You are on page 1of 6

Sang Kancil dan kura-kura

berkawan baik. Mereka rajin


menanam buah-buahan di
dusun mereka.Pada suatu hari, monyet
ternampak banyak buah-
buahan di dusun itu.Monyet telah berpura-pura
lapar. Dia pergi menemui
kancil dan kura-kura untuk
meminta buah buahan di situ.


Monyet telah makan semua
buahan-buahan di dusun itu
dengan tamak sekali.
Tiba-tiba dia termakan cili
yang terdapat di dusun itu.
Dia berasa kepedasan dan
menyesal kerana makan
dengan tamak.