Вы находитесь на странице: 1из 21

Proposal Video Pembelajaran

Disediakan oleh :
Syuhailen
Jaffri
Sharuniza
Tajuk Video : Metamorfosis Rama-Rama
Skop
Sains
Tahun 4
2. Faktor Pemilihan
mudah
Kebolehbacaan dan kejelasan
Sumber visual menarik
Masalah
Fokus
terhad
Visual
terlalu cepat
Kurang
penerangan
Kurang
animasi
Cara Penyelesaian
Animasi yang
sesuai
penerangan
Video
interaktif
Pedagogi Yang Digunakan
Pendekatan
Induktif
Mengumpul
maklumat
Mentafsir
maklumat
Membuat
kesimpulan
Papan Cerita
Tajuk scene: montaj No scene: 1
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

-muzik pengenalan
dalam format wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
T1 Tulisan tajuk mata pelajaran
SubRip caption.
Durasi 10 saat
G1 Bumi berputar gif

T1

G1
Papan Cerita
Tajuk scene:pengenalan No scene: 2
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Penerangan guru
mengenai tajuk.
-format audio-mp3
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G2 Guru memberikan penerangan jpeg Durasi 120 saat
T2 Nota ringkas
SubRip caption.G2
T2
Papan Cerita
Tajuk scene: telur rama-rama No scene: 3
Rekabentuk:


Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G3 Rama-rama bertelur. jpeg Durasi 30 saat
G4 Telur rama-rama
jpeg

T3 Nota ringkas
SubRip caption.G3

G4
T3
Papan Cerita
Tajuk scene: anak ulat beluncas No scene: 4
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G5 Anak beluncas menetas jpeg Durasi 30 saat
T4 Nota ringkas SubRip caption.
Tajuk scene: ulat beluncas dewasa No scene: 5
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G6 Ulat beluncas dewasa jpeg Durasi 30 saat
T5 Nota ringkas SubRip caption.


G5
T4

G6
T5
Papan Cerita
Tajuk scene: ulat beluncas dewasa No scene: 6
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G7 Beluncas membesar jpeg Durasi 30 saat
T5 Nota ringkas
SubRip caption.G7
T5
Papan Cerita
Tajuk scene: ulat beluncas dewasa No scene: 7
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G8 Mencari makan jpeg Durasi 30 saat
T6 Nota ringkas SubRip caption.
Tajuk scene: kempompong No scene: 8
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G9 Bertukar menjadi kempompong jpeg Durasi 30 saat
T7 Nota ringkas SubRip caption.


G8
T6

G9
T7
Papan Cerita
Tajuk scene: kempompong No scene: 9
Rekabentuk:Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G10 Membentuk sifat fizikal jpeg Durasi 30 saat
T8 Nota ringkas
SubRip caption.G10
T8
Papan Cerita
Tajuk scene: kempompong No scene: 10
Rekabentuk:

Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G11 Seekor rama-rama jpeg Durasi 30 saat
T9 Nota ringkas
SubRip caption.G11
T9
Papan Cerita
Tajuk scene: rama-rama No scene: 11
Rekabentuk:
Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G12 Keluar daripada kempompong jpeg Durasi 30 saat
T10 Nota ringkas
SubRip caption.G12
T10
Papan Cerita
Tajuk scene: rama-rama dewasa No scene: 12
Rekabentuk:
Skrip rakaman audio

Lagu kanak-kanak
-rama-rama
Format lagu wav
Kod elemen keterangan Sumber fail Spesifikasi elemen
G13 Rama rama terbang jpeg Durasi 30 saat
T11 Nota ringkas
SubRip caption.G13
T11
Perisian
Windows
Movie Maker
Adobe
Photoshop
Adobe
Premiere
Sony Vegas
Pro
Audacity
Spesifikasi Komputer
Pemproses
(Processor)
Memory
Expansion
slot
Dimensi
Operating
System
DVD
Player
Grafik
Card
Pembangun
Perincian Kandungan Video
Grafik Audio
Video Teks
Sekian Terima Kasih