You are on page 1of 1

Akulah Lelaki Yang Menaungi

Akulah Lelaki yang menaungi

Tak dapat membangun koneksi dengan cinta

Kemudian bernain sex dengan percaya diri dapat menaungi

Aku lelaki manis yang mampu

Membiarkan kekasihku mati digurun dan dia mendapat panghidupan yang lain
daripadaku

Aku seperti ditinggal mati kekasihku

Begitu lamanya aku ditinggalkannya

Karena tlah lama aku tak menaungi

Aku tak salah, dia tak salah

Hingga sekarang aku begitu menginginkannya

Hingga aku tak ingin memmiliki sesungguhnya

Aku menyuburkan bunga hati di taman kerinduanku

Lalu air sperma aku tuangkan pada bunga bukan pada dirinya

Akulah Lelaki manis yang menaungi

Menjadikan kuncup menjadi bunga

Dan gurun Menjadi Lautan

Dan bukan daripada kekasihku