You are on page 1of 1

Subsemnatul SAVASTIA ADRIAN, interpret i traductor autorizat pentru limbile strine

Englez/Italian, n temeiul autorizaiei numrul 32070 din data de 2/0/20!!, eliberat de "inisterul #ustiiei
din $om%nia, certi&ic e'actitatea traducerii e&ectuate din limba Italian n limba Romn, c te'tul prezentat a
&ost tradus complet, &r omisiuni, i c, prin traducere, nscrisului nu i(au &ost denaturate coninutul i sensul)
*nscrisul a crui traducere se solicit n ntregime are, n integralitatea sa, un numr de 4 pagini, poart
titlul de Procur special, a &ost emis de CLETO CARBONARA Notar !n Sant"Ilario Re##io Emillia i mi(
a &ost prezentat mie n ntregime)
+raducerea nscrisului prezentat are un numr de 4 pagini i a &ost e&ectuat potri,it cererii scrise
nregistrate cu nr) ! din !0/!2/20!3, pstrate n ar-i,a subsemnatului)
S(a ncasat onorariul de !.0 lei, cu c-itan nr) din /!2/20!3)
INTERPRET $I TRAD%C&TOR A%TORI'AT,
(semntura i tampila)
$/"01I2
3niunea 1aional a 1otarilor 4ublici
5iroul notarial 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
7icena de &uncionare nr) 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Sediul 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
(NC)EIERE DE LE*ALI'ARE A SE+N&T%RII TRAD%C&TOR%L%I NR,---------------
2nul ----------, luna ----------, ziua ----------
66666666666666666666666666666, notar public, n temeiul art) !2 lit) 89 din 7egea notarilor publici i a
acti,itii notariale nr) 3:/!., republicat, cu modi&icrile ulterioare, legalizez semntura de mai sus,
aparin%nd domnului/doamnei 66666666666666666666666666666666666, interpret i traductor autorizat, n
baza
!9
6666666666666666666666666666666666666666666, de pe cele 66666666 e'emplare ale nscrisului,
care are ca parte integrant o copie a actului tradus)
*nscrisul a crui traducere se solicit este un nscris
29
6666666666666666)
S(a perceput onorariul de 6666666666666666 lei ; +<2 cu bon &iscal/c-itan/ordin de plat nr) 66666)
NOTAR P%BLIC,
!9
Semnturii date n &aa mea/specimenului de semntur depus la biroul notarial=
29
Se ,a meniona &orma actului>
( act autentic=
( copie legalizat=
( cu legalizare de semntur=
( cu dat cert)
*nscrisul tradus poate &i i n e'tras)