You are on page 1of 1

JADUAL UJIAN BULANAN 1 TAHUN 2014 ( TAHUN 5 DAN 6 )

HARI/TARIKH ISNIN ( 17 MAC 2014)


WAKTU KO
D
MATAPELAJARAN MASA JENIS
KERTAS
8.30 9.20 Bahasa Malaysia - Pemahaman 50 minit Objektif
10.30 11.45 Bahasa Malaysia - Penulisan 1 jam 15 minit Betulis
HARI/TARIKH SELASA ( 18 MAC 2014)
WAKTU KO
D
MATAPELAJARAN MASA JENIS
KERTAS
8.30 9.30 Pen!i!ikan "slam#M$al 1 jam Obj#%ub
10.30 11.30 Matematik &etas 1 1 jam Objektif
HARI/TARIKH RABU ( 1 MAC 2014)
WAKTU KO
D
MATAPELAJARAN MASA JENIS
KERTAS
8.30 9.20 Bahasa "n''eis &etas 1 50 minit Objektif
10.30 11.45 Bahasa "n''eis &etas 2 1 jam 15 minit Betulis
HARI/TARIKH ISNIN ( 17 MAC 2014)
WAKTU KO
D
MATAPELAJARAN MASA JENIS
KERTAS
8.30 9.10 Matematik &etas 2 40 minit Betulis
10.30 11.45 Bahasa Malaysia - Penulisan 1 jam 15 minit Obj#%ub