Вы находитесь на странице: 1из 5

Stau in cerdacul tau

de Mihai Eminescu
-romantism-
Romantismul (prima form de modernism n cultura universal ) este un
curent literar aparut initial in Anglia si Germania la sfarsitul secolului al X!!!-lea"
iar apoi a iradiat intreaga Europa in prima #umatate a sec$ al X!X-lea$ Aceast
mi care se manifesta ca o reac ie fata de clasicism" repre%entand triumful
sentimentului asupra ratiunii sau a imaginatiei asupra logicii$
&n literatura rom'n putem vor(i despre romantism odat cu apari ia
pa opti tilor" manifestul lor fiind de fapt !ntroduc ia la )acia literar semnat de
Mihail *og lniceanu" ulterior prin opera liric a lui Mihai Eminescu" ce
intelectuali%ea% i rafinea% tematica i vi%iunea pa opti tilor" reali%'nd totodat
i prima revolu ionare a lim(a#ului poetic din literatura rom'n $
Mihai Eminescu este repre%entantul de seama al romantismului in literatura
romana$ Astfel" principalele teme ale liricii sale" teme de factura romantica" sunt+
arta poetica" iu(irea" natura" conditia omului de geniu" efemeritatea fiintei umane$
!n poe%ia eminesciana tema iu(irii se completea%a cu cea a naturii$ ,iind mereu in
consonanta cu sentimentele fiintei umane" natura participa afectiv la realitatile
sufletesti evocate$ -otodata" in poe%ia romantica a lui Eminescu pot fi identificate
doua etape+ prima ilustrea%a o dragoste ce se poate implini intr-un cadru natural
idilic iar a doua marchea%a drama neimplinirii in plan sentimental" reliefand o
iu(ire imposi(ila intr-un peisa# natural stingher" schitat sumar$
!u(irea ca prile# de inaltare spirituala" ca necesitate a sufletului si implicit ca
e.perienta fericita este evocata si in sonetul /Stau in cerdacul tau0$ 1oe%ia
apartine celei de-a doua etape a creatiei eminesciene" fiind o poe%ie romantica
prin+ tema" motive si vi%iune asupra iu(irii$
1oe%ia /Stau in cerdacul tau$$$0" cunoscuta si su( denumirea de /1oemul
cerdacului0 a aparut in doua versiuni" apartinand lui Mihai Eminescu" in anul
2345$ 6pera apare postum" ceea ce sugerea%a intentia poetului de a o mai slefui"
inainte s-o pu(lice$
/Stau in cerdacul tau$$$0 apartine etapei romantice" desi este utili%ata forma
sonetului" o poe%ie de factura clasica" cu forma fi.a" alcatuita din 27 versuri"
grupate in 8 catrene si 8 tertine" cu rima im(ratisata in catrene$
Sonetul de%v luie ca tem principal romantica+ iu(irea" ca prile# de inaltare
spirituala$ 6 modalitate de evadare" de data aceasta a(solut " specific
romanticilor este reflectat i aici" prin motivul visului" dar i prin tema naturii$
-itlul sonetului este reluat si in incipitul poe%iei" fi.and cadrul 9in cerdacul
tau0$ !ndicele spatial ilustrea%a iposta%a melancolica" mediativa a indragostitului
care isi priveste pe fereastra iu(ita$
!ntr-un cadru nocturn plin de feerie" eul liric ia parte la un ritual intim si
misterios$ 1re%enta eului liric este marcata prin formele ver(ale si pronominale de
persoana ! si a !!-a+ 9stau0" 9eu0" 9tu0" 9te uiti0"0desfaci0" precum si prin
ad#ectivele pronominale posesive 9(ochii) mei0 si 9(mana) ta0$ Astfel" se remarca
lirismul su(iectiv" caracteri%at atat prin monolog confesiv (9stau0) cat si adresat
(9ai o(osit0" 9desfaci0" 9sufli0)$
:atura este in concordanta cu sentimentele indragostitului$ Se remarca
elemente nocturne specifice liricii romantice eminesciene+ seninul noptii" luna"
stelele" um(ra$ ;adrul descris este dominat de o atmosfera intima" solemna si
plina de romantism$ Avem de-a face cu o natur cople itoare" asupra c reia
domin lumina selenar " un motiv caracteristic curentului romantic$ &mpletirea
acestei teme cu cea a iu(irii semnific ineditul liricii eminesciene" eviden iat i n
acest sonet$ ;ultivarea sensi(ilit ii" a imagina iei i a fante%iei" minimali%'nd
luciditatea i ra iunea este un alt argument n spri#inul apartenen ei acestei poe%ii
la curentul romantic$
1oe%ia im(ina doua planuri+ planul e.terior al naturii" care intra in
consonanta cu trairile indragostitului (in primul catren si a doua tertina) si planul
interior al trairii iu(irii (in al doilea catren si prima tertina)$
Elementul clasic al poe%iei este redat si de simplitatea discursului"
caracteri%at prin economia de mi#loace artistice$
!n prima strofa" imaginile artistice contri(uie la creionarea unui spatiu
intim" nocturn" feeric$ ;orespondenta dintre spatiul feeric si starea meditativa este
sugerata in maniera sim(olica" prin intermediul imaginilor motorii$ ;adrul este un
spatiu de (asm" ce vra#este si indeamna la visare$
Strofa a doua de(utea%a cu o con#unctie adversativa ""dar0" care muta
atentia cititorului de pe cadrul natural" pe imaginea iu(itei" o(servata prin
intermediul unei ferestre" spatiu al oglindirii si al inva%iei iu(irii$ Motivul ferestrei"
sugestie a unei punti intre doua lumi" marchea%a atat apropierea" cat si
departarea$ er(ul la pre%ent eterni%ea%a dragostea si pe iu(ita" in iposta%a ei
angelica$ !deea frumusetii fi%ice si a sen%ualitatii celei care" pierduta in ganduri" se
uita in lumina" se regaseste in versurile 9!n val de aur parul despletind0$ Metafora
9val de aur0 sugerea%a parul (lond auriu care se revarsa peste umeri" trasatura
specifica idealului feminin eminescian" iar metafora 9umeri de ninsoare0 se refera
la pielea al(a a femeii$ Gratia si gingasia iu(itei sunt de%valuite de preci%area
9!ncet te-ardici0 si 9mana ta cea fina0$
!n ce-a de-a treia strofa este evidentiata pudoarea indragostitului$ !n versul
9)esfaci visand pieptarul de la san0" ver(ul la gerun%iu sugerea%a starea
meditativa a iu(itei$
1rivita in cerdac" femeia cu ochii in lumina isi despleteste parul si il lasa sa-i cada
pe umeri" isi desface pieptarul " iar apoi se ridica si stinge lumanarea$ )iscursul
liric este impresionant" indragostitul fiind fermecat de fiecare gest al ei$
<ltima strofa incheie simetric poe%ia" prin revenire la motivul ochilor$ Eul
liric ramane in intuneric" privirea fiind singurul mod de acces catre misterul
ritualului$ ;adrul e.terior intruneste motivul lunii si al stelelor" elemente care se
oglindesc trist in geamul iu(itei" sugerand natura" o stare de tristete a poetului$
1ersonificarea ""luna (ate trist0 evidentia%a gravitatea scenei" melancolia si
tristetea din momentul incheierii ritualului$ Sentimentul dominant n acest sonet
este singur tatea" care nu face decat s ad'nceasc sentimentul neimplinirii
iu(irii$
Eminescu este prin e.celen un poet al iu(irii i naturii" c ci" mai cu
seam " cu poe%ia iu(irii i naturii din crea ia sa se produce acel salt uluitor n
de%voltarea liricii noastre" l rgindu-i nem surat ori%ontul i m(og ind-o pe
toate laturile" de la lumea ideilor i atitudinilor p'n n domeniul lim(ii" al
sim(olurilor i mu%icalit ii versurilor$
!n conclu%ie" poemul ""Stau in cerdacul tau0 ilustrea%a conceptia
romantica eminesciana asupra iu(irii prin+ tematic " motive" imagini artistice si nu
in ultimul rand" elemente de factura clasica$
Stau in cerdacul tau
de Mihai Eminescu
-vi%iune asupra iu(irii-
Sonetele eminesciene reflecta echili(rul perfect dintre temele poetice si
formele de e.primare$ !n aceasta perioada de creatie" in care scrie sonete"
Eminescu vi%ea%a destramarea ilu%iilor" despartirea de fiinta adorata" lirica
dragostei inregistrand o tematica a a(sentei" a neimplinirii visului" generatoare de
melancolie apasatoare$ :atura ocrotitoare" paradisiaca" feminina" posi(ila" din
poe%iile eminesciene anterioare" devine un spatiu al reclu%iunii si al meditatiei
dureroase asupra trecerii timpului" al retragerii in sine a eului poetic" care incearca
sa refaca trecutul pierdut$
,iind mereu in consonanta cu sentimentele fiintei umane" natura participa
afectiv la realitatile sufletesti evocate$ -otodata" in poe%ia romantica a lui
Eminescu pot fi identificate doua etape+ prima ilustrea%a o dragoste ce se poate
implini intr-un cadru natural idilic iar a doua marchea%a drama neimplinirii in plan
sentimental" reliefand o iu(ire imposi(ila intr-un peisa# natural stingher" schitat
sumar$
!u(irea ca prile# de inaltare spirituala" ca necesitate a sufletului si implicit ca
e.perienta fericita este evocata si in sonetul /Stau in cerdacul tau0$
1oe%ia /Stau in cerdacul tau$$$0" cunoscuta si su( denumirea de /1oemul
cerdacului0 a aparut in doua versiuni" apartinand lui Mihai Eminescu" in anul
2345$ 6pera apare postum" ceea ce sugerea%a intentia poetului de a o mai slefui"
inainte s-o pu(lice$
/Stau in cerdacul tau$$$0 apartine etapei romantice" desi este utili%ata forma
sonetului" o poe%ie de factura clasica" cu forma fi.a" alcatuita din 27 versuri"
grupate in 8 catrene si 8 tertine" cu rima im(ratisata in catrene$
Sonetul de%v luie ca tem principal romantica+ iu(irea" ca prile# de inaltare
spirituala$ 6 modalitate de evadare" de data aceasta a(solut " specific
romanticilor este reflectat i aici" prin motivul visului" dar i prin tema naturii$
-itlul sonetului este reluat si in incipitul poe%iei" fi.and cadrul 9in cerdacul
tau0$ !ndicele spatial ilustrea%a iposta%a melancolica" mediativa a indragostitului
care isi priveste pe fereastra iu(ita$
!ntr-un cadru nocturn plin de feerie" eul liric ia parte la un ritual intim si
misterios$ 1re%enta eului liric este marcata prin formele ver(ale si pronominale de
persoana ! si a !!-a+ 9stau0" 9eu0" 9tu0" 9te uiti0"0desfaci0" precum si prin
ad#ectivele pronominale posesive 9(ochii) mei0 si 9(mana) ta0$ Astfel" se remarca
lirismul su(iectiv" caracteri%at atat prin monolog confesiv (9stau0) cat si adresat
(9ai o(osit0" 9desfaci0" 9sufli0)$
:atura este in concordanta cu sentimentele indragostitului$ Se remarca
elemente nocturne specifice liricii romantice eminesciene+ seninul noptii" luna"
stelele" um(ra$ ;adrul descris este dominat de o atmosfera intima" solemna si
plina de romantism$ Avem de-a face cu o natur cople itoare" asupra c reia
domin lumina selenar " un motiv caracteristic curentului romantic$ &mpletirea
acestei teme cu cea a iu(irii semnific ineditul liricii eminesciene" eviden iat i n
acest sonet$
Sonetul cuprinde elemente de factura romantica" clasica si moderna$
1oe%ia apartine celei de-a doua etape a creatiei eminesciene" fiind o poe%ie
romantica prin+ tema" motivele omnipre%ente creatiei eminesciene (luna" stele"
noapte" crengi) si vi%iunea asupra iu(irii$ Elementul clasic al poe%iei este redat de+
specia literara (sonetul) si de simplitatea discursului" caracteri%at prin economia
de mi#loace artistice$ !ar utili%area tehnicii ingam(amentului constituie elementul
de factura moderna$
1oe%ia im(ina doua planuri+ planul e.terior al naturii" care intra in
consonanta cu trairile indragostitului (in primul catren si a doua tertina) si planul
interior al trairii iu(irii (in al doilea catren si prima tertina)$
!n prima strofa" imaginile artistice contri(uie la creionarea unui spatiu
intim" nocturn" feeric$ ;orespondenta dintre spatiul feeric si starea meditativa este
sugerata in maniera sim(olica" prin intermediul imaginilor motorii$ ;adrul este un
spatiu de (asm" ce vra#este si indeamna la visare$
Strofa a doua de(utea%a cu o con#unctie adversativa ""dar0" care muta
atentia cititorului de pe cadrul natural" pe imaginea iu(itei" o(servata prin
intermediul unei ferestre" spatiu al oglindirii si al inva%iei iu(irii$ Motivul ferestrei"
sugestie a unei punti intre doua lumi" marchea%a atat apropierea" cat si
departarea$ er(ul la pre%ent eterni%ea%a dragostea si pe iu(ita" in iposta%a ei
angelica$ !deea frumusetii fi%ice si a sen%ualitatii celei care" pierduta in ganduri" se
uita in lumina" se regaseste in versurile 9!n val de aur parul despletind0$ Metafora
9val de aur0 sugerea%a parul (lond auriu care se revarsa peste umeri" trasatura
specifica idealului feminin eminescian" iar metafora 9umeri de ninsoare0 se refera
la pielea al(a a femeii$ Gratia si gingasia iu(itei sunt de%valuite de preci%area
9!ncet te-ardici0 si 9mana ta cea fina0$
!n ce-a de-a treia strofa este evidentiata pudoarea indragostitului$ !n versul
9)esfaci visand pieptarul de la san0" ver(ul la gerun%iu sugerea%a starea
meditativa a iu(itei$ 1rivita in cerdac" femeia cu ochii in lumina isi despleteste
parul si il lasa sa-i cada pe umeri" isi desface pieptarul " iar apoi se ridica si stinge
lumanarea$ )iscursul liric este impresionant" indragostitul fiind fermecat de
fiecare gest al ei$
<ltima strofa incheie simetric poe%ia" prin revenire la motivul ochilor$ Eul
liric ramane in intuneric" privirea fiind singurul mod de acces catre misterul
ritualului$ ;adrul e.terior intruneste motivul lunii si al stelelor" elemente care se
oglindesc trist in geamul iu(itei" sugerand natura" o stare de tristete a poetului$
1ersonificarea ""luna (ate trist0 evidentia%a gravitatea scenei" melancolia si
tristetea din momentul incheierii ritualului$ Sentimentul dominant n acest sonet
este singur tatea" care nu face decat s ad'nceasc sentimentul neimplinirii
iu(irii$
Eminescu este prin e.celen un poet al iu(irii i naturii" c ci" mai cu
seam " cu poe%ia iu(irii i naturii din crea ia sa se produce acel salt uluitor n
de%voltarea liricii noastre" l rgindu-i nem surat ori%ontul i m(og ind-o pe
toate laturile" de la lumea ideilor i atitudinilor p'n n domeniul lim(ii" al
sim(olurilor i mu%icalit ii versurilor$
!n conclu%ie" poemul ""Stau in cerdacul tau0 sustine idea iu(irii ca
e.perienta superioara posi(ila" atat prin evocarea idealuluifeminin ca pre%enta
concreta" cat si prin identificarea unei cai de acces la comple.itatea ritualului"
privirea" ca prile# de cunoastere totala a sentimentului de dragoste$