Вы находитесь на странице: 1из 2

Kertas ini mengandungi empat (6) soalan.

Calon dikehendaki menjawab


satu (1) soalan sahaja. semua peralatan hendaklah disediakan oleh
calon. Hanya kertas lukisan sahaja akan disediakan.

1. Lukis gambar beberapa ekor rama-rama sedang berterbangan
berhampiran pokok bunga.
2. Hasilkan gambar sebuah pasu bunga. Warnakan gambar dengan
menggunakan cat air .
3. Hasilkan sebuah topi hari lahir dan hias dengan corak yang
menarik pada topi tersebut .
4. Hasilkan sebuah corak bentuk geometri seperti segitiga atau
segiempat sama secara berulang-ulang.
5. Lakarkan sebuah ROBOT CIPTAAN SAYA dan tampal lakaran
tersebut dengan menggunakan teknik kolaj.
6. Gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan kad ucapan Selamat
Hari Lahir yang menarik untuk sahabat baik anda.
Kertas ini mengandungi empat (4) soalan. Calon dikehendaki menjawab satu (1)
soalan sahaja. semua peralatan hendaklah disediakan oleh calon. Hanya kertas
lukisan sahaja akan disediakan.
1. Bidang : Menggambar
Aktiviti : Hasilkan sebuah gambar bunga-bungaan dari hasil capan jari.
Bahan-bahan : Kertas lukisan, warna pensil/krayon
2. Bidang : Mencorak dan membuat rekaan
Aktiviti : Hasilkan corak tidak terancang secara teknik tiupan.
Bahan-bahan : Warna air, kertas lukisan, penyedut minuman
3. Bidang : Membentuk dan membuat binaan
Aktiviti : Membuat topeng muka dari motif rupa haiwan.
Bahan-bahan : Manila kad, pensil warna/krayon, bahan hiasan, gam, penebuk.
4. Bidang : Mengenal kraf tradisional
Aktiviti : Menghasilkan kraf batik bermotifkan bunga.
Bahan-bahan : Kertas lukisan, pensel warna/krayon.

Disediakan oleh : Disemak oleh:
_______________ _______________
Disahkan oleh:
________________________