Вы находитесь на странице: 1из 9

168

. . , . .

I(

ARCHIDISI(ODON TROGONTHERII (POHLIG, 1885)

. . . .

'

1987

USSR D OF SCIENCES
PROCEED'NGS OF ZOOLOGICAL INSTIUTE
VOL. 168

PLEISTOCENE MAMMALS
OF NORTHERN URSI

I1I1 , 1987, . /68

USSR ACADEMY OF SC1ENCES


PROCEEDINGS OF ZOOLOG1CAL INSTIUTE, LEN!NGRAD. 1987. VOL. 168


. .

l-\ :

. . ( ). . . , . . /{,

1964 . .
, 8
5 - . ,
,1 () Archidiskodon trogontherii (Pohlig, 1885).
( . . ,
. . )
. . .

, .
.
,
.
J1
. . 1966-1972 .
. . . . .
1982 .
. (. 1. ).
. .
. . .
. . .

11.' . u, . . , 11. . /{, . . .


. . nuu, . . , . . u. . . flU

. . . . .

!l , nll ,

.~nw, .

II. 1 n
, KrbIMa . !l , ,l,
.

r-'1'lf\

. 5.

.,, u. n.

.
15- . .
- , 1],5 ,
.
2,7 QQ
-

. - ( 50 )

,

, !;.

2002000000- 11
055(02)3-87

:~ J'

,l , 1987

, ,
.

21

- .

>I:1 9,I,.Jg

'~J(,,, 1\

, . . (1985)
. Jl ,
.

J.-II

, - J< 'J C~CTa8a.


1,6
!! .%-.

0,6

6.

llll

no,10CaMJoI,

. .
H~oa II

J<

!:J.}I,P.J;'U
"1J.)[,(w -\!.~.d)l
I1!(l)t

OD

-d

sn!u;f,r,rJd

2. J< , - J<lJ, .
3. -- -
4. - (eJl) -

5.

H&80J.lf()l\ \""

0.3-0.4
0,8
0.8

.,

''

'd):

r--

''~dJIII-I.)lj

. . :

1.

"'; ..I.d)l

.n~O 'd
~ SUi11J./Ul.lJd

<

Q)

<"':>

","1

ro

sn:J!.JQsol{-'W

<)

'"

SIlJ!JrJS:J

7,

,,l

35-400).

li

" II5I, oJ<aTaHHL,lX, .


( 30 ); eJl. ,l

9,6

'W

-bl - (5),

0,8 .

( r n i u m) (. 1 2; . 2, )
.
. 't
. :

' .
Archidiskodon Mammuthus,
.


,
(. . 2-, ).

Mammuthus, Archidiskodon
: . mmu
thus
: ()

. Archidiskodon
(. . 2).
, Archidiskodon,

(. . 2); Mammuthus
.

*
22

JoI.

V.,}t1cH!d)l

ROt"V'
>

<:>

'"

!!)<JIU~.Jl '

(,)

'>

(,)

r--

'"

'"

r--

(,)

<.D
(,)

X~

00

r--

u)
>

r--

:>>

<:>

I!.JIII:IIOl
'l{'IJOL~119~IJ'eu .l-

eHe9Hdel

<:>

90("

"IJJtI\

00
00

7. I1 ,

,...

<.D

d(S ~1fI1I(1')I, ,}

--.
1,1

OD'

<

r--

U)o

~9"O~Y -d)
,t.-H 11 -L:J.llL'~ 11

<)

:5

~?1V1Jo!p~aw

J,.-

'

>
'>

'dJJJ '"

'>

UO'dJ(f

.:

r--

~!SUiJVrJq!.J'Ol

i;"OO

>lJ8~JdqJ

S!JVU()!!J

)t;:)8,)JdJ

Sll VtJ 1!J

'tI

'<t'
(,)

>I~dJ.L;tJ

'>

'"

.V

'Uat,(w 'ued)(

<)

C'OI

Ll)
Q)

C'OI

00

r--

Q)

<')

u)
u)

00

(,)

'

.
t> .

>

~t:I<a;:ECl,
~ ~~

,~

"l

()

t:

~ :.

<0.1

. i: ~ ~

(%)

~ CL~ 1;::

E~ ~~

13.
14.

I.

C'I:I

:::

..:

~-

60

17.

~.~~~~
"-, ~

~~~~~
~~C:I!-~~~
~ --

~L."'''':~

"

::l

~.... ~. '"~t3 ~
~ : 8:r: ~

::s;:

tr

..:

v =v
,:".; ~

t>

,~

:~

'

f;' ~
"-~
""'t:::J;:::c

" ,.,
:;:;1I::;:1t\

(J

t:

-" .
..:
~

0u

:.:

620
852

600

700

870

1050

467
81

470
76

580

52

63

'~.

,,~
(1) u

~c; ~u ~

;;~gt:II):U
\Q
'-0 . ~

.~~~~~

"-

1- ;t:

' ~ ci

~ ~ ~C:
:;i- ~

=Ec~

~
.....

'"~ t;-c.:
~
t::
U

.:!'"

.;::.... gCI.. ~ m~
~~ ~ ~

~::r~u

...;~

'"

't

~ ~ ~

~ ~~C;

"" q '"
1::!(I<t
~ <t::

;;.;.;:
.~ 1i

Q.

.~ ci.~

~"-

"

~:<:

:;:

><

532
785

494
740

422
676

290
513

446
71

420
55

90

74

65

39

37

52

Jl

18.

950
560

915

574

640

870
456

695

538

425

698
343

497
237

21. Jl

520

514

446

570

388

355

307

256

22.
Jl

620

731

530

504

445

325

257

23

226

225

174

155

107

19.
20.


Jl I

23_

257

(Jl

24.

92

225215

215174

170XJ60

167l57

7574

25.

79,9

78,8

63,1

68,3

69,2

77,2

(7)

146,2

133,8

157,6

134,6

130,1

130,9

99,3

101,5

91,4

102,0

106,1

(1)

(2)

2.
(8)

27.
(19)
a (8)

92

() "

'"'"

'
.::i
:~
~
"
>~1tI~a:I

:.r:iU:S:

Q(1")!:::f(1)

~;j ':"0: ~
t: CO:X:Uo..
, ~ ~u ~

(%1

~ ~

g:r:

~L."'-<:~

...:

JlJi

" '"~

..':;

.
-.:

'"

'"

~.x

..s::::::J;:

~ ~

(J

60

~.~ ~~
e~

21-

-: ~O

..,( ~t::

>

;:: =

-~

"

':Ii. '-';;

L..

~'H~
;; "

~ ~

:~ :: ~

"'Q.'"

~~~~~
:I: :L

:J: IJJ

~Q.>
~U

2~

0'::1::
!l.t1Ll

~a:1

~(I'j:s:~

-.:

:~~ ~

""t;~~~

"~~o.:
~
~oU

~~~
~

-.:

0:<:

"'<

><

880

638

820

680

630

597

106

101,2

100,6

136

187

182
298

444

310

202
315

280

380

302

298

85II,5

8992

770

Mammuthus

'"

f;"~

~ Q..::r

f1

g:
.~>:::

.~

ci .
::ru

Q~I-Q.

"J::r=

~ ~~u
U:~U

~:<:
...:

t>",

~ '"
"''''
'2g~~ '~Q~ ~

.;~ ~~ ~

.~~ u ~

r:

:>:

(U.

:!:UL..

.~~~~~ e~g:r:~
:..<~
::iQ.
::ici.
;!:

730

720

650

494

528

565

523

456

475

500

494

411

65

69

166

180

142

112

]95
284

149
226

122
203

245

188

153

( "

620

593

730

'" " '"

~-< ~<

~ ,~

';:; a.J

: ~ ~~

Archidiskodon

87

t:::

(mandibula)

OTpOCl<oB

83

(Jl

187

190

174

)
Ol

260

(
)
:
IIl

75XI05

6589

! (d n t 5 ) . (dente5 ii5ivi) .
,
. ,
.

215 , -

174 . -

!')

'":::>"
'"<; .<:''""
.);.

'

'"

:;

:;

(dentes ! aes):
() - 2
() - 3 (. 3; . 3, ).

. trogontherii (, 1963; , , 1976).

:

lat.

'.

med.

Archidiskodon meridionalis (Ne5ti, 1825).


, . . (1940),
- . -.
Archidiskodon.
- Mammuthus
, . .
. , Archidiskodon.
.1
( I u n v r t r l i 5 ) .
(vertebrae cevicales) .
(atla5) (. 4; . 4, )
Archidiskodon,
Mammuthus; ()

(alae atlanti5).
(axis) (.5)

. (?)
. ,
Mammuthus (, 1964).
19-20 (vetebrae thoracicae)
, 3-4 (vetebae lum-

bales) (?). 4-5 (


tebrae 5acale5) , .
( 05 t ) .
,
.

(o5sa membri tho i i ) . :


(humeus) (. 6), (!) (. 7),
(sceleton manus),

(os lunatum) (. 8),


(os tiquetum),

(05 tapezium), (os tape


zioideum), (05 capitaturn)

26

'"

-.:1

...J!1

:s:!
.<:

...u

..
=1:
<:>

>..

'"<:>
'"<:>
;

"''''
<
I
~

...'"

'"

...,
~

'"<:>

'"><
'"'"
'"<:>
'~"

IC

Q,

'"=1:

'"><

.
.
...
:1:

Q,

-><

'"'"=1:
'"u
;

<:>
:

..
:;;

Q,

>..

::

'):! 11 Il <1

t'p.dJ ;)L"

'd:J

If

1-11 '~OOf;
XlSdQj-.Jt~:)

(axis)

Archidiskodon

Mammuthus

-d

Sn,111iJJ]!!.Jd

''

'r,;BJJIl JIII.:Il.i'

'd)
.l-

\1

'L'.f

r.set:lO.LHOI'H3W 'J
SYl!liJ!J,I,l.Jd 'W
t"edJtHllld[!'

'd):J)
.L-HI1

'J:'OO

CH~l.JQ ''"'
stl.'1JiJa.mll./d

w
.1 f -

d~W!;!<=Ig
, L"O.LJlO';j.'cu
'.ld>;lI3,L.)JI

.l-

d9;););)OI

.JiJ1 1J f!J,

'17

d"~~,)!J
"lrOHJO:));'BU

.LJae.Lall J.,Ij
dgtl .Jor
!!JJJUQJi()JI V

'l;pt'\\I\,'

UOf.v'
'Jj~E",~N 't;:H],H~d){

<\,

:>.

.,

,...
<

luiJ.JJ '17

t'dJfJL."

'd) "

,)

.L-

)I:)'.1

<

'I.!'O()~

BJ OH

S.'S11'UVU I

'17

;)!r 9.l

'JV90~L'-u

l.-

l::gd.l

SJ/7J'U!,.J

,l

249

185

24

227

198

183

,
- Archidiskodon meridionalis (Nesti, 1825)
Archidiskodon tamanensis Dubrovo, ]964,
,

Q
Q

225

275

(, 9), (os hamatum),


IV (?) (os metacarpale IV)
(hlgs), _

,)

.:J9 J ;'.)(I,)L:

.,

252

00

'"

!!)lut;"I))~ 'V

360

H.:If'\E!XUJJHI::E

..:

348

_ ,
Mamuthus,
,

,

J1 ,


(, 1951, 1954),

(ossa membri ]
v i i ) . :
(ps femur) ,
( ,
) (, 10), (

tella) ( 171 150


108 ) , ' (tibia)
(_ 11), (fibula)
(
) (_ 12), (slt
pedis), (ta]us),
(lus),
(naviculare),
(metatarsale II), (pha]anges).
29

l\
>t:J I1 9 .)t

~f"'.,, 't"i3~~,~d)i

>:lJl.)Q
'!:I,H;,(~ ,)3'd)I

:::J

III~()-d

fll~O

6 Si 1 ;.lif!.IJd 'W

(05 ]unatum) Archidiskodon

-d

6 ~,,!uq!m!ld "'"

Mammuthu5

10

t'~dJHH~ldl;"

'd:):):)

aroor

.1II

IJ.w

'd

~:n!tlJ1i~w!)d

.W

I~

:1

t'E:dJHI1H~l'"
.1.'1

I>.f!()1.I1.. w

'L'o0f;

',1:)):)
J'\-llt

'd

'V

Hd1:,(~xd,)JH~C

".

>

.'!!

6 !J1<JIJII.JU1!OJf 'V

~,)(,-\I,\
HI!I~I1I:

'?).>.>....

t> IU~JtlOl1QJJ'V

>

:5

~~

"

;~

'"

'"

. ~.1O

!J11)fJIoj,)<)IIt"~

"r

't\~1:,';I\

'~.)E:\~'i T.)B.)~d)i

10

"Oty

1'"

'"
3
'"

>

((,

165

]75

162

129

112

94

2. .,l

137

142

166

133

] ]8

109

81.1

102,5

103.1

105.4

! 15,9

103

96

102

78

82

72

91

48

97

68

52

43

>

3. (2)
(I)
4. ()

83

.~
,1

KOHYCOBI1AHOO

't!,}n,)ed){

5. ll

!./JJlJJ!1o;JOJI

1.

00

-V

'V

>

'":z:

'-

"

J
'~Jt:,\I\' 'I:O.LIi(),}LrIJ 1?5
j JHnO\IH" Ij~1>1~~r)911)I{t'P.X ~

<:>

>

r-:'

~';:;:<

~ ~

(%)

tMM)

'W

"t'()l('),)t;'tJ

. !!JrH/llJo;JUJI

~
<

-d

},U.n J /

"".'"

')),<')(:,,\<\'
H''9,,)d

.I:

:...;

-'!-~C:;

"~J(,~W
")9,"odJ~

!JJC,.(W
9Jljd,)t''

,1!)i11J/lilJJ

'::!

H.)c\p.xd,)JII~(

li.)(,\\!');!.J,.)J11Cf.

:
>

''

.~U!u<Jfj!lIJ,J)d

~ ~:!: ~.

'tJooC

UltJ U'"

J!'/~IJ!W!Jd ~',

"<:J

-u

!l11!ltr)/f,l.t!)d

'dJ:::O

1HI~(j'

'!:'()()(

~I---r-~d-.J-II-H-II.-~-.-----I

t"l3d.l14lIH~U
~,H:,\y,:

Q.

',0:)) HI'

snrv
l!jIU~QJl . L-"

I-----~
tt~dJ IHtI(JLf

'd:):):)
J.-

"It~~eJoH

!SUUWl

<:JlfouodsEJ.J
'~';H::,(\\'

t"~8J~d)l

)I.;)U1IJdJJ

fi!l'DU,'JJiJ

:5

J.II

~I':>~'I:'JOH

ii (05 capitatum) Archldiskodon

"tiOOC

Mammuthus

11

S,lsuUDn' '

qL"ld.L:)

'1j~f;,{I"j ''I:i~{J.:Hld)l
)i:)Q.1J1.JdOJJ

t--

',1:>:):) HV

>

'"

/(~dJI!tl()~'

'L'OO

>

'"

S!1DUJ?N

- tr' _

t'"

".

<:>

'"

.V

1.

168
113

144

158
130

135
87

\27

9]

122
82

3. ()

126

]22

]28

98

\02

93

4.

103

111

136

64

73

69

2.

]82

""

'" '"

'"3 '"3
J>

J>

'"'

'"
::

Q)

:s::

:s::

'"

:I:
::

;r:;r:
'"

3-ro

4500

- J

'

1, .

. i ,.'

, ,

_ tJ, 4800-4900 . -, ,!>.~ n,'


u

(. .

1).

3\

~ .. 'Jv

.,IUiI

(femur)

C.rJOH08 8

10

Archidiskodon Mammuthus

'.J'I~)lIJ(JU

.)lll1!)II.~il~11-l

'!1.1f'\1\ TJ".!,)[HI)j

'~r,::I": TJU,~f'rJ>1

r[I~!O '!

(; >.:n!tl,Il!J,JJ/JJ

tr\'

r11 ~? ()

(' Stl?I.t;1f.}IU.1l.1d '111

~l'ciJIfJI

IJUJJlIlli

\'
'liOOE

',1]:):)
1-11]1

I1()[()!\\'

'(1)):) II\'

""

L"O

J,-I!

L')

1460

1277

1214

1480

rp-dJltffll~L:

'dJ))

t<

flOrO

I-I(

'd

U
smuJJf,ll.u,uJ

'1;1,'

'1'\:

1Ii;l1::,,zP. XnJ.(HJ::f..'
';:.-\\,

,~.3~,\,,\:.

H;)9~J ...:>d,)r:

.q

'Vl')0E

P.HJL"

H~E ~p.xdJ.J '~E

1070

J108

\_\! 'U
smuJ8,1t1.J,Ud '/11-'

',JJ \'
..L-IJ
l"C>O(

1J/n 'iJ!Jd

1435

;:J

r.r~(I.JIIJL~

~H.;I~'

TD()f.

Ij f~()!I-jI~ 8

S111'IJdfiI?1d . '

(J

H<I(p::)d,H.'f;:
(: ,I,I)J}/')/

J.JJ')'ffQJ, . V

'\1'

Te,lbHO

.10

(~,,);)i;ll:'O

.1

ll

218
225
187

212
207

230

17 }
172
158

188
192
202

176
182
161

147
150
123

284

222

310

253

228

208
230

~!,H:,\~'I:
tI.:"

1,I)JJU;l; ''

:288

!f)~lI Juo!10.ll

UJ LV1

154

!43

131

138

167

00

.V

,I.l)JJ1t'ifn

'"
g

.,

J.-!l

311

279

255

290

285

236

279

262

225

270

242

195

.
,
8 40-45 (, , 1976; , 1971).

:.1.)1'1 J~I.I

".u..

'"

1885 . . Jl (Pohlig) ,
Elephas trogontherii *. ,

. 8, ,
(, 1971), . ,
( ),

Elephas meridionalis
Elephas primigenius,
,

~ I n Elephas.
n . !3 5

(,

Sl~U;:}lJV1iI1)J

%'Ld"'.lJ
Jj.)C\~'II "l'dBap.d '>J.

, e.~O

00
00

!..'()0t:

~:>~eJ()H

1987),

dO.JJ

'SVUfJ,fJJVv'

'~rlf. ..\V;

'V

!./},1ufll))J
'I:'edJJ-IJ~<)(.i'

't'OO[

'd)))

:I:

J.HII

}j:)IjP-J

'i!SU'I1J/

'V

qr"ouod~C.1J

""

''jaro,~ (-\'

t"~e ,,~d)l

>t~go:tHJ(I(),).l

00

'V

'1"

f----------i

'"

-t"<lU.:IU)1

110~,\

'dJJ) "

J1

32

r'P-L1JCl[J

115

r:!l:LJ

Hel~HL' \111)i.)\!,)9I11;8

Q.

'1

tlO\'V

"1: ':iI!l;:I!~J)1

90( \'

",. '~JO

~r.,\''I:

um::\,'
. ~.)I .\I'I!

"l:

. :~JO

l;'OJHO;)I"~U
~1it')~;)()II}llt~

"!lVN!),)/t\i

'V

1...""
::"':'

l.r:::

Lf)

I.~

(v)
Q"j


.
II ;I ;.l ,
.l0 (Arc/lidiskodon
Mammuthus) , , .

mmuthi.

. .
() OJlOBOK

l.ll

. -
l lat. '. med.
.,
- . -. ,

Proboscidea Illige, 1811 -


Elephantoidea Osborn, 1921 -
Elephantidae Gay, 1821

Mammulhinae Simpson, 1945 -

*.
. li, .
. ,
, 8
, .
, , cJlerK3 1 (
C3Ml.I.OB) jl .l ( ). (processus
salis) , 1

. - , . .

. I;>I
( ).

) Jl

(alae ossis i1ii)

\I,'i,,'
Archidiskodon POlllig, 1885
(-ll , , [1 ),
Mammuthus utt, 1830 (-
) Parelephas Osborn, 1924 (-
Jl ) *.

Archidiskodon Pohlig, 1885 -

: Jl !

4500-5000

. .

*
*
)

34

(' . . .

-' .n ,ll18 (.

,l - I(

(,

II.

).

. subplanifrons Osborn, 1928 (


- ); . africanavus
bourg, 1952 ( , );

. rumanus (Stefanescu, 192-J) ( , ,


); . gromovi Garutt et Alexeeva, 1965
( - ,
, l );
. meridionalis (Nesti, 1825) ( ,
, , );
. tamanensis Dubrovo, 1964 ( ,
, ,

); . trogontherii (Pohlig, 1885) (


, ); . columbl (Falconer,:

(857) (-
) .

,
Jl ( 3-6
Jl.

Mammuthus

utt,

1830 -

. : CKeJleTa
Jl 27003500 . , .
.
Jl Jl

.
. (!)

. -
.

(atlas)
(<;J) .

,~ .
,
Jl ~

chosaricus Dubrovo, 1966

, , ,
, , ); . primigenius (Blumenbach, 1799) ( Jl -
,
) .
3*

35

PareLaphas

Osborn. 1924 - !.
. _1

vlJ1 .

,l : .
- Archidiskodon Mammuthus -
. (,

1971). u
. ,

,

Archidiskodon.
J10 CJ10HA

ARCH/DfSKODON TROGONTHERJI (POHLIG, (885)

KOHua

u , ,
, , , ,
, ,
. :

(. ), 1<OIIII,ypUHICKO['O (),
(. ).- , , , , ,
,

,
. -
.
,
- Desmana

i'lO~Q; -~t6l ., , Mimomys cf. majori


C'LL
Hinton, Trogontherium cuyieri Fischer ,#aldheim,

IDpa.C"

Equus sussenbornensis Wust.,


Alces latifrons Johnson, Bison sp., Pontoceros cf.
ambiguus N. Vsthgi, Alexeeva, David, Baigusheva. ,

,
,
Citellus sp. Marmota sp. * ,

.

, ,

u ,
,
u

* ~
\-l,lbl JJ Jl . . .
36

/' . . ~ ~

(Proboscidea)

.l0

.-- OK,~. , 1951, . 77. N~ 3. . 513-515.


apyr . . " Archidiskodon meridionalis (Nesti) .~~j
I Sl.~ .

1954,
.

10. (lbLn. 2, 76 .

(Garull). Das Mammut.

. ,

\Vilt~Luthsldl .

Ziernsen Ver\ag,

1964. 140 s.
apyr . . }! JJJl

/lidiskdn-mmuthus.- 1'11.: Jl .1I< . .,


-l3 . o~a , 1971, . 76-88.
. . ll Elepl1antidae . .'ll.- . .
- . 1986, . 149. . 15-32.
. ., !tQ . . r3li .
u. . Jl. , 1976, 36 .
. . Elephas antiquus falc. .~ MOCK1Jbl.. I. . 1940. . .. .. !=. (NQ 10}, . 11-16.
. . 8 ELephas wusli.- ,l. .,
C:IOHOB

1963.

N~

4,

95-102.

. Il0.- . . - . 1972, . 215,

106

Pohiip;

LJeber eine iill-FLl \I Maagh8 in Nordpersien.- Zeitsch.


delllsch. geol, Ges., [885. Bd. 37. He[l. 4, S. [022-1027.

SKELETON OF STEPPE ELEPHANT ARCH/DJSKODON TROGONTHERJI


(POHLIG (885) FROM NORTH EASERN AZOV REGION
.

S. Baigusheva.

. .

Garutt

Summary
Skeleton of adu1t male 01 the steppe elephant wilh almost complele skl111
found in Azov lo\vn of Roslo\' region in 1964 is described. lt is compared 10 skeletons
01 other represenlatives ! I subfamily Mammulhinae. genera Archidiskodon alld
Mammuthus. It is estab\ished that I s(eppe elephant 01 morphological
characlers 01 skelelon, 150 structl1re 01 skull uk\VJl in pervious lindings
occupies ilmdit position between these two lorms. However in structure 01
molars lhe sleppe l! is (ypical Archidiskodon. This ill aulhors' ii
gives good s 10 reler it ( this gllS.

Оценить