You are on page 1of 7

Pesanan HANYA diterima menerusi SMS SAHAJA

KE 0178669751. SEBARANG Panggilan TIDAK AKAN SEMPAT


DIJAWAB kerana ini akan mengganggu kerja-kerja audit sepenuh
masa.]
***************************************************************************
***********TATACARA MEMBUAT PESANAN***************************
***************************************************************************

SMS kan nama penuh (seperti dalam kad pengenalan utk penghantaran
poslaju), alamat penuh (bukan nombor peti surat), no telefon dan kod
modul(bukannya judul modul) untuk penghantaran segera menerusi poslaju
(kotak pos ekspres). Langkah seterusnya, SILA BERSABAR MENUNGGU
pesanan yang akan dijawab menerusi SMS. **Harap dapat bersabar
kerana SMS akan dijawab hanya ketika free iaitu di luar waktu audit/kerja.

JANGKAMASA PENGHANTARAN : 2 -3 hari atau sehingga 7
haribergantung kepada masa lapang pensyarah/pelajar yang
bertugas. SETIAP PESANAN AKAN DIBERIKAN NO RUJUKAN
MENERUSI SMS, SEKIRANYA BERLAKU SEBARANG KELEWATAN
HUBUNGI PUSAT POSLAJU DI TALIAN 1 300 300 300 1 300 300
300 DENGAN KADAR SEGERA ATAU ONLINE TRACKING
www.poslaju.com.my .

KOS MODUL: Di antara RM15 RM35 per modul, termasuk kos
pengurusan + poslaju ( dengan kadar RM10.00 bagi setiap 500gram).
Dimasukkan dalam kotak pos ekspres. SILA AMBIL PERHATIAN
PERKHIDMATAN INI BUKANNYA MENJUAL MODUL, KERANA
MODUL VERSI BAHASA MELAYU TERBITAN OUM SUDAH TIDAK
WUJUD.KOLEKSI MODUL BM SEJAK TAHUN 2004-2008 SAHAJA.

ABKK1103 Pengenalan Sains Politik
ABPG1103 Pengantar Psikologi
ABXH1103 Aplikasi Sejarah
ABXM1103 Manusia, Masyarakat dan Budaya
ABXS1103 Pengantar Sains Sosial
BBAP2103 Perakaunan Pengurusan (MANAGEMENT ACCOUNTING)
BBAW2103 Perakaunan Kewangan (FINANCIAL ACCOUNTING)
BBCM4103 Pengurusan Pampasan
BBDH4103 Pembangunan Sumber Manusia
BBEK1103 Prinsip Mikroekonomi.
BBEK4203 Prinsip Makroekonomi.
BBGO4103 Gelagat Organisasi. (ORGANISATIONAL BEHAVIOUR)
BBGP4103 Gelagat Pengguna
BBHI4103 Perhubungan Industri
BBKN3103 Komunikasi Perniagaan (BUSINESS COMMUNICATION)
BBMA3203 Perakaunan Pengurusan II
BBMP1103 Matematik Pengurusan
BBNG3103 Perniagaan Antarabangsa (INTERNATIONAL BUSINESS)
BBPB2103 Pengurusan Sumber Manusia
BBPM2103 Pengurusan Pemasaran I
BBPM2203 Pengurusan Pemasaran II (MARKETING MANAGEMENT II)
BBPP1103 Prinsip Pengurusan
BBPR2103 Perancangan, Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia
BBPS4103 Pengurusan Strategik (STRATEGIC MANAGEMENT)
BBPW3103 Pengurusan Kewangan I. (FINANCIAL MANAGEMENT I)
BBPW3203 Pengurusan Kewangan II (FINANCIAL MANAGEMENT II)
BBRC4103 Kaedah Penyelidikan (RESEARCH METHODOLOGY)
BBSB4103 Pengurusan Silang Budaya ( CROSS-CULTURAL
MANAGEMENT)
BBSH4103 Pengurusan Hazard
BBTP3103 Teknologi Maklumat Pengurusan
BBUI3103 Undang-Undang Pekerjaan dan Perindustian (EMPLOYMENT
& INDUSTRIAL LAW)
BBUN2103 Undang-Undang Perniagaan
BBUS2103 Undang-Undang Syarikat
BBYN4103 Kaedah Penyelidikan Perniagaan
BDAP2203 Pengantar Pengurusan Kewangan
BDAW2103 Asas Perakaunan Kewangan
BDBB4103 Pengantar Pembangunan Sumber Manusia.
BDCM4103 Pengantar Pengurusan Pampasan
BDEK1103 Pengantar Mikroekonomi
BDEK2203 Pengantar Makroekonomi
BDGO4103 Pengantar Gelagat Organisasi
BDHI4103 Pengantar Perhubungan Industri
BDKN3103 Pengantar Komunikasi Perniagaan
BDNG3103 Pengenalan Perniagaan Antarabangsa
BDPB2103 Pengantar Pengurusan Sumber Manusia
BDPH4103 Pengantar Pengurusan Hazard
BDPM1103 Pengantar Pemasaran
BDPP1103 Pengantar Pengurusan
BDPW3103 Pengenalan Kewangan.
BDUE3103 Pengenalan Undang-Undang Pekerjaan
BDUK3103 Pengenalan Undang-Undang Kontrak
CBAD2103 Analisis dan Rekabentuk Sistem
CBCH4103 Interaksi Manusia Komputer
CBCP2103 Pengaturcaraan Komputer
CBCT2203 Konsep Asas Teknologi Maklumat
CBDA2103 Analisis dan Pemodelan Data
CBDB3203 Implementasi Pangkalan Data
CBFC1103 Pengantar Komunikasi
CBFS4203 Sistem Maklumat Perakaunan (Nota BUKAN MODUL)
CBMS4303 Sistem Maklumat Pengurusan (MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM)
CBMT2103 Pengantar Teknologi Multimedia
CBOP3103 Pendekatan & Pembangunan Sofwer Berorientasikan Objek
CBOP3203 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek
CBSS4103 Sistem Sokongan Keputusan
CBWP2203 Pengaturcaraan WEB
CDAD2103 Kaedah Pembangunan Sistem Maklumat
CDCP2103 Pengaturcaraan C
CDCT2203 Teknologi Maklumat dan Persekitaran
CDDA2103 Pengenalan Kepada Pemodelan Data
CDDB3203 Pangkalan Data Perhubungan
CDMT2103 Asas Teknologi Multimedia
CDOP3103 Pengenalan Kepada Pendekatan Berorientasikan Objek
CDOP3203 Pengaturcaraan JAVA
CDSM3103 Pengantar Pengurusan Sistem Maklumat
CDWP2203 Asas Pengaturcaraan Web
HBEC1103 Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-kanak
HBEC2103 Bahasa Dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak
HBEF1103 Sosiologi Dan Falsafah Pendidikan Di Malaysia
HBEF2103 Psikologi Pendidikan
HBEF2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan
HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
HBEF3103 Prinsip Teknologi Pengajaran
HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan
HBEF3703 Pengenalan Bimbingan dan Kaunseling
HBEF4103 Pengurusan Tingkahlaku dan Bilik Darjah
HBEF4106 Kajian Berasaskan Sekolah
HBEF4303 Kajian Tindakan Berasaskan Sekolah
HBEM2203 Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pendidikan
HBEM2303 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
HBME1103 Pengenalan Pendidikan Moral
HBSC1103 Pengajaran Sains Untuk Sekolah Rendah I [NOTA - BUKAN
MODUL]
HBSC2203 Pengajaran Sains Untuk Sekolah Rendah III
HBSC3203 Pengajaran Sains Untuk Sekolah Rendah Atas II
HBSC3403 Pengajaran Sains Untuk Sekolah Menengah Rendah II
HBSC4103 Pengajaran Sains Untuk Sekolah Menengah Rendah III
HBSL2203 Pengajaran Matematik Pendidikan Khas
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas
HBSS3303 PENGENALAN SAINS POLITIK
HDPS3203 Bahasa, Literasi dan Komunikasi Pendidikan Awal Kanak-
kanak
MPW1153 Pengajian Moral
MPW1133 Pengajian Malaysia
MPW2113 Bahasa Kebangsaan A
MPW2133 Pengajian Malaysia
MPW2153 Pengajian Moral
OUMM2103 Keusahawanan.
OUMM3203 Etika Profesional. (PROFESSIONAL ETHIC)
SBEM2103 Perancangan Kurikulum Pendidikan Matematik
SBMA1103 Matematik Persediaan
SBMA1203 Algebra, Fungsi dan Geometri
SBMA1303 Trigonometri dan Kalkulus
SBMA1403 Matematik Asas
SBMA1503 Aljabar dan Fungsi (ALGEBRA & FUNCTION )
SBMA3303 Pengantar Kaedah Matematik
SBMA4103 Aljabar Linear Lanjutan
SBMA4303 Mekanik Asas
SBMA4503 Mekanik Lanjutan
SBST1103 Pengantar Statistik (ELEMENTARY STATISTICS)
SBST1203 Pengenalan Kepada Statistik
SBST1303 Statistik Asas
SBST2103 Taburan Pensampelan dan Pengujian Hipotesis
SBST3103 Pengantar Analisis Data

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
*(AKTA 120, 136, 204, 212, 268, 382)

PERHATIAN: SEBELUM MEMBUAT SEBARANG PESANAN, SILA
PASTIKAN MODUL YANG DIPERLUKAN TERSENARAI DI SINI
TERLEBIH DAHULU. SILA BERI KERJASAMA AGAR TIDAK MEMESAN
MODUL YANG TIADA DALAM SENARAI MAHUPUN MEMBUAT
PERTANYAAN TENTANG MODUL YANG TIADA DALAM SENARAI.
MODUL-MODUL DI ATAS HANYA UNTUK KEGUNAAN DALAMAN
SAHAJA BUKAN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI LAIN.

****KESEMUA MODUL DALAM BENTUK BUKU BERCETAK BUKAN
DALAM BENTUK SOFTCOPY**** KERJASAMA AMAT DIPERLUKAN
AGAR TIDAK BERTANYAKAN SOALAN-SOALAN SEPERTI INI.