Вы находитесь на странице: 1из 1

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
! ! ! !
! ! !
!
!
! !
!! ! ! !
! ! !
!
! ! !
! !
! ! !
!
!
!
! !
! ! !
!
!
!
!
! ! !
!
!
! !
!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
! !
!
! ! !
! !
!
! ! ! !
!
! !
!
! ! !
! !
!
!
!
! ! ! ! ! ! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! ! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!
! !
! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
! ! !
!
! ! ! !
!
! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! ! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
! !!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! !
!
!
!
! !
! !
!
! !
! ! ! ! !
! !
! ! ! !
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
! !
!! ! !
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
! ! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! !
!
! ! !
! ! ! !
! !! !! !
!
! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!! !
!
!
!
!
!
!
! !
!
! ! !
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
! ! !
!
!
! ! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
! !!
!
!
! !
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
! !
! !
!
! ! !! !
!
! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !
! ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
!
! ! ! !
! ! ! !
! !
! !! ! ! !
! ! !!
! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
! ! !! ! !
! ! ! ! !
!
! ! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! ! ! !
! ! !!
! !
! !
! !
!
!
!
! !
! !
! !
!
!
! !
!
!!
!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
! !
! !
!! ! ! ! ! ! ! ! !
! !
!
!
! ! !
!
!
!
! ! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
! !
!
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! !
! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !
!
! ! ! ! ! ! !
!
! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !
!
! ! !!
! ! !
! ! !
! ! ! !
!
! !! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !!! !
! !
! ! ! !
!
! !
! !
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
! ! ! !! !!!
!
! !
! ! ! !
!
!
!
! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
! !
! ! ! ! !
! ! !! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !
! ! ! ! !
!
! ! ! ! !
! ! ! !
!
!!! !! !
! !
! !
!
!
! !
! ! ! ! ! !
!
!
! ! ! !!
!
! !
!
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !!
!
! !!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
! !!
!
!
!
!
! ! !
! !
! ! ! !
! !
!
!
! ! !!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
! ! !! ! !
! ! ! !
! ! !
!
! !
! !
!
! ! ! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! !
! ! !
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !! ! !!
!
! ! !! ! ! !! ! !
! ! ! ! !! !
! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !
!! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !
! ! ! !!! !! ! !! !
!! ! ! !!! !
! !
!
!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !
!
! !
!
! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
! !
!!
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !! !! ! !!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! ! !
! !! !! ! !
! !! ! ! !
! ! !
!
! ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !
! !
! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! ! !! !
! !
! !
!
! !! ! ! !
! !!
!
!
!
!
! !!
! ! ! ! ! ! ! ! !
!
! ! ! !
! ! !
!! ! ! ! ! !! !
! ! ! ! ! !
!
!
! !! !
!
! ! ! ! ! !
! ! !
! ! !
! !
!
! ! ! ! ! !
! !
! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !! !
! !
!! ! ! ! !
!
!
! !
! ! !! ! ! ! !
!
! ! !!! ! ! ! ! ! !!
!
! !
! !
!
! !
!! ! !
!
! ! !! ! ! !
! ! !
!
! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! !
!
!
! ! !
!
!
! !
!
!
!
! !
! !! ! ! !
!
! !
!
! !
!
!
!
!
! ! !
!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
! !
!
!! !
!
! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !
!!! ! ! !
!
! !
!
!
! ! !! ! ! ! !! !! !!
! !
! ! !
! ! ! ! ! ! !!
! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !
!
! ! !
!
!
! ! ! ! !
! !
!
!
! ! ! ! ! ! !
!
!
!!
!
! ! ! ! !
!
!
!
!
!
! ! ! !
!
! !
!
!
! !!
!
!
!
!
!
! ! !
!
! !
! ! !
!
! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
!!! ! !! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
!
! ! ! ! ! !
!
! ! ! ! ! !!
! ! ! !
! ! !
!
!
!
! ! ! !
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! !
!
! ! ! ! !
! !
!
!
! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
! ! ! !! ! ! !!
!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! !! !
! !
! ! ! !! ! !! ! !!
! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! !
!
!
! !
! ! ! ! ! ! ! ! !! !
! !
! ! !
! !! ! ! !! ! ! ! !
!
!
! !
!
! !
! ! ! ! ! !
! !
! !
!
! !
!! !
!
!
! !
! ! ! !
!
!! !
!
! !
! !
! ! !
!
!
! ! ! !
!! ! !
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
!
! !! ! ! ! !
!
!
! ! ! ! !
! !
! !
! ! !
! !
! ! !
!
! ! !
!
! ! !! !
! !
! !! ! ! !
! ! ! !
! !
!
!
! ! !
! !! ! ! ! ! ! ! !
! !! !! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
! !
! !
! !
! !
! !
! !
!!!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
! !
! !
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! ! !
! ! !
!
!
!
!
!
! !
! !
! ! !
! !
! !
! !
! ! !
!! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
! !!
! ! ! !
!
!
!
! !
!
! ! !
! !
!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! !
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
! ! !
! !
!
! ! ! !
! ! ! !
! !
! !
! !! ! ! ! !
! ! !
! !
!
!
! !
!
!
! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! !
! !
! ! ! ! ! ! !
! !
! ! !! !
!
! !
!
!
!
! ! !! !
! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !
! ! ! ! ! !
! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! ! ! !
! !
! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! !!
! ! ! ! ! !
! !! !!!!!! ! !!
! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!
!
! !!
! ! ! !! ! ! ! !
! ! ! !! ! !
! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !!
! ! ! ! !
! !
! !
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! ! ! !
! !
! ! !
! ! !
! ! !
! !
!
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
! !
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! !
!! ! ! ! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
! !
!
! !
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! !! ! ! !
! !
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
! !
!
!
! !
! ! ! ! ! !
!! ! ! ! ! !
!! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!!!
!
! ! !! ! ! ! ! ! !
!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
! !
! !
!! ! ! !
! !
! !
! !
!
!
!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# #
#
#
##
#
#
#
# # #
#
#
#
##
#
#
#
#
#
#
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
!.
"/
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
pp
p
p
p
p
p
Luuq
Xudur
Aveno
Burco
Sheikh
Garowe
Bosaso
Qardho
Dhuudo
Xajiin
Berdale
Ambalio
Berbera
Nabadid
Caynabo
Xorrehe
Caluula
Bolimog
Qandala
Humbale
Baaduin
J amaame
Agar Gul
Shilmale
Kalmadow
Bio Addo
Eyl West
Eyl East
Galkacyo
Baydhabo
Dolobscio
Dobo Pass
Laasqoray
TabanTox
Modu Mode
Baledogle
Mogadishu
Dararweyne
Aubakhadle
Laascaanod
Ceerigaabo
Hafun/35/s
HafunEast
Iskushuban
Baardheere
Aual Madaei
Uar Sciuban
Burco North
Bandarbeyla
Belet Weyne
Marodi Magale
Ufeyn(Darin)
GurueraguSE/78
Uar SciubanWest
Bandarbeyla North
Scialambod(Merka)
Hargeysa International
MOGADISHU
XUDUR
MARKA
BURCO
J OWHAR
BORAMA
BU'AALE
GAROOWE
BOSSASO
KISMAAYO
BAYDHABA
HARGEYSA
GAALKACYO
CEERIGAABO
GARBAHAAREY
BELET WEYNE
LAAS CAANOOD
DHUUSAMARREEB
EYL
LUUQ
BAKI
J ILIB
HOBYO
XUDUN
SAAKOW
DOOLOW
WAAJ ID
CADALE
BALCAD
QARDHO
TALEEX
SHEIKH
ZEYLAC
J AMAAME
AFMADOW
BARAAWE
AFGOOYE
CADAADO
QANDALA
CALUULA
CAYNABO
GEBILEY
BERBERA
LUGHAYE
CEEL WAQ
DIINSOOR
SABLAALE
J ARIIBAN
GALDOGOB
BURTINLE
OWDWEYNE
BADHAADHE
TAYEEGLOW
QORYOOLEY
J ALALAQSI
CEEL BUUR
CABUDWAAQ
LAASQORAY
BUUHOODLE
BAARDHEERE
Rab Dhuure
CEEL BARDE
WANLA WEYN
BULO BURTO CEEL DHEER
ISKUSHUBAN
BELET XAAWO
BUUR HAKABA
ADAN YABAAL
XARARDHEERE
CEEL AFWEYN
KURTUNWAAREY
QANSAX DHEERE
Bari
Bay
Mudug
Sanag
Sool
Gedo
L. J uba
Hiran
Galgadud
Nugal
Bakol
Togdheer
Awdal
M. J uba L. Shabelle
Woq. Galbeed
M. Shabelle
Banadir
Hobyo
Erigavo
Gardo
Eyl
Afmadow
Burco
El Bur
Bardera
Galkayo
Baidoa
El Afwein
Bulo Burti
El Der
Luuq
Iskushuban
Badhan
Taleh
Hargeisa
Bur Hakaba
Dinsor
J ariban
Xudun
J ilib
Lasanod
Berbera
Burtinle
Sakow
Belet Weyne
Garowe
El Waq
Tieglo
Bosaso
Kismayo
Dusa Mareb
Adale
Adado
Buale
Odweine
Badhadhe
Zeylac
Alula
Kandala
Caynaba
El Barde
Hudur
Bender Beila
Buhodle
Sablale
Baki
Garbahare
Balad
Abudwaq
J owhar
Afgoye
Brava
Wajid
Haradhere
Sheikh
Qoryoley
J alalaqsi
Dolo
Aden Yabal
Gabiley
Wanle Weyne
Borama
Lughaye
Belet Hawa
Rab-Dhuure
J amame
Qansah Dere
Goldogob
Kurtun Warrey
Marka
YEED
Xagar
Galcad
Dharar
Malable
Bargaal
Xaafuun
Garadag
Matabaan
Arabsiyo
Balanbale
Guri Ceel
Bullaxaar
Cadaadley
Mandheera
Dan Gorayo
Buur Dhuubo
Madiina Cad
Gal Hareeri
Bandar Wanag
Bar
Haf
Giu
Caw
Kud
Oda
Ato
Gol
Ris
Noi
Ris
Nar
J an
Cag
Gub
Rad
Wad
Aad
Qol
Oog
Yos
Sut
J if
Yaaq
Toro
Dema
Beey
Goba
Sara
Tita
Cala
Mado
Xayo
Bibi
Dicu
Cuca
Yedi
Caba
Boia
Ooro
Xaar
Heno
Sala
BoxoBidi
Iedo
Dhas
Daba
Maio
Abal
Yaaq
Lafa
Sool Krow
Orow
Caje
Haat
Goof
Caro
Lumi
Ooro
Awle
Maar
Rama
Hare
Sgoi
Dani
Xako
Arbi
Elai
J eda
Nawi
ZecoAdat
Iaud
Gira
Roox
Erir
Duss
Lugo
Kubo
Yaka
Xabo
Damo
Sudh
Dhur
Laag
Cago
Hais
Ilad
Xiis
Yube
Booc Here
Tiin
Gaas
Doon
Bukh
Eegi
Isaao
Booda
Garas
Waamo
Meama
Koday
Qoddo
Fiila
Dubri
Doola
Corio
Baabo
Nebso
Meida
Meesa
Magar
Midey
Miido
Saato
Golja
Girma Fafdo
Uruai
Tarri
Aboli
J uula
Yaman
Fuuma
J umba
Seira
Anole
Agodi
Gobto
Waabo Waabo
Cadey
Fakya
J lija
Misra
J iima Dayax
Biloo
J irma
J ubba
Cilmi
Iidow
XasowTarba
Banta
Geele
Dahar
Mooyo
Urkut
Boran
Iialo
Cursi
Iacle
Gubei
Bakal
Bakal
Waaba
Bakal
Uusla
Curao
Ajaaw
J ebel
Horma
Subai
Kajin
Qonle
Galol
Iilay
Gadey
Garou
Aabow
Isgoy
Xudow Korow
Godka Leego
Huley
Scima
Af Ed
Karre
Aweey
Lojir Borow
Diiga
Korar
Kaiin Galol
Oodan
Yanle
Tifow Leked
Barow
Dusta
Oodan
Kurta
Ibdow
Gomar
Ganta
Digto
Awdey
Nunei
Iidow
Gumur
Xalag
Donca
Sooni
Biiji Muuse
Balow
Meeyd
Kamad
Balow
Iidow Magla
YareyBasra
Giali
Dabab
Adale
Burow
Rahai
Balad
Shiik
Geyfo
Cawle
Garso
Bioma
Shiin
Hesin
Fodel
Aveno
Sugow Wabxo
Derri
J acar
J arad
Goxoo
Cehan
Baxdo
Bohol
Xaraf
J ibir
Heded
Xaaro
Habad
Wisil
Gumar
Lebed
Docol
Godod
Surio
J alam
Mayle
Kalis
Qodax
Xidda
Libow
Cajin
Adego
Afcad
Qoori
Gurur
Karin
Qural
Modoh
Melha
Hunda
Unuun
J adan
Iasup
Tolmo
Surat
Dibow
Garsa
Hogat
Caris
Bixin
Dauli
Ufeyn
Rehis
Xidid
Daamo
Koolo
Rugay
Maydh
Hamas
Darsi
Daloh
Bohol Dahan
Gaulo
Wailo
Hargo
J able
Tukub
Wagar
Dubur
Yeyle
Beras
Ximan
Goyta
Laaye
Idhan
Yaldo Korji
Fooda
Geeri
Dubar
Xagal
Anayo
Goryo
Darka
J idhi
Hemal
Fulla
Tulli
Abase
Ambago
Turdho
Wajeer
Cororo
Iscora
Guraru
Ramate
Dhunfa
Corbes
Ulaaul
Navava
Madero
Qalley
Magado
Osboda
Qandal
Gaduud
Haafko
Saydey
Godeia
Mangab
Soomow LaweyaDhuqay
Chenaf
Umbave
Ankele
J iirta
Nasiib
Bandar
BarakaBalley
Aminow
Goorka
Kaskey
Nimcan
Qooney
Golati
Cocaio
Abrone
Dhamas
Kukate
Guduud
Toorey
Koreey
Arilay
Deeday
El Dao
Durole
Guubey
Baygar
Urvein
Korkor
Cashur
Gonreh Sankor
Mesaar
Uascen
Yaferi
Deygab Ofidow
Dhuboi
Miisra
Dooday
Abaali
Caddey
Gaduud
Xafata
Cilaan
Kormey
Foorsa Kadyow
Robodi
Erbare
GalboyGamber
Kuniyo
Afaalo
Laabay
Sodori
Kashid
Yuubka
Ballow
Dhumey
Ruqiya
Hoogey
Idaada
Igeysi
Kuunyo
Kuunyo
Qardho
Adeile
Blowka
Faajir
Galamo
Madoda
Caadey
SabiyoBottis
Barako
Manaas
BoramaGallow
Adegow
Tajego Isbiil
Mursal
Humbow
Darrow
Isgeed
Harrow
Geedey
El Gof
Xabsac Tagaal
Kootin
Tulida
Buuzow
Faarax
Balcad
Oodlay
Erilay
Ubbuli
Ganbar
Mattan
Saarey
Mafoqi
Xarare
J aslouNimoow
Diidow
Busley
Maqdas
Yaaqle
Barrki
Gurbud
Dhejis
Af Cad
Mabaax
Kuusow
Gadoon
Aboray
Maxaas
Ruruch
Af Uen
Olomal
Dhoqol
Abaaji
Shaway
Mereeg
Hariyo
Idoole
Daieno
Gadoon Mirriq
Qeycad
Miliqo
Dhalwo
Usgure
Saqira
Hangut
Gopsor
Qallad
Xaarfo
Buubis
Arfuda
Konoco
Baqbaq
Moraro Baaley
Qarxis
J aliam
Sanaag
Bihiyo
Liqaan
Qabaal
Ceelay
Uskure
Oisame
Bareda
Dhurbo
Xarago
Hollis
Scemiz
El Ahg
Anghor
Cadayo
Gumbah
El Mah
Doghei
Dabder
Ascira
Tayega
Tooxin Haluod
Gobrou
Runhio
Sireis
Durdur
Kulule
Dhuudo
Carsmo
Gubato
Golgol
Dancug
Massal
Maraje
Buraan
Uullad
Camoud
Mulaax
Huluul
Ceelal
Sinnar
J idali
Dayaxa
Badhan
Celaya
Laanle
Korile
Dameer
Wadaba
Barcad
Goonle
Dandan Nasiye
Bisiqa
Ijaara
Qabura
Halaya
Reydab
Goonle
Einleh
Holhol
Dhoobo
Dhimbii
Scidlei
Cormale
Cauitti
Billada
Lalofto
J ilabdo
Sooyaac
Araroba
Laheley
Qod-Qod
Koyaama
Luglaaw
Canjeel
Gol Bah
Naweytu
Xaramka
El Gode
Dhokaal
Gerarey
Sojiido
Goriale
Rahaman
Dhuumow
Galolca
El Dudu
Baqtile
Guddama
Dadabli
Coriamu
Hilfato
Busleey
Dheenle
Dheenjo
Siidimo
Qasalow
Hareeri
Haroris
Esgudut
Tosilei
Makuboy
Sciaule
Balleey
Maranga
Coralle
Calaame
Idannug
Gurabow
Laandhi El Alul
Biyoley
Drersin
Xararla
Biyoley
Mubarak
Dhanful
Warirei
Booshol
Goombir
Goomuur
Hareeri
Reydaba
Dugulle
Wagalow
Ikirray
Hambawe
Irwarka
Mansuur
Shawgah
Kormari
Madooda
Biyoley
Galweel
Aayolay
Debweyn
Xagarka
Mintaan
Magdaad
Lolisce
J aniino
BaabaahCajuusa
Xarbiga
J iyaale
Xologof
Gumarta
Kansane
Wanamog
Qummayo
Eeriile
J ameeco
Aysoora El Hore
Lugnale
Duduble
Bandege
Baxarka
Colomat
Gaagaha
Dermodo
Xagarow Madooba
Durgaay
Cursole
DarileyQoriley
Muqtaar
J afoole
Karmale
Daharro
J iiqley
Baalcad
Baacyar
Oohaale
El Edat
El Avor
Ceelgod
Ba Aror
Garweyn
Bargaan Marjaan
Bud Bud
Garable
Dab Nar
Daafeed
Beruged
Gidhees
Mirroon Ferdehe
El Ghan
Ambalio
Seemade
Garacad
Semudde
Bitaale
Sabacad
Bajeela
Delenle
Degagou
Daborow
Uarandi
Bagahar
Baaduin
Laz Aer
Dagaari
Abaaray
Arisimo
Libaaxo
Bahalei
Sheerbi
Dardare
Dalweyn
Meygaag
Xunbeys
Cambaar
Hanghei
Canjeel
Homisso
Hemanle
Cogarti
Medlehe
Xamurre
Taageer
Xiriiro
J ibalei
Gondoli
Gahrreg
El Fira
Cubocso
Corieli
Armugia
Caanood
Xoogaad
Hursale
Bereeda
Endichi
Darimoh
Galgala
Tasjiic
Badawle
J uurile
Iongali
Bacugia
Waaciye
Durduri
Raguuda
Cankhor
Ras Wed
Ceelbul
Masagan
Godaalo
Kombeyo
Badweyn
Guumays
Wanriir
Sahader
Boocane
Dhummay Okueleh
LaaleysDagaane
Gedobeh
Go' Yar
J aleelo
Hebateh
Gud Ado
Yagoori
Agarada
Durukhs
Ali Isa
Qararro Bodhley
Qoryale
Rayaare
Daarimo
Baceyga
Wajaale
Biyo As
Waibioh
Siyaara
Agadoon
Higlada
Diirato
J abaqle
J aleelo
Maraaga
Suradle
Gumbura
Dabooye
Kuranuh
El Qori
Karuure
Hoosingo
Iach Ari
Gansagur
SciamCu
Sariirle
Buscbusc
Hararoba
Didimess
Uel Gori
Cangiara
Saamogia
Ceel Sai
Libaanga
Scianlei
Aiifelle
Berdaale
Caanoole
Cadduudo
Reidabal
Aggherar
Shiidlay
Garsaale
Maddoile
Hilo Ari
Aaminaay
Caanoole
Gantamaa
Xarianta
Bakhtiti
Hilo Ari
Waandhay
Barwaaqo
Garsaley
Organton
Dabacore
Shimbiro
Far Fima
Morogavi
Ban Reer
Mowkubow
J uwaarey
Waambato
Turkarey
AwMordi
AwYaale
Gawaanka
Saha Uen
Taliissa
Iska-Reh
Guumisow
Ceel Bay
Lawiilay
Turgodut
Deb Arar
Gegsinta
Malmalle
Avarboda
Al Medou
Cabdiile
Furuqley
Banaaney
Cagaaran
Xaskulle
Calyaalo
Eibecher
Agar Gul
El Atful
Muqakoor
Gawaanka
Ar Gummo
Feerfeer
Cheli Gu
Lap Dere
Galdhabo
Cagacade
Nooleeye Gheriale
Gaba Uen
El Medei Damairor
Libimaay
Gabodayo
Warshubo
Doongaab
Gaxabdho
Gadudaba
Gian Der
Dabagale
Ceganloo
Uaha Ier
Dhinoode
Xinlaabi
Lulubsho
Higlaale
Geedaley
Sciander
El Gorei
Duurgale
Biyomaal
Bilhelli
Lazadale
Balanbal
Gowlallo
Bardaale
Gelgaris
El Engir
Qaidarre
Sinujiif
Dighelli Dheganle
Gori Rit
El Kodan
Reebanti Qalanqal
Ceel Buh
Sinujiif
Rabaable
Af Gadud
Guud Cad
Iskushub Ceel Buh
El Dubat
Dasaan 2
Qallocan
Saforrei
El Arare
Daradhur
Timirshe
Gargoore
Garahule
Sala Gon
Saladegh
El Uneut
El Mogor
Deh-Cabo
Dalmadot
Masuadde
Kalmasso
El Gomor
Bio Addo
Godobyar
Car Weyn
Dhegacad
Deb Boni
Kaldaray
Yagoomas
Lo'aneba
Garabcad
Hundegal
Fararali
Midhisho
Dumodleh
Hah Suga
Dhanaano
Dabataag
Xidhxidh
Widhwidh
Caroweyn
Cudanlay
Haldirir
Daryaleh
Boodhlay Galooley
Inadadan
Warabeye
Ulla San
Araweelo
Qoryaale
Dhubbato
Gulaanle
Fadhixun Ban-Yoro
Hargoleh
Bartanno
Caddoowe
Tokhoshi
J aglaleh
Warabood
Carmaale
Gargaara
Biyafoge
Xariirad
Qulujeed
Kaambooni
Habo Gulo
Dad Gumbi
Hilashiid
Qalawiley
Gura Arba
Gheldezza
Rama Guda
Fur Fursa
El Fangal
Cuis Dera
Uel Merer
Uar Gallo
Meschetti
Beermaasi
Istanboul
Baalgudde
Dol Ierei
Dalxiiska
Qurdhuuba
Egha Roba
Guudaanto
Arbo Abdi
Saamooley
El Ghelda
Geedweyne
Unzi Digo
Doolaawle
Bililscia
Haro Buyo
Hara Fara
Hara Buti
Malkaaray
Caqaqable
Labi Cade
El Mergis
Dejah Uar
Lebi Addi
Leuhomene
War Weyne
God Colow
Moro Idda
Weel Dink
Shongolou
Xabibayal
Arbohiray
Er Mescid
Uel Doden
Uel Cobon
Duubugaas
Ayroobely
Afar Daar
Uar Bunle
Ceel Adde
Farsooley
Dhukbeero
Ancherrou
Bos MulukLibi Saar
Hiilweyne
Raga Ceel
Yasoomman
Buur Weyn
Deb Gorum
Ag Bascir
Luktooley
Daaddaale
Garab Den
El Baccai
Ceel Cali
El Dehtal
El Cabobe
Darcheimo
Aual Alas
War Galon
Balliiano
Balli Cad
Godinlabe
Las Eldit
Ceel Huur
El Gunier
Budunbuto
Guraladig
Qaydarrey
Hen Daier
HemAuare
Garahadde
Gal Gorum
Debatcile
Bursaalax
Tira Assu
Buuryaqab
Budunbuto
Il Maradi
Dag Lahaa
El Uaesed
Xasbahale
Farahgeri
El Chebed
Darin Tog
Lavadulli
Magacaley
Rako Raxo
Adinsoone
Kelyexeed
Biitaalei
Ceel Gaal
Guriasamo
Rio Culul
Buq Atoti
Meeladeen
Seiemmogh
Agarboale
Ceel Laas
Seen Weyn
El Haghen
Bio Gadud
J iingadda
Habab Git
Qayadsame
Faaracood
Ferdi Gab
Xingalool
Sarmaanyo
Genyu Ado
Tuursubag Carrooley
War Idaad
Qalloocan
Kalabaydh
Dermatile
GobdheereQallocato
Bilcijabe
Qoorlugud
Horufadhi
Habeidleh
Gaba Gabo
Libaaxley
Balanbaal
Iskudhoon
Damerabob
El Madoba
Dayer Gal
Batalaale
Sallaxley
Ina Guuxa
Gumburaha
Faraweyne
Oolonweyn
Ceel Gaal
Iskudarka
Catmaarrey
El Ghescud
Buur Gaabo
Camor Gila
Kidi Faani
Xagar Geel Uar Dalado
Kudkudaale
Gobo Kibir
Scimberrei
Ditta Sara
Baq Dheere
Qataa Qori
Daad J erow
Biliq Maro
Kut Barrey
Dagaalyaha
Hagi Barro
Bar Ballei
Ramo Derti
Dec Curbes
Uenti Digo
Lafa Gheri
Bilis Yare
Ceel Baari
Dag Mareer
Corsindere
Buur Xaraw
Ceel Burro
Lele Scido
Salcudoble
Ceel Caboq
DuddumHar
Ceel Garas
Weel Tugar
Idad Geeri
Ras Caddey
El Deladoi
Uar Lechin
Geba Gebah
Den Wadaag
Laangalool
Dudufodlei
Warermaleh
Galaangale Calol Weyn
XagaayDeg
Gal-Haruur
Ceel Muluk
Nuur Dugle
Cali Axmed
Cad Caddey
Ceel Dheem
Bodadheere
Dabayoodle
Buqkoosaar
Ghel Medoi
Far Aqable
El Lehelei
Chirchirri
Gal Gaafow
Masagaweyn
Callyabaal
Gal Laghet
El Garable
Ceel J ilib
Ceel Qoxle
Ceel Baxan
Maalin Gur
Gubet Fara
Gellinsoor
Goragiahor
Mareer-Gur
Galxagarre
Qosol Tire
Ceel Cabdi
Ceel Dibir
Dhajimaale
Afguduudle
Darasalaam
Bacaadweyn
Bandiidley
Scian Cora
Balliabees
Bacad Weyn
Laas Burre
Galangulle
Dhira Doba
Uar Ueiten
Las Anelot
Xaji Kheyr
LibaxXaar
Ciiradhame
Gaal Goble
Hagia Ceel
Dharjaalle
Duud Hooyo
El Gavoiad
Bur Mahago
Laz-i-Naio
Buqcatooti
Wareegsimo
Boqshirqan
Dharinbaar
Ufayn Sare
God Cabobe
Gal Shiikh
Ballanbaal
Hadaaftimo
Owrboogeys
Dararweyne
Qoridheere
Gowsaweyne
Fardhiddin
Bixinduule
Haji Saleh
Hadhwanaag
Dogo Kabud
Dabo Kabud
Ceel Baxay
J ami Gaban
Balleh Dig
Fiqi Ayuub
Beli Adaax
Dakhanyado
Calan Dabe
Karin Lebi
KaamCumar
Ina Igirre
Qururuxley
Cali Aadan
Xunbaweyne
Waraabaley
Harag J iid
Garbodadar
Sabawanaag
Karinkarin Aroor sayl
Fiqi Aadan
Magalo-cad
Ceel Baxay
Mola Gersey
Buulo Xaaji
Dharkaynley
Ceel Dheere
Laf Maakada
Saxa Guduud
Eeygadhalay
Daduma Addi
Hara Cadera
Uar Esgudud
Lebi Gambeh
Ceel Guduud
Ceel Ballei
Yaaq Braawe
Hemin Gurei
BeledAmiin
Goloole Bar
Bulo Galole
Ceel Dheere
Dhabaq Lebi
Ceel Mageed
Lafowacayis
Bar Ganlave
El Endanane
Goof Ganaan
Aual Giohar
Lababulscio
Farmalagial
Goble Hodan
Ceela Helay
Af Barwaaqo
El Bogofier
Dudun Gallo
Ceelgaalaad
Balli Galad
Balli Busle
Balli Dacar
Hodol Dabab
Godob Addon
Baarbacadle
Xaaji Kheyr
Dhabancaddo
El Goddumei
Xabaal ReerLaasa Carro
Af Ruugleey
Ena Baianle
El Gaimeddo
Bola Cohuan
God Lagodei
Eddi Gellie
Cal Marthat
Ceel Doofar
Buur Gaaban
Kob Dhexaad
Bur Meirale
Audelle Uen
Laas Xuliya
Geedlarifay
Hiil Buraan
El Laghodeh
Durdur Melo
Audelle Ier
Gobol Gobol
Dagah Gudud
Fiqi Fuliye
Baraaktaqol
Ceel Dameer
Adhicadeeye
Mijacaseeye
Tulo Dibijo
Haro Shiikh
Davegoriale
Iima Shiikh
Ceel Dheere
Shanshacade
War Cimraan
Kal Qaliifo
Tog Wajaale
Ceel Shiikh
Laas Dhuure
Wado-Bariis
Laan Qayrla
Balli Damal
Balli shire
Saynla Bari Oori J abley
Aasha Caddo
Cabdikaadir
Hadeytacawl
Golo Giacaro
GarsayKuusa Cascia Debin
Mada Uarsisa
Ela Mahallim
Dhey Tubaako
MacalimIman
Ceel Dhooble
El Bascialeu
Deg-Ti Alima
Faafaxadhuun
Meigach Mada
Ceel Abdalla
Moro Uanaile
Lac Bissigle
Garas Mankey
EdainCaboba
Saraar Goobo
Laqaadi Waay
Bulo Balamal
Deb Scinnele
Belhan Humei
MacalinIdle
Ceel Borduel
Ceel Andalle
Xassan Geddi
Celbashaqley
Mooro Bullei
GahoodWeeyn
Godob J iraan
Bandiiraaley
GillabRugis Ceel Bacduur
Or Ghielleis
Sadder Higle
Ceel Muudaan
Gaalacoodday
Ina Irman Ad
Geida Debabo
Cambaar Sare
Laasa J addad
Ciddei J ebis
Anghor Daban
Darrei Donta
Alhamdulilah
Mundila Bayi
Karin Tuurwa
Ceel Laqoday
Ceel Lahelay
Habariheshay
Karingorfood
Laas Magugle
BalehDandan
Musa Ghudeir
Gorayo Humeh
Ballicalanle
Xuseen Xamar
Suryo Qansax
Nasiyeh Kado
Qool Buulale
Beeyo Khadar
Balli Mataan
Magalo Qaloc
Sheeka Lassay
Yaaq Shiniile
Horma Liibaan
Gauder Fullai
Gologolsceval
Gubbet Uasasa
Buqda Caqable
Salaxdhadhaab
Areri Lalamod
El Las Derder
Laas Dalbshan
Balli Dhiddin
Beeli-Wacatay
Dari Sal Weyn
Balli Scillin
Las Chi Bohol
Laas Doomaare
HelemBahaila
Darrin Garsit
Darkein Genyo
Godka carrada
Sayla Galbeed
Maxamed Axmed
Shiikh Awaare
Bilis Qooqaani
Girma Diacatti
Uar Corah Irai
Gabri Sero Ali
Alol Lamma Gad
Xabaalo Barbar
Balli Hagagari
Ceel Dhahanaan
Qorqoore Dheer
Bissig Gundere
Balli Lama Adi
Dhoobo Cantuug
Oormo Buur Cad
Gudmo Biyo Cas
Reidab Khatumo
Dula Carcaraaf
Sheikh Mooldhe
Geel ka Goojis
Sciaule Ali Mai
Barkaan Caliyow
Bulo Iach Dolet
Garsala Avascia
Garas Afra Lere
Xawaal Shawacle
Haqayo Malaasle
Golosha Matrooba
Faarjarley Wiila
Mirta Cali Armed
Cirai Cheli Dere
SalaxDarandoole
Balli Ahur Barre
Ghelghel Bur Foli
Ceel Garab J eelow
Marai Ascia Mussa
Balli Angie Berdo
Balli Gobob Diran
El Af-Ca Uarallai
Karin Dabayl Weyn
Ceeldheer Cammaara
Scillale Bio Madda
Hogganka Mashruuca
450'0"E
450'0"E
500'0"E
500'0"E
0

0
'
0
"
0

0
'
0
"
5

0
'
0
"
N
5

0
'
0
"
N
1
0

0
'
0
"
N
1
0

0
'
0
"
N
SOMALIA: Administrative Boundaries
"/ National Capital
!. Regional Capital
"
District Capital
#
Town
!
Settlement
International Boundary
Regional Boundary
District Boundary
Coastline
River
Major Road
Secondary Road
p Airstrip
LEGEND
K
E
N
Y
A
Gulf of Aden
ETHIOPIA
Food Security Analysis Unit - Somalia
P.O. Box 1230 Village Market, Nairobi, Kenya Email: fsauinfo@fsau.or.ke tel: 254-20-3745734 fax:254-20-3740598
FSAU is managed by FAO, funded by EC and USAID-Somalia FSAU Partners are FEWS NET, WFP, FAO, UNOCHA SCF-UK, UNICEF, CARE, UNDP
The boundaries and names on these maps do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
The regional & District boundaries reflect those endorsed by the Government of the Republic of Somalia in 1986.
Indian Ocean
DJIBOUTI
Produced: J anuary 04 2005
1 cm equals 72 kilometers
0 50 100 150 200 25
Kilometers