You are on page 1of 73

1

Acut has
Deszkakemny hasfal. Kopogni lehet rajta. A hashrtya (peritoneum) gyulladsos
megbetegedse. Oka: kilyukadt perforlt) gyomorfal! blfal! fregny"l#ny (appendix$!
thatol% sr&ls! bl'sa#arods ileus$.
A hashrtya gyulladsa nagyon fjdalmas! a fjdalomra az izomzat g(r's(s (sszeh"z%dssal
spasmussal$ reagl. Deszkakemny hasfali izomzat. )let#eszly* Azonnali m+tt
sz&ksges***
Addison kr (cskkent mellkvesekreg hormon termels)
,nyege! az s#nyi s%k anyag'serje alulm+k(ds miatt nem kielg-t.. /sontszerkezet&k
szablytalan! 'sontritkuls! a 'sont k(nnyen t(rik. Az adrenalin szint nem megfelel.!
ala'sony#rnyoms. 0+r+n eljul! k(nnyen elkap minden betegsget! fradkony.
0%1#-z hztarts! fehrje anyag'sere felborul! betegsgekre! gyulladsokra #al% hajlam.
ADH antidiuretikus hormon
A 2ipof-zis hts% lebenyben termelj&k az AntiDiuretikus 2ormont. 3z a hormon a
#izeletki#laszts ellen hat. 2a nin's! #agy ke#s #an bel.le! sokat pisil&nk! sokat kellene
innunk! akr 45165 l folyadkot! s ugyanez r(gt(n t is futna a szer#ezeten anlk&l! hogy a
#ese kanyarulatos 'satornja brmit is hasznos-tana bel.le. Az AD2 mennyisgt.l f&gg!
mennyit iszunk! mennyit pisil&nk.
AGY - vrelltsa
Nyaki verr - carotis
A 'arotis az agyba belpse el.tt a koponya'sonton thalad#a 0 alakot #esz fel! -gy
rugalmasan #di az agyat a hirtelen #rnyoms#ltozst%l. Az 0 kanyar utn 7 gra oszlik:
Arteria cereri anterior (el!ls" ag#i artria)
A homloklebenyt frontlis lebeny$ 1 gondolkods! rzelmi kapu! tudatos 'selekedetek!
ter#ezs! absztrak'i%! #alamint a szagl%1 s lt%ideget.
Arteria cereri mdia (k$%s" ag#i artria) az agy k(zps. rszt a halntk
parietlis$ lebenyt ltja el. 8tt #an a tudatos mozgat% plya pyramis plya$! #alamint a
beszd koordin'i%s k(zpontja a 9ro''a mez.. 3z az artria egyenes folytatsa a nyaki
#er.rnek! -gy az "sz% #rr(g(k emb%lusok$ ide sodr%dnak be legk(nnyebben. 9nuls s
beszdza#ar a k(#etkezmnye.
Arteria cereri %osterior (hts ag#i artria) az agy htuls% o''ipitlis$ rszt
ltja el. 8tt helyezkednek el az rz. sensoros$ k(zpontok. ,ts! halls! tapints!
trkoordin'i%:
Vertebrlis artria (gerincvel melletti artria)
A nagyagy m(g(tt helyezkedik el a kisagy. A nagyagyt%l egy rostos lemez tentorium$
#lasztja el. ;relltst nem a nyaki #er.rb.l 'arotis$ kapja! hanem a gerin' kt oldaln
fut% nyaki artrikbl. A #ertebrlis artrik az (reglyukon kereszt&l bemennek az agyba!
ott k(z(sen egy k(rt alkotnak. A kisebb gak innen indulnak prhuzamosan! akr egy
<
sz(k.k"t. A kisagyat s az agytrzset ltja el #rrel. A nyaki gerin' megbetegedsei
meg#ltoztathatjk a lefutsukat! a kisagy s agyt(rzs #relltsa romlik #ertebrobasalis
syndroma$ = gerin' koponyaalap t&netek. >ejfjs! #egetat-# t&netek! migrain migrn$
AGY ter!letei s &eladatuk
Frontalis (homloklebeny)
Az lmnyek az rzelmi plyn kereszt&l bejutnak a homloklebenybe. A homloklebenyben
feldolgozzuk! elraktrozzuk az lmnyeinket. 8tt #an a tudsunk! az emberi egynisg&nk! az
sz! rtelem! logika! intelligen'ia a gondolkods! el#onatkoztats! az emlkezet&nk! tanult
dolgaink! rzelmeink! az emberi mi#oltunk.
2a a homloklebenyt ellt% Arteria /erebri Anterior sr&l! elzr%dik! elkezd&nk h&ly&lni.
rzelmi kapu
Ki'si! #kony agyszelet a frontlis s a parietlis lebeny kztt ?yakorlatilag a frontlis
lebenyhez tartozik. 0emmilyen inger&let nem tud bejutni a homloklebenybe s onnan sem tud
kij(nni "gy! hogy ezen az rzelmi mez.n kapun$ t ne menne. )rzseinket rzelemmel ltjuk
el. @udatos paran'saink ugyan'sak m%dosulnak az rzelmeinkt.l. )rzelmi kapu nlk&l nin's
homloklebeny! nin's ember.
Plda: Aegsimogatjk a kezemet. Bem mindegy! kit.l kapom azt az rintst.
2a olyan simogatja meg! aki semleges! alig #lt ki hatst.
2a a ked#esem simogat meg! ugyanaz az rints j%! kellemes rzseket #lt ki.
2a a kukban turkl% 's(#es simogat meg a koszos kez#el! nyil#n#al%an negat-#
reak'i%t #lt ki! elh"zom a kezem.
Az rzelmi kapuban d(nt(m el #alamir.l! hogy egy bizonyos dolog milyen rzelmi hatst
gyakorol rm. Cgyan-gy rtkelem a DfjdalmatE is. A fjdalomtr kpessgnk att%l f&gg!
hogyan lek meg #alamit.
2a kellemes szmomra egy inger! megindul az endorfintermels! ha kellemetlen az inger!
nin's endorfintermels! a semleges rzs is gyenge pozit-#! kis endorfintermels.
.Az rzelmeket lehet manipullni! de a kaput kiker&lni nem tudom.
arietlis (!ali lebeny)
8tt tallhat% az akaratlagos mozgat%k(zpont. 8nnen indul a piramis plya! amely az
akaratlagos! dur#a mozgsrt felel.s. A piramis sejtnek ke#s kommunik'i%s ny"l#nya
#an! ezrt ke#s inform'i%b%l hoz gyors d(ntst. Askpp hossz! plynak h-#jk! mert a
parietlis lebenyt.l egsz a kisujj t#ol-t% izmig r el a hossza.
A piramis plya keresztezdik az agyban 2a jobb oldalon sr&l az agy! a baloldali
#gtagokban lesz a bnuls. A bnuls foka att%l f&gg! mekkora ter&letet rint a sr&ls.
"ccipitlis (tark#lebeny )
8tt #an az rzkelsnk "sensoros ter&let$. ,ts! halls s egyens"lyozs. >inom s mly
tapints! -zrzs stb.
A kisagy eFtrapyramidlis plyj#al egy&tt biztos-tja a trkoordin'i%t! a stabil mozgst.
1 8tt tallhat% a hall%1 s egyens"lyrzkel. k(zpont!
1 A #gtagokr%l j(nnek az rz.! s izomfesz&lst rz. rostok.
7
1 A tapints "tja: tapints = gerin'#el. hts% szar# = gerin'#el. felszll ktege tra'tus
spinothalami'us$ 1 agy tark%lebeny = rzelmi kapu = homloklebeny.
1 A gerin'#el. leszll ktegei a pyramis s eFtrapyramis plyk$ mozgat% idegrostok
Az el&ls. szar#on kereszt&l futnak ki az izmokhoz.
.
A tarklebenyben az rzkels sorn sszegylt sszes informci, az sszes szlels tmegy
az rzelmi kapun.
AGY (cererum)' (isag# (cereellum)
A kisagy az Dlet fjaE! a szer#ezet 'omputere.
8tt tallhat%ak a #egetat-# funk'i%kat ellt% sz&rkemag#ak s a finom eFtrapiramidlis$
mozgsrt felel.s Gurkinje sejtek.
A kisagy k(rte alak" P#rkinje sejtjei 's"'saikon tallhat% sok ny"l#nynak k(sz(nhet.en
amelyeknek minden egyes szla kommunik'i%s ny"l#ny a k(rnyezethez$! rengeteg
kontaktust kpesek ltes-teni. A sok inform'i%b%l finom! pontos d(ntseket tudnak hozni.
2ozzkap'sol%d#a a piramis plyhoz! annak dur#a mozgst finom-tjk.
$a a piramisplya elp#szt#l% nin's mit finom-tania az eFtrapiramidlisnak! teht
semmilyen mozgs nin's! lebnulok.
$a a piramisplyhoz kap&soldni t#d az e'trapiramidlis% akkor a mozgsom
jl koordinlt% pontos lesz.
$a az e'trapiramidlis plya p#szt#l el% megmarad az akaratlagos dur#a pyramis
plya mozgs! finom-ts nlk&l. Dur#a hullm" remegs a Parkinson kr% #agy
Garkinson szindr%ma.
0z&lets&nkkor mozgsunk alapm+k(dssel rendelkezik. @udunk fogni! s-rni! nyelni!
rugdal%zni. Ks.bbiekben a gyerek megtan#l% hasra fordulni! f(l&lni! jrni! futni! beszlni.
(an)tom a kisagyi &omp#teremet% az e'trapyramidlis plyt.
/sak olyan finom mozgst tudok #gezni! amit el.tte megtanultam. 9eszd! gpko'si #ezets!
-rs! munkak(r(k mozgsai.
A szrkemag egy len'se! bab nagysg" idegsejtekb.l ll% llomny! melynek te#kenysge
att%l f&gg! milyen funk'i%j" idegplya mell telep&lt. Aozgat%kbel mellett mozgat%!
rz.kbel mellett rz. funk'i%t! #agy #egetat-# m+k(dst befolysol.
AGY a$ ag#tr$s rs$ei
Az agyalapon tallhat%k
o k(ztiagy
o h-d!
o ny"lt#el.
*tt mennek t azok a rostok% amik a kregbl jnnek. +z egy ,rendez plya#d-ar. ahol
az agybl j- plykat a &lszer-ek fel irny)tj#k% #gyanakkor az inger erssgt is
emeljk% hogy el t#djanak j#tni a perifrira.
8tt #annak a #egetat-# idegrendszernek azok a k(zpontjai! amelyek a #egetat-# funk'i%kat
meghatrozzk. sz-#m+k(ds! #rnyoms! lgzsszm! hsg1szomj"sg rzet! :stb$.
Amikor megn. a koponya+ri nyoms! s az agyt(rzs kezd bekel.dni! romlani kezdenek a
funk'i%k. ,elassul a lgzs! sz-#m+k(ds! h.hztarts sztesik! hideg #er-tk.
4
AGY )emniscus %l#k
Az agy komm#nik&is plyi. Az agyban a krges test 'orpus 'allosum$ a kt agyfltekt
szinte (sszefogja! mint egy zsanr. Az (sszek(t. plyk ennek seg-tsg#el k(tik (ssze a
k&l(nb(z. agyter&leteket! #alamint a kt fltekt. Hobb s bal oldal koordin'i%ja.
Ainden agyter&letnek #an sajt funk'i%ja! ezeket kbelk(tegekkel k(ti (ssze. Iszben
agyfltekn bel&l! rszben a kt agyfltekt k(ti (ssze.
A delfin < agyfltekje egyforma. 2a az egyik alszik! a msik agyfltekje bren #an! hogy
meg ne fulladjon$
*rocca me$" "beszd kzpont)
Dolgozik a szemem = ltlak
Dolgozik a flem = hallak
Az rzetek! a frontlis terleten (sszegz.dnek
Kialakul a #lemnyem! a #lasz
Ctas-tom az akaratlagos mozgs pyramis$ plyt
9elp a kisagy tan#lt% finom mozgatsa eFtrapyramidlis$ plya.
a dadog%s embernek az eFtrapiramidlis ply#al #an gondja$
A+k(dsbe lp a n. -ag#s "/. bolyg ideg) Koordinlja a lgzs s hangszlak
egy&ttm+k(dst.
)rzkelem a reak'i%t = a k(r bezrult.
Ainden mez.t ignybe #ettem! ezeket (ssze kell k(tni! a ,emnis'us plykon kereszt&l.
Kialakul egyfajta szintzis! amit a beszdk(zpont! a 9ro''a mez. tesz lehet.#.

AGY ag#kamrk' ag#v+$
A koponyn bel&l agy-)zben "szik az agyunk Az agy-izet ,iJuor$ a kt oldalkamrban
finom! pi'i sz.l.f&rtszer+ rgomoly termeli. A liJuor alig k&l(nb(zik a #rsa#%t%l. A kt
oldals% kamrb%l tfolyik a harmadik "k(zps.be!$ majd innen egy sz+k 'satornn a
negyedik "als%$ kamrba. Ott egy sz+r.n kereszt&l jut t a gerin'be. 8tt mr gerin&folyadk.
A 8; agykamra sz+r.je eldugul sz(#ett(rmelk! daganat miatt az agy#-z nem tud a gerin' fel
elfolyni hydro&ephal#s "agy-)zkr) jn ltre.
A kereszt&sontban szintn -an egy szr! amelyen kereszt&l a gerin'b.l az agy#-z kifolyik
a szer#ezetbe. 3pidurlis rzstelen-ts utn ezrt nem szabad felkelni! mert az als% sz+r.
szablyozst is megbn-tja a bea#atkozs! s szablyozs nlk&l folyik el t"l sok agy#-z.
8szony" fejfjssal jr.$
AGY - ag#hrt#k
Dura mater (kemn# ag#hrt#a) K(z#etlen&l a koponya'sont alatt #an.
Kemny! fehr k(t.sz(#et. Olyan! mint az izomfas'ia. 2a sr&l a 'sont! #di az agyat. 8zollja
a #rzseket.
Arachnoidea (%khlhrt#a) #kony! p%khl%szer+ erek alkotjk. >ert.zskor ezeken
az ereken kereszt&l jut a k%rokoz% az agyfelsz-nre s okoz agyhrtya gyulladst meningitis$!
#agy agyllomnyi gyulladst en'efalitis$. @raumnl a kiserek szakadsa miatt alakul ki a
kemny agyhrtya alatti be#rzs subdurlis hemat%ma$
,ia mater (lg# ag#hrt#a) Az agyteker#nyeket fedi be! finom! Dfolpa'k1szer+E!
#kony burokkal. K(r&l(tte helyezkedik el az agy#-z! amiben "szik az agy.
6
AGY - sr!lsei
$ntercerebrlis (koponyn bel%li) vrzsek
-r%rolmkho$ kthet" okok ag#%us$tulssal (stroke)
Az agyat ellt% erek llapot#al (sszef&gg.. 3rek problmja koponyn bel&l.
Agyr szakadsa! elzr%dsa. Aindegy! hogy artrir%l #agy #nr%l beszl&nk.
0rszakads% rtrs
1em tra#ms% ron&sol agy-rzs 2pople'ia 3erebri ,szlts.)
A meszes artria mere# fala a #rnyoms megemelkedse miatt sztszakad. Az elt(rt
r 'sonkjb%l a #rnyoms er.ssg#el <ooK11o 2gmm$ kit(r a #r. 3z a nyoms
sztmossa az agyat. 2atalmas! akr fl agyat elmos% #r(mleny keletkezik. Amikor az
artria sztszakad! olyan rzs! mintha fejbe &t(ttek #olna.meg&t(tte a szl$. Az
emb%lia! az ane#risma sztszakadsa! #agy egy meszes rfal sztt(rse is hasonl%
t&netekkel jr.
Az illet. sokszor nem szen#ed el hypnoid bersg 's(kkenssel jr%$ tudatza#art.
9orzalmas fejfjs! ltsza#ar! hnys jelentkezik. Iosszabb esetben sokkol%dik A
t&netek att%l f&ggenek! melyik artria t(rik el milyen mrtk+ az agy ron'sol%dsa.
;issza's(kken a #rnyoms. A #rzs akkor ll el! amikor az artrik #ge
&#egnyakszer+en (sszeh"z%dik! akkor elll a #rzs kb. kt %rra. azutn ez az
(sszeh"z%ds elenged s "jb%l #rezni kezd! ha addig nem lttk el$.
+ltrhet az
+lls "homloklebenyi) &erebri anterior 4 elhlylk
5zps "parietlis)% mozgatplya "pyramisplya) 4 lebnulok
$ts "o&&ipitlis lebeny) &erebri posterior 6 rzskiessek lesznek
1yaki gerin& mellett f#t " -ertebrlis artria) plya srl% kisagy 6
extrapiramilis mozgsza!arok.
A leggyakoribb a k(zps. mozgat%ter&let sr&lse. 2a a piramisplya sr&l! az
ellenkez. oldalon nin's mozgs. 2a 'sak a piramisplya sr&lt! nin's mit finom-tani az
eFtrapiramidlisnak! ezrt ilyenkor nem okoz #ltozst az eFtrapiramidlis plya
llapota.
)rzs lehet benne! mert az rz. ideg nem sr&l.
2a az eFtrapiramidlis sr&l! megmarad a dur#a mozgs. A Garkinsonnl is ez
t(rtnik.$
Az rz.plya a (ra&t#s 7pinotalami&#s. Au'ius 0'ae#ola esetben a gerin'#el.ben
fut% rz.plya daganata = a k(zponti gerin'luknl! a 'analis 'entrlisnl #an = a
siringomilia% elnyomta a tra'tus spinotalami'ust! ezrt nem rzett fjdalmat! amikor
meggettk a karjt.
2ne#risma "rfal kiboltos#ls)
L
A magas #rnyoms betegsg elszak-tja az artria nylkahrtyjt s sztfesz-ti az artrit
er.s-t. k(rk(r(s s hosszanti izomzatot. Mgy 'sak az r k&ls. rostos fala tartja a #r nyomst!
s mi#el az rfal izmai mr nem tartjk! az rfal kiboltosodik
Kt helyen gyakori az el.fordulsa.
ahogy a nyaki #er.r bej(n koponyn bel&lre! r(gt(n a kanyar utn szokott kialakulni
az aneurisma. @&netei gyengk! ltalban kis fejfjs. 2a kiszakad! az agyalapot%
agytrzset nti el a -r% a -egetat)- f#nk&ik krosodnak. A t&netek szlelsekor
nem nagyon lehet operlni! mert az agyalap "szik a #rben. 3zrt az agyi aneurismnl
a m+tttel ltalban #rnak <414N %rt! am-g az illet. llapota stabilizl%dik. Az
rszakadst a szer#ezet leblokkolja. A megal#adt #rt egyben ki lehet #enni! tisztbb a
m+tt. A beteg t"llsi eslye O5P! nagyon j%!
Kialakulhat a hasi aortban is! pl.! ha #alakit j%l hasba#gnak. Qkl(mnyi zsk is lehet!
az illet. "gy rzi! a hasban dobog a sz-#e. )let#eszlyes.
Az aneurismt a nagyobb #rnyoms sztszak-thatja. A #nban ilyen nin's! mi#el az agyi
#nkban negat-# a nyoms.$ 2a ez a DtskaE sztszakad! a k(rnyezetet el(nti a #r. A
k&l(nbsg annyi! hogy a hasi aorta aneurismjnl olyan nagy mennyisg+ #r (nti el a
has&reget! hogy szinte mindig hallos.
&z agyerek traums sr%lsei'
.udurlis vrmlen#ek (kemn# ag#hrt#a alatti"
2a a p%khl%hrtya megsr&l! a dura alatt subdurlisan$ kialakul egy kis len'se alak"
#r(mleny. #r(mleny = kis #rzs! kapillris.
Az illet. ltalban nem is tud r%la! hogy #an. 3gyszer+en be&t(m a fejem! att%l lehet.
Byomhatja az agyat! de annyira azrt nem. Aeg#ltozik a gondolkodsm%dja.
0zemlyisg#ltozs! pszi'hs #ltozs llhat be. 3ddig szerette a ma'skkat = most utlja.
Adakoz% #olt = smu'ig lesz. A jelleme akr ellenttre is fordulhat. Kett.slts! lt%trkiess
el.fordulhat.
2a elt#ol-tjk a #r(mlenyt! "jra a rgi leszek. A+tt nlk&l ltalban nem sz-#%dik fel.
/%idurlis vrmlen#ek (ko%on#a csont s kemn# ag#hrt#a k$tt)
Az agyhrtyk f(l(tti traums artria szakads ;onalas koponyat(rs mellett alakulhat ki.
A t(r(tt koponya 'sont elny-rja az artrit. koponya 'sont s kemny agyhrtya k(z(tt.
Aindig artris eredet+. ,trej(n egy gyorsan n(#. nagy kiterjeds+ #r(mleny! ami nyomja
az agyllomnyt. By"lt#el.i bekel.dst okoz r(#id id.n bel&l.artris eredet+.
Ag#llomn#i vr$s (cont0$is ag#sr!ls k+sr" t!nete)
A sr&lt erekb.l sok #r folyik ki! ami koponya+ri nyomsfokoz%dst okoz. A megn(#ekedett
nyoms kinyomja az agyat a koponyb%l a szemen s az (reglyukon kereszt&l. 9ekel.dik az
agyt(rzs. ,ellnak a #egetat-# funk'i%k. 2a id.ben nem operljk meg id.ben! akkor
poten'ilisan hallos kimenetel+.
Ainden nagyobb balesetnl! amikor az illet.nek sr&lt a koponyja! az eszmletre trse
#rhat% id.n bel&l nem k(#etkezik be! elkezd horkol#a llegezni! pulzusa! #rnyomsa
's(kken! pupilli fnymere#ek! az egyik szeme flre1f(lfel nz! Dnzi a g%'otE$! azonnal
ment.t kell h-#ni! k%rhzba k&ldeni s megoperlni.
O
?yerekeknl! (regeknl nagyobb az letben maradsi esly. Az (regek agya sor#adt! t(bb
hely #an 'sontok s az agyllomny k(z(tt! aho# be tud #rezni! "gy! hogy nem okoz
agynyoms fokoz%dst. A gyerekek kuta'sai mg rugalmasak! tgulni tudnak.
Koponya s gerin'sr&ltnl ha elkezd hnyni% #agy ha a garatba folyik a -re% ebben az
esetben s 'sakis ekkor! stabil oldalfek#st kell alkalmazni.
Ag#daganatok &elos$tsa
rimer - az agyban keletkez (aganatok
Ag#urok daganatai1
kemnyagyhrtya dura$
p%khl% hrtya arachnoidea$
lgyagyhrtya pia mater$ daganatok.
Ag#kreg daganatai1
sz&rkellomnyb%l kiindul% fel&letes elhelyezkeds+ek 1 2stro&ytomk
>ehr llomny daganatai 1 ?lia sejtek! 0'hRann sejtek szigetel. sejtek$ 6 8limk
)rdaganatok 1 $aemangimk
)ecun(er - a szervezetbl az agyba ttteket a(# (aganatok
>estkes anyajegyek melanomk$
rkok carcinmk$
k(t.sz(#eti daganatok sarkomk$
eredetileg a szer#ezetben keletkez. rosszindulat" daganatok agyi tttei.
(netei: trszk)t folyamat 4 fejfjs! mozgs defi'itek! szellemi hanyatls! #egetat-#
funk'i% za#arok 1 att%l f&gg.en! hogy az agy mely ter&lete rintett.
Bagymrtk+ agynyoms fokoz%ds az agyt(rzset! ny"lt#el.t az (reglyukba prseli 1 az itteni
k(zpontok lgzs! kerings! sz-#ritmus szablyozs$ lellnak 1 bell a hall.
A2D.' v+rusok' aktriumok
A baktri#m gazdatest nlk&l kpes tpllkozni! szaporodni.
A -)r#s 'sak tpllkozni kpes! de gazdatest nlk&l szaporodni nem.
Az 2*971et okoz% $*: krokoz #iszont gazdatest nlk&l szaporodni s tpllkozni sem
tud. Mgy nem is tekinthetj&k igazi #-rusnak PP;< a ne#e. Stmenet a szer#es s szer#etlen
k(z(tt. A legnagyobb problma! hogy tprogramozza az immunrendszer sejtjeit! a
Drend.rsgetE tmadja! lassan a hatalmba ker-ti! -gy az nem lesz kpes kisz+rni. Az A8D01es
sokig t&netmentes! mert maga a k%rokoz% nem okoz panaszt. @ulajdonkppen #g&l a
legyeng&lt s megsemmis&lt immunrendszere miatt a fert.zsek (lik meg! mert nem marad
semmi ellenllsa.
N
34uls-colla%sus
Stmeneti eszmlet#eszts a folyadkterek kiegyens"lyozatlansga miatt. A szer#ezetben azt
az 6 liter #rt kb. kt futballplynyi ter&letre kell elosztani. Az eloszts egyenetlensgt a
#egetat-# idegrendszer magt%l lerendezi! 16 per'en bel&l eszmletre tr.
Oka lehet pl. #alami h.hats: sokat llunk a napon! folyadkhinyos llapot! de puberts
korban a #egetat-# idegrendszer nem tudja k(#etni a hirtelen testi! keringsi! hormonlis
#ltozsokat.
5rtos$tatikus kolla%s$us. Slls k(zben! #agy hirtelen felllskor a #r a fejb.l lemegy
a hasba! als% #gtagokba. A #r elosztsi rendszere tmenetileg elromlik. A #r nem ott #an!
ahol lennie kne. Az illet. eljul. 3nergia szint le's(kken. A #egetat-# idegrendszer nem
kompenzl hatkonyan. >ehr juls. Aztn a #egetat-# idegrendszer helyre ll-tja az
egyens"lyt! a beteg maghoz tr. 2a 16 per'en bel&l nem tr maghoz! akkor mr nem
julsr%l! hanem sokkr%l beszl&nk 1 ment.t h-#unk$.
Az juls lnyege! hogy ha semmit sem teszek! a beteg akkor is szhez tr! a #egetat-#
idegrendszer (nll%an rendezi
Alag0t s#ndrmk
"izmok kztti% szalagok kztti% &sontok kztti &satornk beszklse)
$zmok k*z*tti+
.calnus nyaki sz-jizmok$
a hrom sz-jizom k(z(tt a gerin'b.l kilp. nyaki idegfonat pleFus bra'hialis$ rostjai <
rsen kereszt&l futnak a kul's'sont fel. A nyaki gerin' ferd&lse miatt az izmok k(z(tti
rsek besz+k&lnek! nyomjk komprimljk$ az idegeket.
6uitalis k(ny(k k(zeli$
a B. ulnris a tenyri oldalon a fleFor 'arpi ulnris
medilis kzhajl-t% izom$ 'satornjba szorul a k(ny(k hajl-tsakor. ?yeng&l az
(k(lkpzs.
,rontor teres kezet leforgat% hossz" izom$
'satornjban fut% B. medinus szorul be.
Tsibbadnak az ujjak. Bem tudom a h&#elykujjamat szembell-tani opponlni$
H#%eraductis s$indrma
Az elne#ezs a kar maFimlisan felemelt helyzetre utal hyperabdu'tio$. A nyaki ideg1
s rfonat pleFus bra'hilis$ a h%naljrokba a kis mellizom ina alatt halad t. @art%san
asszimmetrikus megterhels pldul szobafest.k$ esetn a rendelkezsre ll% hely sz+k!
ami a kar felemelt helyzetben az ideg s rfonat be's-p.dst okoz#a is'haemis
t&neteket #lt ki.
)zalagok k*z*tti+
6ar%al tunel s#ndroma
a 'sukl% tenyri oldaln tallhat% a ngysz(gletes prontor izom! #alamint az ujjak hajl-t%
inait stabilizl% -nmandzsetta! melyben t(bb 'satorna fut egyms mellett prhuzamosan. A
'satornkban inak! erek! idegek futnak egyms mellett. ?yulladsok sorn az alag"t besz+k&l!
behegesedik. Az ott fut% kpletek kompriml%dnak. Aozgsbesz+k&ls! kerings za#ar!
beidegzsi za#ar lp fel.
U
,sont s izom k*z*tti+
+pi&ondilitisek a felkar'sont k(ny(kiz&lethez k(zeli #gn! kt oldals% felsz-nn tallhat%k$
7enis$kn#k - 5rscsonti (radilis )
epi'ondilus alatt a 'sont s a kz fesz-t. izomzat inai k(z(tt fut a B. radialis nban fut.
?yulladsakor az ideg beszorul. 2elyi fjdalom mellett a k(ny(k fesz-tse! forgatsa
gyeng&l.
Gol& kn#k - .ingcsonti (ulnaris)
epi'ondilus alatt! a B. ulnaris sing'sonti ideg$ a kz hajl-t% izmai k(z(tt fut.
?yulladsakor a kz szor-t% ereje 's(kken.
,eroneus s#ndroma
A B. peroneus a >ibula szrkapo's 'sont$ feje'se m(g(tt fut le a lbszrra. Cgyanitt
tallhat% a 9i'eps femoris ktfej+ 'ombhajl-t% izom$! #alamint a kt Geroneus
szrkapo's izom$ ina is! ami 'omprimlhatja az ideget. K&ls. talpszl rzketlenn
#lik. Bem tudunk a lbunkkal fesz-teni! sarokra lpni. ,%g a lb.
,sont s csont k*z*tti+
75. 7horacika 5utlet .#ndroma (mellkaskimenet s#ndroma-
6ostoclavicularis s#ndroma)
(costa # bora, cla!icula $ kulcscsont)
A s'alenus hasadkon tj(#. nyaki idegfonat pleFus bra'hialis$ rostjai a t&d.k"p felett a
Ds%tart%banE k(tegg sodr%dnak (ssze! majd to#bb futnak a h%naljrok fel. K(zben
thaladnak a kul's'sont s az 8. borda k(z(tti rsen. A #ll terhelsekor = #iszek #alamit = a
kul's'sont lefel mozdul s (sszer a bord#al. K(zben be's-pi az ott fut% pleFust. >jdalom
mellett a fels. #gtagon mozgat% s rz. idegkiessek lesznek. A #llat felemel#e a kt 'sont
elt#olodik! a t&netek megsz+nnek.
Anaemia - ishaemia
&naemia+
Bin's elg #r a szer#ezetben.
1 Bagy mennyisg+ #r #esztse 1 gyomor#rzs! baleset #agy
1 a szer#ezet nem termel elg #rt 1 'sont#el.! lp! mj betegsgek.
Kezelse: #rkpzs serkentse! #rtranszf"zi%k adsa
$schaemia+
3lg #r #an a szer#ezetben! 4!616 liter$! de ez #alamirt nem jut el a szer#ekhez rsz+k&let!
relzr%ds! sz-#elgtelensg! izomspazmus$
Kezelse: meg kell sz&ntetni a k%ros el#ltozst. pl. izomspazmus oldsa$
15
A%hasia (sensoros' motoros s glolis es$dk%telensg)
)zenzoros
)rzkelssel (sszef&gg. beszdza#ar! beszdkptelensg amikor az o''ipitlis
tark%lebeny$ rzkel. sejtjei krosodnak. Bin's inform'i%! nem jut el a homloklebenybe =
nin's mire #laszolni.
A homloklebeny krosodsa szenilits$ ugyan'sak szenzoros za#arokhoz #ezet. Bem tudja
feldolgozni az inform'i%kat. 3lfelejtette a sza#ak jelentst! magt a sza#akat. Bem rti
mir.l #an sz%. Bin's mit #laszolni.
.otoros
2 hangkpzssel (sszef&gg. beszdza#ar. @emporalis halntk lebeny$! piramis plya
akaratlagos! dur#a mozgs$ m+k(dse elind-tja a beszdhez sz&ksges izom m+k(dseket. 3z
nem tanult mozgs* V#(lteni a 'se'sem. is tud*
Az akaratlagos mozgshoz kap'sol%dik a kisagyb%l j(#. eFtrapiramidlis tanult! finom
mozgs$ plya. Kap'sol%dik mg a W. bolyg% ideg! ami gondoskodik a mellkas kilgzs!
#alamint a hangszlak szablyozsr%l. A homloklebenyben megfogalmazott sza#akat
kimondjuk
/rocca mez
A k&l(nb(z. agyi k(zpontok lebenyek$ m+k(dst a 9ro''a mez. koordinlja. Blk&le nin's
(sszek(ttets a k(zpontok k(z(tt.
3z a mez. az agyt(rzs felett tallhat%. Agyt(rzsi keringsza#aroknl krosodik. @eljes1
globlis beszdza#art okoz.
Arc idegei
V' 0romosztat1 ( n'trigeminus) perifris rz ideg az ar'on
Kilps hrom helyen:
A homlok'sontra a szem(ld(k-#eknl 4 hideg! meleg rzs
A ma'illa ar''sont$ &regn kereszt&l 1 fels. fogsor! szjpad
A mandib#la llkapo's'sont$ 's"'s kt oldaln 1 als% fogsor
A fogfjst! ha hajszl ker&l a szmba! #agy hogy #an az tel! azt mind a trigeminusszal
rzem. Az -zeket a nyel#1garat ideggel rzem
Az ar&idegzsbt az :. agyideg "trigemin#s) megbetegedse okozza.
Beuralgia X idegfjdalom
2a megfzik!az ar'on #agy tark%tjon! elkezd fjni! gni! #iszketni! stb:
2a az ideg elhal! nem rezz&k az ar'unkat. 3zrt! ha nagyon er.s a fjdalom! a <. s 7.
'sigolya k(z(tt szik#el tmetszik egy idegk(teget. Akkor ugyan megsz+nik a fjdalom! de az
rzs is! bel&l a pofalemezt elkezdik sztrgni. A+anyag #d. lemezt kell betenni a fogak s a
trombits izomm.bu''intor$ k(z.
V$$' arci(eg (nervus !acialis) 1 mozgat perifris ideg az ar&on
A szikla'sont os petros#m$ pyramisnak ln fut #gig! majd a nagy nylmirigyig parotis$
al%l fut l"dlbszer+en az ar'ra. =ozgat ideg az ar'unkon a mimikai1 s rg%izmokat idegzi
be. Az rz. ideg a ;. @rigeminus hromosztat"$
11
2a a f&l&nk megfzik! begennyesedik! ez az ideg rintett lehet. Az ar'unkon az izmok azonos
oldalon le fognak bnulni. Az ar' p felnek izmai pedig flreh"zzk a bnult ar'felet. Ag
pislogni sem tudunk.
Artris rends$er $avarai
&theroszkler#zis (relmes$eseds)
Koleszterin! zs-rok! zs-rsa#ak felrak%dsa az rfalakra! besz+k-t#e az rplykat.
Bpbetegsg. Ar 7o #es korunkban elkezd.dik. 3ls.dleges hallok. Iizik% faktorok
figyelembe #tel#el! 's(kkents#el lehet a lefolyst 's(kkenteni.
2hrombus (r!al !elrak#(s)
az rfal bels. sa#%s hrtyja megsr&l! felmar%dik magas#rnyoms betegsg!
'ukorbetegsg 1 a'etonok! ketonok$ A sr&lt ter&letre #rr(g(k! zs-rsa#ak! koleszterin rak%dik
fel. A felrak%ds a thrombus! #agy ms n#en pla'k! amely lassan n(#ekszik! fokozatosan
zrja el a keringst. Aegker&l. rgak alakulhatnak ki! de folyamatban el.bb1ut%bb
is'haemis t&neteket fog okozni. OFignhiny! szndioFid felszaporods! tejsa#as erjeds1
sa#asods ami megmarja a sz(#eteket.$
3mbolus (1sz# sz*vett*rmelk- alva(t vr- leveg bubork)
leszakad% thrombus! #agy ms "sz% sz(#et zs-r! #rr(g! le#eg. is lehet$ a #ns keringsen
kereszt&l bejut a kis#rk(rbe! onnan a t&d.be s pulmonlis emb%lit okoz. @&netei
hasonlatosak a sz-# is'haemis t&neteihez. Angina pe'toris mellkasi szor-t% fjdalom!
hallflelem! mellkason 'yanoti'us foltok jelennek meg! juls s sho'k.$ Az esetek L5P1ban
hallos.
&lag1t syn(r#mknl 4elentkez 'ompressi%s (sszenyomatsos$
keringsza#arok.
Artritis urica (ks$vn#' %odagra)
Cri'a X h"gysa#
A h"gysa# okozta -z&leti bntalmak.. Anyag'sere betegsg.
A legt(bb -z&leti problmt olyan anyag'sere betegsg okozza! melynek nem ismerj&k az
okt. A k(sz#ny ki#tel ez al%l.
@udjuk! hogy a P#rin ne#ezet+ aminosa# k%ros lebomlsa! anyag'serje okozza.
A k(sz#nyben szen#ed.nek ker&lnie kell a purint tartalmaz% lelmiszereket! pl. a #(r(s
h"sokat. Aarhah"sok! #adh"sok! kolbsz! stb. A betegsg kialakulshoz hozzjrul a hideg!
ned#es k(rnyezet! megfzs.
Igen a szegnyek nem jutottak ilyen telekhez! nem laktak hideg! ned#es #rakban! -gy nem
is #olt k(sz#ny&k. A podagra a gazdag emberek betegsge #olt.
A purin megtallhat% azonban a h&#elyesekben is. 9ors%! bab! sz%ja! len'se! s.t a
kposztaflkben is.
Hellegzetes megjelense a bokaiz&letben! az (regujj bzisn b&ty(k$ s a lbujjakon.
Aeleg! #(r(s! (dms 'som%k. >nyl. b.r. ;iszket.! g. rzs. 3z a k(sz#nyes 'som% a
tofusz.
1<
Asthma ronchiale (7!d"asthma)
2llergia t"lrzkenysg$ eredet+ #alamilyen #irgporra! n(#nyi anyagokra! hziporra!
atkkra! tollra! stb. A h(rg.kben felszabadul% hisztamin s adrenalin hatsra a h(rg.k
izomzata g(r's(ss #lik. 0zabadon lehet #enni a le#eg.t! de a g(r's miatt kif"jni 'sak
elny"j#a! nehez-tetten. ,gzsi segdizmok is m+k(dsbe lpnek. 0-pols! b"gs hallhat%. A
megn(#ekedett mellkasi nyoms miatt az agyb%l a #ns #r nehez-tetten tud a sz-#be
#isszaramlani 1 agyi! pangsos keringsi elgtelensg alakul ki tranzitorikus agyi
is'haemia$.
;ladkot nehezen tudja felk(h(gni = nehez-tett kilgzs* ;ladk felszabad-ts = kopogtats.
*aastru% s#ndrma (osteoarthrosis inters%inalis8)
Byaki s gyki 'sigolyk pro'essus spinosusnak t(#is ny"l#ny$ ny"l#nyai
#elesz&letetten hosszabbak! mint lenni&k kellene. 3zrt a ny"l#nyok mr kiegyenesedett
tartsnl is (sszernek. Az egymshoz 'siszol%d%! (ssze&t.d. ny"l#nyokon kis-z&leti
por'pusztuls arthrosis$! osteophyta 'sontkin(#s$ kpz.ik. ?erin'mozgsok besz+k&lnek.
Az llapotra jellemz. a terhelsre! htrahajlsra bek(#etkez. fjdalom s a lumblis lord%zis
a gerin' el.rehajlsa az gyki szakaszon$ kiegyenesedse. >jdalmas! el.rehajol%
knyszertarts.
*asedo9 kr (kid!lled" s$emek)
A pajzsmirigy t"lm+k(dse. @&netei: kid&lled. szemek. 3Foftalmus.$
B. a szemnyoms. 3nnek ellenre a sz-#ritmus 175Kper' f(l(tt. >elgyorsul az anyag'sere.
A beteg maga is kapkod%! remeg. lesz. 0z-#ritmus za#ara #an. /sontso#ny! gyorsan elfrad!
mert sokat eszik ugyan! de mg t(bb energit fogyaszt A szer#ezet folyamatos magas szint+
p(rgse miatt #iszonylag fiatalon 4o # k(r&l meghalnak.
*echtere9 .,A (s%ondilartritis - s%ondilartr$is ankilo%oetica)
Grimr betegsg! nem tudjuk az okt. ?enetikailag gyakran (r(kl(tt.
45165 #es korban kezd.dik az als% 'sigolykon! a lumboszakrlis gyki1kereszt'sonti$
tmenetnl. Kezdetben nagyon nehz elk&l(n-teni a lumblis gerin' egyb betegsgeit.l.
Abb%l gondolhatnak el.sz(r arra! hogy 9e'htereRje #an! hogy nin's r(ntgenel#ltozs.
A panaszokat az iz&leti ny"l#nyok k(r&li lgyrszek! szalagok gyulladsa okozza = amit nem
mutat ki a Itg. Az AI8 mr igen* A gyullads sorn a gerin' r(gz-t. szalagjai elpusztulnak.
2egesednek! majd meszesednek. A gerin' (ssze'sontosodik ankil%zis$. A betegsg mindig
felfel terjed. Az als% gerin'szakaszon! kialakul a bambusznd gerin'.
A fjdalom az als% #gtagokba sugrzik 3lkezdenek a lumblis izmok elsor#adni! mert az
elmeszesed. gerin'ben a mozgs besz+k&l. A folyamat felfel terjed! a htizmokra s a nyaki
gerin're. Az izomzat teljesen atrophizl%dik! 'ontra'tursodik! az illet. fokozatosan el.re
hajlik. 3lt+nik a lumblis s nyaki lord%zisa. 3gyre fokoz%dik a kyphosis! hti g(rb&let!
p"possg$ mert a hasizmok el.re h"zzk.
Iomlik a lgz. funk'i%! kerings! #g&l annyira meghajlik! hogy nem tudja kinyitni a szjt.
A 9e'htereR k%r s"lyossgt "gy hatrozzk meg! hny mtert lt el.re az illet..
Amikor az el.retekints elri a < m1t! mr nem tudja kinyitni a szjt.
8lyenkor m+ttileg ki#esznek egy ket a gerin'b.l! kiegyenes-tik! lemezzel r(gz-tik! -gy "jb%l
jobbak lesznek az letfunk'i%i.
17
A folyamatot le lehet lass-tani a hti izomzat meger.s-ts#el! tornj#al. A beg(rb&lsi
folyamat kisebb lesz t.le.
*eri-*eri.
9 #itaminok a gabonk hjban! leszt.kben #annak. Ahol f. tpllk a rizs! s+r+n el.fordul!
hogy hntolt rizst fogyasztanak! -gy a rizs hj#al a 9 #itamint is eldobtk. A fehr kenyrben
is ke#s #an! leszt.#el p%toljk. 3zrt egszsges a teljes .rls+ gabonb%l ksz&lt kenyr s
a barnarizs.
2a a szer#ezet nem jut 9 #itaminhoz! teljes elbutulssal! s az izom mozgsfunk'i%inak
lells#al jrt egy&tt. 8degrendszeri szablyozs nlk&l nem m+k(dik az izom.$
Kontrakt"rsodik az -z&let! de a #ezet. t&net a kzponti idegrendszer megza-arodsa%
lellsa. A beteg #g&l mokfutst rendez. 9erohan az .serd.be.
*etegsgek le&ol#sa
&cut
gyors! hirtelen lefolys". A t&netek gyorsan jelentkeznek! gyorsan elrik a 's"'spontot! majd
a gy%gyuls sorn gyors ja#uls szlelhet.
)ubacut+
lass"! fokozatosan kialakul% t&netek. ,assan ri el a 's"'spontot! de a gy%gyulsa is elh"z%d%.
5r#nikus- i(%lt
elh"z%d%! bizonytalan t&netek. A 's"'spontot sokszor el sem rik. Bagyon nehezen
gy%gy-that%. 0okszor egy leten kereszt&l elk-sr.! nem gy%gy-that% llapot.
*okasr!lsek (su%incis %roncis)
A bokaiz&let henger iz&let. Aozgsa fleFi% s eFtensio. 9rmely ms tengely+ mozgs sorn
az ugr%'sont tl%ba ker&l! tmr.je megn.. A sztfesz-tett boka#illa elt(rik! #agy fi'amod#a
szalagsr&lst okoz. 2romfle elmozduls hromfle sr&lst okozhat.
7#pin&is a boka befel ford#l% maga al t(rik. >ber 2 trs) A belboka
ny"l#ny let(rik! a k&lboka szalag elszakad.
Pron&is a boka kifel ford#l. >ber ? trs) K&lboka ny"l#ny let(rik! belboka
szalag elszakad.
@ot&is trs a boka tengelye krl ford#l s mg oldal irnyba is fi'amodhat.
Aind a 7 bokany"l#ny let(rhet. k&lboka! belboka! s-p'sonti perem$ KompleF
>ber 3 trs)
*oushard arthr$is (,2, %ro:imlis inter%halangelis i$!let)
,gyrsz reumatizmusok k(z tartozik. Az iz&leti gyullads a kz kisiz&leteiben keletkezik
#alamilyen primer anyag'sere za#ar reumatoid faktor$ megjelens#el.
8de tartozik mg a $eberden syndrma D8G distlis intr phalangelis iz&let$ gyulladsa.
A G/G poliartr-tis 'hr%nika progressz-#a$ a kz (sszes kisiz&letben
A kz ujjak hajl-t% izomzatnak -nh&#ely szjadkainak ganglionja.
14
*ursa s ganglion
2a a kzt.'sontok k(z(tt elszakad a tok! kit&remkedik a syno#ia. Kemny kis bunk% n. a
kzhton az iz&leti tok szakadsnl. 3z a ganglion.
3zt lehet massz-rozni! de kemny! mint a 'sont. 3l.bb! ut%bb operlni kell.
Iitkn a tenyri oldalon is keletkezik az -nh&#elyekben.
A Burza s a ganglion kztt az a klnbsg hog! a burza nem kros ellenttben a
ganglionnal" A ganglion toksr&lskor keletkezik! minden esetben k%ros.
A szer#ezet a b#rzban k(t.sz(#eti tokban$ tartalkolja a syno#ilis folyadkot. Ahol a
'sont nin's #d#e izommal trdkal's! a'hilles -n! sarok'sont! k(ny(k! #ll's"'s$! ott #annak
ezek a syno#ia raktrak! amelyek egy"ttal #delmet ny"jtanak! kiprnzzk a #dtelenebb
rszeket. A burza is begyulladhat! ezt ne#ezz&k bursitisnek" A syno#ia gyulladsa a s!no#itis"
*!rger kr
Az a lnyege! hogy genetikai anyag'sere za#arok miatt k%ros fehrjk 'sap%dnak ki a
#gtagok kapillrisaiban. Cjjakban! #gtagok kis artrijban! ez relzr%dst hoz ltre.
A betegnek egszsges letm%d mellett is lland%an fznak! zsibbadnak a #gtagjaik. A roml%
artris elzr%ds miatt kez&k! lbuk hideg! spadt.. 2a rfestst 'sinlunk azt ltjk! hogy a
#gtagon k(ny(kt.l s trdt.l lefele alig #an kapillris keringse. A kerings za#ar miatt
elh"z%d% a sebgy%gyuls. ?yakran sz(#etelhals is bek(#etkezik.
Aegolds az hogy a #gtagot amputljk az elhalt sz(#eteket! mint a szalmit! ahogy
el.rehalad a betegsg. .
Az rsz+k&let rszben genetikai el#ltozs! rszben a rizik%faktorok alak-tjk ki.
Iizik%faktorok: tpllkozs! koleszterin! zs-rok! alkohol! dohnyzs. Az alkohol kis
mennyisgben rtg-t%! ks.bb mr mreg. 3l.sz(r kipirul! aztn kezd lespadni! fzni! mert
megmrgezte a kapillrisait.$
A 9&rger k%rnl azonban nin's magyarzhat% oka az rsz+k&letnek. Bem alkoholista! nem
dohnyzik! #igyz a rizik%faktorokra. Agis #iszonylag fiatalon! 75176 #es korban mr
jelentkezik a kr%nikus relmeszeseds! s megll-tani! meggy%gy-tani nem lehet.
2 ?rger krnl s a @ayna#d krnl szer-ezet kros fehrji ki&sapdsa okozza a
problmt% azonban a ?rger krnl ehhez nin&s kze a hmrskletnek.
6alv de&ormits (g#ermekkori gerinc csigol#atest elhals)
>iatalkori! mg puberts el.tti betegsg. /sak egy 'sigolyn jelenik meg. A 'sigolya testen
bel&l a 'sontos magban felsz-#%dik a 'sont. A 'sigolya k alakban (sszeroppan. 0z(glett(rs
(gibbus$ tapinthat%.A por'korongokat! fed.lemezeket a folyamat nem rinti.
Guberts idejn gy%gyulni kezd. A 'sigolya test kitel.dik. Aagassga n(#ekszik! de nem ri el
az eredeti magassgot. >jdalom elm"lik. A gibbus sz(glett(rs$ 's(kken.
6ar%al tunel s#ndroma (alag0ts$indrma' k$ csatorna s$indrma)
Az alag"t syndromk egyik fajtja. )rinti az ujjak hajl-t% inait! a kz ellt% artriit.
A n. medianust s a n.radialist. 2egesedett fzisban m+tti felszabad-ts kell.
A markomat a kisujjam zrja le. A kisujjamat rz. idegekkel a n.medianus 15.1es tenyri
ga ltja el! ami megfelel a lbnl a n.peroneusnak.ott a kislbujjammal ltok a talp
billentsnl$ A medialis medianus$ idegnek nagy jelent.sge #an. 2a be'sukom a szemem
akkor is tudom hogy hol a kezem. Akr az orrom hegyt is el tudom tallni. Mrs k(zben
onnan tudom! hogy mit -rok! hogy a kisujjam az asztalon #an s rzkeli a mozdulataimat.
16
2a sr&l a 151es ideg! meg#ltozik az -rsom. A tska s"lyt! amikor #iszem! szintn a 151es
ideggel rzem.$
/ompressi% esetn az ujjak hajl-t% inai nem tudnak mozgatni! mert letapadtak. A n.medianus
'ompressi%ja rzskiesst! tapintsi za#arokat okoznak az ujjbegyeken. Aozgat% kiess = a
h&#elykujjat nem tudom szembe ll-tani a t(bbi ujjal oppoz-'i%$. Bem tudok marokra fogni.
6auda s#ndroma (l&arok s$indrma)
A gerin'#el. a msodik = harmadik lumblis gyki $ 'sigolya magassgban r #get.
8nnent.l lefel 'sak a kilp. idegek haladnak a gerin''satornban. Az gyki s kereszt'sonti
idegek a gerin'#el.ben l%farokszer+ 'auda eJuina$ k(tegekben l%gnak le! s lpnek ki a
kereszt'sonti lyukakon. 2a a gerin''satorna tmr.jt #alamilyen jelensg sz+k-ti! 1 mint pl.
por'korongsr#! t(rs! daganat = ezek az idegrostok nyoms al ker&lhetnek.
@&netek: Aindkt als% #gtagba kisugrz% fjdalom! izomgyengesg. A gttjkon
zsibbads! rzs's(kkens! #izelsi s szkelsi problmk.
AI8 #izsglat seg-tsg#el az rintett gerin'#el.i idegrostok krosodsnak szintje
meghatrozhat%. Aegoldsa ltalban idegsebszeti m+tt! legt(bbsz(r s&rget.en.
6sonttrsek
+lmozd#ls nlkli #onalas t(rs = fissura. repeds$
5is elmozd#lssal% kis tengelyeltrssel jr% t(rs
Aldgally trs gyermekkorban. A #astag 'sonthrtya periosteum$ miatt nem tud
elmozdulni.
1agy elmozd#lssal% nagy tengelyeltrssel jr% t(rs
9arabos trs
Bzletbe hatol trsek
Art s ny)lt trsek
6sonttrsek s$v"dmn#ei (a$onnali' ks"i)
&zonnali+
8zom s fas'ia szakads. )rsr&ls. artris s #ns$ Az rsr&lseken kereszt&l
sz(#ett(rmelk "szhat fel = emb%lust okozhat. 9e#rzsek. 8degsr&lsek.rz.1fjdalom!
mozgat%1bnuls! s #egetat-# 'apillris! anyag'sere szablyozs$ funk'i%k krosodsa.
9.rsr&lsek.
5si+
3sontgygy#lsi sz(#.dmnyek:
A 'sont nem forr ssze 4 l)zlet.
Iossz sz(gben! el&sa-arodssal4rot&i-al gy%gyult.
0r&l a 'sonthrtya periosteum$! az ellt% artria.
A 'sont nem kap keringst! elhal 'sont ne'r%sis$
0rsrlsek
utn az erek nem n.nek (ssze. Bin's angiogenezis.
A sz(#etek k(z kifolyt #r(mleny haemat%ma$ elmeszesedik! #agy nagy ter&leten
hegesedik. A heg megfolyt minden k(rnyez. kpletet.
*degsrlsek%
1L
ha a k(zponti idegrendszer agy! gerin'#el.$ sr&l! akkor nin's gy%gyhajlam.
2a a perifris idegrendszer sr&l 1< pr agyideg! gerin' kilp. ideg gy(kei$
hajlamosak a gy%gyulsra. Az elszakadt ideget meg kell operlni.
?r sr&lskor1ny-lt t(rsek! fokozott fert.zs #eszly ll fenn. A 'sonthrtyra! 'sontra
terjed. fert.zs nagyon lassan gy%gyul. Akr #eket is ignybe #ehet.
6sonttrsek - 6s+%"t4i trsek1
,ombnyak t*rsek (iz%leti tokon bel%li t*rsek)
Alap#et. problma! hogy a 'ombnyak s 'ombfej a tokon bel&l 'sak a tok artrikon kereszt&l
kapnak #rt. Az iz&leti tok sr&lse 7oP1ban a 'ombnyak s a fej elhalst okozza.
As besorols szerint a t(rs elmozdulsa fontos.
2 letrt fej rl a &ombnyakra 1 stabil" abduk'i%s = #algus t(rs$
2 &ombnyak eltrtt% de a trs nem mozd#lt el 1 fig!elni kell mert ha elmozdul
operlni kell"
2 letrt fej lebillent% de a trt-gek sszernek "add#k&is 6 -ar#s trs) 1 $ rn
bell operlni kell"
2 trt-gek nagyon elmozd#ltak% nem is rnek ssze. 2z ellt erek% izleti tok
biztosan elszakadtak = a g!g!ulsra nag!on kicsi a remn!" %ndokolt a
cs&p'protzis beltets"
o >l protzis 2emi Arthro Glastika 2AG$.
o @eljes protzis @otl 3ndo Grotzis @3G$
& combnyakt*rs !elismerse+
%& tnete' 2 nagy fjdalom medilisan a trd)zletben jelentkezik. 3z azrt #an -gy! mert
fesz&l az -z&leti tok! s mi#el a 'omb'satornban futnak az erek s idegek! -gy a fjdalom a
trdbe sugrzik. A gerin' hts% szar#ban futnak az afferens felfel men.$ idegrostok fel az
o''ipitlisba.
(. tnet: A lb kifel fordul 1 ezt ne#ezz&k 'ada#er1 #agy hullalbllsnak./ada#er X
tetem$ 1 s kb. <17 'm1t megr(#id&l.
2a ennl nagyobb az elmozduls t(r(tt a 'omb'sont! s az er.s 'ombizmok (sszerntjk.
8lyenkor akr 16 'm1rel is r(#idebb lehet a sr&lt lb. 2a megmozgatom a lbt! ebben az
esetben nin's krepitls.
2a ropogst hallok! lejjebb! a tomportj t(r(tt s nem a 'ombnyak.
A 'ombnyakt(rst L %rn bel&l operlni kell! akkor #an esly a gy%gyulsra! egybknt minl
ks.bb ker&l m+t.be! "gy 's(kken a gy%gyuls eslye.
Girlestone lla%ot
?irlestone X k.lny
2a nem operljk meg ! a let(rt 'ombfej felsz-#%dik! s apr% t(p(rty+szer+# zsugorodik. A
lb ki'sit megr(#id&l! a jrs pedig olyasmi lesz! mintha szi#a'son jrna.
Az operlt 'ombnyakt(rs utn < httel mr a sr&lt #gtagot lehet massz-rozni! ki##e a
m+tti ter&let! amelyben #r(mleny lehet! s masszzs hatsra elindulhat mg 41L hten
bel&l. 3l.sz(r massz-rozni kell! hogy serkents&k a #rkeringst! a gy%gytorna 'sak utna
k(het.
1O
2omport4i t*rsek (iz%leti tokon k6v%li t*rsek)
8tt nem fenyeget a #eszly! hogy sr&l az ellt% artria. A t(rsek nagy fel&let+ek! de mgis j%l
'sontosodnak. 0oha nin's 'ombfej elhals. Az iz&let p marad.
Gertro'hanter t(rsek nagy s kistompor k(z(tti t(rs$
0ubtro'hanter t(rsek a tomporok alatti t(rs1'omb'sont fels. harmadi t(rs$
6husing s#ndrma (&oko$ott mellkvese kreg hormon termels)
Oka a hypof-zis el&ls. lebeny daganata! t"lm+k(dse A/@2 adeno 'orti'o trop hormon$ ami
serkenti a mellk#ese kreg funk'i%kat. Aeg#ltozik a szer#ezet fehrje s s#nyi s%
tartalma. Olyan fehrjket termel! amiket nem tudunk igazn hasznlni. Bem izomfehrjk!
hanem selejtes sejt k(z(tti fehrjk.paraproteinek$ 3zekt.l szer#ezet nem tud megszabadulni!
de hasznlni nem tudja! kialakul a /husing szindr%ma.
2old#ilg ar'! tsztaszer+ b.r. @(rzs(n zs-r s fehrje f(lrak%ds b(lnyp"p$. A b.r
berepedezik s strik kkes sz-n+ hegek$ keletkeznek. Cgyanakkor a fehrje szintzis za#ara
miatt izomzat sor#adt! #gtagok #konyak. ?yenge immunits! sebgy%gyuls. /sontritkuls.
Bagyon hasonl-t! a pajzsmirigy alulm+k(dsnek t&neteire. @sztaszer+ hold#ilg ar'!
elbutult tekintet! de itt nem 'sak a testen #an fehrje felrak%ds! hanem a #gtagokon is. pl.
trden a trd k(rnykn.$ Bin'senek strik. A pajzsmirigy alulm+k(dsnl a haj szraz!
t(redezett! mindkett. tohonya!
6osta cervicalis ( n#aki orda)
Bem borda* 2anem a L.s O. 'sigolya harntny"l#nynak t"lzott hossz"sg" n(#ekedse.
A nyak mozgatsa sorn nyomst gyakorolnak az itt fut% erekre! izmokra! idegekre.
;ltozatos t&neteket okoznak Az a krds milyen kpletet nyomnak! 'omprimlnak$
A t&netek a felkarba! #llba sugroznak ki..
6rohn etegsg
,d. 8rritbilis blsynsroma
Daganatok-tumorok
Borml sejtjeink az oszt%ds sorn meg#ltoztatjk az eredeti gnllomnyukat. 3z a mut'i%.
3z lehet hasznos 1 fejl.ds! #agy kros 1 daganatok kialakulsa.
7# in(ulat1 (aganatok+
0zlein j%l k(r&lhatrolt! lass" n(#ekedst mutat%! szomszdos sejthatrokat nem bnt%!
ttteleket nem okoz% llomnyn(#ekeds. Gl. zs-rdaganat 1 lipoma! faggy"mirigy 1
atheroma! izomdaganat 1 myoma$
8osszin(ulat1 (aganatok+
elmos%dott szl+! gyorsan n(#ek#.! k(rnyezeti sejteket elpuszt-t%! nyirokutakba s erekbe
hatol#a ms szer#ekre is rterjednek.
& legrosszabb in(ulat1 (aganatok+
/ar'inoma = hmeredet+ daganatok!
0arkoma 1 k(t.sz(#et! nyirok eredet+ daganatok.
1N
Del+rium ($avart tudatlla%ot)
1 Oka az agykreg hinyllapota! #agy mrgezse.
1 >olyadkhiny! s%1#-z hztarts felborulsa haj%t(r(ttek$!
1 ;r'ukorszint leesse!
1 ;rkeringsi za#arok. Ioml% #esefuk'i%k! mjfunk'i%k = (nmrgezs!
1 Bagyon magas rtk+ lzas llapot!
1 Argezsek!
1 Kb-t%szerek! tudatstimultorok. ill%anyagok1benzin! terpentin! kb-t%szerek$!
1 Alkoholok nem 'sak a t"lzott mennyisgben = Dber"gsE okoznak tudatllapot za#art!
hanem az alkoholos hinyllapot is del-rium tremens$.
(n!ege hog! megbomlik az idegrendszer s a krn!ezet eg!ens)l!a" Az idegrendszer
t#esen #ag! nem rzkeli a krn!ezeti #ltozsokat" *udatza#aros klienst nem
massz&rozunk"
Diaetes mellitus (cukoretegsg)
A mindennapi letben sok sejt sz.l.'ukron deFtr%z$ l. Az ag! s a sz&# nem is eszik mst
mint sz'l'cukrot" A 'ukor 'sak inzulinnal s kliummal egy&tt tud bejutni a sejtfalon t a
sejtbe. A sejten bel&l m+k(dik a 7zentgyrgyi45rebsz &ikl#s ezrt kapta 0zentgy(rgyi
Albert a Bobel d-jat$.A sejten bel&l a 'ukorhoz adok mg 6 molekula /1#itamint. 3zutn a
'ukor lebontsa sorn /O< szndioFid$ s 2<O #-z$ keletkezik 8delis f+t.anyag. A
szndioFidot kilehelem! a #izet kipisilem! nem marad salakanyag.
A 0zengy(rgyi1Krebsz 'iklus normlis mennyisg+ 'ukrot fel tud dolgozni. 2a ezt a rendszert
t"lterhelem! nem juttatom be a sejten bel&lre akkor megjelennek az "n. erjedses k(zti
anyagok! a 'ukorlebonts tmeneti formi. 3zek az a'etonok! ketonok er.s oFidat-#
#egy&letek$. Az agressz-# #egy&letek! ott keringenek a #rben! megmarjk az rfalat. A
megmart rfalra ki'sap%dnak a trombusok! ezrt meszesednek el a 'ukorbeteg erei.
3z a 'ukorbetegsg.
& cukorbetegsg !a4ti+
/g#es t+%us0 cukoretegsg' (in$ulinra reagl)
>.leg az id.skori 'ukorbetegsgek! amikor a hasnylmirigy mr nem tud elg inzulint
termelni. 3l.sz(r gy%gyszer! majd inzulin ads#al teljesen kezelhet..
A #egetat-# idegrendszer nem tud megbirk%zni a szer#ezet t"lterhels#el. Az lland%sult
stresszhelyzet! szimpatikus t%nusfokoz%ds miatt nem tudja #isszall-tani a #egetat-#
idegrendszer a normlis m+k(dst. A felgy&lemlett nagy mennyisg+ 'ukrot! adrenalint!
koleszterint nem tudja feldolgozni.
(ettes t+%us0 cukoretegsg (insulinra nem' vag# mrskelten reagl)
8nzulinra nem reagl%. Autoimmun! nem tudjuk az okt. ,ehet (r(kletes. Ar egszen fiatal
korban is jelentkezhet. A stressz! a k(rnyezeti szennyez. s mrgez. anyagok k%r%san hatnak
a szer#ezet kmiai m+k(dsre! genetikjra.
;an elg inzulin! de nem tud bejutni a sejtbe! mert #alamirt meg#ltozott a sejtfal szerkezete.
Ott a sok 'ukor a szer#ezetben! mgis hezik a sejt! mert a 'ukor nem tud bejutni. Slland%
ksztetse #an arra hogy egyen. A sok felesleges 'ukrot az insulin a raktrakba szll-tja! ahol
zs-rt 'sinlunk bel.le. A k%ros elh-zs mg inkbb rontja a szer#ezet eslyeit.
1U
3bben az esetben 'sak egyetlen megolds lenne! hogy a #egetat-# idegrendszert #isszall-tani
a normlis m+k(dsre! de abba nem tudunk belea#atkozni.
Igen 'sak az 1. t-pus"! inzulinra reagl%$ forma ltezett. A msik korunk betegsge! az
letm%dunkkal f&gg (ssze! amely felbor-tja a #egetat-# szablyozsunkat.
2 &#korbetegsgnl nem 'sak a magas 'ukormennyisg a lnyeges! hanem azok a k%ros
lebontsnl ltrej(#.! mar% #egy&letek amik ron'soljk a szer#ezet szinte minden szer#nek
sz(#eteit. 8degrendszeri sor#ads! sz-#izom rintettsg! rfal sr&ls elmeszesedssel!
#eseelgtelensg. A 'ukorbeteg ezekbe a kros k(#etkezmnyekbe hal bele.
Bzz&k pldul a nem patol%gis normlis$ 'ukorbontst. 2 34-itamin legfontosabb
szerepe a szer-ezetben a szl&#kor lebontsa. 3gy sz.l.'ukorhoz 416 / #itamint kell
hozzrendelni. 3kkor a sz.l.'ukor irny-tott kmiai reak'i%k sorn szndioFidra s #-zre
bomlik le. 3zt ne#ezz&k 7zentgyrgyi45rebsz &ikl#snak. ezrt kapta 0zentgy(rgyi Albert a
Bobel d-jat$. A 'ukor idelis f+t.anyag. A szndioFidot kilehelem! a #izet kipisilem. Bem
marad salakanyag. Az agy! a sz-#izom s a mj 'sak sz.l.'ukrot eszik.
De ;uervain etegsg (tendovaginitis stenotisns-lehegesed"
+nh!vel# g#ullads)
A h&#elykujj r(#id fesz-t. ina m" extensor pollicis bre#is$ egy 'sontrokban fut a rdiusz
orscsont) dorsalis felsz-nn. A h&#elykujj t"ler.ltetse miatt az -nh&#ely begyullad.
Duzzadt! fjdalmas. Aajd lehegesedik. Aozgatskor re'seg! ropog. ,ehet massz-rozni! de
sokszor a m+tti felszabad-ts az igazi megolds.
Digitus malleus (kala%csu44)
A lbon a 88 s 888 ujjon jelenik meg. Olyan! mint a kzen a Dupuytren. kamp%kz$
A lbujjak hajl-t% inainak s a talpi aponeur%zis ismeretlen eredet+ a hegesedse! letapadsa.
A talpi Dupuytrent ,edderhose syndromnak ne#ezz&k.
A lbujjak hajl-tott helyzetet #ennnek fel! de a talpi terhels ezt nem engedi meg! ezrt a G8G
proFimlis inter phalangelis $ iz&letben hztet. szer+en felp"posodik. Az ujjbegyek a
fesz&ls miatt kisebesednek. A G8G iz&let meg nem fr bele a 'ip.be! annyira felp"posodik.
A+tt sorn a hajl-t% inat tmetssz&k! a G8G iz&letet plasztikzzuk.
Discus interverterlis-radiculris s#ndr8
8nter#ertebrlis dis'us azt jelenti! hogy 'sigolyk k(z(tti por'korong.
Iadi'ulris syndr%ma pedig gy(ki t&netegy&ttes.
A dis'us kt rszb.l ll. 9els. nu'leus pulp%sus ko'sonys #el.mag$! ami folyadk tartalma
miatt (sszenyomhatatlan. A k&ls. az anulus fibr%sus k(t.sz(#etes gy+r+$! ami rugalmasan
tud a terhelshez idomulni. @erhelskor a dis'us ellapul! az anulus fibr%zus k(rk(r(sen
kitgul. 3lrheti a gerin'b.l kilp. ideggy(k(t radi'ulus$.
A k(t.sz(#etes gy+r+ ki is tgulhat 1 rszleges rostszakads. 3l.reess prolapsus$ @erhels
utn mr nem tud rugalmasan #isszah"z%dni. >olytonosan nyomja az ideggy(k(t.
Att%l f&gg.en! hogy melyik gy(k(t nyomja! "gy alakulnak ki a t&netek. Byaki szakaszon
fels. #gtagi.'er#i'alis pleFus$. Sgyki szakaszon als% #gtagi is'hiadi'us pleFus$ t&neteket
okoz. 0rz ideg tnete: fjdalom! zsibbads! rzskiess.
=ozgat ideg tnete: mozgs bizonytalansg! mozgsgyeng&ls! bnuls.
:egetat)- tnete: blmozgsok! #izelet1szklet panaszok! h.hztarts za#arai.
<5
Disco%athia (krosan el&a4ult csigol#a k$tti %orckorong)
A 'sigolyk k(z(tti por'korong k%ros el#ltozsa. A folyadk tartalom
(sszenyomhatatlansg$ els.dleges szempont a dis'us terhelsekor. 3zrt fontos! hogy a
ko'sonys mag megfelel. folyadk tartalommal rendelkezzen. 2a #alamilyen oknl fog#a a
ko'sonya kiszrad keringsi za#ar! hormonlis #ltozs! fehrje synthesis za#ara! id.s kori
kiszrads$ magassga 's(kken! a 'sigolyk k(z(tti t#olsg besz+k&l. /s(kkent a gerin'
mozgstartomnya. A 'sigolya peremek (sszerhetnek! 'sonthrtya izgalom miatt
's.rkpz.ds indul meg. 2a a 's.r(k (sszernek! (ssze'sontosodnak kapo'skpz.dsr.l
beszl&nk.
A 'sigolyk k(z(tti t#olsg 's(kken! az iz&leti ny"l#nyok spondyl$ kifi'amodnak
A fi'amodott iz&let fjdalmas. 2osszanti irny" (ssze's"szs a spondylozis. Oldalirny"
elmozduls a spondylolisztzis. Az iz&leti ny"l#nyok por'pusztulsa a spondylarthrzis.
Discus hernia (%orckorong srv)
2a a meggyeng&lt dis'ust fokozott terhels! trauma ri! kiszakad. 2a ez el.rehajol#a t(rtnik!
a benne le#. ko'sonya htrafel belerobban a gerin'#el.be. 2trahajol#a nem a gerin'#el.be
hanem a has&reg fel! el.re fog a ko'sonya kil(#ellni. 2ashrtya fjdalom$
2zonnali k-etkezmnye% hogy nyomja a gerin'#el.t! #agy a kilp. ideggy(k(ket.
A gerin'#el.ben nyomhatja a felszll%1 rz.! #agy a lefel j(#.1 mozgat% plykat. ?y(ki
radi'ulris$ kompressi%s t&netek lsd ott*
5si tnetegyttes: (ssze's"sznak a kis-z&letek! mert nin's dis'us! ami a 'sigolya k(z(tti
rst tartja. Kialakul a spondilosis hosszanti 'sigolya (ssze's"szs$! #agy spondylolistesis
oldalirny" 'sigolya el's"szs$ s k(#etkezmnyei.
$a a fibrotik#s szalag nem szakad ki% &sak megny!lik% kitg#l% elrheti az ideggy(k(ket!
nyomhatja azokat. 8lyenkor nem dis'us hernir%l beszl&nk mi#el nin's kiszakad#a$! hanem
dis&#s elreessrl. dis'us prolapsus X kiboltosuls$
Kezelse lehet konzer#at-# nem m+tti$ fizioterpia. A tok szakadsa L1N ht alatt
elhegesedik. Y#atos gerin'torn#al az izomzat "jra meger.s-thet..
=teni C esetben kellD
1. /sillap-thatatlan fjdalom.
<. 0zklet! #izelettartsi elgtelensg.
7. ner#us peroneus szrkapo's ideg$ bnuls. = nem tud sarokra lpni.
Du%u#tren kontractura(kam%k$)' )edderhose s#ndr8
(kam%tal%)
A tenyrben az inakat a helyn tart% s takar% k(t.sz(#etes b.nye aponeur%zis$ rugalmas
rostjai hegsz(#etekk kezdenek talakulni. A heg az ott fut% inakat elkezdi befonni!
(sszeh"zni. A hegek kialakulsukat k(#et.en #eken kereszt&l kontrakr"rsodnak!
sz+k&lnek! s ahogy (sszeh"zzk az alattuk fut% inakat! ez elkezdi beh"zni az ujjakat.
A betegsg szinte ki#tel nlk&l a gy+r+sujjon kezd.dik. Ctna #agy az (t(s! #agy a hrmas
ujj k(#eti. A mutat% s a h&#elykujj soha nem rintett. A Dupuytren kontrakt"rt masszzzsal
lehet kezelni! de #glegesen megoldani nem lehet. A #gn mindenkppen m+ttre lesz
sz&ksg.
2a a lbon alakul ki ugyanez! ,edderhose syndromnak s kalap'sujjnak ne#ezz&k.
<1
/hlers-Danlos s#ndrma (gumiemer)
A b.r s b.ralatti rugalmas rostok! iz&leti szalagok anyag'sere betegsge miatt 's(kken a
t(meg&k s a rugalmassguk. Kiny"lik a b.re. 8z&letei nem stabilak! k%rosan mozgathat%ak.
?yakran fi'amodnak! toksr&lsek keletkeznek.
/ms$t"rends$er
Iszei: A szj! nyel.'s.! gyomor a fels. szakasz. A #konybl duodenum patk%bl$! hbl!
jejunum$ a 's-p.bl ileum$ a #astagbl als% szakaszba a #akblhez 'oe'um$ 'satlakozik
egy billenty+#el 9au'hin billenty+$ Ott #an a #akbl! aminek az aljn #an az appendiF
fregny"l#ny = ami nyirokmirigy! s nem bl.$
;astagbl: f(lszll%! harnt! leszll%! szigma! re'tum! #gbl.
Nylmirigyek+
>&lt.mirigy parotis$
Sllkapo's sz(gletmirigy
Byel# alatti mirigy
8g#izmok
halntki m. temporlis
0zjat zrja. 2alntk tjkr%l indul! a szikla'sont pikkelyr.l! elj(n az ar'us
zygomati'um jrom-#$ alatt s a mandibula izomny"l#nyra 'satlakozik.
llkapo&si m. masseter nagy rg%izom$ a jrom-#r.l a mandibula sz(gletre fut.
Alatta halad a jrom -# alatt a temporlis az izomny"l#nyra.
rpizmok m. pterigoideus az llkapo's bels. f&gg.leges szrnak a felsz-nn #an!
; alak"! s ezrt tudom el.re1htra mozgatni az llkap'somat.
<ss$etett rgst i$tos+tk t%llk &orgatk segd rgi$mok
(rombits izom pofalemez$ m. bu''intor
szerepe! hogy a kaja a helyn maradjon. 0zerepe #an a hangkpzsben! s a mimikai
izmok k(z(tt is.
1yel-&sont feletti izmok a szjfenk izmai s a nyel#et mozgat% izmok
1yel-&sont alatti izmok 6 f.leg ggmet mozgatjk! mikor nyelek
0rzideg a (rigemin#s
=ozgatideg a Ea&ilis%
=$lels1
beidegzi a nyel-4garat ideg glossopharingeus$! a 8W. agyideg. Aozgat% rostjai
beidegzik a garatizmokat! rz.rostjai a szj&reget! garatot s a nyel#et. ;egetat-# rostjai
beidegzik a f&lt.mirigyet nylmirigyet$.
A nyel# -zlel. ter&letei:
3l(l des
2tul keser+
Oldalt sa#any"
3gsz fel&leten s%s
<<
A ggefed. a lg's(#et elfedi! mikor j(n a tpllk. 2tlapjn az lelem a nyel.'s.be
sznk%zik. A kis harangnyel# a garatban! ha elri #alami! rzkeli azt! a ggefed. lezr.
2 harangnyel- lingula$ rzkel.! nehogy nyit#a legyen a garat! ha nyelek.
& nyelcs
@gulkony s sajt perisztaltik#al gy+r+szer+en #gigfut% hullm$ rendelkezik.
Az els. szakaszban mr #an folyadkfelsz-#%ds s 'ukorbonts felsz-#%ds. A gyomor
'ardiba szjadzik egy izomgy+r+n kereszt&l! amit a rekeszizom rostjai is er.s-tenek. 3z
biztos-tja! hogy az tel ne tudjon -issza ramlani a nyel&sbe. refluF$.
Cgyanitt #annak a &ardia -nk. 3zek az erek kap'sot alkotnak a hasi nagy "portlis -na)
s a testet ellt% nagy &res #na 'a#a$ rendszer k(z(tt. Ajzsugorodskor 'hirrosis$
mjelzr%dskor ezek az (sszek(t. #nk kitgulnak! majd megrepednek. 2atalmas! hallt
okoz% #rzs lesz.
9yomor
sajt perisztaltikja gy+r+szer+en #gigfut% hullm$ #an
A gyomork!pon% "&ardiban) szjadzik a nyel.'s.! itt gy+lik (ssze a le#eg.! amit
kib(f(g&nk. A sznkt%l a gyomorszjig a Gh1t sa#asan O1nl kisebb rtk$ szeretj&k. 3zrt
tudunk sa#as dolgokat fogyasztani. #(r(sbor! sa#any"sg! gy&m(l's(k$
2a a gyomorba bejut a $eli&oba&ter% sajt! nek&nk idegen (sszettel+ sa#at termel.
?yulladsba j(n a megmart gyomor1nylkahrtya. Kifejl.dik a gyomorfekly.
Igen operltk. Aostansg a 2eli'oba'tert a Kla'id antibiotikum kiirtja. Bem kell operlni.
A gyomor kisgrbletn a :ag#s irny)tja a ssa-termelst% a nagygrbleten
termeldnek a "pepszinek% peptonok) az aktulisan elfogyasztott telek spe'ilis bont%
enzimjei. A gyomor ph1ja alap#et.en sa#as. A megrgott telt (sszeke#eri a feltr%
enzimekkel. 3zutn kiny-lik a gyomorszj! s a sa##al sztmaratott tel beker&l a pylorusba$
a nyombl patk%bl$ kezdeti szakaszba. 8tt ad%dnak hozz azok a l"gok! amik a k(z(s
epe#ezetken rkeznek egy zr%izmon t Oddie fle szfinter$ a pylorusba. 3zek a l"gos
#egyhats" emszt. ned#ek a zs-rokat s rostokat emszt. epe% #alamint a fehrjket emszt.
hasnylmirigy #ladk.
.4 (hepar)
A mjsejtek hatsz(glet+ k(t.sz(#etes tokban helyezkednek el. A tok k(zepben talljuk a
kapu #nt -na portae)% mellette a sz-#b.l j(#. mj artria. A sz-# fel men. #nk a
hatsz(g 's"'sain helyezkednek el! (sszegy&jt#e a megtiszt-tott #rt. K(r&l(tt&k helyezkednek
el a mjsejtek! mint egy sz+r.ben a k(#ek..
Ainden olyan tel1ital! amit elfogyasztunk! a belekbl% gyomorbl felsz)-dik% a -na
portae4ba kerl. Onnan ahogy tfolyik a mjsejtek k(z(tt megtisztul. A tpanyagokat
talak-tja a szmunkra hasznlhat%#. Gontosan "gy! mint a szenny#-z! mikor tfolyatom a
patak ka#i'sos medrn! #agy a f+zfk gy(kerei k(z(tt. Ami a msik feln kij(n! tiszta #-z.$
A mjsejtek ugyan-gy sz+rik a #r! ami aztn a sarok #nkon kereszt&l #isszafolyik a sz-#be.
2z artris -rrel tpllom a mjsejteket% a mjsejtek feldolgozzk az odakerl
nyersanyagot% az be t#d kerlni a szer-ezet keringsbe.
A mj kapa'itsnak 75P1a elg ahhoz! hogy letben tartson. A szer#ezet t"l #an biztos-t#a.
A O5P tartalk. ;iszont nehezen regenerl%dik**
)igamentum 7eres He%atis "az anybl4kldkn keresztl4mjba men &satorna)
<7
A magzati letben a k(ld(kzsin%ron kereszt&l az anyt%l j(n egy #na! amely k(z#etlen&l a
mjba #ezet. Azrt #an r sz&ksg! mert az anya szer#ezetb.l a magzat szmra rtalmas
anyag juthat a magzat szer#ezetbe. 3zrt el.bb a gyerek mjba ker&l minden! ellen.rzsre!
esetleges talak-tsra. 3z el.dje a #ena portaenak! 'sak nem az emszt. traktusb%l j(n! hanem
az anyb%l. 0z&lets utn ez normlisan elko'sonysodik de to#bbra is megmaradtak azok
az .ssejtek! amik gnbankknt szerepelnek a szer#ezet&nkben.
A h"gyh%lyag 's"'sr%l is megy egy msik #ezetk a k(ld(kh(z. 3z az ura'hus #ezetk.
Amikor magzatkoromban pisiltem! ezen t jutott #issza az anyuba! s . kipisilte! amit n
pisiltem neki.
A m4 megker!l" 0t4ai (anas$tom$isok)
$a megll a mj keringse% a szer-ezetben -an C helyen tehermentes)t szelep.
anasztom%zis 1 (sszekap'sols$. 8tt a #ena porte tallkozik a szer#ezet #ns rendszer#el.
Ajzsugorodskor a #r nem tud elfolyni a portlis renszerb.l! ezrt megker&l. utat kell
keresni ezek az anasztom%zisok.
A mjban megn. a nyoms 1 a portlis rendszerben is megn. 1 tte#.dik az anastom%zisokra.
Azok kitgulnak! megrepednek hatalmas #rzs el#rzs$. 2ol #an ilyen kap'sol%dsZ
3ardia 8tt 'satlakozik a nyel.'s. a gyomorba
=ed!zafej k(ld(k k(r&li #nk. 'aput meduse$
2ranyr minden alkoholistnak #an mjbetegsge s #an aranyere! de nem
minden aranyeres mjbeteg$
A leg#eszlyesebb a gyomorszjnl le#.. K(nnyen sztreped! #r a gyomorba folyik!
kihnyja. A betegek ltalban "gy halnak meg! hogy ezek a szelep#nk sztrepednek!
el#rzik. 3z a &ard)a-rzs. 2iba adok konzer##rt! abban nin's #ral#ads gtl%.
A mj nem termel fibrint #ral#st seg-t. fehrjket$ sem thrombo'ytt.
A &oko$ott vr$ken#sg okai
Ss#nyi anyagok hinyoznak a #ral#adshoz pl. 'al'ium
;ral#adsgtl%t szed 0yn'umar! 2eparin$
Ajbetegsg mjgyullads! mjnagyobbods! mjzsugor$
Qr(k(lt #rzkenysg anyai gon (r(kl.d.! a fi"knl fordul el.$
3pe
A mj termeli az ept az elpusztult #(r(s#rtestekb.l. A #(r(s#rtestek U511<5 napig lnek a
szer#ezet&nkben! aztn a lp ledarlja .ket! ezt a DdarlmnytE tk&ldi a mjba. A mj
ki#logatja az "jrahasznos-that% anyagokat! s #isszak&ldi a &sont-elbe. A 'sont#el. az
"jrahasznos-that% alkatrszekb.l #(r(s#rsejtet 'sinl. A 'sont#el.ben mg meg#an a
sejtmagja! ezrt -rs-rsejt. Amikor kiker&l a rendszerb.l! a 'sont#el.be #isszal(k.dik a
sejtmaganyag s innent.l mr -rs-rtestrl beszl&nk.
Amit nem tud a mj a #rtermelsben "jrahasznos-tani! abb%l lesz az epe! amit az
emsztsben hasznos-tunk. A mj az ept lland%an termeli! de az epre 'sak id.szakosan #an
sz&ksg! #an egy raktrunk! az epehlyag. Az epe akkor &r&l! mikor a gyomorb%l is &r&l a
sa#as anyaggal el.kezelt tpllk.
Amikor koplalok! az epe akkor is termel.dik! de nem hasznlom el! bes+r+s(dik! ki'sap%dik
az epeh%lyagban az epek..
Az epe zs-rokat! olajokat s rostokat emszt. Az epe a 'ellul%zt sztfoszlatja. Akinek
problmja #an az ep#el! nem szereti a rostosat enni.
<4
0asnylmirigy (pancrease)
;an egy bels el-laszts! funk'i%ja a ,angerhans szigetek alfa sejtjei gl#kagont "emeli a
#r'ukrot$ bta sejtjei inz#lint termelnek. 3zek hormonok! mert a #rbe &r&lnek.
A k&ls. el#laszts" funk'i%ja az emszt.ned#! ami a fehrjket bontja.
A hasnylmirigynek #kony tokja #an! mint a folpa'k. Az epeh%lyagb%l elindul% k. elzrhatja
a hasnylmirigy ki#ezet. 's(#t! s att%l is sztdurranhat. Az epeh%lyag gyulladsr%l a
k%rokoz%k! eljuthatnak hasnylmirigyhez! ott is gyulladst okozhatnak. A k%rokoz% a #ren
kereszt&l is eljuthat a hasnylmirigybe.
2a sztdurran a hasnylmirigy a bel.le kiker&l. l"g %risi puszt-tst okozl a has&regben.
Olyan! mintha oltott msszel fr('sk(ltk #olna be a hashrtyt. A beteg hallk(zeli llapotba
ker&l! sokkol%dik! hyppokrteszi ar'! min. 7 h%nap az intenz-# osztlyon. Az epeh%lyag nem
szokott kidurranni! ha piszkljuk! "gy reagl! hogy meg#astagodik a fala! a k. d(rzs(li!
ltrej(n a sz(#etszaporulat! meg#an a mut'i% eslye! teht hajlamos elrkosodni.$
& gyomor- a hasnylmirigy s a m4 *sszehangolsa
A k(z(s epe#ezetken kereszt&l l"gos emszt.ned#ek &r&lnek a patk%blbe. Kmiai
rzkel.k szlelik! megny-lik a gyomorszj pylorus$! s a gyomorb%l &r&lni kezd a sa#.
,"g s sa# kiegyenl-ti egymst. Ki'sit l"gos #egyhats alakul ki O!7L Gh$! ami to#bb tud
haladni a patk%blben.
5e-s a l!g epe! hasnyl$ a gyomorszj nem ny-lik meg. ?yomorban pang a sa#as tel! nem
tud &r&lni! marni kezdi a gyomor nylkahrtyt = kihnyjuk.
5e-s a sa- . A l"gos epe s hasnyl le'surog a gyomorszjba! az a l"gos #egyhats miatt
kiny-lik! de nin's sa#* Bin's mi#el semleges-teni a l"got. A gyomorszj nyit#a marad! az epe
#isszafolyik a gyomorba. A gyomor nin's hozzszok#a a l"gokhoz! "gy rzem k. #an a
gyomrom helyn. Kihnyom a srga eps l"got! ami marja gyomromat s a nyel.'s(#emet.
2mfoter -egyleteket adnak neki 1 sz%dabikarb%na! tej 1 ami sa#as k(zegben l"gknt! l"gos
k(zegben sa#knt #iselkedik. ,trej(n a k(z(mb(s-ts.
/elek
,atkl (duodenum' remese' e%sl)
>. szerepe a sa#as! l"gos emszt.ned#ek (sszeke#erse a tpllkkal. @o#bb folytat%dik az
emszts folyamata. A 'ukrokon k-#&l semmi ms nem sz-#%dik fel.
-hl (4e4unum)
Azrt h-#jk hblnek! mert bon'olsnl ebben a blszakaszban soha nem talltak tpllkot.
Bagyon gyorsan tmegy a tpllk ezen a szakaszon. @o#bbi emszt. fermentek ker&lnek a
tpllkhoz. 8tt t(rtnik a nagyon gyorsan felsz-#%d% #-zben old%d% #itaminok! aminosa#ak
felsz-#%dsa. 3zen a szakaszon ut%emszt. enzimeket #laszt ki a bl! s 'sak kis
molekulas"ly" felsz-#%ds t(rtnik. 3z a blfal minden #-zben old%d% #itaminban nagyon
gazdag! folsa#! 9 #itaminok! stb:
6s+%"l (ileum)
A 's-p.laptok magassgban helyezkedik el Ki'sit #astagabb az hblnl. Iengeteg
blboholy s 'sill% #an benne! hatalmas fel&letn t(rtnik a felsz-#%ds. A felsz-#%ds akt)-
transporttal% spe'ilis Dszll-t%jrm+#ekkelE! fehrjemolekulkkal t(rtnik. 3zek kmiai "ton
ismeri fel az atomos k(tsekr.l a nekik kell. molekukkat. 8tt mr 'sak a sz&ksges anyagok
<6
felsz-#sa t(rtnik. Az ileumnl #get r a #konybl! itt #an a 9au'him billenty+! ami zr!
nem engedi t a /oli ba'ilust a #konyblbe. 8tt 'satlakozik a #konybl a #astagblhez
A vakl (coecum) s a &regn#0lvn# (a%%endi:)
lnyegben egy t"lmretezett nyirok'som%! funk'i%ja! mint minden nyirok'som%nak! hogy
sz+rje! fert.tlen-tse a k(rnyket. A #akblben! a fregny"l#nyban olyan sz+r.k m+k(dnek!
amelyek megakadlyozzk a '%li #konyblbe jutst.. 2a antibiotikummal kiirtjuk a k%lit!
komoly emsztsi problmk lesznek.
>astagl (6olon)
7zakaszai: -akbl% felszll g% harnt szakasz% leszll g.
8tt talljuk a 1<41es /oli ba'ilus t(rzset. /sak a #astagblben hasznos. 2a innen kijut!
megbeteg-t! mert gennykelt.. A 'oli 9 #itaminokat termel! s a szkletben "gy #iselkedik!
mint a giliszta a f(ldben. Amennyiben antibioti'umokkal kipuszt-tjuk szkelsi panaszok
jelentkeznek. A #astagblben t(rtnik minden hasznos-that% anyag s a folyadk felsz-#s N5
P1a! az eddig folykony szklet itt megkemnyedik! formlt lesz. Azrt #an sz&ksg a k%lira!
hogy formzza a szkletet.
2a szomjazok! a szklet kemny lesz. Kon'entrlt szklet! mreganyag ! stb: 3zrt a
#astagbl leszll% gban lesz #astagblgyullads! elfajulhat daganatosan.. Ainden
salakanyag itt gy+lik (ssze.
.igma
0 alak" blszakasz ami lass-tja szklet mozgst. Bem tud kizuhanni bel.l&nk.
/g#enes (rectum)
A blrendszer utols% szakasza ampulla szer+en kitgul#a. A #gn a zr%izom! nylkahrtya
mikroszk%posan olyan! mint az ajkaink a sznkon. Cgyan"gy nagyon rzkeny s szelekt-#
m+k(ds+. A zr%izom felett #ns hl%zatot tallunk. 3z az DaranyrE 8tt is tallkozik a #na
portae mj#na$ s #na 'a#a test #na$. Ajelzr%dskor! kismeden'e nyomsfokoz%dskor
megduzzad! kireped! #rzik.

2panyagok !elsz6v#(sa+
3#krok! k(nny+ bomls! mr a szj&regben elkezd.dik s a #gblig sz-#%dik.
Eehrjk. Ae'hanikus sztdarabols a szjban a fogakkal. A gyomor s a hasnylmirigy
#ladkai to#bb bontjk. A 's-p.blt.l a #gblig sz-#%dnak. Aminosa#akk "gy bomlik!
hogy h"sle#est 'sinl bel.le a szer#ezet! ebben a formban blbolyhok = #ena porten
kereszt&l a mjba! a mj bontja le .ket aminosa#akk! majd a mj 'sinl bel.l&k sajt
fehrjket.
Eolyadkok: szj&reg! nyel.'s.! gyomor! #astagbl
As)rok% fehrjk' hblt.l lefel
@ostok: nem tudjuk megemszteni! az epe azrt puh-tja meg! hogy a rostok k(z&l ki tudjuk
nyerni az rtkes tpanyagot.
A rostokat! 'sak a bogarak! ro#arok gombk! baktriumok tudjk megemszteni.
/nthesitis - e%#condilitis med et lat8 (tenis$ s gol& kn#k)
,sd alag"t syndr%mknl = izom! 'sont alag"t sz+k&letek.
<L
/%ile%sia &ormi (clonusos' tonusos)
Az agyunk elektromosan semleges ter&let. 3gyenletes elektronramls #an. [gy m+k(dik!
mint egy D>araday kalitkaE Agyfelsz-ne semleges. Agysr&lst! sejtpusztulst k(#et.en az
elpusztult idegsejtek nem regenerl%dnak! hely&k(n hegsz(#et alakul ki. A hegsz(#et
elektromossga eltr a k(rnyezett.l. 3z lesz az epilepszis g%'. Olyan lesz! mintha egy
'sendes #iz+ t%ba beledobunk egy k(#et. K(rk(r(s impulzus hullmok alakulnak ki.
3zek a hullmok az agyfelsz-n idegsejtjein kereszt&l rzs! mozgs s psy'hs za#arokat
okoznak. 8zomrngs! eszmlet#eszts! nyladzs! szklet s #izelettartsi za#arok.
Bagyon er.s epilepszis roham Dkis&theti az agyatE! akkor megll az agym+k(ds! belehal.
Eormi'
)akson roham4parietlis epilepsia% rszleges t&netek. A rngsok #ndorolnak a
#gtagokon. 0zeme forog! (sszef&ggstelen&l motyog! halu'inl.
*isroham$petit mal. Aere#! semmibe r#ed. tekintet. ?yors pislogs.
11< per'es eszmlet#eszts. Kontrolllatlan! automati'us mozgsok. ?yors lefolys".
+agy roham$gran mal 3szmlet#esztst k(#et.en egsz testre kiterjed.! nagy
mozgsterjedelm+! ritmusos #gtag rngsok. Az izmok megfesz&lhetnek. Ag a
lgzse is lellhat pr per're. Old%dsakor szklet s #izelettartsi elgtelensg.
A roham ideje alatt szjba ny"lni! lefogni tilos. Arra kell t(rekedni! hogy ne szen#edjen
traums sr&lst.
/tiologia
9etegsgeket el.idz. okok.
/:tra%iramidlis %l#a
A kisagy k(rte alak" P#rkinje sejtjei a 's"'saikon tallhat% sok ny"l#nynak k(sz(nhet.en
amelyeknek minden egyes szla kommunik'i%s ny"l#ny a k(rnyezethez$! rengeteg
kontaktust kpesek ltes-teni. >inom! bonyolult mozgsok irny-tsra kpesek! ellenttben a
piramis sejtekkel! ahol ke#s ny"l#ny ke#s kommunik'i%! 'sak dur#a mozgsra irny-tsra
kpes. 0ok inform'i%b%l finom! pontos d(ntseket tudnak hozni! ezrt alkalmasak a finom
mozgatsra% ellenttben a piramis sejtekkel% amelyek ezrt 'sak a d#r-a mozgatsra
alkalmasak.
$a a piramisplya elp#szt#l% nin's mit finom-tania az eFtrapiramidlisnak! teht semmilyen
mozgs nem lesz. ,ebnul az tellenes oldali izomzat.
$a a piramisplyhoz kap&soldik az e'trapiramidlis% akkor a mozgsom finoman!
koordinlt lesz. 3l.tte persze a mozgsokat meg kell tanulni. beszd! -rs! gpko'si #ezets$
$a az e'trapiramidlis plya p#szt#l% megmarad az akaratlagos dur#a! remeg. mozgs!
finom-ts nlk&l. 3z a Parkinson kr% #agy Garkinson szindr%ma.
0z&lets&nkkor a kisagy bizonyos #egetat-# funk'i%j" alapm+k(dssel rendelkezik 0zops!
kapaszkods! rugdal%zs. )let&nk sorn tanulssal Dbe kell -rnunk az eFtrapiramis fjljaitE: pl.
a gyerek megtanul! hasra fordulni! f(l&lni! jrni! futni! beszlni.
2 sza-akat kigondolom% de a sza-akat kimondatni az e'trapiramidlis rendszer feladata
a pyramis ply-al karlt-e.
?els"vgtag idegei
A nyaki gerin'b.l kilp. rostok a s'alenus izmok rsein kereszt&l jutnak a kul's'sont felett a
Ds%tart%baE. 8tt k(teget alkotnak ple'#s bra&hialis). A kul's'sont s az 8. borda k(z(tt fut a
<O
h%naljrokban. ha a kul's'sont s a borda k(z szorul! alag"t syndroma = @O0$. A
h%naljrokban ktfel gazik.
A$ orscsonti ideg (nervus radilis)
a felkar'sont rkban tfut a k(ny(k radilis oldalra.
A singcsonti ideg (nervus ulnris)
to#bb fut a k(ny(k ulnris oldalra.
A k$%ideg (nervus medinus)
a k(ny(krokban az alkar tenyri felsz-nre fut. Sthalad a kz'satornn 'arpal tunel$ s kifut
a tenyrre.
=kdsk: mindegyik hrmas feladatot lt el. 0rzs% mozgats% -egetat)- mkds.
1. @adialis
)rzs a kzhton s a 81881888 ujjakon. Aozgats a 'sukl% s ujjak eFtensorai fesz-ts$
1.#lnaris
)rzs a kzhton s a 88818;1;. ujjakon. Aozgats a 'sukl% s ujjak hajl-t% inai
fleForok$
1.=edian#s
tenyren s az ujjak begyn munkafelsz-nn$. Az ujjak oldal#onalain futnak a
helyzetrzkel. rostok. A kisujj ulnrisan fut% 15.#olris ideg#el rezz&k! hogy
behunyt szem&nk mellett hol a kez&nk. 3zzel rezz&k! hogy milyen nehz terhet
#isz&nk a markunkban. Mrskor ez az ujjunk #an az asztalon = rezz&k az -rst! #agy
ms finom mozgst.
3gyetlen mozgat% funk'i%ja #an. 0zembe ford-tani a h&#elyk ujjunkat a t(bbi#el =
oppoz-'i%.
Gn
A sejtmagban le#. (r(k-t. anyag DB0$ egy szakasza! ami #alamilyen tulajdonsgunkrt
felel.s. Gl. kk a szemem.$ A #ltozst mut'i%nak1 meg#ltozsnak ne#ezz&k.
A mut'i% lehet kros = daganat! fejl.dsi rendellenessg! akr hallos is lehet.
2asznos mut'i% = maga a fejl.ds! az e#ol"'i%.
G!m"kr-tuercul$is (7*6)
2 =y&oba&teri#m nem 'sak a t&d.t tmadja meg. Aegjelenik minden sa#%s hrtyn!
iz&letek! mellhrtya! sz-#burok! hashrtya$ s.t a 'sontokat gerin'oszlop! trdiz&let$ is
megtmadhatja. A sa#ll% k%rokoz% g(mb(ly+ telepeket alkot! aminek a k(zepe elsajtosodik
ez az "n. g&m.$ Kifakad#a! kik(h(g#e! #agy a #rram "tjn terjed a betegsg. A
szar#asmarhk tej&kkel is kpesek fert.zni. 0a#ll%sga miatt nehezen kezelhet..
Hallu: valgus (!t#k)
2 lb reg#jja a kislb#jj fel -alg#sba m#tat)
Bem'sak a 'ip.! hanem a hosszanti boltozat s&llyeds is okozhatja. 2alluF ;algust b&ty(k$
a lb (regujjnak AG metatarso phalangelis iz&let$ deformitsa. Az iz&leti deformits sorn
#algus irnyba kifel mutat. Ta#art okoz a billentses jrsban! mi#el normlisan a
nagylbujjunkr%l kell elrugaszkodni a jrs 7. fzisban. Az AG -z&letben k%ros fesz-ts
elferd&ls jelentkezik! amit.l az iz&let t"lterhel.dik!izgalomba j(n s begyullad!
deforml%dik. Az -z&leti tok a por'felsz-n! s.t a 'sontszerkezet is elfajulhat. @erpia1m+tt.
<N
Heine-@edin (%oliom#elitis anterior acuta) Arvn#os
g#ermeknuls8
Az agyt(rzs s a gerin'#el. mozgat% plyinak #-rusos krosodsa. ,ehet fl oldali #agy kt
oldali. Als% #gtagokon fordul el. ltalban. Az izomzat az rintett ter&leten atr%fis. A
Aozgs nlk&li iz&letek gyorsan 'ontrakt"rsodnak zsugorodnak$. 3zt kell megel.zni.
Aeggy%gyulni nem fog! de a mozgathat% iz&let megk(nny-ti a gondozst. A #d.olts 0abin
'sepp$ megjelense %ta gyakorlatilag elt+nt.
He%atitis (v+rusos m4g#ullads)
He%atitis A
0zjon kereszt&l jut be! enyhe! 61L ht a lefolysa. Ajsejtek pusztulsa minimlis
He%atitis *
;rram "tjn! fert.z(tt t+#el jut be! #agy nemi "ton.
Bem 'sak megbeteg-t! <o17o P1ban elpuszt-thatja! #agy kr%nikusan megbeteg-theti a
mjsejteket.
He%atitis 6
Aindenfle "ton bejuthat a szer#ezetbe szj! nemi rintkezs! t+$. Bagy szmban (li a
mjsejteket. Akr Oo1No P1ban. A gyullads! s mjsejtek pusztulst k(#et.en
mj'ystk keletkeznek. 2egsz(#et kialakuls#al mj'hirrosys! mjelgtelensg alakul
ki.
3gyb- m4gyulla(st okoz# !aktorok+
Aroms #egy&letek! old%szerek: benzin! benzol! a'eton! kipufog% gzok.
Alkoholok. Az alkohol nem 'sak a mjat! de az idegrendszert is puszt-tja.
Areganyagok! toFinok. Ylom! rz! higany! azbeszt #egy&letek.
2elytelen tpllkozs. Ts-ros! koleszterin d"s trend.
=jelgtelensg tnetei:
Ainden elfogyasztott tpllk a belekb.l felsz-#%d#a a nagy mj#nba #na portae$ ker&l.
Stfolyik a mjsejtek k(z(tt s a mj talak-tja a szmunkra alkalmas formra. Ajgyullads
sorn a mj megduzzad! a hepatomeglia elrheti a k(ld(k magassgt$! mjsejtek
pusztulnak el. 2ely&ket hegsz(#et foglalja el. A heg folyamatosan (sszeh"z%dik! kialakul a
mjzsugorods. Ajzsugorodsban a #r nem tud tfolyni a mjsejtek k(z(tt! mi#el az
elpusztult mjsejtek helyt elfoglal% elhegeseds ezt megakadlyozza. A #na portae
rendszere eldugul.
7 sz(#.dmnye:
2as&regben folyadk sa#%! belekb.l felsz-#%dott tpanyagok$ szaporodnak fel.
2as#-zk%r as'ites$ alakul ki. A tllk a has&regben1a szer#ezet hezik.
A mj nem termel #rkpzshez sz&ksges anyagokat. 8mmun fehrjket.
;ral#adshoz sz&ksges fibrint s thrombo'ytkat. Bem mregtelen-t =mjk%ma.
A #na port rendszerben megn. a nyoms. Aegker&l. #nkon kereszt&l nyel.'s.
#nk! k(ld(k k(r&li #nk! aranyr$ a #rt a test#nkba pr%blja tjuttatni. A nagy
portlis nyoms miatt ezek a #nk kitgulnak! majd megrepednek. A #rzst az
el.bbi okok miatt megsz&ntetni nem lehet. A beteg el#rzik.
<U
Hidroce&alus (ag#v+$kr)
;elesz&letett! genetikai krosods miatt az agykamrk k(z(tti 'satornk nem alakulnak ki. Az
oldalkamrkban termel.d(tt agy#-z nyomsa megn.. 0ztfesz-ti a kuta'sokat! koponya
'sontokat. Az agy nem tud fejl.dni! megfelel.en m+k(dni! sor#adt marad.
2a #-rus #agy baktriumfert.zs miatt az agy#-zben elpusztult sejtek! ki'sap%dott fehrjk
"szklnak! elt(m-thetik a negyedik agykamra aljban elhelyezked. sz+r.t! melyen kereszt&l
az agy#-z a gerin'be folyhatna le. Aegn. az agy#-z nyomsa! olyan t&neteket produkl! mint
az agydma. fejfjs! kett.s lts! hnys!rz. s mozgat% idegrendszeri funk'i% kiessek!
ny"lt#el.i bekel.ds$ @eend.: m+tti "ton #kony 's(#et drnt$ &ltet&nk az agykamrba
ami le#ezeti az agy#izet. A drn msik felt be#ezetj&k a t&d. mellhrtya s a mellkasfali
mellhrtya k(z! ahol ez felsz-#%dik. A drnen ramlst seg-t. kis pumpa is #an.
3nnek ellentte az agyi kiszrads "e'ikzis$ pl. amikor a haj%t(r(tt tenger#izet kezd inni. A
tenger#-z nagy s%tartalma az (sszes #izet elsz-#ja az agy mell.l. Az agy kiszrad#a
neki'sap%dik a koponya falnak! ahelyett! hogy az agy#-zben "szna. A haj%t(r(tt meg.r&l s
belehal. ?erin'#el.i rzstelen-tsnl epidurlis rzstelen-ts$ az rzstelen-t. oldat kitg-tja
az agy#-z el#ezet. kapillrisokat! az agy#-z fokozott mrtkben fog elfolyni. 3zrt kell a
beteget laposan fektetni! fokozott folyadkbe#itelt inf"zi%kat $ kell alkalmazni.
Hirs%rung etegsg
,d. 8rritbilis blsyndroma
H5B@5C - a s$erve$et s$al#o$sa
let!unkci#k+
?z'sere
@panyag fel#tel! salakanyag leads
0zaporods!
Aozgs!
)rzkels
&z let!unkci#kat szablyoz# m#(ok
7udatos (testi' s$omatikus idegrends$er)
Akaratunkt%l f&gg.
K(zponti idegrendszer
Agy#el.
?erin'#el.
Gerifris idegrendszer
1< pr agyideg
A gerin'#el. rz.! mozgat% gy(kei
A tudatos idegrendszer gyorsan m+k(dik. Az idegrostokban a z inger&let 1oo11<o kmK%rs
sebessggel terjed. 3zrt gyorsak a gerin'#el.i! somatikus refleF-#ek. A d(ntseket a
homloklebeny hozza . A mozgat% pyramis s eFtrapiramidlis plykon kereszt&l r#nyes-ti.
75
>egetat+v idegrends$er (a s$erve$et kom%utere)
A tudatunk hat r! de 'sak kismrtkben tudjuk befolysolni. Sltalban a tudatunkt%l
f&ggetlen&l biztos-tja az letfunk'i%inkat. pl. lgzs&nket tudatosan #issza tudjuk tartani! de
'sak addig am-g a #egetat-# idegrendszer fel&l nem b-rlja azt. St#eszi az irny-tst s le#eg.t
fogunk #enni. Bem igaz az a t(rtnet! amikor egy r%mai katona fogsgba essekor "gy lett
(ngyilkos! hogy tudatosan #isszatartotta a llegzett.$
A #egetat-# idegrendszer lassabban dolgozik! nagyobb a reak'i%ideje. Az idegrostokban az
inger&let 4o1Lo kmK% sebessggel terjed. K(zpontjai a kisagyban s az agyt(rzsben #annak! de
a gerin'b.l kilp. #egetat-# rostokon mg egy utols% ellen.rzst is elhelyez a gerin& melletti
"para-ertebrlis) gangliont. 3zen kereszt&l tudjuk befolysoli a #egetat-# funk'i%kat a
szegmentmasszzs sorn.
A #egetat-# idegrendszernek kt! egymst%l eltr. #iselkedsi formjt k&l(nb(ztetj&k meg.
7ympatik#s hats stress! har'! er.kifejts! menek&ls$ A pulzus felgyorsul! #rnyoms
emelkedik! a #rben stress hormonok jelennek meg! izzads! a raktrakb%l energia hordoz%k
szabadulnak fel. ;gtagokban felgyorsul a #rramls. Parasympatik#s hats ennek az
ellenkez.je. pihens! emszts! raktrak felt(ltse! regener'i%! al#s$. Gulzusszm
le's(kken! #rnyoms le's(kken. ;gtagokban lassul a #r ramlsa. ;r az emszt.
rendszerbe ramlik.. Al#s k(zbeni agy regener'i%.
Hormonlis s$al#o$s
$ormonoknak ne-ezzk azokat a% fehrjket% amelyeket bels el-laszts! mirigyek
termelnek% s egyenesen a -rbe to-bb)tanak.
2mi nem a -rbe r)t% kls el-laszts!. 2z epre gyanakodhatnnk% hogy bels
el-laszts!% de nem lehet az% mert nem a #rbe &r-t% hanem a patk blbe.
A hasnylmirigynek #an k&ls. el#lasztsa fehrje bont% enzimek a patk% blbe$ s #an
bels. el#lasztsa 'ukorhztartsra hat% gl&kagon s insulin a #rbe$
A hormonlis "ton #al% szablyoz! a legbiztosabb! de leglassabb szablyozs.
2 -itaminok s a hormonok #gyan!gy mkdnek a szer-ezetben% mint a szer-etlen
kmiban a kataliztorok. A kataliztorok bizonyos kmiai folyamatot ltrehoz% gyors-t%
anyagok! amelyek a folyamatban rszt #esznek! de annak sorn nem #ltoznak. A kmiai
reak'i% megt(rtnte utn le#lnak. 2a nin's egy bizonyos kataliztor! akkor az a bizonyos
kmiai reak'i% sem j(n ltre.
A hormonok egyenesen a #rbe &r&lnek! am-g a #itaminokat a k&ls. el#laszts" rendszerben
#issz&k be! onnan ker&lnek a #rbe! nem k(z#etlen&l. 3zrt nem ne#ezhetj&k .ket
hormonnak.

H5B@5C A krges test (cor%us callosum) s a
H#%othalamus
2 krges test 'orpus 'allosum$ egy h-d! ami (sszek(ti a jobb s a bal agyfelet egymssal. 3z
alatt #an a hypotalam#s agyalapi mirigy! agyf&ggelk$. A hypothalamusban nagyon sok
rz.ideg #gz.ds #an! amik rzkelik az tfoly% #r kmiai (sszettelt kemore'eptorok$.
Amennyiben meg#ltozik a #r norml (sszettele! a hypothalamus DintzkedikE a norml
llapot #isszall-tsra.
Kt m%don tud szablyozni.
Neuro-neurlis szablyozs' hypothalamus s a #egetat-# idegrendszer k(z(tt$
Gldul a hypotalamus kemore'eptorai magas /O< szintet szlelnek a #rben
1 utas-tja a lgz.k(zpontot! hogy gyorsabban #egye a le#eg.t.
71
1 /O< szint normalizl%dik
1 utas-ts abba marad.
Az ak'i%1reak'i% egymshoz kap'sol%dsa a feedba&k "-issza&satols)
Neuro-hormonlis szablyozs'
1 ;alamelyik endokrin bels. el#laszts"$ mirigy nem termel elegend. hormont!
1 a hypothalamus a hypof-zisen kereszt&l spe'ilis serkent. throp$ hormonokat k&ld
az alulm+k(d. mirigyhez!
1 a mirigy fokozza a hormontermelst!
1 a hormon megjelenik a #rben!
1 a hypothalamus lell-tja a hypof-zis utas-tst a to#bbi throp hormon termelsre
Ak'i%1reak'i%! feed ba'k. A norml egyens"ly #isszallt.
A rendszer htrnya az! hogy 'sak alulm+k(ds esetn hatkony. Airigy t"lm+k(dssel!
hormon t"ltermelssel nem tud mit kezdeni. Aegolds 'sak k-#&lr.l! a gy%gyszeres
bea#atkozs
H5B@5C - H#%o&+$is (ag#ala%i mirig#' ag#&!ggelk)
2 kzponti idegrendszerhez kap&sold% hormontermel "endokrin) mirigy.
2rom! egyms mellett elhelyezked. lebenye #an egy k(z(s tokon bel&l.
3l%ls lebeny
serkent "(hrop) hormonokat termel.
o 0omato @hrop 2ormon 0@2$ B(#ekedsi hormon. Ke#s = t(rpe! sok = %ris
o @hyreo @hrop 2ormon 1 Gajzsmirigyet serkent. hormon
o ,uteo @hrop 2ormon 1 0rgatest
o ,a'to @hrop 2ormon 1 @ejel#lasztst
o /romato @hrop 2ormon 1 festk
o Aellk#est A/@2 adeno 'orti'o throp hormon$
o Bemi m+k(dst Anndrognek1frfi! Qsztrognek1n.i nemi hormonok$
5*zps lebeny
A sz-nekrt felel.s. Gl. az emberek k(zti sz-neltrs.
Az egszsges b.r sz-ne genetikt%l! f(ldrajzi adottsgokt%l! napfny mennyisgt.l! tpllk
sajtossgait%l f&gg. Aennyire #agyunk hajlamosak a b.rsz-n #ltoztatsra. Bapozs!
hmls! stb:Gersze a sz-neket befolysol% hormonjaink kezdetlegesek. Bem "gy! mint a
kamleon! tintahal! lepkk! melyek a test&k a rajzolatt is tudjk #ltoztatni .
0ts# lebeny
2ntidi#retik#s hormonokat. 29$ "anti4ellen% di#resis4-izelet ki-laszts).
2a sok #an bel.le ke#eset! ha ke#s #an sokat pisil&nk. Az antidi#retik#s hormonnak az
utas-tsa! hogy a kanyarulatos 'satornk sz-#janak #issza minden hasznos-that% anyagot!
folyadkot. 2a nin's AD2! a #ese#el.ben a kanyarulatos 'satornkon 'sak tfolyik az
ultrafiltrtum! nin's #isszasz-#s! hasznos-ts. Amit megiszunk! lehet akr napi 75 liter
folyadk is$ azonnal folyik kifel! trohan a #esn.
[gy m+k(dik! hogy a hypotalamus rzi! milyen a #r s+r+sge. 2a nagyon s+r+ a #rem! mg
inkbb termeli. 2a sokat iszom! felh-gul a #r! lell-tja a termelst.
7<
<'ito&in
Qsszeh"zza a simaizmokat. 0z&lsnl! belekben! h"gyh%lyagban! kapillrisok falban.
A kismamnl a progeszteron #di a terhessget. Am-g #an progeszteron! add-g nem engedi!
hogy hasson az oFito'in. 3lj(n a sz&ls ideje! megll a progeszterontermels! hatni kezd az
oFito'in. Az (sszeh"z%d% mhizomzat Dkil(#iE a gyereket. 2a nem ll le teljesen a
progeszterontermels! #agy ke#s az oFito'in nin's mh(sszeh"z%ds! ezt ne#ezz&k
fjsgyengesgnek. 2a nem termelek elg oFito'int. inf"zi%ban adjk be a sz&ksges
mennyisget. 0z&ls sorn a szer#ezet elhasznlja az oFito'int! a sz&l. n.nl a lepny
le#lskor nem h"z%dik (ssze a mh izomzat! (mlik a #r. @o#bbi oFito'in inf"zi%ban! s
elll a #rzs.
H5B@5C - 7oo$mirig# (ganglion %inele)
A 888. k(zps.$ agykamra hts% felsz-nn a hypothalamusz szomszdsgban elhelyezked.!
toboz alak" mirigy. A fny#iszonyokra reagl#a hatrozza meg a hangulatunkat. A szer#ezeti
reak'i%k sebessgt. @a#asszal! amikor a naps&tses %rk szma kezd n(#ekedni! melatonin
ne#+ hormont termel! ett.l magasabb sebessgre kap'solunk. )lnkebbek! gyorsabbak!
rzelmileg fogkonyabbak! akt-#abbak lesz&nk.
@lut%n! amikor mr hosszabbodnak a nappalok! ke#esebb a fny! a melatonin termels
le's(kken lelassul a szer#ezet. H(n az .szi1tli med#eeffektus.
A tobozmirigynek s az ltala ki#lasztott melatoninnak hatsa #an az rzelmi kapura! de
maga az endorfin az rzelmi kapuban termel.dik.
H5B@5C - ,a4$smirig# (glandula th#reoidea )
A ggepor' alatt helyezkedik el. Kt oldalt 111 lenye #an! amit egy h-d isthmusXsz+k&let$ k(t
(ssze. Bagysga #ltoz% lehet! ami nem f&gg (ssze a termelt hormon mennyisg#el.
A megnagyobbodott pajzsmirigy a str!ma."goly-a) Olyan nagyra is megn.het! hogy az
als% rsze a mell'sont al is ber. Qsszenyomja a nyaki kpleteket nyel.'s.! lg's.! nyaki
erek$ fulladst! rosszulltet okoz#a. 3z a s#bsternlis str!ma mell'sont al r.
pajzsmirigy$. A+tti 'sonkols sz&ksges.
A pajzsmirigy llomnya lehet norml! p#ha tapintat!% #agy gbs. A hormontermel. meleg
g(b(k mellett hormont nem termel. hideg g(b(ket tallunk. A hormontermels mrtkt
fiziklis #izsglattal nem lehet megllap-tani. ,abor#izsglatokkal! j%dizot%pos #izsglattal
lehet a m+k(dst meghatrozni.
2ormonja a thyro'in. H%dot tartalmaz! j%d nlk&l nem funk'i%kpes H%dszegny alf(ldi
ter&leten a pajzsmirigy hatalmasra n.! mgsem termel elg hormont.. 2atsuk a fehrje
anyag'sere szablyozsban! n(#ekedsben! immunredszer m+k(dsben nyil#nul meg.
3zen k-#&l a thyroFin serkenti a #egetat-# idegrendszer m+k(dst! alulm+k(dse 's(kkenti
azt.
Ag egy hormont termel! ennek ne#e &al&itonin. A /a anyag'serre hat. ?tolja a
'sontlebont% osteo'lastokat a #rben 's(kken a /a szint. 3llenttben a mellkpajzsmirigy
Garathyreoidea $ parathormon termels#el ahol fokoz%dik a /a felsz-#%ds a szer#ezetbe.$
/ase(o: k#r ( t1lm;k*(ik a pa4zsmirigy < hyperthyreosis)
@&netei: kid&lled. szemek. 3Foftalmus.$ A szem&regben k(t.sz(#et felszaporods el.re
nyomja a szemet. 0zemmozgsok besz+k&lnek. Aegn. a szemnyoms.
A sz-#ritmus tart%san175Kmin f(l(tt. A beteg mozgsa gyors! kapkod%. Slland%an #ibrl!
finom hullm" kzremegs! sz-#ritmus za#arok. /sontso#nyra fogynak.a felgyorsult
77
anyag'sere ellenre. A sz-# nem b-rja sokig a ta'hy'ardit felgyorsult ritmust$ elgtelenn
#lik. >iatalon 4o #es kor k(r&l sz-#elgtelensgben meghalnak
0ypothyreosis (a4zsmirigy alulm;k*(se)
>ehrje anyag'sere za#ara! hezs! j%dhiny miatt a thyroFin termels ke#s.
?yermekkorban a n(#ekeds #isszamarad! kretinizm#s. Ki'si! fizikailag s szellemileg is
#isszamaradott. t(rpe lesz.
2a feln.tt korban alakul ki j%dhiny! autoimmun gyulladsok! daganatos elfajuls$!
elbutul! lelassul! felszaporodnak a rosszmin.sg+! hibs fehrjk! amik megk(tik a #izet!
miFoedema$. 3lh-zik! hold#ilg ar'a lesz kifejezstelen tekintettel! szraz hajjal.
A trdek megdagadnak = (k(r trd.. A miF(dma fehrjed"s! ko'sonyaszer+ (dma. Ks.bb
mshol is kialakul. 8z&leti por' fellazul.
@hyroFint adnak neki! s jodaF#t itatnak -ele. Adagja 'sak napi fl de'i.
2 3h#sing szindr%mnl ugyanezek a t&netek. 3ls. rnzsre nem tudom megmondani! hogy
/husing szindr%mja! #agy pajzsmirigy alulm+k(dse #an.
*lnbsg a ,husing szinrma s a pa-zsmirigy alulmks kztt'
A /husingnl megjelennek a strik. [gy nz ki a b.r! mintha #alaki szttpte #olna.
A 'sontritkuls s a #ele jr% t(rkeny 'sontok 'sak a /husingnl jelentkeznek.
A pajzsmirigy alulm+k(dsnl a haj szraz! t(redezett! mindkett. tohonya! hormonlis
anyag'sers! egyforma k&ls. jelek! ezrt a kt betegsget sokszor (sszemossk.
9olyva (struma)
A pajzsmirigy megnagyobbodsa. Annyira megn.het a pajzsmirigy! hogy ben. a mell'sont
al. 3z a retrosternlis goly-a. 3lnyomhatja a ggepor'ot! ggt! lg's(#et.
A goly#a lehet t"lm+k(d.! #agy lehet alulm+k(d.. A mrete alapjn nem lehet megmondani!
hogy milyen a m+k(dse. Akr norml m+k(ds+ is lehet. H%dizot%pos #izsglat sz&ksges.
H5B@5C - @ellk%a4$smirig#
A pajzsmirigy mellett < db dinnyemag nagysg" barna sz-n+ mirigy. Garathormont Gara
thyreoidea$ termel! ami a 'al'ium s a foszfor anyag'serjt szablyozza. >okozza a
felsz-#%dst! emeli a #r kal'iumszintjt s foszfor szintjt. 0erkenti az osteoblastokat
'sontp-t.$ sejteket. 3lgtelen m+k(ds! #agy felsz-#%dsi za#ar esetn! ki#onja a kal'iumot
a fogakb%l! 'sontokb%l! izomzatb%l.pl.terhessg$ /sontritkuls! izomg(r's(k! #ral#adsi
za#arok lpnek fel.
H5B@5C - 6secsem"mirig# (7h#mus)
A mell'sont manumbrium sterni$ alatt a 'sontra tapad#a! a sz-#burok f(l(tt helyezkedik el.
Az immunrendszer kialak-tsban s fenntartsban #an szerepe. 8mmunfehrjket ll-t el.!
#alamint egy fehr#rsejtet a ;ympho&ytt% aminek szintn a szer#ezeti #dekezs
immunits$ a feladata.
/se'sem.1 s gyermekkorban ri el a legnagyobb mrett. /se'sem. s gyermekkorban sok
"j betegsggel! k%rokoz%#al tallkozunk! ezekkel szemben kell kialak-tani a #dekezst.
Ahogy (regsz&nk lassan elkezd #isszafejl.dni. Bin's mr r olyan mrtkben sz&ksg! hiszen
egyre ke#esebb "j k%rokoz% ker&l szembe #ele. A 'se'sem.mirigy az immunrendszer egyik
k(zpontja! . termeli a @1lympho'itkat! @hymus1lympho'itk$ a szer#ezet Drend.rsgtE.
=indegyiknk szer-ezetben naponta GH4GI daganatsejt keletkezik. Olyan k&ls. hatsok
miatt! amit.l az egszsges sejtek gnllomnya sr&lhet. Kozmikus sugrzs! kmiai!
74
fiziklis rtalmak! rizik% faktorok$ 2 krosodott genetikai llomny! sejtek a
daganatsejtek. A 'se'sem.mirigy ltal termelt (4lympho&ytk folyamatosan ellen.rzik a
szer#ezet sejtjeit. Amennyiben a sejt genetikai llomnya meg#ltozik! a lympho'yta h-#ja a
fal%sejteket! a fago&ytkat! s azok azonnal el puszt-tjk a daganatsejteket. Daganat akkor
keletkezik! ha ez az ellen.rzs el#esz-ti hatkonysgt.
Cgyanez #onatkozik a k-#&lr.l bejut% Dtmad%kraE! a k%rokoz%kra! mi#el a genetikai
azonos-t%jukat a @1lympho'ita DigazoltatskorE ugyan"gy nem ismeri fel! mint a daganatos
sejtekt. A k&l(nbsg 'sak annyi! hogy a daganat a sajt mutl%dott sejt&nk! meg#ltozott
genetikai k%ddal! a k%rokoz%k pedig DidegenekE! k-#&lr.l jutnak be. A k%rokoz%k mrgei
toFinjai$ el tudjk puszt-tani a fal%sejteket. 3z a genny.
3gy ki#tel #an! az A8D0 k%rokoz%ja! a 28;. K(znyel#en #-rusnak ne#ezz&k! pedig
tulajdonkppen a #-rusnl is primit-#ebb. Aegfert.z#e a szer#ezetet pont az immun sejteket
tmadjk meg. A le's(kkent immuner. nem #di a szer#ezetet. 9anlis fert.zs a hallukat
okozhatja.
H5B@5C - @ellkvese
5regbl "&orte') s -elbl "med#lla) ll.
A mellk-ese -elben #azoakt-# anyagokat termel&nk! amelyek szablyozzk a
#rnyomsunkat adrenalin! hisztamin$! az erek f.leg a kapillrisok$ tg-tst! sz+k-tst.
3zen k-#&l stress fehrjket! hormonokat. A #egetat-# idegrendszer sympati'us reak'i%it
irny-tja.
& kreg rtegei+
(!ls" "mineralo'orti'o szteroidok$
s%1#-zhztartsra! #rnyomsra! s#nyi anyagok anyag'serjre hat. 2ldosteron a #esk
kanyarulatos 'satorniban fokoz%dik az s#nyi s% #isszasz-#s Ba! /a! Ag! $ ezltal emeli a
#rnyomst. Aagas#rnyoms betegsgben hypertonia$ gyakran szlelj&k a #ese! mellk#ese
megbetegedst. ;eseelgtelensg = nin's s#nyi s% ki#laszts1hypertonia.
($%s" (gliko'orti'o szteroidok$
3ortison gyullads's(kkent.k. Cgyanakkor kros mellkhatsai is #annak. 3meli a
#r'ukrot. A fehrjk s zs-rok raktrakb%l emsztsb.l #al% ki#onst s az izomzatban #al%
felhasznlst. sok fehrjt fogyasztok1mell 'ortisont szedek1DkokszolokE hatalmas izmaim
lesznek.$ /s(kken a fradkonysgom! de a fehrjk mellett mindig ott #an a hozz
kap'sol%d% #-z molekula is. >elbor-tom a s%1#-z hztartsomat. Az immun rendszeremet.
Aagas#rnyoms betegsg! pattansos b.r gennykelt. b.rfert.zs$! 'sontritkuls! iz&leti tok
syno#ilis folyadk$ rintettsg. 8z&leti por'krosods.
*els" (androgn 'orti'osteroidok$
els.dleges s msodlagos nemi jellegek kialak-tsa. (estosteron 6 fi!knl. Jsztrogn 6
lnyoknl.
2 &orti&osteroidok a szer#ezet immunrendszernek a reak'i%it 's(kkentik. ?yulladsgtl%k!
ez a legf.bb hatsuk. Cgyanakkor n(#elik az izomzatot s a szer#ezetben le#.
folyadkmennyisget. /s(kkentik a fradkonysgot.
A tejsa#as erjeds! szndioFid sejten bel&li felszaporodsa sznsa#$ sorn gyullads j(n ltre.
A 'orti'osteroidok azonban 's(kkentik a gyulladst. @eht az izomzatban hiba j(n ltre
76
tejsa#as erjeds! a gyulladst blokkolja a 'orti'osteroid. 2a megllok! s mr nem termelek
steroidokat! a megmaradt tejsa# elkezdi megmarni az izomrostokat.
A 'orti'osteroidokkal nagyon %#atosan kell bnni! mert az egyik oldalr%l nagyon j%
gyullads's(kkent.k! de a msik oldalr%l a kmiai gyulladst ki#lt% folyamatokat nem
ll-tjk meg. Aiutn az illet. nem rzi! ltrej(het olyan krosods! aminek ks.bb lesz meg az
ra. Gl: ha t#gom a fejem tetejre men. rz.rostokat! &thetik a fejemet! nem fogom rezni!
de att%l mg megsr&lhetek! az agyz"z%dsba bele is halhatok.$
3h#sing szindrma "mellk#esekreg t"lm+k(ds$
>(lszabadulnak a szer#ezetben a s%k s olyan fehrjk! amiket nem tudunk igazn hasznlni.
Bem izomfehrjk! hanem sejt k(z(tti k%ros fehrjk!paraproteinek$ ezrt kialakul a /husing
szindr%ma. Bagyon hasonl-t! ahhoz amikor a pajzsmirigy alulm+k(dik. Amikor a pajzsmirigy
alulm+k(dik! meg#ltozik a fehrjk anyag'serje. tsztaszer+ hold#ilg ar'! elbutult
tekintet! a trd k(rnyke dagadt! tsztaszer+. 3z att%l #an! mert a fehrje anyag'sere za#ara
miatt lelassul az egsz rendszer! a k%ros fehrjkhez sok #-zmolekula k(t.dik! (dma alakul
ki.$ 9(lnyp"p! 'sontritkuls! izomfjdalom$A pajzsmirigy alulm+k(dsnl ugyanezek a
t&netek. 2a bej(n #alaki! nem tudom megmondani! hogy /husing szindr%mja! #agy
pajzsmirigy alulm+k(dse #an. A fehrje anyag'sert az egyik erre! a msik arra bor-tja fel.
5lnbsg a 3h#sing szindrma "mellk-ese t!lmkds) s a pajzsmirigy al#lmkds
kztt:
A /husingnl megjelennek a strik. [gy nz ki a b.r! mintha #alaki szttpte #olna.
A 'sontritkuls s a #ele jr% t(rkeny 'sontok is 'sak a /husingnl jelentkeznek.
A pajzsmirigy alulm+k(dsnl a haj szraz! t(redezett! mindkett. tohonya! hormonlis
anyag'sers! egyforma k&ls. jelek! ezrt a kt betegsget sokszor (sszemossk.
2ddison kr a mellk#esekreg alulm+k(dik$
,nyege! bizonyos s#nyi s%k anyag'serje alulm+k(ds miatt nem kielg-t..
/sontszerkezet&k szablytalan! 'sontritkuls! a 'sont k(nnyen t(rik. Az adrenalinszint nem
megfelel.! ala'sony#rnyoms.k(nnyen eljul$. k(nnyen elkap minden betegsget.
0%1#-z hztarts! fehrje anyag'sere! gyulladsra #al% hajlam mellett hyperpigment'i%. @eht
rszben az s#nyi s% forgalmat szablyozza! ezen bel&l a folyadkmennyisget! hiszen ha
#alahol t(bb a s%! t(bb #izet #esz fel! hogy megfelel. kon'entr'i% legyen. @eht a s%1#-z
hztarts szablyozsa! ezen kereszt&l a #rnyoms szablyozsa.
H5B@5C - Hasn#lmirig# (%ancreas)
A hts% hasfalhoz r(gz-t#e a hashrtya m(g(tt helyezkedik el. A mjb%l j(#. k(z(s
epe#ezetkbe 'satlakozik. A hasnylmirigy < fle mirigyllomnyb%l ll: kls el-laszts!
fehrjket emszt #alamint bels el-laszts! "hormontermel) ;angerhans mirigyeket.
5etts f#nk&ija :
9els. el#laszts"! endokrin feladat inzulin termelse$
K&ls. el#laszts" funk'i%ja az emszt.ned# termelse! ami a fehrjket bontja.
?els el-laszts! "endo&rin) f#nk&i.
A hasnylmirigy 2lfa sejtjei a glkagont termelik! ez emeli a szer#ezetben a
#r'ukorszintet. A gl&kagon a raktrakb%l 'ukrot juttat a keringsbe. sympati'us reak'i%$
7L
2 ;angerhans szigetek ?ta sejtjei termelik az inz#lint% amely 's(kkenti a #r'ukorszintet!
"gy! hogy bejuttatja a 'ukormolekulkat egy kliummal egyetemben a sejtfalon bel&lre! #agy
a raktrakba.
2z inz#lin mkdse! pld#al
Az inzulin egy Dteheraut%E! amely a 'ukormolekult szll-tja. A klium a sof.r! bemennek a
sejtfal DajtajnE kereszt&l. A klium s a 'ukor bent marad! az inzulin kij(n. A sejtfalon bel&l
mg hozzad%dik 6 /1#itamin! s a 'ukor lebomlik. 3z a 0zentgy(rgyi1Krebsz 'iklus.
2a ke#s 'ukrot eszem! leesik a #r'ukrom. A gl&kagon a szer#ezet raktraiban lebontja a
zs-rt! abb%l ksz-t 'ukrot.
A zs-rok! olajok! 'ukrok abban k&l(nb(znek egymst%l! hogy a sznatomok k(z(tt egyes
k(ts! kett.s! s.t hrmas k(ts is ki tud alakulni. Ainl t(bb a tel-tett k(ts! annl kemnyebb
lesz az anyag.
H5B@5C - Cemi mirig#ek
A n.i nemi szer#eknl a petefszek sztrogneket "ni hormonokat) termel.serkenti a
hypophysis el&ls. lebenye s a mellk#ese kreg$ 3zenk-#&l a petefszek srgatest
hormonja% a progeszteron felel.s a terhessgrt. A kismamnl a progeszteron #di a
terhessget. Am-g #an progeszteron! addig nem engedi! hogy hasson az o'ito&in. Az
oFito'int a hypof-zis hts% lebenye termeli.$ Amikor elj(n a sz&ls ideje! megll a
progeszterontermels! hogy hathasson az oFito'in! az (sszeh"z%d% mhizomzat Dkil(#iE a
gyereket.
>i"knl egyszer+bb! mert a herben! mellkherben progeszteron% a prosztatban pedig
prosztaglanginok fi"hormonok$ termel.dnek. itt is a hypophysis s a mellk#ese kreg
serkenti$A fi"k is termelnek egy ke#s (sztr(gnt! amit! ha id.s korban a mj nem bont le! a
frfiak elkezdenek eln.iesedni. Ke#esebb sz.rzet! megn. a mell&k! A po'akb%l elkezd
lemenni alulra egy "sz%gumi! #konyodik a hangjuk! meg#ltoznak a msodlagos nemi
jellegek.
=estersges hormonbe-itel
2a k-#&lr.l #iszem be a hormonokat k-#&lr.l! a hypotalamus "gy rzkeli! hogy #an a #rben
hormon! ezrt nem stimullja a hypophisyst serkent. hormon termelsre! hiszen #an elg. A
sajt rendszerem abbahagyja a termelst s elsor#ad a mirigy. 2a sz&ksg #an r! nem lesz!
ami termeljen. 3zrt a hormonkezelseket mindig "gy kell #gezni! hogy kis mennyisgben
kezdeni! emelem1emelem! m-g elrem a k-#nt 'lt! aztn elkezdem 's(kkenteni1's(kkenteni!
id.t ad#a a hypotalamusnak! hogy #isszalljon az eredeti m+k(dsre.
3zrt nem j% a nemi fokoz% szerek szedse! mert ks.bb sokkal rosszabb lesz a funk'i%!
miutn az eredeti termelst lell-tja.
Gldul ke#s a pajzsmirigyhormon! kapja a tablettt. 2a pl. k(zben kialakul egy olyan
daganata! amely termel pajzsmirigyhormont! pajzsmirigy hormon t"ltermelse lesz. 3zt a
daganatot meleg g(bnek h-#jk. Iadsul egy daganatsejt termeli a pajzsmirigyhormont!
amire az endokrin rendszer nem hat! mert a t"ltermelsre nem tud reaglni.
H#%eraductis s$indrma
,sd: az alag"tsyndr%mnnl.
7O
H#%ertnia (magasvrn#oms etegsg)' vrn#oms
A betegsg rszben az artrikban! az erek nem tudnak rugalmasan alkalmazkodni $ rszben
a s%1#-z hztarts hormonlis szablyozsnak za#arban keresend..
:rnyoms: a sz-# (sszeh"z%dsakor systol$ az artrikba prseli a #rt. Amikor a
sz-#izom elernyed diastol$ a #rnyomsnak ala'sonynak kelle lennie. mert az artrik fala
rugalmas. 2a az r el#esz-ti rugalmassgt! #agy! nem tud megfelel.en tgulni systol utn a
#rnyoms magas marad. Az r nem tud rugalmasan tgulni! a perifris ellenlls megn..
A diastols nyoms tart%san magas marad. Uo 2gmm f(l(tt$
;ese #agy mellk#ese betegsgben az s#nyi s%k nem tudnak a szer#ezetb.l ki&r&lni. Bagy
mennyisg+ folyadkot k(tnek meg. 3melkedik a folyadk nyomsa. 2ypert%nia alakul ki.
2a az rrendszer nem tud megfelel.en tgulni a nagy nyoms mellett bereped az rfal.bels.
rtege. A sr&lt rfalra k(nnyen felrak%dik a koleszterin! zs-rsa#ak! al#adt #r. @hrombul
alakul ki! ami elzrja az s lument. A betegsg to#bb fokoz%dik.
2a az rrendszer elmeszesedik! mere## #lik! a #egetat-# idegrendszer nem tudja
szablyozni. Bem fog rugalmasan reaglni a sz-##ersre.
+zltal egy kzdelem alak#l ki a sz)- meg az ereim kztt. A sz-#emet t"lterhelem! az r
falt meg sztszaggatom. A magas #rnyoms k(#etkezmnye! hogy az rfal elkezd
hegesedni! arra felrak%dik minden! meszesedni kezd! egyre rugalmatlanabb #lik! a
#rnyoms -gy egyre magasabb lesz. ,trej(n egy D(rd(gi k(rE
2 -rnyoms fgg:
A sz-# erejt.l
Az erek rugalmassgt%l
A #egetat-# szablyozst%l
A hormonlis szablyozst%l
7ystols rtk els.$ = belepumplsi rtk
amikor a sz-# (sszeh"z%dik. ;ltoz% lehet! terhelst.l is f&gghet
9iastols rtk a per$ 1 tgulsi rtk
a sz-# kamrja elernyed! a billenty+k bezrnak. Az rfal rugalmasan nem tud tgulni!
to#bbra is spasztikus marad! ezltal a #r nyomsa nem esik le. nem k(#eti a
sz-#kamra mozgst. 3zrt a diastole meghaladja a U5 2gmm1t.
Gl.: 145KN5 = j% #rnyoms! 1<5KU5 = magas #rnyoms$
Eajti: eszen&ilis s szek#nder
+szen&ilis "pontos okt nem t#dj#k 4 primer)
Bagyon nehezen tudjuk befolysolni. >iatal korban jelentkez. magas #rnyoms pontos oka
nem ismert! ltalban a #egetat-# idegrendszer! #agy a hormonlis szablyozs hibja.
7zek#nder "egyb betegsgek k-etkezmnye)
Eelntt korban klnbz okokbl "szek#nder) kialak#l. "rizik faktorok)
;annak anyag&sere betegsgek! Gl. a 'ukorbetegsg! ahol k-sr. t&netknt mindig magas a
#rnyoms. A rosszul m+k(d. 'ukorlebonts mellktermkei ketonok! a'eton$ ltal megmart
rfalak DmeszesedseE mere## teszi az ereket! nem tgulnak! megrepedeznek! mg t(bb
lerak%ds lesz rajtuk. ,trej(n az D(rd(gi k(rE.
Ainden -esebetegsgnek el.bb1ut%bb magas #rnyoms lesz a k-sr.je.. Ienin1angiotensin
rendszer. A renint a kanyarulatos 'satornkban ll-tjuk el.! amely talakul angiotensinn!
amely sz+k-ti az ereket! emeli a #rnyomst.
7N
A #ese betegsge tterjed a mellk#esre. A mellk-ese #el. termeli az adrenalint! amely
sz+k-t. hatssal #an az erekre! a kreg pedig a mineralo'orti'oidokat! amelyek szintn emelik
a #rnyomst.
A -egetat)- idegrendszer sz+k-ti1tg-tja! stresszhelyzetben nem engedi ellazulni az ereket.
Az .sember korban Dj(tt az oroszlnE. Azonnal szimpatikus t%nusfokoz%ds! stresszhormok
mennyisge felugrott! kellett a har'hoz. 2ar'olt! #agy menek&lt! de mindenkppen elhasznlta
a szer#ezetb.l a felhalmozott stresszhormonokat! #isszallt a szimpatikus1paraszimpatikus
egyens"ly.
A mai #ilgban$ az let stresszhelyzeteit nem tudjuk kezelni! pl. nem &theti meg a f.n(k(t!
ha ideges r$ a felhalmoz%dott stresszhormonok nem &r&lnek! ezrt a szimpatikus
t%nusfokoz%ds lland%sul! a #egetat-# idegrendszer nem engedi ellazulni az ereket. Aa a
stresszhormonokat elgethetj&k testmozgssal! sporttal! #agy masszzzsal ll-thatjuk helyre a
szimpatikus1paraszimpatikus egyens"lyt.$
2 -rnyomst szablyozzk:
A sz-# ereje
Az erek rugalmassga
A #egetat-# szablyozs
A hormonlis szablyozs
7z-dmnyei:
)relmeszeseds! rsz+k&let! stroke! agy#rzs! infarktus
(netei:
Korai
>ejfjs!
2nyinger
,tsromls
Hellegzetes b.rsz-n
0zd&ls
A diastols rtk U5 f(l(tt #an
A szemfenken rzdr%tszer+ kanyarg%s erek
5si tnetek% sz-dmnyek
Az rfal degener'i%ja. Az rfal bereped! meszesedik! egyenetlenn #lik! kanyarg%s lefuts"
lesz s a meszes felrak%dsok rszben relzr%dst trombus$ #agy ha a plakk le#lik s
elindul! emb%lit okoznak. 2a kap egy nagyobb l(ketet! elt(rik! ron'sol% agy#rzs.
;gtagokon sz(#etelhals! aminek amput'i% a #ge.
2 mi feladat#nk nyugtat% laz-t% hats" masszzst alkalmazni. Oldani a spazmusokat.
A masszzsnak nyugtat%! paraszimpatikus t%nusfokoz% hatsa #an! mg el is alhat a beteg
masszzs k(zben. A masszzs hossz" t#on helyrell-thatja a szimpatinkus1paraszimpatikus
egyens"lyt! hat a hormonokra s a #egetat-# idegrendszerre is.
0trendi megszor)tsok
0%1#-z hztarts rendezse. ne s%zzuk t"lsgosan$
3lh-zs ker&lse! az trenddel lehet 's(kkenteni a felrak%dsokat ha mr fent #an!
megsz&ntetni! leszedni nem lehet.$
7U
H#%noid( ersg)-nem h#%noid (ismeretek es$Dk!lse)
tudat$avarok
bersgi llapotok besorolsa
Alus$kon#sg s$omnolencia
a beteg k(nnyen elalszik! de hangos beszdre! fiziklis ingerre felbred! kommunikl. Aagra
hagy#a gyorsan #isszaalszik.
@l# alvs so%or
hangra nem reagl! er.teljesebb fizikai ingerekkel lehet #ele nhny pillanatra kontaktust
ltes-teni. Aagra hagy#a azonnal #isszaalszik. 2orkol% lg#tel
<ntudatlan lla%ot kma
3szmletlen. 0emmifle ingerrel nem breszthet.. @art%s (ntudatlan llapot.
2smeretek es$Dk!lse
K&l#ilgr%l nem #esz tudomst! rdekl.dse! mozgsa besz+k&lt. Krdseket nem rti meg.
Asra #laszol. 0ajt helyzet#el nin's tisztban. 2a a tudatza#ar halu'in'i%kkal trsul
del-riumnak ne#ezz&k.
2nhi+tor gtls
Az inhib)tor gtlsra plda a -)r#s ellen egyedl hatsos interferon. A #-rus megeszi! azt
hiszi! tpllk. 3lt(mi az emszt.rendszert! enni nem tud! megszabadulni t.le nem tud!
#iszont nem tpllja. )henhal a #-rus pedig DteleetteE magt. 3zt hasznljuk fel a hormonlis
rendszerekben is.
2ntermittl ag#i ischaemia
8ntermittl% agyi keringsi elgtelensg
*ntermittl% azt jelenti! hogy bizonyos ideig fennll a problma! aztn megsz+nik. ;an1
nin's. A koponyn k-#&l! #alahol a szer#ezetben #an az oka.
3z a stroke leg's(ndesebb #llfaja. Az ok minig az agyon k.!l keresen&.
@ulajdonkppen ez az juls! kollapszus.
Agyon k-#&li keringsi problma lehet a kiszrads! leesett a #rnyomsom! lehet hirtelen
fellp. sz-#elgtelensg! sz-#ritmusza#ar. 8lyenkor a sz-# ke#s #rt pumpl! ha ke#s a #r!
ke#s jut az agyba. 8lyenkor az agy D's(kkentett &zemm%dbaE lp! akr a laptop! ha ke#s az
ram az akkumultorban. 3ljulok. Az juls lnyege! ha semmit nem teszek! a beteg akkor is
szhez tr! a #egetat-# idegrendszer (nll%an rendezi.
2rritilis l s#ndroma (2*.) 6rohn etegsg
Allergis eredet+ blnylkahrtya gyullads. a belek sa#%s hrtyi sz(#ettanilag
hasonlatosak a szj garat nylkahrtyhoz$ Ami a szj&regben gyulladst! felmar%dst!
allergis reak'i%t okoz! az a belek nylkahrtyin is ki#ltjk a t&neteket. A blnylkahrtya
megbetegedsei kihatnak a fehrje forgalomra. 8z&leti gyulladsok k-srhetik.
@art%s blgyulladsoknl elpusztul a nylkahrtya s az alatta elhelyezked. idegek.
Aegsz+nik a bl szablyozsa. 2egesedik! (sszesz&k&l = 3rohn betegsg. Kitgul! fala
45
el#konyodik = $irspr#ng betegsg. 9lbetegsgekhez gyakran trsulnak gyulladsos!
gerin'panaszok. 8z&leti bntalmak.
2scaemia
,d. Anaemia = is'aemia
2schaemis s$+vetegsg (2.E*)
2ngina pe&toris
mellkasi szor-t% fjdalom! hallflelem! bal felkarba sugrz% fjdalom! eszmlet#eszts.
Helentkezsekor azonnal abszol"t nyugalomba helyezs. Aent..
3ardilis infar&t#s
hosszantart% is'haemia sorn a sz-#izom k(r&l-rt ter&leten elhal. Az elhalt sz-#izom nem
regenerl%dik. 2egesedik! a k(rnyezetben le#. izomzat kitgul sz-#nagyobbods$ a
billenty+k is szt's"sznak billenty+elgtelensg$ 3lhal a sz-# inger#ezet. rendszere is1
ritmusza#arok.
2$omdistro%hik "myasthenia gra-is) "dystrophia m#s&#lor#m progressi-a)
=istrophia .usculorum rogressiva (=.- =uchenne syn(roma)
Az izomzat lland%an roml% m+k(dsi! funk'ionlis eltrse! gyermekkorban kialakul% egyre
s"lyosbod% izomgyengesg! amelynek F kromosz%mhoz k(t(tt anyag'sereza#ar az oka.
Bormlisan m+k(dik az idegrendszer! de az izom nem h"z%dik (ssze! el#esztette a
rugalmassgt. A gyereknek nem sor#adt az izomzata. de a teljes-tmnye elmarad normlis
izomt%l! mert ennek az izomnak az anyag'serje rossz irnyba lett befolysol#a.
.yastenia 9ravis (s1lyos izomsorva(s)
?yermekkori izomsor#ads. ,t#nyosan petyh&dt! #kony! egyre sor#ad% izomzat.
A transmitter anyag nem termel.dik! #agy ke#s termel.dik! s az izom nem m+k(dik! #agy
nem m+k(dik megfelel.en! mert nin's meg a normlis kap'solat a szinapszisban.
=indkt betegsgnl az a problma! hogy sz&letskor mg ltsz%lag egszsgesek. Ahogy
n.nek! < #es kor k(rnykn egyre ke#sb ele#enek! .k Dj%E gyerekek. ,e's(kken a
mozgsterjedelm&k! erej&k! #g&l mr! ha fel akarnak egyenesedni! ,flmsznak mag#kon.%
a #gtagjaikon kapaszkod#a llnak fel! mert nem elg er.s az izomzatuk ehhez.
A +istrophia ,usculorum -rogressi#ban szen#ed. gyerek izomzata is sor#adt! de az
izomzatban felszaporod% k%ros fehrjk s #izeny. miatt nem ltszik betegnek! ellenttben a
Ayastenia ?ra#issal! ahol az izomzat lt#nyosan petyh&dt! sor#adt! a terhelst azonban
egyik&k sem b-rja.
A sz(#ettan #izsglat megmutatja! melyik fajtja a sor#adsnak. 2a a harnt's-kolt izmok
elsor#adnak! mr nem lesz eslye az letre. Gl. llegezni sem tud anlk&l.$ 3zeknl az
eseteknl ltalban a pubertskorban! amikor a #lts t(rtnik! akkor gyorsul f(l a folyamat.
;g&l elfogy az izomzat! lell a izomm+k(ds. Aegbnulnak.
=$!leti etegsgek(arthritis' artro%thia' arthr$is)
5i-lt ok szerint
41
/rimer = nem ismerj&k pontosan a ki#lt% okot! amit.l a gyullads kialakult. Bem is tudunk
ellene hatkonyan #dekezni.
0ecuner = ismerj&k a ki#lt% okot! annak hatsme'hanizmust A #dekezst meg tudjuk
szer#ezni. H% esly #an a gy%gyulsra.
$z%leti betegsgek !ormi
Arthritis
# itis$ gyullads. Az iz&leti tok! iz&leti belhrtya! syno#ia gyulladsa! gyullads 6 t&net#el.
A por'felsz-n mg p. A gyullads a lgyrszekben zajlik.
Arthro%thia
= pthia$ k%ros el#ltozs. A lgyrszek gyulladsa miatt meg#ltozik a syno#ia (sszettele!
ami tpllja a por'felsz-nt. A por' llaga meg#ltozik. >elpuhul! terhelskor sztlapul!
sztken.dik. 8z&leti rs besz+k&l! egyenetlenn #lik. Aozgatskor re'seg! ropog! fjdalmas.
A szer#ezet fokozza a syno#ia termelst iz&let megduzzad$! de a rossz min.sg+ syno#ia
nem kpes tpllni a por'ot rendesen! -gy elmarad a ja#uls.
Arthr$is
= %zis $ por'pusztuls. Az iz&leti felsz-nr.l a por' lepusztul! elt+nik. Az iz&letben 'sont fog a
'sonton Del's"szniE. Olyan! mintha kt fltglt d(rzs(lnnk egymshoz. 8z&leti rs elt+nik
fjdalom! mozgsfunk'i%k besz+k&lse! izom sor#ads! iz&leti kontrakt"ra! 'sontos
(sszen.#s = mere# iz&let. Grotzis be&ltets indik'i%ja.
=$!leti sr!lsek
6ontusio $0$ds8
0r&lhet a b.r s ott fut% erek. ;r(mleny! duzzanat! de iz&leti tok s por' nem sr&l.
Distorsio rnduls8
Az iz&let feje elt#ozik a #pb%l! de minden k&ls. seg-tsg nlk&l #issza is ker&l a helyre.
Az iz&leti tok s szalagok megny"lhatnak! de nem szakadnak.
)u:atio &icam8
Az iz&leti fej elt#ozik a #pb%l! de a tok s szalagok szakadsa miatt #isszatrni nem tud.
Iugalmasan k(t(tt! deformlt. /sak szakember tegye #issza*
?ractura intraarticulare i$!leten el!li trs8
Az iz&leti fej s a #pa perem egymshoz &t.dse miatt let(rik a #pa perem! #agy a fejb.l
egy darab.Duzzanat! deform'i%! 'repit'i% h%ropogs! re'segs$. Operlni kell! mert! ha az
iz&letben lp's. marad a gy%gyuls sorn! akkor az #s.szer+en m+k(dik s le#si a
por'felszint. Arthr%zis teljes por'pusztuls$ j(n ltre.
(li%%el-?eil s#ndr (n#aki gerinc veles$!letett etegsge)
4<
A gerin'oszlop nyaki szakaszn a 'sigolyk deformltak! k(z(tt&k (sszen(#sek lehetnek.
Byitott gerin'! ellapult por'korongok! r-id nyak. ?erin'mozgsok besz+k&ltek. A kilp.
gykk kompresszis tnetei mellett a #ll(#re is rterjedhet. 2trophis izomzat. 3lll%
lapo'ka! besz+k&lt fels. #gtagi mozgsok.
(ma tl$at' so%or-coma
(ma F8 (.$omnolens)
Aluszkony! nehezen breszthet.!
(ma G
A beteg folyamatosan alszik! fjdalomingerekkel breszthet.. Aegd(rzs(lik! #agy a
b.rt tekergetik.
(ma H
Az illet. fjdalomingerekre sem reagl! de refleFek mg ki#lthat%k nla. @rd!
'sukl%! szop%refleF! stb:$ A fog%refleF primit-# refleF! minl ke#sb #agyunk
sznl! annl er.sebb a fog%refleF. Ainl rtelmesebb az agy! annl gyengbb a
fog%refleF. @A fog%refleF tulajdonkppen egy eFtrapiramidlis g(r's llapot
(ma I
Bem breszthet.! fjdalomingerre nem reagl! refleF sin's.
-er kma (>igil kma)
Byit#a #an a szeme! k(#eti a mozgsomat! meg's-pem! elh"zza a kezt. 3gyes s
kettes fokozat k(z(tt #an #alahol. Bem kettes! mert bren #an! reagl sok mindenre! de
nem olyan! mint az egyes! amikor felbresztem s kommunikl. Ieagl ingerekre! de
teljesen felbreszteni nem lehet. A homloklebenye sr&lt! az rtelem. Az ingereket
nem tudja feldolgozni! nem tud utas-tst adni! hogy mit 'sinljon a szer#ezet.
3sly #an arra! hogy a -igil kmbl kij(nnek! ha nem is teljesen.
(o%on#a
2z agykoponya rszei
3l(l: homlok'sont os frntalis$
< oldalt: fal'sont os parietalis$
@ark%'sont! os o''ipitalis$
0zikla'sont os petrosum$
8k'sont (s sphenoidalis$
Iosta'sont os ethmoidalis$
5oponyacsont
A fejtet.! kl#ria$ 'sontjai lapos 'sontok. ;an kt krgi rsze! k(zte szi#a'sos llomny.
A szi#a'sos llomny rugalmassgot ad a koponynak. 2a egy koponyt leejtek! #isszapattan.
Iugalmasabb a gumilabdnl. 2a elt(rik a koponya'sont. K(t.sz(#etesen r(gz&l a t(rs
helyn! de 'sontosan soha nem p&l t. A r(ntgen alapjn nem lehet megmondani! a t(rs
friss! #agy nhny #es. A darabos! kompresszi%s agyllomnyba nyom%d%$ koponyat(rs
utn ki kell szedni a koponyszilnkokat! s #alamilyen idegen anyaggal platina! arany!
m+anyag$ p%tolni kell a 'sontot! mert sosem gy%gyul be.

47
& koponyacsont *sszek*ttetsei
8yermekkorban 6a 'sontmagok k(z(tt k(t.sz(#etes! rugalmas k#ta&sok helyezkednek el.
0z&letskor egymsra 's"szik! fejl.dskor k(#etik az agy n(#ekedst. 2omlok'sont s
fal'sontok k(z(tt nagyk#ta&s% fal'sontok s tark%'sont k(z(tt a kisk#ta&s. A kuta'sok
ks.bbiekben (sze'sontosodnak = ben. a fej&nk lgya. Kialakul a koponya #arrat s#t!ra).
Kiskuta's helyn lambda #arrat! nagykuta's helyn a koronria #arrat.
7zikla&sont pikkelye s a fal&sontok kztt ktsz-etes ragaszt -an.
.$iklacsont
2 7zikla&sont "os petros#m) magba foglalja a flnket.
2 szikla&sont rszei
Pikkely = a fal'sonttal ferde s-k" rostos1por'os (sszek(ttetse #an. ennek
gyerekkorban #an jelent.sge. A fejtet.n a kuta's (sszenyomhat%! itt lent meg a
szikla'sont a fal'sonton tud egy ki'sit ferde s-kban elmozdulni. $
3se&sny!l-ny "pro&essz#s mastoide#s) a dob&reg k&ls. fala
Piramis alak" 'sont helyezkedik el befel. 9els.f&l! -#jratok helyezkednek el.
Pro&ess#s styloide#s kis ny"l#ny htul 4 innen indul a fejbi''ent. izom.
A k&ls. hall%jrat por'os. Aikor a k&ls. hall%jrat elri a szikla'sontot! abban #an egy lyuk! a
'sontos hall%jrat. K(zps.! dob&regi hatrn helyezkedik el a dobhrtya.
Onnan befel a k(zpf&l rszben #an a dobreg! benne a hall&sonto&skk.
2 hall&sonto&skk mkdse: A dobhrtya fel#eszi a hang rezgst! az rezegtet egy
Dkalap'sotE! a kalap's #er egy &ll.t! az &ll. rezgst egy kengyel to#bb-tja a bels.f&lbe.
A dob&regb.l por'os 's. indul a garatba. A flkrt. 2a sokat f"jom az orromat! a
garat#ladk feljut a dob&regbe = s ksz a gennyes k(zpf&lgyullads
2 belsfl a piramis alak! &sontban helyezkedik el. A piramis alak" 'sontban #an a 'siga.
Ahogy a 'siga tekeredik! egyre kisebb! sz+kebb a jrata. Ahogy #konyodik a piramis 'sontja!
"gy #konyodik a &sigahz is. A mly hangok ala'sony rezgsszm"ak! de nagy kitrs+ek.
3zrt a mly hangokat a &siga szles rsz-el hallj#k.
A magas hang magas rezgsszm! kis kitrs! a magas hangokat a &siga &s!&snl hallj#k.
2 flnkben &sak rezgs -an. Iezeg a dobhrtya! a hall%'sonto'skk! a bels.f&lben a 'siga!
de a hangokat az agy hts% o''ipitlis ter&letn le#. rzkel. mez.kkel halljuk.
2 piramis talapzatn a hrom krkrs )-jrat az egyens!lyszer-nk. A tr hrom
irnyban helyezkednek el az -#ek! amelyekben folyadk! s apr% mszgoly%'skk! s a
falaikban pi'i rz.sz.r(k #annak. Ahogyan mozgatom a fejemet! a mszgoly%'skk a tr
hrom irnyba! ide1oda elkezdenek g(rd&lni! elkezdik ingerelni a kis sz.r(ket. 3bb.l fogom
tudni! hogy ppen milyen testhelyzetben #agyok.
2a nagyon gyorsan rezgetem a goly%'skkat s a sz.r(ket! akkor az egyens"ly rtkel.
agyter&let 1 ami szintn az rzkel. lebenyben az o''ipitlisan #an = megbolondul! s
mozgskoordin'i%s za#araim lesznek! hnyingerrel! hnyssal! szemmozgs eltrssel.
44
2kcsont (os s%henoidale)
3gy kiterjesztett szrny" sasra emlkeztet. A sas szrnyai a halntkrkot alkotja az ik&sont
alkotja a k(zps. koponyarkot! tallkozik a szikla'sonttal! s az ar''sonttal. A sas
DbegybenE #an egy #ns (b(l ebben gy+lik (ssze a #ns #r egy rsze! aztn onnan folyik
el a #nkon kereszt&l a sz-#be.
Orr'sontt(rskor a be#rzs rterjedhet az ik&sont "k&sont) #ns (blre! az beal#ad! s az
illet. 151<< %ra alatt meghal. Bem tudunk seg-teni.
<rr&sonttrsekkel mindig or-oshoz kell menni% az or-os sem t#d seg)teni% de ha nem
kldm el% enym a felelssg.
Arc csont (ma:illa)
Az ar'r''sontban #an az ar'&reg.sinus maFillris$. Kiegyenl-t. &reg a lg"tban. ?yakan
jutnak be k%rokoz%k! ar'&reg gyulladst okoznak. 3l.tte a jrom-# biztos-tja a kt rg%izom
trbeli elhelyezkedst. Az ar' 'sont ny"l#nyai a fogny"l#ny s a kemny szjpadny"l#ny!
ami az eke'sonttal #omer$ alkotja a szj&reg fels. boltozatt.
Az eke&sont #omer$ f&gg.leges lemeze alkotja az orrs(#nyt. 3nnek a tetejn hztet.
szer+en #an a < db orr'sont. @(#ben! a szem bels. sz(gletben pi'i bab alak" k(nny'sont os
la'rimale$. A bels. szemzugot egy 'satorna k(ti (ssze az orr&reggel naso la'rimalis$. 3z az
orr1k(nnyjrat. ha nem lenne ez a #ezetk! lland%an folyna a k(nny az ar'unkon. 2a s-runk
s sok k(nnyet termel&nk! akkor folyik a szem&nkb.l s az orrunkb%l is.
Bostacsont (os ethmoidale)
Az orr'sont ahogy befedi az orrjratokat s a garatot! ott helyezkedik el a rosta'sont.
Gap-r#kony! f&gg.leges lemezekb.l ll! ezeken helyezkedik el a szagl%hm.
3llka%ocscsont (mandiula)
;an kt szra! egy teste s 's"'sa. A szr s test tallkozsnl a sz(glet.
A szron kt ny"l#ny #an. Az egyik -z&leti ny"l#ny por' #an rajta$. @ojs iz&lettel.
A msik el.refel nz a jrom-# al! ez izomny"l#ny. ide tapad a temporlis rg%izom.
A maFilla als% felsz-nn kialakult egy pi'i kis mlyeds! ebbe illik bele a mandibula ll'sont$
-z&leti ny"l#nya. @allhat% ott egy rostos kis len'se alak" por'korong.
A mandibuln is #an fogny"l#ny. >og-#! #agy fogmeder. A fogmeder alatt fut a trigemin#s
ideg harmadik! als% ga. Az ar' s a fog rz. idege.
5oponyarok trsek
A t(rseken kereszt&l a fert.zs be tud menni az agyba.
+ls koponyarok trs "homloklebeny)
Gpaszem haematoma!
Orrb%l #r #agy liJuor agy#-z$ folyik
46
5zps koponyarok trs"ik&sont% szikla&sont)
>&lb.l folyik #r #agy liJuor!
2a az ar' floldalas!bnult a szikla'sont piramisa sr&lt = n. fa'ilis sr&ls.
2allsproblma egyens"lyza#ar. >lk(r(s -#jrat sr&ls
$ts koponyarok trs "kisagy% ny!lt-el% agytrzs)
A szjban a garat hts% faln #r(mleny ltszik!
A Dharango'skaE k(zpen eldeforml%dik
;r(mleny a nyakon htul! o''ipitlisan #agy a szj&regben! 2a nagyon nagy a
#r(mleny besz+k-ti a garatot! intubls a llegztetshez$
)g#rs$ reumati$musok
0eber(en syn(r (=$ iz%let)-
/oushar( syn(r#ma ($ iz%let)
@ulajdonkppen -nh&#elygyullads s iz&leti tok gyullads. ,ehet t"ler.ltetst.l! reums oka
is lehet. A syno#iatermels megn.. A felgy&lemlett syno#ia fjdalmas 'som%knt tapinthat%.
9eduzzad! meleg! fj! funk'i%kiess Aeg#an a gyullads (sszes t&nete.
A 2eberden szindr%mnl a syno#ilis folyadk meg#ltozsa! felszaporodsa a lnyeg. Az
-nh&#ely tenyri szjadknl megjelenik egy fjdalmas 'som%. 3zek a $eberden 'som%k az
ujjakon! tenyren szoktak el.j(nni.. A folyadkot nem lehet (sszenyomni! fesz-ti a k(rnyez.
lgy rszeket. ;isszanyomni! sztmassz-rozni nem tudom. 2a betokosodik s kr%nikus lesz!
m+ttileg kell elt#ol-tani. 2a jegelem! terhels nlk&l mozgatom! megmassz-rozom!
beind-tok egy olyan #rkeringst! ami ezt a plusz syno#ilis folyadkot elmossa.
, (oliarthritis ,hronica rogressiva)
A kz ujjainak sok-z&leti gyulladsa poli X sok! arthritis X -z&leti gyullads$
Bem tudjuk az okt. A puberts befejez.dse utn brmikor el.j(het. Sltalban a
mutat%ujjakon kezd.dik! s "gy megy to#bb! hogy utna k(zps.! gy+r+s s kisujj! leg#g&l
a h&#elykujj. A kis-z&leteken alakul ki.
A G/G n.knl ktszer gyakoribb. Az letkor s a betegsg lefolysnak gyorsasga is teljesen
#ltoz%. Hellegzetes a G/G1s tarts. Az ujjak ulnrisan kezdenek de#il%dni! elferd&lni.
K%dolt anyag'sere betegsg! amelyben el.sz(r is az -z&letek syno#ilis rendszere elkezd
megdagadni! utna elpusztulni. 0teril gyullads! nin's m(g(tte k%rokoz%. Aztn a szalagok!
amelyek az -z&letet tartjk! elkezdenek degenerl%dni. A #gn az ujjper'ek! majd a
kzt.'sontok AG -z&leti feje zs-rosan elfajul. A torzulsok miatt a kz munkakptelenn
#lik. A kul'sot sem tudja elford-tani a zrban. A tenyr el#eszti a munkafelsz-nt s a
terhel.kpessgt.
mert fj!
mert el #an deforml%d#a
s mert a 'sontok puh#! kplkenny #lnak
?y%gy-tsa: az AG! G8G! D8G iz&leteket szilikon protzissel korrigljk.
)edderhose s#ndroma (kam%tal%)
@alpi k(t.sz(#etes lap = aponeur%zis betegsge.
,e-rst lsd a Dupuytren syndr%mnl s a kalap'sujjnl digiti malleus$
4L
)i%oma 6o%emann hernia (6o%emann srv)
+z a sr- nem sr-D A zs-rdaganat nyomja a gerin'b.l kilp. ideggy(k(ket s olyan
t&neteket okoz! mintha gerin' sr#e lenne. Gedig ezt a gerin'en k-#&l elhelyezked. daganat
okozza. H%indulat" zs-rdaganat. ,ehet egyetlen! nagyon nagyra n(#. zs-rsejt is.
0zlein j%l k(r&lhatrolt! lass" n(#ekedst mutat%! szomszdos sejthatrokat nem bnt%!
ttteleket nem okoz% llomnyn(#ekeds. 2atalmasra! akr 1o = 17 kg1ra is meg tud n.ni.
)ittle-kr (26,) in&antilis cereralis %aresis
A ,ittle1k%r azoknak a mozgs1 s szellemi kpessgbeli za#arok gy+jt.ne#e! amelyek a
magzati letben #agy a sz&lets k(zben elszen#edett agykrosodsokra #ezethet.k #issza. Az
agysr&ls oka lehet az anyai szer#ezetb.l a magzatra tterjedt mhen bel&li fert.zs #agy a
sz&l.utakban az agyat rt oFignhiny! fog%s m+tt! esetleg ms! a sz&ls sorn ltrej(tt
agyron'sols stb. Az ilyen gyermek #agy egyltaln nem tanul meg jrni! #agy 'sak igen
fur'sn s korltozott mrtkben. ;gtagjai rendszerint g(r's(sen (sszeh"z%dnak!
nemegyszer akaratlan mozgsai is #annak. 0zellemi kpessgei szles hatrok k(z(tt
ingadozhatnak: lehet teljesen p! de lehet idi%ta is.
A ,ittle1k%ros gyermekek mozgsterpiai intzetben gy%gypedag%giai oktatssal gyakran
olyan mozgskszsget s szellemi fejl.dst rhetnek el! hogy (nll% letet kpesek folytatni.
2a a gyermek mr jrni s beszlni megtanult! llapota nem romlik
@adelung de&ormits (csukli$!leti a4onet lls- trs
utn)
2z ors&sont "rdi#sz) tip#sos trsekor j(het ltre. Az ors%'sont ott t(rik! ahol fiatal
korban a hosszirny" n(#ekedst biztos-t% por' epiphisis por'$ helyezkedett el. Az elt(rt
'sont htrafel billen! megr(#id&l. A sing'sont ulna$ puska's. szer+en el.re fel mered. A
kz s az ujjak radilisan le's"sznak a sing'sontr%l. [gy helyezkedik el! mint a puska's.re
t+z(tt szurony bajonet lls$. Askppen Aadelung deformitsnak is ne#ezz&k.
@4chirrosis
Ainden olyan tel1ital! amit elfogyasztunk a belekb.l! gyomorb%l felsz-#%dik a ;ena Gorte1ba
ker&l! onnan a mjba" Stfolyik a hatsz(glet+ k(t.sz(#etes s(#nyeken! amelyek a mjsejteket
tartalmazzk. 8tt! a #r megtiszt-t#a a mreganyagokt%l a test #nn kereszt&l #isszajut a
sz-#be.
A mj gyulladsa! gyullads 6 t&net#el$ (dm#al! a mj megnagyobbods#al jr. Olyan
fok" lehet! hogy elrheti a k(ld(k #onalt. A ki#lt% okt%l f&gg.en mjsejtek pusztulsa is
bek(#etkezik .2a a mjsejt elpusztul! nagyon nehezen regenerl%dik fl1egy # is lehet$.
Bagyfok" mjsejt pusztulskor a regener'i% mellett hegsz(#et alakul ki. Ahogy a hegsz(#et
zsugorodni kezd! elzrjk a mjon kereszt&lfoly% #r "tjt. 3ldug-tjk a #r "tjt. Amikor
elrik a kritikus mennyisget! mjsejtek O5P! elpusztul! #agy tjrhatatlann #lik$! kialakul
a mjelgtelensg. 3kkora a mj llaga meg#ltozik! kemny! r&'sk(s! l%sz.rprna szer+ lesz.
A felsz-#ott tpanyagok! s a portlis #r nem jut t rajta a #ns keringsbe! a hasban pang!.
3z az as&ites "has-)zkr) A beteg hiba iszik! eszik az elfogyasztott tpllk nem jut be a
testkeringsbe. Qr(kk szomjas! hes. Agis kiszrad! leso#nyodik! nagy p%khasa lesz.
4O
Ai#el a mj le #an zr#a! 'sak a #nkon kereszt&l! inf"zi%#al tudok brmit is be#inni a
szer#ezetbe. /sak #nsan lehet tpllni. A mjon nem tud a #r tsz+r.dni! -gy nem lesz
mregtelen-ts sem. =jkmrl beszl&nk.
$a eltmdik a mj keringse% a szer-ezetben C helyen -an tehermentes)t szelep
"anasztomzis 4 sszekap&sols)% ahol a :ena Porte rendszere tallkozik a szer-ezet
-ns "-na &a-a) rendszer-el.
ahol a nyel.'s. a gyomorba 'satlakozik 'ardia$. A tallkozsnl kitgulnak a #nk.
Byel.'s.#riF alakul ki. 3zeknl fordul el. leggyakrabban a #narapeds! el#rzs.
k(ld(k k(r&li #nk. Aed"zafej 'aput meduse$
aranyr
A beteg ltalban abba hal bele! hogy a hrom szelep #alamelyikben megreped a #na! s
el#rzik. A #rzs nem lehet elll-tani! mi#el a beteg mj nem termel fibrint! nin's #ral#ads.
;rtranszf"zi%s #r szintn nem alszik meg! mert #ral#ads gtl%kkal #an kezel#e.
@ar&an s#ndroma (%kemer) (H#%erchondro%thia)
?enetikai betegsg. A n(#ekedsi por' epyphisis por'$ k%rosan burjnzik. A #gtagok! s az
ujjak eFtrm m%don! p%klb szer+en megny"lnak. Aagas! so#ny gyerekek. ?yakran
gerin'ferd&ls! mellkas deformits ty"kmell! horpadt mellkas$ is jelentkezik.
@eningitis (ag#hrt#a g#ullads)' ence%halitis (ag#llomn#
g#ullads)
;-rusos agyhrtyagyullads #-rusos meningitis$
Kullan's ltal terjesztett ;ime4kr
Gatknyok ltal terjesztett ;eptospirosis
Aadarak ltal terjesztett Psitta&osis papagjk%r$
A #-rusos agyhrtyagyullads emberr.l emberre nem fert.z.! 'sak az llatok "tjn
fert.z.d&nk. A /e'elgy 's-pse okozta lomk%r tulajdonkppen szintn egy #-rusos
agyhrtyagyullads.
Aagyarorszgon a Kullan's en'efalitis a leggyakoribb.
1a az agyhrtyagyullas rter-e az agyllomnyra, encefalitisnek 2agy!el&gyullas"
ne!ezem.
2a mindkett. rintett! meningoen&efalitisrl beszl&nk. Az agy#-zb.l meg lehet llap-tani!
hogy #-rusos #agy bakterilis. 2a a ,iJuor za#aros! akkor bakterilis. 2a nem #agyok biztos!
laborba k&ld(m.
@eniscus sr!lsek (g#DrD%orc)
A trdiz&letben a fem"r s a tibia 'ondylusai k(z(tt helyezkednek el. K(zepe fel lejt.!
tlszer+ por'os kplet! melynek lyukas a k(zepe! hogy tudjon a syno#ia az iz&letben ramlani.
[gy m+k(dik! mint egy k(zpontos-t% gy+r+. 2a a trd rndul! fi'amodik a femur 'ondylus
szle leszak-thatja a menis'us bels. szlt! #agy sztszak-thatja a por'ot. +z a trd
por&srlse. ,eszakad! mint a kosrf&l! #agy teljesen tszakad. A sr&lt menis'us
besodr%dik a 'ondylusok k(z s megakadlyozza az iz&let mozgst = elakadsi t&net.
Olyan! mintha az "thenger el tglt tennnk. 2a ki'si a leszakadt darab! sztgy"rjuk menet
k(zben. 2a nagy! a menis'us leszakadt darabja! az egszet el kell t#ol-tani. A nagy
leszakadt darab ugyanis elakadsi t&netet produkl.$ A menis'us sr&lst sem #arrni! sem
ragasztani nem lehet! mert nem gy%gyul (ssze. 3gyetlen megolds a sr&lt por' elt#ol-tsa.
4N
2a elt-ol)tom a menis&#st! a mozgs nem lesz k(zpontos-tott! hanem! mint a mozsrt(r.!
stl a femur 'ondilus a tibia tnyrjn. Qsszez"z mindent. 3gy id. utn az -z&leti por'ot
sztgy"rja! elkoptatja. 61L # m"l#a trdprotzis.
@o$gs$avarok (r$"-sensoros' mo$gat-motoros)
rzk*ri -sensoros (egyens1ly- propriocept6v zavarok)
2mennyiben a perifris rz idegek% gerin&-eli felszll plyk% flkrs )-jratok
"egyens!ly szer-e a bels flben)% o&&ipitlis lebeny az agyban srl% zsibbads!
rzskiess! rzketlensg lp fel. 9ehunyt szemmel nem tudjuk hol #annak a #gtagok.
3nlk&l koordinlni sem tudjuk! 'sak "gy! hogy a ltsunkkal fel&gyelj&k! de )gy sem
rezzk az izmok tn#st. Aozgsunk bizonytalan lesz.
.ozgat#k*ri < motoros (pyramis s e>trapyrami(lis zavarok)
A parietlis lebenyb.l indul ki a pyramis sejtekbl a pyramis plya. 2karatlagos! primit-#!
dur#a mozgsra kpes. Az agyt(rzsben a k(teg tmegy az ellenkez. oldalra keresztezdik).
Mgy! ha az agy jobb oldalon srl a bal oldali testfl bn#l le. A pyramis plya pusztulsa
bnulssal jr.
A kisagy P#rkinje sejtjeibl indul ki az e'trapyramidlis plya. A Gurkinje sejtek sok
idegny"l#nnyal rendelkeznek. 0zlesk(r+ kommunik'i% r#n igen pontos! finom mozgs
irny-tsra kpes. 3zek a rostok kap'sol%dnak a pyramis plyhoz! -gy az akaratlagos! dur#a
mozgst finom-tjk! pontos-tjk. 2mikor megszletnk ez a plya mg nem mkdik.
A hadonsz% 'se'sem. megtanul hasra fordulni! fel&lni! jrni! futni. =egtan#l#nk beszlni%
aut%t #ezetni! -rni. Amit nem tanulunk meg 1 nem -rjuk be az eFtrapyramidlis
'omputer&nkbe 1 azt nem is tudjuk meg'sinlni. tan#ls% gyakorls). Az eFtrapyramidlis
plya pusztuls#al a pyramis plya egyedl marad% 'sak dur#a remeg. mozgsra lesz&nk
kpesek. Garkinson syndr%ma a ne#e.
Caevus %igment$us-&estkes an#a4eg#
0z&letskor mr megl#.! de kialakulhat feln.tt korban is. ,ehet sima! lapszerinti! de lehet a
b.rb.l el.emelked.! sz.rszlkin(#ssel is. Iettent. #eszlyes*** Bapfny! kmiai rtalmak!
fizikai behats pl. masszzs $ hatsra DmegmozdulE! n(#ekedsnek indul. Bagyon gyorsan
tttet ad mjba! t&d.be! nyirok'som%kba. >l #en bel&l hallos lehet. 9.rgy%gyszhoz
k&ldeni. Aajd eld(nti! hogy mi legyen a teend..
5rt$isek s %rot$isek
A$ ort$isek mindig k-#&l helyezkednek el a testen! #agy k(z#etlen&l a test k(zelben. A
gy%gyulst a testrsz tehermentes-ts#el seg-thetik pl. t(rsek! -z&leti sr&lsek$. 2a az
llapot nem gy%gy-that%! tmogatjk az rintett testrszt! megel.zhetik #agy lass-thatjk a
to#bbi krosodst.
A %rot$isek a szer#ezeten bel&l p%tolnak szer#eket. Az esetek nagy rszben elltjk a
szer# feladatait fog! -z&letprotzis! szemlen'se$. A lnyeg! hogy olyan anyagb%l ksz&ljenek!
amelyet a szer#ezet elfogad. Gl. szilikonok! fogp%tlsnl spe'ilis (t#(zet.
A m+#gtagok tmenet az ortzis s a protzis k(z(tt! de inkbb ortzisnek ne#ezhetnnk
.ket! mert a szer#ezeten k-#&l helyezkednek el.
4U
,anniculosis ($s+r s kt"s$vet g#ulladsa hegesedssel)
A k(t.sz(#et s a zs-rsz(#et fjdalmas gyulladsa. Byirokpangs (dma! fesz&ls fjdalom.
Baran'shj szer+ t&netek mellett hegesedssel jrul% formja. pannusXhegeseds$
,arkinson-kr
Az agy parietlis ter&letn fali lebeny$ tallhat% az akaratlagos mozgat%k(zpont. 8nnen indul
a piramis plya! amely az akaratlagos! dur#a mozgsrt felel.s. A piramis sejtnek ke#s
kommunik'i%s ny"l#nya #an! ezrt ke#s inform'i%b%l hoz gyors d(ntst. Askpp
hossz" plynak h-#jk! mert a parietlis lebenytl egsz a kis#jj t-ol)t izmig digiti
minimi$ rhet a hossza.
A piramis plya! mi#el 'sak dur#a mde akaratlagos mozgst tud! #agy k(zel-t 1 #agy t#ol-t.
;agy fesz-t = #agy hajl-t.
A piramis plya keresztez.dik az agyban 2a jobb oldalon sr&l! baloldali lesz a bnuls. A
bnuls foka att%l f&gg! mekkora ter&letet rint a sr&ls.
8tt talljuk mg a halntki! a tanulst el.seg-t. lebenyt is.$
2 kisagyban tallhat%ak a #egetat-# funk'i%t ellt% sz&rkemag#ak s a finom
extrapiramidlis$ mozgsrt felel.s Gurkinje sejtek.
A kisagy k(rte alak" P#rkinje sejtjei 's"'saikon tallhat% sok ny"l#nynak k(sz(nhet.en
amelyeknek minden egyes szla kommunik'i%s ny"l#ny a k(rnyezethez$! rengeteg
kontaktust kpesek ltes-teni! hozzkap'sol%dnak a piramis sejtekhez! s a piramisplya dur#a
mozgst finom-tjk. 0ok inform'i%b%l finom! pontos d(ntseket tudnak hozni ezrt
alkalmasak a finom mozgsra% ellenttben a piramis sejttel% amelynek ke#s kommunik'i%s
ny"l#nya #an! ezrt 'sak a d#r-a mozgsra alkalmas!
$a az e'trapiramidlis plya p#szt#l% megmarad az akaratlagos mozgs! finom-ts nlk&l.
A piramisplya hajl-t1ny"jt. A betegen azt ltom! hogy remeg. 2a el akar indulni! toporog!
mert nem tudja! hogy ny"jt #agy hajl-t. 0ztesett a finomszablyozs! nin's
mozgskoordin'i%.
A t&netek att%l f&ggenek! az agynak mennyi ter&lete pusztult s hol! s mennyit tud t#enni a
t(bbi rsz. 3zt ne#ezz&k Garkinson k%rnak
,athologia' ,atogene$is
K%ros llapot! k%rbon'tan. 9etegsgeket el.idz. tnyez.k! betegsg lefolysa.
,eriarthritis humerosca%ulris (,H.)
Mnh&#elygyulladssal kezd.dik! rterjed a #ll-z&leti tokra! a rottorizmok inra! -nh&#elyre.
A betegsg eredeti ki#lt.a a bicepsz hossz) fe.nek g!ulladsa.
Komplett terpit ignyel. Aassz-rozom! gy%gytorna! kimozgatom! f&rd.! fjdalom'sillap-t%.
,erthes kr(osteochondritis 4uvenilis &em)
1L11N #es korban jelentkezik. ,nyoknl gyakoribb. /s-p.fjdalommal kezd.dik! a r(ntgen
a 'ombfejben foltos fejritkulst mutat ki. 3zt az -z&leti tokban fut% erek ismeretlen eredet+
elzr%dsa okozza. Bin's m(g(tte mindig 's-p.fi'am.
3gy ideig massz-rozs! ha mr nin's ms megolds = protzis! de ki kell irtani az -z&leti tokot!
mert hegesedik! meszesedik.
65
3l.sz(r ltalban a #pt nem bntjk! fl protzist raknak be! amikor a #pa elkopik! totl
protzisre 'serlik.
,es ,lanus ()0dtal%)
A hosszanti lbboltozat s&llyeds mindig a belboka s&llyeds#el jr egy&tt. Bem 'sak
les&llyed! a lb mg -alg#s "kifel a kislb#jj fel) irnyba kitekeredik! rot'i%s eltrs. A
tengelyek meg#ltoznak! #algus irnyba di'lokl%dnak. 3zltal a nagylbujj is eltekeredik az
egyenesb.l #algus irnyba.
A l"dtalp sz(#.dmnye gerin'ig terjed. 2a helyrehozom a tengelyt! a nagylbujj is helyrell!
s nem alakul ki a 2alluF ;algus.
2 lbboltot tart izmok: az el&ls. s-p'sont izom m. tibilis anterior$ az k'sontra. A kt
szrkapo's izom m. peroneus bre#is$ r(#id szra a k(b'sontra. A hossz" szra m.peroneus
longus$ a sajka'sontra tapad#a emelik a lbboltozatot% piplnak a lbbal. 7arokra t#d#nk
lpni.
,neumothora: lgmell ,7J8 ( ,lus$ a H7J' .7J)
Kt esetben ker&lhet a fali s a t&d. mellhrtya k(z le#eg.:
3ls. esetben thatol% sr&ls1t&d. lgh%lyag kilyukads$! -gy megsz+nik a folyadk
adhzi%s ereje. A t&d.t a rugalmas rostjai (kl(mnyire h"zzk (ssze. Bin's lgzs. A
kt pleura lemez k(z 's(#et #ezet&nk be s kisz-#juk a le#eg.t. A t&d. a #kuum
hatsra "jra kitgul! a kialkul% adhzi% "jra biztos-tja a lgzst.
2irtelen &tsnl! aut%baleset! f(ldomls! kidurranhatnak a t&d.h%lyagok. 2a egy lufit
(sszenyomok! kidurran.$
,7J - ,neumo 7hora:. 4 ;gmell. 2a le#eg. jut be. Gneumo X le#eg.!
@horaF X mellkas$
H7J Hemo 7hora: = ha #r jut be! nem le#eg. 2emo X #r$
.7J .erothora: 1 Aellhrtyagyullads pleuritis$ a mellhrtya t"l sok sa#%t termel!
t"l sok folyadk lesz a kt hrtya k(z(tt. 0eroma! gyulladsos izzadmny! genny #an
benne.$
,ehet daganat is a mellhrtya k(z(tt. @&nete: lgszomj! fullad. ,e#eg. #an a
mellkasban! de a t&d. nem tudja fel#enni! mert (sszeesett. 2a (sszeesett a t&d.! nma
a mellkas! nem hallom! hogy ramlik a le#eg.. A G@W kialakulhat hirtelen! ha nagy a
lyuk #an a mellhrtyn! de ki'si sr&lsnl akr napokat is ignybe #ehet a kialakulsa.
Ainden olyan gyan"nl! ahol hirtelen fjdalom! hirtelen lgszomja #an az illet.nek!
abszol"t m%don k%rhzi elltsra szorul
,rimer s secunder etegsgek1
Primer: nem ismerj&k pontosan a betegsg eredett. /sak a t&netek alapjn hatrozzuk meg.
Sltalban autoimmun anyag'sere betegsgek. 0'lerosis multipleF! rheums arthritisek! izom
distrophik.
7e&#nder: itt #alamilyen ismert eredet+ betegsg k(#etkezmnyei okozzk az el#ltozst
pl.rheums lz okozta szi#billenty+ elfajuls! 'sigolya el's"szst k(#et. gy(ki fjdalmak.
,rimer &irom#algia (m#ogel$is)
Ejdalmas &somk a trapziusban! a lapo'katjkon! a lapo'ka k(zel-t. izmokban! lumblis
ter&leten! farizmokban. Gsy'ho1somati'us betegsg. Oka (sszetett:
fiziklis terhels
61
egyb betegsgek
pszi's kond-'i% Dunom a bannt! #gyom egy kis betegllomnyraE$
Sltalban a lapo'ka s a gerin' k(z(tt. A trapznl lapo'ka k(zel-t.knl az izmokban
fjdalmas &somk keletkeznek! "myogelzis$ a k(rnyez. izomzat spasmus#al.
5omple' mdon kell kezelni. Aassz-rozom! f&rdetem! tornztatom! pszi'hiterhez k&ld(m!
714 h%nap alatt meggy%gyul! s megesik! ahogy #isszamegy dolgozni! < ht m"l#a #isszaesik.
,umbois'hialgiaknt #agy a gerin'sr# t&netei#el is jelentkezhet! ha 'som%kat tapintok!
primr fibromyalgia! ha nin's 'som%! gerin'sr#.
2z izomspazm#st mindig kezelni kell% mert az izom elsor-ad.
,rogress$+v s$veti elvlto$sok
Olyan folyamatok! amikor a betegsg terjedst nem tudjuk megll-tani pl. rosszindulat"
daganatok! s'lerosis multipleF$.
,soriasis %ikkel#smr
A hm fiatal n(#ek#. sejtjei a normlisnl gyorsabban n(#ekednek. A hm el(reged. sejtjeit
a felsz-n fel nyomjk. Gikkelyszer+ hmle#ls! r%zsasz-n ud#arral. A fokozott kerings
miatt #iszket. rzs.
Az iz&letek felett k(ny(k! trd$ a fokozott kerings miatt msodlagos gyulladsos jelek az
iz&leti tokra is rterjedhet 1 2rthritis Psoriatika
,#ramis %l#a (akaratlagos' durva mo$gs)
Az agy parietlis ter&letn! a fali lebenyben tallhat% az akaratlagos mozgat%k(zpont. 8nnen
indul a pyramis plya! amely az akaratlagos! dur#a mozgsrt felel.s. A pyramis alak!
sejtnek ke#s kommunik'i%s ny"l#nya #an! ezrt ke#s inform'i%b%l hoz gyors d(ntst.
Askpp hossz" plynak h-#jk! mert a parietlis lebenyt.l egszen a lbujjakig lefut.
A piramis plya! mi#el 'sak dur#a mde akaratlagos mozgst tud! k(zel-t 1 t#ol-t. ;agy
fesz-t = hajl-t. Keresztez.dik az agyban. Hobb oldali agy#rzs! baloldali -gtagbn#lssal
jr. A bnuls foka att%l f&gg! mekkora ter&letet rint a sr&ls.
2a a piramisplyhoz hozzrendel.dik az eFtrapiramidlis! akkor lesz a mozgs finom-tott.
Az akaratlagos rszen lesz egy Dszm-t%gp #ezreltE finom-ts.
$a az e'trapiramidlis plya p#szt#l% megmarad az akaratlagos dur#a mozgs! de finom-ts
nlk&l. A pyramis plya akaratlagos mozgsa dur#a remegs. 3z a Parkinson kr% #agy
Garkinson szindr%ma
Ba#naud kr' Ba#naud s$indrma
A fehrjk a szer#ezetben normlisan 4414L foknl 'sap%dik ki
2 @ayna#d kr lnyege% hogy a szer-ezetnkn bell genetikai okra -issza-ezetheten
elkezdnk kros fehrjket gyrtani. 3zek a k%ros fehrjk mr minimlis hideg hatsra is
ki'sap%dnak. >elmeleg-t#e a ki'sap%d% fehrjk 'sak kis mrtkben alakulnak #issza. ,assan
kialakul% artris elgtelensghez #ezetnek. aglutin'i% X ki'sap%d% fehrje$
3lzrjk a kapillrisokat a #gtagokon! s romlik a #rkerings. 3z t(bbfle t&netet
produklhat. ;agy fehr! #agy rpaszer+en #(r(s lesz. Aegduzzad. Tsibbadnak a beteg ujjai.
2a elzrom a keringst! az idegrendszer sem kap tpanyagokatt! elkezd az rz. k(r sztesni.
A mozgsfunk'i%k 'sak ks.bb krosodnak! megmaradnak! de az rzkels t(nkremegy.
6<
Az esetek egy rszben ha a #gtagot felmeleg-tem #agy leh+t(m! rendbej(n! azonban nhny
alkalom utn annyira krosodik a #gtag! hogy amput'i%ra lesz sz&ksg.
Begress$+v s$veti elvlto$sok
Olyan folyamatok! amikor a betegsg terjedst meg tudjuk ll-tani! s.t ja#ulst tudunk elrni.
Gl. 'ontra'tura kimozgatsa! izomsor#ads ja#-tsa.$
Beums l$ (&eris rheumatica)
?ennykelt. k%rokoz%k a #rbe jut#a #rmrgezst szepszist$ okoznak. @&nete a magas!
f+rszel. lzmenet. reggel lztalan! estre 4o fok/ f(l(tti lza #an$! ami (sszef&gg a
k%rokoz% szaporodsi 'iklus#al. A gennykelt.k megtelep&lnek a sa#%s hrtykon s
elpuszt-tjk azt. 0z-#ben a sz-#burok gyulladsa! sz-#belhrtya sz-#billenty+k felsz-nnek$
pusztulsa. A sz-#billenty+ elpusztul! hegesedik! majd zsugorodik. Kialakul a billenty+
elgtelensg. Az iz&leti tok belhrtyja s a syno#ia is pusztul. K(#etkezmnyes
por'pusztuls! arthr%zis. A betegsg az iz&leteket megnyalja a sz-#et megharapja.
Bheumatoid arthritis (BA)
?yakran sz&lets&nkkor mr belnk k%dolt betegsg. Anyag'sere za#arok.
5ros fehrjk termeldnek az izletekben "syno-iban). 3zek a reumatoid faktorok!
laborban kimutathat%k. 8lyenkor nem kell se fert.zs! se trauma. 2ormonlis okok seg-thetik a
t&netek kialakulst. Okt pontosan nem ismerj&k! ezrt primer betegsgnek ne#ezz&k.
>ert.zses esetekben a k%rokoz% az els.dleges! az iz&leti pusztuls msodlagos. 0zekunder
arthr%zis. A reumatoid -z&leti betegsgek oka mindig #alamilyen anyag'sere betegsg! soha
nem fert.zs. Aeg#ltozik a syno#ia (sszettele! ami iz&leti por' pusztulshoz #ezet.
Bi$ik &aktorok
/ugrz energia
o napfny C; sugarai!
o atomrobbantsok utni gamma sugarak!
o kozmikus ke#ert sugrzsok.
0izikai behatsok1sebes&ls! hosszan tart% d(rzs(ls!
1miai hatsok:
o mar% anyagok sa#ak! l"gok$!
o allergit okoz% anyagok.
2enetikai mutcit ltrehoz an!agok
o nikotin!
o alkohol!
o ktrnyszrmazkok!
o n(#nyi mrgek.
/zer#ezetet g!eng&t' krlmn!ek:
o stressz!
o fert.z. megbetegedsek!
o helytelen letm%d.
67
.calenus s#ndroma 6 alag"tszindr%ma egy fajtja$
Oka a s&alen#s sz+k&lete! amely a s'alenus izmok rendellenes eredse! tapadsa #agy
meg#astagodsa k(#etkeztben j(het ltre. A s'alenusb%l kij(#. erek s idegek nyoms al
ker&lnek! ez okozza a problmt.
Okozhatja az egyoldal" megterhelssel jr% munka#gzs fest.k! heged+m+#szek$ illet#e az
intenz-# sportols s a helytelen testtarts is.
.cheuermann s#ndroma
Grimr betegsg! autoimmun. >iatal! ltalban 1<117 #es korban kezd.dik! f.leg fi"knl. A
puberts #gig tart 1 ltalban <51<< #es korig 1 aztn megll.
Guberts kori hormonlis #ltozssal jelenik meg a betegsg! hormonlis #ltozssal is sz+nik
meg. Bem tudjuk az okt. 3gy hatodik osztlyos korig teljesen egszsges! ele#en #irgon'
gyereknek elkezd fjni a hta! hanyag tartsa lesz. A r(ntgenen azt ltjuk! hogy a 'sigolya
k(z(tti dis'us fed.lemeze elkezd felrostoz%dni. 3z a 7&hmorl &som. Kiszlksodik!
felbojtosodik az anulus fibr%zus por' er.s! k(t.sz(#etes tokja$. =eggyengl a &sigolya
fedlemeze. A dis'us behorpasztja a 'sigolya k(zept. 3tt.l a &sigolya babapiskta% nha
k alak! lesz. Ahogy a 'sigolya k(zepe behorpad! a 'sigolyaperemek elkezdenek egymshoz
rni. 3l.sz(r &sr kpzdik! aztn ahogy a folyamat el.rehalad! ez ssze is kap&soldik.
Kezdetben spasztikus lesz az izomzat! nem mozog! az izomzat elkezd sor#adni! kialakul a
gerin'deformits.
;nyege% hogy a &sigolyk fedlemeze degenerldik% ami egy!ttal a dis&#s fels s als
lemeze is. 2 7&he#ermannl a &sigolya fedlemezei a gyenge ln&szemek% a dis&#s
ktsz-etes tokja "n#&le#s fibrz#s) is rintett% ellenttben az izleti ny!l-ny
"spondilK) betegsgekkel s a ?e&htereLLel
.chlatter-5sgood etegsg (a s+%csonti gum g#ulladsa)
Mellegzetesen serdl% fiatal korban jelentkezik.
A Juadri'eps femoris!nagy 'ombfesz-t. izom$ tmegy a patelln! majd a ligamentum
proprium patellen a trdkal's sajt inn!$ kereszt&l bele #an horgonyoz#a a s-p'sonti
gum%ba. tuberosits tibiae$
2 trd t!lerltetstl begyullad! #(r(s! (dms lesz. Hegelj&k! eltiltjuk a sportt%l!
pihentetj&k. A fjdalom a Juadri'epsbe sugrzik. A Juadri'epset laz-tjuk! mert spasztikus
lesz! h"zza. 2a nem kezelem! (k(rtrde lesz! mert izgalomba ker&l a 'sonthrtya! a 'sont f(l
fog rak%dni s a szer#ezet ezt meger.s-ti.
.clerosis multi%le: (.@)
Bem tudjuk az okt! primr! autoimmun betegsg. ,eggyakrabban a fiatal n.k(n jelentkezik!
sz&ls utn! mikor a gyerek&k 11< #es! nagyon er.s fejfjssal. >rfiaknl is jelentkezhet! de
az . eset&kben sokkal ritkbb.
2 diagnzist a krbon&tanon llap)tottk meg. 2z agy felnyitsakor lttk% hogy az agy
felsz)nn% ki&si% I4GH forintosnyi elhegesedsek -annak.
2ttl fggen% hogy az agynak melyik terletn -an a g&:
a homloklebenyben = eszmlet#esztsekkel!
a mozgat%kregben = bnulssal!
az rzkel. ter&leten = lts! halls! egyens"lyza#arral jr egy&tt.
64
kisagy! agyt(rzs ter&letein #egetat-# idegrendszeri za#arok.
gerin'#el.i el.forduls1 gy(ki t&netekkel! spasti'us bnulssal
A 0A rintheti az egsz agyat! de a gerin'#el.t is. Aindig t&netegy&ttes lesz bel.le! s.t mg
hozzjrulhatnak #egetat-# funk'i%za#arok is.
+gy ideig ak#t% aztn el&sendesedik a betegsg. Aajd "jra kezd.dik! msik agyter&leten.
,ezajlik megint egy akut szak! aztn "jra megnyugszik s stagnl abban az llapotban.
Ainden rohamnl elpusztul a k(zponti idegrendszer egy darabja. Azon a ter&leten! amelyen
lezajlik! hegeseds lesz a helyn! #gr#nyesen kiesik a m+k(dsb.l.
.korut
/1#itamin hiny esetn.
A skorb#tos embernl az egsz 'ukorlebontssal problma #an. A felszabadul% mar%
anyagok megmarjk az -z&lett! a nylkahrtykat! az agyt! kihullik a foga. 3lbutul! mert az
agy sz.l.'ukrot eszik! keringsi za#ara lesz! mert a sz-# sz.l.'ukrot eszik. Az izomzatban
nin's izomglikogn! nin's beidegzse. 2a nem mozog az izom! az -z&let begyullad!
kontrakt"rs lesz.
Ai#el mr az agy mozgat%plyit is megmarta! a mozgskoordin'i%ja nulla. Bem eszik! nem
iszik! le#lnak a nylkahrtyk! s ha id.ben nem kap megfelel. mennyisg+ 'ukrot s /
#itamint! belehal.
.hock (sokk' ml#4uls)
2a a #egetat-# szablyozs megsz+nik! az izmok megbnulnak! m+k(dskptelenek lesznek!
#agy szablyozatlann #lnak! a kapillrisokat nin's ami (sszeh"zza! ezrt az (sszes #r a
kapillrisokba t%dul A sz-#ben s a nagy erekben nem marad #r! a sz-# &resen kezd el #erni.
Bem jut #r az agyba! a bels. szer#ekbe. . 3zt ne#ezz&k sokknak.
Bormlis esetben a szer#ezet&nkben le#. 6 liter #rt fakultat-#an hasznljuk fel. A #r mindig
oda megy! ahol sz&ksg #an r.
3inen sokk kezelse 4gy trtnik, hogy intra!nsan folyakot kell anunk. ,ehet
s%oldat! #r! plazma! 'ukoroldat.
.tagnl' %ersistl s$veti elvlto$sok
Olyan folyamatok! amikor a betegsg terjedse megll! de ja#ulst nem tudunk elrni. Gl.
s'lerosis multipleF "gyne#ezett nyugalmi id.szakban! idegpusztuls utn! amikor az
elpusztult idegsejtek nem regenerl%dnak! de nem is rosszabbodik az llapot.$
.troke
A stroke agyi kertingsi za!ar, elgtelensg miatt fennll agyi katasztrfa.
2 7troke s!lyossga
5maG. /zomnolens
Aluszkony! nehezen breszthet.!
5maN
A beteg folyamatosan alszik! fjdalomingerekkel breszthet.. Aegd(rzs(lik! #agy a
b.rt tekergetik.
66
5maC
Az illet. fjdalomingerekre sem reagl! de refleFek mg ki#lthat%k nla. @rd!
'sukl%! szop%refleF! stb:$ A fog%refleF primit-# refleF! minl ke#sb #agyunk
sznl! annl er.sebb a fog%refleF. Ainl rtelmesebb az agy! annl gyengbb a
fog%refleF. @A fog%refleF tulajdonkppen egy eFtrapiramidlis g(r's llapot
5maO
Bem breszthet.! fjdalomingerre nem reagl! refleF sin's.
0ber kma ":igil kma)
Byit#a #an a szeme! k(#eti a mozgsomat! meg's-pem! elh"zza a kezt. 3gyes s
kettes fokozat k(z(tt #an #alahol. Bem kettes! mert bren #an! reagl sok mindenre! de
nem olyan! mint az egyes! amikor felbresztem s kommunikl. Ieagl ingerekre! de
teljesen felbreszteni nem lehet. A homloklebenye sr&lt! az rtelem. Az ingereket
nem tudja feldolgozni! nem tud utas-tst adni! hogy mit 'sinljon a szer#ezet.
3sly #an arra! hogy a -igil kmbl kij(nnek! ha nem is teljesen.
& stroke keringssel *ssze!%gg okai+
2ntermittl ag#i ischaemia agyi keringsi elgtelensg$
3z a stroke leg's(ndesebb #llfaja. 2z ok mindig az agyon k)-l keresend.
(#lajdonkppen ez az j#ls% kollapsz#s.
Agyon k-#&li keringsi problma lehet a kiszrads! leesett a #rnyomsom! lehet hirtelen
fellp. sz-#elgtelensg! sz-#ritmusza#ar. 8lyenkor a sz-# ke#s #rt pumpl! ha ke#s a #r!
ke#s jut az agyba. 8lyenkor az agy D's(kkentett &zemm%dbaE lp! akr a laptop! ha ke#s az
ram az akkumultorban. 3ljulok$.
Amikor a szken &l(k s figyelek! <65517555 kal%ria k(z(tt fogyasztok. 2a kollablok!
eljulok! L551N55 kal%ria k(z esik le a fogyasztsom. 8lyenkor a sz-#em alkalmat kap arra!
hogy szhez trjen! kipihenje magt. /sak az agyamat kell elltnom. 9elpnek a #egetat-#
idegrendszer kompenzl% folyamatai! s 15 maF. 16 per'en bel&l magamhoz trek k&ls.
seg-tsg nlk&l.
5rtos$tatikus kolla%s$us
A beteg ll! egy id. utn a #r a fejb.l lemegy! a #r elosztsi rendszere tmenetileg
elromlik! a #r nem ott #an! ahol lennie kne.
Az -uls lnyege, ha semmit nem teszek, a beteg akkor is szhez tr, a !egetat.!
iegrenszer nllan renezi.
& stroke rproblmkhoz k*thet okai+
Az agy ereit ellt% erek llapot#al (sszef&gg.. 3rek problmja koponyn bel&l.
Agyr elzr%ds. Aindegy! hogy artrir%l #agy #nr%l beszl&nk.
A$ erek el$rdsval 4r krk%ek
2romb#zis
0elrakds az rfalon
3lzrja az eret! besz+k-ti a keringst Ahogy zr%dik el az r! "gy n. a #rnyoms!
hozzjrulhat a magas -rnyoms kr)zis is.
6L
=agas -rnyoms kr-zis kialakulhat mg stresszhelyzett.l! pl. hirtelen kapott rossz
h-r! stb:
3mb#lia
Amikor a szert#ezetben leszakad a trombus! emb%lus lesz bel.le! s elzrja az eret.
A$ erek trsvel' s$akadsval 4r krk%ek
rt*rs (&pople>ia ,erebri < roncsol# agyvrzs- ?szl%ts@)
1em tra#ms.
;alamirt sztszakad az ellt% artria 2z eltrt r &sonkjbl a -rnyoms
erssg-el kitr a -r s sztmossa az agyat.
+ltrhet az
o el&ls.! az arteria meningea! #agy 'erebri anterior 1 elh&ly&l(k
o k(zps.! mozgat%plya! piramis
o 'erebri posterior = rzskiessek lesznek
o ha a nyaki gerin' mellett fut% plya sr&l! kisagy = eFtrapiramidlis
A leggyakoribb a mozgat%ter&let sr&lse. 2a a piramisplya sr&l! az ellenkez.
oldalon nin's mozgs! rzs lehet benne! ha az rz.plya nem sr&l.
2a az eFtrapiramidlis sr&l! megmarad a dur#a mozgs. A parkinsonnl is ez #an.$
rszaka(s' &neurisma (r!al kiboltosuls)
A magas #rnyoms betegsg elszak-tja az artria nylkahrtyjt s sztfesz-ti az
artrit er.s-t. k(rk(r(s s hosszanti izomzatot. Mgy 'sak az r k&ls. rostos fala tartja a
#r nyomst! s mi#el az rfal izmai mr nem tartjk! az rfal kiboltosodik.
Sltalban ahogy a nyaki #er.r bej(n! r(gt(n a kanyar utn szokott megjelenni az
aneurisma. @&netei gyengk! ltalban kis fejfjs.
.udeck s#ndroma
;gtag! ha be #an gipszel#e! ingerszegnny #lik. A gipsz le#telekor #annak olyan eFtrm
esetek! amikor a #egetat-# idegrendszer a hirtelen rszakadt inform'i%t(meget nem tudja
kezelni! ezrt megza#arodik. A #gtag feldagad! #(r(s(dik! ujjai! mint a rpa. Az agynak azt a
rszt! amibe eddig az inform'i%k pp! hogy 'sak 's(rgedeztek! elrasztja egy 'som% inger.
3zek mind proprio'ept-# ingerek! amire t#es #laszokat ad! t"lzott #grehajtsokat k&ld ki az
agy. >elborul az illet. #egetat-# szablyozsa
A 7#de&k 7 fzisa:
>elborul a kerings! akut keringsi za#ar
>elborul az anyag'sere! sz(#eti tpllkozsi za#ar
3nnek k(#etkeztben bek(#etkezik egy kiterjedt sejtpusztuls
Bem biztos! hogy teljesen meg tudjk gy%gy-tani. Altatjk! inf"zi%zzk! #egetat-#
idegrendszeri blokkol%kat kap. ;an ahol pi%'t tesznek r. ,assan #isszall a #egetat-#
beidegz.ds! id.t.l f&gg! milyen mrtk+ a #isszaford-thatatlan krosods.
6O
.$er$ett s$+vhik
pumpa!unkci# kroso(s - a vr gyeng%lt mrtkben ramlik a
szervezetben
3szerint hrom 'soportra oszthat%k:
sz-#izom gyeng&lse reredet+ betegsgek miatt! relmeszesedsek
inger#ezetsi za#arok miatt1 sinus 'som%1jobb pit#ar izomzat1pit#ar kamrai A;
'som% 1 280 k(teg 1 @aRara szrak1Gurkinje rostok
billenty+k betegsgei1gennykelt. ba'trium fert.zseket k(#et.en.
,soportos6ts a sz6v!elek elgtelensge szerint
Mobb sz)-fl s hromhegy -itorls billenty elgtelensg
testb.lnagy#rk(r$ a #rt nem sz-#ja #issza. Gangs oedema a #gtagokon s a
has&regben.A t&d. nem kap elg #rt. 0padt! oFign hinyos.
?al sz)-fl s kthegy -itorls billenty elgtelensg "2sthma 3ardiale)
a #r a kis#rk(rb.l nem tud elfolyni! a t&d. tele #an #rrel. >ullad 'yanotikus. A
testbe nem ker&l elg #r. ;gtagok spadtak! hidagek. ez az 2sthma 3ardiale 6 nem
sszet!eszteni az Asthma /ulmonl!al ami allergis bronchus grcs"
?eris rheumatica-reums l$
A gennykelt.k! staphylo'o''usok! strepto'o''usok$ beker&l#e a #rbe septi'us! f+rszel.
lzat okoz#a. Aegtmadjk a sa#%s hrtykat sz-#belhrtya! billenty+k felsz-ne! sz-#burok az
iz&letek tokja! #alamint a syno#it$. Azonnal nagy mennyisg+ antibioti'umot kell adni! mert
sz-#billenty+ zsugorods! billenty+ elgtelensg lesz a k(#etkezmnye. Az iz&letekben a
syno#ia megbetegedse miatt por'krosods k(#etkezik be. Bem (sszet#eszteni a 5heums
Arthritissel, ahol a s!no#ia an!agcsere za#ara okozza a tneteket
.$ina%s$is
A mozgat%idegek szinapszis "tjn #ezetik az inger&letet az izomhoz. A szinapszis az aFon
#gn le#. szinaptikus #gbunk%! amely tartalmazza az t#i#. transmitter$ anyagokat.
adrenalin! noradrenalin! a'etil'olin! nikotin$.
A szinapszisban az ideg s az izom k(z(tt #an egy rs 2a j(n az inger&let! ezeket az
anyagokat bel(ki az ideg#g a rsbe! s ezltal ltrehozza az elektromos kap'solatot az ideg
)s a sejt k(z(tt.
7!d"
Aaga a t&d. nem tud le#eg.t #enni! a lg#telben passz-# szerepet jtszik. Aellkasi #kuumot
teremteni a lgz.izmok tudnak. A t&d.nek nin's sajt mozgat%rendszere. A mellkasfalat a
bordak(zi izmok mozgatjk. A rekeszizom nem mozgatja a mellkasfalat! hanem maga a
rekeszmozgs 'sinlja a #kuumot s a t&d. t"lnyomst.
Hobb oldalon 7 lebenyb.l ll! bal oldalon kt nagy! a harmadik 's(ke#nyes! mert -gy fr el a
sz-#t.l.
$gazi lgzizmok
k&ls. bordak(zi izmok le#eg. be! emelik a bordkat$
6N
bels. bordak(zi izmok le#eg. ki! bordkat s&llyesztik$
Iekeszizom
)eg( lgzizmok+
>els. el&ls. f+rszizom lapo'kra megy$ alulr%l f(lfele a bordkat emeli 1 belgz.
Bagy mellizom megy a humerusra! kis mellizom megy a bordkr%l a #ll's"'sra!
kul's'sont$ felfel h"zza a bordt 1 belgz.
Als%! hts% f+rszizom lefel h"zza a bordkat! kilgz.$
/s-p.1bordaizom lumbo'ostlis$ lefel h"zza a bordt 1 kilgz.
)letkorunk folytn #ltozik a lgzsi te'hniknk:
1 8yerek: Ki'si! satnya mellkas = rekesszel llegz&nk
1 Eelntt: borda! rekesz j%l dolgozik! fele1fele
1 Jreg: a mellkas elmere#edik! el'sontosodik a bordapor' = emphysems mellkas
Iekesszel llegzik. 2a nagy a po'ak! egyre magasabbra kell a prnt! mert a has
nyomja a rekeszt.
A mellkason bel&l talljuk a ktfle sa#%s mellhrtyt pleurt$.
Az egyik a fali ple#ralemez! a bordkon! bel&l 3zen bel&l helyezkedik el a t&d.! amelynek
szintn #an egy sa#%s hrtyja! a tdple#ra "tdmellhrtya$. A t"l sok folyadk nyomsa
is szt#lasztja! ezrt 'sak minimlis mennyisg+ folyadk #an k(zte! hogy s-kos legyen.
A beleknl s a hashrtynl is ilyen sa#%s hrtya #an. A sz-# is sa#%s burokban m+k(dik.$
.ellhrtya (pleura)
A sa#%s hrtyk k(z tartozik. 9ebor-tja a mellkasfalat corticlis pleura$ #alamint a t&d.t
#iscerlis pleura$ A kt pleura lemez k(z(tt nhny 'sepp folyadk tallhat%! ami "gy
#iselkedik! mintha kt &#eglap k(z nhny 'sepp #izet #innnk be. A kt lemez egymson el
tud 's"szni! de a folyadkfilm adhzi%s ereje miatt a kett.t szt#lasztani nem lehet. 3zzel
biztos-tjuk a t&d. lgz. mozgst. A mellkasfal lgz. mozgst lgz. izmok biztos-tjk! ezt
passz-#an k(#eti a t&d. mozgsa! ami sajt mozgat% izomzattal nem rendelkezik.
.e(iastinum (t%(kapu)
A 'se'sem.mirigyt.l @hymus$ distlisan elhelyezked. ter&let. >ontos kpletek tallhat%k.
>.h(rg. az elgazssal jobb s bal h(rg.k$ 0z-#b.l j(#. artrik t&d.be s testbe$ 0z-#be
men. #nk t&d.#nk$ 0z-#burok a sz-##el! #alamint a testb.l j(#. nagy nyirokt(rzsek s a
t&d.t #d. nyirok'som%k. Bagy jelent.sge #an a t&d.betegsgek! daganatos el#ltozsok
miatt. Behzsget jelent a nagy zs"foltsg miatt a k&l(nb(z. betegsgek elk&l(n-tse. AI8.
& t%( szerkezete
7 t&d.fa #an a t&d.ben.
3gyikben a le#eg. j(n. *nd#l egy -astag trzzsel% ez a lg&s. 3z egyre kisebb s
kisebb lg's(#ekre oszlik! akr a fk ga. Az gak #gn sz.l.f&rtszer+ lgh%lyagok
#annak.
A msik fa az artris tdfa. A jobb kamrb%l indul! egyre kisebb gakra oszlik. A
legkisebb gak a t&d.h%lyag falban #annak.
6U
A harmadik a td -ns fja. Gi'i #nkb%l! kapillrisokb%l egyre #astagabb s
#astagabbra szed.dik (ssze.
& lgzs
A lgzsemet 'sak egy ideig tudom akaratlagosan szablyozni. 2a a t&d. kapillrisaiban az
/O
<
szint elr egy bizonyos mennyisget! a #egetat-# idegrendszer t#eszi az irny-tst! s

beind-tja a lgzst.
2 3<
N
szint meghatrozza magt a lgzst. A lgzs mennyisgt! a frek#en'ijt.
.
A normlis lgzsszm 1511L lgzs per'enknt. A lgzsszablyozst az agyt(rzsben
ny"lt#el.ben$ le#. #egetat-# lgz.k(zpont #gzi.
A :ag#s "gy szablyozza a lgzst! hogy (sszehangolja a lgzst s a sz-#m+k(dst.
3zenk-#&l mg a t&d. tiszt-t%refleFeit a k(h(gst s a t&sszentst szablyozza.
A t&d.nyomst s a hangszlat! a hangrst szablyozza. 2a megfelel. a t&d.nyoms! kinyitja
a hangszlat! s tudok k(h(gni.
2a (dms lesz a gge! #agy megsr&l a ;agus! ggemetszssel tudom megmenteni az illet.t.
7!d"g#ullads (%neumonia)
;egfbb tnetei a lgszomj% gyengesg% lz.
A bellegzett le#eg.#el ba'ilust! #-rust #agy gombt sz-#ok be.
Aeleg #an! folyadk! fehrje! oFign. A k%rokoz% j%l rzi magt! szaporodni kezd. Az elhalt
baktrium s fal%sejt a genny. A gomba jellegzetes azbesztszer+ t(rmelkkel &r&l. A #-rus
bemegy a sejten bel&lre! mert 'sak ott tud lni. Aeg#astagodik a lgh%lyag fala. 2a habos
fehr #ladkot k(h(g(k f(l! az #-rus. 2a z(ldes srgsbarns k(pet! az baktrium
?ombnl t"r%s 'sapadkszer+sget k(h(g(k fel. By"l%s! tapad%s #ladk. A gombs
fert.zs ritka.
A k%rokoz%k anyag'ser termkeitt toFinoknak h-#juk. Areg s izgat%szer.
A t&d.gyullads nem fj! a h(rg.k gyulladsa #iszont igen! s ha elri a gyullads a
mellhrtyt! az is fj.
A t&d. lgh%lygo'skinak betegsge: $a -)r#sos% akkor a lghlyag falban helyezkedik el.
A fal meg#astagodik! oedms lesz. ?z'sere "tja megn.. $a ba&tri#m okozza% akkor a
krokozk a lghlyagok belsejben -annak. 3lt(meszelik a le#eg. "tjt. Behz a
gz'sere.. Am-g nem jut be a k%rokoz% a lgh%lyago'skkba! addig nem pneumoninak
h-#juk! hanem bron&hitisnek% hrggy#lladsnak.
A #ladk ki&r&lst a 'sill%k seg-tik el.. A h(rg.k 'sill%kkal #annak tele! a 'sill%k ki#iszik a
nagy h(rg.kbe! onnan! ha elg h-g! kik(h(g(m! kit&sszentem. 2a s+r+! gy%gyszer s
kopogtats. ,ufit! gumikeszty+t f"jatunk #ele.
7KDL "lcs"hall (distress s#ndroma)
A mhen bel&l a magzat t&deje nem tallkozik a lgk(rrel. Aagzat#-zzel teli (ssze'sukott
lgh%lyagokat tallunk. 0z&letskor tallkozik a lgk(rrel el.sz(r. >el&leti
fesz&ltsg's(kkent. anyag hatsra az addig (sszetapadt lgh%lyagok sztpattannak. ,e#eg.
jut a t&d.be. Az "jsz&l(tt fels-r. 3zt k(#et.en let&nk #gig termeln&nk kell ezt a fel&letakt-#
anyagot. Amennyiben a gyermek nem termeli! a lgh%lyagok kilgzskor (sszetapadnak! a
gyerek nem tud le#eg.t #enni. 3z a 'se'sem. hall. @eend. = a sz&l. er.teljes bef"#ssal
oldani tudja az (sszetapadst. Ctna rdemes k%rhzi kezelst ignybe #enni.
L5
72A(transitrikus ag#i ischaemia)
2irtelen fellp.! m <4 %rn bel&l megsz+n. agyi keringsza#ar. Az agy nem kap elg #rt!
ezrt nem jut megfelel. oFignelltshoz. 2tterben #alamely agyi rnek a keringsi panasza
ll. Att%l f&gg.en! hogy melyik agyi r tmeneti kerings za#ara k(#etkezik be! jelentkezhet
juls! floldali gyengesg! beszdza#ar! #agy jelentkezhet kett.s lts! szd&ls!
egyens"lyza#ar. Aigrnhez trsul% 'sillap-thatatlan fejfjs. Azonnali bea#atkozs nem
sz&ksges! mi#el magt%l rendez.dik.
7C@ sma
a daganat n(#ekedst jelz. szm. 3gyben utal a daganat agresszi#itsra. A normlis
sebessggel oszt%d% sejt @K1.
A rosszindulat" daganat t(bbsz(r(s sebessggel! gyorsabban tud oszt%dni. Gl. @K4 azt jelenti!
hogy am-g a normlis sejt egyszer! a daganat ugyanezen id. alatt ngyszer oszt%dik.$
75. (7horacica outlet s#ndr)
Alag"tszindr%ma. A nyak ter&letn tallhat% nagyerek illet#e a Ple'#s bra&hialis a fels.
#gtag idegfonata$ nyoms al ker&l! melynek k(#etkeztben lland% #agy ideiglenes!
gyakran nehezen meghatrozhat% t&netek alakulnak ki.
A @O0 mellkaskimeneti szindrmk$ k(rbe hrom betegsg tartozik:
scalenus3szindrma!
costocla#icularis szindrma!
h!perabdukcis szindrma.
A k%rkpek elne#ezse a ki#lt% okokra utal! #agyis azokra az anat%miai kpletekre illet#e
testhelyzetre! amelyek az adott betegsg t&neteit okozzk.
A nyaki borda is szerepet jtszhat a @O0 'soportba tartoz% k%rkpek kialakulsban.
A nyaki borda helyzete nagyban befolysolja a @O0 esetben bet(lt(tt szerept.
7ran$itrikus ag#i ischaemia
Stmeneti agyi keringsza#ar. Oka nem az agyi erek betegsge! hanem a szer#ezetben
ltrej(#. keringsi za#ar. Aagas#rnyoms kr-zis! a sz-# t"lzott ignybe#tele! tmeneti
ritmusza#arok! tmeneti t&d.pangs! mellkasi nyoms fokoz%dsa asthma bron'hiale$. A
belgy%gyszati betegsg rendezse utn az agyi kerings helyrell.
>8 7rigeminus neuralgia (arcideg$sa)
neuralgia X idegfjdalom
Az I. agyideg trigeminus$ problmja okozza. )rz.ideg! ha megfzik! ar' #agy tark%tjon!
elkezd fjni! gni! #iszketni! stb:
2a az ideg t(nkremegy! nem rezz&k az ar'unkat. 2a nagyon er.s a fjdalom! a <. s 7.
'sigolya k(z 'sinlnak egy lukat!a tractus pinotalamicuson szik#el tmetszenek egy
idegk(teget. Akkor ugyan megsz+nik a fjdalom! de az rzs is! bel&l a pofalemezt elkezdi
sztrgni! egy #d. lemezt kell betenni.
L1
>eles$!letett s$+vhik
Formen ovle persistens'
A magzat az anyamhben nem tud le#eg.t #enni. 3zrt a kis#rk(r sem m+k(dik. A jobb
pit#arb%l a #r az o#lis lyukon kereszt&l egyenesen a bal pit#arba ramlik! majd onnan a bal
kamrn kereszt&l a szer#ezetbe. Amikor az "jsz&l(tt megsz&letik s le#eg.t tud #enni!
m+k(dni kezd a kis#rk(r. Hobb pit#ar1jobb kamra1t&d.1bal pit#ar. Az o#lis lyuk
feleslegess #lik! elzr%dik. Amennyiben ez nem k(#etkezik be a #r meg tudja ker&lni a
t&d.t1nem lesz kielg-t. az oFign szndioFid 'sere. A gyemek 'yanoti'us lesz! fejl.dsben
#isszamarad.
=uctus /otalli persistens.
A 9otalli #ezetk ugyan'sak a mhen bel&li letben a bal pit#ar s az aorta k(z(tt m+k(dik.
@ehermentes-ti a bal kamrt nagy#rk(rt$.
>ns kerings $avarai
,hleo throm$is
a #na fal sr&lse helyn thrombus rak%dik fel. ,assan besz+k-t#e a #ns tfolyst. A
kerings meglassul. ?yullads mg nin's.
7hromo %hleitis
a meglassult #ns kerings miatt az anyag'sere is meglassul alkalmat ad a fel&lfert.zsre1
kialakul a #nagyullads! ami to#bb rontja a keringst..
;ari'ositas #natgulat$ A #nafal rugalmassga 's(kkent! a #na kitgul #ari'ositas$ ezzel
egyid.ben a zsebes billenty+k a kitgult #nban elgtelenn #lnak. Az elltatlan ter&leten
keringsi elgtelensg miatt a sz(#etek letfelttelei megsz+nnek a b.r elhal.
Mlcus cruris (ls$r&ekl#)
alakul ki. A kialakuls felttele mindig a #ns kerings elgtelensge. Operlni 'sak "gy
lehet! ha oper'i%#al megsz&ntetj&k a #ns pangst.
>rkrk
(isvrkr - t!d"kerings: testb.l a #ns #r a jobb pit#arba1hromhegy+ #itorls bill.1
jobb kamra1art.pulmonrisokon kereszt&l1tdbe "lghlyago&skk)1#na pulmonlisokon
kereszt&l a bal pit#arba.
Cag#vrkr - testkerings1 t&d.b.l a #r a bal pit#arba1kthegy+ #itorls bill.1bal
kamra1f.#er.raorta$1egyb artrik1kapillris hl%zatart. s #nk (sszek(ttetse$1 #ns
rendszer1nagy &res #nk1jobb pit#ar.
L<
>ese
A ki#laszts szer#e! bab alak" pros szer#. Aregtelen-t! azt a mreganyagot! amit a mj
nem #laszt ki! ki#lasztja a #ese.
2 -ese makroszkpos szerkezete.
A #ese "gy helyezkedik el! hogy az utols% 1<.$ borda kb. elfelezi a #est. A jobb oldali #ese!
a mj miatt #alami#el lejjebb! a bal oldali mi#el a lp #an f(l(tte! ami sokkal kisebb! minta
mj$ f(ljebb #an.
Ts-ros tok #eszi k(rbe! amely szigeteli! #di a h.hatsokt%l! mi#el a #ese erre nagyon
rzkeny. 2a hirtelen lefogyunk! meg'sappan a zs-ros tok! a #ese Dmegl%gE! les&llyed! mi#el
nin's! ami tartsa. 3zt ne#ezz&k -esesllyedsnek. 3z azrt #eszlyes! mert megt(rhet a
#eseartria. 3bb.l derkfjdalmak! #izelsi problmk is lehetnek.$
A tokon bel&l a #ese 's"'sn a piramis alak" szer# a mellk#ese. A mellk#ese a
hormonhztartsban jtszik szerepet.
>esekreg
A vesekregen #an a nephron% -agy glomer#l#s.
A nephront az rgomoly s a =alphigi kehely alkotja.
Az rgomoly be#ezet. artrija -astag% am-g a kimen. g sokkal -konyabb. Az
rgombolyagban t"lnyoms alakul ki! ami a #rplazmt kiprseli az rfalon t.
A beraml% #rb.l 'sak az alakos elemek jutnak to#bb! a sa- az rgomoly kis lyuka'skin
kereszt&l ultrafiltrl%dik nyoms hatsra tsz+r.dik$! s bele'sepeg a Aalphigi kehelybe.
2a a #rnyoms 45165 2gmm al 's(kken! megll a #esem+k(ds = nin's filtr'i%s nyoms.
>el"llomn#
*tt tallhat az elsrend &satorna% $enle ka&s% msodrend &satorna
Az ultrafiltrtum a Aalpighi kehelyb.l a #el.llomnyban le#. elsrend kanyar#latos
&satornba jut! melynek kanyarulatai lass-tjk az tfolyst! -gy a ki#laszts alaposabb lesz.
Ctna a $enle ka&sba jut! amely felfel halad#a #isszaszll-tja a msodrend kanyar#latos
&satornba! ahol a maradkot mg to#bb sz+ri! ki#lasztja. ami hasznos anyag. 3z a
szer#ezetbe #isszajut! a t(bbi a #izelet. A #izeletben normlis esetben! nem lehet fehrje!
'ukor! #(r(s#rtest! stb...
>esemedence
A #ese#el. alatt tallhat% a vesemedence a #esekelyhekkel. A #rplazmb%l ami nem
hasznos-that%! bele's(p(g a #esemeden'be! onnan a #ese#ezetken kereszt&l a
h"gyh%lyagba. Ami a #esemedem'ben megjelenik! az mr a #izelet. A #izelet tartalmazza a
szer#ezetb.l ki#lasztott mreganyagokat! a szer#ezet szmra f(l(sleges folyadkokat! #izet!
s a szer#ezet szmra "jra nem hasznos-that% #egy&leteket.
Mrter
A #esemeden'b.l a #izelet az urteren keresztl lefolyik a hl#aga. Ott gy+lik! am-g
egyni rzkenysg alapjn! a h%lyag fesz&lni kezd. A h%lyagfal rz. re'eptorain kereszt&l az
rzet a gerin'#el.be jut. 3z a lumboszakrlis tmenetben #an. A #izeletet akaratlagosan #issza
tudom tartani! am-g a #egetat-# idegrendszer "gy nem d(nt! hogy fel&l-rja! mert a
h%lyagfesz&ls elrte a kritikus mrtket. Akkor mindenkppen t#ozik
L7
H0g#cs (urethra)
A n.knek #iszonylag r(#id h0g#csv!k (urethra) #an. A h"gy's(#&k zrizomzatnak
egy feladata #an! nyit1zr. 3llenttben a frfiakkal! ahol ezt a prosztata szablyozza. Bemi
aktus sorn a sperma &r&l a h"gy's(#(n kereszt&l. 8lyenkor #izelet nem tud &r&lni.
& vizelet%r6ts mechanizmusa
Akaratlagos' tudatos8
)rz.k(r! gerin'#el. lumboszakrlis szakasza! tra&t#s spinotalami&#s k(teg! ezen kereszt&l
mennek az agy fel az rz. k(r(k. Az agy erre k&ldi a mozgat% #laszt = &r-ts = ne &r-ts.
Akaratlan
2a a h%lyag t"lfesz&l! kialakul a #szreak'i%! hogy szt ne repedjen a h%lyag a #szak'i%
megnyitja a zr%izmokat! az illet. bepisil.
2a a h%lyag falban le#. rz.re'eptorok! #agy a tra'tus spinotalami'us nem m+k(dik!
#izelettartsi problmk alakulnak ki. 3nnek a lnyege! hogy az aggyal nin's rz. kap'solat!
ltalban nem is rzi! hogy bepisilt! bekakilt.
A kisgyereknek ezt meg kell tanulni! milyen #laszt kell adni. 8d.sebb korban az agy elkezd
meszesedni! akkor is j(n az inger! de mi#el az agy mr nem tudja feldolgozni! a helyzet
ugyanaz lesz! mint a kisgyereknl! aki mg nem tanulta meg.
Vesebetegsgek
Pyelonephritis 4 :esemeden&e gy#llads
1ephros P -ese% Pyelon P kehely% *tis P gy#llads
;eseelgtelensg az! ha nem pisilnk eleget. Ainimlis #izelet 655 ml Knap. 2a ke#esebb%
an#rirl beszl&nk.
Ke#s #izelet! #eseelgtelensg! nem tudok mregtelen-teni.
N55 ml1nl ke#esebb! 655 ml1nl t(bb akkor ke#s #izelet+! olig#ris.
1api G l -izelet szksges. Eelttelei:
;rnyoms sz&ksges. 2a ke#s! L5 hgmm alatt ke#s #izelet 45 hgmm alatt
megsz+nik a #esem+k(ds! mert ke#s a filtr'i%s nyoms.
9e#itt folyadk mennyisge tpllk #-ztartalma! mennyi folyadkot #esz-tek nem
#izeletknt &r-t#e. 0zklet! beszd! izzads! #astagbl folyadk #isszasz-#sa! k&ls.
k(rnyezet pratartalma$
115 foknl a le#eg. pratartalma nagyon ke#s. 75 foknl j%#al ke#esebbet
prologtatok! mert sokkal t(bb a pratartalom.$
A #ese (#szer+en fj! k(rbefog. >j a ht! gyomor! feszes lehet$ h"gy#ezetken lesugrzik a
fi"knl a hereza'sk%ba! lnyoknl a nagyajkakba.
2a a -rkeringsbe #alamilyen ltalban gennykelt) baktri#m ker&l! a #ese kisz+ri! s
az megbeteg-ti a #est. 3zek lehetnek strepto'o''usok! staphilo'o''usok! de lehet pl. a @9/
is. Stjutnak az ultrafiltrtummal! s megbeteg-tik a kanyarulatos 'satornkat. Bem'sak a
#esekreg! a #ese#el. is megbetegszik. A #esemeden'be is beker&lhet! ahol elpusztul.
L4
A nylkahrtyra normlisan nem 'sap%dnak le a k(#ek! de ha idegen anyag! baktrium!
hmsejt darabja! stb: ker&l a #esekehelybe! arra ki tudnak 'sap%dni ezek az s#nyi s%k! -gy
keletkezik a #esek.. A leggyakrabban a billirubin s az oFalt tud ki'sap%dni. Az oFalt
hegyes kis buzognyokb%l ll! amely felsrti! amerre jr! leszakad a hmsejt! s -gy fenntart
egy k(#esedsi folyamatot. A #esehomok spontn ki tud &r&lni.
Amikor a #esek. elakad! elakadsi t&netet produkl. A #esemeden't kit(lt. (nt#nyk.# is
fejl.dhetett! rgen el kellett t#ol-tani a #est. Az ultrahanggal ma mr szt tudjk z"zni a
k(#et. A nagy k(#eket el kell t#ol-tani! mert daganat#eszly ll fenn.
A #eseproblmk #eszlyesek! mert a mellk-ese is #eszlybe ker&l! amely hormonokat
termel. A mellk#ese hormonjai rszletesen a 2OIAOBOK '-msz% alatt.$
>228 ag#ideg etegsge - ?acialis %aresis
A >228 (&acilis) arcideg mo$gatideg
>&l pyramis 'sontfelsz-nr.l 1 a nagy nylmirigyig parotis$ al%l fut
l"dlbszer+en! az (sszes ar'izom mozgat%ja
2a a f&l&nk megfzik! begennyesedik! ez az ideg rintett lesz. 2a sr&l ez az ideg! #agy
gyulladsba j(n! az ar'unknak az a fele le fog bnulni. Az ar' p feln az izmok pedig
flreh"zzk. Ag pislogni sem tudunk. Sltalban nyom nlk&l gy%gyul.
>itaminok
A kataliztorok bizon!os kmiai fol!amatot ltrehoz g!ors&t an!agok amel!ek a
fol!amatban rszt #esznek de annak sorn nem #ltoznak" 4a nincs eg! bizon!os kataliztor
akkor a kmiai reakci nem .n ltre"
1 5ataliztor 6 a szer#etlen kmiban
1 :itamin 6 kataliztor funk'i% a szer#es kmiban
1 +nzim 6 kataliztor funk'i% a szer#es kmiban a bels. el#laszts" mirigyekkel 'sakis a
#rbe &r-t#e$
As6rban ol(#(# vitaminok
Ke#s elg bel.l&k! elraktroz%dnak a zs-rban% #igyzni kell a t"ladagolssal.
A vitamin
A b.r! k(r(m meg"julshoz
2a t"l sok, 1iperkeratzis alakul ki = dur#a! elszarusod% b.r
A szemben a lt%b-bor rodoFin$ gyrtshoz kell
1 4a sok! ideghrtya elfajul! lt%tr kiess
1 4a ke#s! nappal el#esztem a sz-nltst mint a farkas#aksg$
D vitamin
0z&ksges a 'sont fejl.dshez! ett.l m+k(dnek j%l az osteoblastok. Az A #it. 0eg-ti a
/a s a Ag bep&lst a 'sontba.
1 4a ke#s! puha lesz a 'sont. 5achitis 2angolkr" alakul ki.
1 4a sok nem marad az izomzatnak /a! g(r's(lsre #al% hajlam!
ezenk-#&l kialakulhat a mr!nycsont4sg, a /aget kr.
L6
2iperpigmentlt! barna lesz a b.r!
/ vitamin
0z&ksges az i#armirigyek m+k(dshez peters! spermatermels! termkenysg$
A #egetat-# idegrendszeri m+k(dshez is fontos
1 4a t)l sok! a dajkasejtek megsz&ntetik a spermagyrtst! lnyoknl elmarad a
menstru'i%
1 4a ke#s termketlensg! lnyegben ugyanaz! mint amikor sok. Gont elg kell
bel.le
( vitamin
;rkpzs! #ral#ads. sok #an a krumpliban! a#okd%ban$
1 4a sok a #(r(s #rtestek pi'ik lesznek mikro'ier anmia$. Aeg#an a
#rmennyisg! 'sak 6 milli% helyett O milli% lesz! trfogata #iszont ugyanannyi. A
szndioFid s az oFign #iszont ugyanakkora! teht nagy neki! ezrt a gz'sernl
gondok lesznek.
6ilbert kr A szer#ezetben megn. a hemoglobin #rfestk$ szintje.
22emoglobin X porfillin #z! amelyhez #asatom kap'sol%dik.$ 2a t"l sok a
hemoglobin! ki'sap%dik a b.r(n! hiperkeratotius! hml%! gy-kszer+. A sok
#rfestk elkezdi t"lzott mrtkben begy+jtik a szndioFidot s az oFignt! ezrt a
szer#ezetnek felborul a sa#1bzis egyens"lya. >radkony! aluszkony! a s+r+ #rt
nehezen keringeti.
V6zben ol(#(# vitaminok
Bem raktroz%dik! a felesleget kipisilem. Aindig a rgit! az "jat megtartja a szer#ezet.
* vitamin
A #astagbel&nkben le#. k%li is termel 9 #itamint
91 9L #itamin nlk&l nem m+k(dik az idegrendszer
4a ke#s% ?eri4?eri. 2a a szer#ezet nem jut 9 #itaminhoz! teljes elbutulssal! s az
izom mozgsfunk'i%inak lells#al jrt egy&tt. 8degrendszer nlk&l nem tud
mozogni az izom.$ Kontrakt"rsodik az -z&let! de a #ezet. t&net a kzponti
idegrendszer lellsa.
A 7 !itamin a szer#ezetben le#' bioramok keletkezshez szksges"
A teljes ki.rls+ gabonban sok #an. A fehrkenyrben az leszt.#el p%toljk.
*FG vitamin
5rmeg).&ts: a 'sont#el. #(r(s #rsejtet termel! kiker&l a keringsbe! U5 napig l a
#(r(s #rtest. Ctna a lp bedarlja! a #(r(s#rtest masszt tk&ldi a mjnak! az
ki#logatja bel.le az "jrahasznos-that% dolgokat. 3zutn #issza a 'sont#el.be! #r lesz
bel.le. Amit nem lehet "jrahasznos-tani! abb%l a mj ept ksz-t. A mj az
"jrahasznos-tst 'sak 91<1#el tudja el#gezni! teht 91< nlk&l nin's #rkpzs.
6-vitamin
A 'ukor1 s zs-r lebontsban jtszik szerepet.
6ukorlebonts7 Az inzulin s a klium bemegy a 'ukormolekul#al a sejtbe a sejtfalon
t . A klium s a 'ukor bent marad! az inzulin kij(n. A sejtfalon bel&l mg
hozzad%dik 6 /1#itamin! ez a 7zentgyrgyi45rebsz &ikl#s.
A 63#itamin hin!a skorbutot okoz" A skorb#tos embernl az egsz 'ukorlebontssal
problma #an. A felszabadul% mar% anyagok megmarjk az -z&lett! a nylkahrtykat!
LL
az agyt! kihullik a foga. 3lbutul! mert az agy sz.l.'ukrot eszik! keringsi za#ara lesz!
mert a sz-# sz.l.'ukrot eszik. Az izomzatban nin's izomglikogn! nin's beidegzse.
2a nem mozog az izom! az -z&let begyullad! kontrakt"rs lesz.
Ai#el mr az agy mozgat%plyit is megmarta! a mozgskoordin'i%ja nulla. Bem
eszik! nem iszik! le#lnak a nylkahrtyk! s ha id.ben nem kap megfelel.
mennyisg+ 'ukrot s / #itamint! belehal.
, vitamin
Ganthenol b.r
?olsav (levlsavak)
Az rfalak kip-tsben! rugalmassgban #an szerepe. A #as s a folsa# egy&tt j%l sz-#%dik.
A folsa# tmogat mg egy 'som% nehzfmet. A szer#ezet&nkben oldott llapotban #an
arany! kobalt! stb: ! s ez a folsa#hoz k(t.dik. A szer#ezet nem tud nehzfmek nlk&l
porfillin #zat p-teni.
(lium
sz-#m+k(ds bann! krumpli$
2a ke#s! a sz-# nem h"z%dik (ssze! ha sok! nem ernyed el
;as = 7 #egyrtk+ nem kell
;as = kt #egyrtk+! a #r hemoglobinjba kell
Ainden s#nyi anyag a szer#ezetben 'sak akt-# transporttal tud bejutni. A blbolyhok #gn
spe'ilis fehrjemolekulk &lnek. egyik erre! egyik arra #an spe'ializl#a.
A ragadoz%k a #itaminokhoz a n(#nye#.k zsigereib.l s a jejunumb%l hbl$ jutnak hozz.
A jejunumban nem ll meg az lelem! tmegy rajta! s a #itaminokat itt adja hozz a szer#ezet
J8 ag#ideg - >agus (ol#gideg) mDkdse
2 -ag#s !tja
megnzi a szemnyomst ezen kereszt&l a #rnyomst ellen.rzi$
lej(n a gghez! beidegzi a hangszalagokat ha magas a #rnyomsom! rekedt lehetek!
ha megsr&l a #agus! nem nyitja ki! megfulladhatok$
megnzi a t&d.rostok fesz&lst
elmegy a sz-# jobb pit#arhoz! ott szablyozza a 0inus 'som%t O51N5 sz-# alapritmus$
to#bb a gyomor kisg(rb&lethez! ott beszablyozza a s%sa# termelst a gyomorban
#g&l a napfonathoz! ahol a blm+k(dst szablyozza
2a t&sszentenem! #agy k(h(gn(m kell! a -ag#s lezrja a hangrst. >(lpumplom a t&d.met!
elrem a t&d.nyomsban a sz&ksges szintet! aztn a -ag#s hirtelen kinyitja a hangrst. A
le#eg. kirobban a t&d.b.l! ha orron t! t&sszentek! ha szjon t! k(h(g(k.
LO
7artalom
A'ut has.......................................................................................................................................1
Addison k%r 's(kkent mellk#esekreg hormon termels$.......................................................1
AD2 = antidiuretikus hormon.....................................................................................................1
A?\ 1 #relltsa........................................................................................................................1
Byaki #er.r 1 'arotis............................................................................................................1
Arteria 'erebri anterior el&ls. agyi artria$........................................................................1
;ertebrlis artria gerin'#el. melletti artria$......................................................................1
A?\ = ter&letei s feladatuk.......................................................................................................<
>rontalis homloklebeny$.......................................................................................................<
)rzelmi kapu .........................................................................................................................<
Garietlis fali lebeny$ ...........................................................................................................<
O''ipitlis tark%lebeny $.......................................................................................................<
A?\ 'erebrum$! Kisagy = 'erebellum$....................................................................................7
A?\ = az agyt(rzs rszei............................................................................................................7
A?\ = ,emnis'us plyk...........................................................................................................4
A?\ = agykamrk! agy#-z..........................................................................................................4
A?\ 1 agyhrtyk.......................................................................................................................4
A?\ 1 sr&lsei...........................................................................................................................6
8nter'erebrlis koponyn bel&li$ #rzsek............................................................................6
)rproblmkhoz k(thet. okok agypusztulssal stroke$.....................................................6
Az agyerek traums sr&lsei................................................................................................L
3pidurlis #r(mlenyek koponya 'sont s kemny agyhrtya k(z(tt$..............................L
Agydaganatok felosztsa.............................................................................................................O
Grimer 1 az agyban keletkez. daganatok................................................................................O
Agyburok daganatai:...........................................................................................................O
Agykreg daganatai:............................................................................................................O
0e'under 1 a szer#ezetb.l az agyba ttteket ad% daganatok.................................................O
A8D0! #-rusok! baktriumok.......................................................................................................O
Sjuls1'ollapsus..........................................................................................................................N
Alag"t syndr%mk.......................................................................................................................N
8zmok k(z(tti: .......................................................................................................................N
0zalagok k(z(tti:....................................................................................................................N
LN
/sont s izom k(z(tti:............................................................................................................U
?olf k(ny(k 1 0ing'sonti ulnaris$ ....................................................................................U
Geroneus syndroma ...........................................................................................................U
/sont s 'sont k(z(tti:...........................................................................................................U
Anaemia 1 ishaemia.....................................................................................................................U
Anaemia: ...............................................................................................................................U
8s'haemia: .............................................................................................................................U
Aphasia sensoros! motoros s globlis beszdkptelensg$....................................................15
0zenzoros ............................................................................................................................15
Aotoros ...............................................................................................................................15
9ro''a mez. ........................................................................................................................15
Ar' idegei..................................................................................................................................15
Artris rendszer za#arai...........................................................................................................11
@hrombus rfal felrak%ds$.................................................................................................11
3mbolus "sz% sz(#ett(rmelk! al#adt #r! le#eg. bubork$..............................................11
Artritis uri'a k(sz#ny! podagra$.............................................................................................11
Asthma bron'hiale @&d.asthma$.............................................................................................1<
9aastrup syndr%ma osteoarthrosis interspinalis.$....................................................................1<
9asedoR k%r kid&lled. szemek$..............................................................................................1<
9e'htereR 0GA spondilartritis 1 spondilartr%zis ankilopoeti'a$..............................................1<
9etegsgek lefolysa.................................................................................................................17
A'ut......................................................................................................................................17
0uba'ut:................................................................................................................................17
Kr%nikus! id&lt.....................................................................................................................17
9okasr&lsek supin'i%s = pron'i%s$...................................................................................17
9oushard arthr%zis G8G = proFimlis interphalangelis iz&let$................................................17
9ursa s ganglion......................................................................................................................14
9&rger k%r.................................................................................................................................14
/al# deformits gyermekkori gerin' 'sigolyatest elhals$....................................................14
/arpal tunel syndroma alag"tszindr%ma! kz 'satorna szindr%ma$.........................................14
/auda syndroma l%farok szindr%ma$.......................................................................................16
/sontt(rsek..............................................................................................................................16
/sontt(rsek sz(#.dmnyei azonnali! ks.i$..........................................................................16
Azonnali:..............................................................................................................................16
Ks.i:...................................................................................................................................16
/sontt(rsek 1 /s-p.tji t(rsek:..............................................................................................1L
/ombnyak t(rsek iz&leti tokon bel&li t(rsek$ ................................................................1L
A 'ombnyakt(rs felismerse:.............................................................................................1L
?irlestone llapot..............................................................................................................1L
@omportji t(rsek iz&leti tokon k-#&li t(rsek$.................................................................1O
/husing syndr%ma fokozott mellk#ese kreg hormon termels$...........................................1O
/osta 'er#i'alis nyaki borda$..................................................................................................1O
/rohn betegsg..........................................................................................................................1O
Daganatok1tumorok..................................................................................................................1O
H% indulat" daganatok: ........................................................................................................1O
Iosszindulat" daganatok: ...................................................................................................1O
A legrosszabb indulat" daganatok: .....................................................................................1O
Del-rium za#art tudatllapot$...................................................................................................1N
Diabetes mellitus 'ukorbetegsg$............................................................................................1N
A 'ukorbetegsg fajti:........................................................................................................1N
LU
3gyes t-pus" 'ukorbetegsg! inzulinra reagl%$..............................................................1N
Kettes t-pus" 'ukorbetegsg insulinra nem! #agy mrskelten reagl%$.........................1N
De ]uer#ain betegsg tendo#aginitis stenotisns1lehegesed. -nh&#ely gyullads$................1U
Digitus malleus kalap'sujj$....................................................................................................1U
Dis'us inter#ertebrlis1radi'ulris syndr...................................................................................1U
Dis'opathia k%rosan elfajult 'sigolya k(z(tti por'korong$.....................................................<5
Dis'us hernia por'korong sr#$...............................................................................................<5
Dupuytren kontra'turakamp%kz$! ,edderhose syndr.kamp%talp$........................................<5
3hlers1Danlos syndr%ma gumiember$.....................................................................................<1
3mszt.rendszer.......................................................................................................................<1
Bylmirigyek:......................................................................................................................<1
Ig%izmok...........................................................................................................................<1
A nyel.'s.............................................................................................................................<<
?yomor ...............................................................................................................................<<
Aj hepar$...........................................................................................................................<<
A mj megker&l. "tjai anasztom%zisok$.........................................................................<7
A fokozott #rzkenysg okai...........................................................................................<7
3pe ......................................................................................................................................<7
2asnylmirigy pan'rease$...................................................................................................<4
A gyomor! a hasnylmirigy s a mj (sszehangolsa .........................................................<4
9elek....................................................................................................................................<4
Gatk%bl duodenum! remese! epsbl$.............................................................................<4
)hbl jejunum$................................................................................................................<4
/s-p.bl ileum$................................................................................................................<4
A #akbl 'oe'um$ s a fregny"l#ny appendiF$...........................................................<6
;astagbl /olon$.............................................................................................................<6
0igma................................................................................................................................<6
3gyenes re'tum$..............................................................................................................<6
@panyagok felsz-#%dsa:....................................................................................................<6
3nthesitis 1 epy'ondilitis med et lat. tenisz s golf k(ny(k$...................................................<6
3pilepsia formi 'lonusos! tonusos$........................................................................................<L
3tiologia....................................................................................................................................<L
3Ftrapiramidlis plya..............................................................................................................<L
>els.#gtag idegei.....................................................................................................................<L
?n............................................................................................................................................<O
?&m.k%r1tuber'ul%zis @9/$ ..................................................................................................<O
2alluF #algus b&ty(k$..............................................................................................................<O
2eine1Aedin poliomyelitis anterior a'uta$ Hr#nyos gyermekbnuls..................................<N
2epatitis #-rusos mjgyullads$...............................................................................................<N
2epatitis A........................................................................................................................<N
2epatitis 9.........................................................................................................................<N
2epatitis /.........................................................................................................................<N
3gyb! mjgyulladst okoz% faktorok:.................................................................................<N
2idro'efalus agy#-zk%r$..........................................................................................................<U
2irsprung betegsg...................................................................................................................<U
2OIAOB 1 a szer#ezet szablyozsa......................................................................................<U
)letfunk'i%k:........................................................................................................................<U
Az letfunk'i%kat szablyoz% m%dok..................................................................................<U
@udatos testi! szomatikus idegrendszer$ .........................................................................<U
;egetat-# idegrendszer a szer#ezet komputere$..............................................................75
O5
2ormonlis szablyozs....................................................................................................75
2OIAOB = A krges test 'orpus 'allosum$ s a 2ypothalamus ......................................75
Beuro1hormonlis szablyozs. ..........................................................................................71
2OIAOB 1 2ypof-zis agyalapi mirigy! agyf&ggelk$...........................................................71
3l&ls. lebeny .......................................................................................................................71
K(zps. lebeny ...................................................................................................................71
2ts% lebeny ........................................................................................................................71
2OIAOB 1 @obozmirigy ganglion pinele$...........................................................................7<
2OIAOB 1 Gajzsmirigy glandula thyreoidea $......................................................................7<
9asedoR k%r t"lm+k(dik a pajzsmirigy = hyperthyreosis$...............................................7<
2ypothyreosis Gajzsmirigy alulm+k(dse$........................................................................77
?oly#a struma$...................................................................................................................77
2OIAOB 1 Aellkpajzsmirigy...............................................................................................77
2OIAOB 1 /se'sem.mirigy @hymus$..................................................................................77
2OIAOB 1 Aellk#ese...........................................................................................................74
A kreg rtegei:....................................................................................................................74
2OIAOB 1 2asnylmirigy pan'reas$....................................................................................76
2OIAOB 1 Bemi mirigyek.....................................................................................................7L
2yperabdu'ti%s szindr%ma........................................................................................................7L
2ypert%nia magas#rnyoms betegsg$! #rnyoms...............................................................7O
2ypnoid bersg$1nem hypnoid ismeretek besz+k&lse$ tudatza#arok.................................7U
Aluszkonysg = szomnolen'ia ......................................................................................7U
Aly al#s = sopor ...........................................................................................................7U
Qntudatlan llapot = k%ma ...............................................................................................7U
8smeretek besz+k&lse.......................................................................................................7U
8nhib-tor gtls..........................................................................................................................7U
8ntermittl% agyi is'haemia.......................................................................................................7U
8rritbilis bl syndroma 890$ /rohn betegsg.........................................................................7U
8s'aemia....................................................................................................................................45
8s'haemis sz-#betegsg 80T9$...............................................................................................45
Distrophia Aus'ulorum Grogressi#a DAG! Du'henne syndroma$...................................45
Ayastenia ?ra#is s"lyos izomsor#ads$.............................................................................45
Mz&leti betegsgekarthritis! artropthia! arthr%zis$...................................................................45
8z&leti betegsgek formi.....................................................................................................41
Arthritis.............................................................................................................................41
Arthropthia .....................................................................................................................41
Arthr%zis ...........................................................................................................................41
Mz&leti sr&lsek.........................................................................................................................41
/ontusio = z"z%ds. .........................................................................................................41
Distorsio = rnduls. ........................................................................................................41
,uFatio = fi'am. ...............................................................................................................41
>ra'tura intraarti'ulare = iz&leten bel&li t(rs. ................................................................41
Klippel1>eil syndr nyaki gerin' #elesz&letett betegsge$........................................................41
K%ma tblzat! sopor1'oma.......................................................................................................4<
Koponya....................................................................................................................................4<
Koponya'sont ......................................................................................................................4<
A koponya'sont (sszek(ttetsei...........................................................................................47
0zikla'sont........................................................................................................................47
Ar' 'sont maFilla$............................................................................................................44
Iosta'sont os ethmoidale$...............................................................................................44
O1
Sllkapo's'sont mandibula$.............................................................................................44
,gyrsz reumatizmusok..........................................................................................................46
2eberden syndr D8G iz&let$! ..............................................................................................46
9oushard syndr%ma G8G iz&let$..........................................................................................46
G/G Goliarthritis /hroni'a Grogressi#a$ ............................................................................46
,edderhose syndroma kamp%talp$...........................................................................................46
,ipoma =/opemann hernia /opemann sr#$..........................................................................4L
,ittle1k%r 8/G$ infantilis 'erebralis paresis..............................................................................4L
Aadelung deformits 'sukl%iz&leti bajonet lls1 t(rs utn$.................................................4L
Aj'hirrosis..............................................................................................................................4L
Aarfan syndroma p%kember$ 2yper'hondropthia$..............................................................4O
Aeningitis agyhrtya gyullads$! en'ephalitis agyllomny gyullads$................................4O
Aenis'us sr&lsek gy+r+por'$...............................................................................................4O
Aozgsza#arok rz.1sensoros! mozgat%1motoros$..................................................................4N
)rz.k(ri 1sensoros egyens"ly! proprio'ept-# za#arok$.......................................................4N
Aozgat%k(ri = motoros pyramis s eFtrapyramidlis za#arok$..........................................4N
Bae#us pigment%zus1festkes anyajegy....................................................................................4N
Ganni'ulosis zs-r s k(t.sz(#et gyulladsa hegesedssel$.......................................................4U
Garkinson1k%r............................................................................................................................4U
Gathologia! Gatogenezis............................................................................................................4U
Geriarthritis humeros'apulris G20$........................................................................................4U
Gerthes k%rosteo'hondritis ju#enilis fem$...............................................................................4U
Ges Glanus ,"dtalp$.................................................................................................................65
GneumothoraF = lgmell = G@W. Glusz a 2@W! 0@W$............................................................65
Grimer s se'under betegsgek:................................................................................................65
Grimer fibromyalgia myogel%zis$............................................................................................65
Grogressz-# sz(#eti el#ltozsok...............................................................................................61
Gsoriasis = pikkelys(m(r..........................................................................................................61
Gyramis plya akaratlagos! dur#a mozgs$..............................................................................61
Iaynaud k%r! Iaynaud szindr%ma............................................................................................61
Iegressz-# sz(#eti el#ltozsok................................................................................................6<
Ieums lz febris rheumati'a$.................................................................................................6<
Iheumatoid arthritis IA$........................................................................................................6<
Iizik% faktorok.........................................................................................................................6<
0'heuermann syndroma............................................................................................................67
0'hlatter1Osgood betegsg a s-p'sonti gum% gyulladsa$.......................................................67
0'lerosis multipleF 0A$..........................................................................................................67
0korbut......................................................................................................................................64
0ho'k sokk! mlyjuls$..........................................................................................................64
0tagnl%! persistl% sz(#eti el#ltozsok..................................................................................64
0troke........................................................................................................................................64
A stroke keringssel (sszef&gg. okai:.................................................................................66
8ntermittl% agyi is'haemia agyi keringsi elgtelensg$ ...............................................66
A stroke rproblmkhoz k(thet. okai:...............................................................................66
Az erek elzr%ds#al jr% k%rkpek................................................................................66
@romb%zis.........................................................................................................................66
3mb%lia.............................................................................................................................6L
Az erek t(rs#el! szakads#al jr% k%rkpek.................................................................6L
)rt(rs ApopleFia /erebri = ron'sol% agy#rzs! Dszl&tsE$.........................................6L
)rszakads. Aneurisma rfal kiboltosuls$......................................................................6L
O<
0ude'k syndroma......................................................................................................................6L
0zerzett sz-#hibk ...................................................................................................................6O
pumpafunk'i% krosods 1 a #r gyeng&lt mrtkben ramlik a szer#ezetben....................6O
/soportos-ts a sz-#felek elgtelensge szerint....................................................................6O
>ebris rheumati'a1reums lz...........................................................................................6O
0zinapszis..................................................................................................................................6O
@&d...........................................................................................................................................6O
8gazi lgz.izmok..................................................................................................................6O
0egd lgz.izmok:...............................................................................................................6N
Aellhrtya pleura$..............................................................................................................6N
Aediastinum t&d.kapu$......................................................................................................6N
A t&d. szerkezete.................................................................................................................6N
A lgzs................................................................................................................................6U
@&d.gyullads pneumonia$.....................................................................................................6U
@VD^ = b.l's.hall distress syndroma$.................................................................................6U
@8Atransit%rikus agyi is'haemia$.............................................................................................L5
@BA sma.................................................................................................................................L5
@O0 @hora'i'a outlet syndr$....................................................................................................L5
@ranzit%rikus agyi is'haemia....................................................................................................L5
;. @rigeminus neuralgia ar'idegzsba$...................................................................................L5
;elesz&letett sz-#hibk..............................................................................................................L1
>ormen o#le persistens. ...................................................................................................L1
;ns kerings za#arai..............................................................................................................L1
Ghlebo thromb%zis ............................................................................................................L1
;rk(r(k...................................................................................................................................L1
;ese ..........................................................................................................................................L<
;esekreg..........................................................................................................................L<
;el.llomny ...................................................................................................................L<
;esemeden'e.....................................................................................................................L<
Crter................................................................................................................................L<
2"gy's% urethra$.............................................................................................................L7
A #izelet&r-ts me'hanizmusa..............................................................................................L7
;esebetegsgek....................................................................................................................L7
;88. agyideg betegsge 1 >a'ialis paresis..................................................................................L4
;itaminok..................................................................................................................................L4
Ts-rban old%d% #itaminok....................................................................................................L4
;-zben old%d% #itaminok.....................................................................................................L6
W. agyideg 1 ;agus bolyg%ideg$ m+k(dse.............................................................................LL
O7