You are on page 1of 90

Falusi cignyok 1998

lethelyzet, el!tletek, a tbbiekhez val viszony

Kutatsi zrjelents

A kutats munkatrsai: Szervez! munka, kutatsmenedzsels: Nyri Lszl Szakmai vezet!: Bnlaky Pl A krd!vek lekrdezse: Nyri Lszl

A mlyinterjkat ksztettk: Bnlaky Pl Kevy Bea Lvai Olga Rsyn Szab Zsuzsanna A kutatsi zrjelentst rta: Bnlaky Pl s Kevy Bea

Szocilis s Csaldgyi Minisztrium Csald- Gyermek- s Ifjsgvdelmi F!osztly 1999

TARTALOM

1. Bevezets
"." A tma rvid indoklsa s a kutats lersa ".2 A magyarorszgi cignysg trtnetnek vzlata

2. lethelyzet s meglhetsi stratgik


2.". Csaldszerkezet, tipikus letutak 2.2. A kzvetlen lettr: laksviszonyok 2.3. Anyagi viszonyok: munka, jvedelmek, meglhets 2.4. Csaldi gazdlkods s letmd-mozzanatok 2.5. A meglhetsi stratgikrl

3. Cignyok s nem-cignyok viszonynak alakulsa, el!tletek


3.". Az el!tletekr!l ltalban 3.2. Emberi-trsadalmi kapcsolatok - nem cigny interj alanyok 3.3. Emberi-trsadalmi kapcsolatok - cigny interj alanyok 3.4. Cignyok - nem cignyok viszonya falun bell

4. sszegzs Felhasznlt irodalom Krd!v Interjterv Cigny interjk

1. Bevezets
Jelen tanulmny alapjt egy "998-ban, a Szocilis s Csaldgyi Minisztrium (a megbzs id!pontjban mg Npjlti Minisztrium) megbzsbl vgzett kutats kpezi. A kutats rszben egy szintn a Npjlti Minisztrium megbzsbl "992-ben kszlt vizsglat ismtlse, gy az anyag alkalmas sszehasonlt elemzsre is. A kutats tmakre azonban az "992-eshez kpest jelent!sen kib!vlt, ebben az rtelemben nll, j kutatsnak is tekinthet!.

1.1 A tma rvid indoklsa s a kutats lersa 1.1.1 Problma megfogalmazs Az "990 ta ugrsszer#en megnvekedett munkanlklisg az tlagosnl is nehezebb helyzetbe hozta a falun l! cigny npessget. Ismert tny, hogy a 80-as vekben mr az aktv kor cignyok lnyegben a nem cignyokkal azonos arnyban voltak lland munkaviszonyban, m kvalifiklatlansguk, iskolzatlansguk kvetkeztben dominnsan az llami nagyipar segdmunks pozciiban, igen nagy szmban ingzknt. A szocialista nagyipar sztesse els! lpsben !ket rintette: a vllalatok els!knt a kpzetlen, s az ingzs kltsgeib!l kvetkez!en egybknt is drga munkaer!t!l szabadultak meg. A munka nlkl maradt cignyok (is) knytelenek voltak hazatrni falujukba. Otthon termszetesen nem talltak munkt. gy rszben a teleplsi nkormnyzatok gondjait szaportjk (jvedelemptl tmogats, nvekv! szocilis tmogats irnti igny), rszben a feketegazdasgban knytelenek meglhet!sgi lehet!sgeiket megkeresni. Valszn#sthet!en ez a helyzet a cigny s nem cigny npessg kztti feszltsgeket gerjeszti, illetve a korbban tbb-kevsb ltenciban volt, esetenknt elt#n!ben lv! el!tleteket is jra gerjeszti. A vizsglatban kt alapkrdsre kerestnk vlaszt:

milyen a falusi cignyok lethelyzete "998-ban, hogyan vltozott ez "992-hz kpest, s adott helyzetben milyen meglhetsi stratgikat alkalmaznak a cigny csaldok, honnan szerzik meg a meglhetshez szksges javakat; a vltoz helyzetben hogyan alakul egy telepls helyi trsadalmn bell a cignyok s nem cignyok kztti viszony, hogyan alakulnak a cignysggal szembeni el!tletek.

1.1.2 A kutats kiterjedse s mdszerei A vizsglatot esettanulmnyszer#en (teht nem reprezentatv mintn) vgeztk el, s termszetesen kizrlag falusi kzegre korltozva. Ennek indoka a kvetkez! volt: tfog, orszgos reprezentatv mintn vgzett vizsglat vgzse olyan kltsges lett volna, melyhez a forrsok biztostsa valszn#tlennek t#nt. A falusi kzeget azrt tartottuk fontosnak, mert eddigi informciink szerint a problmk itt halmozottan jelentkeznek, valamint a helyi trsadalmon bell jelentkez! problmk e kzegben knnyebben tetten rhet!k. Ugyankkor gy lehet!sgnk nylt a korbbi kutats eredmnyeivel trtn! sszehasonltsra, mivel az "992-es vizsglat is a falusi cigny csaldok letkrlmnyeit elemezte.

sszesen 5 kivlasztott falu vizsglatt vgeztk el. A kivlaszts szempontjai a kvetkez!k voltak:

Depresszis trsgekben legyenek (mivel a problmk itt lthatk a leglesebben). Ennek megfelel!en 5 megye teleplsei kzl vlasztottuk ki a falvakat. Az 5 megye: Ngrd, Borsod-Abaj-Zempln, Szabolcs-Szatmr-Bereg, Baranya s Szolnok. Kzel azonos nagysg falvakat vlasztottunk, 500-"000 llekszm kzttieket. Olyanokat vlasztottunk, amelyek nagyjbl egyformn magas munkanlkli rtval rendelkeznek. Vgl termszetesen olyan teleplseket vlasztottunk, amelyekben viszonylag magas a cigny npessg arnya.

A kivlaszts sorn els! lpsben a llekszm szerint megfelel! kzsgeket az "990. vi npszmlls adatai alapjn hatroztuk meg. Majd ezekr!l a teleplsekr!l a megyei nkormnyzatoktl beszereztk az ott l! cigny npessg arnyra vonatkoz informcikat, valamint a munkanlklisgi rta adatait. Ezek alapjn jelltk ki a fenti adatok alapjn nagyjbl egyforma helyzetben lv! teleplseket, amelyek kzl a tnylegesen vizsglt kzsget - megynknt - vletlenszer#en vlasztottuk ki. A vzolt eljrs kvetkeztben annak ellenre, hogy a vizsglatot nem tarthatjuk a sz szigor rtelmben reprezentatvnak, gy gondoljuk, hogy legalbbis a hasonl helyzet# falvak krre nzve jellemz!nek tekinthetjk. A vizsglatban alkalmazott mdszerek a kvetkez!k voltak: Az els! krdskrre (a cigny csaldok lethelyzete s meglhetsi stratgii) krd!vvel kerestk a vlaszt. Jelen vizsglat krd!ve (adatlapja; ld. a Mellkletben) nagyobb rszt megegyezett az "992-es krd!vvel (ez biztostotta az sszehasonlthatsgot), de tartalmazott jabb, a viszonyokra vonatkoz krdseket is. Zmmel zrt krdsekkel dolgoztunk, de nhny esetben alkalmaztunk nyitott krdseket is. A krd!vvel teleplsenknt 20-20 cigny csald adatai kerltek felvtelre. A csaldokat gy vlasztottuk ki, hogy minden faluban megkrtnk 2-3, a faluban l!, kompetensnek tekinthet! szemlyt (cigny nkormnyzat vezet!je, iskolaigazgat vagy pedaggus, esetenknt jegyz!), hogy rjk ssze a faluban l! valamennyi cigny csald listjt. Ebb!l a megkrdezend!ket egyszer# vletlen kivlasztssal vlasztottuk ki. (Ez a mintavteli eljrs logikjban hasonlt a Kemny-Havas-Kertesi-fle cigny kutats mintavteli logikjhoz"; egybknt azonos az "992-es vizsglat mintavteli eljrsval.2) A minta nagysga - a falvakban l! sszes cigny csaldok szmtl fgg!en "0-50% volt. A msodik krdskrre (cigny s nem cigny npessg egymshoz val viszonya, az el!tletessg alakulsa) alapvet!en mlyinterjkkal kerestk a vlaszt. Teleplsenknt interjt ksztettnk a falu nhny vezet!jvel, valamint trekedtnk arra, hogy megszlaltassuk a krzeti orvost s az iskolaigazgatt is. Falvanknt - az el!z!eket is belertve - "0-"0 cigny s nem cigny szemllyel terveztnk interjt. A cigny szemlyek kivlasztsa a krd!vekhez elkszlt lista alapjn trtnt, a nem cigny interj alanyokat (a fent jelzetteken tl) vletlenszer#en vlasztottuk. (Oly mdon, hogy az nkormnyzattl megkrdeztk a lakott hzak szmt, s ennek fggvnyben minden x-edik hzban ksreltnk meg interjt kszteni.) Azzal a megktssel ltnk, hogy az interj alanynak lehet!leg 30-60 v kztti
"

Ld. Kertesi Gbor - Kzdi Gbor: A cigny npessg Magyarorszgon, socio-typo kiad, "998, "5.43.p. Ld. Bnlaky Pl: Cigny csaldok vizsglata, Npjlti Minisztrium kiadsa, "993, 6.-7. p. 4

feln!ttnek kellett lenni, lehet!leg frfiak s n!k egyenl! arnyban. Vgeredmnyben az eredeti tervnek megfelel!en elkszlt az interj "00 szemllyel; az arnyok csekly mrtkben mdosultak: nhnnyal tbb cigny, ennek megfelel!en nhnnyal kevesebb nem cigny interj kszlt. (A fontosabb, tartalmasabb interjk kivonatos lerst ld. a Mellkletben.) A krd!vek lekrdezst "998 mjus-jniusban vgeztk el, a mlyinterjkat "998 jliusaugusztusban vettk fel. A krd!vek adatait szmtgpre vittk, az interjkat els! lpsben az elhangzs szerint lertuk, a msodik lpsben az elemzs nyersanyagul szolgl tartalmi kivonatot ksztettnk.3 *** Az lethelyzetek s a meglhetsi stratgik lnyegben nmagukban is elemezhet!ek, a viszonyok alakulsnak s az el!tleteknek az elemzse azonban nem nlklzhet egy tgabb trtneti-trsadalmi (trsadalomtrtneti) htteret. Ezrt mg itt a Bevezet!ben szlnunk kell a cignysg magyarorszgi trtnetr!l.

1.2 A magyarorszgi cignysg trtnetnek vzlata4 Az els!, nmagban is nehezen megvlaszolhat krds, hogy mita lnek Magyarorszgon cignyok? A kutatk kzl tbben azt gondoljk, hogy itt lsknek kezdete az rpdok uralmnak idejre tehet!. Nagyobb szmban a XV. szzad elejn jelentek meg. Eurpa nyugati felben a cignysg terjedsvel egy id!ben a feudlis monarchik a centralizci jegyben szerveztk mr a trsadalmat. A cignykompnik vndorl autonmin szervez!dtt kzssge nem tudott megbartkozni a jobbgyi munkval, a megtelepeds gondolatval, a feudlis trsadalmi modellbe val beilleszkedssel. A nyugat-eurpai llamok viszont nem engedhettk meg a bomlaszt hats cigny letformt akkor, amikor sajt trsadalmi talakulsukra kellett koncentrlni, s az llamhatalom mg sajt uralkod osztlyval is harcban llt. Nyugat-Eurpa llamai ezen okok miatt radiklis korltoz intzkedseket hoztak. gy az Eurpba bevndorl cignysg gy#jt!terletv Kzp-kelet Eurpa vlt, mivel a cigny ltforma s az itteni feudlis trsadalom fejlettsgi szintje kztt a klnbsg lnyegesen kisebb volt, mint Nyugaton. Magyarorszgon a mohcsi csatavesztst kvet!en teljes lett a z#rzavar. Ebben a politikai koszban, a Habsburg s trkellenes kzdelem orszgvd! trekvsei kzepette nem sokat tr!dtt a politikai vezets s a magyar trsadalom a hatrtl hatrig vndorl cignyokkal. A hdoltsg msfl vszzadban a cigny nem hogy gondot okozott volna, hanem kifejezetten hasznot hajtottak a trkellenes harcokban. A csavarg csoportok a korabeli hrszolglatok gerinct kpeztk. Emellett egyik f! foglalkozsuk a vas- s plhmunka volt: hasznukat vettk a fegyverkszts s javts sorn.

A krd!v adatainak kdolst s gpre vitelt Lvai Olga vgezte, a szmtgpes sszestst s a szksges s lehetsges szmtsokat - SPSS programmal - Bnlaky Pl ksztette el. Az interjk lerst az interjk kszt!i vgeztk, a Mellkletben adott kivonatols Kevy Bea munkja. A fejezet zmmel Mezey Barna - Pomogyi Lszl - Tauber Istvn tanulmnya (in: A magyarorszgi cignykrds dokumentumai "422-"985, Kossuth Knyvkiad, "986, 5-55.p.) alapjn kszlt. 5

Erdlyben sok szempontbl klnleges helyzete volt a cignysgnak. A magyar, szkely, szsz, romn lakossg egyttlse kitermelte a cignysggal szemben is tanstott nagyfok tolerancit. A XVI - XVII szzad magyar trsadalmban a cignysg nem szembet#n! etnikum. Nem ldzik jobban !ket, mint brmelyik kbor szegnylegnyt. (Tegyk ehhez hozz, hogy ebben az id!szakban mg korntsem volt olyan jelent!sg# a nyelvi-kulturlis-etnikai nemzet fogalma, mint a ks!bbiekben. A hivatalossg nyelve a latin volt, semmi szokatlan nem volt abban, hogy az rpdhziak utni magyar kirlyok jelent!sebbjei kzl tbben - pl. az Anjouk - nem magyarok voltak, s.i.t. A kunok befogadsa, az rmny keresked!k megjelense termszetes volt. rthet!, hogy cignyok esetben sem azt nztk, hogy cignyok, hanem els!sorban azt, hogy ittltk hasznos-e vagy sem.) A feudlis uralkod osztly teht valszn#leg a cignykzssgek emltett el!nyei miatt jogszablyokkal vdte a cignysg autonmijt. Zsigmond nmet-rmai csszr szabadalomlevele tlkezsi kivltsgot biztostott szmukra. Ismeretes Mrinak, Zsigmond felesgnek cignyvd! menlevele. Hunyadi Mtys privilgiumlevelet llttatott ki a sebesszki cignyok szmra. Ez a tmogats tartstotta a cigny szoksokat, s elegend!nek bizonyult ahhoz, hogy a cignyok, identitsuk meg!rzsvel, tvszeljk a XVI-XVII. szzadot. Vagyis a cignysg ebben a korszakban mintegy kln trtnelmet lhetett a magyaron bell. Egszen ms korszakot jelent a XVIII. szzad rendeleti szablyozsa, a Habsburgok cignypolitikja. Erre a mintt nhny spanyol rendelkezs adta. A lnyeg az volt, hogy ekkor mr nyilvn, mert nem volt rjuk olyan szksg, mint korbban - kordba akartk szortani a trsadalom kvnatos szvetb!l kirv cignysgot. Ekkor azonban, taln a Habsburg birodalom eurpai begyazottsgnak hatsra is, az orszgterletr!l val elkergetst nem tartottk clravezet! megoldsnak. Az er!szakos ki#zs helyett az er!szakos letelepts politikjt vlasztottk. tfog koncepci a Habsburg birodalomban Mria Terzia idejn alakult ki. A kzvetlen kivlt okok az adztats ignye, a roml kzbiztonsg, a cignysg tvoltartsa az rks tartomnyoktl voltak. A kor jogalkoti szerint a cignysg veszlyessge letmdjukbl addik. Ezrt teht a koncepci alapvet!en a cigny letmd ellen irnyult. Rendeletileg tilalmaztk a ltartst, a cignynak nem kaphatott tlevelet, nem viselhette hagyomnyos ltzett. Leromboltattk putriijaikat, sztszaktottk csaldjaikat: II. Jzsef elrendelte, hogy a cigny gyermekeket el kell venni szleikt!l, s parasztokhoz kell lehelyezni !ket, hogy a gyermekek tisztes paraszti hzaknl, munkt s becsletet tanuljanak. A javthatatlanokat besoroztk a csszri ezredekbe, II. Jzsef a cignyul beszl!ket botozssal bntette. Itt jelent meg el!szr a cignysg asszimilcijra irnyul trekvs, mghozz nagyon er!szakos s embertelen formban. A cignysg szerencsjre a megvalsulst gtoltk a helyi s kzponti szervek ellenttei. A vrmegyk s vrosok egy rsze - a kzpontost trekvsekkel val ltalnos szembenlls rszeknt - szabotlta a vgrehajtst, msok pedig a rendelkezsek tlsgosan merev rtelmezsvel fordtottk ellenttre a kzponti szndkot. Az intzkedsek azonban egyfel!l fellesztettk a cignysggal kapcsolatos el!tletes gondolkodst, msfel!l egyre nagyobb ellenllst vltottak ki a cigny lakossgbl mindenfle !ket rint! intzkedssel szemben. A cignykrds megoldatlan maradt. j szneket hozott a problmakrbe az, hogy a XVIII.-XIX. sz. forduljtl kezd!d!en jabb bevndorlsi hullm indult meg, a bes cignyok. $k romn terletekr!l jttek, nyelvk nem cigny, hanem a romn egy vltozata, letmdjuk s foglalkozsi szerkezetk (els!sorban famunka, tekn!vjs) is eltr a korbban is itt lt cignyoktl. Nagyjbl ebben az id!ben
6

alakul ki a zensz cignyok sajtos, a tbbi cignytl meglehet!sen eltr! rtege is. Megjelenik teht a cignysg mig nagyjbl rvnyes bels! rtegzettsge: a lovri, a romungr s a bes cignyok elgg marknsan eltr! csoportjai. (A lovriak az eredeti cigny nyelvet beszl!, az archaikus letformt s kultrt legtovbb s leginkbb meg!rz! cignyok, a romungrk a nyelvkben elmagyarosodott, zmben zensz cignyok, s a besok, akik sokig !riztk-!rzik romn eredet# nyelvket, sajtos kultrjukat.) Ebben az id!szakban - lnyegben a XIX. szzad nagy rszben - azonban a cignysgnak mg megvolt a maga hatrozott helye a trsadalmi munkamegoszts rendszerben, s gy magban a trsadalomban is. Igaz, tbbnyire olyan kiegszt! jelleg#, alantas tevkenysgeket vgeztek, amelyek - brmennyire is vals trsadalmi szksgleteket elgtettek ki trsadalmi helyket is a hierarchia aljn jelltk ki. Mgis, helyk volt, mgpedig stabil helyk a trsadalomban. Ezt a helyzetet vltoztatta meg a kapitalizci, a trsadalom t!ks-polgri talakulsa. A t!ks gyripar tmegtermelse, az ennek kapcsn kialakul szolgltatsi struktra a cignysg zmnek ltalapjt szmolta fel. A cignysg kihullott a trsadalom szvetb!l, prblta lni a maga lett, ez azonban a kor ltalnos tendenciival szemben deviancinak szmtott. rthet!, hogy ebben az id!ben - a korai magyar kapitalizmus id!szakban, a XIX. sz. vgn er!sdik fel jra a cignykrds. A trsadalom vezet! rtegei ezttal is a szigor bnsmdot, az er!szakos asszimilci eszkzeit preferltk. Jszerint egyedli kivtel Jzsef f!herceg volt - tisztelettel kell nevt emltennk -, aki a cignysg megrtse alapjn (! ksztette az els! cigny sztrt is) prblta a cignyok integrcijt el!segteni. (Birtokain cigny kzssgeket teleptett le, iskolt alaptott szmukra. Ksrlete azonban - letrajzrja szerint a hatsgi tmogats elmaradsa miatt - kudarcot vallott.) Itt a helye, hogy rviden jelezzk, mit rtnk az asszimilci s az integrci klnbsgn. Asszimilcinak azt a folyamatot nevezzk, amelyben az eredetileg idegen etnikum (npcsoport) felolddik a befogad npessgben, elhagyja nyelvt, kultrjt, elhagyja identitst. Integrci pedig az a folyamat, amelyben az adott npcsoport gy illeszkedik be a befogad trsadalom szvetbe, hogy tveszi mindazokat a normkat, amelyek az abban val normlis ltezshez felttlenl szksgesek, mikzben meg!rzi eredeti sajtossgaibl mindazt, ami az j krlmnyek kztt meg!rizhet!, s ennek rvn megtartja n-azonossgt, sajt identitst. Hatrozott meggy!z!dsnk szerint egy humanista rtkrend alapjn - mikzben meg kell hagyni az asszimilci jogt: az ember dnthet gy, hogy identitst vlt - egy trsadalomnak csak az integrcit van joga szorgalmazni. A magunk vlemnye ezen tl az, hogy a cignysg kultrja - itt a kultra fogalmnak tg rtelmezst hasznljuk, amely, legrvidebben, a vilghoz val viszony milyensgt jelenti - (s az e kultrra alapozd cigny-identitsa) olyan rtk, amelynek meg!rzst el!segteni ktelessgnk. gy vljk teht, hogy brmifle cignypolitiknak az identits-!rz! integrci axiomatikus alapelvn kell felplnie. Visszatrve a trtneti tra, a kapitalizmus-korban, a kt vilghbor kztt Magyarorszgon egyre fokozd diszkriminci volt tapasztalhat a cignysggal szemben. A 20-as vekben a cignysg minden addiginl kedvez!tlenebb helyzetbe kerlt, trsadalmi segtsget szinte semmit nem kapott. A kor el!tletes tanulmnyainak jellemz! megfogalmazsai: A cigny l!sdi, krtkony, b#nz! hajlam stb.; meg-meg jelenik egyik-msik rsban a fasiszta fajelmlet is. Dry Gyula "908-ban azt rja: Nlunk az el!tlet olyan nagy, hogy a cignyt cseldnek meg nem fogadjk... A gpi nagyipar tovbbi trnyerse megrendtette a cignysg maradk piaci pozciit is. A cignysgot ppgy, vagy mg jobban sjtotta a munkaer! kereslet hinya, mint a nem cigny munksokat vagy parasztokat, ugyanakkor helyzetket azokhoz kpest is lnyegesen rontotta a velk szemben megnyilvnul el!tletessg.
7

"907-ben s "9"0-ben a kormny cignygyi kormnybiztosokat nevezett ki, "9"6 mjusban pedig a kborcignyok megfkezsr!l trgyaltak. Ebben az id!szakban a belgyi kormnyzat prblkozsai kt irnyban indultak el. Az egyik a (knyszer-)letelepts volt, a msik indirekt mdszerek alkalmazsa: dologhz ltrehozsa, gyermekvdelmi intzmnyek (lelenc), ezen tl a toloncols intzmnynek bevezetsre, valamint a kolduls s csavargs megszntetsre tettek er!fesztst. Az "928. vi X. trvny, a II. bntet!novella megrgztt b#ntettesekre vonatkoz rendelkezsei tmegeiben rintettk a beilleszkedni nem tud, s ezrt csavarg, b#nz! cignyokat is. A cignyokat is rint!, diszkrimincis intzkedsek sora mg folytatdott. A "4".""3/"93". Ker.M. sz. rendelettel korltoztk rszkre a vndoripari engedlyek kiadst, ugyanakkor korltoztk munkavllalsi lehet!sgeiket: csak lakhelykn s csak a kzsgi elljrsg hozzjrulsval vllalhattak munkt. A 66045/"938. B.M. sz. rendelet rtelmben minden cignyt gyans egynnek kell tekinteni. Ez a rendelet nagy mrtkben megalapozta az ldzsket, ami abban kulminlt, hogy "944 jliusnak vge s "945 mrciusa kztt mintegy 25-30 ezer magyarorszgi cignyt deportltak, s kzlk mindssze 3-4 ezren trtek vissza. Auschwitzba 2-3 transzportot irnytottak budapesti s f!vros krnyki cignyokkal. (A szmokat az utbbi vekben klnbz! forrsok alapjn vitatjk: van, aki a fentinl lnyegesen nagyobb mrv# cigny holocaustrl beszl, s van, aki valamivel kisebb szmot tart relisnak. A tnyt azonban senki sem vitatja, s szmunkra csak ez a lnyeges.) Vgeredmnyben a kapitalizmuskori Magyarorszgon a cignysgot a trsadalom perifrijn lv! csoportok kz sorolhatjuk. A tbbes szm jelzi, nem egyedl: ...egy vndorl cigny s egy falusi zsellr letmdja kztt nem volt lnyeges klnbsg.5 Ez, ami a materilisan megragadhat ltviszonyokat illeti, bizonyosan igaz. A klnbsg azonban, amit a magunk rszr!l egyltaln nem tartunk lnyegtelennek, hogy a tbbi perifrin lv! csoportoknak nem kellett megkzdenik mg azokkal az el!tletekkel s diszkrimincikkal is, amelyekr!l fentebb szltunk. "945 jelent!s jogi vltozsokat hoz a cignysg letben. Megsz#nt a hivatalos diszkriminci, az llam deklarlta teljes jogegyenl!sgket. Ez azonban tnyleges lthelyzetkn nem sokat vltoztatott. Ekkor a cigny lakossg nagykor tagjainak tbbsge analfabta vagy flanalfabta volt, a falvakon kvl es! cignytelepeken laktak, nlklzve mindenfle infrastruktrt. Az j rendszer nem tekintette politikai vagy trsadalmi problmnak a cignykrdst: gy vltk, hogy az Alkotmnyban deklarlt jogegyenl!sg automatikusan megoldja a problmkat. Slyos tveds volt. "945-ben a fldosztssal megkezd!dtt a falusi trsadalom talakulsa; ez azrt klnsen fontos szmunkra, mert a cignysg legnagyobb rsze falun lt. A fldosztsbl azonban a cignyok csaknem kivtel nlkl kimaradtak. Az ideiglenes nemzeti kormny 800/"945. M. E. sz. rendeletnek 35. paragrafusa gy hatrozta meg az ignyjogosultak krt, hogy fldet a valamilyen formban mez!gazdasghoz kt!d!k (cseldek, kisbirtokosok, mez!gazdasgi munksok) kaphattak. A cignysg nagy rsze nem kt!dtt a mez!gazdasghoz, gy fldet nem kaphattak. Mg inkbb rgz!dtt s er!sdtt peremhelyzetk: azok a trsadalmi csoportok (gazdasgi cseldek, mez!gazdasgi munksok), akikkel korbban, legalbbis a lthelyzetet tekintve, nagyjbl egy szinten voltak, a fldoszts rvn elemelkedtek mell!lk.

Mezey - Pomogyi - Tauber idzett tanulmny, 34. p. 8

Helyzetk vltozsnak kezdett az tvenes vek elejn beindul szocialista iparosts jelentette. Ennek tfog rtkelse nem feladatunk, a cignysg szempontjbl azonban, bizonyos rtelemben, pozitv hatsnak min!sthetjk. Extenzv iparfejleszts volt ez: rengeteg j munkahely jtt ltre, de ppen a fejleszts extenzivitsa folytn rengeteg szakkpzettsget nem, pusztn nyers fizikai er!t ignyl! munkahely. Ezeket a munkkat a cignyok kpesek voltak elvgezni (alulkpzettsgk nem volt akadly), s szksg is volt rjuk, mert a nem cigny npessgb!l e munkahelyeket nem lehetett feltlteni. Elindult a cignysg bevonsa a trsadalmilag szervezett munka rendszerbe, s ez megadta az alapjt az asszimilcinak-integrcinak is. A folyamat azonban nem volt ellentmondsmentes. Mindenekel!tt azrt nem, mert abbl az emltett felfogsbl kiindulva, hogy ugyanis az alkotmnyos jogegyenl!sg feleslegess teszi a kln cignypolitikt (is), a munkahely biztostsn tl a kor politikja semmit nem tett a cignysg szocio-kulturlis integrcija rdekben. (gy pldul azzal, hogy ktelez!v tette a 8 ltalnos iskolai oktatst, a feladatot megoldottnak tekintette, s nem foglalkozott azzal, hogy vajon a cigny gyermekek elvgzike, s ha nem, mirt nem az ltalnos iskolt.) Vltozst, bizonyos rtelemben fordulatot hozott az MSZMP KB Politikai Bizottsgnak "96" jnius 20.-i hatrozata. A legfontosabb itt az, hogy a hatrozat - mr magval ltvel elismerte azt, hogy van cignykrds, hogy a cignysg helyzetvel kln kell foglalkozni. Ugyanakkor - s ez is a folyamatok ellentmondsossghoz tartozik - a cignykrdst pusztn trsadalompolitikai krdsnek tekintette, s kimondta, hogy a cignysg ...bizonyos nprajzi sajtossgai ellenre sem alkot nemzetisgi csoportot. Vagyis ez a hatrozat ppen a sajtos cigny-identits ltt s lehet!sgt tagadta. Szellemisgt, s minden ennek a hatrozatnak az alapjn trtnt intzkedst az asszimilcira trekvs hatrozza meg. Megindult teht a cignysg felemelsre tett ksrlet, mely tulajdonkppen az asszimilci elrsre tett ksrlet, s szgezzk mindjrt le, hogy e nemben is slyos ellentmondsokkal terhelt ksrlet. gy pldul az egyik kzpponti krdsknt kezelte a cignytelepek megszntetst, a cignyok korszer#bb lakshoz juttatst. Elindtottk - mr a hetvenes vekben - a hreshrhedett CS-laks akcit. Ktsgtelen, ennek rvn cigny csaldok ezrei jutottak egszsgesebb, nagyjbl normlisan megptett laksokhoz, de a CS - cskkentett komfortfokozat - jelleggel hossz tvon jratermelte a cigny csaldok htrnyos lakshelyzett. (Ld. err!l adatokat a vonatkoz fejezetben.) Vagy - mint ms sszefggsben emltettk biztostott a cignyok szmra, tbbnyire segdmunks sttuszban munkahelyet, de a specilis oktatsi-kpzsi programok hjn a munker!-piaci htrnyos helyzetek jratermel!dtek. (Slyosan negatv hatsaival napjainkban tallkozunk.) gy t#nik azonban, hogy a hossz tvon legslyosabb kvetkezmnye ennek az asszimilcis politiknak az, hogy elmleti-ideologikus szinten is eliminlta a cigny kultrt (a kultra fogalmat termszetesen itt is a fentebbi tg rtelmben rtve), nem adott semmifle komoly tmogatst s motivcit e kultra meg!rzsre-megjtsra, a vltoz viszonyokhoz val adaptlsra. (Ennek negatv hatsaival is tallkozunk napjainkban: nem kevs esetben a fiatalabb genercikban mr csak a cigny kultra nyomaival tallkozunk. - De a nyomaival mg igen! Nem eslytelen a degresszv folyamat meglltsa; a mg meglv! rtkek meg!rzshez azonban tudatos cselekvsre van szksg. -) Az "989/90-ben elindult vltozsok ismt nagy trst okoztak a magyarorszgi cignysg letben. A szocialista nagyipar sztesse els!sorban azokat a munkahelyeket szntette meg, amelyekben a cignyok tudtak dolgozni, s a lassan - zmmel klfldi t!kvel - kipl!

j ipar olyan technolgiai szintet jelent (egybknt az orszg gazdasgi fejl!dse szempontjbl nagyon pozitv mdon), amelyben a tbbnyire alulkpzett cignyoknak nincs helye. Ugyanilyen hats - s klnskppen a falusi cignyokra nzve - a mez!gazdasg talakulsa is. A teszek, amelyek igen sok falusi cignynak (is) biztostottak lland munkt felbomlottak, az utdszervezetekben (ahol ilyenek ltre jttek) a gazdk mr nem fogadtk maguk kz a cignyokat (nincs szksg a viszonylag nagy volumen# nyers munkaer!re), a cignyok pedig fldhz most (sem) jutottak. (Hiszen korbban sem volt fldjk, nem kellett !ket krptolni...) A vllalkozi szfrba a cignyok indul t!ke s szaktuds hjn nagyobb tmegben nem tudnak bekapcsoldni. Mindennek kvetkezmnye a rendkvl magas cigny munkanlklisg, ennek minden kvetkezmnyes hatsval egytt - ez azonban mr a ma krdse, ami e tanulmny szorosabban vett trgya.

"0

2. lethelyzet s meglhetsi stratgik


Ebben a rszben alapvet!en a krd!v (adatlap) adataira tmaszkodunk, de id!nknt, f!knt az rtelmezsekhez, olykor a tallt sszefggsek kiegsztshez hasznlni fogjuk a mlyinterjk informciit is. El!szr felvzoljuk azt, amit a csaldokrl, a megkrdezettekr!l megtudtunk, majd az lethelyzet egyes elemeit (laksviszonyok, anyagi-jvedelmi viszonyok, gazdlkods, letmd-mozzanatok) elemezzk, vgl megksrlnk valamennyit mondani a meglhetsi stratgik alakulsrl. 2.1. Csaldszerkezet, tipikus letutak Csaldnak ebben a vizsglatban a kzs hztartsban egyttl! szemlyeket tekintettk. (Ld. ehhez Mellklet, Csaldi adatlap ". krds.) Nem vettk figyelembe a joglls szerinti klnbsgeket. Mind cigny szakrt!ink vlemnye, mind korbbi kutatsi eredmnyek, mind jelen kutats tapasztalatai azt mutatjk, hogy maguk az rintettek egyrtelm#en a csaldhoz tartoznak tekintenek mindenkit, aki egytt l a hztartsban, fggetlenl attl, hogy jogi vagy vrszerinti kapcsolatban van-e a tbbiekkel. A legalapvet!bb mutat termszetesen a csaldltszm. Mr ezt az adatsort is rdemes mindjrt az "992-es vizsglat adataival egytt bemutatni:
A csaldok megoszlsa a csaldtagok szma szerint "992-ben s "998-ban (kerektett %-os adatok)

csaldtagok szma "-2 f! 3 f! 4 f! 5 f! 6 f! 7-8 f! 9 s tbb (tlagos ltszm)

"992 6 "0 "9 2" "7 "6 "" (4,6)

"998 "" "4 "" 32 9 "4 9 (5,")

Ez az adatsor nmagban mg csak azt a kzismert tnyt igazolja vissza, hogy a cigny csaldok szisztematikusan nagyobb ltszmak az orszgos tlagnl. Tbbet mondanak a csaldsszettel adatai. Ezt tbbflekppen is nztk, az els! adatsor az egymshoz val (csaldi) viszony szerint mutatja a csaldok sszettelt:
A csaldok megoszlsa a csaldtagok egymshoz val (csaldi) viszonya szerint "992-ben s "998-ban (kerektett %-os adatok)

Teljes nukleris csald (apa, anya, gyerekek) Egy szl!s nukleris (apa vagy anya, gyerek) Teljes tbbgenercis (apa, anya, gyerek, nagyszl!) Egy szl!s, nagyszl!vel Nukleris csald s ms rokon Nukleris csald, nagyszl! s egyb rokon Egyb sszettel (hzaspr, gyermek s nagysz., stb.)

"992 63 6 3 0," "7 2 9

"998 65 2 "0 " 3 9 ""

""

A kt vizsglatban teljesen egybehangzan a dominns forma, nagyjbl a csaldok ktharmada, nukleris csald. Ez kt dolgot jelent. Az egyik az, hogy az adatok szerint a napjainkra a cigny csaldok krben is visszaszorult mr a tbb generci egyttlst jelent!, archaikusabb tbbgenercis csaldforma. Az interjk is azt tanstjk, hogy ebben a kzegben is elgg termszetes mr, hogy a hzassgot kt! (vagy lettrsi kapcsolatra lp!) fiatal pr minl el!bb igyekszik sajt lakst szerezni, sajt kln hztartst kialaktani. A msik, szmunkra fontos jelents pedig az, hogy a falusi cigny csaldokban vltozatlanul jellemz! a sok gyermek. (Ezt mutatja Kemny - Havas - Kertesi vizsglata is.6) gy van ez annak ellenre is, hogy, mint a ks!bbiekben ltni fogjuk, a cigny csaldok lthelyzete az elmlt vekben a legtbb szempontbl romlott, s !k maguk helyzetket folyamatosan - a jv!ben is - rosszabbodnak tlik meg. A gyermek, mint rtk, a sok gyermek vllalsnak normja teht, gy t#nik, er!sebb, mint a roml lethelyzet nyomsa. Fontos megismernnk a csaldok letkor szerinti sszettelt is. Ez ugyanis azt mutatja meg, hogy mennyien vannak a csaldban aktv korak, milyen a munkavllals elvi lehet!sge. ppen ezrt egy elgg sajtos kategriarendszert alkottunk, rszben a nyers gyakorisgok figyelembe vtelvel, rszben az elemzs sajtos cljnak megfelel!en. Az adatok eszerint a kvetkez!k: homogn letkori sszettel#, id!s csald (minden csaldtag 56 v felett) homogn letkori sszettel, kzpkor (minden csaldtag 26-55 v kztt) homogn letkori sszettel, fiatal (minden csaldtag 25 v alatt) norml letkori sszettel, id!s (a tagok kztt van 26-55 ves s 56 v feletti) norml letkori sszettel, fiatal (a tagok kztt van 26-55 ves s 25 v alatti) szrt letkori sszettel (a tagok kztt van 25 v alatti s 56 v feletti) vegyes letkori sszettel (van 25 v alatti, 26-55 ves, s 56 v feletti) 4 3 6 5 72 " "0

(Itt jegyezzk meg, hogy az "998-as vizsglat adatait mindig abszolt szmban adjuk meg. Ez azonban gyakorlatilag megegyezik a %-rtkkel, mivel a vizsglatban "0" csaldrl vettnk fel adatot.)

A norml, fiatal sszettel (norml-nak egybknt azokat az letkori sszetteleket neveztk, amelyekben a 3 felvett letkori kategria - 25 v alatt, 26-55 v kztt s 56 v felett - kzl kt egyms mellett lv! szerepel) tlnyom tbbsge nem meglep!: a nukleris csaldok, amelyek, mint az imnt lttuk, ktharmados arnyban vannak csaldjaink kztt, tbbsge nyilvn ebbe az letkori sszetteli kategriba tartozik. Az adatok tovbb, tartalmuk szerint, azt mutatjk, hogy a csaldok dnt! tbbsgben (a "0" kzl 93-ban) van olyan aktv kor feln!tt, aki munkavgzssel szerezhet(ne) jvedelmet a csald rszre. Felt#n! lehet mg, hogy viszonylag kevs az olyan csaldok szma, amelyben id!skorak (is) lnek (20 csald). Ez vlemnynk szerint abbl kvetkezik, hogy a cignyok krben jval alacsonyabb az tlagos letkor az orszgosnl7, gy nyilvn kevesebb id!s embert talltunk a

Ld. Beszmol a magyarorszgi roma (cigny) npessg helyzetvel foglalkoz ... kutatsrl, MTA Szociolgiai Intzete sokszorostsa, 2. p. - rdekessgknt jegyezzk itt meg, hogy egy Edelnyben "999-ben vgzett vizsglat szerint a vrosban az utbbi 6-8 vben jelent!sen cskkent az ottani cigny csaldokban a gyermekszm. Az elemz! hipotzise szerint ez a korbban a krnykbeli bnykban s nagyzemekben dolgoz, a 80-as vek vgre konszolidlt anyagi helyzetet elr!, "99" utn a munkahely elvesztsvel kiltstalan helyzetbe kerl! cignyok attit#d- s rtkvltozsval magyarzhat. Ld. pl. Dr. Szirtesi Zoltn: A cignysg egszsggyi helyzete, AGROINFORM kiad, "998, "3. p. "2

vizsglt csaldokban. Ugyanakkor e tny azt is jelenti, hogy a csaldokban az aktv per inaktv arnyt alapvet!en a gyermekek szma befolysolja, ez pedig rtelemszer#en eltr! letstratgit kvn attl, mintha sok id!skorrl kellene gondoskodni. A csald helyzetre, lehet!sgeire termszetesen befolyssal van a csaldtagok kpzettsge is. Abbl kiindulva, hogy a leginkbb meghatroz a csaldf! kpzettsge, ennek adatait nzzk meg: 8 ltalnosnl kevesebb befejezett 8 ltalnos szakmunkskpz! ismeretlen, nem vlaszolt 43 43 "0 5

Szakmunkskpz!nl magasabb vgzettsg# megkrdezettjeink kztt nem volt. Lthat, hogy zmk kpzetlen, tudjuk, hogy nmagban a 8 ltalnos elvgzse sem biztosit lnyegesen kedvez!bb pozcit a munkaer!piacon, mint az ennl is alacsonyabb vgzettsg. Nyilvnval, hogy a tbbsget alkot 86 alulkpzett csaldf! korbban is alacsonyan kvalifiklt, nyers fizikai er!t ignyl! munkkat vgezhetett csak, s az utbbi vekben ez az, amire nincs igazn szksg. Ezek a kpzettsgi adatok kell!en magyarzzk majd azt a kpet, amit a munkaviszonyok dolgban ltni fogunk. Milyen tipikus letutakkal tallkoztunk? Nhnyat az interjkbl idznk fel: (...gyis flnevelem !ket: Ngrdmegyer, fiatal cignyasszony): A szleim korn meghaltak. Van 8 testvrem. Miutn anym meghalt, 4 testvrt n neveltem. Nem engedtem !ket senkinek. "7 vesen frjhez mentem, 3 gyerekem szletett az els! frjemt!l. Elmeslem, mi trtnt, de nem fognak neki rlni. n dolgoztam a KTSZ-ben, a frjem itthon volt, ivott, lazslt, tekzett. n nagyon szerettem dolgozni. Mr 7 ve nem dolgozom. A KTSZ-t megvettk, adtak valami jradkot. - Dolgoztam 80-ig. Aztn Gyes. A frjemet elkldtem magam helyett dolgozni. Aztn jba lett az unokatestvremmel. Szrny#, nagyon fjt, 3 gyerekkel itt hagyott. - Ez a msodik hzam, amit vettem. Nem krtem tartst, csak a tjkra ne jjjn a gyerekeknek. Nehz volt ember nlkl. Nagyon. Jrtam szedrezni, csipkzni, 4 vig ember nlkl. Szar volt az egsz. Nyron mg elmegy, de a tl, a tzel!...tlen szar volt az let ember nlkl. - A msodik ember... A sgorn!mnl ismertem meg, ott volt, vicceltnk, sszejttnk. n thvtam kvra, tjtt jniusban. Szeptemberben sszejttnk. gy szletett Erzsike, majd a kicsi. Ez j ember, jl vagyunk. Nem lettem a felesge. Ha lni akar velem, gy is j. Sokat segtnk egymsnak. Ez j ember. Nem iszik, segt, a pnzt hazaadja. J ez. gy meg lehet lni. Mindent megcsinl a hz krl, a portn. Ha lni akar velem, gy is l, ha nem akar, gy is j. n nem ktelezem, s nem vagyok szemtelen. Ha mr megvannak a gyerekek, gyis flnevelem !ket, akr keservesen, akr nem. Lopni mg nem loptam, betrni mg nem trtem, gyhogy amit keresek, abbl lek. (A lhoz ragaszkodtam nagyon, most mn el kellett adni azt is: Tiszapspki, kzpkor cigny csald) Amikor sszehzasodtak, nagy volt a szegnysg. Szoba-konyhban ltek vekig, kt gyerek, meg egy a hasamban. 76-ban kltztek ide, azta egyre jobban ltek. Mindketten dolgoztak a TSz-ben. Tartottak llatokat, volt l, lovas kocsi. Szabadidejben a frj fuvarozott. A rendszervlts utn megsz#nt a TSz, megsz#nt a munkaviszony. Szpe lassan fokozatosan ismt elszegnyedtek. Nem tudtak az llatoknak takarmnyt venni, eladtk !ket. A lhoz s a kocsihoz nagyon ragaszkodtak, ugyan fuvar egyre kevesebb lett, de nha hozott egy kis pnzt. Az nkormnyzat ezekre a vagyontrgyakra hivatkozva nem adott seglyt, eladtk a lovat-kocsit, azta van nmi segly. Most egy kiskor gyerek van mr csak

"3

otthon. Munkanlkli mr nem jr. Seglyb!l, csaldi ptlkbl lnek; a felesg, ha hvjk, hzhoz megy takartani. (A tartozs 600.000 forint...: Sajhidvg, kzpkor hzaspr) A csald a frj szleinl lakott 9"-ig. A szomszdba ptkeztek OTP-re. A frj munkahelye, a TSz - "3 vet dolgozott ott - sokat segtett az elindulshoz. De 9"-ben megsz#nt a munkahelye. A felesg nem dolgozott, 6 gyerekk van. Jelenleg mr csak 2 l velk. Az egyik finak mr felesge is van, meg kisbabja. Egy msik szakmunksnak tanul. Az OTP rszleteket mr egy ve nem tudjk fizetni. A tartozs 600.000 Ft. llatokat nem tartanak, mert nem tudjk etetni. (...alkalmazkods, ez a titka a boldogulsnak.: Ngrdmegyer, id!sebb hzaspr) 20 ve hzasok, 2 gyerekk van. "6 vesen kezdtek dolgozni a helyi KTSZ-ben. J id!k voltak. Akkor mg ms vilg volt. Aki dolgozott, volt pnze. De munkra is volt fogva mindenki. Aki nem tanult, annak dolgozni kellett. A frj bdogos volt, betantott munks. A felesg is a KTSZ-ben dolgozott. Jl ltek, flreraktak, ptkeztek. 2 v alatt felptettk a hzat. Rajtuk kvl akkor ott nem volt cigny csald. Kikerltnk a falubl, ms vilg volt, sokat tanultunk. Alkalmazkodni kellett. Befogadtak. 89-ben megsz#nt a munkaviszonyuk. " vig az veggyrban dolgoztak, majd a frj a pesti Volnnl dolgozott " vet, 7 vig a t#zhelygyrban kaptak munkt. Felmondtak nekik. Vltani kellett, muszj volt. Tartani kellett az letsznvonalat: zldsgboltot nyitottak a falu kzepn. Vllalkozsba fogtak, de sokat rbasztunk. Fontosnak tartotta, hogy hozzrt! emberekt!l tancsot krjen. Nem szgyenli, hogy msoktl tanuljon. 2 vig tanultak bele. Volt vesztesg sok, szgyen is pp elg. De: nem szmt, nem hagyom magam, akkor is talpon maradok. Elmondja, hogy sikernek oka az alkalmazkods, az odafigyels. Sokat tanultak a parasztoktl, amikor sszehzasodtak, s bekerltek a cignytelepr!l a faluba. Megtanultk a kertet m#velni, llatokat gondozni, libt fosztani. Tisztasg, becslet, alkalmazkods, ez a titka a boldogulsnak. Sorsok, letutak; van-e bennk valami kzs? Taln csak annyi: egy se tretlen, egyenes vonal csaldi letplya. (s llthat, tipikusak; ld. a Mellkletben az interjk lersait.) A nagy trsadalmi vltozsok, a 89/90-es rendszervlts az ppen csak alakulgatni kezd!, s gy nyilvn eleve trkenyebb csaldi egzisztencikat megzkkentette alaposan. Van, aki kemnyen felszegett fejjel llja a sarat, csakazrtis (...felnevelem !ket gyis...), van, aki szomor beletr!dssel viseli sorst (A lhoz ragaszkodtam nagyon, most mn el kellett adni azt is.), van, aki feladta mr (A tartozs 600.000 forint.), s van, aki kpes volt mindent jra kezdeni (...alkalmazkods, ez a titka a boldogulsnak.). De mindegyik csald letben ott van a trs, a korbban jrt, s jrhatnak ltsz t lezrulsa. Miknt hat ki ez arra, hogy hogyan ltja az ember - a cignyember - helyt vilgban, hogyan tli meg maga s krnyezete viszonynak alakulst? - ks!bbi fejezetekben keressk majd a krdsre a vlaszt. Most trjnk vissza a jelen helyzet nhny fontos tnyez!jnek bemutatshoz. 2.2. A kzvetlen lettr: laksviszonyok A laksviszonyok milyensgt tbb mutatval mrtk. Vannak kzttk szoksos kemny adatok, de alkalmaztunk krdez!biztosi becsls alapjn kpzett lgy mutatkat is. gy vljk, ezek egytt adhatnak a val letet inkbb kzelt! kpet. gy gondoltuk, hogy a lehetsges letvitel nagyban fgg attl, hogy a laks, rendelkezsre ll mindennapi lettr, mennyire nll, mennyire az adott csald kizrlagos hasznlat tere. Ezt prbltuk azzal kzelteni, hogy a hz, amelyben laknak (amelyben laksuk van), nll-e, vagy hzrsz, esetleg tbblaksos hzban van. Az adatokat a lakshasznlat jogcmvel egybevetve mutatjuk be:
"4

". sz. tbla: A lakshasznlat jogcme a hz jellege szerint

A hz jellege nll hz hzrsz egytt

sajt tulajdon 89 " 90

Lakshasznlat jogcime brlik brlik nknyes Ms nk.-tl mag.sz.-t!l laksf. jogcm " 9 " " "0

egytt 99 2 "0"

Lthat, igen egyhang az adatsor. A megkrdezettek kilenctizede lakik sajt tulajdon hzban, s ezek csaknem kivtel nlkl nll hzak. Ugyangy csaknem mind nll hz a ms jogcm# laks is, ahol a ms jogim gyakorlatilag minden esetben csaldtag vagy rokon, ltalban a szl!k tulajdont jelenti. Tudnunk kell termszetesen, hogy a sajt tulajdon esetnkben egyltaln nem jelent vagyont, j anyagi helyzetet: egyrszt vizsglatunk falusi kzegben folyt, ahol ltalban is termszetes a sajt hztulajdon (az "990 vi npszmlls adatai szerint a kzsgekben a lakott laksok 88,2%-t tulajdonosi jogcmen lakjk), msrszt a falusi cigny csaldok nem is nagyon juthatnak ms mdon lakshoz, csak, ha sajt maguknak ptenek, harmadrszt az igazn lnyeges krds itt a laks (a hz) min!sge; ezt jrjuk krl a kvetkez!kben. A legkls!dlegesebb, de egyltaln nem mellkes mutat itt a laks (hz) ptsmdja, amit a szoksos statisztikai gyakorlatnak megfelel!en a falazat milyensgvel jellemeztnk. Az adatok a kvetkez!k: tgla fal vlyog, vert fal, alapozva vlyog, vert fal, alapozs nlkl egyb falazat (nincs adat) 39 22 "5 23 (")

Felt#n! az egyb falazat gyakori el!fordulsa. Tekintve, hogy az adatlapon (ld. Mell., 5. krds) itt krdeztk az spedig-et is, tudjuk, hogy ezek csaknem kivtel nlkl szilikt falaz blokkot jelentenek. (A megkrdezettek tgla alatt csak a hagyomnyos agyag-tglt rtettk.) Ez az adat egyben arra is mutat, hogy a hzak jelent!s rsze (csaknem negyede) jabb (korszer"bb) pts": a szilikt falaz blokkot elterjedtebben csak az utbbi vtizedben kezdtk hasznlni, s termszetesen (mr csak technolgiai okokbl is) mindig betonalapra ptik. Az adatok "992-hz kpest ebb!l a szempontbl a laksviszonyok valamelyes javulst mutatjk. Akkor a hzak 47%-a volt tgla fal, s a "4% egyb falazat paticsot, s egyb kezdetlegesebb ptsi technolgikat jelentett.8 (Az alapozott s alapozatlan vlyog s vert falak arnya lnyegben azonos.) Ez egyrtelm#en szocilis intzkedsek kvetkezmnye: az interjkbl alapjn nagy biztonsggal kvetkeztethetjk, hogy az jabb ptsek legnagyobb rsze a szocilis lakstmogats ignybe vtelvel trtnt. Hozz kell azonban tennnk, hogy a folyamat nem ellentmondsmentes. Egyrszt van arra plda, hogy a helyi teleplsi nkormnyzat maga szervezte a rossz lakshelyzetben lv! cigny csaldok szmra a szocilis laksptst, de gy, hogy kln utct nyitott az gy pl! hzak szmra. (Pl. Sajhidvg) Ez felveti egy j gettsods veszlyt. Msrszt tbb helyen (az interjkban beszltek err!l) a kivitelez! vllalkozk (rszben olykor maguk is cignyok...) igen rossz min!sgben vgeztk el a munkt. (Az el!rtnl lnyegesen gyengbb fdm, rossz
8

Ld. Bnlaky Pl: Cignycsaldok vizsglata, Npjlti Minisztrium kiadsa, "993, 29-30. p. "5

min!sg# - bez - tet!feds, nem m#kd! nylszrk, stb.) s ehhez - egyes interjalanyaink vlemnye szerint nem ingyen - asszisztltak a lakhatsi engedlyt kiad hivatalos szervek. A laks min!sgt termszetesen lnyegesen befolysolja az infrastrukturlis komforttnyez!k meglte vagy hinya. A vizsglatban azt krdeztk (ld. adatlap 7. krds), hogy van-e a laksban villany, vezetkes vz, csatorna, vezetkes gz, PB gz, vzbltses WC. A feldolgozs sorn ezek egyttes megltt nztk, az adatokat az ptsmddal sszevetve adjuk:
2. sz. tblzat: Komforttnyez!k meglte a hz ptsmdja szerint

komfort tnyez!k villany nincs csak villany villany, vezetkes vz villany, vezetkes gz villany, PG gz villany, vez. vz. s WC villany, vz s gz villany, vz, gz, WC vill., vz, gz, csatorna, WC egytt

tgla "0 4 " "5 2 3 3 39

A hzpts mdja vlyog vlyog, egyb alapozva alap (szilikt) nlkl 2 "" 7 8 " " " " " " 5 4 6 " " 2 6 " " 22 "5 23

egytt 2 36 7 4 30 " 3 "" 5 99

Mint ltjuk, az e szempontbl vgkpp elfogadhatatlan szint, ahol mg villany sincs, csak elvtve fordul el! (de el!fordul; "998-ban...!), de a laksok tbb, mint harmadban csak villany van, s ezt a huszadik szzad vgn egy eurpai orszgban min!sthetetlennek tartjuk. Klnsen, ha sszevetjk az "992-es adattal, ahol az ilyen hztartsok arnya csak 26% volt.9 Tisztban vagyunk termszetesen azzal, hogy ezt az eltrst nem szabad nvekedsnek rtelmeznnk (a mintk valamelyest eltr! volta kvetkeztben a klnbsg lehet vletlen is), de az bizonyossggal llthat, hogy a 8 v alatt nem javult a falusi cigny csaldok infrastrukturlis elltottsga, holott a korbbi llapot is valjban elfogadhatatlan volt. Ezt mutatja az is, vezetkes vz (azoknak a kategriknak az sszeadsval, amelyekben ez el!fordul) mindssze 27 csaldnak ll rendelkezsre, vzbltses WC-t alig "7 hztarts hasznlhat, s csatornba 5 hz van bektve. (Ez az utbbi adat persze nem csak a cigny csaldokra jellemz!, falvaink nagy rszben egyltaln nincs csatornahlzat.) Mg viszonylag legjobban a gzhasznlattal llnak (53 esetben), de a msik oldalrl ez is azt jelenti, hogy a csaldok majdnem fele fa vagy szntzels# t#zhelyen f!z. (Eltekintve attl a nhny extrm kivtelt!l, akinek mg ez sincs: az interjzs sorn tallkoztunk olyan csalddal is, ahol a f!zst tglkra rakott vaslapon oldottk meg.) Adalk az elmondottakhoz az is, hogy hogyan f"tik laksaikat. A dnt! tbbsg (87) hagyomnyos klyhs f#tst hasznl, korszer#bb (gzkonvektor, cirko) csak "" esetben fordul el!, holott ma mr a falusi laksok jelent!s rszben is ilyen f#tsmddal tallkozunk. Azt kell teht mondanunk, hogy a falusi cigny csaldok nagy tbbsge (mintegy hromnegyede) nem rendelkezik a legalapvet!bb civilizcis tnyez!kkel sem. Nyilvnval, hogy ez letmdjukat, letmin!sgket, s ennek kzvettsvel felemelkedsi eslyeiket alapvet!en befolysolja.

Ld. Bnlaky: i.m., 3". p. "6

Fontos mutat termszetesen a csald rendelkezsre ll laktr nagysga. Egyik mutat itt a lakszobk szma. Ez a kvetkez! kpet mutatja: " szobs a laksa 27 csaldnak, 2 szobs 47nek, 3 s tbb szobja van 24-nek. (3 csaldrl nincs meg ez az adat.) A msik mutat a laks alapterlete (ebbe a lakszobk mellett a hzban bent lv! mellkhelyisgeket szmoltuk be): 20 m2 alatti az alapterlet 8 esetben, 2"-40 m2 26 csaldnl, 4"-60 m2-t 34-en mondtak, s 6" m2 feletti az alapterlet 30 hztartsban. (Sajtossgknt jegyezzk meg, hogy megnztk a laksnagysg s a csaldltszm sszefggst, igen gyenge kapcsolatot talltunk. 8-"0 f!s csald is lakik 40 m2-nl kisebb laksban, s 2-3 f! is 6" m2 felettiben. Ami taln fontos, hogy 5 f!nl nagyobb csald 20 m2 alatti terlet# laksban nem volt.) Pontosabb adat nyilvn a laktr nagysgval kapcsolatban a laks"r"sg. ltalban a statisztikai gyakorlatban ezt az egy lakszobra jut szemlyek szmval szoktk mrni, mi eltrtnk ett!l. Tudjuk ugyanis, hogy a cigny csaldoknl a laks egyes helyisgeinek a funkcii nem szigoran elklntettek: gyakran a gyerekek a konyhban tanulnak, nem ritka, hogy a szobai klyhn f!znek, s.i.t. Ezrt mi a laks alapterlett viszonytottuk az egytt l! csaldtagok szmhoz, mutatnk teht az egy f!re jut laks-terlet. Ennek adatai (mell helyezve az "992-es adatokat):
A csaldok megoszlsa az egy f!re jut laks alapterlet szerint "992-ben s "998-ban ("992-re kerektett %-os adatok)

egy f!re jut terlet 5 m2 alatt 5,"-"0 m2 "0,"-"5 m2 "5,"-20 m2 20 m2 felett

"992 "4 33 26 "6 ""

"998 "6 csald 48 "9 "" 7

Szoksos normink szerint az 5 m2-nl kevesebb egy f!re jut laktr mr elviselhetetlen zsfoltsgot jelent. Csaldjaink kzl minden hatodik-hetedik l ilyen krlmnyek kztt. Az 5-"0 m2 szemlyenknti laktr mg mindig igen sz#ks letteret jelent; gy lt "992-ben a falusi cigny csaldok egyharmada, az "998-as vizsglat szerint csaknem fele. Mintha az "998-as adatok (a tbbi kategrit is figyelembe vve) rosszabb helyzetben volnnak; itt is azt kell mondanunk, hogy ezt biztonsggal nem rtelmezhetjk romlsnak, de az llthat, hogy a fentebb jelzett jabb ptkezsek ellenre - a helyzet e tren nem javult. (Nem csodlhat: az interjk - s az interjzs sorn gy#jttt sajt tapasztalatok - szerint a szoc.pol.-os hzak maximum kt szobsak, eleve nagy ltszm csaldok juthattak ehhez a lehet!sghez, felplsk teht a laks#r#sgen lnyegben nem vltoztatott.) Az adatok vltozatlanul messze a magyarorszgi tlag alatt vannak: az ugyanis mr "0 ve is (az "990-es npszmlls adatai szerint) 25 m2/f! volt, azta feltehet!en n!tt is valamennyit. Tudjuk, hogy a cigny csaldokra jellemz! az er!s sszetarts, az intenzv bels! kapcsolatrendszer. gy vljk azonban, hogy az a zsfoltsg, amit adataink mutatnak, brmilyen meleg csaldi lgkr esetn is elfogadhatatlan. A feln!ttek szmra lehetetlenn teszi a szksges pihenst, a gyermekek nyilvnvalan kptelenek ilyen krlmnyek kztt elmlylten tanulni, ez pedig rontja ks!bbi eslyeiket is. A "0 m2-nl is kisebb egy f!re jut laktrben az emberek szksgkppen folytonosan megsrtik egyms szemlyes tert (tlpik a pszicholgibl ismert hatrt); feszltsgek, a normlisnl gyakoribb konfliktusok forrsa ez a helyzet. (Mg akkor is gy van ez, ha bizonyosnak tekinthet!, hogy a cignysg krben, szocio-kulturlis rendszerkben, a szemlyes tvolsg szksglete a nem cignyoknl kisebb.) Vltozatlanul kell megismtelnnk az "993-ban lertakat: Rvidtv megolds,
"7

klnsen az orszg jelenlegi gazdasgi helyzetben, nincs. Mgsem tehetjk meg, hogy flretoljuk a problmt. Koncepcit kell kidolgozni, mgpedig minden szksges tnyez!t figyelembe vev!, alaposan tgondolt koncepcit, a cigny csaldok lakshelyzetnek hossztv megoldsra."0 Azrt is kellett idzni ezt, mert effle koncepci a mai napig sem szletett meg. Egy civilizltabb letforma lehet!sgt jelezheti mg az is, hogy milyen hztartsi gpekkel, eszkzkkel rendelkezik a csald. Az adatlapon a legfontosabb eszkzk megltre krdeztnk r (ld. Mellklet, adatlap "". krds), a feldolgozst gy vgeztk el, hogy az eszkzket hrom csoportba soroltuk, s azt nztk, hogy egy-egy csoportbl hny eszkzk van. A hrom csoport: az els! a knyelmi eszkzk (mosgp, centrifuga, porszv, frizsider, villanyvasal), a msodik a szrakoztat eszkzk (rdi, magnetofon, lemezjtsz, TV, video), a harmadik magban a gpkocsi. Az adatok (csak azokat a vltozatokat tntettk fel, amelyben van eset): nincs ilyen eszkz az els! csoportbl van " eszkz els! csoportbl 2-3 eszkz msodik csoportbl " eszkz msodik csoportbl 2-3 eszkz els! csoportbl ", msodikbl " eszkz els! csoportbl ", msodikbl 2-3 els!b!l 2-3, msodikbl " els!b!l 2-3, msodikbl 2-3 els!b!l 2-3, msodikbl 4-6 els!b!l 4-5, msodikbl " els!b!l 4-5, msodikbl 2-3, gpkocsi els!b!l 4-5, msodikbl 2-3 els!b!l 4-5, msodikbl 2-3, gpkocsi els!b!l 4-5, msodikbl 4-6 els!b!l 4-5 msodikbl 4-6, gpkocsi "" 2 6 6 2 4 5 "3 "9 5 6 2 "0 2 3 5

Els! rtekintsre a kp nem nagyon rossz. A csaldok nagy tbbsgnek (74 eset) van ktfle eszkze is, s 7" olyan csald van, akiknl a knyelmi eszkzkb!l legalbb 2-3 megtallhat. Figyelnnk kell azonban az er!s polarizcira: az egyik szls! ponton ott van az a "" csald (a megkrdezettek er!s tizede), akiknl semmifle letmin!sget javt eszkzt nem talltunk, a msik szls! ponton az az 5 csald, akik gyakorlatilag minden felsorolt eszkzzel rendelkeznek. Ebben a tekintetben sem talltunk szmba vehet! vltozst "992-hz kpest; a f! arnyok az akkori vizsglatban lnyegben hasonlan alakultak."" Mint e rsz bevezet!jben jeleztk, az adatlapon rgzttettnk a laksmin!sgre vonatkoz krdez!biztosi becslst is. A krdez!nek az volt a feladata, hogy benyomsai alapjn rgztse, a laks ltalnos min!sge az tlagosnl jobb, rosszabb, vagy tlagos. Tudjuk, hogy ez a megtls rendkvl bizonytalan, mgis rtkelhet! adatnak tartjuk, mivel a krdezst mind a "0" esetben ugyanaz a szemly vgezte (teht a megtls szempontjai garantltan azonosak voltak), s a krdez! jl ismeri a falusi viszonyokat (maga is falurl szrmaz cigny, akinek rokonsga jelenleg is falun s), s abban llapodtunk meg, hogy a megtlskor a falusi tlagot tekinti mrvadnak. Megtlse a kvetkez!:
"0 ""

Bnlaky, i.m. 38. p. Ld. Bnlaky, i.m. 82. p.; "2. tbla "8

tlagosnl jobb a laks min!sge tlagos laksmin!sg tlagosnl rosszabbnak tlte

5 esetben 22 esetben 68 esetben (6 esetben hinyzik az rtkels)

A korbban mondottak fnyben rvnyesnek tudjuk elfogadni az rtkelst, s tnynek fogadjuk el, hogy faluban l! cigny csaldok j ktharmadnak rosszabbak a lakskrlmnyei, mint ami kzvetlen krnyezetkben lthatnak. Nem gondoljuk, hogy ez klnsebb kommentrt ignyelne. Ugyancsak krdez!i becslst krtnk a laks berendezsr!l is. Minthogy itt a kategrikba sorolst elgg megbzhatnak tekinthetjk (ez az alkalmazott kategrik - ld. majd albb jellegb!l kvetkezik), rdemesnek tartottuk ms mutatkkal is sszevetni. Az egy f!re jut jvedelemmel (amir!l rszletesebben a kvetkez! rszben szlunk) val sszefggst mutatjuk be:
3. sz. tbla: A laks berendezse az egy f!re jut jvedelem szerint

Egy f!re jut jvedelem


Laks berendezse J llapot, rszben j btorok, rendezettsg J llapot, rszben j btorok, rendezetlensg Kzepes llapot, rgi s j btor, rendezettsg Kzepes llapot, rgi s j btor, rendezetlensg Rossz llapot, trtt, kopott btor, rendezettsg Rossz llapot, trtt, kopott btor, rendezetlensg 2 eFt alatt 2-4 eFt 4-6 eFt 6-8 eFt 8-10 eFt 10-15 eFt 15-20 20 eFt egytt eFt felett

"

2 "

" 4 "

8 2 "4 3

" "" "2 2

" "" "4 5

" 2 -

" " -

3 33 2 48 "3

A tblzat adataibl hrom dologra rdemes felfigyelni. Az egyik az, hogy - sszhangban a korbban mondottakkal - dominns a rossz, vagy legfeljebb kzepes llapot berendezs. A falusi cigny csaldoknak teht nem csak lakskrlmnyei rosszabbak az tlagnl, hanem laksuk jobb berendezsre sem jut anyagi erejk. S hogy ez nem els!sorban ignytelensget jelent, azt mutatja a msik figyelemre mlt adat: a dnt! tbbsgnl a krdez! rendezett krlmnyeket (tisztasg, rend, a krlmnyekhez kpest ignyes, gondos elrendezs; ezek voltak a rendezettsg megllapods szerint megfigyelt kritriumai) regisztrlt. Harmadjra emltsre mltnak tartjuk, hogy a kt tnyez! kztt elgg egyrtelm# (a chi2 prba szerint 0,99 szinten szignifikns) sszefggst talltunk: a magasabb egy f!re jut jvedelem jobb berendezssel jr egytt. Ez ismt arra utal, hogy nem az ignyekkel, hanem az (anyagi) lehet!sgekkel van baj. Vagyis a cigny csaldok, ha mdjuk van r, tudjk s akarjk magasabb szinten berendezni laksukat, formlni mindennapi letterket. Ezt az ezzel kapcsolatos el!tletek (a cignyoknak nincsenek ignyeik, ha jobb krlmnyek kz kerlnek, gyis tnkreteszik) miatt tartottuk fontosnak kiemelni. A laksviszonyokkal kapcsolatban vgl krdeztk mg, hogy az elmlt vekben vltozott-e a csald lakshelyzete? (Ld. Mellklet, adatlap, "2. krds) A vlaszokat rszletesen nem rdemes bemutatni: a nagy tbbsg (82 csald) azt mondta, hogy nem vltozott lakshelyzete: ugyanott, lnyegben ugyangy laknak, mint 6-8 ve. Itt legfeljebb az a ltszlagos ellentmonds rdemel figyelmet, hogy a hzak ptsmdjnak adatai alapjn azt mondottuk,
"9

hogy elg sokan (a "9 vltozst jelz!nl minden valszn#sg szerint tbben) voltak a szoc.pol.-os ptkez!k. Az ellentmondst az interjk informcii alapjn lehet feloldani. Tbben beszmoltak ugyanis arrl, hogy j hzukat a rgi helyn (teht ugyanott) hztk fel, a kivitelezs silnysga miatt azonban min!sgi javulst nem rzkelnek. (Igaz, a hz nem nedves, alulrl nem zik be, mint a lebontott rgi, minden bizonnyal tartsabb is, de nem nagyobb lnyegesen, s vltozatlanul nincs elltva az infrastrukturlis komforttnyez!kkel.) Vgtre mg egyszer, nagyon hangslyosan ismtelnnk kell: a falusi cignysg lakskrlmnyei nagy ltalnossgban ma is elfogadhatatlan szint"ek. E krlmnyek szisztematikus javtst a cignysg felemelkedse, integrcija egyik nlklzhetetlen felttelnek tartjuk.

2.3. Anyagi viszonyok: munka, jvedelmek, meglhets Kzismert, hogy a szociolgiai vizsglatok egyik knyes krdse a jvedelem. Itt a legnagyobb a szubjektv torzts veszlye ltalban is, mg inkbb olyan kzegben, ahol a jvedelmek nem jelentktelen hnyada a szrke vagy fekete gazdasgbl szrmazik. Az adatlapon (a krd!ves megkrdezsben) oly mdon prbltuk a torztst cskkenteni, hogy kln krdeztnk r az egyes lehetsges jvedelemfajtkra, de mindegyiknl a csald jvedelmt krtk. (Adatlap "4. s "5. krdsek) gy gondoltuk - jelezzk mindjrt: vltoz sikerrel -, hogy a jvedelemfajtkra val kln krdezssel kevsb marad ki bevallhat jvedelem, a csaldra krdezssel viszont elmosdik az egyni felel!ssg. A krd!v adatai mellett ezttal hangslyosabban tmaszkodunk az interjk informciira is: a nem ritkn kialakult j bizalmi lgkr olyan kzlseket is felsznre hozott, amelyek a krd!ves krdezs sorn a dolog termszetb!l kvetkez!en rejtve maradtak. A szoksos - alkalmasint klnbz! okokbl a szoksosnl er!sebb - bizonytalansgok ellenre az adatok megfontolst rdemelnek. Mindenekel!tt a - szerintnk - legfontosabbat, az lland munkbl (munkaviszonybl) szrmaz jvedelmet tekintsk; az "992-es s "998-as adatokat. (Ezttal a kzvetlen egyms mell helyezs nem lehetsges, mivel a mostani vizsglat feldolgozsa sorn - egyb megfontolsokbl - ms jvedelmi kategrikat hasznltunk, mint "992-ben. A f! tendencik gy is kvethet!k.)
A csaldok megoszlsa az lland munkbl szrmaz havi (nett) jvedelem szerint

nincs ilyen jvedelem "0 eFt alatt "0-20 eFt kztt 20-30 eFt kztt 30 eFt felett

"992 57% 20% "5% 4% 4%

nincs ilyen jvedelem "0 eFt alatt "0-"5 eFt kztt "5-20 eFt kztt 20-25 eFt kztt 25 eFt felett

"998 50% "8% 7% 9% "6%

Mondottuk, hogy a jvedelmi bevallsokat vatosan kell kezelnnk. De ha mst nem is, az els! sort tnyknt kell elfogadnunk: a nincs ilyen jvedelem kategria ugyanis egyszer#en azt jelenti, hogy a csaldban senkinek sincs lland munkaviszonya, mrpedig a munkaviszony megltt nem szoks letagadni. Tnyknt kell teht elfogadnunk, hogy a vizsglt falusi cigny csaldoknak felben senkinek sincs lland munkaviszonya, ezek a csaldok nem

20

rendelkeznek rendszeres munkajvedelemmel. (Gyakorlatilag ugyanezt mutatja a Kemny Havas - Kertesi vizsglat"2, s jabb adatfelvtelek is.) Ez az a pont, ahol az elemz! nem kpes meg!rizni tudomny-megkvetelte h#vs trgyilagossgt. Torokszorul indulattal krdi: hogyan tud lni, hogyan tud ltezni emberek sokasga, egy npcsoport fele, tbb tzezer csald gy, hogy hossz vek ta nincs valamennyire is biztos ltalapja? Vgleg a trsadalom eltartottjaiv vlnak? De el tudja-e !ket tartani ez a trsadalom? s el akarja-e !ket tartani ez a trsadalom? Vajon szmolunk-e azzal, milyen irtzatosan depriml, mentlisan is megterhel! munkabr feln!ttknt msok jindulatra szorulni? Vajon szmolunk-e azzal, milyen kvetkezmnyekkel jrhat ez? Minek kell trtnnie ahhoz, hogy vgre komolyan hozzfogjunk ezeknek az embertelen helyzeteknek a megszntetshez? Krdsek vlasz nlkl - nehezen llhat meg, hogy az elemz!t el ne ragadja a tehetetlen dh s indulat. s ha van is lland jvedelem, mekkora? "998-ban az ilyen jvedelemmel rendelkez!k b! harmada "0-"5 ezer forint kztti sszeget mond. Mire elg ez? Meglhetsre semmikpp. s csaldnak nyilvn nem elegend! mg a "5-25 eFt kztti jvedelem sem. Taln a 25 eFt feletti egyhatod ("6 csald) brhatna ltezni valamikpp a munkajvedelemb!l, a tbbiek letben maradst csak ms forrsbl szrmaz jvedelem tudja biztostani. gy a nyugdj s klnbz! jogcmeken kapott seglyek, juttatsok. A nyugdjrl az "992-es vizsglat alapjn mg azt lehetett mondani, hogy ...igazn jelent!s csaldi jvedelemforrst nem jelent."3 Az akkori adatok szerint a csaldok nem egsz 30%ban volt nyugdj-jvedelem, s 2"%-nl az sszeg 5-"0 eFt kztt volt, 7%-nl haladta meg a "0 eFt-ot. Az "998-as adatok szerint rendes (regsgi) nyugdjat a vizsglt csaldokban "3 szemly kap, heten "0-"5 eFt kztti sszeget, ten "5-20 eFt kzttit, s egy f! 20 eFt-nl nagyobb nyugdjat. Rokkantnyugdjas viszont 33 van, " f! "0 eFt alatti, 3" f! "0-"5 eFt kztti s " f! "5-20 eFt kztti nyugdjjal. gy ltszik n!tt a nyugdjasok, mgpedig f!knt a rokkant nyugdjasok szma. Valszn#sthet! - tbb ms vizsglat is utal r -, hogy sok esetben a rokkantosts a munkanlklisg el!li menekls stratgija. (Erre utal az a furcsasg is, hogy a vizsglat kzsgek kzl egyben egyltaln nem volt rokkantnyugdjas, mg egy msikban minden msodik csaldban volt. Knnyen lehet, hogy az utbbi faluban egyrszt a mintakvets, msrszt a helyi orvos jindulat kzrem#kdse nyomn szaporodott meg a rokkantak szma. Tegyk mg hozz, hogy az esetek tbbsgben ehhez a stratgihoz semmi csalsra nem lehetett szksg: a cignysg egszsgi llapotnak ismeretben - err!l ks!bb valamennyit mg szlunk - knnyen lehetett vals tarts egszsgkrosodsi tnyez!ket tallni.) A nyugdjak sszege pedig - br az inflci figyelembe vtelvel a nominlisan magasabb sszegeket mg nagy jindulattal sem lehet nvekedsnek tekinteni - adataink szerint nagyobb hnyadt teszi ki a csaldi sszjvedelemnek, mint "992ben, nagyobb teht a relatv jelent!sge. A seglyeket, juttatsokat kt kategriba vontuk ssze. Az els!be a feln!ttek seglyeit (munkanlkli segly, jvedelemptl, rendszeres szocilis segly), a msodikba a gyermekek utn jr juttatsokat (csaldi ptlk, GYES, nevelsi segly) soroltuk. Az els! kategria adatai:

"2 "3

Kemny - Havas - Kertesi i.m. "4.-"7. p. Bnlaky, i.m. 45. p. 2"

A csaldok megoszlsa a feln!ttek utn kapott seglyek, jradkok sszege szerint

nincs ilyen jvedelem "0 eFt alatti sszeg "0-"5 eFt kztt "5-20 eFt kztt 20-25 eFt kztt 25 eFt felett (2 csaldnl rtelmezhetetlen adat)

42 2 39 "5 "

A legfelt#n!bb az, hogy a csaldok tbb, mint felnl van ilyen jvedelem; "992-ben ez az arny mg csak 28% volt. Hat v alatt nagyjbl dupljra n!tt teht azoknak a (falusi) cigny csaldoknak az arnya, amelyek rszorulnak a trsadalmi gondoskodsra. Nem lehet elgg hangslyozni, hogy br kell, nlklzhetetlen ez a trsadalmi segtsg, de csak id!legesnek szabad lennie abban az rtelemben, hogy hosszabb tvon nem ezzel, hanem a munka vilgba trtn! reintegrlssal lehet a gondokat oldani. Hogy maguk az rintettek is gy gondoljk ezt, arra a fejezet vgn fogunk adatszer#en visszatrni. Tudjuk termszetesen azt is, hogy erre a reintegrcira trtnnek ksrletek. A falusi cignyok esetben fontos lehet a mez!gazdasgi tevkenysgek el!segtse; ezek eddig alkalmazott formit az Agrrgazdasgi Kutat s Informatikai Intzet tanulmnya foglalja ssze."4 Tbb formt rnak le, de a tanulmny is megjegyzi, hogy ezek legfeljebb nhny ezer csaldra terjednek ki a tbb tzezer rszorul csalddal szemben. Fontos - s elg gyakran felvllalt szerepe lehet ebben a dologban a kisebbsgi (cigny) nkormnyzatoknak, amelyek sok helytt klnbz! mdon megksrlik szervezni a cignyok munkhoz juttatst: Megllapthat, hogy a kisebbsgi nkormnyzatok is igyekeznek minden olyan lehet!sget megragadni, amellyel pnzgyi forrsokkal egszthetik ki kltsgvetsket, ... A legtbben klnbz! foglalkoztatsi programokra (...), ... (ezek) tmogatsra plyztak."5 mde ez a tevkenysg az nkormnyzatok munkjnak alig 2%-t teszi ki"6, s hatkonysga sem tlzottan nagy. Nem kerlhet! teht meg erre vonatkoz kormnyzati koncepci kidolgozsa. A msodik kategria, a gyermekhez kttt juttatsok adatsora a kvetkez!:
A csaldok megoszlsa a gyermekhez kt!d! juttatsok sszege szerint

nincs ilyen jvedelem "0 eFt alatt "0-"5 eFt kztt "5-20 eFt kztt 20-25 eFt kztt 25 eFt felett

20 "0 6 5 7 53

A csaldok nyolctizede rszesl teht ilyen juttatsban; az arnyban nincs semmi meglep!, mivel ahol gyermek van ott magtl rtet!d!en van pl. csaldi ptlk. A viszonylag magas sszeg is termszetes: sokgyermekes csaldokrl van sz. Er!sen meggondolkodtat azonban, ha ezeket az adatokat sszevetjk a csaldok sszes jvedelmvel. Nzzk teht ennek adatait!
"4

Mez!gazdasgi programok a cignysg krben. Agrrgazdasgi Kutat s Informatikai Intzet sokszorostott kiadvnya, szerz!k s vszm megjells nlkl. (Szvegsszefggs alapjn "998) Csefk F. - Pln Kovcs I. - Tasndi P.: A kisebbsgi nkormnyzatok m#kdsnek orszgos tapasztalatai. MTA RKK Dunntli Tudomnyos Intzete, "998, 36. p. Csefk - Pln - Tasndi: i.m. 49. p. 22

"5

"6

A csaldok megoszlsa a csald sszes bevtelnek sszege szerint

"0 eFt alatt "0-"5 eFt "5-20 eFt 20-25 eFt 25-35 eFt 35-45 eFt 45-60 eFt 60 eFt felett

" 6 8 5 "" 2" 25 24

A kt adatsor sszevetse alapjn biztonsggal llthat, hogy szmos olyan csald van, amelyekben az sszes jvedelem nagyobbik rszt a gyermekek utni jrandsgok teszik ki. Mrpedig ezek a jrandsgok elvileg, koncepcionlisan csak kiegszt! jelleg#ek: az (elmleti) alapfelttelezs az, hogy a csald, munkajvedelmei rvn, megteremti normlis ltalapjt, s a gyermeknevels tbbletkltsgeihez hrul hozz az llam (a trsadalom). Akkor azonban, amikor a csald sszes jvedelmnek nagyobbik hnyadt teszik ki ezek a juttatsok, nyilvnval, hogy a csald meglhetsnek forrsul szolglnak. A juttats gy elveszti eredeti rtelmt, elveszti kiegszt!, ptlk jellegt. Ha mrmost a jvedelmekkel kapcsolatos eddigi ngy adatsort vetjk ssze, akkor azt kell megllaptani, hogy jelenleg a falusi cigny csaldok sszes jvedelmeinek meghatrozan nagyobb rszt a nem munkaviszonybl szrmaz jvedelmek teszi ki. Ily mdon, fogalmazhatunk gy is, a csald, mint egsz vlik eltartott, a trsadalom eltartottjv, ennek minden negatv kvetkezmnyvel egytt. (A negatv kvetkezmnyek kt legfontosabbika a cignysggal szembeni averzik nvekedse; ezzel a munka msodik f! rszben fogunk rszletesebben foglalkozni, s az rintettek mentlis llapotnak, kzrzetnek romlsa; err!l a fejezet vgn szlunk mg.) Rkrdeztnk mg az alkalmi forrsokbl (alkalmi munka, gy#jtgets, stb.) szrmaz jvedelmekre. (Ld. Mellklet, adatlap "5. krds) Az adatsor gyakorlatilag rtkelhetetlen: 95 esetben mondtk azt, hogy nincs ilyen jvedelmk, vagy havi "000 Ft alatti sszeg#. Hrman vallottak "-2 eFt kztti, s szintn hrman ennl magasabb ilyen jvedelemr!l. (Az "992-es vizsglatban a nincs, vagy "000 Ft alatti vlaszt 77% adta, 9% mondott "-2 eFt ilyen jvedelmet, s "4% ennl magasabbat.) Az interjk adatai ezzel szemben egszen mst mutatnak. A csaldok j ktharmadban emltettk, hogy napszmbl, egyb alkalmi munkkbl jutnak nem jelentktelen (az informcik termszetb!l kvetkez!en sajnos nem kvantifiklhat) jvedelemhez. (Pldul: Nyron jobb, akkor sokat lehet napszmba menni, naponta "000"500 forintot adnak.) Az informcik - s a kt vizsglat adatainak - eltrse knnyen rtelmezhet!. "992-ben mg kevsb volt elterjedve a fekete munka, az akkori alkalmi jvedelmek f!leg ms tevkenysgb!l (csiga- s gomba-gy#jts, stb.) szrmaztak, amelyekr!l krd!ves krdezskor is knnyebben nyilatkoztak. Ma mr elgg elterjedt a fekete munka (egyik helysznnkr!l konkrt, sajnos a dolog termszetb!l kvetkez!en nem rszletezhet! s nem pontosthat informcink van arrl, hogy egy helyi vllalkoz tbbtucat embert f!knt cignyokat - foglalkoztat rendszeresen gy, hogy naponta szlltja !ket sajt autbuszn a kzeli nagyvrosba fekete munkra), err!l viszont a krd!ves krdezsben annak ellenre sem nyilatkoztak, hogy a krdez! maga is cigny volt, megbzhattak benne. Az interj ktetlenebb szitucija megengedte, hogy - f!knt az idzett inkbb csak sejtet!, mint hatrozottan kimondott formban - ezekr!l a jvedelmekr!l is sz essk. m, mivel viszonylag megbzhat adatszer" informciink a dologrl nincsenek, a tovbbiakban szmolni nem tudunk ezekkel a jvedelmekkel, legfeljebb az elemzsek sorn ksrelhetjk meg szmba
23

venni megltket s hatsaikat. Azt mindenesetre itt is le kell szgeznnk, hogy az ily mdon szerzett jvedelmet, mg ha nagysga szmottev! is, semmikppen sem tudjuk megoldsnak elfogadni. Sem llampolgrknt (a kztehervisels - adzs - megkerlse miatt), sem morlisan (a tartsan vgzett fekete munka demoralizl hatsa kzismert), sem szocilisan (e jvedelmek bizonytalansga s perspektvtlansga - tbbek kztt az ez ton meg nem szerezhet! nyugdjjogosultsg - miatt). A jvedelmi viszonyok legfontosabb, sszefoglal mutatja az egy f!re jut jvedelem. Ennek adatai, mell lltva (az alkalmazott intervallum-klnbsgeknek megfelel!en eltolva) az "992-es adatokat:
A csaldok megoszlsa az egy f!re jut jvedelem sszege szerint "992-ben s "998-ban ("992-re %-os adatok)

" eFt alatt "-2 eFt kztt 2-4 eFt kztt 4-6 eFt kztt 6 eFt felett

"992 7 "7 44 2" "0

"998 2 eFt alatt 6-8 eFt 8-"0 eFt "0-"5 eFt "5 eFt felett " 3 6 27 27 32 5

Az adatok, gy vljk, nmagukrt beszlnek. "992-ben a 6.000 Ft, "998-ban a "5.000 Ft alatta van a brmilyen szmts szerint kimutatott ltminimumnak. Ezen a szinten lt vegetlt? - "992-ben a falusi cigny csaldok 90%-a, "998-ban szz kzl 96. Mit lehet ehhez hozztenni? Mit lehet itt elemezni? Az anyagi helyzethez termszetesen a jvedelmek mellett hozztartoznak a kiadsok is. A vizsglat(ok)ban csak a fix, ktelez! kiadsokat mrtk. (Ld. Mellklet, adatlap, "3. krds) Ezek ugyanis mg viszonylag knnyen megfoghatk, abban az rtelemben is, hogy az adatkzl!k be tudnak szmolni rluk. A szabadrendelkezs# pnzeszkzk elkltsr!lamelyekb!l az lelmiszerek, ruhzkods, stb. kltsgeit kell fedezni - kevss valszn#, hogy akr csak becsls szinten is adatot tudjanak mondani. Nzzk el!szr csupn a kiadsok adatait, az "992-es s "998-as vizsglatokbl.
A csaldok megoszlsa a fix kiads sszege szerint "992-ben s "998-ban "992-re %-os adatok

5 eFt alatt 5-"0 eFt kztt "0 eFt felett

"992 44 29 24

"998 35 32 34

Els! rnzsre gy t#nik, mintha a helyzet nem sokat vltozott volna. De ha meggondoljuk, hogy ez alatt a 8 v alatt az olyan szolgltatsok rai, amelyeket itt a fix kiadsok kategrijba soroltunk (ram, gz, kzlekeds, stb.) mennyit emelkedtek, furcsnak vlhetjk, hogy a kategrik kztt nincs lnyegesen nagyobb eltolds. Magyarzatot a fix kiadsok bels! sszettelnek elemzse s az interjk adnak. A fix kiadsok kztt "992-ben az egyik igen fontos ttel az OTP rszletek trlesztse volt. (A csaldok tbbsgnl szltak hzptsre felvett klcsn trlesztsr!l, szmosan emltettk tarts fogyasztsi cikkek rszletfizetst is.) "998-ban ilyen kiadst csak elvtve
24

talltunk. Az interjkbl tudjuk, hegy nem azrt, mintha nem lennnek trleszteni valk, hanem azrt, mert nem tudjk trleszteni. Mi az adatlapon azt krtk, mondjk el, milyen tnyleges fix kiadsaik vannak. (Mennyi a csald havi fix kiadsa) Akik nem tudjk fizetni az OTP rszleteket, nem is tntettk fel kiadsknt. Ilyen esetben ez tnyleg nem kiads, mde... Az igazn rdekes krds itt termszetesen az, hogy hogyan viszonylanak egymshoz a csald jvedelmei s kiadsai.
4. sz. tblzat: A csald havi fix kiadsainak sszege a rendszeres jvedelem sszegei szerint

A csald havi fix kiadsa " eFt alatt "-2 eFt 2-3 eFt 3-5 eFt 5-"0 eFt "0 eFt felett egytt

10 eFt alatt " "

A csald rendszeres havi jvedelme 10-15 15-20 20-25 25-35 35-45 45-60 60 eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt felett " 2 2 " 6 3 " 2 " " 8 " " " 2 5 " 2 " 2 3 2 "" 5 " 7 8 2" 2 3 "2 8 25 " 2 9 "2 24

egytt 3 "5 4 "3 32 34 "0"

Elgg hatrozott olyan sszefggst lehet ltni, hogy a magasabb havi fix kiads magasabb rendszeres jvedelemmel jr egytt. Miutn megnztk azt is, hogy a fix kiadsok sszefggsben vannak-e a csald ltszmval, az letkori sszettellel, s ms demogrfiai, illetve telepls-helyzeti tnyez!kkel, s szignifikns kapcsolatot egy ilyen esetben sem talltunk, arra kell gondolnunk, hogy egszen egyszer#en arrl van sz, hogy amely csaldnak tbb a rendszeres jvedelme, az kpes a ktelez! kiadsokat teljesteni. Vagyis a bevallott fix kiadsok sszege nem attl fgg, hogy tnylegesen mennyi a csald fizetsi ktelezettsge, hanem attl, hogy mennyit kpes ezekb!l a ktelezettsgekb!l fizetni. gy ltszik, hogy "992ben mg a csaldok tbbsge, ha nehezen, ha panaszkodva is, de kifizette, amit muszj volt kifizetni, "998-ra a helyzet annyiban vltozott, hogy sok csald mr nem is szmol ilyen ktelezettsgeivel, mert gysem tudja teljesteni. Meger!sti ezt a kvetkeztetst egy sajtos mutatnk adatainak alakulsa, amelyet jvedelem/kiads mutat-nak nevezhetnk. Egy olyan viszonyszmot kpeztnk, amely vlemnynk szerint j sszefoglal mr!szma a csald anyagi (jvedelmi) helyzetnek. A csald sszes (bevallott) bevtelt osztottuk a fix kiadsok sszegvel. Itt azonban mg az adatok bemutatsa el!tt rdemes maguknak az arnyszmoknak a bels! taralmrl szlni. Ha az arnyszm ",0 alatt van, ez azt jelenti, hogy a csaldnak tbb a ktelez!, fix kiadsa, mint a (bevallott) sszes jvedelme. Ebben az esetben a csaldnak - elvileg, a ktelez! kiadsok maradktalan teljestse esetn, s ha jvedelem tnylegesen akkora, amennyit mondtak - egyltaln nem marad meglhetsre pnze. Hogy mgis lnek valahogy, csak a mr be sem vallhat fekete jvedelmeknek, vagy ms nem leglis meglhetsi forrs ignybevtelnek ksznhet!. Ez megtlsnk szerint a sz legteljesebb rtelmben vett nyomorszint. Az ",0-2,0 kztti mutat rtk, a fentebb ltott jvedelmi adatok tkrben, mg mindig er!teljesen szegnysgi szint. Itt ugyanis az sszes jvedelem legfeljebb msfl-ktszerese a ktelez! kiadsoknak, annak fele-negyede marad meglhetsre. A modlis rtkekkel szmolva (4-5 tag csald, 50 eFt krli sszes jvedelem) ez olyasmit jelent, hogy ennek a 425

5 tag csaldnak 25-30 eFt-ja marad a meglhetsre; egy f!re 5-8 eFt. Alappal mondhatjuk ezt szegnysgnek. A 2,0-3,0 kztti mutat - az sszes jvedelem kt-hromszorosa a fix kiadsoknak - jelzi adott jvedelmi viszonyok mellett a tisztes, konszolidlt szegnysg szintjt. A 3," feletti arnyszm esetn pedig mr nagyjbl elfogadhat letsznvonalra is lehet gondolni. Ennek fnyben nzzk az "992-es s "998-as adatokat:
A csaldok megoszlsa a jvedelem/kiads mutat szerint "992-ben s "998-ban "992-re %-os adatok

jvedelem/kiads mutat rtke ",0 alatt ","-2,0 kztt 2,"-3,0 kztt 3," felett

"992 5 20 "6 58

"998 2 6 "2 79

Itt megint azt ltjuk, mintha a mutatval mrt anyagi-jvedelmi helyzet az elmlt 8 vben javult volna. De utalnunk kell arra, amit fentebb a fix kiadsok bels! szerkezetnek, illetve az interjk informciinak alapjn mondottunk: er!s valszn#sggel llthatjuk, hogy a fix kiadsok, a ktelezettsg szintjn, valjban nem cskkentek, csak fizetsk vlt remnytelenn. Az egy f!re jut jvedelem elemzsekor pedig megmutattuk, hogy a csaldok kilenctizede ("998-ban mg ennl is nagyobb hnyada) a ltminimum alatti egy f!re jut jvedelemmel rendelkezik. A vltozs teht csak annyi, hogy "992-ben mg a csaldok fontosnak tartottk meglhetsk rovsra is teljesteni fizetsi ktelezettsgeiket, "998-ra eljutottak a nem rdekel az OTP, inkbb a gyereknek adok enni llspontjhoz. (S br az elemz!nek, gy mondjuk, nem feladata az tlkezs, annyit azrt el kell mondania, hogy hajlamos akceptlni ezt az llspontot...) Fontos azonban az anyagi-jvedelmi viszonyokkal kapcsolatban mg megjegyeznnk, hogy az elmlt vekben a cignysg krben is er!s polarizci ment vgbe. Az "992-e vizsglat alapjn mg ezt lehetett rni: ...a cignysgon belli polarizci az aktulis jvedelmi viszonyok tekintetben kisebb mrv#,... igazn magas jvedelmekkel nem tallkoztunk. (Lehetsges, hogy igazak a milliomos cignyokrl szl szbeszdek, ezek azonban egszen biztosan nem a falvakban lnek.)"7 "998-ban mr, mind interjink tansga, mind szemlyes tapasztalataink alapjn elmondhat, hogy a falvakban (is) lnek milliomos cignyok. (Az egyik vizsglt faluban a falu orvosval - aki vagy harminc ve praktizl ott, ismeri teleplst - vettk szmba a vagyoni elitet, s llaptottuk meg, hogy a falu t leggazdagabb embere kzl - akik a sz teljes rtelmben tnyleg nagyon gazdagok; mondjuk pl. a Mercedes venknti cserje nem gond - legalbb ngy, de lehet, hogy mind az t cigny vllalkoz. Ms vizsglt falvakban is volt mdunk tallkozni igazn gazdag cignyokkal is.) Komoly krds, hogy ez a jv!ben a cignysgon belli elklnlshez fog-e vezetni? Lttunk jeleket erre is, arra is. Lttunk jelet arra is, hogy a meggazdagodott cigny vllalkoz felel!ssget rez a tbbi cigny irnt, s tbbfle mdon igyekszik segteni nekik. s lttunk jelet arra is, hogy valaki gazdagsgt a cignysgbl val kiemelkedsre igyekszik felhasznlni, s a tbbieket tehetetlennek, munkakerl!nek blyegzi. A cignysg mr ma sem egysges trsadalmi csoport (valszn#leg sohasem volt az, legfeljebb arrl van sz, hogy a polarizci er!sdik), mindenfajta politiknak, lett lgyen sz szocilpolitikrl, kisebbsgi politikrl, vagy brmi msrl, ezzel helyzettel kell szmolnia.

"7

Bnlaky, i.m. 55. p. 26

Az anyagi helyzettel kapcsolatban vgl vlemnyt krtnk arrl, hogy a megkrdezettek szerint ...a csald anyagi helyzete az elmlt 5-6 vben javult, vagy romlott? (Ld. Mellklet, adatlap, "6. krds) A vlemnyek: 3-an mondtk azt, hogy anyagi helyzetk javult, 9 vlaszol vlemnye szerint nem vltozott, s 88 megkrdezett szerint romlott csaldjuk anyagi helyzete. Az e fejezetben bemutatott adatok alapjn hajlamosak vagyunk nagyjblegszb!l elfogadni ezt a vlemnyt. 2.4. Csaldi gazdlkods s letmd-mozzanatok El!re kell bocstanunk, hogy itt valban csak mozzanatokrl lesz sz. A vizsglatban, nem ez lvn f! krdse, csak nhny erre vonatkoz krdst tettnk fel, inkbb csak jelzend! egy-kt problmt. Elemzsnk teht nem kvet szoros logikai rendet; az egyes mozzanatokat nmagukban mutatjuk meg. Els!knt, falusi csaldokrl lv sz, azt rdemes megnzni, hogy milyen hzkrli - termel! - gazdlkodst folytatnak? Nyilvn ennek egyik alapfelttele a gazdlkodsra alkalmas fldterlet. (Ld. Mellklet, adatlap, "9. krds) Az adatok:
A csaldok megoszlsa a rendelkezsre ll, m#velsre alkalmas fldterlet szerint

nincs m#velhet! fldterlete "00 ngyszglnl kevesebb "0"-200 ngyszgl 20"-500 ngyszgl 50" ngyszglnl tbb (6 csaldrl nincs adat)

"3 74 6 2 -

Ezek a fldtulajdoni viszonyok rthet!v teszik, hogy jelent!sebb volumen# termelst csaldjaink nem folytatnak. rutermelst semmikppen: krdeztk azt is, hogy, ha termelnek egyltaln valamit, eladnak-e abbl? Ilyen vlasszal egyetlen eggyel sem tallkoztunk. A sajt szksgletre termels is igen csekly, sok csaldban egyltaln nem foglalkoznak ezzel. Nem csodlhat: nll hz esetben - s lttuk, csaldjaink laksa tbbsgben ilyen - a "00 ngyszglnl kisebb terlet ppen csak az udvar nagysgrendje, ahol hely kell a kzlekedsre, tzel! trolsra, efflre, konyhakertnek mr fizikailag nincs helye. Ahol mgis van valamennyi termels, babot, borst, esetleg krumplit termelnek, azonban ezekb!l is inkbb csak kiegszt! mennyisget: az interjkbl tudjuk, hogy a csald teljes szksglett, akr csak egyegy termkb!l is, sajt termelsb!l csak elvtve tudjk kielgteni. Holott, jegyezzk meg kzbevet!leg, a termelshez szksges tuds sokuknl minden valszn#sg szerint megvan: elg sokan dolgoztak korbban termel!szvetkezetben"8, nyilvn a legalapvet!bb agrotechnikai eljrsokat megtanultk. Erre (is) pthettek azok a programok, amelyek a falusi cignysg fldhz, termelsi felttelekhez jutst cloztk meg."9 A tanulmny a legjelent!sebb hrom programnak az Autonmia Alaptvny programjait (amelyek a
"8

Ld. Mszros rpd - Fti Jnos: A cigny npessg jellemz!i Magyarorszgon, Stat. Szle., "996/""., adataik szerint "990-ben az aktv keres! cignyok 2"-25%-a az agrrgazatban dolgozott; vlhet!en a falusi cignyok krben az arny mg magasabb volt. A programokrl korrekt elemz! sszefoglalst ld. Mez!gazdasgi programok a cignysg krben; korbbi lbjegyzetben hivatkozott tanulmny. 27

"9

legkorbban, mr "990-ben indultak), a Npjlti Minisztrium szocilis fldprogramjt ("993-ban indult), s a Magyarorszgi Cignyokrt Kzalaptvny "996-ban indult programjait tartja.20 A programok jelenleg mintegy 7-8 ezer csaldra terjednek ki, a programok ltal tmogatottak megoszlsa: 6"% a szocilis fldprogramban, 22% az MCK programjaiban, "7% az Autonmia Alaptvnytl kapott tmogatst.2" Noha a tanulmny e programokat jelent!snek tekinti, rtkelse differenciltabb: ezekben ltalban A tenyrnyi cignybirtokokon egyszer# s a csaldi ignyekhez, aktivitshoz igazodott a termelsi szerkezet s sznvonal. ... A csaldok nagyobb hnyada ... megelgszenek azzal a pr zsk burgonyval, kukoricval, ami nfogyasztsuk egy rszt fedezi. A programok hatkonysgrl pedig ezt rjk: Tapasztalataink szerint ilyen eredmnyesnek, akr sikeresnek is min!sthet! program kevs van, arnyuk 10-15% lehet. (Szerz!k kiemelse.)22 gy ltszik teht, hogy a mez!gazdasgi termels a falun l! cigny csaldok tbbsge szmra egyenl!re nem jelent komolyabban szmba vehet! kivezet! utat. Egy kevssel nagyobb volumen# az llattarts. (Ld. Mellklet, adatlap, 2". krds) Itt csak 65-en mondtk azt, hogy nem tartanak semmilyen haszonllatot, ""-nl szerepel szrnyas, 20nl szrnyas s szmosllat (diszn) sajt fogyasztsra, s " csald nevel eladsra is llatot. Ez is nagyon kevs, de ez sem lehet meglep!: ha nincs fld, ahol - legalbb rszben - meg lehet termelni a takarmnyt, kptelensg llatot tartani, hiszen a kevs jvedelemb!l mg takarmnyt is vsrolni lehetetlensg. A falusi cigny csaldok gazdlkodsban teht a sajt szksgletre termels jelenleg gyakorlatilag nem jtszik szerepet. Az interjk alapjn azonban llthatjuk - s itt az "992-es vizsglatban leirt23, msutt msok ltal is megfogalmazott vlemnnyel is vitatkozunk -, hogy ennek nem els!sorban az az oka, hogy a cignyok nem rtenek a termelshez, s az sem, hogy nem akarnak ezzel foglalkozni, hanem a minimlis objektv felttelek hinyoznak. Ez viszont azt is jelenti, hogy az olyannyira szksges koncepcionlis munkahely - munkalehet!sg teremt! programok kidolgozsakor a mez!gazdasgi tevkenysg irnti hajlandsggal, s a szksges (minimlis) szakrtelemmel, mint humn er!forrssal szmolni lehet. A kiadsok struktrjnak egy elemeknt azt nztk, hogy hogyan szerzik be a szksges ruhanem#eket. (Ld. Mellklet, adatlap, 25. krds) Megnztk termszetesen azt is, hogy a beszerzs mdja sszefggsben van-e ms tnyez!kkel, gy az egy f!re jut jvedelemmel, csaldsszettellel, stb. rdemi sszefggst egyetlen esetben sem talltunk, ami a kvetkez! adatok ismeretben nem is igazn meglep!. A megvesszk a boltban vlaszt mindssze hatan jelltk meg, hasznlt ruht "4 csald vsrol, ajndkba, seglyknt kapunk ruht, cip!t 8 vlaszol szerint, s a legtbben, 72 azt mondtk, hogy megvesszk valamelyik olcs piacon. Az utbbi vtizedben elterjedt olcs piacokon val vsrls teht, gy ltszik, beplt a falusi cigny csaldok vsrlsi szoksrendszerbe. Az letvitel egyik kiemelked!en fontos elemnek tartottuk, hogy hogyan tkeznek a csaldjaink. (Ld. Mellklet, adatlap, 22. s 23. krds) El!szr azt nzzk, hogy milyen gyakran esznek otthon f!tt telt. 2 csaldban f!znek naponta tbbszr is, a legtbben, 7" csald, naponta egyszer f!znek meleg telt, "8 csaldban nem mindennap, de hetente tbbszr, s 5 csaldnl mondtk azt, hogy ennl ritkbban van f!zs. Ezek mg nmagukban nem volnnak
20 2" 22 23

I.m. 5. p. i.m. 5.-6.p. I.m. "6. s 55. p. Ld. Bnlaky i.m. 58. p. 28

nagyon rossz arnyok, mbr nem tudjuk, hogy a leggyakoribb egyszeri meleg tel mellett hogyan nz ki a tbbi tkezs (ha van...), s azrt a 23 nem mindennap f!z! csaldot is nagyon soknak tartjuk. Ez ugyanis azt is jelentheti, hogy a csaldoknak - benne a gyerekeknek! csaknem negyede nem jut minden nap f!tt telhez, de gondolhatjuk - remlhetjk legalbb... azt is, hogy kzlk tbben iskolban, vagy ms kztkeztetsben mgis csak esznek meleg telt. Ez utbbira utalhat, hogy egy msik vlasz-sorban (ld. Mellklet, adatlap, 24. krds) 5"-en mondtk azt, hogy a gyermek(ek) tkeznek az iskolban (vodban) gy, hogy !k fizetik a trtst, mg 3 csald gyermekeinek az nkormnyzat fizeti az iskolai (vodai) tkezst, s "9 vlaszol szerint azrt nem tkeznek az iskolban (vodban), mert nincs r szksg, otthon tudnak rendesen tkezni. Mrmost arra (is), hogy mit jelent az otthoni rendes tkezs, vlaszt kapunk, ha megnzzk, hogy mit f!ztek az utbbi (a megkrdezs el!tti) 3 napban. Nhny tipikus felsorols:

zldbab, krumpli, kposzta bableves, krumpli, lecs bab, krumpli, rntott leves prklt, papriks krumpli, lecs krumpli, bab, gomba (hetente egyszer hs) kposzts tszta, bableves, gomba lecs, rntott hs (csak a gyerekeknek), nokedli, papriks krumpli

s a teljes kigy#jts, kommentr nlkl: A "0" adatlapon sszesen 3"4 tel emltse szerepel. (Szerepel mg 3 esetben vajaskenyr, zsros kenyr is, nem tudni, mirt jelltk ezt meleg tel-nek; a feldolgozsbl termszetesen kihagytuk.) A legtbb esetben 3, ami azt jelenti (hrom nap teleit krtk), hogy abszolt dominns az egytltel; akkor is, ha az leves. A negyedik emltett tel gyakran egszen bizonyosan ksr!: pl. a vakar (cignykenyr, bodag), ami lisztb!l, vzb!l sbl kszlt massza, platnin megstve. Az telek listja, az emltsek gyakorisga szerint (a hsflk kiemelve): bab, zldbab, bableves leves (krumplileves, rntott leves, stb.; legtbbszr csak leves megj.) (hsleves) lecs papriks krumpli tszta (krumplis, kposzts, mkos, stb.) bors (tbbnyire leves) krumpli (tovbbi megjells nlkl) nokedli (tbbnyire tovbbi megj. nlkl) prklt f!zelk (tovbbi megjells nlkl) vakar (cignykenyr, bodag) gomba slt hs rntott hs fasrt hs (tovbbi megjells nlkl) tlttt kposzta slt szalonna csirke szrny
29

60 emlts 34 (3) 32 3" 28 22 2" "9 15 "0 8 7 4 4 3 2 2 1 1

hurka palacsinta bukta rakott krumpli paradicsom (?) Teht 3"4 emlts, ebb!l hsfle 32.

1 " " " "

A kvetkez! adatnak logikailag nem itt volna a helye, azrt tettk ide, mert taln ezek az adatok is segtenek megrteni a cigny csaldok sajt helyzetket illet! megtlst. Azt krdeztk (ld. Mellklet, adatlap, "5. krds), hogy Vlemnye szerint a csald anyagi helyzete az elmlt 5-6 vben javult, vagy romlott? A vlaszok megoszlsa, a krd!vben megadott vlasz-vltozatok szerint: javult romlott nem vltozott $k gy rzik... A krd!v vgn, szoks szerint, feltettk mg azt az obligt krdst is (amire ltalban nem szoktak vlaszok rkezni), hogy Akarna-e mg valamit elmondani helyzetkkel, meglhetskkel kapcsolatban? Ezttal a "0" krd!vb!l 99-en volt vlasz erre a krdsre. Tbbnyire felsorols, ltalban 2-3 dolgot emltettek. Nhny jellemz!t ezttal is idznk:

" 99 -

(" megkrdezett nem vlaszolt.)

munkalehet!sg, jobb laksviszonyok, olcsbb e. ellts munkahely, olcsbb gygyszer lland munkahely, a gyerekek tanttatshoz tbb segtsg munkahely, rendezett laksviszonyok, a gyerekeket nem tudjk tanttatni tanulsi lehet!sgek tmogatsa, biztos munkahely olcsbb rak, nagyobb tmogats a fiataloknak

(nem jellemz!, egyedi, de rdekes) Nincs problmjuk. Annak rlnnek, ha a vllalkozsuk tovbbra is sikeres lenne.

Munkahely kellene, csak az oldan meg a cigny helyzett. Ltezni csak munkahellyel lehet, s nem seglyekb!l, akrmennyi is az.

Itt csak a leggyakrabban emltett kategrikat emeljk ki. Messze a leggyakoribb a munka, munkahely, munkalehet!sgek szksgessgnek emltse: sszesen 7". A jobb laks, lakshoz juts segtse s hasonlk 39 esetben fordulnak el!. Olcsbb egszsggyi elltst, gygyszereket 26-an tartottak fontosnak emlteni. "7 esetben pedig az iskolztats segtse szerepel valamilyen formban. Nagyon fontosnak tartjuk kln kiemelni, hogy tbb segly, tbb csaldi ptlk, tbb kzvetlen anyagi tmogats hajtsa egyetlen egy esetben szerepel a vlaszokban. (olcsbb meglhets, tbb tmogats) Ezzel szemben ll a 7" munkahely. Ha feltesszk is, hogy maga krdezsi szituci pozitvabbra, elvrs-szer#bbre hangolta a vlaszokat (noha a krds nyitott volt, s nem ksztetett hatrozottan az egyltalban val vlaszadsra sem), ez az adat akkor is er!teljesen megkrd!jelezi azokat a vlemnyeket (mondhatjuk gy mr nyugodtan: azokat az el!tleteket, amelyek szerint a cignyok lustk, nem akarnak dolgozni. (Er!sti kvetkeztetsnket, hogy a vlaszokban tbb esetben megjelent a hitel, mgpedig kifejezetten termels elindtst lehet!v tev! hitel szksglete.)
30

A krd!v adatai, interjink, interjzs kzben szerzett szemlyes tapasztalataink alapjn lltjuk: akarnak dolgozni, munkbl akarnak meglni, csak legyen ltaluk elrhet! munka. Ez lehet a cignypolitika (egyik) kiindulsi alapja. A vlaszok megoszlsa ezeken tl mg egy dologra hvja fel a figyelmet. Az olcsbb egszsggyi ellts, olcsbb gygyszerek viszonylag gyakori (26) emltse, azt sejteti, hogy nem csekly problmk lehetnek a faluban l! cignyok egszsgi llapotval. Jelen vizsglat erre a krdsre nem trt ki, de sejtsnket altmasztja Dr. Szirtesi Zoltn korbban mr hivatkozott knyve. Az els! fejezetben ezt rja: A magyarorszgi cignyok tlagosan kb. "0-"5 vvel kevesebb ideig lnek, mint az orszgos tlag. s msutt: Egy Szeged-Kiskundorozsma vrosrsz cigny telepn kszlt felmrs jl mutatja a npcsoport katasztroflis egszsgi llapott.24 Azt gondoljuk, nagyon fontos volna orszgos vizsglatot szervezni a cignysg egszsgi llapotnak pontosabb megismersre. ttekintve ebben s az el!z! fejezetekben a falusi cignyok lethelyzett, anyagi viszonyaikat, letvitelk nhny mozzanatt, fel kell tennnk most mr a krdst: s akkor hogyan, milyen meglhetsi stratgikkal lnek a cigny csaldok? 2.5. A meglhetsi stratgikrl Szuhay Pter tanulmnyban25 azoknak a lehetsges tevkenysgeknek a felsorolst adja, amelyek nem a trsadalmilag szervezett munkamegoszts rszei (nem hivatalos munkk), s amelyek lehet!v teszik a meglhetst. Ezek: a./ Gy#jtgets - zskmnyols: vadon n!tt termnyek, gygynvnyek, stb. gy#jtse, csigagy#jts, hrcsgls, szemtb!l guberls. b./ Bngszs, mezgerels: a betakarts utn a fldn marad termnyek sszegy#jtse. c./ Szedd magad! akci: felszabadul gymlcsskben a maradk leszedse s esetleg rtkestse. d./ Alkalmi s brmunka: brmilyen napszmban, vagy ms mdon, hivatalos bejelents nlkl vgzett munka. e./ Szolgltats: meszels, tapaszts, szoc. pol.-os laksptsben kzrem#kds, fuvarozs, stb. f./ Ipari termels: tekn!- s egyb faru kszts, kosrfons, tglavets, stb. nem hivatalos (iparengedlyes) formban. g./ Mez!gazdasgi termels. h./ Kereskedelem. i./ Banki tevkenysg: lnyegben magn-klcsn nyjts uzsorakamatra. j./ Szocilis ellts: id!s nyugdjasok befogadsa s elltsa nyugdjuk fejben. k./ Kzvett!i tevkenysgek.

24 25

Dr. Szirtesi Zoltn: A cignysg egszsggyi helyzete, "3. p. 20. p. Szuhay Pter: Foglalkozsi s meglhetsi stratgik a magyarorszgi cignyok krben; in: A cignyok Magyarorszgon, Budapest, "999, MTA, "39-"63. p. 3"

Vizsglatunkban e tevkenysgek tbbsgvel mi is tallkoztunk, f!knt az interjkban beszltek rluk. gy gondoljuk azonban, ezek egyes tevkenysgek, mgpedig mindegyikk valamilyen jvedelemszerz! tevkenysg. A meglhetsi stratgia tbb ezeknl. Felfogsunk szerint a meglhetsi stratgia egy terv, elgondols, valamilyen sszetett cselekvsi algoritmus kidolgozsa arra nzve, hogy adott felttelek kztt hogyan lehet biztostani a csald meglhetst. Ennek termszetesen rszt kpezik a Szuhay Pter ltal sszefoglalt jvedelemszerz! tevkenysgek, illetve azok kzl az adott csald szmra hozzfrhet!k is, de rszt kpezik a kltsg-racionalizlsra (kltsgek cskkentsre) vonatkoz elkpzelsek, a fogyasztsi szerkezet talaktsa, a csaldi munkamegoszts jra-strukturlsa, valamint esetenknt az rtkrend tstrukturlsa is. Vizsglatunk adatai mg nem elegend!ek ahhoz, hogy a falusi cignyok meglhetsi stratgiinak tipolgijt megalkossuk. Jelenleg mg nhny fontosnak t#n! elemet tudunk csak kiemelni. A jvedelemszerz! tevkenysgekkel kapcsolatban mr tbb korbbi vizsglat megllaptotta, hogy igen nagy jelent!sge van a fekete gazdasgban vgzett munknak. j fejlemnynek ltjuk az e tevkenysgek egy rsznek igen fejlett (informlis) megszervezettsgt. A munkt vllal gyakran mr nem maga keresi meg a munkaadt, hanem erre specializldott kzvett!k rvn jut munkhoz. (Pl. olyan formban - korbban mr utaltunk erre -, hogy a kzvett! sajt jrm#vvel akr "00-"50 km tvolsgra is naponta szllt munksokat. A napi br ilyenkor - tbb interj egybehangz adata szerint - "000-"500 Ft, a vllalkoz a munkaadtl ltalban ennek ktszerest veszi fel.) Ugyancsak j fejlemnynek ltszik a (mez!gazdasgi) napszm jra-terjedse. A rgi-j kis s kzpbirtokosoknak jra szksge van idegen (nem csaldi) l!-munkaer! id!szakos alkalmazsra. Ms jvedelemszerz! tevkenysgek jelent!sge cskkenni ltszik. gy pldul a bngszsmezgerels a nagyzemi tblk fogysa miatt: a kiszemi parcellkon a tulajdonos gondosabb betakart munkja utn nemigen marad sszegy#jteni val. A gy#jtgets-zskmnyols a felvsrl rendszerek sszeomlsa miatt vesztett jelent!sgb!l. A falusi cignyok ltal nyjthat szolgltatsok irnt a kereslet cskkent: az ltalnos letsznvonal-romls miatt azok is, akik eddig ignybe vettk ezeket, igyekeznek maguk elvgezni, amit lehet. talakulban van teht a lehetsges jvedelemszerz! tevkenysgek rendje; annyi azonban bizonyosnak ltszik, hogy a falusi cigny csaldok jelent!s hnyadban a klnbz! jelleg" s szervezettsg" fekete munkk szervesen beplnek a tevkenysgszerkezetbe, a csald meglhetst dnt!en az ilyen munkkra alapozzk. A meglhetsi stratgiba bepl az ilyen munkk megszerzsnek szksglete. A kltsg-racionalizlsnak (kltsgek cskkentse) s a fogyasztsi szerkezet talaktsnak is viszonylag j mdozataival tallkoztunk. Az egyik ezek kzl a ktelez! fizetnivalk nem-fizetse. (Krds persze, hogy ez racionalizls-e? A sz valdi rtelmben biztosan nem, hosszabb tv irracionalitsa nyilvnval. Egyes esetekben azonban a cigny - s persze a velk azonos lethelyzetben lv! nem cigny - csaldok szmra is kikerlhetetlen knyszer-intzkeds.) Lttuk, hogy gyakoriv vlt az OTP trleszt! rszletek nem fizetse, gyakori a kzzemi szmlk kiegyenltsnek halasztsa is, s, sajnos, ebben a kategriban gyakoriv vlt az is, hogy nem fizetik (nem tudjk fizetni) az iskols gyermek napkzijt, tkeztetst.26 A kltsg-cskkents msik, immr meglhetsi stratgiba szervestett eszkze a ruhzkodsi kiadsok cskkentse. (Ld. fentebb.) Hasonlkppen az trend-alakts
26

B!vebben szl err!l az A gyermekvdelmi tmogats hatkonysga a htrnyos helyzet# cigny gyermekek problminak megoldsban c. vizsglati zrjelents; Npjlti Minisztrium CsaldGyermek s Ifjsgpolitikai F!osztly, "998 32

is. (Ld. ezt is fentebb.) Ez utbbiak alapjn azt mondhatjuk, hogy a meglhetsi stratgik szerves rszt kpezi a szksglet-kielgts szintjnek szisztematikus (tgondolt, megtervezett) cskkentse. Bizonyos rtelemben ide tartozik a csaldok jelent!s rsznek gazdlkodsba szervesen beplt tartozs-cirkulci. Ez azt jelenti, hogy a boltban hitelbe vsrolnak, amikor pnzhez jutnak, el!szr kiegyenltik a tartozst (s bevsrolnak eltarthat alapanyagot - lisztet, zsrt, stb. - amennyit lehet), ezzel azonban nagyjbl el is fogy pnzk, s a kvetkez!kben ismt hitelbe vsrolnak. A csaldi munkamegoszts tstrukturlsval els! sorban azokban a csaldokban lehetett tallkozni, amelyekben a frfi - hosszabb, esetleg tbb vtizedes folyamatos munkaviszony utn - munkanlkliv lett. Nem ltalnos, de megfigyelhet! volt tbb esetben is, hogy ilyen csaldban a hagyomnyos tevkenysgszerkezet (a frfi vgzi a keres! munkt, az asszony elltja a hztartst, a gyerekek - sok gyerek! - elltst) gy mdosult, hogy a fekete munkt az vgzi, aki ppen tall ilyet (teht, ha n!i munkra van igny, akkor az asszony megy napszmba), s az otthon lv! feln!tt - adott esetben a frfi - ltja el a csaldot. Fellazulnak teht a csaldi munkamegoszts kttt szerepei, a meglhetsi stratgia rsze ppen a csaldi munkamegoszts szerepeinek tudatos labilizlsa lesz. (Mostanban nincs olyan, hogy ez asszony dolga, ez meg nem. Aki br, megy pnzt keresni, ha lehet, aki nem, csinlja a tbbit.) Az rtkrend tstrukturldsa tbbfle motivci, attit#d rszleges vagy teljes talakulst jelenti. Az egyik a munkhoz val viszony. Korbban - az "992-es vizsglatban ez mg tetten rhet! volt - kezdett a cignyok krben is kialakulni valamifle elvrs a munka min!sgvel, vagy legalbbis egy nem akrmilyen jvedelmez!sgvel kapcsolatban. (Akrmilyen munkt akrmennyirt mr nem akartak elvllalni.) Az adatlap zr-krdsre adott, fentebb bemutatott vlaszok, meg az interjkban elhangzottak azt mutatjk, hogy ez az attit#d (ez a munka-rtk) az elmlt vekben mdosult: alapkritrium az llandsg lett. Brmilyen munkt gyakorlatilag brmennyirt hajlandk lennnek elvllalni, ha az fix jvedelmet, lland munkaviszonyt jelent. Egy msik rtk-alakuls a tanulshoz val viszony mdosulsa. A korbbi vtizedek cskkense utn az elmlt vtizedben jra nvekedni kezdett a cigny fiatalok krben a 8 ltalnost el nem vgz!k arnya.27 Ennek rszben anyagi okai vannak: a csaldok nem tudjk biztostani a tanulmnyok minimlis kltsgeit sem. Jelent!sebbnek ltszik azonban az, hogy a szl!k s a gyermekek egyarnt gy vlik, hogy nincs rtelme a tanulsnak, gysem tud a fiatal munkhoz jutni. s van az rtk-alakulsnak meglehet!sen knyes mozzanata is. Kommentr nlkl egy interj-rszlet: n eddig letemben nem loptam, nem raboltam. Ha msknt nem lesz, ha a gyerek hes lesz, n, kimondom magnak, lopni fogok, nem szgyellem. (4 gyerekes fiatal asszony, frje 5 ve munkanlkli.) ((Itt emltnk meg egy mdszertani jelleg# tapasztalatot. Tbb interjban tallunk az el!z!hz hasonl megfogalmazst, de tbb interjban tallunk kifejezetten-kimondottan a lops tjn trtn! lelemszerzsre vonatkoz vallomst is. Mint jeleztk, az interjkat ngyen ksztettk. Az egyik - szocilis kpzsben rszt vev! tantvnyunk - fiatal cigny lny volt. Az utbbi fajta vallomsok kizrlag az ! ltala ksztett interjkban fordulnak el!. Neki elmondtk. -)) A meglhetsi stratgik teht vltozban vannak. A cignyok - mint mr annyiszor, s ppgy, mint a hasonl helyzetben lv! nem cignyok - alkalmazkodnak a vltoz krlmnyekhez; ezttal a nehezed! krlmnyekhez a stratgia szigortsval. Szksges volna a stratgik lehetsges tpusainak felrajzols rdekben kiterjedtebb kutatst szervezni. 27

Vizsglati helyszneink iskolinak adatkzlse. 33

3. Cignyok s nem-cignyok viszonynak alakulsa, el!tletek

3.1. Az el!tletekr!l ltalban A kutats sorn arra kerestnk vlaszt, hogy a rendszervltst kvet! vekben trtnt-e vltozs a cignyok s nem cignyok viszonyrendszerben, illetve kvncsiak voltunk arra, hogy a trsadalmi vltozsok, a nagy arny munkanlklisg, egyes trsadalmi rtegek lecsszsa, illetve elszegnyedse, valamint a nagymrtk# trsadalmi rtegek kztt kialakult egyenl!tlensg hogyan hatott a cignysggal szembeni el!tletessg alakulsra? A kisebbsgekhez val viszony egyik fokmr!je a trsadalom lelkillapotnak. Klasszikus szocilpszicholgiai felfogs szerint az elszegnyeds, a kiltstalansg rzse, a deprivlt llapot, a nagy mrtk# munkanlklisg arra hajlamostjk a trsadalom rintett rszt, hogy frusztrcis llapotukban felgylemlett indulataikat valamilyen kisebbsgre vettsk ki, a kisebbsgben pedig b#nbakra, slyos problmik okozjra leljenek. Klnskppen gy van ez, amikor nagyobb trsadalmi csoportokat, kzssgeket, ill. rtegeket rnek traumk, megrzkdtatsok. Ezek a trtnsek feler!stik a mr meglv! b#nbakkpzsi mechanizmusokat, s ez bizonyos kisebbsgek szervezett diszkrimincijba, ldztetsbe csaphat t. A jelensget Bib politikai hisztrinak nevezi. Allport az el!tlet cm# m#vben vizsglja, hogy hogyan alakulhat t a szbeli el!tletessg bizonyos trsadalmi felttelek kztt a kisebbsgek diszkrimincijv fizikai ldzsv, vagy akr teljes megsemmistskk. Er!s Ferenc "994-es el!tlet vizsglatban28 t fok rokonszenv-ellenszenv sklt hasznlt, arra krte a megkrdezetteket, hogy osztlyozzanak klnfle klcsoportokat. A legellenszenvesebb pluson a cignyok jelennek meg a b!rfej#ek, a homoszexulisok s a kbtszeresek trsasgban. Egy msik, "995-s vizsglatuk29 krd!vben megkrdeztk a mintban szerepl!ket, hogy a felsorolt csoportok kzl melyeknek tagjaival engedn gyermekt bartkozni, s ha engedn, kiket engedne laksban meghvni vendgsgbe? A csoportok a hazai lakossg tbbsge szmra klcsoportot jelentenek. (Deviancia, etnikum, valls, klfldi llampolgrsg) A vizsglat eredmnyb!l kit#nik, hogy a klnfle devinsok csoportjait valamint a cignyokat a fehrt!l elt! b!rszn#eket, valamint a romnokat is kevsb szeretnk gyermekeik trsasgban ltni. Mindkt vizsglat eredmnyei azt mutatjk, hogy a legelutastottabb trsadalmi kisebbsgi csoport ma Magyarorszgon a cignysg. Az emltett vizsglatban cignyellenessg sklt is alkalmaztak, melyb!l kit#nt hogy a diszkriminci ltalnos megfogalmazsa a cignyokkal szemben is viszonylag nagyfok elutastsra tall (a cignyokat teljesen el kell klnteni a trsadalom tbbi rszt!l, mivel kptelenek az egyttlsre) Kisebb az ellenkezs a htrnyos megklnbztetssel szemben, ha valami konkrt interakcis szitucirl van sz(csak helyeselni lehet, hogy vannak mg olyan szrakoz helyek, ahov a cignyokat nem engedik be.) Mg kisebb az ellenkezs, ha a
28

Er!s Ferenc: Etnicits s identits - a cignyellenessg dimenzii a mai magyar trsadalomban. In: Megismers, el!tlet, identits; szerk.: Er!s Ferenc, j Mandtum knyvkiad "998, 237.-247. p. U. ott 34

29

htrnyos megklnbztets valamilyen ldemokratikus formban jelenik meg (mindenkinek joga van arra, hogy a gyermekt olyan iskolba jrassa, ahol nincsenek cigny gyerekek.) Hasonl sszefggsek tallhatk a pozitv diszkrimincit tartalmaz kijelentseknl. A cignyok el!nyben rszestse ltalban nem szmthat egyetrtsre, azonban ha a tmogatsi forma konkrt (az orszgnak ldoznia kne arra, hogy a cignyok anyanyelvkn is tanulhassanak, ha akarnak), az mr elfogadhatnak ltszik a megkrdezettek krben. A vizsglati anyagban kiugran magas az egyetrts a hagyomnyos negatv sztereotpikat tartalmaz kijelentsekkel. (a cignyok nem dolgoznak, vrkben van a b#nzs) Lzr Guy a feln!tt lakossg nemzeti identitsrl s a kisebbsgekhez val viszonyrl szl tanulmnyban30 kimutatta, hogy a cignyokkal szembeni ellensges viszony lnyege, hogy e kisebbsg klcsoportknt jelenik meg az emberek tbbsge szmra, olyan klcsoportknt, mely f!knt negatv referencia csoportknt szolgl. Lzr Guy sszehasonlt adatokkal bizonytja, hogy "988 s "992 kztt Magyarorszgon valjban mrskl!dtt a cignyellenessg. Ezek szerint nem llthatjuk, hogy a rendszervltst kvet! trsadalmi feszltsgek egyre er!sd! b#nbakkeressi mechanizmusban csapdnnak le. A vizsglatot altmasztja egy holland szociolgus, Koos Postma tanulmnya is, amely a magyarorszgi rendszervlts s az el!tletessg alakulsnak sszefggseivel foglalkozik. Az emltett megllapts Lzr s Postma szerint abbl addik, hogy a kzvlemny-kutatsi adatok szerint cskkent a cignyok jellemzsre hasznlt kedvez!tlen tulajdonsgok emltsi arnya, valamint mrskl!dtt azon vlaszolk arnya, akik a cignykrdst szegregci vagy er!szakos asszimilci rvn oldank meg, s n!tt azok, akik a cigny etnikum elismerst szorgalmazzk. Krds az, hogy valban cskkent-e a cignyokkal szembeni el!tletessg, vagy pedig a nemzetkzi szocilpszicholgiai szakirodalomban manapsg sokat emlegetett tnyez!r!l, az el!tlet-rendszerek talakulsrl, j tpus el!tletek megjelensr!l van-e sz? Rupert Brown szerint3" a kevsb befolysolhat finomabb mrsi mdszerek, melyek a viselkedst veszik alapul, azt jelzik, hogy ez a cskkens inkbb a megvltozott trsadalmi normknak tulajdonthat, semmint az el!tletekt!l mentes szemllet bels!v ttelnek. A klasszikus el!tletek helyt puhbb, rejtettebb el!tletek vettk t, melyeket lnyegesen nehezebb tetten rni. A rejtett el!tlet nem annyira az ideolgia, mint inkbb a cselekvs szintjn mutatkozik meg. Egyik el!fordulsi formja az elkerls, nyelvezete pedig a mssg, az etnikai s kulturlis indentits pozitv mivoltnak elismerst hangslyozza. Lehetsges, rja Er!s Ferenc, hogy hossz tvon a hagyomnyos el!tletek szerepe Magyarorszgon is cskken, ez azonban nem felttlenl jelenti a cignyellenessg mrskl!dst. Lehetsges, hogy nlunk is a hagyomnyos el!tletek helyt a puhbb, lnyegket tekintve viszont semmivel sem kevsb negatv el!tlet-formk veszik t. Kutatsunkban, amelynek egyik f! krdse az el!tletessg vizsglata volt, szmos informci ez utbbi folyamatra utal. Mint ltni fogjuk, az el!tletessg, ha rszben vltozott formkban is, nem csak jelen van, hanem az utbbi vekben (jra) er!sdtt is. Anyagunkat az interjvzlat (ld. Mellklet) tmakrei szerint rendeztk el, kln vlasztva a cigny s a nem cigny interj alanyok ltal mondottakat.

30 3"

Hivatkozik r Er!s F. i.m. Ld. Rupert Brown: Rgi s j el!tletek. In: Megismers, el!tlet, identits; 2"".-2"7. p. 35

3.2. Emberi-trsadalmi kapcsolatok - nem cigny interj alanyok gy t#nik szmunkra, hogy a trsadalmi-politikai-gazdasgi vltozsok az emberi kapcsolatok alakulst is befolysoltk. A munkanlklisg, vagy az attl val flelem, a bizonytalan holnap, a meglhetsrt foly kzdelem er!sen cskkenti az emberi-trsadalmi kapcsolatok irnti szksgleteket: "Furcsa, maguknak valak lettek az emberek. Nincs sszetarts, nem is beszlgetnk egymssal." (Tiszapspki, fiatalasszony) Megvltoztak az emberi kapcsolatok a rendszervlts ta. Zrkzottabbak lettek az emberek, nincsenek kzs megmozdulsok. (Sajhidvg, pedaggus ffi) Az emberek fsultak. Rgen, ha tallkoztunk, rltnk egymsnak. Ha ma tallkozunk, akkor panaszkodunk. Nincs kedvnk beszlgetni. Megfogytak a trsasgok. Mindenki a maga bajval tr!dik. (Gvavencsell!, pedaggus n!) Egy-egy fontosabb esemny azonban kpes mg el!hvni a rgi kzssgi szoks s kapcsolatrendszereket: A faluban szleskr", j kapcsolat, sszetarts van. Egy-egy lakodalom nagy esemny. Olyankor mindenki tudja mi a dolga. Jl megvan itt cigny, svb, paraszt. (Hetvehely, 50 ves asszony)

3.3. Emberi-trsadalmi kapcsolatok - cigny interj alanyok Az emberi-trsadalmi kapcsolatok egyik fontos aspektusaknt a cignyokkal ksztett interjk sorn a vlaszokban gyakran megjelent a helyi polgrmesteri hivatallal, valamint a cigny kisebbsgi nkormnyzattal val kapcsolataik min!sge illetve kritikja. Szmunkra ez annak jelzse, hogy a cigny npessg lnyegesen kiszolgltatottabb helyzetben van, mint a nem cigny lakossg. Az mr szinte kzhelynek szmt, hogy a rendszervlts nagy vesztese a cignysg volt. Az ismert tnyek nem csak a cignysgot rintettk, azonban ennek a npcsoportnak a muncija, amivel az j helyzet el volt knytelen nzni, sokkal kevesebb volt. (Rosszabb lakshelyzet, alacsony iskolzottsg, nincs felhalmozott, befektetsre alkalmas t!ke, nincs a meglhetst tmeneti id!re biztost tartalk, stb.) A polgrmesteri hivatal munkjval val elgedettsggel (mr amennyire ez elgedettsgnek tekinthet!...) mindssze egy faluban tallkoztunk: Nem megynk egyr!l az egyre. Mi itt a tancstl mindent megkapunk, ami lehetsges. Mindenki meghallgat, mindenki segt, de nem elg. Szegny itt cigny, svb, magyar. Jl megvagyunk. Tessk idehallgatni. Azr jobb volt a Kdr idejben. Isten nyugosztalja szegnyt. (Hetvehely, kzpkor ffi) s egy msik vlemny ebb!l a falubl, egy egszen ms aspektusbl: 4 ve vagyok a cigny nkormnyzat elnke. A polgrmesterrel nagyon j a kapcsolatom - (Hetvehely) Az "993-as kisebbsgi trvny el!rta a kisebbsgi nkormnyzatok ltrehozst. A perifrira szorult, rossz szocilis helyzetben lv! cigny kisebbsg sokat vrt az rdekeit vd! sorsukon (remnyeik szerint) segteni tud cigny kisebbsgi nkormnyzatok ltrejttt!l.
36

Azt gondoltk, hogy mostantl vlasztott kpvisel!iken keresztl nekik is lesz beleszlsuk az !ket rint! krdsekbe. Termszetesen els!sorban foglalkoztatsi, valamint laks problmik megoldst, anyagi helyzetk javulst vrtk az jonnan megalakult intzmnyekt!l. Csefk Ferenc s munkatrsai a kisebbsgi nkormnyzatok m#kdsnek kutatsa sorn vizsgltk a kisebbsgi nkormnyzatok tagjainak f!bb jellemz!it.32 Ennek sorn a cigny nkormnyzatokkal kapcsolatban a kvetkez! megllaptsokra jutottak. Az iskolai vgzettsg tekintetben a 8 ltalnost nem vgzettek arnya a cignyoknl a legmagasabb, 8 ltalnos iskolai vgzettsggel 63%-uk, szakmunks-bizonytvnnyal 25%, rettsgivel 8%, fels!fok vgzettsggel csupn 3% rendelkezik. A cigny kisebbsgi nkormnyzat tagjainak csupn 23%-a rendelkezik valamilyen munkaviszonnyal. Egyrtelm#nek t#nik, hogy a kisebbsgi nkormnyzatisg adta lehet!sgekkel akkor lennnek kpesek jobban lni, ha kpzettebbek s felkszltebbek lennnek a politikusi feladatok vgzsre. Valszn#nek tartjuk, hogy a felsorolt okok is kzrejtszanak vlasztik csaldottsgban. (A problmacsomag msik rsznek, a hatalommal val visszals klnbz! forminak elemzsre a rendelkezsnkre ll informcik alapjn jelen tanulmnyban nem vllalkozhatunk.) A kisebbsgi (cigny) nkormnyzatokkal azok m#kdsvel kapcsolatos vlemnyek: 94-ben indultam a cigny nkormnyzati vlasztsokon. Megvlasztottak. Keveset tudok segteni. (Tiszapspki) A cigny nkormnyzat visszal a hatalmval. Ha kapnak plyzaton valamit, csak a rokonoknak adnak, neknk nem. Nyertek plyzaton malacokat hizlalsra. Azt nem osztottk ki a cignyok kztt, hanem levgtk !ket s eladtk a hst. Megvettk, mer r vagyunk szorulva. Olcsn adtk. A pnzt meg zsebre vgtk. (Tiszapspki, 50 ves ffi) A cigny nkormnyzat nem tjkoztatja a cignyt semmir!l. Nem intz az semmit. A vet!mag akcirl is ksve rtestettek. Semmi rtelme, hogy vannak. Hallozskor fizetnek 5000 Ft.-ot. A polgrmester meg sem hallgat bennnket. tnz rajtunk. (Sajhidvg, 50 ves n!) A cigny nkormnyzat sem a cignyokrt van, hanem a vezet! rokonsgrt. (Sajhidvg, mn. ffi) Az nkormnyzatnl meg sem hallgatnak, le sem ltetnek. Soha nem trtnik semmi. A cigny nkormnyzat sem segt. Tudom mr: ssze vannak azok bartkozva a tancsiakkal. (Sajhidvg, 57 ves rokkantny. n!) A cigny nkormnyzat csak a maga s a rokonai hasznt nzi. A tbbi cignnyal nem tr!dik. Majd megint jn a vlaszts, s akkor majd autval hordjk a npet a kocsmba, megvendgelik, aztn meg szavaztatnak velk. gy megy m ez. A cigny nkormnyzat vezet!je intzi a vllalkoz testvrvel a szoc.pol. laksptseket is. Vagy 20 hzat felptettek, majd lebontottk, mert nem tudtak bekltzni, a pnz elfogyott, a vllalkoznak fizettek az OTP-n keresztl. Aztn maradtak a putriban (Gvavencsell!, rokkantnyugdjas gazdlkod) A cigny nkormnyzat csak a maga zsebt nzi. (Gvavencsell!, mn. ffi)

32

Csefk Ferenc - Pln Kovcs Ilona - Tasndi Pter: A kisebbsgi nkormnyzatok m#kdsnek orszgos tapasztalatai. MTA RKK Dunntli Tudomnyos Intzete, "998, "".-"6. p. 37

Mma itt nem lehet szlni, mert a falnak is fle van. Nem veszek rszt gy"lseken. Nem szavazok. Itt flni kell az embernek. (Gvavencsell!, 57 ves mn. ffi) A szorosabban vett emberi kapcsolatok alakulsnak dolgban az interjk alapjn egy elgg markns tendencira figyeltnk fel. gy t#nik, hogy a minimlis jvedelemmel rendelkez!, kedvez!tlen helyzetben lv! emberek kztt l az sszetarts, a szolidarits, intenzvebbek s melegebbek a kapcsolatok. Ugyanakkor csaldott ellenszenvet reznek azokkal szemben, akik kpesek voltak megkapaszkodni, vagy jobb helyzetbe kerlni, nem utols sorban azrt, mert kiszolgltatottak velk szemben. (Bolti hitel, fekete munka.) Az azonos helyzet#ek j kapcsolatairl, sszetartozsrl: A falubeli cignyokkal nem nagyon van kapcsolatunk. A szomszdokkal j a viszony. Segtjk egymst. (Tiszapspki, cigny-magyar hzaspr) A szomszdokkal jl megvagyunk, de nem tudjuk egymst segteni. (Hetvehely, mn. n!) A telepen j a hangulat. Mindenki rokon Nagyon jl megvagyunk. Nincs veszekeds. Nincs munka. Az a baj. (Sajhidvg, 27 ves n!) Az utcban mind szegnyek vagyunk. Segtjk egymst, ahogy tudjuk. (Gvavencsell!, mn. ffi) A csaldott ellenszenv kifejez!dsei: A Juingok (cigny vllalkozk) meg rajtunk gazdagodnak. Neknk senki sem segt. (Ngrdmegyer, 50 ves n!) Mr nem a rgi vilg van. A szegnysg szthzza az emberi kapcsolatokat, nveli az ellensgeskedst. Mindenki rl, ha behzdhat valahov. A cigny a sajt fajtjt lenzi, ha neki jobban megy. (Sajhidvg, mn. ffi) Azok, akik valamennyire is jobb helyzetbe tudtak kerlni (kisebb-nagyobb vllalkozk), a kapcsolatok szakadozsrl, irigysgr!l panaszkodnak. Irigyek az emberek egymsra. A vilg hozza magval most ezt. Nincs sszetarts. (Tiszapspki, kocsmros) gy ltszik, hogy a !k rzik s reztetik gazdagodk klnbz!sgt, akik szmra negatv lmny a korbbi kapcsolatrendszerb!l val kiszakads. Az interjk szerint: Nzze, ezek a vllalkozk azrt nem felejtettk el, honnan jttek. Ha cigny halott van, segtik a csaldot pnzzel, torravalval. Ha munks kell az ptkezsre, sajt fajtjukat viszik napszmba, nagyon sok cigny jut gy meglhetshez. (Ngrdmegyer, kocsmros ffi) Mr nem tartom a kapcsolatot a telepen maradtakkal. Sz"k barti krm van. Ezekben az emberekben megbzhatok. Cigny-cigny kztt az utbbi vekben n!ttek a feszltsgek. Az emberek irigyek. Segtem n a cignyt hitellel a boltomban. Nem felejtettem el, honnan jttem. (Ngrdmegyer, vllalkoz) (Ezzel a jelensggel msik falvakban - hatrozottabban Gvavencsell!n s Sajhidvgen - is tallkoztunk; itt csak a legtmrebb megfogalmazs interj rszleteket adtuk.) A jelek szerint teht elgg hatrozottan n! a cignysgon belli polarizci. Mgpedig nem csak anyagi-vagyoni rtelemben, hanem a trsadalmi-kzssgi kapcsolatok mez!jben is. Egyik interj alanyunk egyenesen gy fogalmazott, hogy !k mr ms fajta. Figyeljnk erre a
38

megfogalmazsra: A cigny a sajt fajtjt lenzi, ha neki jobban megy. A kiemelkedett cigny mg tagadja ezt (Nem felejtettem el, honnan jttem), a marad (vagy azok egy rsze) is rzi valamennyire (Ha munks kell az ptkezsre, sajt fajtjukat viszik napszmba...), de a maradk mgis inkbb a klnbz!sget hangslyozzk (A Juingok meg rajtunk gazdagodnak.). A polarizcit fogalmazza meg egy kvlll vlemnye is: N! a cignysgon belli ellentt is: a jobb mdban l!k, akik igyekeznek rendesen lni, lenzik a tbbi cignyt. Volt, aki nevet vltoztatott, hogy ssze ne keverjk a lumpen cignyokkal. Igazn gazdag cigny persze itt nincs, csupn egy konszolidlt anyagi helyzetet tudnak felmutatni, de pldul a jvedelmk nekik is csak annyi, hogy joggal krnek gyermekvdelmi tmogatst. Teht itt nem a jmdbl szrmazik az ellentt, inkbb az letvitel klnbz!sgb!l. (Tiszapspki, polgrmester) Azt jelenti mindez, hogy a trsadalmi klnbsgek er!sebbek az etnikai sszetartozsnl. A cignysggal val foglalkozs sorn, a cignypolitika alaktsakor ezt a tnyt messzemen!en figyelembe kell venni.

3.4. Cignyok - nem cignyok viszonya falun bell A cigny-nem cigny viszonyok alakulst egy-egy falun bell a cigny s nem cigny vlaszok tkztetsvel rzkeltetjk. Fontosnak talltuk megnzni azt is, hogy a cigny lakossg mennyire rzkeli a nem cigny lakossg velk kapcsolatos gondolatait, rzseit, el!tletessgknek mrtkt. Mivel az anyagok ttekintsekor a vlemnyek megfogalmazsban felt#n!en nagy klnbsgeket lttunk az el!tletessg mrtke s a megnyilvnuls foka szerint, els! lpsben e szerint sorba rendeztk az adatokat. Fel kellett figyelnnk arra, hogy hatrozott s"r"sdsek vannak falvak szerint. gy gondoltuk teht, hogy ezttal tanulsgos lesz a vizsglt falvak adatait kln-kln nzni. A nem cigny lakossg krben tallkoztunk nhny faluban a cigny lakossggal szemben elfogadssal. me nhny plda: Minlunk nincs gond a cignyok meg a tbbiek kztt. Amikor a hetvenes vek kzepn felszmoltuk ott az erd!szlen a cignytelepet, a bekltzskor a falu minden rszbe mentek a cignyok lakni. Befogadta !ket a falu. Taln azrt is, mert ez svb falu volt, 45 utn nagy rszt kiteleptettk, gy szivrogtak vissza apmk is -, tudjk mi az, ha ldzik az embert. Meg a cignyok itt teszben, f!leg az erd!gazdasgban dolgoztak, rendesen dolgoztak, nem volt problma. Most sincs. (Hetvehely, polgrmester) A falubeli cignyok vlaszai differenciltabb kpet mutatnak: A szomszdokkal jl megvagyunk, de nem tudjuk egymst segteni, mert !k is nagyon szegnyek. A falubeli parasztok nem jnnek ki a cignyokkal. (Hetvehely, mn. 60 krli asszony) El!tlet inkbb csak az id!sebb embereknl tapasztalhat (Hetvehely, cigny nkormnyzat vezet!je)

39

Nem cigny vlemnyek egy msik falubl: A cignyokkal jl megvagyunk. A szembeszomszd cigny csald. Velk klcsnsen segtnk egymsnak (Ngrdmegyer - id!s hzaspr) Ebben a faluban - Ngrdmegyer -, ezt hozz kell tennnk, az el!tletessggel kapcsolatban nem cigny interjalanyaink, az idzett kivtelvel, nem nyilatkoztak, kitrtek a vlasz el!l. Mirt? A vlaszt a kvetkez!, cigny emberrel kszlt interj rszlete adja meg: A faluban itt lenne el!tlet, csak nem merik. (kimondani) Van itt egy pr nagyon gazdag cigny vllalkoz. Ht ez a kezbe tartja itt a dolgokat. Ezeket nem lehet lebdscignyozni. Szp is lenne. J emberek ezek. Vdik a cignyt. Amikor a polgrmester a sajt fldjre kldte a cigny kzmunksokat dolgozni, akkor is kihvtk a TV.-t (Ngrdmegyer, kocsmros) Ms cigny vlemnyek innen; a msodik idzetben figyeljnk majd fel a klcsnssgre: Szerintem a faluban j a cigny-paraszt viszony. (Ngrdmegyer, vllalkoz ffi) Itt a magyarok kzl van, aki segt, van akire nagyon sokat szorultam. #k rendesek. Ha baj van, n is megyek, segtek. A frjem is. Aztn ha pnz kell, adnak. Aztn van aki nem rendes. Van, aki lenz bennnket, de a cigny is lenzi a magyart. (Ngrdmegyer, 4 gyerekes fiatalasszony) Egy kvetkez! faluban tbb olyan vlemnnyel tallkoztunk (bizonyos mrtkig tipikusnak is tekinthet! szmossgban) a nem cigny lakossg krben, amit gy is cmkzhetnnk, hogy n nem vagyok el!tletes, de... Az itteni cigny csaldokban csaldtam. Csak jogaik vannak. Egyre rosszabb a helyzet a cignyoknl. Az jonnan idekltztt cignyok nem tudnak beilleszkedni. Sok a lops, egyre rosszabb a helyzet. Flnek ezekt!l mg a mdosabb cignyok is. Szerintem a cignyokat pozitvan diszkriminljk az nkormnyzatnl. A romk llandan kvetel!znek. Mindig ilyenek voltak, a rendszervlts nem okolhat a problmrt. A gyerekeimet gy neveltem, hogy csak ember van, nincs klnbsg. (Tiszapspki, takartn!) A cignyok helyzete sokat romlott az utbbi id!ben. n megrtem !ket. Aki nem akar dolgozni, annak nem megy jl. Nem vagyok cignygy"ll!. Ms emberek el!tlete nem rdekel. (T.pspki, 60 ves magnvllalkoz) A polgrmester a kvetkez!kppen foglalta ssze a faluban l! cignyok helyzett: Amg a cignyok munkban voltak, semmi problma nem volt. Az utbbi id!ben er!sdik a cignyellenessg. A cigny munkanlkliek tbben vannak. Tbbet ltni !ket az utcn. Az is el!fordul, hogy a kocsmba mennek. Az iskolsokat is er!sebben kell segteni. Ellenzik, akik nem kapnak seglyt, nevelsi tmogatst. Azt mondjk, hogy a msik gyerek sincs jmdban, ! mirt nem kap. Ha egy-kt ember z"rt csinl, hajlamosak ltalnostani. Szval mg jl megvannak, de ha a trend folytatdik, 10 v mlva nagy z"r lesz. (Tiszapspki, polgrmester) (Vlemnyt altmasztani ltszik a krd!ves adatfelvtel egy adata. Krdeztk /ld. Mellklet, adatlap, "8. krds/, hogy megtlse szerint hogyan alakult az utbbi 6-8 vben a cigny s nem cigny csaldok egymshoz viszonytott helyzete? Vlasz-vltozatokknt felsoroltuk az sszes logikailag lehetsges vltozatot /cigny csaldok rosszabb, ill. jobb helyzetben, a klnbsg nem vltozott, ill. n!tt vagy cskkent/. A krdsre 95-en vlaszoltak,
40

kzlk 93-an vltk gy, hogy rgebben a cigny csaldok rosszabb helyzetben voltak, mint a nem cignyok, s a klnbsg nvekedett. Ha ez, akr csak az rzs szintjn is, gy marad, tnyleg z#r lehet...) Az interjkban gyakran megjelenik, hogy a vlemny nyilvntk szerint a cigny lakossgot pozitvan diszkriminljk a seglyezs tekintetben. Megjelenik a hagyomnyos tpus el!tlet is, csak mr nyelvezetben burkolt megfogalmazsban: aki nem akar dolgozni, annak nem megy jl, csak jogaik vannak... Annyiban, mert, mint lttuk, megjelenik a kimondott szavak elfedse is: ...csak ember van, nincs klnbsg, n megrtem !ket. Ahogyan az itteni cigny ltja a dolgot: Az els! interjban megjelennek az utbbi vek elhelyezkedssel kapcsolatos problmi az el!tletessggel sszefggsben, de rgtn utna mr arrl beszl az alany, hogy semmi problma nincs, itt nem is volt: Most nincs munkahely. Vidkit nem vesznek fel. Ha megltjk, hogy cigny l!ttek. Rgebben nem gy volt. Kellett a munkaer!, felvettk a cignyt. A faluban ltalban a cignyok s a magyarok kztt nincs rossz kapcsolat. Ebben a faluban sosem volt ellentt. Azt azrt gy mondjk a kisgyereknek, hogy cigny. De vannak cigny-magyar barti kapcsolatok. Nekem is vannak magyar bartaim. A szomszdom is magyar. J szomszd, segtnk egymsnak. (Tiszapspki, kocsmros asszony. A helyi cigny nkormnyzat vezet!jnek a felesge) Munkahelyemen nem rzem, hogy cigny vagyok. Jl megvagyok ott. (Tiszapspki, 20 ves, az el!z! interj alany lnya. Az autplya melletti jl men! tteremben dolgozik pincrknt.) A faluban nincs el!tletessg (Tiszapspki, cigny nkormnyzat elnke) Ezek az interjk, lttuk, a falu cigny nkormnyzata vezet!jnek s csaldjnak vlemnyt tkrzi, mely nmikppen eltr a kvetkez! vlemnyt!l: Itt lenzik a cignyokat. Nem foglalkoztatjk !ket. A rendszervlts el!tt nem volt el!tlet, most van. (Tiszapspki, 51 ves ffi mn) jabb falu, jabb vlemnyek a nem cigny lakossg krb!l. A kvetkez! kt interjrszletben megjelenik az el!tlet jabb tpusa, az elkerls, az, hogy ha lehet, ne kelljen kapcsolatba kerlni velk (a cignyokkal). Ugyanakkor jelen van a hagyomnyos, negatv sztereotpikra pl! el!tlet is: Nem szeretem, hogy a cignyok annyi tmogatst kapnak laksptsre. Ma jobb cignynak lenni, mint magyarnak. Nekem nincsenek el!tleteim. Klnben bkessg van az utcban magyar s cigny kztt. Egyszer loptak t!lem hagymt, de szltam nekik, hogy nekem is kevs van. Tbbet nem loptak. A cignyok sokat lopnak a faluban, mert nincs munka. A cigny lop, hazudik, aztn meg panaszkodik, mg a TV.-t is kihvjk, hogy !k milyen szegnyek. Aztn meg kapjk a seglyt, meg a hzat, aztn meg bds nekik a munka (Sajhidvg, 75 ves nyugdjas nni) 4 vvel ezel!tt a mellettem lev! telket egy cigny meg akarta venni. sszefogtunk a msik szomszddal s kzsen megvettk. Nem akartunk cigny szomszdokat. A cigny gyerekek nagyon gyengk, j, ha megtanulnak olvasni. A szl!kkel rengeteg baj van. Nem rdekli !ket az iskola. Sok a cignyok kztt a funkcionlis analfabta. n nem vagyok el!tletes, de nem tudom megrteni, ezek mire nzik a
4"

vilgot. Nem dolgoznak, a gyerekeiket nem tanttatjk rendesen, lopnak s csavarognak. - Az als tagozatban mg nincs klnbsg magyar s cigny gyerek kztt. Az elklnls a serdl!korban kezd!dik. A korai nemi rs a cignyoknl azt hozza, hogy nem is fontos iskolba jrni. Nekik sokkal fontosabb a szerelem. Azutn gyorsan frjhez is mennek. - A kzpiskolk felveszik mg a leggyengbb tanult is, csak az a baj, hogy utna nem tud a cigny gyerek elhelyezkedni. - Van a faluban el!tlet a cignyokkal szemben, br ez er!sebben megnyilvnul a beteleplt idegen cignyokkal szemben. (Sajhidvg, 60 ves pedaggus) Az utbbi vlemnyben j elemknt jelenik meg a beteleplt cignyokkal szembeni ellenrzs. Mint ltni fogjuk, ugyanez az elem ott van a cigny lakossggal kszlt interjkban is, nhol olyan formban is, hogy !ket okoljk a faluban meglv!, ellenk irnyul el!tletessg miatt: Sok az idegen cigny a faluban. #k hrbehozzk a cignyt. A rendszervlts ta megn!tt a lopsok szma, s a cignyokkal szembeni el!tlet is kilez!dtt. A cignyokat lenzik a magyarok. Nem tartjk velnk a kapcsolatot. (Sajhidvg, ffi munkanlkli) gy rzem, a hivatal (nkormnyzat) utlja az j telepen l! cignyokat. A magyar n!t a faluban a frje utn cignynak tartjk. A gyes utn ezrt nem szmthatok munkra, a vrosban pedig vidki voltom miatt. Itt sokan lenzik a cignyt (Sajhidvg, fiatalasszony) Taln az eddigiekb!l is rzkelhet!, hogy a viszonyok megtlse, az el!tletessg falvanknt klnbz!. E krdsre mg vissza fogunk trni, el!bb azonban - mivel a falvak kztti klnbsg lershoz-rtelmezshez is fontos adalkokkal szolglnak - mg nhny tematikusan kirajzold problmakteget mutatunk be. Egy csokor interjrszlet a cignylakossg mindennapjait nehezt!, kirekeszt! jelleg#, velk szemben megnyilvnul magatartsformkrl: A KTSZ mostani tulajdonost a cignyok iskolztattk. Elkldtt minden cignyt (Ngrdmegyeri fafarag m"vsz) Nem vettek fel a KTSZ-be. Ott kevs cignyt foglalkoztatnak. Itt nagy az el!tlet a cignyokkal szemben. A mlt rendszer jobb volt. (Gvavencsell!, mn asszony) A faluban a magyarokkal feszlt a viszony. A discoba a cigny fiatalokat nem engedik be, mondvn hogy zrtkr" rendezvny van. (Gvavencsell!, 50 krli asszony) Itt az igazgat fajgy"ll!. A harmadikos kislnyt az iskolban v kzben vissza akarta tenni 2. osztlyba. Elkldtk pszicholgiai vizsglatra, ahol megllaptottk, hogy maradhat. Most 4. osztlyba megy. Mg csak meg sem bukott. (Gvavencsell!, munkanlkli asszony) Fontosnak tartunk nhny olyan interjrszletet megmutatni, melyek arra utalnak, hogy cigny-cigny kztt is megjelenik az el!tletessg. Ez, az interj alanyok lettjnak ismerete alapjn megfogalmazhat hipotzisnk szerint, lehet az asszimilcira trekvs egyfajta torz ksr!jelensge. A kvetkez! els! interj alanya szocilis munks "998-ban vgzett egy f!iskoln, ! kiemelkedett. A msodik alany, sajhidvgi fiatalasszony, frje rvn nem cigny rokonsggal rendelkezik, a harmadikat, a gvavencsell!i vllalkozt falujban a msodik leggazdagabb emberknt tartjk szmon. gy fogalmaznak:

42

Nincs a faluban el!tlet a cignyokkal szemben. Nekem az a tapasztalatom, hogy a cignyok koszosak, tetvesek, nehz velk az iskolban boldogulni. A szl!k elisszk a pnzt, lustk, nem dolgoznak. (Ngrdmegyeri lt. isk. szocilis munksa, cigny fiatalember) A miskolci szlszeten a cignyasszonyokat kln szobban helyezik el. n kivtel voltam, mert volt fogadott orvosom. Ht j, vgl is igaz, !k dohnyoznak s nem mosakodnak rendesen. (Sajhidvg, fiatalasszony) Magyar s cigny kztt sok az ellentt. Most is volt egy gy: a cignyok gyerekei szemtelenek mg a tanrokkal is. Most volt egy gy"ls, ahol valaki felszlalt, hogy ellen!rizni kellene a tanrokat, amikor a cigny gyerekeket tantjk. Vna munka, de nem dolgoznak. Csak felveszik a seglyt. n seglyt nem adnk. Munkt teremtenk, s dolgoztatnm !ket. Annak idejn lehetett vlasztani, hogy hov tartozom: magyar vagyok vagy cigny. Akkor kellett volna magyarnak maradni. (Gvavencsell!, 54 ves rokkantnyugdjas vllalkoz) Vgl bemutatjuk a klasszikus el!tletessg azon megnyilvnulsi formit, melyek jellemz!je, hogy a felgylemlett indulatok hogyan vetlnek ki a cigny kisebbsgre, melyben b#nbakra leltek. Hogyan tudnak a mr meglv! el!tletek feler!sdni, akr fizikai er!szakba tcsapni: (Csoportos interj:) - Sok a baj a cignyokkal. Flnk t!lk. A gyerekeink is flnek. Az ltalnos iskolban a taknyos klyk verekszik, nem engedi be a gyerekeket a WC-be. Aztn, ha a magyar gyerek szl, akkor a cigny megfenyegeti, hogy majd szlok az apmnak s sztveri a fejedet. Meg vannak flemltve a gyerekeink. A cignyokba beljk van nevelve a durvasg. A tanrok is flnek t!lk. Nem tudjk a gyerekek megvdeni magukat, flnek a bandktl. #k a koszban rzik magukat jl, vannak jogaik, de ktelessgk nincs. - Tudom, hogy osztottak ki nekik fldet. Mit kezdtek velk? - semmit. Kevs tud emberi mdon lni. A rgi rendszerben azrt nem gy volt. Tudtak az emberek rvnyeslni. A cigny is mshogy lt. ptkeztek s fizettk a rszleteket. Abban az id!ben nem voltak ilyen kirv esetek. Volt munkalehet!sg, s az emberek meg is voltak fizetve. - A pedaggust provokljk a cignyok. Pedig segt nekik, felltzteti !ket. Sokszor kiborul, otthon ordt. - Nem hagyom magam. Egyszer megfenyegettek, megmondtam, tegyl velem, vagy a frjemmel, amit akarsz. Majd megltjuk mi lesz. n a rend!rkt!l is megkrdeztem, hogy hogy viselkedjnk. Nem tudtk megmondani. Ht n megmondom, mit csinlok. Ha megyek az ton autval, !k stoppolnak (mg egyszer nem dobljk meg az autmat k!vel), kiteszem az indexet, mintha meg akarnk llni, s eltm !ket. El n. n eltm azokat dgket. (Gvavencsell!, mozgssrltek egyesletnek helyi vezet!je, cip!ipari munks, fiatal ffi, pedaggusn!) s mindezt, hogyan ltja, hogyan li meg a cigny lakossg? gy: Ha a faluban valami baj van, mindig minket keres meg el!szr a rend!rsg. jszaka kzepn felverik a hzat, kutatnak, a 24 ves fiamat elviszik kihallgatni. Verik, bntalmazzk. A tavalyi esetr!l ltlelet is kszlt, de nem tudtuk feljelenteni, mert akkor nem volt pnznk. A rend!rk a n!ket is verik. Akkor is, ha a hasban a gyerek. Korhadt fadarabrt, vagy fl zacsk paradicsomrt. (Gvavencsell!, 50 krli asszony)
43

Egy rend!rt lltlag el is bocstottak, mert idejrt a telepre verekedni. Itt ldzik a cignyokat. Minden ok nlkl beljk ktnek (Gvavencsell!, 54 ves rokkantnyugdjas ffi) Vgl egy hosszabb interj rszlet - Gvavencsell!, 6" ves asszony -, amelyben a problmk s#r#sdsi pontjai tallhatk megkapan tiszta s szp megfogalmazsban: De egy vetsnyi fld, nem sok, neknk annyi sincs ebb!l a fldb!l. Ht hogy van ez? A cigny fiam katonnak j, akkor magyar, jussra nem j, akkor cigny, ht... Tessk csak ide jnni. Ide az ablakhoz. Nzzen ki a tloldalra. Itt a rend!rsg. Mikor elltom a jszgot, kilk ide. s akkor megll valaki, na, jjjn be. Kijn az illet!, mondom, mi van? El tudtk intzni a dolgukat? El, el. De ha igazols van, kint lk, ha mr megltjk a cignyt, kt ra hosszig, hromig nem engedik el. A tbbi mind mehet. Mehet. Mindenki mehet. Kipakolnak bel!le mindent a vilgon. J, ktelessgk, hogy kipakoljanak mindent. De azon szrakozik ki magukat, ha egy cignyt megtallnak, ha az jn kocsival, az lehet t rig, a gyerek lehet brmilyen szomjas, vagy mi lehet, vagy hogy lehet, az legyen t rig ott, de a tbbi mehet. Mehet, mehet. Na most ide jttek ezek a rend!rk. Megtudtk valahonnan, hogy nekem meghalt a fiam. B.I.-nek hvjk a rend!rt, s akkor n itt lk, s akkor azt mondja, hogy... Kinyjtja a karjt, s mondja, lnk, alszunk, feksznk, virulunk s tnk. Ht n kvncsi vagyok arra, hogy neki milyen izma van?... s akkor hogyha egy cigny bemegyen, egy cignygyerek, mit tudom n, egy kihallgatsra, akkor ekkorra verik az arct, az gy jn ki, tiszta vresen, viszem a vizet, gy mosdatom meg, hogy a vrt ne lssk. Hogy az erejk arra adjk ki... Volt itt egy olyan eset, hogy meghalt egy asszony. Mindenfel!l jttek rokonok, csaldok, na most, virrasztani kell. Nlunk is van egy olyan, hogy megtartjuk a szablyt, hogy virrasztds. Akkor lementek egy pran. ssze voltak gylekezve a siratban, ott egy pr ra hosszat egytt vannak. Ott sorba vertek mindenkit a rend!rk. Rszegen lementek, az ajtra vigyztak, hogy ki ne tudjanak jnni, nehogy telefonljanak valahova. A halott anyja mell!l rngattk a fit, s ott... Ht a siratbl... Szentsgtrsnek lehet venni, vagy emberi gyalzatnak lehet venni. s akkor megmondtk a frfinak, ksznje meg, hogy a terhes felesgt is nem vertk meg. A gyerekek is hallgattak. Flnek. Aztn utna szltunk a polgrmesternek, mert n se vagyok olyan flnk, vagy nem tudom n micsoda, s akkor a polgrmester, meg Nyregyhzrl is kijttek, s beszltek velk, azta gy csend van. Mert, figyeljenek csak ide, azrt mink nem llatok vagyunk. Lehet, hogy kunyhba nevelkedtnk, mr ott is voltak rtelmes emberek, csak nem volt olyan lehet!sg, hogy tanulni lehetett volna. Ht zenszek voltak, j zenszek, muzsikltak grfoknak, hercegeknek. Mink mr akkor, hiba, hogy a cignygdrbe laktunk, azrt meg tudtuk az jszakt a nappaltl klnteni. Azrt, hogy nem szlettnk ennek se, annak se, meg annak se, tudjuk azrt, hogy mi a j, mi a rossz. s azr mr elvrnnk azt, hogy a sajt szltt fldnkn, ahol szlettnk, ahhoz mg jogunk van, s ahhoz ragaszkodnnk, hogy helynk legyen...Mert azrt ide tessk hallgatni... ...A fiam is, aki katonasgnl halt meg... Cigny volt, katona volt, ahhoz volt jussa. Hogy van ez? Szltte fldnk, mennyi a mink? Amit rnk dobnak...
44

Az interjkbl kirajzold kp szmunkra egyrtelm#en azt mutatja, hogy - utalunk az el!tletekr!l ltalban rszben rtakra - Er!s Ferencnek van igaza: a cignysggal szembeni el!tletek az utbbi id!ben nem cskkentek, legfeljebb megnyilvnulsi formikban talakultak. Vizsglatunk alapjn ehhez hozz tehetjk, hogy gy ltszik, a legutbbi nhny vben az lethelyzetek romlsnak egyik sajtos lekpez!dsekppen er!sdtt az el!tletessg, a falvakban l! cigny s nem cigny emberek kztti feszltsg. Ott is jra megjelenik (ld. pl. Tiszapspki), ahol egy vtizeddel korbban mr elt#nni ltszott. Az el!tletessg elmleteinek ismeretben nincs ebben semmi meglep! (ld. b#nbakkpzs, indulat-tvitel, stb.), a gyakorlatban, a trsadalom napi m#kdsben megtapasztalni mgis nyomaszt, s figyelemfelhv, valamifajta cselekvsre indt (kellene, hogy legyen). Most trjnk vissza a falvak kztti klnbsgre. Hetvehelyen, br vannak nem elhanyagolhat rnyalatnyi klnbsgek, de mind a cigny, mind a nem cigny megkrdezettek nagyjbl konszolidlt viszonyokrl szmolnak be. A kapcsolatokban, ahogyan a cignyok megfogalmazsaibl kirajzoldik, van valami tvolsgtarts, de kemny ellenttek nem ltszanak lenni. Az el!tleteknek csak a lgy, j tpus formival tallkoztunk, azzal sem tlsgosan gyakran, s nem nagyon er!ssel. Ngrdmegyeren egy kiss mr kemnyebb vilg van. Noha itt - a lers kzben jelzett ok, nevezetesen, hogy a falu leggazdagabb, komoly befolyssal rendelkez! emberei cignyok, kvetkeztben - szinte kizrlag a cignyok visszajelzseib!l van informcink, ennek alapjn gy ltszik, hogy elg marknsan megjelenik az az j tpus el!tlet, ami szavakban nem, csak az elkerl! magatartsokban jelentkezik. A hagyomnyos tpus el!tlet csak nyomokban fedezhet! fel. Tiszapspki sajtos tmeneti kpet mutat. Mintha a korbbi vtizedek fejlemnyei alapjn er!sen cskkentek volna a cignyok - nem cignyok kztti feszltsgek s el!tletek, amelyek azonban a 90 utni vltozsok folyomnyakpp jra lednnek. Mgpedig, ppen, mert jra ledsr!l, nem pedig talakulsrl van sz, a hagyomnyos tpus el!tletek jelennek meg; egyenl!re mg csak csiraformkban, de a magunk tapasztalatai alapjn is hajlamosak vagyunk helyesnek tartani a polgrmester prognzist: ha nem trtnik valami, "0 v mlva z#r lesz: Sajhidvgen meglehet!sen er!s - az el!z!eknl er!sebb -, s tpust tekintve jobbra hagyomnyos el!tletessget kellett regisztrlnunk. rdesebben, szkimondbban fogalmaztak, ugyanakkor szmos esetben rzkelhet! a tompts ignye; legalbb a megfogalmazs szintjn. (A cignyok ugyan lopnak, hazudnak, de azrt n a gyerekemet arra nevelem, hogy a cigny is ember.) Itt jelenik meg egszen hatrozottan az az el!tlet-tttel, (a fogalmat a freudi indulat-tttel mintjra hasznljuk), hogy az idevalsi cignyokat - szavakban elfogadjk, s a cignysggal szembeni el!tleteket az jonnan bekltzttekre vettik r. (Amit a cignyok a maguk jakkal szembeni ellenszenvvel visszaigazolnak-er!stenek.) Gvavencsell!n pedig a legklasszikusabb, agresszv kirekesztst hordoz, adott esetben az er!szaktl sem visszariad el!tletessget ltjuk. s most nzznk - gondolatban - a trkpre! Hetvehely Baranya megyben, Szigetvrhoz kzel. Ngrdmegyer Salgtarjntl pr kilomter. Tiszapspki Szolnok megyben, Trkszentmikls vonzskrzetben. Sajhidvg Borsod inkbb keleti rszn. Gvavencsell! Szabolcsban. Ahogyan a trsgi lejt!n - amint az orszg trsgi fejlettsgi klnbsgeit a trsadalomfldrajz szakrt!i, Enyedi Gyrgy, Tth Jzsef, Csatri Blint, Rechnitzer Jnos s msok lerjk - egyre lejjebb haladunk, gy n!, s gy vlik egyre durvbb, egyre hagyomnyosabb a cignyok s nem cignyok kztti feszltsg s az el!tlet. Igaz, adataink
45

nem tekinthet!k orszgosan reprezentatvnak. gy csak hipotzisknt, br vlemnynk szerint megalapozott hipotzisknt fogalmazhatjuk meg azt, hogy a trsgi-teleplsi fejlettsg szoros sszefggsben van a nemzetisgi (cignysggal kapcsolatos) el!tletekkel: minl elmaradottabb egy trsg (telepls), annl valszn"bb ott az er!s, hagyomnyos tpus el!tletek megjelense, s megfordtva, minl fejlettebb rgirl van sz, annl valszn"bb, hogy talakulnak, jabb tpusv formldnak az el!tletek. Az talakuls azonban nem jelenti egyben az el!tletek cskkenst. s a mdosult formj el!tlet sem kevsb veszlyes, abban az esetben sem, ha ilyennel tallkozunk, tehetjk flre a problmt. A burkolt el!tlet ppgy akadlyozza a cigny s nem cigny npessg normlis egytt lst, az integrcit. De, mg egyszer hangslyozzuk, a megjelensi forma hatrozottan sszefggsben ltszik lenni a telepls (a rgi) ltalnos fejlettsgvel, s ez olyan differencil tnyez!, amit az egybknt is komplex, sokrt# problmahalmaz kezelsekor figyelembe kell venni. Taln ez a legfontosabb, s az el!tletekkel szembeni lehetsges cselekvseket leginkbb befolysol megllapts, amire vizsglatunk alapjn jutottunk.

46

4. sszegzs
Nem tartjuk szksgesnek itt a tanulmnyban lertak kivonatos megismtlst. Csak a legfontosabb eredmnyeket, sszefggseket emeljk ki. A falun l! cigny csaldok csaldszerkezetvel kapcsolatban figyelemre mltnak tartjuk azt, hogy - a nem ritkn hallott vlemnnyel szemben - krkben is cskken a tbbgenercis csaldok arnya, s ennek megfelel!en mr dominns formnak ltszik a nukleris csald. Tovbbi vizsglatokat ignyel, de valszn#sthet!, hogy ez egytt jr a csaldi lettel, a csald m#kdsvel kapcsolatos rtkek s normk vltozsval is. (Arra gondolunk, hogy vltozhat az regek csaldon belli helyzetvel kapcsolatos szoksrend.) Ugyanakkor lnyegben vltozatlannak ltjuk a sokgyermekes csaldok arnyt; ez arra mutat, hogy a gyermekvllalsra val hajlandsg alapvet!en mg nem vltozik, rvid tvon mindenkppen a cigny npessg arny-nvekedsve kell szmolnunkA laksviszonyokat lnyegben vltozatlannak - vltozatlanul rossznak, a magyarorszgi tlagtl nem kis mrtkben elmaradnak - talltuk. A szoc. pol.-os akci, gy ltszik, a helyzeten nem vltoztatott szmba vehet! mrtkben: egyrszt a gyakori visszalsek miatt (amikor a kedvezmnyt jogilag ignybe vev! gyakorlatilag nem jutott j lakshoz), msrszt a mgis elkszlt laksok gyenge min!sge miatt. Vltozatlanul egyik kulcsfontossg krdsnek kell teht tartanunk a cignysg (s termszetesen a szegny cignyokkal azonos lthelyzetben lv! nem cignyok) laksviszonyainak gyors s hatkony javtst; ami, megtlsnk szerint, csak llami-trsadalmi eszkzk er!s bevonsval lehetsges. (A szegny, puszta meglhetst is alig biztost jvedelemmel rendelkez! emberek - legyenek azok cignyok vagy nem cignyok - sajt (anyagi) erejre csak igen korltozott mrtkben lehet pteni.) Az anyagi-jvedelmi viszonyok tekintetben - az utbbi 6-8 v folyamataiban - hatrozott romlst kellett regisztrlnunk. Igaz, ebben az id!szakban feler!sdtt az igen er!s polarizci: megjelentek, a falvakban is, a cigny milliomosok, a msik oldalon viszont fokozdott az elszegnyeds. A tbbsg - a falvakban l! cigny csaldok tbbsge - "998ban rosszabb helyzetben van, mint 6-8 vvel azel!tt. Ez a helyzet a tudatban is lekpez!dik: a megkrdezettek kilenctizede rzi gy, hogy anyagi helyzete az elmlt 6-8 vben romlott. Az igazi problma itt az, hogy az emberek nem ltnak - mert nincs! - perspektvt maguk el!tt: gy vlik, s megtlsnk szerint ebben igazuk van, hogy nincs mdjuk sajt er!b!l javtani helyzetkn. Vllalkozs indtshoz nincs se t!kjk, se szaktudsuk, az alkalmazotti ltet ad munkahelyteremtsbe pedig semmi beleszlsuk nincs. Kiszolgltatott helyzetben vannak, megint s jra, a trsadalom perifrijra szorultak ismt, mgpedig oly mdon s oly mrtkben, hogy innen kitrni maguk erejvel mr nem lehet. Meglhetsi stratgiik ennek megfelel!en alakulnak. Tbbsgk a tllsre rendezkedett be, ami kznsgesen azt jelenti, hogy energiik teljes egszben a puszta megmarads biztostsra fordtdnak, s jv!t megalapoz aktivitsok gyakorlatilag nincsenek. Azok az elemek, amelyekb!l a meglhetsi stratgia felpl (ld. ott), csak arra alkalmasak, hogy a megmaradst a jelenben biztostsk valamikppen, perspektivikus aktivitst csak elvtve pontosabban: a kevs szm sikeres, meggazdagodott-gazdagod cigny vllalkoz esetben lttunk.

47

A trsadalmi viszonyok (cignyok s nem cignyok viszonya a teleplsek helyi trsadalmban) s az el!tletek alakulsa tern alapvet!en szintn negatv tendencikat kellett regisztrlnunk. Az letviszonyok romlsa (s itt termszetesen nem csak a cignyok letviszonyainak romlsrl van sz) el!hvta a korbban cskken!nek ltsz feszltsgeket s el!tleteket. Esetenknt az el!tletek megjelensi formja vltozott: a nylt, drasztikus formk helyt a burkoltabb, lgyabb formk veszik t, ez azonban a lnyegen, a kirekeszt! jelleg# el!tletek megltn, s - hangslyozzuk - er!sdsn nem vltoztat. Fontos sszefggsnek talltuk, hogy a feszltsgek s el!tletek elgg szoros kapcsolatban vannak a telepls (rgi) ltalnos helyzetvel: minl depresszisabb trsgb!l szrmaznak anyagaink, annl er!sebbek, kemnyebbek s nyltabbak az el!tletek. Ezzel kapcsolatos az is, hogy a diszkrimincinak klnbz! jelleg#, de egyarnt kemny s elviselhetetlen formival tallkoztunk. Egyet kell rtennk Kemny Istvnnal, hogy Az alkotmnyos tilalom ellenre azonban diszkrimincit tapasztalunk a legklnbz!bb terleteken, s ezek kztt is az llami intzmnyekben s szervezetekben, a kzponti s helyi hatsgok gyakorlatban. s egyet kell rtennk a diszkriminci-ellenes trvny szorgalmazsban is, mert Konkrt tartalmi elemeket magban foglal trvnyi tilalom nlkl az alkotmnyos tilalom mer! ltalnossg marad, s nemcsak nem knyszerit a diszkrimincis tilalom betartsra, hanem mg vilgos tmutatst sem ad a jogsrt! viselkeds elkerlsre.33 Magunk is gy vljk, hogy szksg van ilyen trvny megalkotsra s kvetkezetes rvnyestsre, mgpedig gy, hogy az a falvak mikrokzegben is rzkelhet! s hatkony legyen. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az egsz fentebb jelzett problmavilgot hatrozottan kett kell vlasztani. A cignysg (nagy rsznek) problmja ugyanis a szegnysg krdse. Ezt azokkal s csak azokkal az eszkzkkel kell s szabad kezelni, amelyekkel ltalban a szegnysg krdst kezelni tudjuk s akarjuk. Itt, hangslyoznunk kell, nem olyan szegnypolitikra gondolunk, amely pusztn seglyekkel, egyb tmogatsokkal prblja eliminlni a problmkat, hanem olyan koncepcizus megoldsokra, amelyek - a szolidarits s a szubszidiarits elve alapjn - az lethelyzet javtsra val kpessget nvelik, s megteremtik az ehhez szksges lehet!sgeket s eslyeket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez az elem ne cignypolitika legyen: a lehet!sgek s eslyek biztostst az lethelyzethez, nem pedig etnikai hovatartozshoz kell ktni, ellenkez! esetben csak gerjesztik a feszltsgeket s az el!tleteket. Az ett!l (termszetesen csak elmletileg) hatrozottan elvlasztand rsze a problmavilgnak az, aminek megoldsra kifejezetten cignypolitika szksges. Ez a kulturlis, szociokulturlis, etnikai mssg terlete. Tudomsul kell venni, vgre immr a gyakorlati politika szintjn is tudomsul kellene venni, hogy a cignysgnak vannak olyan kulturlis rtkei, amelyek meg!rzse s felmutatsa a cignysgnak is, de ppgy a tbbsgi trsadalomnak elemi rdeke. A cignysgnak azrt, mert identitsa megtartsnak egyik nlklzhetetlen eleme ez, a tbbsgi trsadalomnak azrt, mert integrldni csak ntudatos identitssal rendelkez! npcsoport kpes. Ehhez a kultra-meg!rzshez azonban - a cignysg jelen lthelyzetb!l, s ebb!l ered!en lehet!sgeinek korltozottsgbl kvetkez!en - jelent!s kls!, llami-kzssgi forrsokat kell rendelni.

33

Kemny Istvn: Tennivalk a cignyok/romk gyben. In: A cignyok Magyarorszgon, MTA, Budapest, "999, 248.p. 48

A cignypolitiknak tovbb tartalmaznia kell a szocio-kulturlis, etnikai mssgbl kvetkez! tennivalkat. Itt mindenekel!tt az oktats-kpzs terleteire gondolunk. Ismeretes a cigny npessg nagy rsznek - szocio-kulturlis okokbl is kvetkez! - alul-iskolzottsga, az, hogy a kezdeti relatv htrnyokat az iskola jelenleg nem kpes kiegyenlteni. Nem kvnunk llst foglalni abban a vitban, hogy kln cigny iskolk szksgesek-e. Inkbb azt mondannk, hogy ezt az rintetteknek kell eldnteni. Ahol s amikor a cignyok maguk gy vlik, hogy gyermekeik szmra kedvez!bb a kln oktats, ott s akkor biztostani kell ennek feltteleit, ahol s amikor a nem cignyokkal val integrlt oktatst ltjk szmukra megfelel!bbnek, ott s akkor ezen bell a cigny gyermekek esly-egyenl!sgt kell el!segteni. gy gondoljuk tovbb, hogy ppen ez utbbi terleten lehet komoly szerepe a szocilpolitiknak is. Tbbek kztt gy, hogy ltrehozza a szocilpolitika eszkztrnak specifikcijt: pldul a cignysg szocio-kulturlis klnbz!sgeit - pozitv mdon, elfogads alapjn! - kezelni kpes csaldsegts rendszert, az ehhez szksges specilis cigny csaldsegt!k kpzsvel egytt. - A lehetsges s szksges formk kidolgozsa azonban mr ms tanulmny trgya.

49

Felhasznlt irodalom
". Allport, Gordon W.: Az el!tlet, Gondolat, Bp. "977 2. A magyarorszgi cignykrds dokumentumokban "422-"985, szerk.: Mezey Barna, Kossuth Knyvkiad, Bp. "986 3. A cignyok Magyarorszgon, szerk.: Kemny Istvn, MTA, Bp. "999 4. A gyermekvdelmi tmogats hatkonysga a htrnyos helyzet# cigny gyermekek problminak megoldsban, vizsglati zrjelents, szerk.: Bnlaky Pl, Npjlti Minisztrium, Bp. "998 5. Barcy Magdolna - Disi Pl - Rudas Jnos: Vlemnyek a mssgrl - el!tletek a fiatalok krben, Bar Kochba Intzet, Bp. "996 6. Bnlaky Pl: Cignycsaldok vizsglata, Npjlti Minisztrium, Bp. "993 7. Bnlaky Pl - Kevy Bea: ...szltte fldnkn helynk legyen - cignyballada ngy feltsben, Tekintet, "999/". sz. 8. Btonyterenye vros cigny lakossgnak letkrlmnyeit felmr! vizsglat, kzirat, vszm s szerz! nlkl (szvegsszefggsek alapjn "996) 9. Csefk Ferenc - Pln Kovcs Ilona - Tasndi Pter: A kisebbsgi nkormnyzatok m#kdsnek orszgos tapasztalatai, MTA RKK Dunntli Tudomnyos Intzete, "998 "0. Kemny Istvn - Havas Gbor - Kertesi Gbor: Beszmol a magyarorszgi roma (cigny) npessg helyzetvel foglalkoz "993 oktbere s "994 februrja kztt vgzett kutatsrl, MTA Szociolgiai Intzete, "995 "". Kertesi Gbor - Kzdi Gbor: A cigny npessg Magyarorszgon, socio-typo kiad, Bp. "998 "2. Kznapi esemnyek krnikja 97, Magyar Helsinki Bizottsg - Roma Kzpont, Bp. "998 "3. Megismers, identits, el!tlet; szocilpszicholgiai szveggy#jtemny, szerk.: Er!s Ferenc, j Mandtum Knyvkiad, Bp. "998 "4. Mez!gazdasgi programok a cignysg krben, Agrrgazdasgi Kutat s Informatikai Intzet, kzirat, vsz. s szerz! nlkl (szvegsszefggs alapjn "998) "5. Mszros rpd - Fti Jnos: A cigny npessg jellemz!i Magyarorszgon, Stat. Szle, "996/"". sz. "6. Rosts-Farkas Gyrgy - Karsai Ervin: A cignyok hiedelemvilga, Pcs, "990 "7. Vrnagy Elemr: Cigny fiatalok a nagyvilgban, Lmps Kiad, Abaliget, "993 "8. Dr. Szirtesi Zoltn: A cignysg egszsggyi helyzete, AGROINFORM Kiad, Bp. "998

50

Krd!v (Csaldi adatlap) a meglhetsi stratgik vizsglathoz


(Egyszer#stett kzlsi forma) ". Mindenekel!tt az nk hztartsban egyttl! csaldtagokrl szeretnnk nhny adatot krdezni. (Csaldtagok felsorolsa a megkrdezetthez viszonytott csaldi lls szerint, neme, letkora, legmagasabb iskolai vgzettsge, foglalkozsa) 2. nll hz-e a csald laksa, vagy tbblaksos hz rsze? ("- nll hz 2- hzrsz) 3. Milyen jogcmen laknak itt? ("- sajt tulajdonuk a hz; 2- brlik az nkormnyzattl; 3brlik magnszemlyt!l; 4- nknyes laksfoglalk; ms jogcmen, spedig...) 4. Tartozik-e a lakshoz kert, vagy kertrsz? ("- igen; 2- nem) 5. Milyen a hz ptsmdja? (Mib!l, hogyan plt a hz?) ("- panel; 2- tgla; 3- vlyog, vertfal alapozva; 4- vlyog, vertfal alapozs nlkl; egyb, spedig....) 6. Milyen helyisgek vannak a laksban, s ezeknek nagyjbl mekkora az alapterlete? (szobk, konyha, el!tr, kamra, frd!szoba, WC, mellkpletek egytt) 7. Van-e a laksban... (minden esetben "- van; 2- nincs; villany, vezetkes vz, csatorna, vezetkes gz, palackos gz, vzbltses WC) 8. Hogyan f#tenek a laksban? ("- egyedi f#ts, fa vagy szntzels, kmnybektssel; 2egyedi f#ts, egyb kiszell!zssel; 3- egyedi f#ts, olajklyha; 4- egyedi f#ts, gzkonvektor; 5- egyedi f#ts, villany; 6- tvf#ts, kzponti f#ts, cirko) 9. A laks min!sge: (krdez!biztosi becsls alapjn: "- tlagos; 2- tlagosnl jobb; 3tlagosnl rosszabb) "0. A laks berendezse: (krdez!biztosi becsls alapjn: "- j llapot, rszben j btorok, rendezettsg; 2- j llapot, rszben j btorok, rendezetlen; 3- kzepes llapot, rgi s j btorok, rendezettsg; 4- kzepes llapot, rendezetlen; 5- rossz llapot, trtt, kopott btorok, rendezettsg; rossz llapot, rendezetlen) "". Milyen hztartsi gpk, szrakoztat eszkzk van? (minden esetben "- van; 2- nincs; mosgp, centrifuga, porszv, frizsider, villanyvasal, rdi, magnetofon, lemezjtsz, sznes tv, fekete-fehr TV, videolejtsz, gpkocsi) "2. Az elmlt 5-6 vben vltozott-e a csald lakshelyzete, ha igen, hogyan? ("- nem vltozott, ugyanott s ugyangy laknak, mint 5-6 vvel ezel!tt; 2- vltozott, ugyanott laknak, de hozzptettek, b!vtettk vagy korszer#stettk a lakst; 3- vltozott, ugyanott laknak, de romlott a laks llaga /nem tudtk karban tartani/; 4- vltozott, kltztek kzben, jobb krlmnyek kz; 5- vltozott, kltztek kzben, a korbbinl rosszabb krlmnyek kz. Ha a vlasz 4- vagy 5-, tovbbi krds: Miben jobbak (rosszabbak) most krlmnyeik az el!z!hz viszonytva?) "3. Mennyi a csald havi fix kiadsa (olyan dolgok, amiket mindenkppen fizetni kell)? ("OTP rszletek; 2- hzbr, lakbr, ad; 3- kzzemi djak egytt /villany, gz, vz, csatorna, szemtszllts; 4- munkba /iskolba/ jrk kzlekedsi kltsge; 5- gyermekek utni trtsi djak /voda, napkzi, iskolai tkeztets/; 6- egyb fix kiads, spedig...)

5"

"4. Mennyi a csald (csaldtagok egytt!) rendszeres jvedelme? ("- lland munka nett bre; 2- nyugdj, rokkantnyugdj; 3- munkanlkli segly; 4- jvedelemptl tmogats; 5GYES; 6- csaldi ptlk; 7- rendszeres nevelsi segly; polsi, gondozsi dj; egyb rendszeres jvedelem) "5. Alkalmi forrsokbl (alkalmi munka, gygynvny-, csiga-, gomba-, stb.- gy#jts, alkalomszer# kereskeds, stb.) a csald egyttesen havonta kb. mennyi pnzhez jut? "6. Vlemnye szerint a csald anyagi helyzete az elmlt 5-6 vben javult, vagy romlott? ("javult, spedig azrt, mert...; 2- romlott, spedig azrt, mert...; 3- se nem javult, se nem romlott) "7. Vlemnye szerint az elmlt 5-6 vben ltalban hogyan vltozott a cigny csaldok helyzete, s hogyan vltozott a krnyezetkben (a faluban) l! nem cigny csaldok helyzete? ("- a cigny csaldok helyzete ltalban javult, mert...; 2- a cigny csaldok helyzete ltalban romlott, mert.... 3- a nem cigny csaldok helyzete javult, mert... 4- a nem cigny csaldok helyzete romlott, mert...) "8. s vlemnye szerint hogyan alakult ebben az id!ben a cigny s nem cigny csaldok egymshoz viszonytott helyzete? ("- 5-6 vvel ezel!tt helyzetk egyforma volt, s ez nem vltozott; 2- rgebben a cigny csaldok rosszabb helyzetben voltak, mint a nem cignyok, s a klnbsg nvekedett; 3- rgebben a cigny csaldok rosszabb helyzetben voltak, mint a nem cignyok, azta a klnbsg nem vltozott; 4- rgebben a cigny csaldok rosszabb helyzetben voltak, mint a nem cignyok, azta a klnbsg megsz#nt; 5- rgebben a cigny csaldok jobb helyzetben voltak, mint a nem cignyok, azta a klnbsg nem vltozott; 6rgebben a cigny csaldok jobb..., azta a klnbsg megsz#nt; 7- rgebben a cigny csaldok jobb..., azta a klnbsg nvekedett) "9. Krjk, mondja el sszefoglalan, hogyan, mib!l l a csald?............. 20. Van-e olyan fldterletk, amelyen valamilyen mez!gazdasgi termelst folytatnak? ("van; 2- nincs; Ha van, mekkora a terlet?...; mit termelnek rajta?.....; eladnak-e a termnyb!l: "- igen, ebb!l kb. .... Ft bevtel van, 2- nem, mind elfogyasztjk) 2". Tartanak-e valamilyen haszonllatot (marha, diszn, nyl, szrnyas)? ("- igen, spedig.........db; 2- nem; Ha igen, eladnak-e bel!le? "- eladnak, s ebb!l kb. ...Ft bevtel van; 2- csak sajt fogyasztsra tartjk; Ha nem, mirt nem?......) 22. Milyen gyakran f!znek otthon meleg telt? ("- naponta tbbszr; 2- naponta egyszer, rendszeresen /minden nap/; 3- nem minden nap, de hetente tbbszr; 4- ritkbban) 23. Az utbbi hrom napban (a megkrdezs el!tti hrom nap) mit f!ztek?........ 24. A gyermek(ek) tkeznek-e az iskolban (vodban)? ("- igen, mert be tudjuk fizetni a trtst; 2- igen, mert az nkormnyzat segt a trts befizetsben; 3- igen, mert ms szerv segt a trts befizetsben; 4- nem, mert nincs r szksg, tudnak itthon rendesen enni; 5nem, mert nem tudjuk a trtst fizetni; 6- nem, ms okbl, spedig...) 25. Hogyan tudjk beszerezni a szksges ruhanem#eket? ("- megvesszk a boltban; 2megvesszk valamelyik olcs piacon; hasznlt ruht vesznk; 3- ajndkba /seglyknt/ kapunk ruht, cip!t; 5- ms mdon, spedig........) 26. Akarna-e mg valamit elmondani helyzetkkel, meglhetskkel kapcsolatban? Ksznjk, hogy vlaszolt krdseinkre!

52

INTERJTERV
(Az interj f! tmakrei) A Meglhetsi stratgik s... vizsglathoz (Az els! kt krdskrb!l, amit lehet, nem krdeznk, hanem a krdez! rgzti.) ". Szemlyi adatok: a megkrdezett neme, letkora, csaldi helyzete, kpzettsge, foglalkozsa. 2. A laks (falun belli elhelyezkeds, laksnagysg s laksmin!sg, szomszdok). 3. A megkrdezett (a csald) lettja. 4. Anyagi viszonyok, meglhets. 5. Emberi-trsadalmi kapcsolatok; benne ezek megtlse, el!tletek. 6. A kapcsolatok alakulsa az utbbi vekben. 7. Cignyok - nem cignyok viszonya a falun bell. 8. Vlemny a cignyok - nem cignyok viszonyrl orszgos szinten.

53

CIGNY INTERJK

(Gvavencsell! - Nagyn) "937-ben szletett. Kezdenm az n nevelsemr!l. Mi hrman voltunk testvrek. Akkoriban ilyen erdei bevtelnek, vagy mi a fennek mondtk, az apm ott hagyta a fl lbt. (Az apa erdei munkn dolgozott.) desanym hzhoz jrt, takartott, mosott, kis tolajat kapott, vagy kukoricadart, meg satbbi, satbbi. Na most, az n nagyanym sajnlta az anymat, hogy ne maradjon r sok, engemet elvett 8 hnapos koromban. Ht engemet az reg nagyanym felnevelt. $neki is volt 8 gyereke. Amikor n mr nagyobb voltam, akkor is a laksnl voltak vagy ten. A nagyanym akkor gymellket csinlt gyknyb!l. Meg tudnm mutatni most is. A magyar asszonyok ilyenben hordtk az ebdet a mez!re. Kapott rte gett olajat, darab szalonnt, egy kis krumplit. Hat ves koromban mr jrtam vele, a nagyanym nem brta a cipelst. Iskola nem volt. Ht varrt nekem ilyen kis ruht, tskt. Ht menni kelletett !vele. Nem is ez az rdekes. Na most n n!ttem, n!ttem, gy annyira, hogy n is fldtr lettem. Mentem krumplit vetni, mentem kaplni, mentem markot szedni, mentem a rszes gphez. (Cspl!gphez.) "2-"3 ves koromban. Virradt s stt volt, menni kelletett. Este ks!ig. Mr nem lttuk a krumplit, rgt raktunk a kosrba, mert mr nem lttunk, szedni kelletett. Igen, itt kezd!dtek a helyzetek. Nagyanym meghalt. reg volt. Nagybcsikmhoz kerltem. Ki ne talljanak valamit a nagybcsikmrl, mert nagyon j ember volt. Nagyon j prms volt a frjem. Akkor is tudtam, hogy nem egy trgerhez megyek. Mert nlunk is gy van, hogy az egyik tud, a msik meg nem. Zensz csaldbl szrmazom, mg az gazatom is zensz. Hamar frjhez mentem, meglepett a gyerek. n nem nagyon tudtam, hogy milyen felel!ssggel jr, "7 ves voltam, amikor megszletett. Egyik szletett 54-ben, a msik szletett 55-ben. A frjemet behvtk katonnak. Mikor az a nagyon nagy hideg volt. 55 tele. Olyan hideg volt, a kunyhban laktunk, elmentem frt, a ft a htamon hordtam. A szops gyermekem, gynyr# szp, egszsges gyerek, 4 hnapos gyermek, addig a laksban megfagyott, mire visszajttem. Istenem, istenem, mit csinljak? Ht ez hihetetlen. Megfagyott. Rm fogtk azt, hogy megltem a gyereket. Akkorban kihvtk rm az vsokat, hogy n megltem a gyermekem. "8 ves voltam. sszezavarodott a vilg el!ttem. Hogy n nem ltem meg a gyereket, ht hogy ltem volna meg? Rm fogtk, hogy megltem a gyermeket. r Jzus Krisztusom, hogy lehet ez; sszezavarodott, "8 vesen, az agyam. Annyit tettem, hogy kimentem n az udvarra, s gondolkodtam, hogy n megltem...ht n nem ltem meg a gyermekemet... De ht azrt kavarodott ssze a vilg el!ttem, hogy n reztem magamban azt, hogy n nem ltem meg. No j. Kijttek a boncol orvos, vele jttek a rend!rk, fogd meg, ha meglted a gyermeket, hozd fel. n meg "8 ves fejjel azt mondtam, hogy elvtrsak - tetszik tudni, hogy akkor elvtrsat mondtunk -, idefigyeljenek elvtrsak, maguk ngemet oktalanul... Ha ilyet mondanak rm, fogja meg s vigye fel. Na most a sgorom elszaladt a felesgrt, azt mondja, Margit, gyere hamar, mert Erzsike nem viszi fel a gyereket, nagyon kivan az idege. Azt mondja, nem is tudom ht... Ha az Isten nem adja taln belm azt a gondolatot, hogy nyugodtan legyl. Mert kimentem stlni. Mert percek alatt be kell, hogy... s kimentem gy gondolkodni magamba, se a frjemmel,
54

senkivel nem foglalkoztam, s kimentem gondolkodni. Hogy Istenem, ht bocsnat. Ht nem elg nekem a bajom, hogy a gyerek megfagyott, gynyr# szp gyermek, egszsgesen elszlt. Ht egy ilyet fognak rm. Na gyere, hozd fel a gyereket, itt vannak az vsok rd. Fogja meg maga s vigye fel. Ahnyszor mondta, n annyiszor visszafeleltem, hogy nem viszem fel, mert nem ltem meg. Fogja meg s vigye fel. Elnzst, hogy hangosan beszlek... A sgorom ismtelten elment a felesgrt. Margitka gyere, Erzsiknek az idege kivan, s vidd fel a gyereket a Tancshoz. Jl van, megfogta a Margit a gyereket, felhozta a Tancshoz. Na most, egy "8 ves kis fiatal szakadt asszony voltam. Frjem katona volt. Fogta, azt mondja a boncol orvos, asszonyom, legyen szves, azt mondja - levettk a koporst a gyerekr!l - legyen szves, azt mondja, a sapkt oldja meg ktoldalt. Odamentem, megoldottam gy a sapkt ktoldalt. ... Gondoltam, aminek jnni kell, ht jjjn. Ha rtatlan vagyok, ha az Isten gy adta, mittudomn... szvelem s brom. Felboncoltk a gyereket. Megllaptottk, hogy megfagyott. A cignyputriba mikor ltnk, ha volt egy f!zet telnk, ms szval n f!ztem a gyerekeimnek, kikertettem annyit, hogy n megf!ztem a gyerekeimnek, akkor n kpes voltam, mert a gyerekek hesek voltak, n megvontam magamtl, s n tvittem, akinek nem volt. Vagy n mr f!ztem a gyerekeimnek, !k ettek, ha volt krumplim, zsrom, lisztem, akkor n vittem t, akinek nem volt. Akkor megvolt a megrts, az sszetarts. Nem volt az, mint mostan, hogy egymst felfaljk, vagy egymst megutljk. Na most. Ha tbb van valamelyiknek, akkor mr az irigysg tri ki. Akkor nem az volt. Akkor megrts volt. Pedig olyan j romk voltunk, hogy mr akkor tudtk a frakkot, a vasalt inget, zenszcsaldok, ht ottan zenszek voltak. Ott a cip!t a felesg - ht ugye sr volt a cignygdrben - a felesg vitte utna a cip!t, hogy rjen ki ide a kves tra. Hogy tiszta cip!ben menjen zenlni. Nem volt mg az a mars, csps, az a bszkesg, most a npek... De azr mr elvrnnk azt, hogy a sajt szltt fldnkn, ahol szlettnk, ahhoz mg jogunk van, s ahhoz ragaszkodnnk, hogy helynk legyen...Mert azrt ide tessk hallgatni... Mikor n gyerek voltam, s vittk itt a zsidkat, s ugye az anya tartotta azt a gyermeket, s krte az, hogy anyu, vizet... Gyerek volt... Kvt krek, anya, anyu kvt, vizet krek anya... Ezt nehz felfogni. s bennem maradt. n meglltam, mint kisgyerek. Meglltam s nztem s hallgattam. Erre kiugrott a n!vrem, illetve a nagynnm, s vitt vegbe vizet. A csend!r - bocsnat... elnzst krek a kifejezsrt - a csend!r gy htulrl picsn rgta, hogy a nagynnm csszott. Megszaladt, felllt a nagynnm, mert kzjek akarta csapni a nnmet. Igen m, berohant egy parasztasszonynl, s a csalamdba ... (zlden takarmnynak levgott s sszeaprtott kukorica) Akkor gy meneklt el, amirt vitt egy kis vizet. gy hogy mikor bejttek, mi a cignytelepen laktunk... s egyet nagyon megjegyeztem magamnak, s lelkemre vettem. Hogy az a nmet mirt jtt - bocsnatot krek - a nmet mr jtt... A cigny n!t... Mrt csak aztat hasznltk fel? Hogy... Hogy...Na most. Bejttek a nmetek heten, nyolcan. s akkor a gyerekeknek az apjt, nagyobb fit, le kelletett trgyepelni, sorjba, s a fegyvert a szjba tettk, s a n!ket meg gy m#veltk ott az apa el!tt. Mr a lnyt s az anyt. s volt egy olyan regasszony kztnk, hogy vittk volna azt is, mer lakat volt a kunyhn, a nmetnek odaadta a kulcsot, hogy nyisd ki. A nmet rszeg volt. s volt bent a msik nagynnm. s n ezt nztem. Kaparszta ott rszegen, kaparszta. s mire volt esze a nmetnek? Mikor a partra felrtek, akkor fttyentettek s megszmoltk, hny n!t sikerlt... Ezt mind, mind magamba zrtam, s treztem, s azt mondtam, hogy Istenem, ha n mg oda fogok jutni, s nekem gyerekeim lesznek, n kinevelem a gyerekeimet. Ha n mr ezt a sorsot kaptam, a gyerekeimb!l, ha bele fogok gebedni, n akkor is embert fogok nevelni. s hla Istennek, be is teljeslt.

55

Tessk csak ide jnni. Ide az ablakhoz. Nzzen ki a tloldalra. Itt a rend!rsg. Mikor elltom a jszgot, kilk ide. s akkor megll valaki, na, jjjn be. Kijn az illet!, mondom, mi van? El tudtk intzni a dolgukat? El, el. De ha igazols van, kint lk, ha mr megltjk a cignyt, kt ra hosszig, hromig nem engedik el. A tbbi mind mehet. Mehet. Mindenki mehet. Kipakolnak bel!le mindent a vilgon. J, ktelessgk, hogy kipakoljanak mindent. De azon szrakozik ki magukat, ha egy cignyt megtallnak, ha az jn kocsival, az lehet t rig, a gyerek lehet brmilyen szomjas, vagy mi lehet, vagy hogy lehet, az legyen t rig ott, de a tbbi mehet. Mehet, mehet. Na most ide jttek ezek a rend!rk. Megtudtk valahonnan, hogy nekem meghalt a fiam. Ez a fiam. (Fnykpet mutat.) ...-nek hvjk a rend!rt, s akkor n itt lk, s akkor azt mondja, hogy... Kinyjtja a karjt, lnk, alszunk, feksznk, virulunk s tnk. Ht n kvncsi vagyok arra, hogy neki milyen izma van... s akkor hogyha egy cigny bemegyen, egy cignygyerek, mit tudom n, egy kihallgatsra, akkor ekkorra verik az arct, az gy jn ki, tiszta vresen, viszem a vizet, gy mosdatom meg, hogy a vrt ne lssk. Hogy az erejk arra adjk ki... Volt itt egy olyan eset, hogy meghalt egy asszony. Mindenfel!l jttek rokonok, csaldok, na most, virrasztani kell. Nlunk is van egy olyan, hogy megtartjuk a szablyt, hogy virrasztds. Akkor lementek egy pran. ssze voltak gylekezve a siratban, ott egy pr ra hosszat egytt vannak. Ott sorba vertek mindenkit a rend!rk. Rszegen lementek, az ajtra vigyztak, hogy ki ne tudjanak jnni, nehogy telefonljanak valahova. A halott anyja mell!l rngattk a fit, s ott... Ht a siratbl... Szentsgtrsnek lehet venni, vagy emberi gyalzatnak lehet venni. s akkor megmondtk a frfinak, ksznje meg, hogy a terhes felesgt is nem vertk meg. A gyerekek is hallgattak. Flnek. Aztn utna szltunk a polgrmesternek, mert n se vagyok olyan flnk, vagy nem tudom n micsoda, s akkor a polgrmester, meg Nyregyhzrl is kijttek, s beszltek velk, azta gy csend van. Mert azrt mink nem llatok vagyunk. Lehet, hogy kunyhba nevelkedtnk, mr ott is voltak rtelmes emberek, csak nem volt olyan lehet!sg, hogy tanulni lehetett volna. Ht zenszek voltak, j zenszek, muzsikltak grfoknak, hercegeknek. Mink mr akkor, hiba, hogy a cignygdrbe laktunk, azrt meg tudtuk az jszakt a nappaltl klnteni. Azrt, hogy nem szlettnk ennek se, annak se, meg annak se, tudjuk azrt, hogy mi a j, mi a rossz. 56-ban elszltem a gyereket. Mert mg akkor bba volt, nem szlszn!, bba. Lehvtk hozzm, meglett a gynyr# szp figyermek. Elvgta a kldkt, tovbbment. Igen m, de jttek ... idevalsiak ... nvileg is tudom, csak nem nyilatkozom... Azzal az indokkal jttek, hogy... valami hazugsg. Egy rval szltem el a gyereket. Mg mai napig nem tudom, ki, azt hiszem, anysom, kvlr!l, mert minden hzba mentek, minden putriba mentek, szemlyazonossgit krni, sszeszedtk a szemlyazonossgit, felhoztk a Tancshoz. Na most. n egyik rban elszltem a gyereket, anysom a laksra rtette a lakatot. Bergtk rm az ajtt. Ht mit akartak t!lem? Nzzk meg, ebben az rban szltem el a gyereket, mit akarnak t!lem. llj fel! Megfogtak, hlingbe voltam, megfogtak, kirngattak. H volt. Kirngattak. Ki kellett menni, ht szaladtam. Kiszaladtam a fldre, persze tni akartak. Kiszaladtam. 56ba rnk gyttek. Tn hatvanan is gyttek szerintem. Akkor is. Annyit rkeztem, hogy az egyik gyereket ott hagytam, oszt mer az egsz cignysg kt kunyhba szorult. Teht innen a kvestrl jttek az ellensgek, mars ki ruszki, vigyed a cignyt. Egyik gyereket megfogtam, oszt szaladtam. Azt letettem, vissza a msikrt. De n cip!t nem lttam. Meztlb szaladtam... Mondom (a gyereknek) maradjon itt, a msik gyerekrt szaladtam... Mert a zenszeknl ember, az csak kt ember maradt. Elmentek ht muzsiklni, jrtak szentestn muzsiklni erre-arra. Itt kt ember maradt. Meztlb #ztek, szaladtam. Akkor gyjtottk a petrleumot, ntttk fel az ereszre, aztn gyjtottk az ereszt. Mert fellr!l ugye h volt, 56ba. No aztn a n!k, asszonyok otthagytk a gyereket, ki mivel tudott, botokkal, villkkal,
56

aminek gynni kell, hadd gyjjn. Megvirradt, kikergettk !ket. gy mentnk Nyregyhzra. Megrkeztek az emberek, Nyregyhzra gy mentnk a kommandsgra, felajnlottuk az oroszoknak a gyereket, hogy szlltsk el, ht ne ljk meg. Ha bennnket meglnek, ht ljenek. De a gyerekeket sajnltuk. gy aztn az oroszok kijttek tankokkal. Itt volt a Tancshza. A mikrofonon kiadtk, a cignysgnak gy legyen valami bntdsa... vd!!rsget adtak. Mert nem maradt egy cigny se. Mindenki ki merre ltott, a kunyhk resek. Ki merre ltott, mindenki. Csak mr aki 70-80 ves volt, meg olyan gyba val fekv! volt, csak az maradt a kunyhba. A tbbiek mind mentnk, amerre lttunk. Mindenfele mentnk. Egyik gyerek a vonaton maradt, a msik meg... Azt gy kiabltam, hogy mg egy gyerekem is van. Egyiket a htamra ktttem, a msikat meg ide vettem el!re. Azt gy mentnk. gy ltk az letnket. Ez kacags, igaz? Ez van. Most meg, ht hogyha felveszek aranyt, vagy valamit, (mondjk) ez az asszony milyen ri... Ht ez, ez...nagyon riasszony. Magamba: ha tudn, milyen riasszony... n mazr voltam, nem r...

1. szm interj, Gvavencsell!, cigny 5" ves frjezett n!, 6 ltalnos iskolval rendelkezik, rokkantnyugdjas. Frje 57 ves 7 ltalnos, rokkantnyugdjas. A hz a falu szln, 2 szoba, konyha, frd!szoba, kb. 50 m2, az aljazat fldes, kvlr!l nincs bepucolva, a szembeszomszd s az egyik oldalon lv! cigny. A msik oldalon lebontott hz ll, a falak s a kmny van meg. Az asszony Tiszavasvriban szletett, hatan voltak testvrek. Az desapja, desanyja segdmunks volt, apjt a hborban fejbe l!ttk, onnantl betegen fekdt otthon, ezrt is nem tudott iskolba jrni. Otthon jrt napszmba, amg a frjt megismerte. "965-ben sszehzasodtak. Nem volt nagy eskv!, utna az anysnl laktak "977-ig. Ez id! alatt 7 gyermek szletett. "977-t!l laknak Gvavencsell!n, ebbe a hzba kltztek be. Az asszony a cip!ipari szvetkezetben dolgozott, mint betantott munks, "4 vig. "978-ban klcsnt vett fel, 70.000 Ft-ot. Ebb!l ptettek frd!szobt, meg a hts szobt. A gerendkat s a tet!t is ki kellett cserlni. A frje rt egy kicsit a k!m#ves munkhoz, csaldi kalkban jtottk fel a hzat. A frj Szerencsen dolgozott a cukorgyrban mint segdmunks, a 70-es vekben felmondtak neki, akkor rvid ideig Pesten is dolgozott, meg sok helyen, igazolt munkaviszonya nem rte el a "0 vet, amikor rokkantnyugdjaztk mozgsszervi betegsgekkel. A felesg 9"-ben otthagyta a szvetkezetet. Az ltalnos iskolban s hzaknl dolgozott takartn!knt. "992-ben !t is rokkantnyugdjaztk idegi alapon - Azta nem tudta trleszteni az adsgt, mert a gyerekeit iskolztatta. - Csilla t#z!n!, Nyregyhzn dolgozik, vi s Vera Tiszavasvriban vgeztk el a Vegyszeti Szakkzpiskolt. Most mindketten Pesten a Chinoinban dolgoznak. Ildi Kisvrdn vgezte a gyors s gpr iskolt, Eszti Tokajban rettsgizett. Keserves volt, de tantatta !ket. Tavaly felszltottk, hogy ha nem fizeti az adssgot, akkor kikltztetik a hzbl. A kt Pesti lnya jtt kezesnek, de mire minden paprt kitltttek, meg lejttek a lnyai, sok id! eltelt, de vgl is kapott "00.000 Ft-ot. Az egyik lnynak adott bel!le 5000 Ft-ot, s elment, hogy kifizeti az adssgot, akkor kiderlt, hogy mr nem 70.000, hanem 9".000 Ft az adssga, akkor kifizetett 70.000 Ft-ot, kt hnapot trlesztett, s azta sem tudja tovbb fizetni.
57

Ildi lnya most 26 ves. Itt lakik a faluban. 2 gyermeke van, kt aptl. A kislny 5 ves. Az apja eleinte jrt ltogatni, elt#nt. Azta nem talljk. Brsgon van az gy. Ildi tavaly felutazott Pestre. Kt hnapig nem tallt munkt, majd egy talponllban lett felszolgl. Reggelt!l ks! jszakig dolgozott. ppen ma jtt haza, az anyja hvta, meg a gyermekek is hinyoltk. Hozott 5000 Ft-ot. Ebb!l vsroltak ma. Csilla lnya itt l a faluban. 84-88-ig az anyjval dolgozott a cip!ipari szvetkezetben. Minden fizetst flretette. Itt volt az udvaron a lakodalma, "989-ben. Ibrnyba ment frjhez, frje magyar volt. Aztn valamilyen gerinc-megbetegedse volt, az anyja hazahozta, egy kicsit feljavtani a m#tt el!tt, megoperltk, s utna az anyja polta, s kzben megcsalta a frje, gyerek is szletett a kls! kapcsolatbl. 94-ben elvltak. Csilla nagyothall, kt gyermeke van. A nagyobbik 7 ves, a kicsi 5. Csilla Ibrnyban ptkezett a frjhez, akkor az anya ment el kezesnek, amikor "00.000 Ft-ot vettek fel klcsnknt. Ma t!le vonjk. gy a kt lnya, 4 unokja s a kt szl!, teht 8-an lnek egytt. Mellettk van egy hz. llnak a falak s a kmny. Mr ktszer volt itt felptve a hz. Mind a ktszer egyik naprl a msikra lebontottk. Az asszony a frd!szobba ment srni, mert nem brta nzni a rombolst. Nem rti mirt trtnt ez. Azt tudja, hogy szocilpolitikai tmogatssal kszlt. Krte, hogy valamelyik lnynak adjk oda, de kt gyerekre nem segtenek. Ekkor elment Nyregyhzra valamilyen cigny szervezethez, s ott panaszt tett. Ks!bb kiderlt hogy a helyi KK elnknek a keresztapjval beszlt. Szidja a KK-t, egyek ezek, rokon, testvr, bart, sgor. Prblkozott az nkormnyzatnl is laksgyben, seglyezsi gyben. Aki sokat jr srni a polgrmesterhez, annak ad a sajt zsebb!l, aztn visszaveszi, amikor a seglyt adjk. De ezek az emberek a kocsmba mennek meg a cukrszdba, a gyerekeik meg rongyosok. n az ilyen cignyokat lel!nm. Az n gyerekeim, unokim tisztk, nem isznak, br a frjem nem szereti, hogy kvzom. Ildi lnya most megprbl munkt keresni, de ha sokig nem adnak neki munkt, !k is felteszik a cignypoft, s felmennek a hivatalba, tessk munkt adni. Mert ezt gy lehet elintzni. A gyerekek nem tudnak cignyul. $ beszl, de a gyerekek el!tt nem, mert akkor rszlnak, hogy ne beszljen csnyn. Rgen a KTSZ munkahelyet teremtett a cignyoknak (is) 9"-ben felbomlott. Azta nincs munka a cignynak. A frje rokkantnyugdja olyan kevs, hogy az nk.-nak tmogatnia kell. Tavaly adtak 2500 Ft kiegszt! seglyt. " v utn kijttek a hivatalbl, s mondtk, hogy tovbbiakban azzal a felttellel kapjk, ha a fele hzat az nk.-ra ratjk. Ebbe nem egyeztek bele. A tancs ne vegye el a hzat a gyermekei el!l. Azta nem kapjk a seglyt. Volt egy kellemetlen rend!rsgi gyk. A frje azt gondolta, ha msnak lehet, akkor nekik is. Mgttk van a volt TSZ porta, oda jrtak az emberek s mindent elloptak. Az ! frje is tment s vasat gy#jttt, de megfogtk. Sok rend!r a vasat 38.000 Ft-ra rtkeltk. A frje egy v felfggesztett brtnbntetst kapott, s 8000 Ft megfizetsre kteleztk. A bntetst a kt pesti lny fizette ki. A f#ts tlen kb. 50.000 Ft-ba kerl, most a Csilla fog klcsnt felvenni, hogy tudjanak f#teni. Jvedelmk:

58

Anya nyugdja "8.000 Ft. Ebb!l 6000 Ft sajt adssgot fizetnek, amit a tak.szv. levon a nyugdjbl. A nyugdj-folystnl le van tiltva 4700 Ft kezessg miatt. Kzhez kap 8300 Ftot. A frj nyugdja 6300 Ft. Csilla nyugdja "0.600 Ft "0.600 a csp. 5000 Ft, gyermektartst kap. Ildi csak a "0.600 Ft csp.-al rendelkezik. A hz mgtt nagy, szpen gondozott vetemnyes kert van, megtermeli a konyhra valt. (Ezzel a Pesti lnyokat is elltja.) A falusiaktl sok hasznlt ruht kap. A szomszd s#r#n vg disznt, s ha nincs pnz, hitelbe is ad hst. Napszmba is jrnak. Ha hrman elmennek, megvan a napi kaja.(3000 Ft) 2. sz. interj, Gvavencsell!, cigny Hzaspr, a frfi 54 ves, 4 osztlyt jrt, 2 ve rokkantnyugdjas. A felesg 53 ves 5 osztlyt jrt. Jelenleg munkanlkli, decemberig jvedelempl tmogatsban rszesl. A hz a cignytelepen van. Egy helyisgb!l ll, ami szoba-konyha egyben, s van egy kln bejrat konyha, ahol f!znek, kb. 30 m2. A telep a falu szln van, 8 csald l mg itt. A hz nagyon rossz llapotban van. Vakolatlan. A frfi itt szletett. A szlei zensz cignyok voltak. Heten voltak testvrek. A felesg egy kzeli faluban, Nagycserkeszen szletett. Megismerkedsk ta, mr tbb mint 30 ve lnek itt a telepen. 4 gyermekk szletett. " itt l a telepen, egy fi s egy lny a faluban. Egy fi pedig a szomszd faluban l. Mindegyiknek van 3 gyereke. $k is jvedelemptln lnek, s azon kvl kapjk a gyvt,-t, meg a csp,-ot. A frfi "0 vet dolgozott a bnyban. Ms jvedelme nem volt. A felesg " vet dolgozott Pesten. ptkezsnl volt segdmunks. "4 vet dolgozott a helyi TSZ-ben. Az utbbi 8 vben a KTSZ-ben dolgozott, majd annak felbomlsa utn " ve munkanlkli seglyben rszesl. Szeret dolgozni, szereti a mez!gazdasgi munkt is. Sovny asszony. Azt mondja, nem szgyelli, de reggeli nha van, nha nincs. A hz krli fldbe az idn nem vetettek semmit. A cig. nk. osztogatott ugyan vet!magot, de csak annak adtak, aki elment a gy#lsre. Ha segtennek, ! szvesen tartana disznt. Seglykrelmeit rendszeresen elutastja az nkormnyzat, mma itt nem lehet szlni, mert a falnak is fle van. A frfi nem vesz rszt semmifle gy#lsen, s megmondta a polgrmesternek, hogy a szavazatt nem adja neki. Itt flnek az emberek. (Itt kikapcsoltatja a magnt.) A nagyobbik fi, aki itt l a telepen, tavaly szoc.pol. tmogatssal lakst ptett. Egy vllalkoz intzte az egszet. Megcsinlta az alapot, s erre, mint nrszre, megkaptk a tmogatst, aztn felplt a hz, egyik nap tadtk, s mg aznap jjel le is bontotta a vllalkoz, csak az alap maradt. A fi azt mondta, vilgg krtli az esetet, erre idejttek a rend!rk, megfenyegettk, megvertk. Egy rend!rt lltlag el is bocstottak, mert idejrt a telepre verekedni. Itt ldzik a cignyokat, minden ok nlkl beljk ktnek. A KK. tagjai csak sajt zsebkre dolgoznak, a laks maffinak !k a vezet!i. Itt helyben semmifle megoldst nem ltnak, ezt fellr!l kellene rendbe rakni. Mellkjvedelem: guberls, napszm. A rokkant nyugdj "0.600 Ft, a jv ptl 9200. Eddig mg nem loptak, de mostanban fontolgatjk a lehet!sget.
59

3. sz. interj, Gvavencsell!, cigny A hzaspr ffi tagja 57 ves, 8 osztlyt vgzett, jelenleg gazdlkod. Rokkantnyugdjas. A felesg 54 ves, 8 ltalnos, rokkantnyugdjas. Egyszintes hz. 3 szoba, kzponti f#ts. Az egyetlen cigny csald, akinek a hza a f! utcn van. Mindketten cignytelepen ltek. Zensz cignyok. A telepen ismerkedtek meg. A ffi "8, a n! "4 ves volt. Szerettek a telepen lakni, j volt a hangulat, komolyabb veszekedsek nem voltak. $k is azt terveztk, hogy ott fognak ptkezni. ltalnos iskoljukat gyorstalpaln fejeztk be. Korn munkba lltak. Kt fiuk s egy lnyuk szletett. A lny "980-ban autbalesetben meghalt. Az egyik fi akkor az llatorvosira jrt, nem tudta megemszteni a hallesetet, s ezrt otthagyta az egyetemet. Mez!gazdasgban dolgozik, s az apja hza mellett ptkezik. Indul a cig. nk. vlasztson. A msik fi rend!r Miskolcon. "980-ban szletett egy lnya, aki kit#n! tanul, s orvos vagy jogsz lesz. A ffi-nak folyamatos, 40 ves munkaviszonya van, a TSZ-ben traktoros. "5 vvel ezel!tt vett 2 tehenet klcsnb!l, amit az els! ells utn kezdett trleszteni. Ma mr lova is van. A cignytelepen megromlott a hangulat. Mr nem brta az ottani cignyokat, s 80-ban vette ezt a telket. Volt rajta egy kisebb hz, abban laktak, amg a nagy hz elkszlt. Tovbbra is a TSZ-ben dolgozott, de vett egy lovat, meg ekt, s attl fogva a faluban szntotta a fldet munkaid! utn s htvgn. A rendszervlts utni viszonyok nem tetszettek neki. A rgi rend jobb volt, mert akkor rend volt. 90 utn ignyelt fldet, 5 hektrt, ma ezen gazdlkodik. A KK plyzaton nyert egy traktort, ott van a polgrmesteri hivatalnl, nem a cignysg hasznlja. Szemthordsra kzmunkkra hasznljk. Annak idejn ! felszlalt egy gy#lsen, hogy mrt nem egy cigny van a traktoron? Vannak itt fiatal emberek, gpkocsivezet!k. Ha cigny vezetn a traktort, akkor ! megnyugodna, mert legalbb egy embernek lenne munkja. Az jsgban olvasta, hogy lehetett plyzni a cignysg rszre 20 kg. vet!burgonyra. Nem kaptak bel!le. A KK annak ad, akinek akar, szerinte ez nem j, ha a KK testvrekb!l ll, mert akkor nem kpviseli a kzssget, csak a sajt hasznukat nzik. A polgrmester meg tmogatja !ket, mert jn a vlaszts. Majd kocsival hordjk szavazni a npet, s mondjk nekik, hogy kire szavazzanak. $ is indul a vlasztsokon. Szerinte gy lehetne megllaptani, hogy ki a rendes ember, hogy el kne menni a portjra, s megnzni, hogy milyen az a porta, azt is, hogy ki mennyi ideig dolgozott. Annak idejn lehetett vlasztani, hogy hov tartozik, magyar vagy cigny, akkor kellett volna, hogy magyar maradjon. Ha nyerne a vlasztsokon, akkor sem nzne utna a szoc. pol. laksoknak. Hiszi, ezt csak fellr!l lehet elintzni. A KK vezet!jnek 40-50 millija van a bankban, pedig soha nem dolgozott. Nem baj, de a msikat ne tegye kolduss. Kb. 20 csaldnak ptett hzat szoc.pol. tmogatssal egy vllalkoz. A hzat tadtk s msnap lebontottk, az pt!anyagbl msik hzat ptettek. Az alapokat lehet ltni. A magyar s cigny kztt sok az ellentt. Most is volt egy gy. A cignyok gyerekei szemtelenek mg a tanrokkal is. Most volt egy gy#ls, ahol valaki felszlalt, hogy ellen!rizni kne a tanrokat, amikor a cigny gyerekeket tantjk. Szidja a cignyokat, azok gyerekeit. Bezzeg az ! idejben

60

erklcs volt. Vdi a rend!rket. nagyon magyar Vna munka. Nem dolgoznak, csak felveszik a seglyt, pedig van azoknak mindenk. A cignysg alacsony szinten ll, de mez!gazdasgi munkt, llattartst tudna csinlni. Most a rendszervlts utn krt volna a cignyoknak fldet, de nem kellett nekik. Be kne vezetni a ktelez! llattartst, mert a tej meg a hs kellene. A cigny termeljen gygyfvet. A citromfvet csak el kell vetni s 2 vig lehet kaszlni. 3000 Ft mzsja. Nem adna seglyt, munkt teremtene s dolgoztatna. Anyagi helyzett, jvedelmt nem rulja el, ill. annyit mgis, hogy naponta 60 liter tejet adnak le.

4 sz. interj, Gvavencsell!, magyar csald 4" ves n!, f!iskolai vgzettsg, jelenleg keszty#kszt! bt-ben segt a frjnek. Vllalkozk. A frj 45 ves okleveles gpszmrnk. A hz 82-ben plt. A falu kzepn ll. Hatalmas ktszintes plet. A szomszdok magyarok. Rendbe tartott fvestett kert. Az als szinten van a keszty#m#hely. A felesg: rettsgi utn biolgia-testnevels szakon vgzett. Szlei parasztok voltak. Szigoran neveltk. Tanulni ktelez! volt neki s mind a 4 testvrnek. $k is f!iskolt vgeztek. Nem rti, hogy az emberek mirt panaszkodnak. Ha !ket tudtk tanttatni, akkor a mai gyerekek tanttatsa is csak akarat krdse. 80-ban ismerkedett meg a frjvel. 8"-ben hzasodtak ssze. A telket a frj szleit!l kaptk. A frj m#szaki egyetemet vgzett. 8"-ben a helyi szvetkezet elnke lett, akkor cip!fels!rsz kszts volt a profil. Kt gimnziumba jr gyermekk van. A felesg a helyi iskolban tantott. Jl ment a szvetkezetnek egszen a 80-as vek vgig, de egyre tbb konfliktusa volt a frjnek a vezet!sggel, ezrt 90-ben lemondott. 2 vet vrt a sajt vllalkozsnak a beindtsval. Ezalatt munkanlklin volt, s a felesg fizetsb!l ltek. 93 ta a felesg, otthagyva a pedaggus plyt, a frj segt!je. Dolgozik brutt 25.000 Ft-ot keresnek. Nem rulja el, hny embert foglalkoztat. Cignyt nem foglalkoztat, mert nem jrnak be rendesen dolgozni. Szerinte a faluban kevs a rendes cigny.

5. sz. interj, Gvavencsell!, cigny csald 37 ves n!, 4 osztlyt vgzett, hztartsbeli. Frje 40 ves, 8 osztlyt vgzett, rokkantnyugdjas. A hz a falu kzepn van, szoc.pol. tmogatssal kszlt, idn tavasszal kltztek be. Alapterlete ""0 m2, 3 szoba, konyha, kamra, frd!szobnak kialaktott helyisg, de vz nincs bevezetve. Az aljazat mindenhol durva betonozs, a falak vkonyak, a plafon csak deszkkbl ll. A nylszr szerkezetek rosszak, a plafon tbb helyen bezik. A konyhban sparhelt, a 2 szoba kztt egy vegyes tzels# klyha. A btorokat az asszony betegsge miatt el kellett adni. Van mg egy francia gy, azt most ruljk, mert a felesg krhzi kezelst szeretnk fedezni az rbl.

6"

A szoc. pol. tmogatst a frj gyermekeire kaptk, N.K. ptette az alapot, s a falakat felhzta, ez szerepelt, mint sajt rsz, s erre kaptk a 2.400.000 Ft-ot. Mikor a szerz!dst megktttk, a nyomtatvnyokat !k csak alrtk, a vllalkozt a pnzfelvtellel is meghatalmaztk. A fldhivatal a lakhatsi engedlyt megadta, de nem jttek ki megnzni a hzat. Tbbszr beszltek a vllalkozval, hogy a hinyossgokat ptolja, meggrte tadskor, hogy mindent megcsinl. Az asszony szerint azrt, mert egy bizonyos rszletet az OTP visszatart s csak tads utn adja ki. Miutn a vllalkoz az utols rszletet is felvette, nem llt velk szba, s!t fenyeget!ztt. A kertben nincs vetemnyes. A szomszdok magyarok. A felesg egy szomszdos faluban szletett, apjt nem ismeri. Anyja 20 vet dolgozott Bp-en, az IKV-nl mint takart. 4-en voltak testvrek, s az anyai nagyszl!k neveltk !ket. "3 ves korig j vilg volt, egy cignytelepen ltek, sok volt a gyerek. Sokat jtszottak, s nha iskolba is jrtak. "3 ves volt, amikor az desanyja meghalt mhrkban, ekkor lettrsi kapcsolatot ltestett egy cigny fival ("7 ves). A fi a Tsz-ben dolgozott, de sokat ivott, nem volt j ember. 75-ben szletett els! lnya, s mg 4 gy.-et szlt. 82-ben ismerkedett meg jelenlegi frjvel, otthagyta lettrst, az 5 gy.-et s idekltztt G.-re. A gy.-ei nem is tudjk, hogy ! itt l, azta egyiket sem ltta, semmilyen kapcsolatuk nincs. Kb. egy hnapja irt levelet nekik. Biztatnak rzi, hogy a levl nem jtt vissza. A frjnek 5 gy.-e volt, a legkisebb most "6 ves lny. A gy.-ek anyja megszktt, nem tudjk, hol van. Kzs gy. nincs. Ezeket a gy.-eket az asszony nevelte fel. A frj 7"-80-ig dolgozott Bp-en az pt!iparban, munksszlln lakott, htvgente jrt haza. Segdmunks volt. Nehezen brta a fizikai munkt. 80-ban derlt ki, hogy szvbeteg, megoperltk, azta fizikai munkt nem tud vgezni. 82-t!l 2 utcval kijjebb laktak, sszesen "2 f!. Jelenleg 3 gy. van itthon, jrtak ltalnos iskolba, szakmjuk nincs. Alkalmi munkbl lnek (pl. uborka szeds). "000 Ft naponta. A felesg nagyon beteg, el!re haladott llapot mhrkja van. Nincs pnze recepteket kivltani, seglyt nem kap. Aggdik, hogy majd nem lesz mib!l eltemetni. A frj rokkantnyugdja 27.000 Ft. Ebb!l lnek.

6. sz. interj, magyar csald, Sajhidvg 60 ves, n!s frfi, f!iskolai vgzettsg, pedaggus. A hz a falu szln van, 80-ban vettk a telket, ptkeztek. Mellettk egy res telek van, majd egy magyar csald hza. 4 vvel ezel!tt azt a telket egy cigny meg akarta venni, sszefogtak a magyar csalddal, s megvettk kzsen, fltek a leend! szomszdsgtl. A laks tipikus falusi rtelmisgi. Sok knyv. A frj szlei parasztok. Az lt. isk.-i tantn! irnytotta a ped. plya fel. Akkortjt a faluban nem igen tantattk a gyerekeket. Mondvn, ha tanul, elfelejti, lenzi a szleit. Hls a tantn!nek. 57-ben rettsgizett tantkpz!ben. Kpest! utn knyvtrosknt dolgozott a szomszd faluban. 7 v utn beiratkozott a ped. f!iskola magyar-trt. szakra. Elvgezte, s egy szomszd falu 5 taner!s iskoljban lett igazgat, "972-ig. Majd tkerlt S.-re igazgathelyettesknt. Szakfelgyel! volt 89-ig.

62

A cigny gy.-ek nagyon gyengk, j ha megtanulnak olvasni. Szerinte a szl!kkel rengeteg baj van, nem rdekli !ket az iskola. Szerinte sok a cignyok kztt a funkcionlis analfabta. Hosszan szidja a cigny mentalitst, de nincsenek el!tletei. Elmondja, hogy az als tagozatban nincs klnbsg a c. s a m. gy. kztt. Az elklnls a serdl!korban kezd!dik. Szerinte a korai nemi rs a cignyoknl azt hozza, hogy nem is fontos isk.-ba jrni. Nekik sokkal fontosabb a szerelem. Aztn gyorsan frjhez is megy. A kzpiskolk felveszik mg a leggyengbb tanult is, csak az a baj, hogy utna nem tud a c. gy. elhelyezkedni. 67-ben hzasodott, a felesge szintn ped., nyugdjas. Fia 68-ban szletett, 2 diplomja van. Ped. s mivel kevesellte a fizetst, 7 v utn jelentkezett a Pet! Int. tanulni. Idn vgez. Remli, jobb fizetst s tbb lehet!sget kap. 8"-ben szletett egy vletlen gy. $ egy piarista gimn.-ban tanul. A meglhets a rendszervlts ta nehezebb. Fizetse nett 48.000 Ft. Felesge nyugd., 25.000. Van " hold krptlsbl szerzett fldje. Ebb!l van takarmny az llatok rszre (csirke, kacsa, nyl). A vetemnyesb!l megvan az egsz vi zldsg a csaldnak. Megvltoztak az emberi kapcsolatai a rend. vlts ta. Zrkzottabbak lettek az emberek, nincsenek kzs megmozdulsok. Van a faluban el!tlet a cignyokkal szemben, br ez er!sebben megnyilvnul a nem sajt c., hanem a beteleplt idegen cignyokkal szemben. A reformtus pap tantestleti rtekezleten azt mondta, ne bntsk a cignyokat, mert hossz tvon a m. s a c. keveredni fog, s majd ennek lesz ksznhet!, hogy a magyarsg nem lesz degenerlt.

7. sz. interj, Sajhidvg, c. csald Id!s hzaspr. A ffi 70 ves, a felesg 67 ves. Mindketten rokkantnyugdjasok. Iskolba egyikk sem jrt. A hz a falu szln, a valamikori c. telepen ll. Vzvteli lehet!sg 800 m. A hz 64 ta sajt tulajdonuk, szoba konyha, kb. 40 m2, s egy kln hz, ahol f!znek, "6 m2. A felesg a szomszd faluban szletett, a ffi ide val, 7 vig ltek a szomszd faluban, majd ide kltztek. 52 ve lnek egytt. A legfontosabbnak egyms megrtst tartjk. 6 gyermekk szletett, 2 fi Pesten l, a tbbiek a faluban. Nagyon sok unoka van. Gondoskodnak a szleikr!l, gyakran haza jrnak. A ffi-nak 3 m.helye volt, a vastnl dolgozott "4-"5 vig, aztn sznbnyban, majd a vas s fmipari ktsz-nl. "973-ban lett rokkantnyugdjas. Asztms, fl flre sket. A felesg "5 vet dolgozott a helyi TSZ-ben. "984-ben mozgsszervi panaszok miatt leszzalkoltk. Mindkett!jk nyugdja "8.000 Ft, ez a jvedelmk. llatokat nem tartanak, a kertet nem m#velik. Egyikk nyugdja csak a gygyszerkltsget fedezi.

63

Panaszoljk, hogy az nkorm. meg sem hallgatjk, le sem ltetik !ket, aztn meg nem trtnik soha semmi. Krtek lakst a faluban, de nem segtettek. A kisebbsgi nk. sem. Szerintk a KK ssze van fondva a polgrmesterrel. Az utbbi id!ben ktszer trtek be hozzjuk. Nem rtik mirt, hiszen nincs mit elvinni. Az egyik pesti fi el szeretn !ket kltztetni Bp.-re, de !k mr nem akarnak mozdulni.

8. sz. interj, Sajhidvg, cigny 27 ves n!, hajadon. ltalnos iskolba nem jrt, nem dolgozott, 5 gyermeke van, a legid!sebb 8 ves. A hz a falu szln ll. Cs laks. Itt ezt nevezik cigny telepnek. A lakterlet "20 m2. 3 szoba konyha, s egy eredetileg frd!szobnak sznt helyisg, jelenleg lomtr. Az aljazat mindenhol durva beton, a szobk berendezse gyakbl ll. Az gynem#k rongyosak. A rongyos fggny szgekkel rgztett. A konyhban egy sparhelt ll. Nagy fok nyomor kpt mutatja a laks. A bejrati ajtnl kis terasz. Itt is ll egy gy. Napkzben itt zajlik az let. Kerts nincs. A kertet nem m#velik. Az let az utcn is folyik. Itt mindenki szinte mindenhol lakik, mindenki mindenhov bejr, a gyerekeket mindenki neveli, eteti, meztelenl szaladglnak az utcn. Az asszony egy kzeli faluban szletett. "2-en voltak testvrek, desanyja nevelte a gy.-et, apja a TSZ-ben dolgozott. Nagy volt a szegnysg, ezrt nem jrt iskolba. Mg nem volt "7 ves, amikor megszktt s sszekltztt az emberrel. "9 vesen szlte els! gy.-t. Az ember "9 ves kortl dolgozott, de gy is nagy volt a szegnysg. Szerette az italt, s rszegen sokszor bntalmazta a gyerekeket is. A n! feljelentette, el is vittk, s 8 hnapja el!zetes letartztatsban van. Tbbszr krt seglyt, de nem adnak neki. Gyvt. sem kap, mert elkltztt eredeti lakcmr!l. Rokonok s szomszdi segtsgb!l, vmint a cs.p-bl l. 6 ves kislnya nem jr iskolba, s nem is akarja beratni. Most 6 hnapos terhes, tancsadson mg nem volt. Jvedelme: "2.200 Ft GyES s 9500 Ft csaldi ptlk. (Szerintem itt v.mi nem stimmel, mr a CSP-nak is magasabb sszegnek kell lenni 8 gyerek utn)

9. sz. interj, Sajhidvg, cigny 24 ves n!. ltalnos iskolba nem jrt, nem dolgozott, 3 gyermeke van. Ugyanolyan hz, mint az el!z! 8. sz. interjban. Mg inform.: a hz szoc. pol. tmogatssal plt, adssg nincs rajta. Az utca vgn van egy kzssgi udvar: homokoz, hinta, mszka, sok pucr gyerek. Szintn a szomszd faluban szletett (teht, idegen, betolakod, lsd tanr rral ksztett interj.) 4 testvr, anya 75-ben meghalt, mg abban az vben ide kltztek. A falu szln a volt c. telepen laktak, itt ismerkedett meg gyermekei apjval. Nem hzasodtak ssze, "7 ves volt, mikor els! gy.-e megszletett, az ikerpr msfl ves. lettrsa nem jrt iskolba, lland mh. nem volt. 3 ve dutyiban van, verekedsrt tltk el, msfl v mlva szabadul. (akkor kit!l vannak a gyerekek?)

64

A felesgnek nincs pnze tikltsgre, gy nem tudja ltogatni, az apa az ikreket mg nem ltta, de rendszeresen leveleznek. A nagyfit beratta az iskolba, de nem tudja megvenni a tanszereket. Jvedelem: GYES "2.000 Ft, CSP 23.000 Ft (Itt sem stimmel) A kertet nem m#velik, llatokat nem tartanak. A szobkban nincs klyha, tlen a konyhban l a csald. A polg. hiv. nem segt, seglyt nem ad. A telepen j a hangulat. Mindenki rokon. Nem csak c.-ok laknak, hanem m.-ok is. Nagyon jl megvannak, nincs veszekeds. Nincs munka. Ez baj. Nem csak a c.-t nem veszik fel, hanem mst sem.

10. sz. interj, Sajhidvg, magyar 75 ves zvegyasszony. 8 ltalnos. Mindig hztartsbeli volt. A hz 45 utn plt, gy, hogy a szlei a faluban lv! hzat lebontottk, s abbl ptettk ezt. Jellegzetes hossz paraszthz. 3 szoba, konyha, frd!szoba. A falu szln helyezkedik el, a cignytelep mellett. A szomszdok cignyok. 4-en voltak testvrek. $ a legfiatalabb, s mr csak ! l egyedl. Egyik tanyrl vndoroltak a msikra, mert a szlei fldm#velssel foglalkoztak. Amikor a gyerekek elkezdtek iskolba jrni, letelepedtek G.-re. Innen el kellett menni, mert a grf eladta a fldjeit. Ekkor G.-ben laktak 2 vig, de azt nem tudtk megszokni, mert tanya volt. "2 ves volt, amikor a faluba kerltek. Nehz volt a gy. kora, majd a ks!bbi lete is. Gy.-ei szletsekor jegyrendszer volt. A rendszervltssal sem lett knnyebb. A frjt "982-ben leszzalkoltk, relmeszesedse volt. Hs ritkn akad, nlkle mg megvan, de kenyr nlkl nem. Nagy kert, vetemnyessel. Most is a babot pucolja, mert csak gy res kzzel nincs ideje beszlgetni. Eladni nem tudja, amit termel, mert nem tud menni. A legid!sebb fia segt a hz krl, aki a szomszd faluban lakik, s mindennap jn. Szletett 2 lnya. Az egyik mr nem l, a msik itt l a faluban s a srgyrban dolgozik. Van 5 unokja. Gyerekei a rendszervltsig szpen gyarapodtak, azta nekik is nehezebb. 68 ta l ebben a hzban. Az desanyj volt. El!tte E.-n lakott, oda ment frjhez. Az anysnl laktak, de az anyssal nem jttek ki. A frje nem engedte !t dolgozni, mert igen fltkeny ember volt. A frj a vastnl, ks!bb a TSZ-ben, majd a srgyrban dolgozott. 84ben halt meg a frje. Vesekve volt, srve, tbb m#tt - leszzalkoltk. 84-ben lbamputls - aztn msnap meghalt. Nem szereti, hogy a c.-ok annyi tmogatst kapnak a laksptsre: ht ma jobb cignynak lenni, mint magyarnak. Bkessg van az utcban magyar s cigny kztt. Egyszer loptak t!le hagymt, de szlt nekik, hogy neki is kevs van, tbbet nem loptak. Szidja a betolakod cignyokat. Cigny s cigny kztt klnbsg van. Azoktl fl, nem megy az utca vgre, mert ott 8 hz az vk. llatot tart. Csirkt, kacst. Az nem lehet, hogy ne legyen semmije. A telket m#veli, odaadja a gyerekeknek. Dolgozni tud, csak menni nem tud. A cignyok sokat lopnak a faluban, mert nincs munka. Gazdag nincs a faluban, de ! nem is tr!dik ilyen dolgokkal. A cigny lop, hazudik, aztn meg panaszkodik, mg a TV-t is kihvjk, hogy !k milyen szegnyek, kapjk a hzat, a sok seglyt, aztn meg bds nekik a munka. Jvedelme "2.600 Ft.
65

(11) Interj Hetvehely, Rkalyuk, 56. sz. kazetta, cigny Fiatal n!. Nehz gyermekkor, nem tudott tanulni a rossz lakskrlmnyek miatt, 6 osztlyt vgzett, "5 vesen terhessg miatt kimaradt az iskolbl. lettrsval a szleinl laktak egy darabig. lland konfliktusok a csaldon bell, 5 vig brtk. Azta 6 ve mr kln lnek a szl!kt!l. Hrman voltak testvrek. A btyja a szomszdban lakik egy pincben, felesgvel s gyerekeivel, szintn nagyon szegnyes krlmnyek kztt. A n!vr prosti. Elmondsa szerint a faluban a cignylnyoknak 2 vlasztsa van. Vagy csaldot alaptanak s keservesen nyomorognak, vagy elmennek kurvnak az t szlre. A n!vrnek nha segt a hztartsban. A hz a fal szln ll. Egy hosszabb nehezen jrhat fldt vezet a 3 hzhoz, az egyik mr sszeomlott. A rkalyuk egyetlen helyisgb!l ll, vz, villany nincs a hzban. Zsrba tett ronggyal vilgtanak, egyetlen rekami van, azon alszik az anya, apa s a 3 gy. A kicsi dobklyha szolgl a f#tsre s a f!zsre, de kint az udvaron is szokott az asszony f!zni, ha bent nagyon meleg van. 40.000 Ft-ot kellene felmutatnia ahhoz, hogy a polgrmester laksmegoldsban segtsen. A frj 22.000 Ft-ot keres, van GYVT, CSP, munkanlkli segly: "4.000 Ft. Hitelekb!l lnek. Fizetsnapon visszafizetik, majd bevsrolnak, rizst, zsrt, lisztet, krumplit, s ha elfogyott a pnzk, jra hitelezs. Van egy kis kert a hznl. Ott megterem nhny zldsg. Hs ritkn kerl az asztalra. A karcsonyt rendesen megnneplik, olyankor gazdagon s b!sgesen f!z. A gyerekeiket az iskolban s az oviban htrnyosan megklnbztetik. Az vn! tbbszr krd!re vonta az anyukt a gy. zsrszaga s polatlan haja miatt. A cig. nk. a kpviseletket nem vllalja fel. A frj egy fafeldolgoz kft-ben dolgozik. Amikor a tbbi cigny bekltztt a faluba, a szlei nem akartk elhagyni ezt a helyet, gy maradtak itt.

(12) Hetvehely. 57. sz. interj, Erzsi nni, cigny. "5 vesen ment frjhez, 28 vesen szlt gy.-et. A mlt rendszer jobb volt. A cigny telepen is j volt, mert nem kellett fizetni OTP, villanyt. De itt szeret lakni. Rgen tbb jutott lelmiszerre, ruhra. A frjt korn elhagyta, mert alkoholizlt. Az apja az erdszetnl dolgozott, anyja a faluban v.mit. $ soha nem dolgozott, gyerekkora ta beteg a lba 60 %-os rokkant. Szlei tartottk el. A 70es vek elejn meghalt az apja, majd anyjval lt, akinek a nyugdjbl meg tudtak lni. Egyedl nevelte gy.-t, 6000 Ft-ot kapott, ks!bb ezt megvontk, mert nem volt munkav.-a Most 3800 Ft-bl l. A cignytelepr!l a 70-es vek vgn rkeztek ide. A mlt rendszerben j volt a meglhetsk. Szereti az itteni nyugodtsgot. A rendszervlts ta romlott meg a helyzete. Hitelb!l l, s nem tud kilpni a spirlbl. Nem mindig tud f!zni, csak nha, hiszen kenyrre is alig futja. Fia felesgl vett egy gyermekes n!t, oda viszi a pnzt. Anyjnak pr ezer Ft-ot ad. Az anyjhoz van bejelentve, ezrt az anya nem jogosult szocilis tmogatsra. Nem termel semmit, betegeskedik, ingyenes gygyszerelltsa van. A szomszdokkal jl megvan, de nem tudjk
66

egymst segteni, mert nagyon szegnyek. A falubeli emberekkel nincs olyan kapcsolata, hogy brmelyikhez is segtsgrt fordulhatna. A bolt hiteleire tmaszkodhat csupn. A parasztok nem jnnek ki a cignyokkal.

(13) 1/O. sz. interj, Gvavencsell!, cigny A falu szln tallhat fl hz Ebben az utcban keveredetten lnek cignyok s magyarok. Ez a hz kit#nik a tbbi rendezett udvar mellett. A hz tgla, j ptmny, mgis a szegnysget rasztja. Nincs kertse, taln nincs mit fltenik, egyik fele vilgoszld, a msik fehr. Az utbbiban l egy fiatal cignyasszony kt gyerekvel. "0 ves fi, s egy 5 hnapos kislny. Blelzrdssal szletett, beteges gy. A hzban lakik mg az anys. A frj "0 hnapos brtnbntetst tlti a dutyiban. A hz msik felben az anys legid!sebb unokja l csaldjval. A fiatalasszony 4 ve l itt csaldjval. Azel!tt a szomszd faluban ltek, ! ott is szletett. A "0 ves kisfi az els! hzassgbl val, mely egy vig tartott. Cignytelepen lakott, ott is szletett, sok szp emlke van rla, oda visszavgyik. Az els! hzassgra nem szvesen emlkszik. Apja cignytelepen tengeti betegesen lett, desanyja Pesten van a lnyval. Mostani frjt 7 ve ismeri, 5 ve lnek egytt. 2 vet dolgozott kzmunksknt, kt vvel ezel!tt !k is szerencst prbltak Pesten. Az asszony a krhzban takartott, a frj ptkezsnl helyezkedett el, de a lakhats nem volt megoldott, haza kellett jnnik. A hzrsz 2 helysgb!l ll. Szoba-konyha. A konyhban 2 hever! van, sparhelton f!znek, ami nyron az udvaron van. Szerettek volna ptkezni, de a kt gy.-re jr szoc.pol. nem elg a hzpt! vllalkoz szerint. Jvedelem jelenleg 26.000 Ft., Gyes, Csp., Gyvt. Az anys segti !ket, br most ! is nagy adsgban van a hz-hzrsz miatt, a nha elltogat apja is kisegti, de szmthat a boltban hitelre is. Szeretett volna dolgozni a helyi KTSZ-ben, ahol az anysa takart, de nem vettk fel, ott kevs cignyt foglalkoztatnak. Napszmba jr, "000 Ft. J a kapcsolata az anyssal. Hzillat nincs. Nem szmthat az nk. segtsgre, de a cigny nk. segtsgre sem. A kis el!kertben termel, krumplit, babot, paradicsomot, tkt. Fizets napjn finomabbakat f!znek. Tltttkposztt, hslevest. Gyakran esznek krumplit, hetente egyszer far-htat. Nem szereti ezt a falut. Nem sikerlt beilleszkednie. gy vli, itt nagy az el!tlet a cignyokkal szemben, s a cignyok sem tartanak ssze. A c. telepen nem gy volt. A mlt rendszert jobbnak rezte.

(14) 2/O.sz. interj, Gvavencsell!, cigny Boztos fldest vezet a hzhoz. Az utca kpe szegnyes a falu tbbi utcjhoz kpest, de nem nyomortanya. A hz, amelyikben a csald lakik, kt kicsi helyisgb!l ll, az udvar rendezetlen, nincs kerts. A hz bellr!l rendetlen, szegnyes. Sparhelton f!znek, van egy nem m#kd! h#t!szekrny is. A hzban jelenleg "" ember l. (Frj, felesg, 20 ves fi, "3 ves lny, "" ves fi, 24 ves fi a felesgvel s 3 gyerek; 2 csald) A felesg "5 vesen ment frjhez. A frj "5 vvel id!sebb nla. 6 gy.-et szlt a 70-es vekben. 5 vre kln voltak, ekkor szletett egy fi egy magyar aptl. Jelenleg itt l kztk.
67

A felesg soha nem dolgozott, a frj 25 vig volt munkban Pesten az pt!iparban, majd 2 vet a helyi Ktsz-ben. A 20 ves finak van szakmja. $ mez!gazdasgi gpszerel!, de nincs munkja. A csaldjval ott l! 25 ves fi nem dolgozik, mg alkalmi munkt sem vgez, csak halszik. Elmondsuk szerint kln hztartst vezetnek. A 24 ves ffi gerincferdls miatt nem dolgozik. A csald szmra a hal szinte mindennapi tel, nha eladsra is marad bel!le. A felesgnek nincs jvedelme. A frj 67%-os nyugdjbl, s a gyvt-b!l lnek. A fi a felesge Gyesb!l, s a gyvt-b!l l. A kt felesg napszmba jr ("000 Ft) A fiatalok ignybe vettk a szoc.pol tmogatst s a helyi cig. nk. vezet!jvel, aki egybknt vllalkoz, szerz!dst ktttek a hz kivitelezsre. Nem volt elg pnzk, hogy be tudjanak kltzni, mert a hz nem volt mg lakhat, de a pnz elfogyott. Eladtk a tnyleges rtke alatt. A hzbl, a kitrs lehet!sgb!l, egy magn s egy TV maradt, na meg a nyomorsg. Havonta 40.000 Ft-bl lnek, hitelekb!l, s lopsbl. A mez!n zldsget, a baromfiudvarokbl csirkt lopnak. A rendszervlts el!tt jobban meg tudtak lni. Az id!sebbik felesgnl a havi bevtel 25.000 Ft. Ebben az utcban a cigny s a m. kztt a viszony nagyon j (szegnyek mindannyian) cigny, magyar egy. A c. nk.-al nagyon elgedetlenek. Nem kapnak tmogatst. A faluban a m.-okkal feszlt a viszony. A discoba a c. fiatalokat nem engedik be, mondvn, hogy zrtkr# rendezvny van. Ha a faluban v.mi baj van, mindig ezt a cs.-ot keresi meg el!szr a rend!rsg. jszaka kzepn felverik a hzat, kutatnak, elviszik a 24 ves csaldf!t kihallgatni. Az eredmnyes kihallgats rdekben verik, bntalmazzk. A tavalyi esetr!l ltlelet is kszlt, de a feljelents elmaradt, mert akkor nem volt pnzk. A rend!rk a n!ket is verik, akkor is, ha llapotos, fl zacsk paradicsomrt, vagy egy korhadt fadarabrt.

(15) 3/O. sz. interj, Gvavencsell!, cigny Ugyanaz az utca, mint az el!z!. A hz beljebb esik az ttl. Vlyoghz, kt nagyobb helyisggel. "0 ember lakik benne. A hz bell gondozott, tiszta, nem zsfolt. A hz el!tt nagy, nem gondozott kert van. A felesg llami gondozott volt, de egy O.-i borbly hzaspr rkbe fogadta. A mestersget is nagyjbl kitanulta, s be is segtett szleinek, de ks!bb egyedl - mr nem tudott a tanult mestersggel mit kezdeni. Sz.-be ment frjhez, 89 tavaszn. Pestre ment, elvlt a frjt!l. Pesten volt munkja. Egy cukrszdban dolgozott, majd egy tteremben fekete mosogat volt. Ks!bb segdpolknt dolgozott. 90 janurban megismerte mostani lettrst, akit akkor hagyott el a felesge. A ffi 3 gy.-et vitt a hzassgba, a felesg 2 gy.-et. A ffi a cs.-jval mr "0 ve Pesten lt, s a Magyar Gyapjban dolgozott, 92-ben megsz#nt a munkaviszonya, majd "8 hnapig munkanlklin volt. A felesgnek "8 nap hjn nem volt jogosultsga mn. jradkra. 92.-ben V.-re kltztek, a ffi keresztapjnak laksba. A felesg 60.000 Ft-rt vett egy hzat, majd ignybe vettk a szoc.pol. tmogatst hzptsre. A hz kivitelezst a helyi c. nk. elnke vllalta, mint sok msnak a faluban. A hz nem volt lakhat mg. A csald el volt adsodva, a hzat eladtk, s adssgaikat kifizettk. Ez 95.-ben volt. 2 vig Ny.-en laktak albrletben. A ffi kzmunksknt dolgozott 3 hnapig. Nem volt jvedelmk, kukztak s a tallt dolgokat a piacon rtkestettk, a mostani h#t!szekrnyket

68

is abbl a pnzb!l vsroltk. Nyregyhzn jobb volt az let, a gy.-ek ingyen tkeztek az iskolban, s nevelsi seglyt is kaptak. Nem gy, mint most. Csak Gyvt van, amit nem kap kzbe, mivel a gy.-ek tkeztetst abbl vonja az okt.-i intzmny. Ott az iskola s a csaldsegt! sokat segtett. Itt az igazgat fajgy#ll!, a polgrmester pedig semmivel sem segti az letket. A 3. osztlyos kislnyt az iskolban v kzben az igazgat vissza akarta tenni a 2. osztlyba. Elkldtk pszich. vizsglatra, ahol megllaptottk, hogy p rtelm#. Most 4. osztlyba megy, mg csak meg sem bukott. A ffi jelenleg a helyi Ktsz-ben dolgozik, 3 hnapos szerz!dssel, gy t#nik, utna is maradhat. Velk l felesg fia is felesggel s kt gy.-el, lesz 3. gy. is, hogy szoc. pol. tmogatssal ptkezni tudjanak. A finak nincs munkja, a felesge Gyesen van, egyedl a ffi dolgozik. Csp, egy fizets, Gyes, Gyvt alkotja a havi jvedelmet. Mindennapi meglhetsk biztostott, mindig van mit enni. A gy.-ek jv!jnek megalapozst mr nem tudjk biztostani. A "7 ves lny varrn! szeretne lenni, de ezt mr nem tudjk finanszrozni

(16) 4/O.sz interj, Gvavencsell!, cigny Ugyanaz az utca. 3 hnapja rkezett ide a csald P.-r!l. A szomszdok szerint a cs. minden tagja alkoholista. Az interjbl nem derl ki, hogy ez igaz-e? Kt helyisges vlyoghz. 43 ves asszony szvbeteg, a frje td!rkban halt meg 92.-ben. Kap utna zv. ny.-at. Jelenlegi lettrsa a helyi KTSZ-ben dolgozik " hnapja. Az asszonynak "3 gy.-e van, kzlk 3 intzetben (2, 4, 6 vesek). Nem ltogatja !ket. Szletsk ta az llam neveli !ket. Ezt a lakhatsi krlmnyekkel magyarzza. Most meg mr az lettrsa nem engedi. Vele 3 gy. l. Egy huszonves lny kisgyerekvel s 2 kiskor. 93-ban mr laktak ebben a faluban " vet. P.-n szoc. pol.-ra ptettek egy 3 s fl szobs lakst, a kivitelez! hinyosan ill. flkszen adta t, lakhatatlan volt. Mg kb. 600.000 Ft-ra lett volna szksg, hogy lakni lehessen benne. Eladtk. Elpocskoltam a szp, nagy lakst Anyagilag nagyon rosszul ll, mert ha elfogy a pnze, akkor hasonlan a szomszdokhoz, uzsora kamatra kap klcsnt egy helyi c. frfit!l. Meneklni kell, mert a kamatok hatvnyozdtak, s most mr 90.000 Ft tartozsa van. Havi jvedelmk 80.000 Ft. Ezt kevsnek rzi, s szeretne tbb seglyt kapni. Sparhelt nincs. Kint f!z az udvaron tglkra rakott vaslemezen, alatta a t#z.

(17) 5. sz. interj, Sajhidvg, cigny Srgdr a neve a valamikori cignytelepnek. Mr csak kt hz ll. Az egyikben egy kora kzpkor ffi egyedl neveli "0 ves kisfit, desanyjval. A krnyk elgazosodott, elhanyagolt, szemetes. A ffi gy. korrl sem tud szpeket meslni. Akkor is nagyon szegnyek voltak, br most nehezebbnek t#nik az let szmra. "6 ves sem volt, amikor el kellett mennie a Tsz-be dolgozni "7 ves korban Pestre jtt dolgozni egy pt!ipari vllalathoz, 4 vig. majd egy Miskolci pt!ipari vllalatnl volt kocsiksr! "5 vig 94.-ben lepts volt. A cigny munkaer!t kldtk el el!szr. Azta nem dolgozik.

69

Most "0.900 Ft jvedelemptlbl s 4500 Ft csp.-bl l. Minden vben rosszabb. nkormnyzathoz hiba fordul. desanyjval kln hztartsban vannak, mert csak gy jogosult szocilis seglyre (mrmint az anya). Nehezen lnek. Lopni nem megy, mert nincs hozzszokva. Megtermelik maguknak a szksges lelmet. A kert nagy, s arnylag gondozott. Tlen a ttlensg keserti. 2-3 hnapig dolgozott az nk.-nl. Sok a paprmunka, utnajrs, nem rdemes. Tlen maga szedi ssze a t#zift, ha lehet. Ha nem, akkor fagyoskodnak. Nincs vezetkes vz. Az nkormnyzat elutastotta a krelmet. gy nehzkes a kerti munka. Fit egyedl neveli. F!z, mos, nha az desanyja is besegt. Bszke gyermeke 3,7-es tanulmnyi tlagra. Felhborodott, amikor gyermekt Szakrt!i Bizottsg el kldtk. A gyvt.-t tanv ideje alatt nem kapja kzhez. Azt elviszi a gyermek tkeztets, s a tanknyv. $k c.-ok, akiket lenznek a m.-ok. A cignyokkal nem tartanak kapcsolatot. Mr nem a rgi vilg van, a szegnysg szthzza az emberi kapcsolatokat, nveli az ellensges rzelmeket. Mindenki rl, ha behzdhat valahov. A c. sajt fajtjt lenzi, ha neki jobban megy. A c. nk. sem a c.-okrt van, hanem a vezet! rokonsgrt. A szemetet a szomszd telekre hordjk a falubl. B#z van s kosz. Elszaporodtak a patknyok. Nem lehet csirkt tartani. A falubeliek idehordjk a szemetet, a dgeiket, s az emszt!jk tartalmt is. Nincs fert!tlents, a polg. mester nem reagl eme problmra. Ha hst ennnek, hetente "-2 alkalommal vsrol a boltban. Itt, aki r van szorulva, lop. Sok az idegen c. a faluban, !k hrbe hozzk a c.-okat. A rendszervlts ta megn!tt a lopsok szma, s a c.-okkal szembeni el!tlet is kilez!dtt. A parasztok a fldjeiken csak takarmnyt termelnek, csak hogy ne lopjanak. Az udvaron van nyrikonyha, kamrk. Az udvar rendezett, tele sok szp virggal. A frfi nem n!slt jra: nem kvnom szegnysgemet megosztani senkivel

(18) 6. sz. interj, Sajhidvg, cigny Egy rgi utcban emelkednek a szoc. pol-os hzak. A tbbsg a srgdrb!l jtt ide. Ez a csald 96 ta l itt. 88 ta lnek egytt, 6 gyerekk van. Nagyon szegnyek voltak a Srgdrben. vegvisszavltsbl ltek. A frj 2 vig dolgozott a Ktsz-ben. Most nincs munkabrk. A gy.-ek utn kapnak 60.000 Ftot. Abbl lnek. Mindig tartottak llatot, most egy malacuk van. A kert egy kisebb rszt m#velik. A meglhets nem jelent gondot. A hzban nem tudnak venni btorokat, arra mr nem telik. Az j hz 6 helyisgb!l ll. Egy helyisgben laknak. Sparhelton f!znek. A padozat beton. Egy helyisgben vannak az gyak, a konyhaszekrny, a ruhsszekrny. A tbbi helyisgben troljk a ft, a biciklit, lomokat. Frd!szobnak csak a helye van meg. Vz nincs a laksban.

70

(19) 7. sz. interj, Sajhidvg, c. Az utcasor, melyet a Cs laksok alkotnak, 68 ta ltezik, akkor kltztettk ide a cignyokat. A csald a frj szleinl lakott 9".-ig. A szomszdba ptkeztek OTP-re. A frj munkahelye, a TSZ, sokat segtett a beindulshoz. "3 vet dolgozott ott. 9.-ben sz#nt meg a munkahelye is. A felesg nem dolgozott. 6 gyerekk van. Jelenleg 2 l velk. Az egyik finak felesge van s kisbabja. A msik fi, mg. szakmunks, s most tovbb tanul. Az OTP rszletet mr egy ve nem tudjk fizetni. A tartozs 600.000 Ft. Havi 25.000 Ft.-bl lnek 5-en. A gyvt.-t az nkormnyzat lefogja beiskolzsra. A frj "80 napot dolgozott az nkormnyzatnl. Br enlkl is meglenne a jvedelemptlja. C. nk. sem tjkoztatja megfelel!en az embereket a lehet!sgekr!l. A vet!mag akcirl is ks!n rtesltek. M#kdsket hibavalnak tartja. Hallozskor fizetnek 5.000 Ft.-ot. A pol. mester meg sem hallgatja az embereket. llatokat nem tartanak, mert nem tudjk etetni. Neki a Kdr rendszer sem volt jobb. Akkor is szegnyek voltak.

(20) 8. sz. interj, Sajhidvg, hzaspr, a frj cigny, az asszony magyar A falukzpontban laknak. A hz j. Az udvar ptkezs utni rendezetlensget mutat. 3 kicsi gy. van. A felesg vendgltipari szakkzpiskolban vgzett. A hzassgot elleneztk a lny szlei. A frjvel egy paraszthzat vsrolt OTP-re. Azon a helyen, ahol ma az j hz ll. A hzat szoc.pol. tmogatsbl ptettk, egy helyi vllalkoz segtsgvel. "997-ben ptkeztek. A hz rvidebb lett a tervekhez kpest, belmagassga is alacsonyabb, a vzvezetket sem ptettk be. Rszletfizetsi kedvezmnyt a vz bevezetsre mindhiba krelmezik a polg. hivatalnl. A frj jelenleg mn., de a polg. hiv-ban dolgozik, hogy seglyre tovbbra is jogosult legyen. Sokat jelentett szmukra a csp emelse. Jvedelmk: gyes, csp, jvedelemptl, gyvt. (ezt nem kapja kzhez - gyermektkeztets) Ez nagy felhborodst vltott ki a faluban, mert minden el!zetes tjkoztats nlkl, egyszer csak nem kaptk meg a gyvt.-t. gy rzik, a hivatal diszkriminlja az j telepen l! c.-kat. A m. n!t a faluban a frje utn c.-nak tartjk. A gyes utn ezrt nem szmthat munkra, a vrosban pedig vidki mivolta miatt. (brlet) Itt sokan lenzik a c.-t. Sok a betrs. C. s m. egyarnt lop. Sok c. a kertekb!l, jszgot, biciklit. Tartanak llatot. Csirkt, kacst, malacot. Nagy kertjk van, sok gymlcsfval, zldsgekkel. A hzuk nagyon szp, polt, azt gondoln az ember, hogy itt mdosabban lnek. OTP adssguk van. A vizet kintr!l hordjk. A felesg szlei sokig nem lltak velk szba a c. frj miatt, belenyugodtak, sszejrtak, majd ismt megromlott a kapcsolatuk, valszn#leg mr ms okok miatt. A frj csaldjval nagyon j a kapcsolatuk. A sgorn!vel bartn!k lettek. Az interj ksztsekor is a helysznen volt.

7"

A sgorn!: Sz!l! s gymlcs termeszt!nek tanult. Frjhez ment, s utna fejezte be az iskolt. Utna mn.-re ment, majd "8 hnapot dolgozott a srgyrban, majd terhes lett a most 3 ves kislnyval. Az els! vekben nagyon nehz volt az lete. A frje katona lett. Nagyon nehezen lt egyedl a mn.-b!l s a csp.-bl. Vgl sikerlt elintzni az alanyi jogon jr gyest. (a mn. kzben lejrt) Most 2 gy. van. desanyjkkal lnek. ptkezni nem tudnak, semmilyen szocilis tmogatsban nem rszeslnek, mivel frje vllalkoz. Ez a vllalkozs azonban nvleges csak. Azrt volt r szksg, hogy a helyi c. nk. vezet!jnek vllalkozsban dolgozni tudjon. Brutt keresete 40.000 Ft s a kt gy. utn a csp 9400 Ft. A frj reggel 5-t!l este "9, 30-ig dolgozik. A jvedelemb!l fedezik a rezsi felt. llataik nincsenek, kertjk van, de ! nem tudja gondozni, a szl!k betegek. Gyakran esznek hs nlkli telt. rdekes telk van: borss nokedli. Az jtelepi c.-okat elitlte, azt viszont felhbortnak tartja, hogy a miskolci szlszeten a cignyasszonyokat kln szobban helyezik el. $ kivtel volt, mert neki fogadott orvosa volt, s klnben is ht j, vgl is !k dohnyoznak, meg nem frdnek rendesen...

(21) 10. sz. interj, Tiszapspki, magyar Iskolai takartn!. Kzpkor, ide a faluba jtt frjhez. Kt gyereke van, egy "7 ves s egy "4 ves. 5 ve takart itt. Azel!tt a Tsz ipari zemben dolgozott, majd " vig mn. volt. Havi nett jvedelmk 30.000 Ft. Sok llatot tartanak, 4-5 hold fldjk van, azon az llatoknak takarmnyt termelnek. Furcsa, maguknak val embereknek tartja a falubelieket. Gyerekeit gy nevelte, hogy csak ember van, nincs klnbsg. Az itteni c.-ban csaldott. csak jogaik vannak - egyre rosszabb a helyzet a c.-nl. Az jonnan idekltztt c.-ok nem tudnak beilleszkedni. Sok a lops, s egyre rosszabb a helyzet. Flnek t!lk mg a mdosabb c.-ok is. gy vli, pozitvan diszkriminljk a c.-okat az nkormnyzatnl. A romk llandan kvetel!znek. A rendszervlts nem okolhat a problmrt.

(22) 5. sz. interj, Tiszapspki, cigny A hz, melyben a csald l, tlagosnak mondhat. Nem klnbzik az utca tbbi lakplett!l. Az udvar jellegzetesen falusi. A hz bell rendezett gondozott, v.mikori jltet sugall. A csaldf! nagyon beteg, szv, gyomor, s izleti problmkkal kzd. Kora 50 v. Ez a msodik hzassga. Az els! hzassgban egy olh c. csaldban lt, ahol megtanulta a nyelvet s a lovakkal val bnsmdot. Err!l az id!szakrl nem beszlt. A msodik hzassgban 3 gyerekvel l, valamint finak a felesgvel. Sokig dolgozott a helyi ldagyrban, akkor b!vtette a gazdasgot. Sok llatuk volt. Sok l is. Akkor jl ltek. Jtt a rendszervlts, megsz#nt a mh., az llatllomny fokozatosan cskkent. Ma mr semmijk sincs. Betegek s nyomorszinten lnek. Gyakran esznek krumplit. Hs mr nem kerl az asztalra. A cig. nk. m#kdse teljesen felhbortja. A helyi nk. is csak akkor seglyezett, amikor az utols lovt is eladta.

72

(23) 2. sz. interj, Tiszapspki, magyar 60 ves ff. gy ltja, hogy a c.-ok helyzete sokat romlott az utbbi id!ben. Megrti a c.-ok problmjt. Itt szletett a faluban. 24 vesen ismerte meg a felesgt. A M-i llami pt! Ipari Vllalatnl dolgozott. Eleinte mint cs, ks!bb 3 v utn m#vezet! lett. Onnan ment nyugdjba. Kt lnya van. Egyik egszsggyi f!iskolt vgzett. Frjnl vannak. Tud segteni a gy.-eknek. Sok munkja van. Hzptseket vllal, kivitelez. Az elmlt rendszerben is jl lt. A jelenlegi jvedelme "20.000 Ft krl van havonta. Aki nem akar dolgozni, annak nem megy jl. Mez!gazdasggal is foglalkozik. 2 hektr fldje van. Felesge Szolnokon dolgozik, ABC elad. Azel!tt a Glya ruhzban dolgozott. Nem vagyok cigny gy#ll!, ms emberek el!tlete nem rdekel.

(24) 1. sz. interj, Tiszapspki, cigny 5" ves ffi. Intzetben nevelkedett csecsem! kora ta. Egerben lt "8 ves kora utn, majd hazajtt a szleihez Tiszapspkibe, szegnysg miatt kerltem intzetbe. Megn!slt, 6 gyereke van; 4 ve ment el az asszony. Nem tudom mirt. Nem szlt, elment. Nem kerestem. A gy.-ek mr nagykorak. Szakmjuk nincs. Alkalmi munkbl lnek. Lopnak. Mikor mit. Fekete munka van. ptkezsekre viszik !ket. ".000 Ft/nap A sriparban dolgozott 27 vet, 3 ve megsz#nt a munkaviszonya. Azta nem dolgozik. A felesge soha nem volt munkaviszonyban. 30 vig ltek egytt. Itt lenzik a cignyokat. Nem foglalkoztatjk !ket. A rendszervlts el!tt nem volt el!tlet. Most van

(25) 3. sz. interj, Tiszapspki, cigny nkormnyzat elnke. T-n szletett, 7 osztlyt vgzett, dolgozni ment a Bp-i ptszeti Vllalathoz. 73-ban n!slt. Elhelyezkedett a Sz-.i ldagyrban. Ott befejezte az ltalnos iskolt. Er!gppel kapcsolatos tanfolyamot vgzett, s llami gazdasgban helyezkedett el. Ott kivl dolgozi kitntetst kapott. Erre nagyon bszke, egyedl cigny ltemre. 7 gyereke van. A legid!sebb 23 ves, a legkisebb 7 ves. 2 gyerek most tanul szakmt. A feln!tt gyerekeknek nincs szakmja. A gyerekeknek nincs munkahelye. Id!sebb lnya taln el tud most helyezkedni. Az alkalmi fekete munkt kell megfogni. Elhelyezkedni szinte lehetetlen. A plyakezd!knek a legnehezebb. Felesge nem dolgozik. Soha nem volt munkaviszonya. Neki sincs jelenleg munkahelye. Volt egy rossz dntse. 90 derekn otthagyta az llami gazdasgot s egy magnvllalkoznl helyezkedett el. A vllalkozs cs!dbe ment. Azta munkanlkli. Van egy szerz!dse a kzp Tiszai Vzi Vllalattal vente 5-6 hnapra. Alkalmi munkkbl l. Nyron sokat dolgozik, hogy tlre tudjon. "0.000 Ft jvedelemptlt kap. Nyron hanyagolja az nk.-i munkt. Szerinte a faluban nincs el!tletessg. Jl megvan a m. s a c. Haragszik a mdikra. Mindig negatv dolgokat mutogatnak a cignysgrl. Nem azt kne.
73

94-ben indult a cig. nk.-i vlasztson. Bszke a tisztsgre. Keveset tud segteni. Tbbet akar tenni, de szvesen csinlja. A legnagyobb problmt az anyagi forrsok sz#kssgben ltja. Nincsenek problmk a roma lakosokkal. Segtsget csak beiskolzsra, temetsre tudnak adni. Mindig a polg. hiv.-lal egyttm#kdve. Felezik a kltsgeket. Nincs megelgedve a plyzati rendszerrel. Nem nagyon nyernek. A cig. nk. vett egy lncf#rszt, azzal vgtk fel a t#zift. gy 27 csaldon segtettek. T#zift a Kzp-Tisza vidki Vzgyi Igazgatsg egyttm#kdse megllapodsa alapjn szereznek. rteret megtiszttjk, cserbe munkabr a t#zifa. 4-5 csaldnak, mg fuvardjat sem kellett fizetni. Nagyon j a kapcsolata az nk.-tal s a polgrmesterrel.

(26) 4. sz. interj, T.pspki, cigny nkormnyzati kpvisel! Szabolcsi szrmazs. Nincs meg a 8 ltalnos. Egy ideig tglagyri segdmunks volt, majd Bp-re kerlt. "0 vig Pesten dolgozott az pt!iparban. Munksszlln lakott, ott ismerte meg a felesgt, aki ide valsi. Visszakltznek, 3 gyerekk szletett. 2 gyerek frjhez ment. A frjeik dolgoznak. Elvlt felesgt!l. Jelenleg van egy lettrsa. Jl megvan az el!z! felesgvel s a gyerekekkel. lettrsi kapcsolatbl is szletett " lny gyermek. Munkahelyek: pt!ipari vllalat 5 v, ldagyr "0 v, 90-ben leszzalkoltk reumatikus megbetegeds miatt (50%) 5.000 Ft nyugdj. Alkalmi munkkbl l. A csaldi letet is feljavtja a munka. Tlen nehz az let. Nincs biztonsg, mert nincs folyamatos munka. A rendszervlts el!tt jobban ltek. Volt munka. Tudtak llatot tartani, ptkezni.

(27) 5. sz. interj, T.pspki, 3 gyerekes csald, frj magyar, felesg cigny letkezds: anysnl. Vegyes hzassg. A frj magyar. A felesg fl cigny. Ez soha nem adott okot a veszekedsre, nem szmt a szrmazs. Ember legyen, frj mondta. A gyerekek nem tartjk magukat cignynak, de Ez nlunk nem krds. A falubeli cignyokkal nem nagyon van kapcsolatuk. A szomszdokkal j a viszony. Segtik egymst. A hz a fal egyik mellkutcjban ll. Rgi vlyoghz. Berendezse szoc.rel. A falon a gyerekek fnykpei. Nhny vig az anysnl laktak, majd OTP rszlet segtsgvel vettk meg ezt a jelenlegi hzat. A rszletet mr 2 ve nem tudjk fizetni. Ottjrtamkor tancstalanok voltak, s fltek az rverezst!l. Nem mernek bemenni az OTP-be trgyalni az adssgrendezsr!l. A hzat tatarozni kellene, mert a tet!vel v.mi komoly problma van. Erre nincs pnz. A felesg "9 vesen ment frjhez. Nincs meg a 8 osztlyos vgzettsge. Dolgozott btorgyrban, gngyleg gyrban, palackoz zemben. Mindentt segdmunksknt. A frj mez!gazdasgi gpszerel! szakmunks. Dolgozott mez!gpnl. 3 ve elkldtk. Azta munkanlkli.
74

Az letkrlmnyeik az utbbi vekben sokat romlottak. Nehz elhelyezkedni. Nem veszik fel sehov, mert reg, 45 ves. Vlemnyk szerint nincs a faluban cignyozs, alkalmazkodni kell az embereknek. Ha az ember nem tud beilleszkedni, akkor sehol sem j. A meglhets nehz. Jvedelem: 49.000 Ft. Ebb!l nem tudnak meglni. Hitelezs, ruhaseglyek. Hnap vgn mindig eladsodnak. llatokat nem tartanak. Vetemnyes kert van.

(28) 6. sz. interj, T. pspki, cigny csald A hz a falu mellkutcjban. Rendezett portk, kellemes utcakp. A hz s az udvar gondozott. A szomszdok magyarok. A hz teljesen belesimul az utcakpbe. Amikor sszehzasodtak, nagy volt a szegnysg, szba konyhban ltek hossz vekig. Kt gyerek, meg egy a hasamban. 76-ban kltztek ide. A szobk ragyognak a tisztasgtl. A felesg nagyon bszke a rendre: sok magyar mocsokban l. Ltom n eztet, jrok nha hzhoz takartani. 76-tl egyre jobban ltek. Mindketten dolgoztak a TSZ-ben. Tartottak llatokat, volt l, lovaskocsi. Szabadidejben a frj fuvarozott. A rendszervlts utn megsz#nt a TSZ. Megsz#nt a munkaviszony. Szp lassan, fokozatosan ismt elszegnyedtek. Nem tudtak az llatoknak takarmnyt venni, eladtk !ket. A lhoz s a kocsihoz nagyon ragaszkodtak, ugyan fuvar egyre kevesebb lett, de nha hozott kis pnzt. Az nkormnyzat eme vagyontrgyak megltre hivatkozva nem adott seglyt. Ma mr eladtk. Azta van nmi segly. Rgen is volt cignyozs, ma is van. A cigny nk. visszal a hatalmval. Ha kapnak plyzaton v.mit, csak a rokonoknak adnak, nekik nem. El!fordult, hogy nyertek plyzaton malacokat hizlalsra. Azt nem osztottk ki a cignyok kztt, hanem levgtk !ket, s eladtk a hst. A pnzt zsebre raktk. Pillanatnyilag " kiskor gyermek van otthon. Jvedelmk minimlis. Munkanlklii mr nem jr. Minimlis seglyb!l, csp.-bl. Gyvt.-b!l lnek. A felesg, ha hvjk, hzhoz megy takartani. Heti tlap ebdek: Htf!: tsztaleves vagy krumplistszta. Kedd: krumpli leves vagy krumplipacsni Szerda: gulysleves csirke szrnybl Cstrtk: paradicsomos kposzta Pntek: lecss nokedli, vagy tojsos leves, vagy przlis tszta, vagy tarhonya leves. Szombat: krumpli f!zelk, vagy tkf!zelk Vasrnap: kposzts leves. Vagy nagyon ritkn rntotths, fasrt krumplival Reggelik: Szalonna, bunds kenyr, pirts Vacsora: ebd maradk, ha van. A gyerek mindig enne. Most "2 ves. El!fordul, hogy nem tud mit enni adni. Ha este lefekszik, sokat gondolkozik az leten. Ha valaki hes, a hasrt lni tudna.

75

(29) 8. sz. interj, Hetvehely, cigny nkormnyzat elnke 40 v krli ffi. 3 ves, amikor a szlei vlsa miatt intzetbe kerl. K.-vron nevel!szl!khz kerl. 3 ven bell az apja megkeresi, s hazaviszi a Mecsekndasdi cignytelepre. Az apja a vastnl dolgozott. "977.-ig ott laktak. Ks!bb vettek egy paraszthzat. Az apa "5 ves korig nevelte 2 testvrvel, majd jra n!slt. A mostohval rossz, feszlt volt a viszony. Az ltalnos iskolt "7 vesen otthagyta, akkor volt 6. osztlyos. Erdszethez ment dolgozni szezonmunkra. Ott ismerte meg a felesgt. Nagy szerelem volt. F!lls munkaviszonyt ltestett az Erdszetnl. sszehzasodtak. Ks!bb volt ptkezsi lehet!sg, nagy tmogatssal. El!szr szolglati laksban laktak az erd! szln. ptkeztek. Azt hiszem CS laks. Bekltztek. A felesg egyms utn szlte a gyerekeket. Szinte folyamatosan Gyesen volt, majd hztartsbeli lett. A frj munkahelye 90.-ben megsz#nt. Azta vllalkoz. Ugyanott, ugyanazt csinlja, csak vllalkozi igazolvnnyal. Az letsznvonala vltozatlan, dolgozni kell. Kt nagy gyerekt tanttatja. Mindkett! Pcsen szakmt tanul. Azt mondja, igazi bartsg nincs, csak haszon van. Trehny az van a cignyoknl, magyaroknl, svboknl is. El!tlet inkbb csak az id!sebb genercinl tapasztalhat. bds cigny, hlye svb. 4 ve a cig. nk. elnke. Bszke arra, hogy politizl. A polgrmesterrel nagyon j a kapcsolat. Az volt az rzsem, hogy ez sokkal fontosabb, mint a cigny kpviselet. Nagyon bszke ri kapcsolataira. Szmra ez a kiemelkeds. A cignyokkal inkbb felgyel!. Hogy ne legyen gond velk. Minket szinte csend!rknt ksrt, nehogy olyan helyre menjnk be, ahol nem voltak felksztve a delikvensek arra, hogy mit kell mondani. El!fordult, hogy ki kellett jtszani, meg kellett szkni, hogy vgre kszlhessen egy igazi interj. Hosszasan fejtegeti, hogy a cigny - cigny kztt is van el!tlet. A bes cigny szerny, a kolompr cigny lop, csal, a zensz cigny ri cigny. Itt bes cignyok lnek. $k inkbb eladsodnak, mintsem lopjanak. A svb betarcsa amit a Hitler mondott. Magasabban vannak, de azrt jl megvagyunk.

(30). 9. sz. interj, Hetvehely, kszlt az orvosi rendel! vrjban magyar n!, 50 ves. ppen a meglhets nehzsgeir!l beszlgettek a vrban. Nehz az let. Egyre nehezebb. Sok a munkanlkli. Azok egy rszt, amg seglyen vannak, foglalkoztatja a helyi magnvllalkoz. Sokan otthon vannak. Kevs a munkalehet!sg. A krnyez! vrosok nem szvesen foglalkoztatnak vidkit, az tikltsg trts miatt. 30 ve l a faluban. El!szr a frj szleinl laktak, majd megvettk a bakterhzat. 5 gyereket szlt. Hztji volt s van, llatokat mindig tartottak. Mindketten dolgoztak, 8 ve a frj rokkant nyugdjas. A vastnl dolgozott addig. A felesg a helyi betonzemben vgzett nehz fizikai munkt. Annak bezrsa ta a Pcsi h!er!m#ben dolgozik.

76

Reumatikus megbetegedsben szenved. Szeretn magt leszzalkoltatni. Kb. 6 ve ott felejtette nla az egyik lnya 2 gyermekt. Azta a lnnyal kapcsolat nincs. A nagyszl!k nevelik az unokkat. Mr nehz. Kevesebb a trelem. Jvedelmk: az asszony fizetse 40.000 Ft, a frj rokkant nyugdja: 25.000 Ft, csp. 7400 Ft. Gyerektartst nem kapnak. A faluban szles kr#, j kapcsolatok, sszetarts van. Egy-egy lakodalom nagy esemny. Olyankor mindenki tudja mi a dolga. Jl megvan itt cigny, svb, paraszt. Fl a jv!t!l. Veszlyeztetve ltja szemlyes lett. El kne mennie rokkantnyugdjba, mert mr nehezen brja a munkt, ugyanakkor nehezebb lesz a meglhets. Pillanatnyilag van mellkes jvedelme. Csibszes, bszke mosollyal mesli, hogy van virgkertszete s htvgenknt onnan hordja Pcsre a temet! mell a virgokat eladni. Ez j jvedelem kiegsztsnek szmt.

(31) 9. sz. interj. (Bkksdi katolikus pap, ! ltja el a hetvehelyi lelkszi szolglatot.) Id!pont egyeztets utn, pontosan rkeznk. Kzvetlen, kedves, de rengeteg dolga van, most jtt meg a teniszezsb!l, s megy lovagolni. Fiatal, jkp#, sportos ffi. Inkbb jl men! vllalkoznak nznm. A telefon llandan csrg. Mindig flbeszakad meg sem kezdett beszlgetsnk. Kzli, hogy 30 perc ll rendelkezsnkre. Az id! eltelik telefonos csevegssel, majd nagyon intelligensen lerz bennnket, felajnlva egy szerinte sokkal rdekesebb beszlget! alanyt, aki a szomszd faluban tallhat, s rszt vett egy a Carits szervezsben tartott tanfolyamon, s egy vig egy cignylny segtsgvel gyakorlatilag szocilis munkt vgzett a trsg cigny lakosainak krben.

(32) 1. sz. interj, Ngrdmegyer, cigny csald 60 v krli hzaspr. A frj segdmunks, a felesg takartn! volt. sszetartanak. J volt az let, amg dolgoztak. 94.-ben kltztek ide. Egy panelhz "0. emeletn laktak. A dohnygyrban dolgoztak. 4 gyerekk szletett. Egyik fik 22 ves, n!s. J csaldba n!slt. Berendezett lakst kaptak nszajndkba. 20 ves lny kzgazdasgiban vgzett. Nincs elhelyezkedsi lehet!sge. Most megprbl a Munkagyi kzpont szervezsben tkpz!dni. "6 ves lny Tarjnban tanul szakkzpiskolban. $ fodrsz szeretne lenni. A kicsik mg ltalnos iskolba jrnak. Azrt kltztek ide, eredetileg az anys hzba, mert Egerben a panellakst nem tudtk fenntartani. A lelakott hzat rendbe hoztk. A frj idevalsi. 25 ve hzasok. Az eskv! utn egy vig itt laktak, de a felesg nem tudta megszokni a falut, Egerbe kltztek. $ odavalsi. Mindketten betegek. A felesg rokkantnyugdjas. A gerinct operltk. A frjnek szintn gerincproblmi vannak. Jelenleg jvedelem ptln van. Id!nknt, havi 5-6 nap alkalmi munkt vgez, k!m#ves mellett segdmunks. ".000/ nap.

77

A 20 ves lny elmesli, hogy a megyben sok helyen nem engedik be a cignyt a discba. Itt a faluban ez nem jellemz!, de itt is rezhet! a klnlls a cigny s a magyar fiatalok kztt.

(33) 52. sz. interj, Ngrdmegyer, magyarok. Id!s hzaspr. 5" ve hzasok. A bcsi 76 ves, a nni 74. Rgi tpus, nagyon szp csaldi hzban laknak. Gz, telefon van. 5" vvel ezel!tt a nni egy kzeli 5 hektros tanyn lt a szleivel, ott gazdlkodtak. Frje rendszeresen besegtett, ott ismerkedtek meg. A frj ebben a hzban lt, ahol most is lnek. Gazdlkodtak, nagyon sokat dolgoztak, a bcsi az veggyrban 2" vig. Gyakran el!fordult, hogy munka utn, jszaka ment ki a fldre dolgozni, pl. rozsot aratni. Ks!bb "2 vet dolgozott a TSZ.-ben. A felesg gyrban dolgozott 7 vig, majd elttte egy targonca. Rokkantnyugdjas lett. Ks!bb dolgozott a Tsz.-ben is. Jvedelmk: sszesen a kt nyugdj 43.000 Ft. A cignyokkal jl megvannak. A szembeszomszd cigny csald, klcsns segtsgnyjtsi kapcsolatban els!sorban velk vannak. A bcsinak fj, hogy 50 v utn 27.000 Ft a nyugdja, ms munka nlkli segly gyannt kap ennyit. Nagyon sok pnzt kltenek gygyszerekre. A szp hz, rszben rksg, a tbbit kegyetlen melval sszeszedtk. Gyermek nem szletett. Ma mr nehezebben lnek, mert nem tudnak dolgozni annyit. Kert, apr llatok vannak.

(34) 54. sz. interj, Hetvehely, Bogdn Jnos Hetvehelyi bes cigny egyeslet elnke. Az egyeslet "992-ben alakult, egszsggyi el!adsokkal kezdtk, prbltak szocilis problmkra is megoldsokat keresni. Az nkormnyzattal rossz a viszonyuk. Ez abbl ered, hogy egy id!re - csaldi problmk miatt elkltztt Okorvlgybe. Amikor lehet!sg nylt cigny nkormnyzat alaktsra, azt mondtk neki - az nkormnyzatnl -, csinljon nkormnyzatot Okorvlgyben. Az egyeslet szeretett volna munkt is vllalni, mg. termelst, de plyzatukat a cigny nkormnyzat nem tovbbtotta. Helyisget a kultrhzban kzmunkk fejben kaptak. Btorokat rszben az nkormnyzattl kaptak, rszben maguk vettk a klubjuk szmra. Az egyeslet rvn jrt klnbz! konferencikon. - Szerinte van j nhny analfabta a faluban, jelenleg csak autodidakta tanulsra van md. Sajt letr!l: most ppen elromlott. Tizenvalahny ve [?!] nincs munkahelye. Hatan voltak testvrek. Gyerekkorban mg a faluszli cignytelepen laktak. A mostani laksuk [az utcban az utols hz, a telepr!l kikltzskor !k ptettk] sem j: nincs alpinczve [alapozva]. Az apja az erd!gazdasgnl volt f#rszes, most mr nyugdjas. Velk l. Apjval, n!vrvel, kislnyval l egytt. $ cip!gyrban, szalagon dolgozott, amg a gyrat be nem zrtk. Volt egyni vllalkoz, erd!polst vgzett, de csak napi "-6 rai munka volt, ebb!l nem lehet meglni. F! krds szerinte a munkahelyteremts. gy vli, lehetne taln llatnevelssel foglalkozni. Mlt vben a Soros-tl nyertek pnzt, ebb!l tbb csald villany-

78

szmljt fizettk ki. [?] A falubeli magyaroknak jobb a helyzetk: vannak itt-ott fldjeik, azzal tudnak kezdeni valamit. Mg az llattartsrl: nem igen tudnak elkezdeni, mert a tp, egyb kltsg sokba kerl. Fldjk meg, ahol valami takarmnyt maguk meg tudnnak termelni, nincs. Vllalkozsba nem mernek belevgni. Rgebben kint a telepen tbbet tudtak termelni: az erdszet adott a dolgozinak fldet, amin kukorict, egyebet tudtak termelni. A cigny klubba egybknt magyar gyerekek is jrnak, mert magyar gyerek-klub egyszer#en nincs a faluban. Br most ppen lellt a klub is: vagy 3 ve semmi tmogatst sem kapnak. El!z!leg - 95 el!tt - orszgos trsadalmi egyesletek tmogatsbl kaptak pnzt, 2 ve nem kapnak onnan se. Hvjk !ket mshov, klnbz! rendezvnyekre, frumokra, nem tudnak elmenni, mert nincs r pnz. A falu eredetileg svb. A svbok nem jnnek ki a cignyokkal. Nem fogadjk el !ket. Ha elmennek valahov klcsnkrni, mris kibeszlik !ket. Azt mondjk, hogy bds, mocskos, kurva cignyok. Ezt azrt mondjk, mert nem dolgoznak [a cignyok]. A svbok tbbsge nem is beszl velk. Ki vagyunk dobva mindenhonnan. [Az informcik validitsa ktsges: benyomsom szerint elgg buta, s emellett rtartinagykp# fick.]

(35) 59. sz. interj, Tiszapspki, kocsmros asszony A kocsma 3 ve m#kdik; 3 vig ptettk, kifejezetten erre a clra. Csaldi vllalkozsban m#kdtetik. Eleinte jl ment, de " ve plt nem messze egy msik, most kzepesen megy, pp egy havi keresettel r fel. $ - az asszony - el!tte "5 vig folyamatos munkaviszonyban dolgozott a trkszentmiklsi baromfi feldolgoznl. Frje: korbban srkves, karbantart. Kb. "0 ve vltotta ki r az ipart. El!tte Szajolban, ldagyrban dolgozott, ott munkanlkli lett, ezt a szakmt tkpzsen tanulta. Jelenleg - "998 nyr - az orszgos cigny nkormnyzat kpvisel!je. 3 gyerek: fi, 24 ves, n!s, 3 gyereke van; lny, 22 ves, Szajolban dolgozik, felszolgl auts brban; lny, "4 ves, most megy Tiszafldvrra gimnziumba. A frje ideval, ! Tszegr!l jtt ide frjhez; gy kerlt ide, hogy nagybtyja itt lakott, tjrtak hozz, gy ismerkedtek meg a frjvel. Otthon aprjszgot tart, hzkrli kertje most nincs. Vettek 300 l fldet, idn van benne el!szr vetemny. A faluban a cignyok nemigen termelnek, nem tartanak jszgot; nem brnak vele. ltalban a faluban a cignyok rosszul lnek. Ahol sok a gyerek, mg nehezebben. Az emberek korbban eljrtak dolgozni. (Trkszentmikls, Szajol, Szolnok) Most nincs munkahely, vidkit nem vesznek fel. Cignyt mg gy sem: ha megltjk, hogy cigny, l!ttek. Rgebben nem gy volt. Kellett a munkaer!, felvettk a cignyt. A baromfi feldolgozban a zm cigny volt. Helyben nincs munkahely, most elmennek ide-oda, alkalmi munkra. Kukorict cmerezni az asszonyok; napi "000-"200 forintot kapnak. A faluban ltalban a cignyok s magyarok kztt nincs rossz kapcsolat. Ebben a faluban sose volt ellentt. Azt azrt gy mondjk a kis gyereknek, hogy cigny. De vannak cignymagyar barti kapcsolatok. Neki is vannak magyar bartai; a szomszdja is magyar, j
79

szomszd, segtenek egymsnak. De klnbsg azrt van: a cignyok kztt tbb a szegny. Ebben a faluban igazn gazdag cigny egy sincs. A teleplsi nkormnyzat nem tud segteni. (A finak mg azt a 6 hnap munkaviszonyt se tudja biztostani, ami ahhoz kellene, hogy tovbb kapja a jvedelemptlt.) Ha valahol mgis kap munkt (a fia), igen keveset fizetnek (15-16000 forint), kihasznljk a knyszerhelyzetet. A cigny nkormnyzat segt, amit tud, de kevs a lehet!sge. Annyit megtesznek, hogy minden vben elviszik a gyerekeket (60-70-et, majdnem mind) 2-3 napra valahova. Segtik a tovbbtanulst is (tandjjal, tanknyvvel, eszkzzel). gy vli, hogy a legtbb, aki akarja, meg tudja teremteni a meglhet!sget. (A lnya kzbeszl: azrt van, aki nem.) De mindenkinek el kell fogadni, hogy ! ki. Csak gy lehet normlisan ltezni. #k mindig magyarok kztt ltek; itt nem volt cignytelep. gy neveltk !ket, hogy nem lnyeg, hogy cigny vagy magyar. A lny: munkahelyn nem rzi, hogy cigny vagy nem. Jl megvan ott. A cignysgrl az a vlemnye, hogy nem ismerik a lehet!sgeket. Kulcskrds az iskolztats. A bartn!je most kezd labornskpz!t, 2 n!vre is oda jr, igen problematikus azonban, hogy mib!l fogjk tudni fizetni. [U.i. nkltsges kpzs.] Az asszony: Irigyek az emberek, a vilg hozza magval most ezt. A lny: azrt Pspki nagy rsze elg szorgalmas, ha van munkalehet!sg, kihasznljk.

(36) 60. sz. interj, Tiszapspki, polgrmester lett: Bodrogkzb!l indult. Ott hasonl arnyban ltek cignyok, gyermekkorban is cignyok kztt lt, ismeri !ket. Miskolcon jrt iskolba, a technikumot Bp.-en vgezte, majd levelez!n a miskolci kohmrnkit. 68-tl Trkszentmiklson dolgozott (felesge rvn kerlt oda), most is ott l. 84-t!l bejr tancselnk itt, 90-t!l polgrmester. (T.miklson el!szr a mg. gpgyrban dolgozott, hamar - "970-ben - bekerlt a vrosi prtbizottsgra. Tiszapspki instruktora volt, gy ismerte meg a falut. Amikor 84-ben a tancselnk nyugdjba ment, ! kerlt ide. 90-ben hvtk, kltzzn ki, a csald miatt nem vllalta, mgis megvlasztottk.) Jl rzi magt a faluban; az utbbi 4 vben vegyesebben. Sikerek s kudarcok is voltak. A faluban van egy rteg, akik azt szeretnk, hogy helyb!l legyen a polgrmester. $ egybknt prt nlkli. 89-ben kifutott alla a prt, azta prtonkvli. 90-ben a kisgazdk er!s kampnyt folytattak ellene, 94-ben rdekesen fordult: akkor a kisgazdk lltak mell, s balrl agitltak ellene. 94-ben olyan testlet jtt ssze, amelyik kpzettebb az el!z!nl, de becsvgybb emberek, akik uralkodni akartak. Kicsit z#rs a testlet m#kdse most is, nhny emberrel nehz egytt dolgozni. Az nkormnyzat helyzete: ahogyan fellr!l kezelik az nkormnyzatokat, nem igazn szvdert!. Finanszrozs: relrtkben cskken. Liberlis elv: a helyi bevteleket kell nvelni. Hogyan? ""0 felett a jvedelemptl, a gyerekek 80%-t ingyen kell tkeztetni; honnan lehetne helyi bevtel?

80

[Ottltnk utols napjn kimentnk a faluhoz tartoz tiszaparti dl!terletre. Tbbtucat ragyog, nem ritkn kt szintes villa, lthatan jl prosperl vendglt-ipari egysg. Helyiek szerint innen van bevtel; posszibilis a felttelezs. Ellen!rizni sajnos nem tudtuk.] Rossz helyzet#, szegnyed! falu. Demogrfia: 80-as vekig regeds, utbbi "0 vben magasabb szletsszm, nagyobb, mint ms, hasonl nagysg teleplseken. Ez nem a cigny gyerekek szaporodsa: a cigny csaldokban sem tbb a gyermek. S!t, a kt legnagyobb csald (7 gyerekes) csald egyike sem cigny. Erre utal az is, hogy a 97-98-as tanvben a cigny tanulk arnya - 40% - teljesen megegyezett az 5 vvel korbbival. Tavaly viszont - "997-ben - drasztikusan cskkent a szletsek szma. Ugyanakkor nvekszik az inaktv npessg. A termszetes szaporods a nagyobb szletsszm ellenre kicsi, de fontos, hogy a hallozs nem csak az id!s korakat rinti: sok kzpkor ember hal meg. Ezen bell is figyelemre mlt tny, hogy a cignyok kztt alig van id!s ember. (A cigny lakossg arnya egybknt "7% krli.) A falu szegnyedse: a rendszervlts kvetkezmnye. 90 el!tt a faluban nll gazdlkod egysg nem volt, de az emberek - a cignyok is - eljrtak dolgozni. (Az aktv korak kb. 80%a.) A leplsek miatt kikerltek, igen magas a munkanlklisg. Sokan mr kiestek a munkanlkli elltsbl. Tbben foglalkoznak otthoni termelssel (kacsanevels); napszmba (kapls, hagymatisztts) messze vidkre is eljrnak. Ez a magyarokat s cignyokat egyformn rinti! Fontos, hogy nagyobb birtok a hatrban sohase volt, a krptls sorn sok fld nem falubeliek kezbe kerlt. Nhny nagyobb birtokos ltrehozta a helyi Aranykorona mg. kisszvetkezetet, kb. "000 ha terleten. Kb. 20 f! lland foglalkoztatott, f!leg id!szaki munksokat alkalmaznak. Az nkormnyzat szerepe a munkanlklisg kezelsben tbb formban: - Kzhaszn munka; tavaly 80 f!, "998-ban is kb. ennyi, lnyegben azonban csak annyi foglalkoztatssal, hogy benne maradjanak a jvedelemptl tmogatsban. - Koordinl szerepe: munkalehet!sg s munkt keres!k kztt kzvettenek. Plda a gzberuhzs: a szerz!dsben rgztettk, hogy fizikai munkra csak helyi embereket foglalkoztathat a kivitelez!. Az nkormnyzat viszont vllalta felel!ssget az emberekrt (szerz!dsben!). Olyan sikeres volt az akci, hogy azta is az itteni cignyokat foglalkoztatja a vllalkoz. Ugyanezt csinltk a telefon bevezetsekor is. Vagy: Zagyvarkason most van felfutban - klfldi beruhzsban - egy baromfi feldolgoz. Az nkormnyzat szerzett err!l tudomst, !k szerveztk a faluban a munkaer!-toborzst. Egy buszra val embert (vegyesen magyarok s cignyok) biztosan foglalkoztatni fognak. Az elszegnyedshez mg: a munkanlklisg kialakt - nem csak a cignyok kztt! - egy olyan szemlletet, hogy lecskken az ignyszint, apr alkalmi munkkbl teng!dik, de bell erre a szintre. Cigny-magyar viszony: kialakult egy j egyttls. Hetvenes vek vgn felszmoltk a cignytelepet, a 80-as vek kzepn 96 cigny csald lt 80 hzban, a falu minden rszn. Amg munkban voltak, semmi problma nem volt. Az utbbi id!ben - munkanlklisg! er!sdik a cignyellenessg. A cigny munkanlkliek tbben vannak; tbbet ltnak az utcn; el!fordul, hogy a kocsmba mennek (2 pohr srre!). Iskolsokat is er!sebben kell segteni, ellenzik, akik nem kapnak seglyt, nevelsi tmogatst. Azt mondjk, hogy a msik gyerek sincs jmdban, ! mirt nem kap? Ha egy-kt ember z"rt csinl, hajlamosak ltalnostani. Szval mg jl megvannak, de ha a trend folytatdik, #0 v mlva nagy z"r lesz. N! a cignysgon belli ellentt is: a jobb mdban l!k, akik igyekeznek rendesen lni, lenzik a tbbi cignyt. (Volt, aki nevet vltoztatott, hogy ssze ne keverjk a lumpen cignyokkal.)
8"

Igazn gazdag cigny persze itt nincs, csupn egy konszolidlt anyagi helyzetet tudnak felmutatni; de pldul a jvedelmk nekik is csak annyi, hogy joggal krnek gyermekvdelmi tmogatst. Teht itt nem a jmd-bl szrmazik az ellentt, inkbb az letvitel klnbz!sgb!l. Alapkrds persze a munkahely. Ez ugyanis nevel is, szemlletet is forml. A nyolcvanas vek kzepn gyakorlatilag minden cigny gyerek elvgezte a 8 ltalnost, sokan tovbb tanultak. Az utbbi id!ben megint egyre tbben nem vgzik el a nyolc osztlyt. Holott a felttelek adva vannak. A csaldi motivci hinyzik: a munkanlkli szl! nem szorgalmazza a gyerek tanulst.

(37) 1. sz. interj, Ngrdmegyer, polgrmester Ez az interj nem tudott elkszlni, mivel a polgrmesterrel mg id!pontot sem lehetett egyeztetni. Elrhetetlenn vlt szmunkra. A munkatrsak nem tudtk megmondani, hogy mikor talljuk munkahelyn.

(38) 2. sz. interj Ngrdmegyer, jegyz! Ez az interj sem jhetett ltre, mivel ottjrtunk els! kt napjn nem tudtuk elrni munkahelyn, a tbbi ott tlttt napon pedig szabadsgot vett ki. A vele kszlt interj az el!kutats kapcsn kszlt. (Sikertelen interj alany keresseink alkalmbl mindig az volt az rzsem, hogy elzrkznak, nem akarnak nyilatkozni. Kellemetlen lmny: A polgrmesteri hivatal gyflvrjban gyfelet egyetlen alkalommal sem lttunk, viszont a vr kzepn minden alkalommal, egy nagy test", fekete ruhba ltztt, fegyverrel, mobiltelefonnal felszerelt !rz!-vd! ember lt. Bennem flelmet, szorongst keltett a ltvnya. Vele sem sikerlt interjt kszteni.)

(39) 3. sz. interj, Ngrdmegyer, cigny hzaspr. A falu kzponti helyn, takaros hzak kztt ll a hzuk. Ktszintes, frissen tatarozott. ppen egy nagytakartsba csppennk. A rendezett udvaron szell!znek az gynem#k. Bevezettek bennnket a nappali szobba. Ignyesen berendezett, brrsszel felszerelt, jmd benyomst kelti. "20 m2-es, 3 szoba, konyha, luxus mdon berendezett frd!szoba. 20 ve hzasok. 2 gyerekk van. A helyi Ktsz-ben dolgoztak hossz ideig. J id!k voltak, "6 vesen kezdtek dolgozni. Akkor mg ms vilg volt. Aki dolgozott volt pnze. De munkra is volt fogva mindenki. Aki nem tanult, annak dolgozni kellett.

82

Bdogos volt a frj. Betantott munks. Jl ltek. ptkeztek, flreraktak. 2 v alatt felptettk a hzat, berendeztk, ma ehhez "0 v kell. A felesg is a KTSZ-ben dolgozott. Rajtuk kvl ott nem volt cigny csald. J volt. Kikerltnk a falubl, ms vilg volt, sokat tanultunk. Alkalmazkodni kellett. Befogadtak. 89.-ben megsz#nt a munkaviszonyuk. " vig az veggyrban dolgoztak. Majd a frj a pesti volnnl dolgozott " vet, 7 vig mindketten a t#zhelygyrban kaptak munkt. Felmondtak nekik. Vltani kellett. Muszj volt. Tartani kellett az letsznvonalat. Zldsgboltot nyitottak a falu kzepn. Vllalkozsba fogtak. sokat rbasztunk Fontosnak tartotta, hogy hozzrt! emberekt!l tancsokat krjen. Nem szgyelli, hogy mstl tanuljon. Ennek ellenre vesztesges lett a vllalkozsa. Megtanult knyvelni. mert mgiscsak az a biztos, ha n csinlom. Ma mr megint knyvel!je van, de mr rti mit csinl, gy tudja ellen!rizni. B!vlt a profil. Szrazrut s italt is tart ma mr. 2 vig tanultak bele. Volt vesztesg sok, szgyen is p elg. Azt mondta magban: nem szmt nem hagyom magam, akkor is talpon maradok - Ma mr nagyon jl megy. Pontos anyagi helyzetr!l nem beszl. Az azrt kiderl, hogy azta vett mg egy zldsg boltot, amit a fia s a menye vezet. A falu zldsgelltsrl a csald gondoskodik. Elmondja, hogy sikernek oka, az alkalmazkods, s az odafigyels. Sokat tanultak a parasztoktl, amikor sszehzasodtak s bekerltek a cignytelepr!l a faluba. Megtanultk a kertet m#velni, llatokat gondozni, libt fosztani, stb... Tisztasg, becslet, alkalmazkods, ez a titka a boldogulsnak. $ is a cignytelepr!l jtt. Azt gondolja, mindenkinek meg volt a lehet!sg a boldogulsra. Aki lusta, annak gy kell. Hitellel segti !ket. Mindent ad hitelbe ami a boltban van, a szeszesital kivtelvel. Ma mr nem tartja a kapcsolatot a telepen maradtakkal. Sz#k barti kre van. Magyar s cigny egyarnt tallhat kztk. Ezekben az emberekben megbzhat. Szerinte a faluban j a cigny-paraszt viszony. Viszont cigny-cigny kztt n!ttek a feszltsgek. Rosszul rinti az orszgosan tapasztalhat fajgy#llet. rl, hogy itt ez nem tapasztalhat.

(40) 3. sz. interj, Ngrdmegyer, a helyi ltalnos iskola szoc. munksa (Cigny fiatalember, akivel mr az el!kutats sorn is kszlt interj) Az el!z! interj utn meglepnek az letkrlmnyek, ugyanakkor magyarzatot is kapok, nhny akkor rtetlenl nzett dologra. j ktszintes ikerhz. Egyik felben a csald magnvllalkozsa, egy pressz ll. A csaldi hz rendkvl ignyesen van berendezve. Jltre utalnak a trgyak, a btorok. (A kamra kb. 20 m2-es, polcrendszerrel, tele rakva lelmiszerrel, 3 mlyh#t! ldval, stb.) Az interj alatt vgig rzem, hogy nagyon vigyz minden szavra a fi. Szlei a helyi KTSZ-ben dolgoztak. Nagyon szp gyerekkora volt. ltalnos iskoljt a faluban vgezte el, j tanul volt. Majd elkezdett a Szentendrei tiszthelyettes kpz!be jrni, innen ks!bb tkrte magt sima gimnziumba. Annak elvgzse utn elhelyezkedett egy kzeli hetes iskolban, mint nevel!tanr. 88-97-ig itt dolgozott.

83

94.-ben sikeresen felvtelizett a Brcin szoc. munks szakon. Idn fejezte be. "990-ben megn!slt. Kt gyermeke van. A felesge a presszt vezeti. Jvedelme elmondsa szerint ssz: 60.000 Ft. Ebb!l lnek. Nagyon meg kell fogni a pnzt. A gyerekeit tanttatni akarja. Szerinte nincs a faluban el!tlet a cignyokkal szemben. Neki az a tapasztalata, hogy a helyi cignyok koszosak, tetvesek, nehz velk az iskolban boldogulni. A szl!k elisszk a pnzt. Lustk, nem dolgoznak...

(41) 3. sz. interj/B; az el!z! alannyal az el!kutats sorn kszlt A munkahelyen tallkoztam vele, a helyi ltalnos iskolban, ahol szoc. munksknt dolgozik. Utols ves a Brcin. Azt mondja a gyvt.-r!l, hogy az j elbrlsi rendszer jobb, mint a rgi, mert most oda kerl, ahov val. Rgen mindenkinek adtak. A problmt abban ltja, hogy nem lehet termszetben adni. Nem szereti, hogy a szl! kzhez kapja a pnzt. Szerinte nem arra kltik, amire val, hanem elisszk. Itt rdektelenek a szl!k, nem lehet hatni rjuk. A gyerekek nem jrnak iskolba, a tanuls nem rtk az utbbi id!ben. Volt egy KTSZ a faluban, az megsz#nt, sok lett a munkanlkli, otthon vannak, nem dolgoznak, a gyerekekre meg nincs idejk. Volna lehet!sg a cigny gyerekeknek tovbb tanulni. Mgsem teszik. N!s. Kt gyermeke van. A nagyobbik ltalnos iskols. 4 vig vodba jrt. Neki lesz lehet!sge tovbb tanulni, eslye van r, a szleit!l is ezt ltja. Kapjk !k is a gyvt.-t (lsd el!z! interj, anyagi helyzet) Jvedelem 38.000 Ft s csp. s jvedelem ptl, s gyvt. Az iskola segti a cigny gyerekek htrnyainak lekzdst, csak a szl!kkel nehz felvenni a kapcsolatot.

(42) Ngrdmegyer, iskolaigazgatn!. A gyerekek 75 %-a cigny. Most ez az arny szerinte n!ni fog. Sok a tizenves anya. A rendszervlts ta fellazultak az erklcsk. a gyerek neveli a szl!t Az iskolban ". 2. 3. osztlyban egsz napos rendszer m#kdik A gyerekek 3 tkezst kapnak naponta. 3 gyerek utn az tkeztets alanyi jogon jr. Az hes gyerek agresszv. A specilis osztlyok 90%-a cigny. Itt mindenkinek ingyenes, nk. ltal finanszrozott a tzrai. Az vodban az utols vben ingyenes az ellts. A htrnyos helyzet# gyerekeknek dlutni fejleszt! foglalkozsok vannak. Ezrt magasabb fejkvtt kapnak. Egyni felkszt! programok vannak hatresetek szmra. (debil/norml rt. kpessg) Lnyok hztartstant tanulnak technika ra keretben. Az iskola szeretn elrni, hogy az nk. nekik utalja a gyvt.-t, amib!l finanszroznk az ebdet. Az igazn szegnynek nincs segtsg. A tuds a biztos t, de ezt !k nem tudjk. Az igazgatn! abban ltja a felemelkedst, ha a cigny szakit hagyomnyaival, rtkrendjvel, kultrjval, s elfogadja a normlis rtkeket. Ebb!l a filozfibl kiindulva az egybknt zmben cigny tanulkat kpz! iskolban nincs helye a cigny kultrnak. Elkpzelhetetlen az igazgatn! szemben, hogy egy rendezvnyen mondjuk cigny tncot mutassanak be a gyerekek.

84

(43) Hetvehely, Orss csald. Nagyon vrtak bennnket. Nyitottak, szolglatkszek. A hz a falu szln ll. Cs laks. A padozat beton, a frd!szobnak csak a helye van kialaktva. Lomtrnak hasznljk. Kt szoba, konyha. Kt generci l egytt. A szl!k, kt fik, s az egyik fik felesge s kb. " ves kisbabja. A 8 ltalnost egyikk sem vgezte el. Amikor sszehzasodtak, mg a cignytelepen laktak. Oda visszavgynak. Ott szabadsg volt. Itt van kertjk, de nem m#velik. Nem rtenek hozz. Meg drga a vet!mag. Az erd!ben tudtk, melyik gomba, melyik bogy ehet!. Senki nem mondta meg, hogyan kell lni. Most mr tudjk, de ez nem j let. A gyerekeket mr minek tanttatni, gysem tudnak elhelyezkedni. Pnz sincs r, drga az utazs, knyvek. Elkpzelhetetlen. Nincs jvedelmk. Nmi segly, fekete munka. 89-ben megsz#nt az erdei munkahely. Kivltottk az ipart. Vllalkozk lettek. gy dolgoztak az erd!ben. Aztn jtt az adfizets. Azta sem rti, hogy hogy nem, de annyi sok pnzt krtek, meg mg bntetst is kellett volna fizetni. Azta is trleszti ennek rszleteit. Persze amikor tudja. A vllalkozst visszaadta. Nem megynk egyr!l az egyre. Az llamnak kne tenni valamit. Mi itt a Tancstl mindent megkapunk, ami lehetsges. Mindenki meghallgat, mindenki segt, de nem elg. Szegny itt, cigny, svb, magyar. Tessk idehallgatni: jobb volt a Kdr idejben. Isten nyugosztalja szegnyt.

(44) Gvavencsell!, CSOPORTOS INTERJ, magyarok. 5 f!: mozgskorltozottak egyeslete vezet!je, cip!ipari munks, fiatal ffi, id!sebb ffi, egyetemi hallgat n!. Sok a baj a cignyokkal. Flnk t!lk. A gyerekeink is flnek. lt. iskolban taknyos klyk verekszik, nem engedi be a gyerekeket a WC-be, aztn, ha a magyar gyerek szl, akkor a cigny megfenyegeti, hogy na majd szlok az apmnak s az sztveri a fejedet. Meg vannak flemltve a gyerekeink. A cignyokba beljk van nevelve. A tanrok is flnek t!lk. Nem tudjk a gy.-ek megvdeni magukat, flnek a bandktl. "k a koszba rzik magukat jl. Vannak jogaik, de ktelessgk nincs. Tudom, hogy osztottak ki nekik fldet, mit kezdtek vele. Semmit. Kevs tud emberi mdon lni. A rgi rendszerben, azrt nem gy volt. Tudtak az emberek rvnyeslni. A cigny is mshogy lt. ptkeztek, s fizettk a rszleteket. Abban az id!ben nem voltak ilyen kirv esetek. Volt munkalehet!sg. El tudtak helyezkedni, az emberek, meg is voltak fizetve Mi van ma? Dolgozni kell, ha van mit. Az rak mennek flfele. Itt van csak a rezsi. Nem lehet normlisan meglni. Elszabadultak az rak. A rezsit kifizetem, alig marad pnz. Az let is sokkal drgbb mint a vrosban. Itt alig van bolt. Ha vsrolnom kell valamit, utazhatok drga pnzen. A tyk itt sokkal drgbb mint a vrosban. Pedig itt l. A tojs 2-szer annyi, pedig itt tojja a tyk. A kenyr is drgbb, pedig itt stik. A Fidesz is mindent grt. Nem hiszem, hogy tartja. Nem tudom, mi lesz az ingyenes oktatssal. s mi lesz a knyvekkel, a kollgiummal? (Hosszas meditci az iskolaszerek rairl.) A zldsgek is drgk, a mez!gazdasg kockzatos s nagyon drga. Meg szoktam termelni, mert mshogy nem tudok, de kockzatos. Enlkl hen halnk. Az emberek fsultak. Rgen tallkoztunk, rltnk egymsnak. Ma
85

tallkozunk, akkor panaszkodunk. Nincs kedvnk beszlgetni. Megfogytak a trsasgok. Mindenki a maga bajval foglalkozik. Az a fontos, hogy hogy lem meg a hnapot, az iskola kezdst, ki tudom-e fizetni a rezsit, tudok-e cip!t venni a gyerekemnek, mert mr lerohad a lbrl, s akkor mg hol vagyok n? Mikor voltam fodrsznl? Mikor vettem egy rongyot magamnak? Mikor engedhetem meg, hogy ha beteg vagyok tppnzre menjek? s mib!l veszem meg a gygyszereket, ha ne adj Isten beteg v.ki a csaldban? s mi van a fiatalokkal, az letkezd!kkel? Mib!l tudnak lakst venni? OTP? A pedaggust provokljk a cignyok. Pedig segt nekik, felltzteti !ket. Sokszor kiborul. Otthon ordt. n nem hagyom magam. Egyszer megfenyegettek. Megmondtam. Itt vagyok, tegyl velem, vagy a frjemmel, amit akarsz, majd megltjuk mi lesz. n a rend!rkt!l is megkrdeztem, hogy hogy viselkedjnk velk? Nem tudtk megmondani. Ht n megmondom, mit csinlok. Ha megyek az ton autval, !k stoppolnak, (mg egyszer nem dobljk meg az autmat k!vel), kiteszem az indexet, mintha meg akarnk llni, s eltm !ket. El n! n eltm azokat a nagy dgket. A magyarokkal is baj van, akik bekltznek a vrosbl. Idejnnek. Rszegesek. Felhgul a lakossg. Azt gondoljk itt olcsbb az let. Eladjk a lakst s itt vesznek olcsn. Lumpok. Nem tudjk megfogni a pnzt, nem tudnak dolgozni. Rgen ez a falu virgzott. Volt mez!gazdasg, KTSZ-ek, munkalehet!sg. Ez egy gazdag falu volt. Ms volt. J volt itt lni. TSZ. Stb. A 90-es vekben az olajvlsg idejn kezdett itt romlani a helyzet. Nem hirtelen, szpen lassan romlott a helyzet. Igen, n is, amikor hazajrtam az iskolbl, mindig ms kp fogadott. A Ktsz m#kdtt, az orosz mindent megvett. Nem a min!sg szmtott, hanem a mennyisg. Most a min!sg a fontos. A piacokat elvesztettk. A mez!gazdasgban is baj van. Mr nem megy az alma. Azt sem tudjuk eladni. Milyen gazdasgpolitika van? Mi az, hogy tltermels van. Mirt nem mrik fel a termelst? A piacon rohad a krumpli, s importot fogyasztunk. A statisztikai adatok hazudnak. Tervezni, szervezni kne, tfogan. Persze mindenki csal, mert az ad. Nehz felmrni. Mrt kellett felszmolni a Tsz.-t? Nagyon sok embernek adott munkt. Az se volt j, amikor bevertk a npet a TSZ.-be. Mire belejttnk, sztvertk. Mikor megsz#nt, nem a kisember kapott bel!le, hanem a bennfentes, a nagyember. $ gazdag lett, nagyon. Privatizls. sszebeszltek s hatalmas vagyonokhoz jutott. Volt t!kje. Aki most meggazdagodott, egy se becsletesen gazdagodott meg. A kapcsolataik ki voltak ptve. gy jutottak mindenhez. Most nincsen kzprteg, hanem nagyon gazdag van s nagyon szegny. (polmia a svbsgrl, azok apadsrl, a megvltozott helyzetr!l, leplt gazdasgrl. $k szorgos npek most is, csak nem tudott gy kalkullni ahogy kellett volna. $ sem tudja kiszmtani a dolgokat)

86

(45) 6. sz. interj, Ngrdmegyer, kocsmros, cigny "4 vesen dolgozott a Tsz.ben, "7 vesen KTSZ, kitanulja a bdogos szakmt. M#vezet! lett. 32 vig ott dolgozott ott. A rendszervlts utn feloszlott. Az j tulajdonos elkldte a cignyt. J vilg volt. Szeneskannkat, szemetes kukkat, csatornkat gyrtottunk. Nagyon szerettem. Most nyugdjasknt, a nyugdj mellett kisegtek a felesgem nevn lv! kocsmban. 62.-ben hzasodtunk ssze. El!szr az anysnl laktunk a cignytelepen. Kardos asszony volt az anys. Nem akarta a hzassgot. Szktnk. Utna mr nem volt mit tenni. Befogadtak. Aztn sokat kellett grclni, mg lakst ptettnk. Nehezen ment mr a telket is megvenni. Jogi vita volt. Megnyertk. Nehz dolog volt. A prtbizottsg sokat segtett. Kaptunk klcsnt, tudtunk pteni. Ott volt minden anyag, mire elkezdtnk ptkezni. 95.000 Ft klcsnt kaptunk. Sokat dolgoztunk rajta. Volt lehet!sg. Ami kellett, megkerestk. Dolgoztunk, flre tettnk, s meg lehetett lni bel!le. 74-ben ptkeztnk. Ktszintes, gynyr# hzat. Most a fiataloknak sokkal nehezebb. 2 gyerek 4 unoka. 65-ben 68-ban szlettek. A lnyom gyors s gprst tanult, s varrn!. A fiam technikumba jrt. Most ptsi vllalkoz. Jl lnek mindketten. A frfi 50%-os nyugdjat kap. Azrt fogtak a vllalkozsba. Ez jl kiegszti a kosztpnzt. llatokat tartanak. Csirke, liba, kacsa, diszn. A zldsgeket megtermelik. Nincs gond a meglhetsre. A gyerekeket nem kell tmogatni. Mg az unokk ajndkaira is futja. A faluban itt lenne el!tlet, csak nem merik. Van itt egypr nagyon gazdag cigny vllalkoz. Ht az a kezbe tartja itt a dolgokat. (Itt megkr, hogy kapcsoljam ki a magnt) Ezeket nem lehet lebdscignyozni. Szp is lenne. J emberek ezek. Vdik a cignyt. Amikor a polgrmester a sajt fldjre kldte a cigny kzmunksokat dolgozni, akkor is kihvtk a TV-t Az az igazsg, hogy lnek itt mg putriban cignyok. Azok maguk tehetnek a sorsukrl. Itt a Kdr rendszerben mindenkinek megvolt a lehet!sge a munkra, a hzptsre, a felemelkedsre. Mirt nem tettk? Megmondom. Lustk voltak, bds volt a munka. Nem mondom, most ms a helyzet. Ha vltoztatni akar, akkor most mr nagyon nehz. Nzze! Ezek a vllalkozk azrt nem felejtettk el, honnan jttek. Ha cigny halott van segtik a csaldot. Pnzzel, torravalval. Ha munks kell az ptkezsre, a sajt fajtjukat viszik napszmba. Nagyon sok cigny jut gy meglhetshez.

(46) 1. sz. interj, Ngrdmegyer, fiatal cignyasszony. A szleim korn meghaltak. Van 8 testvrem. Miutn anym meghalt, 4 testvrt n neveltem. Nem engedtem !ket senkinek. Ms csak pnzrt akarta. "7 vesen frjhez mentem, 3 gyerekem szletett az els! frjemt!l. Elmeslem mi trtnt, de nem fognak neki rlni. n dolgoztam a KTSZ-ben, a frjem itthon volt, ivott, lazslt, tekzett. n nagyon szerettem dolgozni. Mr 7 ve nem dolgozom. Adtak v.mi jradkot, a KTSZ megvettk. Nagyon j volt ott az elnk Az most Juing. Mr ilyenekre nem telik, mint mi. Pedig rokonok. Nem segtenek senki szegnyt. Ezek a Juingok a szegnyekb!l gazdagok. Vllalkozk Budapesten. ptkez!k. Elvllaljk a munkt, viszik a szegny cignyt, !k kapnak 2000 Ft-ot emberenknt, s fizetnek "000 Ft-ot. A jvedelem maguk fel van hzva. gy volt a KTSZ-ben is. Itt annyi baleset volt. Nekem is elvitte az ujjamat. Az n hibmbl llaptottk meg. Nem fizettek rte.

87

Dolgoztam 78-80-ig Aztn gyes. A frjemet elkldtem magam helyett dolgozni. Aztn jba lett az unokatestvremmel. Szrny#. Nagyon fjt. 3 gyerekkel itt hagyott. Aztn hol egytt, hol kln. Megint terhes lettem. Megint sztmentnk, megint sszejttnk. Megint terhes lettem Augusztval. Megint sztmentnk - Vgleg elvltunk. Nem adott soha gyerektartst. Ez a msodik hzam, amit vettem. Nem krtem a tartst. Csak a tjkra ne jjjn a gyerekeknek. A tjkra ne jjjn. Nehz volt ember nlkl. Nagyon. Jrtam szedrezni, csipkzni. 4 vig ember nlkl. Szar volt az egsz. Egy vllalkoz elvette, ebb!l kerestem jl. Akkor jobb is volt, de tlen szar volt az let ember nlkl. Nyron mg elmegy, de a tl, a tzel!... A msodik ember ez tiszta vicc volt... A sgorn!mnl ismertem meg. A sgorom az adogatott el minket, hogy ez nagyobb tehn, ez tbbet r, szval vicc volt, de ! ott volt, vicceltnk, s sszejttnk. gy trtnt. n thvtam kvra, tjtt jliusban. Szeptemberben sszejttnk. gy szletett Erzsike, majd a kicsi. Ez j ember. Jl vagyunk. Nem lettem a felesge. Ha lni akart velem, gy is j. Sokat segtnk egymsnak. Ez j ember. Nem iszik, segt, a pnzt hazaadja. J ez. gy meg lehet lni. Meg a hitelezs. Mindent megcsinl a hz krl a portn. n mg egyszer nem vlok. Ha lni akar velem gy is l, ha nem akar gy is j. n nem ktelezem, nem vagyok szemtelen. Ha mr megvannak a gyerekek, gy is flnevelem !ket, akr keservesen, akr nem. Lopni mg nem loptam, betrni mg nem trtem, gyhogy amit keresek, amit kapok, abbl lek. Meg a hitelezsb!l. Jelenleg a jvedelem ptlbl az 9500 Ft s fekete munka a promnak kb. havi 20.000 Ft. $ megy itthonrl reggel 6-kor, s nem jn haza este 7 el!tt. 5 napot dolgoznak. sszes jvedelem 50.000 krl, a kiads kb. 40.000 a hitelre, meg a bolt, a zldsges, a hs, ezt hitelezem, aztn hnap elejn kifizetem. Van a villanyszmla, OTP stb. Marad 5000 liszt, zsr, sampon, stb. Itt a polg. mester haragszik a kisebbsgre. Nem ad seglyt. A hlgy 38 ves. 4 ltalnost vgzett. Ezt az letet a kutynak nem kvnom. Neveltem "0 ves korom ta a testvreimet, majd frjhez mentem. Mindig itt ltem. Most ez a hz, amit tavaly vettem els! jliusba, mind a kett!. (Kt szoba konyhs igazi cigny putri. Vlyog, semmi ms, mint t"zhely, gyak, gynem" el!l, fst, legyek, az ablakokon nincs veg, hanem nejlonzacsk stb. Utlom a putri szt, mert ez nem volt koszos, nem volt rendezetlen, de nincs r ms szavam.) Ebbe a msik hzba belefrnek az gyak. Itt lnk 9-en. A szembe hzba f!znk. Ez j hely. Itt nem verik a gyerekeket. Itt kimehetnek az udvarra. (Falu szli utca. Megkzelts fldes ton. Gaz, nehezen jrhat. Ez volt rgen a cigny telep. Ma gy hvjk, hogy cignygdr.) Itt a magyarok kzl van aki segt, van akire nagyon sokat szorultam. $k rendesek. Ha baj van, n is megyek, segtek. A frjem is. Aztn ha pnz kell, adnak, aztn van aki nem rendes. Van aki lenz bennnket, de a cigny is lenzi a magyart. Mostanba tbb a gy#llet. Ahhoz kpest az a rendszer ms. Nem volt ennyi lops, ennyi betrs. Szval sok a lops. n semmit nem veszek el, amit ne krnk. De er!sdtt a gy#llet. Tbb a lops is a mai vilgba. De a cigny tbbet lop. Ez van. Ez tagadatlan dolog. Rosszabb ez a vilg mint a rgi. Most kevesebbet esznk, drgbb a hs. Ma mr alig esznk. Meghozom, ami kell a boltbl. Most nagyon nehz. Nem vlogatunk. Macsnka, (paprikskrumpli) savany zldbab, holnap nokedli lecsval, Tegnap nokedli. Naponta 3 f!zs. Rgen msabb volt. A karcsonykor nagyobb fa volt. Volt rajta sok szaloncukor. Most mr sokba kerl. Olyankor van lesttt hs, tlttt kposzta, stemny. Ma ez a htkznapokban nincs. Rgen volt.

88

(47) 4. sz. interj, Ngrdmegyer, cigny Id!s ffi. Ma csodlatos fafaragsokat csinl. Itt szlettem cigny szrmazs csaldbl. A cignytelepen ltem. Megalaktottk apukmk a KTSZ-t. $ lett az elnke. 3. osztlyos voltam, amikor bekltztem a faluba a csalddal. 8. osztly utn ipari tanul lettem a st!iparban, aztn lelmiszeripari technikum, aztn vast, lakatos tanonc, dolgozs mint lakatos. Aztn apm meghalt, utna tbbet kerestem, mint amikor apukm volt az elnk. Aztn privatizls. Az j elnk nyrta a csaldot. El!szr nekem kellett eljnnm, aztn a tbbieket is nyrtk. Mindenkit, minden cignyt elkldtt. Rgen megvolt a meglhets. Sokan ptkeztek. Cigny, paraszt jl jrt. A mostani tulajdonost a cignyok iskolztattk ki. Elkldtt mindent cignyt. (Hosszas ismertets az aps munkssgrl a felesg ltal. A frj beszl kpeir!l, arrl, hogy kiknek adott kpeket, milyen kzintzmnyeknek, s hogy ki minden nagysggal jban van.) A Ktsz utn Budapesten dolgozott a Medikorban. Munksszlln lakott. Ott megbecsltk, soha nem reztettk vele cigny szrmazst. Hazajttem, mert hinyzott a csald. Salgtarjni t#zhelygyrban lett mes. Msfl vig volt, aztn otthagyta. Elment a T#zhelygyrba, ott volt egy vig. Ott mr, hogy mondjam, el!szedtk a szrmazst. Ott kevesebb volt az rabrem, mint a magyarnak. Piszok hely volt. Ks!bb elment a sgor ptsi vllalkozshoz m#vezet!nek. Ott jl kerestem. Aztn lerobbantam s nem mentem n 3 ve sehov. Beteg lett az izletem. A fiam is vllalkoz. Neki is szoktam segteni. Most mr rokkant vagyok. Csinltunk ilyen diskont boltot az udvarban, de nem brtuk a sok npet az udvarban. sszesen van 25.000 Ft-unk, de a Gy!z! tmogatott s tmogat is minket. Mindent adnak. A fiamnak is vettek lakst. Nagyon rendesek a testvrk. Segtenek. Nem mondom, mi is dolgozunk nekik. Rgen a KTSZ rvn nagy volt az sszetarts. Tnccsoport volt, prba, mulatsg. Ide figyeljen, mi orszgos versenyt nyertnk. Ez a generci mr ms. Ezek mr msok. Mi Pesten egytt lptnk fel az Aradszkival, az m, s a Ruttkai va ltz!jben kszl!dtnk fellpni. Hrnk volt na. Fellptnk az Arany Bikban is Debrecenben. Nagyon sokat utaztunk. Gynyr# ruhnk volt. Magunknak varrtuk. Sajt ruhnk volt. Nem a klcsnz!b!l hoztuk. A felesg is a KTSZ-ben dolgozott mint mes. "5 ves volt az asszony, a frj "7 ves. Megszktnk, mert a szl!k nem egyeztek meg. Aztn 2 nap mlva hazajttnk, aztn mr megtrtek a szl!k. Terhes is lett az asszony. Ht gy volt. Akkor ez volt a divat. 36 ve egytt vagyunk, de mg kln nem voltunk. Nagyon egymshoz hzunk, a gyerekeinknek mr volt dinom-dnom lakodalom. Mr nem szknek meg. Most mr papos eskv! van. Na, az neknk is volt a vasrnapi nagymisn, aztn meg volt ebd. De az n fiamnak olyan lagzit csinltunk, hogy csuda. Aztn jttek a gyerekek. Mi dolgoztunk. Gynyr# kt szp fiatal csaldom van. A gyerekeket hiba irattuk be tanulni, otthagytk az iskolt. Elmentek dolgozni. Jl n!sltek a fik. Gazdag lnyokhoz. J csaldok. Nagyon szeretem a menyeimet. A fik is a Juingoknl dolgoznak. Disznkat tartanak. Mindig is gazdlkodtak. Vetemnyes is van. Jl lnek, de tudjk, hogy a Juingok nlkl bajban lennnek. A mlt rendszerben knnyebb volt. Most nem lehetne ptkezni, nehezebb az elhelyezkeds.
89

(48) 5. sz. interj, Ngrdmegyer, cigny. 50 krli n!. A gyerekkor az olyan volt, hogy csak volt. Akkor a kevs pnz is tbbet rt. llatokat tartottunk. Most 7000 Ft jut a havi kosztra. Akkor meg tudtuk venni. Mg 92-ben is jobban tudtunk vsrolni, mint most. ntdben dolgoztam. Nem volt knny#, de meg kellett csinlni, ha akartunk v.mit. Szrakozni jrtam, mentem a tbbi fiatallal, aztn mr rosszabbodott a munkakr. Elkerltem a Salgtarjni t#zhelygyrba. J volt kimozdulni a falubl. Nha elmentem a blba. Frje s 3 nagykor gyereke van. A rgi cignytelepen lakik. A gyerekek munkanlkliek. Jrnak napszmba. A felesg dolgozik a t#zhelygyrban, a frj munkanlkli. Nem volt lagzi, csak szktek, aztn ksz. Szegnyek voltak. Az asszony ma mr bnja. Ez egy kzepes ember. Annyira azrt nem rossz ember, de nha kiabl, veszekedik. Akinek esze van, nem szl erre a vilgra gyereket. Bajban vannak, mert elmentek kezesnek egy OTP hitelfelvtelhez, s az ads nem fizet, most rajtuk akarjk behajtani. Tancstalan. Fontolgatja, hogy felmond a munkahelyn, hogy ne tudjk vonni a fizetsb!l. De akkor mib!l lne? Most mr nem lehet htra rakni pnzt. Egy vasat sem. Rgen tartottak llatokat, most nem tudnak, mert nincs pnz tpra. A gyerekeit beratta tanulni ipariba, de mindegyik otthagyta. Nem szerettek tanulni. Kb. 39.000 Ft-b!l lnek. Ebb!l 7000 klcsn, 5000 Ft villany, "000 vz. Ht mindig hitelb!l lnk. Megynk hnap elejn, kifizetjk a boltot, marad 7000 Ft. Az mire elg? Semmire. jabb hitel. Ez van. Nem tudom mi lesz. Vgem lesz. Neknk senki nem segt. A Juingok meg rajtunk gazdagodnak. A parasztok lenznek bennnket. Ha valamit lopnak valahol, jn a rend!r. Nem bnnm, ha elkldennek a munkahelyemr!l. A vgkielgtsb!l lerendeznm a OTP tartozst, a munkanlklib!l meg fizetnm a villanyt meg a vizet. Az j lenne.

90