Вы находитесь на странице: 1из 1

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI

I SPORTULUI
UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAI
nfiinat prin Legea nr. 408 / 20.06.2002
FACULTATEA DE DREPT


SUBIECTE DE EXAMEN LA DISCIPLINA DREPT CONSTITUIONAL
I INSTITUII POLITICE (anul I, semestrul 1)
Sesiunea ianuarie-februarie 2010

Examenul la disciplina Drept constituional i instituii politice se desfoar pe dou trepte de
dificultate, dup cum urmeaz:
I. Cunotine minimale (nota maxim: 7)
II. Cunotine avansate (nota maxim: 10)

Pentru treapta I de dificultate, studenii vor trata un subiect, din urmtoarea arie tematic:
1. Originea fenomenului constituional n lumea antic
2. Tipurile constituionale, n concepia filosofilor greci (Platon i Aristotel)
3. Bazele contractualiste ale constituiilor epocii moderne
4. Puterea politic i principalele ei concepte corelative
5. Caracteristicile puterii politice
6. Originea i substana statului
7. Elementele fundamentale ale statului
8. Teoria modern a separaiei puterilor n stat

Pentru treapta a II-a de dificultate, studenii vor trata un subiect, din urmtoarea arie tematic:
1. Ideile politico-juridice ale colii dreptului natural
2. Tipurile de putere politic (sau de dominaie legitim), n concepia lui Max Weber
3. Drepturile i libertile ceteneti nucleu al constituionalismului modern
4. Tipuri de state n lumea contemporan

Modul de desfurare a examenului: examen scris, cu durata de o or.
Detalii privind notarea:
un punct se acord din oficiu;
pentru tratarea subiectului din aria tematic a treptei I de dificultate, se acord maximum 6
puncte;
pentru tratarea subiectului din aria tematic a treptei a II-a de dificultate, se acord maximum 3
puncte.

Titular de disciplin, Asistent,
Prof. univ. dr. Cristian BOCANCEA Asist. univ. drd. Magda IACOB