Вы находитесь на странице: 1из 125

, Royallib.ru: http://royallib.

r
: http://royallib.ru/author/tarle_evgeniy.html

: http://royallib.ru/book/tarle_evgeniy/severnaya_voyna_i_shved
!

, ,

,
.

, X

, , ,

, ()

, , , , , ,

I. . 1700 1708

XVIII. ,

,
, II XVIII., ,

,
, , ,

XVIII. -

. ,

XVI .
, , ()

, , ,
, , , XII

IX

, ,

IX, , ,

, ,
* * *

1617. - ,

26 1617

" ", "


, 16 1617.,

: ", ,

,
,

, ,

"

, ,

, ,
,

, ,

- -

, ,

, ,

, ( ) . .

, ,

XVIII

, ,

- 31 1721.

, 1721., 10 15 ,

, , ,

, , ,

, ,

4
.

XVIII ,

XVIII.

XII, ,

XII

XVIII. , ,

XII,

XII :

, ,
, .

, , :

, 21 .

, XVIII. ,

XII

XII
1701 1708.

, ,

XII

, XII
, . ,

XI XII

II , -

, , , , ,
,

, , ,

XII, ,

, XII ,

, XII.

,
,


( ) XII ,
XII " ", ,

XII , ,

XVI. , XVII.

, ,

( , )

, - , , ,

, ,

XII ,

, , ,

1700. (, )

" " III, , IV

XVII., .

27 1617. ( )

13 1700. , .[3

XV XVI.

II,
( , )

,
, , ,

, ,
.

10

- ,

3 1700. " ", ..

1700. .
, ,

18 1700. , ,

,
, , ,

" " , ,

, "

, , , , ,

XII, ,

, 1701. "
. ,

20 1701. XII , , ,

, .

,
.

11

. , ,

, ,

XII .

1700. , ("")

, ,

, ,

, , , , ,

5 , ,

, , ,

1703 1705.

, .
70.

, : ,

, . , ,
, .
(""),

, , ,

, ,

12

. . ( . . ,

. . , ,

1701. 273 , 1702. 140

1700 1708. 1006 .


1700.

( )

, , ,

,
- - . ,

-,

, , " ",

13

, ,

, , , , ,
,

17 1701. -

, 1 , , , ,
- , XII

, XII

1 1701. ,

, ,

, ( .

, , ,

25 1701. ("

,
,

1702. 2 , 9

23 , 140 . 8 , 13

, ,
- ,

"

, , ,

14


" ".

, , ,
, , ,
. ,

, , ,

, , , , - :

15

, , ,

,
: ,

. , ,

" , , ",

-, . -, "

, . 1701 1702.

, , ,

.
: ,

27 , .

450 : 142 . ,

50 .

, ,

16

, ,

, : 16

13 1703. , (16 ) " "

, ,

, , .

, ( ,

, ,
1704. .

, , .

, , , 1701 1

, , .

, ,

2. .

13 .

, , .

. ,

: ,

17

15 1704.

,
, , 19 1704.[66
1704.

, ,

" ", 1704.,

, ,

, ,

" "

18
(1701 1705) ,
, , - .

-, , ,
24 1704. , ,

XII , , , , ,

, :

,
, . , ,

23 1705. ,
,

(4

, , ,

1705. ,

. ,

. , ,

, ,

. .

19

, ,

(1704.) ,

, 1704. , : 392 ( 50 ), 29

66 , 26 , 7
, ,

(4 1705.) , , , , 200
14 1705. ( 10 ) :

, XII
1710. ,
(1700 1705.) .

,
, ,

20

, , , ,
, XII, ,

1705 1706. .

XII, ,

1706 1707 .

, 1705 1706., ,

" " : "

" ", , ,

, 21 ,
, " " . "

, , ,
.

, , ,

1705

21

, ,

XII . -, 1704.

- ,

23 1705., 9 1706.

, 1705. ,

1705. ,
1705. ,

, , ,

1706 1707 , XII

22
.

11 1706. ,

. : "

, - ,

. ,

II, (17 ) ,

, XII
. 2 3 1706.

, -

XII ,

23
, ,

, ,

(, , 30.
, ,

, XII,

,
, 1706., .

24

, II ,
,

, ,

, , .

" "

, ,

, ,

25
.

, , , , . ,

. ,

, ,

26

1706. II, ,
" ,
,

, .. XII,

, ,
13 (14- ) 1706,

, . XII

, , ,

, , ,

18 1706.

, ,

XII,

, ,

"

27

,
, ,

. ,

"1. ,
2. , .

3. , ,

XII .

, ,

, , ,

, " ".

, , ,

, ,
, -, .

, XII

XII , ,

28

, ,

. -

. ,

, . IV

, , " ",

" "

.
1706. ( "").

. ,

. -

II ,

, .
, ,

29
28 1706. 30 1707. . ( )

, 1705. ,

( )

, : " ,

. -, XII

, , 1707.,

XII . ( 1707

" ,

,
, , (
, , , 1707. , XII
, :
. ("
1706. ,
, - ,

30

( ) " "

1707.

, . , , ,

1707. ,

31

, 28 1706. ,
. ,

28

, , 1707-17

28 1707.

1707., ;

1707. ,

, . ,
.

- ,

1707. , ,

, , ,

XII ,
1707. 20.
.

, , ,
10 2 ,

, - .

, , ,

12 1708. , "

1708 , .

II. . .

1
,

, ,

( ) XII 40. 1707

28 1708. XII , .

1708. , : -

, 1708. ,
* * *


XII .
, ,
, (15
(

27 1709.

, . . ,

1708.

, , :
, XII , , ,

XII , , (

, . ,
, , ,

, XII , -

1708 1709.,
,

23 1708. " " 300 ,

.
1708. .
1708. , , ,

:
28 1708., ,

,
28 1708. 200

, : "

. 27-

. ,

, ,

, , , , , ,
, " " ,

, -

8 , , .

, 14
,

1708.

, -

, , -

28 1708. , , , ,

, ,
, , ,

, , - , XII,

. ,

8 1708. XII . 35

-, ,

XII, ,

7 1708. ,

( ),

, XII
, , , 1708.,
23 1708. , " ".

, , , XII,

7
.

3 4 , .. 5 6 . ,
( , )
XII . ,

, ,

" , XII",

, ,

, ,

. ( 13

,
. 21

, ,

, , ,
.
, ,

, ,

, ,

, ,

, , ,

, 1708.
, , .. ,

30 " "

. , , ,
XII . ,

, , , ,
, , , 30/31

( ), , ,
. . : "

, ,

10

, ,

, , , ,

,
, , , , , ,

30 1708. , , , ,

, , XII

, , ,
: " , , ,

, ,

, " "

11

, .

7 - 2.
, 9 , ( ),

10 , -

, XII,
, 9 .

, , ,

12
, ,

, ,

XII , , ,

XII ,

, , ,
, ,

. ,
-, , . -, ,

17 . ,

13

,
.

11 - ",

, ,

. ,
.

, XII

, ,

. ,

,
. .

, ,
, , ,

, ,

, , , , 1707.

, , . -

14

15 ( 14) ,

,
, .

,
. , 5 6 ,

1 , 5.

. ,

4 , , ("

, ,

9 , "

, , 13

, ,

22 ,

25 ("")

, ,

, , , , ,

5 , ,

, ,

: " ? ,

, , "

29 ,

, ,

25 ( "

, , ,
.

-. ,

, ,

. 2 (1
.
, XII, ,

. - "

, , , 12 13

, . ,

, , , ,

15

, XII

, ,

, (corps volant),

, 10 " ,

. -, , " "

, , ,

22, 23 24

, , 4830

, , , , .

, ,
, ( . . , 29

, " ",

27 28 ,

28 ,

. ,

, ,

16
,

12 (13 )

XII .

, ,

, ,
, , . "

, ,

29 , ,

, ,

. "

, ,

. ,
8 9 . ( 16 , ).
(1110 ) 2856

, , " "

"

, ,

" ",

, XII ,

, ,

17

. ,

, ,

. , ,

, , -,
, :

III. ( 1708.

1708 1709.

, , .

. XII "

, , ,

1706. ,
, ,

, (

1708.

. ,

. - , ,

1708 1709.

, (),

, -

,
,
,

- ,

, , ,

"" (Jan z Rybna Rybinski)

10 1709., .. ,
,

, , XVIII.,

""

, , ,

, .
, ,

("

: " "

, ,
.

, :

, , ,

, " "

, , ,

, ,

, 1

: ,

1705.,
, , ,

, , ,

, ,
, ,

3
,
, ,

, ,

("") 6.
" ",

. 12 1708.,

, : "

-, " "

- ,

1708., ,

.
, , ,


, .
,

" ", ( ) .

, , , , :

, ,


.
,

31 1708. , : "

14 1708.

1708. ,

, 9

. .

-, ,

, ,

, ,
, .

, ,

XII

, , ,

, , (" "),

9 y ,

, ,

22 23 ,


, XII

, ,
,
,
21 , ,

: XII

, ,

, ,
, .. 1708., , ,

, 4 , , , ,

,
, , 28 ,

2 1708. " "

, .

? 21 1708.,

, ,

, ,

. "
( ) ,
, ,
,
" ",

, - ,

.
, ,

5
, , ,

1708. , 26. ,

, , ,

. XII 170

,
:

( )

, 5 1708.,

, ,

, -

XVIII ,
,

:
.

. ,

( ,

, , ,

, , , , , "

. ,

150

- ,

, , ,

, , , 1708.

, , , ,

10

, 1709.

. ,

.[354 -

. ,

- , , ,

, , ,

, ("

6 1708., .. , , ,
, .[359

( 30 1 "

1709. . 20

1951. ,
, , , ,

, " , 2

, ,

, , .

,
(

(1687) (1708) .

, 1700. (

, ,

- 1709. -

, ,

, ,

1708. : 8 9
.

10


. ,

, . (20
"", , "",

, .

2. . .

11

, ,

( 1708.)

, . "

, ,

27 1708. ,

30 1500 ,

, , 1706. ,

, ,

12

, 1708 1709.

, ,
, , . ,

, , ,

" .

" " ("

" ", , ,

. ,

", ,

, , , , , ,
.

13

1708.

, , . -

, .

. , ,

14
, ,

. , , , ,

, ,

3 4. .

, , ,

, XII,

, ,

, ,

1708/09. .
, .

(" ")
,

, , , , ,

, , , ,

, ,

, ,
,

( ),

, ,

, . , ,

, -

15
,

. ,
, , ,

, 28 1709., ,

, -, " "

, ,
, - .

16

1709.

1709. , "
, ,

, -

1709. ,

, -, ,

, . 13 .

. ,
, , , ,

, , -

, , , , ,

, , -

,
: , ,

17

, , ,

, .

- -
1709.,

29 ,

, ,
. , ,

1709. ,

("") , , ,

, ,

12-13 , , .

" , , ,

14-15 1709., ,
, , .

XII, ,

28

, .

18

1708.

. , 1709.

1709.

4 1709. XII
, , .

19

20- 1709., ,

, , (
, .

, , , -, ,

1709. ,

, , ,
, , ,

? , . ,

1708., ,

, ?

, .

, 17 18 ,

20

, 18 .

, , ,
" , ! !"

Rossica

,
. ,

, - " ",

, 1708 1

1709. , ,

-, 1709. ,

, , ,

, , ,

XII ,

, ,

XII ,
, , .. ,

,
-

, , , ,

21

-
, , ,
,

, ,

, ,
(""),

" ". , ,

("") " "

. , ,
, , , , ,
, , ,

" , , .

, .

4 (1708.) -

. "
, ,

250 , 27 (1709

,
, .

XIX. ,

IV.

1709.

, , ,

, , , ,

. 11 1709.

, ,

, , , "

, ,

, - ,

, ,

, XII, ,

, ,
, ,

I , 1708

1709.

, ,

" "

, , . .

, ,

, ,

, , ,

27 1709. ,
,

, ,

25 , "

(, )

, :

, , ,

, -,

2 , .

1709. ,

1709. ,

, ,

. " " .[4

9 "
16 1709.

1709. , ,
, ,

1709.

, ,

(1709.) XII .
9 1709.

, .

1709.

. "

, ,

: " 22 1709 " : "

: " 17 1709 ",

1709. ,

,
.

1709. ,

23 . " ,

, . ,

, , ,

. ,

, , ,

, . , ,
1709. .

.
, ,

. ,

23 1709. - ,

, ,

- .

"", , , .

4
. . .

. . , .
, ,
.
, :

, ,

,
XII , ,

,
2-3 . ,

6 , : ,

, "

, , 25

24-25 ,

28 1709. ,

. -,

, (29 ) (15, 23 24 ),

1 , ,

, ,

4. (4182)

, ,

, ,

, , : 600 .

, 13 , 7 . "

7-8 , , ,

(""), ,

, :

. ,

, 7 , ,

16 . . , ,

, . , ,

17 ,

22 23 25 26 , , "

25-26 ,

(25 26 ), ,

. "

5
, , ?

, "

, .

20 1709. : " ,
, ,

, 27 " ",

26 , . ,

, . "

4 , ,

4 1709. , , "

" " , " "

3 ,
, ,

. . , ,
, 4 .

" . ,

XII "
XII .

"" , , 1709

5 1709. , ( 4

. ,
:
"1709., 21 .

, .

11 1709. -

, - 2500

: ,

, 17-

, ,

8 1709. . . ,

9 1709. ,

" ,

, ("

. " ",

, , 23

. , ,

24 .

, " ".

19 : " , ,

(..

, 1709. , 1812.
. 26 27 ,

, ,

, , ,
, 16 ( 17) , ,

19 . - " ". ,
20

. . "

, 21 ,

, 21 , ,

22 , , ,

, 21 22 , ,

. .
- ( :

23 , ,

24 , ,

, -

26 "

" ".

" " - -

: , , .

25 , ",

26 : "26-

V. . 27 1709

, , .
,

, ,

, , ,

, XII,

,
. 16 (

, ,

, .

, , 19

, ,

26 , -,
("") :
"40." (

26 , ,
,

, , ,
. : ,

, ,

: "

. ,

, ,

( ).


, .
" ".

,
,

(" , ")
.
, ,

, -

( "
: .
" " ,

, ,


XII . ,

, , ,

, ,
, : 34 ,

" 6 " ,

, :

, ,

6 (
, . ,
,
" " ( 9 11 ), ,

, ,

11 . ,

, : 9-

. .
, , , ,

, ,

" ",

5
, 9 11 , 10.

. ,

. "

: "

, - -

, , ,

"

, , 9 11 ,

, 28 1709., .

, .
. .

" " , " "

32, 28
, , ,

1716., , ,


, ,

27 1709.

, ,

, , ,

, X

28 . ,

. ? , :

: .

XII , ,

. , ,

, ,

, , , , , -,

,
1 , 16
,

XII ,

, , .

, , ,

. ,

, ,

, : ,

" , ,

, , 6

, 1709
19 171 .

, ,

, , ( )

, 31

, ,

" ", , ,

, , ,

1708 1709.: " ,

,
XVIII

, ,

XVIII. .
()

, ,
, : " ( .

. .)

, , ,

10

22 967 ,

10 (1709.) ,

, . "

, ,

- , 1710.

, XII,

" ,
710, S. 33 34.]

28 1706.,

. ,

1709.

, ,

. .
, -, , .

1698 1711. , . 9 1709., .

:
.

- ,

, ,

XII


1709. :

, .

, , .

, ,

, (

,
.

21 1709.

, " ,
.

, , 23


1708 1709.
1.

2.

3. .
, , , XII

4. , ,

" ", , ,

5. ,

6. .

" , ,

VI. .

, , ,

, XII ,

, , ,

, , , ,

, ,

1709. , ,

: -,

, ,

XII

- 30. , ,

: " " , ,

. , , ,

, , XII
, . ,

, .

, ,

" (unexpected)

, ,
14 1709., ,

1709. , ,

. ,

, , (

XII ,

, ,[607 - XII

. (

, , ,

, , , ,

XII

. ,

. .

: , , , ,

1 1709. , :

, 2 1709., -,

, , ,
- , , 22 1709. :

XII -

, , ,

, " " , , ,

: , ,

, , ,

. ,
, : 1) ;

, 1709.
, , - ,

, , , -,

, ,

1710. , ,

4
, ,

.
, .

, ,

. ,

, XI

, , ,
" ".

"" .
. :

, , , : "

( )

,
, I

( 1710. )

, " "

, 24 1710.,

" , , ,

, , , ,

- . " ?

, , , , ,

, ,

II, 1706.

29

. 7

8 , ,

, , ,

, ,

( )
1. 1709 1710.

2. ,
: 1710.

, ,

. ,
1708 1709.,

, .

, Royallib.ru: http://royallib.r

: http://royallib.ru/comment/tarle_evgeniy/severnaya_voyna_i_shvedskoe_
l
: http://royallib.ru/author/tarle_evgeniy.html

notes

1
. . . , . XVI, . II, . 12.

2
. . , . 18, . 554

3
. . , . 17, . 66

. , IV. , . VIII. ., 1946, . 165

: 1.

6
. . , . ., 1857, . 48, 79

7
Konung Gustaf II Adolf skrifter. Stockholm, 1861

8
" thet Wotskepetiniske land warder pa tree sidor frijat medh osterhafwet, Laduga
och Peibas " , . 182.

9
, . 181.

10

11

26 1643 . Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvex


.

12

, . , 1700., 7, . 19.

13
. . , . IV. ., 1937, . 27.

14

. . 1708 1714. (

15
: "

16
1721., 31.

, . III. ., 1866,

17
., , Schweden.
32.

Realencyklopadie fur protestantische Theologie und K

18
1947.

19
eep. . , 1865, 3, . 9.

20
Fragments tires des chroniques moldaves et zalaques pour servir a l'histoire de
Pierre le Grand par le major de ga1nieau. P 1. Jassi, 1845, p. 23.

21

" , ,

22
Voltaire. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand. P., Firmin Didot,
s. a., p. 369.

23
[ XII

] 1703, Mai, 158; 1703, 4 Jnij, 159; 1703, Junij, 160. Konung Kari

mlade och utgifna af . arlsn. Stockholm, Norstedt, [1893], s. 242 245.

24
[ XII

].

, s. 293, 201. Trakten af Lublin, 1703, 1 januari.

25

, . , 1700., . 12, . 40 50 .: " ". (

26
, . , 1700., . 12, . 40 . 41.

27
, . 42 .

28
, . 43 44.

29
, . , 1700., . 12, . 50 54.

30

. , . , 1700., 4, "

31
. M. M. I, . V. M., 1948, . 233.

32
, . , 1701

33

. 12, . 32 33 . : " -.

. , . I, . 37 38.

34

, , ,

35
. . . . ., 1912, . 87 88.

36

. . . ., 1894, . 22

37
Geheime Brieffe (sic

E. .)

Uber das 1701 Jahr, 1701

38

, 31. , 19.

39

() I. . 12 1706. .

40
, , 1709 1711. . .

41

. . . .

42

. . , ,

43

. . . .

44
103 .

45

- 1701.

46
, . , 1701., . 10, . 4 8 .

47

, , ,

48

Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 3, S. 24. (.

49

, . 26 27. (

50
, . 28. ( 17 1703.)

51
, (), . 1092. . ,

52
. , . 1, . 39 40.

53

. 1702. ( ).

54
. 1702., 5.

, . 67 68, 434.

55

" , "

56
. 1702. 13.

, . II, . 97 98, 462.

57
Carlsn F. Karl XII. Gotha, 1888, S. 308 309.

58
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2, S.21 22.

59
. .. (1701 1703.). ., 1891, . 31.

60
, . . . 1704., 28.

61

, . , 1702., . 5, . 10 16 . ,

62
, . 11.

63

. 1704., 13. , . III,

64
I

- . , 14 [] 1

65
II. 1704., 15.

, . III, . 1

66
. , . 129 135, 706.

67

- -. 1704

68

. M . , . 1. ., 1891, . 176

69
, 1704 .

. , .

70
[ I

- ]. -, 16

71

18 1715.: "

72
" adelt utseende och behaglicht vasen" Carlson F. Sverigee historia under Carl den
Tolftes regering. Bd. II. Stockholm, 1881, s. 350. .

73

, 1706., 29.

, . IV, . 1.

74
. 1705., 25.

. , . III, . 391, 864.

75
() . 1704., .

76
. , . 1, . 98-100.

77
. 1705., 4.

, . III, . 436,

78
, . 1, . 124 125.

79
, . 125 126.

80
. 1704., 13.

, . III, . 31, 62

81
. 1706., 21.

82
. , . 91, 1097.

83

, . IV, . 1, .

. 1706., 28.

, . 188 190, 1183.

84
. (sic), 1706., 23.

85
[. . .

]. , 23 1707. , . V. .

86
II. 1706., 9.

, . IV, . 1, . 3, 1

87
. 1706., 9.

, . 7 8, 1020.

88
II. , 25 1705.

89
[

] ( 1706.), . . .

90

, , 11 1706.

91
. . . 1706., 21, .

, . 27, 1042.

92
. . . 1706., 28, . , . 35, 1049.

93

. 1706., 29.

, . 41, 1055.

94
. 1706., 31.

, . 42 43, 1057.

95
. 1706., 4.

, . 48, 1060.

96
Adlerfeld G. Histoire militaire de Charles XII, roi de Suede, t. II. Amsterdam,
1740, p. 549. ( : Adlerfeld G. Histoire de Charles XII).

97
, - . 1706., 2.

98
, . 1, . 134.

99
. . . 1706., 17.

, . IV, . 1, . 78, 1087.

100
. . . 1706., 26.

, . 109 110, 1117.

101
II. 1706., 8.

, . 238, 1218.

102
. 1706., 15.

, . 176, 1167.

103

. . 1706., 7. , . 148 149, 1143

104
. 1706., 10.

, . 155, 1150.

105
. 5 1706.

, . 146, 1140.

106

107
. 1705., 19. . , . 346, 825.

108

. . . . . 19

109
Nrdberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 87.

110
[

I]. 1706., 5.

, . IV, . 2, . 1058.

111
[

I]. 1706., 28.

, . 1162.

112
[

I]. , 6 1706.

, . 1186.

113

Le journal d'un jrtre d'armes de Charles XII. S. Goriainow Revue contemporaine, 1

114
[

I]. . 1706., 21 . , . IV, .

115

, . I, . 1, 1706 1711., . 20, . 61 . "

116

, . I, . 1, 1706 1711., . 20, . 61 . " (. .

117

( "") 14 , ..

118
. 1706., 19.

, . IV, . 1, . 442, 1

119
. 1706., 20.

, . 449,

120
. , . 411 424, 1401.

121
. 1706., 30.

, . 424 425. 1402.

122

, . , 1707., . 4, . 1. (

123
. 1707.,

124

Johannes, princeps et dux de Marlborough. , . V, . 424 425.

125

. : Frll A. Lebensgesch

126
Stamp A. E. The meeting of theDuke of Marlborough and Charles XII at Altranstadt
, April 1707. Transactions of the Royal Historical Society, new series, t. XII.
London, 1898, p.115 116.

127
. 1706., 2.

, . IV, . 1, . 386, 1

128
. . 1706., 19.

, . IV, . 1,

129

. 1707., 10 . , . VI. ., 1912,

130
IV. . 1707., 4.

, . 69, 1940.

131
. 1707., 4.

, . 71, 1942.

132
. 17 . 1706.

133
. , 4 4

134

" , ,

135
[ . . . .

I]. . 1707., 31.

136

. , 6 1707. , . V, . 9

137
. , 8 1707. , . 14, 1499.

138
. , 8 1707.

, . 16, 1501.

139
. Whitworth to the right honourable M. secretary Harley. Moscow, 30 July (10 Augu
st), 1707. . , . 39. ., 1884, . 411, 122.

140

. 28 1707. 17

141
. Whitworlh to the right honourable M. secretary Harley. Moscow, 13/24, February,
1706. . , . 39, . 242.

142

M. Whitworth to the right honourable M. secretary Harley. Moscow, 18/29 April, 1


706.
, . 260, 64.

143
Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Boyle. Moscow, 8/19 December
1708. . , . 50, ., 1886, . 119.

144
. (sic), 1707., 9.

145
(

. .), 1707., 9.

, . 19

146
. 1707., 24.

, . 41, 1532.

147
. 1706., 4.

, . IV, . 1,

148
. 1706., 17.

, . 436 438, 1417.

149
. . . . ., 1876, . 1, . 5.

150
. . (sic

. .), 13 . 1707.

151
[

I]. , 24 1707.

, . 461.

152
1707., 31.

, . 169, 1657.

153
. Whitworth to the right honourable M. secretary Harley. Moscow, 1/12 January 170
6-7.
. , . 39, . 354 355, 97.

154
. 1707., 27.

, . V, . 51, 1542.

155

, . 1, . 157.

156
. Whitworfch to the right honourable M. secretary Harley. Moscow, 28 May (8 June)
, 1707. . , . 39, . 400 401, 118.

157
. 1707., 6.

, . V, . 237 238, 1

158
. , . 243, 1730.

159

). 1707., -. , . 60 61, 1552

160
Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Harley. Moscow, 12/23 Novembe
r 1707. . , . 39, . 430, 130.

161
, . 458, 140.

162
1682. 2 1709. ., 1840, . 237 238.

163
, . , 1708., . 26, . 608.

164
XII

. Adlerfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p.184 185.

165

, . I, . 2, 1707 1708, . II, . 8, . 406 . ;

166
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, roi de Suede, t. II. La Haye, 1748, p. 2
25 ( : Nordberg J. A. Hisioire de Charles XII).

167

. . . 1708 1714.

168
. [. X.

I]. . 21 1708 . , . VIII,

169

. . . 1708 1714

170
[

171

I]. , 14 , 1708.

, . 2, 2.

I]. , 24 1708.

, . 4, 4.

172

, IV

173

, . , 1708., . 26, . 446 447.

174
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2, S. 4.

175

, . , 1708., . 26, . 114 148.

176
, . 276 277.

177

, . (), . . 1936., 133.

178
Ch. Whitworth to the right honourable . secretary Boyle. Moscow, 3/14 November 17
08.
. , . 50, . 105 106.

179
, . 109 110, 37.

180
. , . 80 83.

181

Ch. Whitworth to the right honourable . secretary Boyle, Moscow, 8/19 December 17
08.
, . 120, 40.

182
, 1708., 3.

, .

183
. Hallendorff': I) Karl XII's ryska falttagsplan 1707 1709.
arl XII i Smorgonie. Historisk tidskrift, 1894, s. 171 172; 3) arlson . Karl XII och M
uhlenfels. Historisk tidskrift, 1894, s. 272 274.

184
En plan till Karl XII's tag mot Moskva.

Historisk tidskrift, 1888, 1, s. 275.

185
. , 1708., 28.

, . VII, .

186
. , . 227, 2456.

187
. 1708., 23.

, . 220, 2449.

188
, . VII, . 2. . ., 1946, . 858 860.

189

, , .

190
Lundblad . Geschichte Karl des Zwolften, Konigs von Schweden, T. 2. Hamburg, 1840
, S. 13.

191
.

, . VIII, . 2, . 547 548.

192
, . 601.

193
, . I, . 2, 1709., . 10, . 714 717.

194

. .

195

- . 1708. ,

196
. , 1708. , . 4 (95), 1939, . 162

197

. . . 1708., , , 28. , . VII, .

198

, No2325, 2347, 2358, 2366, 2372, 2374, 2378, 2383, 2403, 2405, 2406, 2407, 2433, 243
.

199
. secretary Boyle to the right honourable . Whitworth. Whitehall, 18 June 1708.
, . 19, 10.

200

. ,

. , . 32 33, 16.

201
. secretary Boyle to the right honourable . Whitworth, Whitehall, 27 July 1708.
.

202
Ch. Whitworth to the right honourable . secretary Boyle, Moscow, 11/22 August 170
8. , . 37 39, 19.

203
. . 1700 1721. ., 1946. 142

204
, . 1, . 167.

205
, . 179.

206

. , . VIII, . 2, .

207
Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Boyle, Moscow, 15/26 Septembe
r 1708. . , . 50, .54, 25.: #c_1

208
, . 1, . 177 178.

209
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 232.

210
: Reflexion. Nordberg J.A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 232.

211
. I (sic) , 31

212

. . . I . , 31 1708. , . 108,

213

" ". 1708., 30. , . 106 107, 259

214

215

216
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2, S. 106.

217

, . , 1708., . 6/321, . 13 14.

218
Ch. Whitworth to the right honourable . secretary Boyle, Moscow. 17/28 September
1708. . , . 50, . 59 69, 26.

219
, . VIII, . 2, . 654 655.

220
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2, S. 105.

221
, . VIII, . 1, . 125 126.

222

" " " ". . , . 50, . 61, 26

223
. . -. . 1707., 14.

, . VI, . 18, 18

224
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, p.240 241.

225

Droga do Ukrainy krola Szwsdzkiego, . .

226
Lundblad . Geschichte Karl des Zwolften, Bd. II, S. 39.

227
. 1708. 18.

. VIII, . 1, . 145

228
, . I, . 2, 1707 1708., . II, . 8, . 116 117. [

229
, . 124 . [

I]. 28 1708.

230

, . 130 131. [- I]. 1- 1708. ,

231
, . I, . 2, 1707 1708., . I! . 8, . 132 133 . [

232
, . 136 . [

I]. 9 1708. .

233
, . 137 138. [

I]. , 12 1708.

234
, . 139 . [- II. , 14 1708.

235
, . 142 143. [

I]. , 20- 1708.

236
, . 145 . [

I].

237
, . 146 . [

I]. , 25 1708.

238
Adlerfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. II), p, 21 22.

239
Copie d'une lettre, ecrite de Mr. de Besenwald, envoyee de France en Pologne a M

r. de St. Colombe Agent du Roy en Suisse, . , I

240
, . 224, 200.

241

242

, 12 , 1708. ( , ,

243

", , , i , ".

244

. . 6 1708. , . 277,

245

I ( , ).

, . I, . 37, 40.

246

, . , 1708., . 5, . 1 . 1708

247
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, . 242.

248
Till Adam Ludwig Lewenhaupt. Bialohorst (sic . .), d. 12, Oct. 1708, 252. Konung Kar
l XII egenhandiga Bref. Stockholm, [1893], s. 347.

249

: "Da han pa varen 1708 besokte ko


lltagsplanen". . Carlson. Karl XII's ryska falltagsplan 1707 1709.
Nordisk tidskrif
t, 1889, H. 5, s. 381.

250
. . 29 .

[].

251
[

I]. , 9 1708.

, . I, . 27 28, 32.

252
, 15 1708. , . 30 31, 34.

253

(), . 83, . .

254
, . I, . 252 255, 224.

255

, 6 . []. , . XI, . 425

256

" ". : Piter, " , 29

257

, . 178 179, 2699. . . ,

258
, . 1, . 183.

259
Ch. Whitworth to the right honourable Mr. secretary St. John. Carlsbad, the 1/12
October 1711.
. , . 61. ., 1888, . 12, 2.

260
Wahrhaftige und umstandliche Relation von dem Sieg uberbracht von dem Herrn Gener
al-Adjutant Bruckenthal. Anno 1708 (, . Rossica).

261

( . .)

262
Egentlig berattelse om falt-slaget emellan H. . . till sverige trouper jom stode u
nder gen. och. gouvern. Adam Ludwig Lewenhaupts befal och den Muskowitiske Krigs
machten under H. Z. M. etc. den 29 Septeinbris 1708 pod Liecna 2 mijl ifray Prop
oisk. Stockholm. (, . Rossica).

263
, , . VIII, . 1, . 183, 2704.

264
. .

. . . , 30 1708. , . III,

265

, . 83, . . , 10, 158, 1708., 3.

266
[ I

. . ]. , 17. , . III, . 104, 106.

267
Adierfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 356.

268
"

16

269

. Adierfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III,

270
Carlson E. Karl XII's ryska falttagsplan 1707 1709.
I argangen, s. 367 391.

Nordisk tidskrift, ny folfd, I

271

, . 83, . . , 9, 219-, 1708., 24.

272

, . , 1708., . 39, . 2, 3.

273

274
, 1709, 27.

- ,

275

. ,

276
, . 723 ., No CCLXXV.

277

1708. 1

278

, 16 1703., No XXIII,

279
" pro haeredibus panom swoim reputentur, slobody ab eo tempore annihilowalismy ".
III, . 145, No XXVIII.

, .

280
, . 180, No XXXIX.

281
[

], 1709., 17.

282
. . , . III. , 1902, . 17. ().

283
. , . II. , 1893, . 470.

284
, . 471.

285

, , ,

286
. 1708., 1.

287
[

I]. , 1709., 5.

, . 68, 67.

, . III, .

288
[ I

. . ]. 1709., 17.

, . 104, 106.

289
, 19 . ( I

A. .

290
. . . , 1708., 9.

, . 295, 2831.

291

( , . ).

292
. . 1708 1709.

293

, ,

294
. ,

295
, . 20.

296
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 190.

297
, . II. ., 1909, . 161.

298
, . 154.

299
, . I, . 2, 1707 1708., . II, . 8, . 417. [

I].

300
, . VIII, . 2, . 781.

301
. . , 1708., 6.

, . VIII, . 1, . 182 183, 2704

302
. . . , 24 1708. , . 232, 2749.

303
[

I]. , 1708., 10.

. , . VIII, . 2, .

I]. , 1708., 20.

, . 846.

304
[

305
, . I, . 2, 1707 1708., . II, . 8, . 529 530. (sic

306

" .

307

- .

308

6 . , .

309
, 1708., 23. [

I].

, . VII, . 2, . 715

310
.

, , . VII, . 1, . 197, 2415.

311

10 1708.

312

, us ,

313
, . 162.

314

1708. 16. , . : "

315

, . 83, . . , 9, 224. .

316
, 223. . (sic

. .) . . , 1708.,

317

, 233. , 29 1708. . . .

318

, 261. , 19 1708. . . .

319
, 310. . . . , 1708. 21.

320

, 307. , 21 , 1708. . .

321
, . I, . 2, 1707 1708., . II, . 8, . 147 . [

322

. . . . 1859 1860

323
[ I

]. 1708. 2.

, . VIII, . 1, . 270, 2807. [

324
Adlrfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 374.

325

. . , . . 1936., No. 133, . . II . V

326
. . . , . 1. ., 1890, . 281 282.

327

, . 83, . . , 9, 308.

328
. . (), 32, 12, 10.

329
, . I, . 2, 1707 1708., . 1, . 7, . 169 .

330
Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Boyle, Moscow, 24 November (5
December) 1708. . , . 50, . 114, 39.

331
[. .

. M. ], 1709., 19 . ( .

332

, . , 1708., . 111. "Cum expressions Poddanskie inoiej Naiasniec


: Romna
X-bris 5 1708".

333
. , . 227.

334
, . , 1708., . 103, . 2.

335

, . , 1709., . 14, . 14 15. ,

336
, . 13 16. , 1709., 21 .

337

. . . . . XVIII., 1598. 17,

338

, . , 1708., . 6, . 1 4. " 16-

339
, . 1.

340
, . 4.

341
, . II, . 109, No IX.

342

, . 1708. . , . VIII, . 1

343
, 1708, 16.

, . 354,

344

- . , 1708., 16. (Madame,

345
- . 1708. 15.

346

, . 1, . 1,1706 1711., . 20, . 142 . (1708) 2

347

, . 143 . 144. " (1708) ,

348
, . 145 146 .

349

, . 146. " 23

350
, . 146.

351
, . 147 .

352
, . 148.

353

. . 1708., 22. , . VIII

354
. 1708. 22 . , . 372, 2929.

355
. , 3 1709. []. , .

356
I . 1708.

357

6 1708. .

358

, 26, 1708. . . . ,

359

. 1708. 6. " , 6 1708

360
.

361

. " , 170

362
[ . . ] , 1708., 19. " (sic.

363
, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 260.

364
, . 276 277.

365
, . VIII, . 2, . 876.

366
. . . (sic

367

. .) , 30 1708. (

, . 3, . II, . 178 179.

368
[.

. . ]. , 1709., 10., . III, . 120, 118

369
[.

. . ]. , 1709., 19.

, . 172, 167.

370
. . .

. . . , 21 .

, . 26, 30.

371
Adlerfeld G. Histoire de Charles XII, t. III, p.384 385.

372
, . 395 396.

373

, . 83, . . , 10, 180, 1708., 7.

374
, 178, 1708., 7. . . . . .

375

. " , 27 170

376
25 1709. , . 97, 1849, . 80.

377

1708. 1., . III, . 40,

378

, . , 1708, . 130, . 1 . I

379

, . 83, . . , 10, 299.

380

. , 22 1708.

381
Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Boyle. . , . 50, . 143, 50.

382
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2. S.138 139.

383
Le journal d'un frere d'armes de Charles XII. Revue contemporaine, 1910, 5, p. 42.

384
. .

. . . -, 22 1708. , .

385

. , 23 1708.

, . 61, 59.

386

, . 83, . . , 10, 247. , 19

387

. .

. . . , 24 1708. , 282.

388

. . . 31 1708.

, 299.

389
, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 538 539. , 1709.,

390
. . XII . ., 1912, . 70.

391

, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 540.

392
, . 541 542.

393

, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 776 . , 12

394
Adlerfld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 420.

395

Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2, S. 152 153.

396
, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 280.

397

[ XII

]. Budizie (.

. .), d. 31, Mars 1709, 71. Konung Karl

398

, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 528 .

399
, . 526 527. , 29

400
, . 530 531. , 18 1709 .

401
, . 532.

I. , 16 , 1709 .

402
, . 534.

403
, . 529 . .

404
, . 519. , 22 1709 . ,

405
Adlerfld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 421 422.

406
, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 222223 . ,

407

, . 228 229. 20- 1709. [ I].

408

409
.

, 1899, , II,

410
. . , . 1, . 317.

411

, . 83, . . , II, 62. 1709., 24.

412
, . 83, . . , II, 62. 1709., 24.

413
, . 587 588. , 5 1709.

414
, . 579 . . 4 1709.

415

Bref ifran Konung Karl XII till Konung Stanislaus. Bulitzou ( . T.) le 30 de Mars 1709
Handlingar rorande Skandinaviens Historia, t. V. Stockholm, 1818, s. 321 322.

416
Der Dnieper an den glorwurdigen Karl den XII, der Schweden, Gotten und Venden Ko
nig (, . Rossica).

417

. 1, 1708. , . III, . 2, 3.

418
(

I) , 29, 1708.

, . I, . 101, 123.

419
, . , 1708., . 48, . 9-10 .

420

, . 83, . . , 10, 116.

421

, . , 1708., . 72, . 27 28 .

422
. . . . 1707., 17.

, . VI, . 190, 2107.

423

, . , 1708;, . 119, . 1 2. I

424
. .

. 4 (1709.). , . III, . 67, 66.

425

, . , 1708., . 118, , 1 . I

426
Adlerfld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 427.

427
.

428
, . 83, . . , 10, 132. "

429
, 111. . (sic!

. .), 1708., 23.

430

, 9, 255 ( ).

431
[. .

I]. 19, 1708. .

, . III, . 19, 22.

432
[. .

I].

, . 107 108, 108.

433

, . 83, . . , 10, 167, 1708., 4.

434

, 9, 282. 1708., 24. . . . .

435

, 10, 202. 1708., 13. . . .

436

1849. . . ,

437
, 31 (1709.).

438

, . I, . I, 1706 1711., . 20, . 178.

439
Nordberg J.A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 295.

440

, , , ,

441

. . , . . 1936., 133, . . II . V

442
. . E. . , . 31. ., 1950, . 183 185.

443

. . . ., 1882, . 384. Nordberg J.A. Histoire de Charles XII, t. II, p

444

, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 215. 16 1

445
, . 514.

446
, . 509 .

447
, . 510. . 1709., 1.

448

, . 505 . , " "

449
, . 516 .

450

, . 511 512 . " 26 1709 .

451

, . 506 507 . ,

452
, . 499 . . 1709., 28.

453
, . 500 502. . 1709., 2.

454

, . 1117, . . . ., . I, . . 246, . 1 2 (

455

, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 503 504.

456
, . 212 .

I. , 1709., 13.

457
, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 249 . [

I]

458
, . 251 253 . [. .

I]. , 1709., 18.

459
, . 254.

460
, . I, . 2, 1709., . I, . 9, . 777 .

461

, . 83, . . , 11, 46.

462
, 247, 1709., 9. .

463
. . , (1709. ], 4.

. , . IX, 1. . ., 1950, . 1

464
. . , . 1709., 8.

, . 117 118, 3113.

465
, . . . 1709., 29.

, . 135, 3140.

466

, . 83, . . , 11, 48. .

467
, 59. . 1709., 22.

468
, 60. . . 1709., 22.

469
, 66.

. . (

470

, 17. , . IX, . 1

471

, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 247248. , 1709.,

472
. . , 1709., 23.

, . IX, . 1, . 191 192, 3203.

473
. , . 192, 3204.

474
XVIII. 9 XX .

475
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 306.

476
, . 307 308.

477
, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 14. . 23-

478

42 . ,

479
. 1709. 5 . : -.

480
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, .294 296.

481

, . , 1708., . 94, . 1 2.; , . VIII, . 1, . 3

482
. . ., 1939, . 9. "

483
, . . . , 1732.

484
. , 3. . .

, . III, . 262, 12.

485
.

486
Adlerfld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 433.

487
, , . III, . 264, 12.

488
, . 266.

489
Adlerfld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p.436 437.

490
. , . III, . 267, 12.

491
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, p. 292.

492

. . . , 32.15.1. . .

493

, . I, . I, 1706 1711., . 20, . 179 . 13 17

494
Adlerfld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 439.

495

. 8 1709. , . III, . 1

496
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, . 307.

497
. 1709., 7. .

, . III, .

498
. .

. . , 1709., 16.

. , . 11, . 113, No XI.

499
. .

. . .

. , . 11, . 114, No XI.

500
. , , 32. 15.1. , . 191.

501
, . 192.

502
Adlerfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 445.

503
I

. . . , 9 ,

, . III, . 165, 159;

504
. .

. . . 20 1709.

, . III, . 175, 169.

505
. . .

, 1849, . 97, . 92. 29 30

506

507
, . 237, 194. " : 1. 1709. ".

508
, . I, . 204.

509
, . 210.

510

, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 598 . .

511
, . , : . 314. , : I, . 76 ., 77 78.

512
.

. . . . 1709., 4.

, . III, . 181, 180.

513
, 5 1709. .

, . 186 189, 182.

514
, . 189, 182.

515
. , . 198 199, 192.

516

: 16 -

517

, . 83, . . , 11, 141.

518
, 136. . . . , 1709., 4.

519
, . III, . 206, 202.

520
.

. , 1709., 8.

, . 195, 188.

521
. . .

. . 4709., 15. , . 197 198. .

522

, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 88 89 . , 1709 ,

523

. . 1709., 17.

, . III, . 200, 194.

524

, . 83, . . , 11, 224. .

525

. . 8 ; ,

526
, . 18, 1032.

527

, . I, . 2, 1709., . II, . 10, . 5 6. , 9

528
. . , 19 . .

[].

529
. , 23 ,

, . 24 25, 1040.

530
. , 24 . , . 25, 1041.

531
. . . 19.

, . IX, . 1, . 216 217. 3240.

532
. . . 26.

, . 225, 3250.

533
. 27.

, . 226, 3251.

534

, ,

535
Adlerfeld G. Histoire militaire de Charles XII, t. III, p. 452 463.

536
, . , IV

40. . . . , "

537

, - . , . I. , 1871, . 10 11. .

538
I

. . . "I 24 1709."

539
, 30 1709. , . 11.

540

. . . . , 1732. , . 39

541
, . 40 . 41.

542
, . 41.

543
, . 41 . 42

544
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, . 310.

545
. , , 23 .

[.]. , . X

546
, . . . , JM" 1732.

547
27 . ,

548
, . , IV

40. . . . , "

549

, . , 1709., . 4, . 7-12. "

550

. 27 1709.

. , . 11, . 18.

551
. . , . , , 1732.

, . 43

552
, . , 1709., . 4, . 3 6.

553
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII; t. II. p. 312.

554
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, T. 2, S. 173.

555
. . . . , 1732.

556
, . 44 44 .

, . 43

557
, . 45.

558
. . , IV

40. . . . , "

559
, . 172 ., 173.

560

8 ,

9 . [].

561

, 30. . ,

562
, . III, . 290 291.

563
, . 293 294.

564

, . , 1709., . 4, . 3 6.

565
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, . 314.

566
Fryxell A. Lebensgeschichte Karl's des Zwolften, . 2, S.179.

567
. . .

, 1949, 7, . 38.

568
. e . XII 1708 1709. , 1950, 6, . 22 56.

569

. " , ,

570
, . , 1709., . 4, . 6.

571

9234 .

572

Still A. Carl XII's falttags planer 1707 1709. Lund, 1908. 1912.

573
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, 317.

574

, . , IV-40. . . . ,

575
. , . III, . 306 307, 12.

576
. . , 8 1709. . : Piter, , .

577

" , ,

578

, . 496, 3552, 22 ( .

579
, . I, . 2, 1707 1708. . I, . 7, . 1221 .

580
Voltaire. Histoire de Russie sous Pierre Ie Grand. Paris, 1858, p. 389. Mais il
a resulte de la journee de Poltava la felicite du plus vaste empire de la terre.

581
, . . , . XVI, . 2, . 9 12.

582

583
"Les reveries ou memoires sur l'art de la guerre de Maurice comte de Saxe, duc d
e Courlande et de Semigalle". La Haye, 1756.

584
, . 202.

585
. , . 23.

586
. .

587
Whitworlh to Boyle, 20/31 July 1709.

. , . 50, . 206 207, 77.

588
Mars Moscoviticus: oder das Moscowitische Krieges-Gluck wie es endlich I. C. M.
Petrum Alexiowitz stattlich secundiret und nach der bei Pultawa erhaltenen herrl
ichen Victorie in Der Residentz Moscaw triumphirlich eingefuhret hat, 1710, S. 3
3 34.

589
. . -. .

590

, . 83, . . , 11, . 76, 1709. (

591
, . , 1709., . 4, . 6.

592

. .

593

594

, . 83, . . , 12, 120, , 1/

595

. . , , 5-242. Manuscrits relatifsa l'histoire de Russie par

596

. . . 23 , 1709.

597
Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Boyle. 29/XII
, . 295, 111.

9/1 1709 1710.

. ,

598

, . .

599
Nordberg J. A. Histoire de Charles XII, t. II, .364 365. , 21

600
. . . M., 1948, . 445.

601
. . , . 27, . 307.

602

Ch. Whitworth to the right honourable M. secretary Boyle 6/17 July 1709. . , . 50, .
74.

603
Konung Karl XII's egenhandiga bref. Stockholm, [1893].

604
, . 363 366, 263.

605

, .

606
Konung Karl XII's egenhandiga bref, s. 364.

607
XII , ,

608
Konung Karl XII's egenhandiga bref, s. 97, 72.

609

XII ( 1714.)

610
, . I, . 2, 1709., II, . 10, . 418 .

611

, , 3 1711 .

Karl XII's egenhandiga bref, s.

612
In plain truth the whole conduct of Charles after the battle of Poltava was that
of a madman. Memoir of Peter the Great, . 225 ( XIX.).

613
An impartial history of the life and actions of Peter Alexowitz, the present cza
r of Muscovy London, 1723, p. 136.

614

Extract of a letter from m-r Jefferies to m-r Whitworth 9 July 1709. . , . 50, . 217

615
Memoiresur une negocation (sic

E. .), a faire pour le service du Roi. 1710.

. , .

8, 8.

616
, . 418 420, 8.

617
, . 418, 8.

618
. . . , . IV, . 422.

619
, . 291.

620
An account of Russia as it was on the year 1710, by Charles Whitworth. Strawberr
y-Hill, 1758, 158 p.

621
, . 127.

622
Feldman J. Polska ui dobie wielkiej wojny pollnocnej.1704 1709. Krakow, 1925, s. 3
12.

623
: "

624
. , . I, . 245 246.

"

625
, . 247

comments

: .

2
1719.? (. ).

1719 1728 10 ! . (