You are on page 1of 1

PENTAS

BAWAH
18 LBAWAH
18 P
BAWAH
15 L
BAWAH
15 P
BAWAH
12 L
BAWAH
12 P


PRINTER 1
LAPTOP
BAWAH 12
L/P
LAPTOP
BAWAH 18
L/P

LAPTOP
BAWAH 15
L/P

BORANG SKOR
PAPAN KENYATAAN 12L/15L/18L PAPAN KENYATAAN 12P/15P/18P

Peralatan yang
diperlukan:
1. 6 buah Laptop
2. 3 buah Printer
3. Borang Skor
4. Pairing Card (bil.
peserta)
5. Kertas A4 Putih
6. Jam Catur
(20 buah)
7. Set Papan Catur
(bil.peserta)
8. Stapler & Dawai
Kokot
9. Alat Tulis
10. Tanda Nama AJK
dan Pegawai
Pertandingan
11. Kad Nombor Meja
(bil. peserta/2)
12. P.A Sistem
13. Papan Kenyataan
PRINTER 2 PRINTER 3