You are on page 1of 11

T hc Sketchup bng hnh nh Tp 2 - Thit k kin trc xy dng vi SketchUp v Vray

Ni Xut Bn Tc Gi Ngy xut bn S trang Kch thc Trng lng Hnh thc ba S ln xem More Sharing ServicesChia s|Share on facebookShare on myspaceShare on googleShare on twitter Gi ba : 85 000 VN Gi bn: 85 000 VN : Nxb T in Bch khoa : Phm Quang Hin : 2013 : 364 : 16 X 24 cm : 450(gr) : Ba mm : 2104

Gii thiu v ni dung:


y l tp 2 trong b sch hng dn s dng SketchUp v Vray phin bn 8.0. Sch hng dn khai thc s dng SketchUp v Vray phin bn mi nht 8.0 trong v phi cnh v Render. Cc bi tp u trnh by tng bc, minh ha bng hnh nh gip ngi hc d theo di v thc hnh.

SketchUp Pro l mt chng trnh ha kin trc tuyt vi, d hc cng nh d s dng. Ngay t khi xut hin vo nm 2000, SketchUp gip cho vic phc tho v thit k tng c thun tin, chng trnh tp hp nhiu cng c tin ch gip cho vic th hin tng cho vic phc tho nhng phi cnh trong kin trc. ng dng trong Sketchup rt linh hot. Chng trnh ot nhiu gii thng v thit k sng to v c nhiu ngi cng nhn. SketchUp p ng rt tt nhng yu cu ban u giai on s phc tng, trnh din s b vi khch hng hoc tho lun ni b trong nhm thit k Bc u, SketchUp c cc ngnh cng nghip kin trc v xy dng chp nhn, nhng qua thi gian tr thnh mt

cng c khng th thiu i vi nhng nh thit k sn phm, thit k ni tht, cnh quan v thit k vn, cc nh quy hoch th, cc o din phim v nh ht, cc nh pht minh, thit k tr chi v nhiu ngh nghip khc. Nhn chung, y l phn mm ha 3D chuyn ng dng vo thit k s phc v xy dng m hnh. Chuyn ny l tp 2 nm trong h sch Hng dn s dng ShetchUp Pro 8.0. Nu tp 1: T hc SketchUp 8.0 bng hnh nh ch yu trnh by cch khai thc cc cng c c bn ca SketchUp Pro 8.0 th trong tp 2 Thit k kin trc SketchUp v V -Ray gii thiu ti bn c cch khai thc cc cng c hay s dng trong SketchUp mc chuyn su, cng nh khai thc V-Ray mt Plugin ca SketchUp chuyn dng Render trong SketchUp cng nh cc chng trnh kin trc khc nh 3ds. NI DUNG: sch bao gm 2 phn vi 17 bi tp. PHN 1: Gm 11 bi tp hng dn thc hnh vi SketchUp Pro 8.0, gii thiu cc cng c trong SketchUp mc su hn gip bn c khai thc c hiu qu SketchUp trong cng vic. PHN 2: Gm 6 bi tp hng dn thc hnh vi SketchUp Pro phin bn mi nht 8.0 cng cch ci t v s dng chng trnh V-Ray chuyn dng render (din hot) m trong tp 1 cha trnh by.

Sau y l tm tt ni dung cc bi tp trong sch BI TP 1: CC THAO TC C BN TRONG SKETCHUP Hng dn thc hnh cc cng c c bn trong SketchUp, t bn c th thc hnh cc bi tp phc tp hn trong nhng bi tp tip theo. BI TP 2: S DNG CNG C CNG C MOVE/COPY Bi tp hng dn cch di chuyn v sao chp cc i tng trong bn v vi cng c Move/copy. Ngoi ra, bi tp cn trnh by cch di chuyn i tng n nhng v tr c th, gip cc bn khai thc cc tnh nng ca cng c Move/Copy v qua khai thc cc tnh nng ng dng vo cng vic thit k. y l nhng ng dng rt hu ch trong vic thit k, trong khi tm hiu cc bn cn thc hnh thy r cc tnh nng trong tng thao tc, cn lm c th tng ng tc qua nm r hn cch thc hin. BI TP 3: S DNG CNG C OFFSET Bi tp n gin ny s gii thch cch s dng cng c Offset. iu ny rt c ch cho vic to nhng bc lan can v nhng mi nh c tng thng nh ln trn.

BI TP 4: S DNG CNG C FOLLOW ME Follow Me l cng c tng i hi phc tp trong SketchUp, nhng thng qua bi tp ny bn c th thc hin chng mt cch d dng v nhanh chng.

BI TP 5: TO DC CA MI NH Bi tp s trnh by vi bn cch to cc dng mi nh cho c ngi nh, gi cho tt c cc dc mi nh cng mt mc .

BI TP 6: HNG DN THIT K MI NH Mt trong nhng kh khn trong thit k xy dng c th l mi nh. Bi tp hng dn thit k mi nh nh hnh bn lm quen vi cc cng c trong SketchUp.

BI TP 7: TO GROUPS V COMPONENTS Mt trong sc mnh ca SketchUp l tnh kt dnh, cc mt t dnh vo nhau, v nhng i tng t lin kt vi nhau. Cch lm cho cc i tng c lp vi nhau l s dng nhng lnh nhm (Groups) hoc to cc thnh phn (Components) cho tng i tng.

BI TP 8: S DNG CHC NNG INTERSECT WITH MODEL Hng dn s dng Intersect with Model mt trong nhng cng c trong SketchUp cho php thc hin chc nng to s kt hp gia cc i tng giao nhau, ng thi to nt ct cho i tng. L cng c rt hu ch cho vic bn to nt ct giao nhau gia cc cnh.

BI TP 9: S DNG CHC NNG COMPONENT Bi tp ny tng t nh bi tp s dng Intersect with Model, n c chc nng sao chp hng lot vi cng khch thc v khong cch.

BI TP 10: NHP V XUT FILE Sc mnh ca chng trnh ha khng ch l cc lnh v, t mu... m cn c kh nng nhp v xut ra cc nh dng khc hay khng. SketchUp cho php trao i nhiu nh dng file khc nhau gip vic thit k c thun li hn. Bi tp 10 hng dn cc bn cch nhp v xut file trong SketchUp. BI TP 11: V NH PH Bi tp hng dn cc bn v ngi nh nh hnh gip bn lm quen vi cc cng c trong SketchUp.

BI TP 12: CI T VRAY CHO SKETCHUP SketchUp c nhiu hng th ba h tr trong Render, mt chng trnh ni ting hin v ang c s dng rng ri trn th gii cng nh ti Vit Nam, l V-Ray. Trc khi thc hnh vi Vray for SketchUp, chng ta cn ci t chng trnh vo my. Lu : bi tp hng dn ci t phin bn V-Ray mi nht chy trn Google SketchUp 8.0. BI TP 13: GII THIU VRAY Gii thiu tng quan v giao din ca Vray BI TP 14: GN VT LIU V RENDER PHNG TM

Sau khi ci t xong v tm hiu tng quan v Vray, cc bn s c hng dn cch p vt liu ng thi s dng kiu n Spot Light v Omni Light chiu sng khng gian ni tht trong phng tm. Hnh di l kt qu trc v sau khi render phng tm.

NH BAN U BI TP 15: GN VT LIU V RENDER NH PH

NH KT THC

Sau khi thc hnh render cho phng tm bi tp 15, chng ta s tin hnh thc hin x l nh sng, gn vt liu v render cho ngi nh ph v trong bi tp 11.

NH BAN U

NH KT THC

BI TP 16: GN VT LIU V RENDER PHNG C SCH Bi tp 16 hng dn cch trang tr v s dng cc kiu n chiu sng khng gian ni tht trong phng c sch. Hnh di l kt qu trc v sau khi thc hin gn vt liu v render vi V-Ray.

NH BAN U

NH KT THC BI TP 17: V NH PH 1 TRT 3 LU Bi tp hng dn cc bn v nh ph 1 trt, 3 lu vi kch thc chi tit nh hnh, gip bn c d theo di khi thc hnh.

Do nh c cu thnh t nhiu thnh phn, chng ta s ln lt v cc thnh phn sau tng hp li cho ra kt qu cui cng. Hnh di v trang bn l mt s mu nh ph, bit th cc bn c th tham kho v t v v render nng cao tay ngh.

Mt s im ly khi thc hnh vi sch. Chng trnh SketchUp Pro 7.0 v 8.0 trnh by trong sch cng vi chng trnh V -Ray tng ng vi phin bn SketchUp s dng c th ti v t nhiu trang web. Cc bn c th tham kho cch ti chng trnh, sch, phim vi utorrent trnh by trong trang web www.stkbook.com cng nh ti v cc file thc hnh trong sch phn gii thiu sc h SketchUp v Vray trong thit k kin trc. Cc bn nn thc hnh trc tp 1 T hc SketchUp bng hnh nh cng do nh sch STK bin son thc hnh d hn trong tp 2. Cc bn c th mua a DVD i km vi sch [mua ring- 20.000 cha tnh ph gi qua ng bu in (10.000 )] c cc file thc hnh trong sch cng vi cc thng tin, th vin, phim hc lin quan n hai chng trnh SketchUp v V-Ray. Chuyn ny ch mi trnh by khi qut v V-Ray, ch yu trnh by v phng din k thut cc cng c v lnh ca chng trnh, v m thut, cc bn cn hiu k v l thuyt cng nh kin thc chuyn ngnh chn cc tham s thch hp v chun xc. Cc bn sau khi thc hnh cc bi tp trong sch c th tham kho tip tp 3 V-Ray for SketchUp dnh cho ngi t hc vi nhiu bi tp nng cao cng nh phn l thuyt gii thiu phin bn V-Ray mi nht chy trn nn SketchUp 8.0 khai thc c hiu qu VRay trong cng vic.

ha 3D l mt lnh vc phc tp, tuy bn c cng c k thut (phn mm) h tr nhng chnh bn l ngi dng phi c nng khiu v ngh thut th kt qu sau khi thit k mi hi ha, bt mt. Sau khi thc hnh vi V-Ray qua cc bi tp trong sch, cn lu rng: hiu thu o nhng khi nim 3D trong chiu sng, cn c thi gian v s tp luyn. Trnh by thit k 3D khng d dng, trong qu trnh bin son, chc chn cn nhiu im cha r, cha hp l cng nh cha st vi yu cu thc t ca tng ngi hc v ngi s dng. Nu cc bn quan tm nhiu hn na v m thut cng nghip, kin trc, chiu sng v.v c th tm c cc sch khc.