Вы находитесь на странице: 1из 170

I.

........................................................................................................................................ 9

II.

? ........................................................................................................ 9

III.

.................. 17

1.

(. ) ................................................................................. 17

2.

(. ).................................................................................... 20

3.

(. ) ........................................................ 24

4.

(. )........................................................................................................... 31

5.

(. ) ............................................................................... 35

6.

(. )................................................................ 38

IV .............................................................. 43
..................................................................................................................... 43
1.

(. )....................................................................................... 43

2.

(. ) .............................................................. 44

...................................................................................... 44
3.

(. ) ......................................................................... 44

4.

(. ) ..................................................................................... 45

................................................................................................... 45
5.

(. ) ........................................................................................ 45

6.

(. ) ......................................................................................................................... 46

7.

(.).......................................................................... 46

8.

(. ) ............................................................................ 47

9.

(. ) ....................................................................... 47

10.

(. ) ............................................................. 48

11.

(. ) ........................................................................... 48

............................................................................................. 49
12.

(. ) ............................................................. 49

13.

(. ) .......................................................... 49

14.

(. ) ........................................................................................ 50
1

........................................................................................................................ 50
15.

(.)..................................................... 50

16.

(. ).............................................................................. 51

.......................................................................................................................................... 51
...................................................................................................... 51
17.

(. ) .................................................................... 51

18.

(. ).......................................................................................... 52

19.

(.) ................................................................................................. 52

20.

(. )............................................................................... 53

21.

MP3 (. ) ................................................................................. 53

22.

(. ) ..................................................... 53

23.

(. ) ............................................................................ 54

24.

? (. ) .................................................... 54

25.

, ! (. )......................................................................................... 54

26.

(. ) .............................................................. 55

27.

(. )........................................................... 56

28.

(. )....................................................................... 56

29.

(. ) ........................................................................................ 57

30.

(. ) ........................................................................................ 58

31.

? (. )..................................................................................... 58

32.

...? (. ) ................................................................ 59

33.

(. ) .................................................................................... 60

34.

? (. ) ............................................... 61

35.

(. )................................................................... 61

36.

(. ) ......................................................................................... 62

37.

(. ) ........................................... 63

38.

(. ) ................................................................ 63

39.

(. ) ................................................................................................ 64

40.

(. ).......................................................................... 64

41.

(. ) ....................................................... 64
2

42.

(. ) ..................................................................... 65

43.

(. ) .................................... 65

44.

(. ) ....................................................................... 66

................................................................................................ 66
45.

(. ).......................................................................... 66

46.

(. )............................................................... 67

47.

(. ) .................................................... 67

48.

? (. )................................................ 67

49.

(. ) ............................................................ 68

50.

(. ) ............................................................... 69

51.

(. ) ..................................................................................... 69

52.

(. )............................................................................... 69

53.

(. ) ..................................................................................... 70

.............................................................................................. 70
54.

(. ) ............................................................ 70

55.

(. ).......................................................................................................................... 71

56.

(. ) ........................................................................................ 72

57.

(. )................................................................................... 73

58.

(. ).................................. 73

................................................................................................ 74
59.

(. ) ................................................................................ 74

60.

(. )............................................................................ 74

61.

(. ) ................................................................................................. 75

...................................................................................................................... 75
62.

(. ) ........................................................... 75

64.

(. )................................................................... 78

65.

(. ) ............................................................................ 78

...................................................................................................................... 79
66.

(. )....................................................................................... 79

67.

(. ) ......................................................................... 80
3

........................................................................................................ 80
68.

(. ) .......................................................... 80

69.

(. ) .................................................................................... 81

70.

(. ) .................................................................................... 81

71.

(. )................................................................... 82

................................................................................................................ 82
72.

(. )................................................................................. 82

73.

(. ) ................................................................................ 83

74.

(. ).................................................................................... 83

75.

(. ) ........................................................................... 84

.................................................................................................................................. 85
76.

-? (. ) ............................................... 85

77.

(. )........................................................... 85

78.

(. )................................................................. 86

79.

6 (. ) ................................................................................... 87

80.

!!! (. ) .................................................................................................. 87

V.

........................................................ 88
1.

(172-

188- ) (. ).................................................... 88
2.

(. ) ......................................................................................... 91
3.

(. ) ......................................................................................................................... 95

4.

(. ) .............................................................. 98

5.

(. )................................................................................................ 101

6.

(. )...................... 106

7.

(. )....................................................................... 109

8.

(. ) .................................................................. 113

9.

(. ) ....................................................................................... 118

10.
VI.

(. ) ................................................................................ 122
........................................................................................ 124
4

............................................................................................................................................ 124
1.

(. ) .......................................... 124

2.

?! (. ) .......... 124

3.

-19 (. ) ................................................................................ 125

4.

(. ) ........................................................................ 125

5.

(. ) ............................................................................. 126

................................................................................................................................... 126
6.

(. ) ....................................................................... 126

7.

, (. )............................................................................ 127

8.

? (. ).................................. 129

9.

(. )........................................................................................ 130

..................................................................................................................... 130
10.

(. )................................................. 130

11.

(.).......................................................................... 131

12.

(.)........................................... 131

13.

(. ) ................ 132

14.

(.) ................................................................................. 132

................................................................................................................. 133
15.

(. )....................................................................... 133

16.

(. ) ..................................................................... 133

17.

(. ) .................................. 134

18.

(. ) ................................................................................... 134

19.

(. ).................................................... 135

20.

(. ) ...................... 135

21.

(. ) ........................................................... 136

22.

(. ) .......................................... 136

23.

(. ) ........................................ 137

24.

(. ) ....................... 137

25.

? (. ) ............................................... 138

26.

(. )........................................................................... 138
5

27.

(. ) .............................................................................. 138

................................................................................................... 139
28.

(.) ....................................... 139

29.

(. ).......................................................................... 140

30.

(. )................................................................................. 140

31.

(. ).......................... 141

32.

(. ) .................................................................... 141

33.

(. )........................................................................... 142

34.

(. ) .......................................................................... 142

35.

(. )...................................................................................... 143

36.

(. ).................................................................................... 144

37.

(. )................................................. 144

38.

? (. )................................................ 145

39.

(. ).................................................... 145

40.

(. )................................................. 146

41.

(. ).................................................... 147

42.

(. )............................................................................. 147

43.

(. ) ........................................................... 148

44.

(. )............................................................................. 148

45.

(. )............................................................ 149

46.

(. )................................. 149

47.

(. ) ................................................................................... 150

48.

(. ) ..................................................................................... 150

49.

(. )................................................................. 151

50.

(. ) ................................................................................ 151

51.

(. )............................................................................. 152

52.

(.) ......................................................... 152

53.

(. ) ......................................................... 153

54.

(. )................................................................................................................. 154
6

................................................................................................ 154
55.

(. ) ................................................................................ 154

56.

12 (. ) .................................................. 155

57.

(. )................................................................................... 155

58.

(. ) .................................................................. 156

59.

(. )............................................. 156

60.

(. ) .......................................... 157

61.

(. ) ............................................................................................... 157

, .............................................. 158
..................................................................................................................................... 158
62.

? (. ) ............. 158

63.

(. ) ....................................... 158

64.

(. ) ............. 159

65.

? (. ) ............................ 159

66.

? (. ) ............................................... 160

67.

(. )........................................................... 160

68.

(. ).................................................................... 161

69.

(. ).......................................................................... 162

70.

(. ) .................................................................... 162

71.

(. ) ........................................................................... 162

72.

(. ) ..................................................................................... 163

73.

(. ) .................................................................................... 163

74.

(. ) ................................................................................................... 164

75.

(. ) .................................................................................. 164

......................................................................................................................................... 164
76.

(. ) ................ 164

77.

(. ) ................................................... 165

78.

(. ) .............................................. 165

79.

(. )................................................................................... 166

80.

(. ) ............................................................... 167
7

81.

(. ) ................................................................................... 167

82.

(. ) ............................................................................. 168

83.

(. ) ........................................................................... 168

84.

(. )..................................................................................... 169

85.

(. ) ............................................................................. 169

I.

II.


, .
, , ..

.

,
,

.
,
( ) .
, ,
,
.. , ,

. (..
) ,
.

.
, .
,
.
,


( ).

, !

,
, .
? ? ,
, ,
,
.
: !

, !


:
,
?
( 128 ).
,
, .. .
, .
,
.
.

10

.
,
,
.

, , 172- ,
, , ,
, 172 ,
.

, !

. , 477 II
, ,

.

,

, . ,
() (477 I ).
.. ,
, .
,
.
,
! ,
11

, ,
477 II .

,
, ,

..
,
. .
, ( ?) (
?) ( ?) 477 II
( ?).

()
, ,
.
, .
I.

II.

477 II .
:
477
.

III.

:
. , .
, , .
(
). 300 .

IV.

: 300
477 II .
12

,
.
:
- 1000 . ,
- .
?

I.

:
?

1.

- :
, ,
.
, -
, .. , .

2.

13

, ,

,
, . , ,
477 I ,
, 477 II ,
.

3.

, ,
,
.
, . ,
,

.
, , - ,
477 I . -
477 I .
(, ).
, , - ,
477 II . , -
477 II .

II.

.
.

.

1.


14

.
(327-
). ,
, ,
.

:
, ,
. ,

,
.
-
.

, .
.

2.

(172 I ).

.
, ,
, ..,
.

3.

15

,
,
,
.

4.

(992- ).
,
.
,
,
. ,
.
.

5.

16

III.

1. (. )
360 1
30 . 200
,
, . ,
,
, .
, , 130 . 6
,
, .
.
:
?

I.

477- , ,
,
.
1.

. ,
. .. ,
,
. ,
360 , 30 ,
.
2.

,

17

3.

, ,

. .
4.

-12
-4 58- .
15 , -14
, . ,
.
5.
,
. - -15 58- ,

. ,
.
.
(),
.
6.

. - -15 63- ,
,
,
.
7.

,
. - -15 63-
.
, , .
,
. ,
. ,
, 1
30 .

18

8. :
.
9.

. ,
,
. , .
- 65- ,
, ,
.
10.

- 65-
. .
,
, ,
?
11.

, - 65- . ,

. ,

. , .
,
. ,
,
6 . 6 ,
, .
12.
,
, . ,
,
.
13.

, .
II.

- 477- .
19

2. (. )


.
, ,
. ,
. , 400
.
, -
, .
.
.
: 380 . ,
, .


, .
, 1 ,
. , , ,
, -10
, ,

, , .
,
.

. ,

,

qarTuli oqromWedlobisa da qristianuli kulturis erT-erTi gamorCeuli nimuSi.


bediis oqros barZimi im saganZuris nawilia, romelic gaerTianebuli saqarTvelos
pirvel mefes bagrat mesames da mis dedas dedofal guranduxts SeuwiravT bediis
taZrisaTvis afxazeTSi X saukunis miwuruls.

20

. ,
,
50 000 .
,
,

. ,

. ,
.
. .
?

:
? .
? .
? ( ) .
? 172- .


1) 172
172 ,
. ,
. . ,
?

I.

.
a) .
, 1306
. . ,
170 , .

b)
( 477 ).
21

,
(
186 ). . ,
? -

. ,

. ,
, ,
380 . ,
- 327 I 477- .


,
, .

c)
. 74-
,
,
.

.
/.

,
, .


(74 II ).

d) ,
. -

,
22

. 79
,
. ,
, . ,
.172- I .

II.

.
a)


, ,
,
( 79 II ).
,

. ,
50 000 .
, , ,
.
,
.

.


,
, ,
.

23

, ,
( 172 I ),
(
,
(79 I )).

3. (. )
,
. , ,


.
,
, ,
. ,
,
. ,
:
- ,
-. ,
. ,
.
, ,
, ,
,

. , ,

,
(
_ , :
), ,
(
_ _ :
).

24

:
?

I.

1.

, . -
50- , ,
. , , , - . ,
.

: .

2.

, ,
. - 79-
,
.

:
.

25

3.

3.1

- 59- -2 -2 ,
. ,
,
.

3.2

, ,
,
.

,
. ,
.

, , ,

- 72- , ,
.
26

,
:

) 73- ?

, ,
, .

, -

.

: , .

) 73- ?

, ,
, .

, .
.

: ,
.

) 73- ?

27

, , ,
, ,
.

,
,
.

:
,
.

) - 74- ?

, ,

.

,
. .

: .

) - 74- -2 ?

, ,

.
28

,
.

: .

) - 75- ?

,
, .


, .
,
.

: .
: ,
.
II.

1.


, , , . ,

29

,
.

2.

- 78- , ,
, . ,
.

2.1

, ,

, .

, , ,
.
, ,
.

2.2

, , ,

,
.

. ,
,
, /
.

,
.
30

III.

,
.
, -
. ,
,
.

IV.

: ,

,
.

4. (. )

-
,,.

,,. , , 10 .
, ,
, , ,, .
.
.
,

.

.
I.

31


72- ,
, ,, ,
.
1.
,
?
,
, - 50- . ,
, , ,
.
: .
2.

- 79- .
, .
: .
3.
.
.
3.1.

, . -

72- , ,

, . ,
, . ,
, .
,, . ,
.
: .
3.2.

,
().
. - 72- ,
. ,, -
.

32

3.3.

, , ,
?
). - 73- ,, , ,
,, , .
,
. , _
(629.1 ).
: , .
). - 73- ,, - , ,
, .
.
,, , ,,, . ,
.
: ,
.
). - 73- ,, _ , ,
, ,
, .
:
, , ,
.
). - 74- I - ,,
,
.
,
.
. ,
.
:
.

33

). - 74- -2 _ , ,,
,
.

, . 74 ,
, .
, ,,
,, . ,
, .

.
, . ,
, ,
.
: .
II.

.
976- : ,,,
, - ()
, : ).
, .
.
79- -2
,
. ,
. ,,
, ,
, .
:

10 ,
III.

, , 74- -2
.

34

IV.
:
. - 72-
74- -2 .
, , -
976- ,,
10 .

5. (. )
. .

.
, .
,
.
, . .. V-III
,
. .
.
. ,
, .
,

.
:
.

35

I.


81 ,
, ,
. , ,
.
1. , , ,
?
50 ,
, ,
. , ,

.
,
, .
.
, ,
( 327.I.) 477
186 .
: .
2. ,
?

, , , .
,
, ,

.
81
,
.
. .

36

.
,
.
, ,
,
, .
, , 82 ,
,
,
. , ,

.

, , ,
, . ,
, ,
.
: ,
.
3. ?
129 ,

.
84 ,
. ,
.
,
. ,
, .
, ,
, ,
. , 59.II .
:
.
37

:
.
II.


976 ,
, , ,
- () , : ).
,
.
,
,

.
:
.
:

81 976.I.
.

6. (. )
2008 5 ,
1000 10 .
, .
2009 1 2011 1
. 2011 15 . 2011 19

1000 .
2011 1 ,
,
.
38

2011 31
1000 .
2012
. 1000 ,
,
.
?
?

I.

, : ,
,
, .
II.

,
129- .
,
144- -2 .

III.

1.

.
- , ,

(

.128).

, , .

39


, ..
.

129-

, 3 .

. , -2
-2 -2 . ,
( 623-628-
)
, 129-
.
:
3 .
.

,
:
; .


130- , ,
. ,
. ..
,
, ,
, 1000 .
, 1000 10 , ,
10 , ,
,
.
10 ?

10-

.
40

122- , ,
, ,
. .. 10 2008 5 ,
. ..
10- 2008 6 .
10- ,
123- , ,
. ..
6 10 , 15 . ,

127- ,
.
. , 15
, .. - 15
- 17 . 17 24
1000
, 18
, , ,
.
:
2008 18 .

, ,
3- . 123-
-2 ,
, . ,
2008 18 ,
3- 2011 18 .
, 2009 1 2011 1 _
.
?

, . 132-
, ,
41

, , ,
.
: 3- 2011
18 .

2011 19 ,
, ..
.
:
.
2.

, 1000 2011
31 . 2011
18 , ,
. , ,

,
. .
:
.
.


144- -2 ,
, ,
,
, . ,

. , .

. ,
,

42

,
.
, .
,
.
:

.
:
.

.

IV

1. (. )
, ,

200 .

- 636- ,
,
.

25 , -15 636-
, ,
, ,

.
43

,
( )
.
, - 636-

.

: ?

2. (. )
. - .
, .
, ,
, ,
, .
, ,
,

. ,
.
, .


3. (. )
.

. ,

,
, .
. ,

44

, ,
.
.

4. (. )
, ,
. 2
,
,
, , .
,
.
. , ,
, .
, ,
,

,
.
?


5. (. )

,,

7000
:
,
19-137- , 188-

.

45

,,

, .
, .
, , ,
, .
:
?

6. (. )

,
.
150 000
.
:
?

7. (.)
, ,
.
.
,, ,,
,,

, , . ,
, ,
,
.
.
46

. ,
, . .
:
?

8. (. )

.
.
,
, , ,

.
:
,
?

9. (. )

,

,
, , .
, . ,
. ,
.

. man .
:
?

47

10. (. )


. -
2013- ( _ ) (100%- )
. , -
.
- ,
, -
, ,
,
. ,
.

: - ?

11. (. )
. ,

. ,
.
,
. , , .
.
.
. .
,
.
,

. ,
.
,
48

.
.
:
,
?


12. (. )
. , ,
. ,
.
2
,

.
.
1 .
, , .
, .
,
.

:
?

13. (. )
, , . 2

,
.
, 2 , .
.
49

,
, , .
,
.
: ,
.

14. (. )

2008 .
.

,
,
, .

, .

. ,
,

.
:
?


15. (.)


, .

. 6 , . -
100%- . 1
50

,
.

,
, ,
,
.
?

16. (. )

, 50 a
, , - -.
, -

,
. -
, ,
.
: - ?


17. (. )
: , ,
. ,
.
, .
. .
51

, .

. ,
.
:
?

18. (. )

.
, ,
, .

, ,
.
:
?

19. (.)
300
.
, .
, , ,
, .
300 .
,

.
: ,
?

52

20. (. )
20
.. .
22
. ,
. ,
. .
:
?

21. MP3 (. )
, , , .. MP3
. MP3
300 . , MP3
.
, . MP3
.
: MP3
?

22. (. )
1000
,
.
. 16 000
, .
: ?

53

23. (. )
:
2000 . ,
1800 .
.
, 3 .
3
, . ,
2400 .
,
. .

.
: ?

24. ? (. )
,
. 7 .
,
. 2
. .

.
: ?

25. , ! (. )
, -
,
54

.
.

, ,
.
, .
, ,
.
-, ,
.
.
,
. ,
.
: ?

26. (. )
, ,
,
200 . . ,
,
. 10
,
.

150 .
. ,
. 200 ,
150 .
: ?

55

27. (. )
2000 .

, .
3 40 .
,
40% . ,
.
, 2000 .
, 3
.
:
?

28.

(. )

2009 18 15 000 6 , 2%-


. ,
:
,
. , 2009 18 2
: ,

,
.
6 ,
.
2012
,
. ,
2009 18
.
?
?
56

29. (. )
2013 16
. , .. 43.
: 2012 28

. .. 43- ; ,
2012 28 ; 4840 ;

.
,


.
: 2012 28
,
4000
, , . , ... 43-;
840 ;
:
;
,

, ;

,
,

,
;

, .

4 000 2012 28
, ,
1995 .
, 2012 01
.
7500 .

57

30. (. )
15

8000 .
.
,
, , , .
.
.

, .
.
,
.
:
?

31. ? (. )
2009 14 ,

3 500 ( )
171 ( ) .

.

.
2009 30
.
, , . ,
, , ,
. , ,
58

2009 03

.
,
, ,

, ,
- .
, , , ,
.
,
. ,
.
.
2010 16
2009 03
.
, ,
.
.
, .
- : ,
, ,

.
: ?

32.

...? (. )

. ,
. , 2005 ..
,
. 2008
2010
. ..
59

. 2008-2010 .
.
, 2009 .
2010

.
.. 2008-2010

. , ,
,

, ,
.

,

.

,
. ,
, : .
,
;
;
. ;
;
, .
:
?

33. (. )
. .
, .
.
. , .
,
. :
? : . ,
60

, . ,
,
.
: 1.
; 2. .

34. ? (. )
.
.
,
.
. ,
, .
, . .
. ,
. :
, , . ,
.
, . ,
, ,
, . :
.
, . , ,
. .
: ?

35. (. )
1993 22 ,
, . #38
, , .
.
61

2001
. .
2009 24
,
, .

.
,
.
2009 24

()
. , , ,
(
).
,
, , .
: ?

36. (. )
.
, .
. , .
, ,
. , ,

.
.

() .

62

. ,
-5 . .
.
: ?

37. (. )
16 , ,
.
.
,
, .
,
.
, . 18
.
:
?

38. (. )
10 6

. .

,
, ,
. ,
,
.
-
?

63

39. (. )
16 50
. .
,
. ,
, . ,
,
. ,
3 .
:
?

40.

(. )

16 - - , ,

, .

3 , 19
. - ,
.
- ,
.

: 3
- ?

41.

(. )

15 . ipad- , ,
. ,
64

.
550 ,
ipad- .
17 , ipad,
. ,
ipad- .
. , ipad- 550 .
.

. ,
.
, . ipad
, .
. 18
.
: ?
.

42. (. )
16 ,
. ,
. ,
. 1 . ,
17 , .
. ,
, 17 , .
: ,
.

43. (. )

65

2013- ( _ )
.
- . , , -
.
,
, .
17 .
, - .

, -
, -
.

:
?

44.

(. )

16 , 50 000
,
100 000 . , .
.
.
, .
.
: ,
?


45. (. )
.
, .
66

, ,
100 .
,
. ,
, 1000 .
.
: , 100 ?

46. (. )
, ,
.
, . , 1000
, , , ,
.
.
: , ?

47.

(. )

, ,

.

.
: ,
? ,
, ?

48. ? (. )

67

11 13 . 150 .
, ,
. ,
. .
747- 474-.
, ,
.
:
?

49. (. )
, ,

, .

. 400-400
.
,
. 2
.
,
,
. ,
, ,
.
, .
, ,
.
.
: ?

68

50. (. )
.
.
.
.
, , ,
. .
, .
:
.

51. (. )
,
.
.
, ,
,
. .
. ,
, , .
,
, .
, , ,
.
: ?

52. (. )

, , 50 000 .
150 000 ,
69

.
, .
. , ,
.
,
.
:
?

53. (. )

, .
, . .
,
,
.

. .
: ,
?


54. (. )
,
. .
, ,
. ,
, 6
. , , , ,
6 .
: 1. ,
?
70

2. ,
?

55. (. )
2010 02
(420 .. , ,
. , . #38) 2009 29
, ,
.
:
- ;
, , ,
;
, 2009 29
,
;
;
,
, 1400 ;
, ;
, 2010
,
2009 40 000 ;
, ;
,
, ; ,
, ;
, 50 000 , -
,
; ,
,
.
:
.
71

; ,
, ,
;
; ,

,
;
.
,
,

;

.
( )
: -;
, ,
; .
:
?

56. (. )
120 000 .
. ,
, 120 000 ,
50 000 , , , .
, .
, ,
, .

50 000 ,
.
: 120 000 ?

72

57.

(. )

, .
.
.
, ,
, .
,
. .
30 000 000 .
.
,
.
.

,
.

, .
: ?

58. (. )

.
, 3 000 ,
.
.
. ,
7 . 1
.
: ?

73


59. (. )
50 ,

. ,
.
. ,
,
.
. .
.

.
.
, .
.
,
.
: ?

60. (. )
8000
. ,

, ,
,
. ,

. : ,
.
: / ?
74

61. (. )

. ,
, ,

, ,

.
.
, ,
, ,
, . ,
,
. ,
. .

.

, , ,
.
,

.

.
:
?


62. (. )

. , ,
, ,

75

, , ,
.
, ,
. ,
. ,
.
: , ?

63. (. )


: 2010 30 ,
, ,
. , - .106-
32.200 . 25 . 3
45 000 ,
.
, 45 000 , ,
. 2010
.
2010 23
60 000
. ,
45 000 ,
, .
,
, 29
, .
2010
.
,
45 000 . ,
,
, ,
, ., - .106-

.
76

: 2....
2010 30 ,
, .
, ., - .106-
,

45 000 45 000 ,
.
, ,
.
, ,

, ,
,
, , ,
, , 2010
23 . 183- ,

,
.
2010 30
, : 2010 30
2-
,
2010 30
:
2010 01 ., .106-
32.200 .. 25 ..
45000 .
2010 01
(. , - ,106- 32.200 ..
25 ..) 45000 ,
, 45
000 , , ,
. , 2010 01

45 000 ,
.
77

.. 2010 01

.
, ,
2010 30
.

, :
2010 ,

2010 30
, ,
; 2010
45000


,
.
:
?

64.

(. )

. ,
- .
, 50 000
,
, . ,
,
, .

:
?

65. (. )
78

-

.
- ,
.
.
. , ,
. , ,
30 000 .
,
.
,
.
, .

. ,
, .
,
.
: ?


66. (. )

. ,

, .

. ,
,
, ,
.

79

: ?

67. (. )

, .
.
. .
, .
. ,
,
3 .
:
?


68. (. )
2007 , ,
. 2008

2 . 2008

.

.

, 3717 , .
:
()
;

80

.
,
()

, ()
,

.
:
?

69. (. )
, ,
.
_ .
,
.
, ,

.
, , ,
,

:
?

70. (. )
.
. ,
, , 100 000 . ,

.

81

.
.
, ,
, .
, , .
. .

.
.
, .
.
: ?

71.

(. )

.
, , 5
. 2

, .
, ,

.
.

: , ,
, ,
?


72. (. )
82


. , ,
:
10 ,
. ,
.
. .

.
.

: 1.

?

2. ?

73. (. )
,
. ,
, ,
. .
, .
7000 .

- 7000 .
?

74. (. )
,
50 000 .
,
83

. ,
,
50 000 .

. ,
,
. ,

50 000 .
.

, .
: ?

75. (. )

. .

, , ,
, , .
, , . ,
.
, ,
, .
, ,
. ,
, , , ,
. ,

.

: ?

84


76. -? (. )
, .
, , ,
_, , - ,
.
,
.
.
1901
.
, 100
.

.
,
100 .
, ,

.
: ?

77. (. )


.
,
. , , ,
.
2008 14 ,

25000 .
85

- 5 . 10 000 2008
14 , 5 15000 .
2008 14 .

, .
, ,
.
.
2010
,
. 25 000
,
.
: ?

78. (. )
2007 1 5 000 6 .
.
, , ,
.
, 2010 1 ,
, ,
. .
2012
- 10 000 .
, , , , ,
. ,
,
,
. , .
?

86

79. 6 (. )
1990 6. 2000
,
. 2001 1000
.
, , , ,
. 2006 ,

.

, 2007 ,
, .
, ,
(5
).
: 6
?

80.

!!! (. )

2006 ,
,
. , ,
,

,
0.1%_ .
. 2009 .
. , ,
1/4 2013 .
2013 ,
2009 2013
.
.
87

: ?

V.

1. (172-
188- ) (. )
500
. ,
, ,

.

, 200
.
.
.
,
, ,
.

?

.
I.


172 , ,
,
, .

88

172 I ,
:
, ,
, ,
, .
1.

(477-, 505- 188- )

,
477- 505-
.

:
(477 I ),
(477 II ).
. 186 I
:
. :
.
,
188 I .
, , 186
I , ,
188 II
.
,

, .
.

(254, 260- )

,
.

89

,
, , . 158 I
, .
,
, .

. 158 I
.
257 I ,
.
2601- ,
.
254 I ,
, .
,
.
:

, ,
. , , 172 I
, .
2.

(278- 285- )

278- ,

. ,
, ()
.
285 I ,
.

(285 II ).
, ..

90


.
, ()
.
.

187-

187 II , ,
,
.
,
, ..
. , 187 II
.
, 187-
.
:


.
II.

, ,
,
172 I
,
.

2.
(. )
, .
, , .
, ,
91

. ,
. ,
. , ,
.
: ,
?

, : 1. ; 2.
.
I.
, ,
172- .
, ,
, .
172-

: 1. ; 2.
; 3.
.

.
1. ?
,
, . :
. 477-
, :

,
,
.
, .

.
92

. ,
, ,
.

186-

, ,
. ,
.

,
.
. ,
. ,
.

, . ,
.
,
, .
.
: ,
, .
. , , ,
. 186- ,

,
;
. ,
, , ,
. ..
.

()

, .
: .
. ,
. 172- ,
,
93

, . ,
, ,
. ,
. ,
. 770-
,
, , . ,
.
,
. ,
.
: 172- ,
.
II. ?
. ,
. 154-
, , / ,
. . ,
,
.
. ,
.
, ,
. , . ,
, .
,
. 773- ,
, .
,
. , .
. ,

. .
187- ,
, ,
. ,
94

. .
, 187-

,
:
,
, , ,
.
. ,
.
,
. , ,

. , , ,
.
, ,
187- , . ,
, , .
: .
: ,
, , , ,
172- .

3. (. )
, ,
. ,
. -
,
.
, .
, , ,
.
. , ,
, .
3 .
95

-
. ,
, ,
. ,
, ,
. ?
:
?
?
? () .
? 172- .


I.

172

172 ,
. () ,
.
, , ?
1. .
) , ,
170 .
)
( 521- ).
.

, , .

.
)

186-

. ,
( 186
). , , ?

96

) -
. , .
, ,
.
- 327 I 477- .

) , , , 186-
, .

.

,
. , .
) ,
, ,

. ,
, ( )
( 186- ).
) ,
.

,
;

( 186 II).

,
.

97

: ,
.

:

. ,
172- .

4. (. )
, .
,
.
,
. , ,
,
. 2012 18 ,
25 000 .
25 000 ,
. ,
500 ,
100 , , ,
8000 .
2012 ,
, ,
.

.
? ,
, , ,
?

I.

98

,
,
, .
II.

,
183-
. ,
976-
.
III.

1.

- .
183- , ,
: .
; .
.
-
323- .

.
, ,
,
,
. , ,

. ,
.
:
.
2.

,

99

.
,
. 59-

. ,


, , , , , 61 , , .. 2012 18
. , , , ,
, , ..
, ,
61- -2 .
:
.
.
,
, .
,
:
, , .
, ,
.
, , 976-
. ,
. , ,
25 000 .
, 25 000 .
, ,
, 500 ,
100 , ,
8000 . ,
.
:
. - 25
000 , - 500 ,
- 100 , 8000
.
100

5. (. )
2006
, ,

. , ,
. , 480
., .. 150 ..
. ,
, .
, 25 000
. ,
.
2006 15

, , 25
000 ,
.

5 000 ,

. ,
,
.
2007 25 000
. ,
,
.

.
, .
,

, ,
,
.

101

,
.
,
. ,

.
1.

?
2.

?
:
1.1.

327-
:
327.3.
.
1.2.
327-

()
. 317- , 316-

( 316.1
.
).

?
,
.
,
. ,
, .
102

,
.
, 327-
: .
(327- )

327.3.

.

.
: 149.
,
, -, .

, :

150.1

,
( ),
. 2.
- ,

, .
.
323- , ,
, ,
. 183- ,

.
,
, . ,

.
59- ,

103

, ,
.
:
.

316-

,
, .
,
.
976-
: 976.1. ,
,
() , : .
, .
1.3.:

.
2.1.


172- .
172.1.
, ,
.
2.2.
172-

.

104


: ,
.

. ,
,
, ( 149-, 150-
).
183- 312- ,
.
.
: ,
.
170- , ,
, ,
(),
, ,
, , .
, . ,

?

: .
,

: , ,
.

2.3.:
( 172- ).

105

6. (. )
. ,
- , .
, ,
- ,
-. , ,
, -
,
. ,
. ,
.
4
, . -
- .
, , ,
.
, ,
,
, . ,
.
:
.

I.
- 1158- .
1.

, ,
- 1106- . , ,
, ,
.
106

2.

- 1158- ,
,
.
2.1

, , , .
2.2
, ,
.
,
.
3.

.
- 183-
,
, ,
.
,
, ,
. ,
, - 1158- -2 ,
, .
: ,
,
.
II.
- 183- .
1.

. .
, , ,
. ,
, .
107


- 183- - . :
, ,
, , ,

.
,
, .
.
, , ,
.
, ,
, , ,
.
2.

, ,
.
-10
. , -4
, ,
.
,
, , ,
, . ,
, .
3.

: ,

.
III. : ,
, ,

, .
,
.
108

IV. : ,
.
, , - 183- ,

.

7. (. )
. -
-18 ,
, .
,
. , , 2007
30 , , .
,
.
,
.
,
.
,
, .

, . ,
. ,
,
.
2011 01 .
,
, ,
. , ,
, .
, ,
, ,

109

,
. , , .
?

1.


172- .
2.

245-
.
I.
172- ,
,
, .
, ,
, 172-
. ,
,
:
.

1.

. , ,
, .
, ,
. ,
,
. ,
.

110

2. , ,
, ,
.
242- ,
, , ,
, ,

().
, -
,
.
,
, .
, , ,
,
, ,

.


.
3. ,
. ,
.
, ,
.
244- ,
()
.

.
,
. , ,
111

. ,

. , ,
. , - 244-
,

.

, , ,

. ,
.

. ,
.

172-
, 242- 244-
.
II.
1.
245- ,
, ,
.
,
,
.
,
, .
, .
,
. , ,

112

, - 245- ,
.
, ,
,
, .
2.

245- ,

,
.
,
.
,
,
, ,
, .245- .

172- , 242-, 244-

245- ,
,
.

8. (. )
, 2012 11 , ,
12 , .

, ,
, 2011 ,
,

113

. 20 .

.
2012 15 , ****
1 .

,
.

, ,
, .

2013 30
, .
, ,
.
, ,
.
:

?
:
1.

247-
:
247.1.

(),

,
().

114

1.2.
247- ,
.
247.1.-

(),

,
().
. 2.
.
, :

. :
,
248.1.

,
.
,
, .
: 2011
.
: 149.
,
, -, .

, :
150.1. - ,

( ),
. 2.
- ,
115

,
.
.
, 153-
.
153.2. ,
, .
.
.
: 2012 ,
- .

(
286.1. ()
, ,

).
2012 15 . , ,
(
286.3. , ,
.
() .)
( ),

.

( 301- , 302- ).
: ,
.
,
.
172.2. -
,
116

. ,

.
: ,

.
170.1. - , ,
,
(), ,
, , ,
.
, .
,
?
,
. ,
.
, , ,
.
3065.5. -
,
.
.

.
:
.
1.3.
:
( 247 ).

117

9. (. )

,
, . ,

.
,
. ,
, ,
. ,

.
.
: ,

, ?
-:
I.
- - 254- I, IV, V 267-
, ,
.
- 254- I :
1.
?

- 623- ,
.
2.

, .
, .
,
186- .
, ,
. ,
, .
118

3. ?
. 254- -5
: ,,
,
( ).
,
.
,
.
, .
, ,
, . ,
, .
, ,
. ,
,
.
4.

? - 254- I

, .
, . , .
5.
? ,
, - 258- .

-4

,,
.
, ,
.
, .
6.
,
? , ,
,
.

119

:
,
.
II.

- 254- I, IV 267- I

,
.
- 254- I :
1.

?
. 254- ,
,, / ,
,
, .
.
,
, , ,
,
, , ,
267- , , .

,
.. ,
,
.

,
,
,

263-

, .
2.

? ,
, . ,

, . , ,
.
3.

? , ,
120

,
.
:
, - , ,
.
III.

- - 254- I, IV 267-

I , ,
.
- 254- I :
1.

? ,
,
, , , , ,
.

,
.

,
.
: , , .
2.

? ,
,
.
:
, .
IV.
: ? ,
?
, , ,
.

121

- 267- I
, , ,,
.
.
, . ,
,
, .
, , ,
.
, ,
. - 267- II , ,,
,
,
,
.
, ,
/,,
, ,
.
: ,
,
. , 279-
, , ,
.

10. (. )

, ,


.

.
,
,
. ,
122

. ,
,

.
: ?

, , ;
, , (
_ )
, ,
(155-
III ) , - 186- I II ,
, .
(- 482-
I ), .
.
, ,
, ,
(- 151- I ).

, ,
, (- 324- ).
.

, () .
, - _
, ,
. ,
( ),

, (- 187- I
). - ,
, , ( ),
(- 187- II ).
123


(- 187- I ,
187- II ). ,
,
. , ,
: ,
.

VI.

1. (. )
- . ,
, , ,
. ,
, , .
,

.
:

2. ?! (.
)
.
, .
, , ,
, .
, , ,
.

124

: ?
.

3. -19 (. )
, , ,

.
.
.

,
.
,
, .
, ,
, ,
-19 .
,
, , ,
,
, .

,
.
, .
: ?

4. (. )
.

.
125

.
, .
. ,
.
: ,
?

5. (. )
7 , ,
,
.
.
, ,
,
.
,
, -20
.
.
.
,
, ,
. ,
.
: ?

6. (. )
2010
.
126

.
,
. ( 2011 ) 300 ,
.
, , 2012 12
. ,
, .
.
,
.
,
( ,
), , .
:
?

7.

, (. )

2001 01 . , . #38
. ,
84 .. ,
2001 01 .
, , -
, ,
. 2002 01 2003 01
.
2004 01 . 2003 01

-
.
2002-2003 ,
,
( ), 2007 24
. , ,
127

-
, ,
,
,
.
2006 11 #151 ,

_ .
2006 01


100 .
2007 ..

#...

100%
, , 2007 09
, 92 955 810
( ) .
2007 09 , ,
-

2006 01 2006
01
. 362- _
. , . #38 _
2001 , 60 125 .

, 2007 28 , .
. #38 , ( )
.
2009 29 14
(#...... # ..)
,
. ,
.
, (. ,
. #38) .
128


. , . #38 , .
:
;
, 2007 09 ,
-
, . , . #38
60 125 ( ) ;

.

. ,
, ,
,
.
: ?

8.

? (. )

, 100 . 3-
. 2011
500 , 5 , .
. ,
, . , 2012
, , 1 , , 200
, .
2012 -
.
2012
. , .
,
.
, ,

129

, , .
, .
2012 ,
200 100 ,
, .
, , ,
?

9. (. )
,
. ,

.
. ,
, ..
, .
,

.
,
. ,
, .
: 1.
?
2. ?


10. (. )

130

. ,
. ,
. ,
, .
: - 172- ,
?

11. (.)
. ,
,
. ,
, , ,
. ,
,
. ,
.
: , ?

12. (.)
.

. , .
,
-
, .
,
.
: , 172-
?

131

13. (. )
. ,
. ,
. ,
, .
: - 172-
?

14.

(.)

2011 29
, 1955

, 2 0000 .
,
. .
,
.
2011
.
,
.
.

2012

13

:
, 20000
.
, 2012 ,
. ,
2011
.

132

,
.
:


15. (. )
.
, , ,
,
. ,
, .
,
.
:
?

16. (. )
2001

,
,
.

, .
2012
.
,
.
:
,

133

,
.

:
,
, ;

. ,

.
:
?

17. (. )
.
, .
, .
,
. , ,
, .
, , -
, ,
, , .
: ?

18. (. )
.
, ,
.
,
. ,

,
134

, .

.
. ,
,
.
:
?

19. (. )
.
. ,
. ,
, .
,
. ,
,
.
: ,
.

20. (. )
,
. ,
, , ,
.
.
. ,
, , ,
.
: ?
135

21. (. )
.
,
.
. ,
,
. , .

,
, .
.
,
,
,
, .
: ?

22.

(. )


, - .
( ), , -
,
, .
, ,
, ,
,
, , . -
,
, ,
- .
136

( ),

.
: ?

23.

(. )

, , .
, ,
;
. .
,
;
, , ,
.
,
, .
: , .

24. (. )
. .
,
,
. ,
.
, ,
. ,
.
. , , ,
, .

: ?
137

25. ? (. )
, ,
.
.

. ,
, ,
, , ..
, .
.
: ?

26. (. )
.
,
. .
. ,
. .
, ,
.
: ?

27.

(. )


.
.

138

2013 , ,
. ,
147 .
,
. . ,

, ,
.

, 147 .-, .
,
.
- . ,

,
.
:
?


28.

(.)

.
,
. ,
. , ,
. 30 000
.
.
: ?

139

29. (. )
.
1 . ,
, .
,
.
, , .
,
, .
.
.
: ?

30.

(. )

, , .
, , : ,
. ,
, ,
3 .
3
.
, .
, 3
,
. , ,
10
.
, 10
.
140

. , ,
, .

, ,
.

:
?

31. (. )
. .
, .
, ,
, .
, ,
, . ,
,
.
. , ,
. .
: , .

32.

(. )

, ,
.
. .
- .
. ,
.
, - , ,
141

.
.
, ,

.
.

: ?

33.

(. )

2011 27
, ,
.
. .
,
.
. 2011
27
, : 2000
. , 2001 ,
. ,
, , .
.
, .
: ?

34. (. )
5
, ,
.
,
, ,
142

, , ,

. 1 , ,

, , , ,
.
,
.
,
, ,
.
: ?

35.

(. )

, ,
.
, . -
,
.
, .
, ,
, . . ,
.
, , ,
. 3
.
.
. , , ,
, ,
. , ,

. , ,
,
.
143

: ?

36.

(. )

.
, .
. 100
, . ,
, .
2 , .
.
. .
4 ,
.
.
: ?

37.

(. )

.
, .
180 .
.

. 150
.
1 : ,
, , .
,
.
, ,
, .
144

,
.
. ,

.
: ?

38.

? (. )

,
. , 50 000
. .
, .
. ,

. , ,
, .
, 30 000 .
3
. ,
.
. 37 .
, , .
, ,
. 15
. ,
.

, .
.
: ?

39.

(. )
145

. ,
, .
.
.
.

, .
, .

,
, . , ,
,
.
: ?

40.

(. )

,
, , ,
.
,
.
, .
, ,

. -
.
.
, ,
. , ,
, ,
. , ,
, ,
.

146

. ,
,
.
: ?

41. (. )
.
,
. ,
, ,
. ,
CD
.
CD ,
. , ,
.
, ,
.
.

CD

. , ,
.
, .
CD . ,
.
: CD ?

42. (. )
, ,
, . 18 ,
147

, .
, ,
. , 18 ,
.
.
: ?

43. (. )
10 000 ,

. 1 ,
.
. ,
, ,
, .
,
, 1 .
: ?

44. (. )
,
,
. 2 , ,
, .
. ,
. ,
. ,

.
.


148

45. (. )
, , 2001
. , 1975

. ,
2 . 2012
,
. ,
, 2001 ,
. ,
.
,
,
.
.
: ,

?

46. (. )
.
. 6 , ,
- , ,
, ,
.
, ,
.
,
.

149

:
, ?

47.

(. )

,
.
. 2
,
, .
, .
, , ,
13 ,
. , ,
,
.
: ,
?

48.

(. )

. ,
,
. ,
, .
. ,
, .
. ,
.
. ,, (
)
, ,
. ,
150

.
,
,
. , , .
. .
.
: ,
?

49. (. )
. ,
,
. ,
, ,
. , - 192-
, .
, , , , 70
,
. ,
.

: ,
?

50. (. )

. ,
. ,
.
, 12- , .

151

, ,
. . ,
15 ,
. , ,
.
: ?

51.

(. )

5 000 .
, , , ,
- . ,
,
,
.
: , ,
, .
, ,
, - 5 000
. ,
5 000 .
: ,
5 000 ?

52. (.)
.
.

, 150
, , .

152

100 .

, 150 , 100 .

, .
: 100 ?

53. (. )
, ,
,
.

, -
, .
, - 5
000 . , , ,
.
- ,
, - 5 000 ,
. - - ,
.
, - ,
5 000 , -
, 5 000 ,
. -
, -.

: -
?

153

54.


(. )

.
() , , .
.
, , - 992- ,
.
: , - 992-
.


55. (. )
.
.
.
,
. ,
.
,
, ,
.
, ,
, ,
,
.

,

.
:
?
154

56. 12 (. )
.
,
( ).
100 .
5 000 .
.
12
, , ,
.
,
. ,
, .

57. (. )
30 ,
. 25
.
.
.
.

2/3- .
, , .
, ,

.
155

: ?

58. (. )
1998 01 7
,
10 000 .

. 2006 01 .

.
,
.
, .
:
?

59. (. )
2000 15 - .
50 . -

.

2010 , , ,
.
-

,
. ,
-
156

(, ,
.).
: -

?

60. (. )
.
, .
.
,
, _ .
, ,
.

:
?

61. (. )
. ,
. ,
, .
,
. ,

.

.

.
: ?

157

62.

? (.
)

, ,
500 .
, SONY- BRAVIA SONY- .

,
. 2 ,
. , ,
,
. ,
,
. .

.

. .
:
?

63. (. )


.
. ,
,
, .
158

,
, .
, ,
. , ,
.
.
: ?

64. (.
)
,
.
.
?

65. ? (. )
1 5000 1 .
,
10 000 .
30 4000 .
5 .
.
5 3000 , , 30 .

.

, .

,

159

5 4000 .
.
,
.
: ? ( ,

( , )
).

66. ? (. )
2000 ,
.
, , .
,
. , ,
,
.
.
, . ,
,
() .
: ?
?

67. (. )
1 2000 31 ,
.
, ,
.
20 . 1
1000 1
160

,
, .
1
,
.
31
.
.
, .
, ,
, .
: ?

?

68. (. )
, 300 ,
.
.
,
.
, ,
,
. ,
300 .
, ,

.
: ?

161

69. (. )
,
. ,
, , , .

.
.
()
. ,
. ,
.
: ?

70. (. )
, ,
. 1000
, 500 .

.
,
, .
.
: ?

71. (. )
.
.
. , ,
. ,
.
162

: ?

72. (. )
1000
2012
1 . ,
2000 . ,
2012 10 , ,
.
: .

73. (. )
.

. 1
. ,
.
,
. 1 .
.
.
, ,
,
. ,

, .
: : 1. ; 2..

163

74. (. )
10 000
. ,
. ,
,
.
: ?

75. (. )
.
.
. , ,
, 1400
.
. ,
,
.
. ,
,
, .
:
?

76. (. )

. , ,
. ,
,

164

,
. ,
,
. ,
.
,

, , .
.
:
,
.

77.

(. )

, .
, .
, .
.
,
.
: ?

78. (. )
, 2014
.
.
, 2014 .
,
.
, .
.
165

,
, ,, ,
.
:
?

79. (. )
2007
.
: , . #30, 47.00
.. .
85 .-, 38 . ,
, , .
2008 ,
, 38 . , ,

, . #30 85..

. ,
,
. ,

85

, (38 .
)

. , 47 .. 38 ..
,
.

85 . .
, 47 .

(38 .-).

166

: 85 ..
?

80. (. )
.
.
2010 29
,
2008 24
. ,

2001 14 .
, ,
, ,
2010 26
.
2011 5
.
,

, ,
.
:
?

81. (. )

, , .
, ,
.
,
, 2010 22 ,
167

, 2010 3
. ,
2010 10
.
: ,
, ,
2010 22 2010 3

, .
,
2010 10

.
: ?

82. (. )

. , ,
,
,
. , ,
.
.
. ,
,
.
:
?

83. (. )

168

-
. , .
. , ,
.
.
.
.

: ?

84. (. )

.
. ,
3 . ,
.
:
?

85. (. )

1 000 000 . ,

3 2 .

.

, 1
.
.

169

2014 1 .
, 2014 25 1 ,
.
, ,
, , 1 ,
.

: ,
.

170

Оценить