Вы находитесь на странице: 1из 1

PV PP

Proces verbal de predare-primire

Încheiat astăzi, _________________, intre:

___________SC. PRO-ARHIDOM SRL –IASI __________________________, cu


sediul in ____________IASI_____________, str. ___SOS. NICOLINA _, nr.
13_____________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. RO 17181076_,
CIF __J22/234/2005___ reprezentată de: __RUSU GHE. DRAGOS__
Numit in continuare PRESTATOR:

Si:
societatea comercială / persoana fizică _____________________________ , având
CNP/CIF ______________________ adresa__________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon____________________ numit in continuare BENEFICIAR

Beneficiarul a preluat de la Prestator următoarele documentatii :

________________________________________________________________________

Am primit Am predat

_____________ _______________

Вам также может понравиться