Вы находитесь на странице: 1из 5

Anexa 1

Anexa 2: Chestionar
Percep ia consumatorului referitoare la modalit ile de comunicare abordate de Pizza Hut
1. Categoria de vrst !n care v !ncadra i:
a) 15-24 ani;
b) 25-34 ani;
c) 35-44 ani;
d) 45-55 ani.
2. "enitul dvs lunar:
a) Sub 600 lei;
b) 600 1000 lei;
c) 1000 2000 lei;
d) Peste 2000 lei.
#. $exul dvs:
a) Feminin;
b) Masculin.
%. &cupa ia dumneavoastr:
a) Angaat;
b) !le"#Student;
c) $me%;
d) Pensi$na%.
'. Ct de des consuma i pizza(
a) &ilnic;
b) S'(t'm)nal;
c) *una%;
d) +u c$nsum.
). Ce v determin s lua i masa !ntr*unul dintre restaurantele Pizza Hut +mai multe
rspunsuri posibile,(
a) ,-e%tele;
b) Ambian a (l'cut';
c) Meniul "a%iat;
d) ,s('ta%ii amabili;
e) .alitatea (%$dusel$% $-e%ite;
-) *$ca ia %estau%antului.
-. Cum apreciati calitatea serviciilor oferite !n restaurantele Pizza Hut(
a) !/celent';
b) 0un';
c) Satis-acat$a%e;
d) P%$ast';
e) F$a%te (%$ast'.
.. Care este sursa de informare din care a i aflat despre acest restaurant(
g) .un$ tin e;
1) Mass media;
i) Pliante in-$%mati"e;
) 2nte%net.
/. Ce modalitate de comunicare cu clien ii !n mediul virtual0 adoptat de Pizza Hut0
cunoa te i(
a) 0l$gul c$m(aniei;
b) P%e3en a (e %etelele de s$ciali3a%e;
c) 4ebsite-ul;
d) Se%"iciul de call cente% 56ele-$nul .lientului7;
e) +iciuna.
11. Ce campanie de responsabilitate social0 la care Pizza Hut a fost partener0
cunoa te i(
a) 89$nea3' un leu: cl'de te "iit$%ul meu7;
b) 8.$(acul de ;)%tie7;
c) 80%' a%a bun't' ii7;
d) 8!u cum aung la c$al'7;
e) +iciuna.
11. Cum a i aprecia pregtirea osptarilor(
a) .un$sc bine (%$dusele din meniu
b) Amabili: d$%nici s' aute clien ii;
c) P%e3entabili: cu uni-$%me im(ecabile;
d) 9e3inte%esati: -'%' c1e- de munca;
e) +eaten i la s$licit'%ile clien il$%;
-) <igilen i =n se%"i%ea la mese;
g) Aten i la sugestiile clientil$%.
12. Cum aprecia i abilit ile de comunicare ale anga2a ilor(
a) Ascult' acti" s$licit'%ile clien il$%;
b) 9e in un de3"$ltat s(i%i de $bse%"a ie;
c) Aten i la -eedbac>-ul $-e%it de client;
d) ?igi3i =n ab$%da%e: nu c$munic' cu clien ii.