Вы находитесь на странице: 1из 551

et; sed;

! interj. Ah! Ha! Hem!


+ , , ! Ecce, amic e, circu m v e n t u s (circu m s c ri pt u s) es!
+ , , ( ) ( ) ! Hem, Dam e a , hau d asp e x e r a m te!
+ , , - ! Hem, opport u n e , te ipsu m qua e si v i!
+ , - ! Vah, nunc de m u m intelligo!
luminis umbraculum [i, n], lampadis umbraculum;
abbas, abbatis, m
abbatia [ae, f]; coenobium [ii, n]; monasterium [ii, n]; munus [eris, n] Abbatis; sedes [is, f] (aedes)
Abbatis; concessum Abbati beneficium [ii, n].
abbreviatura [ae, f]; contractio [onis, f], compendium [ii, n]; siglum [i, n]; nota [ae, f]
compendiaria;
paragraphus [i, f] nova; intervallum [i, n];
abituriens [entis, m];
*subscriptio [onis, f]; subnotatio [onis, f];
*subscriptor [oris, m]; subnotator [oris, m];
concursus [us, m]; offensio [onis, f];
+ in hostiu m nav e s trans c e n d e r e ;
aborigineus [a, um], adj.;

aborigines [um, mpl];
abortus [us, m] (artificialis); abactus venter [tri, m];
+ part u m abige r e ;
arm e ni c a [ae, f]; prunum [i, n] arm e ni c u m ; arm e ni c u m ; arm e ni u m (pom u m );
- armeniacus [a, um], adj.

absolute;
absolutus [a, um], adj.
+ altitud o absol ut a.
absorbens [entis, m].
absorbeo [bui (psi), (ptum), ere] verb.
absorptio [onis, f]
abstractus [a, um];
absurdum [i, n];
absurdus [a, um], adj.
+ ,
,
. Condition e s oecolo gic a e in faget is et in dunis ita sunt diversae, ut absurdum mihi videatur,
ut eadem species in utraque conditione vivere possit.
primum agmen [inis, n]; acies [ei, f] prima; praecursores [um, mpl], antecursores [um, mpl];
+ in prim a acie vers ari;
praesidium [ii, n]; statio [onis, f] prima;
promutuum [i, n]; *praesolutio [onis, f]; auctoramentum [i, n];
in antecessum dare;
proscaenium [i, n];
casus [us, m]; fortuna [ae, f]; periculum [i, n]; res [ei, f] mira;
planus [i, m];
qui (quae, quod) jactatur variis casibus; periculosus [a, um];
+ vita multiplici periculo insignis;
damnum [i, n]; jactura [ae, f]; *avaria [ae, f];
augur [is, m];
auguralis [e];
+ lituus [i, m];
Augustus [i, m].
+ floret ad fine m Augusti.
Augustus [a, um], adj. Augustalis [e];
navis [is, f] aro pl a n o r u m vectrix, aro pl a n igera;
aviat or [oris, m]; aro pl a ni g a [ae, m];
*aviatio [onis, f]; res [ei, f] aviatoria;
*aviaticus [a, um]; volaticusus [a, um]; aviatoriusus [a, um]; ad rem aviatoriam pertinens;
forte, fortasse, forsitan;
reticulum [i, n];
1

Australia [ae, f];


Austria [ae, f];
Austricu s [i, m];
Austricus [a, um];
autobiographicus [a, um], adj.:
+ not a e aut o bi o gr a p hi c a e ;
autobiographia [ae, f]; suae ipsius descriptio [onis, f] vitae; curriculum [i, n] vitae;
*autocarrus [i, m], carrus [i, m]; laophor(e)ium [i, n]; autoraeda [ae, f] longa; coe n a u t o ci n t u m
[i, n]; omnivectorium [ii, n] (autocinetum),
autogrphu m [i, n]; chirogr p h u m [i, n];
+ speci m e n auto gr a p h o cl. Krasch e ni n nikovii
don a t u m ;
ergasterium [ii, n] autocineticum; officina [ae, f] autocinetica;
auto m t o n [i, n]; auto m t u m [i, n]; aut o m t a, opera automataria, pl; ( ) sclopetum [i,
n] automaticum;
+ aut o m t u m lusoriu m ;
automaticus [a, um]; machinatione quadam motus [a, um];
autovehiculum [i, n]; autocinetum [i, n]; automobilis (currus); autoraeda [ae, f]; currus [us, m];
autocineticus [a, um];
autonomia [ae, f];
autonomus [a, um], adj.:
+ regio auto n o m a ;
+ resp u blic a aut o n o m a . ;
area [ae, f] stativa;
automatarium instrumentum directorium;
auctor [oris, m]: scriptor [oris, m]; composiitor [oris, m];
+ donu m auct oris;
+ dedic a t u m ab auct or e;
+ , index com m e n t a t i o num secundum auctores
dispositarum;
+ auct or e s citati;
auto pit o m e [es, f]:
+ aut o e pi t o m e diss ert a ti o ni s;
imperiosus [a, um];
auctoritas [atis, f]; majestas [atis, f];
+ auct orit at e m hab e r e ;
area [ae, f] stativa, statio [onis, f] autocinetorum / vehiculorum;
autocinetodromus [i, m]. (via) strata [ae, f] principalis (autocinetica);
! ehem!
praefectus [i, m]; (dux summus militum praetorianorum apud Turcas)
Saracenus [i, m]; Turca [ae, m] (Turcus [i, m]), Arabs, Arbis, m; Maho m e d a n u s
(Maho m e t t a n u s ) [i, m];
achates [ae, m];
agens [entis, m]; procurator [oris, m]; curator [oris, m]; gestor [oris, m];
+ exc a m bi a t o r [oris, m];
agentura [ae, f]; agentes (in rebus);
concitator [oris, m]; agitator [oris, m];
agitatio [onis, f];
suscitare [1]; agitare [1];
agglomeratum [i, n]
agnus [i, m];
+ Agnus Dei, hosti a, panis euch a ri sticu s;
agnosticus [i, m];
agnosticismus [i, m]; agnostica doctrina [ae, f]; mentis habitus [us, m] agnosticus;
agonia [ae, f]; colluctatio [onis, f] morientis;
+ ultim u m spiritu m trah e r e ; ultim a m ani m a m ager e ;
agrarius [a, um], adj. ruralis [e];
aggregatum [i, n];
aggressivus [a, um]; infensus [a, um];
aggressio [onis, f]; impetus [us, m]; invasio [onis, f];
aggressor [oris, m]; invasor [oris, m]; qui lacessit prior;
agricultor [oris, m]; agronomus [i, m].
2

agricultorius [a, um]; agronomicus [a, um]:


+ facult a s [atis, f] agriculto ria (agronomica).
agronomia [ae, f]; ars [artis, f] agricultoria; colendi agri disciplina [ae, f];
hades [is, m]; tartru s [i, m]; tartara [orum, npl]; gehenna [ae, f]; regnum [i, n] inferorum; sedes [is, f]
damnatorum / improborum (post mortem); Avernus [i, m]; loca [orum, n] Averna; Orcus [i, m]; Styx, Stygis, m;
Erebus [i, m];
+ sub terra s;
+ ad sed e m da m n a t o r u m detru di;
+ ad inferos desc e n d e r e ;
+ Orci ostiu m ;
(lente, placide); cantus [us, m] lentus, lente incedens, placidus; modus [us, m] sedatior;
pomum [i, n] Adami, glans [glandis, f] juguli;
accomodatio [onis, f] (biologica); adaptatio [onis, f]; socialis exaequatio [onis, f]; scaenicae
actionis aptatio [onis, f]; televisifica libri (ludi) aptatio;
patronus [i, m]; forensis [is, m]; causarum actor [oris, m]; causae patronus [i, m]; defensor [oris, m];
advocatus [i, m]; causidicus [i, m]; legulejus [i, m]; orator [oris, m]; formularum cantor [oris, m] ( );
praevaricator [oris, m]; quadruplator [oris, m]; morator [oris, m]; rabula [ae, m] (forensis);
+ mult a e cau s a e confluu n t ad aliqu e m ;
+ : caus a s ager e / actitare / defendere / defensitare / dicere / orare; versari in foro;
+ - (- ): caus a m alicujus ager e ; cau s a m pro aliquo
dicer e;
+ - . : cau s a m ad aliqu e m deferr e; invocar e aliqu e m ad caus a m
defe n d e n d a m ; sibi aliqu e m patro n u m caus a e adop tare;
+ : causi dici merc e s , honor a ri u m ;
+ : cau sidicoru m fallacia, art e s, strop h a e .
adaequatus [a, um].
administrativus [a, um]:
+ divisio [onis, f] ad mi ni str a tiv a;
+ pra ef e c t u r a [ae, f]; tribus [us, f];
curagendarius [ii, m]; admistrator [oris, m];
administratio [onis, f];
+ *Consist oriu m Prae si d e n ti s (s. Prae si dis);
praetor [oris, m] navalis; praefectus [i, m] classis; navarchus [i, m]; *admiralis [is, m];
+ : classi aliqu e m pra efic er e; pra ef e c t u r a m classis alicui dare;
summus rei navalis senatus [us, m]; rei maritimae praepositi [orum, mpl]; admiralitas
[atis, f];

+ navis [is, f] praetoria;


+ navis pra e t o ri a e signu m , vexillum;
1. inscriptio [onis, f] (cursualis): domicilium [ii, n]; ( . ) locus [i, m] (memoriae);
2. ( ) grat ul a tio [onis, f] per litter a s.
+ inscriptio nominis ac domicilii; index [icis, m];
+ : epistol a m alicui (alicujus nomi n e) inscriber e ;
+ inscriptio electro nic a / tab ellari a / cursualis;
+ ha e c ad nos dirigitur;
1.infernus [a, um]; tartareus [a, um]; stygius [a, um];
+ canis [is, m] inferorum, Cerberus [i, m];
+ cruci at u s [us, m] apud inferos;
2. Tartareus [a, um]; summus [a, um]; intolerabilis [e]; intolerandus [a, um]; terribilis [e]; horrendus [a, um];
furialis [e]; nefandus [a, um];
+ vita [ae, f] tartarea, vita omnium miserrima;
+ dolor [oris, m] acerbissimus, atrocissimus;
+ ( ) dignus poena inferna;
+ malitia [ae, f] nefanda;
optio [onis, m]; adjutor [oris, m] castrensis;
collucatus [a, um].
( ) lucrandi perdendive temeritas [atis, f]; cupiditas [atis, f]; libido [inis, f]; impetus [us, m];
alphabetum [i, n] Rossicum;
+ (prim a) ele m e n t a [orum, npl] tradere
Asianus [i, m];
Asiaticus [a, um]; Asianus [a, um];
Asia [ae, f];
3

nitrogenium [ii, n] (N);


nitrosus [a, um];
nitricus [a, um];
ciconia [ae, f];
( ) Pirus [i, f] Cydonia; ( ) cydonium [ii, n];
mons [montis, m] glacialis;
Academicus [i, m].
academicus [a, um]:
+ editio [onis, f] academica.
Academia [ae, f];
+ Acade m i a Scienti ar u m URSS;
+ Academia Silvatico-technica.
acacia [ae, f];
apparatus [i, m] (sub)aquaticus;
aquamarinus [a, um].
aquanauta [ae, m];
*pictura [ae, f] aquaria; aquarellum [i, n];
aquarium [ii, n];
aquaeductus [us, m];
acclimatisatio [onis, f];
acclimatisatus [a, um];
acclimatiso, avi, atum, are;
succentus [us, m];
succinere [succino, -, -]; concinere [concino, cinni, centum];
concentus [us, m] sonorum; accord(i)um [i, n];

+ le gatus [i, m] publica auctoritate missus;
*accumulatorium [ii, n]; *accumulatrum [i, n];
accurate; diligenter;
diligentia [ae, f]; cura [ae, f]; accuratio [onis, f];
accuratus [a, um]; diligens [e]ntis; exactus [a, um]; mundus [a, um];
funambulus [i, m];
axioma, atis, n; profatum [i, n]; pronuntiatum [i, n];
1. actus [us, m]; factum [i, n]; res, rei, f;
2. sollemne, is, n;
+ act a [oru m, npl], libelli [oru m, mpl]; tab ul a e [aru m , f];
+ act u s [us, m] ex lege habit u s;
+ usus (furtivus); coitus [us, m]; officium [ii, n];
actor [oris, m] scenicus; artifex [icis, m] scenicus; actor [oris, m]; histrio, onis, m; comoedus [i, m];
tragoedus [i, m]; ludio, onis, m; thymelicus [i, m];
+ grex [gre gis, m] sce nicor u m ;
active;
activitas [atis, f];
activus [a, um]; actuosus [a, um]; validus [a, um] (medicamenta); agilis [e]; industrius [a, um];
operosus [a, um]; occupatus [a, um]; laborans, ntis; laboriosus [a, um]; alcer, cris [e]; impiger, gra, grum;
+ nomin a [oru m, npl] exige n d a , qua e alicui sunt in nominibu s; pecu ni a e
[aru m , fpl] credit a e ;
+ activu m (gen u s);
(artifex) scenica; actrix, icis, f; ludia [ae, f];
effectio [onis, f]; factitio [onis, f]; creatio [onis, f]; patratio [onis, f]; effectus [us, m];
exsecutio [onis, f]; consummatio [onis, f]; actualizatio [onis, f]; realizatio [onis, f];
actualis [e]; realis [e]; verus [a, um];
Squalus carcharias; squalus [i, m]; pistris; pistrix;
acusticus [a, um];
obstetricus [i, m]; obstetricans, ntis, m;
obstetrix, icis, f;
accentus [us, m]; vocis sonus [i, m]; tenor [oris, m]; vox [vocis, f] (rustica); tonus, i,m; pronuntiatio
[onis, f] extranea/insolita, peregrina insolentia [ae, f];
agnoscere [agnosco, agnovi, agnotum];
reditus [uum, mpl] incerti [e]xtraordinarii;
qui pecuniam confert ad societatem; socius[ii, m];
tessera [ae, f]; syngrapha [ae, f]; sors, sortis, f; actio [onis, f];
4

+ negoti u m [ii, n] tesserarum vendendarum;


+ negoti ari (ex) tess e ri s ven dendis;
Albanus [i, m];
Albania [ae, f];
Albana [ae, f];
Algebra [ae, f];
algebraicus [a, um];
bipennis, is, f;
alabastrum [i, n];
rubellus [a, um]; roseus [a, um];
rubescere; rubefieri; rubicundum colorem trahere;
alimenta [orum, npl];
alcaloidum [i, n];
esurire (aliquid, alicujus rei);
alcohol, is, n; spiritus [us, m] vini;
alcoholicus [a, um];
+ tem ul e n ti a [ae, f] alcoholica;
+ potio [onis, f] alcoh olica;
allegoricus [a, um]; per allegoriam dictus;
allegoria [ae, f], translatio [onis, f], immutata oratio [onis, f]; parabola [ae, f];
cantus [us, m] modus [i, m] incitatior;
ambulacrum [i, n]; ambulatio [onis, f]; deambulatio [onis, f]; deambulacrum [i, n]; platea [ae, f];
interordinium [ii, n];
(h)alleluja;
ad m a s , antis, m (acc.s g. ad a m a n t a );
adamanteus [a, um]; adamantinus [a, um];
+ ann ul u s ad a m a n t e (ad a m a n t i b u s ) exorn a t u s ;
ara [ae, f]; altare, is, n;
+ succ e n d e r e aras;
alphabetum [i, n]; abecedarium [ii, n];
alphabeticus [a, um];
+ index [icis, m] alphabeticus;
+ ordine alph a b e t i c o;
alchymista [ae, m]; alchemista [ae, m];
alchemicus [a, um];
alchemia [ae, f];
cupienter; avide; aviditer; avare; avariter;
fames, is, f; ardor [oris, m]; desiderium [ii, n]; cupiditas [atis, f]; (inexpleta) auri fames; inexplebilis,
insatiabilis bonorum, divitiarum cupiditas; avaritia [ae, f] (magistratuum); aviditas [atis, f];
+ avaritia est injurios a app e titio alienor u m ;
+ ei morb o nom e n est avaritia;
avarus [a, um]; avidus [a, um]; rapax, acis (domina); insatiabilis [e]; cupidus [a, um] (avarus et
cupidus);
cupidus [a, um] (pecuniae; liberorum; rerum novarum);
coccineus [a, um]; purpureus [a, um]; puniceus [a, um];
album [i, n]; volumen [inis, n] album; tabulae, arum, f/pl; pugillares, ium, m/pl;
+ auto gr p h a collect a;
zotheca [ae, f], secretum [i, n] cubiculi;
alpinus [a, um];
+ prat u m alpinu m ;
+ plant a alpin a;
+ in region e alpina;
+ in pasc ui s alpinis;
+ plant a e alpicolae (alpigenae);
alpinarium, ii n.
*alpinista [ae, m]; rupiu m asc e n s o r [oris, m]; oribt a [ae, m];
montium ascentrix [icis, f];
Alpes, ium f;
+ in alpinis,
altera vox [cis, f] ab acuta; secundae vocis cantor [oris, m];
alternatio [onis, f]; optio [onis, f];
alter n a tiv u s, , um;
5

+ nom e n [inis, n] alternativum;


+ syno n ym u m [i, n] alternativum.
altruismus [i, m];
altruista [ae, m];
aluminium (Al)[ii, m];
Alasca [ae, f];
Amazones, um, f/pl;
amalthaea, ae,f.
+ am al t h a e a dim er a;
+ am alt h a e a mono m e r a .
horreum [i, n]; apotheca [ae, f]; receptaculum [i, n]; granarium [ii, n]; farrarium [ii, n];
amor [oris, m] sui; amor [oris, m] honorum; ambitio [onis, f];
am b r u m [i, n];
fenestra [ae, f] ad tormenta mittenda;
+ non pinnae fastigium muri distinxerant;
ambrosia [ae, f], cibus [i, m] deorum;
ambulatorium [ii, n];
America;
+ America Sept e n t rio n alis;
+ America Centr alis;
+ America Meridiana;
+ Foed er a t a e America e Sept e n t rio n alis Civitat e s; Unita e
Septrion alis America e Civitat e s (USA);
Americanus [i, m];
Americana [ae, f];
amethystus [i, m];
amethystinus [a, um];
acidum [i, n] aminicum;
amen;
ammonium [ii, n];
apparatus [us, m] bellicus;
amnestia [ae, f]; rerum praeteritarum (anteactarum) oblivio [onis, f]; oblivionis lex [gis, f] (decretum
[i, n]); venia [ae, f] praeteritorum; impunitas [atis, f]; fides [ei, f] publica;
+ omniu m factoru m dictoru m q u e venia m et oblivion e m sancire;
inhonestus [a, um]; turpis [e];
+ prav e fact u m [i, n];
amorphus [a, um]; informis [e];
amperium [ii, n];
amperimetrum [i, n];
amplitudo, inis, f .
+ am plitud o [inis, f] mutabilitatis speciei.
ampulla [ae, f];
ampullaceus [a, um];
amputatio [onis, f];
amputare, 1;
crepundia [orum, npl]/pl; amuletum [i, n];
apparatus [us, m];
amphibion [ii, n]; amphibium [ii, n]; bestia [ae, f] anceps; in utraque sede vivens;
amphitheatrum [i, n]; theatrum [i, n]; (structum utrimque);
amphora [ae, f];
anabioticus [a, um], adj.
anabolismus [i, m];
anagramma, atis, n;
analsis, is , f.
+ a an alsi s. flora e Caucs i Centralis;
+ , , , , anal ysi s
pond e r alis, qualit ativ a, qua n tit a tiv a [e]lementaris, volumetrica;
+ varii modi an al ys e o s ;
6

an alsi m facer e [e]xplico, avi, atum, are; eplico, ui, itum, ere; expo n e r e ; ;
resolvere; analyzare; inquirere per partes; prima elementa explorare; perinvestigare;
an al yticu s, , um ; resolutorius, , um ; exponibilis [e];
+ clavis [is, f] analytica.
analogus [i, m].
analogicus [a, um] adj.;analogus [a, um] adj; proportionalis [e]; consentaneus [a, um];
+ orga n a an al o gic a;
+ form a an al o gica in Helveti a invent a est;
+ , ( . ) plant a speci ei
iranica e anal o g a .
analogia, ae,f. Similitudo, imis, f; par ratio [onis, f]; proportio [onis, f];
+ o ... ex anal o gi a ad . . .; a simili;
+ an al o gi a m add u c e r e .
+ similitudin e m ab oculis ad ani m u m
transf err e;
nux [cis, f] pinea Indica; bromelia [ae, f]; bromeliae fructus [us, m]; malum pineum; ananasa [ae, f];
bromeliae;
anapaestus [i, m];
eversor [oris, m]; rerum omnium turbator[oris, m]; anarchicus [i, m]; *anarchista [ae, m]; qui
nemini parere vult;
legitimo imperio destitutus [a, um]; legibus resolutus [a, um]; sine legitimo imperio;
turbulentus [a, um];
anarchia [ae,f]; nullum certum imperium [ii,n]; vaga licentia [ae, f]; effrenata multitudinis licentia
[ae,f]; dissoluta multorum potestas [atis, f]; nimia licentia [ae,f]; infinita licentia [ae,f]; perturbatio [onis, f]
omnium rerum; turba [ae,f] et confusio [onis, f];
anatomus [i, m]; anatomicus [i, m]; corporis sector [oris, m]; anatomiae peritus;
sectio [onis, f] cadaveris;
anatomicus [a, um] adj.
+ sectio [onis, f] an atomica;
+ ana t o m i c e ;
anatomia [ae, f];
anathema [atis, n]; exsecratio [onis, f]; piaculum [i, n]; excommunicatio [onis, f];
+ exs e cr a ri; exco m m u n i c a r e ; exs e cr a ti ni bus sancire [sancio, sanxi, sanctum];
ana c h r t a [ae, m];
anachronismus [i, m]; peccatum [i, n] in temporis ratione; temporis error [oris, m]; error [oris,
m] chronologicus; quod a ratione temporis alienum est;
+ a vera tem p o ri s ration e ab err a r e ; non serv ar e ordine m te m p o r u m ;
tuguriu m [ii, n] aro pl a ni;
angelus [i, m];
+ - geniu s [ii, m] tut el aris; (eu)d a e m o n [onis, m];
+ dies [ei, m] ono m a s ti c u s (nomin alis);
angelicus [a, um];
angina [ae, f];
Anglicus. a, um ; Britannicus [a, um];
+ - anglice adv.
Anglus [i, m]; Anglicus [i, m];
Anglica [ae, f]; Angla [ae, f];
anglicismus [i, m]; locutio [onis, f] anglica;
Anglia [ae,f]; Britannia [ae,f];
andesitum, i n.
andesiticus [a, um] adj.:
+ in saxis (rupibu s) and e si ticis;
jocus [i, m]; anecdotum [i, n]; narratiuncula [ae, f] (jocosa); facetia [ae, f];
anaesthesiologus [i, m];
anaesthesia [ae, f];
anisogamia [ae, f];
anisum [i, n];
aniseus [a, um];
+ odor anise u s ;
+ oleu m anisi;
+ s icera aniso condita;
*quaestionarium [ii, n]; folium [ii, n] interrogatorium;
7

annales, ium, mpl;


annexio [onis, f]; occupatio [onis, f];
annotatio [onis, f];
annotatus [a, um];
+ conspectus [us, m] annotatus;
revocare, avi, atum, o; cancellare, avi, atum, o; cassare, avi, atum, o (lex cassata); annihilare,
avi, atum, o; annullare, avi, atum, o;
anomalia [ae, f]; malformatio [onis, f]; abnormitas [atis, f]; inaequabilitas [atis, f];
anomalus [a, um];
anonymus [a, um];
+ oper a ano n ym a ;
abnormis [e];
+ primo asp e c t u abn or m e videt ur.
grex [gregis, m] musicorum; grex symphoniacus;
antagonismus [i, m]; aemulatio [onis, f]; contentio[onis, f]; repugnantia [ae, f];
antagonista [ae, m]; adversarius[ii, m]; adversatrix, icis, f; aemulus [i, m];
antagonisticus [a, um]; infestus [a, um]; adversus [a, um]; hostilis [e];
antarcticus [a, um];
+ regio ant ar ctic a;
antenna [ae, f]; antemna (radiophonica, televisifica);
antibioticum [i, n];
antibioticus [a, um];
+ indol es antibiotica e ;
antimilitaris [e];
antigenum [i, n];
Catholicorum odiosus; rei Catholicae pernoxius; ecclesiae Catholicae perniciosus;
anticatholicus;
antiquarius[ii, m]; rerum antiquarum amator [oris, m];
clericatui adversus, adversator; anticlericalis; sacerdotum osor;
dorcas, adis, f; antilope [e]s (ae), f;
antisocialis [e];
substantia [ae, f] antioxydativa;
antipathia [ae, f]; repugnantia [ae, f]; repugnans et adversa (insociabilis) natura [ae, f]; odium [ii,
n]; adversa voluntas [atis, f];
+ abhorr er e ab aliqu a re, odiss e, fuger e , adv e r s a ri aliquid;
antipodes, um, mpl; antichthones, um, mpl; qui adversa vobis urgent vestigia;
antisepticum [i, n];
antisepticus [a, um];
+ m at e ri e s antis e p ti c a e ;
antithesis, is, f; contrarium [ii, n];
anticorpus, oris, n;
antiquus [a, um];
+ auct or e s antiqui;
florilegium [ii, n]; anthologia [ae, f];
antonymon [i, n]; antonymum [i, n];
saltus [us, m] per a rem;
anthracitum [i, n];
+ ant hr a ci n u s [a, um];
anthropologia [ae, f]; humanae naturae / formae descriptio (s. doctrina);
anthropomophismus, i m;
ancestralis [e];
+ char a c t e r e s anc e s t r al e s;
clupea enrasicolus;
aoristus [i, m];
apatitum [i, n];
lentus [a, um]; apathicus [a, um]; deses, desidis;
apathia [ae, f]; lentitudo [inis, f]; torpor [oris, m];
appellare (tribunos a praetore; imperatorem a [ex] sententia); provocare;
( ) provoc a n s , app ell a n s, app ell at or;
apellatorius [a, um];
+ app ell atio nis tribun al [alis, n];
+ libellus app ell at ori us;
8

appellatio (superioris judicis); provocatio (ad superiorem judicem);


+ - . app ell ation e m interp o n e r e ;
+ ad mitt e r e , recip er e;
+ app ell atio antiqu a t a est, ad irritu m cecidit, ad nihil recidit;
malum aurantium sinense;
aurantiacus [a, um]; mali aurantii sinensis;
+ mali Sinen si s sucu s;
propoma, atis, n;
applaudere; plaudere [plaudo, plausi, plausum]; favere [faveo, favi, fautum];
plausus [us, m];
apogaeum (summa planetae altitudo et maxima a terra distantia);
apocalipsis [is, f] (Joannis), revelatio [onis, f], rerum occultarum manifestatio [onis, f];
apologia [ae, f] (defensio, scriptum serviens defensioni);
apoplecticus [a, um];
apoplexia [ae, f];
apostolus [i, m] (legatus a Christo missus);
+ act a Apostoloru m ;
apostrophe [e]s, f (litterae abjectae nota);
apparatus [us, m];
appendix, icis, m;
appetentia [ae, f]; appetitus [us, m]; desiderium [ii, n], cupiditas [atis, f] cibi, cibi appetentia; orexis,
is, f; esuries [e]i, f;
+ app e tit u s de mi n u t u s ; cibi sati et a s , fastidiu m ; langu or;
+ anor e xi a;
+ ede n di rabi es;
+ cibi cupidu m ess e;
+ cibu m fastidire;
+ jucun d e , libent e r, suavit er;
+ integr a m fam e m ad cibu m afferr e;
+ app e t e n t i a m cibi facer e, pra e s t a r e , invitar e;
+ am b ul a n d o fam e m obso n a r e ;
+ cibi et potionis avidit at e m tollere;
+ cibi satiet a s fastidiu m cepit;
+ ! ben e c omede! bene tibi sapiat!, sit felix convivium!, bene sit universo coetui!
sapidus [a, um];
Aprilis [is, m];
+ sub fine m Aprilis;
+ calen d a e Apriles;
Aprilis [e];
approbatio [onis, f];
officina [ae, f]; pharmacopolium [ii, n]; taberna [ae, f] medica, medicamentaria; apotheca [ae, f];
+ pond u s [eris, n] pharmaceuticum;
pharmacopola [ae, m]; medicamentarius[ii, m];
officinalis [e];
arabicus [a, um];
+ nu m e ri ara bici;
() Arabs (Arabes);
Arabia [ae, f];
Aethiops, opis, m; Maurus [i, m];
arbiter, tris, m; criticus [i, m]; judex, icis, m;
cucurbita citrullus; pepo, onis, m (Citrullus lanatus);
citrulliformis [e];
argon (Ar);
argumentum [i, n];
argumentatio [onis, f];
area [ae, f]; area geographica;
+ area isolata;
+ area insularis;
arena [ae, f]; lusorium [ii, n];
redemptio [onis, f]; redemptura [ae, f]; emphyteusis, is (eos), f ( ,
);
+ cond u c e r e ; redi m e r e ;
9

+ (e)locar e;
+ habit ati o [onis, f];
conductor [oris, m]; redemptor [oris, m]; colonus [i, m]; tenens [e]ntis; superficiarius[ii, m];
emphyteuta [ae, m]; emphyteuticarius[ii, m];
+ , ne m o pot e s t ess e et
domi n u s et ten e n s ;
conducere [-duco, duxi, ductum] (habitationem, domum ab aliquo, locum secretum, coenacula,
balnea, fundum); in conducto habitare [1];
custodia [ae, f]; vincula [orum, npl]pl; arrestatio [onis, f] (navium); comprehensio [onis, f];
+ , in custo di a ess e;
+ , duc er e in custo di a m ; appr e h e n d e r e ;
+ - e custo di a emitt er e;
+ custo di a cubicul aris;
captivus [i, m]; incarceratus [i, m]; comprehensus [i, m];
apprehendere [apprehendo, -nsi, -nsum]; comprehendere; prehendere; ducere [duco, duxi,
ductum] in custodiam; arrestare [1]; mandare [1] aliquem vinculis;
+ arre st a ri et impriso n a ri;
+ ob s olutionem debitorum non factam, quia non respondit nominibus, in
custodiam ductus est;
nobilis, optimus vir; optimas, atis, m; patricius[ii, m]; aristocrata, ae. m;
aristocraticus [a, um];
optimates, nobilitas; nobiles; aristocratia; res publica ab optimatibus administrata; optimatum
potentia;
arithmetica [ae, f] [orum, npl];
canticum [i, n]; aria [ae, f] (it.); sincinium [ii, n]; monodia, ae,f;
arcus [us, m]; fornix, -icis, m;
laqueus [i, m] (ad equos, captivos capiendos et ducendos); funis [is, m]; camus [i, m]; nassa [ae, f];
janus [i, m];
arcticus [a, um];
+ regio arctic a;
+ in tundris arcticis;
sannio, onis, m;
armatura [ae, f];
exercitus [us, m]; copiae, arum, fpl; agmen, inis, n; acies [e]i, f; militare genus [eris, n];
+ ex ercit u s imperi u m ;
+ nulla acies tant u m vicit;
+ 50- quinq u a gi n t a milia in armis hab e r e ;
Armenius[ii, m];
mulier (puella) Armenia;
Armenius, Armeniacus;
aroma, atis, n; odoramenta [orum, npl]pl; odores, um, mpl;
+ ( ) odorarius; (negotiatio odoraria)
suaveolens, tis; aromaticus [a, um];
suaveolens, tis; aromaticus [a, um];
suaveolens, tis; aromaticus [a, um];
me s pilus, i, f ( ); me s pilu m [i, n] ( );
armamentarium [ii, n]; officina [ae, f] armorum;

+ put e u s art e si a n u s ;
sodalitas [atis, f]; contubernium [ii, n]; sodales, ium, mpl; socii, orum, mpl; gregarii, orum, mpl;
commilitones, um, mpl;
contubernalis [is, m]; commilito, onis, m;
artefactum [i, n];
articulus [i, m];
pars, partis, f; caput, capitis, n; locus [i, m]; sectio [onis, f]; lex, legis, f; condicio [onis, f];
articulatio [onis, f];
praefectus [i, m]; dux [-cis, m] tormentariorum; tormentarius[ii, m];
ad rem tormentariam pertinens [-entis];
+ statio [onis, f] tormentorum; copiae [arum, fpl] tormentariae;
tormenta [orum, npl]pl; apparatus [us, m] tormentorum; res [rei, f] tormentaria;
+ torm e n t a [orum, npl] majora; catapultae[arum, fpl]; ballistae[arum, fpl];
+ torm e n t a [orum, npl] castrensia;
10

+ torm e n t a , qua e ab equitibu s ad mi ni str a n t u r ;


+ torm e n t a [orum, npl] regimentaria;
artifex, -cis, m;
cactus[ii, m]; carduus[ii, m];
cithara [ae, f]; lyra [ae, f]; psalterium [ii, n]; harfa [ae, f];
+ cithariz ar e; cithar a can er e ;
citharista [ae, m]; psaltes [ae, m]; citharoedus i, m;
archaismus [i, m];
archaicus [a, um];
+ char a c t e r e s [um, mpl] archaici;
archaicus [a, um];
archangelus i, m;
archivum [i, n]; grammatophylacium [ii, n]; tabularium [ii, n]; tabulinum [i, n]; conditorium [ii, n];
tabularum publicarum custos [-odis, m]; praefectus [i, m] tabularii;
archiepiscopus [i, m];
archimandrita [ae, m];
archipelagus [i, n];
+ 4 , speci e s quat t u o r,
India e orient alis et archip el a gi Malaya ni incola e;
architectus [i, m];
architectura [ae, f]; ars [artis, f] architectonica;
ulna [ae, f] Rossica;
+ ex tuo ingenio judicas;
riguus [i, m]; fossa [ae, f] irrigatoria;
acies [ei, f] novissima [extrema]; extremum agmen [inis, n]; extremi, orum, mpl;
asbestus [i, m]; amiantus [i, m];
asbesticus [a, um];
asymmetricus [a, um];
asymmetria [ae, f];
aspectus [us, m];
aspirans, antis, m;
aspirans, antis, f;
conventus [us, m];
tessera [ae, f] perscriptionis publicae; mensae publicae tessera; syngrapha [ae, f];
decernere [decern, decrevi, decretum] (pecunis ad ludos);
assimilo, avi, atum, are;
assimilatio [onis, f];
Assyrius[ii, m];
Assyria [ae, f];
assistens [entis, m];
assistens [e]ntis, f;
selectio [onis, f] (mercium);
associativus [a, um];
associatio [onis, f]; hetaeria [ae, f];
astrologus [i, m];
astrologicus [a, um];
astrologia [ae, f];
astrolabium [ii, n];
astronauta [ae, m], cosmonauta [ae, m]; nauta [ae, m] sideralis m;
astronomus [i, m]; astrorum scientiae peritus [i, m]; studiosus [i, m] rerum caelestium;
astronomicus [a, um];
+ cael e s ti a studi a;
astronomia [ae, f]; astrorum scientia [ae, f]; scientia sideralis;
+ astro n o m i a m tract ar e ;
asphaltus [i, m]; bitumen, inis, n;
bitumine obducere [-duco, -duxi, -ductum], bituminare [1];
bitumineus [a, um];
+ ad mar gi n e s viae bitu mi n e a e ;
asphodelus [i, m]; albucus [i, m]; astula [ae, f] regia;
atavismus [i, m];
atavisticus [a, um];
excursus [us, m] militum; impetus [us, m]; assultus [us, m];
11

adoriri (navem); temptare (tentare) (urbem; moenia scalis et classe); suggredi (aliquem acie);
appugnare;
summus praefectus [i, m] Cosacorum; princeps [-ipis, m] piratarum; archipirata [ae, m];
atheismus [i, m]; dei negatio [onis, f]; impietas [atis, f];
atheus [a, um]; deum negans [ntis]; impius, ia, ium; atheista [ae, m];
1. atlas, antis, m, volumen [inis, n] tabularum geographicarum; terrarum tabulae [arum, fpl];
2. pannus attalicus;
bombycinus [a, um]; satinatus [a, um]; e panno attalico;
athleta [ae, m];
athleticus [a, um];
atman (ind);
atmosphaera [ae, f]; a r, a ris, m; tractus [us, m] caeli;
atmosphaericus [a, um];
+ nitrog e ni u m [ii, n] atmosphaerae;
atollum [i, n];
atomus, i, f; corpus [oris, n] individuum; corpusculum [i, n];
atomicus [a, um];
+ bom b a [ae, f] atomica (nuclearis); pyrobolus [i, m] atomicus;
attributum [i, n]; proprietas [atis, f];
atrophicus [a, um];
abalienare [1] (abalienata membra);
atrophia [ae, f];
attestatio [onis, f]; testimonium [ii, n]; confirmatio [onis, f]; affirmatio [onis, f];
testificari [testificor, testificatus sum];
admissio [onis, f]; aditus [us, m]; colloquium [ii, n];
+ aliquem admittere, audire; aliquem intromitti (admitti) jubere; alicui aditum dare;
auditor [oris, m]; judex [cis, m] castrensis;
auditorium [ii, n]; acroasis, is (eos), f;
auctio [onis, f]; venditio [onis, f] publica; hasta, ae. f; licitatio [onis, f];
+ ( ) inter e s s e auctioni; acc e d e r e ad hast a m ;
+ auction a ri; auction e m facer e (constit u e r e ); sub hast a venire; +
, atrium auctionarium;
+ , index rerum auctione vendendarum; tabula;
+ ad tabulam adesse;
praeco [onis, m] auctionarius;
pagus [i, m];
bonitas [atis, f]; simplicitas [atis, f]; germanitas [atis, f]; genuinitas [atis, f]; auctoritas [atis,
f]; authentica ratio [onis, f]; autenticitas [atis, f];
germanus [a, um]; sincerus [a, um]; verus [a, um]; merus [a, um]; certus [a, um]; authenticus
[a, um]; genuinus [a, um]; auctoritate praeditus [a, um];
titulus [i, m]; *affictio [onis, f];
aphorismus [i, m]; sententia [ae, f]; breve dictum [i, n];
Africa [ae, f];
Afer, Afri, m; Africanus [i, m];
Afra [ae, f];
affectus [us, m] (mentis; animi);
ah, proh, vae [e]heu;
+ , ! Ah, tant a m ne rem ta m
negl e g e n t e r ager e !
+ , ! Ah, ne sa evi tant o p e r e !
+ , Ah, qua n t o satius est
+ , ! Ah, ne m e obs e cr a !
+ , , ! Ah, ah,
cum venit in ani m u m , ut mihi mor e s mut a n di sint!
+ , ! Tantu m , proh, deg e n e r a vi m u s !
+ , ! Ah, qua m velle m ad e s s e t !
+ , ! Rect e san e; san e equid e m ; scilicet;
+ , ! Minim e vero!
+ , ! O hominis stultitia m !
+ , ! O stult e!
+ , ! Papa e ! Qua m pra e cl ar a ad asp e c t u m res!
Achivus [i, m];
12

Acha ei , orum, mpl;


a rodromus [i, m];
a rosolum [i, n];
a roplanum [i, n];
roportus [us, m];

! + ! ! Quid? Tu etia m contr a me facis?


+ ! , ! Vah, leno iniqua me non vult loqui?
+ ! , ? Eho, qua e s o , laud a s, qui heros
fallunt?
mulier [-ris, f] (femina) rustica; muliercula [ae, f];
+ fabul a e aniles;
+ obst e t rix , icis, f;
papilio, onis, m;
avia [ae, f];
impedimenta [orum, npl]pl; sarcina [ae, f] itineraria;
contus [i, m] portitoris hamatus;
color [oris, m] purpureus; rubor [oris, m];
rubidus [a, um]; sugillatus [a, um]; purpureus [a, um]; tyrius [a, um]; puniceus [a, um];
sanguinolentus [a, um]; cruentus [a, um];
purpurascens [e]ntis; purpurellus [a, um];
murex, icis, m; purpura [ae, f];
cocineus [a, um]; purpureus [a, um];
ledum [i, n] palustre;
situla [ae, f]; situlus [i, m]; modiolus [i, m];
( ) sectio [onis, f];
basaltes [ae, f];
basalticus [a, um];
nundinae, arum, fpl; forum [i, n] nundinarium; forum rerum venalium; emporium [ii, n]; mercatus [us,
m]; feria [ae, f];
+ garritu s, nuga e , inepti a e; ser m o n e s inepti, sordidi, illiber al e s;
basilica [ae, f];
crep d o [inis, f] (obelisci); basis, is (eos), f;
genus scaphae ex ulmo vel e pellibus squalorum Carchariae, baydara dictum;
pannus [i, m] duplex (crassus);
multiplum [i, n]; *octetus [i, m]; *bytus [i, m];
sinum [i, n];
baccalaureus [i, m];
alimentaria [orum, npl]; taberna alimentaria;
signum [i, n] dirigendae navigationi;
Solanum Melongena;
+ ineptire; nuga ri; otiose am b ul a r e ; inept e (inept a) facer e; otio
indulge r e ;
bacterialis [e];
bacteriologicus [a, um];
bacterium [ii, n];
saltatio [onis, f] solennis (sollemnis); chorea [ae, f]; ballatio [onis, f];
homo [inis, m] jocosus, jocularis; ridicularius; ridiculus; scurra [ae, m] veles; balatro, onis, m;
organum musicum populare, tribus fidibus instructum, balalaika dictum; balalaica [ae, f] ;
cithatara balalaica; genus citharae Russicae;
(per)turbare [1];
rationum summa [ae, f]; compensatio [onis, f]; *bilancia [ae, f];
lintea vestis [is, f] rusticorum;
umbraculum [i, n]; velum [i, n] in sublime distentum;
saltatrix [-icis, f] scenica; ballerina [ae, f];
saltatio [onis, f] scenica; pantomimus [i, m]; embolium [ii, n]; *balletum [i, n];
saltationum scenicarum moderator [oris, m];
1.( ) vallicula [ae, f]; vallis [is, f] angusta;
+ - in sinu vallicularu m ;
2.( ) trab e s, is, f;
3. () tignu m [i, n];
13

subdiale, is, n; subdialia, ium, npl; maenianum [i, n]; projectum [i, n]; podium [ii, n];*balco, onis, m;
podiolum [i, n];
carmen [inis, n] epico-lyricum;
saburra [ae, f];
+ , plant a cum sab urr a nav ali
introd u ct a ;
ballista [ae, f];
ars [artis, f] ballistaria; ballistica;
pulvis [eris, m] Nobelianus; pulvis pyrius fumo carens;
follis [is, m]; folliculus [i, m];
() lascivum esse [sum, fui]; lascivire [4]; inepte, stulte facere [facio, feci, factum]; prave
insuefacere, corrumpere [corrumpo, -rupi, -ruptum];
+ liberos mal e educ a r e , molliter eos hab e r e , liberis indulg er e;
puer [pueri, m] perperam (male) educatus;
mali mores [um, mpl]; petulantia [ae, f], lascivia [ae, f] puerorum corruptorum;
balsamum [i, n]; amomum [i, n]; ros, roris, m; nectar, aris, n;
balsamatio [onis, f];
balsameus [a, um]; balsamicus [a, um];
piscis, praesertim sturionis et accipenseris torrefacta terga [orum, npl];
pluteus [i, m]; lorica [ae, f]; saeptum [i, n] loricae;
arundo [inis, f] bambus;
protritus [a, um] (verba, oratio);
ariena [ae, f]; musa [ae, f]; *banana [ae, f];
bananarius [a, um];
+ ban a n e t u m [i, n];
globus [i, m]; praedatoria manus [us, f], malefactores [um, mpl] consociati, malefactorum grex [gregis,
m];
bracherium [ii, n];
sicarii; latrones; praedones; gladiatores;
pandura [ae, f];
aerarium publicum; mensa (rationum) publica; mensa argentaria; mensa nummularia; taberna argentaria;
argentaria; cambium; commune mercatorum aerarium;
+ pecu ni a m apu d m e n s a m publica m occup a r e ;
+ me n s a e publicae tessera, syngrapha; schedula nummorum in communi mercatorum
aerario securitatis commodique causa depositorum testis;
pyxis, idis, f; cucurbitula [ae, f]; theca [ae, f]; (vas) vitreum vel fictile; ventosa ( );
+ cu curbitas imponere, aptare, admovere, accomodare, agglutinare corpori;
( ) syrtis, is, f; syrtis, idis, f;
cena [ae, f]; convivium [ii, n]; symposium [ii, n]; comissatio [onis, f]; lautae epulae [arum, fpl];
mensarius[ii, m]; argentarius[ii, m]; negotiator [oris, m]; negotiator nummarius; nummularius[ii, m];
argentarius[ii, m]; mensarius[ii, m];
+ nego ti ari, arge n t a ri a m facer e;
charta [ae, f] nummaria;
+ transl a tio arge n t a ri a; tr anslatio electronica;
argentaria;
+ arge n t a ri a m ex erc e r e (facer e, ad mi nistr a r e );
+ instru m e n t u m arge n t a ri a e ;
decoctor [oris, m]; bonis eversus; aere dirutus; fraudator creditorum;
+ bonis everti; corru e r e ; ration e s cont ur b a r e ; aer e dirui;
dissolver e arge n t a ri a m ; de foro dec e d e r e ; deco q u e r e ;
eversio [onis, f] rei familiaris; fortunarum ruina [ae, f]; naufragium [ii, n] fortunarum; novae
tabulae [arum, fpl]; decoctio [onis, f]; argentariae dissolutio [onis, f];
balnearius [a, um]; balnearis [e] (vestis);
( ) lemniscus [i, m];
Bantuenses, ium, mpl; Bantuensis [is, m]f
balneator [oris, m];
balnea [orum, npl]; thermae [arum, fpl]; assa sudatura [ae, f];
+ sup ellex baln e a ri s;
+ baln e u m meritoriu m (publicu m );
+ baln e u m frequ e n t a r e ;
+ in baln e u m ire, lavat u m ire;
thermopolium [ii, n]; taberna [ae, f] potoria; oecus [i, m] potorius; caupona, ubi calida venduntur; bibaria;
14

tympanum [i, n];


+ tympanum pulsare;
tympanista [ae, m];
vervex, icis, m; aries [e]i, m; ovis [is, m] mas;
+ ovis semimas;
vervecinus [a, um];
caro [carnis, f] vervecina; ovilla [ae, f];
spirulae, arum, fpl;
renisus [us, m]; renixus [us, m]; repugnatio [onis, f];
omnibus usibus atque opibus resistere, obsistere, reniti, opponere se;
+ decidit in aqu a m et diu cum flumin e luctat u s
est;
Berberis dumetorum; baccae (acini) berberidis;
+ succu s bacc a r u m berb e ri dis;
bardus [i, m]; vates [is, m];
grana [orum, npl] reliqua post vini culturam;
species navigii actuarii;
barium [ii, n] (Ba);
vir [viri, m] nobilis; patricius[ii, m]; dominus [i, m];
gravis vocis cantor [oris, m]; barytonista [ae, m]; barytonus [i, m]; barytonalis [e];
lenunculus [i, m]; navicula [ae, f]; scapha [ae, f]; actuariolum [i, n];
thermopola [ae, m]f;
barographum [i, n];
ars barocca;
barometrum [i, n]; tubus [i, m] Torricellianus;
Liber Baro [onis, m]; baro nobilis; homo [hominis, m] imperiosus;
+ aliqu e m facer e liberu m Baron e m ; dignit at e liberi Baronis insignire; in
ordine m liberoru m Baron u m eve h e r e ;
Baronessa [ae, f]; Baronissa;
Baronulus [i, m];
Baronia [ae, f]; Baronatus [us, m];
saepimentum [i, n] tumultuarium; obex [icis, m] tumultuarius;
felis [is, m] pardus; pardus [i, m]; panthera [ae, f];
Ursus [i, m] meles; melis, is, f;
arena [ae, f] mobilis;
velutinum [i, n]; holosericum [i, n];
+ vestis holos eric a;
velutinus [a, um]; holosericeus [a, um];
quaestus [us, m]; lucrum [i, n]; fructus [us, m]; emolumentum [i, n]; fenus, oris, n;
+ scire uti foro;
+ qua e s t u m , lucru m facer e ex re;
+ lucru m ferre,
+ ( ) qua e s t ui hab e r e aliquid; lucrari; lucrifac e r e ; utilitat e m
cap e r e ;
+ ? Quid inde lucreris?
propola, qui aliquid co mit; homo lucri cupiditate flagrans, incensus;
impedimentum [i, n]; cancelli, orum, mpl;
fides vocis infimae (gravissimae); tetrachordum vocis infimae; vox ima, infima, gravis (pl. Voces graviores);
bassus;
+ aria gravioris soni;
+ tibia majoris modi;
+ tractare fides majores, barytonum;
fabella [ae, f];
exactor vectigalium publicorum, vectigaliarius;
ludus [i, m] bascaudarius;
fabularum scriptor, auctor;
fabulose;
fabulosus [a, um];
fabul a [ae, f] (ficta; potic a); fabella [ae, f]; com m e n t u m [i, n]; me n d a ci u m [ii, n];
apolo gu s [i, m]; fabul a ficta; + sub fabulis velut
involucris saepe veritas latet;
1.( ) labrum [i, n]; excipula; impluvium; piscina; baptisterium;
15

+ piscina; stagnum calidae aquae;


2. (, ) systema, atis, n;
+ syst e m a fluvioru m ;
+ in syst e m a t e fluminis;
propugnaculum [i, n]; munimentum operi praefixum;
cohors, cohortis, f;
agger [aggeris, m], moles [is, f] tormentis bellicis locandis; tormenta [orum, npl] in aggere disposita;
+ torm e n t a in collo dispo n e r e , locar e;
+ phialarum Leidensium complexus; pila electrica; accumulatorium;
bathyscapha [ae, f];
byssus [i, m]; tela [ae, f] lino tenuissimo texta;
byssinus [a, um];
operarius[ii, m];
riscus [i, m];
fimbriae, arum, f;
+ fimbriat u s [a, um];
cucumerarium [ii, n]; ager cucurbitis citrullis satus;
! tax!
bacillum [i, n]; bacillus [i, m];
calceus [i, m]; calceamentum [i, n];
+ calceis uti;
+ se calceare;
+ mut ar e calceo s;
+ calce a t u s ;
+ exc alc e a r e ped e s;
+ calce i ad pedes apti sunt;
+ calcei mal e laxi;
+ calcei minor e s;
+ calce u s pre mi t, urget ;
sutor [oris, m]; calceolarius[ii, m]; crepidarius[ii, m];
calceus [i, m]; calceolus [i, m];
turris, is, f;
+ turris cont a b ul a t a ;
+ turrim excit ar e [e]ducere;
+ turribu s munit u m ess e;
+ horologi u m in turri collocat u m ;
+ turrim sub astr a edu cere;
lallare [1];
harmonica [ae, f] diductilis;
loqui, fari, dicere; colloqui cum aliquo;
vigilia [ae, f]; vigilantia [ae, f];
cautus [a, um]; vigilans, ntis; vigilabilis [e]; vigil, is; vigilax, acis; diligens, ntis; accuratus [a,
um]; assiduus (custos);
+ mirifica ess e vigilanti a; (ad)vigilar e, rei invigilare,
att e n d e r e ; serv ar e; vigilias ager e; station e m ager e ; in station e ess e, ma n e r e ; stationi s
jacer e;
+ , diligen t e r obs erv a r e aliqu e m , aliquid;
+ serv a n ti a lumin a;
+ vigiland u m est se m p e r;
vigilare [1]; vigilias agere [ago [e]gi, actum]; stationem agere; in statione esse [sum, fui], manere
[maneo, mansi, mansum]; stationis jacere [jacuo, jacui, jactum];
cursus [us, m]; fuga [ae, f]; meatus [us, m]; curriculum [i, n];
+ cursu s continu u s;
currere [curro, cucurri, cursum]; decurrere; circumcursare [1]; concursare; huc illuc cursare; volitare (in
foro; per mare; ultro citroque);
hyppopotamus [i, m] amphybius;
fugitivus [i, m]; profugus [i, m]; transfuga [ae, m]; perfuga; confuga; defuga;
volubilitas [atis, f];
fugitivus [a, um]; profugus [a, um]; volubilis [e];
fuga [ae, f]; effugium [ii, n] (nullam navem habere ad effugium);
+ ma n d a r e se fuga e; cap e r e fuga m ; fuga m facer e; vert er e terga; se
vert er e ; in fuga m vert er e; + - . effug ere aliquem cursu;
16

+ effuga r e aliqu e m ; aliqu e m in fuga m ager e ; fuga m facer e;


cursor [oris, m];
malum [i, n]; res [rerum, fpl] adversae; adversa fortuna [ae, f]; adversus casus [us, m]; calamitas [atis, f];
miseria [ae, f]; periculum [i, n]; discrimen, inis, n; aerumna [ae, f] (incidere in aerumnam); tempestas [atis, f]
(magna tempestas alicui impendet);
+ aliud ex alio malu m ;
+ rebu s in angu s ti s;
+ pest e ten e ri;
+ ex incom m o d o alieno sua m
occa sio n e m pet e r e ;
egestas [atis, f] ; egentia [ae, f]; exiguitas [atis, f]; paupertas [atis, f]; tenuitas [atis, f]; rei familiaris
angustia [ae, f]; difficultas [atis, f] domestica; indigentia [ae, f]; inopia [ae, f]; mendicitas (egestas ac m.); penuria;
necessitas;
+ deg e r e vita m in ege s t a t e ; inopia circu m v e n t u m ess e; in re tenui
constit ut u m ess e;
+ verg e n s ad inopia m ;
egens [e]ntis (locupletes ex egentibus facere); egenus [a, um]; exiguus [a, um]; pauper [e]ris; inops,
inopis; miser [e]ra [e]rum; infelix, icis; misellus [a, um]; miserabilis [e]; miserandus [a, um] ; me n d c u s [a,
um]; penuriosus [a, um]; inanis [e] (homo); vacuus [a, um] (viator); tenuis [e] (victus; mensa);
+ vege t a ti o pau p e r;
+ , , tecu m habit a [e]t noris,
quam sit tibi curta supellex;
+ - inter priore m pau p e r t atem subsistere;
homo [inis, m] sine censu, inops censu; pauper; mendicus [i, m]; mendicator [oris, m]; indigens, ntis,
m;
coxa [ae, f]; femur, oris, n; femen, inis, n; crus, cruris, n;
femoralis [e]; cruralis [e];
miser [e]ra, um; misellus [a, um]; miserabilis [e]; miserandus [a, um]; tristis [e]; acerbus [a,
um]; luctuosus [a, um];
+ res miser a e ; cala mi t a s ;
+ afflict a condicion e ess e; in malis vers ari;
+ tem p o r a miser a , dura, iniqu a; acer bit a s te m p oris;
infortunium [ii, n]; calamitas [atis, f]; clades, is, f; miseria [ae, f]; acerbitas [atis, f] (omnes
acerbitates perferre); acerbitas temporis; aerumna [ae, f] (incidere in aerumnam); moles, is, f; tempestas (magna
tempestas alicui impendet); nimbus [i, m]; plaga [ae, f];
currere [curro, cucurri, cursum] (propere; per invia saxa; lata via); occurrere; percurrere; proripere [ripio, -repui, -reptum]; fugere [fugio, fugi, fugiturus]; confugere (in asylum, ad aedem sacram); defugere (totum
sinistrum cornu defugit);
+ , aeq u a r e equit e m cursu;
+ terg a dare hosti;
profuga [ae, m];
sine; absque; citra;
+ clam ;
+ inex p er t e ;
+ tem e r e ;
+ subito;
+ sine( a b s q u e ) nu m e r o;
+ sine( a b s q u e ) dubio;
+ sine loci indication e;
+ - care n s [e]ntis; destitutus [a, um]; expers, tis;
+ plant a e aqu a tic a e radicibu s nullis;
+ indistinct e;
+ impu n e ;
+ sine mor a, hau d cunct a n t e r;
+ missis am b a gi b u s ;
+ hoc facere nequis, nisi adjutus;
+ spont e , ultro;
+ e vestigio, mox, illico, protinu s, act ut u m ;
+ sine jactur a; citra jactur a m ;
+ tacit e, silent e r;
+ noct e m inso m n e m duc er e ;
+ per biduu m inedi a m sustin er e ;
17

+ . Poen a s dedit licet innoxius;


+ neq ui q u a m ;
+ citra tem p o ri s fine m;
+ abs q u e ulla fraud e ;
+ purus;
impietas [atis, f]; ignoratio [onis, f] Dei; atheismus [i, m]; Dei negatio;
impius [a, um]; atheus [a, um];
placidus [a, um] (mors); indolens, ntis; anodynus [a, um];
imberbis [e]; imberbus [a, um];
libere; licenter;
+ sent e n t i a m fortit er dicer e;
omnis timoris expers [rtis];
coelibatus [us, m]; coelebs vita; agamia [ae, f];
ignobilitas [atis, f]; obscuritas [atis, f]; obscurum [i, n];
surdus [a, um] (opus; nomen); ignobilis [e]; obscurus [a, um]; ignotus [a, um];
tranquillus [a, um];
malacia [ae, f] et tranquillitas [atis, f]; tranquillum [i, n];
vacu u s culp;
, insulsit a s (villae);
insipidus [a, um]; judicio carens, ntis; inelegans, ntis; insulsus [a, um]; ignavus [a, um] (gustu
i.); malo gustu;
+ fungus insipidus;
+ caro subinsipid a;
aqua destitutus [a, um]; aqua inops [-opis]; pauper aquae; sterilis [e] ab aquis; sitiens, ntis;
inaquosus [a, um];
+ des er t u m aqu a destit ut u m (inops);
irreparabilis [e]; irrevocabilis [e];
+ fluunt dies et irrep ar abilis vita decurrit;
gratuitus [a, um];
abulia [ae, f];
depilis [e]; capillis carens [ntis]; calvus [a, um];
innocentia [ae, f];
innocuus [a, um]; innoxius [a, um]; innocens, ntis; insons, ntis;
+ fungu s innocu u s;
+ plant a innoxia;
praematura morte ereptus [a, um];
acerbus [a, um] (funus); praematurus [a, um] (mors);
invius [a, um];
inanis [e] (vultus);
insonus [a, um]; mutus [a, um];
illiteratus [a, um]; indoctus [a, um]; ineruditus [a, um]; rudis [e]; scribendi imperitus [a,
um]; analphabeticus [a, um]; agrammatus [a, um];
+ litter a s nescire; exp e rt e m esse litterarum;
immensus [a, um]; infinitus [a, um];
hebes [e]tis; tardus [a, um]; imbecillus [a, um]; ingenii expers [rtis];
segnitia [ae, f]; ignavia [ae, f]; inertia [ae, f]; cessatio [onis, f]; otium [ii, n]; desidia [ae, f];
rubigo, inis, f (ingenium longa rubigine laesum); situs [us, m];
+ inertissi m u m otium; nihil plan e ager e ;
torpere [torpeo, -, -] (animo et corpore); cessare [1];
iners; quietus; otiosus;
( ) res [rei, f] minuta, parva, parvula; floccus [i, m]; paululum quiddam; parvum
momentum [i, n]; parvulum [i, n]; nugae, arum, fpl; ciccum [i, n]; libella [ae, f]; titivillicium [ii, n];
+ - ob rem parvul a m alter cum altero inimicitias susceperunt;
+ vers a t u r in rebu s minimis, ten uis si mi s; se dat
rebu s mini mis, tenui ssi mi s;
inertia [ae, f]; segnitia [ae, f]; desidia [ae, f]; cessatio [onis, f]; otium [ii, n];
+ - pra e otii mole sti a aliquid facer e;
+ cess a n t i (otioso) nihil ager e est aliquid ager e;
furcifer, -eri, m; balatro, onis, m; nebulo, onis, m;
inopia [ae, f] aerarii;
defectus [us, m] infantum;
prole (liberis) carens (orbus); illiberis [e];
18

+ liberis carer e;
+ mort u u s est nulla prole relict a;
otium [ii, n]; ignavia [ae, f]; pigritia [ae, f];
ignavus [a, um]; iners, -tis; piger, -gra, um;
abyssus, i, f; barathrum [i, n]; gurges, itis, m; profundum [i, n];
+ est am plissi m a e pec u ni a e domi n u s; hom o pecu nio si ssi m u s ;
+ bar at h r o don a r e ;
sine ullo argumento;
parum probatus;
+ affirm a ti o paru m prob a t a ;
extorris [e]; sine domo; domo carens; sine sede; sine lare;
infinitae profunditatis;
invia [orum, npl]pl;
duritia [ae, f];
angustus [a, um] (animus); vacans animo; durus [a, um];
apno [e]s (ae), f;
inanis [e] (corpus); animae vacuus [a, um]; exanimis [e]; exanimatus [a, um];
atrociter; crudeliter; inclementer;
inhumanus [a, um]; ferus [a, um]; durus [a, um]; crudelis [e]; crudus [a, um] (vir; ensis;
bellum); immitis [e]; immisericors, rdis; atrox, cis (animus; odium); inclemens, ntis; illacrimabilis [e];
exanimis [e]; exanimatus [a, um]; ignavus [a, um];
secure;
incuria [ae, f]; securitas [atis, f];
securus [a, um]; indiligens, ntis; negligens, ntis; incuriosus [a, um]; vacuus [a, um] (animo,
animi; v. ac solutus); otiosus [a, um];
injustitia [ae, f]; legum transgressio [onis, f]; iniquitas [atis, f]; delictum [i, n]; nefas [ind.n];
peccatum [i, n]; res illegitima; contra jus; scelus; legum violatio; impietas [atis, f];
exlex, -legis; impius [a, um]; iniquus [a, um]; sceleratus [a, um];
praesidio destitutus, carens, inops; indefensus; sine praesidio; vacuus (res publica);
incommendatus [a, um];
sterilis sonitu; insonus [a, um];
dentatura [ae, f] deficiens; adentia [ae, f];
edentulus [a, um] (vetula; bestia); dentibus carens; vacuus dentibus;
silvis destitutus (inops); arboribus vacuus;
inopia silvarum;
impersonalis [e];
interlunis [e]; illunius [a, um]; illunis [e];
desertus [a, um]; solitarius [a, um]; solus [a, um]; non habitatus [a, um]; vacuus [a, um]; vanus
[a, um]; vastus [a, um]; non frequens hominibus; sterilis [e] (prospectus);
+ vast a r e ; + her e m u m ;
statera [ae, f]; vectis [is, m] homodromus;
immensus [a, um]; vastus [a, um] (mare; silvae; potentia); immoderatus [a, um]; nimius [a, um];
enormis [e];
demens, ntis; amens, ntis; stupidus [a, um]; stolidus [a, um]; cerebro carens; mente captus [a,
um]; excors; vacuum cerebro caput; inconsultus [a, um]; hebes [e]tis;
silentium [ii, n]; solitudo, inis, f; otium [ii, n]; secessus [us, m]; quies [e]tis, f; tranquillitas [atis,
f]; infantia [ae, f] (accusatorum); tacitum [i, n]; taciturnitas [atis, f]; conticinium [ii, n];
tacite; silenter;
+ tacitis luminibu s;
tacitus [a, um] (exspectatio); taciturnus [a, um] (obstinatio); silentiosus [a, um];
tacere [taceo, tacui, tacitum] (de aliqua re); silere [sileo, silui, -];
+ , quu m tace t omnis ager,
pecu d e s pict a e q u e volucr e s;
serenitas [atis, f]; tranquillitas [atis, f];
imperturbatus [a, um]; quietus [a, um]; tranquillus [a, um]; placidus [a, um] (quies); placatus
[a, um]; candidus [a, um] (nox; hora; fatum; convivia; concordia); vacuus [a, um] (animo, animi; v. ac solutus);
serenus [a, um]; otiosus [a, um];
exspes; insperabilis [e]; desperatus [a, um]; perditus [a, um];
sine talione; impune;
impunitas [atis, f];
impunitus [a, um];
truncus [a, um] (pedum);
19

mores [um, mpl] corrupti, perditi; turpitudo, inis, f; vita vitiis flagitiisque omnibus
dedita; turpe (turpe senilis amor); perditi mores, depravatio [onis, f] morum, obscenitas [atis, f];
incestus [a, um]; malus [a, um]; immoralis [e];
innubis [e] (dies); innubilus [a, um] (aether); non nubilus; serenus [a, um]; sudus; candidus [a,
um] (nox; hora; fatum; convivia; concordia);
taetritudo, inis, f; turpitudo, inis, f; deformitas [atis, f];
turpiter; deformiter;
deformis [e]; informis [e]; indecens, ntis; turpis [e] (aspectus deformis atque turpis; vestitus);
deformatus [a, um]; indecorus [a, um]; inhonestus [a, um]; illiberalis [e]; foedus [a, um] (spectaculum; monstrum;
odor); taeter, tra, um (odor; vox);
+ taet e rri m u s vultu;
sine condicionibus; incodicionalis [e];
secure; tute; tuto;
tutum [i, n]; salus, utis, f; securitas [atis, f];
+ in tuto, in portu ess e; tut a ten er e;
+ pra e c a v e r e sibi;
+ exp e dir e salut e m ;
+ su m m a salus rei publica e;
tutus [a, um]; periculo vacans [ntis], vacuus [a, um]; securus [a, um]; innocuus [a, um];
+ tutu m redd e r e ;
+ iter tutum;
+ me dio tutissi m u s ibis;
+ rect e in pra e s e n t i a domi ess e pot e s tis;
inermis [e]; inermus [a, um];
continue; continenter; sine intermissione; perpetuo; uno tenore; nullo intervallo interjecto;
tractus [a, um] (genus orationis); impausabilis [e]; sempiternus [a, um]; perpetuus [a,
um];
+ sine interv allo loqu a cit a s;
inofficiosus [a, um];
: + - . hab e r e aliqu e m sibi affixu m; aliqu e m
nunq u a m a se dimitt er e;
sine respectu;
tacito quodam sensu;
sine ullo errore; emendate; infallibiliter;
emendatus [a, um]; purus [a, um]; infallibilis [e];
quaestus inopia [ae, f]; negotii inopia; operis vacatio [onis, f];
homo [inis, m] operum solutus; negotii expers [rtis];
laetitiae expers[rtis];
apathia [ae, f]; indifferentia [ae, f]; lentitudo, inis, f; frigus, frigoris, n;
indifferenter; indiscrete;
1.( ) nullius momenti;
+ spor ar u m
evolution i vacillationes temperaturae nullius momenti sunt;
2. ( ) indifferens [e]ntis;
+ , plant a calcio in solo
incluso fere indiffere n s;
+ nihil pensi hab e o [duco], mihi non pensi est;
imprudentia [ae, f]; insania [ae, f]; temeritas [atis, f];
inconsideratus [a, um]; incautus [a, um]; inconsultus [a, um]; incogitatus [a, um]; vecors
[rdis] (impetus); insanus [a, um]; demens, ntis; insensatus [a, um]; inscitus [a, um] (inscitus atque stultus);
insubidus [a, um] (scitamenta); caecus [a, um] (cupiditas; amor); temerarius [a, um] (consilium; vox);
+ verb a tem e r e emiss a;
+ coep t u m , incep t u m tem e r a ri u m ;
+ de m e n t i a ; te m e rit a s ;
+ hom o abs q u e ration e et consilio aliquid facien s;
vecordia [ae, f]; temeritas [atis, f];
frustra; improspere; in vanum; sine exitu, sine eventu;
inanis [e] (lacrimae; cogitations; spes; opera);
truncus [a, um] (frons);
placide (ferre dolorem); non iniqua mente;
manuum viduatus [a, um];
non damnosus [a, um]; non detrimentosus [a, um]; innoxius [a, um];
20

+ lusus innoxius;
luxuriosus [a, um];
imp ec c a bilit er; irrepr e h e n s a b ilit er;
impeccabilis [e]; irreprehensibilis [e]; irreprehensus [a, um]; tersus
(auctor; opus); integer; perfectus [a, um]; indepravatus [a, um]; indelictus [a, um];
stultus [a, um]; stolidus [a, um]; desipiens [rtis]; fatuus [a, um]; insulsus [a, um]; excors, rdis; furens,
ntis; vesanus [a, um]; mente captus [a, um]; demens, ntis;
+ desip e r e ; nihil sap e r e ; delirar e; insa nir e;
+ Hoc homine nihil potest esse dementius.
amentia [ae, f]; dementia [ae, f]; furor [oris, m]; stultitia [ae, f]; stoliditas [atis, f]; insania [ae, f];
delirium [ii, n]; vecordia [ae, f]; vesania [ae, f];
+ in facie vecordia erat;
cerritus [a, um]; am e n s , ntis; de m e n s , ntis; insan u s [a, um]; ves a n u s [a, um]
(pot a); ves a ni e n s , ntis; lymp h a t u s [a, um];
vesanire [4] (contra aliquem); insanire [4]; delirare [1]; furere [3]; desipere [-io, 3];
integre; sancte;
integritas [atis, f];
invituperabilis [e]; vitio vacatus [a, um];
certe; utique; absolute;
+ , nomina utique conservanda;
absolutus [a, um];
frustra; improspere; in vanum; sine felicitate in rebus agendis; sine successu; sine proventu;
+ in Museo Britan nico hanc speci e m
frust ra (in vanum) quaesivi.
irritus [a, um]; nullum successum habens [rtis];
mystace carens [rtis]; sine mystace; imberbis [e];
aequo animo;
otiosus [a, um];
anonymus [a, um]; innominatus [a, um]; nullo nomine insignitus; vacans [rtis] nomine;
+ plant a ad rivum nullo nomin e insignit u m
rep ert a est.
+ m e dic u s (digitus), digitus m e di u s, anul aris;
simplicitas [atis, f];
Berytus, i, f;
scolopax, acis, f; ficedula [ae, f];
hyoscyamus [i, m] niger; hyoscyamum [i, n];
albicans, antis; exalbidus [a, um];
albr e [-eo, -ui, -]; cand r e [-eo, -ui, -];
albens [e]ntis; albescens [e]ntis; albicans, antis; candens [e]ntis; candicans, antis;
albedo, inis, f; albitudo, inis, f; candentia [ae, f];
cerussa [ae, f] (alba);
candefacere [-facio, feci, factum]; candidare [1]; polire [4];
sciurus [i, m] (vulgaris);
1 .( ) albuminosus [a, um];
litterae [arum, fpl] elegantiores;
- ochroleucus [a, um];
albidus [a, um]; albicans, antis; exalbidus [a, um];
albo-tomentosus [a, um];
1.( ) albumen, inis, n; albuminum [i, n]; proteinum [i, n];
2. ( ) alpes, ium, fpl;
leucaemia [ae, f];
flavus [a, um]; fulvus [a, um];
albo-farinosus [a, um];
Alba Russia;
mollis, delicatula, vitans, defugiens laborem;
niveus [a, um]; nivalis [e]; candidus [a, um] (lilia; vestis; toga);
1.(- ) albus [a, um]; albens [rtis] (equus);
2. ( ) candidus [a, um] (lilia; vestis; toga);
3. ( ) niveus [a, um];
4. ( ) cretaceus [a, um];
5. ( ) lacteus [a, um];
6. ( , ) eburneus [a, um]; eborinus [a, um];
21

7. ( ) argenteus [a, um];


+ vinu m albu m ;
+ panis siligine u s;
+ dent e s can di di;
+ alba et atra discer n e r e ;
+ recta prava facere;
+ candere [-eo, -];
Belgium [ii, n];
lintea [orum, npl]pl;
+ lintea lavare;
+ lintea sordida, squalida;
+ indui lotis linteis;
hypochysis, is f; suffusio [onis, f] (oculorum), amaurosis, is, f; gutta [ae, f] serena; leucoma, atis, n;
Agaricus [i, m] Glediscii;
benzinum [i, n];
benzinarius [ii, n];
bipennis, is, f;
1. ( ) litus, oris, n ;
+ in litore sinus;
+ in litore orient al i maris Caspii;
+ in litore m aris aren o s o ;
+ ad litus maris;
2. ( ) ripa [ae, f]; arvum [i, n];
+ ang u e s jam arva ten e b a n t ;
+ in ripa fluminis alta (elata [e]levata);
+ in ripis fluminis calcareis;
+ ( ) in ripa sinistra (dextr a);
+ in ripis arenosis inundatis fluminis;
+ ( , , , , , , , , ,
, ) ad ripas palud u m (paludis, foss ar u m , foss a e , lacuu m , lacus, stag ni,
stag n o r u m , fluminu m (fluvioru m , am ni u m ), fluminis, rivuloru m , rivuli);
+ ad ripa m argillos a m ;
+ ad ripas limos a s;
+ ad ripas salsa s;
+ ad ripas sicca s rivuloru m ;
+ ad ripas gra mi n o s a s humi d a s;
+ ad ripa m turfos a m ;
3. ( ) ora [ae, f];
+ habit at in region e
arctica ora e occid e n t ali s America e Sept e n t rio n alis;
+ app ell er e;
+ m erc e s in terra m depo n e r e [e]xponere;
+ ( )
litoralis [e]; riparius [a, um];
effovere [-eo, -, -fotum] (carnem);
cura [ae, f] rei familiaris; sumptus levamen [inis, n]; parcimonia [ae, f]; parsimonia [ae, f];
parcus [a, um]; cautus [a, um]; providus [a, um]; circumspectus [a, um]; consideratus [a, um];
frugi [ind];
cautus [a, um], providus [a, um], circumspectus [a, um];
betula [ae, f];
betuletum,i, n;
boletus [i, m] (lutens);
betulinus [a, um];
praegnans, ntis; feta, plena; gravida;
+ part u m (ventr e m ) ferre; in utero gest a r e ; grav e s c e r e ;
gravitas [atis, f]; graviditas [atis, f]; praegnatus [us, m]; praegnatio [onis, f];
cortex [icis, m] betulinus;
servare [1]; reservare [1]; condere [condo, condidi, comditum]; recondere; custodire [4]; parcere [3];
+ servare vires suas (se) ad majora;
+ pec u n iam in futuros usus colligere (parcere, comparcere);
+ tibi serva rem;
+ in aliud tem p u s res erv a r e ;
22

+ rem incolumem et salvam retinere;


+ sibi tem p e r a r e ;
+ cura ut vale a s;
+ ad subit u m (ad subit a reru m ), incert u m aliquid res erv a r e ;
cavere [caveo, -, cautum] (sibi); vigilare [1];
beryllus [i, m];
beryllium [ii, n] (Be);
Falco [onis, m] Chrysaetos;
Berolinum [i, n];
cubile, is, n; latibulum [i, n] ursi; lustrum [i, n] (ferarum);
tibia [ae, f];
daemon, onis, m; cacodaemon; spiritus [us, m] impurus; diabolus [i, m];
sermo, onis, m; colloquium [ii, n]; sermonis cum aliquo communicatio [onis, f]; disputatio [onis, f];
dissertatio [onis, f]; fabula [ae, f] (fabulae convivales); conversatio [onis, f]; locutio [onis, f];
trichila [ae, f]; umbraculum [i, n]; pergula [ae, f]; diaeta [ae, f];
se dare in sermonem, sermocinari cum aliquo; sermonem habere, conferre cum aliquo; cum
aliquo colloqui, confabulari, colloquium serere; fabulari (cum aliquo; alicui; inter se); fabulare; conversari (cum
aliquo);
stomachum, bilem alicujus movere [-eo, movi, motum]; in rabiem agere [ago [e]gi, actum], ad insaniam
redigere [-o, redegi, redactum]; efferare [1]; perturbare [1]; conturbare [1];
furere [-o, -, -, 3]; rabere (rabio);
infinitas [atis, f]; infinitum [i, n];
infinitus [a, um]; immensus [a, um]; fine carens [ntis];
integritas [atis, f];
gratis; integre;
abstinens [ntis]; continens [ntis]; suae utilitatis immemor [oris]; ad suam utilitatem nihil
referens [ntis]; propria commoda neglegens [ntis]; liberalis [e]; commodis suis non studens [ntis]; gratuitus [a,
um]; integer, gra, grum;
+ nulla utilitat e qua e s t ;
+ lucrifug a [ae, m];
anaemia [ae, f];
exsanguis [e];
a daemone afflatus [a, um], daemoniacus [a, um]; obsessus [a, um]; vexatus [a, um]; furens, ntis;
malesanus [a, um]; furiosus [a, um]; effrenatus [a, um]; rabidus [a, um]; rabiosus [a, um]; furiis incensus [a, um];
furore percitus [a, um]; lunaticus [a, um]; vesanus [a, um];
insanire [4], furore correptum esse; vesanire (contra aliquem); rabere (rabio, 3); bacchari;
+ ves a ni e n t e vent o;
daemoniacus [a, um];
amnesia [ae, f]; sopor [oris, m];
incaute; dissolute;
incuria, ae. f; securitas [atis, f]; ignavia [ae, f]; socordia [ae, f];
securus [a, um]; curae expers [rtis]; cura (curis) vacuus [a, um]; liber [-era, -erum] cura; a
sollicitudine remotus [a, um];
+ in utra m q u e aur e m dormir e;
gratis; gratuitu;
sterilitas [atis, f]; infecunditas [atis, f];
sterilis [e] (uxor; vacca); infecundus [a, um]; inutilis [e]; inanis [e]; vanus [a, um]; cassus [a,
um]; ignavus [a, um] (nemus; mora);
+ om nis labor, om n e s cona t u s nulli utilitati fuere;
oper a m ludim u s, frustr a sum( p) si m u s ; later e m lavim u s; concla m a t u m est;
+ in collibus sterilibus;
+ in salsis sterilissi mi s;
incorporeus [a, um]; incorporalis [e]; corpore vacuus [a, um]; carens, ntis; inanis [e], (umbra;
pictura);
modo irrevocabili;
eximius [a, um]; divinus [a, um]; singularis [e]; unicus [a, um];
c invertebratus [a, um];
+ c in ani m alib u s invert e b r a t i s para sitic e
crescit;
perturbare [1]; turbare [1] (aliquem; mentem); conturbare [1]; sollicitare [1]; molestare [1];
gravare [1]; incommodare [1]; inquietare [1]; alicui aliquid sollicitudinis afferre [affero, attuli, allatum]; tangere [-

23

o, tetigi, tactum]; vexare [1]; agere [-o [e]gi, actum] (stim ulis); agit ar e; torqu r e [-eo, torsi, tortum]
(me m o ri m aloru m torqu e r i); stimulare [1] (conscientia aliquem stimulat); fatigare [1]; infestare [1];
+ min a e Clodii modic e m e tan g u n t ;
+ ( )? Qua e res te sollicitat aut e m ?
+ Hoc ma le me habet, me commovet;
+ Nihil eu m com m o v e t ;
+ obtu n d e r e aliqu e m rogit a n d o;
satis agere (de aliqua re); angi; sollicitari;
+ . De te laboro, tibi tim eo;
+ . Mitte sollicitudi n e m falsa m , qua e te excruci a t.
+ , . Otiosu s es [e]go illius sensum probe calleo.
+ - . Noli me a cau s a mor ari
(omitt er e, qua e agis) .
strenuus [a, um] (quieti et strenui); inquietus [a, um]; anxius [a, um]; turbidus [a, um];
strenuus [a, um]; seditiosus [a, um];
anxietas [atis, f]; conturbatio, onis. f; sollicitudo, inis, f; inquies,etis, f;
+ trepid u s (litter a e );
inutiliter; nequiquam; frustra; in cassum; in vanum; nullo commodo; (operam frustra perdere,
frustra laborem suscipere);
+ - . sup e rv a c a n e u m est disser e r e de aliqu a re;
vanitas [atis, f]; inutilitas [atis, f];
inutilis [e]; frustraneus [a, um]; supervacaneus [a, um] (litterae; oratio) [a, um]; supervacuus
[a, um] (praecepta dare scienti supervacuum est); superforaneus [a, um] (labor; superforaneum aliquid putare);
infructuosus [a, um]; inanis [a, um]; vanus [a, um]; immunis [e] (fucus; facinus); ignavus [a, um] (nemus; mora);
otiosus [a, um]; superfluus [a, um]; sterilis [e] (labor);
+ nulli usui ess e, nihil prod e s s e ; nihil afferre ad aliquid;
+ labor irritus;
asexualis [e];
+ multiplicatio (repro d u c tio) asex u ali s;
infirmitas [atis, f]; inopia [ae, f] consilii;
auxilii inops [-opis]; auxilio orbatus [a, um], destitutus [a, um]; infirmus [a, um]; inops;
+ subv e nir e inopi;
+ inopia;
+ om ni auxilio orbat u m ess e;
+ aliqu e m destit u e r e ;
innocens, ntis;
turbae, arum, fpl (turbas efficere in castris; t. ac seditiones); perturbatio [onis, f]; tumultus [us,
m];
confusio [onis, f]; defectus [us, m] ordinis; nullus ordo [inis, m]; turba [ae, f] (in m a g n a
turb viver e); turb a ti o [onis, f] (rerum); tumultus [us, m]; rerum perturbatio [onis, f];
+ . Res pert ur b a t a e , inter se mixt a e, per mi st a e sunt.
+ confu n d e r e ;
inordinate; inordinatim; irregulariter; incompositus [a, um]; confusus [a, um]; perturbatus
[a, um];
+ , acul ei dispositi;
inordinatus [a, um]; irregularis [e]; incompositus [a, um]; inconditus [a, um]; confusus [a,
um]; perturbatus [a, um]; turbulentus [a, um] (concursio atomorum); tumultuarius [a, um];
immunis [e] portoriorum;
+ m erc e s potorii imm u n e s ;
+ m erc a t u r a m facer e, nullu m portoriu m dant e m (solven t e m ) ;
immisericorditer; dure; duriter; atrociter;
crudelitas [atis, f]; severitas [atis, f]; aculeus [i, m];
impotunus [a, um] (tyrannus, hostis); superbus [a, um] (bellum); acer, acris, acre (judicium;
accusator; existimator); atrox, ocis (orationis genus; stilus); crudus [a, um] (vir; ensis; bellum); vehemens, ntis
(accusator); trux, trucis (tribunus); inclemens, ntis; severus [a, um];
injuria [ae, f];
immensus [a, um]; infinitus [a, um]; interminatus [a, um]; innumerabilis [e];
nemine obloquente, contradicente;
libere;
+ libere ac nullo impe di e n t e aliquid facer e;
continenter; continuatim; perpetuo;
perpetuus [a, um]; continuus [a, um]; sempiternus [a, um]; tractus [a, um];
24

assidue; protinus;
virgo [inis, f] cassa dote;
aequitas [atis, f] (legum; magistratuum);
sine ullo studio; sine ira et studio; sine ira et odio;
aequus [a, um]; indifferens, ntis;
nequiter (aliquid facere; cenare);
nequam;
+ turb a r e turb a s;
nequitia [ae, f] (nequitia ac turpitudo); nequities [e]i, f;
infirmitas [atis, f]; imbecillitas [atis, f]; virium defectus [us, m]; tenuitas [atis, f]; languor [oris, m];
adynamia [ae, f]; impotentia [ae, f];
viribus carens, ntis; infirmus [a, um]; impotens, ntis; inops, inopis; languidus [a, um]; invalidus
[a, um]; imbecillis [e]; ignavus [a, um] (homo; senectus); fractus [a, um]; imbellis [e]; mancus [a, um];
+ vires amitt er e; langu e s c e r e ; vires deficiunt aliqu e m ;
+ . Facile est oppri m e r e innoc e n t e m ;
systemate carens (destitutus);
ignominia [ae, f]; dedecus, oris, n;
+ suscip er e igno mi ni a m ;
famosus [a, um]; ignobilis [e]; infamis [e]; infamia notatus [a, um]; ignominiosus [a, um];
ingloriosus [a, um];
+ infamem esse; infamia laborare, flagrare;
abs q u e vesti gio; ha e c speci e s
nup e rri m e abs q u e vestigio eva n uit;
infantia [ae,f] linguae;
immortalitas [atis, f]; aeternitas [atis, f]; vita [ae, f] aeterna;
+ immortalitatem consequi, adipisci, sibi parare;
+ viam affect ar e Olym po;
immortalis [e]; aeternus [a, um]; sempiternus [a, um]; victurus in aeternum;
absurdus [a, um]; surdus (res surdae ac sensu carentes); ineptus [a, um]; insulsus [a, um];
stolidus [a, um]; inanis [e] (litterae; verborum torrens);
impius [a, um]; cui nulla religio est; levis [e]; improbus [a, um] (homo, Siren); impurus [a,
um];
inanis [e] (litterae; verborum torrens);
tacito quodam sensu;
inconscius [a, um];
insomnia [ae, f]; vigilatio [onis, f]; pervigilium [ii, n]; anhypnia [ae, f];
vigil, is; insomnis [e];
absque dubio; certe; indubie; indubitanter; nimirum; non dubie; procul (sine) dubio;
certus [a, um]; haud (non) dubius [a, um]; indubius [a, um]; haud ambiguus [a, um]; non
controversus [a, um]; incontroversus [a, um]; indubitatus [a, um]; exploratus [a, um]; irrecusabilis [e];
+ notitia e indubi a e ;
indefinitus [a, um]; incertus [a, um];
+ in incert u m ;
impassibilis [e]; impassionabilis [e]; carens [ntis] passionum et affectuum animi
perturbatione;
animus [i, m] impavidus, intrepidus;
intrepide; impavide;
imperterritus [a, um]; impavidus [a, um]; intrepidus [a, um]; audax, cis; metu vacuus [a, um];
+ nullo terror e a stat u dejici poss e;
+ vir impert e rriti et invicti ani mi;
impudens, ntis; inverecundus [a, um]; nefarius [a, um]; perfrictae frontis; canis [is, m]f;
propudium [ii, n] (Quid ais, propudium!);
proterve (loqui, dicere, facere); impudice;
improbus [a, um] (verba, carmina); impotunus [a, um] (homo, libido); effrons, ntis; impudicus
[a, um]; impudens, ntis; inverecundus [a, um]; protervus [a, um];
protervia [ae, f]; protervitas [atis, f]; impotunitas [atis, f] (impotunitas et inhumanitas;
impotunitas et superbia; impotunitas scelerum); propudium [ii, n]; nequitia [ae, f] (nequitia ac turpitudo);
improbitas [atis, f]; impudentia [ae, f]; procacitas [atis, f];
incorporeitas [atis, f], immaterialitas [atis, f];
corpore vacans [ntis]; sine corpore; corpore carens [ntis]; inanis [e] (umbra; pictura);
incorporalis [e]; asomatus [a, um]; immaterialis [e];
stupor, oris, f;
25

insipiens, ntis; hebes, hebetis; fatuus [a, um]; stultus [a, um]; stolidus [a, um]; stupidus [a, um];
bardus [a, um]; absurdus [a, um]; demens; tardus [a, um]; indocilis [e]; truncus [a, um]; stipes, itis; insulsus [a,
um];
deformis [e]; amorphus [a, um]; informis [e];
positis ambagibus; sine circuitione et anfractu; vere; sincere; aperte et ingenue; simpliciter;
veritas [atis, f]; fides [e]i, f; integritas [atis, f]; simplicitas [atis, f];
verus [a, um]; sincerus [a, um]; simplex, icis;
, vacuus [a, um] (praedia);
decolor, oris; decoloratus [a, um]; achromaticus [a, um]; hyalinus [a, um];
in supervacaneum (tumultuari); frustra;
inaestimabilis [e];
inhumanitas [atis, f];
inhumanus [a, um]; ferus [a, um]; immisericors, rdis; durus [a, um]; ferreus [a, um]; atrox;
barbarus [a, um];
dedecus, dedecoris, n; infamia [ae, f]; turpitudo, inis, f; probrum [i, n]; contumelia [ae, f]
(contumeliam alicui facere, dicere; jacere in aliquem); ignominia [ae, f]; stigma, atis, n; macula [ae, f]; stuprum [i,
n];
contaminare [1]; malignare [1]; turpare [1] (avos); vitiare [1]; dehonestare [1]; inhonestare [1];
polluere, o, ui, utum;
improbitas [atis, f]; inhonestas [atis, f];
scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); turpis [e] (libido; verbum); inhonestus [a, um];
ignominiosus [a, um]; dedecorus [a, um];
innumerabilis [e]; innumerus [a, um]; infinitus [a, um]; immensus [a, um]; inexhaustus [a,
um];
+ innu m e r a bilis, infinitus num e r u s ; innu m e r a b ilis multitu d o;
innu m e ri homin e s ;
+ per totu m
terrar u m orbe m innu m e ri s formis disp er s a e sunt;
sine sensu;
+ adeo inebriatus est, ut nihil sentiat;
crudus [a, um] (vir); hebes, hebetis; rigens, ntis; surdus [a, um]; insensatus [a, um];
stupor [oris, m]; anaestesia [ae, f];
placide (ire; progredi);
tacitus [a, um] (nemus); taciturnus [a, um];
calcestrum [i, n];
fiscella [ae, f]; capistrum [i, n]; funiculus [i, m];
insania [ae, f], rabies [e]i, f, furor [oris, m];
rabidus [a, um]; rabiosus [a, um]; cerebrosus [a, um]; fervens, ntis (ira); atrox, cis (animus; odium);
biblicus [a, um];
bibliographicus [a, um];
+ index bibliogr a p hi c u s, rep ert ori u m bibliogr a p hi c u m ;
bibliographia [ae, f]; index [icis, m] librorum; bibliotheca [ae, f]; thesaurus [i, m];
bibliotheca [ae, f];
+ magna librorum copia;
+ biblioth e c a m institu e r e ;
+ biblioth e c a m sup pl ere;
bibliothecarius[ii, m]; bibliothecae praefectus [i, m], custos [odis, m];
Biblia [orum, npl]pl; Libri [orum, mpl] Sacri; Scriptura [ae, f] (Sacra);
pulsatio [onis, f]; pulsus [us, m];
+ cordis palpit atio;
codicilli, orum, mpl; schedula [ae, f]; tabella [ae, f]; tesserula [ae, f];
miliardum [i, n]; billio, nis, f;
tabula [ae, f] tudicularis; lusus [us, m] tudicularis; lusus globorum eburneorum; *biliardum [i, n];
ludus [i, m] trusatilis;
+ pila, globulu s;
sphaeristerium [ii, n];
binarius [a, um]; binaris [e];
binoculum [i, n]; conspicillum [i, n];
binocularis [e];
+ microsco pi u m binoc ul ar e ;
nomen [inis, n] binarium;
tela [ae, f] conjunctiva; fascia [ae, f];
26

biographicus [a, um];


+ not a e biogr a p hi c a e ;
biographia [ae, f]; vita [ae, f]; curriculum [i, n] vitae;
biologus [i, m];
biologicus [a, um];
biologia [ae, f];
+ exp e ri m e n t a et obs erv a ti o n e s ad
biologi a m plant a r u m ;
biomassa [ae, f];
biometria [ae, f];
biosynthesis, is, f;
biosphaera [ae, f];
biotechnologia [ae, f];
biotopus [i, m];
biophysica [ae, f];
biochemicus [a, um];
biochemia [ae, f]; viventium chemia;
bipolaris [e];
excambium [ii, n]; curia [ae, f], basilica [ae, f] mercatoria; locus, ubi mercenarii operam sibi quaerunt
vel ubi versantur vecturarii meritorii; *bursa [ae, f]; *chrematisterium [ii, n]; forum [i, n] argentarium;
talea [ae, f], bacillus [i, m] incisus;
turcosa [ae, f];
callainus [a, um]; turchesinus [a, um];
! palin! (Gr);
bisexualis [e];
eschara [orum, npl] hyalina; globuli [orum, mpl] vitrei;
biscoctum [i, n]; biscoctus [i, m]; panis [is, m] dulciarius;
bitus [i, m] (abbr. binaris digitus);
proelium [ii, n], pugna [ae, f]; certamen, inis, n;
+ ( ) vincer e (vinci) proelio;
plenissime; totus plenus; totus refertus;
bitumen, inis, n;
verberare [1] (aliquem pulsare verberareque); verberibus castigare [1]; caedere [o, cecidi, caesum] (aliquem
pugnis; virgis; lapidem ferro); pellere [o, pepuli, pulsum] (aliquem); pulsare [1]; percutere, -io, -cussi, -cussum;
afflictare [1]; affligere [o, -flixi, -flictum] (fusti caput); plagare [1] (aliquem); quatere (quatio, quassi, quassum);
tundere, o, tutudi, tu(n)sum; obtundere; batuere, o, ui, -; cudere, o, di, sum; ferire [4]; impingere, o, pegi, pactum;
lacessere, lacessivi, lacessitum; mulcare [1]; flagellare [1];
+ vitre a frang e r e ;
+ gran d o fene s t r a s ferit;
+ plaus u m dar e; ma ni b u s plaud e r e ;
+ afflictar e se;
+ (
) stimulos pugnis caedere;
+ , ( , ) qui asinum non
potest, stratum caedit;
+ , noli verb er a r e lapid e m , ne perd a s ma n u m ;
trepidare [1] (alae trepidant); batuere, o, ui, -;; palpitare [1]; pugnare [1]; pugillare [1]; deluctari;
flagrum [i, n]; flagellum [i, n]; habena [ae, f]; pernicies [e]i, f; poenae divinae minister; vomica [ae, f] (rei
publicae); verber (eris, n) (verberibus caedere); tabes [e]i, f (crescentis faenoris); pestis, is, f;
+ in Caton e malis pernici es;
+ Attila nomi n a vit se poe n a e divina e ministru m ;
+ , vir in bello
h ostibus, in otio civibus infestissimus;
verberantia [ae, f]; verberatio [onis, f];
flagellare [1]; flagello caedere [o, cecidi, caesum]; verberare [1] (aliquem convicio; verbis);
flagelliformis [e];
bona [orum, npl]pl; facultates, um, fpl; res, rerum, fpl; opes, um, fpl; utilitas [atis, f];
+ abol er e privat a cert a m i n a com m u ni
utilitat e;
+ , om n e bon u m adjuv a t
hab e n t e m ;
Annuntiatio [onis, f];
27

pudens, ntis (impudentiae suae exitum pudentem quaerere);


benevolentia [ae, f]; animus [i, m] bene affectus; favor [oris, m]; studium [ii, n]; gratia [ae, f];
probatio [onis, f]; approbatio [onis, f]; confirmatio [onis, f]; assensus [us, m]; consensus [us, m]; auctoritas [atis, f];
+ - . alicujus ben e v ol e n ti a m sibi conciliare;
+ tua auct orit at e (tuo cons e n s u ) hoc fact u m est;
+ ben eficiu m ;
benevolentiam praestare [1] alicui, conferre [fero, tuli, latum] erga aliqu e m ; favre [eo,
favi, fautum] (alicui; alicui rei);
unguenta [orum, npl]pl (unguentis oblitus); odores, um, mpl; aromata, um, npl (n); myrrha [ae,
f];
aromaticus [a, um]; suaveolens [e]ntis;
urbanus [a, um] (homo);
timidus [a, um] (timidissima admiratio); pius [a, um];
verecundia [ae, f]; caerimonia [ae, f]; superstitio [onis, f];
venerari; revereri;
grates, um, fpl; gratiae, arum, fpl; gratus animus [i, m]; eucharistia [ae, f];
gratiam (gratias) agere [ago [e]gi, actum] (alicui pro aliqua re); gratiam facere [io, feci,
factum] alicui alicujus rei; gratulari;
+ pro speci mi nib u s beni gn e mihi missis
grati a m maxi m a m ago;
+ ben e facis; am a b o te; beni gn e dicis, benign e facis;
+ pro salut a ti o n e ;
+ grati as agere pro liberalitate, comitate, humanitate; quod benigne, comiter
ab aliquo sumus accepti;
gratia [ae, f]; grates, um, fpl;
+ . . nunc cl. prof. Bung e
grati a s qua m maxi m a s ager e mihi libet.
+ - grat e accip er e ; - grati ani mi test a n di cau s a ;
+ trah e r e grati a m sibi;
gratus [a, um]; memor, oris;
beneficio; ob; propter;
+ . ben eficio cl. Schisc hkinii;
charisma, atis, n; gratia [ae, f];
prosperitas [atis, f];
vigens [e]ntis;
beneficus [a, um]; almus [a, um]; benignus [a, um];

beneficium [ii, n]; venia [ae, f];
+ - . ben eficiu m collocar e apu d aliqu e m , ben eficio aliqu e m
afficer e;
+ ben eficiu m tueri;
benevole;
aequitas [atis, f]; benevolentia [ae, f];
benevolus [a, um];
modulamen, inis, n; euphonia [ae, f]; harmonia [ae, f];
bonus [a, um];
decus, oris, n;
benemorius [a, um];
salus, utis, f; felicitas [atis, f]; prosperitas [atis, f];
recte; feliciter; prospere; beate; fauste; fortunatim;
salvus [a, um]; sospes, itis; prosper [e]ra [e]rum;
honeste;
pudor [oris, m] (pudor retinetur alicui rei);
pudens, ntis (impudentiae suae exitum pudentem quaerere);
prospere; benigne;
faustus [a, um]; secundus [a, um]; dexter, tra, trum; auspicatus [a, um]; benignus [a, um];
prolixus [a, um]; opportunus [a, um]; prosper (prosperus) [a, um]; idoneus [a, um] (ad aliquid; alicui rei);
tempestivus [a, um] (mare ad navigandum);
+ condicion e s faust a e ;
+ - . alicui sua m occc a si o n e m dare;
+ 45 arbor locis opportunis 45 m attingit;
+ suo tem p o r e bellu m inciper e;
28

+ opport u nit a s;
faveo, favi, faut u m , favr e; sec u n d a r e [1]; fovre [e]o, fovi, fotum;
prosperare [1]; annuere, o, nui; addicere, o, dixi, dictum; afflare [1]; aspirare [1]; indulg r e [e]o, lsi, ltum;
expedire [4]; adjuvare, adjuvi, adjutum;
favens [e]ntis;
+ , condicion e s evolutioni plant a r u m
faven tes;
prudentia [ae, f]; sapientia [ae, f]; temperamentum [i, n]; consilium [ii, n]; modestia [ae, f];
sanitas [atis, f];
+ lex, pra e c e p t u m , consilium prud e n t e r age n di;
+ prud e n ti a omniu m
ac tionum humanarum debet esse moderatrix;
+ om ni a sua prud e n ti a
gub e r n a r e et mod e r a ri;
+ multis in rebu s prud e n ti a m sua m
declar a vit, d emonstravit;
+ sapi e n t e r ager e;
+ prud e n t e r se ger er e ;
sapienter; prudenter;
prudens, ntis; sapiens, ntis; moderatus [a, um]; modestus [a, um]; modicus [a, um]; cautus
[a, um];
liberaliter; magnanimiter; generose; nobiliter;
nobilis [e]; generosus [a, um]; ingenuus [a, um]; liberalis [e]; honestus [a, um]; eug e n u s
[a, um] (eug e n u s ); altus [a, um] (vir); celsus [a, um] (generosus celsusque; celsa mens); summa s, tis
(matro n a ; virg o); optimas, atis;
+ gen e r o s e , inge n u e , liberalit er ager e;
+ pretios a m et all a;
+ gen e r o s u s , inge n u u s ani m u s; liber alit a s; gen e r o si t a s;
inge n uit a s ;
animi nobilitas [atis, f]; magnitudo, inis, f; praestantia [ae, f]; altitudo [inis, f] et celsitas [atis,
f]; alta et sublimis mens [ntis, f]; animi ingenuitas [atis, f], liberalitas [atis, f]; generositas [atis, f]; ingenuitas [atis,
f];
benevole; benigne; amice; studiose;
+ volen s propitius q u e ad e s t ;
benevolentia [ae, f]; favor [oris, m]; studium [ii, n]; amor [oris, m]; caritas [atis, f];
liberalitas [atis, f];
+ - . ben e v ol e n ti a m in aliq uem navare; alicui praestare;
+ mihi in vestris com m o di s aug e n di s
ani mi ben e v ol e n ti a non defut ur a est;
+ - . ben e v ol e n ti a m pra e s t a r e alicui, conferr e erga
aliquem, habere erga aliquem;
benevolus [a, um]; benevolens, ntis; volens, ntis; favens, ntis; favorabilis [e]; propitius [a,
um];
+ faver e;
+ - . mal e faver e alicui;
+ volenti bu s om ni bu s
bonis;
benedictus [a, um];
fausta, laeta ominari, precari; aspirare,secundare, fortunare; benedicere;
+ tua coe pt a, consilia fortun e t , secundet, prosperet Deus;
coeptis tuis prosperos successus det, adsit, adspiret Deus;
res [rerum, fpl] florentes; opulentia [ae, f]; felicitas [atis, f]; salus, utis, f; incolumitas [atis,
f]; status [us, m] (nullum statum habere);
+ opule ntum esse;
+ - om ni u m salus;
+ - . - saluti alicujus servire;
+ - salus nostr a in eo consistit;
munificentia [ae, f]; beneficium [ii, n]; caritas (caritatis opera); philanthropia [ae,
f];
beneficus [a, um]; beneficiarius [a, um]; caritativus [a, um]; philanthropicus [a, um];
saluber, bris;
bene ordinare [1], componere [o, posui, positum], disponere;
29

compositus [a, um];


+ ben e legibus ordina t a , tem p e r a t a resp u blic a;
flagrantia [ae, f]; beneolentia [ae, f]; spiritus [us, m] (suavis unguenti; florum); odor [oris, m];
odoratus [a, um]; aromaticus [a, um]; beneolens, ntis;
fragrare [1];
fragrans, antis;
sancte; pie; religiose;
pius [a, um], religiosus [a, um]; sanctus [a, um];
religio [onis, f]; sanctitas [atis, f]; pietas [atis, f]; devotio [onis, f];
beatus [a, um] (vita); eudaemon, onis; divus [a, um];
+ ( ) Insulae
Beatorum;
beatitudo, inis, f;
nugae, arum, fpl; ineptiae, arum, fpl;
formula [ae, f]; formularium [ii, n];
vomere, o, ui, itum; vomitare [1]; vomitu (vomitione) cibos reddere, o, didi, ditum;
pallre [e]o, -; hebescere, o, -,-;
exalbescens, ntis; expallescens, ntis; pallens, ntis; pallescens, ntis;
pallide; dilute;
+ - pallide luteu s;
+ pallide colorat u s;
pallidulus [a, um]; subpallidus [a, um];
+ - folia obscur e viridia nervis pallidulis;
pallor [oris, m];
+ pallor occup a t (inficit) ora;
pallidus [a, um]; dilutus [a, um]; hebes [e]tis; luridus [a, um];
+ , statura fuit eminenti, pallido colore, corpore enormi;
pallens, ntis; marcidus [a, um]; flaccidus [a, um]; pallidior factus [a, um]; qui colorem amisit;
nitor [oris, m]; splendor [oris, m]; fulgor [oris, m]; candor [oris, m]; claritas [atis, f]; luculentia [ae, f];
radiatio [onis, f]; vigor [oris, m] (gemmae); claritas [atis, f];
+ splen d or auri;
+ , fulgor can d el a b ri, arm or u m ;
lamella plumbi (metallica) cum uncino ad pisces capiendos;
sple n d r e [e]o, ui,-; cand r e [e]o, ui,-; fulgre [e]o, ui,-; nitre [e]o, ui,-;
nitens, ntis; nitidus; splendens, ntis; splendidus [a, um]; nitidulus [a, um]; candidus [a, um];
micans, ntis ( ); inunctus [a, um] ( ); vernicosus
[a, um] ( ); vitreus [a, um] ( ); dilucidus [a, um];
sericeus [a, um] ( ); lucens, ntis ( , ); lucidus [a, um];
balare; miccire ( );
proximus [a, um]; citerior, ius; primus [a, um] (dies);
+ proxim u m iter per Alpes;
+ proxim a via ad gloria m ;
propior, propius;
+ tibi propior me ne m o est;
+ propius fide m id est;
+ fam a propior vero;
+ - . accur a ti u s rem cogno s c e r e ;
+ tunic a propior pallio est;
+ propius ab e s;
proximus [a, um]; vicinus [a, um]; confinis [e];
+ studi u m erga, in alios homin e s ;
+ prim u m justitia e mun u s
est ne quis cui noce a t ;
+ proximum suum diligere ut se ipsum;
ad; apud; circa; juxta; sub; prope; propinque; non procul;
affinis [e] ( ); propinquus [a, um]; similis [e] ( ); confinis [e]
( ); vicinus [a, um]; familiaris [e]; finitimus [a, um]; admotus [a, um];
+ ad m o t u s supr e m i s;
+ mors vicina;
+ sua viscer a ex vinc ulis eripere;
+ , ! Heu, qua m vicina est ultim a terra mihi!
30

+ dialecticor u m scienti a vicina


eloqu e n t i a e ;
+ nec e s sit u d o ;
ar(c)te; juxta; prope; circa; vicine;
arcte affinis [e]; proximus [a, um]; valde affinis [e];
adjacens, ntis; prope jacens, ntis;
+ in silvis adjac e n t i b u s ;
+ America Bor ealis insulaeque prope jacentes;
gemini, orum, mpl; gemelli, orum, mpl;
myops, opis; oculis obtusis; obtusam oculorum aciem habens;
+ non longe pros pic e r e poss e;
myopia [ae, f];
affinitas [atis, f]; propinquitas [atis, f]; proximitas [atis, f]; similitudo, inis, f; usus [us, m] (usus
atque commercium);
tracta admixtis ovis vel lactis coacti massa; tracta [orum, npl]pl; tractum [i, n]; laterculus [i, m]; frixum [i,
n]; libum [i, n]; placenta [ae, f]; taganitae, arum, fpl;
illustris [e]; nitens, ntis; candidus [a, um]; splendidus [a, um];
sup e r bir e (radiis auri); splen d r e ; fulgr e; effulgr e; enitr e; renidr e; scintillar e;
1. lapis (idis, m) quadratus; quadra [ae, f]; 2. trochlea [ae, f]; rechamus [i, m]; artemo, onis, m;
+ disp a s t u m [i, n]; trispastum; polyspastum;
obsessio [onis, f], obsidio [onis, f];
obsidere [e]o, sedi, sessum; obsidione cingere [o, xi, ctum], claudere, o, si, sum; inhibere [e]o,
ui, itum;
commentariolum [i, n] (annotationum), libellus [i, m] memorialis, libellus [i, m] pugillaris;
adversaria [orum, npl]pl; liber [bri, m] commentarius;
flavus [i, m];
pulex, icis, m;
+ pulices venari;
+ pulex vex at;
+ , se, can e m pulicibu s liber ar e ;
+ ictus pulicis;
+ not a ictus pulicis;
pulicosus [a, um];
stuprum [i, n]; meretricium [ii, n];
libidinibus indulgens [ntis]; rebus venereis deditus [a, um];
scortator; stuprator; fornicarius; fornicator;
meretrix, icis, f; scortum [i, n]; lupa [ae, f]; lupana [ae, f]; prostibula [ae, f]; fornicaria [ae, f];
error [oris, m]; erratus [us, m];
aberrare [1] (puer aberravit); volitare [1] (in foro; per mare; ultro citroque); evagari; palari;
vagans, ntis; vagabundus [a, um]; vagus [a, um]; errabundus [a, um];
tunica [ae, f]; pelusia [ae, f]; *blusa [ae, f]; indusiolum [i, n]; amictorium [ii, n];
patina [ae, f], lanx, cis, f, catinum [i, n], catinus [i, m]; gabata [ae, f]; mazonomus [i, m]; ferculum [i,
n]; magis, idis, f;
+ exquisit a inge ni a cen a r u m ;
catillus [i, m]; catillum [i, n]; patella [ae, f];
, hypocrateriformis [e]; patellaris [e]; patelliformis [e];
catilio, onis, m; parasitus [i, m]; parasitaster, tri, m;
servare [1]; observare [1];
inspector [oris, m]; curator [oris, m]; custos, odis, m;
scortari; stupra facere [io, feci, factum]; incestum facere;
mulier [is, f] impudica; meretrix, icis, f; scortum [i, n]; lupa [ae, f]; scrapta [ae, f] (scratta, scrattia);
fornicaria [ae, f];
lamina [ae, f];
placula [ae, f]; lamellula [ae, f]; lamina [ae, f]; bractea [ae, f];
legumen, inis, n; faba [ae, f];
castor [oris, m]; canis [is, m] ponticus; fiber, bri, m;
fabiformis [e]; fabaceus [a, um];
leguminosus [a, um]; fabaceus [a, um]; fabacius [a, um]; fabalis [e]; fabaginus [a, um];
+ fab a (cum lardo), faba t a ;
Deus [i, m]; Numen, inis, n;
+ quod absit;
+ qua m c u m q u e deu s tibi fortun a v e rit hora m ;
31

+ - pen a t e s , ium, m;
+ - inferi;
+ sup eri;
hospitium [ii, n] pauperum; aedes [ium, fpl] recipiendis pauperibus et egentibus institutae;
institutum [i, n] pauperibus alendis; cura [ae, f] pauperum publica;
opulenter; large; opime;
abundantia [ae, f] (ludorum; cenae); copia [ae, f]; divitiae, arum, fpl; ubertas [atis, f]; opes, um, fpl;
opulentia [ae, f]; largitas [atis, f]; fortunae, arum, fpl; gaza, ae f;
+ rei qua e r e n di oper a m dar e;
+ Rom a ni cen s u s populi;
+ , curia pau p e ri b u s claus a est,
dat cens u s honor e s;
abundans, ntis (frumento et pecoribus; homo); dives, divitis; ditis [e]; dotatus [a, um]; uber [e]ra
[e]rum; luxurians, ntis; magnificus [a, um]; opibus praeditus [a, um]; opulentus [a, um]; locuples [e]tis; pecuniosus
[a, um], bene nummatus [a, um], argento copiosus [a, um]; opulentus [a, um]; copiosus [a, um]; beatus [a, um]
(civitas); felix, icis; fortunatus [a, um]; amplus [a, um]; pretiosus [a, um]; pollens, ntis (matrona); instructus [a,
um] (copiis); frequens, ntis (frequens piscibus; terra frequens colubris);
+ ex m a g n o tollere acervo;
+ hab ui s s e et nihil hab e r e ;
+ hom o non be ati s si m u s ;
+ vox be at a ;
+ instruct a inopia ( , );
+ - . alicui divitia e sup er a n t ;
heros, herois, m; vir [i, m] fortissimus;
ditis [is, m]; dives, itis, m;
Bohemia [ae, f];
dea [ae, f], diva [ae, f];
timoratus [a, um];
Deipara [ae, f]; Dei genitrix, icis, f; Mater [tris, f] Dei;
theologus [i, m];
theologia [ae, f];
blasphemia [ae, f];
Theophania [ae, f];
cornibus ferire [4], petere, o, ivi, itum; coruscare [1] (agni blande coruscant);
petulcus [a, um] (agnus; haedus);
strenue; alacriter; vivide;
vigor [oris, m]; alacritas [atis, f]; viriditas [atis, f];
vigilia [ae, f]; vigilatio [onis, f];
vigilare [1] (ad multam noctem; usque ad lucem; de nocte; dies noctesque); excubare [1];
+ vigile m noct e m cap e s s e r e ;
vigil, is; vigilans, ntis; insomnis [e];
strenuus [a, um] (vir fortis ac strenuus); bellus [a, um]; vegetus [a, um]; vividus [a, um]; alcer, cris,
cre; crudus [a, um] (senectus); viridis [e] (senectus; aetas); animosus [a, um] (senectus);
+ ani m u s mihi acc e dit;
+ fessi cum rece n ti b u s ac veg e ti s pugn a b a n t ;
+ ( ) vege t u s pra e s c ri pt a ad muni a
surgit;
+ vege ti s oculis;
+ ani m o star e;
bellator [oris, m];
bellicus [a, um] (ensis);
miles, itis, m (legionarius; mercennarius; gregarius); bellator [oris, m]; pugnator [oris, m]; propugnator
[oris, m]; certator [oris, m]; proeliator [oris, m]; vir [i, m];
divinus [a, um];
divine; divinitus;
divinitas [atis, f]; numen, inis, n;
caelestis [e]; sanctus [a, um]; divinus [a, um]; divus [a, um];
deus [i, m]; caelicola [ae, m]; daemonium [ii, n]; numen, inis, n; divinitas [atis, f];
Chrysomela [ae, f];
pugna [ae, f], proelium [ii, n]; certamen, inis, n; congressus [us, m]; acies [e]i, f (Cannensis);
+ in acie m educ e r e copia s;
+ pugilat u s;
32

+ bellica mors;
+ trah e r e host e m ad dec er n e n d u m ;
+ proelio facto;
+ vast o cert a m i n e tend e r e ;
+ pugn a asp e r a surgit;
+ sonu s horologii;
+ pulsu s tym p a ni;
volubilis [e] (oratio);
interclusio [onis, f] operae;
fenestra [ae, f] ad tormenta mittenda; foramen [inis, n] jaculatorium;
bovicidium [ii, n]; aedificium [ii, n] serviens mactando;
puer [i, m] explorator [oris, m];
latus, lateris, n;
+ ad later a; lateribu s;
+ put a m e n laterib u s perfor at u m ;
+ a lateri bus; lateraliter;
+ cub ar e in latus;
cyathus [i, m]; poculum [i, n]; calix, icis, f; camella [ae, f]; trulla [ae, f];
+ pocul a crebr a;
cyatiformis [e]; poculiformis [e]; scyphiformis [e];
lateralis [e];
pugilatus [us, m]; pugilatio [onis, f];
pugil, pugilis, m:
baceolus [i, m];
Bulgaria [ae, f];
dolorosus [a, um];
magis; amplius; plus;
+ plus minu sv e; plus minus; ma gi s minu sv e;
+ eo magis;
aegre; dolenter;
causarius [a, um] (corpus); vitiosus [a, um] (corpus; libido); dolorosus [a, um]; aeger, gra,
grum;
pathogenus [a, um]; morbifer [e]ra [e]rum;
morbus [i, m] (corporis; animi; oculorum); dolor [oris, m]; aegrotatio [onis, f]; aegritudo, inis, f;
aegror [oris, m]; infirmitas [atis, f]; causa [ae, f] (levis, gravior, tenuissima; origo causae); vitium [ii, n]
(intestinorum; mentis); valetudo, inis, f (gravis et periculosa; oculorum); tabes [e]i, f (oculorum);
+ , morb u s acer, gravis, periculos u s;
+ valet u d o pers e v e r a n s ; morb u s diut urn u s;
+ morb u s pestifer; pestis; pestilen ti a;
+ morbo mori, perire, oppri mi;
+ morbum contrahere;
+ morb u s ingrav e s ci t;
+ morb o curation e m adhib er e ; morbo m e d e ri;
+ ex morb o recr e a ri;
+ ex morbo conv al e s c e r e ;
+ , Morbus cito , facile contrahitur, sed
difficillime curatur; morbum facile nanciscimur, sed non tam cito liberamur [e]xsolvimur;
+ solitis rem e diis incipien t e m
caus a m occup a r e ;
+ m al a valet u d o ani mi;
+ caus a ri u s faucibu s;
+ propt er valet u di n e m ;
aegrotare [1]; dolre [e]o, ui, -;
analgeticus [a, um]; anodynus [a, um]; narcoticus [a, um];
+ rem e di a analgetica;
paludosus [a, um]; paludinosus [a, um]; paluster, tris, tre;
+ prat a paludo s a ;
+ tundr a paludo s a ;
+ loca paludo s a ;
paludosus [a, um]; paluster, tris, tre; palustris;
palus, udis, f; stagnum [i, n]; lacuna [ae, f];
telmatologia [ae, f];
33

paludula [ae, f];


fibula [ae, f];
fabulari (cum aliquo; alicui; inter se); fabulare [1]; sermocinari; argutare [1]; blaterare [1]; garrire [4];
multiloquium [ii, n]; loquacitas [atis, f]; garrulitas [atis, f]; abundantia [ae, f] loquendi;
verbositas [atis, f];
multiloquus [a, um], loquax, acis; garrulus [a, um], largiloquus [a, um], dicax, acis; dicaculus [a,
um]; verbosus [a, um];
garritus [us, m]; verborum caterva [ae, f];
+ sine interv allo loqu a cit a s;
homo [hominis] loquax [cis]; locutulejus [i, m]; blatero, onis, m; nugator [oris, m]; balatro, onis, m;
garritor; blatero; bucco, onis, m;
dolor [oris, m]; cruciatus [us, m]; afflictio [onis, f]; affectio [onis, f]; morbus [i, m];
+ capitis dolore s hab e r e ;
+ dolor acer, gravis, acer b u s , veh e m e n s ;
+ , dolor remitt it, se imminuit; desinunt dolores;
+ abo mi n al gi a, dolor abd o m i ni s;
+ imm u ni s a dolore;
+ , , vulnus aler e venis, sub pect or e;
+ dolore m hab e r e ;
nosocomium [ii, n]; valetudinarium [ii, n];
morbosus; aeger; aegrotus; morbidus; causarius (dentes); vitiosus (corpus); affectus valetudine;
+ ae gro t a r e ; aegr ot u m ess e; in morbo ess e; morbo labor ar e, affect u m ess e;
valet u di n e affect u m ess e; aegr o c orpore esse; aegra valetudine esse;
+ gravit er se hab e r e ; m al e morb o hab e ri;
+ valet u di n e m simul ar e;
+ aegr u m viser e, conv e nir e;
+ m e dic u m add u c e r e ad aegrotum;
+ ass idre valet u di ni;
+ lectus, cubile ae gro ti;
+ hoc mihi dolore m facit; affert; mal e me hab e t aliquid; mord e t m e aliquid;
aegr e fero aliquid;
+ ae g e r pedi bu s;
plus; magis; amplius; super; supra;
+ nusquam alias;
+ nunq u a m post e a ;
+ auctiu s atqu e melius facer e;
Bolsevicus [i, m];
major, majus; auctior, ius;
+ pleru m q u e ;
+ ad sum m u m ;
plerique; plurimi; major pars, numerus;
+ sent e n ti a pluriu m ;
+ , pluribu s suffra giis
vincer e;
+ sent e n ti a frequ e n s ;
amplus [a, um] (domus; corpus; capra; pecunia; copiae; exercitus); magnus [a, um]; grandis [e]; altus
[a, um]; adultus [a, um] (filius); validus [a, um] (moles); spatiosus [a, um];
+ fluvius ma g n u s , latus;
+ arbor ma g n a , alta;
+ am pl o gradu incedere;
+ frigus ma g n u m , acer b u m ;
+ , fam e, siti veh e m e n t e r pre mi;
+ puer aet a t e adult;
pustula [ae, f]; papula [ae, f];
pyrobolus [i, m]; pyrobolum [i, n]; globus [i, m] ignivomus; *bomba [ae, f];
+ / / pyrobol u s ato mic u s / nucl e a ris /
ther m o n u cl e a ri s;
, pyrobolorum jactus [us, m]; pyrobolorum conjectio [onis, f];
( ) pyrobolos jacere [io, ui, jactum];
navis [is, f] a rea pyrobolaria; aeronavis [is, f] pyrobolaria; a roplanum [i, n]
pyrobolarium; pyrobolarius[ii, m];
borum [i, n] (B);
34

pinetum [i, n] ( ); silva [ae, f] pinica;


vinosus [a, um]; vinicolor, oris;
Burdigalensis [e];
Boreas [ae, m];
luctator [oris, m], athleta [ae, m]; pugnator [oris, m]; propugnator [oris, m];
vertagus [i, m]; canis [is, m] gallicus; canis longus;
Borysthenes [is, m];
fremitus [us, m]; murmur, uris, n; murmuratio [onis, f];
murmurare [1]; immmurmurare [1]; mussitare [1] (secum); balbare [1]; balbutire [4] (ore
semicluso);
balbus [a, um];
verres [is, m]; sus, suis, m; porcus [i, m];
boletus [i, m] bovinus; boletus edulis;
pineticola;
barba [ae, f];
+ barb a m tond e r e , (ab)ra d e r e ;
+ barb a m alere, nutrire, pro mitt er e ;
+ barb a m invad e r e ;
verruca [ae, f];
verrucula [ae, f];
verrucosus [a, um];
barbatus [a, um];
barbula [ae, f];
pecten, inis, n;
sulcus [i, m]; sulcamen, inis, n; versus [us, m] (alterni);
sulcare [1];
sulculus [i, m];
occa [ae, f]; irpex, icis, m; crates [is, f] dentata; pecten, inis, n;
(de)occare [1];
bello petere [o, ivi, itum], aggredi [ior, aggressus sum]; luctari; certare [1]; dimicare [1]; contendere,
o, tendi, tentum; obviare [1] (vermibus); decernere, o, crevi, cretum (pugnam; equestri proelio); stare [sto, steti
statum] contra, adversus, in aliquem; confligere, o, xi, ctum; conflictare [1]; proeliari;
+ cupidit a t e s fran g e r e , com pri m e r e ;
+ cum fluctibu s luctari, dimicar e;
+ cum inopi a et adv er s a fortun a conflict ari;
latus [e]ris, n (navis);
+ tollere ad se in nav e m ;
jusculum [i, n] e beta nigra, carne bubula, larde suillo;
certatio [onis, f]; concertatio [onis, f]; lucta [ae, f]; luctatio [onis, f], certamen; colluctatio [onis, f]; rixa
[ae, f]; bellum [i, n];
+ cert ati o pro exist e n ti a;
+ Brundisi i omne certamen vertitur;
excalceatus [a, um]; discalceatus [a, um]; nudis pedibus, pedibus intectis incedere;
, nudipes, -pedis;
navicula [ae, f], scapha [ae, f]; lembus [i, m];
botanicus [i, m];
botanica [ae, f] [arum, npl]; res [rei, f] herbaria; herbarum scientia [ae, f];
+ botanica universalis;
+ botanica applicata;
+ botanica systematica;
+ botanica structuralis;
+ botanica theoretica;
+ botanica particularis;
+ ( ) botanica oeconomica;
+ botanica experimentalis;
+ pro ma g ni s meritis in botanica;
+ bot a nic e s profe s s o r;
+ histori a rei bot a nic a e ;
botanicus [a, um];
+ geo gr a p hi a bot a ni c a;
+ Institut u m Botanicu m ;
+ classificatio bot a nic a;
35

+ literat ur a bot a ni c a;
+ hortu s bot a nic u s;
+ lexicon bot a ni cu m ;
+ taxo n o m i a bot a nic a;
+ ter mi nolo gi a bot a nic a;
folium [ii, n] betae nigrae;
calceus [i, m]; calceamentum [i, n];
species calceorum;
vietor [oris, m]; doliarius[ii, m];
dolium [ii, n]; orca [ae, f]; cupa [ae, f]; cadus [i, m]; calpar, aris, n;
+ solver e vin cula cado;
, doliiformis [e];
doliolum [i, n]; orcula [ae, f];
timide;
timidus [a, um]; pavidus [a, um]; trepidus [a, um]; ignavus [a, um]; anxius [a, um]; sollicitus [a,
um]; meticulosus [a, um];
timor [oris, m]; metus [us, m]; terror [oris, m];
+ verec u n di a turpidinis;
crataegus [i, f] monogyna rubra; tuber [e]ris, f ( ), m ( );
metuere [uo, ui, -] (de aliqua re, de aliquo; alicui rei, alicui; pro aliquo; ab
aliquo/ aliqu e m , a li q ui d); timr e [eo, ui, -] (aliquem, aliquid; de aliqua re); in metu, timore esse [sum, fui, -];
metu affectum esse; metum habere [eo, ui, itum]; habere timorem; extimescere [extimesco, timui, -]; pertimescere;
vereri [vereor, veritus sum] (aliquem; aliquid; alicujus rei); formidare [1]; reformidare [1]; horrr e [e]o, ui, -;
trepidare [1] (aliqu re; aliquid; facer e aliquid); tre m e r e , o, ui, itum; abominari, abominor, abominatus
sum; pavescere, pavesco, -, -, (aliquid); pavr e , paveo, pavi, - (aliqua re, ad aliquid, aliquid);
+ - . pavr e aliqu e m ;
+ - ., - . timr e (alicui, alicui rei); pavr e alicui;
+ - . - . tim er e aliquid ab aliquo;
+ , nec e sse est multos timeat, quem multi
timent;
+ , qui terret, plus ipse tim et;
+ ha e c quo sint erupt ur a , tim e o;
+ , tim eo, ne sustin e a s ;
+ met u vacar e ;
+ non timidu s mori; non timidus ad mort e m ;
+ tre m e r e virga s ac secur e s dict at oris;
+ () Cyren aic o s non est
veritu m in v oluptate summum bonum ponere;
+ obvia m ire periculis;
+ , met ui, quid futuru m ess e t ;
+ m et u o, quid aga m ;
+ ( ) - . m et u e r e insidias ab aliquo ;
evax [e]uax [e]uge;
species cerevisiae apud Russos usitatae; camum;
tonsor [oris, m];
bibo, onis, m; potator [oris, m]; potor [oris, m]; ebriosus [i, m];
nuptiae, arum, fpl; matrimonium [ii, n]; conjugium [ii, n]; connubium [ii, n]; contubernium [ii, n]; taeda
[ae, f]; thalamus [i, m];
+ novu m matri m o ni u m ;
+ liberi ex alter a uxore nati;
+ liberi spurii;
+ m at ri m o ni u m inire, nupti a s junger e; vinculo nup tiali jungi;
+ nupti a s dirim er e , distra h e r e , dissolv er e; conjugi u m abru m p e r e ;
+ matri m o ni u m polliceri; fide m m atri m o nii dare;
+ paru m felix m atri m o ni u m exp e riri;
+ - . inire cubi le alicujus;
+ Nero et Octavi a matri m o ni o conjun g u n t u r;
quisquiliae, arum, fpl; rejecula [orum, npl]pl; merces [ium, fpl] rejeculae;
, selectio [onis, f]; rejectio [onis, f];
seligere, o, lexi, lectum; eximere, o [e]mi [e]mptum; excerpere, o, psi, ptum; improbare [1],
rejicere, io, jeci, jectum;
examinator [oris, m] juratus;
36

nuptiarum solemnia [orum, npl]; nuptus [us, m]; nuptiae, arum, fpl;
conviciari; insectari aliquem maledictis; vituperare [1] (aliquem, aliquid in aliqua re, propter aliquid);
compellare [1] (aliquem); castigare [1] (improbos); culpare [1]; increpare [1] (aliquem); verberare [1]; allatrare
[1]; exprobrare [1]; insequi; objurgare [1]; loqui alicui male;
+ - ., com p ell ar e aliqu e m fratricida m
impiu m q u e ;
+ - . aliqu e m abs e n t e m roder e;
rixari; inter se altercari;
+ mal e dict u m ex trivi o adripere;
contumeliosus [a, um]; famosus [a, um];
+ cont u m e li a verbor u m ; mal e d si ct a;
bellum [i, n]; arma [orum, npl]pl;
convicium [ii, n], maledictum [i, n], probrum [i, n]; comtumelia [ae, f]; rixa [ae, f]; jurgium [ii, n];
objurgatio [onis, f]; vituperatio [onis, f]; increpatio [onis, f]; pipulus,us, m; verbera [oru, npl] linguae, vocis;
+ - . incre p a r e aliqu e m m al e dictis;
armilla [ae, f];
frater tris, m;
+ fratriss a;
+ fratru elis ( )
fraternitatem inter se conciliare [1]; sancire foedus fraternum;
, fraternus [a, um];
fraternus [a, um]; germanus [a, um]; consanguineus [a, um];
fraternitas [atis, f]; adelphia [ae, f]; fratria [ae, f]; sodalitas [atis, f];
sumere, o, psi, ptum (libru m in m a n s; arm a ); ass u m e r e (aliquid alicui; licenti a m sibi);
cap e r e , io, cepi, captum (aliquid in manum, manu); decerpere, o, psi, ptum (nihil sibi de aliqua re); accipere, io,
ceptum; suscipere; habere [e]o, ui, itum (sibi aliquid); haurire, io, hausi, haustum;
+ in m a n u s aliquid su m e r e ;
+ arm a cap er e , su m e r e ;
+ pretio se corru m pi pati;
+ , p ecuniam sumere mutuam; mutuari;
+ m a g n u m pretiu m posc e r e ;
+ aliqu e m sec u m educ e r e ;
+ - . sibi tem p u s sum e r e ad aliquid;
+ aliqu e m arbitru m sum e r e ;
+ ass u m e r e uxore m ;
+ urb em capere [e]xpugnare;
+ com pr e h e n d e r e ;
+ capere; captivare; devincire;
+ aliquid occup a r e , aliquid possi d e r e , aliqu a re potiri;
+ cond u c e r e , redi m e r e ;
+ succ e d e r e oneri;
+ alicui ma gi str a t u m , imp eriu m abro g a r e ;
+ - . adire (labor e s et pericul a); rem in se recip er e, suscip er e , aliquid
pra e s t a r e , spon d e r e ;
+ - . q uaerimoniam alicujus suscipere;
+ - . alicujus pecc a t u m in se tran sf e rr e ;
+ com m e a t u m pet e r e ;
+ suscip e r e ser m o n e m ;
+ oper a m insu m e r e ; sustin er e;
+ suscip er e part es;
+ - . ex e m pl u m sum e r e (cap e r e ) ab aliquo;
+ initium cap er e , sum e r e ;
+ se multis nego tiis implicari;
+ suscip e r e aliqu e m erudi e n d u m ;
brachycardia [ae, f];
brachycephalus [i, m];
Brahmanismus [i, m];
conjugalis [e]; matrimonialis [e]; maritus [a, um]; nuptialis [e];
+ thal a m u s [i, m]; torus [i, m];
+ unio [onis, f];
trabs, trabis, f; stipes, itis, m (stipes acernus); tignum [i, n]; lignum [i, n]; malus [i, m];
+ pons e trabib u s factu s;
37

verriculum [i, n]; funda [ae, f];


delirium [ii, n]; deliratio [onis, f]; deliramentum [i, n]; aegri somnia [orum, npl];
deliramenta loqui [loquor, locutus sum]; abalienari mente; delirare [1]; somniare [1]; vaticinari;
+ ? Quid inept e garris?
ineptiae, arum, fpl; insulse dicta [orum, npl]; deliramenta [orum, npl]pl; alucinatio [onis, f];
fastidium [ii, n]; taedium [ii, n]; satietas [atis, f]; nausea [ae, f];
fastidiosus [a, um]; morosus [a, um]; delicatus [a, um];
+ delicatissi mi fastidii hom o; qui est sto m a c hi fastidi e nti s;
que m tae di u m vel satiet a s facile capit; cui facile venit aliquid in taedium;
fastidire [4];
gravamen, inis, n (imponere); onus, oneris, n; pondus, ponderis, n; sarcina [ae, f];
+ , oner a um eri s accip er e ; tollere onus;
fragilitas [atis, f]; temporalitas [atis, f];
fragilis [e]; brevis [e]; inconstans, ntis;
tinnire [4]; stridere, strideo et strido, ui, -; crepere, -o, -pui, -pitum;
+ tinnire
gradu perlento ire [eo, i(v)i, itum]; iter facere [io, feci, factum]; ambulare [1];
lacuna [ae, f]; patens [e]ntis, n; munimentorum ruinae;
+ lacun a m facer e;
caterva [ae, f]; cohors, rtis, f; legio [onis, f]; turma [ae, f]; *Brigada [ae, f]; agmen, inis, n; grex,
gregis, m;
brigantina [ae, f]; celox, cis, m; lembus [i, m] praedatorius;
ventulus [i, m]; aura [ae, f];
adamas [adamantis, m] radians; adamas octo drus;
adamantinus [a, um];
Britannicus [a, um];
Britannia [ae, f];
Britanna [ae, f];
Britannicus [a, um]; Britannus [a, um];
novacula [ae, f]; culter [tri, m] tonsorius; culter tonsoris; rasorium [ii, n];
+ nova c ul a anglica( n a );
+ Ock hami novacula;
+ rasoriu m electricu m ;
rasus [a, um]; abrasus [a, um];
barbam alicujus tondere [eo, totondi, tonsum], radere, o, rasi, rasum; abradere;
+ barb a m sibi de m e r e ; tond eri; oper a m dar e tonsori; radi; abr adi; barbam radere;
tonsura [ae, f]; tonsio [onis, f];
supercilium [ii, n];
+ sup er cilia contr a h e r e / flect er e;
vadum [i, n];
+ tent ar e vad u m ;
+ vado trans pir e;
fermentativus [a, um];
( ) ultro et citro cursare [1]; discursare; vagari; pervagari; errare [1]; pererrare; palari otiosum
ambulare [1] (tunicis demissis);
( .. ) fermentari, fermentescere;
erro, onis, m; homo erraticus; grassator [oris, m] (nocturnus); balatro, onis, m; planus [i, n]; larifuga
[ae, m]; vagus [i, m];
vagari; errare [1];
grassatio [onis, f];
vagus [a, um]; vagabundus [a, um]; erroneus [a, um];
fermentatio [onis, f]; fermentum [i, n]; zymosis [e]os, f; turbae (turbas efficere in castris); tumor
[oris, m] rerum;
+ fermentatio butyrica;
+ fermentatio lactica;
+ fermentatio alcoholica;
+ fermentatio acetica;
+ , fungilli fermentationem alcoholicam provocantes;
bromum [i, n] (Br);
aes, aeris, n; aes fusum, aes statuarium; orichalcum [i, n];
aeneus [a, um]; aereus [a, um]; orichalceus [a, um];
+ stat u a aen e a (ex aer e);
38

bronchia [orum, npl];


lorica [ae, f]; thorax [acis, m] hamatus;
jactura [ae, f]; jactus [us, m]; conjectus [us, m]; conjectio [onis, f]; missus [us, m]; emissio [onis, f];
1. jacere, io, jeci, jactum; jactare [1], conjicere in aliquid; abjicere (anulum in mari); injicere;
interjicere; projicere; subjicere; abjicere; jaculari; mittere, o, misi, missum; emittere; submittere (in Tiberim);
propellere, o, -puli, -pulsum; impingere, o, pegi, pactum; incutere, io, cussi, cussum (saxa, faces et hastas);
expedire [4] (discum; jaculum); affligere, o, xi, ctum (vasa parietibus); torquere [e]o, torsi, tortum (jaculum in
host e m ; fulmin a); intorqu r e ;
2. ( ) linquere; relinquere;
+ - . lapide s conjicer e in aliqu e m ; lapidibu s aliqu e m pet er e;
+ in cap ut alicujus aliquid jaculari;
+ ali quid ante pedes alicujus projicere;
+ m a n d a r e hord e a sulcis;
+ sort e s conjicer e;
+ , ret e jacer e, de mitt e r e ;
+ ancor a m jacer e;
+ oculos conjicer e in aliquid; aspectum aliquo convertere;
+ coac e rv a r e ;
+ mar g a rit a s ant e porco s mitt er e; rem omitt er e, non
pers e q ui; aliqu a re absist er e , desist er e ; rem inter mit t er e ; affliger e (re m susc e p t a m ) ;
+ hanc rem non am plius pers e q ui t ur; hoc negoti u m omisit;
+ se sust uliss e de negoti a tio n e ;
+ - . abjicer e aliqu e m ;
+ , conjux vidua t a tae di s;
+ ! Aufer m e terrr e!
+ agit e scord ali a s de m e di o;
+ subjici bestiis;
petere, o, ivi, itum; se abjicere, io, -jeci, -jectum; se projicere; ruere, o, rui, rutum; irruere; se
proripere, io, ui, reptum; prorumpere, o, -rupi, -ruptum; incursare [1] (in hostem; in aciem; in aliquem, aliquem);
insilire, io, ui, -sultum;
+ in herb a m se abjicer e;
+ ad alicujus gen u a procu m b e r e , se advolv er e; ad ped e s alicujus se
abjicer e;
+ invadere in collum alicujus;
+ in alicujus am pl ex u s ruer e;
+ invad e r e host e m ; imp et u m facer e in host e m ;
+ de (e) turri se pra e ci pit ari;
+ , . Continuo h ic se conjicit intro [e]go consequor;
+ incurs a r e oculis;
bolus [i, m];
vastus [a, um] (virgines);
fibula [ae, f];
libellus [i, m]; opusculum [i, n];
tignum [i, n]; trabs, trabis, f; malus [i, m]; axis (assis) [is, m];
vaccinium vitis idaea;
tigillum [i, n] quadratum (quadrangulum);
cos [cotis, m] ferro acuendo;
pluteus [i, m]; lorica [ae, f];
(. ) hastae [arum, fpl] parallelae;
spargere, o, sparsi, sparsum; adspergere, conspergere; emicare [1]; salire, io, salui, saltum, 4;
+ san g ui s emicuit, prosiluit e vulner e;
+ inter eun d u m penit u s me cons p e r si luto;
( ) guttulae, arum, f; ( ) aspergo, inis, f; respersus [us, m];
calces remittere [o, -misi, -mittum], calcibus petere [o, ivi, itum]; calcitrare [1];
calcitrosus [a, um];
homo morosus; asper; tristis; stomachosus; querulus;
fremitus [us, m]; murmuratio [onis, f]; objurgatio [onis, f];
beta [ae, f] vulgaris; napa [ae, f]; napus [i, m];
bracae, arum, fpl; bracca [ae, f]; bracha [ae, f];
venter, tris, m; abdomen, inis, n; alvus, i (f m);
venter, ventris, m; peritonaeum [i, n];
ventralis [e]; abdominalis [e];
39

+ abdo m e n ;
fremitus [us, m] (armorum); crepitus [us, m];
crepere, o, ui, itum; increpare [1]; sonare;
crotalum [i, n]; tintinnabulum [i, n];
rhombi, orum, m, pl;
+ rex rhom b o r u m ;
tumulus [i, m] (ex tumulo tela conjicere); tuber [e]ris, n; clivulus [i, m]; colliculus [i, m];
tuberculum [i, n]; protuberantia [ae, f]; colliculus [i, m]; eminentia [ae, f];
tuberculatus [a, um]; tuberculosus [a, um];
tuberculum [i, n];
clivosus [a, um]; grumosus [a, um]; gruminosus [a, um]; gibber [e]ra, um (caput); tumulosus [a,
um] (locus); tuberosus [a, um];
buddhismus [i, m];
horologium [ii, n] cum suscitabulo; horologium excitatorium; suscitabulum [i, n];
suscitare [1] (aliquem e somno); excitare [1];
aedicula [ae, f]; diaeta [ae, f];
dies [erum, mpl] profesti; dies negotiosi; quotidianus [a, um];
profestus [a, um];
cotidianus [a, um]; quotidianus [a, um];
() quasi; tanquam (si); ut si; veluti;
futurum [i, n]; veniens aetas [atis, f]; ventura, -orum, npl;
+ porro; ulterius;
futurus [a, um]; posterus [a, um]; venturus [a, um]; reliquus [a, um]; ulterior, ius;
+ ann o proxim o;
+ cura venie n tis anni;
futurum [i, n]; futura [orum, npl]pl;
terrae hiatus [uum, mpl];
caro [carnis, f] suilla (quae aceto conditur et tum cum addito allio coquitur);
potio e farina succreta et avenacea cum aqua cocta; buza [ae, f];
sambucus [i, f] nigra;
arbor [oris, m] periculi latentis index; index [icis, m] ancorarius aquae innatans;
bubalus [i, m]; (bos) buffalus [i, m]; urus [i, m];
1. ( ) violentus [a, um]; furiosus [a, um]; 2. ( ) turbulentus [a, um]; 3.
(, ) luxurians, antis; luxuriosus [a, um];
+ hom o insa n u s , furibun d u s , sa ev u s, me n ti s cua e non com p o s;
+ veg e t a t i o luxurian s / luxurios a;
( ) violentia [ae, f];
( ) desaevire [4]; furere, o, -, -; furire, io, -, -; violare [1];
fagus, i, f;
spectrum [i, n] decembre, lemur [is, m];
parvus scarabaeus [i, m];
littera [ae, f]; nota [ae, f];
+ littera m aju sc ul a;
+ litter a minu sc ul a;
+ litteris erectis;
ad litteram; litteraliter; ad verbum; e verbo;
+ interpretatio ad verbum, litteralis;
libellus [i, m] elementorum; abecedarium [i, n];
auceps [cupis, m] litterarum;
fasciculus [i, m] florum;
fageus [a, um]; fagineus [a, um];
tractio [onis, f];
(navem) remulco trahere [o, xi, ctum];
clava [ae, f];
acus [us, m]; acicula [ae, f]; fibula [ae, f];
clavatus [a, um];
( ) (equus) gilvus [a, um];
chalybs, ybis, m; acies [e]i, f (ferri); nucleus [i, m] ferri;
chalybejus [a, um]; e chalybe;
, panissimilagineus (coctus cum butyro vel sine butyro); simila [ae, f]; panis [is, m] triticeus;
panicellus [i, m]; pastillum [i, n]; panificium [ii, n];
bulla [ae, f];
40

pistrina [ae, f]; pistrinum [i, n]; casa [ae, f] furnaria; furnaria [ae, f];
pistor [oris, m]; furnarius [i, m]; qui panes circumfert et divendit;
silex, silicis, m; lapis [idis, m] siliceus;
siliceus [a, um];
+ in pavi m e n t i s sil iceis;
ambulacrum [i, n]; deambulacrum [i, n]; deambulatorium [ii, n];
canis [i, m] taurinus;
chamulcus [i, m] automatarius;
jus, juris, n (carnium); jusculum [i, n]; liquamen, inis, n; bulligo, inis, f;
+ jus nutritivum;
(improvisus) flos [floris, m] oeconomicus, prosperitas, atis. f;
charta [ae, f]; papyrus [i, m]/f;
+ chart a script oria;
+ chart a em p or e tic a;
+ charta epistolaris;
+ chart a carbo n e a ;
+ chart a bibul a;
+ plagul a c hartae;
+ charta (per)colatoria;
+ script a, orun, npl; litterae, arum, fpl; libelli, orum, mpl; litis instrumentum [i, n];
+ nus q u a m nisi in chartis rationibu s q u e exsist er e;
+ chart o pr a t e s [ae, m];
chartarius[ii, m]; negotiator chartarius; chartioprates [ae, m];
chartula [ae, f];
capsa [ae, f]; scrinium [i, n];
chartaceus [a, um]; chartarius [a, um]; charteus [a, um]; papyraceus [a, um];
+ pec u ni a chart a c e a ; tess e r a e nu m m a ri a e ;
+ , officina chart ari a;
pannus [i, m] linoxylinus;
seditio [onis, f]; tumultus [us, m]; rebellio [onis, f]; rebellium; rebellatio; turba (turbas efficere in castris; t.
ac seditiones); motus [us, m];
+ sedition e m com m o v e r e , concit ar e , conflar e, concire;
+ sed a r e , lenire, com pri m e r e [e]xstinguere seditionem;
+ seditio contice s cit, deflagr a t ;
+ prope ad seditionem ventum est;
seditiosus [a, um]; rebellis [e];
ad seditionem movere [eo, movi, motum], commovere; impellere [o, impuli, -pulsum], sollicitare
[1], rebellare [1], rebellionem facere [io, feci, factum]; alicui resistere [o, restiti, -], oboedientiam recusare [1],
imperium alicujus detrectare [1]; deficere ab aliquo, ab alicujus imperio, desciscere [o, -scivi, scitum] ab aliquo;
, homo seditiosus, rebellans, rebellis; rebellio; imperium detrectans; seditionum
concitator, stimulator; rebellatrix, icis, f;
Boerus [i, m]; Burus [i, m];
borax, acis, f; natrum biboracium;
terebra [ae, f]; terebrum [i, n];
terebrare [1] (cavas latebras uteri sc. equi Trojani); (per)forare [1];
rapida procella [ae, f] nivibus comitata;
consul, is, n; decurio, onis, m; praetor [oris, m];
potio{onis, f] turbida;
uter, utris, m; culleus [i, m]; ascopera [ae, f];
procellaria pelagica;
arbores [um, fpl] procellis dejectae;
terebratio [onis, f];
fucescere;
+ , plant a exsicc a t a
colore m non mutat neque fucescit.
fucescens, ntis;
civis [is, m] medii ordinis / mediae classis; burgensis [is, m];
burgensis [e]; medii ordinis / mediae classis;
classis [is, f] possessorum; media burgensium classis; media classis civium, medius civium ordo
[inis, f] urbani, orum, mpl;
perforator [oris, m];
species lacernae;
41

helciarius[ii, m]; equiso [onis, m] nauticus [i, m];


undare [1] (ahena flammis undantia); adundare [1]; trepidare [1] (aqua trepidat cum murmure);
trepidus [a, um] (unda);
tumultuose; violenter;
turbulentus [a, um] (loci Neptunii; mare; tempestas), turbatus [a, um] (mare); turbidus [a, um]; turgidus
[a, um]; saevus [a, um]; violens, ntis; violentus [a, um]; acer (Aufidus); animosus [a, um] (ventus); vehemens, ntis
(ventus; cursus fluminum); procellosus [a, um]; tumidus [a, um] (mare); truculentus [a, um] (pelagus); trux, cis
(oratio; genus dicendi; ventus); aestuosus [a, um]; nimbosus [a, um]; saevus [a, um];
+ mar e proc ellosu m ;
fucescens, ntis; fuscidulus [a, um]; subfuscus [a, um];
solum [i, n] fuscum;
sciurus [i, m] striatus;
fuscus [a, um]; fulvus [a, um];
+ litha nt hr a x fuscu s; ge a n t h r a x , cis, m;
herbae tesquorum;
procella [ae, f]; tempestas [atis, f] (tempestas adversa; atra tempestas furit); vis {is, f} caeli; ventus [i, m]
(alios vidi ventos);
+ ubi defer b ui t mar e;
+ civiles proc ella e (fluctu s);
+ Gradivi turbo;
+ proc ella iraru m ;
+ turbul e n ti s si m a e tem p e s t a t e s ;
monile, is, n; vitrea [orum, npl]; margaritae vitreae; murenula;
caementum [i, n]; lapis [idis, m] caesus; rudus [e]ris, n;
quadra [ae, f] panis butyrata;
caementicius [a, um];
alabastrum [i, n]; papilla [ae, f];
lagena [ae, f]; lagoena [ae, f]; laguncula [ae, f]; ampulla [ae, f]; phlasca [ae, f], flasca [ae, f]; flasco
[onis, f];
lageniformis [e]; lagenarius [a, um]; lagenulatus [a, um]; laguncularis [e];
( ) mensa dapifera; abacus [i, m]; ( ) promptuarium [i, n]; refectorium [i, n];
famulus, qui curat abacum rebus mensariis reponendis;
rationarius[ii, m]; a rationibus; ratiocinator; calculator; tabularius[ii, m] [oris, m]; scriba [ae, m]
librarius; logographus [i, m];
ars [artis, f] rationes acceptorum et expensorum curandi; logographia [ae, f];
sinus [us, m]; flexus [us, m]; statio [onis, f];
fluctuare [1] (ira fluctuat); fremere (mare fremit); tumultuari;
fremidus [us, m] (turba);
gladiator [oris, m]; pugnax, cis; homo [hominis, m] turbulentus, rixosus, insolens et prodigus;
procatius se gerere [o, ssi, stum];
: ut; utinam; si;
+ ,
; , , ,
si nullas plant a s terra fund a r et, hominibus aeque ac
animalibus prae fame esset intereundum; abesset linum ad texenda linteamenta, abesset lana, linum xylinum,
sericum et corium, ad vestimenta alia;
+ utina m colloqui inter nos
potuiss e m us!
+ ! Utina m modo con at a perficer e possi m !
peritus [a, um]; gnarus [a, um]; sciens [ntis], intelligens alicujus rei; exercitatus [a, um];
fieri [fio, factus sum], accidere, o, cidi, -; evenire, io, veni, ventum (quod pleru m q u e evnit;
pers a e p e eve nit, ut); vers a ri; frequ e n t a r e [1] (domum alicujus; aliquem; quae loca et nations minus
frequentata sunt);
+ hoc interd u m fit; incidu nt cau s a e ;
+ ludos frequ e n t a r e ;
+ frequ e n t a r e dom u m alicujus;
+ sacr a frequ e n t a re;
olim; priscus [a, um]; qui [quae, quod] fuit;
bos, bovis, m; taurus [i, m];
praeteritum [i, n] (tempus); vetus aetas [atis, f];
rapiditas [atis, f] fluvii; rapidus cursus [us, m] fluvii;

42

celeriter; cito; raptim; rapide; velociter; brevi tempore; mox; abrupte; subito; brevi manu; festinanter;
propere;
celer [e]ra [e]rum (remedia celeria);
celer pen n / pennis;
celer (equus; cervus); celeripes, pedis;
velocitas [atis, f]; celeritas [atis, f]; rapiditas [atis, f];
, celeriter (rapide) fluens [ntis]; rapidus [a, um]; volubilis [e] (aetas);
strenuus [a, um] (navis); celer [e]ra [e]rum (navis; puppis);
celer [e]ra [e]rum (fuga; pedes); rapidus [a, um]; velox, cis (juvenis; navis; jaculum; animus); mobilis
[e]; volatilis; volucer, cris, cre; alatus [a, um]; citus [a, um] (sermo); citatus [a, um]; incitatus [a, um]; concitatus
[a, um]; strenuus [a, um] (mors); admissus [a, um] (aquae; rota);
+ in rivulo mont a n o rapido;
+ ad mi s s o pass u;
+ , , fam a, m alu m qu non aliu d velocius
ullum;
vitae ratio [onis, f], vitae genus [eris, n]; modus [i, m] vivendi; victus [us, m] (Persarum); vita [ae, f]
cotidiana;
essentia [ae, f]; ex(s)istentia [ae, f];
esse, sum, fui; constare [1]; fieri; exsistere, o, stiti, -; vivere, o, xi, ctum;
+ () m elius san e fuis set species has
conjungere;
+ dom u s tres hab uit thal a m o s ;
+ vigilare;
+ furer e;
+ torpr e ;
+ insa nir e;
+ tum ult u a ri;
+ sup p e t e r e ;
+ sup e r e s s e ;
+ carr e;
+ discre p a r e ;
+ poss e;
+ tum r e ;
+ forefac e r e ;
+ te m p e r a r e ;
+ pra e e s s e ;
+ pra e s t ol ari;
+ deb r e;
+ sufficer e;
+ m err e;
+ eminr e;
+ salvr e; valre; vigre;
+ clarr e;
+ decr e;
+ - . indigr e;
+ sup er e s s e ;
+ - . stud r e;
+ ade s s e ;
+ persist e r e ;
+ poe nit r e;
+ vac ar e;
+ latre;
+ ded e c r e ;
+ displicre;
+ discord a r e ; disse n tir e; dissidr e;
+ spect a r e ; pros p e c t a r e ; pros pic e r e ; aspic er e ; verge r e ;
+ cavr e ;
+ pat r e;
+ pra e e s s e ;
+ prod e s s e ;
+ disce p t a r e ;
+ des e rvir e; inha e r r e;
43

+ iness e ;
+ vacar e ; carr e;
+ servire;
+ variar e;
+ lascivire;
+ - . vacar e ;
+ valre ;
+ latre;
+ - . seq ui;
+ indulgr e;
+ cons pir ar e ;
+ coh a e r r e ;
+ dubit ar e ;
+ fast u dir e;
+ com p e t e r e ;
+ obdur a r e ;
+ confider e; cred e r e ;
+ tem p e r a r e ;
+ sap e r e (sapio);
+ pat r e;
taurinus [a, um]; bovinus [a, um]; taureus [a, um];
bovillus [a, um]; bubulus [a, um];
juvencus [i, m]; vitulus [i, m]; taurulus [i, m]; buculus [i, m];
trepidus [a, um] (vena); fragilis [e] (vasa);
accepti expensique ratio [onis, f]; ratio redituum publicorum et necessitas erogationum;
acta, actorum, npl; codicilli, orum, mpl;
+ , tab ella (judicialis; tern a s
tab ell a s dare); scidul a comitialis; tab ell a suffra gio feren d o;
mensa [ae, f] scriptoria; officina [ae, f]; officium [ii, n]; scriptorium [ii, n]; grap h u m [i, n];
ministerium [ii, n]; sedes, is, f;
+ sed e s peri e g e t i c a;
grapheocrates (grapheocrata), ae f;
grapheocraticus [a, um];
grapheocratia [ae, f];
strongyla [ae, f] ( ); imago [inis, f] dimidiata; hemitomum [i, n];
mamillare, is, n; fascia [ae, f] pectoralis; reticulus [i, m] pectoralis; strophium [ii, n];

in (praep. cum acc./abl.);


+ in aqu a m ;
+ caelo pluvio;
+ duplo;
+ tr iplo;
+ pluries;
+ in me m o ri a m investi g a t o ri s;
+ in honor e m ;
+ in part e sup e rior e;
+ in mon tibus;
+ in text u;
+ in loco citato;
+ ineun t e aest a t e ;
+ anno ant e c e d e n t e ;
+ me n s e Sept e m b ri;
+ aet a t e prov e ct a ;
+ 2 duo kilom e t r a ab urbe;
+ aliqu e m in carc er e m duc er e ;
+ in altitudi n e m ;
+ in latitudinem;
+ in m a n u s sum e r e ;
+ in codice m referr e;
+ in custo di a m includ er e;
44

+ in manus hostium incidere;


+ incurrer e in principis offen sion e m ;
+ aliqu e m in tricas conjicer e;
+ tem p o r e mortis;
+ spatio m e n s t r u o;
+ nullo u squam die risi adaeque;
+ omitt e me;
+ om nia suo tempore audies, cognosces, comperies;
+ per iram;
+ tut e;
+ plus; pra e t e r;
+ nat u s;
+ su m m e ; veh e m e n t e r ; m a g n o p e r e ; m axi m e ;
+ capitul ati m ;
+ subs e q u e n t e r ; porro;
+ alias;
+ alias;
+ alias;
+ alio;
+ utcu m q u e ;
+ pr o;
+ aliqu alit er;
+ uberti m;
+ utro;
+ pro;
+ su m m o ;
+ sum m o ; tam e n ; postr e m o ;
+ su m m u m ;
+ obscur e ;
+ utroq u e ;
+ commutatim;
+ capit ul a ti m;
+ utiqu e; maxi m e ; pra e s e r ti m ;
+ postr e m u m ;
+ cora m ; pal a m ;
+ san e; vero; na m q u e ;
+ vicissi m; contr a; mut u o;
+ proprie;
+ antiquit u s;
+ interdiu;
+ intra;
+ tacito;
+ tum; tunc;
+ insim ul;
+ om ni no;
+ dom e s ti c a ti m ;
+ in;
Babylon [onis, f];
Babylonius [a, um];
vagans, ntis;
currus [us, m] (ferriviarius);
+ currus sarcinarius;
+ - currus escarius;
+ currus hominum;
+ currus cursualis (postalis);
+ currus dormitories / cubitorius;
gravissimus [a, um]; potior, ius; potissimus [a, um]; summus [a, um]; maximae dignitatis;
parecipuus [a, um]; maximi valoris;
+ in
o pere hoc auctores rossici omnes [e]xtraneorum autem gravissimi citantur;
+ explicatio sigloru m potioru m
(pra e ci p u or u m );
45

+ char a c t e r e s maxi m a e dignit ati s;


se ostentare [1]; se efferre, o [e]xtuli [e]latum; se jactare [1]; magnifice se inferre; incedere, o, ssi,
ssum; videri sibi esse quantivis pretii; volitare [1] (ut rex); intumescere, o, -tumui, -;
vis, is, f (et loci et temporis); gravitas [atis, f]; significatio [onis, f]; momentum [i, n]; gravitas [atis,
f]; pondus [e]ris, n; magnitudo, inis, f;
gravis [e]; serius [a, um]; grandis [e]; amplus [a, um] (occasio); magnae dignitatis; magni momenti;
magni valoris; validus [a, um]; multum valens, ntis; valens (civitas; oppidum); potens, ntis; magni auctoritatis;
pensus [a, um]; superbus [a, um] (gallus); fastidiosus [a, um] (in pares); tristis [e] (genus orationis); primus [a,
um]; momentosus [a, um]; magnus [a, um]; magni ponderis, consideratione / notatu dignus; urgens, ntis (urgeo);
ingens, ntis; praecipuus [a, um]; fundamentalis [e]; significativus [a, um]; appositus [a, um];
+ -
distributio in greg e s nat ur al e s ob char a c t e r u m gravioru m
deficienti a m difficillima est.
+ nihil pen si hab e o [duco], mihi n on pensi est;
+ sed hoc minu s ad rem (pertin e t );
+ res plus valen t, qua m verb a;
+ plurim u m facit diligen t e r noss e
caus a s ;
+ m a g ni eran t mihi tua e litter ae;
+ - . aliquid prim u m put ar e;
urna [ae, f]; hydria [ae, f]; vas, vasis, n;
vaselinum [i, n];
olla [ae, f];
vacans locus [i, m] (munus [eris, n]);
vacuus [a, um] (sacerdotia);
+ vac ar e;
atramentum [i, n] sutorium;
vacuum [i, n];
Bacchus [i, m]; Liber [e]ri, m; Thyoneus [i, m]; Thyonianus [i, m];
Bacchanalia [orum, npl]pl;
Baccha [ae, f];
vaccinum [i, n];
vaccinatio [onis, f];
1. agger [e]ris, m; vallum [i, n]; vallus [i, m]; saepta [orum, npl]pl; cylindrus [i, m]; 2. fluctus [us, m]; unda
[ae, f];
+ fluctu ar e (m ar e fluctu a t );
+ agg e r coctu s;
concaedes, ium, fpl;
udones, udonum, mpl; impilia, ium, npl;
baccar, baccaris, n; valeriana [ae, f];
valliculum [i, n]; parvus cylindrus [i, m]; scutula [ae, f];
sternere, o, stravi, stratum (silvas dolabris); humi prosternere; dejicere, io, -jeci, jectum; affligere, o, xi,
ctum (arborem); vertere, o, verti, versum (fraxinos manibus); ruere, o, rui, rutum; volvere, o, volvi, volutum;
occidere, o, -cidi, -cisum;
+ arbor e s cae d e r e , stern e r e , succid er e;
+ turbin e mul tae arbores eversae, stratae sunt;
+ in unu m locu m conjicer e ligna;
+ pleb s cat erv a ti m foro ruit;
+ plurim a nix cadit, ruit;
concidere, o, -cidi, -; collabi, or, colllapsus sum; corruere, o, -rui, -rutum; labare [1]; sterni;
+ ae d e s vitium faciunt; aed e s ruinos a e sunt;
+ arbor concidit;
+ arbor e s dimitt u n t folia; folia cad u n t , defluu nt ex arborib u s;
+ conjicer e se in lectum;
+ om ni a de ma ni b u s amittit;
+ pecu ni a ei pra e t e r exsp e c t a t i o n e m obtigit, contigit;
instabilis [e];
instabilitas [atis, f];
cornu[us, n] (venaticum);
cornicen, inis, m;
lapis [idis, m] rotundatus; moles [is, f] erratica; silex, cis, m;
+ ad lapide s rotun d a t o s ;
46

+ in molibus erraticis;
ficedula [ae, f];
saltatio [onis, f] Vindobonensis; chorea [ae, f] Vindobonensis;
in gyrum saltare, saltando gyros agere;
pecunia [ae, f] extranea [e]xterna; nummi, orum, mpl;
se volutare [1]; volutari;
vespertilio, onis, m; spectrum [i, n]; vampyrus [i, m]; strix, igis, f;
vandalismus [i, m];
vanilinum [i, n];
Epidedrum Vanilla; vanilla [ae, f] aromatica;
vanillosus [a, um];
+ odor vanillosu s;
bal(i)neum [i, n] (balneo inferri); labrum [i, n]; alveus [i, m]; solium [ii, n];
+ sol assu s; sol nitidus unct u s q u e ; baln e u m solis;
+ baln e u m aris;
+ baln e u m limi;
+ baln e u m m e dic a t u m ;
+ baln e u m aren a e ;
+ baln e o uti;
lavacrum [i, n];
labellum [i, n];
barbarus [i, m];
barbarus [a, um]; barbaricus [a, um]; crudelis [e]; saevus [a, um]; inhumanus [a, um]; asper [e]ra
[e]rum;
barbaries [e]i, f; barbaria [ae, f]; inhumanitas [atis, f];
coctum [i, n]; jusculum [i, n];
digitalia [orum, npl] villosa; chirothecae, arum, fpl;
lac [laactis, n] coactum et fermentatum;
species artocreatum cum caseo molli, coagulo lactis coctorum;
coctus [a, um]; elixus [a, um];
+ caro elixa;
+ rhizo m a t a coct a hujus speci ei
sunt escul e n t a ;
fructus [uum, fpl] cum saccharo cocti; poma [orum, npl] saccharo condita; conditura [ae, f];
varians, ntis, n; versio [onis, f];
+ variar e (fam a variat; lex variat nec causi s nec
perso ni s);
variatio [onis, f];
varicosus [a, um];
+ varix, icis, f/m;
coquere, o, coxi, coctum (pulmentarium; cibum; cenam); concoquere; coquinare [1]; domare, o, ui, itum
(aliquid ferventibus undis);
+ cibos coqu e r e ;
+ in lact e coqu e r e ;
+ m e dic a m e n t a coqu e r e ;
+ plum b u m coqu e r e ;
coctio [onis, f]; coctura [ae, f];
theatrum [i, n] varietatum;
(Centaurea) cyanus;
basiliscus [i, m];
cyaneus [a, um];
subregulus [i, m]; ambactus [i, m]; feudatarius[ii, m]; vassalus [i, m];
gossypium [ii, n]; lana [ae, f] arborea; byssus [i, m]; bombycinum tomentum [i, n]; bombacium [ii, n];
societas [atis, f]; turba [ae, f]; globus [i, m]; caterva [ae, f];
dioptra [ae, f]; libra [ae, f], libella [ae, f];
ludus [i, m] follis aquatici; folliludium [ii, n] aquatile;
follilusor [oris, m] aquatilis;
Vaticanus [i, m];
Vaticanus [a, um];
byssinus [a, um]; byssoideus [a, um]; gossypinus [a, um];
species placentae cum caseo molli coctae;
placentae [arum, fpl] clathratae;
47

Magister [tri, m] excubiarum;


vigilia [ae, f]; opera [ae, f] diurnalis;
janitor [oris, m]; janitrix, icis, f; ostiarius[ii, m];
vester, vestra, vestrum; Tuus [a, um];
+ - vincite, si ita vu ltis;
+
delect u m se mi n u m horti bot a nici vestri qua m prim u m com m u ni c a r e roga m u s ;
sculptor [oris, m]; factor [oris, m];
sculpere, o, psi, ptum;
( ) infigere, o, fixi, fictum; defigere aliquid in rem; figere; adigere, o [e]gi, actum (aliquid rei); pangere,
o, pepigi [panxi, pegi], pa(n)ctum;
+ sublica s ager e;
+ inculcar e; alterius in m e nt e m induc er e ;
+ verberibus inculcare;
haurire, io, hausi, haustum;
non procul; juxta; prope; propter; proxime; vicine; comminus;
+ non procul ab ostio fluminis;
+ prop e mont e m ;
oblique;
( ) vado tran sir e;
introductio [onis, f]; prooemium [ii, n]; primitiae, arum, fpl; prodromus [i, m]; prolegomena [orum,
npl]pl; prolusio [onis, f]; vestibulum [i, n]; institutio [onis, f] (ad rem); isagoge [e]s, f; praefatio [onis, f];
+ primitia e flora e Amure n si s;
+ prodro m u s histori a e rei herb a ri a e ;
+ prolego m e n a ad floras Mongolia e et China e;
invectus [a, um];
+ plant a e invect a e ;
invehere, o, vexi, vectum;
impellere, o, puli, pulsum;
sursum; sursum versus; super; sublime;
+ adv e r s o flumin e;
+ sursu m deors u m ; susq u e deq u e ;
+ ! ma n u s sursu m !
superne; supra; super (astare); apice; sursum;
+ sup e rior;
committere, o, misi, missum (alicui rem); transmittere (bellum Pompejo); concredere, o, didi, ditum
(alicui aliquid); credere (vitam et fortunas alicui); deponere, o, posui, positum; manadare [1] (alicui consulatum,
imperia);
, inducere, o, duxi, ductum (aliquem in senatum; milites in pugnam; aliquem in errorem;
nova verba in linguam); introducere; intromittere, o, misi, missum; afferre, affero, attuli, allatum; importare [1];
intercalare [1]; interjicere, io, jeci, jectum;
+ - . ( ) inducere aliquam penatibus suis; introducere;
+ ha e c om ni a cl. Linneu m non
imp e div e r u n t , quo mi n u s nom e n novu m ind uceret;
+ decip e r e ; fallere; in errore m induc e r e ;
+ in re militari nova afferre; novar e, innov ar e ;
+ immitt er e ;
propter;
+ ob (propt e r) d eficientiam;
+ proind e ;
invectio [onis, f]; importatio [onis, f];
importare [1]; invehere, o, xi, ctum;
sursum;
+ - . sublim e m aliqu e m rap er e ;
profunde; in profundum;
adigere, o [e]gi, actum; deferre, fero, tuli, latum;
imprimere, o, pressi, pressum; deprimere; defigere, o, fixi, fixum; infigere;
procul; absque (omnibus profanis);
+ , ,
pauc a exe mplaria procul a vico inventa casu quodam integra servata sunt;
protinus; procul;
duplo; duplicato; bis;
48

+ fere duplo; subd u pl o;


bini, ae, a; duo, ae, o;
bis; duplo; dupliciter;
implicare, o, ui (avi), itum (atum);
+ filum in acu m inser e r e ;
decuplo;
filum per acu m trajicer e;
insuper; super; ultro;
vidua [ae, f]; orba [ae, f];
+ marito orbari;
+ pecu ni a vidual is; pecunia viduae sustinendae;
viduus [i, m]; uxore orbatus;
affatim; large; satis; abunde; satiate;
viduitas [atis, f];
viduus [a, um];
ad sequendum;
secundum (acc); praeter (acc); longitudinaliter;
+ secu n d u m nerv os;
+ secu n d u m rivulos;
+ sec u n d u m jugu m ;
inspiratio [onis, f]; inhalatio [onis, f];
spiritus [us, m] (poticu s, sublimis); affla m e n , affl aminis, n; afflatus [us, m];
inflatus [us, m]; inspiramen, aminis, n; inspiramentum [i, n], inspiratio [onis, f]; divinatio [onis, f]; enthusiasmus
[i, m];
divinus [a, um];
inspirator [oris, m];
afflare [1]; inspirare [1];
, subd e r e (alicui spirits); afflare; aspirar e; inhalare;
in multas partes;
abrupte; subito; repente;
inspirare [1]; inflare [1];
meditari (aliquid de aliqua re); cogitare [1] (aliquid de aliqua re);
meditatio [onis, f]; cogitatio [onis, f];
ad meditandum propensus;
inspiramentum [i, n];
inspirare [1];
vegetarianus [i, m];
vegetariana [ae, f];
vegetarianus [a, um];
vegetarianismus [i, m];
vegetativus [a, um]; terra genitus / natus;
+ repro d u c ti o vege t a ti v a;
period u s [i, f] veg e t a t i o ni s / ger mi n a ti o ni s;
vegetatio [onis, f]; germinatio [onis, f];
administrare [1]; gerere, o, gessi, gestum; pra e si d r e [e]o, sedi, sessum (alicui rei, aliquid);
+ pra e si d e r e rebu s urba ni s;
+ auct or e inscio;
+ me inscio;
+ auct or e conscio;
(1) administratio [onis, f] (belli); potestas [atis, f]; jus, juris, n;
(2) gestio [onis, f];
+ gestio negoti oru m ;
index, icis, m; album [i, n]; tabulae, arum, f;
situla [ae, f], situlus [i, m]; modiolus [i, m]; hama [ae, f];
1. ( ) primus [a, um]; primarius [a, um]; praecipuus [a, um]; gravissimus [a, um]; maximus
[a, um];
2. ducens, ntis;
+ , juxta viam ad mar e duc e n t e m ;
+ char a c t e r e s potissi mi;
utpote; nam; namque; enim; quia;
+ utpot e longu m carp e n t e s iter;
+ ten e s utiqu e me m o ri;
49

venefica [ae, f]; maga [ae, f]; saga [ae, f]; lamia [ae, f]; striga [ae, f];
strigae;
rhipidium [ii, n]; flabellum [i, n];
liberaliter (benigne ac liberaliter); humane; humaniter; urbane;
humanitas [atis, f]; urbanitas [atis, f]; civilitas [atis, f]; cultus [us, m];
+ officium;
affabilis [e]; civilis [e]; urbanus [a, um]; venustus [a, um]; humanus [a, um];
qualibet; ubique; ubivis; ubilibet; ubiquaque; ubicumque gentium (terrarium); utrubique; undecumque;
omnibus locis; nusquam non;
+ qualib et secu s vias foss a s q u e ;
+ in locis ap ertis ubique;
+ ubivis in silvis crescit;
+ , tot circu mf e rt ur
me n d a t i a, ut nesci a s quid cred e n d u m sit;
fortuna [ae, f];
+ - . alicui melius succ e di t;
, (curru, rheda) vehere, o, xi, ctum; circumvehere; vectare (plaustris ornos); transportare [1];
Vesuvius[ii, m];
saeculum [i, n]; aetas [atis, f]; aevitas [atis, f]; aevum [i, n];
+ sae c ul o pra e c e d e n t e ;
+ 19 20 ad finem saeculi XIX initio saeculi XX.
+ aur e a aet a s ; aure u m te m p u s ;
palpebra [ae, f]; blepharon [i, n];
saecularis [e];
, debitor [oris, m] syngrapharius; debitor per syngrapham; dator [oris,
m] syngraphae;
syngrapha [ae, f]; billa [ae, f] excambii; litterae [arum, fpl] excambii; perscriptio [onis, f];
+ s yngrapham dare, conscribere; dare nomen in syngrapham;
+ credit or ex syngr a p h a ;
+ debit um ex syngrapha;
+ syn gr a p h a m finger e;
+ syn gr a p h a ex qua cons p e c t a solvitur pec u ni a;
+ lege s de syngr a p hi s sancit a e ; jus cam bi al e;
vector [oris, m];
grandiloquus [a, um];
imperare [1]; jubere [e]o, jussi, jussum (aliquem; aliquem aliquid facere; alicui); praecipere, io, cepi,
ceptum; praedicere, o, dixi, dictum; edicere; sciscere, o, scivi, scitum; sancire, io, sanxi, sanctum (sancitum);
mandare [1]; concedere, o, cessi, cessum; permittere, o, misi, missum; libertatem alicui concedere; alicui alicujus
rei potestatem, facultatem dare;
+ - . - . ma n d a r e aliquid ad aliqu e m ;
+ juber e dar e ei biber e;
+ ex foed er e nav e s alicui imper a r e ;
+ juber e militibus suis, ne qui eoru m
violent ur;
+ ? Permittis- ne, ut hanc rem em a m ?
+ . Curavit te ad se vocandum.
+ curavit sibi vest e m facien d a m ;
+ ( ) conjugem suas res sibi habere jubet;
gigas, gigantis, m;
magnus [a, um]; ingens, ntis; grandis [e]; praegrandis [e]; amplus [a, um]; immanis [e]; clarus [a,
um]; nobilis [e]; illustris [e]; egregius [a, um]; altus [a, um] (Apollo); vastus [a, um];
+ ma g n u s dux;
+ m a g n u s duc at u s ;
+ supr e m u s canc e llarius;
+ prince p s m a g n u s ;
magnanimitas [atis, f]; animi magnitudo [inis, f]; magnificentia [ae, f]; generositas [atis, f];
magnanimiter; mango animo; magnifice; generose;
magnanimus [a, um]; excelsus [a, um]; generosus [a, um];
magnificentia [ae, f], splendor [oris, m]; fulgor [oris, m]; cultus [us, m]; apparatus [us, m];
lautitia [ae, f]; luxuria [ae, f]; luxus; pompa [ae, f]; dignitas; honor [oris, m];
+ , aliqu e m re gio apparatu excipere;

50

+ ( ) Pirae u s ipsa m urb e m


dignit at e aeq ui p a r a b a t ;
lepide; belle; facete; laute; egregie; optime; perfecte; excellenter; perbene; eximie; splendide;
magnifice; magnificenter; opulenter; opipare; superbe;
+ ! Euge!
magnificus [a, um]; speciosus [a, um]; superbus [a, um] (apparatus; triumphus; pira);
splendidus [a, um]; lautus [a, um]; opiparus [a, um]; pretiosus [a, um]; bellus [a, um] (homines; locus; fama;
vinum); perbonus [a, um]; amplus [a, um] (munus); mirabilis [e]; mirandus [a, um]; mirus [a, um]; sumptuosus [a,
um];
+ opipar e cen a m parar e ;
+ app a r a t i s epulis aliqu e m accip er e ;
maximus [a, um]; summus [a, um]; extremus [a, um] (extremum bonorum); plurimus [a, um];
excelse; magnifice; magnificenter; graviter;
altus [a, um] (vultus); sublimis [e] (mens; carmina; facinora; vir); augustus [a, um];
gravis; tragicus [a, um]; excelsus [a, um]; magnificus [a, um];
majestas [atis, f];
splendor [oris, m]; amplitudo, inis, f; magnitudo, inis, f; majestas [atis, f]; excelsitas [atis, f];
magnificentia [ae, f]; gravitas [atis, f]; numen, inis, n;
+ regius spiritus;
magnitudo, inis, f; statura [ae, f]; amplitudo, inis, f; quantitas [atis, f]; mensura [ae, f]; modus [i, m];
birota [ae, f]; bicyclus [i, m];
+ bir ota vehi;
+ b irota currilis;
+ tr irota [ae, f];
birotarius[ii, m]; birotularius[ii, m];
optimates, um, mpl; principes, um, mpl; proceres, um, mpl; purpurati, orum, m; satrapae, arum,
mpl;
vena [ae, f] (venae et arteriae a corde tractae);
+ ven a s incider e, ferire, ap erir e, intersci n d e r e , abru m p e r e ;
Hungarus [i, m]; Hungaricus [i, m]; Hungaricus [a, um]; Hungaria [ae, f];
Venus, Veneris, f;
+ lues ven er e a ;
corona [ae, f]; culmen, inis, n;
coronarius [a, um];
monogramma, atis, n;
scopae, arum, fpl; syrus [i, m]; everriculum [i, n];
venosus [a, um];
+ san g ui s veno s u s;
corona [ae, f]; corollarium [ii, n]; sertum [i, n]; torquis, is (m,f) (aras totquibus ornare);
+ tort a querc u s;
+ coron a tio;
ventilator [oris, m];
ventilatio [onis, f];
ventilatorius [a, um];
coronifer [e]ra [e]rum; stephanophorus [a, um];
coronare [1];
aper, pri, m; verres [is, m]; sus [suis, f] fera;
fides [e]i, f; fiducia [ae, f] (rei alicujus); confidentia [ae, f]; religio [onis, f];
+ - . afferr e alicui fiducia m ;
+ fides (Nicae n a );
xystus [i, m];
salix [cis, f] caprea;
+ dies Dominica pal m a r u m ;
camelus [i, m]; camela [ae, f]; camelinus [a, um] (lac);
+ cam el a ri u s;
+ cam el a si a;
conquirere, o, sivi, situm; deligere, o, legi, lectum;
+ ess e, vers a ri in aliqu a urbe ad milites com p a r a n d o s ;
delector [oris, m]; conquisitor [oris, m];
conquisitio [onis, f]; delectus [us, m];
saligneus [a, um];
+ da m n a t i o [onis, f] (dignus damnatione; d. ad aeterna supplicia);
51

funale, is, n; funis [is, m]; funiculus [i, m]; vinculum [i, n]; linum [i, n]; restis [is, m];
+ opificium restionis; collegiu m restion u m ;
+ scal a e funibu s; scal a plicatilis;
tractus [us, m] (arborum); series [e]i, f; pompa [ae, f];
erice [e]s, f;
ericaeus [a, um];
lacerta [ae, f]; lacertus [i, m];
fusus [i, m]; colus, i (us), f (m); + fusu m torqu e r e , pollice vers a r e ;
longurio, onis, m;
fidere, o, fisus sum; credere, o, didi, ditum (aut credere, aut parum probatum opinari; potissimum
Thucydidi credo; alicui aliquid [de re aliqua]; credere hoc esse factum); confidere; fidem habere [e]o, ui, itum
(adjungere [o, xi, ctum], ferre [fero, tuli, latum], tribuere [uo, ui,utum]);
+ , libent e r homin e s id, quod volunt, cred u n t ;
+ cred or; credit ur mihi;
+ , Cass a n d r a non unqu a m credit a
Teucris;
+ , cred e r e oculis am plius qua m auribus;
+ () mihi cred e ; cred e mihi; cred a s mihi velim;
+ si qua dicen ti fides est;
+ deos esse credere;
vermicelli, orum, mpl;
rectius; certius; potius;
1. ( ) recte; vere (dicere); admodum; emendate; equidem; 2. ( ) fideliter; fidele;
1. rectum [i, n]; 2. fidelitas [atis, f] (amicorum; erga amicum); fides [e]i, f;
+ fide m abscid e r e ;
+ officium;
reddere, o, didi, ditum; recuperare [1]; referre, fero, tuli, latum;
+ cum usur redd e r e ;
reverti, or, versus sum; vestigia referre [fero, tuli, latum];
+ in patri a m redire;
+ se ad suos vindicar e;
+ ,
. Medicis suis hort a n ti b u s valet u di n a ri u m America n u m rapti m rep e t e r e coact u s
est.
1. rectus [a, um]; certus [a, um]; 2. fidus [a, um]; fidelis [e] (socius; conjux); certus [a, um] (res;
lucrum); verus [a, um] (oraculum); stabilis [e] (stabili tramite currere); proprius [a, um];
+ pra efic er e certos;
+ via et cert a neq u e longa;
+ , fac fideli sis fidelis;
credere, o, didi, ditum (in unum Deum);
fides [e]i, f (a fide Christianorum discrepare); confessio [onis, f]; secta [ae, f]; religio
[onis, f];
perfide; perfidiose; perjure; infideliter;
perjurus [a, um]; perjurius [a, um]; infidelis [e]; perfidus [a, um]; perfidiosus [a, um];
perfidia [ae, f]; infidelitas [atis, f]; nullum jusjurandum [i, n]; infidum facinus [oris,n];
fortasse; probabiliter; verisimiliter; credibiliter;
probabilitas [atis, f]; credibilitas [atis, f]; similitudo [inis, f] veritatis;
+ major e prob a bilitat e ;
+ ut videt ur;
probabilis [e]; credibilis [e]; verisimilis [e];
+ hujus plant a e
introd u cti o e Cuba prob a bilissi m a est;
+ quod quide m m a gi s credo;
versio [onis, f]; forma [ae, f]; varietas [atis, f]; typus [i, m]; genus [i, m]; modus [i, m]; interpretatio
[onis, f]; conceptio [onis, f]; formulatio [onis, f];
+ qua e de Marcelli mort e variant
auct or e s ;
leuca [ae, f] rossica; milliarium [ii, n] Russicum, stadium [ii, n] rossicum versta dictum;
mensa [ae, f] operaria; machina [ae, f] runcina;
veru[us, n]; trochanter [e]ri, m;
+ figer e quid veribus;
+ torrer e quid in veribus;
52

caverna [ae, f]; specus [us, m]; sentina [ae, f];


+ latron u m latibulu m , rece p t a c ul u m , spel un c a ;
torqu r e [e]o, torsi, tortum; intorq u r e; vert er e , o, vreti, versum; versare [1], in gyrum agere [o
[e]gi, actum]; circumagere; volvere, o, volvi, volutum;
+ , Noli me ita vers ar e, capu t gyrat ur;
se torqu r e; se vers ar e; se circu m a g e r e ; in orbe m circu m a gi; se gyrar e; gyros
duc er e; volver e;
+ , desin e te huc et illuc vers ar e , abi alio;
perpendiculum [i, n];
verticaliter; ad perpendiculum;
verticalis [e]; perpendicularis [e]; rectus [a, um]; ad perpendiculum directus;
inquietudo, inis, f;
inquietus [a, um];
helicopterum [i, n];
homo [inis, m] ventosus, vaniloquus; animus [i, m] levis; scurra [ae, m];
volubilis [e];
deum (deos) colens [ntis]; in deum credens; fidelis [e]; religiosus [a, um]; pius [a, um];
navalia, ium, n; naupegium [ii, n]; textrinum [i, n];
pars [partis, f] suprema; pars summa; apex, icis, m; pars superior; superficies [e]i, f (aedis); summa [ae, f];
summitas [atis, f]; summum [i, n]; vertex, icis, m; caput, itis, n; columen, inis, n; culmen, inis, n; fastigium [ii, n];
cacumen, inis, n;
+ asc e n d e in sup e rior e m part e m aedi u m ;
+ su m m a felicitas;
+ , prim a s auferr e; vincer e (vincit imitation e m verit a s); sup e r a r e
(equit at u; gladio); sup e r aliquid ess e;
+ ( ) su m mi et infimi;
superus [a, um] (limen); supernus [a, um] (pars); superior, ius; summus [a, um] (jugum montis);
supremus [a, um];
+ limes (ter mi n u s) sup erior;
+ pagi n a sup e rior folii;
+ in dimidio superiore;
+ in fluxu sup e rior e;
+ ad silva e mar gi n e m sup erior e m ;
+ in des er ti s Aegypti sup erioris;
+ habit at in a lpinis
summis Daghestaniae mediae;
+ amict u s [us, m]; palla [ae, f];
+ sup e rficies;
+ cen a c ul u m ;
( ) (equus) ad equitandum; (equus) sellaris [e];
+ equit a tio [onis, f]; equitatus [us, m]; equi vectio [onis, f];
+ sed ul o aliqu e m doc er e equit ar e;
principatus [us, m]; prior locus [i, m]; excellentia [ae, f]; summatus [us, m];
summus [a, um]; supremus [a, um];
+ su m m a p otestas;
+ sum m u s dux; pen e s que m est om ni u m su m m a reru m ;
eques, itis;
fontes, ium, mpl; origo [inis, f] fluminis;
+ ( ) ad font e s fluminis (rivuli); cursu s [us, m] superior;
+ in cursu superiore flumunis; pars superior;
+ pars sup e rior fauciu m ;
+ flum e n Rha origin e m hab e t in pra ef e c t u r a
(provincia) Twerensi.
stultus [i, m], stolidus [i, m]; ineptus [i, m]; qui speculatur hiante ore;
+ sublimis in equ o;
apex, icis, m; cacumen, inis, n; summitas [atis, f]; summum [i, n]; vertex, icis, m; culmen, inis, n;
+ cacu m e n arboris; sum m a arbor;
nassa [ae, f];
cacumen, inis, n; summitas; vertex, icis, m; summa [ae, f]; summum [i, n]; summitas [atis, f];
summus [a, um]; acumen, inis, n; columen, inis, n; culmen, inis, n; scopulus [i, m]; sublime, is, n; fastigium [ii,
n];
+ supr e m i mont e s ; sum m i mont e s ; su m m um jugum montis;
53

+ in cacu m i ni b u s montiu m ;
+ in sum m i t a ti b u s jugi Aibga e;
+ in sum m i t a t e monticuli;
+ crescit in vertice montis Tafelb er g;
+ in summis Alpibus;
+ in sum m o mont e ;
+ su m m a carmi nis;
pondus [e]ris, n; momentum [i, n]; vis, is, f;
+ pond o;
+ ha e ration e s m a g ni pond e ri s sunt;
+ valer e; ma g ni ess e momenti;
+ nullius mo m e n ti ess e;
+ 500 pond o gra m m a t a 500;
+ gravit a s specifica;
+ hab e ri;
hilarem facere [io, feci, factum]; hilarare [1]; laetitia et voluptate afficere; laetificare [1]; oblectare
[1] aliquem re; juvare [1];
laetari [1]; gau d r e [e]o, gavisus sum; vitulari [1]; oblectari [1];
hilare, hilariter, hilarem in modum; jucunde, laete, laetanter; gaudenter; festive, facete; comiter;
+ gravioribu s morbis vitae jucun dit a s imp e dit ur;
+ rura oblect a n t ani m o s;
hilaritudo, inis, f; hilaritas [atis, f]; jucunditas [atis, f]; laetitia [ae, f]; festivitas [atis, f]; lascivia [ae,
f];
bellus [a, um] (frons ac vultus); festivus [a, um] (convivium; ludi); festus [a, um]; hilaris [e]; laetus [a,
um]; laetans, ntis; gaudialis [e]; gaudibundus [a, um]; libens, ntis; remissus [a, um]; lascivus [a, um];
+ hil ari et prompto animo esse ad jocandum;
+ in adv e r si s vultu m secu n d a e fortun a e ger er e;
+ vita am o e n a ;
+ , comicu m principiu m , finis tragicu s;
+ lepidu m , fest ivum caput;
+ liber festivus;
gaudium [ii, n]; laetitia [ae, f]; delectatio [onis, f], oblectatio [onis, f], voluptas [atis, f], jucunditas
[atis, f]; hilaritas [atis, f]; hilaritudo, inis, f; festivitas [atis, f];
+ se jucun dit a ti dar e et ani m u m relax ar e ;
homo [inis, m] jocosus, multi joci; hilaris;
vernalis [e]; vernus [a, um];
+ folia vern ali a;
+ plant a e vern al e s , vernae;
+ are a vern alis;
+ ant h e si s vern alis;
+ tem p u s vernu m ;
+ aeq ui n o c ti u m vernu m ;
pendere, o, pependi, pensum; ponderare [1]; ( ) ponderem habere [eo, ui, itum];
ponderosus [a, um]; gravissimus [a, um]; valens, ntis (argumentum); vehemens, ntis (causa;
argumentum);
+ ,
hanc plant a m jam a cl. Pallasio not a m fuiss e gravissi mi test e s sunt;
remus [i, m]; remigium [ii, n]; scalmus [i, m]; tonsa [ae, f];
+ remis nav e m incitar e, prom o v e r e , prop eller e;
+ vert er e fret a lacertis;
+ , sere n a tem p e s t a t e lem b u m
pro m o v e n t remis [e]t turbida ad incitandum utuntur velis;
+ in verb e r e rem or u m perst a r e ;
+ aqu a s remis torqu e r e ;
ver, veris, n; vernum [i, n] (tempus); tenerus annus [i, m];
+ , ad ripa s fluviorum vere inundatis;
+ primo vere; ineun t e vere;
+ , , ver novu m , adult u m , pare c e p s ;
+ vere extre m o ;
lentigo, inis, f; lenticula [ae, f]; ephelis, idis, f;
lentiginosus [a, um];
virgo [inis, f] Vestalis; virgo sancta;
54

fabula [ae, f] Americae Occidentalis;


ducere, o, xi, ctum; agere, o [e]gi, actum (magnum agmen); subigere (ratem conto); gerere, o, gessi,
gestum; administrare [1]; regere, o, xi, ctum; trahere, o, xi, ctum (exercitum); exsequi, -sequor, -secutus sum
(obsidiones);
+ , in via, qua e ad Gurzuf ducit;
+ ma n u duc er e ;
+ viae duc e m ess e;
+ , in vincul a, ad mo rtem ducere;
+ ex avaritia mult a vitia fluunt, ma n a n t ;
+ hoc frustr a agitur, tent a t u r; hinc nihil lucra b e ri s;
+ res dom e s ti c a s ad mi ni str ar e ;
+ ad mi ni strare rem familiarem;
+ cau s a m , litem ager e ;
+ judicar e;
+ alicui rei pra e e s s e , pra ef e c t u m ess e, pra e si d e r e ; aliquid curar e;
aliquid cura e sibi hab e r e ; alicujus rei cura m ager e;
+ ad mi nistr a r e nego ti a;
+ bellum ag ere, gerere; bellare;
+ tract ar e bellu m;
+ - . ser m o n e m exs e q ui cum aliquo;
+ nulla m aur e m ad m o nitionib u s pra e b e r e , ad m o niti ones aversari; surdum esse ad
monitus;
+ se ger er e; se pra e b e r e ; se adhib er e ; se tract a r e ; ager e; facer e (hum a ni t e r;
arrog a n t e r ; ben e, m al e alicui, contr a aliqu e m );
+ hon e s t e se ger er e ;
+ ager e inconsi d e r a t e ne gligenterque;
+ vita m miser a m trah e r e ;
+ in sec e s s u vita m transi g e r e ;
+ merc a t u r a m exerc e r e ;
+ ration e s conficer e;
+ vehiculu m ager e;
+ reduc e re;
+ tract ar e (de aliqu a re);
vestibularis [e];
vestibulum [i, n];
nuntius; intern u n ti u s; pra e c o; bajulus nuntii; ang el u s; titulus (tepidi tem p o ri s sc.
ciconia); interpr e s ; + Acta Acad e m i a e Scienti ar u m ;
viator [oris, m];
nuntius[ii, m]; fama [ae, f];
+ gau di u m (cognit o gau dio);
+ ben e narrar e ;
trutina [ae, f]; libra [ae, f]; campana [ae, f] ( ); statera [ae, f];
, , totus [a, um]; integer; universus [a, um] (vita; triduum; genus hominum; non unus aut alter
miles, sed universi milites); omnis [e]; cunctus [a, um]; solidus [a, um];
+ in region e alpin a totius Cauc a si;
+ tota plant a tom e n t o s a ;
+ totu m per ann u m ;
+ inte g e r, solidus, totus, plenu s ann u s;
+ , plant a per tot a m Sibiria m distribut a;
+ , in Itali, pra e t e r Galliam, tot;
+ , su m m a criminis est, quod
+ nequaquam in isto sunt omnia;
+ inte gr u m sibi res erv e s ;
+ toto pect or e;
+ totus et m e nt e et ani m o;
+ tot m e nt e atqu e omnib u s artub u s ;
+ univer sit a s, univer s u s mun d u s ;
+ toto not us in orbe;
+ hae c loquor de univer sis;
+ tot noct e;
+ ibi quievi noctem perpetem;
+ aed e s igne, ince n dio, flam mi s plan e obsu m p t a e sunt;
55

+ fruge s prorsu s frigore perier u n t ;


+ , hom o totus ex fraud e et me n d a ci o factus;
+ totis horis;
+ totis viribus;
+ nihil moror; nihil me a refert; non ma g n o p e r e curo;
+ , hoc tant u m pecu ni a e relictu m est;
+ finita res est; cons u m m a t u m est;
+ haec summa est;
+ , salva res est; in port u navigo;
+ , pert u s u m quidq ui d infundit ur
dolium, perit;
+ omn e s universi;
+ , sup er om ni a;
+ om ni a sum m a facer e;
admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; nimium; valde; multum; insigniter; vehementer; bene
(magnus; robustus; mane; longe);
+ inflores c e n ti a ad m o d u m varia;
+ , speci e s cum plant a syriac a appri m e
congr u e n s ;
+ , speci e s maxi m e dubi a;
+ , speci e s inter se nimis affines;
+ , form a valde rara;
+ pert e nuis;
+ pera c u t u s ;
+ perar d u u m est de m o n s t r a r e ;
+ Id mihi pergr a t u m erit perq u e jucun d u m ;
+ veh e m e n t e r laet or;
+ mi re favere alicui;
+ perq u a m flebiliter;
+ tem p e s t a s est m axi m e frigida; m axi m u m frigus est;
+ est pra e div e s , longe ditissi m u s;
ramosus [a, um]; virgosus [a, um];
+ race m u s ram o s u s ;
+ . trunc u s ramosus;
ramus [i, m]; virga [ae, f] (lauri); stirps, rpis, f (rami stirpesque); stipes, itis, m (virides comae in niveo
stipite); brachium [ii, n];
+ rami steriles;
+ rami pen d uli;
+ rami novelli;
+ rami em ort ui;
+ rami intricati;
+ rami diffusi;
ventus [i, m]; spiritus [us, m] (frigidus); aura [ae, f]; perflatus [us, m];
+ in siccis a vent o prot e c tis;
+ , regio ventis et pluviis expo sit a;
+ eve n til ar e (ope s);
+ vent u s secu n d u s , fere n s;
+ vent u m exsp e c t a r e ;
+ venti voca n t e s ;
+ vent is faventibus;
+ venti vet a n t e s ; vent u s adv e r s u s , contr ariu s;
+ uti adv er si s ventis;
+ verb er a vent or u m ;
+ venti subsi d u n t ;
+ vent or u m vi agit ari atq u e turb a ri;
+ in vent o et aqu a scriber e , profun d e r e verb a ventis, dar e verb a
in vent o s, ventis; surdo narrar e (can er e , dicer e), surdo asello fab ella m narrar e ;
veteranus [i, m]; vetus miles [itis, m];
virga [ae, f] (lauri); ramus [i, m]; ramulus [i, m]; sarmentum [i, n];
salix cis, f] alba;
scruta [orum, npl]pl;
ventosus [a, um]; volaticus [a, um] (volaticus ac levis); inconstans, ntis; levis [e]; mutabilis [e];
56

+ spirat vent u s;
+ impla nt a ti o n e s ventis obst a n t e s ;
subdestructus [a, um]; vetus [e]ris; vetustus [a, um]; pristinus [a, um]; antiquus [a, um]; caducus [a, um];
viribus infirmus [a, um]; enervatus [a, um];
+ Vetus Test a mentum;
+ vet ulu s nost e r jam insignit er corpor e langu e s ci t, viribus
debilitat ur; ruinos u s, vetu st a t e corru pt u s;
+ ae d e s ruinos a e , dom u s ruinos a;
+ vestis detrit a, vetu st a t e corrup t a ;
senectus, utis, f; vetustas [atis, f] ;
succidia [ae, f]; spatula [ae, f] porcina; perna [ae, f]; petasio, petaso [onis, f]; lardum [i, n]; *perna
fumosa;
exolescere, o [e]vi [e]tum; obsolescere; senescere, o, ui, -;
vesper [e]ri/is, m; vespera [ae, f]; serum [i, n] [e]xtremum [i, n] diei;
+ prim o vesp e r e ; pra e ci piti jam die, die jam verg e n t e ; inum b r a n t e
vesp e r ;
+ (ad)v e s p e r a s ci t; inves p e r a s ci t; inclinat in vesp e r u m dies; dies in vesp e r ti n u m
tem p u s declina t u r;
+ flexo in vesp e r a m die;
+ vesp e r a s c e n t e caelo; ad vesp e r a m ; ad, sub vesp e r u m ; sub noct e, sub noct e m ;
+ a ma n e usq u e ad vesp e r a m ;
+ vesp e r ti nis (horis) am b ul a t u m abire;
+ hie m e vesp e r ti n u m tem p u s perdiu ten e t ;
+ vesp e r ti n u m tem p u s cons u m e r e in lege n d o ;
+ , flores vesp e r ti ni;
+ vesp e ri; vesp e r ti no te m p or e ; vesp e r a s c e n t e caelo; vesp e r ;
+ prim vesp e r ;
+ vesp e ri apu d me fuit, m e invisit;
vesperascere;
circulus [i, m]; orbis [is, m] convivandi; sodalitium [ii, n];
vespertinus [a, um]; vesperatus [a, um]; vesperus [a, um];
+ te m p or a vesp e r ti n a ;
+ labor vesp e r ti n u s , lucubr a tio;
+ conc er t u s vesp e r ti n u s ; sym p h o ni a vesp e r ti n a ;
+ cen a vesp e r ti n a;
+ vesp e r ti nis (horis);
aeternaliter; sempiterne; sempiterno; perpetue; perpetualiter;
sempervirens, ntis;
aeternitas [atis, f]; aevitas [atis, f]; aevum [i, n]; sempiternitas [atis, f];
aeternus [a, um]; sempiternus [a, um]; aeviternus [a, um]; perpetuus [a, um] (ver; pax; sopor);
immortalis [e]; indelebilis [e];
+ ad fines nivis aet er n a e (perp e t u a e ) ;
+ (con)g el a tio aet er n a ;
+ perp e t u u m mobile;
uncus [i, n];
pendere, o, pependi, pensum; susp e n d r e (aliquid aliqua re, in, de [e]x, ab aliqua re); pensare [1];
pensitare [1];
vernus [a, um];
+ Epicuri ratio nat ur a m reru m
vocifer ari coe pit;
substantia [ae, f]; materia [ae, f]; materies [e]i, f; elementum [i, n]; corpus, oris, n; natura [ae, f];
+ subst a n ti a corticalis;
+ subst a n ti a interc ellularis;
+ mat e ri a e res erv a t a e ;
+ m at e ri a e nutritiva e;
sagus [a, um]; fatidicus [a, um];
res [e]i, f; supellex, supellectilis, f; vasa [orum, npl]pl; merx, cis, f (mala merx haec est!);
+ univer s a e res a deo condit a e sunt; reru m nat ur a a deo condit a
est;
+ rerum omnium opifex;
+ qua e difficilia sunt;
+ lapide s loqui;
57

+ , m a g n u m quid et ma g n a e
cogit ationi s;
+ hae non me a sunt;
+ om ni a vas a collegit ; omnem supellectilem secum portavit, tulit;
+ res bonae;
capisterium [ii, n]; ventilabrum [i, n];
spiritus [us, m] (veh e m e n t i or spiritus vent u s est, spiritus leviter fluen s ar);
perflat u s [us, m];
spirare [1]; afflare [1];
inter se; invicem; mutuo; commutatim; vicissim;
remuneratio [onis, f]; vicissitudo, inis, f; mutuum [i, n]; vices;
+ , nihil est vicissitudi n e
offic iorum jucundius;
+ sterilis am or;
mutuus [a, um]; reciprocus [a, um];
+ su m m u s utrim q u e inde furor;
interactio [onis, f]; actio reciproca;
+ inter a c tio factoru m ;
dependentia [ae, f] mutua; mutua / reciproca obnoxietas [atis, f], mutua conjunctio
[onis, f], interdependentia [ae, f];
intermutabilis [e]; reciproce mutabilis [e]; intermutatus [a, um];
se invicem excludere [o, clusi, clusum];
inter nationes (libera) commercia [orum, npl], mutua rerum commutatio [onis, f];
relatio [onis, f] reciproca; interrelatio [onis, f]; obnoxietas [atis, f] / relatio [onis, f] /
habitudo [inis, f] mutua / reciproca, ordo [inis, m] mutuus / reciprocus;
+ relation e s com p e ti tiv a e ;
+ ,
non alienu m ess e arbitror explicar e, qua e mihi sit ratio et cau s a cum Caes are;
inter se connexus [a, um];
+ phe n o m e n a inter se conn e x a ;
connexio reciproca;
mutuo;
+ mut u o dar e;
+ cond u c e r e (cond u c t a pec u ni a);
loco; pro; vice;
agitare [1], peragitare [1], permiscere [e]o, ui, mixtum;
pulsando excitare [1], succutere, io, cussi, cussum; torqu r e [e]o, torsi, tortum (spumas);
+ stra g ul a m , culcitra m , pulvinos succu t e r e ;
inscendere, o, scensi, scensum; subire, -eo, ii, itum; eniti, or, nisus sum; niti;
aliquo jacere, io, jeci, jectum; volvere, o, volvi, volutum; supervolvere, involvere;
+ trab e m carro involver e; oner ar e , onus alicui impon e r e ; rei
n egotium dare;
+ tibi hoc oneris non impon o;
+ omni a oner a in primor e s civitatis
impon e r e ;
+ culpa m in alium derivar e, tran sf err e;
retinaculum (elaterem, spiram) (pyritae) intendere [o, di nsum], ad ictum parare [1];
, librare [1] [e]xpendere (aliquem, aliquid); pendere, o, pependi, pensum; pensare
[1]; pensitare [1]; ponderare [1]; deliberare [1]; susp e n d r e (aliquid in trutina); (trutina) examinare [1];
trahere [o, xi, ctum] animo [cum animo] suo; rationes alicujus rei trahere;
+ - . calculis alicujus rei sub d u c ti s;
+ trutin a exa mi n a ri, pen s a ri;
libratio [onis, f]; pensura [ae, f]; ponderatio [onis, f]; examen, inis, n;
decuria [ae, f];
turbulentus [a, um]; turbatus [a, um] (mare); turbidus [a, um]; turgidus [a, um]; tumidus [a,
um] (os; cor); trepidus [a, um] (Dido); sollicitus [a, um]; praetrepidans, ntis;
+ fluctu are (mare fluctuat);
opinio [onis, f]; sententia [ae, f]; a(d)spectus [us, m], oculorum obtutus [us, m], oculus; conjectus [us,
m]; conspectus [us, m]; prospectus [us, m]; acies [e]i, f (aciem in omnes partes dimittere); vultus [us, m] (demittere
vultum); species [e]i, f; visus [us, m];
+ vults avert e r e ;
+ (ex) me a sent e n ti a;
58

+ , prim a facie; a limine; prim o asp e c t u; prim a


front e; primo intuitu; primo obtut u;
+ , lenis, comis asp e c t u s ;
+ acer asp e c t u s ;
+ vulticulus;
+ , visu m proc e d e r e ;
nugae, arum, fpl; ineptiae, arum, fpl; somnia [orum, npl]! fabulae [arum, fpl]! tricae, arum, fpl (sunt
apinae tricaeque; t. merae); apinae, arum, fpl; gerrae, arum, fpl; burrae, arum, fpl; somnium [ii, n]; nugae, arum,
fpl;
+ delirar e, alien a loqui, in dice n d o excurr er e , vaga ri;
+ , o mnes tibi delirare visi sunt;
+ garrire nuga s ;
stomachosus [a, um]; morosus [a, um]; difficilis [e]; rixosus [a, um]; insulsus [a, um]; ineptus [a,
um]; absurdus [a, um]; infrunitus [a, um] (animus; mulier; copia);
spiritus [us, m] (latere imo petitus); gemitus [us, m]; suspirium [ii, n]; stesagma, atis, n;
+ usqu e ad extre m u m spiritu m ;
addormiscere, o, ui, itum;
inflatio [onis, f] (stomachi, intestinorum);
tumescere, o, ui, - (freta ventis tumescunt); tumere [e]o, ui, - (a vento unda tumet); intumescere;
turgescere, o, ui, -;
tumefactus [a, um]; tumens, ntis; tumescens, ntis; tumidus [a, um] (Nilus);
inflatio [onis, f]; tumor [oris, m];
+ inflation e m hab e r e ;
inflatus [a, um]; ventricosus [a, um]; ventosus [a, um]; tumidus [a, um]; turgidus [a, um]; tumidus [a,
um] (cervices); vesicarius [a, um]; vesiculosus [a, um]; sufflatus [a, um];
sublimare [1] (candentem facem in caelo); suscitare [1];
stare, sto, steti, statum (turris ad aur a s stat; stab a t acut a silex); rigre [e]o, ui, -;
suspirare [1], gemere [e]o, ui, itum; ingemere; ingemiscere, o, ui, -;
+ , , suspiria alte pre m e r e , ab imo
pectore ducere; suspiria trahere;
+ , suspir ar e dolore, ficto am or e;
+ cum ge mit u desid er a r e rem; ge m e r e rem, de re; suspirar e ;
+ , sus pirar e longo n on visam tempore matrem;
capio [onis, f] (pignoris);
capere, io, cepi, captum (vectigal ex aliqua re);
: suspicere, io, spexi, spectum (in, ad caelum); aspicere; spectare [1]; turi [e]or, tuitus sum; inturi;
+ , nulla ration e habit a ejus lacrim ar u m [e]jus
paupertatis;
+ nulla cujusq u a m habit a ration e; om ni discrimin e rem ot o;
+ ut ego absi m;
+ etia m ut periculum sit;
ascensio [onis, f]; nisus [us, m];
pennis se levare [1] [e]volare [1], subvolare [1]; se sublimare [1] (nubium tenus);
, effract ur a [ae, f];
effringere, o, fregi, fractum; pulsando, verberando perfringere, frangere; rumpere, o, rupi, ruptum;
+ operc ul u m risci effring er e ;
+ tab ul a t u m perfring e r e , refringe r e ;
+ aqu a e ma g n a e glacie m ruper u n t ;
effractarius[ii, m]; effractor [oris, m];
alas agit ar e [1], quatere [io, quassi, quassum], verberare [1] alis aethera;
+ gesticul ari, gest u m ma ni b u s ager e ;
maritima [orum, npl]pl;
+ in mariti mis prop e Riga m ;
pecunia [ae, f] conferenda, colligenda; contributio [onis, f]; stips, pis, f (stipem conferre); stipendium [ii,
n] (stipendia pendere); oblatio [onis, f];
capistrare [1] (boves fiscellis); frenare [1];
acies [e]i, f (aciem in omnes partes dimittere); aspectus [us, m]; conspectus [us, m]; prospectus [us, m];
oculus [i, m];
, displodere, o, plosi, plosum (multizonium displosum est); discutere, io, cussi, cussum;
rumpere, o, rupi, ruptum; patefacere, io, feci, factum;
+ rupe m pan d e r e;
+ sax a discut e r e pulver e nitrat o;
59

+ terra m subru e r e vi ignis subt e rr a n e i; pulver e pyrio incen s o solu m


discut e r e ;
, educere, o, duxi, ductum; producere; tollere, o, sustuli, sublatum;
adolescere, o, adolevi, adultum;
adultus [a, um] (filius); puber [e]ra [e]rum; virilis [e] (aetas); exoletus [a, um]; nubilis;
matura viro, marito;
pubertatem ingredi [ior, gressus sum];
explosio [onis, f]; displosio [onis, f];
+ Magnus Fragor;
+ m a g ni fragoris theori a;
discussio ope pulveris nitrati;
explosibilis [e];
subigere, o [e]gi, actum (terram);
sentus [a, um]; hirsutus [a, um];
appellare [1] (deos); vocare [1] (deos); imprecari, or, atus sum; introvocare [1];
multa [ae, f] ( ); exactio [onis, f]; certatio [onis, f]; inquisitio [onis, f];
disquisitio [onis, f]; accurata et diligens consideratio [onis, f]; compulsio [onis, f];
+ constit ut u m est
exiger e cens u s in capit a nond u m pen s o s;
+ , si in rebu s
tuis non es d iligens, juberis rationem reddere;
exactus [a, um];
+ pec u ni a e exact a e a debitoribu s; nomin a exact a a
debit oribu s;
officiorum molestus exactor; superbus [a, um] (dens; aures, quarum est judicium
superbissimum); + pra ef e c t u s sev er u s ;
, quaerere, o, quaesivi (ii), quaesitum; inquirere; requirere; redigere, o [e]gi, actum;
+ exiger e, coger e, ap ellar e que m de aliqu a re;
+ creditor omni a sua nomi n a a m e exe git;
+ app ell at u s est de pecu ni a irroga t a ;
+ reliqu a, residu a ab eo exigu n t ur; app ell at u r de residui s;
+ ,
custo di aer arii des u n t cent u m rublon e s [e]t hanc ob causam constitutum est apellare eum de pecunia
solvenda;
sumptio [onis, f]; praehensio [onis, f]; captio [onis, f]; expugnatio [onis, f];
+ urbis expu g n a t i o conjunct a
erat multis laboribu s, aeru m ni s, difficult ati bu s;
+ com pr e h e n s i o;
+ cond u c ti o; red e m p t i o;
argumentum [i, n] argentarium;
reditus [uum, mpl] incerti [e]xtraordinarii;
+ lex vet at judice s ex cens u homi n e s spect a r e ,
reditu s incert o s respic er e , reditibu s incertis cons ul er e ;
+ rep e t u n d a r u m convict u s;
+ a capi e n di s mun e r ibus temperare;
depromptus [a, um]; desumptus [a, um]; decerptus [a, um];
capere, io, cepi, captum (aliquid in manum, manu); depromere, o, prompsi, promptum; desumere, o,
sumpsi, sumptum; decerpere, o, cerpsi, cerptum (nihil sibi de aliqua re); accommodare [1] (gladium dextrae);
+ sup erior e m fieri; reru m potiri, sup er a r e ; vincer e;
+ liberu m cursu m cupidit a ti dar e, ani m u m expler e; cupidit ati satisfac e r e ; sitim
libidinis expl er e;
+ excip er e rem publicam;
+ - . qua e ri m o ni a m alicujus suscip er e ;
+ aes alien u m amicoru m suscip er e ;
+ integr u m tibi res erv e s , hab e a s ;
+ , tolle librum , lege;
+ - . cap e r e ex e m pl u m ex, de aliquo;
+ , res tuas tibi hab e a s [hab e , hab e t o]; (. )
recipere, io, cepi, ceptum; in se recipere; spondere [e]o, spopondi, sponsum; promittere, o, misi,
missum; polliceri [eor, pollicitus sum] aliquid;
+ m a n u s conjun g e r e ;
+ preh e n d a t i s alter alterius ma n u m ;
60

+ rece pit se in caus a m defe n d e n d a m ;


+ nolo suscip er e , aggr e di hanc rem;
+ rec e pit in se alim e n t a nec e s s a ri a sup p e di t a n d a ;
+ intelliget e m , prud e n t e m , san u m fieri;
+ aliqu e m interficien di part e s sibi sum e r e ;
+ - . su m e r e aliqu e m cele br a r e ;
viaductus [us, m];
vibrans, ntis; vibratorius [a, um];
species [e]i, f; genus [e]ris, n (cibi; arborum atque frugum; aves omne genus); forma [ae, f] (agri; corporis);
aspectus [us, m]; prospectus [us, m]; spectaculum [i, n]; conspectus [us, m]; spectaculum [i, n]; visus [us, m];
conspicuum [i, n]; facies [e]i, f; titulus [i, m]; habitus [us, m];
+ , pros p e c t u s ;
+ des p e c t u s ;
+ speci e s em ort u a ;
+ speci e s em ori e n s ;
+ speci e s ficta;
+ speci e s altim o n t a n a ;
+ speci e s ena s c e n s ;
+ speci e s curios a;
+ speci e s nat ur alis;
+ speci e s artificialis;
+ speci e s fossilis;
+ speci e s evanescens;
+ speci e s eva ni d a ;
+ asp e c t u s horti bot a nici;
+ , declivita s bore alis muri ardui
et inacc e s si bilis asp e c t u m pra e b e t ;
+ pros p ectus e cacumine montis;
visus [a, um];
+ ( , ) flos a later e (a sup e rior e, ab inferiore) visus;
+ radic e s pro acet a riis com e d u n t u r;
+ am plificat u s [a, um];
+ de mi n u t u s [a, um];
+ vultu m com p o n e r e ;
+ vultu m add u c e r e ; vultus sev er o s indu er e;
+ simul ar e anu m ;
+ in cons p e c t u ess e;
+ e cons p e ctu amittere;
+ officii sim ul atio n e ;
+ - . facie alicujus rei;
+ speci e virtutis et um br;
+ se facer e (se facer e alias res ager e );
+ , vultu assentire;
+ ea om ni a ost e n t ui ess e cred o;
+ lacrim a s fundu n t , ut ost e n d a n t ;
+ - . spe m alicujus rei nact u s;
+ seg e ti s fides;
+ , mus sit are timorem;
+ consiliu m vultu tege r e ;
+ , aliud ager e , aliud simul ar e;
+ vider e salut e m publica m ;
+ ost e n dit ur victoria;
+ ? Qua facie est?
+ unu s erat toto nat ur a e vultus in orbe;
+ coloris et vultus turb a tio;
+ niveu s videri;
forma [ae, f] (deorum; viri terribilis); visio [onis, f] (adventicia; fluens); visus [us, m]; species [e]i, f;
fantasma, atis, n; hallutinatio [onis, f];
videocaps(ul)a [ae, f], videoarc(ul)a [ae, f]; videocapsella [ae, f]; caseta magnetoscopia;
magnetoscopium [ii, n];

61

videre [e]o, vidi, visum (aliquem cottidie; oves properantes domum); cernere, o, crevi, cretum; oculis
cernere; uti [utor, usus sum] oculis (recte; minus); conspectum alicujus rei habere [eo, ui, itum]; in conspectu esse
[sum, fui]; respicere, io, spexi, spectum;
+ ( ) ben e , acrit er (longius) vider e;
+ paru m prospic er e;
+ , nec oculis, nec auribu s
const o; neq u e oculis, neq u e auribu s com p e t o ; plan e obst u p e f a c t u s , stup or e oppr e s s u s ;
+ isto ego oculo minus utor;
+ cae c u t (t)ire (oculi mihi caec u t ti u n t );
+ , emin u s [e] propinquo videre;
+ quid sper e m , non dispicio;
+ , , cor dolet, quu m scio ut nunc
sum atqu e ut fui;
+ scires (prop a gi n e m Gigant u m e san g ui n e nat a m );
+ , , ( ) quod non vidiss e t , pro
viso sibi renu n ti a s s e ;
+ , () me nunq u a m visuru s abisti;
+ , () - . vider e aliqu e m fuger e;
+ ? est te vider e?
+ ? ? quis hoc vidit?
+ re quirere (prudentiam in aliqua re);
(ut) videtur;
apparentia [ae, f]; visibilitas [atis, f]; umbra [ae, f] (mendax umbra pietatis); simulatio [onis, f];
species [e]i, f; fucus [i, m];
conspiciendus [a, um]; conspicuus [a, um]; visibilis [e] (exhalationes); videndus [a, um]; spectabilis
[e]; aspectabilis [e];
+ , set ul a e sub microsc o pi o validiore
cons pici e n d a e ;
+ ( ) oculo non arm a t o visibilis;
+ mun d u s , que m c ernimus, visibilis;
apparet; patet; patefit;
+ ex oculis ejus intelligo;
+ , id indiciu m est [e]um me decipere velle;
+ , ejus vultu scelus prodit ur;
+ , app a r e t hunc servu m ess e domini pau p e ri s;
celeberrimus [a, um]; clarissimus [a, um]; speciosus [a, um]; honestus [a, um]; oculatus [a, um] (locus);
conspiciendus [a, um]; conspicuus [a, um]; conspectus [a, um]; visibilis [e];
+ explor at o r cele b e r ri m u s (clarissi m u s) florae
Cauc a si;
mutatio [onis, f]; modificatio [onis, f]; variatio [onis, f]; metamorfosis, is, f;
mutare [1]; modificare [1];
visibilis [e] (pars animae);
+ mal e oculat u s;
Byzantium [ii, n];
crepitus [us, m] (cardinum); gannitus [us, m]; stridor [oris, m] (rudentum);
acidus [a, um] (sonus);
+ stride n s stipul a;
tinnire [4] (nimium tinnis); stridere [e]o, ui, - (cardo stridet);
officium [ii, n]; visitatio [onis, f]; salutatio [onis, f];
+ - . officium alicui facer e;
visualis [e];
furca [ae, f]; furcilla [ae, f]; fuscina [ae, f]; fuscinula [ae, f];
+ in ed e n d o fuscin a uti;
villa [ae, f];
culpa [ae, f]; noxa [ae, f]; noxia [ae, f] (noxiae poena par esto); crimen, inis, n; admissum [i, n] (gentis
admissa dolosae); causa [ae, f]; vitium [ii, n]; meritum [i, n];
+ culpa auct oris;
+ m e a culpa est; m e u m est vitium;
+ culpa m a se am ov e r e ;
+ culpa m in aliqu e m conferr e, transf err e; alicui attribu e r e ,
assi gn a r e ; crimini substit ui;
+ trah e r e in se crimen;
62

+ - . suscip er e in se alicujus crim e n; subire crim e n;


+ is est in culpa; culpa est pen e s eu m ;
+ exp e n d e r e poe n a s ;
+ - . alicui noxia e ess e;
+ culpar e ; alicui aliquid vitio dare (vertere);
+ in cau s a ess e;
( ) accu s a ti v u s (cas u s);
accusare [1], incusare [1]; culpare [1] (aliquem in re); crimini dare [1]; criminari [1]; vitio vertere [o,
verti, versum]; vituperare [1]; reprehendere, o, ndi, nsum; infamare [1] (aliquem alicujus rei); coarguere, uo, ui,
utum; obligare [1];
+ , noli eu m vitup er a r e , accu s a r e , hoc incons ult o
fecit;
+ , quod me accusant, sum extra culpam;
+ aliqu e m duru m insim ul ar e;
- vinicolor, is; vinosus [a, um];
vinosus [a, um]; vinarius [a, um]; vinalis [e];
+ odor vinosu s; anh elit us vini ( );
+ cella vi naria; apotheca vini; taberna vinaria;
+ thermopolium; taberna vinaria;
+ mac ul a vino fact a;
+ officina sicer a e coqu e n d a e , qua vinu m adu st u m coquit ur;
+ cant h a r u s ;
+ bdelliu m;
vinum [i, n]; merum [i, n];
+ vinu m rece n s; must u m ;
+ vinu m vapidu m ; vap p a ; posc a;
+ vina pecc a t u r a ;
+ vinu m vet us;
+ - vinu m bacco- fructuo s u m ;
+ , vinu m album, rubrum (atrum);
+ , vinu m validu m , imbe cillu m;
+ vinu m tent a t capu t;
+ largiore vino uti; vino se obru er e;
+ vino incale s c e r e ;
+ crap ul a e vino contracta;
+ in vino, per vinu m , inter scyp h o s , inter pocul a;
+ ad vinu m disert u s;
+ qui pocul a Massici non sper nit;
, noxius [a, um]; sons, ntis;
+ in culpa ess e; ess e in vitio;
+ hujus rei aliqu a ex part e auct or ipse in culpa est;
hae c est aliqu a ex part e culpa auct oris;
+ ! Depr ec o r, ut hoc mihi condo n e s !
auctor [oris, m]; molitor [oris, m]; concinnator [oris, m]; sator [oris, m]; reus [i, m];
+ scel eris archit e ct u s ;
+ seditionis stim ul a t or et concit at or;
+ sont e s punire;
culpabilis [e]; reus [a, um]; sons, ntis; nocens, ntis; noxius [a, um]; obnoxius [a, um];
+ abe s s e a culpa;
+ da m n a r e (aliqu e m inaudit u m ); feciss e videri pron u n ti a r e ;
vitis, is, f ( ); uva [ae, f]; vinum [i, n] (pendens; legere);
+ race m u s ;
+ acinu s (vinac e u s );
+ vinde m i a ;
viticultura [ae, f];
vinitor [oris, m]; vindemiator [oris, m]; viticultor [oris, m];
vinea [ae, f]; vinetum [i, n]; vinum [i, n] (locus vino optimus; vitiarium);
+ in vineis derelictis;
+ habit at in vinetis;
+ vine alis;
+ sub vite;
+ frequ e n t a r e vine am;
63

vineaticus [a, um]; vinifer [e]ra [e]rum;


fabricatio [onis, f] vini;
vino conficiendo destinatus;
+ pra e di u m publicu m vino conficien d o destin a t u m ;
pincerna [ae, m];
cochlea [ae, f];
sclopetum [i, n];
VIP amplissimus vir, amplissima mulier, vir toto orbe notus or insignis et omni loco celebratus [e]xcellentissima
mulier;
virtualis [e]; possibilis [e]; nondum effectus [a, um]; efficiendus [a, um]; instans, ntis;
maximus artifex [cis, m];
virus [i, n];
virusologia [ae, f];
patibulum [i, n]; gabalus [i, m]; crux, cis, f; furca [ae, f];
+ susp e n di o vita m finire;
gabalus [i, m];
pen d r e [e]o, pependi, -; impe n d r e ; haer r e [e]o, haesi, haesum;
+ ex, in arbor e pen d e r e ;
+ ejus vita tenui filo pen d e t ; in sum m o discri min e vers a t u r;
pen d e t perlevi mo m e n t o ;
vischium [ii, n]; whiskeyum [i, n];
Vistula [ae, f];
bismuthum [i, n] (Bi);
tempus, oris, n;
annus intercalaris; annus bissextus, bissextilis;
pendulus [a, um]; suspensus [a, um]; pensilis [e];
+ sera pensilis;
vitaminum [i, n];
facundia [ae, f]; lascivia [ae, f];
eloquens, ntis; facundus [a, um]; lascivus [a, um];
eloquium [ii, n]; eloquentia [ae, f];
orator [oris, m]; rhetor [oris, m]; eloquens, ntis;
tortilis [e]; tortus [a, um]; contortus [a, um];
anfractus [us, m]; gyrus [i, m];
armarium [ii, n] vitreum;
viere [e]o, - [e]tum (corollam; aliquid ex viminibus); texere, o, ui, textum (nidos); torqu r e [e]o, torsi,
tortum;
vir [i, m] fortis (simus); heros, ois, m;
Bithynia [ae, f];
Bethlehem ( );
turbo, inis, m (pulvis colletus turbine) (m); ventus turbo, turbo ventis; vortex, icis, m; vertex, icis, m;
- propraefectus [i, m] classis;
- procancellarius[ii, m];
- proconsul [is, m];
- Propraeses, idis, m; praesidens vicarius;
+ - propr a e s e s Societ a ti s Botanic a e ;
cerasinus [a, um];
+ color cera si n u s ;
+ sap a cera si n a ;
+ liquor cera si n u s;
cerasus, i, f ( ); cerasum [i, n] ( );
involvere, o, volvi, volutum;
contributio [onis, f]; donarium [ii, n]; symbola [ae, f];
+ sym b ol a e Pamirica e;
+ scienti a e contribu e r e ;
, addere, o, didi, ditum (epistulas in eumdem fasciculum); indere; adjungere, o, xi,
ctum (epistulam in fasciculum); collocare [1]; inserere, o, ui, sertum; interponere, o, posui, positum;
epenthesis, is, f;
cuneari; incurrere;
includere, o, clusi, clusum; inserere, o, ui, sertum; interserere; asserere; interponere, o, posui,
positum; addere, o, didi, ditum; ( . ) accendere, o, cendi, censum;
+ foe deri condicionem addere;
64

+ aliqu e m nu m e r a r e in suis amicis, inter suos


amico s; hab e r e in nu m e r o suoru m amicoru m ;
inclusus [a, um]; inclusive;
agere, o [e]gi, actum (sublicas); depangere, o, -, pactum; intrudere, o, -, -; figere, o, fixi, fictum;
oblique;
blanditia [ae, f]; insinuatio [onis, f];
blandus [a, um];
inspersio [onis, f];
, intrare [1]; irrepere, o, repsi, reptum; subire [e]o, i(v)i, itum; insinuare [1];
+ , is
error in description e m ad sicca speci mi n a concinn a t a m facile intrar e (irrep e r e ) potuit;
breviter; paucis verbis; praecise; summatim;
sapor [oris, m]; gustus [us, m];
+ sap or adstrin g e n s ;
+ sap or am ar u s ;
+ sap or acidu s;
+ - sap or m elleu s;
+ sap or ingrat u s;
+ sapor acer;
+ sa por foedus;
+ sapor piperit us;
+ sapor grat u s;
+ jucun d e sap e r e ;
+ sap or dulcis (suavis);
+ sap or salinu s;
+ sapor ace b u s ;
+ sapor nauseosus;
+ eleg a n ti a;
+ eleg a n t e r , ven u s t e , scite;
+ subtile judiciu m;
+ vir exq uisito judicio; doct u s et intellige n s reru m aesti m a t o r;
hom o em u n c t a e naris;
+ placuit so llertia;
+ sua m cuiqu e spon s a m , mihi me a m ;
sapidus [a, um];
+ fungu s sapidu s; boni, jucun di, suavis sap oris; dulcis;
+ tucet u m sapidissi m u m ;
+ cibus suavissi m u s [e]pularum deliciae;
+ fruct us exq uisitissi mi, dulcissi mi;
comedere, o [e]di [e]sum; delibare [1]; gustare [1];
mador [oris, m]; (h)umor [oris, m]; sudor [oris, m]; liquor [oris, m]; ros, roris, m; sucus [i, m] (succus);
imber, bris, m; latex, icis, m; lympha [ae, f];
vagina [ae, f]; eug u m [ii, n];
hygrophilus [a, um];
dominus [i, m] (alicujus rei); possessor [oris, m]; erus [i, m] (propriae telluris);
+ vacar e (poss e s si o vaca t);
regnum [i, n]; dominium [ii, n]; mancipium [ii, n]; possessio [onis, f]; proprietas [atis, f]; dominatio
[onis, f];
possidere [e]o, sedi, sessum; habere [e]o, ui, itum (ma g n a m pec u ni a m ; urb e m Rom a m );
tenr e [e]o, ui, tentum; obtinr e ; potiri [4]; dominari [1];
+ unicu m ex e m pl a r hujus plant a e
possi d e o;
+ scire Graec e;
+ - . scient e r aliquid tract a r e ;
+ valer e securi;
+ tract ar e arm a;
+ in pra e diis urba ni s hab e r e ;
+ , hab e r e cunct a neq u e hab e ri;
potens, ntis;
+ consor s , rtis, m;
( ) potestas [atis, f]; dominus [i, m]; sanctitas [atis, f];
dominatus [us, m]; dominatio [onis, f];
65

domina [ae, f];


humidiusculus [a, um]; humidulus [a, um]; subhumidus [a, um];
+ in saxis humi diu sc ulis;
+ in locis humi d ulis;
+ in silva subh u m i d a ;
humiditas [atis, f]; humor [oris, m]; mador [oris, m]; uvor [oris, m]; uviditas [atis, f];
+ hu mi dit a s absol ut a;
+ hu mi dit a s re lativa;
+ plant a r u m cresc e n ti a
ex at m o s p h a e r a e calore ac hu mi dit a t e pen d e t ;
silva pluvialis; pluviisilva; silva humida tropica;
humidus [a, um]; madidus; humectatus [a, um]; humens, ntis; madens, ntis; udus [a, um]; uvidus [a,
um]; roscidus [a, um]; sucidus [a, um];
+ in solo hu mi do turfoso;
+ in rupibu s humi dis;
+ ad prata madida alpina Caucasi;
+ ad ligna m a d e n ti a ;
+ ad terra m uda m ;
, irrumpere, o, rupi, ruptum; effringere, o, fregi, fractum;
dominari [1]; imperare [1];
erus [i, m] (caelestes eri); tyrannus [i, m]; dominator [oris, m]; imperator [oris, m]; rex, regis, m;
regina [ae, f];
potens, ntis; imperatorius [a, um]; imperiosus [a, um];
imperiosus [a, um];
affectatio imperii; cupdo (inis f) / cupi ditas (atis f) regni;
+ prolabi cupidit a t e regni;
auctoritas [atis, f]; imperium [ii, n] (consuetudinis); potestas [atis, f]; ditio [onis, f]; dominatio [onis, f];
ops, opis, f; potentia [ae, f]; fastigium [ii, n]; vis;
+ legitim a pot e s t a s ;
+ sub ictu nostro positu m ;
+ su m m u m imp eriu m ; summa imperii;
+ - . imp eriu m in aliqu e m ;
+ in imp erio ess e;
+ - . es se sub imperio alicujus;
+ non est in me dico se m p e r, relev e t u r ut
aeg e r;
+ imperi a et m a gi st r a t u s; imperia et potestates;
+ imperi a (provinci a erat plen a imp erioru m );
+ qui ten e n t rem publica m ;
trahere, o, traxi, tractum (vitam);
sinistrorsum; ad sinistram;
irrepere, o, repsi, reptum; ascendere, o, ascendi, ascensum;
involare [1];
studium [ii, n]; app e t t u s [us, m]; libdo , inis, f; cup d o, inis f (inge n s ); cupidit a s, atis
f (imit an di; ad ven a n d u m ; pot e n ti a e );
+ placitus am or;
+ , non studio, sed officio;
+ - . tollere cupidin e m ali cujus rei;
+ cupd o cou n di;
+ cupd o femin e u s / muliebris;
trahere, o, xi, ctum; invehere, o, xi, ctum;
+ paludib u s exsicc a tis
speci e s plures evanescunt;
infusio [onis, f]; injectio [onis, f];
infundere, o, fudi, fusum; adjicere, io, jeci, jectum (sextario aquae dodrantem mellis); injicere; vergere,
o, (versi), - (vergi) (sibi venenum; amoma in gelidos sinus);
transire [e]o, i(v)i, itum (Mosa in Oce n u m transit); redu n d a r e [1]; immergere, o, mersi,
mersum; influere, o, fluxi, fluxum;
vis; momentum [i, n]; auctoritas [atis, f]; efficacia [ae, f]; efficientia [ae, f]; effectus [us, m]; influxus
[us, m]; influxio [onis, f]; affectio [onis, f] (praesentis mali); tactus [us, m] (solis); potestas [atis, f]; potentia [ae, f];
+ ( ) vitium (tem p e s t a t i s et senti n a e );
+ vi clim atis mut a ti; sub efficienti a climatis mut a ti;
66

+ de climatis effect u (influxu) in veg e t a t i o n e m ;


+ - . m axi m a m vim (effect u m , influxu m ) hab e r e ad
aliquid;
+ valer e (apu d popul u m , apu d exercit u m ); haberi;
+ , (de)p e n d e r e ; affici;
+ nulla m vim (nullum effect u m , influxu m ) hab e r e ;
+ conferr e;
+
ratio evolutiva plurimum contulit ad hodiernae plantarum phylogeniae progressus;
valens, ntis (civitas; oppidum); primarius [a, um] (vir); primas, atis; opulentus [a, um]; potens,
ntis / validus [a, um] (opibus, auctoriate, gratia), gratiosus [a, um]; gravis [e]; amplus [a, um], magni momenti;
afficere, io, feci, fectum;
imponere, o, posui, positum;
amore captus [a, um], incensus [a, um];
+ perire (aliqu e m ; aliquo; aliqu a);
+ tep ere (aliquo);
+ cord e tep e n t e ;
imputabilitas [atis, f]; responsabilitas [atis, f];
tribuere, o, ui, utum (aliquid alicujus culpae);
simul; una, unose; conjuncte, conjunctim; cum; communiter; copulatim; promisue;
+ flores postr e m i simul cum
fructibu s obve ni u n t ;
+ simul;
+ clima asp e r u m simulqu e siccissi m u m ; una
cum; una;
+ cum; in societ a t e ; pr omiscue;
+ conjunc ti m et divisim;
conceptaculum [i, n]; receptaculum [i, n]; canalis [is, m]; ductus [us, m]; thesaurus [i, m]
(memoria thesaurus omnium rerum);
capacitas [atis, f];
capax, cis; amplus [a, um]; spatiosus [a, um]; laxus [a, um];
loco; pro; vice; adinstar;
+ 6 _ in pagin a 6 pro _ impre s s u m est;
+ , se m p e r nug aris, cum
stud e r e deb e r e s , cum studere te oporteret, tu qui studere deberes;
interventio [onis, f]; interventus [us, m]; immixtio [onis, f]; invasio [onis, f];
+ curatio scalp elli;
( ) se immiscere rei; se interponere in aliquid; intervenire, io, veni, ventum; obsonare [1];
+ - ? Tetigin tui quidquam?
+ . Mihi istic nec seritur, nec m etit ur.
+ . Tua quod nihil refert ne c ures.
+ ? Quo nomin e tu immisc eri s?
+ . Dehinc ut quies c a s porro mon e o. Abjice de ea re
cura m .
+ . Alieno tem p o r e colloquio/s e r m o ni se immisc uit.
+ . Hoc non ad eum pertinet; hae non sunt ejus partes; non ejus res
agitur;
+ , . Sem p e r immisc e t
se rebu s, qua s non intelligit;
+ . Me in nego ti a tua non infero.
capere, io, cepi, captum;
+ 10 hoc dolium dec e m modiolos/ a m p h o r a s capit.
+ dom u s eos non capi et;
+ m e n s eoru m hoc non capit;
raptim; rapide; repentine; subito;
impressio [onis, f];
initio; primo;
extra; foris, foras; extrinsecus; procul;
+ extr a ostiu m carc eris;
+ domi forisqu e;
+ extra periculu m ;
+ extr a teli jactu m ;
67

+ pe regre;
spurius [a, um];
inducere, o, xi, ctum (novos mores); intimare [1]; insinuare [1];
se insinuare [1];
subito, repente, derepente, raptim; ex insperato; praeter spem/exspectationem; inopinato; ex
inopinato; improviso;
+ host e m (impru d e n t e m ) oppri m e r e ;
+ . Repe n ti n a mort e periit; rep e n ti n e mort u u s est.
subitum [i, n] (subita rerum, belli);
subitus [a, um] (bellum; tempestas; casus subitam avertere curam); subitaneus [a, um] (imber;
timor); repens, ntis; repentinus [a, um]; abruptus [a, um];
+ gau di u m insp er a t u m ;
extraordinarius [a, um];
extraneus [a, um] (voluptates);
praestatio [onis, f] (vectigalis);
1. ( , , ) infero, intuli, illatum, ferre verb. irr.; afferre; insero, serui,
sertum [e]re,
+ indici inferre; (inser er e );
+ ( ) corrigo, rexi, rectum [e]re; emendo, avi, atum, are 1;
+ multu m afferre:
+ oper a cl.Martii ad palinar u m
cognition e m multu m attul er uirt,
+ in re militari nova afferre;
+ ( ) offero, obtuli, oblatum, offerre; propono, posui, positum [e]re 3;
conferre (socitatem, uno pecuniam conferente, alio operam, posse contrahi); inducere (discordiam in civitatem);
+ pert ur b o, avi, atu m , are 1;
+ ( ) clarum reddere.
+ referr e in albu m ;
+ qua e act a/ g e s t a sunt in albu m referr e; act a/ or di n e m alicujus rei
consi gn a r e ;
+ in acc e p t u m referr e;
+ rationibu s inf erre;
+ plen a m sum m a m ex cens u conferr e;
+ residu a m pecu ni a m debit a m solver e;
+ exp e n s a et acc e p t a in libru m ration u m
referu n t u r;
extratropicus, a, urn;
+ America extr at ro pic a.
( ) habitu:
+ ge m m a e floriger a e vege t a ti vis
habit u simillim a e sunt.
+ est piet ati s simul at or; speciem tantum religiosi
(pietati addicti) viri prae se fert;
1. ( ) ext er n u s [a, um]; exterior, ius; exter. era [e]rum; extraneus [a, um] (res; causa);
(); extrarius. a. um adj. (); adventicius [a, um]; 2. ( ) habitualis [e] adj.;
+ habit u s, us m; asp e c t u s [us, m]; forma [ae, f];
. () facies [e]i, f; habitus, us m; frons, ntis, m; vultus [us, m]; species [e]i, f; forma [ae, f]
(virgines forma excellente);
+ s i spectes hominem ex vultu, judicium rectum/verum ferri
non potest;
+ , front e
et oration e m a gi s qua m ipso ben eficio requ e capiun t u r homin e s ;
deorsum; pessum; subter; infra;
+ , pili deors u m directi;
+ secu n d o flumin e.
1. ( ) infra; inferno; subter (omnia quae supra sunt et subter) ():
+ , caul e s infern e sim plice s, sup er n e
ramosi; 2. ( ) basi: + infloresc e n t i a basi laxiuscul a;
+ ad calce m pagi n a e ,
rei naturam/rem ipsam pervestigare [e]xplorare, curatius inquirere, altius perscrutari;
. att e n tio [onis, f]; acies [e]i, f (aciem intendere); animadversio [onis, f]; consideratio [onis, f];
intentio [onis, f]; respectus [us, m];
68

+ , studiu m atqu e aure s;


+ m axi m a e att e n tio ni ess e:
+ , att entione digna varietas;
+ , singul ari
att e n tio n e dign a est (singul ar e m att e n tio n e m mer e t ) plant a ad nives deliqu e s c e n t e s lect a;
+ att e n tio n e m mov er e;
+ att entionem attrahere;
+ negl e g o , lexi, lectu m [e]re; aliud, alias res agere;
+ ( ) ani m a d v e r t o , verti, versu m [e]re; (animum) attendo, tendi,
tensum [e]re;
+
hanc indication e m erron e a m rectissi m e ani m a d v e r ti t cl. Juzepcz uk:
+ , cl. Tourn efortiu s ma gi s
ad flore m qua m ad fruct u m att e n d e b a t ;
+
att e n d e n d u m est pra e ci p u e ad caul e m polyp h yllu m et folia
lanc e ol a t a ;
+ ( . )Not a ben e ;
+ maxi m e att e n d e r e ;
+ (. ) respicio.sp e xi. spec t u m [e]re;
+ () respice;
+ cura m (diligen ti a m . studiu m ) adhi b e r e ,
+ yc decipio, cepi, cept u m [e]re;
+ hae c res maxi m a m ani mi att e n tio n e m postulat; ad hanc
rem perstudiose attendendum est;
+ capere aures;
+ hau d sper n e n d u s ;
+ littera e plen a e officii;
attente, intente; arrectis auribus; attento/intento animo:
+ pera t t e n t e adv.
+ sibi audi e n ti a m facer e; +
- . rem per at t e n t e , att e n ti s si m e audire; att e n t o ani m o excip er e; ani m u m ad aliquid
adv e rt e r e , adhi b e r e ; ani m o alicui ade sse; attentem auditorem se alicui praebere; aures patulas alicui
praebere; aures erigere et alicui attendere; aure aliquid bibere;
+ tu dictis adjice me n t e m ;
+ aure s ejus pere gri n a n t u r; ani mo peregre est;
+ , si att e n ti s oculis
acerri m e cont e m pl e m u r eve n t u s / e xit u s reru m , facile ad cau s a s ap eri e n d a s perv e ni e m u s ;
+ att e n ti s oculis, acrit er intueri;
+ aliquid att e nto animo agere, curare, conficere;
officium [ii, n]; officiositas [atis, f];
attentus [a, um] (ad, circa aliquid) adj.; intentus [a, um]; vacuus [a, um] (aures);
+ , judex, audit or attentus;
+ serv ar e ;
absorbere [e]o, ui (psi), ptum (orationem alicujus); animo adesse; attendere, o, tendi, tentum; exaudire
[4]; auscultare [1]; animadvertere, o, verti, versum;
puncta aequabiliter divisa;
+ punct a (aeq u a biliter) dividere;
( ; .) denuo adv.; iterum adv.; rursus, rursum; noviter;
+ den u o inciper e; rep e t e r e , redint e g r a r e ;
+ pugn a m redint e g r a r e , renov a r e ;
+ bellu m renov a r e , redintegrare; rebellare, rebellationem facere;
+ rea e dificar e , reficer e, rep ar a r e tem pl u m ;
+ , mal e ex ar a t a cala m o refor m a r e [e]mendatius
denuo scribere;
importare [1]; conferre, o, tuli, latum; inferre; ingerere, o, gessi, gestum;
nepos, nepotis, m; neptis, is, f;
internus [a, um]; interior, ius; intestinus [a, um]; domesticus [a, um]; penetralis [e]; penitus [a,
um];
+ valva interior;
+ , ,
corolla e bilabiat a e labio ext erior e trilobo, interiore bifido;
69

+ interioribu s insul a e Mada g a s c a r


partibu s collect u m est.
+ interior p ars aedium; penetrale;
+ plat e a ;
+ morbi interni;
+ m alu m intestin u m ;
+ inclusu m intus periculu m ;
+ bellum intern u m , intesti n u m , dom e s ti c u m ;
+ res domesticae;
+ valor intern u s;
+ intern a quies publica;
+ intimi ani mi sen s u s;
viscera, um, npl; intestinum [i, n]; praecordia [orum, npl]pl; exta [orum, npl]pl; penetrale, is,
n;
+ trah e n s haer e n t i a viscer e tela;
1. ( ) intrinsecus; introrsus; intus; penitus; 2. ( ) intra;
intrinsecus; introrsum; intro;
neptis, is, f;
sugg e r r e , o, gessi, gestum (questus); monere [e]o, ui, itum; admonere, instillare [1]; imbuere, o,
ui, utum; implere [e]o [e]vi [e]tum; ostendere, o, ndi, nsum (tum spem, tum metum); admovere [e]o, movi, motum
(met u m ; lucts ani m o); facer e , io, feci, factum (metum); habere (laetitiam; odium); subministrare [1]
(timores); subjicere, io, jeci, jectum (alicui spem; amor carmina subjicit); injicere; inserere, o, ui, sertum; inspirare
[1]; incutere, io, cussi, cussum; indere; induere, o, ui, utum; subdere, o, didi, ditum (alicui spirits); sua d e r e
[e]o, suasi, suasum; infundere, o, fudi, fusum; inferre, o, tuli, latum;
+ om ni a ei sugg e rit;
+ alicui instillare am or e m virtutis;
+ suis disci pulis identidem ingerere;
+ consiliu m subjicer e;
+ , qua e ei sugg e s t a sunt, iis fide m hab e t et
obt e m p e r a t ;
+ abalienare ab sensu rerum
suarum [suis rebus];
+ , stren ui s vel ignavis
spe m m et u m q u e add e r e ;
+ tant u m religio potuit sua d e r e m aloru m ;
suggestio [onis, f]; suggestus [us, m]; admonitio [onis, f]; injectio [onis, f];
+ - . aliquo sugg e r e n t e ;
speciosus [a, um];
plane, perspicue, aperte, dilucide;
+ dux et magisrter sua praecepta
dilucide tractare debet;
+ dilucide [e]nucleate [e]nodatius explicare;
+ dilucide dicere, verbis uti; loqui accomodate ad sensum vulgi;
+ candido dicendi genere utitur;
claritas [atis, f];
, trahere, o, xi, ctum; vocare [1]; illicere, io, lexi, lectum; implicare [1];
temperi (sua conficere officia); tempestive (arare; intervenire); tempestivo; bene; mature;
() neq u a q u a m ; omnino, prorsu s , plane;
+ , ,
plant a trans c a u c a s i c a a turco m a ni c a me a sent e n ti a neq u a q u a m differt;
+ hoc plan e est nihil; est inutile; nihil valet;
convexitas [atis, f];
concavus [a, um]; vatius [a, um] (crura);
aqua [ae, f]; liquidum [i, n]; liquor [oris, m]; latex, cis, m; lympha [ae, f];
+ prop e aqu a s min er al e s;
+ aqu a m pet er e; aqu a ri;
+ ex aq ua pectore tenus exstare;
+ in aquis ther m a lib u s;
+ in aquis inquin a ti s;
+ in aquis lent e fluenti bu s;
+ in aquis stag n a n t i b u s ;
+ in aqu a pura;
70

+ aqu a gen u u m ten u s;


+ aqu a pluvialis, pluvia; cael el e s ti s hu m or;
+ aqu a odor at a ;
+ aqu a coct a;
+ aqu a font a n a ;
+ aqu a e m et allica e / minerales;
+ aqu a m a rina;
+ os a qua implere;
+ urinari;
+ asp e r g e r e alicui aqu a m ;
+ in aqu a scriber e;
+ aqu a m biber e;
+ aqu a s me dic al e s pot ar e;
+ dare aqu a m m a ni b u s;
+ aqua dulcis;
+ aqu a m in dom o s induc e r e ;
+ aqu a fluen s;
+ , aqu a m foras, vinu m intro!
+ vinu m aqu a tem p e r a r e ;
+ aqu a viva, prof luens; flumen vivum;
+ aqu a lustralis;
+ aqu a nivalis;
+ ( ) ignibus jungere aquas;
+ aqu a salsa;
+ nav e m ded u c e r e ;
+ aqu a pigra, quiet a, sta g n a n s ;
+ aqu a e m e dic a t a e , me dic a e ;
+ aqu a m haurire;
+ aqu a pura;
agitator [oris, m] ( , );
ducere, o, xi, ctum; ductare [1];
+ aliqu em phaleratis verbis ducere, vana spe lactari;
vinum [i, n] aqua vaporatum et stillatum; sicera [ae, f]; aqua [ae, f] vitae; spiritus [us, m] frumenti;
aquaticus [a, um]; aquatilis [e];
pavor [oris, m] aquae; hydrophobia [ae, f];
vorago, inis, f; vertex, icis, m; gurges, itis, m;
aquarium [ii, n]; stagnum [i, n]; cisterna [ae, f]; excipula [ae, f]; compluvium [ii, n];
+ aqu a ri u m palustr e;
+ aqu a ri u m lacustr e;
+ aqu a rium dulce;
+ aqu arium fluviatile;
+ alga e sta g n o r u m miner aliu m ;
+ algar u m speci e s nova e e sta gni s
inund a ti s;
( ) stagnum calidae aquae;
+ - sta g n u m nav al e;
aquarium [ii, n] mechanicum;
urinator [oris, m];
aquarius[ii, m]; aquator [oris, m];
aquae impermeabilis;
+ strat u m aqu a e impermeabilis;
aquator [oris, m];
cataracta [ae, f]; dejectus [us, m] aquarum; aqua [ae, f] desiliens;
+ - supr a cat ar a c t a m Uczan- su;
aquatio [onis, f]; aquarium [ii, n];
+ ager e potu m ;
aquaeductus [us, m];
divortium [ii, n] (aquarum, fluminum);
Hydrogenium [ii, n];
+ hydro g e ni u m hyp er o x yd a t u m ;
alga [ae, f];
impluvium [ii, n];
71

aquae cursus [us, m];


cisterna [ae, f]; aquarium [ii, n];
statuere (signifer, statue signum!);
aquosus [a, um]; tenuis [e] (vinum); serosus [a, um];
+ sapor aquo s u s ;
hydrops, opis, f;
aquaticus [a, um]; aquatilis [e]; aquarius [a, um];
+ pr ope molas aquarias;
bellare [1]; militare [1];
+ proeliis secu n di s uti; sua fortun a pugn a r e ;
dux, cis, m (exercitus); imperator [oris, m]; praetor [oris, m]; palatinus [i, m];
provincia [ae, f]; palatinatus [us, m];
captivus [a, um]; bello captus [a, um];
militaris [e]; bellicus [a, um] (jus); castrensis [e]; stratioticus [a, um]; miles, itis, m; belator [oris, m];
+ vaca tio n e m militia e hab e r e ; militiae im munem
esse;
+ spoliu m; m a n u bi a e ;
+ militiae sacr a m e n t u m ;
+ militia; stipe n di a, mun u s militar e; sacr a m e n t u m ( );
+ vestis militaris;
+ st rategema (n);
+ - via Militaris Georgic a;
+ res bellica;
+ mun u s militar e;
+ militar e gen u s;
+ belli(ci) app a r a t u s ;
+ su m p t u s belli, su m p t u s rei militaris ;
+ Reru m Be llicarum Administratio;
+ castr a [orum, npl];
+ strat e gi a (dividi in pra ef e c t u r a s , qua s strat e gi a s voca n t);
+ palud a m e n t u m ;
+ stativa [orum, npl];
+ cast rensis jurisdictio; judicium militare;
+ lex militaris;
+ classis bellica;
+ tum ult u m dec e r n e r e ;
+ - sec u n d u m viam Militare m Ossetic a m ;
+ , turbo m ilitiae;
ductor [oris, m];
dux, cis, m; ductor [oris, m]; princeps, ipis, m; imperator [oris, m];
habena [ae, f]; frenum [i, n];
vehes, -is (feni) f; vehiculum [i, n]; plaustrum [i, n];
excitator [oris, m]; irritamentum [i, n]; stimulus [i, m];
+ age n s morbificus;
+ cont a gi u m ;
commovere [e]o, movi, motum; excitare [1]; concitare [1]; suscitare [1]; exsuscitare [1]; agitare
[1]; exagitare [1]; agere, o [e]gi, actum (nova quaerere tecta); facere, io, feci, factum (desiderium alicui alicujus
rei; spem; suspicionem); titillare [1] (sensus); invitare [1] (appetitum animi); accendere, o, ndi, nsum (aliquem
contra [in] aliquem); succendere (furorem); incendere; vexare [1] (inertes); struere, o, uxi, uctum (odium in alios);
stimulare [1] (aliquem ad, in aliquid); temptare [1]; irritare [1]; percire [e]o, ivi, itum (percire) (ir
percit us); vegr e [e]o, -; per m o v r e [e]o, movi, motum; arrigere, o, rexi, rectum; inflammare [1];
agitatio [onis, f]; excitatio [onis, f]; turba [ae, f] (turbas efficere in castris); tumor [oris, m]
(animus in tumore est);
agitatus [a, um]; excitatus [a, um]; turbulentus [a, um] (contiones); turbatus [a, um] (vultus;
t. mente, animi); tumidus [a, um] (ingenium); percitus [a, um]; commotus [a, um];
+ tum ult u a ri;
tollere, o, sustuli, sublatum (aliquem honoribus); sublimare [1] (humilia); amplificare [1];
magnificare [1]; exaltare [1];
pronuntiare [1]; pandere, o, pandi, pansum (passum); canere, o, cecini, cantum;
statuere, o, ui, utum (moenia); erigere, o [e]rexi [e]rectum; aedificare [1];
reddere, o, didi, ditum; redonare [1]; referre, o, tuli, latum; reponere, o, posui, positum;
restituere, o, ui, utum; reducere, o, xi, ctum; reciprocare [1]; recuperare [1]; repetere, o, ivi, itum;
72

redire [e]o, ii, itum; regredi, ior, regressus sum; remeare [1]; reverti, or, reversus sum;
reditus [us, m]; recuperatio [onis, f] (libertatis; sumptuum);
, extrahere, o, xi, ctum (aliquem ad honorem); tollere, o, sustuli, sublatum
(aliquem honoribus); attollere; extollere; sublimare [1] (humilia); educere, o, xi, ctum; producere; efferre, o, tuli,
latum; exaltare [1]; prom o v r e [e]o, movi, motum; provehere, o, xi, ctum;
assurgere, o, surrexi, ctum; exsurgere; insurgere; superare [1] (capite); ascendere, o, ndi, nsum;
+ item versu s
occide n t e m mont e s Ilmen s e s ass ur g u n t (se attollunt);
+ collis valde acclivis;
+ , mont e s in Tauria se attollen t e s ;
+ surge r e in altu m ;
+ stat nive Soract e;
elevatio [onis, f]; anabathrum [i, n]; ara; tumulus; tumor [oris, m] (loci; curvata tumore
planities); suggestum [i, n]; suggestus [us, m]; dorsum [i, n];
elevatio [onis, f]; edita [orum, npl] montium; sublimitas [atis, f];
+ elev a ti o Valdaj e n si s;
editus [a, um]; elatus [a, um]; elevatus [a, um]; exaltatus [a, um]; altus [a, um] (oratio); celsus
[a, um]; tumidus [a, um] (terra); supernus [a, um] (Tusculum); sublimis [e] (mens; carmina; facinora; vir); erectus
[a, um]; tragicus [a, um]; grandis [e];
+ in (locis) editis;
+ in (locis) editioribu s;
+ ripa elat a (elev a t a );
+ in loco aren o s o ex alt a t o;
ducere, o, xi, ctum; praeesse; praefectum esse, sum, fui, -;
+ 1718 . cl. Pont e d e r a horto
Padu a n o ab anno 1718 pra efuit (pra ef e c t u s erat);
acclamatio [onis, f];
vociferari, or, atus sum (palam; de aliqua re; talia; comoedus sermocinatur, tragoedus
vociferatur);
sublatus [atis, f] (hc victori; rebu s secu n di s); superbus [atis, f]; superbiens, ntis;
sumere [o, psi, ptum] superbiam; alte tumescere, o, tumui, -; magnos spiritus sibi sumere;
, tribuere, o, ui, utum (suum cuique; alicui honorem); compensare [1]; reddere, o, didi,
ditum; persolvere, o, ui, utum;
compensatio [onis, f]; praemium [ii, n]; retributio [onis, f]; vices [fpl] (alicujus rei);
aedificare [1]; erigere, o, xi, ctum; ponere, o, sui, situm; condere, o, didi, ditum; sistere, o, steti,
status; educere, o, xi, ctum; excitare [1]; suscitare [1] (delubra deorum); molire [4]; moliri, ior, itus sum (urbes;
muros; arcem); sustollere, o, sustuli, sublatum (columnas; novum opus); suggerere, o, gessi, gestum (theatra celsis
columnis); statuere, o, ui, utum (moenia);
( ) tollere, o, sustuli, sublatum (manus ad caelum); sublimare [1] (candentem facem);
affectio [onis, f] (praesentis mali); tactus [us, m] (solis); contagio [onis, f];
+ om ni bu s obnoxius cau s is;
afficere, io, feci, fectum (litterae tuae sic me affecerunt, ut);
+ tract a r e me n t e s verbis;
cultus [us, m];
+ solum cultu m ;
+ habit a t in cultis Armeniae;
cultus [us, m]; cultura [ae, f];
cultor [oris, m];
colere, o, ui, cultum; domare [1] (terram rastris); arare [1] (terram);
abstinentia [ae, f]; continentia [ae, f]; temperantia [ae, f];
continenter; temperanter;
temperantia [ae, f];
abstinere [e]o, ui, tentum; se abjungere, o, xi, ctum (ab aliqua re); temperare [1] (ab
injuria); se sustin er e ab aliqu a re; sup er s e d r e [e]o, sedi, sessum (aliquid facere);
+ in dubio absti n e;
a r [is, m] (acc. . a era); caelum [i, n]; tractus [us, m] caeli; caeli spiritus [us, m]; aether [is, m]
(acc. a );
+ a ris temperatura;
+ vitium aris;
+ , fungi caro
luteol a a re contacto rubescens;
+ cael u m apert u m et liberu m ;
73

+ sub caelo;
aro p h o r u s [a, um];
a reus [a, um]; aethereus [a, um];
+ a ropathia;
congemiscere, o, gemui, gemitum;
appellatio [onis, f];
aspectus [us, m]; contuitus [us, m];
juxta; prope; propter; apud; circiter; circa; circum;
, vehere, o, xi, ctum (currum; aliquem plaustro; frumentum alicui); vectitare 1 (aliquid secum);
vectare 1 (plaustris ornos);
cubare, o, ui, itum; accubare; incubare; accumbere, o, ui, itum;
libamen, inis, n;
, imponere, o, posui, positum; accommodare [1]; transmittere, o, misi, missum
(bellum Pompejo); transferre, o, tuli, latatum (administrationem belli ad aliquem); injungere, o, xi, ctum;
+ - . ( ) cred e r e alicui sum m a m
belli; alicui bellum decernere;
+ su m m a cura e in eu m vers a erat;
+ ( ) acco m m o d a r e sibi coron a m ad capu t;
amatus [a, um];
supplicamentum [i, n]; merces, -dis, f (temeritatis); meritum [i, n]; talio [onis, f]; stipendium [ii,
n] (dira stipendia alicui ferre); pretium [ii, n];
, compensare [1]; pensare [1]; exaequare [1] (argentum argento); retaliare [1]
(quod factum est); supplere [e]o [e]vi [e]tum (damna incendiorum); resarcire, io, sarsi, sartus; sarcire; sanare [1];
vicis, is, f;
+ solaciu m ;
fortasse; licet; possible;
+ , hau d scio an liceat plant a m hanc
gen e ri adn u m e r a r e ;
facultas [atis, f]; potestas [atis, f]; possibilitas [atis, f]; probabilitas [atis, f]; credibilitas [atis, f];
queentia [ae, f];
+ pra e b e r e facult at e m ;
+ ,
decid a n t alii, quibu s viva m plant a m obs erv a n di erit facult a s;
+ poss e; valer e;
+ non poss e ;
+ non pot e s t;
+ ( ) quo a d fieri pot e s t;
+ quam primum fieri potest;
( ) possibilis [e]; probabilis [e]; credibilis [e];
+
evolution e m nat ur al e m possi bile m auct or sch e m a t e seq u e n t i illustrar e
te ntavit;
+ poss e put ari;
+
non poss e put a m u s hanc speci e m cum ulla jam descript a r u m pro una ead e m q u e hab e ri;
( , ) qui fieri potest;
+ om ni mod o;
+ nihil inter mit t er e ;
+ nihil
inter mi sit quin plen a m collection e m plant a r u m ejus regionis facer e t ;
pubertas [atis, f]; pubes, is, f;
virilis [e] (aetas); adultus [a, um]; maturus [a, um]; pubes [e]ris;
pubescere, o, 3;
perturbator [oris, m];
indignus [a, um] (injuria);
+ ! indign u m (facinu s)!
turbare [1] (civitas turbat);
tumultus [us, m]; concitatio [onis, f]; motus [us, m];
+ turbid e tract a r e ;
iniquus [a, um] (vitiis alicujus); indignatus [a, um]; turbatus [a, um] (vultus; t. mente, animi);
, compensare [1]; remunerari, or, atus sum; restituere, o, ui, utum;

74

merces, -dis, f (laborum; scelerum; milites magna mercede conducere); remuneratio


[onis, f]; meritum [i, n]; praemium [ii, n], fructus [us, m];
+ m erc e d e m nim is uberem sibi
pepigisse;
ascensio [onis, f]; exaltatio [onis, f];
oriri, ior, ortus sum; exoriri; cooriri; suboriri (materiae ex infinito suboritur copia); enasci; nasci,
or, natus sum; fieri, fio, factus sum; efflorescere, o, ui, - (utilitas efflorescit ex amicitia); surgere, o, surrexi, ctum
(sibrigere) (surgentia bella); consurgere; subire [e]o, ii, itum; emergere, o, rsi, rsum; exsistere, o, stiti, -; procedere,
o, cessi, cessum;
+ , ( ), , ( ) omnia quae fiunt quaeque
aguntur;
+ in m ajor e discri min e res vert e b a t u r;
+ ? Qua e nunc ani m o sent e n ti a surgit?
+ ne sub e a n t ani m o tae di a
just a tuo;
tractus [a, um] (ab isto initio);
origo, inis, f; ortus [us, m]; coortus [us, m]; primordium [ii, n]; adventus [us, m] (imaginum
in animos);
vecturarius[ii, m]; auriga [ae, m]; raedarius[ii, m];
succedere, o, cessi, cessum (alto caelo); ascendere, o, ndi, nsum; scandere, o, ndi, nsum;
insurgere, o, insurrexi, ctum;
innovatio [onis, f]; renovatio [onis, f]; regeneratio [onis, f]; restauratio [onis, f]; instauratio
[onis, f];
, novare, 1; renovare, 1; integrare, 1; redintegrare, 1; restaurare, 1;
instaurare, 1; restituere, o, ui, utum; iterare, 1;
contradicere, o, xi, ctum; objicere, io, jeci, jectum; subjicere (pauca alicui); abnuere, o, ui, utum;
occurrere, o, curri, cursum; recusare, 1; reponere, o, posui, positum; obloqui, or, utus sum; impugnare, 1;
+ sed etia m saltu a rii om ni no
contr a dicunt;
+ ? Quis talia abn u a t ?
+ , , , ad ea, qua e dixi, affer, si quid hab e s;
+ nulla m (non, hau d) cau s a m dico;
contradictio [onis, f]; objectio [onis, f]; causa [ae, f]; exceptio [onis, f]; intercessio [onis, f];
oppugnatio [onis, f];
aetas [atis, f]; aevum [i, n]; aevitas [atis, f]; natus;
+ aet a t e juvenili; in ten eri s;
+ imm u t a ti o n e s aet a ti s;
+ periodi aet a ti s; (pueritia 15 , adulescentia 15- 30 ., juventus 3045 ., seniores 45- 60 ., senectus 60 . )
+ aeq u alis; aeq u a e v u s ;
+ vetu st a s geologic a;
+ ad duos aetatis suae annos;
+ aet as (con)firmata; aetas constans; aetas hominis; adulta aetas;
+ aet a s militaris ( 17 );
increscentia [ae, f];
, augere [e]o, auxi, auctum; crescere, o, crevi, cretum; increscere (audacia increscit;
dolor increvit); excrescere; incrementare, 1; concrebrescere, o, ui, -; exsurgere, o, rexi, rectum; insurgere;
+ 196 5 . ad ann u m 196 5 speci mi n u m
num e r u s in herb a r io valde auctus est;
+
ad mir a tio m e a multo ma gi s increvit ipso m a n u s c ri pt o cons ult o;
+ auctior est ani mi vis;
renasci, or, atus sum; suboriri, ior, ortus sum (materiae ex infinito suboritur copia);
redivivus [a, um];
renatus [us, m]; regeneratio [onis, f];
+ aet a s litter ar u m ren a t a r u m ; litter at u r a ren a s c e n s ; Rena s c e n t i a ;
ren a t a e litter a s art e s q u e , ana g e n e s is eos f (Gr), novus ortus (litterarum artiumque), "renascentia",
renovatio litterarum, tempus renatarum litterarum; novus partus;
auctus [a, um];
vecturarius[ii, m];
miles, -itis, m (legionarius; mercennarius; gregarius); vir, homo stratioticus; bellator [oris, m]; pugnator
[oris, m]; propugnator [oris, m];
75

bellicus [a, um] (virtus); stratioticus [a, um]; militaris [e]; Martius [a, um]; Martialis [e];
+ sacr a m e n t u m ;
bellicosus [a, um]; bellator, oris; bellax, cis; ferox, cis (bello, ad bellandum); pugnax, cis;
Martius [a, um]; armifer [e]ra [e]rum;
bellatrix, icis, f;
ululatus [us, m];
tomentum [i, n]; coactile, is, n;
bellum [i, n] (domesticum; intestinum; externum; navale; terrestre; justum piumque); pugna [ae, f];
militia [ae, f]; arma [orum, npl]pl;
+ - . bellum ger er e cum aliquo, adv e r s u m aliqu e m ; facer e bellum ;
+ Pyrrhi bello;
+ - . - . bellum contrahere alicui cum aliquo;
+ d ebellatum est;
+ - . bellum inire cum aliquo;
+ string er e bellum ;
+ bellum duc er e, trah e r e ;
+ domi belliqu e, be lli domique, domi belloque;
+ , eve n t u s belli, und e (= a
quo) jus stab a t [e]i victoriam dedit;
+ bellum ea te m p e s t a t e nullu m sup e r e r a t ;
+ - . de bellare cum aliquo;
+ deb ell a to;
+ bellum conficer e;
+ bellu m cap e s s e r e , suscip e r e ;
+ uten d u m est judice bello;
+ cura m inten d e r e in belli apparatum;
exercitus [us, m]; militia [ae, f]; praesidium [ii, n] (Italia tenetur praesidiis); acies [e]i, f; copiae, arum,
fpl; legio [onis, f]; armatura [ae, f]; agmen, inis, n; vires, ium, fpl; opes, um, fpl;
+ nulla acies tant u m vicit;
+ bell a (bella transferre; ingentia bella transpotare);
+ cat erv a e cond u c tici a e ;
+ acie m instruct a m hab ui s s e ;
+ vires hostiu m ;
+ satis virium hab e r e ;
+ undiq u e contr a c tis viribus;
.
statio [onis, f] (ferriviaria);
circa; circum;
+ in
pluribu s loci s circa quin etiam in ipsa urbe copiose crescit;
+ circa (circu m ) colles;
taurus [i, m];
vesica [ae, f];
follis volaticus;
lupus [i, m];
unda [ae, f]; fluctus [us, m];
+ , plant a e ab undis rejectae;
+ fluctu ar e (navis fluctu a t in salo);
+ und ar e (fret u m und a t ); suscit ar e und a s;
+ , tre m e n t e s verb e r e ripa e;
+ ;
hare n a m et sax a inge n ti a fluctus trahunt; Syrtes ab tractu nominatae;
+ thal a s sic u s color;
+ thal a s si n u s [a, um] (vestis);
commotio [onis, f]; motus [us, m]; concitatio [onis, f]; perturbatio [onis, f] (animi; perturbationes
concitare); rutuba; affectus [us, m] (mentis; animi); aestus [us, m] (maris; pelagi); unda [ae, f]; fluctuatio [onis, f];
fervor [oris, m]; tumultus [us, m]; tumor [oris, m] (animus in tumore est);
+ res pertubata; turbatur (in Hispania);
+ ager e (fret a vent u s agit);
+ tum e s c e r e (ora cum me n t e tum e s c u n t );
undatus [a, um]; undulatus [a, um]; crispus [a, um];

76

tangere, o, tetigi, tactum (animum alicujus); agere, o [e]gi, actum (freta ventus agit); agitare, 1;
turbare, 1 (mare ventorum vi); temptare, 1 (tent a r e ) (ani m o s pop ul ariu m ); cire [e]o, ivi, itum; concitare,
1; movr e [e]o, movi, motum; em ov r e ; com m o v r e ; veg r e [e]o, ui [e]tum; calefacere, io, feci, factum;
+ hoc male habet virum;
tumultuari, or, atus sum (Galliae tumultuantur); fluctuare, 1 (mare fluctuat); undare, 1 (fretum
undat; curis); adundare, 1; exaestuare, 1; fervre [e]o, bui, -; turbare, 1 (civitas turbat); tumere [e]o, ui, - (Galliae
tument); trepidare, 1;
turbulentus [a, um] (animus);
taurinus [a, um]; bubulus [a, um];
cunctatio [onis, f]; retardatio [onis, f]; mora [ae, f];
+ sen e x recoct u s;
fibrosus [a, um]; fibrillosus [a, um]; textilis [e];
fibra [ae, f]; fibrilla [ae, f]; floccus [i, m];
capillus [i, m]; crinis [is, m]; pilus [i, m];
+ capilli cras sit u di n e;
+ set a;
pilosus [a, um]; crinitus [a, um]; capillatus [a, um]; setosus [a, um];
pilosus [a, um];
pilus [i, m];
capillus [i, m] (compti capilli); capillago, inis, f; capillamentum [i, n]; capillatura [ae, f]; capillitium [ii,
n]; crines, ium, mpl; coma [ae, f]; juba [ae, f]; pilus [i, m];
+ capillus pass u s ;
+ capillus pro mis s u s;
+ barb a m ac capillum su m mi t t e r e ;
+ com a s vert er e;
+ spoliat u s suos capillos;
tractus [us, m];
trahere, o, xi, ctum (Hector e m circa Perg m a ); trahere (genua aegra); verrere, o, - (hast a m ;
hum u m pall; vestigi a pall);
magus [i, m];
volatica [ae, f]; magia [ae, f];
lupinus [a, um];
lupa [ae, f];
turbo, inis, f; volubile buxum;
+ ager e turbin e m ;
caragus [i, m]; caragius[ii, m]; magus [i, m]; incantator [oris, m]; veneficus [i, m];
maga [ae, f]; saga [ae, f]; venefica [ae, f];
magicus [a, um]; magus [a, um];
+ venenum; medicamen;
libere; licenter;
libertus [i, m]; libertinus [i, m];
audentia [ae, f]; libertas [atis, f]; licentia [ae, f];
libertus [a, um]; immunis [e];
desultor [oris, m];
wolfram (W);
voluntarismus [i, m];
voluntas [atis, f]; cerebellum [i, n]; animus [i, m]; arbitrium [ii, n]; numen, inis, n; nutus [us, m]; sententia
[ae, f]; libitum [i, n]; libertas [atis, f] ( );
+ me impru d e n t e et invito;
+ - velim- nolim; veils- nolis; velit- nolit; volen s- nolen s;
+ - . volunt a s est, qua e quid cum ration e desid er a t ;
+ - . star e volun tati alicujus;
+ dis volenti bus;
+ volunt a t e ;
+ - . cere b ell u m alicujus cepiss e ;
+ , - . volunt a ti alicujus mor e m ger er e , ass e n tir e, ced e r e ;
+ ultim a [suprema] voluntas (mortui); suprema judicia;
+ invitus;
+ - . confor m a r e se ad volunt a t e m alicujus;
agere, o [e]gi, actum (stipitem per corpus); transmittere, o, misi, missum (ensem per latus); figere, o,
figi, fixum; infigere; transfigere; infindere, o, fidi, fissum; applicare, 1 (ensem cervici);
+ abd e r e ens e m lateri;
77

foetor [oris, m]; virus [i, n]; paedor [oris, m]; putor [oris, m];
foetidus [a, um]; foetens, ntis; foetulentus [a, um]; virosus [a, um]; faeculentus [a, um]; putidus [a,
um];
put r e [e]o, ui, - (ap er put e t; pisc e s put e n t ); foetr e [e]o, ui, -;
opinatus [a, um]; fingibilis [e]; commenticius [a, um], fictus [a, um], imaginarius [a, um];
( ) substit u e r e [o, ui, utum] animo aliquid; fingere, o, xi, ctum; effingere; imaginari, or,
atus sum; mentiri, ior, itus sum;
imaginatio [onis, f]; cogitatio [onis, f]; opinio [onis, f]; opinatio [onis, f]; visum [i, n];
phantasma, asmatis, n, imaginandi facultas [atis, f];
+ som ni u m ;
generaliter; generatim; omnino; in universum; summatim; universe; vulgo; prorsus; communiter;
+
in oper e hoc de nex u inter a ris temperaturam et vegetationis phases generatim disseritur;
+ plant a nostr a
speci e b u s hujus gen e ri s om ni no dissi milis est;
+ cl. Popov speci e m hanc in
Sibiria occurr er e om ni no (prors u s) neg a vit;
+ in univer s u m speci mi n a siccat a
colore non differu nt ;
+ , , ha e
speci e s pra e t e r habit u m sum m a tim (universe) leguminis pubescentia tantum distinguuntur;
subdere [o, didi, ditum] alicui ignem, faces, stimulos ad aliquid; inflare [1]; monere [e]o, ui,
itum; excitare [1]; incendere, o, ndi, nsum;
alacritas [atis, f]; ardor [oris, m] animi; enthusiasmus [i, m];
adornare [1] aliquem armis; subornare [1] (aliquem praeceptis contra mortem); armare [1]
(milites; exercitum; aliquem aliqua re adversus, in aliquem); accingere, o, xi, ctum;
se armare [1];
+ arm a r e se eloqu e n ti a;
+ - . stringe r e ma n u m in aliqu e m ;
arma [orum, npl]pl; armatura [ae, f]; ornatus [us, m];
armatus [a, um]; armifer [e]ra [e]rum; armiger [e]ra [e]rum; affectus [a, um] (lictores affecti
virgis); instructus [a, um] (telis cruentis);
vociferari, or, atus sum (palam; de aliqua re; talia); ululare [1]; ejulare [1]; proclamare [1];
actuale facere [io, feci, factum]; efficere [io, feci, fectum] ut; actualizare [1]; realizare [1];
incarnatio [onis, f]; effectio [onis, f], factitio [onis, f]; creatio [onis, f]; patratio [onis, f]; effectus
[us, m]; exsecutio [onis, f]; consummatio [onis, f]; actualizatio [onis, f]; realizatio [onis, f];
ululatus [us, m]; ejulatus [us, m]; ploratus [us, m]; lamentatio [onis, f]; lamentum [i, n]; comploratio
[onis, f]; plangor [oris, m]; querela [ae, f];
adversus; contra (legis civilis regulas, contra edictum, contra bonos mores); invitus [a, um]; praeter;
+ adv e r s u s (contr a) opinion e m Bung ei;
+ contr a ha e c;
problema, atis, n; quaestio [onis, f]; quaesitum [i, n]; rogatio [onis, f]; interrogatio [onis, f]; rogamen,
inis, n; causa [ae, f];
+ probl e m ata botanica (quaestiones botanicae);
+ probl e m a princip al e;
+ redire ad qua e s ti o n e m ;
+ orta est qua e s t i o;
+ diligen tiu s considerare quaestionem;
+ qua e s tionem movere;
+ - . disput a r e ad aliquid;
+ ( ) qua e s t i o n e m agit ar e;
+ () qua e s ti o n e m (dis)solv er e ;
+ de sum m i s rebu s consiliu m cap er e ;
+ qua e s ti o disput a bilis;
+ dubiu m ess e;
+ , omnis res in eo vers a t u r, q u o d
+ dubiu m rem a n e r e ;
+ dubit ar e;
+ perco n t a ri abs ur d e qua e d am;
+ quoni a m perco n t a n ti ne m o resp o n d e r a t ;
+ , res idon e a , de qua qua e r a t u r;
+ in hujus m o di cau sis;
78

+ recte requiris;
interrogativus [a, um];
+ signu m interro g a ti o ni s;
fur [is, m]; contrectator [oris, m]; directarius[ii, m]; felis, is, f/m (virginalis); latro, onis, m; malandrinus [i,
m]; rapo, onis, m; rapinator [oris, m]; raptor [oris, m] (panis et peni; orbis); manuarius[ii, m];
gemere, o, ui, itum (turtur gemit);
passer [e]ris, m;
furax, cis;
subripere, io, ripui, reptum (vasa ex sacro); furari, or, atus sum; clepere, o, psi, ptum;
fur, is (f);
furtim; furtive; furaciter;
furtum [i, n]; furatrina [ae, f];
hariola [ae, f];
corvus [i, m] (niger tanquam corvus);
+ in cruc e pasc e r e corvos;
cornix, cis, f;
+ , cornix augur aquae;
corvinus [a, um];
+ pen n a m corvina m crassus;
+ coracin u s;
infundibulum [i, n];
sucula [ae, f] ( ); tormentum [i, n];
porta [ae, f]; pyla [ae, f];
+ port a s claus a s hab e r e ;
collare, is, n;
torqu r e [e]o, rsi, rtum (saxa);
( ) villus [i, m];
villosus [a, um];
gannitus [us, m]; murmuratio [onis, f]; mussitatio [onis, f];
hirrire, 4 ( ); mussitare [1] (secum); murmurare [1]; gannire, 4;
duodevicesimus [a, um];
duodeviginti;
octo;
+ octuplo;
+ octoni,ae,a;
+ octies;
octoginta;
octingenti, ae, a;
cera [ae, f];
+ cereus [a, um]; cerinus [a, um];
clamare [1]; exclamare [1]; vociferari;
+ fortiter vocifer at u m fuer at;
cereus [a, um]; cerosus [a, um]; ceratus [a, um];
, resurgere,o, rrexi, rrectum; revivere, o, xi, ctum;
Solis dies [e]i, f; Dominica (Dominicus) dies; feria prima;
, suscitatio [onis, f]; surrectio [onis, f]; resurrectio [onis, f];
suscitare [1] (mortuos);
inflatio [onis, f] (praecordiorum); inflammatio [onis, f]; phlogosis, idis, f;
inflammatorius [a, um]; phlogisticus [a, um];
torrr e [e]o, ui, tostum; accendere, o, ndi, nsum; inflammare [1];
canere, o, cecini, cantum; cantare [1] (per totum cantari orbem); concinere, o, cinui, centum;
educatio [onis, f]; cultus [us, m]; disciplina [ae, f]; eruditio [onis, f]; nutrimentum [i, n];
alumnus [i, m]; alumna [ae, f];
formator [oris, m] (morum); paedagogus [i, m]; educator [oris, m]; cultor [oris, m]; nutritor
[oris, m]; papas [ae, m]; praeceptor;
alumnari (puellam); facere, io, feci, factum (mores); educare [1]; tollere, o, sustuli, sublatum
(puerum); nutrire, 4; alere, o, ui, alitum (altum); instituere, o, ui, utum; conformare [1];
accendere, o, ndi, nsum (aliquem contra [in] aliquem); succendere (aliquem); incendere;
flammare [1]; inflammare [1]; urere, o, ussi, ustum;
flammam concipere [io, cepi, ceptum];
rapax [cis] ignium;
explere [e]o [e]vi [e]tum; suppl er e; com pl r e; integr a r e [1];
79

+ pra e t e ritis verbis script um


supplere;
+ expler e lacun a m ;
uti, utor, usus sum;
+ m et h o d o hac usi su m u s ;
+ - . se arm a r e impru d e n t i a
alicujus;
+ cap er e occa sio n e m ;
memoria [ae, f]; commemoratio [onis, f]; reminiscentia [ae, f]; recordatio [onis, f];
monumentum [i, n];
sensibilitas [atis, f]; receptivitas [atis, f]; gustatus [us, m]; sensus [us, m];
capax, cis; passivus [a, um];
usurpare [1] (oculis; sensibus); suscipere, io, cepi, ceptum (cogitationem sobrii hominis);
percipere; accipere; arripere, io, repsi, reptum;
repraesentatio [onis, f]; reproductio [onis, f];
+ repro d u c ti o asex u alis;
+ reprod u c ti o sex u alis;
repraesentare [1]; simulare [1] (cupressum; vultum alicujus); subsequi, or, cutus sum (hos
motus); procreare [1]; reproducere, o, xi, ctum; effigiare [1];
+ in oper e hoc
aut o gr a p h a multoru m bot a nicor u m celeb e rri m or u m repr a e s e n t a n t u r ;
inardescere, o, ui, -; inflammari, or, atus sum;
recreare [1];
exsurgere, o, rrexi, rrectus; resurgere;
, recuperare [1] (vires cibo); vindicare [1] (antiquam faciem); supplere
[e]o [e]vi [e]tum; restaurare [1]; restituere, o, ui, utum; reconciliare [1]; integrare [1]; redintegrare [1]; reficere, io,
feci, fectum; sufficere; reducere, o, xi, ctum; reponere, o, posui, positum; revocare [1];
+ hoc nom e n restit u e n d u m est;
+ pra e t e ritis verbis script u m
suppl er e , restituere;
suboriri,ior, ortus sum (materiae ex infinito suboritur copia; opulentia tot saeculis
suboriens); redire [e]o, ii, itum; resurgere, o, rrexi, rrectum;
rebellio [onis, f]; tumultus [us, m];
recreator [oris, m] (corporis recreator somnus);
resumptivus [a, um], resumptorius [a, um] (remedia);
reductio [onis, f];
+ resu m p ti o;
oriens, ntis, m; ortus [us, m]; Eos (indecl.); Eous;
+ Oriens Extre m u s ;
+ ad orient e m versu s;
+ 5 5 km ad orient e m ab oppido Leopoli;
+ subjecti Orientis ora e;
admiratio [onis, f]; (summa) voluptas [atis, f]; exsultatio [onis, f]; furor [oris, m];
+ clamores et admirationes;
+ - . ad mir a ti on e alicujus ten eri;
exsultare [1]; aspectare [1];
furor [oris, m]; enthusiasmus [i, m];
excitatus [a, um]; furens, ntis; furibundus [a, um];
magis ad orientem;
orientalis [e]; Eous [a, um];
+ ter mi n u s orient alis;
+ longitu d o orient alis;
+ pro m o n t o ri a orient ali a;
+ ad declivitat e m orient al e m ;
laudare [1]; praedicare [1]; celebrare [1]; vendere, o, didi, ditum;
suavissimus [a, um];
affici aliqu re; delect a ri; laet a ri; exsult ar e ;
admiratio [onis, f] (homo admiratione dignissimus; divitiarum); laetitia [ae, f]; exsultatio [onis,
f];
+ - . aliqu e m in ad mir a ti on e m vert er e ;
ortus [us, m]; exortus [us, m]; ascensus [us, m];

80

scandere, o, scendi, scensum; ascendere; succedere, o, cessi, cessum; subire [e]o, ii, itum; oriri, ior,
ortus sum;
a(d)scendens, ntis; primus [a, um] (sol);
+ sol (ex)orie n s;
ascensio [onis, f]; ortus [us, m];
ogdoas, adis, f;
octangularis [e]; octangulatus [a, um]; octa drus [a, um];
octoginta anni; (jubilaeum) octogenarium;
octogesimus [a, um];
octingentesimus [a, um];
octagularis [e]; octangulatus [a, um];
octavus [a, um];
en; ce; ecce;
+ en description e m plant a e cauc a si c a e ;
+ istic;
+ ne;
+ ! Ehe m !
+ ! Eja!
+ eccum [e]cce eum [e]cce illum;
+ ecc a m [e]cce eam [e]cce illam;
+ qua m o b r e m ;
+ jamj a m ;
+ istic, ista e c, istoc;
ditio [onis, f];
pedis [is, m], f; pediculus [i, m]; tinea [ae, f];
ceratus [a, um];
+ chart a cerat a ;
influere, o, xi, ctum; incidere, o, cidi, - (amnis incidit flumini); decidere; delabi; transir e (Mosa in
Oce n u m transit); incurr er e , o, cucurri, cursum;
+ , am nic ulu s Moica, qui in Neva m influit;
+ Volga se effundit (effu nditur) in mare Caspium;
+ fluvius accipitur mari;
influxus [us, m]; flumen [inis, n] influens;
+ hau d procul ab influxu fluminis (flumin e influe nt e);
caverna [ae, f]; cavitas [atis, f]; cavum [i, n]; excavatio [onis, f]; depressio [onis, f]; fossa [ae, f]; sinus
[us, m]; specus [us, m]; lacuna [ae, f];
concavus [a, um]; subductus [a, um];
primitus; primum; primo;
antrorsum; protinus; prae; porro; prorsus;
ante; prae; pro;
intermixtus [a, um]; promiscue; passim; invicem;
figere, o, xi, xum; inculcare [1];
impressio [onis, f]; affectio [onis, f] (praesentis mali); affectus [us, m]; pulsus [us, m];
commotio [onis, f]; animi affectio / impressio, motus [us, m]; momentum [i, n]; pondus [e]ris, n; suspicio [onis, f];
sententia [ae, f] divulgata, consensus [us, m]
+ primo intuitu;
+ apparere; videri;
+ hae c speci mi n a a pecu
dep a s t a viden t u r;
+ com m o v r e ; afficer e (litter a e tua e me sic affec e r u n t ,
ut); movr e, per m o v r e [e]xcitare, animum / praecordia perpellere, percutere, imprimere, inculcare +dt;
tener [e]ra [e]rum (animus tener atque tractabilis); mollis [e];
animum conmovens, animos permovens;
inscribere, o, psi, ptum;
sorbr e [e]o, ui, itum; absor b r e ; esurire , io, ivi, itum (vellera esuriunt purpuram); bibere, o,
bibi, -; imbibere; potare, 1;
texere, o, texui, textum (aurum in tunicis); intexere; implicere, o, ui, itum; innectere, o, nexui,
nexum; immittere, o, si, ssum;

+ velut in cervicibu s hab e b a n t host e m ;
usque; tenus;

81

+ habit a t a Bolivia usq u e ad


America m Central e m ;
+ post h a c tota plant a ad radice m
usqu e em orit ur;
voce suppressa, submissa;
omnino; perfecte; plane; plene; prorsus; prorsum; penitus; usque; mere; bene; admodum;
+ pra e ci p u e speci mi n a
nond u m plen e m at ur a evita n d a sunt;
+ char a c t e r non pror sus constans;
+ mihi satis fida est haec descriptio;
+ ben e san u s;
dimidio;
dein; deinde; post; postmodo; postea; posthac; serius; subsequenter;
dextrorsum; ad dextram;
in posterum; in reliquum; amodo; porro; postea; posthac;
subsultim (decurrere); assultim;
ceteroquin; ceterum; quidem; tamen;vero; verum; verumtamen; tamen; quamquam; alioqui; etsi; sed;
injectio [onis, f];
injicere, io, jeci, jectum;
adjungere, o, nxi, nctum (tauros aratro); subjungere (tigres curru); capistrare, 1 (tigres capistratae);
+ curru m subire;
admittere, o, si, ssum (lucem in thalamos); immittere; intromittere;
frustra; vane; incassum;
implicare, 1; obstringere, o, strixi, strictum;
quintuplo;
hostis [is, m]; inimicus [i, m]; adversarius[ii, m];
simultas [atis, f]; inimicitia [ae, f]; hostilitas [atis, f]; adversitas [atis, f]; odium,ii, n; offensa [ae, f];
simultas [atis, f];
+ suscip e r e inimicitias;
hostiliter; inimice; infense;
inimicitiae, arum, fpl; hostilitas [atis, f]; adversitas [atis, f];
hostilis [e]; inimicus [a, um]; adversarius [a, um]; adversus [a, um]; alienus [a, um]; contrarius
[a, um]; infensus [a, um]; maleficus [a, um]; malevolus [a, um]; iniquus [a, um] (alicui; Parcae);
+ - . ess e in simult a t e cum aliquo;
hosticus [a, um]; hostilis [e];
: improviso;
+ host e s impru d e n t e s aggr e di;
+ - . subr e p e r e alicui;
increscere, o, crevi, cretum (squamae cuti increscunt);
portarius[ii, m]; janitor [oris, m];
mentiri, ior, itus sum;
medicus [i, m]; curans, ntis, m;
+ archi at e r;
+ archi at ri a;
iatricus [a, um]; medicus [a, um]; medicinalis [e];
mederi [e]or, -; curare, 1;
agere, ago [e]gi, actum (fundam circum caput); circu m a g e r e ; torqu r e [e]o, torsi, tortum
(ax e m um er o torqu e t Atlas); cont orq u r e ; volver e , o, volvi, volutum; versare, 1; conversare,1; gyrare,
1;
verti, or, versus sum (caelum vertitur; inter primos); versari, or, atus sum; se torqu r e [e]o, torsi,
tortum (circum axem); (se) gyrare, 1;
volubilis [e] (caelum); versatilis [e];
turbo, inis (m);
noxa, ae,f; noxia [ae, f] (noxiae poena par esto); damnum [i, n]; detrimentum [i, n]; nocumentum [i, n];
malum [i, n];
+ capr a e sine nox a foliis fruticis
hujus vescu n t u r;
+ / com mi t t e r e da m n u m , nox a m ; pessi m a r e (pleb e m ; se ipsu m );
+ - . alicui noxia e [nox a e] ess e;
infestum [i, n]; noxius[ii, m]; malefactor [oris, m];
nocere [e]o, ui, -; vituperare, 1; pessimare, 1 (plebem; se ipsum); offendere, o, ndi, nsum; obesse,
obsum, obfui, -; officere, io, feci, fectum; detrahere, o, xi,ctum;
82

+ mal e sec u m agere;


nocuus [a, um]; nocivus [a, um]; nocens, ntis; iniquus [a, um] (caelum iniquum ad maturanda
semina); inimicus [a, um]; perniciosus [a, um]; malus [a, um]; maleficus [a, um]; vitiosus [a, um] (regiones);
damnosus [a, um];
+ - . da m n o ess e alicui;
incidere, o, cidi, cisum; infindere, o, fidi, fissum;
olim; interdum; subinde;
( ) in tempus; aliquandiu; temporaliter; ad tempus; (
) subinde;
+ in pratis subin d e inund a ti s; ( ) tantisper;
temporalitas [atis, f];
( ) accidentalis [e]; ( ) temporalis [e] (causa); temporarius [a, um]
(amicitia; brevis et t.);
+ factor tem p o ri s;
+ interr ex;
tempus, oris, n (vacuum ad aliquid; longo post tempore); tempestas [atis, f]; aqua [ae, f]; aevum [i, n];
hora [ae, f]; spatium [ii, n];
+ ,
in monti b u s Tibeti a e frigus atq u e te m p e s t a s regn a n t eod e m tem p o r e quo in
fundo vallium ver plenu m est;
+ hoc te m p o r e ; hodie; nunc;
+ per brev e te m p u s ;
+ omni te m p or e ;
+ , hoc tem p o r e ; hodie; nunc; nostro te m p or e ; nostr
aet a t e ;
+ nup e r;
+ ant e a ; olim;
+ nup erri m e ;
+ olim; quon d a m ;
+ prop e di e m ;
+ tem p o r e non nimis rem ot o;
+ tunc tem p o ri s; id te m p o ris;
+ hoc te m p u s om n e;
+ diu; per longu m tem p u s ;
+ multis tem p e s t a t i b u s ;
+ per brev e te m p u s ;
+ per brev e
tem p u s auct or tota m fere Asiam Media m adire pot er a t ;
+ per aliquo d t empus;
+ ea tem p e s t a t e ;
+ nsi m ul;
+ sim ul; eod e m tract u te m p o ris;
+ te m p ori b u s Augusti;
+ sub dec e s s u suo;
+ per m es s e m ;
+ sup e r cen a m ;
+ sub acie;
+ tem p u s nasc e n di;
+ tem p u s ubiqu e stylo novo indicat u m est;
+ tem p u s anni;
+ tem p u s diei;
+ interd u m ; non n u n q u a m ; qua n d o q u e ;
+ omnia fert aetas;
+ nancisci tempus;
+ aqu a m dare;
+ ad hoc tem p u s ;
+ ad nostr a te m p o r a ;
+ (usqu e) ad tem p o r a ultim a;
+ a temporibus antiquis notum est;
+ - . vacar e alicui rei, in aliquid, ad aliquid;
+ ( ) cap e r e tem p u s ;
+ ut tunc tem p o ri s mos erat;
83

+ Sp e ci e s Plant ar u m 10
000 sub te m p u s operis cl. Linna ei Speci e s plant a r u m in luce m
prod e u n di plant a r u m speci e s circa 10 000 not a e era nt ;
+ multo post;
+
speci e s plure s Australie n s e s nova s nup e rri m e cl. Fitzger al d in
eod e m diario descripsit;
+ ( ) caligo (illoru m tem p o r u m ; rei publica e);
+ ad tem p u s ; in tem p u s ;
+ aqu a m perd e r e ;
+ tem pus liberum, vacivum; otium; vacuus (aliquid invenire vacui);
+ , addit o te m p o r e , addit a aet a t e ;
+ inter e a ;
+ interject o tem p o r e ;
+ syst e m a
me u m propriu m prop e di e m in luce m emitt er e spero;
quasi; adinstar;
congenitus [a, um]; ingeneratus [a, um]; genetivus [a, um]; innatus [a, um]; naturalis [e];
insitus [a, um];
+ mon st r o sit a s co ngenita;
+ indole s, is, f;
+ inge ni u m ;
separatim; singulatim; disjuncte;
innatus [a, um];
manadare, 1 (alicui aliquid); tradere, o, didi, ditum (litteras); subjicere, io, jeci, jectum (alicui aliquid);
praesentare, 1;
oblatio [onis, f];
invadere, o, si, sum (ignis invasit); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; ingruere, o, ui,
-;
vix;
eques, itis, m; vector [oris, m];
+ vector equum regit;
+ , equ u s vacu u s;
equester, stris, stre; eques, itis;
assorptio [onis, f]; resorptio [onis, f];
sugere, o, gi, ctum; bibere, o, bibi, -; imbiber e ; sorbr e [e]o, ui, sorptum; absor b r e
(um or e m );
( ) omnes, omnia;
+ a speci e b u s
omnib u s Asiae Media e involucri phylloru m colore differt;
omnia;
+ om ni a mut a n t u r;
+ , om ni a, qua e exst a n t (sup e r s u n t ) a herb a rio;
+ etiamnum;
+ nihilomi nu s;
+ nihil reliqui facere;
+ ? . Tantumne est? Tantum.
+ tantum est.
multiplex, cis; maxime varius [a, um]; omnis [e]; omnimodus [a, um];
summus [a, um]; supremus [a, um] (Juppiter); altissimus [a, um]; maximus [a, um];
semper; usque; perpetuo; nunquam non;
+ in locis a sole se m p e r tecti s crescit;
( ) solum; solummodo; tantum; tantummodo; ( ) in toto; in summa; omnino;
mundus [i, m]; cosmos [i, m]; universum [i, n]; summa [ae, f] summarum (est aeterna); summa
rerum; res [e]i, f (rerum contemplatio);
cosmicus [a, um];
inhabitare, 1; immigrare, 1;
per totum orbem notus;
internationalis [e]; omnium gentium; cosmicus [a, um]; universalis [e]; universus [a, um];
mundialis [e];
omnipotens, ntis;

84

universalis [e]; universus [a, um]; perpetuus [a, um] (jus); vulgaris [e]; summus [a, um]; generalis
[e]; perpetuus [a, um]; communis [e]; catholicus [a, um];
totalis [e];
URSS; Unionis Rerumpublicarum Sov(i)eticarum Socialisticarum;
+ Societ a s Botanic a URSS;
+ Institut u m Plant ar u m officialiu m URSS;
omni ratione;
+ in oper e hoc
paeninsula omni ratione fuse describitur;
( ) completus [a, um]; multiplex, cis;
omnino;
omnivorus [a, um];
totum; omne; universum; cunctum;
+ - ta m e n ;
+ etiamnum;
+ veru m t a m e n ; alioqui; interi m;
desurgere, o, rexi, rrectum; insilire, io, ivi, ultum; exsilire;
pastinare, 1; defodere, o, fodi, fossum; evertere, o [e]verti [e]versum;
alere, o, ui, (i)tum;
inflatio [onis, f] (aquae);
ebullire, io, ivi, itum (aqua ebullit); exaestuare, 1; effervescere, o, ferbui, -;
obiter; leviter; transiens;
brevi tempore; mox;
+ paulo post;
autopsia [ae, f]; apertio [onis, f] (corporum); incisio [onis, f];
abrumpere, o, rupi, ruptum (crurum venas); aperire, io, ui, rtum; osculare, 1 (venas);
+ aperire epist ul a m ;
paulo post; sub; juxta; continuo; statim;
+ paulo post cl. Maximovicz
t erras easdem cl. Komarov visitavit;
propter; ex; ob; per;
+ eni m; na m ; quia; quod; quoni a m ; quu m ; utpot e;
+ qua m ob rem;
+ ideo; inde; qua m o brem; quare;
( ) recitare, 1;
auscultare, 1;
contemplari, or, atus sum; inturi [e]or, uitus sum; introspicere, io, spexi, spectum;
( ) ovum [i, n] brevis coctionis; ovum sorbile (ova sorbilia);
immergere, o, rsi, rsum; inserere, o, ui, rtum; ingerere, o, gessi, gestum;
aratura [ae, f];
arare, 1; vertere, o, verti, versum (terram aratro); sauciare, 1 (humum vomere);
emergere, o, rsi, rsum;
memorare, 1; commemorare, 1; comminisci, or, mentus sum; reminisci; reflectere, o, xi, ctum;
revolvere, o, vi, volutum; subire [e]o, ii, itum (subiit cari genitoris imago);
+ venit mihi in mentem Catonis;
+ - . fr ui alicujus rei recordatione;
+ nom e n non succurrit;
auxiliaris [e]; subsidiarius [a, um];
indignatus [a, um]; iracundus [a, um]; percitus [a, um];
exardescere, o, ui, -; flammas concipere [io, cepi, ceptum]; inflammari, or, atus sum; aestuare, 1;
emicare, 1;
explosio [onis, f];
interjectio [onis, f]; interjectus [us, m]; interpositio [onis, f]; intercalatio [onis, f]; interpolatio [onis, f];
immittere, o, misi, missum; inserere, o, ui, sertum; insertare, 1; interjicere, io, jeci, jectum; injicere;
intercalare, 1; addere, o, didi, ditum (vers s in oration e m ); sugg e r r e , o, gsessi, gessum (verba quae
desunt); injungere, o, nxi, nctum; interponere, o, posui, positum; inducere, o, xi, ctum;
infixus [a, um] (alicui rei);
intercalaris [e]; interpositus [a, um];
+ ( ) dent a t u r a artificialis;
subrigere, o, rexi, rectum [surriger e , surg er e] (e lectulo; sell, de sella; ant e luce m ) ;
assurgere; desurgere; oriri;
+ - . surge r e alicui;
85

anxius [a, um]; trepidus [a, um] (Dido); suspensus [a, um] (vultus); sollicitus [a, um];
turbidus [a, um];
+ satis ager e (de aliqu a re);
+ utrim q u e anxius;
aliquem conturbatum tenere [eo, ui, tentum]; excire [e]o, ivi, itum; exturbare, 1;
congressus [us, m]; obventus [us, m]; occursus [us, m]; offensus [us, m];
frequentia [ae, f];
excipere, io, cepi, ceptum (aliquem clamore, plausu, tumultu; extremum spiritum alicujus);
accipere; aliquem obvium habere [eo, ui, itum];
obvium esse; occurrere, o, curri, cursum; congredi, ior, congressus sum; convenire, io, veni,
ventum; obvenire; provenire; subvenire (aliqua vox subvenit);
+ speci e s in Cauc a s o tant u m obvia est;
+ speci mi n a fructifer a rarissi m e
occurru n t ;
+ in rivulis prove nit;
obvius [a, um];
+ vent u s adversus;
vibrare, 1; concutere, io, cussi, cussum;
intrare, 1; inire [e]o, ii, itum; adire (curiam); coire (societatem, negotiationem, collegium); introire;
tangere, o, tegi, tactum (simul ac tetigit provinciam); invadere, o, vasi, vasum (viam; Italiam; urbem); ingredi, ior,
gressus sum;
praefatio [onis, f]; introductio [onis, f]; prooemium [ii, n]; prolegomena [orum, npl]pl; monitum
[i, n]; prolusio [onis, f]; initium [ii, n] (dicendi; orationis); vestibulum [i, n]; ingressus [us, m]; introitus [us, m];
janua [ae, f];
singultus [us, m]; gemitus [us, m];
singultare, 1;
plantula [ae, f]; germen, inis, n;
(pro)germinare, 1; superare, 1 (sol superabat ex mari); surgere, o, rexi, rectum (luna surgit; astra
ignea surgunt); subire [e]o, ii, itum (herbae subeunt); scandere, o, scendi, scensum; ascendere; conscendere;
escendere; exoriri, ior, ortus sum; provenire, io, veni, ventum;
+ , veris tem p o r e , ubi se mi n a pro germinant;
+ me s s e s surgu n t ;
proventus [us, m]pl; sementes, um, mpl (tenerae);
germinandi facultas [atis, f];
adjicere, io, jeci, jectum (olivas in vas);
qualibet; quolibet; ubique; ubivis; passim; nusquam non; vulgo;
omnis [e]; quilibet [quaelibet, quodlibet]; quisque; quivis; quicumque; unusquisque; quisquis; nullus
non; nemo non;
+ om n e initium difficile est;
+ quicu m q u e; quisquis;
+ sine ullo du bio;
+ salt e m ; utiqu e;
+ utiqu e circa pagu m obve nit;
+ sat ur a;
+ quoti es c u m q u e ;
quacumque; qualibet; omni modo; affectato (retinere nomen Antonini);
occulte; secreto; clam; tacite; furtim;
trudere, o, trudi, trusum; exigere, o [e]gi, actum;
influere, o, fluxi, fluxum;
furtim; tacite;
+ sper a s ti tacitu s me dec e d e r e terr;
invadere, o, vasi, vasum (in aliquem, in aliquid; aliquem, aliquid; in eas urbes); incursare, 1;
irruere, o, ui, rutum; irrumpere, o, rupi, ruptum; penetrare, 1;
adventus [us, m] (hostium; alienarum gentium); invasio [onis, f]; ingressus [us, m]; irruptio [onis,
f]; incursio [onis, f];
obloqui, or, locutus sum;
denuo; iterum; secunda vice; secundarie;
+ po st
cl. Krascheninnikovium a nemine iterum planta haec in montibus Uralensibus reperta est;
secundarius [a, um];
dies Martis; feria tertia;
alter [e]ra [e]rum; secundus [a, um];
86

+ ma n ti ss a alter a;
+ editio sec u n d a ;
+ - secu n d o ; secu n d u m ;
propere; properanter; festinanter;
levioris momenti; minus notabilis [e]; secundus [a, um]; secundarius [a, um];
+ plant a e cibari a e levi oris momenti
sunt;
+ ha e not a e minus
not a bil es et non se m p e r const a n t e s sunt;
triplo;
+ triplo longior e s;
tres, tria;
modiolum [i, n];
infigere, o, fixi, fixum; transfigere; defigere;
trahere, o, xi, ctum (pocula fauce; sucum e terra; odorem naribus); obducere, o, xi, ctum;
velum [i, n]; rica [ae, f]; flammeum [i, n];
vulcanus [i, m]; mons [ntis, m] ignivomus;
+ vulcanus activus;
+ vulcanus exstinctus;
+ ad ped e s vulca ni;
vulcanicus [a, um];
+ solu m vulca nic u m ;
+ rupe s vulcanic a e ;
vulgaris [e];
aditus [us, m]; introitus [us, m]; ingressus [us, m]; vestibulum [i, n]; porta; foris; janua [ae, f]; limen, inis,
n; os, oris, n; ostium [ii, n];
+ introitus ad hortu m ;
, inire [e]o, ii, itum; introire; adire (curiam); obire; intrare, 1; invadere, o, vasi, vasum (viam;
Italiam; urbem); succedere, o, cede, cessum (aliquid, alicui rei); intercedere; invehi, or, invectus sum;
+ ( ) val ere;
+ in indice (cat alo g o) ess e;
+ in u sum venire;
+ pertin ere;
+ subire tect u m ;
heri; hesterno; pridie;
hesternus [a, um] (dies; panis); pristinus [a, um];
quadruplo;
quattuor;
sextuplo;
insuere, o, ui, utum;
invadere, o, vasi, vasum (viam; Italiam; urbem); invehi, or, vectus sum;
vos;
+ vobisc u m ;
+ ne m o vestru m ;
+ me m o r vestri;
+ ard e n s odio vestri;
excurrere, o, curri, cursum; evolare, 1;
+ procurr e r e ;
deligere, o, legi, lectum; eligere; seligere; allegere; adoptare, 1; exquirere, o, quisivi, quisitum;
optare, 1; .
erumpere, o, rupi, ruptum; evadere, o, vasi, vasum;
exturbare, 1 (aliui dent e s ); ext undere, o, tudi, tusum; excudere, o, cusi, cusum; elidere, o, isi,
isum;
delectus [us, m]; dilectus [us, m] (prudentia in dilectu bonorum et malorum); electio [onis, f]; electus [us,
m];
+ ad libitum ;
+ - . option e m alicujus facer e;
electio, [onis, f]; suffragatio [onis, f] (urbana);
+ , lege s tab ell ari a e ;
+ suffrag a t o ri u s;
+ amicitia suffra g a t o ri a;
breviarium [ii, n]; epitome [e]s, f; summarium [ii, n]; electa [orum, npl]pl; excerpta [orum, npl]pl;
87

selectivus [a, um];


ejicere, io, jeci, jectum; abjicere (scutum, arma); projicere; expellere, o, puli, pulsum;
eligere, o, legi, lectum; seligere; capere, io, cepi, captum (virginem Vestalem); sumere, o, psi, ptum
(sibi philosophiae studium; aliquem sibi imperatorem); edecimare, 1;
+ cap e r e locu m castris;
abire [e]o, ii, itum; abscedere, o, cedi, cessum; proficisci, or, fectus sum;
elicere, io, ui, itum; exquirere, sivi, situm; requiritare, 1 (res novas); sciscitari, or, atus sum;
scrutari, or, atus; percontari, or, atus sum;
extorq u r e [e]o, torsi, tortum (alicui arma de [e] manibus);
educare, 1; educere, o, xi, ctum; deducere; trahere, o, xi, ctum (originem ab aliquo); extrahere (copias
ex hibernaculis);
+ exp e dir e erra n t e m ne m o ri;
ventis erosus [a, um];
erosio [onis, f];
luxatio [onis, f]; luxus [us, m];
luxare, 1; extorq u r e [e]o, rsi, rtum (alicui pollicem);
conclusio, [onis, f]; eventus [us, m]; corollarium [ii, n]; consequentia [ae, f];
+ argu m e n t a ri;
educere, o, xi, ctum; extrahere, o, xi, ctum; facere, io, feci, factum (pullos; subolem);
+ prod u c e r e ;
(. ) efferre [e]ffero [e]xtuli [e]latum; proferre; evehere, o, xi, ctum; exportare, 1;
evertere, o, ti, sum; torqu r e [e]o, rsi, rtum; detor q u r e ; distorq u r e ;
eversus [a, um]; eradicatus [a, um];
+ in radicibu s arboris era dic a t a e ;
flexura [ae, f];
expolire, 4; levigare, 1;
prospicere, io, spexi, spectum;
vituperatio [onis, f]; objurgatio [onis, f]; ( ) vox, cis, f; pronuntiatus [us, m];
+ - . casti ga r e aliqu e m verbis, dictis;
commodum [i, n]; emolumentum [i, n]; lucrum [i, n]; usus [us, m] (exiguus); utilitas [atis, f]; bonum [i,
n]; quaestus [us, m]; ratio [onis, f]; compendium [ii, n];
+ ma g n a com m o d a ex ea re rei
publica e veniunt;
+ - cui aliquid em ol u m e n ti adhaeret;
+ , , com m o d u m ejus ess e deb e t cujus
periculu m est;
refert;
opportunitas [atis, f];
conducibilis [e]; commodus [a, um]; lucrosus [a, um]; opportunus [a, um];
+ exp e dir e (si ita exp e dit);
bucetum [i, n]; pascuum [i, n]; pascua [orum, npl]pl;
abigere, o [e]gi, actum (aliquem ab aedibus); extrudere, o, si, sum (aliquem domo; foras; ex aedibus;
a senatu); exturbare, 1 (aliquem ex aedibus, aedibus; hoste m provinci); ext undere, o, tudi, tusum (labor
extundit fastidia); expellere, o, puli, pulsum; propellere; ejicere, io, jeci, jectum; exturbare, 1;
+ ext er mi n a r e ;
deustus [a, um]; exustus [a, um]; decolor, is; decoloratus [a, um];
insculptus [a, um];
exonerare, 1;
excedere, o, cessi [e]xcessum; promi n r e [e]o, ui, -; emin r e ; immin r e; excellere, o, -, -;
antecellere; exstare, o [e]xtiti, statum; superare, 1; exsuperare, 1; prodire [e]o, ii, itum;
+ pra e e m i n r e ; pro mi n r e ; prot e n d e r e ;
extundere, o, tudi, tusum; exprimere, o, pressi, pressum;
contribuere, o, ui, utum; tradere, o, didi, ditum (aliqu e m alicui ad suppliciu m); exhibr e [e]o,
ui, itum; prodere;
+ ( ) contribu e r e licentiam;
+ - . se aliqu e m facer e; se velle;
+ Strat o physicu m se voluit;
+ sociar e (alicui);
traditio [onis, f]; deditio [onis, f]; erogatio [onis, f];
excedens, ntis; exsertus; exstans, ntis; elevatus [a, um]; prominens, ntis; eximius; egregius [a,
um]; excellens, ntis; insignis [e]; praestans, ntis; eminens, ntis; praecipuus [a, um];
+ sum m u s vir et imper a t o r;
88

( ) proponere, o, posui, positum; exserere, o, rui, rtum; provehere, o, xi, ctum;


+ pro hypot h e si propo n e r e ;
+ nomi n a r e ;
elaboratus [a, um];
( , ) secernere, o, crevi, cretum; sejungere, o, xi, ctum; separare, 1;
( ) excernere, o, crevi, cretum; ( ) segregare, 1; ( ) removere [e]o,
movi, motum; tribuere, uo, utum; contribuere, o, ui, utum; decernere, o, crevi, cretum (tempus ad aliquam rem;
pecunis ad ludos); facere, io, feci, factum (calorem); insignire, 4;
+ plant a e gas carbo ni cu m exc er n u n t (sec e r n u n t );
fabrica [ae, f] (aeris et ferri);
+ ad coriu m subig e n d u m ;
subigere, o [e]gi, actum (corium; pellem);
eminere [e]o, ui, -; excellere, o, -, -; praecellere, o, -, -; prominere [e]o, ui, -;
+ ob folioru m form a m emin e t ;
+ florum odor e exc ellunt;
+ floribus albis promi n e t ;
, vellere (pilos equinae caudae); evellere; subducere;
+ , ne collap s a
ruan t subductis tecta columnis;
ferre fero, tuli, latum; sufferre (laborem; solem); pati, ior, passus sum; durare, 1; perdurare, 1;
tolerare, 1 (hiem e m ; labor e s; pond u s; sitim); sustin r e [e]o, ui, tentum (ignem satis violentum; onus);
sustentare, 1 (belli difficultates; maerorem; vitia alicujus); capere, io, cepi, captum (magnitudinem fortunae;
dolorem ex aliqua re); excipere, io, cepi, ceptum (vim fluminis; impetum hostium; aliquid aequo animo); transire
[e]o, ii, itum (ea quae premunt); sufficere, io, feci, fectum; subsistere, o, stiti, - (ancorae funesque non
substiterunt);
+ aliquoti e s editu m ess e;
+ nec ultra sustinu e r e
(= sustinu e r u n t ) cert a m e n Galli, quin terga vert er e n t ;
+ , solu m suffi ciens operi firmo;
+ , ( ) m et u o, ut subs t a t ;
+ subsist e r e tantis periclis;
+ subsist e r e sum p t ui;
aequitas [atis, f] (moderatio et ae.); stabilitas [atis, f] (peditum in proeliis);
excavatus [a, um]; cavus [a, um];
lutra [ae, f];
lutrinus [a, um];
efflare, 1; exspirare, 1;
fictus [a, um]; mendax, cis (damnum; infamia); ementitus [a, um];
, comminisci, or, mentus sum; concinnare, 1; fingere, o, nxi, fictum; confingere;
compingere, o, nxi, ctum (Graece nescio quid); mentiri, ior, itus sum; ementiri; excogitare, 1; machinari, or, atus
sum; parere [e]o, ui,-;
fictum [i, n]; fictio; figmentum [i, n]; mendacium [ii, n] (pot ar u m ); tela [ae, f]; ingenium [ii, n]
(abundare ingenio);
fictor [oris, m]; *frapator [oris, m];
exquisitio [oris, m] (idolorum);
respirare, 1; efflare, 1; exhalare, 1;
emarginatura [ae, f]; sinus [us, m]; excavatio [onis, f]; incisura [ae, f];
+ em a r gi n a t u s ; sinuo s u s ; sinu at u s ;
deustus [a, um]; exustus [a, um];
+ in locis deus ti s;
+ in turfaceis exustis;
, vivacitas [atis, f];
superesse, sum, fui, -;
exustio [onis, f];
+ exustio herb a e ;
exurr e , o, ussi, ustum; inurere; concremare, 1;
aucupari, or, atus sum (occasionem; absentiam alicujus); exspectare, 1;
exprimere, o, pressi, pressum; exurgere, o, -, - (quidquid umoris est); comprimere (immodicos
humores; spongiam manu);
+ oleu m expri m e r e ;
extractio [onis, f]; piesma, atis, n;
provocatus [a, um]; evocatus [a, um];
89

+ condicioni bu s oecolo gicis provoc a t u s ;


expedire, 4;
convalescere, o, valui, -;
resumptio [onis, f]; convalescentia [ae, f];
tractoria [ae, f]; vocatus [us, m]; provocatio [onis, f];
maturatio [onis, f];
+ coqu e r e (sol coquit uvas; pom a coct a et m at ur a );
provocare, 1; vocare, 1 (aliquem in jus, in judicium; aliquem ad pugnam, in certamen); evocare, 1;
advocare, 1; poscere, o, poposci, - (aliquem in proelia); trahere, o, xi, ctum (ruinam); extrahere (mortuos ab
inferis); accendere, o, ndi, nsum (dolorem; sitim); facere, io, feci, factum (desiderium alicui alicujus rei; spem;
suspicionem); excire [e]o [e]vi, -; gignere, o, genui, genitum; serere, o, ui, sertum; moliri, ior, itus sum;
procreare, 1; pra e b r e [e]o, ui, itum; irritare, 1;
+ fruct us hujus plant a e vomit u m provoc a n t ;
stim ul ar e (aliqu e m ad, in aliquid; sitim; jurgia vino stim ul a t a );
+ invitar e convivar u m ser m o n e s ;
+ add u c e r e febre s;
+ advoc a ri aegr o;
+ suscit ar e clam or e s ;
+ de poscere; elicere;
originem ducere;
+ , -
auct or morb u m hunc tub er u m Solani a fungo quod a m origin e m duc er e put a t;
vincere, o, vici, victum (quinquaginta milia); proficere, io, feci, fectum; lucrari, or, atus sum;
+ cau s a m ten er e;
+ vincer e caus a m , judiciu m (judicio);
victoria [ae, f]; lucrum [i, n];
aucupari, or, atus sum (errores hominum); exsequi, or, cutus sum (aliquid cogitando, quaerendo,
sciscitando); exquirere, o, sivi, situm;
expromere, o, prompsi, promptum; ostendere, o, ndi, nsum; patefacere, io, feci, factum;
+ fastidire;
effossio [onis, f] (luminum);
effodere, o, fodi, fossum;
effossio [onis, f];
exfodere, o, fodi, fossum (effodere); affodere; eruere, o, ui, utum; exarare, 1;
saginare, 1; farcire, io, rsi, rtum;
evolvere, o [e]volvi [e]volutum;
abortus [us, m]; abortio [onis, f];
exponere, o, sui, situm; expromere, o, psi, ptum;
excludere, o, si, sum; excipere, io, cepi, ceptum; ( . ) exstinguere, o, xi, ctum;
( ) extundere, o, tudi, tusum (ancilia); excudere, o, cudi, cusum;
extundere, o, tudi, tusum;
effossus [a, um]; perforatus [a, um];
+ trunc a lumin a;
exstirpare, 1; evellere, o, velli (vulsi), vulsum;
vociferari, or, atus sum;
extorq u r e [e]o, rsi, rtum (alicui arma de [e] manibus);
redemptio [onis, f]; pretium [ii, n];
redimere, o, redempsi, redemptum; permutare, 1;
eruptio [onis, f]; excursio [onis, f];
, caedere, o, cecidi, caesum (januam saxis; lapides ex lapidicinis); effringere,
fregi, fractum;
eniti, or, nisus sum; evadere, o [e]vasi [e]vasum;
evolare, 1; provolare, 1;
expedire, 4 (aegrotum);
fundere, o, fudi, fusum; profundere;
vocare, 1 (deos; imbrem); exorare, 1; impetrare, 1;
tangere, o, tetigi, tactum (aliquem triginta minis); elicere, io, ui, itum;
linere, o, levi (livi), litum; exstinguere, o, nxi, nctum; inquinare, 1;
permutare, 1; commutare, 1;
effrigeratio [onis, f];
effrigescere, o, ui, -;
exstinctus [a, um];
90

converrere, o, verri, versum (quidquid sabuli in campis jacet); verrere;


exstinctio [onis, f];
emori, ior [e]mortus sum; demori; exstingui, or, nctus sum;
concussio [onis, f]; illicita pecuniae exactio [onis, f];
extorq u r e [e]o, rsi, rtum (pecuniam ab aliquo); exprimere, o [e]xpressi [e]xpressum;
pernicies [ei, f] humiditate superflua provocata;
a (ex) humiditate superflua perire;
eluere, o [e]lui [e]lutum; perluere;
m e n d a ci u m [ii, n] (pot a r u m ) ; fabul a [ae, f] (ficta; potic a); fictio [onis, f];
figm e n t u m [i, n];
abluere, o, lui, lutum (pedes);
se abluere (flumine);
fictus [a, um]; falsus [a, um] (argumentum; testimonia); mendax, cis (damnum; infamia);
compositus [a, um]; commenticius [a, um];
uber [e]ris, n (plenum); mamma [ae, f];
, eximere, o [e]mi [e]mptum; expedire, 4 (panem canistris); excipere, io, cepi, ceptum
(telum e vulnere); subducere, o, xi, ctum (ensem capiti; lapides turri); expromere, o, psi, ptum; depromere; trahere;
extrahere, o, xi, ctum (cultrum e vulnere);
+ stringere;

+ conu s dejectio nis;
proferre, fero, tuli, latum; ferre; tollere, o, sustuli, sublatum; extollere, o, -, -; egerere, o, ssi, stum;
exportare,1; pati, ior, ssus sum; perdurare, 1;
ferre, fero, tuli, latum; pati, ior, ssus sum; perdurare, 1; tolerare, 1; excipere, io, cepi, ceptum (vim
fluminis; impetum hostium; aliquid aequo animo); transire, 4 (ea quae premunt); sustinere [e]o, ui, tentum
(perpetuum dolorem); superare, 1 (injurias fortunae);
+ grav ari (aliqu e m ; aliquid );
+ 30 plant a ha e c sine
da m n o frigus 30 grad u u m fert.
+ - . cervicibu s suis aliquid sustin er e ;
patientia [ae, f]; resistentia [ae, f];
ferre validus [a, um]; tolerans, ntis; patiens, ntis;
, subigere, o [e]gi, actus (aliquem ad [in] deditionem); agere, o [e]gi, actus (nova
quaerere tecta); redigere, o [e]gi, actus (aliqu e m ad aliquid); extorq u r e [e]o, rsi, rtum (alicui veritatem);
strangulare, 1 (causae, quibus strangulatur venditor); propellere, o, puli, pulsum (aliquem ad aliquid); exprimere, o
[e]xpressi [e]xpressum (confessionem alicui);
invitus [a, um]; coactus [a, um];
+ add u c o r, ut cred a m ;
+ , neg a t u m vincor ut cred a m ;
vacuus [a, um] (gladius vagin v.);
emergere, o [e]mersi, rsum;
indagare, 1;
laesio [onis, f];
cadere, o, cecidi, casum (de manibus; dentes, capilli cadunt; imbres, nives cadunt); elabi; excidere;
+ - . obve nir e (alicui sort e);
+ nisi eod e m die pluvia cad a t ;
+ pra e ci pit ar e ;
eruncare, 1;
+ herb a s noxias erunc a r e ;
pascuum;
( ) ebibere, o [e]bibi [e]bibitum; siccare, 1; epotare, 1; exhaurire, io, si, stum;
exscribere, o, psi, ptum (versus ex comoedia); ( ) per litteras providere [e]o, vidi, visum;
hypomnema, atis, n;
, expendere, o, ndi, nsum (nummos, viginti milia talenta); persolvere, o, solvi,
solutum; pernumerare, 1;
spuere, o, ui, utum (terram; pulverem); exspuere; respuere;
( ) emergere, o, rsi, rsum; enatare, 1;
prorepere, proripio, repsi, reptum, 1;
fides [e]i, f (dictis addere fidem; verba [dicta] sequitur fides);
fungi, fungor, functus sum (aliqua re; aliquam rem); adimplere [e]o [e]vi [e]tum (fidem); exsequi,
or, cutus sum (officia, munera, mandata; jussa); persequi; facere, io, feci, factum (promissa, imperata); conficere,

91

io, feci, fectum; perficere; consummare, 1; observare, 1; absolvere, o, solvi, solutum; peragere, o [e]gi, actum;
usurpare, 1 (officium); sustinere [e]o, ui, tentum; ( ) patrare, 1;
+ en hae c pro mis s a fides est?
poscere, o, poposci, - (deos veniam; veniam peccatis); vocare, 1 (deos; imbrem); petere, o,
peti(v)i, itum; rogare, 1; exorare, 1;
pernicies [ei, f] humiditate ac calore superflua provocata;
prosilire, io, ui, -; exsilire;
subrigere, o, rexi, rectum [surrigere, surgere] (lumbos); corrigere; dirigere; explanare, 1; levare,
1;
- concavo-convexus [a, um];
convexitas [atis, f]; torus [i, m];
convexus [a, um];
( ) fasciculus [i, m]; emissio [onis, f];
emittere, o, si, ssum; edere, o [e]didi [e]ditum; protrudere, o, si, sum;
+ omitt er e ; amitt er e;
( ) expedire, 4; extricare, 1;
exp e dir e se (ex laqu ei s; turb; ex turb a);
edere, o [e]didi [e]ditum; generare, 1; gignere, o, genui, genitum; producere, o, xi, ctum;
extundere, o, tudi, tusum (eloquentiam); facere, io, feci, factum (caseum; vinum); elaborare, 1;
+ spiritu m aet h ylicu m gignit (produ cit);
complanare, 1; exaequare, 1 (planitiem); aequare, 1 (locum, planitiem; aciem; rostra); sternere,
o, stravi, stratum (iter alicui);
exprimere, o, pressi, pressum; tribuere, o, ui, utum (gratiam); (ex)promere, o, psi, ptum; significare,
1; notare, 1; peragere, o [e]gi, actum;
+ grati a s ager e;
+ ost e n d e r e sent e n t i a m sua m ;
+ grat ul ari;
+ expri m e r e (verbis);
loqui, or, cutus sum; dicere, o, xi, ctum; sensa exprimere, o, pressi, pressi;
+ ut cons u e t u d o loquitur;
expressio [onis, f]; locutio [onis, f]; verbum [i, n]; vox, cis, f; dictio [onis, f]; professio [onis, f];
sententia [ae, f]; significatio [onis, f];
+ expr e s si o n e s (locution e s ) idiom a tic a e ;
+ vultus;
+ add u c e r e vultu m ad tristitia m ;
+ *om a gi u m ;
argutus [a, um] (oculi); vivus [a, um] (vultus); expressus [a, um]; significans, ntis; signatus
[a, um];
, excrescere, o, crevi, cretum; crescere, o, crevi, cretum; exolescere, o [e]vi [e]tum;
inolescere; efflorescere, o, ui, - (utilitas efflorescit ex amicitia); subire, 4 (barba subit); exire;
+ domi nat u s domi q u e fact us;
enatus [a, um]; excultus [a, um];
cultivatio [onis, f];
(ex)colere, o, ui, cultum; domare, o, ui, itum (arbores); alere, o, ui, altum (Athenis natus
al(i)tusque educatusque); submittere, o, si, ssum (vitulos; tauros); nutrire, 4; educare, 1;
subripere, io, repi, reptum (aliqu e m morti); extorq u r e [e]o, rsi, rtum (alicui arma de [e]
manibus; manibus alicujus extortus velut ab inferis); extrahere, o, xi, ctum (cultru m e vulner e; aliqu e m
turb);
emarginatura [ae, f]; excisura [ae, f];
sculpere, o, psi, ptum; incidere, o, cisi, cisum; secare, 1; caelare, 1;
excisio [onis, f]; exsectio [onis, f];
degener [e]ris; degeneratus [a, um];
degenerare, 1;
degenerativus [a, um];
degeneratio [onis, f];
excrescentia [ae, f]; processus [us, m]; projectio [onis, f]; cornu[us, n];
adultus [a, um]; exoletus [a, um];
excidere, o, si, sum;
locus excisus; silva excisa(collucata);
+ in locis excisis; + in silvis excisis;
+ ( , , ) in laricet o (pinet o,
pice e t o, abiet e t o) exciso;
92

servare, 1 (aliquem ex periculo); liberare, 1; expedire, 4;


lucrum [i, n]; manubiae, arum, fpl (manubias partiri);
( ) expla n t a re, 1; exturbare, 1 (pinus radicitus exturbata); eruere, o, ui, utum;
eripere, io, repsi, ptum; proripere; vellere, o, vulsi, vulsum; abscindere, o, scidi, scissum; eligere, o [e]legi
[e]lectum; exstirpare, 1; ( ) effod e r e ; ex ar a r e , 1; ( ) eradicare, 1;
+ herb a s noxias expla n t a r e ;
+ effod e r e foss a m ;
se abrumpere (latrocinio); eripi;
+ abru p ti nubib u s igne s;
plantare, 1; exponere, o, sui, situm;
egredi, ior [e]grssus sum; exire, 4; escendere, o, ndi, nsum;
exsugere, o, xi,ctum; siccare, 1;
terebrare, 1 (foramen);
satio [onis, f];
seminare, 1; serere, o, sevi, satum;
+ planta primo vere serenda est;
sculpere, o, psi, ptum; excudere, o, cudi, cusum; ( ) concidere, o, cisi, cisum;
caedere, o, si, sum; verberare, 1;
submigratio [onis, f];
demigrare, 1;
ostendere, o, ndi, nsum (alicui sententiam suam); eloqui, or, cutus sum; exponere, o, sui, situm;
promere, o, psi, ptum; edicere, o, xi, ctum; proferre, fero, tuli, latum; enuntiare, 1; perhib r e [e]o, ui, itum;
+ cen s r e; sentire;
dictio [onis, f]; expositio [onis, f]; oraculum [i, n];
exsilire, io, ui, -; prosilire;
effluere, o, xi, ctum; elabi, or [e]lapsus sum;
homo [inis, m] novus;
aucupare, 1 (ex insidiis); aucupari; indagare, 1; pervestigare, 1; obsidr e [e]o, sedi, sessum;
em e r r e [e]o, ui, itum;
accipere, io, cepi, ceptum (aliquid benignis auribus); exaudire, 4; admittere [o, si, ssum] aliquid
ad aur e s; aur e s dare, pra e b r e ;
explorare, 1; speculari, or, atus sum;
habere aliquem ludibrio; irridere [e]o, risi, risum
+ - . aliquid in risum vert er e ;
exserere, o, ui, sertum; protendere, o, ndi, nsum (ntum);
altus [a, um] (arbor; mons; turris; vox; sonus); gracilis [e] (vox); celsus [a, um]; editus [a, um]; elatus
[a, um]; sublatus [a, um] (vox); celsus [a, um] (mons; turris; arx; sedes dignitatis; senatus); excelsus [a, um];
amplus [a, um] (. ); tumidus [a, um] (montes); sublimis [e] (columna; cacumen montis;
mens; vir; carmina; facinora); procerus [a, um]; excellens, ntis;
+ mont e s alti;
+ silva alta;
+ caul e s alti;
+ in montib u s altissi mis; proc er u s ;
+ plant a e proc er a e ;
+ (loca) edit a;
+ ad ripa m elat a m ;
+ in rupibu s excel sis; pra e c el s u s;
+ latitudin e s subp ol ar e s ;
+ ( ) amplissimus ordo;
+ ( ) amplissimus honor;
+ sublimit a s; proc erit a s;
+ sublimit a s;
alte; sublime; excelse;
alpinus [a, um]; altimontanus [a, um];
+ regio alpina;
+ v egetatio altimontana (alpina);
alpes, ium, mpl;
arrogantia [ae, f]; superbia [ae, f] (insolens); ferocia [ae, f] (ferociae flatus); tumor [oris, m]
(vanum tumorem habere); spiritus [us, m] (spirits patricii); sup e rciliu m [ii, n]; fastidium [ii, n];
+ ani m o s cap er e ;
arroganter (dicere; facere); superbe; insolenter; ferociter;

93

arrogans, ntis (homo); ferox, cis (animus, ingenium); superbus [a, um] (insolens et s.;
superba fastidia pati); insolens, ntis; celsus [a, um] (c. et ferox); sublimis [e] (sublimis cupidusque); vanus [a, um];
+ ( ) arrog a n s minoribu s;
+ - . ferox aliqu a re (robor e corporis; secu n di s
rebu s; victori);
magnifice; elate;
tumor [oris, m] (tumore immodico turgescere); magnificentia [ae, f];
sublatus [a, um]; turgidus [a, um]; magnificus [a, um]; inflatus [a, um]; tumidus [a, um];
celsus [a, um] (sedes dignitatis; senatus); honoratus [a, um]; amplissimus [a, um];
sum m a s , tis (matro n a ; virgo);
procerus;
+ arbor proc er a;
hypsicormus [a, um];
+ in pinet o hypsicor m o;
altiherbosus [a, um];
+ in pratis altiher b o si s;
+ in pice e t o altiher b o s o ;
altiherbetum [i, n];
+ , in declivibu s monti u m , in altiher b e t o ;
+ alti herbetum subalpinum;
majestus [a, um]; reverendus [a, um]; verecundus [a, um];
altitudo, inis, f; sublime, is, n; sublimitas [atis, f]; summitas [atis, f]; excelsitas [atis, f]; excelsum [i, n];
proceritas [atis, f];
+ a. supr a mar e (s.m.);
+ 10- 15 caulis a basi ad altitudi n e m 10- 15
cm nudu s;
+ in altu m ;
+ 5 plant a 5 cm alta;
+ 1 caulis 1 m altus;
+ 400 0 fastigi a monti u m 400 0 m s. m.
attigu n t;
+ altitud o oculis caligine m offundit;
+ se tant o fortun a r u m sugg e s t u dejicer e;
altitudinalis [e]; = regio a.
arefactus [a, um]; exsiccatus [a, um]; siccatus [a, um];
+ in fossis exsicc a tis;
+ in fundo lacus siccati; retorridu s;
+ prat a retorrid a;
+ plant a e retorrid a e ; (e)m a r ci d u s;
altissimus [a, um]; excelsissimus [a, um]; praecelsus [a, um]; summus [a, um]; supremus [a,
um];
+ in declivibus lapido sis monti u m su m m o r u m ;
exquirere, o, sivi, situm; scrutari, or, atus sum; percontari, or, atus sum;
expositio [onis, f]; exhibitio [onis, f];
ostendere, o, ndi, nsum (ager soli ostentus, ostensus); statuere, o, ui, utum (condiciones);
exponere, o, sui, situm; proponere; proferre, fero, tuli, latum; repraesentare, 1; exhibr e [e]o, ui, itum; exserere,
o, rui, rtum; obdere, o, didi, ditum;
+ pra ef err e ; offerre; objicer e;
+ interp o n e r e ;
+ ferre;
+ prostit u e r e ;
+ vend e r e ; vendit ar e ;
+ oppo n e r e ;
substernere, o, stravi, stratum (nidos mollissime);
, struere, o, xi, ctum (omnes armatos in campo; acies manipulatim structa);
exstruere; instruere; exaedificare, 1; collocare, 1;
jactus [us, m]; conjectus [us, m]; ictus [us, m];
+ sub ictum venire;
+ ess e sub ictu, jactu teli;
( ) jaculari, or, atus sum; sclopetum explodere, o, sui, situm;
eminentia [ae, f]; prominentia [ae, f]; crep d o , inis, f (marginum; altaris; crepidines excurrunt);
+ in montis pro mi n e n t i a, in pro m u n t u rio;
94

excedere, o, cedi, cessum; egredi, ior [e]gressus sum; excurrere, o, (cu)curri, cursum; consurgere, o,
rexi, rectum; exserere, o, ui, sertum; prominere [e]o, ui, -; eminere;
+ undiq u e rup e s inge n t e s pro mi n e n t ;
+ - . succ e d e r e orationi alicujus;
+ progr e d i; prodire; procedere; incedere; intervenire; exsistere; exstare;
+ sta gn a r e ; exun d a r e ; abu n d a r e ; sup e rflu e r e ;
+ interc e d e r e ;
+ incurr er e;
discessus [us, m]; egressus [us, m]; profectio [onis, f]; motus [us, m];
+ oratio;
assus [a, um];
(ex)siccare, 1; desiccare, 1; exurr e , o, ussi, ustum (exusta palus);
+ , succu s lact e u s sicca n d o caout c h o u c
pra e bens;
summus [a, um]; supremus [a, um]; extremus [a, um] (extremum bonorum);
+ sum m a laus;
+ eximi e; maxi m e ; qua m m axi m e ; sum m e ; su m m o p e r e ;
+ sum m u m bonu m ;
+ sum m a meriti;
+ sup eriorit a s; su m m a reru m ;
+ su m m a (reru m );
+ syno d u s , I, f;
+ ultim u m ; culm e n; cum ul u s; fastigiu m ; finis;
+ su m mi t a s ; sum m u m ; + com e s , it is, m;
+ pra el a t u s;
emittere, o, si, ssum;
+ pra e m i t t e r e ;
effundere, o, fudi, fusum;
xerosis, is, f;
arescere, o, -, -; siccari, or, atus sum;
expellere, o, pulsi, pulsus; extrudere (aliquem domo; foras; ex aedibus; a senatu); exturbare, 1;
prorumpere, o, rupi, ruptum;
excipere, io, cepi, ceptum (aliquem e mari); trahere, o, xi, ctum (ex puteis aquam; ferrum a [de
[e]] vulnere [corpore]); extrahere (aliquem in siccum; rete ex aqua; rure extractus in urbem); subtrahere;
protrahere; educere, o, xi, ctum; subducere; exuere, o, ui, utum;
+ in litus nav e s ager e ; sub d u c e r e nav e s;
+ - . extra h e r e aliqu id in lucem;
effluere, o, xi, -; profluere; redundare, 1; emergere, o, rsi, rsum; nasci, nascor, natus sum; sequi, or,
cutus sum; consequi;
depellere, o, pulsi, pulsus; extrudere, o, trusi, trusum (rerum novitate extrusa vetustas); detrudere;
movere [e]o, movi, motum;
tergr e [e]o, rsi, rsum (me n s a m ; digitos in aliqu a re; lumin a lacrim a n ti a); ext er g r e
(ma n s; ma n a n t e s lacrim a s pollice); abst e r g r e (sudor e m et pulver e m ; labella); effricar e , 1
(sudorem fronte);
emercari, or, atus sum;
exposcere, o, poposci, -; deposcere; expostulare, 1;
excutere, io, ssi, ssum;
ululare, 1;ejulare, 1; baubari, or, atus sum; plorare, 1; flre [e]o [e]vi [e]tum; saevire, 4 (ventus); fremere,
o, ui, itum (lupus fremit);
trahere, o, xi, ctum (digites pedum); extrahere (aliquem in siccum; rete ex aqua); extendere, o,
ndi, nsum;
distrahi, or, tractus sum (in fila subtiliora);
extractum [i, n]; sublimatum [i, n];
porrectus [a, um]; productus [a, um]; protractus [a, um]; provectus [a, um]; elongatus [a, um];
dierectus [a, um]; tortus [a, um]; procerus [a, um];
didicisse, didici, -; mandare, 1 (aliquid memoriae [animo, menti]); ediscere, o, didici [e]doctum
(ma g n u m nu m e r u m versu u m ); edoc r e [e]o, doctus (aliquem aliquid);
intercipere, io, cepi, ceptum;
exitus [us, m]; excessus [us, m]; limen, inis, n; meatus [us, m]; porta [ae, f]; janua [ae, f]; expedimentum
[i, n]; effugium (quaerendum est aliquod effugium; servare effugium in futurum);
+ prop e exitu m e portu; solutio; den u d a t i o;
+ in graniticis den u d a t i s; publicatio;
95

+ insidr e effugi a;
egredi, ior [e]gressus sum; exire [e]o, ivi, itum; emeare, 1 (invenire emeandi locum); evadere, o,
vasi, vasum; prodire [e]o, ii, itum; evenire, io [e]veni [e]ventum (mari);
+ anglice prodiit;
+ res aliter eve nit;
+ nihil (non mult u m ) agit;
+ hc (vi) non succ e s si t;
eradere, o, rasi, rasum; delere [e]o [e]vi [e]tum; eximere, o [e]mi [e]mptum; cancellare, 1; tollere,
o, sustuli, sublatum (nomen ex, de libris); enotare;
+ ex indice exim er e;
exhaurire, io, si, stum;
calculatio [onis, f]; computatio [onis, f]; ratiocinium [ii, n];
computare, 1; calculare, 1; ratiocinari, or, atus sum;
deducere, o, xi, ctum; detrahere, o, xi, ctum; abstrahere;
expurgare, 1;
altior, ius; supra; super (omnes tragoedos);
+ 3 caulis 3 m et altior;
+ supr a fine m silva e;
+ supr a m e di u m ;
+ vide ant e(r e t r o, supr a);
+ ut supr a;
+ sup e r a re;
+ omni a subt e r se hab e r e ;
+ falsa vita more s q u e mei sup er a n t ;
superpositus [a, um];
supra dictus [a, um] (scriptus);
+ ob cau s a m supr a dict a m ;
supra dictus [a, um] (nominatus); praeexpressus; praetitulatus; praefatus; praememoratus;
supra allatus [a, um];
antistans, ntis;
supra indicatus [a, um];
supra (com)memoratus [a, um];
exturbare, 1 (aliui dent e s);
variare, 1 (vestem); acu pingere, o, nxi, ctum; designare, 1;
status [us, m] (canis; plantae); altitudo, inis, f;
subigere, o [e]gi, actum (homines subacti bellis);
vellere, o, vulsi, vulsum (comam);
enucleare, 1; declarare, 1; explicare, 1;
extricatus [a, um];
+ , quid sit ha e c
speci e s ae ni g m a t o s a non d u m extricat u m est;
extricare, 1; ad certum redigere, o [e]gi, actum; planum reddere, didi, ditum; illustrare, 1; declarare,
1; exsequi, or, secutus sum (aliquid cogitando, quaerendo, sciscitando); extrahere [o, xi, ctum] aliquid in lucem;
procella [ae, f] (nivalis);
onerarius [a, um];
+ jum e n t u m ;
volubilis [e];
() acer b a t u s [a, um]; acerbus [a, um] (sapor); adstringens, ntis; stypticus [a, um] (sapor);
ulmus, i, f;
vincire, 4; nectere, o, -;
spissus [a, um]; tenax, cis (cera);
remisse; languide; solute; segniter;
ignavia [ae, f] (socordia atque i.); tarditas [atis, f]; segnitia [ae, f]; languor; mollitia [ae, f]; patientia
[ae, f]; remissio [onis, f];
(e)marcidus [a, um]; ignavus [a, um] (ad aliquid; alicujus rei); tardus [a, um] (pecus; homo; in
cogitando); segnis [e]; remissus [a, um]; imbecillus [a, um]; lentus [a, um]; piger, gra, grum; languidus [a, um];
+ tep er e (affect u s tep e t);
flaccescere, o, -; marcescere, o, -; viescere, o,-;

portus [us, m];


96

hariola [ae, f];


divinatio [onis, f]; vaticinatio [onis, f]; sortilegium [ii, n]; augurium [ii, n]; auspicium [ii, n];
hariolatio [onis, f];
haruspex, icis, m; sortilegus [i, m]; fatidicus [i, m];
foedus [a, um] (spectaculum; monstrum; odor); stercoreus [a, um] (miles); spurcus [a, um] (tempestas;
vita; homo); taeter, tra, trum; inhonestus [a, um]; obscenus [a, um]; turpis [e]; deformis [e];
turpe, is, n (turpe senilis amor); spurcitia [ae, f];
vipera [ae, f];
gas, indecl., n; gasum [i, n]; gasium [ii, n];
+ gas carbo n e u m ; Carbo n ei Dioxyd u m ;
dorcas, adis, f;
acta [orum, npl] diurna;
*gas(e)osus [a, um];
a rogenus [a, um]; gaseosus [a, um]; gasicus [a, um];
caespes [itis, m] artefactus;
gasometabolismus [i, m];
cochlea [ae, f] femina;
nugivenditio [onis, f];
porticus, us, f;
+ pinaco t h e c a [ae, f];
glareosa [orum, npl]pl;
Galilaea [ae, f];
monedula [ae, f];
Gallus [i, m];
Gallia [ae, f];
Gallicus [a, um];
*solea [ae, f] Gallica; *gallicula [ae, f]; calceamenta [orum, npl] cummea;
*focale, is, n;
glarea [ae, f];
pipulus [us, m]; tumultus [us, m] (cantuum et armorum); strepitus [us, m];
(isicium) hamburgense is n;
gamma, atis, n; scala [ae, f]; septem soni;
+ ga m m a (scal a) coloru m ;
praedo [onis, m] gregalis, gregalis latro [onis, m];
*stabulum [i, n] autocineticum; *currule, is, n; autocinetorum receptorium / receptaculum;
fideiussor [oris, m]; vades, um (mpl.); praes, praedis, m (esse pro aliquo; praedem dare);
praestatio [onis, f]; fides, is, f; pignus, oris, n;
+ fides publica;
fidem dare [do, dedi, datum]; spon d r e [e]o, spopondi, sponsum (jam non promitt e r e ,
sed spon d r e ; aliquid);
+ - . fide m publica m alicui dare;
vestiarium [ii, n]; vestiabulum [i, n]; despoliabulum [i, n];
harmonicus [a, um];
+ evolutio har m o ni c a;
concentus [us, m]; convenientia [ae, f]; harmonia [ae, f];
*harmonium [ii, n]; *harmonica [ae, f];
praesidium [ii, n] (stativum) (praesidia ad ripas disponere);
+ praesidium imponere urbi;
stationarius[ii, m] (milites);
jaculum [i, n] hamatum;
haruspex, icis, m;
silva [ae, f] combusta (deusta, usta);
exstinguere, o, nxi, nctum; restinguere; trucidare, 1 (ignem);
tabescere, o, ui, - (ignis tabuit); exstingui, or, nctus sum; dormitare, 1; intermori, ior, rtuus sum;
taberna [ae, f] alimentaria; taberna gastronomica;
gastronomia [ae, f];
via [ae, f] cratibus strata;
*cannabium[ii, m];
agema, atis, n; milites [tum, mpl] praetoriani; regia cohors [rtis, f];
caryophyllum [i, n]; dianthos [i, m];
caryophyllinus [a, um];
clavus [i, m];
97

ubi; ubi terrarum; qua;


+ , habit a t in step pi s, ubi late distribuit ur;
+ , locu m , ubi plant a m hanc inveni [e]xacte
non memini;
+ - (- , -) alicubi; uspi a m ;
+ , , -
ergo put a n d u m est plant a m hanc alicubi in syst e m a t e fluminis lect a m ess e;
+ qualib e t; ubiqu e ; ubivis;
summum imperium [ii, n]; hegemonia [ae, f];
fons [ntis, m] calidus saliens; thermae [arum, fpl] heiser nominatae;
hectarum [i, n]; hectarea [ae, f];
helium (He);
haemorrois, idis, f;
genon [i, n]; genum [i, n];
genealogicus [a, um];
genesis, is, f;
*generalis [is, m]; dux, cis, m; imperator [oris, m]; dux generalis;
generalis [e];
+ sum m u m proeliu m ;
generatio [onis, f];
genetica [ae, f];
genius[ii, m]; ingenium [ii, n] (vir summo ingenio); daemon, onis, m;
+ - inge nio stat sine mort e dec u s;
genicus [a, um];
genoma, atis, n;
genotypus [i, m];
cosmographus [i, m]; geographus [i, m];
geographicus [a, um];
+ divisio geo gr a p hi c a ;
+ isolatio geo gr a p hi c a ;
+ ma p p a geo gr a p hi c a ; tabul a geo gr a p hi c a , cos m o gr a p hi c a ;
+ distributio g eographica;
+ sen s u geo gr a p hi c o;
geographia [ae, f]; cosmographia [ae, f]; chorographia [ae, f];
geologicus [a, um];
+ aet a s geolo gic a;
+ period u s geolo gic a;
+ epoc h a geolo gic a;
+ aer a geolo gic a;
geologus [i, m];
geologia [ae, f];
geometria [ae, f];
geometricus [a, um];
hepatitis, idis, m;
insigne, is, n; signamen, inis, n;
herbarium [ii, n];
herbicidale, is, n;
Hercules [is, m];
Germanus [i, m];
Germania [ae, f];
Germanicus [a, um]; Alemannicus [a, um]; Teutonicus [a, um]; Teudiscus [a, um];
herois, idis, f; virago, inis, f;
hr s, -is, m;
+ ferox verbis;
fortis [e]; audax, cis; herous [a, um]; heroicus [a, um];
dux, ducis, m;
ducatus [us, m];
clausus (Judaeorum) vicus i, relegationis locus;
pernicies [e]i, f; funus [e]ris, n (parare funus imperio); eluvies [e]i, f (civitatis); diluvium [ii, n]; exitium
[ii, n]; venenum [i, n]; suprema sors [rts, f]; strages, is, f (hominum; canum volucrumque); pestis, is, f; excidium
[ii, n]; interitus [us, m]; obitus [us, m]; fatum [i, n]; occasus [us, m]; ruina [ae, f];
+ discordi a est ven e n u m urbis;
98

+ - . aliquid in exitiu m vocar e;


perniciosus [a, um]; pestifer [e]ra [e]rum; pestilens, ntis; exitiosus [a, um]; fatalis [e]; funebris [e];
tractabilis [e] (vox); versatilis [e]; flexilis [e]; flexibilis [e]; lentus [a, um]; mollis [e]; tener [e]ra [e]rum
(oratio mollis et tenera);
mollitia [ae, f]; mollitudo, inis, f; versatilitas [atis, f]; flexibilitas [atis, f];
perire [e]o,ii, - (naves perierunt); obire; interire; cadere, o, cecidi, casum;
hybrida [ae, f];
gigas, antis, m;
gigantismus [i, m];
giganteus [a, um]; vastus [a, um] (mare; silvae; potentia);
hygiaena [ae, f]; salubritas [atis, f], valetudinis tuendae ars, hygienica doctrina, hygiene es f (Gr);
peregrinatorum, turistarum dux;
hydra [ae, f];
dividiculum aquarium;
hymnus [i, m]; carmen, inis, n;
gymnasium [ii, n];
gymnasta [ae, m];
gymnastica [ae, f]; ars [artis, f] gymnastica;
gynaecologus [i, m];
Hyperborei, orum, mpl;
Hyperboreus [a, um];
hypertextus [us, m];
hypertextualis [e] (documentorum) conjunctrix;
hypertonia [ae, f];
hypnosis, is, f;
hypnoticus [a, um];
hypothesis [e]os / is f (Gr), opinatio [onis, f], opinio [onis, f], propositum [i, n], positio [onis, f],
conjectura [ae, f]; conjectio [onis, f];
hypotheticus [a, um], opinabilis [e], conjecturalis [e]; possibilis [e];
hypotheca [ae, f];
hypotonia [ae, f];
gypsum [i, n];
gypsaceus [a, um];

+ textilia sert a;
pondus [e]ris, n;
cithara [ae, f]; pandura [ae, f];
( ) capitulum [i, n]; caput, itis, n; ( ) caput; praefectus; magister, tri, m;
praesidens, ntis, m; princeps, cipis, m; praesul [is, m]; archipraesul; antistes, stitis, m; capitaneus [i, m];
primicerius[ii, m];
+ duc er e ; pra e e s s e ; pra ef e c t u m ess e; pra e si d r e (alicui rei, aliquid);
+ sup e r arm a m e n t a ri u m pon er e;
summatus [us, m];
imperator [oris, m]; praefectus [i, m];
+ su m m a m reru m ad mi nistr a r e ;
+ ess e cum imperio;
+ dar e alicui im perium;
+ archi gu b e r n u s ;
primarius [a, um]; principalis [e]; princeps; summus [a, um]; primus [a, um] (homines; opera);
cardinalis [e];
+ bot a ni cu s prim ariu s;
+ Hortus Botanicu s Principalis;
+ re dactor principalis;
+ jugu m princip al e;
+ imprimis; m axi m e ; potissi m u m ; pra e ci p u e ; pra e s e r ti m ; princip alit er; ut
plurim u m ;
+ metro p olis;
+ patriarc h a ;
+ antist e s ;
+ legat u s;
+ prim a e ;
+ procur a t or;
99

+ prim a e part e s;
verbum [i, n];
gladiator [oris, m]; ludius[ii, m];
gladiatorius [a, um];
+ ludus gladi at oriu s;
mulcr e [e]o, si, sum;
+ com pl a n a r e ferra m e n t o ; levigar e;
levis [e]; rasilis [e]; teres [e]tis (trunci arborum); lubricus [a, um];
oculus [i, m]; acies [e]i, f (sanguineam aciem in omnes partes dimittere, volvere); lumen, inis, n; gena [ae,
f];
+ oculo nudo;
+ - conniver e ;
+ nec adh u c oculis absistit imago;
+ ( ) oculi caliga n t ;
+ litter a fallit oculos;
+ te vide nt e ;
+ illo test e;
+ - . sub oculis alicujus;
+ som n u m non vider e;
+ , - . ven ari o culis aliquem;
+ lumin a flam m stan t;
ocularius [a, um]; ophthalmologicus [a, um];
+ me dicu s ocularius; opht h al m ol o g u s ;
ocellus [i, m];
loqui, or, locutus sum (ut annales populi Romani loquuntur);
libertas [atis, f] opinionis edicendi;
vocalis [e];
+ vocalis, is, f;
praeco, onis, m; curio, onis, m;
argilla [ae, f]; lutum [i, n]; creta [ae, f] figularis;
argillaceus [a, um]; argillosus [a, um];
argillaceus [a, um]; fictilis [e];
+ tegul a argillac e a ;
vermis, is, f; scolex, icis, m; helmins, helminthes, f;
antihelminthicus [a, um];
glycerinum [i, n];
globalis [e];
sphaera [ae, f]; globus [i, m] (terrestris);
edax, cis (cura); vitiosus [a, um] (cura);
glossarium [ii, n];
deglutinatio [onis, f];
+ dysp h a gi a ;
vorare, 1; haurire, io, si, stum; absor b r e [e]o, psi, ptum; obducere, o, xi, ctum;
+ littera s vorar e;
faux, cis, f; gula [ae, f]; pharynx, ngis, f;
haustus [us, m]; bucca [ae, f]; gustus [us, m]; potiuncula [ae, f];
obsurdescere, o, ui, -;
profunditas [atis, f]; profundum [i, n]; altitudo, inis, f; fastigium [ii, n];
+ sent e n t i a e gravit a s;
+ silvis sub altis;
+ sub pect or e;
+ ex penitis faucibu s;
imus [a, um]; intimus [a, um]; subterraneus [a, um]; reconditus [a, um] (venae auri argentique;
fontes);
profundus [a, um]; altus [a, um] (mare; flumen; vulnus; somnus; eruditio; studia; nox); inanis [e]
(vulnus); summus [a, um]; reconditus [a, um] (sententia; litterae; artes); penitus [a, um] (pars domi);
+ aqu a ri u m profun d u m ;
+ exa mi n a ti o gravis exq uisit a;
+ ab antiquit a t e rem ot a;
+ aut u m n o pra e ci pit e;
+ sum m a sen e c tus;
+ sum m u m sil entium;
100

alte; profunde; penite;


abyssalis [e];
altus [a, um] (sententia);
clarissimus [a, um]; illustrissimus [a, um];
oppedere, o, -, - (alicui); subsannare, 1 (aliquem); calcare, 1 (aliquid quasi fastidiendo);
stultus [i, m]; stupidus [i, m]; demens, ntis, m; baro, onis, m; baceolus [i, m];
+ - , , vix tand e m sensi stolidus;
stolide; stulte; imprudenter;
tricae, arum, fpl (sunt apinae tricaeque; t. merae);
+ , ne quid turb e t vide;
fatuitas [atis, f]; stultitia [ae, f]; stoliditas [atis, f]; stupiditas [atis, f]; stupor [oris, m];
+ - . da m n a r e aliqu e m su m m a e stultitiae;
stultus [a, um] (persona; laetitia); stupidus [a, um]; brutus [a, um]; inscitus [a, um] (inscitus atque
stultus); gurdus [a, um]; stolidus [a, um]; fatuus [a, um] (puer; sententia); bardus [a, um]; demens, ntis (consilium;
actio); ineptus [a, um]; insipiens; laevus [a, um]; morus [a, um];
+ dies stultu s;
+ hau d stult e sapit;
graviter;
surdus [a, um] (homo; aures; dii in vota surdi; ad aliquid, alicui rei; vox); vastus [a, um] (locus);
raucisonus [a, um]; raucus [a, um]; demissus [a, um]; fuscus [a, um]; gravis [e]; incertus [a, um];
mutus et surdus;
angulus [i, m]; locus [i, m] desertus, remotus;
gleba [ae, f]; moles, is, f; pasta [ae, f]; massa [ae, f];
glucosa [ae, f];
vidre [e]o,vidi, visum; visere, o, visi, visum; provisere; aspicere, io, spexi, ctum; introspicere;
speculare, 1;
+ suspic er e (in, ad cael u m ); susp e c t a r e ;
+ , nec suspic er e nec c ircumspicere;
nitens, ntis; nitidus [a, um]; splendens, ntis; splendidus [a, um]; vernicosus [a, um]; verniceus
[a, um];
insectari, or, atus sum (hostes); agere, o [e]gi, actum (greges; capellas); agitare, 1; exagitare, 1; subigere
(ratem conto); concitare, 1; pellere, o, pulsi, pulsum; impellere; quatere, io, ssi, ssum; trudere, o, si, sum; urgr e
[e]o, rsi, -;
ira [ae, f]; iracundia [ae, f]; indignatio [onis, f]; acerbitas [atis, f]; cerebrum [i, n] (alioquin experieris
cerebrum meum);
+ aest u s iraru m ;
+ ma g n o iraru m aest u fluctu a r e ;
+ ir acc e n s u s ;
+ ani m o concip er e iras;
+ tum e s c e r e (ora cum m e nt e tum e s c u n t );
+ vela irae da re;
+ vince ani m o s iram q u e tua m ;
+ sub mit t e r e furore m ;
irasci, or, atus sum; susc e n s r e [e]o, sui, sum;
iracundo animo;
iratus [a, um]; indignatus [a, um];
nidus [i, m] (nidum facere [e]ffingere, constituere); loculus [i, m]; loculamentum [i, n]; cubile, is, n
(aves sibi cubilia nidosque construunt); cunabula (n,pl: cunabula in terra facere);
gneissum [i, n];
gneissaceus [a, um];
strictura [ae, f] (dura); oppressio [onis, f]; vexatio [onis, f];
putredo, inis, f; tabes, is, f (cadaveris); putor [oris, m];
putridus [a, um]; puter (-tris, -tre); septicus [a, um]; saprus [a, um] (caseus); cariosus [a, um] (dentes
cariosi);
putredo, inis, f; saprotes, is, f; livor [oris, m] (uva livorem ducit ab uva); rancor, ris , m;
putrescere, o, trui, -; putescere, o, tui, -; putrefieri, fio, factus sum;
pus, puris, n; tabes, is, f; sanies [e]i, f;
vomica [ae, f];
( ) gnoseologia [ae, f]; cognitionis theoria [ae, f];
gnosis [e]os, f (Gr);
gnosticus [i, m];
gnosticismus [i, m]; gnostica haeresis [is (eos), f]; gnosticorum secta [ae, f];
101

balba de nare loqui;


rhinolalia [ae, f]; rhinophonia [ae, f];
indigne;
improbus [a, um] (lex, homo, desidia); foedus [a, um] (facinus; fuga); turpis [e] (crimen; facinus);
detestabilis [e]; lutulentus [a, um]; abominandus [a, um]; nefarius [a, um];
torqu r e [e]o, rsi, rtum (taxos in arcus); flectere, o, flexi, flectum; inflectere; curvare, 1;
flecti, or, xus sum; procumbere, o, cubui, cubitum;
flexibilis [e];
vox, vocis, f (rustica; platonis vera v.); fremor [oris, m]; fremitus [us, m] (hominum); murmur, uris, n;
dicere, o, xi, ctum; dictare, 1; fabulari, or, atus sum (cum aliquo; alicui; inter se); fabulare, 1; loqui,
or, locutus sum (Graeca lingua, Graece; cum aliquo; alicui de aliqua re); disserere, o, rui, rtum; narrare, 1;
(pro)fari, or, fatus sum; verba facere, habere; uti [or, usus sum] oratione (voce); cantare, 1 (canto tibi ut caveas);
appellare, 1; agere, o [e]gi, actum (de aliqua re); negare, 1; praedicare, 1; docere [e]o, ui, ctum; indicare, 1;
+ , hanc plant a m usqu e ad hie m e m
ineu nt e m florere dicunt;
+ quid verbis opus est [opust];
+ interv allo dicer e;
+ rem fabul ar e;
+ Dido acc e n s a profat ur;
+ ut fando acc e pi m u s ;
+ fabul a est;
+ , balbutir e (de nat ur a reru m );
+ / exp e di t e, prom p t e , proflue n t e r loqui;
+ ? Num te appello?
+ dice n d a tace n d a loqui;
+ sup er s e di s s e m loqui;
argutus [a, um] (civis); facundus [a, um]; loquax, cis; garrulus [a, um]; verbosus [a, um];
argutator [oris, m];
caro [carnis, f] bubula;
gliccire, 4 ( ); clangere, o, -, -;
annus [i, m]; aestas [atis, f] (quarta, septima);
+ sine anni indication e; sine ann o;
+ anno priore;
+ tem p u s anni;
+ diverso te m p o r e a nni;
+ totu m per ann u m ; anno vert e n t e ;
+ ann u s vert e n s (. 1500 0 );
+ hoc ann o;
+ ann o ant e;
+ post ann u m ;
+ qua dri m e s t r u m ;
+ () septi m a jam vertitur aest a s ;
+ virgunc ul a m septi m u s aet a ti s ann u s exce pit;
+ 84- quart u m ann u m ago et octog e si m u m ;
+ ap erir e ann u m ;
+ primis sub annis;
+ sub exitu anni;
aptum (idoneum) esse; valere [e]o, lui, itum (ad aliquid faciendum, in aliquid); sufficere, io, feci,
fectum (alicui rei); utilem esse;
annotinus [a, um]; annualis [e];
aptus [a, um]; idoneus [a, um]; utensilis; validus [a, um] (alicui rei, ad aliquid, alicujus rei); utilis [e];
habilis [e]; ingeniosus [a, um] (ad / in aliquid; ager ingeniosus ad segetes);
annuus [a, um];
+ anno n a ;
dies anniversarius; dies natalis;
crus, cruris, n (crus femurque; crus et pes; alicui crura frangere, suffringere3, praefringere);
caput, capitis, n;
+ capitis am p u t a t i o;
+ alta cervice vaga ri;
+ cere b r o s u s ;
+ vacu u m cere b r o cap ut ;
+ - . aperire cap ut alicui;
102

+ capit e ap ert o;
+ prim a impe di m e n t a ;
capitulum [i, n] (operto capitulo; cepae);
capitalis [e]; primus [a, um];
+ tae ni a; vitta; frasci a; rica;
+ tiara;
titio, onis, m; torris [is, m];
vertigo, inis, f;
jugulator [oris, m];
fames, is, f; esuries [e]i, f; esurigo, inis, f; inopia [ae, f] (inopi extinxiss e); inedi a [ae, f]; jejunium
[ii, n];
+ esurire;
+ stim ul a n t e fam e;
esuritio [onis, f]; penuria [ae, f] edendi;
+ anoxi a;
esurire, 4 (cons u r e );
esurio, onis, m; esurt or [oris, m];
famelicus [a, um] (hominum natio; armenta; canes); esurialis [e] (feriae); esuriens, ntis; jejunus [a,
um]; inanis [e] (et siccus);
+ esurire;
+ cum esuri e n t e pan e m suu m dividere;
gelicidium [ii, n]; pruina [ae, f];
vox, vocis, f (humana); sonus [i, m]; votum [i, n]; suffragium [ii, n]; sententia [ae, f]; punctum [i, n];
+ ( ) voce m ost e n d e r e ; voce m ager e;
+ albus calculus;
+ niger calculus;
+ paucis sent e n t iis vincer e;
+ jus suffragii;
+ vox ma g n a , alta;
+ vox parv a;
+ vox clara;
+ vo x contenta;
+ vox su m mi s s a , depr e s s a , sup pr e s s a ;
+ vox acut a;
+ vox gravis;
+ vocis bonit a s;
+ - . aliqu e m ex voce cogn o s c e r e ;
argutus [a, um] (avis);
votum [i, n]; suffragium [ii, n] (populi); suffragatio [onis, f];
+ per secr e t a vota;
+ tacit a suffra gi a;
+ ! Velitis jube a ti s!
+ suffragi u m inire; in suffragi u m ire;
+ test ul ar u m , test a r u m suffragi u m ;
suffragium ferre; suffragari; in suffragium ire;
+ - ., - . suffra g a ri alicui, ad aliquid;
+ in suffra gi u m revoc ari;
vocalis [e];
+ chord a vocalis;
palumbinus [a, um];
columba [ae, f]; palumbes [i, m]; palumba [ae, f]; turtur, uris, m,f;
- caesius [a, um];
caerulescens, ntis;
caeruleus [a, um]; caesius [a, um]; venetus [a, um];
columba [ae, f]; columbus [i, m]; palumbes [is, m]f; palumba [ae, f]; palumbus [i, m];
columbarium [ii, n];
glaber, bra, brum; nudus [a, um]; calvus [a, um] (nux); apertus [a, um];
cos, cotis, f;
Homerus [i, m];
Gomora [ae, f];
homosexualis [is, m]f; cinaedus [i, m];
homosexualitas [atis, f];
103

homosexualis [e];
persecutio [onis, f]; vexatio [onis, f]; injuria [ae, f];
anabasius[ii, m]; viator; tabellarius[ii, m]; cursor [oris, m]; nuntius[ii, m]; angelus [i, m];
+ citus equ e s;
cursus [us, m]; certamen, inis, n;
+ arm or u m cert a m e n [inis, n];
honorarium [ii, n]; merces, -dis, f (mercede docere);
+ - . alicui honor e m hab e r e ;
figulus [i, m];
figulinus [a, um]; figularis [e];
+ rota figularis;
agere, o [e]gi, actum (cervos; aprum); agitare, 1;
captare, 1; venari, or, atus sum (laudem alicujus rei);
mons, ntis, m;
+ in monti bu s;
+ in region e inferiore monti u m ;
+ in pinet o montiu m cret a c e o r u m ;
+ in declivis monti u m ;
+ ad declive boreale montis;
+ ad ped e m (radic e s) montis;
+ asc e n s u vincer e mont e s ;
+ , radiis juga sub dit a m at u ti nis;
multo; nimio;
gibba [ae, f]; gibber [e]ris/eri, m; gibbus [i, m]; tuber [e]ris, n (cameli);
gibbosus [a, um]; gibber [e]ra [e]rum; gibberosus [a, um];
gibbus [i, m];
superbus [a, um] (gallus);
superbire, 4 (aliqua re, de aliqua re; adversus aliquem); exsultare, 1; gloriari, 1dep;
superbe; insolenter; arroganter;
superbia [ae, f]; tumor [oris, m]; decus, oris, n;
+ sum e sup er bi a m qua e si t a m m eritis;
+ alte tum e s c e r e ; tum e r e (sapientis animus nunquam tumet);
+ , sup er bificus; tumi du s (honor);
superbus [a, um] (aliqua re; populus); fastidiosus [a, um] (in pares); animosus [a, um]; sublatus [a,
um]; tumidus [a, um]; inflatus [a, um]; ferox, cis; insolens, ntis; erectus [a, um];
+ , , par e n s vobis ani m o s a cre ati s;
superbia [ae, f]; typhus [i, m]; spiritus [us, m] (spirits patricii);
aerumna [ae, f]; dolor [oris, m]; maeror [oris, m]; miseria [ae, f];
dolre [e]o, ui, (iturus); deplorare, 1; ma e r r e [e]o, ui, -;
deustus [a, um]; exustus [a, um]; ustus [a, um];
curio, onis, m;
acerbus [a, um] (recordatio); tristis [e]; sollicitus [a, um]; luctuosus [a, um];
aerumna [ae, f] (aerumnarum requies); acerbitas [atis, f] (omnes acerbitates perferre);
ardr e [e]o, arsi, arsurus; fervr e [e]o, bui, - fervo, fervi, -, fervere; flagrare, 1;
montanus [i, m];
amarities [e]i, f; amaritudo, inis, f; acerbitas [atis, f] (fructuum); acerbitudo, inis, f; ruta [ae, f]; fel,
fellis, n; picrotes, is, f;
+ acide (ferre in ani m a sua);
+ - surgit am a ri aliquid;
horizon, ontis, m; finiens, finientis, m; prospectus [us, m];
+ libert a s caeli;
horizontaliter;
horizontalis [e]; libratus [a, um]; aequus [a, um]; rectus [a, um]; directus [a, um]; ad
libram;
+ aeq u a r e (me n s a ae q u a t a );
gorilla [ae, f];
montosus [a, um]; montuosus [a, um]; montanus [a, um];
+ regio mont o s a ;
+ in locis mont o si s;
turtur, uris, m;
guttur, uris, n; jugulum [i, n];
+ transit u s spiritus;
104

pharynx, yngis, m; cervix, cis, f (amphorae);


hormonum [i, n]; hormo (hormon) nis m;
hormonalis [e];
altissimus [a, um];
aeneator [oris, m];
montanus [a, um];
+ in region e montana;
+ in silv is montanis;
+ in silvis collucati s mont a ni s;
+ step p a mont a n a ;
+ tundr a mont a n a ;
+ prat a mont a n a ;
+ plant a e mont a n a e ;
+ speci e s mont a n a ;
+ jugu m ;
+ in clivis mont a ni s siccis;
urbs, urbis, f; oppidum [i, n]; municipium [ii, n]; civitas [atis, f];
+ in vicinia (vicinitat e) urbis (oppidi);
+ ad ruinas urbis Pers e p olis;
+ ( ) / ab eod e m municipio ess e;
oppidum antiquum;
urbanus [a, um] (sermo; vita; plebs); urbicus [a, um]; oppidanus [a, um];
+ viridariu m urb a n u m ;
+ coe m eterium urbicum;
urbanus [i, m]; oppidanus [i, m];
horoscopus [i, m];
cicer [e]ris, n; pisum [i, n];
pisum [i, n];
manipulus [i, m]; pugnus [i, m];
guttur, uris, n; fauces, ium fpl;
sinapi (indecl), n; sinapis, is, f;
olla [ae, f]; aula [ae, f]; caccabus [i, m]; calix, icis, m; testa [ae, f]; pultarius[ii, m];
amarus [a, um]; acerbus [a, um] (recordatio); tristis [e] (absinthia);
acerbe; amare;
+ lam e n t a ri;
+ deplor ar e;
amarellus [a, um];
- dulcacidus [a, um]; suaviter asper [e]ra [e]rum;
igniarium [ii, n]; liquor [oris, m] propulsorius m;
rapax [acis] ignium;
calidus [a, um]; fervens, ntis (aqua); acer, acris, acre (vir; animus); aestuosus [a, um]; ardens, ntis;
flagrans, ntis; vehemens, ntis; iracundus [a, um];
+ aqu a ther m ali s;
incalescere, lui, - (Cicero raro incalescit); exardescere, o, arsi, -;
febris, is, f; aestus [us, m];
+ deliriu m tre m e n s ;
calide; ardenter; flagranter; vehementer; cupide (amare aliquem);
ardens, ntis; vivus [a, um] (lucerna);
nosocomium [ii, n] (valetudinarium) militare;
erus [i, m]; herus [i, m]; dominus [i, m];
(h)erilis [e] (filia, filius, mensa); dominus [a, um] (manus, torus, hasta); dominicus [a, um]
(jussus, vinum);
summatus [us, m]; ditio; dominatio [onis, f]; dominatus [us, m]; dominium [ii, n];
+ imperi u m ac sum m a t u m pet er e;
potiri, ior, itus sum; dominari, or, atus sum; imperitare, 1; imperare, 1; praecellere, o, -, -;
+ mar e ten er e;
domina [ae, f]; (h)era [ae, f];
dominus [i, m];
hospes, itis; hospitalis [e]; hospitus [a, um];
hospitium[ii, m]; hospitalitas [atis, f];
hospitium [ii, n]; deversorium [ii, n]; diversorium [ii, n]; cauponium [ii, n]; stabulum [i, n];
conviva [ae, m]; hospes, itis, m (recipere hospitem); adventor [oris, m];
105

+ , um br a (um br a s add u c e r e ; locus est plurimis um bris);


+ hostis pro hospit e;
+ - . apud aliquem esse;
publicus [a, um];
+ res erv a t u m publicu m ;
+ m a gi st r a t u s ;
+ publicu m ;
civitas [atis, f]; respublica, reipublicae, f; terra [ae, f]; regnum [i, n]; imperium [ii, n]
(Persarum);
+ fines imp erii prop a g a r e ;
dominus [i, m]; princeps, cipis, m; tyrannus [i, m];
gothicus [a, um];
+ littera e gothic a e (fract a e );
parare, 1; praeparare, 1; coquere, o, coxi, coctum (pulmentarium; cibum; cenam); facessere, o, (alicui periculum); adornare, 1 (nuptias); struere, o, xi, ctum (mortem alicui; sibi sollicitudinem); perficere, io,
feci, fectum; tractare, 1 (dapes; venena);
+ - . tra ctare pericula alicujus;
parare, 1; accingi, or, cinctus sum;
voluntas [atis, f];
expeditus [a, um]; promptus [a, um]; paratus [a, um]; facilis [e];
Gothi;
latrocinium [ii, n]; raptum [i, n] (vivere rapto [e]x rapto); raptus [us, m] (r. et latrocinia); rapina [ae, f];
direptio [onis, f];
latro, onis, m; latrunculus [i, m]; praedo, onis, m; aggressor; rapo, onis, m; rapinator [oris, m];
raptor [oris, m] (panis et peni; orbis); ereptor [oris, m]; direptor [oris, m]; spoliator [oris, m]; exspoliator [oris, m];
vulturius[ii, m] (provinciae);
rapere, io, ui, ptum; rapinam facere; raptare, 1; diripere; harpagare, 1 (alicui aurum); vexare, 1 (fana);
vastare, 1 (cultores); spoliare, 1 (aliquem; domos); exspoliare, 1; praedari, or, atus sum; latrocinari, or, atus sum;
+ trah er e et rap er e ; ferre [port ar e] et ager e ;
pecten, inis m;
glarea [ae, f];
excudere, o, si, sum; incidere, o, cidi, cisum; sculpere, o, psi, ptum;
+ , ad vivu m
deline a vi t, sculpsit et coloribu s nat ur alibu s decor a vit;
gravitationalis [e]; ad vim gravitatis pertinens;
gravitas [atis, f]; vis gravitatis, gravitudo, inis, f;
icon [onis, f] (aenea, xylographica, ligno incisa, metallographica);
grando, inis, f;
+ tem p e s t a s teloru m ;
+ gra n di n a t ;
( , ) gra d u s [us, m] (longitudinis, latitudinis);
thermometer, tri m; indicator graduum;
civis [is, m];
civilis [e]; civicus [a, um];
civitas [atis, f];
+ civitat e m dare;
+ civitat e m adipisci;
gramma, atis, n; *grammum [i, n];
grammatica [ae, f];
grammaticus [a, um]; grammaticalis [e]; litterarius [a, um];
elmenta [orum, n] litterarum; ( ) litterae, arum, fpl; tabulae, arum, fpl; diploma, atis, n;
litteratus [a, um]; educatus [a, um]; eruditus [a, um];
punica [ae, f]; granatum [i, n];
*granata [ae, f];
granatinus [a, um]; puniceus [a, um];
angulatus [a, um];
granitum [i, n]; granites, ae m;
graniticus [a, um];
finis [is, m]; confinium [ii, n] (arbor in confinio nata, in confinio furoris et sanitatis constitui); limes,
itis, m; terminus [i, m] (termini possessionum); margo, inis, f;
+ fines (ter mi ni) orient al e s ;
+ ad limites superiores silvarum;
106

+ limes inferior nivis perp e t u a e ;


+ , fines (imp erii) ter mi n a r e ;
+ ultra lege m tend e r e op us;
confinis [e]; conterminus [a, um];contiguus [a, um]; finitimus [a, um]; vicinus [a, um];
tangere, o, tetigi, tactum (hae c civitas Rhen u m tan git); adjun ct u m ess e (lat eri
castror u m ); adj ac r e [e]o, ui, jectum; confinare, 1; terminari, or, atus sum (stomachus palato terminatur);
stringere, o, xi, ctum (scytharum gens ultima Asiae stringit);
pagulae typographicae;
concessum [i, n]; concessio [onis, f]; subventio [onis, f];
facies [e]i, f; latus [e]ris, n; meta [ae, f];
Comes, itis, m; Capitaneus [i, m];
comitatus [us, m];
lineamentum graphicum; tabula ostensiva, demonstrativa; figura graphica; diagramma, atis, n;
graphicus [a, um];
+ icon gra p hic a;
graphica [orum, npl]pl; graphice [e]s, f (Gr);
vas aquale;
venustus [a, um]; suavis [e]; gracilis [e];
pecten, inis, m; crista [ae, f]; juba [ae, f]; dorsum [i, n] (jugi montium);
pectinatus [a, um];
remex, igis m;
+ remigiu m ;
remigatio [onis, f];
somniare, 1;
somnia [orum, npl]pl;
+ aucu p a ri som n o s ;
Graecus [i, m]; Argivus [i, m]; Achivus [i, m]; Danaus [i, m];
calefactor [oris, m];
tonare, 1; clangere, o, -,-; crepare, o, ui, itum; strepere, o, ui, itum (cornua strepunt); strepitare, 1;
apricare, 1; fovre [e]o, fovi, fotum; calefacere, io. feci, factum;
apricari, or, atus sum; calre [e]o, ui, -; calefieri, fio, factus sum;
peccatum [i, n] (in peccatum incidere); peccantia [ae, f]; peccatela [ae, f]; peccatio [onis, f]; religio [onis, f];
nefas, n, indecl; delictum [i, n]; flagitium [ii, n];
+ pecc a t u m origin al e;
+ pecc a t u m mort al e;
peccatorius [a, um];
Graecia [ae, f];
Graecus [a, um]; Achaeus [a, um]; Aeolius [a, um]; Danaus [a, um]; Doricus [a, um]; Graius [a,
um];
polygonum [i, n]; far (farris n) panicum;
peccare, 1; delinquere, o, liqui, lictum;
peccator [oris, m];
fungus [i, m]; boletus [i, m];
+ fungu s insipidu s;
+ fungu s innoc u u s ;
+ fungu s sapidu s;
+ fungu s cibarius (edulis [e]sculentus);
+ fungu s ven e n a t u s ;
mycelium [ii, n];
fungaceus [a, um]; funginus [a, um];
fungillus [i, m]; fungulus [i, m];
juba [ae, f];
craticula [ae, f];
oris medicamen [inis, n]; fucus [i, m];
vultuosus [a, um];
Americanulus i;
*influenza [ae, f]; *influentia [ae, f]; *grippa [ae, f]; *morbus [i, m] grippicus;
gryps, grypis m; gryphus [i, m];
graphis, -idis [-idos], f; graphium [ii, n]; scriptorium [ii, n];
gryps, grypis, m; griffo, onis, m;
loculus [i, m];
+ exs e q ui (uxore m ; funus);
107

sepulcrum [i, n]; monumentum [i, n];


tempestas [atis, f] (tempestas adversa; atra tempestas furit); vis caeli; tonitrua et fulmina;
botrys, yis, f; uva [ae, f]; racemus [i, m]; acinus [i, m];
minari, or, atus sum; minitari, or, atus sum; intentare, 1;
minaciter; severe; atrociter;
dirus [a, um]; severus [a, um]; minax, cis; superbus [a, um] (bellum); atrox, cis (orationis genus;
stilus); truculentus [a, um] (voces); trux, cis (tribunus);
turbatus [a, um] (caelum);
tonitrus [us, m]; tonitruum [i, n]; tumultus [us, m];
moles, is, f;
amplissimus [a, um]; immensus [a, um]; ingens, ntis; maximus [a, um]; vastissimus [a, um];
immanis [e]; vegrandis [e]; praegrandis [e];
effractarius[ii, m]; effractor [oris, m];
vastare, 1 (Scythas);
amplus [a, um] (clamor; sonus); magnus [a, um]; altus [a, um] (vox; sonus); clarus [a, um];
magna voce;
+ Vitellium incendiarium vociferantibus;
caverna [ae, f]; specus [us, m]; spelunca [ae, f]; antrum [i, n];
strepitus [us, m] (rotarum; fluminum);
strepitare, 1 (aequor); strepere; tonare, 1;
as, assis, m; libella [ae, f]; nummus [i, m];
+ non ego emissi m titivillicio;
+ non assis facer e; unius assis aesti m a r e ;
triobolus [a, um]; diobolaris [e] (scorta);
rusticus [i, m];
truculenter (se gerere); aspere; dure; violenter; vaste;
truculentia [ae, f] (alicujus); squama [ae, f] (sermonis Celtici); feritas [atis, f]; inhumanitas [atis, f];
rudis [e]; crassus [a, um] (negligentia crassa); grossus [a, um]; illepidus [a, um] (deliciae; verba);
crudus [a, um] (vir; Getae; rusticitas); crudelis [e]; ferus [a, um] (vita agrestis et fera); vernilis [e] (dictum); vastus
[a, um] (homo; oratio); truculentus [a, um] (homo; mores); trux, cis (vox; tactu); squalidus [a, um] (haec verba);
rigidus [a, um]; durus [a, um]; horridus [a, um]; rusticus [a, um]; agrestis [e]; incultus [a, um]; indocilis [e];
inhumanus [a, um];
+ icon rudis;
+ stria e robus t a e ;
cumulus [i, m]; acervus [i, m]; tumulus [i, m] (cadaverum); struix, cis, f (patinaria); strues, is, f
(pomorum; corporum); strages, is, f (hominum; elephantorum; armorum); massa [ae, f]; pasta [ae, f];
+ in cum ul o lapide o (lapidu m );
pectoralis [e] (os);
+ thorax;
pectus, oris, n; praecordia [orum, npl]pl; sinus [us, m]; papilla [ae, f]; mamma [ae, f]; mammilla [ae, f];
uber [e]ris, n;
+ ad m o v e r e uber a;
onus, oneris, n; pondus, ponderis n; aerumna [ae, f]; sarcina [ae, f];
autocinetum [i, n] onerarium; *autocarrum;
agaricus [i, m];
Georgia [ae, f];
abundans [ntis] corporis;
onerarius [a, um];
saccarius[ii, m]; onerator [oris, m];
terra [ae, f]; solum [i, n];
+ sub divo;
+ aqu a e tellurica e ;
grex, gis, m; familia [ae, f] (gladiatorum); turma [ae, f]; globus [i, m];
+ grex rece n s ;
+ grex primitivus;
+ grex progr e s si v u s;
+ , in gr egibus; gregatim;
gregarius [a, um];
congregare, 1;
communitas [atis, f];
tristem esse; dolre [e]o, ui, -; m a e r r e [e]o, ui, -;
triste; maeste;
108

maestus [a, um] (senex; carmen; vultus); tristis [e] (homo tristis et conturbatus); luctuosus [a, um];
maeror [oris, m]; dolor [oris, m]; tristitia [ae, f];
pyrum [i, n]; pirum [i, n]; ( ) pirus, us f;
+ follis pugilat oriu s;
pyriformis [e];
hernia [ae, f]; rames, -itis, m; cele, is, f;
rodere, o, rosi, rosum;
mus, muris, m;
+ rode n ti a (ani m ali a);
jugum [i, n] parvum;
pulvinus [i, m]; area [ae, f];
limosus [a, um];
+ vulcanus limosus;
sordidare, 1; ungere, o, nxi, nctum; inquinare, 1;
sordidus [a, um]; coenosus [a, um]; limosus [a, um]; lutulentus [a, um]; stercorosus [a, um] (aqua);
stercoreus [a, um] (miles); squalus [a, um] (vestis); squalidus [a, um] (corpora; homo); spurcus [a, um] (saliva;
umor); spurcatus [a, um] (helluo spurcatissimus); impurus [a, um]; immundus [a, um]; obsoletus [a, um]
(sanguine, sordibus);
coenum [i, n]; faeculentia [ae, f] (cloacalis; morum); faex, cis, f (terrena; salis); fimum [i, n]; subluvies
[e]i, f; squales, is, f; sordes, is f; squalentia [ae, f]; squalor; lutum [i, n]; sentina [ae, f]; spurcitia [ae, f];
spurcamen, inis, n;
+ , via subluvi e cae n o s a lubrica;
labium [ii, n]; ( , ) (infe rius, superius); labrum [i, n];
rector [oris, m] provinciae; gubernator [oris, m];
provincia [ae, f]; gubernium [i, n]; gubernatio [onis, f];
afflictor [oris, m] (senatus dignitatis); perditor [oris, m]; corruptor [oris, m]; scopulus [i, m];
perniciosus [a, um]; exitiosus [a, um]; damnosus [a, um]; pestifer [e]ra [e]rum; impius [a, um];
perdere, didi, ditum; disperdere; necare, 1; sepelire, 4; pessum dare [dejicere, premere, agere] (aliquem);
subruere, o, ui, utum (aliquem muneribus); sternere, o, stravi, stratum (aliquem exitio gravi) [e]vertere, o, verti,
rsum; expugnare, 1; imminuere, o, ui, utum; intercipere, io, cepi, ceptum; interimere, o [e]mi [e]mptum; pallare, 1;
pervertere, o, verti, rsum; profligare, 1;
spongium [ii, n]; peniculus [i, m]; ( ) labellum [i, n];
fremitus [us, m] (apum);
stridere (apes stridunt); clangere; fremere; mugire;
fremitus [us, m] (terrae); gemitus [us, m]; mugitus [us, m]; murmur, uris, n;
grassator [oris, m] (nocturnus); ganeo, onis, m; ambulator [oris, m];
ambulare, 1 (in hortis); spatiari, or, atus sum;
humanitas [atis, f]; aequitas [atis, f];
+ pro ae q uit a t e contr a jus dicer e;
humanus [a, um];
Hunni, orum, mpl;
cuppes, -dis, m; epulo [onis, f];
confuse;
anser [is, m] mas;
eruca [ae, f]; rca [ae, f]; tinea [ae, f] (tineae intexunt frondeas canis filis); campa [ae, f] (campe
[e]s f); multipeda [ae, f];
anserculus [i, m];
anserinus [a, um] (adeps; ova);
coire [e]o, ii, itum; concrescere, o, crevi, cretum;
dense; spisse;
+ frequ e n s incolis; frequ e n s (Numidia; insula);
+ loca frequ e n t i a ae dificiis;
+ , mon s silva e frequ e n s ;
spissus [a, um]; crassus [a, um] (oleum); densus [a, um]; tenax, cis (gramen); artus [a, um]; concretus [a,
um]; confertus [a, um];
+ lotus frequens;
anser femina;
anser [is, m];
+ / assu m ans e ri n u m ;
densus [a, um]; creber, bra, brum; confertus [a, um]; congestus [a, um]; spissus [a, um];
guttaperca [ae, f];
lamellatus [a, um];
109

faex, cis, f (vini; aceti);

etiam; sic (est); ita (est); atqui; immo;


+ , , () dixi hercl e vero;
+ , sunt ista;
, dare, do, dedi, datum; facere, io, feci, factum (alicui suavium; cognomen; otia; multam herbam);
tribuere, o, ui, utum (pac e m terris); attribu e r e ; pra e b r e [e]o, ui, itum (alicui panem [e]xempla nequitiae);
praestare, o, stiti, stitum; addere, o, didi, ditum (nomina rebus; cognomen alicui); sufferre, suffero, sustuli, - (lac);
accommodare, 1 (alicui possessionem; audientiam); sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam
alicui); suggerere, o, ssi, stum (tela alicui; tellus alim e n t a sugg rit); ing erere; subjicere, io, jeci, jectum;
objicere; ministrare, 1; subministrare, 1 (alicui pecuniam; frumentum; tela); edere, o [e]didi [e]ditum; emittere, o,
si, sum; suppeditare, 1; generare, 1; producere, o, xi, ctum; porrigere, o, rexi, ctum; propinare, 1;
+ nom e n dare;
+ tribu er e voca b ul a monti;
+ fruct us gran d e s et dulce s pra e b e t ;
+ ( ) unius usur a m hora e
gladi at ori isti (Catilina e) non dedis s e m ;
+ fac scia m ;
+ - . esui alic ui dare;
+ ( ) cred e r e pec u ni a m alicui; locar e;
+ um br a r e ;
+ salices um br a m sufficiunt;
+ ! Cedo!
+ peculiar e;
+ remitt er e;
+ com m o n s t r a r e ; instru e r e ;
+ vovre; pro mitt e r e ;
+ remitt e r e ; requi e s c e r e ;
+ dot ar e;
+ bucin ar e;
+ sua d r e ;
+ conjur ar e;
prelum [i, n];
premere, o, pressi, pressum; pressare, 1; calcare, 1 (viperam; uvas); suffocare, 1; convexare, 1
(aliquem); obterere, o, trivi, tritum (aliquem pondere alicujus rei);
turbo, inis, m (densi vulgi); turba [ae, f]; tumultus [us, m]; stipatio [onis, f] (ingens);
pres sio [onis, f] (aqu a e ; aris); suppr e si o [onis, f]; pressus [us, m] (ponderum); pressura
[ae, f]; oppressus [us, m];
+ in oppr e s s u valido durar e;
vetus, veteris; antiquus [a, um]; pristinus [a, um];
+ an tiquitus; ex longo tempore;
vetus, veteris (amicus; amicitia);
diu; dudum; pridem;
+ jam diu; jam pridem;
+ perdudum;
vetustas [atis, f]; usus [us, m] (regnum jam usu possidere);
+ usus et auct orit a s;
etiam; immo; vel; atqui; .
+ , floret ad aut u m n u m
seru m , interd u m etia m ad initium Dece m b ri s;
+ etia m si;
+ etia m n u n c ;
+ etia m t u m ; etia m t u n c ;
Dacia [ae, f];
Dacicus [a, um]; Dacus [a, um];
: ultra; jam; protinus; porro; praeterea;
+ et cet er a ; etc.
distans, ntis; remotus [a, um] (locus, sedes; aliqua re, ab aliqua re); submotus [a, um] (terrae; locus);
longinquus [a, um] (loci, gentes); longus [a, um] (exsilium); secretus [a, um]; sejunctus [a, um];
+ longe dist a n s a fine;
110

+ longe abe s t a vero;


+ utru m que a me longe abest;
+ ab e s s e a consilio fugie n di;
+ , , ( )
istos tant u m abe s t ut orne m , ut effici non possit, quin eos oderi m ;
+ longin q u a spes;
longe; procul;
+ procul ab urbe;
Dalmatia [ae, f];
Dalmatei, orum, mpl;
ulterior, ius;
+ porro; ulterius;
+ id eni m v e r o hinc nunc ab est;
submotus [a, um] (terrae; locus); remotus;
providus [a, um]; prudens, ntis;
+ multu m vider e in re public;
hypermetropus [a, um]; prospiciens, ntis;
hyperopia [ae, f]; hypermetropia [ae, f];
longius; ultra; porro; inferius; infra; postea; protinus;
+ extra limites Irani et
longius ad occide n t e m hae c speci e s de e s t ;
agger [is, m]; moles, is, f; obex, obicis m,f;
Danaides, um fpl;
Danaus [i, m];
Danai, orum, mpl;
notitiae, arum, fpl;
+ notitia e an alitica e;
+ notitia e indubi a e ;
+ notitia e prop e n si or e s;
+ not itiae graves, seriae;
+ , notitia e suspicios a e ;
+ notitia e supr a indicat a e ;
+ notitia e supr a com m e m o r a t a e ;
+ notitia e relat a e ;
+ notitia e additionales, supplementariae;
+ notitia e cert a e , vera e;
+ notitia e oblivioni tradit a e ;
+ notitia e aeni g m a t o s a e ;
+ excer p t a e ;
+ notitia e perpl ex a e ;
+ , notitia e credi biles;
+ notitia e cognit a e , not a e;
+ notitia e exposit a e ;
+ notitia e exp e di t a e ;
+ notitia e eximi a e [e]xcellentes;
+ notit iae correctae;
+ notitia e initiales;
+ notitia e com pl et a e ;
+ notitia e historica e;
+ , notitia e qua e hoc te m p o r e assu n t ; .
+ notitia e brev e s, pra ecisae, strictae;
+ notitia e falsa e , ficta e;
+ notitia e rece n t e s ;
+ notitia e insufficient e s ;
+ c a notitia e insufficient e s [e]xiguae, delicuae; quae desunt;
+ no titiae incertae, incredibiles;
+ notitia e const a n t e s , imm ut a bil e s;
+ notitia e pauc a e ;
+ notitia e dubi a e , incert a e ;
+ notitia e non elabor a t a e ;
+ notitia e nec e s s a ri ae;
+ notitia e improvis a e ;
111

+ notitia e indefinit a e;
+ notitia e irrefut a bil e s;
+ notitia e indubi a e;
+ notitia e defectiv a e ;
+ noti tiae curtae, incompletae;
+ , notitia e indige s t a e ;
+ notitia e incont e s t a t a e , inexp e rt a e ;
+ notitia e indubit a bil e s, non dubi a e ;
+ notitia e disp ar e s ;
+ notitia e seq u e n t e s ;
+ notitia e minim a e ;
+ notitia e rec e n ti s si m a e ;
+ notitia e nova e ;
+ notitia e abu n d a n t e s , copios a e ;
+ notitia e elab or a t a e ;
+ n otitiae plenae;
+ notitia e diffus a e ;
+ notitia e rece p t a e ;
+ notitia e objectiv a e ;
+ notitia e par e s;
+ notitia e perscript a e ;
+ notitia e defi nitae;
+ notitia e confut a n t e s ;
+ notitia e divulga t a e , publicat a e ;
+ notitia e exp e ri m e n t al e s ;
+ notitia e princip al e s, gen e r al e s ;
+ notitia e reliqu a e ;
+ notitia e optim a e , perfect a e , pra e s t a n t e s ;
+ notitia e neg a tiv a e ;
+ notitia e fragm e n t a ri a e ;
+ notitia e abs u n t ;
+ notitia e falsa e [e]rroneae;
+ no titiae initiales;
+ notitia e retrac t a t a e ;
+ notitia e revisa e;
+ notitia e aut h e n ti c a e ;
+ notitia e fusa e;
+ notitia e post erior e s;
+ notitia e c ompletae, plenae;
+ notitia e acc e p t a e ;
+ notitia e seq q u e n t e s ;
+ notitia e similes;
+ notitia e verisi miles;
+ notitia e pra eli mi n a r e s ;
+ not itiae anticipatae;
+ notitia e arbitr ari a e , conject a ri a e ;
+ notitia e propo sit a e ;
+ notitia e ant e c e d e n t e s , pra e c e d e n t e s ;
+ notitia e oblat a e ;
+ n otitiae pristinae;
+ , notitia e dige s t a e ;
+ , notitia e resp e c t a e ;
+ notitia e com pr o b a t a e ;
+ notitia e omiss a e ;
+ notitia e adv er s a ri a e , contr ariae;
+ notitia e contr a di ct ori a e ;
+ notitia e pers p e c t a e , pervis a e ;
+ notitia e ada u c t a e , am plificft a e;
+ notitia e rece n t e s ;
+ notitia e concis a e ;
+ notitia e exigu a e ;
+ notitia e fortuit a e ;
112

+ notitia e collect a e ;
+ notitia e conv e ni e n t e s ;
+ notitia e hodi ern a e , cont e m p o r a n e a e ;
+ notitia e collat a e , com p a r a t a e;
+ notitia e disput a bil e s;
+ notitia e vet er e s;
+ notitia e subj ectiv a e ;
+ notitia e ess e n ti al e s ;
+ notitia e similes;
+ notitia e theor e tic a e ;
+ notitia e ex act a e ;
+ notitia e pers u a si bile s;
+ notitia e indicat a e [e]xpositae;
+ notitia e com p o si t a e , disposit a e , ordina t a e ;
+ notitia e obsol et a e [e]xoletae;
+ notitia e revis a e ;
+ notitia e record a t a e , resp e c t a e ;
+ notitia e real e s, fact a;
+ notitia e form al e s;
+ notitia e bon a e ;
+ notitia e aesti m a bil e s;
+ notitia e nu m e r al e s ;
+ notitia e exp eri m e n t a l e s ;
+ notitia e plan a e ;
+ notitia e pauc a e ;
+ notitia e mult a e , com pl ur e s;
+ secu n d u m omn e s notitias;
+ notitias elaborare;
+ notitias proferr e;
+ notitias com p a r a r e , conferr e;
+ hoc omni ration e prob a t u r, huic rei om ni a fave nt ;
+ datoru m ordina t r u m [e]lementorum, indiciorum thesaurus;
+ dator u m refer e n ti a, perscriptio;
+ dat a in com p u t a t r u m referr e, perscrib e r e ;
datus [a, um];
+ ha e c plant a in region e
Leninopolit a n a de e s t ;
+ hoc casu;
+ nunc;
dentifex, cis, m; medicus [i, m] dentarius, dentium medicus;
tributum [i, n]; contributio [onis, f]; stipendium [ii, n] (imponere victis); vectigal, is, n; teloneum [i, n];
omagium [ii, n];
Taoismus [i, m];
donum [i, n]; donarium [ii, n]; munus [e]ris n; tributum [i, n]; oblatio [onis, f]; votum [i, n]; charisma, atis,
n;
+ , vidi speci m e n a cl.
Lehm a n ni o mihi ben e v ol e dono miss u m ;
+ ( ) Dan ai in voto (= equo Trojano) laten t;
donare, 1; condonare, 1; munerare, 1; largiri, ior, itus sum;
ingenium [ii, n] (abundare ingenio); indoles, is, f; largitio [onis, f]; vena [ae, f];
tribuere, o, ui, utum (pacem terries; seu plures hiemes seu ultimam alicui); sufficere, io, feci, fectum;
+ ani m o s viresq u e sufficer e;
ingeniosus [a, um] (homo ingeniosus et sollers);
datarius [a, um]; gratuitus [a, um];
gratis; gratuite; sine mercede;
+ ! Non hoc tibi sic abibit!
: + ex dono auct oris exe m pl a r;
dies [e]i, mf; datum [i, n];
+ dies publicationi s;
( ) (casus) dativus;
ad diem referre;
+ docu m e n t o die m, ann u m , sae c ul u m adscribo;
113

+ ad die m relat u s;
villa [ae, f] (hilaris et amoena); praedium [ii, n] silvestre; rus, ruris, n; praedium suburbanum;
villaris [e];
+ loca villaria;
+ pagu s villaris;
stips, is, f (stipem conferre);
duo, duae;
+ bini, ae, a;
+ duplo;
+ biseriati m; bifaria m ;
+ bis;
vicesimus [a, um];
viginti;
+ viceni, ae, a;
+ vicien s;
bis; secundo;
doudecimus [a, um];
duodecim;
+ duod e ni, ae, a;
+ duod e ci e( n) s;
januaris [e]; portarius [a, um];
+ postis [is, m];
+ cardo, inis , m;
janua [ae, f]; foris, is, f; porta [ae, f]; limen, inis, n; postis [is, m]; ostium [ii, n];
ducenti, ae, a;
+ duc e n t a m etr a supr a mar e;
motor [oris, m]; nervus [i, m] (nervi belli pecunia infinita);
motorius [a, um];
movr e [e]o, movi, motum; ad m o v r e (mac hi n a m ); com m o v r e ; mot ar e , 1; citare, 1;
concitare, 1; agere, o [e]gi, actum (stellae per occultum aguntur);
+ prod u c e r e ; prom o v r e ;
ambulare, 1 (navis ambulat); meare, 1; movri [e]or, motus sum;
motus [us, m]; motio [onis, f]; commotio [onis, f]; vectatio [onis, f]; tractus [us, m] (corporis); actus
[us, m]; actio [onis, f]; trames, itis, m; lapsus [us, m]; ingressus [us, m];
+ citar e; com m o v e r e ; ager e (car mi n e querc u s);
+ mot u s oscillatorius;
+ mot u s vertiginis; mot u s gyrat ori us;
+ m otus progressivus;
+ agi mot u suo;
duo, ae, o; jugum [i, n]; par, paris, m,f;
colon [i, n];
binio [onis, f];
geminus [i, m];
dualis [e]; duplus [a, um]; duplex, icis; geminus [a, um]; geminatus [a, um]; gemellus [a, um];
bipartitus [a, um]; didymus [a, um];
+ nu m e r u s binarius;
dualis [e]; bifarius [a, um];
forum [i, n]; cavaedium [ii, n]; comitatus [us, m] ( ), aula [ae, f]; regia [ae, f];
+ dev e r s o ri u m ; dev erticul u m ;
+ cohors pecu a ri a; sta b ul a (n, pl);
+ vicus (vicum vend e r e );
palatium [ii, n]; regia [ae, f]; aula [ae, f] (regia; Augusta; imperatoris);
+ prope muros palatii destructi;
homo verrens;
homo [inis, m] nobilis;
(, ) amitini, amitinae ( ); cosobrini, consobrinae (
); patrueles;
biformis [e]; dimorphus [a, um]; anceps, ancipitis; ambiguus [a, um]; bifarius [a, um]; duplex, icis;
duplici ratione (considerari potest);
biconvexus [a, um];
biceps, bicipitis; anceps;
bigibbus [a, um];
114

bidens, ntis;
bipennis [e];
biennis [e]; biennalis [e];
biformis [e];
duplex, icis; ambiguus [a, um]; bilinguis [e];
bipes, bipedis;
bisexualis [e]; hermaphroditus [a, um];
bicornis [e];
bistratosus [a, um];
ambigue;
ambiguitas [atis, f]; ambages, um, fpl; amphibolia [ae, f]; aporia [ae, f];
ambiguus [a, um]; obliquus [a, um]; perplexus [a, um]; dubius [a, um];
bicuspidalis [e];
distichon [i, n];
bilateralis [e];
bimus [a, um]; biennis [e];
biduus [a, um];
+ , relatio de excursio n e
bidu a in mont e s Alatau institut a;
biennium [ii, n];
ducentesimus [a, um];
bitabulatus [a, um];
bilinguis [e]; diglossicus [a, um]; duas linguas callens [ntis];
disputatio [onis, f]; discussio [onis, f]; concertatio [onis, f];
silva [ae, f] impervia;
virgo, inis, f (verecunda); puella [ae, f];
+ virgo anus;
puellaris [e]; virginalis [e];
virgineus [a, um]; puellaris [e];
puella [ae, f]; puellula [ae, f]; virguncula [ae, f]; parva [ae, f]; parvula [ae, f]; pupa [ae, f]; pupula [ae,
f];
virginitas [atis, f];
intactus [a, um]; viginalis [e]; virgo (puer; equa);
+ silva intact a;
+ period u s virgin alis;
puella [ae, f]; virgo, inis, f (verecunda); virguncula [ae, f]; muliercula [ae, f]; juvenis, is, f;
adulescens, ntis, f; domicella [ae, f];
+ , puella viro crud a;
+ , virgo nubilis;
+ ( ) puella viro mat ur a (tem p e s t i v a);
puellula [ae, f]; pupula [ae, f]; filiola [ae, f];
nonaginta;
nonagesimus [a, um];
nona [ae, f];
novies;
nongentesimus [a, um];
undeviginti;
undevicesimus [a, um];
nonus [a, um];
novem;
+ novie(n)s;
+ nove ni, ae, a;
nongenti, ae, a;
pix, picis, f (liquida);
avus [i, m] (paterno, materno genere);
vigilare, 1;
vigil [is, m];
desertor [oris, m]; defuga [ae, m]; perfuga [ae, m]; transfuga [ae, m];
praesidium deserere [o, rui, rtum], (de) praesidio decedere [o, cedi, cessum], praesidium
relinquere [o, liqui, lictum]; transfugere, o, fugi, fugitum;
remedium [ii, n] insectorum; insecticidium [ii, n];
desinfectio [onis, f];
115

inordinatio [onis, f]; perturbatio [onis, f]; confusio [onis, f];


effectivus [a, um]; valens, ntis (medicamentum); validus [a, um] (medicamenta); operatus [a,
um]; praesens, ntis;
actio [onis, f]; actus [us, m]; actum [i, n]; factio [onis, f]; factum [i, n]; effectus; efficientia [ae, f];
calculus [i, m];
+ mod u s age n di;
+ the a t r u m (th. virtuti consci e n ti a est);
+ act u s ex lege habit u s, act u s legitim u s;
+ vitium (tem p e s t a t i s et senti n a e );
revera; vere; vero; reapse; actu; enim; certe; sane; profecto;
+ ma g nifica vero vox;
realitas [atis, f]; veritas [atis, f]; natura [ae, f]; rerum natura; validitas [atis, f];
+ rever a; vero; reap s e ; act u;
+ non ad mit tit hoc idem verita s;
+ veritat e m imitari;
+ , hom o exp e r s veritatis;
+ ( ) vis test a m e n t i;
realis [e]; verus [a, um] (amicitia; virtus); validus [a, um] (senatus consultum); valens,
ntis; praesens, ntis; ratus [a, um]; activus [a, um]; justus [a, um];
+ socius (ordin ari us) Acad e m i a e Scienti ar u m ;
agere, o [e]gi, actum; agitare, 1; facere, io, feci, factum (humaniter; arroganter; bene, male
alicui, contra aliquem); afficere, io, feci, fectum; efficere; administrare, 1; valere [e]o, ui, -;
+ , herb a rece n s qua m sicca veh e m e n t i u s
agit;
+ , nec coelu m nec aqu a e faciunt;
+ age n d a e rei tem p u s ;
+ - . facer e cum, ab aliquo;
deuterium [ii, n] (D);
December, bris (abl. -bri) m; December, bris;
decas, adis, f;
corruptio [onis, f] (morum); corruptela [ae, f]; aetas [atis, f] inferior;
decanus [i, m];
+ decanus Facultatis Biologicae;
acroama, atis, n; pronuntiatio [onis, f]; declamatio [onis, f];
recitare, 1; cantare, 1 (fabulam); declamare, 1; pronuntiare, 1;
ornamentum;
ornamentalis [e];
ornatio [onis, f]; ornatus [us, m]; ornamentum [i, n];
decretum [i, n];
facere, io, feci, factum (statua ex aere facta; scuta ex cortice; aliquem herde m ; consul e m );
conficere; efficere; perficere; agere, o [e]gi, actum; creare, 1; procreare, 1; pertendere, o, ndi, nsum;
+ pau p e r a r e ;
+ propiti ar e;
+ ret e g e r e ; pat ef a c e r e ;
+ vulgar e;
+ conficer e; efficer e;
+ eru m p e r e ; excurr er e;
+ per m u t a r e ; rescrib er e;
+ res er a r e ;
+ test a ri;
+ nut ar e;
+ nobilitar e; pat ef a c e r e ; pr omere;
+ excip er e , 3b;
+ incurs a r e ;
+ adu m b r a r e ;
+ perp e t u a r e ;
+ eva g a ri;
+ divulgar e ; terer e; conso ci ar e ; publicar e;
+ periclitari;
+ imprim e r e ;
+ (as)si m ul ar e;
+ pecc ar e ;
116

+ pari ar e;
+ orbar e;
+ be ar e;
+ proficer e;
+ ma nifes t a r e ;
+ ser e n a r e ;
+ ? Quid aga m ?
+ , nescio, quo m e vert a m ;
+ ? Quod aliud subsidium?
fieri;
legatus [i, m]; delegatus [i, m];
divisio [onis, f]; fissio [onis, f]; partitio [onis, f];
dividuus [a, um];
divisor [oris, m];
dividere, o, si, sum; partiri, ior, itus sum; tribuere, o, ui, utum (aliquid in partes);
+ labor e m sort e trah er e ;
opus, operis, n; negotium [ii, n]; causa [ae, f]; res, rei, f; actio [onis, f]; facinus, facinoris, n; occupatio
[onis, f]; opera [ae, f];
+ omissis omnib u s aliis nego tiis;
+ na m ; vero; re vera;
+ rever a; vero; rea p s e ; re ipsa;
+ longe res abiit;
+ , qua e rit ur belli exitus, non caus a;
+ sulcos in pulver e duc er e;
+ suu m negoti u m , sua m rem ager e ;
+ aliud, alias res ag ere;
+ act a m rem ager e ; act u m ager e ;
+ nudo vesti m e n t a detr a h e r e ;
+ - . nihil mihi est cum aliquo;
+ hoc nihil ad rem;
+ af fectae res; defessae res;
+ caus a paucor u m calculoru m ;
+ dextr a m part e m operis ad mi ni str ar e ;
+ ? qua e hae c est fabul a?
+ non agit ur de vectigalibu s;
+ , rebu s supr a vota fluentib u s;
+ ? Quid tibi hanc rem [hujus rei] curatio est?
+ tua res agitur;
+ res egr e gi a s ager e;
+ nihil age n d o homi n e s male agere discunt;
+ act re;
+ ? Quid agitur?
+ principiu m anni tum age b a t u r;
+ res agitur apu d pra e t o r e m ;
+ - . cau s a m alicujus agr e e , tract ar e ;
+ - . , aliquid non ad caus a m , sed ad
volunt a t e m perso n a s q u e diriger e;
+ sup er ea cau s a missu s est;
+ inclinar e rem in cau s a m plebis;
+ opti m a ti u m cau s a m ager e;
+ tot a res clau dic a t ;
+ (, ) totu m in eo est (ut);
+ in com o e di a claudic a m u s ;
+ rem loqui;
Delos (Delus), i, f; Delius [a, um];
probe; prudenter; recte; vere;
idoneus [a, um] (homines; auctor); bonus [a, um]; probatus [a, um]; probus [a, um];
delta [ae, f];
+ ad delt a m fluminis Volga e;
deltoides;
Delphicus [a, um];
delphinus [i, m];
117

Delphi, orum, mpl;


areola [ae, f];
demissio [onis, f] exercitus;
democrata [ae, m]/f;
democraticus [a, um]; - popularis [e];
democratia [ae, f]; res [rei, f] publica; civitas [atis, f] popularis; popularis res [rei, f] publica;
multiudinis dominatus [us, m]; populi potentia [ae, f]; imperium [ii, n] populare; ratio [onis, f] popularis;
+ de m o c r a ti a parla m e n t a ri s;
daemon, onis, m; cacodaemon;
daemoniacus [a, um];
(de)monstratio [onis, f];
ostendere, o, ndi, nsum (aciem ad terrorem hostium);
Demosthenes [is, m];
denarius[ii, m];
aerarius [a, um]; pecuniarius [a, um]; nummarius [a, um]; nummatus [a, um];
+ congi ari u m ;
+ stips, stipis , f;
+ sacr a m e n t u m ;
dies [e]i, m(f); lux,cis, f; lumen, inis, n; sol [is, m];
+ feria;
+ feriae; dies fest u s;
+ nat alis, is m;
+ ? Qua mat e ri a subripi a m die m?
+ [ ] dies feriat u s;
+ ,
mor e Rom a n o dies a m e di a noct e incipit et seq u e n t i s noctis m e di a part e
finitur;
+ sub die nitido;
+ init aes t a t e ;
+ , sine faec e dies;
pecunia [ae, f]; aes, aeris, n; argentum [i, n]; aurum [i, n]; denarii, orum, mpl; nummi, orum, mpl;
moneta [ae, f]; pretium [ii, n];
+ tollere pec u ni a m ;
+ auru m omn e cum ram e n t o ;
+ arge n t u m mut u u m ;
+ cru m n a ;
+ in num m i s hab e r e ;
+ vom e r e arge n t u m ;
+ adult erin a mon e t a ;
+ arge n t u m bigat u m ;
+ arge n t u m sign a t u m ;
+ poscin u m m i u s ;
+ arge n t u m cudere;
+ arge n t u m mult a ci u m ;
provincia [ae, f]; administratio [onis, f]; sedes, is, f; institutum [i, n]; munus [eris, n] administri
publici; officina [ae, f];
depositum [i, n]; sequestrum [i, n];
depressivus [a, um];
+ stat u s depr e s si v u s;
depressio [onis, f]; animi imminutio [onis, f], animi (vitae) taedium [ii, n], animus [i, m] fractus;
+ / abj ect u s, de mi s s u s , fract u s, debilitat u s, abject o animo sum;
legatus [i, m]; vicarius[ii, m];
, vellere, o, velli (vulsi), vulsum (aurem);
rusticus [a, um]; rusticanus [a, um]; agrestis [e]; paganus [a, um];
+ vita agr e s ti s;
+ mo retum;
rus, ruris, n; rusticus [i, m]; rusticanus [i, m];
rus, ruris, n; vicus [i, m] (vicos exurere; per pagos vicosque); pagus [i, m];
+ ad villam supr e m u m die m obiit;
arbor, oris, f; stirps, rpis, f (stirpes et herbae); stipes, itis, m (consternunt terram concusso stipite
frondes); styrax, acis, m; trabs, trabis, f; lignum [i, n];
+ arbor se m p e r vir e n s ;
118

+ ter mi n u s arboru m ;
+ arb or ornamentalis;
+ arbor flore m aperit;
+ arbor spont a n e a ;
+ arbor frondo s a ;
+ in truncis arboru m ;
+ arbor pomifer a;
+ sub arboribu s;
+ arbor gen e a l o gi c a ;
+ inter arbor e s ;
+ arbor conifer a;
arbuscula [ae, f];
ligneus [a, um];
imperium [ii, n];
ten r e [e]o, ui, ntum (aliquid ma n u , in m a n u); continr e (in carc er e, in vinculis
contin e ri); retinr e; sustinr e (aliquid ma n u); hab r e [e]o, ui, itum (aliquid minibus; aliquem in
vinculis; pecora); tolerare, 1 (mulier parvulum sinu tolerans);
+ cust o dir e;
+ ( ) haec tu tecum habeto;
+ ten er e iter, cursu m (a Sicilia ad Laure n t e m agru m );
+ ? Quo ten e ti s iter?
+ dicer e;
+ consiliari;
+ ten e r e tota m rem publica m ;
adh a e r r e [e]o, si, sum (alicui rei; in aliqua re); stare, o, steti, statum; ten r e [e]o, ui, ntum;
sustin r e; consist e r e , o, stiti, sistum;
+ me di u m ager e ;
+ , ( ) scire, quo pacto
deceat majoribus uti;
+ rupe s ses e mole ten e t;
+ ex ercit u s sustin e r e non potuit;
+ navis sust e n t a t u r;
improbus [a, um] (facies, Aeneas); protervus [a, um]; impotunus [a, um] (homo, libido); impudens,
ntis; insolens, ntis; procax, cis (leno; meretrix); lascivus [a, um]; petulans, ntis (lingu); confide n tiloq u u s [a,
um]; confd e n s , ntis (parasitus; mendacium); arrogans, ntis (homo); ferox, cis (animus, ingenium); audax, cis
(aliqua re, alicujus rei, ad aliquam rem); vernilis [e] (dictum);
+ prot ervir e;
+ aud a ci b u s ann u e coep tis;
proterve (loqui, dicere, facere); proterviter; petulanter (invehi in aliquem); confidenter; arroganter
(dicere; facere); audaciter; procaciter;
audacia [ae, f]; contumacia [ae, f]; licentia [ae, f]; procacitas [atis, f]; insolentia [ae, f]; protervia [ae,
f]; protervitas [atis, f]; impotunitas [atis, f] (impotunitas et inhumanitas; impotunitas et superbia; impotunitas
scelerum); petulantia [ae, f] (linguae; dictorum); confidentia [ae, f];
caespitium [ii, n]; caespes, itis, m;
egressus exercitus;
bellaria [orum, npl]pl; tragemata, um, npl;
ad bellaria idoneus [a, um];
gingiva [ae, f];
tyrannus [i, m];
tyrannia, idis, f; regnum [i, n]; potentia [ae, f];
regius [a, um]; tyrannicus [a, um];
destructivus [a, um];
decennium [ii, n];
decennis [e];
decimus [a, um];
decem;
+ deci e( n)s;
+ deni, ae, a;
+ , dec a s , adis, f; decena [ae, f];
pars, rtis, f; elementum [i, n]; singula [orum, npl]pl;
scrupulosus [a, um]; amplus [a, um];
infantia [ae, f];
119

pullus [i, m]; catulus [i, m]; vitulus [i, m]; scymnus [i, m] (scymni leonum);
liberi, orum, mpl; filii, orum, mpl; suboles, is, f (producere subolem); infantes, ium, mpl; pueri, orum, mpl;
impuberes, um, mpl; nati, orum, mpl;
+ - . tollere liberos ex aliqu a;
+ ( .. ) vires in
viscera patriae vertere;
viscus, viscera;
infanticidium [ii, n];
infanticida [ae, m];
infantilis [e] (vestis; blandimenta; aetas); puerilis [e];
infantia [ae, f] ( 7 ); pueritia [ae, f]; aetas [atis, f] tenera; aetas infirma;
+ , prim u m pueriti a m absc o n di m u s ,
deind e adul e s c e n t i a m .
defectum [i, n]; defectus [us, m]; vitium [ii, n];
mutilatus [a, um]; defectivus [a, um];
+ in vitio ess e;
hyphen, n, indecl.;
defectus [us, m];
deformatio [onis, f];
deformatus [a, um]; deformis [e];
decigramma, atis, n;
decimetrum [i, n];
vilitas [atis, f] (annonae);
viliter (constare);
+ vili emere; bene emere;
+ vili vend e r e ; male vendere;
+ tect o later e absc e d e r e ;
vilis [e] (annona; frumentum; exsequiae; cibi); triobolus [a, um]; diobolaris [e] (scorta);
factum [i, n]; facinus, oris, n; actio [onis, f]; labor [oris, m]; opus, operis, n; res [rerum, fpl] gestae;
actor [oris, m]; agens, ntis, m;
+ vir (mulier) scienti a e em e rit u s (-a);
actiones, um, fpl; opera, um, npl; usus [us, m]; actuositas [atis, f]; actus [us, m]; agitatio;
industria [ae, f];
+ usus foren si s;
+ usus artis;
+ Caroli Linna ei vita atqu e oper a;
+ 10 relatio de actis
Instituti Botanici per hos dec e m ann o s;
+ acc e d e r e ad rem publica m ;
+ the a t r u m (th. virtuti consci e n ti a est);
strenuus [a, um] (vir fortis ac strenuus); navus [a, um] (homo navus et industrius); vegetus [a,
um] (mens; ingenium); actuosus [a, um]; activus [a, um]; sedulus [a, um]; impiger, gra, grum; operosus [a, um];
jazzensis musica [ae, f];
bracae [arum, fpl] Genuenses;
jangala [orum, npl]pl; silva [ae, f] vetusta,vetustissima; silvae, arum, fpl; loca [orum, npl] silvis
humidis obsita;
diagnosis, is (eos), f;
+ diagnosis brevis;
+ ( ) diagnosis latina (rossica) plena;
+ , diagn o s e s corrige n d a e ;
+ obs erv a ti o n e s ad diagn o si m ;
diagnostica [ae, f];
diagnosticus [a, um];
+ inform a ti o diagn o s ti c a;
+ char a c t e r diagn o s tic u s;
linea [ae, f] diagonalis;
diagonaliter;
diagramma, atis, n; schema, atis, n; tabella [ae, f]; figura [ae, f] graphica [e]xemplum [i, n];
fascia [ae, f]; diadema, atis, n;
diaconus [i, m];
diacriticus [a, um];
+ sign a diacritica;
120

dialectica [ae, f];


diametros, i, f; dimetiens [e]ntis, f;
diaspora [ae, f];
diaphragma; atis, n;
crabattus [i, m]; cubile, is, n; sponda [ae, f]; sella [ae, f] Turcica (amplior);
labefactatio [onis, f]; diversio [onis, f]; subversio [onis, f];
pecunia [ae, f] dividenda; lucrum [i, n] dividendum;
pars [rtis, f] exercitus; divisio [onis, f];
miraculum [i, n];
digesta [orum, npl]pl;
digitalis [e];
diaeta [ae, f]; ratio [onis, f] victus;
architectus [us, m]; designator [oris, m]; fabricator [oris, m]; auctor [oris, m];
ferus [a, um] (bestia); ferox (elephantus); spontaneus [a, um]; ferinus [a, um]; sponte crescens [ntis];
atrox, cis (animus; odium); truculentus [a, um] (tigris); trux, cis (aper); indomitus [a, um]; agrestis; rapidus [a,
um]; rigidus [a, um]; torvus [a, um]; efferus [a, um];
+ capr e a ; da m a ;
+ ona g e r , gri , m;
ferus [a, um] (arbores);
barbaries [e]i, f; barbaria [ae, f]; ferocia [ae, f]; feritas [atis, f];
dictator [oris, m];
dictatura [ae, f];
dictare, 1;
locutor [oris, m]; annunciator [oris, m] / trix, icis, f;
idiota [ae, m]; amator [oris, m]; cultor [oris, m] voluptarius; imperitus homo [inis, m]; tiro, onis, m;
mediocritas [atis, f];
dynamica [ae, f];
dynamicus [a, um];
dinosaurus [i, m];
diploma, atis, n; codicilli, orum, mpl; tabellae [arum, fpl] publicae;
+ honor arii codicilli;
ars [artis, f] diplomatica;
director [oris, m]; moderator [oris, m]; rector [oris, m]; praefectus [i, m];
( ) cooperculum [i, n];
administratio [onis, f];
praefectus [i, m] musicus; syntonarius[ii, m]; concentus moderator [oris, m];
dysharmonicus [a, um];
discus [i, m]; orbis
+ ( ) discu s fixus;
disculus [i, m];
- orbium phonographicorum exhibitor [oris, m];
statio [onis, f] discorum;
dicriminatio [onis, f];
+ discri min a ti o phyl etica
disputabilis [e]; + probl e m a disput a bil e;
disputatio [onis, f]; discussio [onis, f];
ostentus [us, m]; tabula [ae, f] dilucida descriptoria; ostentatio [onis, f];
disputatio [onis, f]; schola [ae, f] (de aliqua re); concertatio [onis, f];
dissertatio [onis, f];
+ ( )
dissert a ti o pro grad u candi d a ti (doct oris) biologia e ;
spatium [ii, n]; intervallum [i, n]; distantia [ae, f];
distichon [i, n];
disciplina [ae, f];
infans, ntis, m; puer [e]ri, m; suboles, is, f (producere subolem; imperatorum; deorum); partus [us, m];
parvulus [i, m]; natus [i, m];
differentialis [e];
differentiatio [onis, f];
differentiatus [a, um];
efferascere, o, -, -; vastare, 1;
arbor pomifera silvestris;
caro [carnis, f] ferina; ferina [ae, f]; venatio [onis, f]; venatus [us, m]; bestiae ferae; aucupium [ii, n];
121

+ mult a et varia ven a ti o;


longitudo, inis, f; proceritas [atis, f];
bene barbatus;
longus [a, um]; procerus [a, um]; longinquus [a, um]; prolixus [a, um]; promissus [a, um];
longinquitas; longitudo; diuturnitas;
diuturnus [a, um]; longus [a, um]; mansurus [a, um];
durare, 1; perdurare, 1; m a n r e [e]o, nsi, nsum (ad nostr a m aet a t e m ; suo stat u; bellu m
ma n e t ); per m a n r e ; pertinr e [e]o, ui, ntum; stare, 1;
ad (acc); pro (abl); ob (acc);
+ ad speci e s
hujus gen e ri s ex act e limita n d a s fructu s mat uri nec e s s a rii sunt;
+ pro mut u a com m u t a t i o n e ;
+ proprius [a, um];
+ idon e u s [a, um];
+ ideo ut;
+ cujus rei cau s a ;
+ mult a e inFabio, ut in
homi n e Rom a n o, litter a e fueru n t;
+ ut illis temporibus;
+ p rivatim; pro domo sua;
diarium [ii, n]; liber [bri, m] memorialis; commentarii [orum, mpl] diurni; ephemeris, idis, f;
+ diariu m itineris;
diurnus [a, um]; diarius [a, um];
+ pen s u m [i, n];
+ diariu m [ii, n];
die; interdiu; luce;
fundus [i, m];
+ ( , ) pessum ire;
+ pes s u m subsi d e r e per mar e;
+ caelum ac terras miscere, maria omnia caelo miscere;
ad (acc); tenus (Tauro t.; Cumarum t.; pectoribus t.; nubium t.);
+ usq u e ad m e di u m August u m ;
+ a litore maris usq u e ad cacu m i n a
montiu m occurrit;
+ ad limit es superiores silvarum;
+ ad Octobr e m ;
+ ad basin;
+ 1 caulis ad 1 m altus;
+ ant e meridi e m ;
+ adh u c;
+ vulneribus tenus;
additio [onis, f]; additamentum [i, n]; supplementum [i, n]; stillarium [ii, n] ( );
addere, o, didi, ditum (in vinu m aqu a m ); sub d e r e (vers s); adjicer e , io, jeci, jectum;
acquirere, o, isivi, itum; afferre, affero, attuli, allatum (addere atque afferre multa); assumere, o, psi, ptum (ad
reliquos labores etiam hanc molestiam); supplere [e]o [e]vi [e]tum (cet ero s; qua n t u m c u m q u e me n s u r a e
dee s t ); sugg e r r e , o, ssi, stum (verba quae desunt); subnectere, o, xi, ctum (fabulam); subjungere, o, xi, ctum
(praeces);
+ nihil acc e d e r e pot e s t ad ea m rem; nihil huc addi pot e s t ;
+ , sibi nihil ad gloria m acq uire n d u m put at ;
accessorius [a, um]; additicius [a, um]; intercalaris [e];
eniti, or, nisus sum; petere, o, ivi, itum; proficere, io, feci, fectum; quaerere, o, sivi, situm
(immortalitatem sibi morte; gloriam); quaeritare, 1; aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); extundere,
o, tudi, tusum (aliquid precibus); adipisci, or, adeptus sum (dominationis); sequi, or, secutus sum; exs e q ui
(aet e r ni t a t e m ) ; extorq u r e [e]o, rsi, rtum (alicui veritatem); tenere [e]o, ui, ntum (jus suum); tendere, o,
tetendi, tensum/tentum; cont e n d e r e ; stud r e [e]o, ui, - (aliquid, in aliquid; hoc unum studeo); impetrare, 1;
exprimere, o, pressi, pressum;
+ laud ari qua e r e r e ; laudi stud e r e ;
+ ad ea m rem affect a s viam;
+ ? Quid tendit?
+ adipisci jus suu m ;
virtus, utis, f (militaris; est militis decus);
+ fungi virtut e;
122

+ virtut e multu m valer e;


+ virtus bellan di, rei militaris;
adjicere, io, jeci, jectum;
tang e r e , o, tetigi, tact u m (ports);
bonum [i, n]; bona [orum, npl]; sua [orum, npl]; fortunae, arum, fpl;
+ - . ben e facer e alicui [e]rga aliquem; benigne facere alicui, adversus aliquem
+ ben e fact u m te adv e ni s s e ;
volo, onis, m; voluntarius[ii, m];
voluntarie; ultro; volunt a t e ; volens; volunt ari e (et non ex nec e s si t a t e ); spont e
(me, tua, sua; sua spont e rect e facer e; Italiam non spont e seq u o r; non spont e noce n s);
libent e r;
+ ? utru m jussu s an ultron e u s ?
voluntarius [a, um]; ultroneus [a, um] (exsilium); volens, ntis;
honestum [i, n]; honestas [atis, f]; virtus, utis, f (est in eo virtus et probitas);
+ , est virtus
nihil aliud, qua m ad su mmum perducta natura;
benemorius [a, um]; sanctus [a, um]; pius [a, um]; probus [a, um];
bonitas [atis, f]; humanitas [atis, f];
fautor [oris, m];
benevolens, ntis; benevolus [a, um]; amicus [a, um];
benevolentia [ae, f];
probus [a, um]; bonus [a, um]; benignus [a, um];
liberaliter (accipere; accipi);
bona fides [ei, f];
+ vet er e m pudorem sibi
imponere;
+ justitia creditis in
rebu s fides nomin a t u r;
accuratus [a, um]; diligens, ntis; sedulus [a, um]; studiosus [a, um]; fidus [a, um]
(interpres); certus [a, um] (naturae rerum explorator); verus [a, um] (testis); religiosus [a, um]; sanctus [a, um];
pius [a, um];
bonitas [atis, f];
bonus [a, um]; probus [a, um] (merx);
bonus [a, um]; probus [a, um]; benignus [a, um]; pius [a, um];
+ ben e v ol e n ti a;
parare, 1; conficere, io, feci, fectum; reportare, 1; conciliare, 1; extricare, 1; parere 3b; assequi, or,
cutus sum;
+ pab ul ari;
raptum [i, n] (rapto potiri); praeda [ae, f]; rapina [ae, f]; manubiae, arum, fpl; exuviae, arum, fpl;
spolia [orum, npl]; praemium [ii, n];
+ spolia (pl) (hostiu m , agroru m )
litterae [arum, fpl] procuratoriae; auctoritas [atis, f]; testimonium [ii, n];
+ , m a n d a t a ri u s;
+ , ma n d a t o r;
+ per procur a m ;
fides [e]i, f; fidentia [ae, f]; confidentia [ae, f]; fiducia [ae, f];
+ fide m facer e;
+ fide m mer er e ;
+ fide m mer e n s ;
+ hab e r e fide m;
+ fide m tribu er e;
+ fide m facer e;
+ fiduci tu;
+ fides afflict a;
+ , - .; - . per fiducia e
ration e m fraud a r e aliqu e m ; propt e r [per] fide m decip e r e aliqu e m ;
+ confid e n ti a m afferr e hominibu s;
+ - . da m n a r e fide m alicujus;
+ , nil spern a t auris, nec tam e n cred a t
stati m;
concredere [o, credidi, creditum] fidei alicujus;
+ se perfidis hostibu s cred e r e ;
123

ad summum;
consummare, 1; complere [e]o [e]vi [e]tum; exsequi, or, secutus sum (incepta; aliquid usque ad
extremum);
+ - . sum m a m m a n u m impon e r e alicui rei;
credulitas [atis, f];
credulus [a, um];
conficere, io, feci, fectum; perficere; cumulare, 1; consummare, 1;
fidere, o, fisus sum; fidem habere [eo, ui, itum], tribuere [o, ui, utum], adjungere [o, nxi, nctum],
ferre [fero, tuli, latum] (alicui); confidere (de aliqua re); credere, o, didi, ditum (utrumque vitium est et omnibus
credere et nemini); concredere (alicui aliquid); mandare, 1 (alicui consulatum, imperia);
+ - . abro g a r e alicui fide m;
, perducere, o, xi, ctum; agere,o [e]gi, actum (aliquem ad [in] aliquam rem);
+ ad abs ur d u m reduc e r e ;
+ abs olv er e ; exs e q ui (aliquid usqu e ad extr e m u m ) ;
+ in notitia m perferr e; certior e m facer e;
argumentum [i, n] (a. est ratio, qua e, quod est dubiu m , per id quod dubiu m non est,
confirm a t , ); ratio
[onis, f]; documentum [i, n];
+ argu m e n t a gravissi m a ;
+ argu m e n t a irrefut a bilia;
+ sum m u m argu m e n t u m ;
+ his rationib u s fultus;
+ afferre ration e s pro (contr a)/ afferr e argu m e n t a ;
+ argu m e n t a et ration e s;
perducere, o, xi, ctum; redigere, o [e]gi, actum; perficere, io, feci, fectum; revocare, 1;
com m o v r e [e]o, movi, motum;
+ vulgar e; pro m ul g a r e ;
+ transi g ere; expugnare; patrare;
+ - . adige r e ; com mi t t e r e ; add u c e r e ; ded u c e r e ;
sat(is); bene; affatim;
+ verbis velitation e m fieri com p e n d ii volo;
contentus [a, um] (parte debiti contentum esse); satur, ura, urum;
+ plac er e sibi;
+ , ( ) agricola e parvo be ati;
satis habere;
+ paru m hab e r e ;
conjectare, 1; conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum;
conjectura [ae, f]; conjectio [onis, f]; suspicio [onis, f] (alicujus rei); opinio [onis, f];
+ conject ur a positu s;
conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum; prospicere, io, spexi, ctum;
dogma, atis, n;
dogmaticus [a, um]
adipisci, or, adeptus sum (fugientem); calcem calce terere [o, trivi, tritum];
agere, o [e]gi, actum (cum aliquo de re aliqua, aliquam rem); tractare, 1 (de condicionibus);
stipulari, or, atus sum; pacisci, or, pactus sum; contrahere, o, xi, ctum; (pacem) pangere, o, panxi (pegi, pepigi),
pactum;
foedus [e]ris, n; tractatus [us, m]; contractus [us, m]; pactus [us, m]; pactum [i, n]; pactio [onis, f];
cautio [onis, f]; conventio [onis, f]; conventus [us, m]; lex, legis, f; condicio [onis, f]; tabella [ae, f]; syngraphus [i,
m];
+ tabul a e nupti al e s; tabellae dotis;
+ , , ,
. Illo tract a t u sanct u m est, ne m et all a in
Antarctid e ex erc e n t u r nev e gas u m , petrol e u m , herb a e vel ani m ali a ad usu m com m e r ci al e m
conv ert e r e n tur;
+ conductum, conductio (ex conducto agere); locatio (et) conductio, locatum (et) conductum;
+ contr a c t u m ager e;
+ ictus foed eri s;
+ tract a t u s intern a ti o n alis ;
+ tract a ui subscrib er e ;
() formula [ae, f];
adipisci, or [e]ptus sum; assequi, or, utus sum;
exurr e , o, ussi, ustum (lucerna exusta est);
124

pluvialis [e]; pluvius [a, um];


+ aqu a pluvialis;
+ silva pluvialis;
pluviosus [a, um]; pluvius [a, um]; nimbosus [a, um];
+ dies pluviosu s;
+ caelo (Jove) pluvio;
pluvia [ae, f]; imber, bris, m; aqua [ae, f] caelestis;
+ sub pluvia;
+ , declivita s ventis et pluviis expo sit a;
+ pluit;
m a n r e [e]o, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); ex(s)pectare, 1;
vivere, o, xi, ctum (ad summam senectutem; ad centesimum annum);
+ , vivi perv e n m u s , ut
+ perd u c e r e vita m ad annum centesimum;
+ ! utina m eu m die m vide a m !
dosis, is, f;
concessus [us, m]; permissio [onis, f];
sinere, o, sivi, situm; permittere, o, misi, missum; concedere, o, cessi, cessum;
maturatio [onis, f];
maturescere, o, ui, -;
+ fructu s tant u m frigoribu s
levioribu s incipien tib u s mat ur e s c u n t ;
mulg r e [e]o, si, lsum; siccare, 1;
probatus [a, um]; testatus [a, um];
+ res prob a t a (test a t a );
demonstratio [onis, f]; ostentus [us, m]; probatio [onis, f]; testis [is, m]/f; argumentum [i, n]
(a. est ratio, quae, quod est dubium, per id, quod dubium non est, confirmat); argumentatio [onis, f] (Argumentatio
est explicatio argumenti. Argumenta, non argumentatio.); apodixis, is (eos), f; fides [e]i, f; testimonium [ii, n]
(alicujus rei; dare, afferre); signum [i, n]; indicium [ii, n]; index, icis, m; pignus, oris, n; specimen, inis, n;
documentum [i, n]; experimentum [i, n];
+ - . fide m me m o ri a e alicujus
app ell ar e;
+ - . ad [in] fide m alicujus rei;
+ argu m e n t o s u s ;
+ prob a tio n e s irrefut a bil e s;
+ argu m e n t a ri (aliquid, mult a);
+ plum b e o gladio jugular e;
+ ost e n t ui ess e;
+ hoc est argu m e n t o ;
+ ma g n o docu m e n t o ess e ;
+ prob a ti o n e s evide n t e s ;
probare, 1; exprobare, 1; vincere, o, vici, vinctum (aliquid verbis); convincere; arguere, o, ui, utum;
ostendere, o, ndi, nsum (ntum); docr e [e]o, ui, ctum; argumentari, or, atus sum (Quid porro argu m e n t e r ?
? );
+ affinit as haru m speci er u m facile prob a t u r;
+ , vince Oppianic u m bonu m virum fuiss e;
argumentabilis [e] (propositio difficile argumentabilis);
relatio [onis, f]; relatus [us, m]; dissertatio [onis, f]; oratio [onis, f]; schola [ae, f] (de aliqua re);
relator [oris, m]; orator [oris, m];
referre, fero, tuli, latum; deferre; orare, 1;
quousque; quamdiu; quoad;
doctor [oris, m]; medicus [i, m];
+ d. biologia e (reru m nat ur aliu m );
+ diss ert a ti o pro grad u doct oris;
+ Juris Doctor (J.D.)
documentum [i, n]; instrumentum [i, n]; consignatio [onis, f]; litterae, arum, fpl; tabulae, arum, fpl
(litteris Graecis confectae); tabellae, arum, fpl (publicae);
+ tab ellis obsign a ti s
ager e ;
documentalis [e];
documentatio [onis, f]; tabulae, arum, fpl;
lassare, 1 (numina); terebrare, 1; fatigare, 1; obtundere, o, tudi, tusum;
125

tundere, o, tudi, tusum; cavare, 1;


+ tere b r a r e ;
debitum [i, n] (alicui solvere); debitio [onis, f] (gratiae); creditum [i, n]; aes [aeris, n] alienum; officium [ii,
n]; munus [e]ris, n;
+ reliqu ari alicui; in aer e alieno ess e;
+ ani m a m deb e r e ;
+ alicui si ne fenore pecunias expensas ferre;
+ incider e in aes alien u m ;
+ officii sui ess e
existi m a vit, ferre de illa diss ert a ti o n e judiciu m;
+ , exp edire nomina sua;
+ in officio (per) m a n r e ;
+ - . aliquid satis dato debere;
+ officium trist e;
+ m ajoribu s eoru m tribuendum puto;
+ , non puto illum capillos liberos hab e r e ;
amplus [a, um] (dies); tardus [a, um] (nox); longus [a, um]; diuturnus [a, um]; longinquus [a, um];
laxus [a, um]; productus [a, um]; protensus [a, um];
diu (.. diutius; diutissi m e ); longe; mult u m ; procul;
diuturnus [a, um]; perdurans, ntis; vivax, cis; firmus [a, um]; stabilis [e]; longe vivens;
perennis [e];
+ arbor vivax;
+ lignu m firmu m ; st abile;
diuturnitas [atis, f]; perdurantia [ae, f]; vivacitas [atis, f]; firmitas [atis, f]; stabilitas [atis, f];
debitorius [a, um];
+ syngr a p h a ;
+ nex u s;
diuturnus [a, um];
longaevitas [atis, f];duratio [onis, f];
+ , arbor longa e vi t a t e exq uisita
insignis;
diuturnus [a, um]; longus [a, um]; longaevus [a, um];
longitudo, inis, f;
+ longitu d o orient alis;
+ longit ud o occide n t alis;
partittivus [a, um]; lobaris [e];
praeglacialis [e];
advolare, 1; pervolare, 1;
+ quo telu m adjici non potuit;
debre [e]o, ui, itum; hab r e [e]o, ui, itum (respondendum);
+ , his rationibus fultus
has species distinguere debui;
+ conv e ni e n t e r; rite; justo mod o; ut (aliqu e m ) ae q u u m est;
+ illa multo graviu s aes ti m a r e
deb e m u s ;
+ , dicer e deb e n ti a dici;
debitor [oris, m]; obaeratus [i, m];
+ fraud a t o r ben eficioru m ;
+ capit alis debitor;
+ debitor idone u s ;
+ illi, qui deb e n t ; deb e n t e s ;
magistratus [us, m]; honor [oris, m]; officium [ii, n] (scribae; legationis); munus [e]ris, n; sors,
rtis, m; imperium [ii, n]; ministerium [ii, n]; potestas [atis, f]; actus [us, m];
+ a m a gi st r a t u (honor e) abire; abdic ar e se m a gi st r a t u (imp erio);
+ ab actu rem ov e r e ;
+ officium (mun u s, ma gi str a t u m ) ad mi ni str ar e ;
+ uti honor e;
+ su m m a ;
vallis, is, f;
+ ( ) in par te superiore (inferiore) vallis fluminis;
+ ( ) in valle fluvii (rivuli);
+ vallis antiqu a ;
126

+ habit at in mont o si s vallis Kosha d a r a e ;


+ in vallibus lapidosi s;
+ in conv allibu s monti u m ;
+ in vallecul a rivuli;
nummus Americanus; dollarium [ii, n];
abi ex oculis; abi e conspectus; apage;
dolomitum [i, n];
dolabrum [i, n];
lacinula [ae, f]; particula [ae, f]; lobulus [i, m]; loculus [i, m]; segmentum [i, n];
lacinia [ae, f]; pars, rtis, f; lobus [i, m]; partitio [onis, f]; portio [onis, f]; sors, rtis, f; fortuna [ae, f];
domus, i, f; nidus [i, m]; familia [ae, f]; tectum [i, n]; aedes, ium, f; lar, laris, m; penates, ium, mpl;
+ pra e t o riu m ;
+ a domi;
+ dom u m ;
+ dom o;
+ uti dom o;
+ drep h o t r o p hi u m ; orph a n o t r o p hi u m ;
+ multizoni um octo tabulatorum;
+ pat e r familias;
+ familia nego ti a n s; domus mercatoria;
+ suis se tenere ;
+ tect u m altius tollere;
domesticus [a, um]; familiaricus [a, um]; familiaris [e]; mansuetus [a, um];
+ lar, laris , m; focus [i, m];
casa [ae, f]; casula [ae, f]; domicella [ae, f]; lorica [ae, f]; theca [ae, f]; testa [ae, f];
dominium [ii, n];
dominari, or, atus sum;
ludus [i, m] domini;
fornax [cis, f] metallorum; aeraria fornax;
assiduus [a, um] (dominus);
affectatio [onis, f] (alieanae fortunae); ambitus [us, m]; petitio [onis, f]; appetitio [onis, f];
contentio [onis, f];
captare, 1 (cenas divitum); aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); petessere, o, -, (pugnam caedesque; laudem); affectare, 1 (alienam fortunam); petere, o, tivi, titum; appetere; postulare, 1;
impetrare, 1; concupiscere, o, cupivi, cupitum; quaerere, o, sivi, situm; sectari, or, atus sum; imminr e [e]o, -,(in, ad aliquid; alicui rei); niti, or, nisus sum;
dispensator [oris, m]; *major [oris, m] domus; villicus [i, m];
vernaculus [a, um];
familiaris [e];
tabella [ae, f]; relatio [onis, f]; relatus [us, m];
+ tab ell a e laure a t a e ;
ad imum;
+ a sum m o ad imu m;
enecare, 1 (aliquem rogitando); lacessere, o, sivi, situm;
serta [ae, f];
delatio [onis, f]; indicium [ii, n];
gestare, 1 (verba); referre, fero, tuli, latum; reportare, 1; nuntiare, 1; annuntiare, 1;
delator [oris, m]; criminator [oris, m] (meus; in aliquem); accusator [oris, m]; sycophanta [ae, m];
index, icis, m; calumniator [oris, m];
(usque) ad hoc tempus; adhuc;
graphicus [a, um] (servus; fur); verus [a, um]; sincerus [a, um]; merus [a, um];
addenda [orum, npl]pl; additamentum [i, n]; appendix, icis, m; mantissa [ae, f]; supplementum
[i, n]; complementum [i, n];
+ add e n d a et corrige n d a ;
+ in add e n di s;
+ add e n d a ad volum e n ;
+ add e r e ;
auctus [a, um]; locupletatus [a, um];
+ , editio nova ab auct or e auct a;
+ , editio sec u n d a locupl et a t a ;
additionalis [e]; supplementarius [a, um]; auxiliaris [e];
+ mat e ri e s addition al e s;
127

+ cat al o g u s suppl e m e n t a ri u s;
supplere [e]o [e]vi [e]tum (Gallici belli imp erf e ct u m librum ); ad a u g r e [e]o, auxi,
auctum; subrogare, 1 (lex subrogatur, id est, adjicitur aliquid primae legi);
+ m al eficia aliis nefariis ad a u g e r e ;
quaerere, o, sivi, situm (in aliquem; tormentis omnibus); interrogare, 1; audire, 4;
interrogatio [onis, f]; percontatio [onis, f] (perconationem facere); quaestio [onis, f]; auditio [onis, f];
inquisitio [onis, f];
admisssio [onis, f];
admittere, o, misi, missum (aliquem in curiam); committere, o, misi, missum; recipere, io, cepi,
ceptum; sinere, o, sivi, situm; interponere, o, posui, positum; pati, ior, passus sum;
+ ad mitt e r e aliqu e m ad se;
+ error e s ad mit t e r e ;
+ explication e s varias ad mitt e r e ;
admissibilis [e];
Dorici, orum, mpl;
Doricus [a, um];
via [ae, f]; iter, itineris, n; cursus, us. m;
+ , ( ) iter
angu s t u m , vix qua singuli carri duc er e n t u r;
+ via ferre a ; ferrivia [ae, f] ;
+ via silvatic a;
+ sec u n d u m vias rec e n t e r struct a s;
+ viam stern e r e ;
+ via lapidibu s strat a;
+ in declivibu s ad viam;
+ ad viaru m m ar gi n e s ;
+ in itiner e ad mont e m ;
+ tract u s pasc u u s ;
+ tra m e s , itis, m;
+ aberr a r e (a via);
+ tres viae sunt ad urbe m ;
+ ( ) viam munire (facer e , aperire);
+ via, qu Assoro itur Henn a m ;
+ , , mod o qua e fuer at se mit a, fact a via
est;
+ per vias inviaq u e in vias se dare;
+ abi tua m viam;
+ vi ire;
+ , - . dare alicui viam;
+ (viam) Appia m terer e;
+ , nulla via hu m a n o trita ped e;
+ , via, qua e tendit sub mo e ni a Ditis;
+ via erat dec e m dieru m ;
caritas [atis, f] (rei frumentariae, annonae; vini);
carus [a, um]; pretiosus [a, um]; dives, itis; impensus [a, um]; magnus [a, um]; dilectus [a, um]
(alicui; luce mihi dilectior); placitus [a, um]; desiderium [ii, n];
+ , valet e, desid eri a m e a;
fusus [a, um]; habitus [a, um]; obesus [a, um]; crassus [a, um]; pinguis [e];
ambulacrum [i, n]; ambulatio [onis, f]; callis [is, m]; semita [ae, f]; trames, itis, m;
itinerarius [a, um];
taedium [ii, n]; amaritudo, inis, f; molestia [ae, f]; indignatio [onis, f]; offensio [onis, f];
+ acide (ferre in ani m a sua);
+ - . iniquo ani m o aliquid ferre;
piget;
molestus [a, um]; subodiosus [a, um]; odiosus [a, um]; gravis [e];
+ me n d u m mole st u m ;
iniquo animo aliquid ferre [fero, tuli, latum]; poe nit r e [e]o, ui, -;
agere, o [e]gi, actum (stimulis); calefacere, io, feci, factum; pungere, o, nxi, ctum; irritare, 1;
tabula [ae, f]; axis [is, m]; lamina [ae, f];
+ aba c u s;
+ tabula (nuntiis proponendis / libellis affigendis), nuntius muralis;
+ tabula litteraria; tabula nigra scriptoria;
128

accurate; diligenter; exacte; exquisite; rite; sedulo; studiose;


ad verbum; verbatim;
ad verbum; verbalis [e];
arma [orum, npl]pl; spolia [orum, npl]pl;
+ , spolia op m a ;
praemature;
sufficere, io, feci, fectum; satis esse [sum, fui, -];
+ ab e s s e (hoc unu m illi afu it; abest quod avemus);
attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; procurare, 1; expedire, 4 (panem canistris);
promere, o, psi, ptum; depromere, o, psi, ptum;
+ capt ar e ;
obvenire, io, obveni, ventum (alicui sorte); pervenire; obtingere, o, obtigi, -;
afferre, affero, attuli, allatum (pacem ad aliquem; alicui auxilium; litteras ad aliquem; ager segetes
affert; bruma nives affert); deferre; referre; paebere [e]o, ui, itum; sistere, o, stiti, statum (aliquem in portu);
subigere, o [e]gi, actum (naves ad castellum); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); suppeditare, 1 (frumentum toti
Italiae); suggerere, o, gessi, gestum (tela alicui; tellus alim e n t a sugg rit); afficer e , io, feci, fectum;
sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); subministrare, 1 (auxilia hostibus; occasiones
alicui); subvehere, o, xi, ctum; tendere, o, tetendi, tentum (tensum);
+ par ar e, qua e supp e di t e n t ad vi ctum;
subvectio [onis, f];
+ ab re
frum e n t a ri a d uris subvectionibus laborare;
copia [ae, f];
satis; sat; sufficienter; affatim;
satietas [atis, f];
sufficiens, ntis;
+ sufficer e; supp e t e r e ;
+ ,
hi char a c t e r e s m a g ni valoris sunt, sed raro ad gen e r a definie n d a sufficiunt;
+ ne pab uli quide m satis
ma g n a copi a supp e t e b a t ;
+ , cui si vita supp e di t a vi s s e t ,
cons ul factu s ess e t ;
+ undiq u e mihi supp e di t a t , q uod dicam;
+ , sufficit, ut sina s;
acc e d e r e , o, cessi, cess u m ; succ e d e r e (ad su m m u m honor e m ); atting e r e , o,
attigi, att a ct u m ; tang e r e , o, tetigi, tact u m (ha e c civitas Rhen u m tangit; ports); perv e nir e,
io, veni, vent u m ; progr e di, ior, gres s u s su m; proficer e, io, feci,fect u m ; exp e dir e, 4 ( victoriam);
adipisci, or, adeptus sum (senectutem); capere, io, cepi, captus sum (insul a m ; port u m ); tenr e [e]o, ui,
tentum (portu m ); pertinr e; preh e n d e r e , o, ndi, nsum; quaerere, o, sivi, situm; scandere, o, scendi,
scensum; affectare; impetrare, 1; penetrare, 1; permeare, 1; porrigere, o, xi, ctum; promi n re [e]o, ui, -;
+ 200 hae c arbor ad ann u m duc e n t e si m u m perv e nit;
+ , plurim u m auct or Iberia omni
pera gr a t a profecit;
+ frui votis; da m n a ri voti;
+ affect ar e opes; adipisci reru m ;
+ , non aet a t e , veru m
inge ni o ad ipiscitur sapientia;
+ , Sabini mont e s pet e b a n t et
pauci tenu e r e ;
+ , fons, quo (in que m ) mar e succ e di t;
adeptio [onis, f];
contiguus [a, um];
fides [e]i, f (testimonii); auctoritas [atis, f]; veritas [atis, f];
certus [a, um]; compertus [a, um]; exploratus [a, um]; testatus [a, um]; verus [a, um]; locuples
[e]tis; luculentus [a, um];
virtus, utis, f (arboris; equi); dignitas [atis, f]; gravitas [atis, f]; majestas [atis, f]; auctoritas [atis,
f]; veneratio [onis, f]; gradus [us, m];
+ hujus operis virtut e s et vitia;
+ pro merito;
+ sup er bi a;
+ - . aliquid virtut e adipisci;
129

liberaliter (liberaliter vivere; liberaliter educatus); honeste; digne;


dignus [a, um]; condignus [a, um] (crimini condigna ultio); merens, ntis; idoneus [a, um]; meritus
[a, um] (poe n a ; meritissi m fam frui); hon e s t u s [a, um];
+ att e n tio n e dign u s; spect a bilis;
+ sons , ntis; noxius [a, um];
+ prob a bilis [e];
+ ridiculus [a, um];
+ laud a bilis [e];
+ ven e r a n d u s [a, um]; venerabilis [e];
+ det e s t a b ilis [e]; exsecrandus [a, um];
+ gloriosu s [a, um];
+ lam e n t a bilis [e]; miser [e]ra [e]rum; miserabilis [e]; miserandus [a, um];
+ ad mir a bilis [e]; mirandus [a, um];
memorabilis [e]; commemorabilis [e];
visenda [orum, npl]pl (Athenarum);
notabilis [e]; notandus [a, um]; visendus [a, um]; aspectabilis [e];
possessio [onis, f]; suum [i, n]; res [e]i, f (familiaris); fortunae, arum, fpl; bona [orum, npl]pl;
substantia [ae, f]; heredium [ii, n]; gaza [ae, f] (agrestis);
+ uti suo largius;
+ tota Asia populi Rom a ni fact a est;
aditus [us, m]; admissio [onis, f];
facile;
accessibilis [e]; tractabilis [e] (oculis manuque); apertus [a, um]; patulus [a, um]; patiens, ntis;
propositus; vacuus [a, um]; vulgaris [e]; pervius [a, um]; pronus [a, um];
+ vacar e (litora jure gentium omnibus vacant);
otium [ii, n]; vacivum tempus, oris, n; vacuum tempus; vacuus [i, m] (aliquid invenire vacui);
+ vacive libellu m perl e g e r e ;
+ si vace t;
vacuus [a, um] (homo); otiosus [a, um];
tangere; attingere, o, attigi, attactum; effingere, o, nxi, ctum; libare, 1;
lucrum [i, n]; quaestus [us, m]; acceptum [i, n]; merces, dis, f (praediorum); reditus [us, m]; vectigal,
is, n; obventio [onis, f];
+ frui (agro );
+ ( ) usus et fructu s, usus
fructu s q u e , ususfruc t u s ;
+ c um mala fama lucrum;
+ vacu u s (vacu a m hab e r e pec u ni a m ); sterilis (nummi; pecunia);
+ commoda (publica, populi);
accedere, o, cedi, cessum (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); procedere; attingere, o,
attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; venire, io, veni, ventum (usque ad mare); pervenire, io, veni, ventum;
progredi, ior, gressus sum; redire; revolvere, o, volvi, volutum; adire,eo, ii, itum (ad urbem);
+ in toto isth m o
Karelico prov e ni t et ad Vyborg usqu e acc e di t;
+ limites bore al e s attingit (tan git);
+ ha e c form a in Sibiria usqu e ad flum e n Jeniss ei
perv e ni t (progr e dit ur);
+ mox epist ul a me a tibi veniet;
uber [e]ra [e]rum (quaestus uberrimus); fructuosus [a, um]; quaestiosus [a, um];
docens, ntis, m/f;
+ doc e n s Universit a tis Leninop olit a n a e ;
filialis [e];
filiola [ae, f];
filia [ae, f]; gnata [ae, f]; nata [ae, f]; puella [ae, f]; virguncula [ae, f];
tabella [ae, f] (liminis);
multrix, icis, f;
pretiosus [a, um]; carus [a, um];
+ g emma [ae, f]; lapis, idis, m (pretiosus);
lacessere, o, ivi, itum; cavillari, or, atus sum;
rixa [ae, f]; pugna [ae, f];
draco, onis, m; serpens [entis, m],f;
fabul a [ae, f]; po m a [atis, n] dra m a t i c u m ; dra m a , atis, n;
pot a [ae, m] dra m a t i c u s ; dra m a t u r g u s [i, m]; poet a sca e ni c u s;
130

scandula [ae, f];


scandularis [e];
vellere, o, vulsi, vulsum; scindere, o, scisi, scisum; carpere, o, psi, ptum; decerpere, o, psi, ptum; glubere,
glupsi, gluptum;
rixari, or, atus sum; pugnare, 1;
lignum [i, n]; materia [ae, f];
+ lignu m ad chart a m pra e parandam idoneum;
+ lignu m industri al e;
+ lignu m molle;
+ lignu m tortuo sum;
+ lignu m constr u ctivu m ;
xylologia [ae, f];
- arboreo-fruticosus [a, um];
lignosus [a, um]; ligneus [a, um]; arboreus [a, um];
+ pom u m ; malu m ;
+ ca rbo lignosus;
+ libriform u m ;
+ arbor e s;
bacillum [i, n]; hastile, is, n;
antiquus [a, um]; incanus [a, um] (saecula); cascus [a, um]; vetus [e]ris (oppidu m ; regn u m
Primi); vet us t u s [a, um]; priscus [a, um]; senex, senis;
antiquitas [atis, f]; vetustas [atis, f];
arbustus [a, um]; arboreus [a, um];
plantatio [onis, f] arborum;
dendrostasis, is, f;
dormitare, 1;
dormitatio [onis, f]; somnus [i, m] (levis);
densissimus [a, um]; opacus [a, um];
alumnari, or, atus sum (canes); assuefacere, io, feci, factum; instruere, o, uxi, ctum;
comminuere, o, ui, utum;
fractio [onis, f];
ligna [orum, npl]pl; cremium, cremia (pl); arbores cremiales;
fluctuare, 1 (acies fluctuans);
fluctu a r e , 1 (ar fluctu a t ); trepid a r e , 1 (met u); tre m e r e , o, ui, - (toto pect or e;
cord e et genib u s; oss a); vibrar e, 1; pavr e [e]o, pavi, -;
trepidus [a, um] (improviso metu); tremulus [a, um]; crispus [a, um];
+ pra e t r e pi d a n s ;
cerevisiae, arum, fpl; fermentum [i, n]; Saccharomycetaceae, arum, fpl; faex, cis, f;
tremor [oris, m]; frigus, oris, n; horror [oris, m]; pavor [oris, m];
turda [ae, f]; turdus [i, m];
hast(ul)a [ae, f]; telum [i, n] (tela mittere, conjicere); spiculum [i, n]; veru[us, n]; pilum [i, n]; jaculum
[i, n];
amicus [i, m]; familiaris [is, m]; sodalis [is, m]; necessarius[ii, m];
+ alius alium; alter alterum; invicem; inter se; se invicem;
+ sibi; alius alii (alio)
+ inter se; invice m ;
+ cum ess e n t com pl ur e s mec u m familiare s;
+ valer e amicis;
+ amicitia e terga vers a dare;
+ ( ) se sub mi tt e r e in amicitia;
alius, a, ud; alienus [a, um]; alter [e]ra [e]rum; ceterus [a, um]; reliquus [a, um];
+ aliter;
+ alia;
amicitia [ae, f]; conjunctio [onis, f]; usus [us, m] amicitiae; familiaritas [atis, f]; necessitudo, inis, f;
+ amicitia e terg a vers a dar e;
+ familiarit at e m frequ e n ti or e m redd e r e ;
hospitalis [e]; notus [a, um]; amabilis [e]; amicus [a, um]; benevolus, benevbolentis;
familiariter; amice; benevole; amanter;
sodalis [e]; fraternus [a, um]; benignus [a, um];
amicabilis [e]; amicalis [e];
manus, us, f;
ambactus [i, m];
131

uti [or, usus sum] aliquo amico; habere aliquem amicum, familiarem;
capitulum [i, n] (o capitulum lepidissimum!);
drusa [ae, f]; concretio [onis, f] crystallorum;
druides, um, m;
puter, tris;
senescere, o, ui, -;
mala aetas [atis, f]; senium [ii, n];
decrepitus [a, um]; aetate confectus [a, um]; vietus [a, um] (senex); vetus [e]ris; imbecillis [e];
cariosus [a, um] (carisa senectus);
+ silicerniu m ;
quercus, us, f; robur, oris, n; ilex, ilicis, f;
coriarius [a, um];
+ tan nic a, oru m;
clava [ae, f]; lapis, idis, m (quid stas, lapis?); vacerra [ae, f]; stipes, itis, m; fustis, is, f;
fustis [is, m] (aliquem fustibus mulcare; fusti caput afflixisse; fustibus tundere); ramus [i, m];
duplum [i, n];
duplicatus [a, um];
robustus [a, um] (fores); roboreus [a, um]; querceus [a, um];
nemus, oris, n; quercetum [i, n];
arcus [us, m]; curvatura [ae, f];
+ jugus princip al e Kunlun arcu m pra e b e t ;
fistula [ae, f]; tibia [ae, f]; calamus [i, m];
consilium [i, n]; cogitatio [onis, f];
aestimare, 1; existimare, 1; arbitrari, or, atus sum; autumare, 1; censere [e]o, ui, censum; credere, o,
didi, ditum (c. aliquem esse parestantem virum; c. aliquem Jovis filium); judicare, 1; opinari, or, atus sum; ponere,
o, sui, situm; putare, 1; cogitare, 1; reri, reor, ratus sum; reflectere, o, xi, ctum; sentire, io, sensi, sensum; velle,
volo. volui, -; exopinissere, o, -, -; suspicere, o, cepi, ceptum; sperare, 1 (spero me causam tibi probavisse);
+ , viderint alii, quid de hoc exopi niss e n t ;
+ , hau d credo, sed certo scio;
+ ? Quid ea m credis?
+ () ? Credin?
+ () , () ne vider e t u r jactur mot u s;
+ , , maxi m a e stultitia e videt ur
hariolis cred e r e ;
+ , vide a s , quid aga s;
+ hisce de rebu s post viderimus;
+ () illud ipse videris;
+ , vere or, num aliud sit dicen d u m ;
+ nihil altu m suspic er e;
+ , spe serior;
Danubius[ii, m];
spiritus [us, m] (veh e m e n t i or spiritus vent u s est, spiritus leviter fluen s ar);
aura [ae, f]; aspiratio [onis, f]; flatus [us, m]; flamen, inis, n; afflatus [us, m];
alveus [i, m] (antrum, caverna, cavum) arboris;
fatua [ae, f]; stulta [ae, f]; stolida [ae, f];
(homo) stultus [i, m]; fatuus [i, m]; demens, ntis, m; stupidus [i, m]; baceolus [i, m];
infatuare, 1 (aliqu e m aliqu a re); alicujus, alicui os sublinr e , o, levi, litum; sublectare, 1;
ludificari, or, atus sum; eludere, o [e]lusi [e]lusum;
maccus [i, m];
varo (baro), onis, m;
improbus [a, um]; malus [a, um]; vitiosus [a, um]; pravus [a, um]; perversus [a, um]; taeter,tra, trum;
+ prodi giu m [ii, n];
+ infa mi a [ae, f];
+ vex a tio [onis, f];
flare, 1; afflare, 1; inflare, 1; spirare, 1; inspirare, 1; aspirare, 1;
animus [i, m] (ut oculus, sic animus, se non videns, alia cernit; animi corporisque vires); spiritus [us, m];
umbra [ae, f] (Hectoris); mens, ntis, f; ingenium [ii, n]; daemon, onis, m; daemonium [ii, n];
+ - geniu s [ii, m]; lar [is, m];
+ abjicer e ani m u m ; tard ari ani m o; sub mit t e r e ani m u m ;
+ ani m u m add e r e ;
+ ani m u m su m e r e ;
+ nostris ani m u s aug e tur;
132

+ afflictus (ani mi bonoru m );


+ affect u s ani m u s;
+ abjicer e ani m a m ; vom e r e vita m , ani m a m ; ani m a m ager e ; extre m u m
spiritu m eder e [e]ffundere;
+ , ( ) an imantia quaedam
animum habent, quaedam tantum animam;
+ strigar e;
+ uno spiritu;
odores, um, mpl; aqua [ae, f] aromatica (odorata); unguentum [i, n]; aromata, atum, npl;
clerus [i, m]; sacerdotes, um, mpl;
confessarius[ii, m];
spiritalis [e]; spiritualis [e];
+ clericus [i, m];
spiritalis [e];
*tubus [i, m] mammatus; lavatio [onis, f] pluvia;
anima [ae, f]; animus [i, m] (bestiarum animi sunt rationis expertes); cerebellum [i, n]; spiritus [us, m];
mens, ntis, f; pectus, oris, n;
+ - . aliqu e m in sinu [in oculis] gest a r e ;
+ sub vultu;
+ ad m o v e r e oration e m ani m o alicujus;
+ ani m o ae g e r;
+ ex ani m o;
+ studio ac volunt a t e ;
+ fert ani m u s;
+ , ani m o obs e q ui;
+ , du m me m o r ipse m ei,
dum spiritus hos regit artus;
+ ma n e s, ium m;
trucidator [oris, m];
odoratus [a, um]; odorifer [e]ra [e]rum; odorus [a, um]; olens, ntis; aromaticus [a, um];
enecare,1 (avem; anguem); effocare,1; suffocare,1 (aliquem); trucidare,1 (plebem fenore); strangulare,1
(aliquem); gulam frangere, o, fregi, fractum; jugulare,1;
equuleus / eculeus (in eculeum conjici, imponi);
fumus [i, m]; nebula [ae, f]; odor [oris, m]; vapor [oris, m];
fumare,1;
fumare,1;
- fumagineus [a, um]; fumaginosus [a, um]; fumidus [a, um]; fumosus [a, um];
melo,onis, m (Cucumis melo);
apertura [ae, f]; perforatio [onis, f]; foramen, inis, n; lacuna [ae, f]; os;
+ cavu m atru m ;
foratus [a, um]; perforatus [a, um]; rimosus [a, um];
+ , forati ani mi;
respiratio [onis, f]; anhelitus [us, m]; halitus [us, m]; spiritus [us, m] (vita tenetur spiritu); flatus [us,
m]; afflatus [us, m];
+ creb e r anh elit us;
+ spiritus ang u s ti or;
+ , uno spiritu;
respiratorius [a, um]; spiritalis [e];
spirare,1; respirare,1; spiritum ducere, movere, trahere, recipere;
diabolus [i, m]; cacodaemon, onis, m; malus [i, m] (spiritus);
duodecim; duodenarius numerus [i, m];
collis [is, m] arenosus; duna [ae, f];
pollex, icis, m; uncia [ae, f]; digitus [i, m];
pollicaris [e]; uncialis [e];
avunculus [i, m] ( ); patruus [i, m] ( );
picus [i, m];

Heva [ae, f];


euangelium [ii, n]; Evangelium;
+ eu a n g e liz at o r [oris, m];
133

euangelista [ae, m];


evangelicus [a, um];
euangelicus [a, um];
eun c h u s [i, m]; vir [i, m] sterilis;
Hebraeus [i, m]; Judaeus [i, m];
Hebraeus [a, um]; Judaeus [a, um]; Hebraicus [a, um];
+ lingu a Hebr aic a;
Euripides, is (i), m;
Europa [ae, f]; Europe [e]s, f;
Europaeus [a, um]; Europensis [e];
Euphrates [is, m];
eucharistia [ae, f];
Aegyptus, i, f;
Aegyptius [a, um];
, suus [a, um]; ejus; ipsius;
cibus [i, m]; prandium [ii, n]; esus [us, m]; cena [ae, f];
vix; aegre; male;
+ paul u m (non mult u m ) afuit, quin host e s
vincer e n t u r;
+ vix dici pot e s t ;
+ () videt e, ut sit nec e s s e ;
+ , vix arvis supp e di t a t u s ;
unitas [atis, f] (atque consensus);
unio [onis, f]; unitas [atis, f]; taxon [i, n]; caput, itis, n;
+ ,
, -
Inter omn e s docto s const a t me n s u r a m m etri ess e part e m peri m e t ri terra e
[e]t chiliogr a m m i pond u s litri aqu a e destillat a e in spatio ar e vacuo;
singulus [a, um]; solitarius [a, um]; unicus [a, um];
monarchia [ae, f];
unanimitas [atis, f]; consensus [us, m];
un voce; calculis om nib u s; cunctis suffra giis;
concentus [us, m]; consensus [us, m]; consensio [onis, f]; conspiratio [onis, f]; concordia [ae, f];
unanimitas [atis, f];
consensu omnium; ex communi consensu; unanime; unanimiter;
+ uno ani m o atqu e una voce;
unanimus [a, um]; concors, rdis;
consanguineus [a, um]; germanus [a, um];
virilis [e] (pars; portio); singularis [e];
consentaneus [i, m]; collega [ae, m] (Epicuri collega sapientiae);
similitudo, inis, f; uniformitas [atis, f];
unigenitus [a, um];
solus [a, um]; unicus [a, um]; singulis [e]; unigenitus [a, um];
+ (nu m e r u s ) singul aris;
unitas [atis, f] (atque consensus); concordia [ae, f]; concentus [us, m]; consensus [us, m];
acer, acris, acre (humores); causticus [a, um]; acidus [a, um] (lingua); edax, cis (humor); salsus [a, um];
echinus [i, m] (. ); er [e]ris, m; erinaceus [i, m];
morum [i, n]; cerasum [i, n] marascum; ( ) rubetum [i, n];
annales, ium, mpl;
quotannis;
annuus [a, um]; anniversarius [a, um]; sollemnis [e];
+ relatio ann u a ;
cottidie; quotidie;
+ me n s e Junio in Tibetia cottidi e nives
cadu n t ;
cottidianus [a, um]; quotidianus [a, um]; diurnus [a, um];
menstruus [a, um];
+ diariu m (periodicum) menstruum;
hebdomadalis [e]; hebdomadarius [a, um];
vectatio [onis, f]; vectus [us, m]; vectio [onis, f];
+ vect a t io et iter reficiunt animum;
+ assidu a equit atio equi;
134

vectitari, or, atus sum (curru); gestari, or, atus sum (vehiculo; equo);
+ vect ari equo;
+ vect a ri carp e n ti s;
vix;
Helena [ae, f];
Elisabetha [ae, f];
abiegnus [a, um];
abies [e]tis, f;
capax, cis; spatiosus [a, um]; amplus [a, um];
capacitas [atis, f];
dioecesis [e]os, f;
episcopus [i, m]; pontifex, icis, m;
episcopatus [us, m];
haeresis [e]os, f;
haereticus [i, m];
haereticus [a, um];
nugacitas [atis, f]; nugae, arum, fpl; nugamentum [i, n];
si; si minus;
+ sin;
+ ni; nisi;
+ ni fallor;
+ , fructifer a t fine Julii nisi prius;
+ si modo;
+ , - . , ,
, ( ) is, si quis ess e t , aut si et iam unquam
fuisset, aut vero si esse posset;
+ ut loqu ar de solo honor e;
naturaliter; secundum naturam; naturae convenienter;
historiae naturalis;
naturalitas, naturae consentaneitas, naturali rationi congruentia;
naturalis [e]; nativus [a, um]; fortut u s [a, um] (caespes); vivus [a, um] (saxum; pumex);
simplex, icis;
+ selectio nat ur alis;
+ distributio nat ur alis ;
+ systema naturale;
+ act a facult ati s reru m nat ur aliu m ;
scientia naturalis; scientia naturae; physica; doctrina de rerum natura;
naturalista [ae, m];
edere, o [e]di [e]sum; esse; vesci, or, - (laurs; colu m b a s ; sub um br a); tan g e r e , o, tetigi, tactum
(cibos dente); sumere, o, mpsi, mptum (pan e m perfus u m aqu frigid; cibu m ); pap p a r e ,1; mandere, o,
mandi, mansum; manducare,1
+ esurire;
+ , vesc er e , sod e s;
vehi, or, vectus sum (curru, in curru; equo, in equo; navi, in navi); devehi; currere, o, cucurri, cursum;
gestari, or, atus sum (vehiculo; equo); viam facere;
+ vehiculu m ager e;
+ equit ar e;
echidna; vipera;
etiam; etiamnum; jam; adhuc; dum;
+ nond u m ; nec d u m ;
+ den u o; iteru m ;
+ videlicet;
+ , () , tuus videlicet
salut ari s cons ul a t e s , pernicios u s me u s;

1. bufo, onis, m; rana [ae, f] turpis; rana rubeta; 2. angina [ae, f];
branchiae, arum, fpl;
alauda [ae, f];
avariter (ingurgitare in se merum); cupide (accipere, appetere aliquid); cupienter (cupere aliquid;
petere); avide; avare;
135

avaritia [ae, f]; aviditas [atis, f]; incontinentia [ae, f] (et cupiditas); cupiditas [atis, f];
avarus [a, um]; avidus [a, um]; rapax (domina); trahax, cis (procax, rapax, t.); sitiens, ntis; cupiens,
ntis; cupidus [a, um] (avarus et cupidus);
sitis, is, (acc. im), f; avaritia [ae, f] (gloriae); aviditas [atis, f]; cupd o, inis , f (gloriae laudisque);
cupiditas [atis, f] (ultionis);
sitire, 4; esurire, 4 (aliquid, alicujus rei); affectare,1; vovre [e]o, vovi, votum; cupere, io, ivi, itum
(pacem; novas res);
+ affect ar e imperi u m ;
+ , , qua e modo vover a t , odit;
indigus [a, um] (alicujus rei; aliqua re); cupidus [a, um] (pecuniae; liberorum; rerum novarum);
dolere [e]o, ui, -; misereri [e]or, misertus sum; miserari, or, atus sum; parcere, o, peperci (parsi),-;
+ erat in desid e rio civitatis;
+ desid eri u m sui reliquit apu d omn e s;
pungere, o, nxi, nctum;
miser [e]ra [e]rum (condicio, fortuna); miserabilis [e]; miserandus [a, um]; lamentabilis [e]; pauper
[e]ra [e]rum; profligatus [a, um]; me n d c u s [a, um] (instrumentum); sublestus [a, um] (fides);
misere; miserabiliter;
spiculum [i, n] (apium; scorpionis); aculeus [i, m]; cuspis, idis, f;
conquestio [onis, f]; querela [ae, f]; querimonia [ae, f]; questus [us, m]; accusatio [onis, f]; insimulatio
[onis, f] (alicujus rei); postulatio [onis, f]; postulatus [us, m];
miseranter; flebiliter; miserabiliter;
miserabilis [e]; lacrimosus [a, um]; lamentabilis [e]; lugubris [e]; flebilis [e];
petens, ntis, m; petitor [oris, m]; postulator [oris, m];
salarium [ii, n]; m erc e s, dis , f; annua [orum, npl]pl; praebita [orum, npl] (annua); praebenda
[orum, npl]; stipendium [ii, n] (militare; militibus dare, numerare, persolvere; de publico statuere alicui);
+ stipe n di ari (alicui);
conqueri; queri, or, questus sum; petere, o, ivi, itum; lamentari, or, atus sum; accusare,1 (aliquem
de epistularum neglegentia, infrequentia);
+ ? quid hab e t quod quer a t u r?
misericordia [ae, f];
+ ( ) capt u s misericor di a;
dolendum est; poenitet; miseret;
+ miser e t m e hujus hominis;
genus [e]ris, n (Aesopi);
calor [oris, m]; febris, is, f; aestus [us, m] (meridiei; caniculae); ardor [oris, m]; fervor [oris, m]; vapor [oris,
m]; flamma [ae, f];
+ aes t u s febrisq u e ;
calor [oris, m]; aestus [us, m]; ignis [is, m]; phlogistum [i, n];
frictus [a, um]; frixus [a, um]; assatus [a, um]; assus [a, um] (caro); tostus [a, um];
+ ass a bub ul a;
coquere, o, coxi, coctum; assare, 1; frigere, o, xi, ctum (hordeum, panicu m , nuc e s); torrre [e]o,
ui, tostum;
calidus [a, um]; aestuosus [a, um]; fervens, ntis; fervidus [a, um]; perfervidus [a, um]; acer, acre, acris
(proelium);
+ - habit at in rup e s t ri b u s calid is
montium Iraniae austro- occidentalis;
+ per region e s calidiore s
utriusq u e orbis disp er si;
+ tem p o r e torrido;
+ incale s c e r e (sol incal e s cit) ;
assum [i, n];
caminus [i, m]; foculus [i, m];
antifebrilis [e]; antipyreticus [a, um]; antipyrinum [i, n];
, caloris patientia [ae, f];
messis, is, f;
abscidere, o, si, ssum (tritici messis absciditur); supponere, o, sui, situm (falcem aristis); stringere, o, nxi,
ctum (hordea); metere, o, ssui, messum (pabula falce; messem; arva); premere, o, ssi, ssum (aliquem ad pectora);
pressare, 1 (aliquid aliqua re);
sinum [i, n] ( , . );
ruminatores, um, mpl;
ruminalis [e];
tomix, icis, f;
136

urens, ntis; fervens, ntis (vulnus); acer, acris [e] (dolor); igneus [a, um] (sol; aestas); ardens, ntis;
flammifer [e]ra [e]rum;
exspectare, 1; ma n r e [e]o, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); opperiri, ior, rtus sum;
prospectare, 1;
+ posci m u r;
+ fac exsp e c t e s ; mane;
autem; enim; vero; sane; nam; tandem; dum; jam;
+ ,
ab Arctide usque ad provinciam Vologdae divulgata, ad meridiem enim rarior;
+ , , in hortis
pra e ci p u e non raro, neq u a q u a m vero in silvis; nihilomi nu s; insup e r;
pra e t e r e a ;
+ cap e vero;
+ , minu e vero iram;
masticatio [onis, f]; ruminatio [onis, f]; manducatio [onis, f];
masticare, 1; mandere, o, ndi, nsum (cibum); ruminare, 1;
sceptrum [i, n]; baculum [i, n]; pastorale, is, n; pedum [i, n]; vitis, is, f; lituus [i, m]; caduceus [i, m];
voluntas [atis, f]; affectatio [onis, f] (sapientiae); desiderium [ii, n]; votum [i, n]; animus [i, m];
studium [ii, n]; appetitus [us, m]; dulcedo, inis, f; exspectatio [onis, f]; optatio [onis, f]; cupt u m [i, n];
cup d o, inis , f (ingens; urbis condendae); cupiditas [atis, f] (imitandi; ad venandum; potentiae);
+ cupido; libido; libitu m;
+ (ex) volunt a t e (alicujus);
+ - . ad volunt a t e m loqui;
+ ad libitum ;
+ me invito [invitissi m o];
+ - . - . alicui desid e ri u m alicujus rei facer e;
+ ani m u s fert;
+ - . alicuju s rei desiderio teneri;
+ vot a omniu m , vota publica;
+ cupi e nti b u s cunctis;
+ () faven ti b u s cunctis (ut);
+ ( ) fuga e studio;
+ - . voti com p o t e m , potentem facere;
+ voto potiri;
+ victor propo siti;
+ valent vota;
+ fac velle;
+ vobis volenti bu s;
+ velle suu m cuiqu e est;
+ omn e s salvos volo (ess e);
+ tard e velle nolentis est;
+ velim scire;
+ , velle m, si fier i potuisset;
+ , alicui ben e, m al e velle;
exoptabilis [e]; optatus [a, um]; exoptatus; volens, ntis (volentia alicui); exspectatus [a, um];
desiderandus [a, um]; exoptandus [a, um]; optandus [a, um];
+ jam coeperat votum esse;
gelatina [ae, f]; gelatinum [i, n];
velle, volo, volui, -; exoptare, 1 (aliquem; aliquid; videre aliquem; alicui aliquid); optare, 1; desiderare,
1; cupio, ivi (ii), tu m, cup er e (pac e m ; nov a s re s); concupiscere; esurire (aliquid, alicujus rei);
postulare, 1 (dicendo vincere); expetere; precari; imprecari; affectare, 1; vovr e [e]o, vovi, votum (qua e modo
vover a t , odit); vot a facer e; favr e [e]o, favi, fautum; stud r e [e]o. ui, - (alicui rei); egr e [e]o, ui, -;
+ - . Cuper e aliqu e m vidre; ten e ri ma g n o desid e rio alicujus;
asp e c t u m alicujus exs e q ui;
+ , faveo sa ec ul o, ne sit sterile;
+ cupio omnia, quae vis;
+ , ducu n t volent e m fat a,
nolent e m trah u n t ;
+ - . alicui viam perp e t u a m ess e velle;
+ , scire stud e o , quid egeris;
cupiens, ntis; volens, ntis;
aden [e]nis, n; glandula [ae, f];
137

ferroviarius [a, um];


+ agg e r ferrovi arius;
+ statio viae ferre a e ;
ferreus [a, um]; ferratus [a, um];
+ via ferre a; ferri via;
+ ferra m e n t u m ;
ferrum [i, n] (Fe);
+ duritia ferru m sup er a r e ;
canalis [is, m];
cuniculatus [a, um];
flavr e [e]o, -,-; flavescere, o, -,-;
- ochroleucus [a, um];
flavens; flavescens; flavidus [a, um]; luteolus [a, um]; xantellus [a, um];
- flavovirens, ntis; luteovirens, ntis; chlorinus [a, um]; galbus [a, um];
vitellum [i, n] (ovi);
- vitellinus [a, um];
morbus regius [arcuatus];
flavus [a, um]; luteus [a, um]; armeniacus [a, um]; cereus [a, um]; cerinus [a, um]; argillaceus [a, um];
lignicolor, oris; vitellinus [a, um]; chloroticus [a, um]; aureus [a, um]; canarinus [a, um]; alutaceus [a, um]; citreus
[a, um]; citrinus [a, um]; leoninus [a, um]; melleus [a, um]; ochraceus [a, um]; arenicolor; gilvus [a, um]; sulfureus
[a, um]; ravidus [a, um]; ravus [a, um]; stramineus [a, um]; fulvus [a, um]; crocatus [a, um]; croceus [a, um];
stomachus [i, m]; alvus, i, f/m; venter, tris, m; ventriculus [i, m];
glans, glandis, f; balanus [i, m];
fel, fellis, n; bilis, is, f;
margarita [ae, f];
margaritaceus [a, um];
uxor, oris, f; conjunx, ugis, f; nupta [ae, f]; femina [ae, f]; marita [ae, f]; era [ae, f]; domina [ae, f]; mulier,
is, f;
+ lis uxoria;
+ Nero Octavi a m uxore m duxit, Octavi a m in matri m o ni u m
duxit;
uxoratus [a, um] (vir); nuptus [a, um]; maritus [a, um];
+ v ir maritus;
+ - . in matri m o ni o (uxore m ) aliqu a m hab e r e ;
+ sub imp erio uxorio ess e, uxoriu m se pra e b e r e ;
nuptiae, arum, fpl; matrimonium [ii, n]; conjugium [ii, n];
+ a re uxoria abhorrere;
accipere aliquam in matrimonium, aliquam conjugem; uxorem ducere; aliquam adjungere
matrimonio, nuptiis; assumere uxorem;
+ Nero Octavi a m uxore m duxit, Octavi a m in matri m o ni u m
du xit;
sponsus [i, m] (Penelopae); pactus [i, m]; procus [i, m]; maritus [i, m];
mulierum osor, in mulieres malevolus, misogynes, ou, m (Gr);
femineus [a, um]; femininus [a, um]; muliebris [e];
muliebris [e];
femina [ae, f]; mulier, is, f ( ); matrona [ae, f];
+ , mulier vacu a;
asser [is, m]; stipes, itis, m (stipes acernus);
, pullus equinus; equuleus / eculeus; equulus [i, m];
lapis, idis, m (lapis lapidem terit) (molaris); mola [ae, f];
victima [ae, f]; litamen, inis, n; hostia [ae, f]; votum [i, n]; sacrificium [ii, n]; sacrum [i, n];
+ polluc er e (Herculi deci m a m part e m ); facer e sacr a (sacrificiu m; res
divina s; Jovi aliquid, aliqu a re);
+ inge n ti b u s da m ni s;
+ capi error e;
ara [ae, f]; altaria [orum, npl]pl;
pollucere [e]o, luxi, luctum (Herculi deci m a m part e m ); vovre [e]o, vovi, votum (caput
suum pro salute patriae); sacrificare, 1; dedere, o, didi, ditum; donare, 1;
litamen, inis, n; votum [i, n]; supplicium [ii, n] (precibus suppliciisque deos placare);
sacrificium [ii, n]; sollemne, is, n; munus [e]ris, n; immolatio [onis, f];
+ ince n d e r e aras votis;

138

+ facer e sacr a (sacrificium ; res divina s; Jovi aliquid, aliqu a


re);
gestus [us, m];
gestus [us, m]; gesticulatio [onis, f];
rigidus [a, um]; durus [a, um]; impotunus [a, um] (tyrannus, hostis); trux, cis (tactu); asper [e]ra
[e]rum; crudus [a, um];
dure; aspere; rigide;
rigor [oris, m]; duritia [ae, f];
indignus [a, um] (hiems); acer (morbus; servitus); acerbus [a, um] (hostis); atrox, cis (caedes;
facinus; bellum); crudus [a, um] (vir; ensis; bellum); crudelis [e]; saevus [a, um]; vehemens, ntis (in inimicos);
ferus [a, um] (hostis; homo); truculentus [a, um] (facinus); sanguinolentus [a, um]; infestus [a, um]; inhumanus [a,
um];
acerbitas [atis, f] (morum; poenarum; inimicorum); crudelitas [atis, f]; saevitia [ae, f]; aculeus [i,
m]; feritas [atis, f]; atrocitas [atis, f];
supremus [a, um] (supplicium); crudelissimus [a, um]; atrocissimus [a, um];
lamina [ae, f];
exurr e , o, ussi, ustum (exustus siti); urere, o, ussi, ustum; torrre [e]o, ui, tostum;
ustio [onis, f]; pyrosis, is, f; crematio [onis, f];
almus [a, um]; vitalis [e];
resina [ae, f];
alacriter;
harpago, inis, m;
vivus [a, um] (vultus); vividus [a, um]; vivax, cis; spirans, ntis; salvus [a, um]; argutus [a, um] (oculi);
animatus [a, um]; animalis [e]; animosus [a, um] (vir); velox, cis (stilus); vegetus [a, um];
+ sep e s viva;
+ in vivo;
+ m e salvo; me vivo;
+ , vivere;
+ in vita ess e, ma n e r e ; sup er e s s e (ex pugn a );
+ vixiss e;
+ , , , , ,
vivis, Catilina [e]t vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam;
+ m e m b r a viventi a;
+ quoru m vivit imm ort alis me m o ri a et gloria;
+ - . ali quem vivum comburere;
pictor [oris, m];
pictus [a, um]; amoenissimus [a, um];
pictura [ae, f]; ars [artis, f] pingendi;
vigor [oris, m] (animi; aetatis); velocitas [atis, f]; actuositas [atis, f]; alacritas [atis, f]; agilitas [atis, f];
venter, tris, m; abdomen, inis, n; alvus, i (f); uterus, i, f;
+ ventr(i)osu s;
vivificare, 1;
vegetativus [a, um]; vitalis [e]; vivax, cis;
nutritor [oris, m] (animalium);
cultura [ae, f] animalium; res [rei, f] pecuaria; pecuaria [ae, f];
[a, um] pecuarius;
animal, is, n; zoon [i, n]; bestia [ae, f] (terrena; aquatilis); belua [ae, f]; fera [ae, f];
+ pec u, -us, n (homines et pecua);
+ su m m a ri u s;
+ besti ar u m gen u s;
+ , ! Mala tu es besti a!
vitalis [e]; vivax, cis;
+ firmissi m u s ad viven d u m ;
fluidus [a, um]; fluxus [a, um]; liquidus [a, um]; tenuis [e] (vinum);
fluidum [i, n]; (h)umor [oris, m]; sudor [oris, m]; mador [oris, m]; liquor [oris, m]; liquidum [i, n];
lympha [ae, f]; ros, roris, n; tabes, is, f; latex, icis, m;
+ liquo r volatilis;
activitas [atis, f] vitalis;
cupiditas (atis f) lucis;
vitalis [e];
+ proc e s s u s vitalis;
+ cyclus vitalis;
139

vita [ae, f]; biographia [ae, f];


hilaritudo, inis, f; hilaritas; cupd o [inis, f] lucis; cupiditas (atis f) lucis;
vitalitas [atis, f];
vitalis [e];
vita [ae, f] (misero longa, felici brevis; rustica); aetas [atis, f]; spiritus [us, m] (spiritum patriae reddere);
caput, itis, n;
+ duratio vita e;
+ - . pot e s t a s vitae necisq u e in aliqu e m ;
+ mod u s viven di; via vita e, viven di; victus (Pers ar u m ); studiu m vita e;
+ ( - .) vitae cursu m ten e r e ;
+ cultus major cens u;
+ splen d or vitae;
+ victu excult u s;
+ susc e pi t vita cons u e t u d o q u e com m u ni s;
+ vita m mor e feraru m tractare;
+ mort e m sibi conscisc e r e ;
+ a vita disce d e r e ; (e) vita (ex)ce d e r e (abire); de vita dec e d e r e ,
vita m pon er e;
+ vita in vent o s rece s si t; + - cons u m e r e (mulier
cons u m e n d a da m n a t a ); alicui vita m adi m e r e (auferr e); aliqu e m vit privar e (exp eller e);
+ - . vita m pro aliquo profun d e r e ;
+ - . abjicer e vita m [salut e m ] pro aliquo;
+ - . aliquid spiritu luere;
+ secr e ti s ruris absc o n d e r e anno s;
+ ( ) aet a t e m ager e [deg e r e ] intra n q uillitat e;
+ exp e dir e salut e m ;
+ esuritio;
+ om nis aet a s ;
+ vit perp e t u ;
+ sua funer a vend e r e ;
+ ! ita viva m !
+ studiis suis viver e;
+ viva m u s et amemus!
+ vivo Hannib al e;
+ me vivo; in me vit;
+ () vivo utroq u e ;
+ vivus viden s q u e ;
+ supr e m i s suis annis;
+ vita e societ a s ;
+ vita m sibi rep erire;
+ cup d o lucis;
vena [ae, f]; nervus [i, m] (nervi a quibus artus continentur);
venosus [a, um]; nervosus [a, um];
habitator [oris, m]; inhabitator [oris, m]; inquilinus [i, m];
, domicilium [ii, n]; domus, i, f; tectum [i, n]; habitaculum [i, n]; habitatio [onis, f]; sedes, is,
f; penates, ium, mpl; nidus [i, m]; diaeta [ae, f] (zaeta); praesaepis, is, f (f/pl); cubile, is, n;
[e] habitabilis;
adeps, adipis, m; axungia [ae, f]; pingue, is, n;
+ oleu m jecoris;
camelopardalis, is, f/m; camelopard(al)us;
adiposus [a, um]; pinguis [e]; unguinosus [a, um]; unctus [a, um]; crassus [a, um]; obesus [a, um];
nitidus [a, um];
+ littera e crass a e ;
incola, ae, n; inquilinus [i, m];
+ indige n a ;
+ colonu s;
+ provinci alis;
+ radix pro cibo ab indige ni s
adhi b e t u r; colonu s;
sedes, is, f; domicilium [ii, n];
horreum [i, n]; granarium [ii, n];
140

vivere, o, xi, ctum (vitam; ruri, rure; in Thracia; Syracusis; cum aliquo; jucunde; convenienter naturae;
bonis moribus; in paupertate; gramine; lacte, carne); victitare, 1; habere [e]o, ui, itum (vitam in obscuro; aetatem a
re publica procul); habitare, 1; incolere, o, ui, cutum; inhabitare, 1; degere, o, degi, -; vigere [e]o, ui, -; spirare, 1;
agere, o [e]gi, actum; com m a n r e [e]o. nsi, nsum; uti, or, usus sum (lacte et herbis; habeo unde utar);
+ serv ar e silvas;
+ ager e prop e a m ari;
+ , ager e sine legibus;
+ laet a ager e ;
+ vita m tut a m viver e;
+ vit am miserrimam (in egestate) degere;
+ vita m hon e s t e ag ere, tractare;
+ ali ven a n d o ;
+ , in litteris vivere;
+ studiis suis viver e;
+ viver e rapt o [e]x rapto;
+ - vivere de lu cro;
+ Syrac u si s hab e r e ;
+ ! vivat diu!
+ , tum vixisse dicitur;
+ , et vivere vite m et mori dicim u s;
+ , victuri;
+ viver e in diem ;
+ , sibi soli viver e; viver e sec u m ; secu m ess e;
+ e nat ur vivere;
+ , vivitur ben e, cui
+ m es s e ten u s propri vivere;
+ , vivitur parvo ben e ;
+ , laud a m u s vet er e s , sed
nostris utim ur annis;
+ rustic ari;
+ pere gri n a ri;
recrementa [orum, npl]pl;
messor [oris, m];
ager [agri, m] demessus;
(de)vorare, 1;
sors, sortis, m; alea [ae, f];
+ alea jacta est;
+ tollere sort e s;
sacerdos, otis, m; flamen, inis, m; pontifex, icis, m; magus [i, m];
sacerdotalis [e]; pontificius [a, um];
+ sacerdotium;
vox, cis, f (apum); bombus [i, m]; fremitus [us, m] (apum); murmur, uris, n; stridor [oris, m];
stridere, o, -, - (apes stridunt); bombire, io, -, -; bombilare, 1; fremere, o, ui, itum (apes fremunt);
murmurare, 1;
scarabaeus [i, m];
fur [is, m];
grus, gruis, f;
diarium [ii, n]; ephemeris, idis, f; commentarii, orum, mpl (diurni); acta [orum, npl]pl (diurna);
periodicum [i, n];
+ in diariis hortul a n or u m descripti sunt;
diurnariorum ars [artis, f];
diurnarius[ii, m];
susurrus [i, m]; murmur, is, n;
garrulus [a, um];
susurrare, 1; murmurare, 1;
foedus [a, um] (oculi); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); tristis [e] (Tartara; unda Stygis); horribilis
[e]; terribilis [e];

ultra; trans; pone; super (Gangen; Numidiam); supra; secundum; post;


+ in fluvio Volchovio ultra cat ar a c t a s ;
141

+ in fossis pon e vicu m;


+ extr a urb e m ;
+ extr a fines regionis;
+ civiles sup er Urbe cura e ;
+ pere gr e ;
+ exc e p t o; pra e terquam;
+ se m el;
+ cur;
+ pro et contr a;
+ disputare in contrarias partes / in utramque partem;
transalpinus [a, um];
ludus [i, m] (illa perdiscere ludus est); oblectamentum [i, n] (vitae); oblectatio [onis, f]; delectatio [onis,
f]; deliciae, arum, fpl; jocus [i, m];
delectare, 1; oblectare, 1;
sibi ludos facere;
ridiculus [i, m]; joculator [oris, m];
lepide (argumenta lepide inflexa); jocose; ridicule;
ridendus [a, um]; ridiculus [a, um]; jocosus [a, um]; jocularis [e]; jucundus [a, um]; festivus [a, um]
(convivium; ludi);
laboris cessatio [onis, f]; operistitium [ii, n]; cessatio operis;
oblivio [onis, f];
+ - . oblivioni al iquid tradere, ventis aliquid tradere;
( ) procurrere, o, curri, cursum; praeripere, io, repi, reptum;
figere, o, xi, ctum;
compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam);
bono tempore; mature;
aberrare, 1 (puer aberravit);
decipi, ior, ceptus sum; errare, 1; falli, or, itus sum; labi, or, psus sum;
+ falsus es;
error [oris, m]; vitium [ii, n] (ineuntis adulescentiae); falsum [i, n]; peccatum [i, n]; opinio
[onis, f] falsa;
+ decip er e; fallere (aliqu e m );
+ - . extorq u r e alicui error e m ;
+ termi n u s nullus falso est;
impaludatio [onis, f]; paludificatio [onis, f];
morbus [i, m]; aegrotatio [onis, f];
in morbum incidere [cadere]; morbo [in morbum] implicari; affici morbo; morbo temptari;
succumbere;
+ nancisci febrim;
+ gravi morbo affect ari;
+ suscip er e morbo s;
paludosus [a, um];
sepes, is, f; saepes, is, f; saeptum [i, n];
cura [ae, f]; curatio [oris, m] (corporis; hominum); tutela [ae, f] (tenuiorum); provisum [i, n];
+ cura h erbarii conservandi;
+ cura m adhi b e r e ;
+ curis su m p t u s ;
+ ae g e r curis;
curare, 1; curae habere; curam adhibere; procurare, 1; tueri [e]or, tuitus sum; consultare, 1; colere,
o, ui. cultum; prospicere, io, xi, ctum; indulg r e [e]o, lsi, ltum; servire, 4; inservire, 4;
+ vigilare (ad salut e m rei publica e; pro aliquo);
+ vider e sibi;
+ - . pran di u m alicui vider e;
accurate; curate; magna cum cura; affectato (retinere nomen Antonini); sollicite; diligenter;
cura [ae, f]; vigilia [ae, f]; observatio [onis, f];
diligens, ntis; curiosus [a, um]; vigilans, ntis;
bucula [ae, f];
, subducere, o, xi, ctum (cibum alicui; morte subductus); corripere, io, repi, reptum;
auferre, aufero, abstuli, ablatum;
, subire [e]o, ii, itum (in aliquid, aliquid, alicui);
+ subire virgult a;
affligere, o, xi, ctum (rem susceptam);
142

derelictus [a, um]; neglectus [a, um]; incultus [a, um];


oblivisci, or, itus sum; perdere, o, didi, itum (nomen);
+ , ab err a r e a dolore, a miseri a;
+ injurias oblivion e cont er e r e ;
+ - . cura rei alicujus me effgit;
+ , nos servitutis oblivio cep er a t ;
+ labor fallit curas;
oblivio [onis, f];
obliviosus [a, um]; immemor;
oblitus [a, um]; neglectus [a, um]; oblivioni traditus [a, um];
strages [is, f] virgultorum ac arborum; concaedes, is, f; saepes, is, f; obstructio [onis, f];
obrutus [a, um];
+ , via lapidibu s obrut a;
+ , trabib u s lignisqu e obrut u s locus;
obruere, o, ui, utum; com pl r e [e]o [e]vi [e]tum;
incoquere, o, xi, ctum;
institutio [onis, f]; institutum [i, n];
administratio [onis, f] (privatarum publicarumque rerum); curatio [onis, f] (bonorum alicujus);
actum gerere (administrare); administrare, 1 (provinciam; rem publicam); agere, o [e]gi, actum;
tractare, 1 (pecuniam publicam); praeesse, sum, fui, -; regere, o, xi, ctum; curare, 1;
praefectus [i, m]; actor [oris, m]; curator [oris, m]; rector [oris, m]; administer, tri, m;
+ pra ef e c t u s labor a t orii;
advectus [a, um];
+ plant a rud er alis ex America adv e c t a ;
involutus [a, um]; convolutus [a, um]; revolutus [a, um];
, involvere, o, lvi, utum; tegere, o, xi, ctum; velare, 1;
absolvere, o, vi, utum; finire, 4; consummare, 1; terminare, 1 (orationem; bellum); supremam
manum imponere [o, sui, situm] (alicui rei); perficere, io, feci, fectum; com plr e [e]o [e]vi [e]tum; concludere, o,
usi, usum; transigere, o [e]gi, actum;
+ c l. Herder editionem novam catalogi
absolvit et edidit;
extrema manus [us, m]; terminatio [onis, f] (aliqua terminatione concludere); perfectio [onis, f];
confectio [onis, f]; completio [onis, f]; consummatio [onis, f];
perfectio [onis, f]; absolutio [onis, f];
perfectus [a, um]; absolutus [a, um]; terminatus [a, um]; consummatus [a, um];
confirmare, 1;
integumentum [i, n] (frontis; flagitiorum); velum [i, n]; velamentum [i, n];
testamentum [i, n];
+ Vetus test a m e n t u m ;
+ Novu m test a m e n t u m ;
velare, 1; obvolvere, o, vi, utum;
testamentum [i, n]; tabula [ae, f] testamenti, tabulae [arum, fpl] supremae; tabella [ae, f] (tabellae
falsae); voluntas [atis, f] (ultima, suprema);
+ test a m e n t u m improb u m ;
+ tabul a s mut a r e ;
transmittere, o, si, ssum (hereditatem alicui); tradere, o, didi, ditum (alicui hereditatem); legare , 1;
+ - . trad e r e alicui om ni a bon a uten d a ac
possi d e n d a ;
torqu r e [e]o, rsi, rtum (capillos ferro); crispare, 1; vibrare, 1;
incrispatio [onis, f];
+ capilli undul ati;
invidiosus [a, um];
invid re [e]o, vidi, visum;
(de)pendere, o, ndi, nsum; stare, o, steti, statum (stat salus in armis; regn u m stat concor di
civium);
+ ,
ter mi n u m bore al e m cultur a e
cere aliu m imprimis a te m p e r a t u r a me di a veris (de)p e n d e r e auct or concludit;
+ - . ( ) in eo vertitur salus alicujus;
+ ibi sum m a belli vertitur;
+ om ni a in ejus volunt a t e vert u n t u r;
+ - . extrinsecus suspensas habere rationes alicujus rei;
143

+ - . - . aliquid susp e n s u m hab e r e ex aliqu a re;


+ ,
nunq u a m credi d e ri s felice m que m q u a m ex felicitat e susp e n s u m ;
+ susp e n s u s (ex bono casu);
+ sub incert o s cas s subj ect u s ;
+ qua n t u m in me est;
+ non est id in nobis;
+ , per Treboni u m stetit,
quo mi n u s milites oppido potire nt u r;
dependentia [ae, f]; clientela [ae, f]; obnoxietas [atis, f]; subjectio [onis, f], submissio [onis, f];
+ - . se alicui in client el a m dicar e;
+ pro; quo a d;
+ ha e c speci e s pro diversit a t e loci
variat;
+
in horto utra q u e form a ex iisde m se mi nib u s quo a d solum variu m ena t a est;
servus [a, um]; dependens, ntis; suspensus [a, um];
avidus [a, um]; invidens, ntis; invidiosus [a, um]; invidus [a, um]; malevolus [a, um];
+ - . aegris oculis aliquid introspic er e;
aemulus [i, m]; obtrectator [oris, m];
aviditas [atis, f]; livor [oris, m]; invidia [ae, f]; rubigo, inis, f (r. dentium alicujus); malignitas [atis, f];
+ invidia tact u s;
+ subj ect u s invidia e;
cincinnatus [a, um]; spiralis [e]; circinatus [a, um];
helix, icis, f;
capio [onis, f] (dominii);
affectare, 1 (regnum); adipisci, or, adeptus sum; capere, io, cepi, captum; aliquid suum facere, io,
feci, factum; potiri, ior, itus sum;
+ - . aliqu a m terra m sua m facer e;
allicere, io [e]xi [e]ctum; pellicere, io [e]xi [e]ctum; pertrahere, o, xi, ctum;
officina [ae, f]; fabrica [ae, f]; sedes [is, f] industrialis; ergasterium [ii, n]; domus [i, f] fabricatoria,
+ officina later a ri a;
+ o fficina machinis conficiendis;
+ officina met allurgic a;
adducere, o, xi, ctum; deducere; introducere; instituere, o, ui, utum;
sinulus [i, m] stagnans;
expugnatio [onis, f];
+ res act a e et auct a e ;
expugnator [oris, m];
capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); recipere, io, cepi, ceptum; potiri, ior, itus sum;
expugnare, 1;
+ Graeci a capt a feru m victore m cep it;
vertere, o, rti, rsum; curvare, 1;
frequentator [oris, m] (prandiorum);
cras; dies [ei, m] crastinus;
prandium [ii, n] (adducere aliquem ad se ad prandium); jentaculum [i, n];
pran d r e [e]o, ndi, nsum (ad satietatem; perbene; prandium calidum; olus); jentare, 1;
crastinus [a, um];
ululatus [us, m]; stridor [oris, m]; fremitus [us, m] (ventorum);
(e)marcescere, o, -,-;
(e)marcidus [a, um];
vinculum [i, n]; ligamen, inis, n; nodus [i, m]; spira [ae, f];
ligare, 1; vincire, nxi, nctum; serere, o, ui, rtum;
+ nod ar e;
aenigma, atis, n;
ambages, um, fpl (rerum);
aenigmaticus [a, um]; aenigmatosus [a, um]; obscurus [a, um]; ambiguus [a, um]; arcanus [a,
um];
color brunneus cutis;
+ nigre s c e n s ;
flectere, o, xi, ctum; reflectere; curvare, 1;
inscriptio [onis, f]; titulus [i, m] (libelli); nomen, inis, n;
144

:
+ litter a e capit al e s (gra ndes, initiales);
, diluere, o, ui, utum (injurias aere); corrigere, o [e]xi [e]ctum; restituere, o, ui,
utum; redimere, o [e]mi [e]mptum;
opprimere, o, pressi, pressum; enecare, 1 (plantam); vincere, o, vici, victum (strepitum);
strangulare, 1 (vocem; arborem); obstrepere, o, ui, itum;
introspicere, io, spexi, spectum; inspicere;
putrificatio [onis, f];
(ex)putrescere, o, -,-;
flexus [a, um]; inflexus [a, um]; introflexus [a, um]; reflexus [a, um]; retroflexus [a, um]; incurvatus
[a, um]; incurvus [a, um]; aduncus [a, um]; supinus [a, um];
appellare, 1 (aliquem); hiscere, o, -,-;
conjuratio [onis, f]; conspiratio [onis, f]; factio [onis, f];
+ c onspirare;
+ cons e n s u s ac taciturnit a s , mut ui silentii cons e n s u s ;
conjurator [oris, m]; conspiratus [i, m]; conjuratus [i, m]; conscius[ii, m];
titulus [i, m] (libelli); inscriptio [onis, f]; praescriptio [onis, f]; caput, itis, n;
roborarium [ii, n]; praesaepis (f/pl);
agere, o [e]gi, actum (pisces in retia); supponere, o, posui, positum (pecus alicui rei);
saepire, 4; claudere, o, si, sum; obstruere, o, ui, ctum;
sole infusci; sole colorari;
exardescere, o, rdui, rsum; inardescere; inflammari, or, atus sum; incendi, or, nsus sum;
cancelli, orum, mpl;
suburbanus [a, um]; suburbicus [a, um];
:
+ em p o riu m ;
parare, 1; praeparare, 1; prospicere, io [e]xi [e]ctum; providr e;
+ fruge s vetu st a ti ma n d a r e ;
saepire, 4; intercludere, o, si, sum;
trahax, cis (procax, rapax, t.);
increpare, 1; tonare, 1;
mercurius[ii, m] (jumentorum); vertex, icis, m;
obstruere, o, ui, uctum; struere, o, ui, uctum (alaria donis);
contaminatio [onis, f]; inquinatio [onis, f];
contaminatus [a, um]; inquinatus [a, um];
contaminare, 1; inquinare, 1; spurcare, 1 (aliquem, aliquid; spurcari impuris moribus); illinere, o,
levi, litum;
peremptus [a, um];
+ arbor e s pere m p t a e ;
+ hort us pere m p t u s ;
pars [partis, f] postica, posterior, aversa; culus [i, m]; anus [i, m]; inguen, inis, n;
opprimere, o [e]ssi [e]ssum; conculcare, 1; obterere, o, trivi, tritum;
pensum [i, n] (conficere); problema, atis, n;
+ pensa nostra vespere praeparamus;
+ pens u m schol ar e , dom esticum; praescriptum domesticum;
arra [ae, f] (arrha); arrabo, onis, m (arraboni dare quadraginta minas); praesolutio [onis, f];
problema, atis, n; quaestio [onis, f]; pensum [i, n]; opus [eris, n] propositum; munus [e]ris, n; onus
[e]ris, n;
pessulus [i, m] (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere);
tangere, o, tetigi, tactum; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); stringere, o, nxi, ctum
(undas alis); perstringere;
obstruere, o, ui, ctum;
hab r e [e]o, ui, itum (milites in castris); inhibr e; tenr e [e]o, ui, tentum (cursu s
alicujus; aliqu e m Rom a e); continr e; sustinr e; distinr e; retinr e; arcr e [e]o, ui, -;
apprehendere, o, nsi, nsum (aliqu e m ; scel er a t u m ); porcr e [e]o, -,- (aliqu e m aliqu re [ab aliqu
re]); sist er e , o, stiti, statum (hostem; equum); trahere, o, xi, ctum (aliquem sermone); occupare, 1; morari, or,
atus sum; moras alicui rei addere [o, addidi, itum]; extrahere, o, xi, ctum (aliquem); moram facere alicui; tardare,
1 (aliquem ad insequendum); supprimere, o [e]ssi [e]ssum (hostem; impetum);
+ , venti
montib u s editissi mis Tibetia m circu mj a c e n t i b u s retine n t u r;
+ ( ) - . venti aliqu e m ten e n t ;
+ ani m a m com pri m e r e ;
145

+ non ten e b o te pluribu s;


tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire); cunctari, or, atus sum; morari, or, atus sum;
remorari, or, atus sum; commorari, or, atus sum; subsistere, o, stiti, - (domi); per m a n r e [e]o, nsi, nsum;
mora [ae, f]; moramentum [i, n]; retardatio [onis, f] (r. et mora); tergiversatio [onis, f] (mora et t.);
reprehensio [onis, f]; intermissio [onis, f];
posticus [a, um]; posterior, ius; postremus [a, um]; aversus [a, um];
culus [i, m]; nates, ium, fpl; hedra [ae, f]; anus [i, m];
placare, 1 (inimicum beneficiis);
longe ante; multo ante; pridem;
+ longis tem p o ri b u s ant e; multis ant e tem p e s t a t i b u s ;
debere [e]o, ui, itum (alicui pecuniam);
debitum [i, n] (alicui solvere); debitio [onis, f] (pecuniae);
+ reliqu a ri (am pl a m pec u ni a m );
tremere, o, ui, -; intremiscere, o, -,-; pavescere, o, -,-; horrescere, o, -,-;
+ , , sapi e n s si alge bi s,
tre m e s ;
agere, o [e]gi, actum; concipere, io, cepi, ceptum; suscipere consilium; in ani m o hab r e ;
cogit ar e , 1; machinari, or, atus sum; proponere, o, sui, situm;
+ - . prodition e m alicui ager e;
Transdanuvianus [a, um];
intime; amicissime; familiarissime;
+ - . ad m o v e r e oration e m ani m o alicujus;
intimus [a, um]; amicissimus [a, um];
enecare, 1 (avem; anguem); effocare, 1; suffocare, 1 (aliquem); trucidare, 1 (plebem fenore);
strangulare, 1 (aliquem); gulam frangere [o, fregi, fractum]; jugulare, 1;
infumatio [onis, f];
+ in vicinia
officina e Pini fere om n e s peri eru n t propt e r infum a ti o n e m ;
effocari, or, atus sum; suffocari, or, atus sum; strangulari, or, atus sum (difficultate spirandi);
exanimari, or, atus sum;
anhelus [a, um];
usura [ae, f] (pec u ni a e ; usur juvar e aliqu e m ); mut u a ti o [onis, f]; mutuum [i, n]; versura [ae, f];
mutuus [a, um]; mtuatus [a, um];
, accendere, o, ndi, nsum (lum e n; lucern a m ex ar; rogos); succ e n d e r e
(rogu m ); incen d e r e ; inflam m a r e , 1;
ignitabulum [i, n]; accensor [oris, m];
comprimere, o [e]ssi [e]ssum (linguam alicui);
peculiosus [a, um]; pecuniosus [a, um]; fortunatus [a, um]; copiosus [a, um]; opulentus [a, um];

+ se beni gni u s tract a r e ;
virescere,o, -,-; frondescere, o, -,-;
*fibula [ae, f] massae;
magnos spiritus sibi sumere [o, mpsi,mptum];
incisus [a, um]; dentatus [a, um]; denticulatus [a, um]; serratus [a, um]; serrulatus [a, um];
crenatus [a, um];
subigitatio [onis, f];
subigitare, 1 (aliquem, aliquam);
attypus [i, m]; balbus [i, m];
haesitantia [ae, f] linguae;
balbare, 1; balbutire, 4;
balbus [a, um];
limificatio [onis, f];
limificatus [a, um];
creditor [oris, m];
mutuus [a, um];
haustus [us, m];
depromptus [a, um]; mutuatus [a, um];
depromere; promere, o, mpsi, mptum; mutuari, or, atus sum; assumere (mores alicujus);
sumere, o, mpsi, mptum; asciscere, o, ivi, itum; haurire, io, si, stum;
in inventarium inclusus (insertus);
lenocinium [ii, n] (nullum orationi lenocinium addere); ambitio [onis, f]; captatio benevolentiae;
lenocinari, or, atus sum; caudam jactare, 1;
146

lepusculus [i, m];


mandatum [i, n];
expetitus [a, um]; mandatus [a, um];
+ , se mi n a ,
bulbi et plant ar u m part e s exp e tit a (ma n d a t a ) tem p o r e proprio mittu nt ur;
mandare, 1 (vasa);
reservatum [i, n] imperfectum (incompletum);
duritia [ae, f];
severus [a, um]; durus [a, um]; duratus [a, um];
+ vet us bellare;
transfigere, o, xi, ctum; transfodere, io, di, ssum; percutere, io, ssi, ssum; incidere, o, cidi, cisum;
ferire, 4;
+ mact a r e ; imm ol ar e;
, afficere, io, feci, fectum; temperare, 1 (ferrum); confirmare, 1; durare, 1;
+ , corpu s ita afficien d u m est, ut
absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; terminare, 1; perficere, io, feci, fectum; peragere, o [e]gi,
actum; desinere, o, sivi, situm; perferre, ro, tuli, latum; perpetrare, 1; implr e [e]o [e]vi [e]tum;
defodere, o, di, ssum; infodere; sepelire, 4; supponere, o, sui, situm (aliquid terrae);
occasus [us, m]; obitus [us, m];
+ verge n t e die;
+ supr e m o sole;
fermentare, 1;
fermentum [i, n]; zyme [e]s, f;
, adjicere, io, jeci, jectum;
+ ( ) adjectis funiu m laqu ei s;
fiducia [ae, f]; pignus, oris, n;
signum [i, n] paginale;
agglutinare, 1;
obsecratio [onis, f]; cantio [onis, f]; carmen, inis, n;
, claudere, o, si, sum; concludere; includere; hab r e [e]o, ui, itum (epist ul a
nihil hab e t ); continr e [e]o, ui, itum; conjectare, 1; terminare, 1; contrahere, o, xi, ctum; intrudere, o, di, sum;
+ abd e r e aliqu e m carc eri;
+ in custo di a m habiti;
+ uncis includ e r e ; conclud e r e ; facer e (pac e m ; induti a s);
verti, or, rsus sum;
+ , vert e b atur,
utrum manerent in Achaico concilio Lacedemonii;
conclusio [onis, f]; inclusio [onis, f]; complexio [onis, f]; epilogus [i, m]; conjectura [ae, f];
consequentia [ae, f];
+ argu m e n t a ri (de aliqu a re);
captivus [a, um]; custoditus [a, um];
ultimus [a, um]; extremus [a, um] (pars epistulae);
+ stat u s ultim u s;
ferratus [a, um]; vinctus [a, um];
vincire, io, nxi, nctum;
configere, o, xi, ctum (configi in pugna);
lex, gis, f; canon, onis, m; norma [ae, f]; regula [ae, f]; mos, moris, m; constitutio [onis, f]; fas, n, indecl;
privilegium [ii, n];
+ lege s nat ur a e ; lex nat ur alis, lex physic a, legalit a s physic a;
+ corpu s juris;
+ sa lvis legibus;
+ lex de
am bit u, lex am bit s;
+ lex de jube n di s legibu s ac
vet a n di s;
+ ut lex valere;
+ sum m o jure;
+ in lege est;
+ cert stan t omni a lege;
juste; legitime; jure; lege;
legitimus [a, um];
+ conu bi u m ;
147

secundum legem naturae; juste et legitime; regulariter;


legalitas [atis, f];
legitimus [a, um]; legalis [e]; verus [a, um] (heres);
legislator [oris, m]; legum conditor [oris, m];
+ scire de legibu s instituendis;
lex [legis, f] naturae; regularitas [atis, f]; lex naturalis, lex physica, legalitas physica;
lege naturae definitus; naturalis; regularis;
rogatio [onis, f]; rogamen, inis, n;
+ lege m ferre;
+ lege m juber e;
absolutio [onis, f]; perfectio [onis, f];
confectus [a, um]; perfectus [a, um]; plenus [a, um];
absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; consummare, 1;
vetus [e]ris (sicarius);
fixus [a, um];
comprimere, o [e]ssi [e]ssum (alvum, ventrem); firmare, 1; confirmare, 1; munire, 4;
pavimentare, 1;
rotundatus [a, um]; rotundus [a, um]; ovalis [e];
gyrare, 1; se vertere;
+ quu m altitudo oculis caligine m offudiss e t ;
tortus [a, um]; intortus [a, um]; retortus [a, um]; contortus [a, um]; distortus [a, um]; cochleatus
[a, um];
claudere, o, si, sum; operire, io, ui, rtum; cooperire; adoperire; velare, 1; tegere, o, xi, ctum;
contegere; condere, o, didi, ditum; obducere, o, xi, ctum; obvolvere, o, lvi, lutum; praetexere, o, ui, xtum;
co m e r e ; em e r e , o [e]mi [e]m p t u m ; com p a r a r e , 1;
obturare, 1; occludere, o, si, sum;
thrombosis, is (idis), f;
gustatio [onis, f]; gustus [us, m]; prandium [ii, n]; obsonium [ii, n]; promulsis, idis, f;
pra n d r e [e]o, ndi, nsum (ad sacietatem, perbene; prandium calidum, olus); jentare, 1;
diaeta [ae, f] (zaeta); oecus [i, m]; atrium [ii, n];
+ oecu s pra e s t ol a n ti u m ;
: situs [us, m];
+ in situ;
jacere [e]o, cui, (citum);
depositus [us, m]; ager [agri, m] derelictus (otiosus, quiescens, vetustus);
sinus [us, m];
+ sinus Cad a n u s ;
+ ad litus sinus (maris);
+ in litore sinus;
, inundatus [a, um];
+ in vall e vere inundata;
+ in ripis fluminis aren o si s inund a ti s;
+ prat u m inund a t u m ;
undare, 1 (campos sanguine); aspergere, o, rsi, rsum; perfundere, o, fudi, fusum; suffundere;
pignus, oris, n; *vadio, onis, m; fides [e]i, f (pacis pignus fidesque); fiducia [ae, f]; modus [i, m]; arrabo,
onis, m (sub arrabone auri argentique; amoris arrabo); hypotheca [ae, f] ( );
+ rem pignori accip er e; accip er e pignu s;
initiare, 1; struere, o, xi, ctum (initia alicui rei);
obses, idis, m; pignus, oris, n;
salve, n ind; salutatio [onis, f];
+ uno imp et u;
oblinere (oblino, oblevi, oblitum);
conticr e [e]o, ui, -;
tangere, o, tetigi, tactum (volucres textis arundinibus); illicere, io, lexi, lectum; pellicere, io, lexi,
lectum; deducere, o, xi, ctum;
invitabilis [e] (sermones);
turpis [e] (fimo);
coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;
personatus [a, um]; larvatus [a, um];
retardatio [onis, f] (r. et mora); mora [ae, f]; tarditas [atis, f]; cunctatio [onis, f];
retardatus [a, um];

148

comprimere, o, pressi, pressum (gressum); moras alicui rei addere [o, didi, ditum]; tardare , 1
(cursum); retardare, 1; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; cunctari; cessare, 1;
suppositio [onis, f]; substitutio [onis, f]; immutatio [onis, f]; compensatio [onis, f];
suffector [oris, m]; compensator [oris, m];
transmutare, 1; submutare, 1 (verba pro verbis); substituere, o, ui, utum (pontificem in locum
Scipionis; aliquem alicui, pro aliquo); supponere, o, posui, positum (aliquem in locum alicujus, pro aliquo, alicui);
subjicere, io, jeci, jectum (integras copias vulneratis; verbum pro verbo); subdere, o, didi, ditum (aliquem in locum
alicujus); sufficere, io, feci, fectum; compensare, 1;
congelatio [onis, f];
congelare, 1; congelascere, o, -,-; gelascere, o, -,-; torpere [e]o, -,- (torpens amnis);
+ palud e s in Tibetia Octobri gel an t;
, bullula e aris, qua e inter
gela sc e n d u m in congl aci a t a aqu a ena s c u n t u r; rigens, ntis;
vice; vicarius[ii, m];
+ vice red a c t o ris princip alis;
+ primi ministri vicarius;
converrere, o, verri, versum;
, conspicere, io, spexi, spectum; deprehendere, o, ndi, nsum (deprendo etc.); perspicere,
io, spexi, spectum; notare, 1; annotare, 1; animadvertere, o, verti, versum; sentire, 4; signare, 1;
nota [ae, f]; hypomnema, atis, n; signum [i, n]; epistolium [ii, n], scriptura brevis; adnotatio [onis, f];
glossula [ae, f], glossa [ae, f], scholion ii / iou n (Gr);
+ not a e critica e;
+ not ul a e s ys t e m a t i c a e et
phyt o g e o g r a p h i c a e ;
+ not ul a e de nom e n clatura;
+ a nimadversiones de plantis;
+ sch e( ul)a e critica e;
+ itiner ariu m ;
+ mar gi n ali a; micellanea;
conspicue; distincte; evidenter; insigniter; notabiliter; visibiliter; manifesto;
+ (hoc ) subolet mihi;
visibilis [e] (exhalationes); videndus [a, um]; evidens, ntis; conspicuus [a, um]; perspicuus [a, um];
spectabilis [e]; aspectabilis [e]; distinctus [a, um]; insignis [e]; insignt u s [a, um] (nota veritatis; imago);
notabilis [e];
animadversio [onis, f]; annotatio [onis, f]; nota [ae, f]; notula [ae, f]; reprehensio [onis, f];
insignt e;
excellens, ntis; praestans, ntis; egregius [a, um]; spectatus [a, um]; memorabilis [e]; insignis
[e]; insign tus [a, um] (forma); notabilis [e]; perspicuus [a, um]; conspicuus [a, um]; spectabilis [e]; eximius [a,
um]; singularis [e]; clarus [a, um];
turbatio [onis, f]; perturbatio [onis, f]; conturbatio [onis, f]; turba [ae, f] (t. et confusio
rerum); confusio [onis, f]; tumultus [us, m]; stupor [oris, m];
+ turb ar e (acie m pedit u m ); cont ur b a r e ; confun d e r e ;
extur b a r e me n t e m alicujus; vast ar e (me nt e s ); aliqu e m de stat u mov er e , dejicer e;
+ turb atus (voluntates populi);
+ turb a ti s om ni bu s;
locum occupare, 1; locum tenere [e]o, ui, tentum; succedere, o, cedi, cessum (alicui); supplere [e]o
[e]vi [e]tum (locum parentis alicui); vicarium esse; substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis);
torpere [e]o, ui, - (torpebat vox); intermori, ior, mortuus sum;
clausus [a, um]; integer, gra, grum;
arx, cis, f; castrum [i, n]; castellum [i, n]; turris, is, f;
claustrum [i, n];
conticr e [e]o, ui, -; conticescere, o, ui, -; obmutescere, o, ui, -;
refrigeratio [onis, f]; congelatio [onis, f];
stringere, o, nxi, ctum (stricti amnes); congelare, 1; hiemare, 1; urere, o, ussi, ustum;
congelatus [a, um];
+ pom a cong el a t a ;
frigora [um, npl] leviora;
+ ad frigora aut u m n a li a leviora;
+ frigora terra n e a leviora;
+ ( ) frigora noct urn a (m at u ti n a) leviora;
transmarinus [a, um];
+ nub er e alicui; aliqu e m in m atri m o ni u m accip er e ;
149

+ aliqu a m alicui in matri m o ni u m dar e;


+ Octavi a Neroni nup sit; (nubo, nubere, nupsi, nuptus), Octavia
Neronem in matrimonium accepit;
nuptus [a, um]; maritus [a, um]; maritatus [a, um];
+ mulier nupt a;
muscosus [a, um];
claudere, o, si, sum; concludere, o, si, sum; occludere, o, si, sum; praecludere, o, si, sum; finire, 4;
terminare, 1; obserare, 1;
consilium [ii, n]; inceptum [i, n]; tela [ae, f];
+ ha e c tela mihi non m al e est;
+ - . inge ni o alicujus;
ingeniosus [a, um] (res);
inducere [o, xi,ctum] in animum; coquere, o, xi, ctum (bellum; consilia secreto); concoquere;
adoriri, ior, ortus sum (majus nefas; oppugnare urbem); agere, o [e]gi, actum; struere, o, xi, ctum (alicui insidias);
machinari, or, atus sum; moliri, ior, itus sum; meditari, or, atus sum;
+ ? Quid struit?
velum [i, n]; aulaeum [i, n];
curiosus [a, um];
+ bot a ni c a curios a;
obtinere [e]o, ui, tentum; occupare, 1; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostiu m );
obsidr e [e]o, sedi, sessum; possi dr e ; insidr e; percip er e , io, cepi, ceptum; conducere, o, xi, ctum
(pecuniam);
+ plant a ha e c am pl a s interd u m are a s
obtine t;
+ locum intermedium obtinere;
+ , ( ) accip er e mut u a m pecu ni a m ; su m e r e pec u ni a m
ab aliquo; mut u a ri;
+ cond u c ti s num m i s;
+ capt o mont e ;
tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); conterere [o, trivi, tritum] se [conteri] in re aliqua;
occupari, or, atus sum; se occupare, 1; agere, o [e]gi, actum; facere, io, feci, factum (arge n t a ri a m ); stud r e
[e]o, ui, - (alicui rei; legibus cogn o s c e n d i s; agricultur a e ); exerc r e [e]o, ui, itum; experiri, ior, rtus
sum; operari, or, atus sum; tractare, 1; habitare, 1; se applicare, 1 (ad philosophiam, ad historiam scribendam);
+ rustic ari;
+ nego ti ari;
+ - . verti in aliquid (in aliqua re);
+ - . hab e r e aliquid in usu; vac ar e alicui rei, in aliquid, ad aliquid;
+ tan g e r e carmi n a ;
+ , illi, qui sola praxi
occu p a n t u r , veri chemici non sunt;
+ ( ) facer e m e dicin a m ;
+ vac ar e libris lege n di s;
denuo; ab integro; iterum; rursus;
surculus [i, m]; assula [ae, f];
embolus [i, m];
deferre, fero, tuli, latum; obruere, o, ui, utum (nive, arena);
+ perscrib er e ;
arrogantia [ae, f]; spiritus [us, m] (spirits patricii); fastus [us, m];
+ ex insolen ti a arrog a n ti a oritur;
ferox, cis (animus, ingenium); superbus [a, um]; insolens, ntis;
actus [us, m]; negotium [ii, n]; occupatio [onis, f]; fabrica [ae, f] (aerariae artis); studium [ii, n] (rerum
rusticarum; suo quisque studio maxime ducitur; studium litterarum; in studiis vitam agere); exercitium [ii, n];
tractatio [onis, f]; ministerium [ii, n];
+ negoti u m ;
+ hum a ni t a s ;
+ vacar e studiis;
occupatus [a, um];
+ - . ali quid me tenet;
communiter; una;
acut(at)us [a, um]; praeacutus [a, um];
acuere, o, ui, utum;
absens, ntis;
150

occidens, ntis, m; occasus [us, m]; Hesperium cubile (is, n), cubile noctis; vesper [e]ri, m; vespera [ae, f]
(ad vesperam jacentes terrae);
+ ad occide n t e m a pago;
+ ad occide n t e m (occa s u m ) versu s;
+ in part e occid e n t ali;
+ , m ar e ad occide n t e m versu m ;
occidentalis [e]; vesperalis [e]; vespertinus [a, um];
+ termi n u s occid e n t alis;
+ longitu d o occide n t alis;
+ Favoniu s; Zeph yr u s;
transenna [ae, f] (aliquem in transennam ducere); viscarium [ii, n]; fovea [ae, f]; laqueus [i, m];
posterare, 1; morari, or, atus sum;
copia [ae, f]; condita [orum, npl]pl; supellex, lectilis, f; facultas [atis, f]; apparatus [us, m]; penus [us,
m],f; commeatus, uum mpl; gaza [ae, f] (agrestis);
+ sup ellex verboru m;
proventitius [a, um]; reservatus [a, um]; supervacaneus [a, um] (vasa);
odor [oris, m]; odoratus [us, m]; olentia [ae, f] (suavis); nidor [oris, m]; sapor [oris, m];
+ odor am m o ni a c u s ;
+ odor anis e u s ;
+ odor aro m a ti c u s;
+ odor bals a m i c u s (bals a m e u s , bals a m i n u s );
+ odor vinosu s;
+ odor excit a n s;
+ odor noxius (pernicios u s);
+ odor caryo p h yll a c e u s ;
+ odor putridu s;
+ odor diutinu s (diutur n u s );
+ odor malus; foetor;
+ odor acer;
+ odor foetidu s (taet e r);
+ odor ca m p h o r a t u s ;
+ odor cimicinus;
+ odor hircinus;
+ odor cinn a m e u s ;
+ odor brevis (eph e m e r u s );
+ odor gravis;
+ odor laure u s (laurinu s);
+ odor ture u s;
+ odor evola n s;
+ odor citreu s (citrinu s);
+ odor frondis vern alis;
+ odor cep a c e u s ;
+ odor melle u s (mellitus);
+ odor formic ar u m (formicinu s);
+ odor mosc h a t u s ;
+ odor murinu s;
+ odor m e nt h o s u s ;
+ odor stercoris (stercor a ri u s);
+ odor mitis;
+ odor brevis (eph e m e r u s );
+ odor imm a n e n s (perp e t u u s );
+ odor ingrat u s;
+ odor infirmus (instabilis);
+ odor stup ef a ci e n s ;
+ odor peculi aris (proprius);
+ odor acer;
+ odor foetidissi m u s ;
+ odor piperitu s;
+ odor absint hi a c u s;
+ odor const a n s (per m a n e n s );
+ odor grat u s (am a bilis, suavis);
+ odor aro m a ti c u s;
151

+ odor irritan s;
+ odor acerri m u s;
+ odor rosar u m ;
+ odor feni rece n tis;
+ odor egelidu s;
+ odor pec uliaris (proprius);
+ odor alecis;
+ odor fortis;
+ odor teret hi n a e ;
+ odor sub d ul cis;
+ odor resinos u s;
+ odor peculiaris (proprius);
+ odor alcoholicu s;
+ odor firmus;
+ odor nau s e o s u s ;
+ odor cad a v e ri n u s;
+ odor gravis (onero s u s);
+ odor suffocans;
+ odor proprius (peculi aris);
+ odor acet a t u s ;
+ odor alliac e u s ;
+ odor virulent u s ;
+ odore m emitt e r e (exh al ar e, spar g e r e , spirare);
+ inodor u s ;
+ odora t u s;
+ suav e ol e n s ;
+ grav e ol e n s , fragr a n s;
+ capr a;
+ gravit a s (foetor) oris;
coinquinare, 1; contaminare, 1;
sigillatus [a, um];
( ) consignare, 1 (tabulas, testamentum);
defigere, o, xi, ctum; imprimere, o, premi, pressum; inculcare, 1;
balbutire, 4 (balbutiendo vix sensus suos explicare);
balbus [a, um];
claudere, o, si, sum; concludere; includere; praecludere; serare, 1;
includi [e]tc.; negare, 1; infitiari, or, atus sum; infitias ire;
consignatio [onis, f]; hypomnema, atis, n; tabella [ae, f] (allatae sunt tabellae);
commentarii, orum, mpl; scripta [orum, npl]pl; memoranda [orum, npl]pl; itinerarium [ii, n];
pugillares, ium, mpl; adversaria [orum, npl]pl; libellus [i, m];
exscribere, o, psi, ptum (nomina; bonos in aliis tabulis exscriptos habet); perscribere; subscribere
(numerum aratorum); transcribere; subnotare, 1 (nomina); excipere, io, cepi; inducere, o, xi, ctum;
+ - . dict a n t e aliquo excip er e oration e m ;
+ , conscrib er e ;
irrotulatio [onis, f]; *recordum [i, n]; tabula [ae, f];
+ nom e n referr e in tabul a s;
assumentum [i, n];
+ ne m o assu m e n t u m
pan ni rudis ass uit vesti m e n t o vet eri;
persolvere; solvere [e]o, lvi, lutum; rescribere, o, psi, ptum; luere, o, ui, utum;
mucidus [a, um];
plectere, o, xi, ctum (flores; crines);
reservatum [i, n]; praedium [ii, n] defensum (interdictum); vivarium [ii, n];
+ res erv a t u m pu blicum;
+ sa e p t u m ven a tio nis;
defensus [a, um]; interdictus [a, um]; reservatus [a, um];
+ are a interdict a;
+ ste p p a res erv a t a ;
suspicari, or, atus sum;
serus [a, um]; tardus [a, um];
, tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire);
+ hiem s tard a vit;
152

ebriositas [atis, f] periodica; dipsomania [ae, f];


impletus [a, um]; repletus [a, um];
+ habit at in fossis aqu a repl etis;
sup plr e [e]o [e]vi [e]tum (lacun a m ) ; com pl r e [e]o [e]vi [e]tum; explr e [e]o [e]vi [e]tum;
stipare, 1 (tectum omne fartim); oblinere, o, levi, litum; occupare, 1; frequentare, 1 (templa);
retinetia [ae, f] (actarum rerum);
m e m o ri ten r e; ma n d a r e aliquid m e m o ri a e [anim o, m e nti];
*boto, onis m; orbiculus [i, m]; globulus [i, m];
claustrum [i, n]; sera [ae, f]; vectis [is, m]; obex, obicis, f; pessulus [i, m];
supplere [e]o [e]vi [e]tum;
+ sup pl e t a e lucern a e ;
rogare, 1;
+ - . aliqu e m sent e n ti a m rogar e;
vetitum [i, n]; interdictum [i, n];
prohibere [e]o, ui, itum; interdicere, o, xi, ctum; vetare, 1; vindicare, 1 (aliquid legibus);
+ ab oper e legat o s Caes a r
disce d e r e vet u e r a t ;
+ , ? rident e m dicer e veru m quid vet a t?
+ , lex omnis aut jubet aut vet a t;
+ , act a agi m u s , quod
vet a m u r vet er e prov er bi o;
non tangendus [a, um]; inconcessus [a, um] (hymenaei; voluptas); vetitus [a, um]; interdictus [a,
um];
interdictus [a, um]; prohibitus [a, um]; inconcessus [a, um] (hymenaei; voluptas);
+ Codice Intern a tio n ali interdict u s (prohibit us);
subsentire, 4;
supinus [a, um];
rogatio [onis, f];
+ consiliari;
+ - . a sen a t u de aliqu a re post ul ar e;
simpliciter;
agger [e]ris, m;
, jungere, o, nxi, nctum (equos); subjungere (tigres curru); adjungere; jugare, 1; ligare,
1; religare, 1; subdere, o, didi. ditum (tauros aratro);
compingere, o, pegi, pactum (aliquem in carcerem);
angere, o, anxi, anctum/anxum; terrr e [e]o, ui, itum; terrificare, 1; territare, 1; horrificare, 1;
( ) initiatio [onis,f] systematis;
intricatus [a, um]; perplexus [a, um]; gibberosus [a, um] (sermo); confusus [a, um]; inextricabilis
[e];
illaqueare, 1; confundere; irretire, 4; intricare, 1; conturbare, 1;
neglectus [a, um]; squalidus [a, um]; desertus [a, um];
inardescere, o, arsi, -; exardescere;
carpus [i, m]; armilla [ae, f];
virgula [ae, f]; comma, atis, n;
coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;
quaeritare, 1 (victum aliqua re); quaerere, o, sivi, situm (nummos manu); acquirere, o, sivi,
situm (pecuniam); facere, io, feci, factum (lucru m ; ass e m ); m err e [e]o, ui, itum; meritare, 1;
+ facult a s acq uire n di (opes);
merces, dis , f (manuum); meritum [i, n]; stips, stipis, f (exigua); quaestus [us, m]; lucrum [i, n];
inficere, io, feci, factum; replr e [e]o [e]vi [e]tum; imbuere, o, ui, utum;
infectio [onis, f]; contagio [onis, f]; contagium [ii, n];
virus [i, n]; miasma, atis, n; pernicies [e]i, f; pestilentia [ae, f]; pestis;
contagiosus [a, um]; pestifer; pestilens, ntis;
contagiosus [a, um];
a priori; in tempore; mature; ante;
obduci, or, ductus sum; obtegi, or, tectus sum;
in indicem illatus [a, um];
subscribere, o, psi, ptum (numerum aratorum);
jugulare, 1; caedere, o, cecidi, caesum; trucidare, 1; mactare, 1;
fulgur, uris, n;
embryo, onis, m; embryon [ii, n]; fetus [i, m] (foetus); semen, inis, n; germen, inis, n;
nasci, or, natus sum;
153

generatio [onis, f]; origo, inis, f;


confraga [orum, npl]pl; etum;
extraneus [a, um]; forensis [e]; foraneus [a, um]; exterminus [a, um];
defodere, io, fodi, fossum; infodere, io, fodi, fossum; supponere, o, posui, positum (aliquid terrae);
obruere, o, ui, utum;
+ cred e r e auru m terra e;
aurora [ae, f]; jubar, aris, n;
+ Aurora; or tus candens;
inserticulum [i, n];
inserere, o, ui, rtum;
insidiae, arum, fpl; subsessa [ae, f] (subsessas occultius collocare; in subsessa esse);
+ , subsi d er e in in sidiis;
+ subs e ssor (cum venabulo);
compingere, o, pexi, pactum (aliquem in carcerem); reserere, o, sevi, -; obserere; plantare, 1;
testatus [a, um];
+ fact u m test a t u m ; res test a t a ;
testari, or, atus sum; attestari; contestari;
conserere, o, sevi, -; obserere;
sessio [onis, f]; consessus [us, m]; contio [onis, f];
+ tract a t ori u m [ii, n];
+ sen a t u s frequens;
consiliarius[ii, m]; assessor [oris, m];
consid e r e ; sed r e [e]o, sedi, sessum;
+ sen a t u s agitur;
concaedes, ium, fpl;
colonisatio [onis, f];
frequentare, 1 (urbs frequentatur; frequentare solitudinem Italiae; locum cultoribus);
+ inani a moe ni a sup pl er e ;
compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam); insidere, o, sedi, sessum;
+ subsid e r e ;
increpare, 1;
praepedire, 4 (lumen);
meritum [i, n];
+ ben e fact a; tituli (Thes e u s , ma g nificu s titulis suis);
+ - . - . alicujus ben eficia in aliqu e m ;
emeritus [a, um]; meritus [a, um] (poe n a ; m eritissi m fam frui);
m err e [e]o, ui, itum; meritare, 1; mereri [e]or. itus sum;
+ , hab e t , quod sibi deb e b a t u r;
( ) cond or m ir e , 4; condormiscere, o, dormivi, -; addormire; obdormiscere; capere [io,
cepi, captum] somnum, somno capi [ior, captus sum];
claustrum [i, n]; pessulus [i, m] (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere); sera [ae, f]; obex, icis,
m;
intrudere, o, di, sum; inserere, o, ui, rtum;
salinus [a, um]; salsus [a, um];
ruderatus [a, um];
retorridus [a, um];
+ prat a siccitat e em ort u a ;
in spiritu servatus [a, um]; alcoholisatus [a, um];
custodia [ae, f]; castra [orum, npl] stativa;
jubere [e]o, ssi, ssum; suadere [e]o, si, sum; subigere, o [e]gi, actum (aliquem metu aliqid facere);
agere, o [e]gi, actum (nova quaerere tecta); cogere, o [e]gi, actum; compellere, o, pulsi, pulsum; trudere, o, di, sum;
angariare, 1; coartare, 1;
+ , extorsisti, ut fatr er
stagnare, 1;
vetus [e]ris (aegritudo);
nancisci, or, ctus sum; supervenire, io, veni, ventum;
+ - . nancisci aliqu e m otiosu m ;
+ , munientibus supervnit
Marcellus;
subnectere, o, nexui, nexum (fibula vestem subnectit); fibulare, 1;
fibula [ae, f];
verecundia [ae, f]; pudor, oris, m;
154

pudens, ntis (vir; femina); pudibundus [a, um] (matrona; vir); verecundus [a, um] (castus et v.);
sternere, o, stravi, stratum (lectulos pelliculis); tegere, o, xi, ctum;
adoriri, ior, rtus sum (aliquem adorta tepestas est);
perstagnatus [a, um];
symposium [ii, n];
symposiacus [a, um] (quaestiunculae);
adh a e r r e [e]o, si, sum (in visceribus); haesitare;
trajicere, io, jeci, jectum; transfigere, o, xi, ctum; sclopetare, 1;
rutrum [i, n]; fossorium [ii, n];
defensor [oris, m]; patronus [i, m]; protector [oris, m]; paracletus [i, m];
consistentia [ae, f];
sistere, o, steti, - (sistunt amnes; stetit sanguis); stare, 1 (glacie s stat iners; stan t ora met u);
stup r e [e]o, ui,-; rigescere, o, ui,-; refrigescere, o, frixi, -;
ariditas [atis, f]; siccitas [atis, f]; aquarum penuria [ae, f];
+ ha e c regio quot a n ni s siccitat e afficitur;
exsiccatus [a, um];
aridus [a, um];
arescere, o, arui, -;
comprimere, o, pressi, pressum (odium);
+ ani m a m com pri m e r e ;
fixatio [onis, f];
indurare, 1; rigescere, o, rigui, -;
claudere, o, si, sum;
agere, o [e]gi, actum; agitare, 1; induere, o, ui, utum; machinari, or, atus sum; parturire, io, ivi, -;
+ , obs erv a b o , qua m rem aga t;
+ , e a tela texitur (ut)
dein; deinde; mox; post; postea; posthac; serius; tum;
caligatio [onis, f];
obscurare, 1;
inumbratio [onis, f];
umbrosus [a, um]; inumbratus [a, um];
umbrare, 1; obscurare, 1;
amissus [a, um]; perditus [a, um];
consilia [orum, npl]pl; inventa [orum, npl]pl; machinationes, um, fpl;
tranquillitas [atis, f]; malacia [ae, f];
struere, o, xi, ctum (aures habere structas);
eclypsis, is (eos), f; defectio [onis, f]; defectus [us, m]; obscuratio [onis, f];
+ solis defectio fuit;
+ canonicae defectiones solis;
obscurare, 1; obumbrare, 1; hebetare, 1; obruere, o, ui, utum; superare, 1;
+ - . alicui ma g ni t u di n e sua induc er e caligin e m ;
+ s cribendi arte
rudem vetustatem superare;
instagnatio [onis, f] fluminis;
mergere, o, rsi, rsum; submergere;
eluvies [e]i, f; inundatio [onis, f];
inundatus [a, um];
inundare, 1; stagnare, 1;
tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); attingere, o, attigi, attactum;
expensa [ae, f]; pecunia [ae, f] impensa;
difficultas [atis, f]; impedimentum [i, n]; obstaculum [i, n]; nodus [i, m];
tricae, arum, fpl (domesticae);
aeger, gra, um (anhelitus);
difficilis [e]; impeditus [a, um]; onerosus [a, um]; arduus [a, um];
nubilare, 1;
obscurare, 1;
vapidus [a, um];
cervix, icis, f;
stringere, o, xi, ctum (nodum); constringere; trahere, o, xi, ctum (vincla gal e a e ; aliquid in
seru m ); mor a s alicui rei add e r e ; extr a h e r e (proeliu m ad noct e m ; bellum in tertiu m ann u m ;
aliquid in infinitu m ); contr a h e r e ; sustin r e [e]o, ui, tentum (aliquid in noctem, ad noctem); obducere, o,
xi, ctum; producere; extendere, o, ndi, nsum; morari, or, atus sum;
155

+ tract u s in longu m convict u s;


+ sustin er e bellum consilio;
conducere, o, xi, ctum;
+ ( ) vulnus conducitur in cicatricem;
nodus [i, m];
+ mora [ae, f]; retardatio [onis, f];
assiduus [a, um] (imber; bellum; febricula);
+ tract u s (belli; mortis);
paronychia [ae, f];
ediscere, o [e]didici, -;
+ - . edisc er e aliquid ad verbu m ;
occupatio [onis, f]; rapina [ae, f]; possessio [onis, f];
occupare, 1; usurpare, 1 (imperium; alienam possessionem); invadere, o, vasi, vasum (in alienam
pecuniam; regnum; imperium); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; arripere, io, ripui, reptum; potiri,
ior, itus sum; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); percipere, io, cepi, ceptum; captivare, 1; sumere, o,
psi, ptum (proelio sumpta Thessalia); trahere, o, xi, ctum (regnum; t. in se munia senatus); affectare, 1 (navem);
manum adjicere alicui rei; adipisci, or, adeptus sum (rerum); facere praedam; prehendere, o, ndi, nsum;
apprehendere; expugnare, 1;
+ adipisci reru m ; potiri reru m ;
+ lubido rei publica e capi e n d a e ;
usurpator [oris, m]; occupo, onis, m;
affectus [a, um] valetudine;
occasus [us, m]; obitus [us, m];
inire [e]o, ii, itum; adire; obire; inter se tegere [o, xi, ctum]; divertere, o, verti, versum; convenire, io,
veni, ventum; occidere, o, cidi, casum; occumbere, o, cubui, cubitum;
inhumatio [onis, f];
velle, volo, volui, - cupere, io, ivi, itum,
+ - nunc mihi visu m est de
sen e c t u t e aliquid ad te conscrib e r e ;
efflorescere, o, florui, -;
conceptio [onis, f]; conceptus [us, m];
rudimentalis [e]; rudimentarius [a, um];
concipere, io, cepi, ceptum;
cur; quare; quid;
cancellare, 1; oblinere, o, levi, litum; delr e [e]o [e]vi [e]tum;
haurire, io, si, stum;
+ und a m de flumin e cavis pal mis sustin ere;
compensatio [onis, f];
inscribere, o, psi, ptum; transcribere; inserere, o, ui, rtum;
conterere [o, trivi, tritum] librum legendo;
( ) insuere, o, ui, utum; obsuere;
striatus [a, um]; lineolatus [a, um];
increpare, 1 (ui, itum);
defensio [onis, f]; protectio [onis, f]; patrocinium [ii, n]; propugnatio [onis, f]; praesidium [ii, n]
(domus familiaeque); tutela [ae, f] (t. et praesidium virtutis); tutamen, inis, n; tutamentum [i, n]; integumentum [i,
n] (corporis); munimentum [i, n]; vallum [i, n]; vindicta [ae, f]; propugnaculum [i, n]; fides [e]i, f (haec urbs est in
fide mea; implorare fidem deum hominumque; in fidem recipere aliquem); subsidium [ii, n] (subsidio venire);
apologia; aegis, idis f;
+ - . - . subsidio esse alicui alicui rei;
+ Institut u m Protectioni s Plant ar u m ;
+ - . in tut el alicujus ess e;
+ tut el a m pra e s t a r e con tra frigora;
+ ad frigora atqu e aest u s vitan d o s;
+ - . se com mi t t e r e alicui tut a n d u m ;
defensor [oris, m]; fautor [oris, m]; propugnator [oris, m] (libertatis; sceleris); praeses, idis, m;
tutela [ae, f] (templi); tutor; stator [oris, m]; vindex, icis, m; advocatus [i, m]; assertor [oris, m]; causidicus [i, m];
patronus [i, m]; protector [oris, m];
+ urbs vast a a defe n s o ri b u s;
+ mo e ni a vacu a defe n s o ri b u s ;
patrona [ae, f];
muniens, ntis; protectivus [a, um]; defensivus [a, um];
+ strat u m prot e ctivu m ;
156

defendere, o, ndi, nsum; pra e si d r e [e]o, sedi, sessum (alicui rei, aliquid; Juno, quae toris
praesidet maritis; urbi; agros suos); esse, sum, fui [adesse]; praeesse; vindicare, 1 (civem a miseriis; aliquem a
verberibus; aliquem Grajorum armis); tegere, xi, ctum (se jure legum); contegere; protegere; saepire, 4; vallare, 1;
vincire, 4; praemunire, 4; emunire, 4; obumbrare, 1; orare, 1; prohib r e [e]o, ui, itum;
+ sua m opinion e m defe n d e r e ;
pro se manus afferre [o, tuli, latum]; defendi, or, nsus sum; se defendere, o, ndi, nsum;
praeses, -idis, m;
+ (= ) ars salutis hu m a n a e
pra e s e s ;
tectus [a, um]; tutus [a, um]; munitus [a, um];
petens, ntis, m;
subscribere, o, psi, ptum;
+ . . , in L.
Popillium subscri psit L. Gellius, quod is pecu ni a m acc e pi s s e t ;
mandatum [i, n];
verbum [i, n]; indicium [ii, n]; significatio [onis, f]; delatio [onis, f];
declarare, 1;
lepus [oris, m] (lepus mas, lepus femina; . Mi lepus! lepusculus);
+ , duos lepor e s inse q u e n s
neutr u m cepit;
+ una merc e d e dua s res ass e q ui;
titulus [i, m] (conjugis; sapientis); locus [i, m]; condicio [onis, f]; ordo, inis, f; status [us, m]; nomen,
inis, n; ornamentum [i, n]; fortuna [ae, f];
+ homin e s om nis fortun a e ac loci;
casus [us, m] vocativus;
clamare, 1; poscere, o, poposci, - (clamore aliquem); provocare, 1; vocare, 1 (aliquem nomine; domum; ad
cenam; ad vitam; in altum; ad quietem); appellare, 1; nominare, 1;
+ vocar e pugn a s ;
+ vocar e servo s ad libert at e m ;
+ ? Qui vocar e (vocaris)? ego vocor Lyconid e s;
+ sider a som n o s sua d e n t ;
stella [ae, f]; astrum [i, n]; sidus [e]ris, n;
+ sup e r astr a ferri;
+ stella diurn a;
astrologus [i, m];
stellula [ae, f]; asteriscus [i, m];
+ ast eri sco sign ar e ;
tinnire, 4 (tinnit tintinnabulum); tinnitus ciere [e]o, ivi, citum [dare]; tintinnare, 1; strepere, o, ui,
itum; strepitare, 1 (arma strepunt); sonare, 1;
anulus [i, m] (catenae); manus, us, f; classis, is, f;
tinnulus [a, um];
vivarium [ii, n];
bestialis [e]; bestiarius [a, um]; beluinus [a, um]; ferinus [a, um];
sovchosum [i, n] feris educandis destinatum;
bestialis [e]; ferus [a, um]; immanis [e];
bestia [ae, f]; belua [ae, f]; fera [ae, f];
+ aliqu e m ad besti a s mitt er e , dare, cond e m n a r e ;
tinnimentum [i, n]; tinnitus [us, m] (acutus); sonus [i, m]; sonitus [us, m]; strepitus [us, m] (citharae;
testudinis aureae);
+ tinni m e n t u m auribu s;
pulsare, 1; tinnire, 4;
crepulus [a, um] (fragor); altus [a, um] (vox; sonus); sonorus [a, um]; vocalis [e]; canorus [a, um];
clarus [a, um]; tinnulus [a, um];
sonus [i, m]; sonitus [us, m]; tonus; vox, cis, f (cymbalorum); strepitus [us, m] (citharae; testudinis aureae);
+ ( ) sonu s afficit aure s;
+ faver e voci;
sonitus [us, m]; strepitus [us, m];
sonare, 1; resonare, 1; strepere, o, ui, itum; tinnire, 4;
sonorus [a, um]; candidus [a, um] (vox); vocalis [e];
tinnire, 4;
aedes, ium, fpl; aedificium [ii, n]; domus, i, f;
+ aed e s aedificiaq u e ;
157

hic; hoc loco; hac;


hic, haec, hoc; domesticus [a, um]; localis [e]; vernaculus [a, um]; indigena;
salutare;
sanus [a, um]; salvus [a, um]; integer, gra, grum; fortis [e]; valens, ntis (homo; bos; cibus); validus
[a, um] (cibus; nondum ex morbo satis validus); vitalis [e]; saluber, bris, bre; bellus [a, um]; vigoratus [a, um]
(juvenis);
+ valer e (sto m a c h o ; san u s hom o, qui ben e valet);
+ - . invenir e aliquem fortem;
+ fac bellus revert a r e ;
salus, utis, f; sanitas [atis, f]; valetudo, inis, f (prosp e rit a s valet u di ni s; valet u d o
inco m m o d a , adv e r s a ; valet u di n e m amitt er e; valet u di ni sua e parcr e); salubrit a s [atis, f];
+ sic me salvum habeatis;
+ ( ) salvere jubere;
+ firm a corporis affectio;
+ valet u di n e affect u s;
+ - . valet u di n e te m p t a r e (tent are) aliquem;
+ optim valet u di n e affect u s;
+ tenui ssi m a valet u di n e ess e;
+ ben e vobis [vos];
+ ? ut vales? ut valet ur?
sanitatis cura [ae, f] publica;
valere [e]o, ui, -;
+ ! Salve!
sanus [a, um]; integer, gra, grum; prudens, ntis;
faux, cis, f; rictus; hiatus;
oscitare; hiare;
virre [e]o, ui, -; virescere, o, -,-; viridare, 1; viridescere, o, -,-; frondr e [e]o, -, -; frondescere, o,
-,-;
virescens, ntis; viridulus [a, um]; viridiusculus [a, um];
viridis [e] (gramen; zmaragdus; lacerta; collis; campus); smaragdinus [a, um]; prasinus [a, um];
malachiticus [a, um]; aerugineus [a, um]; aeruginosus [a, um]; olivaceus [a, um]; glaucus [a, um]; thalassinus [a,
um]; pomaceus [a, um]; vivus [a, um] (arundo; caespes);
+ viridaria;
viride, is, n; viriditas [atis, f]; olus, oleris, n;
venenum [i, n] (somniferum); medicamen, inis, n; philtrum [i, n];
+ , , avariti a,
qua si ven e ni s malis imbut a, ani m u m effe mi n a t ;
possessor [oris, m] (latifundii);
agricola [ae, m]; agricultor [oris, m]; casarius[ii, m]; rusticus [i, m]; ruricola [ae, f]; arator [oris,
m]; colonus [i, m];
agricultura [ae, f]; res [ei,f] rustica;
agrimensor [oris, m];
geometricus [a, um];
+ geo m etria; ars dimetiendi;
geographia [ae, f];
superficiarius[ii, m];
terrae motus [us, m]; perturbationes [um, fpl] terrenae; tremor [oris, m];
+ terra e mot u s subrigit plan a;
terra [ae, f] (tollere saxa de terra); Terra; tellus (-uris, f); Tellus; terrenum [i, n]; humus, i, f; plaga [ae,
f]; regio [onis, f]; solum [i, n]; Orbis [is, m] terrarum; mundus [i, m];
+ ad terra m uda m ;
+ , fruticulus terra e appr e s s u s ;
+ terricol a; terre s t ris (ani m a n ti u m gen u s);
+ hum u s fecun d a ;
+ solum sat ur a t u m ;
+ per totu m terrar u m orbe m ;
+ abd e r e corpu s hu mi; ma n d a r e corpu s hum o;
+ terra m ferro subjicer e;
popularis [is, m]; noster; nostras, atis, m;
fragum [i, n]; fragaria [ae, f];
+ fragari a vesc a;
+ fragari a elatior;
158

terricola [ae, m]f;


( ) arbuteus;
+ arbut u s , i, f;
terreus [a, um]; terrenus [a, um] (tumulus);
+ agg e r terre u s ;
amphibius [a, um];
terrenus [a, um] (umor; bestia; obtutus; terrena ac fragilia bona); terrestris [e] (res caelestes atque
terrestres); terreus [a, um] (progenies); terrigena; mundialis [e]; mortalis [e];
+ terre n u m principioru m gen u s;
+ hiat u s terre n u s ;
+ mun d u s ; globu s;
pupilla [ae, f]; pupula [ae, f];
speculum [i, n] (imago speculi; se in speculo conteplare; in speculum inspicere); specularium [ii, n];
granulatus [a, um]; granulosus [a, um];
granum [i, n]; nucleus [i, m]; frumentum [i, n];
+ plant a e cult a e c ereales (sativae);
+ frum e n t u m ;
sovchosum [i, n] frumentarium;
horreum [i, n]; receptaculum [i, n]; nubilarium [ii, n];
Zephirus [i, m];
linea [ae, f] infracta (angulato-flexuosa);
hiems, mis, f; bruma [ae, f]; pruina [ae, f];
+ ,
hae c plant a per aest a t e m sub divo colitur, per hie m e m in tepid a rio.
+ hiem s sum m a ;
+ hie m e ;
hibernus [a, um]; hiemalis [e]; brumalis [e];
+ hibern a [orum, npl]pl;
+ bru m a ;
+ pellis, is , f;
+ hibern a [orum, npl]pl;
hiemare, 1; hibernare, 1;
hibernaculum [i, n];
hiatus [us, m]; rictus [us, m];
hiare, 1;
inanis [e] (vulnus); hians, ntis;
gramen, inis, n; fruges, um, fpl; plantae, arum, fpl;
malum [i, n]; sinistrum [i, n] (studiosus sinistri); nefas, n ind;
malitia [ae, f]; ira [ae, f]; malignitas [atis, f]; odium [ii, n]; invidia [ae, f]; rabies [e]i, f; fel, is, n;
+ ultion e m pet e r e ;
acer, acris, acre (aper; leo); acerbus [a, um] (Libitina); atrox, cis (responsum); truculentus [a, um]
(voces); trux, cis (vultus; facies); malignus [a, um]; malitiosus [a, um]; invidus [a, um];
tristis [e] (somnium; exta); laevus [a, um]; sinister, tra, trum; lugubris [e]; maestus [a, um];
funestus [a, um];
foetor; odor malus;
foetens, ntis; foetidus [a, um]; olidus [a, um] (capra; basia); maleolens, ntis; rancidus [a, um]
(cadaver; aper);
scelio, onis, m; scelerator [oris, m]; maleficus [i, m]; improbus [i, m]; nefarius[ii, m]; parricida [ae, m];
scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); sceleratus [a, um]; maleficus [a, um]; nefarius [a, um];
maleficium [ii, n]; scelus [e]ris, n; facinus, oris, n; nefas, n ind; parricidium [ii, n];
maleficium [ii, n];
malus [a, um]; malignus [a, um]; malitiosus [a, um]; malevolus [a, um];
+ malitia;
malignus [a, um];
simultas [atis, f], malitia [ae, f], malignitas [atis, f], ulciscendi cupiditas [atis, f]; rancor,
ris , m;
malignus [a, um]; malitiosus [a, um]; ulciscendi cupidus [a, um]; ulciscendi cupiditate
flagrans, ntis;
+ offen s a e me m o r, sim ult ati s ten a x (hom o);
fera gaudia [ orum, npl];
maledicium [ii, n]; blasphemia [ae, f]; calumnia [ae, f];
+ cupidu s m al e di c e n di;
159

calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); maledicere, o, xi, ctum; vellicare, 1;
blasphemare, 1;
molestus [a, um];
+ plant a seg e t alis mol es t a ;
furor [oris, m]; iracundia [ae, f]; odium [ii, n];
miser [e]ra, um; infelix, cis; infortunatus [a, um]; infaustus [a, um];
insidiari, or, atus sum; machinari, or, atus sum;
abusus [us, m];
abuti, or, usus sum (patie n ti alicujus; indulg e n ti populi Rom a ni); m ale
(perverse) uti (lege);
canis, is, f;
tubus [i, m] refrigerans contortus;
anguinus [a, um];
anguis [is, m]; serpens, ntis, m; vipera [ae, f]; echidna [ae, f]; jaculus [i, m];
+ ictu s serpentis;
nota [ae, f]; signum [i, n]; signamen, inis, n; tessera [ae, f]; vestigium [ii, n]; character [is, m]; insigne, is,
n; ostentus [us, m]; omen; numen, inis, n; argumentum [i, n] (compositae mentis, animi laeti, amoris);
+ not a m e n ;
+ explicatio not ar u m ;
+ char a c t e r e s not arii;
cognoscere, o, novi, notun; reperire, io, ii, rtum; degustare, 1;
+ ( ) familiarescere, o, -,-;
usus [us, m] (usus atque commercium; alicujus, cum aliquo); notio [onis, f]; notitia [ae, f];
cognitio [onis, f];
cognitus [a, um]; notus [a, um] (hoc mihi notum est); notitia; familiaris [e];
+ vetu s usus inter nos interc e dit;
+ - . scire aliq uem;
denominator [oris, m];
scaeva [ae, f]; monitus [us, m]; monstrum [i, n]; ostentum [i, n];
celebritas [atis, f] (c. ac nomen); claritas [atis, f];
celeber, bris, bre; illustris [e]; nobilis [e]; clar(issim)us [a, um]; praeclarus [a, um]; magnificus
[a, um]; insignis [e]; notus [a, um] (scriptor); inclitus [a, um];
vexillifer [e]ri, m; vexillarius[ii, m]; signifer [e]ri, m; aquilifer [e]ri, m; cantabrarius[ii, m];
aquila; signum; vexillum;
cognitio [onis, f]; scientia [ae, f]; disciplina [ae, f]; experientia [ae, f]; mathesis, is (eos), f; notitia [ae, f],
scientiarum summa [ae, f], cognoscibilia universa, cuncta scibilia; ingenium (amor ingenii neminem umquam
divitem fecit);
+ ex profe s s o;
genus [e]ris, n; nobilitas [atis, f];
+ [ ] gen u s jact ar e;
honeste genitus [a, um] [natus [a, um]]; generosus [a, um]; nobilis [e]; pollens, ntis (matrona);
primarius [a, um] (vir); primas, atis; primores, um, mfpl (feminae; civitatis); amplus [a, um] (familia);
sum m a s , tis (matro n a ; virgo);
+ am plissi m o gen e r e nat u s; su m m o loco nat u s;
peritissimus [i, m]; expertus [i, m]; homo [inis, m] peritus, gnarus,sciens, intelligens; existimator [oris,
m]; cognitor [oris, m], cognoscens, sciens, ntis, m;
no(vi)sse, novi, notum; scire, 4 (cum vide bis, tum scies); tong r e [e]o, -; habere [e]o, ui, itum
(sententias, consilia alicujus); notum habere (aliquid); comperire, io, ii, rtum;
+ multi multa, nemo omnia novit;
+ - . aliquid (pro) certo scire;
+ quod scia m ;
+ - . scire de [ex, ab] aliquo;
+ , non satis scio ;
+ id me fallit ;
+ - . ben e noss e aliqu e m ;
+ - . aliqu e m cognit u m hab e r e ;
+ non me fallit;
+ , non hab e o, quod dica m ; tim eo, quidn a m eloq ui possi m ;
+ sic hab e a s (hab e t o);
+ , - . ( )? Vide m u s n e ,
ut pueri aliquid scire se gau d e a n t ?
+ - . aliquid notu m et tract a t u m hab e r e ;
160

+ , non mult u m m e fallit, quid


sit is responsuri;
+ nihil m e fallis;
altiores, um, mpl; nobiles, ium, mpl; nobilitas [atis, f]; optimates, um, mpl; magnates, um, mpl;
summates;, um, mpl proceres, um, mpl;
( , ) significatio [onis, f]; significatum; notio [onis, f]; notitia [ae, f];
sententia [ae, f]; voluntas [atis, f]; (, ) dignitas [atis, f]; momentum [i, n]; pondus
[e]ris, n; valor [oris, m]; vis, is, f (verbi; nominis; legis); auctoritas [atis, f]; opes, um, fpl; meritum [i, n];
+ nom e n significationi s ignot a e ;
+ inter e s t ;
+ valer e (definitio in om n e s valet; sine justitia nihil valebit prud e n ti a);
+ ma g ni valoris (mo m e n t i) ess e;
+ exigui (levioris) valoris ess e;
+ nullius mo m e n t i ess e;
+ ha e not a e nullius mo m e n t i sunt;
+ obsol e s c e r e , o, levi, letum;
+ usus [us, m];
+ nugis add e r e pond u s;
+ ,
qua e s t i o juris om nis aut verboru m
propri et a t e , aut volunt a ti s conject ur consistit;
+ vis in re publica tem p o r u m ;
+ vim verboru m ten e r e ;
valor [oris, m];
multo; eximie; notabiliter; valde; permultum; aliquanto; aliquantum;
magnitudo, inis, f; multitudo, inis, f;
amplus [a, um] (pecunia); magnus [a, um]; valens, ntis (civitas; oppidum); ingens, ntis;
luculentus [a, um]; multus [a, um]; opinatus [a, um]; grandis [e]; gravis [e];
+ ad m o d u m ; apprime; magnopere; maxime; nimis; valde;
+ bon a pars;
significare, 1; valre [e]o, ui, - (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia; hoc
verbum quid valet?);
+ ? qua e ha e c est fabul a? qui d hoc rei est?
+ sapi e n ti viver e est cogit ar e;
nota [ae, f]; notula [ae, f]; signum [i, n]; insigne, is, n; vexillum [i, n];
callidus [a, um] (in re aliqua; alicujus rei; alicui rei; ad aliquid); sciens, ntis; peritus [a, um]; gnarus
[a, um];
aestus (meridiei; caniculae); ardor; fervor;
+ aest u labor ar e ;
+ , terra e, quo solis vergit ur ardor;
torridus [a, um]; acer, cris, cre (sol; solis potentia); igneus [a, um] (sol; aestas); calidus [a, um];
fervidus [a, um]; fervens, ntis;
+ zona torrid a;
+ aes t a t e torrid a;
struma [ae, f];
vocatus [us, m];
orbis [is, m] signifer; lumbus [i, m] XII signorum; Zodiacus [i, m];
fabrica [ae, f] (pictura et f.);
architectus [i, m];
cinis, cineris, m; favilla;
+ an alysis cineris plant a e exsicc a t a e ;
- , aureus [a, um]; chrysochrous [a, um]; auratus [a, um];
aureus [a, um]; aureolus [a, um]; flavus [a, um]; croceus [a, um];
aurum [i, n] (Au) (eru er e auru m terr);
+ balluc a [ae, f];
+ mont e s auri polliceri;
+ digitos ci rcumligare auro;
+ spica e nitido flaven t e s auro;
aureus [a, um]; ( ) aureus [i, m]; solidus [i, m]; florenus [i, m];
aurifer [e]ra [e]rum; auriger [e]ra [e]rum;
strophilosis, is, f;
zona [ae, f], regio [onis, f]; loca [orum, npl]pl; spatium [ii, n]; plaga [ae, f];
161

+ plag a usui militari v etita;


+ zona arctica;
+ zona calida (torrida);
+ zona arida;
+ zona silvatica;
+ zona silvistepposa;
+ zona transitoria (intermedia);
+ zona semidesertorum;
+ zona desertorum;
+ zona stepposa;
+ zona subtropica;
+ zona taigae;
+ zona tropica;
+ zona tundrae (tundrarum);
+ zona temperata;
+ zona frigida;
+ zona aequatorialis;
zonalitas [atis, f];
+ zonalitas verticalis (altitudinalis);
+ zonalitas horizontalis;
specillum [i, n]; stilus [i, m];
umbella [ae, f]; umbrella [ae, f];
+ um br a c ul a vincun t nimio s soles;
zoologia [ae, f];
acer, acris, acre (oculi; sensus videndi);
acies [e]i, f (incolumis);
pupilla [ae, f]; pupula [ae, f];
spectaculum [i, n]; ludus [i, m]; facies [e]i, f (dec r a );
maturitas [atis, f]; aetas [atis, f] adulta; pubertas [atis, f]; pubes, is, f; tempestivitas [atis, f];
+ in aet a t e m venire;
+ toga virilis (16 );
maturus [a, um]; adultus [a, um] (aetas; eloquentia); virilis [e] (aetas); pubes [e]ris; pubertus [a, um];
grandis [e]; tempestivus [a, um] (fructus);
+ fructu s mat uri;
visus [i, n]; visio [onis, f]; acies [e]i, f (incolumis); species [e]i, f;
+ sen s u s viden di;
+ acuit a s visu alis; ac rimonia visus;
+ oculi caliga n t;
+ de viden di ration e deq u e cern e n di nat ur;
visibilis [e]; aspectabilis [e];
visor [oris, m]; spectator [oris, m];
+ the a t r u m (spissis the a t ri s recitare scripta; theatrum commovere);
visualis [e];
+ the a t r u m (mar m o r e u m ) ;
in vanum; in cassum; gratuite; in supervacaneum (tumultuari); frustra; nihil; nequiquam;
+ nulla est mihi salus dat a ri a;
visibilis [e] (pars animae); oculatus [a, um];
dens, dentis, m;
+ - . dent e s in aliqu e m afferr e;
+ ed e n t a r e (ede n t a t a belu a);
+ ede n t a r e m al a s alicui;
dens, ntis, m; dentulus [i, m];
+ ( ) minae, arum, fpl;
dentarius [a, um];
+ past a [ae, f] dentaria;
+ dentifriciu m [ii, n];
+ me dic u s [i, m] dentarius;
+ opifex [icis, m] dentarius;
dentiscalpium [ii, n]; peniculus [i, m] dentarius;
biso(n), onis, m; urus [i, m]; zumbro, onis, m;
dentatus [a, um]; denticulatus [a, um]; serratus [a, um];
prurigo, inis, f; pruritus [us, m]; formicatio [onis, f]; scabies [e]i, f;
162


+ a renae instabiles (vagae);
frigre [e]o, xi, -; algr e [e]o, xi, -;
gener [e]ri, m;
+ - . su m e r e aliqu e m gen e r u m ;

et;
+ uter q u e ;
+ , , et cter a (etc.);
Iberus [a, um];
Iberia [ae, f];
enim; nam; quia; quod; quoniam; quum; utpote; siquidem;
salix, icis, f;
salictum [i, n];
salignus [a, um];
acus [us, m]; spina [ae, f]; spiculum [i, n]; aculeus [i, m];
acutenaculum [i, n];
acupunctura [ae, f];
ignorare, 1; infitiari, or, atus sum; recusare, 1; repudiare, 1; neglegere, o, xi, ctum; omittere, o,
si, ssum; praetermittere; non considerare, 1, non respicere [io [e]xi, ctum], rationem non hab r e [eo, ui, itum]
cum; non obtemperare, 1, non parr e, non oboe dir e , 4;
jugum [i, n];
ludus [i, m] (illa perdiscere ludus est); lusus [us, m]; actio; jocus [i, m]; alea [ae, f] ( ,
); talus [i, m]; tessera [ae, f]; vigor [oris, m] (gemmae);
+ sph a e r a e ludus;
+ ( ) ludis cele brit at e m add e r e ;
+ ad talos se conferr e;
+ mod u s prob u s hu m a n u s q u e ;
tessera [ae, f]; alea [ae, f];
ludere, o, si, sum (aliqu a re, aliquid; pil, ale, tess e ri s; trocho; talis; ale a m ; par impar;
ma g n a pecu ni a, in pec u ni a m ; ludis circen si b u s ; fabul a luditur); ale a m luder e; ale a luder e;
cant a r e (tibi) ; alludere; agere (fabulam; partes); facere, io, feci, factum (bonas matronas, meretrices malas);
+ amicu m ager e ; amici partes agere;
+ tract a r e fila lyrae;
+
+ psaller e;
+ buccin ar e;
+ flare;
+ luder e; ager e ;
per ludum;
lascivia [ae, f]; hilaritas [atis, f]; vigor [oris, m];
alerator [oris, m] ( ); lusor [oris, m]; collusor [oris, m];
deliciae, arum, fpl; oblectamentum [i, n];
igumenus [i, m]; praepositus [i, m] (monasterii); abbas, atis, m;
effigia [ae, f]; effigies [e]i, f (justi imperii; perfectae eloquentiae); species [e]i, f; specimen, inis, n; idea
[ae, f]; ideale, is, n; ipsum optimum, forma [ae, f] optimi [e]xemplar, aris, n; summum (bonum), singularis
summae perfectionis species, imago, undique expleta et perfecta forma, optima et perfecta species, optimum [i, n];
appetitio [onis, f]; appetentia [ae, f]; appetitus [us, m]; optabile, is, n; meta [ae, f]; finis, is [e] m (f), bravium [ii,
n];
perfectus [a, um]; summus [a, um]; optimus [a, um]; idealis [e]; pulcherrimus [a, um], omni
puncto perfectus [a, um], optimus expletusque; commenticius [a, um];
idealismus [i, m];
idealista [ae, m]f;
idealisticus [a, um]; somnians, ntis; ingenuus [a, um], candidus [a, um];
identificatio [onis, f]; agnitio [onis, f];
agnitionalis [e];
+ t essera agnitionalis;
identitas [atis, f];
identicus [a, um]; aequus [a, um]; idem [e]adem, idem;

163

identificare, 1; (certo) agnoscere, o, novi, notum; conspicere, io, spexi, spectum;


comperire, io, i, rtum; declarare, 1, indagare, 1, dignoscere;
ideologus [i, m]; notionum studiosus [i, m], descriptor [oris, m] cogitationum; defensor [oris, m]
inanis doctrinae;
ideologia [ae, f]; habita ratio [onis, f], forma [ae, f] cogitandi, doctrinae ratio [onis, f],
cogitationum descriptio [onis, f], doctrina [ae, f] de mentis notionibus, opinatio [onis, f] ideologicus, ideologia [ae,
f], forma [ae, f] cogitandi;
ideologicus [a, um];
idea [ae, f]; notio [onis, f]; species [e]i, f; ratio [onis, f], notitia [ae, f], imago f; sententia [ae, f];
simulacrum [i, n] rerum, propositum [i, n]; cogitatio [onis, f]; inventum [i, n] (repentinum); praesensio [onis, f];
inceptum [i, n], consilium [ii, n], opinio [onis, f]; essentia [ae, f], natura [ae, f];
+ idea tio;
idioma, omatis, n, peculiaris dictio [onis, f];
amens, ntis, m; idiota [ae, m] (a nativitate); homo [inis, m] hebes, bardus, stultus, rudis;
+ puru s idiot a;
idolum [i, n];
ido(lo)latres [ae, m];
idoloatria [ae, f], idolorum cultus [us, m], simulacrorum adoratio [onis, f]; amor
[oris, m] vehemens;
ire [e]o, ii, itum; vadere, o, di, sum (in mortem; in proelium; in hostem); cedere, o, cedi, cessum;
procedere; gradi, ior, gressus; venire, 4; viare, 1;
+ bellum inferre;
+ prodire; proc e d e r e ; proficer e; progr e di; dec e r e (toga picta dec e t aliqu e m );
se ager e; agi;
+ pra eir e; pra e c e d e r e ; ant e c e d e r e ;
+ succ e d e r e ;
+ prod uc e r e funus;
+ perg e r e ;
+ succurr e r e ; occurr er e ; proc e d e r e alicui obvia m ;
+ pra e t e n t a r e iter;
+ proc e d e r e ad opus;
+ pluit;
+ re dire; repetere;
+ com m e a r e ;
+ circu mir e;
+ subs e q ui;
+ ad procinct u m tend e r e ;
+ ire;
+ oppu g n a r e ;
+ ningit;
+ contr ari u m ess e;
+ nullo mod o com p a r a ri poss e;
+ agitur de
+ in jure cau s a vert e b a t u r;
+ ! abi tua m viam!
+ ! Perge quo ped e cepisti / ten e qu em cepisti cursum / qua via cepisti [e]a perge!
+ ( ) ? Quo (und e) te agis? Quo tendi s? Quo gres s u m dirigis? Quo te
ped e s ferunt? Quo vadis? Quo te confer s? Quo ire inten di s?
+ ire, ced e r e sus p e n s o (digitis) grad u, sus p enso pede;
+ sa lva res est;
+ ventis ire;
+ ven u m ire;
+ pleno gra d u ten d e r e ; gran di gra d u prop er a r e ; acc el er a r e grad u m ;
festin ar e ;
+ pres s o grad u ince d e r e ; sed a t o grad u, tardi us, segnius incedere;
Jesuita [ae, m];
+ Societ a s Jesu;
hierarchicus [a, um];
hierarchia [ae, f];
Hierosolyma [orum, npl]; Hierusalem, n, indecl.
e(x); de; a (ab, abs);
domus, i, f; stuba [ae, f];
164

salvator [oris, m]; salvificator [oris, m]; vindex, icis, m (libertatis); redemptor [oris, m];
expedire, 4 (aliqu e m ex servitut e; aliqu e m aliqu re; ab [de [e]x] aliqu re);
dep ell er e , o, pulsi, pulsum [repellere] aliquem (aliquam rem) a cervicibus alicujus; salvare, 1 (aliquid, aliquem);
salvificare, 1; extrahere, o, xi, ctum (aliquem ex periculo); abstrahere; liberare, 1; vindicare, 1; levare, 1; eripere,
io, repi, reptum; subducere, o, xi, ctum;
liberari, or, atus sum; abst e r g r e [e]o, rsi, rsum (luctum; dolorem; metum); exonerare, 1 (se);
+ , mal a herb a qua liberari difficile est;
vitare, 1 (aspectum alicujus; iter illud; inimicum; alicui rei, huic verbo, infortunio); devitare, 1;
evitare, 1; fugere, io, fugi,-; defugere (sermonem alicujus; proelium; disputationem); effugere (periculum;
invidiam; mortem); subterfugere (alicui; periculum; tempestatem belli); aufu g e r e ; sup er s e d r e [e]o, sedi,
sessum (aliquid facere; aliqua re; alicui rei, aliquid);
+ ad evita n d a m confusio n e m ;
+ , paru m effuge r a t ne
+ arm a procul hab e r e ;
+ , que m ego vitavi ne vider e m ;
verberantia [ae, f]; verberatio [onis, f]; internecio [onis, f];
electivus [a, um]; selectivus [a, um]; tabellarius [a, um] (lex);
+ , suffra gi u m ;
eligere; seligere; legere; deligere; diligere; creare;
plagare, 1 (aliquem); contundere, o, tudi, tusum; converrere [o, verri, versum] aliquem totum cum
pulviculo; trucidare, 1 (captos ferro);
+ sca p ul a s perd e r e ;
protritus [a, um] (verba); contritus [a, um]; contusus [a, um];
creatio [onis, f]; electio [onis, f]; destinatio [onis, f] (consulum); suffragatio [onis, f] (urbana);
lectus [a, um]; electus [a, um]; delectus [a, um]; conscriptus [a, um]; creatus [a, um];
superfluum [i, n]; auctus [us, m]; nimium [ii, n]; abundantia [ae, f]; copia [ae, f]; cumulus [i, m];
+ , , om ni a, quibu s nos sup p e di t a m u s [e]get ille;
+ vel ex sup e rv a c u o ;
+ , cui tant a e rat res et supererat;
+ , nihil neq u e dee s t neq u e sup e rfluit;
superfluus [a, um]; nimius [a, um];
carnifex, icis, m;
ebullire, 4 (os fatuorum ebullit stultitiam); ejicere, io, jeci, jectum; vomere, o, ui, itum (fumum;
flammas ore); evomere; erumpere, o, rupi, ruptum; egerere, o, gessi, gestum;
eruptio [onis, f]; vomitio [onis, f]; conflagratio [onis, f];
ejectus [a, um]; expulsus [a, um];
+ sax a v ulcanica;
nuntius[ii, m]; nuntium [ii, n]; notitia [ae, f]; commentarius[ii, m]; memoria [ae, f];
+ Com m e n t a rii Acad e m i a e Scienti ar u m ;
, certiorem facere [io, feci, factum]; nuntiare, 1; renuntiare, 1; denuntiare, 1;
certiorare, 1; scire facere; aliquid notum facere alicui; intimare, 1 (aliquid alicui); dedicare, 1; edoc r e [e]o, ui,
doctum; erudire, 4;
calx [cis, f] arenata;
+ ass a struct ur a;
calcareus [a, um];
constat; notum est;
+ quod scia m ;
fama [ae, f]; gloria [ae, f]; celebritas [atis, f] (c. ac nomen); nobilitas [atis, f]; nomen, inis, n;
notitia [ae, f]; claritas [atis, f];
+ aliqu e m cert u m , certior e m facer e; nunti ar e ; aliquid notum facere
alicui; scientem aliquem facere;
+ , facia m te certiore m , quid egeri m;
cognitus [a, um]; notus [a, um] (hoc mihi notum est; scriptor); famosus [a, um]; nobilis [a, um];
nominatus [a, um]; opinatus [a, um]; inclutus [a, um] (inclitus, iclytus); inclitus; contritus [a, um]; gnarus [a, um];
compertus [a, um]; apertus [a, um]; manifestus [a, um]; certus [a, um];
+ abs e n ti b u s notu s;
+ ex certo tempore;
+ cert a e qua e d a m dice n di lege s;
+ Petroni us hab e b a t u r erudit o luxu;
+ - . sub e s s e notitia e alicujus;
+ hac re pala m fact a;
calcarea [orum, npl]pl; calx, cis, f;
165

calcarius [a, um]; calcinus [a, um];


calx, cis, f;
+ calx viva;
+ calx exstinct a, restinct a;
+ calx aren a t a ;
admonitorium [ii, n];
torqu r e [eo, rsi, rtum] orbes; curvare, 1; curvescere, o, -,-; pererrare, 1;
anfractus [us, m]; flexura [ae, f]; flexus [us, m]; sinus [us, m]; tortus [us, m]; gyrus [i, m]; volumen,
inis, n; helix, icis, f;
flexuosus [a, um]; anfractuosus [a, um]; gyrosus [a, um]; tortuosus [a, um]; tortus [a, um];
obliquus [a, um]; labyrinthiformis [e];
venia [ae, f]; excusatio [onis, f]; causatio [onis, f]; ignoscentia [ae, f];
ignoscere, o, novi, notum; excusare, 1; purgare, 1;
+ ignosc e t mihi geniu s tuus;
+ , da mihi veni a m , ignosc e mihi, quod te interp ell av e ri m ;
causari, or, atus sum; excusare [1] se; excusari, or, atus sum;
desumere, o, psi, ptum; elicere, io, cui, icitum; excerpere, o, psi, ptum; extrahere, o, xi, ctum
(cultru m e vulner e; aliqu e m turb); excip er e , io, cepi, ceptum (telum e vulnere); educere, o, xi, ctum;
promere, o, psi, ptum;
+ increp a r e , o, ui, itum;
+ dec erpere, o, psi, ptum;
epitome [e]s, f; excerpta [orum, npl]pl; extractum [i, n];
extra; extrinsecus; foris;
enecare, 1 (aliquem rogitando);
vectura [ae, f];
catabolensis [is, m] ( );
calvari, or, atus sum;
astutia [ae, f]; versutia [ae, f];
argutus [a, um]; versutus [a, um]; callidus [a, um]; vafer, fra, um; sollers, rtis; velox, cis;
pervertere, o, rti, rsum; invertere; depravare, 1; calumniari, ior, iatus sum (verb a juris);
torqu r e [e]o, rsi, rtum (jus om n e); detor q u r e ; sup pl a n t a r e , 1 (verba);
calumnia [ae, f]; perversio [onis, f];
mendosus [a, um] (mores); perversus [a, um];
taetrare, 1 (loca);
flexura [ae, f]; flexus [us, m]; ambitus [us, m] (properantis aquae); curvamen, inis, n; volumen, inis, n;
spira [ae, f]; tortus [us, m]; anfractus [us, m];
flectere, o, xi, ctum; curvare, 1; arcuare, 1;
tollere, o, sustuli, sublatum (alicujus rei memoriam tollere atque delere);
exsilium [ii, n]; relegatio [onis, f]; discessus [us, m]; exactio [onis, f]; exterminium [ii, n]; fuga [ae,
f];
+ - . da m n a r e aliqu e m exsilio;
+ - . aliqu e m in exsilium ager e;
+ vert er e solu m exsilio;
exsul [is, m]; profugus [i, m];
cervical, is, n; pulvinus [i, m];
famelicus [a, um];
abdicare, 1 (aliquid e vita in totum); expectorare, 1 (pavorem; sapientiam); exturbare, 1 (aliqu e m
ex ae di b u s , aedi b u s; host e m provinci); pellere , o, pulsi, pulsum (aliqu e m patri; pra e si diu m
ex arc e; aliqu e m de moe ni b u s; ab urbe; in exsilium); ager e , o [e]gi, actum (m e m b ri s ven e n a );
extorq u r e [e]o, torsi, tortum (incubantem Italiae Hannibalem); exigere; submovere [e]o, movi, motum (aliquem
Urbe atque Italia); excutere, io, ssi, ssum; evertere, o, rti, rsum; ejicere, io, jeci, jectum; projicere;
sepes, is, f; vacerrae, arum, fpl; vallus [i, m];
+ sa e p e s vi va;
fabricator, ris, m [e]rgasterii dominus [i, m];
praeparare, 1; compingere, o, pegi, pactum (sibi aliquid); facere, io, feci, factum (caseum; vinum);
conficere; fabricare, 1; fabricor, atus sum, ari;
fabrica [ae, f] (aeris et ferri); confectio [onis, f]; confectus; factura [ae, f]; opificium [ii, n];
praeparatio [onis, f];
factus [a, um]; fabricatus [a, um];
+ ( , ) fab er (fab erri m u m sign a c ul u m );
dare, o, dedi, datum; edere, o [e]didi [e]ditum; emittere, o, misi, missum; exhibr e [e]o, ui, itum;
vulgare, 1 (librum; carmina);
166

+ odore m exh al a r e ;
+ volut ar e , 1; canere, o, cecini, cantum; increpare, o, ui, itum; insonare, o, ui, itum;
+ librum edere, o [e]didi [e]ditum;
+ edicer e , o, xi, ctum;
+ stridr e [e]o, ui, -;
antiquitus; ex longo tempore; olim;
e longinquo;
eminus; ex intervallo; longe; procul; e longinquo;
editio [onis, f];
+ editio secunda aucta et emendata;
+ editio anastatica;
+ su m p ti b u s auct oris;
+ ab Aca demia Scientiarum editum;
+ scriptum periodicum;
+ ad ede n d u m pra e p a r a r e ;
editus [a, um];
+ liber den u o editu s;
+ separatim editus;
+ editu m Mosqu a e ;
editor [oris, m];
+ ad pagin a r u m calce m editor
adno t a ti o n e s adj ecit;
editorius [a, um];
officina [ae, f] editoria; officina libraria; domus [i, f] editoria; (1968 MCMLXVIII; in aedibus
Academiae Scientiarum, Berolini; Parisiis, sumptibus (expensis) Victoris Masson);
ludibrium [ii, n];
insectari, or, atus sum; oppedere, o, -,- (alicui); subsannare, 1 (aliquem); eludere, o, lusi, lusum;
ludificari, or, atus sum; calcare, 1; deridre [e]o, risui, risum;
+ insect a ri da m n u m amissi corporis;
opera [ae, f]; opus [e]ris, n;
impendere, o, ndi, nsum (pecuniam in aliquid, in aliqua re);
sumptus [us, m]; impensa [ae, f] (facere impensas in aliquid; imponere impensas alicui rei);
impendium [ii, n];
+ su m p t u (=s u m p t ui) parc e r e ;
antiquitus;
- luridus [a, um];
- galbus [a, um];
- rutilus [a, um];
- ob; propter; super (super scelere suspectus); prae; causa; vice;
enarrare, 1; exponere, o, sui, situm; proponere; expedire, 4 (verbo; aliquid; de aliqua re; originem
alicujus rei; alicujus rei causam); exsequi, or, cutus sum (aliquid verbis); disserere, o, ui, tum; dissertare, 1;
complecti, or, xus sum; expandere, o, ndi, nsum; peragere, o [e]gi, actum;
+ in hac com m e n t a t i o n e
met h o di ex a m i n a n di nova e fuse expo n u n t u r;
+ , string er e (narrationis rem);
resumptio [onis, f]; sanatio [onis, f]; curatio [onis, f];
sanare, 1;
effundere, o, fudi, fusum; transfundere; profundere;
superfluum [i, n];
abundantia [ae, f] (abu n d a n t i labor ar e); nim ietas [atis, f]; luxus [us, m]; luxuria [ae, f];
+ ne quid nimis;
+ , corpu s onust u m hest e r ni s vitiis;
nimis; nimium;
superfluus [a, um]; supervacuus [a, um] (auctionem facere rerum supervacuarum); supervacaneus
[a, um]; (litterae; oratio); nimius [a, um]; superforaneus [a, um] (labor; superforaneum aliquid putare); inutilis [e];
expositio [onis, f]; explicatio [onis, f]; narratio [onis, f]; expeditio [onis, f];
exponere, o, posui, positum;
+ - . m a n d a r e aliquid litteris;
fractura [ae, f]; anfractus [us, m]; geniculum [i, n];
ambitus [us, m] (properantis aquae);
adamatus [a, um];
levigare, 1; comminuere, o, ui, utum;
167

proditio [onis, f]; defectio [onis, f]; defectus [us, m]; perfidia [ae, f];
+ alta proditio;
+ furatrin a conjug alis;
commutatio [onis, f]; immutatio [onis, f]; mutatio [onis, f]; mutatus [us, m]; permutatio [onis, f];
variatio [onis, f]; transformatio [onis, f]; modificatio [onis, f]; temperatio [onis, f], accommodatio [onis, f],
attenuatio [onis, f];
+ com m u t a t i o n e s caeli;
+ mut a t is mutandis;
+ ne variet ur;
mutare, 1; commutare, 1; immutare, 1; transformare, 1; variare, 1; modificare, 1; vertere, o, rti, rsum
(vestes; sententiam; jussa); convertere; versare, 1; alterare, 1; deflectere, o, xi, ctum; inflectere; novare, 1;
adulterium committere, o, si, ssum;
+ , feras, quod mut ari non pot e s t ;
+ verso Marte;
alterari, or, atus sum; mutari, or, atus sum; se mutare, 1; immutari, or, atus sum; commutari, or,
atus sum; se transformare, 1; transformari, or, atus sum;
+ verti in pejore m part e m ;
traditor [oris, m]; proditor [oris, m]; parricida [ae, m];
variabilitas [atis, f]; mutabilitas [atis, f];
variabilis [e]; mutabilis [e]; commutabilis [e]; fluctuans, ntis; volubilis [e] (fortuna);
variabilis [e]; declinabilis [e];
dimensio [onis, f]; mensura [ae, f];
permensus [a, um]; demensus [a, um];
metari, or, atus sum; metiri, ior, itus sum; demetiri; emetiri; mensurare, 1;
substillum;
defessus [a, um] (cultu agrorum arator); fatigatus [a, um]; exsanguis [e];
+ longis erroribu s actu s;
defetisci, or, fessus (quaeritando);
adinventio [onis, f];
excogitare, 1; fingere, o, nxi, ctum;
pars [partis, f] aversa;
stuprum [i, n]; stupratio [onis, f]; raptus [us, m]; defloratio [onis, f];
conterere, o, trivi, tritum (togam); terere (purpuram; vestem); consumere, o, psi, ptum;
mollitia [ae, f]; mores [um, mpl] effeminati;
tener [e]ra, um (mens); subtilis [e] (palatum); mollis [e]; delicatus [a, um]; fractus [a, um];
ingenuus [a, um]; effeminatus [a, um];
mollire, 4; emollire; effeminare, 1;
succumbere, o, cubui, cubitum; concidere, o, cidi, -;
vietus [a, um] (vestis); vetus [e]ris (navis); obsoletus [a, um]; panneus [a, um];
tabitudo, inis, f;
confectus [a, um]; affectus [a, um]; enervatus [a, um]; exsanguis [e];
conterere, o, trivi, tritum (boves et vires agricolarum; aliquem oratione); comminuere, o, ui, utum
(hostem; opes civitatis; vires ingenii); defat g a r e , 1 (aliquem assiduo labore; defatigati proelio ac fuga); afficere,
io, feci, fectum (labor, fames, sitis afficiunt corpora); corrumpere; depasci; absumere;
intrinsecus; intus;
tabescere, o, ui, - (amore; curis); contabescere;
copia [ae, f]; abundantia [ae, f] (pecuniae; omnium rerum); largitas [atis, f]; satietas [atis, f]; uber,
uberis, n; ubertas [atis, f]; fertilitas [atis, f];
+ scat e r e [e]o, ui, -; superfluere, o, xi, ctum (armis);
+ abu n d a r e , 1; exuberare, 1;
+ sacc h a r u m in radicibu s abu n d a t ;
undare, 1 (regio undat equis); abundare, 1; suppeditare, 1 (aliqua re); superesse, sum, fui, (verba alicui supersunt); superare, 1 (pecunia superabat); superfluere, o, xi, ctum (pecunia non superfluens);
circumfluere; exuberare, 1;
uber [e]ra [e]rum (aliqua re; alicujus rei); abundans, ntis (frumento et pecoribus); copiosus [a,
um]; ferax, cis; affluens, ntis; frequens, ntis (frequens piscibus; terra frequens colubris; urbs frequens tectis);
freqentatus [a, um] (aliqua re);
abunde; abundanter; copiose; uberrime;
abundans, ntis; copiosus [a, um]; abundus [a, um]; uberrimus [a, um];
arguere, o, ui, utum; redarguere; refellere, o, felli, -; reprehendere, o, ndi, nsum;
(de)pingere, o, nxi, ctum; delineare, 1; simulare, 1 (cupressum; vultum alicujus); imitari, or, atus
sum; efficere, io, feci, fectum; deformare, 1; notare, 1;
168

argumentum [i, n]; imago; pictura; forma [ae, f] (formae virorum clarissimorum); effigia [ae,
f]; effigies [e]i, f (Jovis, Junonis, Veneris); signum [i, n]; simulacrum [i, n]; species [e]i, f; figmentum [i, n];
inventor [oris, m];
ingeniose;
sollertia [ae, f]; ingenium [ii, n] (abundare ingenio);
callidus [a, um] (nat ur nihil est callidius); inge ni os u s [a, um] (homo
ingeniosus et sollers);
invenire, io, veni, ventum; reperire, io, ii, rtum; machinari, or, atus sum;
repertum [i, n]; repertus [us, m]; inventio [onis, f]; inventum [i, n];
sinus [us, m];
curvatus [a, um]; curvus [a, um]; flexus [a, um]; incurv(at)us [a, um]; recurv(at)us [a, um]; arcuatus
[a, um];
isolatim;
isolatus [a, um]; insulatus [a, um]; propagationi resistens, diffusionem impediens;
segregare, 1; separare, 1; isolare, 1; insulare, 1; secernere, o, crevi, cretum, seponere, o, posui,
positum; disjungere, o, nxi, nctum, intercludere, o, slusi, clusum;
propagationi resistens, ntis; diffusionem impediens, ntis;
isolatio [onis, f]; solitudo, inis, f; separatio [onis, f]; interclusio [onis, f];
isomorphicus [a, um];
laceratus [a, um];
- desub; ex; ab; subter;
Isral [is, m];
Isralian u s [a, um], sra liticu s [a, um];
Isralit a [ae, m]; Isra elian u s [i, m];
consumere, o, mpsi, mptum (vinum, frumentum, fructus, nummos, pecuniam); abuti, or,
usus sum (omne caseum cum melle);
aliquando; interdum; nonnunquam; quandoque; sat raro;
collucatus [a, um]; lucidus [a, um]; relaxatus [a, um];
incisus [a, um];
fari, for, fatus sum; eloqui, or, cutus sum; dicere, o, xi, ctum;
aphorismus [i, m]; dictum [i, n]; sententia [ae, f]; verbum [i, n]; elogium [ii, n]; fatum [i, n];
+ oracul u m [i, n]; carmen, inis, n; consultum [i, n]; mumen, inis, n;
comminuere, o, ui, utum (aliquid securibus); concidere, o, cisi, cisum;
festivus [a, um] (copia librorum);
probe; satis bene;
mutilatus [a, um]; mutilus [a, um]; truncus [a, um] (truncum per vulnera corpus);
debilitare, 1; mutilare, 1; truncare, 1;
exornare, 1;
daedaleus [a, um]; figuratus [a, um];
admirabilis [e]; admirandus [a, um]; mirabilis [e]; mirandus [a, um]; mirus [a, um];
stupendus [a, um]; incredibilis [e];
stupor [oris, m]; admiratio [onis, f];
stup r e [e]o, ui, -; obstupescere, o, -,-; admirari, or, atus sum;
smaragdus [i, m];
- smaragdinus [a, um];
cognoscere, o, gnovi, gnotum; stud r e [e]o, ui, - (litteris, artibus); noscere, o, novi, notum;
pernoscere; examinare, 1; explorare, 1; investigare, 1; indagare, 1; inquirere, o, sivi, situm; scrutari, or, atus sum;
discere, o, didici, -; ediscere (artem; linguam; usum herbarum); tractare, 1 (definitionem alicujus rei; quaestionem;
proeliorum vias);
cognitio [onis, f]; studium [ii, n]; examen, inis, n; examinatio [onis, f]; exploratio [onis, f];
investigatio [onis, f]; indagatio [onis, f]; inquisitio [onis, f]; scrutatio [onis, f];
exesus [a, um];
indicativus [a, um];
professio [onis, f]; significatio [onis, f]; enuntiatio [onis, f];
tribuere, o, ui, utum (gratiam);
defectus [us, m]; defectum [i, n]; vitium [ii, n] (corporis);
+ defectivu s [a, um];
excludere, o, si, sum; expromere, o, psi, ptum;
inquisitio [onis, f]; conquisitio [onis, f]; dissertatio [onis, f];
elegantia [ae, f]; munditia [ae, f]; nitor [oris, m];

169

urbanus [a, um] (os); exq uist u s [a, um] (dicendi genus; epulae); quaesitus [a, um];
conquisitus [a, um]; subtilis [e] (sententia); elegans, ntis; delicatus [a, um]; venustus [a, um]; elaboratus [a, um];
nitidus [a, um]; lautus [a, um];
explorator [oris, m]; investigator [oris, m]; indagator [oris, m]; scrutator [oris, m];
( ) exquirere, o, sivi, situs; invenire, io, veni, ventum; reperire, io, ii, rtum;
uva [ae, f] passa;
mica [ae, f] salis;
formositas [atis, f]; venustas [atis, f] (muliebris; corporis; verborum); elegantia [ae, f]; pulchritudo,
inis, f; luculentia [ae, f]; sapor [oris, m]; subtilitas [atis, f]; munditia [ae, f];
+ ager e cum dignit a t e et ven u s t a t e ;
elegans, ntis; lepidus [a, um]; venustus [a, um]; argutus [a, um] (solea; caput equi); urbanus [a, um]
(os); decens, ntis (facies; Gratiae; equus); festivus [a, um] (femina); teres [e]tis (oratio); subtilis [e] (definitio;
sententia); gracilis [e]; scitus [a, um]; tersus [a, um]; mundus [a, um]; rotundus [a, um];
venuste; eleganter; ornate;
elegantia [ae, f];
Icarus [i, m];
singultare, 1;
icon, iconis, f [e]ikon [e]ikonos, f (Gr), imago [inis, f] sacrata;
iconoclasta [ae, m]; iconoclastes [is, m]; eversor [oris, m] sacrarum iconum, iconomachus [i, m];
iconomachia [ae, f]; sacrarum iconum eversio [onis, f];
iconographia [ae, f];
iconotheca [ae, f];
singultus [us, m];
( ) sura [ae, f];
ova [orum, npl] piscium; polygranum [i, n]; *caviarium [ii, n];
limus [i, m]; lutum [i, n];
seu; sive; aut; vel; -ve; an; utrum (utrum ea vestra an nostra culpa est?);
+ plus minus v e ;
+ , , , , ?
utru m hostem, an vos, an fortunam utriusque populi ignoratis?
+ ,
? Metello hoc divinitus venit in m e nt e m , an a Siculis doct u s est?
+ ? ? Quid dices? An
Siciliam virtut e tu libera t a m ess e ?
+ ? Eloqu ar an silea m ?
+ , ,
multu m inter e s t , utrum peccare aliquis nolit, an nesciat;
Ilias, adis f;
Ilio, onis f;
limosus [a, um];
umbra [ae, f] (mendax umbra pietatis); spes [ei, f] inanis; illusio [onis, f]; fallacia [ae, f]; dolus [i, m];
error [oris, m]; species [e]i, f;
ignes [ium, mpl] artificiosi; illuminatio [onis, f];
figura [ae, f]; icon [onis, f]; pictura [ae, f]; imago, inis, f;
figuris (iconibus) illustratus [a, um];
figuris (iconibus) illustrare [1];
praedium [ii, n]; patrimonium [ii, n]; possessio [onis, f];
qui diem onomasticum celebrat;
onomasticus dies [ei, m]; dies natalis;
nominativus [a, um];
nempe; scilicet; videlicet; quidem; demum; etenim; namque;
index [icis, m] auctorum;
nominatio [onis, f]; nuncupatio [onis, f];
vocare, 1 (aliquid alio nomine); appellare, 1; titulare, 1 (aliquem alicujus nomine); nominare, 1;
nuncupare, 1; usurpare, 1; percire, 4;
+ , porticus, qua e Poecile vocatur;
hab r e [e]o, ui, itum (unica m filiam; m a g n a m pecu ni a m ); possid r e [e]o, sedi, sessum;
tenr e [e]o, ui, tentum (mari a; mult a); obtinr e; uti , or, usus sum;
+ significar e , 1;
+ vidre [e]o, vidi, visum; cernere, crevi, cretum; inturi [e]or, tuitus sum;
+ videri [e]or, visus sum;
+ sap e r e , io, ivi, -;
170

+ , valre eo, ui, -;


+ ess e; interc e d e r e , o, ssi, ssum;
+ part urire , io, -,-;
+ uti , or, usus sum;
+ solre [e]o, -, itus sum; consuescere, o [e]vi [e]tum;
+ tae d e t ;
+ pertinr e [e]o, ui, ntum;
+ pra e gr a v a r e , 1;
+ pat r e [e]o, ui,-;
+ vacar e , 1;
+ valre [e]o, ui, itum; pollre [e]o, ui, -; posse, possum, potui, -;
+ hujus plant a e bacc a e qualit at e s
me dic a t a s possid ent;
+ sub ict u habere;
+ eger e [e]o, ui, - (auctoritate); vacare, 1 (aliqua re, ab aliqua re);
+ vacar e pec u ni;
+ , vacar e cura et negoti o;
adesse, adsum, adfui,-; subesse (si ulla spes subest; suberunt vestigia priscae fraudis);
imitari, or, atus sum; simulare, 1;
immigrans, ntis, m;
immigrare, 1;
immunitas [atis, f];
imperator [oris, m]; Caesar [is, m]; Augustus [i, m]; princeps, ipis, m;
imperatrix, icis, f; Augusta [ae, f];
caesarianus [a, um]; imperialis [e]; imperatorius [a, um]; principalis [e];
+ domi n a t u s [us, m]; principatus [us, m];
imperiosus dominatus [us, m]; *imperialismus [i, m]; studium [ii, n] imperii amplificandi,
dominandi libido [inis, f];
imperialista [ae, m]f, imperiosi dominatus fautor [oris, m];
imperialisticus [a, um], imperii dilatandi avidus [a, um], (civitas) imperii dilatandi
appetens, ntis;
imperium [ii, n] (Persarum); regnum [i, n];
imperialis [e];
invectio [onis, f]; importatio [onis, f]; importus [us, m]; importaticia [orum, npl]pl;
impressionismus [i, m];
res [rerum, fpl] subitariae; improvisatio [onis, f];
subitus [a, um] (dictio; oratio); subitarius [a, um] (legion e s; ex ercit u s; dictio);
fortut u s [a, um] (oratio subita et fortuita);
bona [orum, npl]pl; peculium [ii, n]; fortunae, arum, fpl; opes, ium, fpl; substantia [ae, f]; pecunia
[ae, f];
+ bon a confisc a t a ;
+ bon a mobilia; res mobiles;
+ bon a imm o bilia; res imm o bil es;
+ bon a peritur a;
+ bon a vac a n ti a;
+ bonor u m poss e s si o;
+ app a r a t u s (belli);
+ , cens u m cap er e ;
+ familia m hercisc er e ;
+ / (. ) facult a t e s / divitias / ope s aug re /
parar e / cong e r e r e / cum ul ar e / accu m ul a r e / coac e rv a r e ; colliger e am pl a s facult at e s ; rem
aug r e copiis;
nomen, inis, n; vocabulum [i, n]; appellatio [onis, f]; nominatio [onis, f]; nominatus [us, m];
+ nom e n subst a n t iv u m ;
+ nom e n adj ectivu m ;
+ nom e n num e r al e ;
+ fam a (fam a m alicujus lacer a r e );
+ res suis voca b ulis nomin a r e ;
+ voca b ul o Locust a;
+ libert a, cui voca b ul u m Acte fuit;
aliter; alio modo; alia; alias; alioqui; secus; contra;
debilis [e]; causarius [a, um];
171

invaliditas [atis, f];


+ missio [onis, f] causaria;
causarius [a, um];
inventarisatio [onis, f];
in inventario scribere [o, psi, ptum];
inventarium [ii, n];
pecuniam collocare [1], occupare [1], condere [o, didi, ditum];
pecuniae collocatio [onis, f];
pecuniae collocator [oris, m];
ingrediens, ntis, f/n; elementum [i, n] (compositorium), pars [rtis, f] addenda;
Indianus [i, m]; Amerindius[ii, m]; Indoamericanus [i, m]; Indus [i, m] Americanus, autochtonon
Americanus, Pelles Rubrae fpl;
gallina [ae, f] indica; meleagris, idis, f;
index, icis, m;
() individu u m [i, n]; caput, itis, n;
individualitas [atis, f]; haecceitas [atis, f]; singularitas [atis, f]; proprietas [atis, f]
ingenii; personalitas [atis, f];
individualis [e]; virilis [e] (pars; portio); proprius [a, um]; singularis [e]; proprius [a,
um], singuli, ae, a (p),
+ variation e s individu al e s ;
Indus [i, m];
Indus [a, um]; Indianus [a, um];
India [ae, f];
indicator [oris, m];
Indoeuropaeus [a, um];
industria [ae, f] quaestuosa; res [rerum, fpl] industriales;
, gallus [i, m] indicus; gallus / pullus [i, m] Indicus, gallopavo, onis, m; meleagris, idis,
mf;
pruina [ae, f]; gelu[us, n];
vis inertiae; inertia [ae, f];
ingeniarius[ii, m];
litterae [arum, fpl] initiales; prima (nominis) littera [ae, f];
navitas [atis, f]; initiativa [ae, f]; primus impetus [us, m]; motus primordia [orum, npl], inceptum
[i, n]; propositum [i, n] susceptum, initium [i, n] mea, sua sponte captum;
initiator [oris, m]; inceptor [oris, m];
initiare, 1;
vir [i, m] alienae religionis;
interdum; nonnunquam; aliquando; quandoque; quondam; interim;
alienigena [ae, m];
extraneus [a, um]; externus [a, um]; exoticus [a, um] (vinum; unguentum; vestis; vestimentum);
alienigenus [a, um]; peregrinus [a, um]; hosticus [a, um];
alter [a, um]; alius [a, um]; nonnullus [a, um];
+ interd u m etc.;
+ nihil aliud; nil nisi;
monachus [i, m]; religiosi instituti sectator [oris, m]; religiosi ordinis sodalis [is, m]; vir [i, m] e religioso
coetu;
sacrata virgo [inis, f]; dicata deo virgo; monialis, is, f;
allegoria [ae, f];
figurate; symbolice; allegorice;
+ ( ) allegorice loqui; per similitudinem / per parabolam
sermonem facere;
obliquus [a, um]; allegoricus [a, um]; figuratus [a, um]; tectus [a, um]; per similitudinem
propositus [a, um];
peregrinus [i, m]; alienigena [ae, m]; advena [ae, m]; hospes, itis, m;
alienigena [ae, f];
extraneus [a, um] (medicus); externus [a, um]; peregrinus [a, um]; alienigenus [a, um];
adventicius [a, um]; advenarius [a, um];
gradarius equus [i,m]; mannus [i, m];
tolutim;
inspector [oris, m] (e.g. Inspectores, quorum est pecora probare);
instantia [ae, f];

172

instinctus [us, m] (naturae); appetitio [onis, f] naturalis; sensus [us, m] naturalis; appetitus [us, m]
naturae, motus [us, m] / actio [onis, f] naturalis, naturae insita [orum, npl];
+ canino usus inge nio;
instinctivus [a, um]; naturalis [e]; ingenitus [a, um]; insitus [a, um]; innatus [a, um];
naturae consentaneus [a, um]; incogitatus [a, um];
institutum; [i, n]
+ - Institut u m explor ati oni s scientifica e;
mandata dare, 1; mandare, 1;
praeceptor [oris, m]; docens, ntis, m; professor [oris, m]; magister, tri, m; magistra [ae, f];
instructio [onis, f]; praeceptum [i, n]; commonitorium [ii, n]; manuale, is, n; enchiridium [ii, n];
instrumentum [i, n]; machina [ae, f]; organum [i, n];
integratio [onis, f]; conjunctio [onis, f] (diversorum generum hominum), completio [onis, f],
adjunctio [onis, f], accessio [onis, f];
( ) coetus [us, m] intelligentium; homines [um, mpl] intellectus, docti /
intelligentes homines; intelligentes, ium, npl; periti, orum, mpl; sapientes, (i)um, mpl;
dispensator [oris, m];
intense; saturate;
(cursus) intentivus [a, um]; (cura) efficacior, ius;
interstitium [ii, n]; intervallum [i, n] (sonorum); spatium [ii, n];
interventio [onis, f]; interventus [us, m];
interrogatio [onis, f]; colloquium [ii, n]; percontatio [onis, f], colloquium percontativum /
interrogativum;
+ / perco n t a ri;
percontator [oris, m];
causa [ae, f] (rei publicae); ratio [onis, f]; studium [ii, n]; cura [ae, f]; studium [ii, n], jucunditas [atis,
f]; animi attentio, affectus us, voluntas, observantia;
+ aliis aliud exp e dit;
+ optim a ti u m caus a m ager e ;
+ ( ) suarum rerum esse;
+ ead e m ae q u e stud e r e ;
+ - . aliquid in rem suam convertere;
+ , , profect o rem hab e s nullam,
haec negotia multarum nundinarum fore;
curiosus [a, um]; studium excitans, ntis; animum capiens; animum advertens; quod tenet, studia
excitans / movens; jucundus [a, um]; speciosus [a, um]; gravis [e]; magni momenti; copiosus [a, um]; quod
delectat, placet, capit; mirus [a, um]; illecebrosus [a, um]; significativus [a, um]; speciosus [a, um];

+ philoso p hi a me del ect a t (del ect o are), attrahit (attraho ere),
capit (capio ere), studia excitat (excito are), animum (con)movet (moveo Ere); philosophiae studeo Ere;
philosophia studia mea Excitat, movet, animam meam movet, mihi placet, me juvat; ad me pertinet, mea interest;
me allicit (allicio ere);
oecotropheum [i, n];
internationalismus [i, m]; promotio [onis, f] cooperationis internationalis;
ad omnes nationes pertinens, ntis; omnium gentium; internationalis [e];
rete [is, n] informaticum Internet; Interrete;
interpretatio [onis, f];
interpretari, or, atus sum;
interfrons, ntis, f; interfacies, iei, f;
familiaricus [a, um]; intimus [a, um]; interior, ius;
intime;
intonatio [onis, f];
fallacia [ae, f]; dolus [i, m]; insidiae, arum, fpl;
+ ambitus [us, m] (leges ambitu turbare); sycophantia [ae, f]; supplantatio [onis, f];
calumniator [oris, m]; sycophanta [ae, m]; supplantator [oris, m];
intuitus [us, m]; intuitio [onis, f]; perceptio [onis, f]; comprehensio [onis, f];
infarctus [us, m];
infectio [onis, f]; influentia [ae, f]; contagio [onis, f]; contaminatio [onis, f], corrputio [onis, f];
inflatio pecuniae; (nummorum) inflatio [onis, f];
(ars) informatica, nuntiatoria, ars elementorum certorum elaboratoria;
informativus [a, um];
informatio [onis, f]; nuntius[ii, m]; notitiae, arum, fpl; facta [orum, npl]pl; res, rerum, fpl;
nuntiatio [onis, f]; cognitio [onis, f], relatio [onis, f];
173

informare, 1; nuntiare, 1; aliquem de re / rei (=gn) certiorem facere [io, feci, factum]
[e]docr e [e]o, ui, ctum; docr e; mon r e [e]o, ui, itum;
substructio [onis, f];
casus [us, m]; eventus [us, m]; incidens, ntis, n;
iodum [i, n] (I);
subdiaconus [i, m];
hypostasis [e]os/is, f; substantia [ae, f];
hypothecarius [a, um] (creditor);
hypochondria [ae, f];
hippodromos; hippodromus [i, m];
Eirene, ae; Irena;
iris, idis, f;
Hibernia [ae, f];
Hibernicus [a, um];
+ Hibernic a lingu a;
+ - Hibernic e;
ironia [ae, f]; dissimulatio [onis, f]; dissimulantia [ae, f]; dicacitas [atis, f];
ironicus [a, um]; dicaculus [a, um];
irrationalitas, atis,; insipientia [ae, f];
irrationalis [e]; absurdus [a, um];
Isaac (indecl);
actio [onis, f]; postulatio [onis, f]; postulatum [i, n]; postulatus [us, m]; petitio [onis, f]; lis, litis, f; causa [ae,
f];
+ perso n alis actio, actio in perso n a m ;
+ actio in rem;
+ form ul a excid er e; litem amitt e r e ; cau s a cad er e ;
deformare, 1; calumniari, or, atus sum (verb a juris); torqu r e [e]o, rsi, rtum (jus omne);
supplantare, 1 (verba); corrumpere, o, rupi, ruptum; vitiare, 1; confundere, o, fudi, fusum; depravare, 1;
distortio [onis, f]; distorsio [onis, f]; deformatio [onis, f];
deformis [e]; deformatus [a, um]; depravatus [a, um];
+ notitia e commutatae;
exqui st or [oris, m] (prudentiae et intelligentiae); petitor [oris, m]; procus [i, m]; cupt or [oris,
m] (amicitiae; matrimonii);
+ qui vera requiru n t;
inquirere; requirere (aliquem; libros); exquirere; quaerere, o, sivi, situm (aliquem, occasionem);
quaeritare, 1; vestigare (aliquem oculis); sequi, or, cutus sum; arcessere, o, ssivi, ssitum; circumspicere, io, spexi,
ctum; indagare, 1; srutari, or, atus sum; perscrutari, or, atus sum;
+ ( ) - . qua e r e r e caus a m alicujus rei;
+ , ne et vet er a et
ext er n a qua e r a m ; qua e rit a r e (hospitiu m );
+ pers e q ui otium;
+ , undiqu e homin e m quaesivi / scrutatus sum omnia,
neque tamen vestigium illius apparebat;
exceptio [onis, f]; amotio [onis, f] (ordinis) ( ); exclusio [onis, f];
egregie; singulariter; tantummodo; proprie; praecipue;
egregius [a, um]; eximius [a, um]; singularis [e]; unicus [a, um]; praecipuus [a, um];
excludere, o, si, sum; excipere, io, cepi, ceptum (neminem de antiquis); eximere, o [e]mi
[e]mptum; exturbare, 1 (aliquem ex numero vivorum); secernere, crevi, cretum; segregare, 1;
+ alter u m alter u m hau d excludit;
ab omni aevo; ab omni antiquitate; ab hominum memoria; post hominum memoriam;
aeviternus [a, um];
+ autoc h t h ones;
fossilis [e]; fossicius [a, um];
exstirpatio [onis, f]; exterminatio [onis, f]; exterminium [ii, n]; eradicatio [onis, f];
eradicare, 1; castigare, 1 (vitia alicujus); extrahere, o, xi, ctum (errorem stirpitus); exstirpare, 1;
(stirpem) tollere, o, sustuli, sublatum; evellere, o, velli (vulsi), vulsum; interficere, io, feci, fectum; fundit us
delr e [e]o [e]vi [e]tum;
+ vitia fundit us exstirp ari non poss u n t ;
scintilla [ae, f];
candidus [a, um] (judex; anima); verus [a, um] (vultus; ani m u s); sincru s [a, um]; intimus
[a, um]; purus [a, um]; integer, gris, gre; apertus [a, um];

174

+ amicu s mihi est ap ert u s / sim pl ex / rect u s / candi d u s / nulla


simul ation e tect u s / puru s ab om ni fraud e;
candide (simpliciter et c.); candidule (promere sermonem); sincere; vere; intime; sincera fide; sine
fuco; ingenue; sine fraude; ex animi sententia; ex animo;
veritas [atis, f] (in veritatem alicujus confugere); sinceritas [atis, f]; candor [oris, m] animi;
ingenuitas [atis, f]; simplicitas [atis, f]; fallere nescia mens, mentis, f / voluntas [atis, f] / indoles, is, f;
curvatura [ae, f]; curvatio [onis, f];
pravitas [atis, f] (membrorum);
curv(at)us [a, um]; incurv(at)us [a, um]; praecurvus [a, um]; procurvus [a, um]; aduncus [a,
um]; pravus [a, um];
+ om ni bu s m e m b ri s extort u s;
torqu r e [e]o, rsi, rtum (ora); distorq u r e ; curvar e , 1; recurvare, 1; sinuare, 1;
diluere, o, ui, utum (injurias aere); luere; lustrare, 1; redimere, o [e]mi [e]mptum; recuperare, 1;
piare, 1; purgare, 1; litare, 1;
+ Christ us sua mort e
perdit u m gen u s homi n u m in poss e s si o n e m cael e s tis patriae restituit / genus humanum afflictum ac
perditum sua morte recreavit ac erexit / debitas primi hominis culpae poenas suis cruciatibus exsolvit;
Redemptor [oris, m]; Auctor [oris, m] / Parens salutis nostrae; salutis nostrae Restitutor [oris, m];
luella [ae, f] (sceleris); expiatio [onis, f]; liberatio [onis, f]; redemptio [onis, f]; recuperatio [onis,
f];
periculum [i, n]; experimentum [i, n]; tentamentum [i, n];
temptator [oris, m]; tentator [oris, m]; satan (indecl.); satana(s) [ae, m]; seductor [oris, m];
temptatrix, icis, f;
callide (ordiri rem; versari in aliqua re; vitia sua occultare); fabre; commode; perite; bene; scienter;
sollers, rtis; sciens, ntis (alicujus rei); scitus [a, um]; callidus [a, um] (in re aliqua; alicujus rei; alicui
rei; ad aliquid); artificiosus [a, um] (rhetor); daedalus [a, um]; faber, bra, brum; compositus [a, um]; doctus [a,
um]; paratus [a, um]; peritus [a, um]; exercitatus [a, um];
+ est rei militaris vald e peritu s; m a g n a m hab e t rei
bellica e prud e n ti a m ; rei militaris prud e n ti s si m u s est;
+ perpolitus litteris est;
artificialis [e]; artificiosus [a, um]; facticius [a, um]; acquisitus [a, um]; syntheticus [a, um];
mendax, cis (pennae);
+ me di u m artificial e;
+ , gen u s non nat ur al e, sed artificiosu m ;
ars, artis, f; artificium [ii, n]; solertia [ae, f]; calliditas [atis, f]; fabrica [ae, f]; ratio [onis, f]
faciendi; facultas [atis, f]; doctrina [ae, f]; scientia [ae, f]; disciplina; dexteritas [atis, f];
+ abd u c e r e art e m a d mercedem et
quaestum;
+ fabra ars;
+ res militaris;
+ tract a r e art e m ;
temptare, 1 (tentare) (animum precando); experiri, ior, rtus sum; periculum facere, io, feci, factum;
aliquem seducere, o, xi, ctum; decipere, io, cepi, ceptum; ad noxam pellicere, io, lexi, lectum; seductum ad noxas
illicere; clam inducere ad scelus;
temptatio [onis, f] (mundus temptationis plenus); tentatio [onis, f]; tentamen, inis, n; tentamentum
[i, n]; licitatio [onis, f];
+ , , , cave, ne
te de fide ac probit a t e ded u c a n t ; cav e, ne in errore m induc a ris;
religio Islamica, Mahometana, Muslimica; Islamismus, Mahometana religio, Arabum fides;
Mahometanorum universitas, universi Mahometani;
islamicus [a, um]; Mahometanus [a, um]; Muslimicus [a, um]; Islamisticus [a, um]; Arabicae fidei,
Mahometanus [a, um];
contaminare, 1; polluere, o, ui, utum; foedare, 1;
hispanicus [a, um]; Hispanus [a, um]; Iberus [a, um], Ibericus [a, um];
Hispania [ae, f], Iberia [ae, f];
evaporatio [onis, f]; vapor [oris, m]; halitus [us, m]; exhalatio [onis, f]; caligo, inis, f; spiritus
(spiritus pestilens); exspiratio [onis, f];
+ humi d a caligo exh al a t u r a terra;
sudare, 1; exsudare, 1; exhalare, 1;
evaporari, or, atus sum; evanescere [o, vanui, -] in fumum; in vapores solvi, or, lutus sum;
turpis [e] (fimo); illitus [a, um]; inquiunatus; maculatus [a, um];
illinere, o, levi, itum; inquinare, 1;
in cineres redigere [o [e]gi, actum];
175

coquere, o, xi, ctum;


variare, 1 (aliquid caeruleis guttis); maculare, 1; distinguere, o, xi, ctum; interstinguere;
confessio [onis, f];
confessor [oris, m];
confiteri [e]or, fessus sum; ( ) confitenti peccata sua aures
commodare, 1 / ad m o v r e [e]o, ovi, otum; alicui confitenti dare operam; cognoscendi et remitt e n di pecc a t a
jus exerc r e [e]o, ui, itum;
confiteri; confessionem facere; sacerdoti sua peccata exponere / aperire / patefacere /
enuntiare;
+ totius ant e a c t a e vitae nox a s confes sio n e
sacr a expiar e;
confessio [onis, f]; confessionis sacramentum; confessio piacularis; piacula [ae, f];
sensim; paulatim;
clanculum;
gigas, antis, m;
giganteus [a, um]; staturosus [a, um] (gigantes);
completio [onis, f]; expletio [onis, f]; impletio [onis, f]; consummatio [onis, f]; administratio
[onis, f] (rerum magnarum); effectus [us, m]; exsecutio [onis, f]; exercitatio [onis, f];
+ exp e dir e , 4 (consilia sua); exsequi, or, cutus sum (negotia);
+ perfun ctio [onis, f];
+ om ni u m votoru m expl etio [onis, f];
completus [a, um]; impletus [a, um]; exactus [a, um];
+ hom o plenus improbitatis et dementiae;
+ perfus u s met u;
actor [oris, m]; exactor [oris, m]; exsecutor [oris, m]; patrator [oris, m];
, com pl r e [e]o [e]vi [e]tum; explr e; implr e; exs e c u t a r e , 1; exsequi, or,
cutus sum; persequi; facere, io, feci, factum; facessere, o, -,- (jussa, praecepta alicujus); conficere (quod facturum
se promiserit); peragere, o [e]gi, actum; consummare, 1 (viam, mandatum); fungi, or, ctus sum (aliqua re; aliquam
rem); administrare, 1; exhaurire, o, hausi, haustum; gerere, o, ssi, stum; patrare, 1; perpetrare, 1; perferre, fero,
tuli, latum; praestare, 1;
+ ad mi nistr a r e , 1; fungi, or, ctus sum; magistrare, 1;
+ progr a m m a patr ar e;
+ ad tempus omnes res administrare;
+ , neq u e milites sine
periculo ad mi nistr a r e pot er a n t ;
+ fungi officio [officium];
+ , fungi cons ul a t u, ae dilitate;
+ exs e q u e r e mihi hoc unu m ;
+ - . expler e alicujus volunt a t e m ;
evenire, io [e]veni [e]ventum (eveniunt optata);
usus [us, m]; administratio [onis, f] (aquae);
+ ( ) publicus usus;
adhibitus [a, um];
+ font e s (libri) adhibiti;
adhibere [e]o, ui, itum; uti, or, usus sum; usurpare, 1 (jus); advocare, 1 (oblitterata jam nomina
sacramento); vertere, o, rti, rsum (occasionem ad bonum publicum);
+ bacc a e ad succo s para n d o s adhib e n t u r;
adhiberi [e]or, itus sum;
+ , vege t a bilia qua e inc olis usui sunt;
+ tran sf erri ad foren s e m usu m ;
corrumpere, o, rupi, ruptum; depravare, 1; devenustare, 1; pejorare, 1; pervertere, o, rti, rsum;
+ Tem erit a t e , incon si derantia sua totam rem
nobis corrupit;
+ ret ex e r e tela m Pen elopi s; scop a s dissolver e ;
vitium facere [io, feci, factum]; corrumpi, or, corruptus sum;
nequtia [ae, f] (aceti); nequities [e]i, f; pravitas [atis, f] (morum; consulum); corruptio [onis,
f] morum;
corruptus [a, um]; consumptus [a, um]; vitiosus [a, um] (nux);
corrector [oris, m] (legum; disciplinae militaris); emendator [oris, m]; castigator [oris, m];
corrigere, o, rexi, ctum; emendare, 1; reficere, io, feci, fectum; castigare, 1 (aliquem verberibus;
carmen);
recipere [io, cepi, ceptum] se ad bonam frugem; vitia virtutibus emendare, 1;
176

+ vix jam corrigi pot e s t ; sper ari v ix potest, ut ad meliorem


se frugem recipiat; frustra jam in emendandis ejus moribus opera ponitur; altius jam animo ejus insedit vitium,
quam ut evelli ulla ratione potest;
+ , spero fore ut se corrigat / ut frugi evadat / ut virtute culpam
corrigat / se ad frugem recipiat / ad frugem animum appellet / ab errore revocetur / ut correctionem suscipiat /
admittat;
correctio [onis, f]; emendatio [onis, f]; castigatio [onis, f]; refectio [onis, f]; litura [ae, f];
+ corrige n d a [orum, npl]pl; emendanda [orum, npl]pl; emendationes, um, fpl;
correctus [a, um]; emendatus [a, um];
exactus [a, um]; diligens, ntis; accuratus [a, um];
excrementum [i, n]; excretio [onis, f]; evacuatio [onis, f]; egestio [onis, f]; exoneratio [ [onis,
f]] alvi; alvus [i, m] extrema; defaecatio [onis, f]; merda [ae, f]; oletum [i, n];
alvum exonerare / solvere; saturitatem emittere; cacare, 1;
postulare, 1 (aliquid ab aliquo); requirere, o, sivi, situm; impetrare, 1;
temptari (tentari), or, atus sum;
+ cunct a prius tent a t a ;
terror [oris, m]; pavor [oris, m];
trepidus [a, um] (vultus); timefactus [a, um]; perterritus [a, um]; territus [a, um]; terrore
percussus [a, um];
terrr e [e]o, ui, itum; abst e rr r e [e]o, ui, itum; conterrere [e]o, ui, itum; terrorem afferre, o,
attuli, allatum / injicere, io, jeci, jectum / inferre alicui; attonere, o, ui, itum;
expavescere, o, pavi, - (ad aliquid; ab aliqua re; aliquem, aliquam rem); pavescere, o, pavi, -; affici
[ior, affectus sum] timore; magno esse in metu; pavore concuti [ior, cussus sum];
emittere, o [e]misi [e]missum; remittere, o, remisi, remissum; edere, o [e]di [e]sum; elidere, o, isi,
isum; spargere, o, rsi, rsum; trahere, o, xi, ctum (vocem imo a pectore); agere, o [e]gi, actum (ge mit s);
+ odor e m exh al ar e; spirar e;
+ ebullire [e]dere animam;
examen, inis, n; examinatio [onis, f]; proba [ae, f]; exploratio [onis, f]; temptatio [onis, f]
(perseverantiae); tentatio [onis, f]; experientia [ae, f]; experimentum [i, n];
+ ( ) ex a m i n a r e sub finem anni
studiosos, quem in litteris progressum fecerint; explorare; perscrutari;
+ in se m e t ipsu m inquisitio; action u m suar u m reco gnitio;
probus [a, um]; probatus [a, um]; vetus [e]ris (imperator); expertus [a, um]; experimento
probatus [a, um] / exploratus [a, um]; experientia cognitus [a, um];
examinator [oris, m]; expertor [oris, m]; tentator [oris, m];
+ Societ a s Natur a e Curiosoru m Mosqu e n si s;
+ physicu s; nat urae arcanorum indagator; rerum
naturae investigator; speculator / venator naturae;
, tentare, 1 (temptare) (scientiam alicujus; Babylonios numeros); attentare, 1;
experiri, ior, rtus sum; examinare, 1; spectare, 1; accipere, io, cepi, ceptus sum; pati, ior, passus sum; probare, 1;
tangere, o, tetigi, tactum (tales curas); scire, 4 (hostes id scient); exsequi, or, cutus sum (aerumnam
[e]gest a t e m ) ; torqu r e [e]o, rsi, rtum (aliquem mero); periculum alicujus rei facere [io, feci, factum];
experientia aliquid cognoscere [o, gnovi, gnitum];
+ m al efica m nat ur a m nancisci; hab e r e (odiu m in
aliqu e m ; am or e m erga aliqu e m ; fide m alicui; spe m alicujus rei);
+ ex a m e n consci e n ti a e facer e; se ipsum discutere; explorare intimos
animi sui recessus;
examen, inis, n; examinatio [onis, f]; exploratio [onis, f]; experimentum [i, n]; investigatio
[onis, f]; quaestio [onis, f]; disquisitio [onis, f]; inquisitio [onis, f]; exquisitio [onis, f]; requisitio [onis, f] (historiae
antiquioris); disputatio [onis, f]; indagatio [onis, f]; scrutatio [onis, f]; lucubratio [onis, f]; studia [orum, npl]pl;
opus, operis, n; inspectio [onis, f], tractatio [onis, f], perscrutatio [onis, f];
+ - investi g a ti o n e s sociologic a e ;
explorator [oris, m]; indagator [oris, m]; investigator [oris, m]; spectator [oris, m]; scrutator
[oris, m]; exq uist or [oris, m] (prudentiae et intelligentiae); venator [oris, m] (speculator venatorque naturae);
exploratorius [a, um];
examinare, 1; explorare, 1; spectare, 1; vestigare, 1 (causas rerum); investigare, 1; indagare, 1;
quaerere, o, sivi, situm (initia alicujus rei); inquirere, o, sivi, situm; requirere, o, sivi, situm (rationes earum rerum,
quas semper videmus); scrutari, or, atus sum; rimari, or, atus sum; tractare, 1 (definitionem alicujus rei;
quaestionem; proeliorum vias); temptare, 1; experiri, ior, rtus sum; torqu r e [e]o, rsi, rtum (torqueatur vita
Sullae); peragrare, 1; disputare, 1;
detritus [a, um];
+ ( ) ( ) trita vestis;
exhaustus [a, um]; exsiccatus [a, um];
177

effluere, o, xi, ctum; praeterire, 4; exire, 4;


hysterica [ae, f];
hystericus [a, um];
hysteria [ae, f]; hysterismus [i, m];
actor [oris, m]; petens, ntis, m; petitor [oris, m]; postulator [oris, m];
veritas [atis, f] (veritatem patefacere; veritates fortiter dicere); verum [i, n];
+ veru m in cae c o est;
+ fides pen e s auct or e s erit;
vere (dicere); certe; profecto;
fides [e]i, f (testimonii);
genuinus [a, um]; verus [a, um] (amicitia; virtus); certus [a, um]; sincerus [a, um]; solidus [a, um];
germanus [a, um];
+ amicu s cert us in re incert a cernit ur;
( ) tab r e [e]o, ui, -; tabescere [e]o, ui, -; putrescere, o, -,-; putescere, o, -,-; putrr e [e]o, -,-;
putredine vitiari / corripi / resolvi;
, fons, ntis, m; origo, inis, f; caput, itis, n (caput aquae illud est, ubi primum nascitur
[e]mergit); cunabula (n,pl: juris; urbis); stirpsrpis, f (virtutis; juris);
explanatio [onis, f]; explicatio [onis, f]; interpretatio [onis, f]; expositio [onis, f]; scholium [ii,
n], scholion [ii, n];
+ conj ectio som ni oru m ;
interpres, interpretis, m; explicator [oris, m]; explanator [oris, m];
interpretari, or, atus sum; interpretationem facere [io, feci, factum]; vertere, o, rti, rsum (somnia
in melius); digerere, o, gessi, gestum; illustrare, 1; rem obscuram declarare, 1; disputare, 1; evolvere, o, lvi, lutum;
explanare, 1; exponere, o, sui, situm (aliquid); in medio explanare, 1, ponere, o, sui, situm [e]xsolvere, o, lvi,
lutum, aperire, io, ui, rtum [e]nucleare, 1, interpretatione aliquid explicare, 1, illustrare, 1, planum ac perspicuum
aliquid facere [io, feci, factum];
+ si conject u r a s horu m
auct or u m rect e interpr e t or;
+ notitias interpr e t a ri;
+ cunct a in det e riu s trah e r e ;
conterere, o, trivi, tritum (radicem in pulverem); aliquid pinsere, o, pinsui (pinsi), pinsitum (pinsum,
pistum); tundere, o, tutudi, tu(n)sum; contundere, pulver(i)are, 1;
tenuare, 1 (vomer tenuatur ab usu);extenuare, 1; attenuare, 1;
extenuatio [onis, f];
calefactor [oris, m]; fornicator [oris, m];
extorq u r e [e]o, rsi, rtum (alicui veritatem); eripere; deripere, io, ui, reptum; (aliquid ex aliquo
loco) evellere, o, vulsi, vulsum; (funditus) exstirpare, 1;
rerum scriptor [oris, m]; historicus [i, m]; historiographus [i, m];
historicus [a, um]; chronicus [a, um]; historialis [e];
historia [ae, f]; rerum gestarum expositio [onis, f]; annales, ium, mpl; memoria [ae, f] publica;
memoria rerum veterum; monumenta [orum, npl] temporum / locorum / hominum / rerum gestarum; omnium
seculorum memoria [ae, f]; publica famae monumenta [orum, npl] litteris tradita / prodita;
+ ana m n e s i s , is, f;
+ vetu s res [ei, f];
+ ann al e s m e m o r a n t ; m e m o ri a prodit u m est; ann aliu m m onumentis
celebratur; litteris cognitum; ex annalium fide constat;
+ res gest a s ad m e m o ri a m perscrib e r e ; res gest a s m e m o ri a e ac litteris
ma n d a r e ; histori a m cond e r e ;
+ ten r e m e m o ri a antiquit a t em;
stillare, 1; fundere, o, fudi, fusum; effundere;
( , ) ( ) fons, ntis, m; scaturigo, inis, f; origo, inis, f; caput, itis, n;
principium [ii, n]; radix, icis, f; mater, tris, f; ( , ) fons, ntis, m;
+ yabit at ad font e s et in humi dis;
+ in rupibu s ad scat uri gi n e m ;
+ fons m e dic a t u s ;
+ ther m a e ;
+ juxta ther m a s ;
+ fons ex su m m o montis
excurrit et m a g n o aqu a r u m strepit u cadit;
+ font e s litter ar u m ;
+ f. confusio nis;
+ om ni u m cala mi t a t u m fons;
178

+ font a n u s , fontinalis;
tenuare, 1; extenuare, 1; exhaurire, io, si, stum; absumere; consumere, o, mpsi, mptum; enecare, 1
(provinciam); aliquem debilitare, 1 / frangere, o, fregi, fractum / enervare, 1; vires exhaurire;
+ att er e r e opes imperii;
tabitudo, inis, f; syntexis, is, f; defatigatio [onis, f]; defectio [onis, f]; virium / facultatum exhaustio
[onis, f];
exhaustus [a, um]; vitiosus [a, um] (corpus); segnis [e]; confectus [a, um]; effetus [a, um];
viribus exhaustus [a, um];
+ , sentio vires ess e exh a u s t a s ;
dispendere, o, ndi, nsum; impendere; impensam facere; sumptum facere;
+ ? In quos su m p t u s abiit tant a pec u ni a / tantam pecuniam
effudisti?
eversor [oris, m]; deletor [oris, m]; exstinctor [oris, m];
strages, is, f (Gallos strage fundere); exterminium [ii, n]; exterminatio [onis, f]; internecio [onis,
f]; exstinctio [onis, f]; deletio [onis, f];
(e)necare, 1; abolre [e]o [e]vi [e]tum (monumenta); antiquare, 1; exurr e , o, ussi, ustum
(eruca exurit semina morsu); terere, o, trivi, tritum (plebem in armis); tollere, o, sustuli, sublatum; exterminare, 1;
absumere, o, mpsi, mptum; conficere, io, feci, fectum; delre [e]o [e]vi [e]tum; exstinguere, o, nxi, nctum;
+ - alicujus rei m e m o ri a m abol er e / tollere / deler e /
oblitt er ar e ;
+ exstirp a r e et fundit us tollere vitia;
+ - aliquid exh a u rir e / era dicare / destruere / perdere / delere funditus;
edax, cis (ignis; imber; tempus; vetustas);
idolum [i, n]; simulacrum [i, n];
amens, ntis; furens, ntis; furibundus [a, um]; furiosus [a, um];
tortor [oris, m]; inquisitor [oris, m]; explorator [oris, m];
torqu r e [e]o, rsi, rtum (aliquem eculeo; corpus suum); extorq u r e (aliqu e m ); excruci ar e , 1;
eventum [i, n]; eventus [us, m]; exitus [us, m]; exitium [ii, n]; egressus [us, m]; finis [is, m]; excessus,us,
m; successus [us, m]; casus [us, m]; exodus [i, m]; fortuna [ae, f] (anceps fortuna belli); effugium [ii, n]
(quaerendum est aliquod effugium; servare effugium in futurum);
+ ex e u n t e m e n s e Majo;
+ flo ret media et exeunte aestate;
+ ben e eve nir e;
+ bon u s exitus;
ordiri, ior, orsus sum;
+ e propo sition e ordiri (proficisci);
+ e facto ordiri (proficisci);
initialis [e];
+ principiu m ; prim ariu s; primige n u s ; originalis; anc e s t r alis;
sanatio [onis, f]; persanatio [onis, f];
persanator [oris, m];
sanare, 1; persanare, 1; expurgare, 1; remediare, 1; aegrum sanitati restituere, o, ui, utum / reddere
[o, didi, ditum] sanitatem / ad pristinam valetudinem revocare, 1;
sanescere, o, -,-; consanescere; morbo convalescere [o, ui, -,-]; amissam valetudinem recuperare,
1;
monstrosus partus [us, m];
tabe confici [ior, comfectus sum];
evanescere, o, ui, -; exstingui, or, nctus sum; aboriri, ior, ortus sum (omnia ut orriuntur, ita
aboriuntur); perire [e]o, ii, itum (civitates pereunt); elabi, or [e]lapsus sum; dilabi; discedere, o, cessi, cessum;
tabr e [e]o, ui, -; fugere, io, fugi, itum; decrescere, o, crevi, cretum; deliquescere, o, qui, ctum; mori, ior, mortuus
sum; emori; ad nihilum recidere, o, cidi, casum / in nihilum occidere; in auras abire [e]o, ii, itum;
+ el abi ex oculis / abire in ventos / ex oculis se subducere, subtrahere;
+ eva n ui t spe s;
defectus [us, m];
exhaurire, io, si, stum;
completus [a, um];
+ descriptio com pl e t a ;
striatellus [a, um]; lineolatus [a, um];
ratio [onis, f]; ratiocinium [ii, n]; enumeratio [onis, f];
enumerare, 1; computare, 1; calculare, 1; rece n s r e [e]o, ui, sum (situm); reputare, 1; persequi
[or, cutus sum] numeris;
numerabilis [e];
179

ergo; ideo; igitur; itaque; proinde;


Italicus [a, um];
Italia;
Italicus [a, um]; Italianus [a, um];
summa [ae, f]; summarium [ii, n]; ratio [onis, f];
+ in ultim o;
+ su m m a m facer e (subd u c e r e ); + - . calculis alicujus
rei subd u c ti s;
+ sum m a sum m a r u m ;
ad summam;
summalis [e];
Judaeus [i, m];
Judaicus [a, um]; Judus [a, um]; Judaeus [a, um];
Judaea [ae, f];
canis [is, f] vestigans / canis vestigator;
Julius[ii, m];
Junius[ii, m];

ad; in; sub; versus;


+ ad orient e m ab oppido Tobolsk;
+ ad ha e c; ad hoc; insuper; praeterea;
+ versu s;
+ orient e m versu s;
caupona [ae, f]; popina [ae, f]; copa [ae, f]; praesaepis (f/pl); ganea [ae, f]; ganeum [i, n]; taberna [ae, f];
+ popin a r e ;
cabala [ae, f]; cabbala [ae, f];
aper, pri, m; verres [is, m];
aprarius [a, um]; aprinus [a, um];
aprugna [ae, f];
cabbala [ae, f];
funis [is, m]; *cap(u)lum [i, n];
+ funiculus junctivu s;
gra p h u m [i, n]; conclave, is, n; conclavium [ii, n];
+ ministroru m consilium;
fulmenta [ae, f];
Eques, itis, m;
+ Eque s Stella Rubra decor a t u s (orna t u s , honor a t u s );
+ Eque s Lenini insignib u s decor atus;
+ Eque s Vexillo Rubro Civili decor a t u s ;
eques, itis, m;
equitatus [us, m];
Caucasus [i, m];
Caucaseus [a, um]; Caucasicus [a, um];
virgulae, arum, fpl; signum [i, n] citationis;
+ virgulis includere;
acerra [ae, f]; olfactorium [ii, n]; thuribulum [i, n];
cadus [i, m]; cupa [ae, f]; cupula [ae, f], cuppula [ae, f]; lacus [us, m];
cadmium [ii, n] (Cd);
imago, inis, f;
+ ( ) contubernium, ministri orum, cooperatorum / synergorum coetus;
caduceus [i, m];
quilibet; quisque; quivis; unusquisque; omnis; nemo non;
(ut) videtur; verisimiliter;
imaginarius [a, um]; fingibilis [e]; apparens, ntis;
militum domicilium [ii, n]; contubernium [ii, n]; castra [orum, npl] urbana;
app a r r e [e]o, ui, itum; vidri [e]or, visus sum (felix est non qui aliis videtur, sed qui sibi);
+ speci e m affert / pra e b e t ; speci e m habet / prae se fert;
+ ha e c quibu s d a m ad mir a bilia videb a n t u r;
+ Ariovist us feren d u s non videb a t u r;
+ () poe n a mihi levis est visa;
180

+ ( ) , , hinc ex a u diri voces visa (Dido);


+ , ( ) ess e, qua m
videri, bonu s mal e b a t Cato;
+ ita mihi videt ur;
+ , abe s s e a peric ulo sibi videntur;
caseinum [i, n];
fiscalis [e];
( ) aer ari u m ; publicu m ; fiscus; gaz a, ae f (regi a);
+ fiscu m ager e ;
arcarius[ii, m]; dispensator [oris, m]; thesaurarius[ii, m]; mensarius[ii, m]; aerarius[ii, m]; quaestor
[oris, m]; praefectus [i, m] aerarii;
aerarium [ii, n]; fiscus [i, m];
supplicium de [ex] aliquo sumere [o, mpsi, mptum]; afficere [io, feci, fectum] mort e, capit ali
poe n ; carnificar e , 1;
+ - aliqu e m capit e plect er e / su m m o sup plicio mact a r e / capitis
supplicio afficer e / ultimo supplicio afficer e reu m / mulct ar e ultimo sup plicio;
poena [ae, f] capitis ( ); supplicium [ii, n]; cruciatus [us, m]; nex, cis, f; carnificium [ii, n];
+ - sup plicio addic er e aliqu e m ;
+ ad sup pliciu m aliqu e m dare;
+ aliqu e m ad sup pliciu m trah e r e / rap er e ;
+ supplicio destin a t u s ;
+ suppliciu m ultim um, summum;
+ sub poe n a mortis;
bidens, ntis, m; vanga [ae, f];
limbus [i, m]; margo, inis, f; limbus [i, m]; balteus [i, m];
quo modo; ut, uti; qui; qua; quemadmodum; qualiter; quanto;quam; sicut;
+ du m;
+ priusq u a m ;
+ ( ) qua si; ceu;
+ quo m o d o c u m q u e ; utcun q u e ; ut ut;
+ qua m ; ut (ut planissi m e expo n a m );
+ pro more; pro norm a;
+ rite;
+ cum tum; ta m qua m ; ut ita (sic);
+ simul atqu e; quu m ext e m pl o; ut, ut prim u m (ut Rom a m venit, pra e t o r fact us
est); stati m ut (ac, atqu e , quu m , qua m );
+ hae c ut dixit;
+ dum ;
+ di ssimilis; diversus;
+ nihil aliud nisi;
+ ant e q u a m ; priusq u a m ;
+ simili modo ac; similiter ac;
+ post q u a m ;
+ ex quo;
+ ? Ut vales?
+ perg e ut instituisti;
+ ut ant e dictu m est;
+ , ! Qua e post e a
sunt in eu m inge st a , ut sustin uit!
+ ut ut res hae c ses e hab e t ;
+ ( ) poss u m falli ut homo;
+ , ,
ma g n a pars Fiden a ti u m , ut qui coloni additi Rom a ni ess e n t , Latine scieb a n t ;
+ , ut
Brundisio p rofectus es, nullae mihi abs te sunt redditae litterae;
+ ! Qua m facet e !
+ ? Que m te app ell e m ?
+ ? Qui fieri pot er a t ?
+ , -
qua si auru m igne, sic ben e v ol e n ti a fidelis periculo aliquo pers pici pot e s t ;
: cacao [onis, f]; cocoa [ae, f];
+ cac a o- fuscus; cac ai n u s;
181

qualis [e];
qualis [e]; qui, quae, quod; quis, quid; quantus [a, um];
cactus, i, f;
merda [ae, f]; stercus, oris, n (equinun; columbinum); faeces, ium, fpl; faeculentia [ae, f]; excrementum [i,
n];
lusus [us, m] verborum;
specula [ae, f];
homo [inis, m] mancus et debilis; mutilatus [i, m]; causarius[ii, m];
calendarium [ii, n]; fasti, orum, mpl;
malignare, 1; debilitare, 1 (membra lapidibus); mutilare, 1; secare, 1; curtare, 1;
lumen, inis, n;
Kalium [ii, n] (K);
viburnum [i, n] (opulus);
portula [ae, f]; ostiolum [i, n]; posticula [ae, f];
caloria [ae, f];
californium [ii, n] (Cf);
charta [ae,f] transparens;
machina [ae,f] calculatoria;
Calcium [ii, n] (Ca);
gummi; cedria [ae, f];
lapidosus [a, um]; lapideus [a, um]; lapidarius [a, um]; petrosus [a, um]; petraeus [a, um];
saxosus [a, um]; scopulosus [a, um]; calculosus [a, um];
+ sax et u m [i, n];
+ rud et u m [i, n];
+ lythiatis , idis, f;
carbonifer [e]ra, um;
lapideus [a, um]; lapidosus [a, um]; saxeus [a, um]; muratus [a, um];
+ litha nt r a x ;
+ scop ul os et ferru m gest a r e in cord e;
lapidicinae, arum, fpl; lautumiae, arum, fpl;
structor [oris, m] (parietarius); caementarius[ii, m]; murarius[ii, m];
lapis, idis, m; silex, icis, m; saxum [i, n]; petra [ae, f]; calculus [i, m] (humanus, arenosus
); gemma [ae, f], lapillus [i, m] ( );
+ lapid e ictu m interire;
+ fund a mitt er e lapide s;
+ lapidibu s pluit;
+ ( ) lapis sac e r, lapis termi n alis;
+ cippu s; mon u m e n t u m ;
+ lapidar e ; lapidibu s obru e r e ;
+ / offen d e r e scop ul u m / ad scop ul u m / in scop ul o;
+ ge m m a t u s ; ge m m i s ornat u s / illumin a t u s /
distinct u s;
+ lapide s c e r e ; in lapid e m verti / converti / mutari / commutari /petrae
naturam induere / petram fieri;
+ - aliqu e m in lapide m mut a r e / trans m u t a r e / vert er e ;
camera [ae, f]; camara [ae, f]; cella [ae, f]; cavitas [atis, f]; loculus [i, m]; loculamentum [i, n];
+ - , instru m e n t u m cine m a t o g r a p h i c u m , phot o gr a p hi c u m ;
cubicularius[ii, m]; supellecticarius[ii, m];
+ cubicul arioru m dec urio;
diapason (indecl);
calculus [i, m];
caminus [i, m]; focus [i, m];
mansiuncula [ae, f];
expeditio [onis, f]; campus [i, m]; contentio [onis, f];
camphora [ae, f];
camphoratus [a, um];
scirpus [i, m]; calamus [i, m] (gr.); arundo, inis, f; juncus [i, m]; canna [ae, f];
+ , / can n e t u m ;
fossa [ae, f]; canalis [is, m]; rivus [i, m]; euripus [i, m]; cloaca [ae, f];
canalis [is, m]; aquagium [ii, n]; rivus [i, m]; cuniculus [i, m]; euripus [i, m]; fretum [i, n]; cloaca [ae, f];
trames, itis, m;
+ m a n u can al e s facer e;
182

+ televis ificus trames (itis m);


+ tra mit e s nuntiis pra e b e n d i s;
:
+ aqu a e cloac ar u m ;
- canarinus [a, um];
canariensis [e];
fringilla [ae, f] Canarica;
funis [is, m]; rudens, ntis, m; cerch u s [i, m]; linum; restis, is, f; tomix, icis, f;
+ restio;
+ stup e a v incula;
+ stup e a retin a c ul a pup pis;
funambulus [i, m]; petauristes [ae, m]; petauristarius[ii, m];
funarius[ii, m]; restiarius[ii, m];
compedes, um, mpl; catena [ae, f];
+ com p e dir e;
+ - . com p e d e s alicui impon e r e / indu er e / imping e r e ;
+ - . vinculis aliqu e m liber ar e / exsolv er e;
catenarum colonus [i, m];
candelabrum [i, n];
candidatus [i, m]; petitor [oris, m]; competitor [oris, m]; eligendus [i, m];
feriae, arum, fpl; dies [erum, mpl] feriati; dies caniculares; canicula [ae, f];
Cannae, arum, fpl;
Cannensis [e];
colophonium [ii, n];
regula [ae, f]; canon, onis, m;
canonicus [i, m];
in sanctorum numerum referre [fero, retuli, relatum]; fastis sanctorum / ad sanctorum
ordinem adscribere [o, psi, ptum];
canonicus [a, um] (libri);
limbus [i, m]; margo, inis, f;
cancellarium [ii, n]; officium [ii, n];
canno, onis, m;
caolinum [i, n];
stillare, 1; cadere, o, cecidi, casum (de guttis); rorare, 1; guttatim cadere;
stillicidium [ii, n];
mesochorus [i, m];
capillaris [e];
pecunia [ae, f]; summa [ae, f]; caput, itis, n; sors, rtis, m; pecuniae, arum, fpl; opes [um, fpl] capitales;
+ ben e collocar e pecu ni a m ;
+ corpu s;
+ de su m m a nil dec e d e t ;
capitalismus [i, m]; cephalaeocratia [ae, f];
capitalista [ae, m], cephalaeocrates [is, m];
capitalisticus [a, um]; cephalaeocraticus [a, um];
capitalis [e]; fundamentalis [e]; principalis [e];
navis praefectus [i, m]; navarchus [i, m]; capitaneus [i, m]; centurio, onis, m; ducenarius[ii, m];
capitulum [i, n]; capitellum [i, n];
Capitolium [ii, n];
Capitolinus [a, um];
deditio [onis, f]; pactio [onis, f]; permissio [onis, f];
delubrum [i, n]; fanum [i, n];
muscipula [ae, f];
capo, onis m; capus [i, m];
gutta [ae, f]; stilla [ae, f] (cruoris); lacrima [ae, f];
+ ( ) instillationes;
+ gutt a cava t lapid e m ;
libitum [i, n]; libitus [us, m];
improbus (fortuna, Amor);
capsula [ae, f];
brassica [ae, f]; crambe [e]s, f;
+ bras sic a capit at a;
+ bras sic a botrydi s;
183

cucullus [i, m];


multa [ae, f]; poena [ae, f]; verberantia [ae, f]; verberatio [onis, f]; stipendium [ii, n] (dira stipendia alicui
ferre); supplicamentum [i, n] luella [ae, f] (sceleris); merces, dis, f (temeritatis);
+ tollere po enas;
+ - . suscitare poenam alicui;
+ exp e n d e r e poe n a s ;
eques [itis, m] graviter armatus (quos vulgo carabinos dicimus) [e]quites errant catapultis, galeis
ferreisque pectoralibus instructi;
commeatus [us, m]; crebrum agmen, inis, n; *caravanna [ae, f]; congregata manus [us, f]
peregrinantium aut mercatorum;
sepia [ae, f] officinalis;
graphis, idis [-idos], f; graphium [ii, n]; scriptorium [ii, n]; stilus [i, m] plumbeus; plumbum [i, n];
lapis [idis, m] scriptorius, haematites [ae, m] (Gr); plumbago, inis, f;
defensio [onis, f] de morborum contagiosorum (fungorum parasiticorum, herbarum noxiarum etc.)
expansione; quarantina [ae, f]; quadragena [ae, f]; locus [i, m] defensorius; punctum [i, n] quarantenarium
(quadragenarium);
cyprinus carassius;
ultor [oris, m] (injuriarum); punitor [oris, m]; vindex, icis, m;
multare, 1 (aliquem morte;exsilio multatus;vinculis); punire, 4; piare, 1; infelicare, 1; infelicitare, 1 (di
te infelicent); domare, 1 (delicta); castigare, 1 (aliquem verberibus); poenam sumere [o, mpsi, mptum]; exsequi, or,
cutus sum (violata jura; delicta; injurias); vindicare, 1 (maleficia);
+ () - . in aliqu e m sev er e vindicar e;
+ tax ari modo majore;
praesidium [ii, n] (praesidia ad ripas disponere); statio [onis, f]; custodia [ae, f]; vigilia; excubiae, arum,
fpl; vigilarium [ii, n];
+ vigilias ager e ; station e m ager e ; in station e ess e, manere; stationis jacere;
+ villam station e circu m d a r e ;
+ station e per a ct a ;
stationarius [a, um] (milites); custos, odis, m; vigil [is, m]; vigilarius; vigilia; excubitor; statarius
miles; stator;
cardinalis [is, m]; purpuratus ecclesiae princeps [cipis, m];
cardinalis [e]; principalis [e];
carpentum [i, n]; raeda [ae, f]; currus [us, m];
carpentarius[ii, m]; raedarius[ii, m];
imitatio [onis, f] depravata; imago [inis, f] depravata; imago ridicula, comica; jocularis, ridicula
imitatio;
corvi cantus [us, m]; vox, cis, f (cornicis); crocitatio [onis, f]; crocitus [us, m];
crocire, 4; crocitare, 1; crocare, 1;
nanus [i, m]; pumilio, onis, m; pumilus [i, m]; pumilius[ii, m]; pygmaeus [i, m];
nanus [a, um]; pumilus [a, um]; pygmaeus [a, um];
karma (ind);
recessus [us, m]; bursa [ae, f]; marsupium [ii, n]; sinus [us, m]; crumena [ae, f];
+ de ali eno largiri;
bursarum scissor [oris, m]; saccularius[ii, m]; manticularius[ii, m];
portatilis [e];
bursicula [ae, f]; sacculus [i, m]; marsupium [ii, n];
, - car m e si n u s [a, um]; carmineus [a, um]; cocineus [a, um];
corona [ae, f];
carotinum [i, n];
cyprinus carpio;
carstus [i, m];
+ infundib ul u m carsticu m ;
mappa [ae, f]; tabula [ae, f]; charta [ae, f];
+ ma p pa mundi;
+ tabula geographica;
+ tabul a distributioni s speci er u m ;
+ chart a e lusoria e;
+ luder e pictis foliis / chartis lusoriis;
balbus [a, um] (Demosthenes); balbutiens, ntis; blaesus [a, um];
rhotacismus [i, m];
pictura [ae, f]; figura [ae, f]; imago, inis, f; tabula [ae, f] (picta) (pinacotheca vario genere tabularum
mirabilis); species [e]i, f; tabullaris imago pictum in tabula; argumentum [i, n];
184

pictus [a, um];


chartogramma, atis, n;
charta [ae, f] crassa (spissa, densata);
chartotheca [ae, f];
, pomum [i, n] terrestre; solanum [i, n], tuber solani; patata [ae, f];
+ terre s t ri a pom a fricta;
solanaceus [a, um], adj.
chart(ul)a [ae, f];
+ chart a creditori a;
+ chart ul a indicat ori a;
+ chart ul a salut a t o ri a;
equiria [orum, npl]pl; troja [ae, f];
Carthago, inis, f;
Carthaginiensis [e]; Tyrius [a, um]; Punicus [a, um];
Carthaginiensis [is, m]; Tyrius[ii, m]; Phoenix, icis, m; Poenus [i, m];
fodina [ae, f] arenaria;
cursus [us, m] honorum; curriculum [i, n] vitae;
tangere, o, tetigi, tactum (aliquem digito; genu terram); attingere, o, tigi, tactum; contingere
(praesentibus omnibus quos causa contingit); tractare, 1 (aliquid manu); temptare, 1 (tentare) (aliquid manu);
attinr e [e]o, ui, tentum; pertinr e; respicere, io, spexi, spectum; spectare, 1; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria
pellit aliquem); agi, or, actus sum; transire, 4 (aliquid leviter); stringere, o, ixi, ictum (undas alis); lambere, o, bi,
bitum; ferire, 4;
+ conq ui e s c e r e (ab a liquo);
+ susp e n si s denti bu s;
+ res m ei consilii non est;
+ hoc ad me attin et / pertin e t / spect a t / attingit / officium
hoc pra e ci p u e me u m est; me a hoc multum interest / refert;
cassida [ae, f]; cassis, idis, f;
cataracta [ae, f];
mare [is, n] Caspium;
arca [ae, f]; theca [ae, f] nummaria; ( , ) ostiolum [i, n] tesserarium; officina [ae, f]
tesseraria;
+ tess e r a r u m diribitor ium [ii, n];
caseta [ae, f]; cistellula [ae, f];
+ / cap s ell a ma g n e t o p h o n i c a ; phon o c a s e t a [ae, f];
arcarius[ii, m];
crepundia [orum, npl]pl;
cestus [us, m];
emasculatus [i, m]; castratus [i, m];
castratio [onis, f];
evirare, 1; emasculare, 1; castrare, 1; abscidere, o, cisi, cisum (aliquem);
olla [ae, f]; caccabus [i, m]; coculum [i, n]; patella [ae, f];
catacumba [ae, f];
catalogus [i, m]; index, icis, m; ( ) cooperculum [i, n];
Catalonia [ae, f];
catapulta [ae, f];
squama [ae, f] (in oculis);
fortunae vicissitudo [inis, f]; calamitas [atis, f]; naufragium [ii, n]; catastrophe [ae, f];
catastrophicus [a, um];
+ mut a ti o n e s cat a s t r o p hi c a e ;
torus [i, m]; lectulus [i, m]; lectus [i, m]; solium [ii, n];
ratio [onis, f]; categoria [ae, f];
autoscapha [ae, f];
catechesis, is, f; catechismus [i, m];
torqu r e [e]o, rsi, rtum (saxa); volvere, o, lvi, lutum; volutare, 1; versare, 1;
catholicus [a, um];
ergastulum [i, n]; galerae, arum, fpl; exilium [ii, n];
fusus [i, m];
volubilis [e] (amnnis, aquae);
substantia e succo lacteo plantarum nonnullarum siccando formata, caoutchouc;
cafeterium [ii, n]; cafeteria [ae, f]; domus [i, f] cafe ari a; caf u m [i, n];
cathedra [ae, f]; suggestus [us, m]; rostrum [i, n];
185

cathedrarius [a, um]; cathedralis [e];


+ te m pl u m cat h e d r al e ;
lamina [ae, f] fictilis;
sagum [i, n];
jactatus [us, m]; nutatio [onis, f]; agitatio [onis, f]; vacillatio [onis, f]; oscillatio [onis, f] (
);
agitare, 1; jactare, 1; vibrare, 1; quatere, io, quassi, quassum;
vacillare, 1; natare, 1; nutare, 1; oscillare, 1;
inaequalis [e] (mensa);
oscillum [i, n];
qualitativus [a, um];
qualitas [atis, f]; virtus, utis, f ( ) (mercis); mos, moris, m; condicio [onis, f] (conditio);
dos, dotis, f; natura [ae, f]; proprietas [atis, f];
+ qualit a s occult a;
+ sup e r bi a (in piris);
+ eximi et a s ;
+ , , fides reru m ven aliu m mal e am b ul a n s ;
+ virtus naviu m ;
+ ( ) calor est nativ a ignis qualit a s / inge nit u s ignis
effect u s;
( ) salum [i, n];
granea [ae, f] (puls); puls, pultis f; pulmentum [i, n]; electuarium [ii, n];
+ ex tritico et lact e puls;
+ ath ar a [ae, f];
tussis, is, f; tussedo, inis, f;
+ cupidit a s tussi e n di;
+ m al e tussire; tussi labor ar e ;
+ antitu s sivu m ; bechicu m ; antib e c hi c u m ;
+ tussis pulm o n e m / pect u s qua s si t / qua s s a vi t / conc u s sit;
+ qua s s a vi t m e tussis frequ e n s ;
+ pert u s si s, is, f;
+ tussicul a;
trifolium [ii, n] pratense;
tussire, 4; tussi urgeri; tussi laborare, 1;
( ) castanea [ae, f];
badius [a, um]; castaneus [a, um];
+ cast a n e t u m [i, n];
+ cast a n e a nescit hospit ari;
poenitet;
quadrum [i, n]; quadratum [i, n];
quadratus [a, um]; quadrius [a, um];
+ unci rect a n g ul a r e s ;
quadrigae, arum, fpl;
quadriremis, is, f;
coaxatio [onis, f];
coaxare, 1; garrire, 4 (ranae garriunt);
qualificatio [onis, f];
quantum [i, n];
quanticus [a, um];
( ) parcella [ae, f]; ( ) area [ae, f];
+ vicus [i, m] (omnis in urbe vicus);
+ region e s urbis;
quadriludium [ii, n]; quadricinium [ii, n];
habitatio [onis, f]; meritorium [ii, n] ( );
+
habit a tio duoru m conclaviu m cum baln e o et ma e ni a n o in multizonio;
+ hiber n a ager e ;
+ station e s (hibern a e ; equit u m );
inquilinus [i, m];
designator [oris, m]; castrametans, antis, m;
locarium [ii, n];
quarzum [i, n];
186

quarzeus [a, um];


subcerevisia [ae, f]; potus [us, m] subacidus e polenta et farina praeparatus;
+ potu s pom a c e u s ;
fermentare, 1;
alumen, inis, n;
fermentatio [onis, f];
mactra. ae, f; magis, idis, f;
+ pist ar e; pins ar e ; pistu m uti;
sursum; versus apicem;
quaestor [oris, m];
quaestura [ae, f];
apocha [ae, f]; testimonium [ii, n] acceptae pecuniae; syngrapha [ae, f];
cedrus, i, f;
cedrinus [a, um];
+ cedr el a e u m [i, n];
crustulum [i, n] Anglicum;
Celtae, arum, mpl; Galli, orum, mpl;
Celticus [a, um]; Gallicus [a, um];
cella [ae, f];
halmaturus [i, m] (giganteus);
tumulus [i, m] inanis; cenotaphium;
centaurus [i, m];
cappa [ae, f];
figlinum [i, n]; ceramica [ae, f];
petroleum [i, n];
Caesar, is, n;
cybernetica [ae, f];
cyberneticus [a, um];
arcera [ae, f];
annuere, o, ui, utum; nutare, 1 (capite);
numen, inis, n; nutamen, inis, n;
scrinium [ii, n]; arca [ae,f] qua servantur nummi et alia pretiosa;
jactus [us, m]; jactatio [onis, f];
jacere, io, jeci, jactum; abjicere, io, jeci, jectum; conjicere; jaculari, or, atus sum; mittere, o, si, ssum;
vexare, 1; vibrare, 1;
assilire, io, ui, saltum; se conjicere, io, jeci, jectum (in periculum; in discrimen);
+ in m e di os host e s irruer e / se conjicer e / se
immitt er e ;
+ - ad ped e s alicujus se prost er n e r e / se abjicer e;
+ - in aliqu e m involar e / irruer e / invad ere / impetum facere / irrumpere;
lamia [ae, f];
kilogramma, atis, n; chiliogramma (kg);
kilometrum [i, n]; chil(i)ometrum (km);
carina [ae, f];
timpanum [i, n]; tympanum [i, n];
Cimmerius [a, um];
cineticus [a, um];
pugio, onis m; sica [ae, f] (sic confod e r e aliqu e m ); mucro, onis m; gladius brevis;
+ pugionis ictus;
+ pugion e illum confodit; ferro illius sinu m hau sit;
+ - ., - . aliqu e m pugion e confod e r e ;
cinnabari (indecl); cinnabaris, is, f;
machi(nu)la [ae, f] cinematographica;
( ) theatrum [i, n] cine m a t o g r a p h i c u m ; cine m a t o g r a p h u m [i, n]; cinema, atis, n;
pellicula [ae, f] cinematographica;
- cinnabarinus [a, um]; miniatus [a, um];
tabernula [ae, f]; aedicula [ae, f];
fascis, is, f;
cupressus, i, f; cyparissus, i, f; + cupr e s s e t u m [i, n];
aestus [us, m] (maris; pelagi); aestuatio [onis, f]; ebullitio [onis, f]; bullitus [us, m]; fervor [oris, m];
effervescentia [ae, f];
187

undare, 1 (ah e n a flam mi s und a n ti a); fervre [e]o, bui, -; effervescere, o, fervi (ferbui), -;
aestuare, 1; bullire, 4; ebullire, 4;
+ san g ui s ipsi in venis ebullit;
+ ira flagrar e / ardr e / aes t u a r e / fervr e / incen di / acc e n di / agit ari;
fervidus [a, um];
coquere, o, xi, ctum (medicamenta); candefacere, io, feci, factum; fervefacere;
candescere, o, candui, - (ir);
candens [fervens] aqua; aqua fervida; aqua fervens;
ferve n s , ntis (aqu a); fervidu s [a, um]; perfervid u s [a, um]; trepid u s [a, um]
(an u m );
( ) lorica [ae, f]; ferreus thorax [acis, m]; cataphracta [ae, f]; pectoralia, ium, npl;
clibanarius[ii, m]; loricatus miles; lorica tectus / munitus / instructus / cataphractarius[ii, m] /
cataphractus [i, m] / crupellarius[ii, m]; thoracatus [i, m];
bidens, ntis, m; ligo, onis, m; trulla [ae, f];
caementum [i, n]; later [e]ris, n; laterculus [i, m]; testa [ae, f];
+ later coctu s [test a c e u s ] ;
+ later e s duc er e [finger e, coqu e r e ];
latericius [a, um]; caementicius [a, um];
+ later ari a (officina);
+ color latericius;
+ prop e officina m latericia m ;
+ coctiles muri; cocti muri;
puls, pultis, f;
oxalis acetosella;
acidulus [a, um] (sapor); subacidus [a, um]; subacidulus [a, um];
oxygenium [ii, n] (O);
acidum [i, n]; aciditas [atis, f]; acor [oris, m]; acritas [atis, f];
+ acidu m nitricu m ;
+ acidu m ascorbinicum;
+ () acidu m desox yri bo n u cl ei nicu m (ADN);
+ acidu m citricu m ;
+ acidu m lacticu m ;
+ acidu m formicicu m ;
+ acidu m nicotinicu m ;
+ () acidu m ribonucleinicum (ARN);
+ acidu m sulfuricu m ;
+ acidu m cyanic u m ;
+ acidu m hydroc hl oricu m ;
+ acidu m carbo nic u m ;
+ acidu m aceticu m ;
+ acidu m phos p h o ric um;
+ acidu m oxalicu m ;
+ acidu m malicu m ;
+ acidu m succinicu m ;
aciditas [atis, f];
+ aciditas debilis;
acidus [a, um] (sapor); austerus [a, um];
+ ace tum;
acescere, o, ui,-; coacescere; fermentescere;
cystis, is, f;
penicillum [i, n]; penicillus [i, m]; peniculus [i, m];
penicillum [i, n]; penicillus [i, m]; peniculus [i, m];
+ racemus [i, m];
+ palma [ae, f];
balaena [ae, f]; ctus [i, m];
China [ae, f]; Sinae, arum, fpl;
Sericus [a, um]; chinensis [e]; sinensis [e];
Seri; Seres; Sini;
cetaceus [a, um]; cetosus [a, um];
cithara [ae, f];
citharoedus [i, m];
citharista [ae, m];
188

arrogantia [ae, f]; fastus [us, m]; jactantia [ae, f];


superbire, 4; efferri; superbum esse; opinione efflari; efferre se insolentius; superbia intumescere;
arrogantia [ae, f]; superbia [ae, f]; contumacia [ae, f];
superbus [a, um]; arrogans, ntis; fastuosus [a, um]; fastu tumens, ntis; animis elatus [a, um]; elata
fronte tumens, ntis;
borrire, 4; burrire, 4; fervr e [e]o, bui (rvi),-;
intestina [orum, npl]pl;
intestinum [i, n];
+ intestin u m ten uiu s;
+ intestin u m crassi u s;
+ 12- intestin u m sum m u m ;
pagus [i, m];
plectrorum ordo [inis, m]; *claviatura [ae, f];
malleolus [i, m]; plectrum [i, n];
thesaurus [i, m] (absconditus in terra) (thesaurum defodere);
coemeterium [ii, n]; sepulcretum [i, n];
+ , *tum b a ri u s [ii, m];
puteus [i, m]; puteum [i, n];
cella [ae, f] penaria; cella proma; apotheca [ae, f]; promum [i, n]; canaba [ae, f]; pomarium [ii, n];
clannum [i, n];
caput inclinare, 1; adorare, 1; venerari, or, atus sum; salutare, 1; prono gen u / sub mi s s o
/de mi s s o corpor e alicui honor e m hab r e / ven e r a ti o n e m adhib r e;
+ - . - . salut e m alicui ab aliquo dicer e / nunci ar e; salut ar e;
+ , salvr e eu m / illum velim, jube a s;
+ salve bi s a filio meo;
valvula [ae, f]; valvulla [ae, f]; ventilium [ii, n];
classis, is, f; genus [e]ris, n; schola [ae, f]; aggregatum [i, n]; congeries [e]i, f; crculu s [i, m]; ordo,
ordinis, m; stat u s [us, m]; class e s disp ar e s ; conclav e [is, n] schol ar e , aula [ae, f] scolaris;
audi torium [ii, n];
classificativus [a, um];
classificatio [onis, f]; divisio [onis, f]; partitio [onis, f]; descriptio [onis, f];
discribere; suo generi adscribere; dividere; classificare;
optimus [a, um]; praecipuus [a, um]; classicus [a, um];
ponere; praeponere; imponere; indere; inferre; injicere; interjicere; subjicere; constituere; facere (ova);
recondere; subdere (pugionem pulvino); sinere; locare; collocare;
+ ha e c herb a cerevi si a e interdum inditur;
+ repon e r e fruct us in vetu st a t e m ;
+ repo n e r e alim e n t a hie mi / in
hiem e m ;
tundere, o, tutudi, tusum; rostro aliquid petere [o, ivi, itum] / impetere;
trifolium [ii, n];
calumnia [ae, f];
+ per calu m ni a m ; interv e ni e n t e calu m ni a;
+ calu m ni a m coc e r e ;
+ calu m ni a m effuge r e ;
+ calu m ni a n di mat e ri a;
+ calu m ni a m refutare / propulsare / refellere;
calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); calumnias in aliquem instruere [o, ui, ctum] /
adhi br e [eo, ui, itum]; calumniis aliquem opprimere [o, pressi, pressum]; malignare, 1; conviciari, or, atus sum;
maledicere, o, xi, ctum;
calumniator [oris, m]; criminator [oris, m] (meus; in aliquem); sycophanta [ae, m];
calumniatrix, icis, f;
calumniosus [a, um]; criminosus [a, um];
linteum [i, n] ceratum;
glutinare, 1; agglutinare, 1; conglutinare, 1;
gluten, inis, n; glutinium [ii, n]; viscum [i, n]; viscatorium [ii, n];
+ glut e n univers al e;
glutinosus [a, um]; glutineus [a, um]; mucilaginosus [a, um];
lentitia [ae, f]; lentities [e]i, f;
stigmare, 1 (aliquem); stigmate aliquid premere [o, pressi, ssum] / notare [1]; notam imponere [o,
posui, positum]; signare, 1; imprimere;
sigillator [oris, m]; signator [oris, m];
189

stigma, atis, n; nota [ae, f]; signum [i, n];


+ inust u m fronti signu m ;
amylum [i, n] coctum; farina [ae, f] cocta;
acer, aceris, n; acer platanoides;
acernus [a, um];
loxia [ae, f] curvirostra;
cella [ae, f]; cavea [ae, f]; cellula [ae, f]; seclusorium [ii, n];
+ thorax, acis, m;
cellularis [e];
cellulosum [i, n];
casa [ae, f];
bracchium [ii, n]; chele;
acarus [i, m]; recinus [i, m]; acorus [i, m] redivivus;
forceps, ipis, m,f;
cliens, ntis, m,f; clientela [ae, f];
clyster [e]ris, m; clysma, atis, n;
clima, atis, n; caelum [i, n]; temperatio [onis, f] caeli;
+ gravit a s caeli;
+ inte m p e ri e s caeli;
+ stat u s caeli;
cuneus [i, m]; clavus [i, m];
valetudinarium [ii, n]; clinicum [i, n];
lamina [ae, f];
clerus [i, m];
clyster [e]ris, m (clystere infundere medicamentum);
agnomen, inis, n;
cloaca [ae, f];
cucullus [i, m];
floccus [i, m]; pannus [i, m];
ebullire, 4 (aqua ebullit); undare, 1 (ahena flammis undantia); exaestuare, 1; bombillare, 1;
trepid u s [a, um] (an u m );
clon, clonis, m; effigies [ei, f] exacta;
ut clonem regenerare [1];
flectere, o, xi, ctum;
vergere, o,-,- (vergi); spectare [1]; se flectere [o, xi, ctum];
+ quors u m spect a t ha e c oratio;
+ spect a t ad reb ell ionem res;
+ com p e t it in eu m ;
+ sol ad occa s u m vergit; declina t in vesp e r e m dies; inclinat deu s;
cimex, icis, m (lectuarius);
+ tritus cimice lectu s;
cimicinus [a, um];
joculator [oris, m]; scurra [ae, m]; sannio, onis, m, ridicularius[ii, m], mimus [i, m];
( ) glocitatio [onis, f]; singultus [us, m] gallinae;
glocitare [1]; cacillare [1];
floccus [i, m];
flocc(ul)osus [a, um];
circulus [i, m]; consociatio [onis, f], sodalicium [ii, n];
tuber, is, n; rapum [i, n];
undare [1] (fumus undat); conglobari, or, atus sum;
fragaria [ae, f] (); fraga [ae, f] ( ); gragaria vesca hortensis;
glomus, glomeris, n; globus [i, m]; pila [ae, f];
areola [ae, f]; pulvinus [i, m];
dens [ntis, m] caninus;
rostrum [i, n];
spicio, onis, m;
vaccinium oxycoccos;
oxycocceus [a, um] (sucus);
clavis, is, f; fons, fontis, m; scaturigo, inis, f; scatebra [ae, f]; ( ) solutionis via [ae, f], ratio [onis, f]
enodationis (problematis); malleolus [i, m];
+ ebullire (aqu a ebullit); salire; scaturire;
decretorius [a, um]; praecipuus [a, um]; fundamentalis [e]; radicalis [e]; fontanus [a, um];
190

+ salien s aqu a;
clavicula [ae, f]; cleis, -idis f;
promus [i, m]; cellarius[ii, m]; claviger, geri, m;
macula [ae, f];
jusjurandum [i, n]; juramentum [i, n]; sacramentum [i, n]; sacramenti fides [ei, f]; sacramenti religio
[onis, f];
+ dar e dext e r a m fide m q u e ;
+ contr a interp o sit a m fide m ;
+ adige r e in sacr a m e n t u m ; sacr a m e n t o obligar e;
+ jusjurandum violare; fidem ac jusjurandum negligere;
perjuratio [onis, f]; perjurium [ii, n];
perjurus [a, um]; perjurator;
jurare [1]; abjurare [1]; jurejurando se devincire [io, nxi, nctum];
+ , abjur ar e credit u m ;
+ , ita salvus sim, ut
+ per m ar e, per terra s, per caeli numi n a jurar e; terra m , m ar e,
sider a jurar e; numi n a test a ri; deos test e s adhi br e; tan g e r e ara s me dio s q u e ignes et numina
testari;
litigator [oris, m];
caballus [i, m]; equus [i, m] strigosus; jumentum [i, n] strigosum;
liber, bri, m; volumen, inis, n; codex, icis, m; charta [ae, f];
+ liber de amicitia est;
+ libellus [i, m]; libellulus [i, m];
+ pugillar e s, ium, mpl; pugillaria [orum, npl]pl; schedae, arum, fpl;
+ abd e r e se litteris [in litter a s];
+ tabul a e [code x] exp e n si;
+ - code x / tabula accepti et expensi;
+ libru m ed er e / emitt e r e / vulgar e / in luce m expo n e r e ;
+ / scriber e / com p o n e r e / conficer e / cond e r e libros;
+ impri m er e / excu dere librum;
+ - . libru m alicui dedic ar e / inscrib er e / offerre;
+ sum p ti b u s suis libru m typis describ e n d u m curar e;
+ editio libri;
librorum impressio [onis, f]; expressio [onis, f] typographica;
typographus [i, m]; excussor [oris, m] librarius;
typographia [ae, f]; typographium [ii, n]; officina [ae, f] typographica;
librarius[ii, m];
bibliopola [ae, m];
bibliotheca [ae, f];
bibliothecarius[ii, m]; bibliothecae praefectus [i, m];
librarius[ii, m];
librarius [a, um];
+ bibliopolium [ii, n]; (taberna) libraria [ae, f];
+ librariu m [ii, n];
deorsum;
orbiculus [i, m]; globulus [i, m]; bulla [ae, f]; boto, onis, m; malleolus [i, m];
flagrum [i, n]; flagellum [i, n]; fustis [is, m]; habena; verber [e]ris, n; lora [ae, f]; buccea [ae, f];
uxor / mulier principis; *principissa [ae, f] / principessa [ae, f];
ad principem pertinens;
ducatus [us, m]; principatus [us, m];
filius [ii, m] principis regnantis;
filia [ae, f] principis / ducis;
dux, cis, f; princeps, ipis, m;
cobaltum [i, n] (Co);
canis [is, m] masculus;
equa [ae, f]; , equ ul a;
equinus [a, um] (lac);
( ) cicada [ae, f];
malleator [oris, m];
malleatus [a, um];
sycophantiose (agere quicquam); perfide; dolose; malitiose; insidiose; astute; callide;
dolositas [atis, f];
191

infidus [a, um] (facinus; mare); dolosus [a, um]; insidiosus [a, um]; daedalus [a, um]; malitiosus [a,
um]; astutus [a, um]; callidus [a, um]; homo ingenii occulti;
falsimonia [ae, f]; calumnia [ae, f]; astutia [ae, f]; malitia [ae, f]; fraus, fraudis, f; fraudulentia [ae,
f]; dolus [i, m]; calliditas [atis, f];
+ ejus insidias vix effugit; vix tot ex ejus insidiis elap s u s
est; vix occultas, quibus petebatur, insidias vitavit;
+ vers ari dolo / insidiari / m ac hi n a ri / ast u rem ger er e / dolos
moliri / fraud ul e n t e r ager e / tend r e insidias alicui;
cudere, o, di, sum;
bubulcus [i, m] Americanus;
tapes [e]tis, m; tapete, is, n; tapetum [i, n]; tapetium [ii, n]; vestis, is, f (.vestis stragula); vestimentum
[i, n]; stragulum [i, n];
tapetulum [i, n]; coopertorium [ii, n];
supplantare [1] (verba);
ductilis [e]; malleabilis [e];
arca [ae, f];
, epichysis, is, f; suffusorium [ii, n]; simpulum [i, n]; trua; trulla [ae, f]; cupa [ae, f];
claudicare [1]; altero pede nutare [1];
terebrare [1]; fodicare [1]; perfodere, io, fodi, fossum;
+ ( ) terebrare digito salinum;
quando; quum; cum; ubi; + - ant e a ; olim; quon d a m ;
cohors, cohortis, f;
unguis [is, m];
+ tem p e r a r e ungu e s ;
+ de m ere / subsecare ungues;
systema [atis, n] signorum; codex, codicis, m (litterarum secretiorum), occulta scribendi ratio [onis, f],
arcanae notae [arum, fpl], scriptum [i, n] secretioribus notis exaratum, cryptogramma, atos (atis), n (Gr)
+ syst e m a signor u m gen e tic u m; codex geneticus;
+ num e r u s pra e s el e c t o ri u s;
codex, icis, m;
- passim; sparsim;
- utcumque; obiter; leviter; mediocriter;
+ - , fam e m tolerar e ;
+ - inopia m toler ar e ;
+ - litter a s prim oribu s du mtaxat labris gustavit / extremis digitis attigit;
- non nihil;
+ - , - hab e s , hab e b e ri s; qua n t u m hab e a s ,
tanti hab e a ri s;
corium [ii, n]; cutis, is, f; tergum [i, n] (leonis; taurinum); pellis, is, f; scortum [i, n]; vellus, -eris, n;
cortex, icis, m; membrana [ae, f];
+ ad coria subig e n d a adhi b e t u r;
+ tergu m (clipei);
+ sub e s s e intra cutem;
+ ovin a pellis;
+ excori ar e; corium detr a h e r e ; pelle m detr a h e r e ;
+ totus pellis et oss a su m; vix ha er e t pellis m eis ossibu s;
cuticularis [e]; pelliceus [a, um];
+ , , asco p e r a [ae, f];
officina [ae, f] coriaria;
coriarius[ii, m];
epidermis, idis, f; cutis; cuticula [ae, f]; pellis, is, f; pellicula [ae, f]; squama [ae, f] (milii);
cutaneus [a, um]; pellicius [a, um]; coriaceus [a, um];
testa [ae, f]; cortex, icis, m; crusta [ae, f]; furfur [is, m];
capra [ae, f]; capella [ae, f]; ( ) rupicapra [ae, f]; dama [ae, f]; caprea [ae, f]; capella [ae,
f];
caper, pri, m; hircus [i, m]; haedus [i, m]; maritus [i, m] olens; haedus [i, m];
+ verb e r e tillus (aliqu e m verb e r e tillu m facer e);
+ hircu m olet;
Capricornus [i, m];
caprinus [a, um] (pellis; lac; lana); caprarius [a, um]; caprilis [e];
+ capr a riu s;
+ caprile, is, n; haedile, is, n;
192

+ - micr e;
+ hae d uli a [ae, f]pl;
+ ( ) tragopogon pratense;
haedus [i, m]; haedillus [i, m]; haedulus [i, m]; capreolus [i, m];
hircinus [a, um]; caprinus [a, um] (pellis); haedinus [a, um];
fulcimentum;
+ , cap s u s [us, m];
caro [carnis, f] caprina / hircina [ae, f];
calumnia [ae, f]; astutiae, arum, fpl; supplantatio; insidiae, arum, fpl; dolus [i, m]; laqueus [i, m]; plaga
[ae, f]; fraus, fraudis f; fallacia [ae, f] (fallaciam / fallacias alicui ferre / afferre / portare / in aliquem intendere);
+ calu m ni a ri (aliqu e m , aliquid; alicui); insidias facer e / m ac hi n a ri;
caprimulgus [i, m];
capella [ae, f];
cama [ae, f] ( ); lectum [i, n] pensile; subtentum loris lectum;
cocainum [i, n];
+ cocainum naribus haurire;
- cocacola [ae, f];
tussis [is, f] convulsiva; pertussis, is, f;
cocos nucifera;
asser [is, m]; palus [i, m]; vallus [i, m]; vacerra [ae, f]; talea [ae, f] (pedem longa); surus [i, m]; stipes, itis, m
(stipes acernus); sudis, is, f; hasta [ae, f];
vas [is, n] bulbosum colba dictum;
botulus [i, m]; farcimen, inis, n; hilla [ae, f] ( ); tomacina [ae, f]; tomac(u)lum [i, n];
longavo, onis, m;
porcinarius[ii, m]; botularius[ii, m];
incantare [1]; incantamentis uti [utor, usus sum]; veneficium agere [o [e]gi, actum]; magicis
carminibus / veneficiis et incantationibus uti;
praestigiosus [a, um];
volatica [ae, f]; veneficium [ii, n]; magia [ae, f]; praestigiae, arum, fpl; incantamentum [i, n];
fascinum [i, n];
veneficus [i, m]; sagus [i, m]; magus [i, m]; praestigiator [oris, m];
striga [ae, f]; saga [ae, f];
vacillatio [onis, f]; fluctuatio [onis, f]; vibratio [onis, f]; versatio [onis, f]; oscillatio [onis, f];
agitatio [onis, f]; quassatio [onis, f]; jactatio [onis, f]; jactatus [us, m]; motus [us, m]; nutatio [onis, f];
( ) haesitatio [onis, f]; inconstantia [ae, f]; animi mobilitas [atis, f]; suscepti consilii
mutabilitas [atis, f];
+ vacillation e s tem p e r a t u r a e ;
+ sine ha e sit a tione;
+ varietates annonae;
labefactare [1]; pellere, o, pepuli, pulsum (ventis pulsata arbor); vexare [1] (montes supremos);
agitare [1]; peragitare [1]; quatere [quatio, quassi, quassum]; concutere (-io, cussi, cussum); movre [e]o, movi,
motum;
vacillare [1]; trepidare [1] (per alia atque alia consilia); labare [1] (labant dentes); nutare [1]
(vulnere); fluctuare [1]; pen d r e; nat a r e [1]; dubitare [1]; cunctari, or, atus sum; agitari, or, atus sum; moveri
[e]or, motus sum; ( ) titubare [1] / in via vacillare [1] / pedibus non constare [1]; (
, ) ani m o haer r e [e]o, si, sum / fluctuare [1] / susp e n s o
ani m o aliquid hab r e / ancipiti co gitationis aestu jactari; vibrare [1]; versari, or, atus sum; oscillare [1];
haesitare [1]; incertum esse;
+ nihil cunct a t u s ;
+ 14 20 a ris calor inter 14 et 20o vacillab a t ;
fluctu a r e (ar fluctu a t );;
+ inter spe m met u m q u e susp e n s u s ;
quassatus [a, um]; agitatus [a, um];
+ fluctibu s agit at u s;
vacilans, ntis; ( ) animo fluctuans, ntis; dubius, qui suspenso animo est
animo; incertus; qui dubitat, animo haeret, fluctuat;
geniculum [i, n]; genu[us, n]; poples, itis, m;
+ gre mi u m ;
+ in gen u a se excip er e, subsi d e r e ; flexu gen u sub mi tt e r e ; se
sub mit t er e ad gen u a ; gen u sub m itti;
+ poplite subs d e n s ;
genuflexio [onis, f]; geniculatus [us, m]; supplicium [ii, n];
193

supplex, icis;
geniculatus [a, um]; nodosus [a, um];
currus [us, m]; curriculum [i, n]; plaustrum [i, n]; essedum [i, n]; raeda [ae, f]; quadrigae, arum,
fpl;
+ ess e d u m ad a p t a r e ;
rotalis [e];
rota [ae, f];
+ cant h u s [i, m];
+ rota e circu m a c t u s ;
+ rota tract u ge m e n s ;
+ plau st ro sup p o s ui s s e rota m ;
reum poenaria rota afficere; rotae supplicio reum plectere; reum in rotam agere;
orbita [ae, f]; vestigium [ii, n] cursus; vestigium rotae; sulcus [i, m]; gemina viae ferreae fila [ae, f];
colicus morbus [i, m];
+ / frequ e n t e r intesti ni plenioris morb o cruciari; vex ari
cruciat u colico; torqu e ri intestinor u m doloribu s;
quantitativus [a, um];
quantitas [atis, f]; modus [i, m]; numerus [i, m]; paucitas [atis, f]; copia [ae, f];
+ (in) qua n tit a t e ma g n a ;
+ imm e n s a qua n tit a t e ;
+ m as s a ; nu m e r u s ;
+ num e r o indefinito;
+ sum m a ;
asper [e]ra [e]rum; aculeatus [a, um]; dicaculus [a, um]; mordax, cis; satyricus [a, um]; (
) fissilis [e]; scissilis [e];
+ acer b a e voce s; dicta mord a ci a; verb a acul e a t e ;
+ / asp e r a e faceti a e;
aspere; mordaciter;
aculeus [i, m];
collega [ae, m] (collegam alicui esse, dare);
collegium [ii, n];
collegium [ii, n]; homines collecti; universitas [atis, f] (magiter universitatis);
+ hoc opus am pli collegii viribus
perfect u m est;
collegialis [e]; ( ) collectivus [a, um];
+ opus collegi al e;
collectaneus [a, um];
collectio [onis, f]; corpus, oris, n; thesaurus [i, m];
+ collectio ditissima;
+ ex me a collection e ;
+ collection e m sup pl er e ;
+ collectionis custo s;
collisio [onis, f], collisus [us, m]; offensatio [onis, f]; percussio [onis, f]; impactio [onis, f]; concursus
[us, m];
truncus [i, m]; caudex, icis, f;
putealis [e];
+ aqu a put e alis;
puteus [i, m];
+ puteus artesianus;
forma [ae, f] sutoris; forma caligaris; forma / norma calcei;
carcer [e]ris, m; catenarum colonus [i, m]; captivus [i, m]; in vinculis detentus; carcere inclusus; in
vincula conjectus;
campana [ae, f];
+ ca m p a n a m / aes pulsa re;
campanarius [a, um];
campanile, is, n; turris [is, f] campanaria;
campanula [ae, f]; tintinnabulum [i, n];
+ codo n e s , um, mpl;
colonialismus [i, m], colonica dicio [nis, f];
colonialis [e]; colonicus [a, um];
+ Hispa nicu m imperi u m , Hispa nic ar u m coloniar u m
universit a s;
194

deductio [onis, f] coloniae;


coloniam deducere (in America);
colonus [i, m];
colonia [ae, f];
columella [ae, f]; columna [ae, f];
columna [ae, f]; pila [ae, f];
porticus, i, f; peristylium [ii, n]; peristylum [i, n];
spica [ae, f]; spicus [i, m]; spicum [i, n]; arista [ae, f];
+ spicilegi u m ;
spicari, or, atus sum; spargere [o, rsi, rsum] se in aristas;
caedere, o, cecidi, caesum (aliquem pugnis; virgis; lapidem ferro); tundere, o, tutudi, tusum; batuere,
o, ui, -; mulcare [1] (aliquem);
findere, o, fidi, fissum; pungere, o, pupugi, punctum; stimulare [1]; fodere, io, fodi, fossum; discuneare
[1] ( );
+ - . aliqu e m verbis laed e r e ; offen d e r e verbi acul e o; verboru m
stim ulis figere; in aliqu e m acul e o s emitt e r e ;
+ verbi s mutuis laedere / pungere; asperitate verborum invicem se accipere;
mitra [ae, f]; capitulum [i, n];
praedium [ii, n] publicum kolchoz dictum; praedium collectivum;
pharetra [ae, f];
+ phar e t r a t u s ;
+ prom e r e spec ul a de phar e t r a ;
claudus [a, um];
cunabula (esse in cunabulis) (pl); cunae; incunabula (npl); cunae, arum, fpl;
+ puer u m in cunis agit ar e / com m o v r e ;
naenia [ae, f]; nenia [ae, f];
vetusta raeda [ae, f];
agitare [1];
agitari, or, atus sum; movri [e]or, motus sum;
paxillum [i, n];
anus [i, m]; anulus [i, m]; orbis [is, m];
+ ann ul u m digito / in digitu m indere / induere;
+ ann ul u m de digito detr a h e r e ;
anularis [e];
squama [ae, f]; lorica [ae, f] (serta);
mordacitas [atis, f];
spinosus [a, um]; spinulentus [a, um]; pungens, ntis; echinatus [a, um]; echinaceus [a, um]; erinaceus
[a, um]; acicularis [e]; aculeatus [a, um]; hamatus [a, um]; stimuleus [a, um];
spina [ae, f]; spinula [ae, f]; aculeus [i, m]; surculus [i, m];
( ) sella [ae, f] rotalis; currus [us, m]; raeda [ae, f] (rheda);
gleba [ae, f]; massa [ae, f]; pasta [ae, f]; globus [i, m];
( ) jussus [us, m]; mandatum [i, n]; praeceptum [i, n]; signum [i, n];
( ) caterva [ae, f] (gladiatorum; gladiatoria); manus, us, f; manipulus [i, m]; turma [ae, f];
grex, gis, m;
praefectus [i, m]; praepositus [i, m]; magister, tri, m; dux, cis, m; ductor [oris, m];

+ synt h e m a , atis, n;
imperium [ii, n]; ductus [us, m]; potestas [atis, f]; magistratus, uum, mpl;
+ sum m a belli, imp erii;
+ - . pra e p o n e r e aliqu e m navibu s;
jubere [e]o, jussi, jussum; imperare [1]; pra e si d r e [e]o, sedi, sessum (alicui rei, aliquid);
edicere, o, xi, ctum; praecipere, io, cepi, ceptum;
+ pra e si d e r e ex ercit u m ; ex ercit ui imper a r e / cum imp erio pra e e s s e ;
+ ten er e cornu;
culex, icis, m;
combinatum [i, n]; complexus [us, m];
+ com pl e x u s tepid a rior u m ;
combinatio [onis, f];
+ com bi n a ti o legitim a;
+ com bi n a tio illegitim a;
combinare [1];
comoedus [i, m]; histrio [onis, m] scenicus;
195

comoedia [ae, f]; fabula [ae, f];


+ com o e di a m ager e / facer e;
crus, cruris, n (arboris);
stella [ae, f] comans, crinita; cometa [ae, m]; cometes;
comicus [i, m];
curator [oris, m]; commissarius[ii, m];
commissio [onis, f]; curatio [onis, f]; arbitri, orum, mpl;
+ curatio agr ari a;
+ curatio frum e n ti;
comitatum [i, n]; curatio [onis, f]; commissio [onis, f]; delecti, orum, mpl; consilium [ii, n];
comicus [a, um]; ridiculus [a, um];
commentarius[ii, m]; interpretatio [onis, f]; nota [ae, f]; annotatio [onis, f]; explicatio [onis, f];
scholium [ii, n];
commentator [oris, m];
mercator [oris, m]; emporos [i, m]; negotiator [oris, m];
commercium [ii, n]; mercatura [ae, f];
+ m erc a t u r a s facer e;
communitas [atis, f]; commune, is, n;
communismus [i, m]; bonorum aequandorum doctrina;
communista [ae, m];
communisticus [a, um];
communicativus [a, um];
communicatio [onis, f]; conjunctus [us, m];
cubiculum [i, n]; conclave, is, n; conclavium [ii, n]; salutatorium [ii, n]; cella [ae, f]; diaeta [ae, f]
(zaeta); stuba [ae, f]; thalamus [i, m];
cubicularis [e]; cubicularius [a, um];
+ plant a e cubicul ar e s;
+ tem p e r a t u r a cubicul aris;
massa [ae, f]; gleba [ae, f]; globus [i, m]; offa [ae, f]; gongylus [i, m];
(CD ROM) compactus discus [i, m] memoria (fixa) lectioni restricta praeditus, CD MLR;
compactus discus [i, m] CD;
compactus [a, um];
societas [atis, f]; convictus [us, m]; consuetudo, inis, f; familiaritas [atis, f];
+ - . in cons u e t u di n e m alicujus se dare / se imm er g e r e / junger e
cons u e t u di n e m et familiarit at e m cum aliquo;
+ - . nec e s sit u di n e m / cons u e t u di n e m alicujus fuger e / devit ar e /
declinari;
socius;
pyxis [idis, f] nautica; compassum [i, n]; bussola [ae, f];
bussolaris [e];
compensatio [onis, f];
competens, ntis; peritus [a, um]; sciens, ntis;
jurisdictio [onis, f]; auctoritas [atis, f]; competentia [ae, f];
complexus [us, m];
complexus [a, um];
synthesis, is, f ( , . . );
supplere [e]o [e]vi [e]tum (legionem);
+ nav e s remi gio suppl er e;
verba [orum, npl] honorifica; blanditiae, arum, fpl;
melodiae compositor [oris, m]; musurgus [i, m];
componens, ntis, f; pars [rtis, f] componens; ingrediens, ntis, f/n; elementum [i, n]; summae pars;
laetamen [inis, n] organicum compositum;
poma [orum, npl] cocta; savillum [i, n];
splenium [ii, n]; cataplasma, atis, n; pittacium [ii, n]; compressa [ae, f]; linteum [i, n] compositum;
compromissum [i, n]; transactio [onis, f]; medium consilium [ii, n], conciliatio [onis, f];
computator [oris, m]; (machina) computatrix, icis, f; instrumentum [i, n] computatorium;
computatrum [i, n]; computerus [i, m]; machina [ae, f] caculatoria; calculatrix, icis, f; calculator [oris, m];
machina [ae, f] computatoria, computans;
+ / com p u t a t r u m
initiare;
computatralis [e]; computatorius [a, um];
commoditas [atis, f];
196

taenia [ae, f] continua;


conventio [onis, f];
involucrum [i, n] epistulare;
praesidium [ii, n] (militum); conductus [us, m]; custodia [ae, f]; pompa [ae, f];
conventus [us, m]; congressus,us, m;
condensatio [onis, f];
dulciarius[ii, m]; crustularius[ii, m]; cuppedinarius[ii, m];
cuppedinarium [ii, n];
instru m e n t u m [i, n] ari tem p e r a n d o ;
conductor [oris, m];
( ) culmen, inis, n;
extremitas [atis, f]; extremum [i, n]; ultimum [i, n]; finis, is, f; terminus [i, m] (vitae; contentionum);
apex, icis, m; summitas [atis, f]; calx, lcis, f (sermonis; epistulae); conclusio [onis, f]; meta [ae, f]; limen, inis, n;
casus [us, m]; exitus [us, m]; exitium [ii, n]; gades, ium, fpl; mucro, onis, m;
+ , abru m p e r e parit er spes ac m et u s;
+ finis coron a t opus;
+ conv e ni t priori post eri u s;
+ finis principio non resp o n d e t ; abludit a principio exitus;
res exit um habet a principio dissimilem;
+ - . fine m alicui rei add e r e ;
+ bellum finire / conficer e / sed a r e ;
+ , act u m de ex ercit u foret, ni
+ extr e m o anno; ex e u n t e ann o;
+ extre m a / sen e s c e n t e hiem e ; sub hiemis exitu m ;
+ extre m o jam aut u m n o ; aut u m n o pra e ci pit a n t e / exe u n t e / prop e ex act o /
circu m a c t o ; cum in exitu jam aut u m n u s ess e t ; aut u m n o jam sen e s c e n t e ; inclina nt e jam
aut u m n o ;
+ a fine ad principiu m adire; a calce ad carc er e s revoc ari; a
met a ad carc er e s revoc ari;
+ paru m abe s t a fine; paru m abe s t , ut quin ad exitu m res perv e ni a t ; res
ab exitu non longe ab e s t ; in exit u res est;
+ extre m i pollices;
+ sub fine m adv e n t a r e ;
+ epilogu s [i, m];
certe; nempe; nimirum; profecto; sane; videlicet; quipped; vero; omnino; plane;
+ ? , . Quid m et u e b a n t ? Vim videlicet.
extremitas [atis, f]; summum [i, n];
finalis [e]; extremus [a, um] (fines); terminalis [e]; ultimus [a, um]; postremus [a, um]; novissimus
[a, um];
+ ad su m m a m ;
+ ulti mus eventus (exitus);
caro [carnis, f] equina;
conicus [a, um];
+ turbin e cresc e r e ab imo;
definitus [a, um]; certus [a, um]; proprius [a, um]; concretus [a, um];
competitor [oris, m]; aemulus [i, m]; petitor [oris, m];
competivus [a, um];
+ relation e s com p e ti v a e ;
competitio [onis, f] (commercialis); aemulatio [onis, f] (mercatoria), certatio [onis, f]
commercialis, mercatorum certamen [inis, n], contentio [onis, f];
competitio [onis, f]; competitorum aemulatio [onis, f]; certamen, inis, n; concertatio [onis, f];
equitatus [us, m]; eques (equites); equitum acies [ei, f] / copiae [arum, fpl] / exercitus [us, m];
+ equit at u valer e;
eques, itis; equester, tris, tre; equinus [a, um];
+ pec u a ri a equ a ri a;
equicida [ae, m]; veterinarius[ii, m]; equarius medicus [i, m];
abigeus [i, m]; abactor [oris, m];
abigeatus [us, m];
cannabis, is, f;
cannabeus [a, um];
fringilla linaria;

197

( ,

) billa exonerationis; litterae recognitionis;
conservativus [a, um];
conservatismus [i, m];
conservator [oris, m]; conservativus [i, m];
domus [i, f] musica; conservatorium [ii, n];
conservatio [onis, f];
conditura [ae, f];
condere, o, didi, ditum (fructus);
pyxis (-idis, f) conservatoria;
consilium [ii, n];
equinus [a, um] (caput; saeta; cauda); caballinus [a, um] (dentes, fimus);
consortium [ii, n]; consortio [onis, f];
conspectus [us, m];
comes [itis, m] stabuli;
constitutio [onis, f]; lex [legis, f] fundamentalis; reipublicae leges [um, fpl], constituta [orum,
npl], forma [ae, f] civitatis;
constitutionalis [e];
architectus [i, m]; designator [oris, m]; fabricator [oris, m]; auctor [oris, m]; constructor [oris,
m];
constructio [onis, f]; constructus [us, m];
consul [is, m];
consularis [e];
consulatus [us, m];
consiliarius[ii, m]; advocatus [i, m]; expertus [i, m];
consultatio [onis, f];
consiliari, or, atus sum; consulere, o, ui, ltum;
tactio [onis, f]; contagio [onis, f]; contactus [us, m];
(terra) continens, ntis, f;
continentalis [e];
+ clim a contin e n t a l e ;
contractus [us, m]; tractatus [us, m]; syngraphus [i, m]; pactio [onis, f]; pactum [i, n]; conventio
[onis, f]; conventus [us, m];
multa [ae, f]; stipendium [ii, n] (imponere victis); contributio [onis, f];
diastolea [ae, m]; contrarotulator [oris, m]; inspector [oris, m];
dominare [1];
custodia [ae, f]; cura [ae, f]; probatio [onis, f]; censura [ae, f];
+ te m p e r a t i o nat aliu m , imp e ditio nat alicia;
verificatus [a, um];
(rerum) eversio [onis, f] retrograda;
contusio [onis, f];
ambitus [us, m]; circuitus [us, m]; circumscriptio [onis, f];
cubile, is, n (canis);
conus [i, m]; conum [i, n]; turbo, inis, m; meta [ae, f];
conferentia [ae, f]; consultatio [onis, f]; colloquium [ii, n]; deliberatio [onis, f]; disceptatio
[onis, f];
dulciolum [i, n]; bellarium [ii, n]; confectum [i, n]; salgama [orum, npl]pl;
bellariolotheca [ae, f]; bellariolorum theca;
configuratio [onis, f]; figura [ae, f];
( ) ad e m p t i o [onis, f] bonorum; confiscatio [onis, f]; *forisfactura [ae, f]
(plena); proscriptio [onis, f]; publicatio [onis, f];
adimere bona; confiscari, or, atus sum; confiscare [1]; publicare [1]; proscribere, o, psi, ptum;
addicere bona in publicum;
conflictus [us, m]; conflictatio [onis, f];
confligere, o, xi, ctum;
concentratus [a, um];
conceptio [onis, f]; perceptio [onis, f];
concentus [us, m]; symphonia [ae, f];
concessio [onis, f];

198

absolvere, o, lvi, lutum; finire [4]; finem facere / afferre / constituere; claudere; concludere; terminare;
sistere (querelas; labores); profligare [1]; peragere; perficere, io, feci, fectum; conficere; ad exitum perducere, o, xi,
ctum;
+ actu m est;
+ nego t io propediem supremam manum imponam; negotium propediem ad
finem perducam; negotium potato exitu concludam / terminabo;
terminari, or, atus sum; finiri, ior, itus sum; finem nancisci, or, nactus sum; evadere, o [e]vasi
[e]vasum;
acies [e]i, f (linguae);
+ su m mi digiti;
summa, suprema dies [ei, f]; exitus [us, m]; obitus [us, m]; mors, mortis, f; agonia [ae, f]; supremus
morientis conflictus [us, m]; suprema cum morte luctatio [onis, f]; ultimae morientis angustiae;
equus [i, m]; caballus [i, m];
+ - . subjicer e aliqu e m in equ u m ;
+ corpu s saltu in equ u m subjicer e;
+ subd e r e calcari a equ o;
+ vect or equ u s;
+ equus bellator;
+ equ u s nudu s;
+ in equ u m insilire, asc e n d e r e ;
+ ex equ o desc e n d e r e ;
calceus [i, m] ferratus; patinus [i, m];
+ patin ar e;
cognax, acis, f; conjacum [i, n]; potio [onis, f] Condatina (Conniacensis);
hippocomus [i, m]; equiso, onis, m; caballarius[ii, m]; stabularius[ii, m];
comes [itis, m] stabuli; archippus [i, m]; archippocomus [i, m];
equile, is, n; stabulum [i, n] (equorum);
concors actio [onis, f]; cooperatio [onis, f];
coordinatae, arum, fpl;
fodere, io, fodi, fossum; effodere; perfodere; humum molire [4];
lente / segniter / frigide / tarde / languidiore studio aliquid agere; in agendo esse lentum / tardum /
cunctabundum;
+ in scriptis vet eri bu s volut ari;
copeica [ae, f];
+ zona m non hab r e ;
fistuca [ae, f];
fodina [ae, f];
exscribere, o, psi, ptum (imagines); copiare [1]; duplicare [1]; imitari, or, atus sum; adumbrare
[1]; imitatione exprimere;
servare [1]; reservare [1]; reponere, o, posui, positum;
exemplum [i, n]; exemplar, is, n; reproductio [onis, f]; antigraphum [i, n]; apographum; exemplar
exscriptum, transcriptum, luce / photographice expressum;
+ , ,
ex e m pl u m litter ar u m , in quo erat illas und e ci m ess e legion e s ;
+ puer iste non minu s mor e s par e n ti s, qua m
os vultu mque refert; imo totum ipsum mira similitudine exprimit;
( ) pecunias coacervare [1] / accumulare [1];
+ servire rei;
( ) meta [ae, f] foeni;
fuligo, inis, f; vapor [oris, m] flammae; fumida exhalatio [onis, f] flammae;
fumarium [ii, n];
fumigare [1]; infumare [1]; aliquid fumigerare [1]; fumo aliquid inficere [io, feci, fectum];
fumosus [a, um]; fumigatus [a, um]; fumo infectus [a, um];
+ aerica;
+ glan di u m ;
coccyx, ycis, f;
ungulus [i, m]; ungula [ae, f]; cornu[us, n];
fodina [ae, f]; arrugia [ae, f];
+ salifodin a;
hasta [ae, f]; telum [i, n] (tela mittere, conjicere); veru[us, n]; verum [i, n]; cuspis, idis, f; framea [ae, f];
lancea [ae, f];
+ teloru m nub e s;
199

lancearius[ii, m];
cortex, icis, m; testa [ae, f]; tunica [ae, f];
+ ( , ) cond u c e r e cortice m ;
+ induvi a e arbor is;
navalis [e]; nauticus [a, um]; navicularius [a, um];
+ carb a s a [orum, npl];
+ vexillum [i, n];
nauta [ae, m]; miles [itis, m] classicus; naupegus [i, m]; navium fabricator [oris, m];
( ) nauclerus [i, m]; naviculator [oris, m]; navarchus [i, m];
naufragium [ii, n]; jactura [ae, f] quae fit nave fracta;
+ naufra g a ri; naufra gi u m facer e / pati; fract a e navis et
fortun a r u m jactur a m facer e;
navis, is, f; navigium [ii, n]; puppis, is, f; carina [ae, f]; trabs, trabis, f; quadriremis, is, f, biremis, is, f,
triremis, is, f;
+ , navis vulgat a om ni bu s;
+ , escensio (escensionem facere ab navibus in terram);
corallum [i, n];
Alcoranus [i, m];
castellum [i, n];
principalis [e]; indigena; radicalis [e]; originalis [e];
+ qua e s ti o princip alis;
+ penit u s; radicitu s;
+ aborigin e s ; autoc h t h o n e s ;
+ molar e s dent e s; colum elli;
+ nativa verb a;
radix, icis, f; truncus [i, m] (aegritudinis); stirps, rpis, f (arbores per stirpes suas aluntur); basis, is, f;
+ coal e s c e r e ; radc e s ager e; radice s c e r e ;
+ radicibu s haer r e / adh a e r e s c e r e ;
+ radicitus; stirpitu s;
+ radicitus aliquid exstirp a r e ; stirpitus eveller e; aliquid fundit us tollere;
+ alta e stirp e s;
+ ( ) extra ctio
radicu m qua d r a t a r u m (cubic ar u m ) et dignit a t u m altioru m ;
radicula [ae, f];
corbis, is, f; vidulus [i, m]; canistrum [i, n]; cumera [ae, f]; fiscina [ae, f]; sporta [ae, f]; cista [ae, f];
coriandrum [i, n];
mesaulos, i, f (gr.); andron, onis, m;
cinnamum [i, n]; cinnamomum [i, n];
+ cinna m e u s ;
+ cassi a turian a ;
- aquilus [a, um] (corpus; color);
brunneus [a, um]; fuscus [a, um]; badius [a, um]; castaneus [a, um]; ferrugineus [a, um]; rufus
[a, um]; nicotianus [a, um]; tabacinus [a, um]; aquilus [a, um]; glandaceus [a, um]; cinnamomeus [a, um];
coffeatus [a, um]; coffeicolor; hepaticus [a, um]; avellaneus [a, um]; corylinus [a, um]; sepiatus [a, um]; umbrinus
[a, um]; rupicapreus [a, um]; fuligineus [a, um]; fuliginosus [a, um]; chocolatinus [a, um]; theobrominus [a, um];
spadiceus [a, um];
crusta [ae, f]; cortex, icis, f; cutis, is, f; ( ) crustum [i, n];
pabulum [i, n]; sagina [ae, f]; saginamentum [i, n]; prandium [ii, n]; alimentum [i, n]; pastus [us, m]; cibus
[i, m]; cibatus [us, m]; cibaria (npl);
+ pab ul a tio;
puppis, is, f; postica pars [rtis, f] navis; posterior navigii pars;
nutricator [oris, m]; altor [oris, m];
nutrix, icis, f; nutricula [ae, f]; educatrix, icis, f; altrix, icis, f;
regimen, inis, n; gubernacula (npl); gubernaculum [i, n]; clavus [i, m];
+ clavu m imperii ten r e; tract a r e gub e r n a c ul a reipublica e ;
publica e rei pra e e s s e ;
alere, o, ui, al(i)tum (puerum tepidi ope lactis; exercitum frumento; equos foliis ex arboribus strictis;
parentes; canes); pascere, o, pavi, pastum; cibare [1]; saginare [1]; turi [e]or, tuitus sum; nutrire [4];
+ - . que m pi a m cibo sust e n t a r e ; cuipia m cibos pra e b r e / supp e di t a r e ;
alim e n t a dar e / porriger e / sub mi ni str ar e ;
+ infant e m lact ar e; lact e alere / nutrire;
+ cibu m ani m alibu s sugg e r e r e ;
200

+ - . incertis promi ssi s aliqu e m ten r e;


se alere; ali (aliqua re; ex aliqua re; per aliquid);
sagina [ae, f]; saginatio [onis, f]; pastio [onis, f]; tutela [ae, f] (boum); nutricatio [onis, f];
nutricatus [us, m]; nutritus [us, m];
pabularis [e];
+ herb a e pab ul ar e s ;
praesaepis (f/pl);
gubernio, onis, m; gubernius[ii, m]; gubernator [oris, m]; rector [oris, m] navis; navarchus [i, m];
+ / naucl er u s rei nautic a e peritu s / rege n di navigii scien s;
radix [icis, f] carnosa comestibilis;
( ) capsa [ae, f]; capsula [ae, f]; theca [ae, f]; scatula [ae, f]; arcula [ae, f]; cistula [ae, f]; pyxis, idis,
f; pixidula [ae, f];
vacca [ae, f]; bos, bovis, f;
+ taur a; vacc a sterilis;
+ hord a; foet a vacc a;
vaccinus [a, um] (lac; caro); bovillus [a, um]; bubulus [a, um];
+ sterc u s [oris, n] vaccinum;
+ butiru m [i, n];
+ bubile , is, n; stabulum [i, n] vaccarum;
regina [ae, f];
filius [ii, m] Regis;
Regis filia [ae, f];
regius [a, um]; regalis [e];
rex, regis, m;
tolleno, onis, m;
corona [ae, f]; diadema, atis, n; insigne, is, n (regium);
+ regiu m insign e capit e sustin r e;
, coronae impositio [onis, f]; Regis sacra unctio [onis, f] et inauguratio;
inaugurationis festum solenne (sollemne);
coronare [1]; regi coronam imponere [o, posui, positum]; regem insignibus imperii venerabilem
facere [io, feci, factum];
scabies [e]i, f; petigo, inis, f; impetigo, inis, f;
rallus crex;
fallere, o, fefelli, falsum (horas sermonibus; spatiosam fallere noctem);
+ cont er e r e diei brevit a t e m conviviis;
brevis [e] (hasta; iter; trajectus; tempus; nox; ira furor brevis est); curtus [a, um]; angustus [a, um]
(nox; dies; tempus); parvus [a, um] (tempus; vita; nox); restrictus [a, um]; contractus [a, um]; exiguus [a, um];
compendiarius [a, um]; concisus [a, um];
+ dies angu s t o s bru m a effecit;
stricte; strictim; breviter; praecise; carptim;
+ ut brev e facia m ; ut brevit er dica m ; ut paucis absolv a m / exp e di a m ;
linteum [i, n] carptum; carpia [ae, f];
corpus [oris, n] corporatum; collegium [ii, n]; corporatio [onis, f]; societas [atis, f]; schola [ae, f];
universitas [atis, f] (magister universitatis);
+ ( ) schol aris [is, m];
corpus, oris, n; manus, us, f; exercitus [us, m];
rectitudo, inis, f; gravitas [atis, f], pondus, ponderis, n;
+ rectitu d o politica;
correctus [a, um];
corrector [oris, m]; emendator [oris, m];
correctio [onis, f]; plagula [ae, f] typographica;
correspondarius[ii, m]; correspondens, ntis, m; relator [oris, m];
praedo [onis, m] maritimus; pirata [ae, m];
capitium [ii, n]; pectorale, is, n; stethodesmium [ii, n];
gladius [ii, m] venatorius / cervarius;
thermopolium [ii, n]; taberna [ae, f] (vinaria); caupona [ae, f]; popina [ae, f]; gurgustium [ii, n];
diversorium [ii, n];
+ cau p o , onis, m; tabernarius[ii, m]; cauponariam exercens;
contrahere, o, xi, ctum;
se contrahere;
milvus [i, m]; milva [ae, f] ( .); vultur [is, m]; vulturius[ii, m]; accipiter, tris, m;
avaritia [ae, f] (magistratuum);
201

poscinummius [a, um]; avarus [a, um]; sordidus [a, um]; quaestuosus [a, um];
lucrio, onis, m; lucripeta [ae, m];
propriam utilitatem spectans; quaestuosus [a, um]; profusius quaestui deditus; lucri
avidus;
+ hom o est uni lucro intent u s; qui om ni a ad qua e s t u m
trad u cit; id unu m spect a t , ut qua e s t u s faciat multos; lucri avidissi m u s; cupidu s atq u e
app e t e n s lucri; qui suis com m o di s / suis rationibus servit / inservit / studet; qui sua ubique commoda
spectat / captat / venatur / aucupatur; qui omnia ad usus suos / in sua commoda convertit;
+ qua e s t ui servire;
amor [oris, m] lucrandi; avaritia [ae, f] (magistratuum); avarities [e]i, f; studium [ii, n]
quaestus, studium lucri; lucrum [i, n]; cupiditas [atis, f]; lucricupido, inis, f; aviditas [atis, f]; studium utilitatis
propriae;
quaestus, us, f; lucrum [i, n]; commodum [i, n]; utilitas [atis, f];
+ - . lucru m / com p e n di u m / qua e s t u m ex aliqu a re cap e r e /
percip er e;
+ ex ea re nihil lucri hab e o; nihil ad me redit ex his;
nihil inde pecu ni a e redigitur; nihil in de ad me lucriderivatur; nihil lucri in me redundat;
+ ( , ) in re qualib et privat a s utilitat e s /
com p e n di a / em ol u m e n t a sua spect a t ; lucro et qua e s t u ducitur; solis com m o di s om ni a
metit ur;
+ omni a qua e s t u s et com p e n d i i sui causa facit;
alveus [i, m]; linter, tris, m; pila [ae, f]; labrum [i, n];
+ , aqu alicul us;
+ lacus, u s, m ;
morbilli (mpl);
salmo [onis, m] eperlatus;
tortuosus [a, um]; nodosus [a, um];
( ) falx, cis, f; merga [ae, f]; secula [ae, f]; ( ) coma [ae, f] contorta; ( ) lingua
[ae, f]; cornu[us, n];
messor [oris, m];
indirectus [a, um]; obliquus [a, um]; limus [a, um]; obstitus [a, um];
metere, o, messui, messum; demetere (foenum); secare, o, secui, sectum; stringere, o, nxi, ctum;
crinitus [a, um]; jubatus [a, um]; comatus [a, um]; villosus [a, um]; hirsutus [a, um];
ars [artis, f] cosmetica; medicamina [orum, npl]pl;
cosmicus [a, um]; sideralis [e]; spatialis [e]; mundanus [a, um];
+ volat u s [us, m] spatialis;
cosmographia [ae, f];
cosmologia [ae, f];
cosmonauta [ae, m]; astronauta [ae, m];
cosmopolita [ae, m]; cosmicos [i, m];
cosmos [i, m]; spatium [ii, n] cosmicum; mundus [i, m]; universum [i, n];
+ - am b ul a tio spati alis;
ignavia [ae, f]; tarditas [atis, f]; segnitia [ae, f]; lentitudo, inis, f; cunctatio [onis, f]; mora [ae, f];
haesitantia [ae, f] linguae; balbuties [e]i, f;
balbus [a, um] (verba balba); qui ligua haesitat / titubat / titubanter loquitur / haesitantibus
verbis dicit;
tangere, o, tetigi, tactum; attingere, o, attigi, attactum;
iners, rtis; lentus [a, um]; tardus [a, um]; improperatus [a, um]; improperus [a, um]; in agendo lentus;
oblique; ex transverso;
+ - . limis oculis aliqu e m asp ectare / aspicere / intueri;
Kosoviensis [e];
strabismus [i, m];
strabus [a, um]; homo distortis oculis;
clivus [i, m]; declivitas [atis, f]; declive, is, n;
oblique;
obliquus [a, um]; limus [a, um]; perversus [a, um]; strabo, onis;
pes [pedis, m] valgus; pes varus;
scaurus [a, um]; vatius [a, um]; curvis pedibus; scambus [a, um]; varus [a, um];
torpescere, o, torpui, -;
ignis [is, m]; focus [i, m]; rogus [i, m]; rogum [i, n]; pyra [ae, f]; bustum [i, n]; strues, is, f (lignorum);
+ supr e m i igne s;
osseus [a, um];
202

qui luxata membra reducit in suas sedes;


putamen, inis, n; nucleus [i, m]; os, ossis, n;
+ nucle u s cera si n u s;
fulcrum [i, n]; balulum [i, n]; grallae, arum, fpl;
os, ossis, n; ( ) talus [i, m]; tessera [ae, f]; alea [ae, f];
+ ebur , oris, n;
+ faber eboris;
+ , oss a subj ect a corpori;
+ tess e r a s jacre, mitt er e;
habitus [us, m]; ornatus [us, m]; synthesis [is, f] vestiaria; *costuma [ae, f];
sceleton [i, n]; ossamentum [i, n];
rubus saxatilis;
rica [ae, f] (caput<acc.gr. rica velatus); collare [is, n] plicabile;
messio [onis, f];
postis [is, m];
cattus [i, m]; ctus [i, m]; felis [is, m] mas;
+ phoc a [ae, f] ursina;
an u m [i, n]; cuccu m a [ae, f]; cucu m ell a [ae, f]; cortin a [ae, f]; caldarium [ii, n];
caccabus [i, m]; cucumella [ae, f];
catulus [i, m] (felis);
esca [ae, f] e carne ficta;
convexa (npl);
depressio [onis, f];
qui; quotus [a, um]; uter (uter nostrum: tu-ne an ego?);
+ ? Quot a hora est?
cothurnus [i, m];
coffea [ae, f]; fabae coffeae; caffea [ae, f]; caffeum [i, n]; potus arabicus, potiuncula arabica / arabum;
+ pocillum c affeae;
+ coffeu m torrre igne;
+ coffea m (ara bic a m ) parar e ;
coffeiformis [e]; coffeatus [a, um]; coffeicolor;
pelusia [ae, f]; blusa [ae, f];

+ bras sic a capit at a; culis capit at u s;
nomas, adis, m;f;
nomadicus [a, um]; vagus [a, um]; sedibus incertis usus, vagans, ntis; errabundus [a, um]; errans, ntis;
erraticus [a, um];
+ vita erratic a;
gallus [i, m] gallinaceus;
grumus [i, m]; grumulus [i, m];
felinus [a, um];
cru m n a [ae, f]; crum n a [ae, f] (plena assium); crumilla [ae, f]; bursa [ae, f]; marsuppium [ii,
n]; pasceolus [i, m]; sacculus [i, m]; sacciperium [ii, n];
felis, is, f; catta [ae, f];
incubus [i, m]; incubo, nis, m; suppresiones[um, fpl] nocturnae; pavor [oris, m] nocturnus; angor [oris,
m] nocturus / somnialis, tumultuosum / anxiosum somnium [ii, n];
sacrilegium [ii, n]; irrisio [onis, f] / ludibrium [ii, n] rebus sacris illatum;
pincerna.ae.m; pocilator [oris, m]; (stare) ad cyathos;
coefficiens, ntis, m;
cancer, cri, m (marinus);
furto ablatus [a, um];
regionalis [e];
furtum [i, n]; furatrina [ae, f]; contrectatio [onis, f]; subreptio [onis, f];
+ olet furtu m ;
margo, inis, f; limes, itis, m; initium [ii, n] (silvae); ambitus [us, m] (extremus ambitus campi); provincia
[ae, f]; terra [ae, f] (abire in alias terras); territorium [ii, n]; regio [onis, f]; tractus [us, m]; finis [is, m]; ultimum [i,
n]; extremum [i, n]; labrum [i, n];
+ eod e m tractu;
+ ege n a aqu a r u m regio;
+ sum m u m vesti m e n t u m ;
+ prim u m sax u m ;
maxime; summopere; magnopere;
203

ultimus [a, um]; extremus [a, um] (oppidum); supremus [a, um] (macies); summus [a, um]; postremus
[a, um];
+ Regio Bore alis Extre m a ;
+ salt e m ; si res ita fert;
+ dum t a x a t ; salt e m ;
+ sum m a pau p e r t a s ;
supremum [i, n]; necessitudo, inis, f; contrarium [ii, n]; extremitas [atis, f]; extrema pars [partis, f];
extremum [i, n]; finis [is, m]; summae angustiae [arum, fpl];
+ in su m m a s angu s ti a s duct u s;
+ urgeri angu s tiis;
+ rediit mihi res ad resti m / ad rastro s;
+ nec e s sit a t e pre mi;
+ nec e s sit a s m e obve nit;
+ , ... eo add u c t u s su m, ut
( ) tolleno, onis, m; ( .. ) epitonium (aquarum); epistomium;
urtc a [ae, f];
+ cani a;
+ , lamiu m ;
+ , urtica urere / adurere;
( ) motacilla [ae, f] troglodytes;
urticaria [ae, f];
macula [ae, f]; guttula [ae, f];
marmoris in modum varius; variatus; maculis distinctus;
compunctus [a, um]; guttatus [a, um]; maculosus [a, um];
pulchritudo, inis, f; ornamentum [i, n]; ornatus [us, m]; lumen, inis, n;
pulcher; speciosus; egregia forma / insigni facie / eximia pulchritudine praeditus;
insignis formae mulier;
( , ) atropa belladonna;
venuste; pulchre; belle; ornate; eleganter; scite; concinne; concinniter; lepide; urbane; pereleganter;
pulcher, chra, um; bellus [a, um]; formosus [a, um]; speciosus [a, um]; venustus [a, um]; decens,
ntis (facies; Gratiae; equus); decorus [a, um]; festivus [a, um] (femina); tersus [a, um]; lautus [a, um]; nitens;
nitidus [a, um]; concinnus [a, um]; elegans; venustus [a, um]; lepidus [a, um];
tinctorialis [e]; tinctorius [a, um]; tinctilis [e]; infectivus [a, um];
bapheum [i, n]; baphium [ii, n]; baphia [ae, f];
bapheus [i, m]; baphius[ii, m]; baphicus [i, m]; infector [oris, m]; intinctor [oris, m]; tinctor
[oris, m];
infector sucus [i, m];
tingere, o, nxi, nctum; colorare [1]; sufficere, io, feci, fectum (lanam medicamentis); (colore) inficere /
sufficere / imbuere, o, ui, utum; perfundere, o, fudi, fusum; fucare [1] (aliquid hyali colore);
pigmentum [i, n]; color [oris, m]; venenum [i, n]; fucus [i, m] ( ); tinctura [ae, f];
+ adhi b e t u r ad pigm e n t u m luteu m
pra e p a r a n d u m ;
+ singul a ani m ali a colore innocu o
sign a v e r u n t ;
+ ( ) color diluitur;
+ pigm e n t a ri u s;
rubescere, o, bui, -; erub e s c e r e ; irrub e s c e r e ; rubr e [e]o, ui, -; erub r e; irrubr e;
russ e s c e r e , o, -,-; ruborem contrahere, o, xi, ctum / induere, o, ui, utum;
lingua elegans;
rubens; rubellus [a, um]; subruber, bra, um; subrufus [a, um]; subrubicundus [a, um]; russeus
[a, um]; russeolus [a, um]; subrutilus [a, um]; fulvus [a, um]; fulvaster, tra, um;
- rutilus [a, um];
silva [ae, f] conifera (pineta praecipue);
diserte; eloquenter; facunde; oratorie;
disertus [a, um]; eloquens; facundus [a, um];
+ eloqu e n ti a valre; op time dicere;
+ m a g n a m dicen di vim hab r e ;
eloquentia [ae, f]; eloquium [ii, n]; oratio [onis, f]; oratoria [ae, f]; census [us, m] oris; facundia
[ae, f]; facunditas [atis, f]; eloquentiae vis; dicendi gratia et copia; summa copia et singularis facultas dicendi;
+ valer e eloqu e n ti ;
+ eloquentia se retrotulit;

204

+ eloqu e n ti a non consistit in p rolixa oratione; uberior


oratio non facit eloquentiam; si cui prolixior est oratio, non ideo est eloquentior; non ei, qui plurima effundit verba,
laus eloquentiae debetur;
rubedo, inis, f; rubor [oris, m]; erythema, atis, n;
( ) scarlatina [ae, f];
ruber, bra, um; rubens; rubeus [a, um]; rubidus [a, um]; rubicundus [a, um]; russus [a, um] (gingiva;
vinum); rutilus [a, um]; rubiginosus [a, um]; coccineus [a, um]; purpureus [a, um]; vinicolor; vinosus [a,
um];cerasinus [a, um]; granatinus [a, um]; puniceus [a, um]; carmesinus [a, um]; carmineus [a, um]; miniatus [a,
um]; latericius [a, um]; corallinus [a, um]; cruentus [a, um]; sanguineus [a, um]; haematitius [a, um]; salmoneus
[a, um]; salmonicolor; aeneus [a, um]; daucinus [a, um]; carneus [a, um]; incarnatus [a, um]; flammeus [a, um];
igneus [a, um]; phoeniceus [a, um]; porphyreus [a, um]; betinus [a, um]; fuchsinus [a, um]; scarlatinus [a, um];
+ vinum rubellum / rubellianum / rubella coloris;
forma [ae, f] (forma muliebris; injiciet manum formae senectus); formositas [atis, f]; honestum [i, n];
honestas [atis, f]; virtus formae; pulchritudo, inis, f; pulchritas [atis, f]; venus [e]ris, f; venustas [atis, f] (muliebris;
corporis; verborum); decor [oris, m]; decus, oris, n; facies [e]i, f; speciositas [atis, f]; luculentia [ae, f]; nitor [oris,
m]; splendor [oris, m];
+ dignit a s oris / vultus; form a;
+ sign a eximi a e venu s t a t e ;
+ ,
virtus tant a m hab e t pulchritu di n e m ac splen d or e m , ut nulla speci e s exco git ari
posit ornatior;
floridus [a, um]; pigmentarius [a, um];
subripere, io, repsi, reptum (vas a ex sacro); clam eriper e; supp l ar e [1] (aliquid alicui); furari,
or, atus sum; clepere, o, psi, ptum;
arripere, io, repsi, reptum; irrepere; clamse subducere, o, xi, ctum; tacito pede ire;
crater [e]ris, m;
+ in crat e r e vulca ni exst incti;
brevis [e] (narratio; epistula; sententia); exiguus [a, um]; contractus [a, um]; concisus [a, um];
praecisus [a, um]; recisus [a, um]; strictus [a, um]; succinctus [a, um]; angustus [a, um] (formula sponsionis;
disputatio; oratio); parvus [a, um] (tempus; vita; nox); densus [a, um]; pressus [a, um]; curtus [a, um];
+ cons p e c t u s brevis; perioch a [ae, f];
+ historia concis a;
+ descriptio brevis rossica;
+ opus recisum;
+ enc hiri dium [ii, n];
+ com p e n d i u m [ii, n];
+ exigu u m et brev e vitae nostr a e curriculu m ;
+ , stylus adductus;
+ adv e r s a ri a [orum, npl];
breviter; brevi; anguste; praecise; stricte; strictim; summatim; circumcise; circumscripte; in transcursu;
brevitas [atis, f];
+ vita e su m m a brevis;
brevis [e]; ephemerus [a, um]; temporarius [a, um] (amicitia; brevis et t.); fugax;
momentaneus [a, um]; praecisus temporis spatio;
+ edition e s eph e m e r a e ;
brevitas [atis, f] (spatii; diei; temporis; vitae; orationis; Sallustiana; syllabae; longitudines et
brevitates in sonis);
multiplicativus [a, um]; multiplus [a, um];
+ trium multiplu m ;
ruina [ae, f]; calamitas [atis, f];
amylum [i, n];
+ am yl u m solani;
+ am ylu m maidis;
+ am ylu m tritici;
+ am yl u m oryz a e ;
linteum amylo diluere / imbuere; amylo diluto rigorem linteis imprimere;
tinctura [ae, f];
colore tinctus / imbutus / infectus;
fides [e]i, f; creditum [i, n]; existimatio [onis, f];
+ fides concidit, subl at a est;
+ fides ang u s ti or erat;
+ res fides q u e ;
205

creditor [oris, m];


+ illi, quibu s deb e o ;
ceroma, atis, n; unguentum [i, n];
+ atra m e n t u m sutoriu m ;
crematorium [ii, n]; ustrinum [i, n];
lapis [idis, m] vivus; silex, icis, m;
arx, arcis, f; castra (npl); castella (npl); Cremlinum [i, n]; interius urbis castellum [i, n];
+ surg e n s Carth a gi ni s arx;
Silicium [ii, n] (Si);
siliceus [a, um];
cremeus [a, um]; cremicolor [a, um];
spira [ae, f]; spirula [ae, f];
firmare [1]; munire [4];
se indurare [1]; invalescere, o ,ui, -; in re perstare, o, stiti, statum; perseverare [1]; animum
obfirmare [1];
firmus [a, um]; robustus [a, um] (cornu); valens (truncus); validus [a, um] (homo; ungues aquilae);
praevalidus [a, um]; fortis [e]; strenuus [a, um] (corpus); idoneus [a, um] (paries; navis); acer, acris [e] (odor);
vegetus [a, um] (libertas); viridis [e] (senectus; aetas); vigoratus [a, um] (juvenis); vehemens (somnus); tenax
(vincla); stabilis [a, um]; stipulus [a, um]; durus [a, um]; duratus [a, um]; induratus [a, um]; minime tener; fixus
[a, um]; severus [a, um]; artus [a, um]; ferreus [a, um]; solidus [a, um];
+ valer e (dextr a e ad cae d e n d u m valen t; imb ecillitat e alioru m valer e);
vigr e; robus t u m ess e;
+ fervidu m vinu m ;
firme; firmiter; graviter;
destina [ae, f];
vigescere, o, ui. -; convalescere, o, ui, -; firmari, or, atus sum; corroborari, or, atus sum;
vis (vini); virtus, utis, f; ferocia [ae, f] (vini); fortitudo, inis, f; nervus [i, m] (omnibus nervis
contendendum est; nervi oratorii); vigor [oris, m] (animi; aetatis); firmitas [atis, f]; stabilitas [atis, f]; duritia [ae,
f]; durities [e]i, f; robur, oris, n; soliditas [atis, f];
arx, arcis, f; castellum [i, n]; munimentum [i, n]; burgus [i, m]; praesidium [ii, n];
+ cast ella n u s miles, burga ri u s;
cathedra [ae, f]; cathedrarium subsellium [ii, n]; sella [ae, f]; bissellium [ii, n]; sessorium [ii, n];
tribunal, is, n;
crux, crucis, f; gabalus [i, m];
+ in cruc e m ager e ;
+ - . tollere aliqu e m in cruc e m ; cruci dare; in cruc e m affiger e;
cruc e afficer e; infelici arbor e susp e n d e r e ;
+ canc ell ati m ; dec u s s a t i m ;
os [ossis, n] sacrum;
baptista [ae, m];
baptizare [1]; sacro baptismate aliquem aliquem lavare [1]; aquis baptismi lustrare [1]; in fontem
sacrum immergere [o, rsi, rsum]; e sacro fonte aliquem suscipere (io, cepi, ceptum); ad sacrum fontem pro aliquo
sponsorem fieri [fio, factus sum];
lustrari [or, atus sum] sacris aquis; sacro baptismate lavari [or, atus sum]; baptismum accipere [io,
cepi, ceptum]; sacro lustrari fonte; cruce se signare [1]; cruces signo se munire [4]; cruces signum in fronte
exprimere [o, pressi, pressum];
( ) spon s or [oris, m]; compater, tris, m; sponsor baptismalis; testis baptismi alicujus; qui
infantem de sacro fonte suscipit;
+ , filius baptismalis;
+ , filia baptis m a lis;
+ s upplicantium agmen;
sacrum bellum sub cruces vexillo susceptum; *cruciata [ae, f];
+ sacr a e militiae bellum can er e ; ad sacr a e cruc e s ex ercit u m
milites coger e ;
crucifer; qui sacrae militiae nomen dedit;
+ sacr a cruciger or u m militia; tesserarius sacrae cruces exercitus;
cancellatim; decussatim;
agricola [ae, m]; agricultor [oris, m]; agrestis [is, m]; casarius[ii, m]; rusticus [i, m]; rusticanus [i,
m]; ruricola [ae, m]; colonus [i, m]; vicanus [i, m]; paganus [i, m];
rustica [ae, f]; rusticana mulier;
rusticus [a, um]; rusticanus [a, um];
+ cas a; ma n s u r a ;
206

+ - rustic ati m ; rustice; more rustico; rusticu m in more m ; agr e s t e m in


mod u m ;
condicio [onis, f] agrestium; ordo [inis, m] rusticorum;
falco gyrfalco;
baptisterium [ii, n];
baptisma, atis, n; baptismus [i, m]; baptismum [i, n]; ablutio [onis, f];
qui / quod fit tempore Epiphaniorum;
baptizatus [a, um]; baptisatus [a, um];
curva [ae, f] (linea);
injuria [ae, f];
ambitus [us, m] (properantis aquae); sinus [us, m]; curvamen, inis, n; curvatura [ae, f]; curvatio
[onis, f]; flectus [us, m]; flexura; anfractus [us, m];
torqu r e [e]o, rsi, rtum (ora); curvare [1]; incurvare [1];
+ labra com m o v r e ;
vultu m obtorq u r e [e]o, rsi, rtum;
vultuosus [a, um];
oblique; in obliquum; transverse; inique;
+ ( ) - . aliqu e m torvo intueri vultu;
+ ( ) dict a me a m al e / perv er s e atqu e
perp e r a m interpr e t a ri s;
pravitas [atis, f] (corporis);
impius [a, um]; irreligiosus [a, um]; religione carens; pravae conscientiae;
curvus [a, um]; obliquus [a, um]; aduncus [a, um]; contortus [a, um]; distortus [a, um]; pravus [a, um];
luscus [a, um]; unioculus [a, um]; unoculus [a, um]; altero oculo captus [a, um];
curvisilva [ae, f]; ( , be tulina, fagina);
vatius [a, um]; varus [a, um]; scambus [a, um]; flexipes [e]dis, m;
crisis, is, f; discrimen, inis, n, compitum [i, n]; difficilis tempestas [atis, f], gravis perturbatio [onis, f],
arduum spatium [ii, n], angustiae, arum, fpl; tempus [oris, n] decretorium, summum momentum [i, n];
clamor [oris, m]; clamitatio [onis, f]; vox, vocis, f (voces mercatorum); clangor [oris, m] ( ,
, ); ululatus [us, m]; acclamatio [onis, f]; vociferatio [onis, f]; vociferatus [us, m];
convicium [ii, n];
+ clam or tollitur, se tollit;
+ clam or e m frequ e n t a r e ;
+ clam or e m eder e inge n t e m ; veh e m e n t i u s clam a r e ; imm o dic e
vocifer ari;
+ barritu s [us, m];
+ coax a ti o;
+ crocit atio; crocitus [us, m];
+ clan gor; gingrit us, u s;
+ frem e r e (Lydia fremit; bello frem e n s Italia);
clamose;
clamatorius [a, um]; clamosus [a, um];
balatro, onis, m; clamator [oris, m]; clamosus [i, m];
criminalis [e];
crystallum [i, n]; crystallus, i, f,m;
crystallisatio [onis, f] (salium);
crystallicus [a, um]; crystallinus [a, um];
crystallinus [a, um]; vitreus [a, um];
nota [ae, f] dominatrix; criterium, ii, (or -on), norma [ae, f], obrussa [ae, f];
criticus [i, m]; judex, cis, m; censor [oris, m]; ( , ) auceps [ipis, m]
syllabarum; obtrectator [oris, m];
(ars) critica [ae, f]; censura [ae, f]; arbitrium [ii, n]; obstrigilatio [onis, f];
+ lima cen s ori a;
corrector [oris, m];
eventilare [1]; damnare [1] (libros; scriptorem); reprehendere, o, ndi, nsum; obtrectare [1];
+ alioru m fact a carp er e / not ar e / repr e h e n d e r e ;
+ script a cen s ori a virgula not ar e ;
+ lima mord a ci u s uti;
+ pre mere opuscula;
criticus [a, um]; censorius [a, um]; extremus [a, um] (tempora); summus [a, um] (summo rei
publicae tempore);
+ - . obelo not ar e ( loca libri; aliquod opus);
207

+ tum e r e (negoti a tum e n t );


+ , res susp e n s a ; dubiu m ;
+ discri m e n ;
clamare [1]; clamorem edere / tollere; voce contendere; declamare [1]; tinnire [4] (nimium tinnis);
increpare [1] (nomen alicujus; aliquem nomine; aliquem); ( ) barrire [4]; ( ) bubare [1]; cucubare
[1]; ( ) butire [4]; ( ) cacabare [1]; ( ) caurire [4]; ( ) crocire [4];
crocitare [1]; ( ) cucurire [4]; ( ) drensare [1]; ( ) gingrire [4]; gracitare [1]; (
) jugere; ( ) mugilare [1]; ( ) obvagire [4]; ( ) pipilare [1]; (
) pulpare [1]; ( ) pupillare [1]; ( ) rictare [1]; (- , )
rudere; ( ) tetrinnire [4];
vocibus strepere; vociferari (palam; de aliqua re; talia); vocitare; fremere; increpere; strepere (haec); strepitare
(corvi inter se crepitant);
+ omn e s ead e m ore frem u n t ;
+ vocifera tio n e utunt ur m axi m a ;
+ - . ob jurgare, aliquem increpare; verbis asperioribus reprehendere;
tectum [i, n];
crudus [a, um] (exta; caro); cruentus [a, um]; cruentatus [a, um]; sanguineus [a, um]; sanguinosus
[a, um]; sanguilentus [a, um];
+ ensis san g ui n e imbu tus;
+ bellu m crue n t u m ;
+ crue n t a et san g ui n a ri a inter se bella
ger er e ;
+ san g ui n e u s imber;
+ dys e n t e ri a;
+ ha e m a t e m a s i s ; morb u s niger; vomitu s cru entus;
cama [ae, f] ( ); lectus [i, m]; grabatus [i, m]; thorus [i, m]; thalamus [i, m]; sponda
[ae, f];
+ cubitu surg er e ;
+ spon d a in extr e m a cub ar e;
sanguinifer [e]ra, um;
+ ven a; art eri a; vas san g ui nifer u m ;
tectum [i, n]; tegimen, inis, n; tegulum [i, n]; trabs, trabis, f; culmen, inis, n;
+ vitium in tecto;
+ project u m in viam tect u m ;
+ trichoru m ;
propinqua cognatione conjunctus [a, um]; consanguineus [a, um]; sanguinis conjunctione proximus
[a, um]; consanguinitate propinquus [a, um];
+ jure san g ui ni s;
+ - . coha er r e alicui san g ui n e ; atting e r e aliqu e m
san g ui n e ;
sanguineus [a, um]; sanguinarius [a, um]; cruentus [a, um];
ictus [us, m] sanguinis; apoplexio [onis, f]; eruptio [onis, f] sanguinis; extravasatio [onis, f]
sanguinis; haemorrhagia [ae, f];
circulatio [onis, f] sanguinis (in corpore animali);
stypicus [a, um]; haemostaticus [a, um];
suco, onis, m; tyrannus [i, m] sanguinarius; qui gaudet sanguinis effusione;
vibx, cis , f, (vibex); sugillatio [onis, f]; extravasatio [onis, f] sanguinis;;
strages, is, f (Gallos strage fundere); sanguis, inis, m; caedes, is, f; occisio [onis, f];
+ cae d e nefari a se crue n t a r e ; +
m axi m a e cae d e s fact a e sunt;
incestus [us, m]; incestum;
missio [onis, f] sanguinis; sectio [onis, f] venae; sanguinis detractio [onis, f]; venae incisio
[onis, f];
haemorrhagia [ae, f]; haemastismus [i, m]; sanguinis fluxus [us, m] / profluvium [ii, n];
+ ( ) abu n d a n t i a san g ui ni s ex vulnerib u s;
+ san g ui s per nare s fluen s; ha e m o rr h a gi a nariu m ; epist axi s;
+ metrorrh a gi a;
ha e m o p t ysi s, is, f; ha e m o p t o [e]s, f;
sanguis, inis, m; cruor [oris, m]; haema [ae, f];
+ - . impe n d e r e san g ui n e m in aliquid; sanguinem fundere / effundere;
+ , queritur facti san g ui nis esse parum;
+ cae s u s san g ui s;
208

+ , san g ui s cordi suffusu s;


+ suffusi cruor e oculi;
+ , oculos suffect u s san g ui n e ;
+ san g ui s vitiosus;
+ san g ui s conglob a t u s ;
+ - . san g ui n e m alicui mitt er e / extr a h e r e / detr a h e r e ;
+ san g ui n e m sup pri m e r e / sist er e / cohibr e;
+ / san g ui n e m fund e r e / effund e r e ;
sanguineus [a, um];
caedere, cecidi, caesum (toga apte caesa); scindere, o, scidi, scissum (aliquid ad normam);
crocodilus [i, m];
cuniculus [i, m];
+ / capillus cuniculi;
praeter; nisi; praeterquam; supra; absque; citra; extra;
extremus [a, um]; postremus [a, um]; ultimus [a, um]; novissimus [a, um];
margo, inis, f;
coma [ae, f] (arboris); corona [ae, f];
garrire [4] (libros);
talpa [ae, f];
acervulus [i, m] talpinus;
clemens; placidus [a, um] (homo; animal); tractabilis [e] (animus; ingenium); mansuetus [a, um];
mitis [e]; lenis [e]; comis [e]; submissus [a, um]; cicur, uris / cicuratus [a, um]; quietus [a, um];
+ pium inge ni u m ;
+ ( ) mitescere; mansuefieri; a ferocitate ad mansuetudinem / humanitatem
traduci;
+ - . mitigar e; plac ar e; sed a r e ; alicujus flect er e m e nt e m ; flect er e
alicujus iram; me n t e m placidis dictis / iram flag rantem placare;
placide (ferre dolorem); mite; clementer; mansuete; leniter; blande; comiter;
clementia [ae, f]; placiditas [atis, f]; submissio [onis, f]; mansuetudo, inis, f; lenitas [atis, f]; lenitudo,
inis, f; comitas [atis, f];
, pusillus [a, um]; perpusillus [a, um]; paululus [a, um]; perparvus [a, um];
minusculus [a, um]; minutus [a, um]; minutulus [a, um]; minutissimus [a, um]; perexiguus [a, um]; exilis [e];
vegrandis [e];
friare [1]; infriare [1]; in micas frangere, o, rfegi, fractum; comminuere, o, ui, utum;
mica [ae, f] (panis); gutta [ae, f]; frusta [ae, f];
friabilis [e]; micaceus [a, um];
circus [i, m]; circulus [i, m]; orbis [is, m]; rota [ae, f]; ambitus [us, m]; anus [i, m]; circuitus [us, m]; gyrus
[i, m]; cyclus [i, m];
+ Circulus (Termin u s) Polaris;
+ torqu r e orbe m ;
+ petitio principii, circul atio, prob a ti circularis, vitiosu s verbor u m circuitus,
vitiosa verbor u m circuitio, a rgumentum vitiosum, agrumentatio speciosa or captiosa;
+ circulu m describ e r e ; orbe m ex ar a r e ;
circularis [e]; rotundus [a, um]; orbiculatus [a, um]; orbicularis [e]; globosus [a, um]; sphaericus [a,
um]; teres [e]tis;
circularis [e]; cyclicus [a, um]; orbitus [a, um];
+ circu m n u t a t i o; gyratio [onis, f];
circuitus [us, m]; circulatio [onis, f]; cyclus [i, m]; ambitus [us, m] (saeculorum; temporum);
reditus [us, m]; gyrus [i, m]; turbo, inis, m; volubilitas [atis, f];
ambitus [us, m] (siderum); turbo, inis, m (lunae; caeli) (m); rotatio [onis, f];
aspectus [us, m]; circumspectus [us, m]; area [ae, f] observationis; orbis [is, m] animi;
circa; circum;
circuitus [us, m]; circulatio [onis, f]; circumversio [onis, f];
periegeticus [a, um];
+ circu m n a vi g a ti o terra e ; perie g e si s;
ambitus [us, m] (siderum); turbo (m); circumactus [us, m]; circumactio [onis, f]; versatio [onis, f];
gyratio [onis, f];
+ gyros u s; vertigino s u s;
circumagere, o [e]gi, actum; gyrare [1]; rotare [1];
verti, or, versus sum (caelum vertitur); circumversari, or, atus sum; circumagi, or, actus sum; se
circumvolvere, o, lvi, lutum; se in orbe m ager e / movr e / vert er e ;
+ vertigin e laboro;
209

cantharus [i, m]; guttus [i, m]; scyphus [i, m]; urceolus [i, m]; urceus [i, m]; urceum [i, n]; hydria [ae,
f]; urna [ae, f];
circulus [i, m]; discus [i, m]; orbiculus [i, m]; corona [ae, f];
granula [ae, f] (cibaria); polenta [ae, f]; ptisana [ae, f]; nix [nivis, f] granulata; alphiton [i, n];
+ se m olin a;
, mica [ae, f] (salis; auri); granum [i, n]; granulum [i, n];
amplus [a, um] (capra; corpus); magnus [a, um]; multus [a, um]; grandis [e]; altus [a, um]; sublimis
[e] (armenta);
+ speci e s hum a n am plior;
+ unio, -onis m;
+ latifundium;
+ arm entum;
praeceps, praecipitis, n; praecipitium [ii, n]; locus [i, m] praeceps; praeruptus;
agere, o [e]gi, actum (fund a m circu m capu t); circu m a g e r e ; torqu r e [e]o, rsi. rsum; gyrare
[1];
praerupte; praecipitanter; duriter; rigide; severe;
abruptus [a, um]; arduus [a, um]; praeruptus [a, um]; abscisus [a, um]; parecisus [a, um]; iniquus [a,
um] (mons; ascensus); altus [a, um] (ripa);
+ rigidus mon s;
+ monti u m a rduus et asper ascensus;
volubilis [e];
tortilis [e]; tortus [a, um]; teres, -etis;
animi dolor [oris, m]; molestia [ae, f]; aegritudo, inis, f; moeror, onis, m (maeror); sollicitudo, inis, f;
se aegritudini dedere [o, dedi, deditum]; angi animo; in aegritudinem incidere [o, cidi, -]; se
macerare [1]; se cruciare [1];
+ - . Angi de re / ad rem; urgeri sollicitudin e de / ex re;
scandalum [i, n];
+ naufr a gi u m ;
rhamnus [i, f] frangula;
frangere, o, fregi, fractum; confringere; comminuere, o, ui, utum; conterere, o, trivi, tritum;
grossularia [ae, f]; ribes [is, f] grossularia;
alatus [a, um]; alifer [e]ra, um; aliger [e]ra, um; volaticus [a, um] (Pegasus); volatilis [e] (bestia;
puer); volucer, cris, cre; pennatus [a, um]; pinniger [e]ra, um;
+ pen n a t u s equ u s;
ala [ae, f]; penna [ae, f]; cornu[us, n] (exercitus);
+ ext e n d e r e / explicar e alas;
+ / pen ni s plaus u m dar e;
+ quat e r e alas; alis aet h e r verb e r a r e ;
+ - . pen n a s alicui incider e;
scalae, arum, fpl; porta [ae, f]; porticus, us, f;
rattus [i, m]; ratta [ae, f]; glis, gliris, m; mus rattus;
tectus [a, um];
tegere, o, tegi, tectum (casas stramentis); contegere; integere;
tectum [i, n];
operculum [i, n]; coperculum [i, n];
harpago, inis, m (m); hamus [i, m]; hama [ae, f] (, ); uncus [i, m]; manus [us, f]
ferrea;
+ inunc ar e ;
hamatus [a, um];
calumniator, onis, m; homo [inis, m] litigiosus; litium amans;
uncus [i, m]; hamus [i, m]; hamulus [i, m]; fibula [ae, f];
+ ha m u m vorar e;
jugum [i, n]; brevis ligni truncus [i, m]; caudex, icis, m;
xenon, onis, m (Xe);
commode; opportune; obiter; auspicato (domum ingredi); tempestive (arare; intervenire); tempestivo;
bene; convenienter; congruenter; apte;
+ ad e s t optime ipse;
quis;
+ , quicun q u e is est [e]i me profiteor inimicum;
cubus [i, m];
+ cucu m e ll a distillatori a;
bolus [i, m]; cubiculus [i, m];
210

cubicus [a, um];


cyathus [i, m]; scyphus [i, m]; poculum [i, n]; calix, icis, m (cristallinus; calices siccare);
urce(ol)us [i, m]; urna [ae, f]; hydria [ae, f]; testa [ae, f]; amillum [i, n]; amphora [ae, f];
rotare [1] corpus; rotari, or, atus sum;
quo;
crispire [4]; glocire [4]; glocitare [1];
caragus [i, m]; caragius [i, m]; magus [i, m];
coma [ae, f]; cirrus [i, m]; cincinnus [i, m];
crispus [a, um] (cincinni, homo, jubae); cirratus [a, um]; cincinnatus [a, um];
faber [bri, m] ferrarius[ii, m]; ferramentarius[ii, m]; falcarius[ii, m]; solearum equinarum faber;
malleator [oris, m];
+ faber est sua e quisq u e fortun a e ;
locusta [ae, f]; cicada [ae, f];
ferreus [a, um]; ferrarius [a, um];
officina / fabrica ferraria;
ploxenum [i, n];
cucurrire [4];
pupa [ae, f]; pupus [i, m]; effigia [ae, f]; effigies [e]i, f (cerea); vavato, onis, m;
larva [ae, f];
oculos det e r g r e / t erere;
mays, maydis, f; maizium [ii, n];
cuculus [i, m];
pugnus [i, m];
+ - . pugni s aliqu e m cae d e r e / percu t e r e ;
+ obtu s u s pugni s;

+ pugil , ilis, m;
+ pugill atio [onis, f]; pugillatus [us, m];
scolopax, acis, m;
culinaris [e];
pegma, atis, n; scena [ae, f] versatilis; scena ductilis;
panis [i, m] paschalis;
saccus [i, m];
veneratio [onis, f] (solis et lunae); cultus [us, m]; religio [onis, f]; cultus religious;
cultura [ae, f]; cultus [us, m] (civilis); cultivatio [onis, f];
+ cultus civilis hu m a n u s q u e Europ a e ;
cultus [a, um]; urbanus [a, um] (homo);
testis [is, m] baptismalis;
socia [ae, f] in testando baptismo;
idolum [i, n]; ficti / falsi numinis simulacrum [i, n] / imago [inis, f];
+ fictos deo s colere / ven er a ri; fictis nu mi ni bu s divinos honor e s
imp ertiri / tribu er e; idola coler e;
, idoleum [i, n];
, idolorum cultus [us, m]; fictorum deorum veneratio [onis,
f]; idololatria [ae, f];
cultor [oris, m] numinum fictorum; idolatra [ae, m];
lac [lactis, n] fermentatum equinum;
Martes, is, f;
technophylacium [ii, n];
balnearis [e] (vestis); balneatorius [a, um];
balneae, arum, fpl; balneum [i, n]; labrum [i, n]; piscina [ae, f]; lavacrum [i, n]; solium [ii, n];
balneator [oris, m]; piscinensis [is, m];
balneum [i, n] (prodest); lavatio [onis, f];
lavare [1];
aquis lavari / uti; in aquis natare [1];
compartimentum [i, n]; partitio [onis, f]; loculamentum [i, n]; spatium [ii, n] divisum;
baptisterium [ii, n];
mercator [oris, m]; qui mercaturam exercet; emporos [i, m]; negotiator [oris, m];
+ mut a n di s merci bu s callidi;
+ mercis dividu a e m erc a t o r; propol a, a e , m ;
+ solida n u s venditor;
mercatorius [a, um];
211

qui emit / pretio paravit;


Cupido, inis, m;
rubus, i, f; rubetum [i, n];
emere, o [e]mpsi [e]mptum; mercari, or, atus sum; emercari (adulterium donis; aditum principis);
comparare [1];
+ - em er e ab aliquo; m erc a ri (fund u m ab [de] aliquo; aliquid m a g n o
pretio); desti n a r e ;
+ ? Quanti desti n a t ?
+ ben e / parvo / minoris em e r e ;
+ em er e ma g n o / carius;
+ m a g n o hortu m pretio sum m erc a t u s ; m a g n o stetit mihi
pretio;
+ - . - . aliquid hab e o ab aliquo em p t u m ;
+ auro exp e n d e r e ;
+ em e r e ad sum m a m ;
+ - . emere aliquid; comparare pretio aliquam rem; pretio sibi acquirere aliquid;
+ - . em e r e quid pecu ni a pra e s e n t i;
emptus [a, um]; empticius [a, um]; mercatus [a, um];
emptio [onis, f] (mercium; agrorum); mercatura [ae, f]; commercium [ii, n]; nundinatio [onis, f];
tholus [i, m]; haemispherium [ii, n];
vitriolum [i, n]; chalcanthum [i, n]; chalcanthus [i, m];
tabella [ae, f] emptionis; nexum [i, n]; tabulae emptionis (venditionis);
mercatoris uxor [oris, f];
miser tabernarius[ii, m];
curator [oris, m];
tumulus [i, m] (tumulum struere, statuere, facere);
mutilus [a, um]; cauda mutilatus [a, um];
fumigatio [onis, f]; fumatio [onis, f];
fumator [oris, m];
+ fum at o r perp e t u u s ;
nicotiana [ae, f] fumatoria;
fumare [1]; fumigare [1];
gallina [ae, f];
+ vulpe s [is, f] uda;
caecitas [atis, f] nocturna; hemeralopia [ae, f]; nyctalopia [ae, f];
glacitare [1]; gruire [4];
sillus [a, um]; silo, onis, m; simus;
+ puer sim a nar e;
perdix, icis, m,f;
locus [i, m] curationis; vicus [i, m] recreationis;
enchiridium [ii, n]; enchiridion [ii, n]; cursus [us, m]; directio [onis, f];
+ compendium [ii, n];
+ pretiu m [ii, n];
litterae [arum, fpl] cursiva e (italica e); litter a e inclinat a e ; ( com m u n e s ,
crassi u s c ul a e );
vestis [is, f] superior; jacca [ae, f];
princeps elector;
crispus [a, um]; crispatus [a, um];
cursor [oris, m]; nuntius[ii, m]; tabellarius[ii, m];
caro [carnis, f] gallinacea; gallinaceum [i, n];
cubile, is, n (gallinarum); stabulum [i, n] (avium cohortalium); gallinarium [ii, n];
mord r e [e]o, momordi, morsum; morsu apprehendere [o, ndi, nsum]; mandere, o, ndi, mansum;
frustum [i, n] (panis; ligni); pars, partis, f; fragmentum [i, n]; buccella [ae, f]; offa [ae, f]; massa [ae, f];
bolus [i, m];
( ) caespes, itis, f; planta [ae, f] frutescens; frutex, icis, m; frutetum [i, n]; fruticetum [i, n]; stirps,
stirpis, f (stirpes et herbae); dumus [i, m]; dumetum [i, n]; virgultum [i, n]; arbustum [i, n];
+ inge ni o arbu s t a nat a;
+ vepr e s, is, f; vepres, ium, fpl;
+ paliurus [i, m]; sentis [is, m];
aliquid involvere, o, lvi, lutum / obvolvere / tegere, o, tegi, tectum;
se involvere;
ganea [ae, f];
212

bibo, onis, m; ganeo, onis, m; epulo, onis, m; potator [oris, m];


perpotare [1];
coqua [ae, f];
rem coquinariam facere [io, feci, factum]; culina m exerc r e [eo, ui, itum]; coquere [o, xi,
ctum] cibos;
culina [ae, f]; coquina [ae, f];
culinarius [a, um]; coquinarius [a, um]; coquinatorius [a, um] (vasa, instrumentum);
acervus [i, m] (frumenti; auri et argenti); turba [ae, f] (voluminum; rerum); tumulus [i, m] (cadaverum);
struix (patinaria); strues, is, f (pomorum; corporum); strages, is, f (armorum); seges [e]tis, f; congestus [us, m];
congeries [e]i, f; cumulus [i, m]; globus [i, m];
+ coac e rv a r e ; cum ul ar e ;
+ ( ) multitu d o; turb a; frequ e n t i a; conc ur s u s [us, m];
carrucarius[ii, m]; auriga [ae, m]; agitator [oris, m]; raedarius[ii, m];
crispus [a, um];
acervulus [i, m];
cingulum [i, n];
culina [ae, f]; ferculum [i, n]; cibus [i, m]; daps, dapis f; epula [ae, f]; esca [ae, f];
+ coquere cibum; concoquere;
+ me n s a m cibis instru e r e ; me n s a s (exqui sitis) cibis ornar e;
+ mod e r a t o cibo nat ur a e desid e ri a explr e; cibo se
reficer e;
+ ( ) cibo se oner are; immodico cibo se ingugitare / obruere;
ventrem farcire, alvum degravare;
+ pulpa m e n t u m mihi fam e s;
+ cibus hic jucun di ssi m e sapit;
pappare [1]; edere, o [e]di [e]sum [e]sse; comedere; manducare [1]; vesci, or, -; cibum capere [io, cepi,
captum] / sumere [o, sumpsi, sumptum];
lectus [i, m]; lectulus [i, m];
fossa [ae, f] vialis;

granarium [ii, n];


labyrinthus [i, m];
laboratorium [ii, n]; officina [ae, f] chemica;
lava [ae, f]; massa [ae, f] ardea; saxa [orum, npl] liquefacta;
lavendula spica;
nav e m in laev a m a dextr a, a sinistr a in dextr a m part e m det orq u r e [eo, rsi,
rtum]; huc atque illuc decursu deflectere [o, xi, ctum];
taberna ae, f (libraria); scamnum [i, n]; sella ae, f; sedile, is, n;
tabernarius[ii, m]; mercimoniorum minutorum venditor [oris, m]; institor [oris, m];
laurus, i, f;
laureus [a, um]; laurinus [a, um];
+ laure a [ae, f]; corona laurea;
+ folium [ii, n] lauri;
+ Laurus [i, f] nobilis;
+ lauret u m [i, n];
+ bacc a [ae, f] lauri;
castrensis [e];
castra [orum, npl]; stratopedum [i, n]; stativa [orum, npl];
+ ad castr a pere gri n a t o ri a;
+ ( ) vitium [ii, n] castrorum;
+ uti [utor, usus sum] castris;
+ aes tiv a [orum, npl];
+ hibern a [orum, npl];
+ castr a met a ri , or, atus sum;
+ castr a pon er e , o, posui, positum;
+ castr a movr e [e]o, movi, motum, vasa colligere, o, legi, lectum;
+ castris ho stium potiri, ior, itus sum;
lacuna ae, f;
harmonia ae, f; concordia ae, f;
+ - cum aliquo concor di ssi m e vivere [o, xi, ctum];
213

+ nego ti u m succ e di t sub ma n u s;


ladanum [i, n] (ledanum); tus, turis, n;
apte; callide;
palma [ae, f]; vola [ae, f]; manus, us, f;
cymba [ae, f]; scaphus [i, m]; navicula [ae, f]; lymba [ae, f];
ambulatorium [ii, n]; valetudinarium [ii, n]; hospitium [ii, n]; hospitale, is, n; nosocomium [ii, n];
eniti, or [e]nisus sum;
+ asc e n d e r e [o, ascendi, ascensum] arborem;
+ urinari ;
effugium [ii, n] (quaerendum est aliquod effugium; servare effugium in futurum); commeatus [us, m];
rima [ae, f];
instrumentum [i, n] lasericum;
, azureus [a, um]; venetus [a, um]; caesius [a, um]; caeruleus [a, um];
venetum [i, n]; color [oris, m] caeruleus;
explorator [oris, m]; speculator [oris, m];
+ explor at o r e m agr e e ; explora t ori s mun u s ex erc r e;
latratus [us, m]; latratio [onis, f];
album corium [ii, n];
vernix, icis, m;
pedisequus [i, m]; servus [i, m] a pedibus; puer, pueri, m;
laccatus [a, um]; verniceus [a, um]; vernicosus [a, um];
abligurire [4]; esse [sum, fui] cupediarum appetentem; esse amantem liguritionis;
cuppes, dis, m; catillo, onis, m; qui exquisitos tantum cibos quaerit, nec communem habet gulam;
qui cuppedias sectatur; cupediarum appetens [ntis]; ligurritor [oris, m]; homo [hominis, m] delicati palati; homo
delicatus;
+ proc er e s gula e;
bellaria [orum, npl]pl; cuppedium [ii, n]; tragemata, um, n; sapor [oris, m]; res [rerum, f] bonae;
unctus [a, um];
+ unct u m [i, n];
+ delicatior cibus [i, m]; suavissimus cibus; esca [ae, f] exquisita;
+ pulp a m e n t u m [i, n];
brevis [e]; concisus [a, um]; laconi(c)us [a, um];
glycirrhiza [ae, f];
rubinus [i, m];
laterna [ae, f]; lucerna [ae, f]; lumen, inis, n; lychnuchus [i, m]; lampas, adis, f;
lampas, adis, f; lucerna [ae, f]; lychnus, i, f;
+ lucern a [ae, f] viva;
+ lucern a [ae, f] simplex;
+ bilychni s lucern a [ae, f];
lucerna [ae, f], lampas, lampadis, (ados), f (electrica);
loca [orum, npl]pl; regio, nis, f, regionis situs [us, m]; amoenus locus pictus;
+ loca pulchr a;
+ asp e c t u s (habit u s) [us, m] loci montanus;
+ asp e c t u s loci planu s; tabul a [ae, f] physiognomica;
convallaria [ae, f]; lilium [ii, n] convallium;
gena [ae, f]; maxilla [ae, f]; mala [ae, f];
+ fluent e s bucc a e ;
+ - alicui gen a m percu t e r e [io, cussi, cussum];
lanceola [ae, f]; phlebotomus [i, m];
cerva [ae, f]; dama [ae, f];
vestigium [ii, n] (ursi carnosum); pes, pedis, m;
calceamen [inis, n] e libro confectum;
collyra [ae, f]; jus [juris, n] collyricum;
, capsa [ae, f]; capsella [ae, f]; cista [ae, f]; cistella [ae, f]; cistellula [ae, f]; scrinium [ii, n];
arca [ae, f]; loculus [i, m]; camillum [i, n];
arca [ae, f]; cista [ae, f];
blanditia [ae, f]; blanditiae, arum, fpl; blandimentum [i, n]; (animal) mustela [ae, f];
+ per blanditia s;
+ , blan di e n d o ac min a n d o;
+ bl anditiis puerum corrumpere [o, rupi, ruptum];
+ am oris vel ben e v ol e n ti a e significatio [onis, f];

214

+ m e hu m a ni s si m e exc e pit; singul ari me


hum a ni t a t e pros e c u t u s est;
adulatorius [a, um]; blandus [a, um];
blandiri, ior, itus sum; mulcr e [e]o, mulsi, mulsum; per m ulc r e; oscul ari , or, atus sum;
+ blan diri auribu s;
blandiri, ior, itus sum;
+ , - ,
Ha nnibal pueriliter blandiens patri Hamilcari, ut duceretur in Hispaniam;
liberaliter (accipere; accipi); benigne (salutare; invitare); blande; comiter; benigne; humaniter; urbane;
+ m a g n a signification e am oris / comit er ac beni gn e q uempiam excipere;
+ muls a loqui;
comitas [atis, f]; humanitas [atis, f]; affabilitas [atis, f]; sermonis / verborum comitas [atis, f];
blandus [a, um]; tractabilis [e] (animus; ingenium); amabilis [e]; comis [e]; benignus [a, um];
affabilis [e]; placidus [a, um]; urbanus [a, um]; humanus [a, um]; commodis et suavissimis moribus; sermone
comis et congressu;
+ blan di e n t e s oculi;
+ su blan d t u r popul us um br;
+ verb a blan d a ;
hirundo, inis, f (veris praenuntia);
+ una hirun d o ver non facit;
locutio [onis, f] latina, verbum [i, n] Latinum usurpatum or aptatum, vocabulum [i, n] de Latino
sermone depromptum;
Latinitatis / Latinarum litterarum cultor [oris, m] / studiosus [i, m], Latine scribendi peritus [i, m];
Latinae linguae gnarus [i, m]; linguam Latinam callens [ntis]; cujus sermoni inest nativa latinitas; qui incorrupta
utitur sermonis latinitate;
Latinoamericanus [a, um];
latinus [a, um];
+ diagn o s e s latina e plen a e ;
+ litter a e latina e;
+ index nomi n u m latinoru m;
+ , Lati num [i, n] / Latina [ae, f]; Latinitas [atis, f]; lingua [ae, f] latina; sermo
[onis, m] latinus;
+ Latine vert er e [o, rti, rsum], reddere [o, didi, ditum];
+ ( ) ? scisn e Latine?
+ - latinit a s me a hau d eleg a n s est;
+ - hic Latine loqui m ur;
+ America Latina;
latifundium [ii, n];
loricatus [i, m]; catafractus [i, m];
orichalcum [i, n];
lorica [ae, f]; cataphracta [ae, f];
+ loricat u s; lorica indut u s;
+ pect u s ahe n a lorica tegit / munit / serv at / tuet ur;
laureatus [i, m];
muralis tormenti ligneum cantherium [ii, n];
taberna (pauperum); casa; tugurium [ii, n];
latrare [1]; latratum edere [o [e]didi [e]ditum] / emittere [o [e]misi [e]missum];
+ can e s allatra n t fures;
mentiri, ior, itus sum; ementiri; commentiri; fallere, o, fefelli, falsum; mendatia dicere [o, xi, ctum];
mendatia proferre [fero, tuli, latum];
+ - m e ntiri [ior, itus sum] in aliquem / de aliquo; mendaces sermones de aliquo
diseminare [1];
+ libero me n d a ci o abuti [or, usus sum];
+ ? Cadit ergo in virum bonu m m e ntiri?
+ abs u m ab omni dolo ani miq u e fraud e ; nect e n di s fraudi b u s assu e t u s
non sum; alien u s sum ab art e simul a n di; non sum is, qui fraud ul e n t e r aga m ;
+ m e ntiri non est meum;
+ tibi non m e ntior;
+ , quidq ui d loqu eris, alienu m a veritat e est; quidq ui d
loqu eris, mer a fundis m e n d a ti a ; falsa est omnis oratio;
falsus [i, m]; homo [inis, m] mendax;
chenopodium [ii, n] rubrum;
215

olorius [a, um]; cycneus [a, um];


sucula [ae, f];
cygnus [i, m]; olor [oris, m];
+ , , ,
; ut c ygni
praevidentes, quid in morte boni sit, cum cantu et voluptate moriuntur, sic omnibus et bonis et doctis faciendum
est;
leo, onis, m;
+ phoc a [ae, f] leonina;
cheiranthus [i, m] incanus;
regio [onis, f] ripae sinistrae adjacens;
scaeva [ae, m]; scaevola [ae, m];
sinister, tra, um; laevus [a, um]; scaevus [a, um];
+ sinistra [ae, f]; laeva [ae, f];
legatus [i, m];
fabula [ae, f]; legenda [orum, npl]; explicatio [onis, f];
legio [onis, f];
legionarius[ii, m];
pulmones, um, mpl; folles, ium, mpl (spirant mendacia); latus, lateris, n;
+ pne u m o ni a;
levis [e]; gravitate carens; expers [rtis] gravitatis; nihil gravitatis / ponderis trahens [ntis]; volatilis [e];
facilis [e]; agilis [e]; actuarius [a, um]; expeditus [a, um]; habilis [e]; promptus [a, um]; placidus [a, um] (mors);
rarus [a, um] (tunica);
+ lupus in fabul a;
+ faci lis / promptus / expeditus sermo [onis, m]
+ act u a ri a navis [is, f];
+ Celer e s, um, m ;
leviter; perniciter; alacriter;
+ m al a m e a levissi m e fero;
+ quod facile ad cred e n d u m ;
+ q uod facile ad intelligendum;
credulitas [atis, f]; temeritas [atis, f] credendi; animus [i, m] simplex / credulus;
credulus [a, um];
+ avidissi m e cred e r e [o, didi, ditum];
+ ad credendum segnis;
ferentarius [a, um]; (miles) levis armaturae;
nequiter (aliquid facere; cenare; bellum gerere);
temerarius [a, um] (homo temerarius atque imperitus); levis [e]; dissolutus [a, um];
mobilis [e] (animo); inconstans; vanus [a, um]; neglegens;
+ te m e rit a s est florenti s aet a ti s;
+ homo est summa mobilitate / vanitate / animi levitate; vanus homo
et mobilis ingenio; qui neque dicere neque facere quidquam pensi habeat; qui nunquam sibi constet;
nequtia [ae, f] (summa stultitia nequtiaque); nequities [e]i, f; incuria [ae, f]; temeritas [atis, f];
vanitas [atis, f]; mobilitas [atis, f]; levitas [atis, f] animi; inconstantia [ae, f];
levipes, pedis;
levitas [atis, f]; agilitas [atis, f]; expedita celeritas [atis, f];
leviusculus [a, um];
lente; lento gradu; suspenso gradu (ire);
+ pul sa placide;
glacies [e]i, f; concreta frigore aqua [ae, f]; gelu[us, n] (flumina constiterunt gelu); aqua congelita /
congelata / gelu coacta;
+ in glaci e m concr e s c e r e / cogi / gelu concr e s c e r e [o, crevi, cretum];
+ glaci at u s; gelat u s; glaci e concr etus; congelatus; gelu adstrictus;
+ per glacie m ingre di [ior, gressus sum];
+ prola bi in glacie; labi , or, psus sum / prolabi in lubrico;
+ in glacie ped e s figer e neq u eo; via lubrica pedes fluunt;
+ glacie s calore liquef ac t a diffundit ur;
conglaciare [1]; glaciari, or, atus sum; durescere, o, ui, -;
lotus [i, m]; saccharum [i, n] crystallinum;
glacies [e]i, f;
glacialis [e];
glacialis [e];
216

+ oceanus Glacialis Septentrionalis;


motus [us, m] glaciei;
glacialis [e]; gelidus [a, um]; nivalis [e];
situ corruptus [a, um];
cubatio [onis, f]; cubatus [us, m]; cubitus [us, m]; secubitus [us, m]; supercubatio [onis, f];
cubare,o, ui, itum; jacere [e]o, cui, (citum); procumbere, o, cubui, cubitum; decumbere; decubare, o,
cubui, cubitum;
+ - , secu b a r e ;
+ , vix erat, ubi jacer e n t / ubi sternuerunt corpora /
quo se conjicerent / cui incubarent / ubi acquiescerent / ubi fusi in herba recubarent;
+ ae gro t a r e ; aegr u m ess e; morb o ten e ri / tent a ri / affici / afflict ari /
labor ar e ;
jacens, ntis;
deses, desidis; desidiosus [i, m];
durabilis [e];
+ fruct us dura bil e s;
acies [e]i, f (securis);
infundibulum [i, n]; choana [ae, f]; alveolus [i, m];
locum tenens, ntis, m;
melos [i, m] : mele, n, (Gr) perductorium [ii, n] / melus [i, m] perductorius, symphoniae / meli
thema, atis, n; notio [onis, f] perductoria;
officinalis [e]; medicinalis [e]; medicatus [a, um]; medicinus [a, um]; medicalis [e];
medicamen, inis, n; medicamentum [i, n]; medicina [ae, f]; pharmacum [i, n]; remedium [ii, n];
praesidium [ii, n] (aurium morbis praesidium esse); tutela [ae, f] (podagrae); potio [onis, f];
+ me dic a m e n t u m su m e r e [o, mpsi, mptum]; medicina uti [utor, usus sum];
+ me dicin a venis concipit ur; in ven a s diffundit se
me dic a m e n t u m ; sic, ut sensi m toto corpor e ejus salubrit a s percipit ur;
+ afferre / facer e alicui m e dic a m e n t u m / me dicin a m ;
medicus [i, m]; chirurgus [i, m]; veterinarius[ii, m];
+ m e dic u m convoc a r e [1];
+ m e dico s coger e [o, coegi, coactum];
+ me dic u m morb o adhi br e [eo, ui, itum];
+ , eu m mihi exp e t o [i(v)i, itum [e]re] medicum;
+ , me dicin a e peritus; me dicin a e cognition e clarus;
lexicon [i, n]; dictionarium [ii, n];
lector [oris, m]; praelector [oris, m];
schola [ae, f] (de aliqua re); (prae)lectio [onis, f]; oratio [onis, f]; acroasis, is, (i, in, i [e]s, ium), f;
contio [onis, f], auditio [onis, f], disputatio [onis, f], dissertatio [onis, f];
+ schol a s hab e r e [eo, ui, itum] [explicare, 1]; praelegere, o, xi, ctum;
aliqu e m molliter hab r e [eo, ui, itum];
vomer [e]ris, m;
linum [i, n];
+ linariu m ;
+ linum serere;
+ linum capere;
segniter; pigre; ignave;
ignavus [a, um] (ad aliquid; alicujus rei); piger, gra, um; iners; segnis [e]; desidiosus [a, um];
se pigritiae prodere [do, dedi, ditum]; desidiae se dare [do, dedi, datum]; animum desidia inficere [io,
feci, fectum];
taenia [ae, f]; fascia [ae, f]; vitta [ae, f];
+ lamin a;
vermiculatus [a, um];
homo [inis, m] piger, deses, desidiosus, iners, segnis, ignavus; murcidus;
pigritia [ae, f]; inertia [ae, f]; ignavia [ae, f]; nequtia [ae, f] (inertia et nequtia); nequities [e]i, f;
leopardus [i, m]; felis pardus;
petalum [i, n]; folium [ii, n] floris;
garrulitas [atis, f];
balbare [1]; balbutire [4];
pastilla [ae, f]; pastillus [ae, f]; placenta [ae, f]; tortula [ae, f]; rotula [ae, f]; morsulus [i, m]; libum [i,
n]; offa [ae, f];
fingere, o, nxi, ctum;
stips, stipis, f (stipem conferre);
217

Lernaeus [a, um];


silva [ae, f]; nemus, oris, n; lucus [i, m]; saltus [us, m]; foresta [ae, f];
+ silvaru m ben eficio;
+ silvis sub altis;
femina [ae, f] homophila;
homophilia [ae, f] muliebris, feminarum homosexualitas [atis, f];
climacis, idis, f;
silvaticus [a, um]; silvosus [a, um]; silvestris [e]; nemorosus [a, um];
linum [i, n]; linea [ae, f];
custos [odis, m] silvarum; saltuarius[ii, m];
praedium [ii, n] saltuarium;
silvaticus [a, um]; silvester, tris, tre; silvanus [a, um];
dryologia [ae, f];
silvicultura [ae, f];
hortisilva [ae, f];
praedium [ii, n] silvaticum industriale;
scalae, arum, fpl; a(d)scensus [us, m]; gradus, uum, mpl;
scalaris [e];
honorificus [a, um]; blandiens, ntis;
lenocinium [ii, n] (nullum orationi lenocinium addere); palpatio [onis, f] (verborum); palpamentum [i, n];
palpus [i, m] (aliquem palpo percutere); blanditia [ae, f]; blandimentum [i, n]; adulatio [onis, f]; assentatio [onis,
f]; ambitio [onis, f];
+ per blan ditia s;
+ - . ben e v ol e n ti a m alicujus blan ditiis colliger e;
+ in amicitiis nulla m ajor pestis est adul atio n e ;
+ ( , ) - pellicr e aliquid ex aliquo; expalpare;
volar e [1] (per ar a; circu m tect a); volitar e [1] (cum m a g n o clangor e ; spont e sua
volitant exordi a reru m ; propt e r hu m u m ); pen ni s se tollere / movr e;
+ ( ), , vola (vi)sse Antonium, non
iter fecisse diceres; + sine pen ni s volare hau d facile est;
volaticus [a, um] (Pegasus); volatilis [e] (bestia);
+ () volitan s plurim u s;
aestivalis [e]; aestivus [a, um]; solstitialis [e];
+ calor [oris, m] medius aestivus;
aestas [atis, f]; aestus [us, m]; solstitium [ii, n];
+ exitu aest a ti s;
+ aes t a s nova;
+ aest a s adult a, m e di a, su m m a ;
+ aest a s affect a, pra e c e p s ;
+ ruri aes tiv ar e ;
+ , vere flores, aes t u nu m e r a r e arist a s;
+ 19 dec e m et nove m age b a t ann o s;
+ 90 a cujus obitu non a gi n ta aguntur anni;
chronographus [i, m]; chronologus [i, m]; annalium scriptor [oris, m]; annalis historicus [i, m];
chronicalis [e]; chronicus [a, um];
annales, ium, mpl; chronica [orum, npl]pl; fasti, orum, mpl;
volatilis rei natura [ae, f]; volatilitas [atis, f];
volatilis [e]; volaticus [a, um] (desideria formae); volucer, cris, cre;
*aviator [oris, m];
liber [bri, m] medicamentorum / de medicamentis;
valetudinarium [ii, n];
+ de m e n ti u m valet u di n a ri u m ;
medicinalis [e]; medicatus [a, um]; medicosus [a, um]; officinalis [e]; saluber, bris, bre; sanifer;
+ ad scat uri gi n e s me dic a t a s (sanifer a s);
curatio [onis, f] (morbi; vulneris; dentium); therapia [ae, f]; sanatio [onis, f]; medicina [ae, f];
medicatio [onis, f];
+ 6 qui propt e r
cancru m sex me n s e s in America curat u s est;
curare [1]; sanare [1]; mederi [e]or, -; medicari, or, atus sum; sarcire [4]; facere [io, feci, factum]
medicinam alicui;
curationi alicujus se committere [o, misi, missum];
cyprinus brama;
218

pseudoapostolus [i, m];


calumniator [oris, m];
falsidicus vates [is, m]; pseudopropheta [ae, m];
pseudoprophetia [ae, f];
testis [is, m] fictus / falsus; subditus;
fictum / falsum testimonium [ii, n];
falsum testi m o ni u m dicer e / perhi br e;
falsijurius [a, um];
falsa doctrina [ae, f];
falsus [i, m]; fabulo, onis, m; homo [inis, m] mendax;
+ me n d a ci homi ni ne veru m quide m cred e r e sole m u s ;
mendaciter;
mendacitas [atis, f]; vanitas [atis, f]; falsitas [atis, f]; animus [i, m] propensus ad mentiendum;
falsus [a, um] (homo); falsidicus [a, um] (homo); falsiloquus [a, um]; falsificus [a, um]; fallax, acis;
mendax, acis (homo); mendaciloquius [a, um]; perjurus [a, um];
an; ne; num; si; utrum;
+ , () ? Dubito, an hunc prim u m pon a m ;
+ , hau d scio, an satis sit;
+ , in obscur o est, an didiceris;
+ , sive aliqui d scribo, sive lego;
+ seu rect e seu perp e r a m feceris;
liana [ae, f];
vel;
Libanus [i, m];
imber, imbris, m; pluvia [ae, f] ingens;
linctus [us, m];
lambere, o, ui, itum; lingere, o, nxi, nctum; attingere [o, tigi, tactum] lingua;
liquidatio [onis, f];
liquidare [1]; expedire [4] (scruta; musti annonam);
jubilatio, onis, m; gratulatio, onis, m; laetitia [ae, f]; exsultatio, onis, m;
exsultare [1] animo; triumphare [1] (laetari et t.); triumphum agere [o [e]gi, actum]; ovare [1];
gestire [4]; fremere [o ,ui, itum] ( ) (cuncti simul ore fremebant); laetitia efferri [eferor [e]latus sum];
liliaceus [a, um];
lilium [ii, n];
lilliputa [ae, m]/f;
lilacinus [a, um]; (sub)violaceus [a, um]; lividus [a, um]; color liliae;
citrum [i, n]; citreum [i, n]; citreum malum [i, n]; malum medicum;
potio [onis, f] citrea, citrina; *limonada [ae, f], limonata [ae, f];
acidum [i, n] citricum; acidum citrinosum;
cytrus, i, f;
citreus [a, um];
disciplina [ae, f] linguistica; glossologia [ae, f]; glottologia [ae, f]; grammatica [ae, f];
sermocinalis [e]; glossologicus [a, um] (-tt-); grammaticus [a, um]; linguisticus [a, um];
regula [ae, f]; norma [ae, f]; amussis, is, f; linea [ae, f];
linearis [e]; linealis [e];
lens, lentis, f;
+ lens collectiva;
linea [ae, f]; versus [us, m]; regio [onis, f];
+ linea rect a;
+ linea ad perp e n di c ul u m dict a;
tinca [ae, f] (Cyprinus tinca);
mutatio [onis, f] plumarum, villi;
evanescere, o [e]vanui, itum; colorem perdere [o, didi, ditum]; decolorari, or, atus sum; pennas / pilos
amittere [o, si, ssum];
tilia [ae, f]; tilia Europaea;
glutinosus [a, um]; viscidus [a, um]; viscosus [a, um]; lentus [a, um]; sequax;
lentitia [ae, f]; lentities [e]i, f;
adh a e r r e [e]o, haesi, haesum; agglutinari, or, atus sum;
tiliaceus [a, um];
+ m el tiliace u m ;
lyra [ae, f]; fidis, is, f;
+ fides movr e;
219

lyrica [orum, npl]pl;


lyricus [a, um];
+ pot a lyricus;
+ lyrici modi;
vulpes, is, f;
+ vulpin ari;
+ vulpio;
+ , vulpe s pilum mut a t , non mor e s;
vulpinus [a, um] (lingua);
vulpini catuli;
folium [ii, n]; ( ) charta [ae, f]; chartae pagula [ae, f]; scheda [ae, f]; ( ) tabula
[ae, f]; lamina [ae, f];
+ folia arborib u s decidu n t ; arbor e s folia de mit t u nt;
+ foliat io [onis, f]; frondescentia [ae, f];
+ frond e s ager e; in frond e s exire;
frons, frondis, f;
peuce [e]s, f; pinus laryx;
frondosus [a, um]; frondifer [e]ra, um; foliosus [a, um]; foliatus [a, um];
foliaceus [a, um]; bractealis [e];
+ ferru m in bract e a s ten u a t u m ;
+ auru m in bract e a s tenu a t u m ; auru m foliac e u m ;
defoliatio [onis, f];
litan a [ae, f];
Lithuania [ae, f];
fusorius [a, um]; fusilis [e];
+ fusoriu m [ii, n];
+ fund e n di m et alli officina;
conflator [oris, m]; fundendi metalli artifex, icis, m;
forma [ae, f] (litterarum);
litterae, arum, fpl; litteratura [ae, f]; bibliotheca [ae, f];
litterarius [a, um];
lithium [ii, n] (Li);
lithographia [ae, f]; icon lithographica;
fusus [a, um];
+ stat u a ex aer e fusili effor m a t a ;
*litra [ae, f];
missa [ae, f]; sacrum [i, n]; sacra [orum, npl]; liturgia [ae, f];
+ rem sacr a m facer e;
+ perp e t r a ti s sacris; ab re sacr a;
+ sacro inter e s s e ; audire sacr a;
+ sole m n e sacrificiu m; miss a cele bris;
+ piacul ar e pro mort uis;
fundere, o, fudi, fusum (aquam); suffundere; infundere; effundere; defundere; vergere, o, (versi), -; flare
[1]; manare [1];
+ lacrim a s effun d e r e / profun d e r e ;
fusio [onis, f]; conflatio [onis, f]; fusura [ae, f]; conflatura [ae, f];
fluere, o, xi, ctum; defluere; manare [1]; labi, or, lapsus sum;
+ sup erflu er e;
pegma (-atis n) scansorium; anabathrum [i, n]; *as