Вы находитесь на странице: 1из 2

Cota

fundare
Presiune
conventionala
Cota
fundare
Presiune
conventional
a
0,00 --- 0,20 Sol vegetal 0,00 --- 0,30 Sol vegetal
0,20 --- 0,80
Argila galbuie
maronie prafoasa
0,80 --- 1,40
Argila ruginie
nisipoasa prafoasa 1.2 232,5 kPa 1.2 280,00 kPa
1,40 --- 2,20
Nisip ruginiu slab
argilos cu alternante
de argile prafoase
2,20 --- 3,00 Nisip ruginiu
3,00 --- 3,50
Nisip cu rar pietris si
bolovanis 3,70 --- 9.30 Nisip + pietris si bolovanis
9.30 --- 10.00
Argil prfoas (siCl), cenuie -
albstruie, vrtoas (roca de
baz).
Cota
fundare
Presiune
conventionala
Cota
fundare
Presiune
conventional
a
0,00 --- 2.50 Umplutur 1.2 150,00 kPa
4.50 --- etc
Argile marnoase marne
argiloase
Cota
fundare
Presiune
conventionala Staratigrafie
Cota
fundare
Presiune
conventional
a
0,00 --- 1,00
Umplutura din
pamant in amestec cu
bolovanis 0,00 --- 0.30 Sol vegetal (Or).
1,00 --- 2,60
Argila cenusie cu
alternante ruginii 1.2 232.52 kPa 0,30 --- 1.50
Nisip mare i mijlociu, cu pietri
(grM/CSa), cafeniu, cu ndesare
medie. 1.2 350.00 kPa
2,60 --- 2,80 Nisip slab argilos 1.50 --- 2.80
Pietri mare i mijlociu, nisipos
(saM/CGr), cafeniu, cu
ndesare medie.
2,80 --- 4,00
Bolovanis cu pietris in
masa de nisip 2.80---6.00
Praf mare i mijlociu, argilos
(clM/CSi), cenuie - albstruie,
vrtos (roca de baz)
S
E
I
N
I
Staratigrafie
Coata fundatie statie de epurare
STUDIU INITIAL STUDIU FINAL
Coata fundatie statie de epurare
Staratigrafie
STUDIU INITIAL STUDIU FINAL
Nisip mijlociu i fin, prfos,
argilos cafeniu - ruginiu, cu oxizi
fero manganoi, vrtos. 0,30 --- 2.10
2.10 --- 3.70
Nisip fin, prfos, argilos
(clsiFSa), cafeniu, consistent.
Coata fundatie statie de epurare
Staratigrafie Staratigrafie
3.00-3.50 Blocuri bolovani pietris
3.50 --- 4.50(8.80) Andezite bazaltoide
C
A
V
N
I
C
0,00 --- 3.00
Blocuri cu deluviu de
panta constituit din
argila maronie
cu fragmente
colturoase de roca 1.2 271.25 kPa
Coata fundatie statie de epurare
T
a
r
g
u

L
a
p
u
s
COMPARATIE STUDIU GEOTEHNIC NOU SI INITIAL
Coata fundatie statie de epurare Coata fundatie statie de epurare
Staratigrafie
STUDIU INITIAL STUDIU FINAL
Cota
fundare
Presiune
conventio
nala
Cota
fundare
Presiune
convention
ala
0,00 --- 0,20 Sol vegetal 0,00 --- 0,30(0.50) Sol vegetal
0,20 --- 0,80
Argila galbuie
maronie prafoasa
0,80 --- 1,40
Argila ruginie
nisipoasa prafoasa 1.4 256.5 kPa 1.4 280,00 kPa
1,40 --- 2,20
Nisip ruginiu slab
argilos cu alternante
de argile prafoase
2,20 --- 3,00 Nisip ruginiu
3,00 --- 3,50
Nisip cu rar pietris si
bolovanis 4.30 --- 9.70 Nisip + pietris si bolovanis
9.70 --- 10.50
Argil prfoas (siCl), cenuie -
albstruie, vrtoas (roca de
baz).
Cota
fundare
Presiune
conventio
nala
Cota
fundare
Presiune
convention
ala
0,00 --- 2.50 Umplutur
1.4 150,00 kPa
4.50 --- etc
Argile marnoase marne
argiloase
Cota
fundare
Presiune
conventio
nala
Cota
fundare
Presiune
convention
ala
0,00 --- 0.20 Sol vegwetal 0,00 --- 0.30 Sol vegetal (Or).
0,20 --- 0.50(0.80)
Umplutura din
pamant in amestec
cu bolovanis 0,30 --- 1.50
Nisip mare i mijlociu, cu pietri
(grM/CSa), cafeniu, cu ndesare
medie. 1.4 350.00 kPa
0.50(0.80) ---1.70(2.00)
Argila cenusie cu
alternante ruginii 1.4 256.50 kPa 1.50 --- 2.80
Pietri mare i mijlociu, nisipos
(saM/CGr), cafeniu, cu ndesare
medie.
1.70(2.00) --- 3.00
Alternante de argile
si nisipuri argiloase 2.80---6.00
Praf mare i mijlociu, argilos
(clM/CSi), cenuie - albstruie,
vrtos (roca de baz)
3.00 ---3.50
Bolovanis cu pietris
in masa de nisip
STUDIU INITIAL STUDIU FINAL
Coata fundatie conducte Coata fundatie conducte
Staratigrafie medie foraje conducte Staratigrafie
0,30(0.50) --- 1.50(2.90)
Nisip mijlociu i fin, prfos,
argilos cafeniu - ruginiu, cu oxizi
fero manganoi, vrtos.
2.90 --- 4.30
Nisip fin, prfos, argilos
(clsiFSa), cafeniu, consistent.
STUDIU INITIAL STUDIU FINAL
Coata fundatie conducte Coata fundatie conducte
Staratigrafie medie foraje conducte Staratigrafie
3.00-3.50 Blocuri bolovani pietris
3.50 --- 4.50(8.80) Andezite bazaltoide
0,00 --- 3.00
Blocuri cu deluviu de
panta constituit din
argila maronie
cu fragmente
colturoase de roca
COMPARATIE STUDIU GEOTEHNIC NOU SI INITIAL
STUDIU FINAL
Coata fundatie conducte Coata fundatie conducte
Staratigrafie medie foraje conducte Staratigrafie
1.2 271.25 kPa
STUDIU INITIAL