Вы находитесь на странице: 1из 2

Ministerul Sntii al Republicii Moldova

DOCUMENTAIE MEDICAL
Formular
Nr 069/e

_________________________________________________________________
denumirea instituiei

Aprobat de MS al RM

nr. 828 din 31.10. 2011

REGISTRU
DE EVIDEN A INTERVENIILOR DE AMBULATOR

Cabinetul________________________

nceput

________ _____________________________20______

Terminat

________ _____________________________20______

Nr
de
ord.

Data

Numele, prenumele bolnavului,


codul personal (IDNP)
, , ,
(IDNP)

Data
naterii

Diagnosticul

Anestezie

Descrierea interveniei

Numele chirurgului i
asistentei medicale

n prezentul registru snt numerotate, nuruite i parafate


,

............................................................................ pagini
n litere /

Conductor ___________________________________________________

semntura /
L..
..

_____ _____________________ 20___