You are on page 1of 1

CU HI N TP CHNG 2 1/V s cu trc chc nng ca tng i in t s DSS, cho bit chc nng ca tng Phn h?

? (APS, CPS, PCS,SiGS,O&M,SWNS) 2/Gii thch chc nng BORSCHT ca mch ng dy thu bao? 3/V s giao din ng dy trung k s v gii thch chc nng tng khi, cho bit 8 chc nng chnh ca giao din trung k s? 4/Cho bit cc chc nng sau c thc hin ti phn h no ca h thng tng i: - To tone - To tn hiu chung - Nhn tn hiu DTMF - Nhn tn hiu quay s bng xung - X l cuc gi hi ngh - Nhn dng thu bao gi - nh v thu bao b gi - ... 5/Nu qu trnh x l cuc gi ni i, lin h vi chc nng ca cc phn h trong cu trc chc nng 6/ Nu qu trnh x l cuc gi lin i dng bo hiu knh ring, lin h vi chc nng ca cc phn h trong cu trc chc nng 7/ Nu qu trnh x l cuc gi lin i dng bo hiu knh chung, lin h vi chc nng ca cc phn h trong cu trc chc nng 8/ Trnh by cc chc nng ca phn h ngoi vi iu khin. 9/V s cu trc chc nng ca tng i Alcatel 1000E10? Nu r chc nng ca tng thnh phn. 10/V s cu trc phn cng ca tng i Alcatel 1000E10? Nu r chc nng ca mi khi? 11/ Theo cu trc ca mt tng i DSS, cc chc nng URM, MR, OM ca tng i Alcatel 1000 E10 thuc cc phn h no ? hy miu t cc nng chnh ca chng l g ? 12/V s cu trc chc nng ca tng i EWSD ? Nu r chc nng ca tng thnh phn. 13/ So vi EWSD Classic, EWSD PowerNode c nhng phn cng mi no ? Chc nng ca chng l g ? 14/ Trnh by tin trnh x l cuc gi ni i ca tng i EWSD Classic