Вы находитесь на странице: 1из 1

ISL Minggu 6 Secara berpasangan, berikan dua ramalan apa yang akan terjadi kepada masyarakat sekiranya masyarakat

tidak mengamalkan Teori kemoralan sosial Utilitarianisme dan Egoisme.

Masyarakat

yang

tidak

mengamalkan

Teori

kemoralan

sosial

Utilitarianisme akan melahirkan individu yang mempunyai sikap yang bertindak hanya untuk memenuhi kehendak dan kemahuan diri mereka sendiri tanpa memikirkan perasaan orang ramai di sekeliling mereka. Jika sikap ini tidak diubah, ianya akan menimbulkan banyak kesan negatif di kemudian hari. Kehidupan kita ini ibarat roda, adakalanya kita di atas, dan pada masa yang lain pula, kita akan berada di bawah. Jika hari ini kita senang, belum tentu lagi beberapa tahun akan datang, kita berada dalam zon selesa. ada kemungkinan, kita akan diuji dengan diberikan sedikit kesusahan, kesakitan, masalah kewangan dan sebagainya. Jadi elakkanlah daripada mengamalkan sikap mementingkan diri itu kerana ada masa dan ketika tertentu, kita akan perlu meminta dan mendapatkan pertolongan daripada orang lain juga. Kesan masayarakat yang tidak mengamalkan Teori goisme ialah

setiap individu dalam masyarakat tidak mementingkan kepentingan diri. Masyarakat yang berbudaya penyayang dan harmonis akan dibentuk dan dilahirkan jika setiap ahli masyarakat tidak lagi mementingkan kebajikan diri sendiri sahaja. !hli"ahli masyarakat akan sentiasa bertolongan sebagai aur dengan tebing untuk men#apai sesuatu matlamat masyarakat yang khusus.

Rujukan: http$%%dianafildz.blogspot.#om%&'((%((%teori"utilitarianisme.html http$%%ms.wikipedia.org%wiki%Utilitarianisme http$%%jpimkampusrajang.blogspot.#om%&'((%')%p*+"teori"etika.html