You are on page 1of 11

Origen de la vida a la

Terra
Qu farem?
Origen de la vida a la Terra
SESSI 1:
- Teories proposades per explicar lorigen de la vida a la Terra.
- Experiments de Redi
- Experiments de Pasteur
- Experiments de Miller
- Exercici sobre els experiments de Pasteur (es posar nota).
Origen de la vida a la Terra
4.600 milions danys
3.800 milions danys
Com es va originar la vida a la Terra?
Teories creacionistes
Origen de la vida a la Terra
Teoria de la pansprmia
Origen de la vida a la Terra
Teoria de la generaci espontnia
Origen de la vida a la Terra
Aristtil (384 aC)
Van Helmont (s.XVII)
Teoria de la Biognesis o de lorigen qumic de
la vida
Origen de la vida a la Terra
Experiments que refusen la teoria de la Generaci
espontnia
Redi (1668)
Origen de la vida a la Terra
Experiment 1 Experiment 2
Pasteur (s.XIX)
Origen de la vida a la Terra
Experiments que refusen la teoria de la Generaci
espontnia
Experiments que donen suport a la teoria de
lorigen qumic de la vida:
Alexander Oparn (1922)
Miller (1950)
Origen de la vida a la Terra
Origen de la vida a la Terra