Вы находитесь на странице: 1из 3

RAPORTUL ANUAL AL FINANRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE

PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2013


Raport cu privire la contractele de finanare nerambursabil ncheiate n cursul anului 2013
ntre Municipiul Suceava i beneficiari, aa cum sunt definii de Legea 350/2005 privind regimul
finanrilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general:
DOMENIUL: SPORT
Nr
!r"
BENEFICIAR
PRO#RAM
FINANAT
Nr !$%"ra!" RE&ULTATE
1
A'$!(a)(a C*+,+*
S-$r"(. //Ra-(0 CFR//
S+!ea.a
''Viitorul fotbalului
sucevean''
!"#$!"%&#%!&'
( )articiparea la numeroase campionate: *ampionatul
+aional , locul n liga a -- a, *ampionatul de
.uniori / , locul , *ampionatul de .uniori 0 , locul
, *ampionatul de .uniori * , locul , *ampionatul
de .uniori 1 , locul #, *ampionatul de .uniori 2 ,
locul '%
2
A'$!(a)(a C*+,+*
S-$r"(. //SPORTIN#//
S+!ea.a
'')romovarea
fotbalului sucevean la
nivel naional''
'343$&5%&"%!&'
( )articiparea la numeroase campionate: *ampionatul
de .uniori * , locul 5, *ampionatul de .uniori 1 ,
locul !, turnee cu toate grupele de copii la 0acu,
)loieti, 6dorheiul Secuiesc, astfel la finalul turului
de campionat, clubul s7a clasat pe locul 4%
3
A'$!(a)(a C*+,+*
S-$r"(. //SPORT
ST1LE// S+!ea.a
''8otbal , selecie,
pregtire i
promovare a tinerelor
talente''
#!$&5%&"%!&'
( )articiparea la ediia a V7a a *upei 9colilor :enerale
Sport St;le, unde echipa clubului a obinut locul !,
atragerea unui numr mare de elevi din clasele -7V---
la practicarea fotbalului ntr7un cadru organi<at,
urmrindu7se promovarea disciplinei i spiritului de
echip n r=ndul copiilor, accentul pun=ndu7se pe
deprinderea unui comportament civili<at at=t n viaa
sportiv c=t i n societate%
2
A'$!(a)(a P$*()(3"(*$r
L$!a*(
''*upa i campionatul
bugetarilor la fotbal''
'3#"$&5%&"%!&'
( 6rgani<area competiiei de fotbal *upa 0ugetarilor,
unde victoria a revenit echipei -%S%>% Suceava i care a
avut drept scop sociali<area ntre salariaii instituiilor
bugetare%
5 CSM S+!ea.a4Se!)(a
//5$!6e( -e #6ea)7//
''8ormarea echipei de
?uniori n vederea
alctuirii echipei de
seniori''
#5$&5%&"%!&'
( )articiparea la *ampionatul +aional, unde s7a
obinut locul #, iar un sportiv al echipei a fost cooptat
n @otul 6limpic de Aineret%
8 CSM S+!ea.a4Se!)(a
//V$*e(//
''8ormarea unei echipe
de performan n
vederea promovrii n
divi<ia /,
promovarea ?uniorilor
de valoare la seniori''
##B$&5%&"%!&'
( )articiparea la Aurneul 8inal de promovare n
1ivi<ia /, ocup=nd locul #, dar i formarea unei
echipe competitive%
9 CSM S+!ea.a4Se!)(a
//R+g,://
''*ontinuarea
activitii rugb;stice''
##3$&5%&"%!&'
( )articiparea la etape ale *ampionatului +aional
de Rugb;, la finalul campionatului echipa clas=ndu7se
pe locul 5, iar doi sportivi au fost selecionai n lotul
>3%


;
CSM S+!ea.a4Se!)(a
//L+-"e #re!$4
R$<a%e//
''8ormarea echipei de
?uniori i seniori
pentru promovarea la
turneul final''
#5&$&5%&"%!&'
( )articiparea la competiii naionale i internaionale,
unde sportivii au fost medaliai obin=nd re<ultate
remarcabile: *ampionatele +aionale -ndividuale
de Seniori , ! medalii de argint i ! medalii de bron<,
*ampionatul +aional pe 2chipe Super @iga Seniori
, locul 5, *upa Rom=niei .uniori , locul ,
*ampionatul 2uropean din Muntenegru , locul !,
Aurneele -nternaionale din :recia i Aurcia , locul %
= CSM S+!ea.a4Se!)(a
//A"*e"('<//
'')romovarea a '
sportivi la lotul
naional''
#5!$&5%&"%!&'
( )articiparea la *ampionatele +aionale, unde
s7au obinut !4 de medalii, selecionarea a trei
sportivi n @otul +aional%
10
CSM S+!ea.a4Se!)(a
//T(r S-$r"(.//
'')romovarea unui
sportiv n lotul
naional''
##4$&5%&"%!&'
( )articiparea la 2tapa a ---7a a *ampionatului
+aional, unde s7au calificat doi sportivi, *upa
Rom=niei la care au participat nou sportivi%
11
C*+,+* S-$r"+r(*$r
Te6%(!$4A-*(!a"(.e
'')erforman n
modelism''
##"$&5%&"%!&'
( )articiparea la competiii naionale i internaionale
unde s7au obinut !& medalii astfel: *ampionatul
2uropean , ! medalii, *ampionatul +aional 7 55
medalii, *upa Rom=niei , "' medalii%
12
C*+,+* 0e B$>
//F*$r!$%'"r+!"//
''8ormarea unei echipe
n vederea alctuirii
unui lot competitiv i
participarea la
competiiile naionale
i internaionale''
#'&$&5%&"%!&'
( )articiparea la competiii naionale unde s7au
obinut locurile: *ampionatul +aional de la Reia ,
locul # la seniori C3 Dg, *ampionatul +aional de
Aineret de la 6radeaEE , locul #, Memorialul )etru
0arda 7 o medalie de aur i trei medalii de argint, *upa
*eahlul de la )iatra +eam 7 dou medalii de aur i o
medalie de argint%
13
C*+,+* S-$r"(.
//SELECT// ? "e%(' 0e
!@<-
''8ormarea echipei de
?uniori i seniori
pentru promovarea la
campionate naionale
i internaionale''
#B$&5%&"%!&'
()articiparea la competiii naionale unde s7au obinut
locurile: *upa Aenis )artener , )iatra +eam , locul ,
*upa -nterconti , locul ', *upa Municipiului -ai ,
locul , *upa Municipiului 8ocani , locul ,
Memorialul *onu Miu :ontaru , 0otoani , locul ,
Arofeul Simba -nvest , 0acu , locul ,
12
A'$!(a)(a C*+,+*
S-$r"(. //Ar(a0%a// 4
Aa6
''6rgani<area de
competiii de ah n
Suceava i
participarea la
competiii n ar''
#5'$!"%&#%!&'
( )articiparea la competiii naionale i internaionale
unde s7au obinut urmtoarele re<ultate: turneul
internaional *entrocoop Aroph; de la 2forie +ord 7
locul !, turneul internaional 2@6 sub !&&& de la /rad
, locul !, *upa Sucevei , locurile !, ', i 5%
DOMENIILE: CULTURB TINERET AI EDUCAIE
Nr
!r"
BENEFICIAR
PRO#RAM
FINANAT Nr !$%"ra!" RE&ULTATE
1
A'$!(a)(a C+*"+ra*7
//Mae'"r$ Ar"//
''Susinere program
mu<ical sptm=nal n
)arcul *entral al
Municipiului
Suceava''
'3&5$&5%&"%!&'
( Susinerea unui numr de '& spectacole ordinare
s=mbta i duminica n )arcul Sucevei, dar i un
numr de & spectacole eFtraordinare n cadrul
festivitilor solemne prile?uite de aniversri i
comemorri, cu oca<ia diverselor srbtori naionale,
av=nd drept scop antrenarea cetenilor la diferite
activiti sociale, n aer curat i relaFare%
!

2
A'$!(a)(a C+*"+ra*7
E0+!a"(.7 //Ar!a%+*//
USV
''Valori<area
patrimoniului
cultural bucovinean''
&#B"$!"%&#%!&'
( )articiparea la: cea de7a doua ediie a *oncertului
caritabil ''*=ntec pentru suflet'' la *asa de *ultur a
Sindicatelor -aiG 8estivalul -nternaional al culturilor
naionale, ediia a V--7a, ''-nsula celor B te<aure'',
Ham;anets7)odilsDi;, >crainaG evenimentul cultural
''/rt i tradiie , ArademarD Rom=nia !&''', ediia a
V7a, )raga, *ehiaG turneu n # orae importante din
sudul )ortugaliei G 8estivalul *etinii 1orna /riniG
8estivalul -nternaional al Minoritilor, ediia a ---7a,
Iilele *omunei *=rlibaba%
3
A'$!(a)(a U%(+%((
//Ar"(3"(*$r P*a'"(!(
Pr$Ce'($%(3"(//
''Vernisa? , 2Fpo<iia
anual !&'''
#'B$!"%&#%!&'
( 2ditarea unui album bilingv Jrom=n7engle<K prin care
s7a promovat munca creatorilor de frumos din
0ucovina, ncep=nd cu anul 3B&, c=nd a fost fondat
*enaclul >niunii /rtitilor )lastici Suceava, dar i
consolidarea relaiilor socio7culturale ntre artitii
plastici profesioniti i publicul consumator de art din
Suceava i din ar%
2
A'$!(a)(a C+*"+ra*7
//SC@%"+* M("r$-$*("
D$'$C"e(//
''>n veac de mu<ic
coral n ara de sus''
''B$!"%&#%!&'
( 2ditarea crii cu titlul //U% .ea! 0e <+D(!7 !$ra*7
E% )ara 0e '+'//, n 5 volume, scris de )rintele
+icolae )entelescu, prin care se face cunoscut istoria
cultural, religioas, artistic i misionar a parohiilor
din Municipiul Suceava i din ntreg ?udeul Suceava,
fiind cuprinse date de o importan cov=ritoare despre
corurile bisericeti, date adunate n decursul a && de
ani% /ceast carte a fost pus la dispo<iia cititorilor de
toate v=rstele, suceveni, bucovineni, rom=ni din
0ucovina de +ord i nu numai%
5
A'$!(a)(a C+*"+ra*7
//Cre3"(%(( B+!$.(%e(//
''-n memoriam ,
*iprian )orumbescu ,
"& ani de la natere''
#&!4$&5%&"%!&'
(Reali<area unui concert, a unui *1 i a unui 1V1 cu
melodiile ndrgitului compo<itor *iprian
)orumbescu, lucru care a avut un mare impact asupra
publicului sucevean%
8
F+%0a)(a //SC(%)((
Mar"(r( Br@%!$.e%(// 4
F(*(a*a S+!ea.a
''Muguri de tradiie n
cadrul unitii i
diversitii europene''
#&3$&5%&"%!&'
( )romovarea meteugurilor populare de olrit,
ncondeiat ou, esut n ghergef, prin stimularea
interesului i educarea copiilor n vederea cunoaterii,
pstrrii i continurii tradiiilor populare n cadrul
unitii i diversitii europene%
)ublicat n Monitorul 6ficial cu numrul B din data de 5 ianuarie !&#
'