You are on page 1of 2

CLOROPLASTELE Culoarea verde a plantelor este data de pigmentii clorofilieni acumulati in plastidele verzi cloroplaste din citoplasma celulelor

or frunzelor, tulpiniilor ierboase, ramurilor tinere si fructelor necoapte. Numarul acestor organite celulare este variabil. La plantele inferioare (alge), celulele contin 2-3 cloroplaste sau c iar un singur c loroplast mare (cromatofor). La plantele superioare, celulele au multe cloroplaste, in medie 2!-"!, uneori pot depasi c iar #!!. Cloroplastele sunt organite celulare, comple$ structurate, formate din stroma si grane cu pigmenti asimilatori.. La plantele inferioare, cloroplastele au o structura lamelara, fiind lipsite de grane si intergrane. %n c loroplast este invelit de o membrana plastidiana dubla care incon&oara masa fundamentala.'oita e$terna a membranei este neteda si pastreaza forma cloroplastului in timp ce foita interna se pliaza formand tilacoide. (ntre tilacoide apropiate se gasesc granele. )cestea sunt formate din vezicule turtite, ca niste lamele elementare, de forma unor saculeti mici, asezati unii peste altii ca monedele intr-un fisic. *ranele cloroplastului contin molecule de clorofila (pigmentii verzi), carotina si $antofila (pigmentii galbeni), lipide, proteine si o serie de enzime. +oleculele de clorofila sunt dispuse ordonat, in grupe de cateva sute impreuna cu pigmentii accesorii (carotenoizi, ficobiline). Pigmentii asimilatori ,lantele contin in cloroplaste urmatorii pigmenti- clorofile, carotenoizi si ficobiline (pigmenti rosii ('(C./0(10(N)) si albastri ('(C.C()N(N)). Pigmentii verzi din cloroplaste Cloroplastele contin clorofila a prezenta in toate plantele superioare verzi, alge si unele protozoare2 clorofila b e$ista in plantele superioare, in cantitati mult mai mari decat clorofila a. 3e asemenea unele plante mai contin clorofila c (algele brune, diatomee, dinoflagelate) si clorofila d (alge rosii). 4tructura c imica de baza a clorofilelor o constituie un nucleu format din 5 grupari ciclice numite piroli, legate prin punti metalice de atomul de +g. 3in punct de vedere c imic clorofilele sunt esteri ai acidului clorofilinic a (C3263!.N5+g(C..6)2) respective ai acidului clorofilinic b (C32627.2N5+g(C..6)2) cu 2 alcoli- met anol C63.6 si fitol C2!638.6. 'ormulele c imice elementare ale celor 2 clorofile sunt urmatoareleClorofila a: C""692."N5+g Clorofila b: C""69!.:N5+g )cidul clofilinic a are molecula alcatuita din 5 nuclei pirolici, numerotati de la (-(;. +olecula acidului clorofilinic a contine si un al cincilea ciclu, notat cu ;, alcatuit din " atomi de carbon, acesta fiind un omociclu.
:

Structur chimic a pigmentilor clorofilieni )re la baz< inelul porfirinic, acelasi care st< =i la baza emului, >ns< ca ion central este magneziul.

Clorofila a

Clorofila b

Clorofila c1

Clorofila c2

Clorofila d

'ormul< C 6 . N +g C""69!.:N5+g molecular< "" 92 " 5

C3"63!."N5+g

C3"627."N5+g

C"569!.:N5+g

0adicalul -C6?C62 C3 (C2)

-C6?C62

-C6?C62

-C6?C62

-C6.

0adicalul -C63 C9(C3)

-C6.

-C63

-C63

-C63

0adicalul -C62C63 C7(C5)

-C62C63

-C62C63

-C6?C62

-C62C63

0adicalul -C62C62C..- -C62C62C..-C62C62C..-C6?C6C..6 -C6?C6C..6 C#9(C9) 'itol 'itol 'itol

Leg<tura C#7-C#8

4impl<

4impl<

3ubl<

3ubl<

4inpl<

0<sp>ndire %niversal

+a&oritatea plantelor

3iferite specii de 3iferite specii de Cianobacterii alge alge