You are on page 1of 2

Bizitzaren aroak:

Zenbat hilabete ematen dugu amaren sabelean?...................................................................


Nola esaten da amaren sabelean garenean? ..........................................................................
Bete hutsuneak:
Haurrak

Gazteak

Zahartzaroa

. Urtetik

urtera

13 urtetik

18 urtera

18 Urtetik

urtera

. Urtetik

65 urtera

urtetik

Iparrorratza:

Urtaroak eta hilabeteak:


Idatzi hilabeteak:
1.__________ 2. ___________ 3. ___________ 4. __________ 5. __________6. ___________
7. __________8.__________9. __________10. ___________ 1. __________ 12. ___________
Idatzi urtaroak:

Ilargia:
Ilargia lurraren .. da. Ilargia lurraren bira egiten du.
. Egun ematen du vuelta osoa emateko.
Hauek dira ilargiaren .. : __________,.__________, __________ eta ___________

Lurraren mugimenduak:

1.

2.

1. Lurra eguzkiaren egiten du bira, eta egun eta ordu ematen du


vuelta osoa emateko.
2. Lurra bere . Inguruan egiten du bira eta . Ordu ematen du vuelta osoa
emateko, . sortzen. Horregatik daude alde batzuk eguzkitan (alde ..) eta
Beste batzuk ilunpetan (alde .).