You are on page 1of 21

Ghalxiex nemmen li…

Religjon Kattolika vera


Qabel xejn irridu
naghmlu mistoqsija
ohra…

Alla
jezisti?
L-Holqien
- Ghandu bidu
-mix-xejn ma jsir xejn
-La hemm disinn hemm
‘designer’
L-Kuxjenza
-it-tajjeb u l-hazin li
huma f’qalb il-bniedem
minn fejn gew?
Imma liema
religjon hija l-
vera?
Il-Bibbja

Nista noqghod
fuqha?
Storikament
(Arkeologija)

Il-Bibbja
Nista noqghod
fuqha?
Storikament
(Arkeologija)

Il-Bibbja
Nista noqghod
fuqha?
Kitba
barra l-
Bibbja
Kotba tal- Storikament
Bibbja li (Arkeologija)
instabu
Il-Bibbja
Nista noqghod
fuqha?
Kitba
barra l-
Bibbja
Kotba tal- Storikament
Bibbja li (Arkeologija)
instabu
Il-Bibbja
Nista noqghod
fuqha?
Kitba Unita fil-
barra l- hsieb
Bibbja
U Gesu’?
Hajja bla dnub
U Gesu’?
Hajja bla dnub
Impatt ta’ Gesu
U Gesu’?
Hajja bla dnub
Impatt ta’ Gesu
Mirakli
U Gesu’?
Hajja bla dnub
Impatt ta’ Gesu
Mirakli
Profeziji
U Gesu’? Dehriet

Qawmien
Dehriet
Kienu mimlija biza
U Gesu’?

Qawmien
Dehriet
Kienu mimlija biza
U Gesu’?

Qawmien
Tmut ghal gidba?
Dehriet
Kienu mimlija biza
U Gesu’?

Qawmien
Tmut ghal gidba?
Xi gwadanjaw?
L-esperjenza
taghna
What if?
Nicole
Nordeman