You are on page 1of 1

DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN UNTUK MEMOHON

PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI PELAKSANAAN LDP DI SEKOLAH.1. DAFTAR NIAGA (SSM) KANTIN
2. PENYATA BANK
3. SURAT AKTIVITI
4. SENARAI NAMA PESERTA (GRED DG SAHAJA)
5. KERTAS KERJA PELAKSANAAN LDP
*Peruntukan secara one-off bagi setiap sekolah.
*hantar dokumen sebelum 30 Jun 2014.
* Kursus yang akan dilaksanakan sahaja. Kursus yang telah
dilaksanakan tidak diterima untuk permohonan ini.