You are on page 1of 3

1.

5 Analiza corelatiei fond de rulment-necesar de fond de rulment


Echilibrul financiar pe termen lung apreciat prin gradul de acoperire al necesarului de fond de rulment
cu surse stabile, reflecta o situatie riscanta, obligatiile curente reprezentand 89,77% in 2004, 92,19% in
2005 si 96,41% in 2006 din activele curente.
Tabelul nr. 2.20.
lei
Indicatori

2011

2012

2013

Fond de rulment (FR)

3205233

24997

4307129

Necesar de fond de rulment (NFR)

(7586821)

3567122

1266981

Cifra de afaceri

114.000.006 114.064.740 91.670.679

Viteza de rotatie a FR (zile)

54

39

18

Viteza de rotatie a NFR (zile)

24

11

Indicatori

2011

2012

2013

CAPITAL PERMANENT

132.124.182 102.914.448 98.996.213

Capital propriu

132.124.182 102.914.448 98.996.213

Capital social

23.306.374

23.306.374

23.306.374

Rezerve, reevaluare, prime de capital

58.891.862

Tabelul nr. 2.21.


lei

Profit net

1.349.002

(1.928.326)

(3.918.177)

Repartizarea profitului

114.629

Fonduri, profit nerepartizat, pierderi neacoperite

Credite pe termen mediu si lung

12.452.646,0 10.910.103,1
6
7

ACTIVE IMOBILIZATE

128.918.949 102.889.451 103.303.342

Imobilizari necorporale

15.502.001 6.930.000

Imobilizari corporale

95.153.352 84.625.855

Terenuri

62.995.006

Mijloace fixe

63.716.988

95.153.352 84.625.855

Imobilizari in curs

Imobilizari financiare

6.930.000
72.745.622
64.411.006

72.745.622
-

18.263.569 11.333.596

11.129.779

FOND RULMENT net global

14.194.532

4.506.664

3.011.610

ACTIVE CIRCULANTE (fara alte creante)

26879141

32455130

27608927

Stocuri

10.761.828

12.501.348

7.261.765

Creante-clienti

16117313

19953782

20347162

DATORII DE EXPLOATARE

29396062

39952185

52683892

NECESAR FOND RULMENT al exploatarii

(7586821)

3567122

1266981

TREZORERIA NETA

10792054

(3542125)

3040148

Disponibil

5.664.040

939.542

1.744.629

In perioada 2011 - 2013, societatea a reusit o usoara crestere a fondului de rulment, reusind sasi finanteze activitatea curenta prin fondul de rulment
In aceasta perioada, societatea comerciala realizeaza o siguranta financiara medie, avand in
vedere ca nivelul recomandat de acoperire a activelor circulante cu fond de rulment se incadreaza in
marjele 20-50%.
Trezoreria neta este pozitiva in 2011 si 2013, fondul de rulment acoperind pe toata perioada analizata
necesarul de fond de rulment.

Tabelul nr. 2.22.

Indicatori

2011

2012

2013

Rata autonomiei financiare

0.6

0.56

0.69

Rata de finantare a stocurilor

0.29

0.002

0.59

Rata de autofinantare a activelor

0.81

0.75

0.74

Rata datoriilor

0.20

0.29

0.39