You are on page 1of 146

Tema 4.

Forma i figura
1.- Introducci a la percepci de la forma
Dimensi expressiva i retrica en les imatges

2.- Segregaci figura fons 3.- La forma. Definicions


3.1.- Propietats de la forma El pattern 3.2.- Lleis objectives de la forma 3.3.- Tipologia de les formes. Classificaci

4.- La representaci de la forma


4.1.- Morfologia de la imatge. Els seus elements 4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes

5.- Significats i expressivitat de les formes

6.- Retrica de les formes a la publicitat


Associacions formes idees a travs de les lleis
1

1.- Introducci

1.- Percepci de lobjecte

1.- Introducci

La forma Dimensi expressiva - semntica


No es la lnea recta la que me atrae, dura, inflexible, creada por el hombre. La que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las montaas de mi pas, en la sinuosidad de sus ros, en las nubes del cielo y en las olas del mar. De curvas est hecho el universo, el universo curvo de Einstein." (scar Niemeyer, arquitecte)

1.- Introducci

Centre Niemeyer, Avils

1.- Introducci

Dimensi expressiva

El gabinete del Dr. Caligari, Robert Wiener, 1920

1.- Introducci

Dimensi retrica

Anunci Randstadt

1.- Introducci

ndex

Tema 3. Forma i figura


2.- Segregaci figura fons 3.- La forma. Definicions
3.1.- Propietats de la forma

El pattern 3.2.- Lleis objectives de la forma o lleis Gestalt 3.3.- Tipologia de les formes. Classificaci

4.-La representaci de la forma


4.1.- Morfologia de la imatge. Els seus elements 4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes

5.- Significats i expressivitat de les formes 6.- Retrica de les formes a la publicitat
Associacions de formes idees a travs de les lleis
8

2.- Segregaci figura fons

Del fons a la figura

10

2.- Segregaci figura fons

Del fons a la figura

11

2.- Segregaci figura fons

2.- Segregaci figura fons


Edgar Rubin

Consideracions a partir de les imatges ambges

12

2.- Segregaci figura fons

Condicions de larticulaci forma / fons Mida relativa

13

2.- Segregaci figura fons

Condicions de larticulaci forma / fons Concavitat i convexitat

14

2.- Segregaci figura fons

Concavitat i convexitat

15

2.- Segregaci figura fons

Condicions de larticulaci forma / fons


Orientaci espacial

Predomini eixos verticals

16

2.- Segregaci figura fons

Condicions de larticulaci forma / fons Predomini de la part inferior

17

2.- Segregaci figura fons

Predomini de la part inferior

18

2.- Segregaci figura fons

Condicions de larticulaci forma / fons Simetria

19

2.- Segregaci figura fons

Conflicte simetria vs. convexitat

20

2.- Segregaci figura fons

Condicions de larticulaci forma / fons Textura

21

Entre la figura i la forma

22

Entre la figura i les formes (abstractes)

23

Entre la figura i la formes (abstractes)

Francis Bacon De Kooning


24

3.- La forma. Definicions


Definici 1r aspecte:
- Organitzaci de les diferents parts en conjunts unitaris - Detecci destructures unitries

25

26

Fernand Leger, Les trois figures 1921


27

28

Anuncis
Audi
Apa 2008. Anunci 4
VTS 04_1

Honda Shots 120

29

Definici 2n aspecte:
esquematitzaci de laparena duna figura
Organitzaci visi en perceptes

Perceptes
ex: lnia horitz; punxes arquitectniques; superfcie rugosa; cara rodona; composici desequilibrada, etc.

30

Perceptes: estructures bsiques

Punts, lnees, cercles, quadrats, rectangles, triangles...

31

Juan Gris, Hombre en un caf

Cartier-Bresson

33

Propietats de la forma
a) La seva estructura (1r aspecte) b) La constncia c) Lexclusivitat

Efectes de joc amb les seves propietats El camuflatge

Lambigitat

34

Propietats de la forma
a) La seva estructura Geomtriques: triangular, quadrada Orgnica Cclica

35

Propietats de la forma
b) La constncia

36

Propietats de la forma
c) Lexclusivitat

37

38

El camuflatge
Un efecte de la prdua de lexclusivitat (tamb: dissoluci de part de la forma en el fons)

39

El camuflatge
Un efecte de la prdua de lexclusivitat (tamb: dissoluci de part de la forma en el fons)

Emma hack www.emmahack.com.au


40

Anunci Martini: http://www.youtube.com/watch?v=zBrYxkdn9UU&feature=related

Caser Hogar 2011: Marc Gasol


http://www.youtube.com/watch?v=8i5VATegPaw Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) - official video http://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY

41

Patr

42

Patr

La Vanguardia, setembre 2008


44

45

Cinema davantguarda
Walter Ruttman - Opus I
http://www.youtube.com/watch?v=aHZdDmYFZN0

Walther Ruttmann - Opus 3 (1924)


http://www.youtube.com/watch?v=hSA8-OuadME&feature=related

Ruttmann Opus IV 1925


http://www.youtube.com/watch?v=1PdPVSKr78I

47

3.2- Lleis objectives de la forma


1- Llei de la Pregnncia o la simplicitat 2.- Llei de la Proximitat 3.- Llei de la Semblana 4.- Llei del Tancament 5.- Llei de la Bona Corba 6.- Llei del Dest com o del moviment com 7.- Lexperincia
48

3.2.1- Llei de la pregnncia o la simplicitat

49

Pregnncia

50

3.2.2.- Llei de la Proximitat

51

Tamb proximitat temporal: fenomen phi

52

3.2.3.- Llei de la semblana

Agrupaci per semblana de forma


53

R. Arnheim

Agrupaci per semblana de mida


54

R. Arnheim

Agrupaci per forma o per mida


55

R. Arnheim

Agrupaci per color


56

57

58

Anunci Stop Violence


APA 2008, Ttol 13

59

Anunci Honda
Let it shine
http://www.youtube.com/watch?v=5AfC7dtET1U

Shots Mar 2010. Ttol 29

60

Prioritat de la proximitat
respecte la forma

61

Semblana i proximitat

62

3.2.4.- Llei del Tancament

63

64

65

Fixeu-vos en el bra de la noia de lila. Quina llei ens fa associar la seva m al seu bra?

66

3.2.5.- Llei de la bona corba

67

Tancament + bona corba + semblana

Dal, Galatea de les esferes, 1952


68

3.2.6.- Llei del dest com o del moviment com

69

Exemple: Espot Guiness (J. Glazer)


http://www.youtube.com/watch?v=oFbymIztGGE

70

Children see. Children do:


http://www.youtube.com/watch?v=KHi2dxSf9hw

(dest com + semblana posicions corporals)

71

3.2.7.- Lexperincia
Aprenentatge (de les formes generals) 2 nivells:
Conixer b lobjecte permet discernir la forma millor (ex. ampolla Absolut)

En imatges, sagafa prctica en reconixer lleis en joc

No s prpiament una llei Gestalt

72

Crtica a les lleis


Sn de carcter molt general No sempre es pot saber quan o quines shan daplicar

73

3.3.- Tipologia de les formes


Classificaci
Segons lorigen

Segons caracterstiques visuals

74

3.3.- Tipologia de les formes


Classificaci segons lorigen Naturals
orgniques (vives o mortes, animals o vegetals minerals (pedres muntanyes, penya-segats), atmosfriques (nvols, gasos, boires) o de fluts (lquids, elctrics)

Artificials:
geomtriques (arquitectures, mobles, mquines; superficials (teixits, malles), grfiques (signes, smbols, esquemes); fantstiques (onriques, abstractes)
75

3.3.- Tipologia de les formes


Classificaci segons caracterstiques
per ocupaci espacial:

visuals

bidimensionals (formes planes, signes, siluetes i contorns) tridimensionals; i lumniques (etries, transparents, reflectants)

Grau de nitidesa:
descriptives, ambiges, difuminades, distorsionades, contrastades, enfocades.

Segons el ritme:
esttiques, dinmiques, veloces

Segons la complexitat:
simples, compostes

Estructuraci:
geomtrica (grfiques, planimtriques, polidriques), volumtrica (formes modelades, replegades, etc.), esponjosa (dorigen atmosfric, vegetal o animal) i lineal (formes curvilnies, retorades, sinuoses, gestuals, etc.).
76

Imatges: document de suport Anna Maria Guasch

77

4.-La representaci de la forma


4.1.- Morfologia de la imatge 4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes

78

4.1.- Morfologia de la imatge


Punt Lnea Forma Volum Textura To

79

El punt

80

Lnies
Inclinades Ziga-zagues Angles Diagonals Corbes Lnies de fuga

81

Lnies

Henri-Cartier Bresson
82

Lnies

83

Ms lnies
La direcci dels ulls

Helmut Newton

84

La forma

85

La forma. Simetria

86

Forma / vector

87

Volum

David Martin

88

Textura / To

89

4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes


OBSERVACIONS PRVIES

Objectiu: comunicar Depn de la finalitat de la imatge

90

a)

Pluralitat de representacions per a un objecte

b)

Pluralitat dobjectes
per a una representaci

Arbitrarietat
c) Deformaci
91

4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes

Ortogonal (egipci)

92

93

94

4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes

Solapament

95

Tenir cura amb la intelligibilitat

96

Solapament
per a efecte realitat

97

Mark Klett, Barcelona, 2011

98

Fred Lebain

99

4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes

Projecci en perspectiva
( perspectiva naturalis)

Les coses semblen ben fetes tot fent-les malament (Arnheim: 1993)

Naturalisme

100

101

102

Hans Holbein, Els ambassadors, 1533

104

4.2.- Mtodes principals de plasmaci de formes LEscor

105

Rodchenko

106

107

108

Quina s lestratgia publicitria?

109

5.- Significats i expressivitat de les formes

110

Qu tenen en com aquests objectes?

111

112

113

Arrodonides

114

115

116

117

Quadrades

118

119

Triangulars

120

Triangulars

121

Triangulars

122

Triangulars

123

BMW M5 E39 Rocket Commercial


http://www.youtube.com/watch?v=OFIbuFUqJM0&NR=1

124

Text Xavier Ruiz Collantes Nike

125

6.- Retrica de les formes a la publicitat


Lleis de la forma, associaci/desassociaci didees i estratgies comunicatives Anlisi de cartells publicitaris

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Bibliografia bsica
Kanizsa, G. Gramtica de la visin. Percepcin y procesamiento. Barcelona: Paids, 1986. pgs. 28-49 Arnheim, R. Arte y percpecin visual, Madrid, Alianza, 1993, Captol 2 (pgs. 57-108), Captol 3 (pgs. 109-173). Estudi molt extens de la forma estructural (shape), la forma visual (form), mtodes de plasmaci de formes, i la relaci de la figura en lespai Al cap. 5 (pgs. 228-241), hi ha consideracions interessants sobre la lnia i el contorn (228-235) i sobre les lleis que permeten diferenciar forma i fons (lleis de Rubin) (235-241). Villafae, Justo, Principios de Teora general de la imagen, Pirmide, 2002. Organitzaci dels estmuls i lleis de la Gestalt Dondis, D.A., Sintaxis de la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1990, pgines 53-64. Sobre els elements morfolgics de la forma (punt, lnia, pla, color, forma, textura) Tamb a Villafae (2002), pgs. 90-97. Sobre definici de pattern: Bayo Margalef, J., Percepcin, desarrollo cognitivo y artes visuales, Barcelona, Anthropos, 1987. pgs. 150-153
148

Altra bibliografia recomanada


Guski, La percepcin: diseo psicolgico de la percepcin humana, Barcelona, Herder, 1992, pgs. 63-91 Hogg, J (ed altri), Psicologa y artes visuales, Barcelona, Gustavo Gili, 1975. Pgines, 72-74 i 235-264. Sobre la teoria de la Gestalt en general i sobre la teoria de la gestalt aplicada a la percepci de lexpressi en els rostres Katz, D.;, Psicologa de la forma, Madrid, Debate, 1993. Lillo Jover, J., Psicologa de la percepcin, Madrid, Debate, 1993, Captols 3 i 8 Lindsay, P.H., Norman, D.A.: Introduccin a la psicologa cognitiva, pgines 294-307. Dondis, Sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, 55ss Prakel, D. Composicin: Cmo formar una imagen mediante la unin o la combinacin de varios elementos, partes o ingredientes (til per als elements morfolgics de la imatge)
149