You are on page 1of 2

Pauta correspondiente al: LUNES 24/03/2014 al DOMINGO 24/03/2014

MERIDIANO TELEVISIN

06:00 - 06:15
06:15 - 06:30
06:30 - 06:45
06:45 - 07:00
07:00 - 07:15
07:15 - 07:30
07:30 - 07:45
07:45 - 08:00
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45
21:45 - 22:00
22:00 - 22:15
22:15 - 22:30
22:30 - 22:45
22:45 - 23:00
23:00 - 23:15
23:15 - 23:30
23:30 - 23:45
23:45 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 00:30
00:30 - 00:45
00:45 - 01:00
01:00 - 01:15
01:15 - 01:30
01:30 - 01:45
01:45 - 02:00
02:00 - 02:15
02:15 - 02:30
02:30 - 02:45
02:45 - 03:00
03:00 - 03:15
03:15 - 03:30
03:30 - 03:45
03:45 - 04:00
04:00 - 04:15
04:15 - 04:30
04:30 - 04:45
04:45 - 05:00
05:00 - 05:15
05:15 - 05:30
05:30 - 05:45

VIERNES 21
Noticiero
Meridiano (Noche) (R) (MID) (LEN A) (PN)

Sorteo Liga
de Campeones (V) (D) (LEN A) (PN)

Gente

SBADO 22
Noticiero
Meridiano
(Noche)
(R) (MID) (LEN A) (PN)
Creciendo con

Saludable (D) (LEN A) (PNI) el Deporte (R) (D) (LEN A) (PNI)

Personal

Ftbol Playa

Trainers (D) (LEN A) (PNI) FUNCIONA (D) (LEN A) (PNI)

Activa tu

Road
Bikes (D) (LEN A) (PNI)
Strike
Mxima
13 (D) (LEN A) (PNI) Velocidad (MIOD) (LEN A) (PNI)
Noticiero
Pelota Brava
Meridiano
(R) (D) (LEN A) (PNI)
(Noche)
La Ola
(R) (MID) (LEN A) (PN) Marina (D) (LEN A) (PNI)
NBA Minnesota
Vamos
Mineros (D) (LEN A) (PNI)
v Houston
(R) (D) (LEN A) (PN)
Deportivo La

Cuerpo-Mente (MID) (LEN A) (PNI)

DOMINGO 23
LUNES 24
MARTES 25
MIRCOLES 26
JUEVES 27
VIERNES 28
SBADO 29
DOMINGO 30
Moto GP
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Ftbol Playa
Qatar Pruebas
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
FUNCIONA (R) (D) (LEN A) (PNI)
Clasificatorias
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
Road
(R) (D) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) Bikes (D) (LEN A) (PNI)
Road Bikes
Gente
Gente
Gente
Gente
Gente
Ftbol Playa
Magazine
(R) (D) (LEN A) (PNI) Saludable (D) (LEN A) (PNI) Saludable (D) (LEN A) (PNI) Saludable (D) (LEN A) (PNI) Saludable (D) (LEN A) (PNI) Saludable (D) (LEN A) (PNI) FUNCIONA (D) (LEN A) (PNI) Deportivo Acuatico (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Top
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Road
Top
Fish (D) (LEN A) (PNI) Trainers (D) (LEN A) (PNI) Trainers (D) (LEN A) (PNI) Trainers (D) (LEN A) (PNI) Trainers (D) (LEN A) (PNI) Trainers (D) (LEN A) (PNI) Bikes (D) (LEN A) (PNI) Fish (D) (LEN A) (PNI)
Rienda y
Activa tu
Activa tu
Activa tu
Activa tu
Activa tu
Mxima
Moto
Galope (MIOD) (LEN A) (PNI) Cuerpo-Mente (MID) (LEN A) (PNI) Cuerpo-Mente (MID) (LEN A) (PNI) Cuerpo-Mente (MID) (LEN A) (PNI) Cuerpo-Mente (MID) (LEN A) (PNI) Cuerpo-Mente (MID) (LEN A) (PNI) Velocidad (MIOD) (LEN A) (PNI) Action (MIOD) (LEN A) (PNI)

Polo

Rugen Los

Acutico (D) (LEN A) (PN) Motores (D) (LEN A) (PNI)

Hoyo
19 (MID) (LEN A) (PNI)
La Maquinaria
Naranja (D) (LEN A) (PNI)

Los Rojos
del vila (D) (LEN A) (PNI)

Punto

Guaira TV (D) (LEN A) (PNI) Olmpico (D) (LEN A) (PN)

Tiebreak (D) (LEN A) (PNI)


Toros
Sport (D) (LEN A) (PNI)
Futsal
Moto GP Qatar
TV (D) (LEN A) (PNI)
(V) (D) (LEN A) (PN)
Alto

Noticiero
Octanaje (MID) (LEN A) (PNI)
Meridiano
(Medioda)
Moto
(V) (MIOD) (LEN A) (PN) Action (MIOD) (LEN A) (PNI)
Tercer
Moto GP
Tiempo
Qatar Pruebas
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Clasificatorias
(V) (D) (LEN A) (PN)
Por
Liga
el
Europa
8
Ftbol (V) (D) (LEN A) (PNI)
Pits
FINAL
39
Napoli
Entrevistas
(V) (MIOD) (LEN A) (PNI)
v
con
NBA al
Porto
el
Da (D) (LEN A) (PN)
(R) (D) (LEN A) (PN) Deporte (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Grand
Liga de
Mundial
Slam (D) (LEN A) (PNI)
Campeones 8
Femenino
Creciendo con
Final Vuelta,
Sub
el Deporte (D) (LEN A) (PNI)
Borussia
17
Se
Dortmund v
Venezuela
Habla
FC Zenit
v
(R) (D) (LEN A) (PN)
Italia
Deporte (V) (D) (LEN A) (PN)
Extra
(R) (D) (LEN A) (PN)
Inning
Moto GP
Camino a Brasil
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Qatar Pruebas
Captulo 4 Usa v Nigeria (R) (D) (LEN A) (PN)
Sorteo Liga
Clasificatorias
NBA
(R) (D) (LEN A) (PN) Action (D) (LEN A) (PN)
de Campeones (R) (D) (LEN A) (PN)
Semanario Liga
Resmen
NBA Brooklyn
de Campeones (D) (LEN A) (PN)
Liga
v Dallas
Liga
de
(V) (D) (LEN A) (PN)
Europa
Campeones (R) (D) (LEN A) (PN)
8
Entrevistas
FINAL
con
Napoli
el
Deporte (MIOD) (LEN A) (PNI)
v
Porto
ANTESALA
(R) (D) (LEN A) (PN)
Mundial
Semanario Liga
Femenino
de Campeones (R) (D) (LEN A) (PN)
Noticiero
Sub
Noticiero
Meridiano
17
Meridiano
(Noche)
Venezuela
(Noche)
(V) (MID) (LEN A) (PN)
v
(V) (MID) (LEN A) (PN)
Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)
Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)
Italia
(V) (D) (LEN A) (PN)

Mxima
Velocidad (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)

(V) (MIOD) (LEN A) (PNI) (V) (MIOD) (LEN A) (PNI) (V) (MIOD) (LEN A) (PNI)

MMA
Venezuela
Pits
Top
39
Team (D) (LEN B) (PNI)
(R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Liga de
Se
Campeones 8
Habla
FINAL Vuelta,
Borussia
Deporte (R) (D) (LEN A) (PN)
Extra Inning
Dortmund v

Mundial
Femenino
Sub
17
Paraguay
v Espaa (D) (D) (LEN A) (PN)

NBA Brooklyn
v Dallas
(R) (D) (LEN A) (PN)

Deporte (V) (D) (LEN A) (PN)

Deporte (V) (D) (LEN A) (PN)

Extra
Extra
Inning
Inning
(V) (MIOD) (LEN A) (PN) (V) (MIOD) (LEN A) (PN)
NBA al
MLB
Spring
Da (R) (D) (LEN A) (PN)
NBA Brooklyn
Training,
v Dallas
Philadelphia
(R) (D) (LEN A) (PN)
Phillies
v
New
York
Yankees
(V) (D) (LEN A) (PN)

Los Rojos

Da (R) (D) (LEN A) (PN)

Deporte (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)

del vila (R) (D) (LEN A) (PNI)

Campeonatos
Mundiales de Motociclismo (D) (LEN A) (PNI)

Pelota
Moto GP
Brava (D) (LEN A) (PNI) Semanal (D) (LEN A) (PNI)
La Ola
Rienda y
Marina (D) (LEN A) (PNI) Galope (MIOD) (LEN A) (PNI)
Creciendo con
Hoyo
el Deporte,
19 (MID) (LEN A) (PNI)
Especial Juegos
Polo
ODESUR (D) (LEN A) (PNI) Acutico (D) (LEN A) (PN)

Liga Venezolana

Punto

de Sofbal (D) (LEN A) (PNI) Olmpico (D) (LEN A) (PN)

Futsal
TV (D) (LEN A) (PNI)
Vamos

Tiebreak (D) (LEN A) (PNI)

Noticiero
Los Rojos
Mineros (D) (LEN A) (PNI) del vila (D) (LEN A) (PNI)
Meridiano
(Medioda)
Toros
Entrevistas
(V) (MIOD) (LEN A) (PN) Sport (D) (LEN A) (PNI)
con
Tercer
Deportivo La
el
Guaira TV (D) (LEN A) (PNI) Deporte (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Tiempo
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Alto
Semanario Liga
Octanaje (MID) (LEN A) (PNI) de Campeones (R) (D) (LEN A) (PN)

Por
el

MLB Spring
Training (R) (D) (LEN A) (PN)

Ftbol (V) (D) (LEN A) (PNI)

Pits
39

NBA
Action (D) (LEN A) (PN)
NBA Utha
v Oklahoma
City (V) (D) (LEN A) (PN)

(V) (MIOD) (LEN A) (PNI)

Deporte (V) (D) (LEN A) (PN)

Deporte (V) (D) (LEN A) (PN) LPB (V) (D) (LEN A) (PN)

Extra
Extra
Extra
Inning
Inning
Inning
(V) (MIOD) (LEN A) (PN) (V) (MIOD) (LEN A) (PN) (V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Por el
Mundial
Pits 39
(R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Femenino
Ftbol (R) (D) (LEN A) (PNI)
NBA al
Sub
Semanario Liga
de Campeones (D) (LEN A) (PN)
17
Da (R) (D) (LEN A) (PN)
Camino a
4
NBA L.A.
Brasil, Captulo 5 Blgica - Ecuador (D) (LEN A) (PN)
FINAL
Clippers v
El
(V) (D) (LEN A) (PN) Dallas (R) (D) (LEN A) (PN)
Entrevistas
Gran
con
Reto (D) (LEN A) (PN)
NBA L.A.
el
Deporte (MIOD) (LEN A) (PNI)
Clippers v
Tercer
Resumen Liga
Dallas (V) (D) (LEN A) (PN)
Tiempo
Europa (R) (D) (LEN A) (PN)
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)
Resmen Liga

Ftbol Nacional
12 Jornada
(D) (D) (LEN A) (PN)

Camino a Brasil
Captulo 5 Blgica - Ecuador (R) (D) (LEN A) (PN)

MLB,
Los
Angeles
Dodgers
v
San
Diego
Padres
(V) (D) (LEN A) (PN)

de Campeones (R) (D) (LEN A) (PN)

Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)

Da (R) (D) (LEN A) (PN) Da (R) (D) (LEN A) (PN) Da (R) (D) (LEN A) (PN) Da (R) (D) (LEN A) (PN) Da (R) (D) (LEN A) (PN)

Guaira TV (R) (D) (LEN A) (PNI)

Noticiero
Meridiano
Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)
Noticiero
MMA
(Noche)
Meridiano
Venezuela
(V) (MID) (LEN A) (PN)
Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)
(Noche)
Top
(V) (MID) (LEN A) (PN)
Team (D) (LEN B) (PNI)
Tercer
Mundial
Tercer
LPB (R) (D) (LEN A) (PN)
Tiempo
Femenino
Tiempo
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)
Sub
NBA
17
Utha
Pits
4
Pits
v
39
FINAL
39
Oklahoma
(R) (MIOD) (LEN A) (PNI) (R) (D) (LEN A) (PN) (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
City
Se
Se
(R) (D) (LEN A) (PN)
Habla
Extra
Habla
Entrevistas
Inning
con
Deporte (R) (D) (LEN A) (PN)
Deporte (R) (D) (LEN A) (PN)
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)
Extra Inning
Extra Inning
el
Ftbol
(R) (MIOD) (LEN A) (PN)
(R) (MIOD) (LEN A) (PN) Deporte (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)
Se
Nacional
La Maquinaria
Habla
Grand Slam
Toros Sport
12
(R) (D) (LEN A) (PNI)
(R) (D) (LEN A) (PNI)
Jornada
Naranja (R) (D) (LEN A) (PNI) Deporte (R) (D) (LEN A) (PN)
NBA al
NBA al
NBA al
Deportivo La
(R) (D) (LEN A) (PN)

Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI) Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI) Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)

Tercer
Tiempo

Tercer
Tiempo

(R) (MIOD) (LEN A) (PN) (R) (MIOD) (LEN A) (PN)

Pits
39

Pits
39

(R) (MIOD) (LEN A) (PNI) (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)

Se
Habla
Extra Inning

Entrevistas
con
el

Magazine
Deportivo Acuatico (MIOD) (LEN A) (PNI)

Noticiero
Meridiano
(Noche)
(V) (MID) (LEN A) (PN)

Se
Habla
Extra Inning

(R) (MIOD) (LEN A) (PN) (R) (MIOD) (LEN A) (PN)

Grand Slam
(R) (D) (LEN A) (PNI)
NBA al

Deporte (V) (D) (LEN A) (PN)

Noticiero
Noticiero
Noticiero
Meridiano
Meridiano
Meridiano
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(V) (MID) (LEN A) (PN) (V) (MID) (LEN A) (PN) (V) (MID) (LEN A) (PN)

Deporte (R) (D) (LEN A) (PN) Deporte (R) (D) (LEN A) (PN)

(R) (MIOD) (LEN A) (PN) FC Zenit (R) (D) (LEN A) (PN)

Pits 39
Noticiero
Meridiano
(Noche)
(R) (MID) (LEN A) (PN)
Mundial
Femenino
Sub
17
4
FINAL
(R) (D) (LEN A) (PN)

NBA al
NBA al
NBA al
NBA al
NBA al
Da (D) (LEN A) (PN)
Da (D) (LEN A) (PN)
Da (D) (LEN A) (PN)
Da (D) (LEN A) (PN)
Da (D) (LEN A) (PN)
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand
Slam (D) (LEN A) (PNI) Slam (D) (LEN A) (PNI) Slam (D) (LEN A) (PNI) Slam (D) (LEN A) (PNI) Slam (D) (LEN A) (PNI)
Binomio
El Show
Mundo
Hipismo en
Strike 13
Venezuela (D) (LEN A) (PNI) de Cocodrilos (D) (LEN A) (PNI) Aurinegro (D) (LEN A) (PNI) Accin (D) (LEN A) (PN) (R) (D) (LEN A) (PNI)
Se
Se
Se
Se
Se
Habla
Habla
Habla
Habla
Habla

Gaceta Hpica (MID) (LEN A) (PNI)

(R) (MIOD) (LEN A) (PN)

Fuerza

Noticiero
Noticiero
Noticiero
Meridiano
Meridiano
Meridiano
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN)
Moto GP
Liga de
Mundial
Campeones 8
Femenino
Qatar (R) (D) (LEN A) (PN)
Final Vuelta,
Sub
Borussia
17,
Dortmund v
Venezuela
FC Zenit
v
(R) (D) (LEN A) (PN)
Italia
(R) (D) (LEN A) (PN)
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Meridiano
Meridiano
Meridiano (Medioda) (V) (MIOD) (LEN A) (PN)
(Medioda)
(Medioda)
MLB
(V) (MIOD) (LEN A) (PN) (V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Spring
Tercer
Tercer
Training,
Tiempo
Tiempo
New
(V) (MIOD) (LEN A) (PN) (V) (MIOD) (LEN A) (PN)
York
Yankees
Por
Por
Por
v
el
el
el
Pittsburgh
Pirates
Ftbol (V) (D) (LEN A) (PNI) Ftbol (V) (D) (LEN A) (PNI) Ftbol (V) (D) (LEN A) (PNI)
Pits
Pits
Pits
(V) (D) (LEN A) (PN)
39
39
39

Mundial Femenino Sub 17 Venezuela (D) (LEN A) (PN) v Italia, ANTESALA (V) (D) (LEN A) (PN)

Tercer
Tiempo

La Maquinaria

Naranja (D) (LEN A) (PNI) Auriroja (D) (LEN A) (PN) (R) (MIOD) (LEN A) (PNI)

Noticiero
Meridiano
(Noche)
(R) (MID) (LEN A) (PN)
Mundial
Femenino
Sub
17
Paraguay
v
Espaa
(R) (D) (LEN A) (PN)
Noticiero
Meridiano
(Medioda)
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)
Tercer
Tiempo
(V) (MIOD) (LEN A) (PN)

Grand Slam
(R) (D) (LEN A) (PNI)
NBA al

El Show
de Cocodrilos (R) (D) (LEN A) (PNI)

NBA al

Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Noticiero
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
Meridiano
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(Noche)
(R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN) (R) (MID) (LEN A) (PN)
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Gaceta
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
Hpica
(R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI) (R) (MID) (LEN A) (PNI)

Pauta correspondiente al: LUNES 24/03/2014 al DOMINGO 24/03/2014

MERIDIANO TELEVISIN

06:00 - 06:15
06:15 - 06:30
06:30 - 06:45
06:45 - 07:00
07:00 - 07:15
07:15 - 07:30
07:30 - 07:45
07:45 - 08:00
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 21:45
21:45 - 22:00
22:00 - 22:15
22:15 - 22:30
22:30 - 22:45
22:45 - 23:00
23:00 - 23:15
23:15 - 23:30
23:30 - 23:45
23:45 - 00:00
00:00 - 00:15
00:15 - 00:30
00:30 - 00:45
00:45 - 01:00
01:00 - 01:15
01:15 - 01:30
01:30 - 01:45
01:45 - 02:00
02:00 - 02:15
02:15 - 02:30
02:30 - 02:45
02:45 - 03:00
03:00 - 03:15
03:15 - 03:30
03:30 - 03:45
03:45 - 04:00
04:00 - 04:15
04:15 - 04:30
04:30 - 04:45
04:45 - 05:00
05:00 - 05:15
05:15 - 05:30
05:30 - 05:45