Вы находитесь на странице: 1из 12

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial

Codul de Practici dintre Asociatia Hotelierilor din Romania / AHR si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism / ANAT

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial In concordanta cu politicile Uniunii Europene pentru protectia consumatorilor, evidentiate si in Directiva 90 !1" EEC re#eritoare la pac$etele de servicii turistice, in scopul cresterii nivelului calitativ al serviciilor turistice, al accelerarii integrarii europene si sc$im%arii in %ine a imaginii &omaniei ca tara si destinatie turistica, pentru intaririrea relatiilor de cooperare reciproc avanta'oase si a evitarii eventualelor neintelegeri sau di#erende dintre $otelurile si agentiile de turism din &omania, Federatia Industriei Hoteliere din Romania / FIHR si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania / ANAT, adopta si semnea(a pre(entul Cod de Practici. Ma'oritatea tarilor lumii si)au creat, adaptat si adoptat coduri de practici de conduita %a(ate pe prevederile Codului de Practici IH&RA-UFTAA * International +otel , &estaurant -ssociation si Universal Federation o# Travel -gent.s -ssociations/. In tarile Uniunii Europene este aplica%il si Codul de Conduita HOTREC - ECTAA. -ceste coduri au rolul sa a'ute $otelurile si agentiile de turism sa isi intocmeasca contractele hoteliere in %a(a unor norme si reglementari minimale speci#ice activitatii de turism si cu clau(e %ine de#inite, care sa elimine, pe cat posi%il, eventualele di#erende dispute sau c$iar procese in instante0 1re(entul Cod de Practici este ela%orat si adaptat dupa ultimul Cod de Practici semnat la data de 20 3ctom%rie 1999 la Dur%an ) -#rica de 4ud, intre I+,&- si UFT--, ale caror mem%re sunt cele doua parti semnatare0 1re(entul Cod de Practici inlocuieste Codul de Practici semnat la data de 15 noiem%rie 1996 la 7ucuresti de catre -sociatia +otelierilor din &omania -+& si -sociatia 8ationala a -gentiilor de Turism -8-T 0 1re(entul Cod de Practici are drept scop sa reglemente(e si sa discipline(e relatiile contractuale ) cunoscute drept contracte hoteliere ) inc$eiate intre $otelurile si agentiile de turism din &omania 0 1re(entul Cod de Practici contine 9 * noua / ane9e, care sunt parte integranta a acestui acord, respectiv : -ne9a nr0 1 : ;ista de#initiilor < -ne9a nr0 2 : ;ista de veri#icare privitoare la contractele de grup si clientii individuali < -ne9a nr0 ! : &egulile de ar%itra' < -ne9a nr0 " : Ta%el e9plicativ privind politicile de anulari pentru individuali si grupuri < -ne9a nr0 6 : Ta%el e9plicativ asupra penalitatilor pentru anularea grupurilor si a individualilor < -ne9a nr0 5 : Modelul pentru contractul individual *grup pana la 10 persoane/ < -ne9a nr0 = : Modelul pentru contractul de grup * grup peste 10 persoane / 0 -ne9a nr0 >: Modelul pentru contractul de grup contingent hotelier alocare de ca!ere0 -ne9a nr09 : Modelul pentru contractul de organi"are congre#e$ con%erinte$ incentive# etc.

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial ART. & - PARTI'E (E)NATARE
FE*ERATIA IN*U(TRIEI HOTE'IERE *IN RO)ANIA * care va #i mentionata in continuare cu initialele FI+& /, cu sediul in %ulevardul general ?$eorg$e Mag$eru nr0 =, eta' !, camera "0, 7ucuresti, sector 1, &3 ) =01561

#i A(OCIATIA NATIONA'A A A+ENTII'OR *E TURI() *IN RO)ANIA *care va #i mentionata in continuare cu initialele -8-T /, cu sediul in strada Foisorului nr0>, %loc F!C, scara 2, eta' 1, apt0 "1, 7ucuresti, sector !, &3 ) ="2>>10

ART. , - O-'I+ATII'E PARTI'OR (E)NATARE Partile #e!natare #e o.liga /

sa intervina impreuna pentru garantarea aplicarii tuturor clau(elor pre(entului Cod de Practici pe intreg teritoriul &omaniei, indi#erent daca cei care derulea(a contracte $oteliere sunt sau nu mem%ri ai vreuneia dintre partile semnatare si indi#erent de #orma de administrare sau de proprietate a celor care il aplica la inc$eierea contractului $otelier < sa recomande mem%rilor lor sa dea prioritate cand inc$eie contracte $oteliere, acelora care sunt su% 'urisdictia celeilalte parti semnatare < sa recomande mem%rilor lor sa asigure cu strictete con#identialitatea contractelor, a tari#elor si a comisioanelor, cat si a tuturor clau(elor din #iecare contract inc$eiat intre parti, precum si #ata de clientii $otelurilor agentiilor de turism 0

ART. 0 - CARACTERU' E1C'U(I2 INTERN A' CO*U'UI *E PRACTICI 1re(entul Cod de Practici se va aplica numai in contractele cu caracter national, inc$eiate intre $otelurile si agentiile de turism din &omania0 1entru contractele hoteliere dintre agentiile de turism sau $otelurile din &omania si $oteluri sau agentii de turism din strainatate, aplica%ilitate au numai clau(ele din Codul de Practici international, inc$eiat intre I+,&- si UFT--0 ART. 3 - RO'U' AU1I'IAR (I CO)P'E)ENTAR A' CO*U'UI *E PRACTICI Codul de Practici se va aplica ori de cate ori nu s)a inc$eiat un contract con#idential *conventie/ intre $otel si agentia de turism, dar care nu inlocuieste contractul hotelier < -cesta se va aplica de asemenea, in sensul de a completa dispo(itiile unui contract con#idential, tinand seama de orice clau(a neinclusa in acesta < 1artile semnatare isi e9prima dorinta ca pre(entul Cod de Practici sa serveasca drept directiva in vederea solutionarii di#erendelor dintre $oteluri si agentiile de turism #ie con#idential pe cale amia%ila, #ie pe cale de ar%itra' si sau 'uridica in e9tremis0 ART. 4 - *EFINIREA CONTRACTU'UI HOTE'IER

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial In acest te9t, contractul hotelier este documentul prin care $otelul se intelege cu o agentie de turism sa asigure servicii $oteliere la un pret agreat si garantat, unui turist sau unui grup de turisti, care sunt clientii agentiei de turism * -ne9ele 5, = > si 9 /0 Toate contractele $oteliere, indi#erent de tipul lor, sunt %a(ate pe cererea de re"ervare #acuta de agentia de turism catre $otel0 Cand agentia de turism are conventie pentru tari#e con#identiale, aceasta va #ace re#erire la contractul ) cadru in #iecare cerere de re(ervare0 In situatia cand agentia de turism nu are o conventie scrisa cu $otelul, cu clau(e si tari#e con#identiale, dar numarul turistilor cali#ica cererea de servicii pentru grup, se vor solicita, negocia si con#irma tari%e de grup0 1entru protectia consumatorilor clientilor si prestarea unor servicii de calitate, partile semnatare recunosc contractele hoteliere *supuse eventual si ar%itra'ului FI+& -8-T / ca #iind legale numai acelea care se inc$eie, indi#erent de durata lor, intre $oteluri, moteluri si asimilate cla#i%icate si agentii de turism licentiate 0 ART. 5 - RE6ER2AREA Contractele $oteliere vor #i demarate printr)o cerere de re"ervare #cri#a din partea agentiei de turism catre $otel0 Cererile de re(ervare ver%ale vor #i solicitate imediat in #cri# * scrisoare, telegrama, tele9, #a9, e)mail etc0 / de catre agentia de turism la $otel0 Cererea de re(ervare va speci#ica serviciile $oteliere ce vor #i #urni(ate0 ART. 7 - CONFIR)AREA Dupa primirea cererii de re(ervare din partea agentiei de turism, $otelul va con%ir!a re"ervarea in #cri# in !a8i!u! 39 ore prin tran#!iterea unuia dintre !odelele de contract de la ane8ele 5$ 7 #au 90 -ceasta va con#irma re(ervarea * prin #a9< tele9< e)mail, telegrama si sau prin emiterea unui numar @ cod de re(ervare etc0 care se re#era in mod e9plicit la cererea de re(ervare/, tari#ele practicate si cuantumul comisionului cedat, modalitatea de plata, acceptarea vouc$erelor, a cartilor de credit etc 0 Hotelierul #e va a.tine #a con%ir!e re"ervari pe care nu le poate onora. -gentia de turism va tre%ui sa con#irme in #cri#$ prin returarea #e!nata #i #ta!pilata a ace#tui contract, urgent sau in limitele timpului mentionat de $otel ) !a8i!u! 39 ore ), acceptarea re(ervarii con#irmate si toate conditiile cuprinse in aceasta0 Contractul hotelier e#te a#t%el incheiat. Conventia ) cadru, inc$eiata intre $otel si agentia de turism sta%ileste cadrul general si special al cola%orarii dintre ele, tari#ele con#identiale, cuantumul comisioanelor etc0 dar nu su%stituie contractul hotelier in ansam%lul sau ) deci re"ervarea #olicitata #i con%ir!ata ) care derulea(a partea practica din conventia de %a(a0 ART. 9 - *OCU)ENTU' *E RE6ER2ARE +otelul si agentia de turism vor conveni asupra #olosirii vouc$erului si sau a comen(ii de re(ervare, a unei diagrame de grup *rooming)list/ aditionalA vouc$erului sau comen(ii de re(ervare pentru turisti sau grupurile de turisti, acceptate ca atare, documente care au o #unctiune multipla :

"

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial


comanda #erma garantie de plata din partea agentiei de turism < dovada pentru client ca serviciile comandate sunt garantate la plata de agentia de turism in #avoarea sa la $otel, daca nu este speci#icat alt#el pe vouc$er * plata de catre client la $otel etc0 / < document de #acturare, alaturi de nota de plata #inala si #actura #iscala0

In#ormatiile minime ce tre%uie speci#icate in #iecare vouc$er vor include inainte de toate: numele si prenumele clientului sim%ol grup< datele sosirii si plecarii< date relevante asupra tuturor serviciilor $oteliere solicitate, mi'loacele de transport trans#eruri< alte relatii * #orma de plata, plata din cont sau din depo(itul constituit la $otel< plata de catre client cu cedarea ulterioara a comisionului etc0/0 Emiterea vouc$erelor care contin o e9tindere a serviciilor $oteliere o%isnuite va #i su%iectul unor intelegeri speci#ice #cri#e intre $otel si agentia de turism, in ceea ce priveste serviciile preva(ute si sau suma ma9ima a creditului * tip :credit total %ull credit: / garantat de agentia de turism in #avoarea clientului sau, cuantumul comisionului pentru serviciile comandate in e9tenso etc0 ART. ; - T A R I F E ' E +otelul va respecta tari#ele si preturile sta%ilite in contractul $otelier conventie, #ie in moneda nationala #ie in valute speci#icate in contract conventie0 3ricum, contractele conventiile pe termen lung * prin aceasta se inteleg contractele conventiile inc$eiate pentru o perioada de cel putin 12 ) douaspre(ece ) luni la toate #ormele de turism /, vor tre%ui sa contina o clau(a privind revi(uirea tari#elor preturilor, numai in situatii %ine #undamentate * indice ridicat al in#latiei, modi#icarea dramatica a raportului leu valute converti%ile etc0 cu implicatii in acoperirea costurilor si a unui pro#it minim etc0/0 8oti#icarea de catre $otel a ma'orarii tari#elor se va #ace cu cel putin 0 <trei= luni inainte de e9pirarea vala%ilitatii contractelor0 Tari#ele * preturile la pac$ete de servicii / con#identiale si sau contractuale practicate de $oteluri in relatiile lor cu agentiile de turism vor #i mai mici decat tari#ele a#isate0 ;a con#irmarea re(ervarii, $otelul are o%ligatia anuntarii tari#elor ma9imale practicate in acea perioada0 ART. &> - P'ATA IN A2AN( +otelul poate cere plata anticipata a tuturor serviciilor solicitate si con#irmate sau plata partiala in avans, pentru perioadele de ocupare ma9ima preliminata, atat pentru clienti individuali cat si pentru grupuri, sau cand se solicita un volum semni#icativ din capacitatea de ca(are a $otelului 0 1lata in avans ) totala sau partiala ) datorata $otelului de catre agentia de turism nu va putea #i solicitata la plata de catre $otel decat in intervalul in care operea(a penalitatile de intar(iere a decomandarilor anularilor * a se vedea art0 16 si 15, ane9ele ", 6, 5, =, > /0 +otelul poate cere o garantie de re"ervare, o plata in avan# *acconto/ sau un depo"it de garantie, ca o conditie a acceptarii re(ervarii comen(ii, deci a contractului $otelier0 +arantia de re"ervare nu va %i !ai !are decat #u!a #erviciilor con%ir!ate pentru o "i de ca"are.

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial ?arantia va #i dedusa din suma #inala, dar nu va #i ram%ursata in ca(ul unei anulari intar(iate. -cesta poate #i repre(entata si printr)o carte de credit corporate a agentiei de turism, care este garantata la plata de %anca0 3rice ast#el de plata in avans va #i tratata ca un depo"it de garantie, cu e9ceptia ca(ului in care o anulare este #acuta in concordanta cu prevederile pre(entului Cod de Practici si sau Regula!entului hotelier national0 Daca $otelul a cerut plata in avans, contractul este considerat de#initiv inc$eiat numai la plata acestei sume sau cand a #ost #acuta dovada irevoca%ila a platii * intrarea %anilor in contul $otelului /0 +otelul va con#irma in #cri# agentiei de turism primirea oricarei platii #acute in avans, nu mai tar(iu de =2 ore de la primirea acesteia0 ART. && - P'ATA *ATORATA HOTE'U'UI 4erviciile ce tre%uie platite $otelului de catre agentia de turism sunt cele speci#icate in docu!entul de con%ir!are a re"ervarii$ a#lat la $otel0 Re#pon#a.ilitatea inca#arii de la client a altor #ervicii pre#tate #i neinclu#e in co!anda voucher revine e8clu#iv hotelului ? -gentia de turism care a inc$eiat contractul $otelier este raspun(atoare pentru plata serviciilor speci#icate, e9ceptand ca(ul in care s)a convenit in mod e9plicit ca #actura sa #ie platita direct de catre client la $otel0 In ca(urile cand agentia de turism re(erva la $otel servicii care vor #i ac$itate direct de catre client $otelului, acesta * $otelul / va garanta agentiei de turism comisionul pentru serviciile speci#icate in cererea de re(ervare con#irmarea $otelului 0 In ca(ul se'ururilor pe termen lung * long #ta@ /, agentia de turism se o%liga sa plateasca $otelulului, esalonat pentru perioadele de sedere si numai pentru serviciile agreate a #i #urni(ate clientului, in concordanta cu clau(ele contractului $otelier0 1entru platile direct #acute de catre clientul agentiei de turism, $otelul are dreptul sa accepte numai acele carti de credit sau cecuri de calatorie agreate de %anci, pentru care a #ost acreditat in acest sens 0 ART. &, - INTE'E+ERI'E FER)E IN PRI2INTA RE+I)U'UI CO)I(IOANE'OR &egimul comisioanelor, unanim acceptat la nivel international, este in urmatoarele cuantumuri : 6B, =B, >B, 10B, 16B si ma9imum 20B, aplica%ile nu!ai la tari#ul ma9im a#isat *racC)rate/ sau la tari#e con#irmate de $otel in relatiile cu agentiile de turism * altele decat cele con#identiale, cand nu se negocia(a si con#irma tari#e nete necomisiona%ile/0 Comisionul de 10B din tari#ul ma9imal con#irmat de $otel si cedat agentiei de turism este cel mai des #olosit in practica internationalA0 &egimul $otelier, respectiv la ce termene $otelul va plati comision, va tre%ui sa #ie clar sta%ilit si acceptat dinainte de catre agentia de turism sau in timpul con#irmarii #inale0 In ca"ul acceptarii tari%elor de catre agentia de turi#!$ hotelul va #peci%ica in !od e8plicit /

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial pentru ce servicii se plateste comision * serviciile de %a(a: ca(are)masa, servicii suplimentare etc0/ < cuantumul procentul comisionului * %rutto netto / < daca se plateste comision si pentru orice prelungire a sederii presta%ilite la $otel si sau pentru re(ervarile e#ectuate de client pe timpul sederii sale sau pentru o viitoare perioada, atat timp cat agentia de turism garantea(a in scris plata 0 ART. &0 A *EFINIREA +RUPURI'OR (I A IN*I2I*UA'I'OR +rupul < !odel contract hotelier ane8ele 7 #i 9 = ?rupurile sunt compuse din minimum 10 <"ece = persoane, care #o#e#c #i pleaca i!preuna, considerate atat de agentia de turism cat si de $otel ca #iind o entitate0 Repartitiile de ca!ere pentru eveni!ente deo#e.ite/ congre#e$ #i!po"ioane$ con%erinte tururi pro!otionale etc.$ care pre#upun %urni"area de pachete de #ervicii co!plete #i co!ple8e$ nece#ita o intelegere #peci%ica #cri#a Dcontracte speciale de alocare *allotment/ pentru congrese, con#erinte, incentives etc0 ) ane9a 9 E$ in care #e vor lua in calcul$ ca .a"a de pornire$ pre"entele clau"e cat #i altele neinclu#e < a #e vedea si ane9a nr0 2 =. Con#irmarea grupului de catre $otel tre%uie sa speci#ice serviciile identice pe #iecare client din cadrul grupului, iar incasarea totala tre%uie sa #ie pre(entata intr)o #ingura nota de plata de grup, cu ane9area diagramei de grup * rooming)list / riguros completata si a #acturii #iscale 0 Daca numarul de persoane s)a redus dupa prima cerere de re(ervare sau dupa con#irmarea re(ervarii, ast#el incat numarul acestora este mai mic de 10 * (ece / persoane, $otelul va con#irma agentiei de turism daca mai ia in considerare acest numar de turisti ca putand #i tratat ca un grup distinct din punct de vedere al tari#elor, #acilitatilor etc 0 Individualii < !odel contract hotelier ane8a 5 = Un client individual este o persoana care nu poate %ene#icia de conditiile de grup0 ART. &3 - ANU'ARI'E : TER)ENI +ENERA'I Conditiile si termenele ) limita ce stau la %a(a anularilor totale sau partiale ale contractului $otelier, impreuna cu suma oricarui #el de compensari datorate in ca(ul unei anulari intar(iate, vor #i sta%ilite inaintea momentului con#irmarii0 +otelul va sta%ili clar conditiile anularilor pentru perioada respectiva 0 Agentia de turi#! va preveni clientii #ai a#upra ri#curilor pe care le generea"a anularile intar"iate. Toate anularile vor #i #acute in #cri# si inregistrate * scrisoare o#iciala, #a9, tele9, e)mail identi#ica%il, comanda de anulare etc0 toate cu numar de inregistrare si datate de agentia de turism /0 Daca o anulare intra in vigoare de la data comunicarii ver%ale, con#irmarea scrisa se va re#eri in mod e9pres la aceasta0 3rice document scris primit de agentia de turism dela $otel re#eritor la comunicarea ver%ala, va scuti agentia de turism de o alta recon#irmare ulterioara scrisa0 Unde este ca(ul, prin sistemele de re(ervari electronice, $otelul va emite un numar cod de anulare pentru a #i retinut de agentia de turism0 ART. &4 - ANU'AREA +RUPURI'OR < vedeti ane8ele 3$ 4$ 7$ 9 = Perioadele li!ita de anulari

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial In a%senta unei intelegeri contrare, agentia de turism poate anula o re(ervare de grup #ara sa #ie o%ligata la plata unei compensatii numai potrivit urmatoarelor reguli : -nularea unui grup intreg *100B/ cu cel putin 0> <trei"eci= de "ile inainte de data sosirii0 -nularea a !a8i!u! 4>B din re(ervarea initiala, cu cel putin ,& <doua"eci#iuna= "ile inaintea sosirii grupului0 -nularea a !a8i!u! ,4B din re(ervarea initiala, cu cel putin &3 < pai#pre"ece = "ile inaintea sosirii grupului0 Penalitati de anulare co!pen#ari -nularea #acuta dupa e9pirarea termenelor mentionate mai sus, va da dreptul $otelului la o compensatie, ast#el : suma sta%ilita anterior < In a%senta unei asemenea intelegeri, doua treimi * 2 ! / din contravaloarea serviciilor comandate * !ini!u! & noapte client anulat / < In ca(ul anularii #acuta cu ! * trei / (ile inainte de data sosirii, trei patrimi * ! " / din valoarea #erviciilor co!andate < In ca(ul cand $otelul isi acopera pierderea prin su% ) inc$irierea camerelor re(ervate, acesta *$otelul/ nu poate solicita nici o compensatie0 Hotelul poate %i o.ligat #a %aca dovada ca acea#ta #u.-inchiriere nu a avut loc . Anularea ca!erelor de catre hotel Daca re(ervarea s)a #acut pentru un grup ce va ocupa pe#te 0>B din capacitatea de ca(are a $otelului, $otelul anunta agentia de turism in #cri#$ intr)o perioada intre 50 pana la !0 (ile inaintea datei de sosire a grupului ca acesta * $otelul / intentionea(a sa dispuna de numarul de camere pe care agentia de turism nu le garantea(a0 +otelul nu poate dispune de nici o camera garantata la plata de catre agentia de turism0 Daca agentia de turism garantea(a plata tuturor camerelor re(ervate, o asemenea anulare sau #olosirea de catre $otel a spatiilor de ca(are disponi%ile este e9clusa, insa agentia de turism nu mai poate #ace apel la prevederile articolului 16 a/ 1 * vedeti si ane9a " /0 ART. &5 A ANU'ARI'E PENTRU IN*I2I*UA'I < ane8ele 3$ 4$ 5 = Perioadele li!ita de anulari In a.#enta unei intelegeri contrare, agentia de turism poate anula re(ervarea unui client individual #ara sa #ie o%ligata la plata unei compensatii numai potrivit urmatoarelor reguli: In hoteluri turi#tice < de vacante = / Cu &3 <pai#pre"ece= "ile inainte de data sosirii, in perioadele de e8tra#e"on Cu 0> <trei"eci= "ile inainte de data sosirii, in perioadele de var% de #e"on0 In toate celelalte hoteluri$ in concordanta cu regulile aplicate de catre hotel / aceiasi perioada de anulare aplicata clientelei u(uale a $otelului si pana la orele &9.>> din pre-"iua #o#irii clientului. Penalitati de anulare In a.#enta unei intelegeri contrare, anularea re(ervarii unui client individual de catre agentia de turism dupa termenele ) limita mai sus)mentionate, da dreptul $otelului la solicitarea unei compensatii numai potrivit urmatoarelor reguli :

>

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial In hoteluri turi#tice < de vacante = / 1entru un se'ur de 1 *una/ sau 2 *doua / nopti in se(on sau e9trase(on, ec$ivalentul #erviciilor co!andate pentru & <una= noapte < In e8tra#e"on, pentru orice ca(are de ! *trei/ sau mai multe nopti, ec$ivalentul serviciilor comandate pentru & <una= noapte client anulat < In var% de #e"on, pentru orice ca(are de ! *trei/ sau mai multe nopti, ec$ivalentul serviciilor comandate pentru 0 <trei= nopti client anulat < Pentru celelalte hoteluri: indi#erent de lungimea se'urului, ec$ivalentul #erviciilor co!andate pentru & <una= noapte 0 ART. &7 A RE6ER2ARI'E +ARANTATE (I NE+ARANTATE C NO-(HOD Re"ervarile negarantate/ In toate ca(urile, daca $otelul accepta re"ervarea negarantata, camera camerele, tre%uie tinuta*e/ la dispo(itia oaspetilor pana la ora 1>000 din (iua de sosire anuntata0 Dupa ora 1>000 $otelul poate dispune de camera camere, #ara nici o o%ligatie #ata de agentia de turism client 0 Re"ervarile garantate / ?arantia data de client este #ormata dintr)o plata in numerar *cas$ sau trans#er %ancar/, dintr)un cec sau dintr)o carte de credit0 In ca(ul agentiei de turism, aceasta repre(inta o garantie conventionala speci#icata pe documentul de re(ervare sau pe vouc$er, asa cum se stipulea(a la art0 10 % 0 ?arantia poate #i ceruta de $otel in orice moment, pentru orice re(ervare, in scopul indeplinirii unei dorinte speciale a clientului si mentinerii camerei la dispo(itia clientului dupa ora 1>000, cand se anulea(a re(ervarile negarantate0 Cand s)a produs dovada garantiei #erme, $otelul se anga'ea(a sa pastre(e re(ervarea nominala pana a doua (i la ora 120000 Dupa aceasta data $otelul poate dispune de camera *e/0 Nepre"entarea No-(hoE/ Daca clientul nu soseste la $otel pana la ora 1>000, aceasta * re(ervarea / va #i considerata nepre"entare. In acest ca( se aplica prevederile re#eritoare la anularile intar(iate *art0 1", 16, 15 /0 Daca suma compensatiei ce tre%uie platita in ca(ul anularilor tardive sau a nepre(entarii nu este speci#icata, se poate accepta ca aceasta sa #ie ec$ivalentul costului camerei *camerelor/ pentru minimum o noapte si ma9imum ! nopti camera, la pretul tari#ul convenit in cererea de re(ervare conventie0 Art. &9 A P'ECAREA NEPRE2A6UTA INAINTE *E TER)EN In ca(ul unei plecari nepreva(ute sau in ca(ul neutili(arii serviciilor comandate, agentia de turism va compensa $otelul pentru daunele cau(ate de aceasta situatie cu ec$ivalentul ma9im al unei nopti de ca(are, cu e9ceptia ca(urilor in care plecarea nepreva(uta sau neutili(area serviciilor se datorea(a $otelului, care nu a #urni(at aceste servicii, sau cand $otelul si clientul au agreat aceasta in scris sau prin alte solutii0 Daca plata ) partiala sau integrala ) #acuta in avans de catre agentia de turism este insu#icienta pentru acoperirea seviciilor comandate, $otelul va cere completarea

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial contravalorii serviciilor comandate direct de la agentia de turism, cu e9ceptia ca(urilor cand s)a agreat ca nota de plata #inala va #i incasata direct de la client de catre $otel0 -ceste prevederi se vor aplica clientilor agentiei de turism numai daca $otelul aplica aceleasi reguli si pentru proprii sai clienti, altii decat cei sositi prin agentii de turism0 ART.&; - INFOR)AREA HOTE'U'UI -gentia de turism va #urni(a $otelului in#ormatii complete despre serviciile solicitate in #avoarea clientilor sai0 -gentia de turism va transmite o diagrama de grup *rooming ) list/ la $otel cu cel putin = (ile inainte de data sosirii, precum si detalii privitoare la sosire *ora, trans#eruri etc0/ ART.,> - INFOR)AREA A+ENTIEI *E TURI() (I A C'IENTU'UI +otelul va da agentiei de turism in#ormatii complete si relevante despre amplasarea, calitatea, categoria standardele si toate serviciile $otelului0 -gentia de turism se anga'ea(a sa transmita catre clientul sau toate in#ormatiile #urni(ate de catre $otel 0 In relatiile cu clientii lor, salariatii $otelui si sau ai agentiei de turism se vor a%tine de a #ace vreo a#irmatie ce ar putea crea indoieli in privinta calitatii serviciilor o#erite de cealalta parte contractanta, sau care ar putea dauna reputatiei lor pro#esionale0 ART. ,& A CA'ITATEA (ER2ICII'OR OFERITE 4erviciile o#erite de $otel pentru clientii agentiei de turism, potrivit contractului $otelier, tre%uie sa #ie de aceiasi calitate cu cele o#erite de $otel in aceleasi conditii clientilor sai directi, numai daca nu s)a sta%ilit alt#el intre agentia de turism si $otel0 In ca(ul in care s) au cerut servicii potrivit contractului, se pot aplica intelegeri * aran'amente / speciale0 ART. ,, A E'I-ERAREA (I OCUPAREA CA)ERE'OR Cu e9ceptia ca(urilor cand au #ost #acute aran'amente speciale pentru ora de plecare, camera de $otel tre%uie eli%erata de catre client nu mai tar(iu de ora 12000 in (iua plecarii0 Camera de $otel tre%uie sa #ie disponi%ila pentru client nu mai tar(iu de ora 16000 in (iua sosirii si pana la ora 1>000 in aceiasi (i, in a#ara ca(ului cand re(ervarea este garantata, sau a #ost anuntata o intar(iere a sosirii * late arrival /0 ART. ,0 - IN*EP'INIREA O-'I+ATII'OR FATA *E C'IENT 1entru orice re(ervare acceptata si con#irmata in #orma convenita, $otelul va respecta o%ligatiile contractuale0 Daca nu procedea(a in acest #el, acesta * $otelul / va despagu%i agentia de turism pentru pierderea reala su#erita0 *aca hotelul nu a a#igurat ca"are pentru un client ce a avut re"ervare con#irmata$ ace#ta <hotelul= va a#igura ulterior pe cheltuiala #a / Ca(area clientului in aceiasi localitate, la cel mai apropiat $otel, de con#ort similar sau superior si plata pentru orice di#erenta de tari# de ca(are masa < 1lata pentru c$eltuielile tele#onice sau pentru #a9 tele9 la domiciliul sau serviciul clientului, pentru anuntarea sc$im%arii $otelului, platind si transportul clientului la celalalt $otel <

10

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial Daca clientul doreste sa revina la $otelul pentru care a avut re(ervarea initiala, in momentul cand se eli%erea(a camere, $otelul va plati si transportul clientului la $otelul contractat0 Hotelierii #e vor a.tine de a #olicita clientului agentiei de turi#! #a i#i %aca pentru viitor re"ervare direct la hotel. ART. ,3 - FORTA )AFORA

ART. ,4 - ANUNTAREA CA6URI'OR *E FORTA )AFORA ART. ,5 - E2ITAREA RE6ER2ARI'OR )U'TIP'E ART. ,7 - (O'UTIONAREA A)IA-I'A A *IFEREN*E'OR Daca e9ista di#erende intre partile contractante, c$iar pentru ca(urile de #orta ma'ora, este pre#era%ila solutionarea amia%ila a acestora0 In ca(ul imposi%ilitatii de a se a'unge la o intelegere de acest #el, ele pot supune ca(ul Comitetului de ;egatura al FI+& -8-T spre ar%itrare sau, in e9tremis, 'ustitiei0 ART.,9 - (O'UTIONAREA *IFEREN*E'OR PRIN AR-ITRAF ART.,; - INTERPRETAREA CO*U'UI *E PRACTICI Comitetul de ;egatura FI+& -8-T, care este constituit pe principiul paritar, din delegatii desemnati de #iecare dintre asociatiile semnatare, precum si din cei ai organismului guvernamental de reglementare in domeniul turismului, tre%uie sa #ie capa%il de a interpreta si ar%itra in con#ormitate cu prevederile pre(entului Cod de Practici.

11

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial

Bibliografie:
FFF0romaniantourism0com FFF0anat0ro

12