapte de rzboi() e!te un roman modern de tip !ubiectiv deoarece are drept caracteri!tici5 unicitatea per!pectivei narative) timpul prezent *i !ubiectiv) %lu/ul con*tiin0ei) memoria a%ectiv) nara0iunea la per!oana 3) luciditatea autoanalizei) anticalo%ili!mul) cu %ocalizare e/clu!iv intern) dar *i autenticitate de%initiv ca indenti%icarea actului de crea0ie cu realitatea vie0ii) cu e/perien0a nepervertit) cu trirea %ebril. -roul trie*te n dou realit0i temporale) cea a timpului cronologic >obiectiv@) n care pove!te*te nt.mplrile de pe %ront *i una a timpului p!i,ologic >!ubiectiv@) drama iubirii. 1oate %aptele)

reale !au p!i,ologice) !unt con!emnate n 4urnalul de %ront) n care =,eorg,idiu analizeaz cu luciditate at.t e/perien0a !ubiectiv a iubirii) c.t *i cea obiectiv) trit) a rzboiului. Prin monolog interior) Gte%an =,eorg,idiu analizeaz) altern.nd !au inter%er.nd) a!pecte ale planului interior > triri) !entimente) re%lec0ii@ *i ale planuri e/terior > %aptele) tipuri umane) rela0ii cu al0ii@. ;cea!t dram a intelectualului lucid) n!etat de ab!olutului de iubire) dominat de incertitudini) care !e !alveaz prin con*tientizarea undei drame mai puternice) aceea a omenirii ce trie*te tragi!mul unui rzboi ab!urd) vzut ca iminen0 a mor0ii) e!te de%apt *i tema ace!tui roman. 1e/tul narativ e!te !tructurat n dou pr0i precizate n titlu) care indic temele romanului) n acela*i timp cele dou e/perien0e %undamentale de cunoa*tere trite de protagoni!t5 drago!tea *i rzboiul. 7ac prima parte reprezint rememorarea iubirii matrimoniale e*uate >dintre Gte%an =,eorg,idiu *i -la@) partea doua) con!truit !ub %orma 4urnalului de campanie al lui =,eorg,idiu) urmre*te e/perien0a de pe %ront) n timpul primului rzboi mondial. +ara0iunea la per!oana 3 pre!upune e/i!ten0a unui narator implicat >identitatea ntre planul naratorului *i al per!ona4ului@. Punctul de vedere unic *i !ubiectiv) al per!ona4ului-narator care mediaz ntre cititor *i celelalte per!ona4e) %ace ca cititorul ! cunoa!c de!pre ele tot at.ta c.t *tie *i per!ona4ul principal n! !ituarea eului narativ n centrul pove!tirii con%er autenticitate) iar %aptele *i per!ona4ele !unt prezentate ca evenimente interioare) interpretate) analizate. Reprezentarea epic neutr a unor evenimente e/terioare >n romanul tradi0ional @ %ace loc reprezentrii unei proiec0ii !ubiective n planul con*tiin0ei naratorului > n romanul modern !ubiectiv@. Romanul e!te !tructurat n dou pr0i) cu titluri !emni%icative) !urprinz.nd dou ipo!taze e/i!ten0iale5 6Altima noapte de drago!te6) care e/prim a!pira0ia ctre !entimentul de iubire ab!olut *i 6nt.ia noapte de rzboi6) care ilu!treaz imaginea rzboiului tragic *i ab!urd) ca iminen0 a mor0ii. 7ac prima parte e!te o %ic0iune) deoarece prozatorul nu era c!torit *i nici nu tri!e o dram de iubire p.n la !crierea romanului) partea a doua e!te n! o e/perien0 trit) !criitorul %iind o%i0er al armatei rom.ne) n timpul primului rzboi mondial. Hurnalul de campanie) pe care !ublocotenentul Gte%an =,eorg,idiu l ncepe o dat cu e/perien0a %rontului) con!emneaz drama iubirii adu! n memoria eroului de o di!cu0ie pe acea!t tem) purtat de o%i0eri la popota regimentului. 3n 4urnalul ce con!emneaz evenimentele trite de erou n timp obiectiv >imaginea %rontului@) !unt rememorate >prin memorie involuntar@ epi!oadele c!niciei lui cu -la) adu!e n timp !ubiectiv) deoarece ele !e petrecu!er cu doi ani nainte de a %i con!emnate n 4urnal. 9n condi0iile %rontului) timpul e/terior >obiectiv@ *i cel interior >!ubiectiv@ coincid) rzboiul ocup de%initiv planul con*tiin0ei eroului) care !e !imte acum deta*at parc de !ine *i de tot ce a %o!t ntre el *i -la. Rnit *i !pitalizat) Gte%an =,eorg,idiu !e ntoarce n $ucure*ti *i e!te primit de -la cu drgl*enie) dar el o !imte ca pe o !trin *i-i propune ! !e de!part) g.ndind nep!tor5 '!unt obo!it) mi-e indi%erent c,iar dac e nevinovat() de*i c.ndva 'a* %i putut ucide pentru %emeia a!ta I...J a* %i %o!t nc,i! din cauza ei) pentru crim(. Romanul e!te un monolog liric) deoarece eroul !e de!tinuie) !e analizeaz cu luciditate) zbucium.ndu-!e ntre certitudine *i incertitudine) at.t n plan erotic) c.t *i n planul tragediei rzboiului) c.nd omenirea !e a%l ntre via0 *i moarte. -roul) Gte%an =,eorg,idiu) e!te intelectualul lucid) n!etat de ab!olut) dornic de cunoa*tere) de autenticitate) dominat de incertitudini *i care !e con%e!eaz intro!pect.nd cele mai ad.nci zone ale con*tiin0ei) n cutarea permanent a iubirii ab!olute) ca !entiment al e/i!ten0ei umane !uperioare. Romanul e!te alctuit pe baza unui 4urnal de campanie) n care timpul obiectiv >cronologic @evolueaz paralel cu timpul F

!ubiectiv >di!continuu@) ace!tea %iind cele dou planuri compozi0ionale ce-1 motiveaz pe 8amil Petre!cu drept novator al e!teticii romanului rom.ne!c. 9n plan !ubiectiv) memoria involuntar aduce n timpul obiectiv e/perien0a interioar a eroului) a%lat n permanen0 n cutare de certitudini privind !entimentul pro%und de iubire) care !e dilueaz n %a0a unei drame mai comple/e) aceea a rzboiului. 8eea ce caracterizeaz per!ona4ele din romanul !ubiectiv e!te %aptul c ele !e a%l ntr-un permanent con%lict cu lumea din 4ur. Starea con%lictual e!te puternic interiorizat. 9ncercarea de a !upravie0ui ntr-o lume con!iderat o!til !au nedemn !e %ace printr-o tr!tur de caracter di!tinctiv) mani%e!tat aproape e/clu!iv. 1r!tura di!tinctiv a lui Gte%an =,eorg,idiu e!te orgoliul care !e mani%e!t at.t n via0a public) c.t *i n via0a privat. Gte%an =,eorg,idiu %ace parte din galeria camilpetre!cian a per!ona4elor n!etate de ab!olut

Romanul mitic
Prezentare general 9n lucrarea !a Arca lui Noe - e!eu de!pre romanul rom.ne!c) criticul +icolae Manole!cu !tabile*te trei categorii) trei cla!e tipologice de roman n ncercarea de a realiza o !i!tematizare *i o cla!i%icare a romanului rom.ne!c. ;ce!tea) de!tul de bine cuno!cute publicului !pecializat) !unt5 doricul) ionicul !i corinticul. ;v.nd n vedere apartenen0a romanului mitic la !tilul corintic) analiza ace!tuia pre!upune cunoa*terea *i n0elegerea tr!turilor corinticului. Stilul corintic e!te !upranumit *i po!tmoderni!t) neomoderni!t !au romanul liber. Altima denumire eviden0iaz %aptul c ntre timp ce ionicul *i doricul !e pot di%eren0ia relativ u*or) datorit opozi0iei evidente a celor dou !tiluri) corinticul poate include elemente din ambele categorii. 'Principiul care !t la baza ace!tei opozi0ii e!te unul de natur naratologic5 tipul de narator *i de nara0iune. 7ac n cazul romanului doric avem un narator obiectiv *i o nara0iune la per!oana a treia) romanul ionic e!te !ubiectiv *i con0ine) evident) o nara0iune la per!oana nt.i.( 8orinticul e!te o cla! a romanelor neomogene) 'n care !e ame!tec titluri *i autori uni0i ntr-o diver!itate ce poate prea la nceput aiuritoare.( 'Kinterlandul romanului corintic redevine conven0ional5 alegoric) mitic) %antezi!t) e/otic !au pur !i !implu livre!c.( ?a nivel naratologic) romanul corintic ncepe ! e/perimenteze) utiliz.nd ceea ce crea!er at.t romanul doric c.t !i cel ionic5 '9n primul r.nd) %iindc nu !e urmre*te vero!imilul) ci c,iar !uprimarea lui2 *i atunci ame!tecul de planuri) !c,imbrile de regi!tru) cola4ele) citrile) introducerea unor pa!a4e ne%ic0ionale etc. devin moned curent. 9n al doilea r.nd) %iindc romanul corintic tinde ! legitimeze valabilitatea arte%actului) !-*i e/,ibe nu numai %elul con!truc0iei) dar c,iar *i pe al materialelor de con!truc0ie. 8eea ce romanul anterior a!cundea cu mai mult gri4 >*i am vzut c era n!u*i !en!ul evolu0iei lui5 per%ec0ionarea mi4loacelor de a a!cunde arti%iciul@) romanul corintic d pe %a0. Parodicul nu trebuie interpretat e/clu!iv ca o negare) ca un ni,ili!m5 e/i!t n parodie o %or0 a%irmativ.( Putem identi%ica a*adar n multe romane corintice o parodie a crea0iei) nu o crea0ie rom.nea!c n !ine. 8orinticul e!te o categorie de romane care !e opune at.t doricului c.t *i ionicului) dar totu*i !u!trage elemente de crea0ie !au le reinterpreteaz pe ace!tea. '8ronologic) e!te ultimul pa! al romanului burg,ez care devine con*tient de limitele !crierii *i receptrii !ale. B tr!tur important a !a e!te *i !ituarea !ub !emnul miticului) a parabolicului.( ;!t%el lumea romanelor

"

corintice e!te de %apt o lume n care realitatea prezentat e!te mbrcat n ,ainele ba!melor) a %abulo!ului. ?a nivel auctorial corinticul !e apropie mai mult de !tilul doric dec.t de cel ionic) deoarece ace!ta 're%lect o nou %orm de domina0ie) ce !eamn cu repre!iunea. Per!ona4ele par !imple marionete) tra!e pe !%ori de un autor a crui voca0ie !uveran o con!tituie 4ocul. -po!ul naturali!t era !erio!) epo!ul corintic e) n ace!t !en!) ironic5 un dumnezeu 4ucu* re%ace lumea. Romanul de ace!t tip e!te unul al ingenuit0ii pierdute. +u mai e vorba de !ublimul crea0iei dint.i) ci de un !urogat de crea0ie) de dup potop. Romanul devine un %el de ;rc a lui +oe ncrcat de biete %pturi ce !-au !alvat de la nec5 o lume de !upravie0uitoare.( 8orinticul pre!upune reinterpretarea elementelor de crea0ie reg!ite n ionic *i doric. ;!t%el) te,nicile narative utilizate nu !unt noi) !au !peci%ice !tilului) ci !unt cele cuno!cute) reinterpretate) marcate totu*i de noua categorie. ;*adar) identi%icm n romanele mitice te,nici narative ca !imetria) te,nica contrapunctului) te,nica detaliului !emni%icativ *i te,nica anticiprii. ;naliz.nd *i cercet.nd corinticul) n !%.r*it am a4un! la partea ceea ce ne intere!eaz5 romanul mitic. Speci%ic romanelor mitice e!te preluarea *i integrarea miturilor auto,tone *i univer!ale. Scriitorii cei mai importan0i ai romanelor mitice !unt5 Mi,ail Sadoveanu *i Mircea -liade. Pentru a prezenta viziunea a!upra lumii n romanele mitice mai nainte trebuie ! n0elegem viziunea autorilor) iar n primul r.nd e!te nece!ar ! cunoa*tem ce e!te mitul. -/plica0ia o g!im n lucrrile marelui !criitor) %ilozo% *i i!toric al religiilor) Mircea -liade. 'Mitul pove!te*te o nt.mplare !acr adic un eveniment primordial care a avut loc la nceputul 1impului) ab initio2 e!te totdeauna vorba) deci) de i!toria unei crea0ii2 !e pove!te*te cum a %o!t produ! un lucru oarecare) cum a nceput el a e/i!ta >a %i@.( 3mportan0a miturilor e!te accentuat n urmtoarele cuvinte ale !criitorului5 'Mitul care pove!te*te o onto%anie !acr devine un model e/emplar pentru orice activitate uman. 8ci) numai el reveleaz realul( 7e*i viziunea celor doi !criitori e!te centrat n mituri) ei au preri di%erite. Mircea -liade e!te convin! c omul modern !-a ndeprtat de la miturile %undamentale) !au nu le recunoa*te *i nu le d re!pectul cuvenit. 7up cum !pune Mircea -liade) omul modern nu mai crede n 'nt.mplri !acre) dar n toate ac0iunile !ale ace!tea !e mani%e!t.( -l a mai accentuat c 'omul contemporan) indi%erent din ce punct de vedere l-ai privi) are *i o dimen!iune !piritual.( Pe de alt parte) el 'interpreteaz incontientul colectiv n !en!ul ideilor !ale de!pre !upravie0uirea miturilor n memoria colectiv *i n actele individului) inclu!iv n practicile politice.( ;!t%el) n operele !ale mereu g!im mituri) dar ace!tea nu !unt evidente) ci !unt a!cun!e n pro%an. -l n!u*i !crie5 '=.nde!c c pot ! m numr printre rarii europeni care au reu*it ! revalori%ice +atura) de!coperind ,iero%aniile *i !tructura religiozit0ii co!mice(. Rentoarcerea la mituri e!te !ingura *an! de !alvare a omului) deoarece '7umnezeu !-a retra! din lume) dar a l!at urme. 7umnezeu !-a ndeprtat de crea0ia !a) dar au rma! tiparele lui.( Bperele lui Mi,ail Sadoveanu !unt abunde n mituri. ;ce!te mituri le putem g!i ori n prim plan) *i !unt eviden0iate) !au n plan !ecund) identi%ic.ndu-le prin analogie !au conte/t. Per!ona4ele !ale principale pozitive !unt cuno!ctori ai miturilor *i le re!pect) n timp ce antagoni*tii reprezint ndeprtarea oamenilor de ace!tea. 9n univer!ul !adoveanian 'e/i!t dou atitudini) dou mari %amilii de !pirite5 a celor care aprob co!mo!ul *i a celor care l re%uz. ;ce*tia din urm !unt eroii con*tiin0ei individuale) marii ideali*ti) ni,ili*tii) re%ormatorii) !u%letele !cindate etc. 8ei care aprob co!mo!ul au n genere de!pre lume o concep0ie moni!t) total *i rotund) o viziune armonioa! *i !%eric) n care totul *i are ra0iunea *i locul.( 8ompar.ndu-l cu Mircea -liade) ob!ervm totu*i o di%eren0 de viziune. 9n timp ce miturile

!trvec,i n operele i!toricului !unt a!cun!e *i !e mani%e!t n pro%an) la Sadoveanu ace!tea capt nou %orme *i !e reintegreaz ntr-o 'lege nou(. Partea practic ?iviu Rebreanu creeaz romanul rom.ne!c modern pe c.nd Mi,ail Sadoveanu de!v.r*e*te pove!tirea romanea!ca. Sadoveanu) CSte%an cel Mare al literaturii romane( cum i-a !pu! =.8aline!cu) are o opera monumentala a carei maretie con!ta in den!itatea epica !i grandoarea compozitionala. 8ele trei !ecole ilu!trate de proza i!torica !adoveniana marc,eaza zbuciumata i!torie a Moldovei) capodopera ace!tui gen creator con!tituindu-l romanul CLratii Hderi()care evoca epoca de glorie a Moldovei in !ecolul al M<-lea. 1ema prezinta i!toria Moldovei in timpul lui Ste%an cel Mare) con!truita ca o ampla cronica a vietii !ociale din perioada de maturitate a domniei) epoca de in%lorire a tarii) de progre! !i libertate nationala.;ctiunea are doua planuri5 unul i!toric care ilu!treaza evenimentele politice !i militare ale epocii !i unul !ocial) avand in centru %amilia Hderilor !i devotamentul Coamenilor Mariei Sale(. 1impul in care !e petrec intamplarile) %aptele din intreaga proza !adoveniana) e!te un timp mitic) un timp al credintelor !tramo!e!eti) intr-o lume ar,aica) primitiva) %oarte puternic legata de natura incon4uratoare)un timp care !e ma!oara dupa !emnele vremii) dupa !uper!titii) dupa legi !tramo!e!ti ne!cri!e) dar pa!trate cu !%intenie de generatii !i tran!mi!e cu credinta urma!ilor) C$altagul( %iind un adevarat Cpoem al naturii !i al !u%letului omului !implu) o CMiorita( in dimen!iuni mari(.Scri! in numai 1F zile e!te con!iderat !uprema !inteza !adoveniana. Romanul ilu!treaza lumea ar,aica a !atului romane!c) !u%letul taranului moldovean ca pa!trator al traditiilor !i al !peci%icului national)cu un mod propiu de a gandi) a !imti) !i a reactiona in %ata problemelor cruciale ale vietii. Romanul e!te !tructurat evidentiindu-!e doua componenete5 una !imbolica-mitica !i cealalta epica-reali!ta) care !e inter%ereaza pe parcur!ul intregului roman.Romanul debuteaza cu legenda pe care +ec,i%or ?ipan o pove!tea la nunti !i botezuri) in care e evidentiata viata a!pra a locuitorilor de la munte care i!i ca!tigau painea cu toporul) %oarte priceputi in im me!te!ugul oieritului.Structurat in 1 capitole) romanu evidentiaza trei idei e!entiale.

Bibliografie
Manole!cu) +icolae) Arca lui Noe. Eseu despre romanul romnesc) -ditura 1##N1 =R;M;R) $ucureti) 1::") p.F-E4. Manole!cu) +icolae) Mihail Sadoveanu sau utopia crii) -ditura Paralela 4E) Pite*ti) &##&) p. 13-&:. Petre!cu) 8amil) ltima noapte de dragoste! "nt"ia noapte de r#boi) -ditura -mine!cu) $ucure*ti) 1:F1. Popa) 8atrinel) $iteratura romn % manual preparator pe ba#a manualelor alternative % clasele I&'&II) -ditura +38A?-S8A) $ucure*ti) &##F. Simion) -ugen) Mircea Eliade! spirit al amplitudinii) -ditura 7emiurg) p. 1E#-1E3. ,ttp5OOPPP.!critube.comOliteratura-romanaO;!pecte-ale-corinticului-in-ro&31&&1&&33.p,p ,ttp5OOPPP.!cribd.comOdocO3" F::4EOModele--pice-in-Romanul-3nterbelic 1#

,ttp5OOPPP.!critube.comOliteratura-romanaORoman-modern-de-tip-!ubiectiv-"3&&1.p,p ,ttp5OOro.PiDipedia.orgOPiDiO1eoriaQromanului ,ttp5OOPPP.!cribd.comOdocO&" FFE:O+icolae-Manole!cu-;rca-lui-+oe ,ttp5OOPPP.ebacalaureat.roOcO4O FO4E&O#O=eorge-8aline!cu---nigma-Btiliei ,ttp5OOPPP.!cribd.comOdocO"#4F3E3 ORBM;+-R-;?3S1-1ema-R8ER:Li-viziunea-de!prelume-intr-un-roman-al-lui-=-8R84R"3line!cu--nigma-Btiliei ,ttp5OOro.PiDipedia.orgOPiDiO?iteraturaQromR83R;&nR84R"3Qreali!tR84R"3 ,ttp5OOPPP.ebacalaureat.roOcO4O FO&F#O#ORBM;+A?-MB7-R+-B$3-813<--3B+,ttp5OOPPP.ebacalaureat.roOcO4O FO: O#O-1ra!aturi-roman-obiectiv-de-=eorge-8aline!cu--nigma-Btiliei ,ttp5OOPPP.!cribd.comOdocO413 &#O8aline!cu-=eorge--nigma-Btiliei-8artea2 ,ttp5OOPPP.!cribd.comOidnedelcuOdO&#1E&"-3on-de-?iviu-Rebreanu2 ,ttp5OOPPP.!cribd.comOdocO :34E&&EO3oan-Slavici-Moara-8u-+oroc2 ,ttp5OOPPP.ebacalaureat.roOcO4O FO&F#O#ORBM;+A?-MB7-R+-B$3-813<--3B+-2 ,ttp5OOPPP.ebacalaureat.roOcO4O FO: O#O-1ra!aturi-roman-obiectiv-de-=eorge-8aline!cu--nigma-Btiliei2

11