Вы находитесь на странице: 1из 37

SAYNDARIALAHARI

SANKARACARYA


,
1958
: ,
HARVARD UNIVERSITY PRESS

1. .
, Saudaryalahari 100 sikharini
.
1- 41-
Anandalahari( ) , ,
. .
. ( -
) ( ),
sricakra ( ).

-
.
(42-91 ) . :
Saudaryalahari - . :
. , .
.
92-99 .
,

( ), .
100- ,
.

2. Anandalahari


, , (1).
: , (2); ,
, (3), ,
(4).

, , (5,6).
,
(7). , ,
, (8).
kundalini, kula sahasrara ( ),
6 (9).
kulakundala, , (10).
sricakra
, , 3 .
bindu. (12).
(13).
sahasrara, , 360 .
, , , , (15),
(16), (17).
, , Urvasi
(18).
(19). ,
, .
, 64 ,
Pasupati, (31).
, ,
(32,33).
(Siva,
). (34).
, (cit) (ananda) (35).
(36-41),
: (36), (37), (38), (39), (40), (41).

3. (Saudaryalahari)

. (42); ,
() (43); (44);
, , ,

, (45); , (46); ;
, (47); , ,
(48); , 8 (49); ,
, (50).
- ; (51).

, (52); : , ,
. ,
(53); - . ,
- (54); sapharika
(55); , ,
(56); , - ,
(57). , (58);
(59).
, (60).
(61).
(62).
, , ,
(63). ,
, ,
(64). ,
, (65).
, (66).
, , .
, , (67).
(68) ,
(69).
, 4
, ,
(70).
, (71).
, , ,
(72), , ,
(73). - ,
(74). , ,
(75).
, ,
; (76). ,
, (77),
, , ,
(78). , ,
(79); ,
, (80).
(81). , ,
, (82). ,
, (83).
(84); ,
,
(85); , ,

.
, (86). , (87).
, ;
, ?(88) ,
, (89). ,
(90). , kalahamsas
(91).

4. .

! (92) , (93),
(94), (Vidhi),
(95) - , , ,
, , (96).
, ,
(97). : , , ,
, . - (mahamaya),
(98) .
, , (99).
( )
, , ,
, - , - , ,
(100).

5. Saundaryalahari.
Saundaryalahari , , ,
. Bhagavat Gita. ,
, ,
, . ,
, ,
, .
(), .
. . ,
, (purusa) (prakrty) Samkhya .
.
( ),
, ,
.
6 , , 6 ()
, .
( ) - sahasrara 1000- ,

.
, , sricakra
, , (),
, kundalini,
kundala . ,
kula - , saharsara.
,
. ,
, ,
Srividya.
:

6. .

, .
.
( 16,43,90; 3, 96,99).
(), (31,38).
,
64 ,
(31).
, ,
, , 18 .
(agama), . (98) ,
, , ,
.
7. .
(jagat 6,24,41,56,92, jagati 37,56, bhuvana 31,47)
(lokah 2,4,39). ,
(parabrahman), mahamaya (98).
. , , ,
. Saundaryalahari , ,
, (vyakta) (avyakta) ,
.
( guna ): (sattva), (rajas)
(tamas), (25,53). ,
(53). Puranic: Druhina (Brahma), Hari (Vishnu)
Rudra (Siva) , (53).

Samkhya, Vaisesika Uttaramimamsa (9,14,35): (manas),
(akasa, div, vyoman), (anila, marut), (hutavaha, hutasa, marutsarathi),

(ka, udaka, apas), (mahi, ksiti, bhumi). (,


, ). 360 :
56, -52, - 62, -54, -7, - 64 (14).
.
, (samudra Rig Veda); ; - ,
- . 5 ,
, 6 (28) ,
, , , , .
, , - (19, . 94).
, , , : ,
,
.
(2,24,26,29,53,56,96).
(2), (96, . 33,39), (29),
, (56). , (53).
, (53).
, (2,24,41,56) (2,24),
(41), , (56). ,
, sriskara, ,
. 11
(carana bhavana)
,
, bindu
(), , ,
. 43 .
2 .
.
11.
Saundaryalahari .
Rigveda (. RV 10.125;10.71), , ,
, . ,
. Saundaryalahari
:
(32,33) Shrividya.
Sakta.
. , (75).
, , ,
(69). , ,
kalahamsas (91). ,
Vasinu , , (17).
8. .
,
, . ,
: , !
(22). ,
.
(jiva),
, , ,
(28). , , , ,

(96). ,
,
, ,
(.56). ,
, (99).
, .
(),
.
(41) , , Navatman
Bhavatman, , ,
. ,
, .

9. .
, ,
, .
.
. (37,72,80,88) (1,40) (16,92),
(55), (81), (89), (47,77, .2), (22), (26,97).
(36) (39,41). ,
: (17,29,32,39,51,64,76,77), (65,84,90), (74).
, .

. (sruti) , .
, , , , , , ,

( ). (
) (); , (35;.8).
, . ,
, (98). ,
, (19),
, . ( )
(25,53). : , (53).
, ,
(56). , , , (53), ,
, . :
, (54). ,
, (39,57).
(vasumati). , ( (ksitidharapati)),
, , (81).
, , ( ) (21). - ;
(18); ,
, ,
(77). , (64);
(62),
, (74).
(72); (73).

, .
(, ) (5,6).
,
, , ,

. ,
,
(13). (76), ,
, , (78).
, (apsarases),
Urvasi, (18). ,
, (19).
, (47,58); ,
(52,58); , ,
(59). ,
. ,
, Saundaryalahari .
. (1,35,37,51,94),
(30,34), (41), (31,54,66,84), (19,40,51,76, . 2),
(12,51,78), (53,86), (29,34,36,92), (60), (83, (97).
: (24), (98),
(8). ; (37).
,
.
, - (1);
(24);
, , 64 ,
, (31);
(39, .33),
.
- .
(36-41).
(5, 6, 59, 83). ,
(34, 51, 54),
(66), (67,68).
(82). (sati
satinam), ( , ,
) ( , ,
). .
, (97).
, (.2).
: ,
(51), , (),
.
,
.
, Samaya ( ),
, lasya, -
tandava (41); , Rig Veda ,
(RV 2. 22. 4; 10. 72. 6; 10. 124. 9) ,
Samvarta,

Samaya sakty (39). , :


: , ,
(23). ,
. (34).
, (advaita), .
- : ( )
()
. .
36-41 , .

.
. (11)
sricakra ( ).
(9,34)
(35).
, 6 ,
.
Ajna ( ,
Ajna )
, ,
, , , , .
. , Ajna,
,
, , ,
, ajna .
, Visuddhi (, ), ,
, ,
. , ,
, , ,
. , , Visuddhi, , ,
.
Anahata (,
),
, (, ) ,
, ,
, ,
18 . , , , ,
, , ,
, anahatanada, ,
.
Anajata, . (anila, marut, vayu),
.
Svadhisthana,
, , .
, ; ,
.
, Saundaryalahari
Svadhistana,
. 9 ,

35 36-41.
Manipura, Saundaryalahari
Svadhistana .
Saundaryalahari
39 40 ,
, , , 9. Saundaryalahari
, , ,
, , Svadhistana .
, c , ,
, , vaisvanara jatharagni, (Brhadaranyaka Up. 5. 9;
Maitrayana Up. 26).
Svadhistana, , . ,
samvarta , Saundaryalahari
, .
adhisthana, svadhistana. adhi stha Rig Veda
- , , ;
adhisthana, Rig Veda, ,
- - . , Svadhistana ,
, ,
. , , .
( 9) Svadhistana (),
, , Muladhara.
Manipura, ,
, ( Svadhistana
, ). ,
Pasupati, (saudamini) , ,
,
(-nanaratna-), , ,
. Manipura ,
, . ( 9)
, , .

Muladhara, .
, ,
(s), (tandava) ,
, (lasya 41).
, Rig Veda ,
.
Saundaryalahari ,
. ,
(72), ,
, , , .
(73). () .
,
(72).
, ,
, Saundaryalahari, , .
(24) , Isa, , ,
Sadasiva. (25).
Sadasiva, (1), (25)

. , ,
: , ,
(53).
; , ;
, (2).
,
. , ,
, (22).
, ,
(30). , , , , ,
, , , (26).
(), , , ,
, , ,
(29). (, ,
, Virinci = ), (), ,
, (65). ,
, ,
(93).
(), , , ,
(94, 8), (94) Paramasiva (8) .
, (70).
, , , ,
, (5), (6),
, , , (59).
(), , ()
(5). , , , ,
, , .
(60,64,66); ,
(
). ,
(vina) ,
(66).

10. .
, (3); ,
, . ,
.
. , 22, 28,
96.
, , ,
(51,75).
(bhajanavant), , (),
() , ,
, ,
(99).
2 :
(); () ().

() ,
(bhavani), !
(22) , (bhavani tvam)
. , ,
, ,
(96).
, (jiva) (
), . ,
, (27).
() , ,
. ,
, , 32,33.
, , :
. hasakalarn hasakahalarn sakalarn srim;
. , ka e i .
Srividya ,
. , , , (srividya). ,
, , .

, (33) .
Sviridya, Saundaryalahari,
.

(yantra).
,
, , .
, ,
.
Srividya , Saundaryalahari
. ,
, . , ,
, , ,
, , ,
sahasrara ( ).
, .
, .
, , .
, ,
sahasrara. .
Saundaryalahari 36-41 ,
, .
. ,
. 7-8 ,
, .
, , sahasrara;
, ,
, .

,
, . (1531) , (32,33)
, . ,
, ,
(34). , , ,
, , , . , ,
: , (35).
,
, , ,
, .
Ajna , - Vishuthi , Anahata , Svadhistana
, Manipura , - Muladhara . ;
, : . ,
, ; (35),
, , ,
.
, , ,
, ,
. , ,
.
(), tava (36,39,40,41) te (37).
, , , ,

, .
, .
, ,
. ,
, , ,
,
.
,
. :
, , (3, 4,15, 28);
(4,15, 29,44,70);
(20); (28); (51,57,84);
(54); (3,43); (15,16,17,75,90);
(5,13,18,19; 78,83);
(6,59); (3);
(paramahladalahari 21).
11. .

Saundaryalahari Srividya
, 1[1] , ,

.
-,
, .
, nadis, susumna, ida pingala.

-, ,
-, ,

.
-, ,
- sadhana, sadhaka, vacya vacaka sakti, nigama, agama,
nigama, nyasa, bhutasuddhi, prasada, mahaprasada, kalayoga,
vibhuti, upasana, tapas, yantra, bijaksara .
, ,
, . ,
, .
Saundaryalahari
, ,
.
., Saundaryalahari,
, .
. Saundaryalahari ,
, , .
,
.
, susumna, ida, pingala , .
, , , sahashara,
; your ,
.
,
. ,
kula . ,
, ,
, .
, ,
, ,
, , , Srividya.
,
.
-, ,
, -, Saundaryalahari
.2[1] Saundaryalahari

, .
Saundaryalahari,
; , , ,
Hindu Sakta, . ,
, ,
Saiva Upanishads.3[2]
(Yogacudamani 36-44; Trisikhibrahmana
61(63); Sandilya 1.4.8; Saubhagyalaksmi 3; Srijabaladarsana 4; Yogakundali 1.9-18; Vahara
5.22.30). (Yogakundali 1/7,82; Varaha
5.51). prakrti (Srijabala 4.11; Yogacudamani 38). punya (Yogakundali
1.38), ( 1.65), amrta (Tripura 2.1).
.4[3] ,
, , ,
.
, , , ,
Saundaryalahari. ,
.5[4] Saundaryalahari,
, , ,
. , ,
, , , ,
. , , ,
Saundaryalahari,
.
.
Saundaryalahari, nadis
sahasrara ,
, , .
nadis, sahasrara .
, ,
, , ,

.6[1]

, ,
, .7[1]
Samkhya, Vedanta Vaisesika,
.
,
. Saundaryalahari . ,
, ,
, , .
, Saundaryalahari
.
. , Saundaryalahari
.
Samayin daksinacari
Kaula vamacari. Saundaryalahari .
, Samayin, Kaula,8[1] , ,
. , ,
. , Saundaryalahari ,
, . , ,
. ,
; , Mohenjo Daro
,
.. , , ;
,
,
. , , ,
. Saundaryalahari
. bhakti
, .
. .
, , ,
. .

12. .
Saundaryalahari . ,
Sankaracarya, ,
.9[1].
, , , .

Sankaracarya ,
(bhasyakara) , Travancore
Cochin. , ,
Sankaracarya10[1].
paramahamsaparivrajaka11[2].
srimadgovindabhagavatpadapujya12[3],
, , Sankara bhasyakara.
, Sankaracarya, dravidavisayamandana
.13[4] ,
bhasyakara.14[5]. ,
, Sankaracarya, bhasyakara
.
, Sudhavidyotini,
-: Arijit Aricchit.15[1] ,
Saundaryalahari ,
, (vedavati) ;
Suka. .1[2]
, , Arijit
.
,
Saundaryalahari, .
Laksmidhara. 13- 14- . 9
.. , , , Laksmidhara
16 .10. ,
Laksmidhara, , Sankara, .
, .
Saundaryalahari 75, ,
, (dravidasisu) ,

, (kavinam
praudhanam ajani kamaniyah kavayita). ,
.11 , Saundaryalahari,
? ?
, - ,
. , ?
, :
, , ,
Jnanasambandha.12. 75
,
.
, Saundaryalahari,
. 788 820 .. .. 788
850 .. .13. , ( )
.14 , , 750
850. , .
, (41, 50). ,
. ,
.15 , , .
, 61.
.. ,
1000 . .., ,
, , Saundaryalahari, 1000 .
..16 , 61, ,
41 50, , ,
, , .17
,
, , Saundaryalahari ,
. , Adyar, ,
.18 , , A.M., ,
,
Advaita Mutts, Vedanta, sruti (84),
Samaya Kaula margas, Srividya,
, , Laksmidhara Bhaskararaja
, , ,
Sri-Sankaracharya.19
. Farquhar
20, . ,
Saundaryalahari . ,
: , Brhadaranyaka,
Taittiriya, Upadesasahasri.21 ,
, ,
Saundaryalahari.22.
parabrahman (99) nirguna Brahman.
.. ,
, . , ,
3- (1953), . i-ii:

, Saundaryalahari Sri Sankaracharya,


. , ,
. , ,
, .
Jnanasivacarya, 16 , Saivaparibhasa,
, 24- Saundaryalahari Pancakrtyas ,
, ; Srividyarnava Tantra,
Pragalbhacarya, .
.
, , ,
, . , 8 ..,
, , 16 17 .
,
. Srividyarnava Tantra
. , , .
, , .
, ,
, . ,
, ; ,
, , ,
. Saundaryalahari .
, Saundaryalahari, ,
23. , 1000 . ..,
. .
.

, - ,
. .
, , ,
. -,
, .
.
, . ,
Saundaryalahari ,
, ,
, , ,
, . ,
, .
, , , , ,
, .24. Saundaryalahari
, ,
Sankaracarya bhasyakara.
, . , , , ,
- , .
, Saundaryalahari, ,
.
, Saundaryalahari Sankaracarya,
Sarasvatipitha Srividyanagara ( . ).1
() ,
. ,
, ; ,
, , ()?
2
, , ,
[ - ],
;
; (), ,
.
3
,
,
. ,
, ,
. ,
() .
4

.
- []. ,
,
.
5
, (), ,
,
(), -- .
(, - , )
, , [ ] ,

!
6
, , ! , ,
. ,

. , ,
( - ) ,
.
7
, ,
,
, , ,
, , ; !
8
, , -,
( ), ,
, ()
(), , ,
.
9
, , , , ,
, , (), (), (),
(), () () ;
, ,
(- ).
10
[ ] ,
, ,
, , ,
.
11
!
, ,

();

, .
12
, , !
, . ,
,
( --, ),
().
13

, ,
, ,
:
, - ;
.
14
!
, , ,
, .
15
- ,
, , ,
, ;
, ,
, ?!
16
! , .
, ,
.
, , ,
, .
17
! ,
,

, , ,
.
18
, , ,
, ,
; , ,
- ?!
19
! , , , , ,
( ( )
); . , ,
.
20

, ,
, [] , ,
, . ,
, ,
, .
21
, , ,
, , ..;
, ,
, ,
; , .
22
: , ,
, !, , ,
,
(), , ,
, .
23
, , ,
. , ,
- , ,
.
24
, , ,
, , ,
() () , ,
().
25
, ,
(, ), (,
). ,
, ,
, .
26
() ,
, (, ) , ( )
; ,
. , !

( , ),
, , .
27
, , ,
: ;
; ;
;
, .
28
, () ,
, , () .
() , .
. (. )
29
, , [
,] , ,
: ,
,
30
!
, ,
, , ,
, .
31
, , ,
;

.
,
(, , ).
32
! : , , , - , , , , , , , - , [] ,
(15- ). (. )
33

, ,
, ; []
(), () (),
- . (. )
34
! , , ;
.
, .
35
! , , , , .
, ,
-, .
36
, -, ,
, [] ,
. , [] ,
, - ,
, ,
.
37
- , ,
( ), ,
. , , , ,
, , , ,
.
38
! (-),
,
-. [] []
, , .
39
! ,
-, .
, ,
, . (. )
40
, , - ,
, ;

()
, .

41
- ,
. () ,
( ). , , ,
. (. )
42
, !
, . ,
, , , ,
.
43
! , , ,
; .
() ,
.
44
, ,
.
, , , ,
.
45
, , ,
.
,
(), [] .
46
, ,
, .
, , .
47
! , , ,
, ,
.
48

, ; , ;
, , ,
( ).
49
, , (),
() , () ,
(-),
(), (),
(); . (.
)

50
, ,
, ,
, .
, , , .
51
! ,
. , ,
; , , .
, ,
, , .

, , , .
52
! !
, , , ;
,
, .
53
! ,
,
. , ,
, ,
.
54
, ! ,
, : , ,
, , .

55
! ,
. ,
, [,] .
56
! - ,
;
, , , ,
.
57
! , , ,
,
, . .
().
, .
58
!
. , ,
, , .
59
(
), ;
. , ,

(),
,
.
60
! , ,
, .
,
.
61
! ,
, ,
; , ,
, .
62

O, !
, , ,
, .
, -
.
63
- , ,
, . ,
, , , .
64
! , -
,
! ,
( ), ,
.
65
, ,
, ,
, ,
, , ,
. (. )
66
, ,
; , , , ,
, .
.
67

! ,
, , .
, ,
( , ),
.
68
, ,
.
, , -
.

69
, ! ,
,
; , (,
) .
70
, ,
, ,
, ; .
71
! , , ,
,
.. , , , ,
.
72
! , , ,
: .
, , , ,
, ? .
73
! , ,
. , ,
; .
74
! , ,
( ). ,
, , , ( )
( ) , .
75
!
, , ,
. (. )
76
, ! ,
.

, , [ ]
, .
77
! ,
(),
,
.
78
! .
; ,
. - ,
, . -
, , .
79
, ! ,
, ,
, !
80
! , *,
,
,
, - .
*Averrhoa Acida
81
! , ,
. ,
.
82
!
. ,
, *.

83
! , ,
, ;

,
,
.
84
! , ,
, , .
, , ,
- .
85
, !
. , ,
, * .

, () ,
. , ,
, , ,
.
86

! * - ,
, , ,
,
, , .
.
87
! ,
, , . ,
, ,
,
.
88
! ,
, , ()
*? , ,
,
?**
* - .
** , ,
.
89

, ! , ,
, - .
,
, ,
.
90
, ,
. ,
, () .
91
!
, .
, ,
, .
92
, , ,
, ,
, - ;
.
93
, , , ,
, , ,
, .
94
, - ,
, . ,
, , .*
*
; ,
().
95
, ,
. ,
, , ,
, .
96

!
, .
, . , ! ,
, , .
97
! , ( ),
, ; --,
; , .
, ,
, .
98
! , , ,
, ; ,
; ,
?!
99
! ,
. , ,
. , , ,
.
100
;
, ;
; ,
, , , ,
.

16[1] , (
) , , , . :
, ,
(, 1919), Shakti and Shakta (2- . 1920),
, 2 ( 1914 1916),
(Mahanirvana Tantra, , 1913),
( 1913).

. (, 1927, 3- .,
1931)
Tantric Sakhta, .
. Gorakhnath and the Kanphata Yogis ( 1938), 8, 13, 15, 16.

, . ( 1952), 15, 401-428.
17[2] , 41 ,
, ,
( , 12).
18[3] . . .
( 1920), 94.
T.R. Srinivasa Ayyangar S. Subrahamanya Sastri, (Adyar, 1938).
19[4] , (Jubbulpore,
1921) 15, 173.
20[5] . . , , 42.
21[6] . . , 157-168. .
, 2 (, 1932), 355.
22[7]. . , 224-227. .
(, 1953), 60.
23[8] , . 12; Adyar , 1
24[9] . Adyar, xff, 213ff; Mysore, . iii
25[10] . , , MSS S, Bh1, B, H1, H2, H5, H6, H7, H8, P, O

26[11] , MSS B4, B5, P2 ,O


27[12] , MSS P3, O
28[13] , MS H6
29[14] , 9 (1947), 4-6
30[15] . V. Raghavan, New Catalogus Catalogorum, 1, Madras, 1949, . 273, Aricchit;
. .. Journal of the Oriental Institute, Baroda, 2 (1952), . 30, Adyar
31[16] Adyar, . 215

9 J.N. Farquhar, (, 1920), . 266;


.. Mysore (3-)
10 B.I.S. Mandal Quarterly, 21 (1940), . 4, , .
11 Adyar, . 213ff; M. Seshagiri Sastri,
1893-94 (Madras, 1899), 2, . 97f

12 Adyar, . 215
13 ... , ,
, 3 (1954), . 292, , . 171, 367.
14 , , , Hajime Nakamura
15 .. , (, 1928), . 383, . ,
(Adyar, 1940), . 15ff

16 Bhandarkar, 19, . 313-332; B.I.S. Mandal


Quarterly, 21 (1940), . 1-9
17 . . 106, 108, 110
18 Adyar, . xff, . xii, ,
Sri-Samkara Bhagavatpada, ..
19 Mysore (3-) , . iii-iv
20 Farquhar, , . 266
21 , Bhandarkar, 33 (1952), . 6

22 ( ), , 1 (, 1914), . xlv,
, (Sarirakabhasya)
(Tantric Shatcakra), .
.
23 . , . 22
24 . ,
Telugu MS 3386-C .
http://openyoga.ru/yoga-tantra-library/1415--q-q