Вы находитесь на странице: 1из 4

TORRFYLLA TORRFYLLA

VITA KNOGAR VITA KNOGAR


Drogfri men ett sjukligt tillstnd. Drogfri men ett sjukligt tillstnd.
es!tt" !rg tom o"s"# es!tt" !rg tom o"s"#
$. $. %torsl!gen&et. '(gmodig" gr!ndios. %torsl!gen&et. '(gmodig" gr!ndios.
%tor! st!rk! j!g. %j)l#(mk!n st!*k!rs lill! %tor! st!rk! j!g. %j)l#(mk!n st!*k!rs lill!
mig. mig.
+. +.D(m!nde. D(m!nde.
Kl!ndr!r sig sj)l# o*& !ndr!. Kl!ndr!r sig sj)l# o*& !ndr!.
,. ,.Otlig. Otlig.
-!g #ill &! det nu. 'elst i gr. -!g #ill &! det nu. 'elst i gr.
.. ..Im/ulsi#itet. Im/ulsi#itet.
Ager!r f(rst t)nker sed!n. Ager!r f(rst t)nker sed!n.
0. 0.O1esluts!m. O1esluts!m.
2#ersk!tt!r de neg!ti#! f(ljdern!" d)rf(r 2#ersk!tt!r de neg!ti#! f(ljdern!" d)rf(r
t#ek!r m!n. O*& f(r det mest! 1lir ingen t#ek!r m!n. O*& f(r det mest! 1lir ingen
ting gjort. ting gjort.
VAD GRA? VAD GRA?
SJLVKNNEDOM SJLVKNNEDOM
DMJUKHET DMJUKHET
SJLVDISCIPLIN SJLVDISCIPLIN
RLIG RLIG
TLAMOD TLAMOD
OCH ETT OCH ETT
ANSVARFULLT STT. ANSVARFULLT STT.
D KANSKE DEN BEROENDE D KANSKE DEN BEROENDE
KOMMER ATT INSE HUR KOMMER ATT INSE HUR
GALET OCH IRONISKT DET GALET OCH IRONISKT DET
LTER NR VISSA BEROENDE LTER NR VISSA BEROENDE
SGER. SGER.
Att deras mentala !lsa "nte Att deras mentala !lsa "nte
#an "$r%&as!ttas. #an "$r%&as!ttas.
Att det "nte 'nns n%&ra s#!l Att det "nte 'nns n%&ra s#!l
att ()erl!mna s"tt l") t"ll en att ()erl!mna s"tt l") t"ll en
#ra$t star#are en s"& s*!l). #ra$t star#are en s"& s*!l).
Att det !r +n(d"&t att de &(r Att det !r +n(d"&t att de &(r
en &en+m&%n& a) den e&na en &en+m&%n& a) den e&na
,ers+nl"&eten- e$ters+m de ,ers+nl"&eten- e$ters+m de
s!llan ar $el +. "nte l!n&re s!llan ar $el +. "nte l!n&re
#!nner /e+) a) att &+tt&(ra #!nner /e+) a) att &+tt&(ra
de $el de ar &*+rt. de $el de ar &*+rt.