Вы находитесь на странице: 1из 14

.

.
I

II

I
1. ,

?.
,.
:,

,:
,
a.
.

2. ,

.
.
II.
1.
.
.
.
2.,
..
3. ,:()
()
.
.

BITI.
.(=)Juersmobiliukazalitu.
4. ,,
,,..
.10,.
5.
. .

1
2
3
.
.
.

1.
.
1.....2.....3.
....4.....5....?,
....6.,...
.7.....8....?9.
,....10.
,....
2./,/.
1.....2.....3.
....4....,....
5....,
,....6.?...
....,.7....
?,....8.
....
3.,
..
1.?2.?3.?4.
?5.?6.
,?7.?
4.
.
1.....2....
.3.....4....

.5.....6....
.7.....8....
.9.....10.
....11.....12....
.13.....14....
.15.....
5.
.
1....,...,
.2....,,,...
.3....,....4.
...,....5....
?,....6.,...
?...,....7....
?,....
6..
1.,....2.
.....3.
,....4....
.5......6.
,....7....
.
7.,
,.
1....,....2.....3.....
4.....5.....6....
.7........8.
...,....
8.
/,/,/.
1..2..
3..4.
.5..6.
.7.
.8..9.
.
10..
9.
:
1.....2....?....
3........,.4.
...:....5....,.
6.........7.

?...8.?.
....9.....,
....10.........11.
...,....12.....
.13.....14....e
.

()
()
()

/
/
.

()
()
()

/
/
.

()
()
()

/
/
.

/
/
.

()
()
()

()

,,

,,
,

/
/
.

()

/.

()

()

/
/.

(),
()
()
()

/
/
/
.

(),
()
()

/
/
.

()

/
.

()
,,
()

/
//
.

.
.

:,,,,
,,,,,,.
:,,
,,,,,,
,,
:,,
,,,,,,
,

1.,
.
........
............
....,..........
........
........
........
2.,.

1.....2.,...
5.3....?4....
.5....,,.6....
.7....,....
8.,....
3.,
.
1..2..3.
?4..5.?6.
.7.?8.
.9..10.
.11..
4.,
.
1..2..3..
4..5..6.
.7..8.
.9..10.
.11..12.
.
5.,,
.
1....?2....?3.
,.......,,
.4.,...
....,.5.
.......,
.6......7....
.
8........,.
9.,...?,....
10....,
.,....11.
....
6.,,,
,,,.
.
1.()...().2.22()
...().3.()...().4.
:()...()
.5.()...().6.,()?
().7....2.8....
5.9....300,.10.
....

7.,,,
.
1........,
....2.....
....3....
6.4.....5....
5....6....,
,.7.
....8....,
.9.,....
8..
...12.,....
,,...........
.....
...9.,....
,........
........
.......,
.,...5.
....
9..
.....
...,.
:....?,
........
....,....,
....,
....
10..
....
?...,.
,.......
:.
17.......,
.....,
,....
11..
,....,
....?.......
,.......,
.:.......,
....,.
?........

....,....,
....
.
12.,
.
1.,.......,
,.2.,...
.3....,
.4....9,.5.
....6.
,....7.
,...,.8.
...,....9.
,....10.
....
13. ,
:
)
.......
.....
,.......
.
)
........
, ... .
,.......?

:
,,,
,,(,,,
).
,,
:,,,,,,
,.
.
8.,.

,
.
.

500
140
.

13..
.

.......2....
.4....
,.......,
........15....
...,...,.......
,.....2
........
.5....

:
I

.()
.()

II

.
()
.
()

14.:
/
1. ?.....
2. ...?...,
.
/
1. ,,?...,
.
2. ,.
?....
/,/
1. ...,....
/
1. ,.?...
.
2. ?...
.

10

/
1. ?,...,
.
2. ...??
,,....
/
,,?,...,
.

:
1.PrologtjednadoaojeIgoruZadaravionom.Polasamuzranulukudaga
doekam.Buduidanemamsvojihkola,stiglismougradautobusom.Namjeravaoje
ostatisamotridana,aostaojecijelitjedan.Svakogsmodanailinakupanje:ponekad
pjeice,ponekadautobusom.Igorjakovoliplivati.Janeplivamnaroitodobroizatose
volimvozitiuamcu.Jaznamdobroveslatiiveslalasamsvakogdanapopolasata.
Naputudoplaesvraalismouprodavaonicuinatrnicutekupovalikruhivoe.
JuerjeIgorotputovaokui.Prijeodlaskakupiojesuvenirezasvojeprijatelje.Pozvao
mejedadoemkodnjegaugoste.Obealasamdaudoi.Otiiuvlakom,nevolimse
vozitiavionom.
2.Volimiiukazalite.Prologtjednaodluilismomojmuijaotiiukazalite.Od
kuesmokrenulirano,polakoiliulicama,prilaziliizlozima.Zatimsmoodluilisvratiti
ukavanuinaruitisladoled.Kadsmoulaziliukavanu,srelismonaeprijateljekojisu
izkavaneupravoizlazili.Kakosuioniiliukazalite,onisunaspriekali.Kadsmo
pojelisladoled,krenulismoukazalitezajedno.Krozdesetminutasjedilismonanaim
mjestimausedmomredu.Tonouosamsatipredstavajepoela.
3.Sinokadsamdolakui,ugledalasammogstricakojijeneoekivanodoaoiz
Ljubljane.Nitkoneznakolikoeonostatikodnas:onuvijekdolaziiodlazineoekivano.
Unaukuudonosinesamodaroveveismijeh.Zatosesviradujemonjegovomdolasku.
Kadsmobilidjeca,onnasjevodiouzoolokivrt,sadkadsmopostaliodrasli,miga
vozimonaizletsvojimkolima.Onsejakovolivozitiuautu.
Avi,znatelivivozitiauto?
4. ,
I:,,,,
1. DaliputujeuZagreb?Tkoidestobom?Dalisasobomnosipunostvari?Ide
livlakomiliavionom?
2. Kamoideitonosi?
Ovajtekipaketnosimnapotu.Sreompotanijedaleko,ovdjeizaugla.
3.Kamotriovajdjeak?
Onkasniukolu.

11

5. ,
/,/,/
- Kamoide?
- Vodimsinaukolu.
- Zaronveideukolu?
- Naravno,ovogljetaonjenavrio7godinaiujesenjepoaou1.razred.
- Volilioniiukolu?
- Da,aliipakvievolitratisdjecomudvorituiigratiselopte.
- Tigasvakogdanavodiukolu?
- Izvini,minemoemoviestobompriati,jerkasnimo.Trimo,Vanja!
6. /:
- Kamoleteoveptice?
- Ovosupticeselice,oneletenajug.Zartineznadapticeselicesvake
godineodlazeuAfriku?
- Jesiliikadputovalauavionu?
- Jesam,alivievolimputovativlakom.
- tosiosjealakadsiprviputletjelauavionu?
7. ,
..6465137,138,141.
- Znalivozitibicikl?
- Znalivozitiauto(motor)?
- Znatelijahati?
- Znateliseskijati?
- Znaliseklizati?
- Znalidobroplivati?
8. )Kamoideitonosi?
Idembolesnojsusjediinosimjojlijekove.
Alitisijueristobilauapoteci.
Da,alijuer,kadsmosesrele,ilasamuapotekupolijekzamamu.Sutra
idemsnjomlijeniku(vodimjelijeniku).
Akogasiprekjuervodilalijeniku?
Prekjuersambilasasinomkodzubara.
Reci,zatouvijeknosiuzasekiobran?
Bojimsepokisnuti.
Zaripolijepomvremenu?
b)IduegtjednaputujemmojimneacimauZagreb.
Idelivlakomiliavionom?
Tamouiiavionom,anatragvlakom.
Volisevozitiuavionu?
Sadsamsenavikla,alikadsamsevozilaavionomprviput,bojalasamse.
Doksebudemvozilauvlaku,itatuknjiguirazgovaratusputnicima,paemi
vrijemebrzoproi.
Atonosineacimanadar?

12

9.

PrologtjednabiosamposlovnouZagrebu.Tamosamproboraviotridana.U
nedjeljudoputovaosamnatrag.UZagrebputovaosamavionom,anatragvlakom.
Kadsmoilinatrag,cijelosamvrijemegledaokrozprozoriuivaouprirodi.Vievolim
putovativlakomizatoavionomputujemrijetko.Vlakomjejeftinijeimirnije.
Mojvlakjedoaotonopremavoznomredu.Nakolodvorumenitkonijedoekao.
Kakosamimaomnogostvaridvatekakoferaiputnutorbuuzeosamtaksi.
Kadsamtaksijemdoaokui,tamomejedoekalamojamajka.Onaseupravo
vratila(dola)strniceidonijelapunukoarunamirnica.Majkasejakoobradovala
momdolaskuidarukojisamjojdonioizZagreba.Onamisevieputazahvalilana
parfemukojisamzanjukupiourobnojkuiuZagrebu.Presvukaosamse,opraoruke
ipolismoruati.

10.

PrologtjednabilasamkodsvojeteteuZagrebu.Dugosamrazmiljalao
tome,dalidapoemautobusomiliavionom.Josenikadnisamvozilauavionu,a
autobusomsenevolimvoziti.Alikaratazaavionnijebilo(sadjeturistikasezona),i
jasampolavlakom.DoksamputovalazaZagrebnijemibilodosadno:sjedilasam
krajprozoraiuivalauprirodi,razgovaralasputnicima.
KadsamdolauZagrebtetamejedoekalanakolodvoru.Taksijemsmopole
njenojkui.Onastanujeucentrugrada,pasenetrebavozititramvajem,svudase
moestiipjeice.Njenamlaadjecajakosuseobradovaladarovimakojesamim
donijelaizZadra.Slijedeegdanasvratiojeponaskolimanjenstarijisinpasmosvi
zajednopolinaSljeme.Predpolazakpozvalasamtetusdjecomdadoeusedmom
mjesecukodnasnamore.

,()
/
/
/,...

,,,,

/
/
/
/
,
,...
...

13


,
/
//
/

()

,,

1..
1. ,?
.
...?
.
2. ,...,.
,.
,,,,
.
.,....
2..
1.....2.....3....
.4.....5.,...,
.6.....7....
.
3.,,
:
1. Kakosetoponaa?
2. Onaseneznaponaati.
3. Ovahaljinajojlijepostoji.
4. Kojabojamenipristaje?
5. Onuvijekimasree,iovogjeputaimaosree.
6. Oemuseradi?
7. Recioemusterazgovarali,znamdaseradiloomeni.

14