Вы находитесь на странице: 1из 1

DECLARAIE

Subsemnata,

______________

angajat

firmei

_________________________, declar c astzi,______________________, sunt


prezent n firm, dei intrarea mea nu s-a fcut pe baza cartelei de acces.

12.05.2014

______________________