You are on page 1of 6

M MM METODA ETODA ETODA ETODA C CC CLEBSCHA LEBSCHA LEBSCHA LEBSCHA

I II I
M MM METODA ETODA ETODA ETODA M MM MOHRA OHRA OHRA OHRA (W (W (W (WERESZCZAGINA ERESZCZAGINA ERESZCZAGINA ERESZCZAGINA) )) )
O OO OBLICZANIE UGICIA BE BLICZANIE UGICIA BE BLICZANIE UGICIA BE BLICZANIE UGICIA BELKI LKI LKI LKIPrzykad 1
Wyznaczy metod Clebscha strzak ugicia ukadu jak na rysunku. Poprawno
oblicze sprawdzi metod Mohra (Wereszczagina). Ugicie obliczy w punkcje L
1
.

L1
L2
L
q [kN/m] M [kNm]


Rys.1 Ukad podstawowy.
Dane do zadania:
q = 3kN/m M = 30 kNm L = 8 m L
1
= 4 m L
2
= 6 m

Metoda Clebscha

Zadanie zaczynamy od obliczania reakcji (wystarczy obliczy jedn, poniewa bdziemy
wchodzi z lewej strony belki).M
B
0
V
a
q L
1

L
1
2
L L
1

( )
+

(
(

M +
L
:= V
a
12.75 kN =
Nastpnie piszemy rwnanie momentw dla danej belki (wprowadzajc obcienie fikcyjne
rwnowace obcienie rozoone cigle), czyli w naszym przypadku wyglda ono
nastpujco:


L1
L2
L
q [kN/m] M [kNm]


Rys.1.2 Belka z obcieniem fikcyjnym.

Kolejnym krokiem jest napisanie rwnania rniczkowego ugitej osi belki:
<= rwnanie dla kta obrotu
M x ( ) V
a
x q
x
2
2
M x L
2

( )
0
q
x L
1

( )
2
2
+
EJw'' M x ( )
EJw'' V
a
x q
x
2
2
M x L
2

( )
0
q
x L
1

( )
2
2
+

(
(

EJw' C V
a
x
2
2
q
x
3
2 3
+ M x L
2

( )
1
+ q
x L
1

( )
3
2 3Po napisaniu rwnania dla kta obrotu i ugicia wprowadzamy kinematyczne warunki
brzegowe dla belki swobodnie podpartej:Po obliczeniu staych C i D wyznaczamy ugicie belki w L
1
przyjmujc, e:
x = L
1
E = 210 GPa J = 0,00001 m
4
Po podstawieniu wszystkich wartoci otrzymujemy ugicie w punkcie L
1
, ktre
wynosi 8,095 cm.<= rwnanie dla ugicia
<= dla pierwszego przedziau

<= dla wszystkich przedziawEJw D C x + V
a
x
3
2 3
q
x
4
2 3 4
+ M
x L
2

( )
2
2
+ q
x L
1

( )
4
2 3 4

w 0 ( ) 0 x 0 :=
D C x V
a
x
3
2 3
q
x
4
2 3 4
+
|

\
|
|

:= D 0 =
w L ( ) 0 x L :=
C
D V
a
x
3
2 3
q
x
4
2 3 4
+ M
x L
2

( )
2
2
+ q
x L
1

( )
4
2 3 4

x

(
(
(
(

:= C 68.5 kN m
2
=
w
L1
D C x + V
a
x
3
2 3
q
x
4
2 3 4
+ M
0 ( )
2
2
+ q
x L
1

( )
4
2 3 4

E J
:=
w
L1
8.095 cm =
Metoda Mohra (Wereszczagina)

Obliczamy wykresy momentw zginajcych od obcie zewntrznych.

27
28,5
-1,5


Rys.1.3 Wykres momentw zginajcych od obcie zewntrznych [kNm].

Nastpnie sporzdzamy wykres momentw od siy jednostkowej, przyoonej w miejscu
obliczania ugicia belki.


2

Rys.1.3 Wykres momentw zginajcych od siy jednostkowej [kNm].

Majc wykresy od obcie zewntrznych i wykres od siy jednostkowej przystpujemy do
obliczania ugicia w poowie rozpitoci belki.
Wynik jest zgodny z metod Clebscha.


w
1
E J
1
2
27 kNm 4 m
2
3
2 m
|
\
|

2
3
4 m
3
kN
m
4 m ( )
2

1
2
2 m +
2 m 27 kNm 1 m
1
2
1 m +
|
\
|

1
2
2 m 1.5 kNm 1 m
1
3
1 m +
|
\
|

+ +
...
1
2
2 m 1.5 kNm ( )
2
3
1 m +
...

(
(
(
(
(
(
(

:=
w 8.095 cm =