Вы находитесь на странице: 1из 2

Primera Conjugacin

Presente Pret. Perfecto Supino Infinitivo Traduccin


ambulo ambulavi ambulatum ambulare caminar
aro aravi aratum arare arar
curo curavi curatum curare curar, sanar
deambulo deambulavi deambulatum deambulare deambular
festino festinavi festinatum festinare apurar
laboro laboravi laboratum laborare trabajar
orno ornavi ornatum ornare decorar
porto portavi portatum portare llevar
pucno pucnavi pucnatum pucnare combatir
tolero toleravi toleratum tolerare tolerar
vitupero vituperavi vituperatum vituperare censurar

Segunda Conjugacin
Presente Pret. Perfecto Supino Infinitivo Traduccin
doceo docui doctum docere ensear
exerceo exercui exercitum exercere ejercitar
floreo florui florere florecer
habeo habui habitum habere tener
iaceo iacui iacere yacer
noceo nocui nocitum nocere daar (+abl)
placeo placui placitum placere agradar (+abl)
displiceo displicui displicitum displicere disgustar (+abl)
studeo studui studere dedicarse a
taceo tacui tacitum tacere estar en silencio
terreo terrui territum terrere aterrorizar
deleo delevi deletum delere borrar, destruir
video vidi visum videre ver
Tercera Conjugacin
Presente Pret. Perfecto Supino Infinitivo Traduccin
ago egi actum agere hacer, tratar de
caedo cecidi caesum caedere cortar
carpo carpsi carptum carpere recoger
condo condidi caonditum condere fundar
dico dixi dictum dicere decir
disco didici discere aprender
frango fregi fractum frangere fraccionar,
romper
gero gessi gestum gerere llevar
lego legi lectum legere leer
diligo dilexi dilectum diligere amar
nosco novi notum noscere conocer
rumpo rupi ruptum rumpere romper
scribo scripsi scriptum scribere escribir
tego texi tectum tegere cubrir
vivo vixi visum vivere vivir
duco duxi ductum ducere conducir
pono posui positum ponere poner
vico vici victum vincere vencer

Cuarta Conjugacin
Presente Pret. Perfecto Supino Infinitivo Traduccin
custodio custodivi custoditum custodire custodiar
dormio dormivi dormitum dormire dormir :3
nutrio nitrivi nutritum nutrire alimentar
punio punivi punitum punire castigar
scio scivi scitum scire saber
nescio nescivi nescitum nescire ignorar
sepelio sepelivi sepultum sepelire sepultar