Вы находитесь на странице: 1из 159

##################>###

#################N###########P###########I###J###K###L###M###

#q`
####################2####bjbjqPqP##################
######:###:##/############################################################
#############,#######,###,#######,#######,#######,#######,###############@#######d
######d######d######d##\###=#####@#######v##########################
###########################e######g######g######g######g######g######
g##$###L##h#############################,##############################
#####################################,#######,########################
##0######,######,######,########01##,#############,#############e#######
#######,############################################################e##########
####,######,#######`###,#######,###############################################
###############################

####X#########d######)##.##A##\#############

##F##0###v########h###n#######,##|
###n############################################################################
########n##############,##########|########u##

###,###########
%######################################################################
#############################,##
#####################################################v##################
####################@#######@#######@###$##d######@#######@#######@#######d#
#####@#######@#######@#######,#######,#######,#######,#######,#######,#########
####

###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################################################################################Ce
ccar Filiala BrasovSuport de curs Impozit pe profitPrincipiile fiscale si contabile
privind gestionarea profitului si a impozitului pe profit modelul de bazaSisteme
de impozitareImpozitul pe profit reprezinta un indicator de renumerare a
factorului stat. Sunt obligate la plata impozitului pe profit toate entitatile
economice care desfasoara activitati economice si nu sunt clasificate in alte
categoriide impozitare a activitatii, cum sunt microintreprinderile sau
organizatiile nonprofit. Impozitarea activitatii prin intermediul impozitului pe
profit se realizeaza in principal prin trei sisteme, si anume:sistemul de baza prin
care cota de impozit pe profit se aplica asupra profitului impozabil determinat
conform Codului Fiscal; sistemul conditionat alternativ care vizeaza un calcul dublu
al impozitului pe profit, din acest calcul alegandu-se valoarea cea mai mare; in
aceasta categorie incadrandu-se anumite entitati economice, cum ar fi
cazionourilor, barurile de noapte, pariuri sportive, etc; impozitarea activitatii
economice a organizatiilor nonprofit.Principii de bazaDeterminarea bazei de
impozitare se intemeiaza in baza principiului conectarii cheltuielilor la venituri.
Acest principiu impune ca o cheltuiala sa fie recunoscuta in contabilitate si
situatiile financiare numai daca prin consumul de resurse ale intreprinderii se va
genera venituri cel putin egale cu valoarea consumului de resurse. Daca prin
activitatile economice nu sunt generate venituri, in conditiile in care s-au
avansat resurse (cheltuieli), valoarea acestora nu este recunoscuta in calculul
profitului impozabil(baza de impozitare pentru impozitul pe profit). Pentru
determinarea bazei impozabile a impozitului pe profit se mai tine seama de
principiul evitarii dublei impuneri, conform careia un venit realizat de catre o
entitate economica trebuie impozitat o singura data. Daca o intreprindere
realizeaza venituri care au fost impozitate la sursa, contabilizarea lor de catre
intreprindere se va realiza in categoria celor neimpozabile in procesul de calcul
al impozitului pe profit.Elementele componente al bazei de impozitareBaza de
impozitare a impozitului pe profit este realizata din douan elemente de baza:
cheltuielile si veniturile. Diferenta dintre acestea ofera indicatorul numit
rezultatul contabil sau profitul brut, daca veniturile sunt mai mari decat
cheltuielile. Pentru obtinerea bazei de impozitare a profitului aceste elemente
sunt clasificate la randul lor in mai multe subcategorii. Cheltuielile sunt
clasificate astfel: deductibile, partial deductibile si nedeductibile. Veniturile
sunt clasificate la randul lor astfel: venituri impozabile si venituri
neimpozabile.Cheltuielile deductibile sunt cele pe care le prezinta prin cadrul
legal Codul Fiscal, dar si acele cheltuieli realizate de catre intreprindere in
urma carora sunt obtinute venituri la un nivel superior cheltuielilor ocazionate de
catre activitatea curenta a intreprinderii. Cheltuielile partial deductibile sunt
cele enumerate de Codul Fiscal, limita care daca este depasita de catre
intreprindere devine automat nedeductibila fiscal. Cheltuielile nedeductibile
trebuie clasificate astfel:cheltuielile care sunt enumerate strict de catre Codul
Fiscal; cheltuielile care depasesc limitele maxime ale cheltuielilor partial
deductibile; cheltuielile care au fost ocazionate de catre intreprindere, iar
veniturile obtinute in urma avansarii acestor resurse sunt inferioare nivelului
acestora.Veniturile impozabile sunt considerate toate veniturile ocazionate de
activitatea desfasurata de catre intreprindere. Valoarea acestora trebuie analizata
din punct de vedere al modului de provenienta si al impozitarii la sursa. Daca
intreprinderea realizeaza venituri care au fost impozitate la sursa, ele vor fi
considerate neimpozabile la calculul bazei de impozitare a impozitului pe profit.
Din aceste prevederi, definirea bazei de impozitare a impozitului pe profit se
prezinta astfel: venituri totale minus cheltuieli aferente realizarii veniturilor,
din care se scad veniturile neimpozabile la care se adauga cheltuielile

nedeductibile.Intreprinderile care sunt supuse sistemului dublu de impozitare


trebuie sa calculeze baza de impozitare si impozitul pe profit prin urmatoarele
modalitati:varianta intai este cea clasica prin care se aplica cota de impozit pe
profit asupra bazei impozabile; aplicarea unui procent legale asupra valorii
veniturilor realizate din activitatile specifice activitatilor de baza ale acestor
intreprinderi.Din acest dublu calcul al bazei de impozitare si a impozitului pe
profit se va contabiliza si plati valoarea cea mai mare.Studiu de caz S.C. X S.A.
inregistreaza in cursul exercitiului financiar N cheltuieli totale de 2.500.000
lei si venituri totale de 4.500.000 lei. Cifra de afaceri a intreprinderii in
cadrul exercitiului financiar curebt este de 4.000.000 lei. In categoria
cheltuielilor au fost realizate urmatoarele cheltuieli particulare:- cheltuieli cu
protocolul 55.000 lei, valoare fara TVA; - cheltuielile cu amenzile si penalitatile
catre autoritatile statului 2.500 lei; - cheltuieli privind penalitatile
contractuale conform contractelor comerciale inchiate 8.000 lei; - cheltuieli cu
sponsorizarile 10.000 lei; - cheltuieli privind constituirea unei ajustari de
valoare privind imobilizarile corporale 4.000 lei; - cheltuieli privind
provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor 3.500 lei; cheltuieli privind TVA nedeductibila aferente proratei TVA (mai mica de 100%) 500
lei; - cheltuieli cu scaderea din gestiune a unui stoc de marfa distrus ca urmare a
unei calamitati naturale, stocul de marfa nefiind asigurat 3.600 lei.Capitalul
social al intreprinderii este de 1.000.000 lei, iar pana la 31.12.N intreprinderea
a constituit rezerva legala in valoare de 160.000 lei. In categoria veniturilor sau inregistrat urmatoarele categorii particulare:venituri din participatii
(dividende) 50.000 lei; venituri din reluarea unei ajustari de valoarea privind
stocurile 4.000 lei; venituri din reluarea unui provizion privind clientii incerti
conform hotararii judecatoresti definitive si irevocabile 2.000 lei; venituri din
penalitati incasate conform contractelor comerciale 20.000 lei.Din exercitiile
precedente intreprinderea a contabilizat o pierdere in valoare de 270.000 lei, din
care 70.000 fiscala si 200.000 lei contabila.Fluxul informational contabil privind
impozitul pe profit este urmatorul:contabilizarea inchiderii conturilor de
cheltuieli:Cont debitor#Cont creditor#Valoare##121#./.6 - cheltuieli#2.500.000
2.500.000##contabilizarea inchiderii conturilor de venituri:Cont debitor#Cont
creditor#Valoare##./.7 - venituri# 121#4.500.0004.500.000##determinarea
rezultatului contabil al exercitiului:Rezultatul contabil = Venituri totale
Cheltuieli totaleRezultatul contabil = 4.500.000 2.500.000 = 2.000.000 lei.
calculul si contabilizarea rezervei legale:Rezerva legale = Rezultatul contabil *
5%Rezerva legala = 2.000.000 * 5% = 100.000 leiIntreprinderea nu poate sa
constituie aceasta valoare, deoarece aceasta are deja constituita din exercitiile
financiare anterioare valoarea de 160.000 lei. Valoarea maxima deductibila a
rezervei legale este de 20% din capitalul social subscris si varsat, adica 200.000
lei. Diferenta deductibila pe care o poate constitui intreprinderea este de 40.000
lei.Cont debitor#Cont creditor#Valoare##121#1061#40.000##determinarea rezultatului
fiscal al exercitiului:Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + cheltuieli
nedeductibile venituri neimpozbileCheltuielile nedeductibile sunt urmatoarele:
Cheltuielile cu protocolul care depasesc limitele legale: 14.000 lei; TVA aferenta
depasirii cheltuielilor cu protocolul: 2.660 lei; Cheltuielile cu amenzile si
penalitatile catre autoritatile statului: 2.500 lei; Cheltuieli cu sponsorizarea:
10.000 lei; Cheltuieli privind constituirea unei ajustari de depreciere a
imobilizarilor corporale: 4.000 lei; Cheltuieli privind stocul de marfa distrus prin
calamitati naturale: 3.600 lei; Pierderea contabila din exercitiului precedent:
200.000 lei; Total cheltuieli nedeductibile: 236.760 leiObservatie: determinarea
cheltuielilor de protocol deductibile se determina prin aplicarea cotei de 2%
asupra bazei de impozitare formata din rezultatul contabil plus cheltuielile de
protocol realizate in cursul exercitiului si eventualele cheltuieli cu impozitul pe
profit contabilizate in cursul exercitiului financiar curent pana la momentul
determinarii indicatorilor anteriori.Procedura este urmatoarea:determinarea bazei
de impozitare si a cheltuielilor cu protocolul: (2.000.000 + 55.000) * 2% = 41.000
lei; determinarea cheltuielilor de protocol nedeductibile: 55.000 41.000 = 14.000
lei; TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 14.000 * 19% = 2.660 lei.

Veniturile neimpozabile si alte reduceri ale bazei de impozitare a impozitului pe


profit sunt:veniturile din participatii: 50.000 lei; veniturile din reluarea unei
ajustari privind stocurile: 4.000 lei; pierderea fiscala din exercitiile financiare
anterioare: 70.000 lei; rezerva legala constituita in exercitiului financiar curent:
40.000 lei; Total venituri neimpozabile si alte reduceri din baza de impozitare:
164.000 leiRezultatul
fiscal = 2.000.000 + 236.760 164.000Rezultatul fiscal = 2.072.760 leicalculul si
contabilizarea impozitului pe profit:Impozit pe profit = Profit impozabil * 16%
Impozit pe profit = 2.072.760 * 16% = 331.642 lei.Cheltuielile cu sponsorizarile
sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil, dar facilitatea fiscala
acordata intreprinderilor consta in faptul ca valoarea acestor cheltuieli se scad
din impozitul pe profit cu conditia ca ele sa nu depaseasca minim 20% din valoarea
impozitului pe profit sau 3 din cifra de afaceri.Calcule financiare:valoarea
financiara 1: impozit pe profit * 20% = 331.642 * 20% = 66.328 lei; valoarea
financiara 2: cifra de afaceri * 3 = 4.000.000 * 3 = 12.000 lei.Valarea cu care
impozitul pe profit va fi redusa este de 10.000 lei, deoarece sponsorizarile
realizate de catre intreprindere nu depasesc limitele impuse de acesti indicatori.
Daca valoarea sponsorizarilor ar fi fost de 25.000 lei, reducerea impozitului era
de 12.000 lei, limita minima rezultata din calculele financiare anterioare.
Contabilizarea impozitului pe profit este:Cont debitor#Cont
creditor#Valoare##691#441#321.642##ConcomitentCont debitor#Cont
creditor#Valoare##121#691#321.642##determinarea profitului net:Rezultat net =
Rezultat contabil Impozit pe profit Rezerva legalaRezultat net = 2.000.000
321.642 40.000 = 1.638.358 leiAceasta valoare a rezultatului net este
contabilizata la 31.12.N si evidentiata in situatiile financiare ale acestui
exercitiu financiare astfel:Cont debitor#Cont creditor#Valoare##129#117#1.638.358##
In cursul exercitiului financiar urmator fluxul informational contabil este
urmatorul:inchiderea contului 121 pentru a reflecta corect veniturilor si
cheltuielile exercitiului financiar respectiv:Cont debitor#Cont
creditor#Valoare##121#129#1.638.358##contabilizarea repartitiilor din profitul net,
tinand cont ca intreprinderea are de finantat o pierdere din exercitiile anterioare
in valoare de 270.000 lei. In acest sens din valoarea profitului net se va finanta
in primul rand aceasta valoare, iar ceea ce ramane va fi supusa altor repartitii:
dividende, alte rezerve, etc. Valoarea care trebuie suspusa repartitiilor este de
1.638.358 270.000 = 1.368.358 lei.Cont debitor#Cont creditor#Valoare##117#./.457
1068#1.368.3581.000.000368.358##Dupa realizarea acestei inregistrari contabile
contul 117 este soldat (sold zero) prin acest aspect finantandu-se si pierderea din
exercitiile anterioare.Pentru celelalte sisteme de impozitare se vor realiza studii
de caz separate.Alternative de calcul al impozitului pe profitImpozitul pe profit
reprezinta indicatorul prin care activitatea economica este taxa pentru rezultatele
obtinute in cadrul unui exercitiu financiar. Activitatea economica este realizata
de catre agentii economici, dar si de alte categorii speciale. In cadrul acestora
mentionam organizatiile nonprofit si agentii economici care au ca obiect de
activitate barurile de noapte, cazinourile si pariurile sportive.Organizatiile
nonprofit desfasoara doua tipuri de activitati: activitati neimpozabile care sunt
desfasurate pentru realizarea obiectului de activitate; activitati impozabile
conditionat care sunt de natura economica in limita a 15.000 euro venituri din
activitatile economice, dar nu mai mult de 10% din valoarea veniturilor
neimpozabile inregistrate in cursul unui exercitiu financiar
##################################################O#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e#
#n#o#n#p#r#o#f#i#t# #d#a#t#o#r#e#a#z### #i#m#p#o#z#i#t# #p#e# #p#r#o#f#i#t#
#p#e#n#t#r#u# #p#a#r#t#e#a# #d#i#n# #p#r#o#f#i#t#u#l# #i#m#p#o#z#a#b#i#l# #c#e#
#c#o#r#e#s#p#u#n#d#e# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#o#r#,# #i#m#p#o#z#i#t# #c#a#l#c#u#l#a#t#
#p#r#i#n# #a#p#l#i#c#a#r#e#a# #c#o#t#e#i# #d#e# #1#6#%# #a#s#u#p#r#a#
#p#r#o#f#i#t#u#l#u#i# #i#m#p#o#z#a#b#i#l#.# #O#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e#
#n#o#n#p#r#o#f#i#t#,# #o#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e# #s#i#n#d#i#c#a#l#e# #_#i#
#o#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e# #p#a#t#r#o#n#a#l#e# #s#u#n#t# #s#c#u#t#i#t#e# #d#e#
#l#a# #p#l#a#t#a# #i#m#p#o#z#i#t#u#l#u#i# #p#e# #p#r#o#f#i#t# #p#e#n#t#r#u#
#u#r#m###t#o#a#r#e#l#e# #t#i#p#u#r#i# #d#e# #v#e#n#i#t#u#r#i#:# #####a#)#

#c#o#t#i#z#a#c#i#i#l#e# #_#i# #t#a#x#e#l#e# #d#e# ##n#s#c#r#i#e#r#e# #a#l#e#


#m#e#m#b#r#i#l#o#r#; # #####b#)# #c#o#n#t#r#i#b#u#c#i#i#l#e# #b###n#e#_#t#i#
#s#a#u# ##n# #n#a#t#u#r### #a#l#e# #m#e#m#b#r#i#l#o#r# #_#i#
#s#i#m#p#a#t#i#z#a#n#c#i#l#o#r#; # #####c#)# #t#a#x#e#l#e# #d#e#
##n#r#e#g#i#s#t#r#a#r#e# #s#t#a#b#i#l#i#t#e# #p#o#t#r#i#v#i#t#
#l#e#g#i#s#l#a#c#i#e#i# ##n# #v#i#g#o#a#r#e#; # #####d#)# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#e#
#o#b#c#i#n#u#t#e# #d#i#n# #v#i#z#e#,# #t#a#x#e# #_#i# #p#e#n#a#l#i#t###c#i#
#s#p#o#r#t#i#v#e# #s#a#u# #d#i#n# #p#a#r#t#i#c#i#p#a#r#e#a# #l#a#
#c#o#m#p#e#t#i#c#i#i# #_#i# #d#e#m#o#n#s#t#r#a#c#i#i# #s#p#o#r#t#i#v#e#; # #
####e#)# #d#o#n#a#c#i#i#l#e# #_#i# #b#a#n#i#i# #s#a#u# #b#u#n#u#r#i#l#e#
#p#r#i#m#i#t#e# #p#r#i#n# #s#p#o#n#s#o#r#i#z#a#r#e#; # ## ###f#)#
#d#i#v#i#d#e#n#d#e#l#e# #_#i# #d#o#b##n#z#i#l#e# #o#b#c#i#n#u#t#e# #d#i#n#
#p#l#a#s#a#r#e#a# #d#i#s#p#o#n#i#b#i#l#i#t###c#i#l#o#r# #r#e#z#u#l#t#a#t#e# #d#i#n#
#v#e#n#i#t#u#r#i# #s#c#u#t#i#t#e#; #####g#)# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#e# #p#e#n#t#r#u#
#c#a#r#e# #s#e# #d#a#t#o#r#e#a#z### #i#m#p#o#z#i#t# #p#e# #s#p#e#c#t#a#c#o#l#e#; # #
####h#)# #r#e#s#u#r#s#e#l#e# #o#b#c#i#n#u#t#e# #d#i#n# #f#o#n#d#u#r#i#
#p#u#b#l#i#c#e# #s#a#u# #d#i#n# #f#i#n#a#n#c###r#i# #n#e#r#a#m#b#u#r#s#a#b#i#l#e#; #
#####i#)# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#e# #r#e#a#l#i#z#a#t#e# #d#i#n# #a#c#c#i#u#n#i#
#o#c#a#z#i#o#n#a#l#e# #p#r#e#c#u#m#:# #e#v#e#n#i#m#e#n#t#e# #d#e#
#s#t#r##n#g#e#r#e# #d#e# #f#o#n#d#u#r#i# #c#u# #t#a#x### #d#e#
#p#a#r#t#i#c#i#p#a#r#e#,# #s#e#r#b###r#i#,# #t#o#m#b#o#l#e#,#
#c#o#n#f#e#r#i#n#c#e#,# #u#t#i#l#i#z#a#t#e# ##n# #s#c#o#p# #s#o#c#i#a#l# #s#a#u#
#p#r#o#f#e#s#i#o#n#a#l#,# #p#o#t#r#i#v#i#t# #s#t#a#t#u#t#u#l#u#i#
#a#c#e#s#t#o#r#a#; # #####j#)# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#e# #e#x#c#e#p#c#i#o#n#a#l#e#
#r#e#z#u#l#t#a#t#e# #d#i#n# #c#e#d#a#r#e#a# #a#c#t#i#v#e#l#o#r# #c#o#r#p#o#r#a#l#e#
#a#f#l#a#t#e# ##n# #p#r#o#p#r#i#e#t#a#t#e#a# #o#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#o#r#
#n#o#n#p#r#o#f#i#t#,# #a#l#t#e#l#e# #d#e#c##t# #c#e#l#e# #c#a#r#e# #s#u#n#t#
#s#a#u# #a#u# #f#o#s#t# #f#o#l#o#s#i#t#e# ##n#t#r#-#o# #a#c#t#i#v#i#t#a#t#e#
#e#c#o#n#o#m#i#c###; # #####k#)# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#e# #o#b#c#i#n#u#t#e# #d#i#n#
#r#e#c#l#a#m### #_#i# #p#u#b#l#i#c#i#t#a#t#e#,# #r#e#a#l#i#z#a#t#e# #d#e#
#o#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e# #n#o#n#p#r#o#f#i#t# #d#e# #u#t#i#l#i#t#a#t#e#
#p#u#b#l#i#c###,# #p#o#t#r#i#v#i#t# #l#e#g#i#l#o#r# #d#e# #o#r#g#a#n#i#z#a#r#e#
#_#i# #f#u#n#c#c#i#o#n#a#r#e#,# #d#i#n# #d#o#m#e#n#i#u#l# #c#u#l#t#u#r#i#i#,#
#c#e#r#c#e#t###r#i#i# #_#t#i#i#n#c#i#f#i#c#e#,# ##n#v###c###m##n#t#u#l#u#i#,#
#s#p#o#r#t#u#l#u#i#,# #s###n###t###c#i#i#,# #p#r#e#c#u#m# #_#i# #d#e#
#c#a#m#e#r#e#l#e# #d#e# #c#o#m#e#r#c# #_#i# #i#n#d#u#s#t#r#i#e#,#
#o#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e# #s#i#n#d#i#c#a#l#e# #_#i# #o#r#g#a#n#i#z#a#c#i#i#l#e#
#p#a#t#r#o#n#a#l#e#.# ###C##n#d# #u#n# #c#o#n#t#r#i#b#u#a#b#i#l# #s#e#
##n#f#i#i#n#c#e#a#z### #s#a#u# ##n#c#e#t#e#a#z### #s### #m#a#i# #e#x#i#s#t#e#
##n# #c#u#r#s#u#l# #u#n#u#i# #a#n# #f#i#s#c#a#l#,# #p#e#r#i#o#a#d#a#
#i#m#p#o#z#a#b#i#l### #e#s#t#e# #p#e#r#i#o#a#d#a# #d#i#n# #a#n#u#l#
#c#a#l#e#n#d#a#r#i#s#t#i#c# #p#e#n#t#r#u# #c#a#r#e# #c#o#n#t#r#i#b#u#a#b#i#l#u#l#
#a# #e#x#i#s#t#a#t#.# ###A#g#e#n#t#i#i# #e#c#o#n#o#m#i#c#i# #c#a#r#e#
#d#e#s#f###_#o#a#r### #a#c#t#i#v#i#t###c#i# #d#e# #n#a#t#u#r#a# #b#a#r#u#r#i#l#o#r#
#d#e# #n#o#a#p#t#e#,# #c#l#u#b#u#r#i#l#o#r# #d#e# #n#o#a#p#t#e#,#
#d#i#s#c#o#t#e#c#i#l#o#r#,# #c#a#z#i#n#o#u#r#i#l#o#r# #s#a#u# #p#a#r#i#u#r#i#l#o#r#
#s#p#o#r#t#i#v#e#,# #i#n#c#l#u#s#i#v# #p#e#r#s#o#a#n#e#l#e# #j#u#r#i#d#i#c#e#
#c#a#r#e# #r#e#a#l#i#z#e#a#z### #a#c#e#s#t#e# #v#e#n#i#t#u#r#i# ##n# #b#a#z#a#
#u#n#u#i# #c#o#n#t#r#a#c#t# #d#e# #a#s#o#c#i#e#r#e#,# #_#i# #l#a# #c#a#r#e#
#i#m#p#o#z#i#t#u#l# #p#e# #p#r#o#f#i#t# #d#a#t#o#r#a#t# #p#e#n#t#r#u#
#a#c#t#i#v#i#t###c#i#l#e# #p#r#e#v###z#u#t#e# ##n# #a#c#e#s#t# #a#r#t#i#c#o#l#
#e#s#t#e# #m#a#i# #m#i#c# #d#e#c##t# #5#%# #d#i#n# #v#e#n#i#t#u#r#i#l#e#
#r#e#s#p#e#c#t#i#v#e# #s#u#n#t# #o#b#l#i#g#a#c#i# #l#a# #p#l#a#t#a# #u#n#u#i#
#i#m#p#o#z#i#t# #d#e# #5#%# #a#p#l#i#c#a#t# #a#c#e#s#t#o#r# #v#e#n#i#t#u#r#i#
#r#e#a#l#i#z#a#t#e#.###S#t#u#d#i#u#l# #d#e# #c#a#z# #n#r#.#1##O#
#o#r#g#a#n#i#z#a#t#i#e# #n#o#n#p#r#o#f#i#t# #i#n#r#e#g#i#s#t#r#e#a#z#a# #i#n#
#c#u#r#s#u#l# #u#n#u#i# #e#x#e#r#c#i#t#i#u# #f#i#n#a#n#c#i#a#r# #u#r#m#a#t#o#r#i#i#
#i#n#d#i#c#a#t#o#r#i# #e#c#o#n#o#m#i#c#o#-#f#i#n#a#n#c#i#a#r#i#:##a#.#
#v#e#n#i#t#u#r#i# neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii): 500.000 lei; b.

venituri din activitati economice: 40.000 lei; c. cheltuielile totale inregistrate


in cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile
economice 25.000 lei.La sfarsitul anului trebuie sa se calculeze indicatorii
aferenti impozitului pe profit. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei
a celor 15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele:plafonul in lei
al veniturilor realizate se situeazan sub nivelul maxim admis de lege, si anume ele
sunt pana la echivalentul de 15.000 euro si mai putin de 10% din valoarea
veniturilor neimpozabile; in acesta situatie pentru activitatea economica realizata
de catre organizatia nonprofit nu va plati impozit pe profit.Chiar daca organizatia
nonprofit realizeaza profit din activitatea economica, acesta trebuie sa fie
utilizat tot pentru finantarea cheltuielilor aferente activitatii nonprofit in
vederea realizarii obiectului principal de activitate.Studiul de caz nr.2O
organizatie nonprofit inregistreaza in cursul unui exercitiu financiar urmatorii
indicatori economico-financiari:a. venituri neimpozabile(cotizatii ale membrilor si
donatii): 500.000 lei; b. venituri din activitati economice: 50.000 lei; c.
cheltuielile totale inregistrate in
cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile
economice 25.000 lei.Pentru impozitarea activitatii economice trebuie analizat
nivelurile realizate. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a celor
15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele:veniturile din
activitatile impozabile sunt de 10% din valoarea veniturilor neimpozabile;
veniturile din activitatile impozabile depasesc plafonul de 15.000 euro, ceea
pentru diferenta de 2.000 lei se va calcula impozit pe profit.Valoarea
cheltuielilor aferente depasirii plafonului de venituri impozabile se determina
prin ponderea depasirii in total venituri. Ponderea veniturilor impozabila care au
depasit limita celor 15.000 euro este de 2.000 lei / 50.000 lei * 100 = 4%.
Valoarea cheltuielilor aferente depasirii plafonului de 15.000 euro este de 25.000
lei * 4% = 1.000 lei.Profitul impozabile este de 2.000 lei 1.000 lei = 1.000 lei.
Impozitul pe profit = 1.000 lei * 16% = 160 lei.Pentru determinarea profitului
impozabil se va aplica aceeasi procedura pentru impozitarea activitatii economice
ale agentilor care desfasoara numai activitate economica, adica se tine seama de:
cheltuieli deductibile, nedeductibile si partial deductibile; venituri impozabile
neimpozabile; reduceri ale impozitului pe profit; luarea in consideratie a pierderii
fiscale sau contabile din exercitiile anterioare.Studiul de caz nr.3O organizatie
nonprofit inregistreaza in cursul unui exercitiu financiar urmatorii indicatori
economico-financiari:a. venituri neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii):
500.000 lei; b. venituri din activitati economice: 90.000 lei; c. cheltuielile totale
inregistrate in cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru
activitatile economice 25.000 lei.Pentru impozitarea activitatii economice trebuie
analizat nivelurile realizate. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a
celor 15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele:depasirea
plafonului de venituri din activitatile economice este inregistrat atat la nivelul
minimului de 10% din valoarea venuturilor neimpozabile, cat si la valoarea
echivalenta de 15.000 euro; diferenta de impozitare se calculeaza in functie de
nivelul minim al celor doi indicatori de comparabilitate: procentul din valoarea
veniturilor neimpozabile si nivelul echivalent al celor 15.000 euro; diferenta de
impozitare este de 90.000 lei 48.000 lei = 42.000 lei; ponderea acestor venituri
in total venituri este de 42.000/90.000 * 100 = 47%; Valoarea cheltuielilor aferente
depasirii veniturilor impozabile este de 25.000 * 47% = 11.750 lei. Profitul
impozabil este de 42.000 11.250 = 30.250 lei. Impozitul pe profit = 30.250 * 16%
= 4.840 lei.Studiul de caz nr.4O organizatie nonprofit inregistreaza in cursul unui
exercitiu financiar urmatorii indicatori economico-financiari:a. venituri
neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii): 22.000 lei; b. venituri din
activitati economice: 50.000 lei; c. cheltuielile totale inregistrate in cursul
exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile economice
25.000 lei.Pentru impozitarea activitatii economice trebuie analizat nivelurile
realizate. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a celor 15.000 euro
este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele:valoarea maxima a veniturilor
economice care pot fi inregistrate de catre organizatia nonprofit este de 2.200

lei, adica 10% din valoarea veniturilor neimpozabile; depasirea inregistrata de


organizatia nonprofit este calculata in functie de valoarea cea mai mare a
indicatorilor de comparabilitate, adica 50.000 2.200 = 47.800 lei.Ponderea
veniturilor impozabile in total venituri din activitatile economice este de
47.800 / 50.000 = 95,6%.Valoarea cheltuielilor aferente veniturilor impozabile este
de 25.000 * 95,6% = 23.900 lei.Profitul impozabil = 47.800 23.900 = 23.900 lei.
Impozitul pe profit = 23.900 * 16% = 3.824 lei.Observatie: comparabilitatea dintre
chelutielile si veniturile impozabile se realizeaza intre valoarea efectiva a
veniturilor realizate si valoarea cheltuielilor rezultata din aplicarea ponderii
veniturilor impozabile in total venituri din activitatea economica realizate.
Agentii economici care desfasoara activitati in domeniul cazinourilor si
entitatilor cu obiect de activitate similar sunt impozitate prin comparabilitatea
valorii impozitului pe profit si luarea in considerare a valorii cea mai mare
astfel:prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil determinat conform
relatiei generale prevazuta de Codul Fiscal; prin aplicarea procentului de 5% asupra
veniturilor obtinute din astfel de activitati.Studiul de caz nr.1Un agent economic
care are ca obiect de activitate cazino inregistreaza in cursul exercitului
financiar urmatorii indicatori economico-financiari:venituri totale 80.000 lei, din
care 75.000 din activitati specifice de cazino; cheltuieli totale 45.000 lei,
considerate deductibile.Profitul impozabil este de 80.000 45.000 = 35.000 lei.
Impozitul pe profit este de 35.000 lei * 16% = 5.600 lei.Valoarea ponderii de 5%
din veniturile specifice actiivtatii de cazino 75.000 * 5% = 3.750 lei.Valoarea
impozitului care trebuie platit de catre agentul economic este de 5.600 lei.Studiul
de caz nr.2Un agent economic care are ca obiect de activitate cazino
inregistreaza in cursul exercitului financiar urmatorii indicatori economicofinanciari:venituri totale 90.000 lei, din care 80.000 din activitati specifice de
cazino; cheltuieli totale 55.000 lei. In masa cheltuielilor totale sunt incluse
urmatoarele categorii particulare:cheltuieli de sponsorizare: 500 lei; cheltuieli de
protocol: 1.200 lei; cheltuieli privind amenzile catre autoritatile romane: 800 lei;
cheltuieli privind ajustari de depreciere a activelor imobilizate: 400 lei;
cheltuieli privind provizioanele pentru garantii de buna executie: 700 lei.In masa
veniturilor sunt incluse urmatoarele categorii particulare:venituri din
participatii: 1.400 lei; venituri din relarea unei ajustari pentru deprecierea
stocurilor: 200 lei; venituri din reluarea unui provizion pentru litigii cu
clientii(deductibil): 500 lei.Capitalul social este de 10.000 lei. Rezerva legala
constituita este de 800 lei.Fluxul informational fiscal pentru determinarea
impozitului pe profit este:profitul brut este de 90.000 55.000 = 45.000 lei;
rezerva legala este de 45.000 * 5% = 2.250 lei; profit impozabil:profit brut:
45.000 lei; (+) cheltuieli de sponsorizare: 500 lei; (+) cheltuieli de protocol
nedeductibile: 276 lei; (+) TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile:
52 lei(+) cheltuieli cu amenzile: 800 lei; (+) cheltuieli pentru deprecierea
activelor imobilizate: 400 lei; (-) venituri din participatii: 1.400 lei; (-)
rezerva legala deductibila: 1.200 lei; (-) venuturi din ajustari privind
stocurile: 200 lei; (-) pierderea fiscala din exercitiile anterioare: 25.000 lei.
Profit impozabil: 19.228 leiImpozit pe profit: 19.228 *16% = 3.076 leiReducerea
impozitului pe profit = 210 leiImpozit pe profit: 3076 210 = 2.866 leiValoarea
procentului aplicat asupra veniturilor din activitatea de cazino: 80.000 * 5% =
4.000 leiCheltuieli de protocol deductibile: (45.000 + 1.200)*2% = 924 lei;
Cheltuieli de protocol nedeductibile: 1.200 924 lei = 276 lei; TVA aferenta
cheltuielilor de protocol nedeductibile: 276*19% = 52 lei.Cifra de afaceri este de
70.000 lei.Reducerea de impozit privind cheltuielile de sponsorizare se aplica la
nivelul minimului dintre 3%0 din cifra de afaceri si 20% din valoarea impzitului pe
profit:limita din cifra de afaceri: 70.000 * 3%0 = 210 lei; limita din valoarea
impozitului pe profit: 3.076 * 20% = 615 lei.Valoarea impozitului pe profit care
trebuie platit este de 4.000 lei.Cadrul general fiscal si contabil privind accizele
din RomaniaA. Cadrul generalAccizele reprezinta taxe speciale de consum care se
datoreaza bugetului de stat pentru produse provenite atat din import, cat si din
productia interna. Enumerarea prezentata de Codul Fiscal are in vedere urmatoarele
categorii: bere, vinuri, bauturi fermentate(altele decat bere si vin), produsele

intermediare, alcool etilic, tutun prelucrat, produse energetice si energie


electrica.Accizarea produselor se realizeaza de regula la bunurile considerate de
lux si la bunurile care sunt realizate din resurse naturale care au un caracter
limitat. Exigibilitatea accizelor se realizeaza in urmatoarele situatii: in
momentul eliberarii acestor produse catre consum, in momentul in care se constata
pierderi si in momentul in care se constata minusuri la cantitatile produselor
accizabile din diverse motive. Codul Fiscal enumera situatiile in care un agent
economic trebuie sa considere toate aceste situatii: eliberare spre consum,
pierderi, minusuri gestionare, import, dar si situatiile in care nu se considera
aceste activitati.B. Accizarea produselor la bauturi si alcool etilicIn categoria
acestor produse accizabile sunt cuprinse urmatoarele categorii de produse: bere,
vinuri, bauturi fermentate(altele decat bere si vin), produse intermediare si
alcool etilic. Nivelul acestor accize este stabilit de catre cadrul fiscal national
in functie de caracteristicile fiecarei categorii de bauturi: unuitatea de masura a
produsului(grade plato, produs natural, alcool pur, etc).B1. Accizele pentru bere
Accizarea acestui produs se realizeaza pentru tipurile de bere care au o
concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum. De asemenea, producatorii
independenti care realizeaza o productie care nu depaseste 200.000 hl/an, aceasta
va fi accizata printr-un regim special de accizare redus. Societatile care
beneficiaza de un nivel redus al accizelor agentii economici care indeplinesc in
mod cumulative urmatoarele conditii:sunt
operatori economici producatori; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale
altor fabrici; folosesc spatii de productie diferite de cele ale unui alt operator
economic producator de bere; nu functioneaza sub licenta unui alt producator
economic de bere.Din punct de vedere modului de declarare a accizelor, fiecare
antrepozitar autorizat ca producator de bere are obligatia de a depune la
autoritatea fiscala competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o
declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le
detine in vederea realizarii productiei de bere.Relatia de calcul a accizelor in
cazul produselor din bere este urmatoarea:A = C * K * R * Q In care:A = acciza; K =
acciza unitara, in functie de capacitatea de productie anuala; R = cursul valutar de
schimb dintre euro/leu; C = numarul de grade plato; Q = cantitatea in hectolitri.
Studiu de caz nr.1SC X SA produce 100.000 de sticle de bere cu o concentratie
alcoolica de 4%. O sticla de bere este in cantitate de 0,5 litri. Cursul de schimb
euro/leu este de 3,7 lei/euro. Acciza stabilita conform legii este de 0,748 euro/hl
grad plato.Valoarea accizei datorate de catre agentul economic pentru aceasta
productie este de:A = 4% * 0,748 * 3,7 * (100.000 * 0,5)/100 = 55,35 lei.Studiul de
caz nr.2SC X SA produce 100.000 sticle de bere cu o concentratie alcoolica de 5%
in volum. O sticla de bere este in cantitate de 1 litru, 1 euro = 3,7.
Intreprinderea se incadreaza in categoria producatorilor independenti care nu
depasesc o productie anuala de 200.000 hl. In aceasta situatie intreprinderea va fi
accizata cu o cota redusa de accize de 0,43 euro/hl grad plato. Determinarea
accizei se va realize astfel:A= 5% * 0,43* 3,7 * 100.000/100= 79,55 lei.B2.
Accizarea produselor din vin, bauturi fermentate si produse intermediareProdusele
din vin sunt accizate in doua variante:vinuri linistite cuprind acele produse
care nu depasesc o concentratie alcolica de 15% in volum si alcoolul continut in
produs rezulta in intregime din fermentare, produsele care au o concentratie
alcoolica mai mare de 15% in volum, dar care dupa imbogatire nu depaseste o
concentratie alcoolica de 18% in volum, alcoolul continut in produs rezulta in
intregime din fermentare; vinuri spumoase cuprind acele produse ambulate in sticle
cu dop de tip ciuperca fixat cu ajutorul legaturilor care tin sub presiune dixidul
de carbon in solutie de cel putin 3 bari, au o concentratie alcoolica care
depaseste 1,2% in volum, darn u depaseste 15% si alcoolul continut in produs
rezulta in intregime prin fermentare.Sunt execeptate de la aceasta regula
persoanele fizice care fabrica vin destinat consumului propriu, cu conditia sa nu
fie vandut.In categoria produselor fermentate sunt incluse urmatoarele categorii de
produse:alte bauturi fermentate linistite care au o concentratie alcoolica de minim
1,2% si maxim 10% in volum sau depasesc concentratia alcoolica de 10% in volum, dar
nu depasesc 15% in volum in conditiile in care alcoolul continut in produs rezulta

in intregime fermentare in limita a 10% concentratie alcoolica; alte bauturi


fermentate spumoase care sunt prezentate in sticle cu dop de tip ciuperca fixat cu
legaturi sub presiune rezistente la cel putin 3 bari si care au o concentratie
alcoolica cuprinsa intre 1,2 % si 13% in volum sau o concentratie alcoolica mai
mare de 13%, dar nu depaseste 15% in conditiie in care alcoolul continut in produs
este obtinut prin fermentare.Prin produse intermediare se inteleg acele produse
care au o concentratie alcoolica care este cuprinsa intre 1,2% si 22%. Sunt
considerate produse intermediare acele produse sub forma de bauturi linistite care
au o concentratie alcoolica ce depaseste 5,5% in volum si care nu rezulta in
intregime din fermentare. In aceasta categorie sunt cuprinse si acele produse care
au o concentratie alcoolica care depaseste 8,5% si care nu rezulta in intregime din
fermentare.Relatia de calcul este urmatoarea:A = K * R * Q In care:A = acciza; K =
acciza unitara; R = cursul de schimb euro/leu; Q = cantitatea in hectolitri.Studiul
de caz nr.3SC X SA produce 100.000 litri de vin linistit cu o concentratie
alcoolica de 10% . O sticla are o capacitate de 0,75 litri. Cursul de schim
euro/leu este de 3,7 lei/euro. Nivelul accizei este de 50 euro/hl.A = 10% * 50 *
3,7 * (100.000 * 0,75) / 100 = 13.875 lei.B3. Accizarea produselor din alcool
etilicIn categoria produselor din alcool etilic se include urmatoarele:toate
produsele care au o concentratie alcoolica de cel putin 1,2% in functie de codurile
aferente nomeclatorului de produse; toate produsele care au o concentratie alcoolica
de cel putin 22% in functie de codurile aferente nomeclatorului de produse; tuica si
rachiuri de fructe; alte produse care au in continut bauturi spirtoase potabile.
Tuica si rachiurile din fructe destinate consumului propriu in limita a 50 litri
pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu o concentratie alcoolica de 100%, vor
fi accizate prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate
alcoolului etilic.Relatia de calcul a accizei acestui tip de produs este:A = C/100
* K * R * Q In care:A = acciza; K = acciza specifica in functie de capacitatea de
productie anuala; R = cursul de schimb euro/leu; Q = cantitatea in hectolitri.Studiul
de caz nr.4SC XSA produce in cursul unui an 100.000 sticle de alcool etilic cu o
concentratie alcoolica de 75% in volum. O sticla are capacitatea de 0,5 litri.
Cursul de schimb este de 3,7 lei/euro. Nivelul accizei pentru acest tip de produs
este de 750 euro/hl.A = 75/100 * 750 * 3,7 * (100.000*0,5)/100 = 1.040.625 lei.
Studiul de caz nr.5O persoana fizica produce 40 litri de tuica cu o concentratie
alcoolica de 90%. Cursul de schimb este de 3,7 lei/euro. Nivelul accizei este de
475 euro/hl.A = 90/100* 50%*475*3,7*40/100 = 316,35 lei.C. Accizarea produselor din
tutunIn categoria produselor din tutun accizate se includ urmatoarele produse:
tigarete, tigari si tigari de foi, tutun de fumat, tutun de fumat fin taiat
destinat rularii in tigarete si alte tutunuri de fumat. Acciza aferenta produselor
din tutun se determina prin doua sisteme:acciza specifica; acciza advalorem.
Relatiile de calcul al celor doua tipuri de accize se prezinta astfel:A1 = K1*R*Q 1
A2 = K2*PA*Q 2In care:A1 = acciza specifica; A2 = acciza advalorem; K1 = acciza
specifica la 1000 de tigarete; K2 = acciza advalorem calculata in %; PA = pretul
maxim de vanzare cu amanuntul; Q 1 = cantitatea exprimata in unitati de 1000 bucati
tigarete; Q 2 = cantitatea exprimata in numar de pachete de tigarete.Studiul de caz
nr. 6SC X SA importa 100.000 cartuse de tigari. Un cartus contine 10 pachete de
tigari, iar un pachet contine 20 tigarete. Pretul de vanzare cu amanuntul este de 5
lei/pachet. Cursul de schim este de 3,7 lei/euro. Acciza aferenta acestor tipuri de
tigari din categoria cea mai vanduta este de 4 lei/pachet. A1 = 40 euro (anexa)*
3,7 * (100.000 * 10 * 20)/1000 = 2.960.000 leiA2 = 40%(anexa) * 5 * 100.000 * 10 =
2.000.000 lei.A = A1 + A2 = 2.960.000 + 2.000.000 = 4.960.000 lei.In cazul
tigaretelor accizare care este datorata este egala cu acciza specifica plus acciza
advalorem, darn u mai putin de 91% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de
prt cea mai vanduta, reprezentand acciza minima. Atunci cand suma dintre acciza
specifica si acciza advalorem este mai mica decat acciza minima se va plati acciza
minima.Acciza minima = 91% * acciza aferenta tigarilor din categoria de prt cea
mai vandutaAcciza minima = 91% * 4 lei/pachet * 10 pachete * 100.000 cartuse =
3.640.000 lei.Deoarece acciza totala platita de intreprindere este de 4.960.000
lei, adica mai mult de 3.640.000lei, deci valoarea finala a accizei platite de
intreprindere este de 4.960.000 lei.Studiul de caz nr.7SC X SA importa 100.000

cartuse de tigari. Un cartus contine 10 pachete a cate 20 tigarete in pachet.


Pretul de vanzare cu amanuntul al unui pachet este de 5 lei. Cursul de schim
valutar este de 3,7 lei/euro. Acciza aferenta tigarilor din categoria de prt cea
mai vanduta este de 4 lei/pachet.A1 = 40 euro(anexa) *
3,7*(50.000*10*20)/1000=1.480.000 leiA2 = 40%(anexa) * 5 lei/pachet * (50.000 * 10
pachete) = 1.000.000 leiA = A1 + A2 = 1.480.000 + 1.000.000 = 2.480.000 lei.
Valoarea accizei minime este de 3.640.000 lei, adica mai mult de 2.480.000 lei,deci
intreprinderea va plati valoarea minima a accizei adica 3.640.000 lei.Studiul de
caz nr.8SC X SA importa 100.000 tigari de foi. Cursul de schim valutar este de
3,7 lei/euro. Acciza aferenta acestui tip de tigari este 40 euro (anexa). A =
(100.000 / 1.000) tigari * 40 euro/tigari * 3,7 lei = 14.800 lei.In cazul
produselor din tutun fin taiat destinat rularii in tigarete si pentru alte tutunuri
de fumat, relatia de calcul a accizei este:A = Q * K * RIn care:A = accizaQ =
cantitatea in kilogrameK = acciza unitara prevazuta in anexaR = cursul de schimb
euro/leiStudiul de caz nr.9 SC X SA importa 100.000 kg tutun destinat rularii in
tigarete. Cursul valutar este de 3,7 lei/euro.A = 100.000 kg * 50 euro(anexa) * 3,7
= 18.500.000 lei.D. Accizarea produselor energeticeIn aceasta categorie de produse
se include: benzina cu plumb, benzina fara plumb, motorina, petrolul lampant, gaz
petrolier lichefiat, gaz natural, pacura, carbine, cocs si electricitate.Relatia de
calcul a accizei pentru aceste produse se determina prin urmatoarea relatie:a.
pentru produse energeticeA = Q * K * RIn care:A = accizaQ = cantitatea exprimata in
tone, 1000 litri sau gigajouliK = acciza unitara prevazuta in anexaR = cursul de
schimb valutarpentru electricitate:A = Q * K * RIn care:A = accizaQ = cantitatea de
energie electrica active exprimata in MWhK = acciza unitara prevazuta in anexaR =
cursul
de schimb valutarStudiul de caz nr.10SC X SA importa 100.000 litri de benzina
fara plumb, cursul de schimb valutar este de 3,7 lei/euro. Acciza unitara prezauta
in anexa pentru acest tip de produs accizabil este de 348 euro/1.000 litri.A =
100.000 / 1.000 * 3,7 * 348 = 128.760 lei.E. Accizarea autoturismelor si a
autovehiculelorIn aceasta categorie de produse se includ autoturismele si
autovehiculelor comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone
inclusive, cu exceptia celor echipate special pentru persoanele cu handicap si
celor apartinand misiunilor diplimatice, oficiilor consulare, precum si altor
organizatii si persoanelor straine cu statut diplomatic care desfasoara activitate
in Romania. In aceasta categorie intra si autovehiculele care au masa totala
autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele care sunt destinate transportului de
personae care depasesc 8 locuri pe scaune in afara de conducatorul auto, cu
exceptia celor destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, industria
petrolului si altele.Relatia de calcul a accizelor este:A = A * B * C * (100 D) /
100In care:A = capacitatea cilindricaB = taxa pentru norma de poluare C =
coeficientul de corelare a taxei de poluare in functie de vechimea autoturismuluiD
= coeficientul de reducere a taxei in functie de depreciere autoturismuluiStudiul
de caz nr.11SC X SA importa un autoturism in luna aprilie N de 2.000 cmc fabricat
in septembrie N-1. Cursul de schimb utilizat este de 3,7 lei/euro.Acciza aferenta
acestui import se determina astfel:A = 2.000 cmc * 0,5 euro/cmc(anexa)* 0,9(anexa)
* (100-3)/100* 3,7= 3.230,10 lei.F. Accizarea altor produseIn aceasta categorie se
include urmatoarele tipuri de produse: cafea, confectii din blanuri naturale,
articolele din cristal, bijuterii, produse de parfumerie si arme, altele decat cele
de uz militar. Fiind o gama diversa de articole accizabile, modul de calcul este
diferit de la un produs la altul, acesta este prezentat in urmatoarele studii de
caz.Studiul de caz nr.12SC X SA importa produse din blana naturala, 100 bucati,
la un prt de 250 euro/bucata. Cheltuielile de transport pe parcurs extern sunt in
valoare de 1.000 euro. Cursul de schimb valutar este de 3,7 lei/euro. Taxa vamala
este de 15% si comisionul vamal este de 0,5%.Relatia de calcul este urmatoarea:A =
K * (Vmfv + Tv + Cv)Vmfv = (Pv+Ch)*RTv = 15% * VmfvCv = 0,5% * VmfvIn care:A =
valoarea accizeiK = acciza procentuala conform anexeiR = cursul de schimb valutarPv
= pretul marfiiTv = taxa vamalaCh = cheltuieli pe parcurs externVmfv = valoarea
marfii in vamaCv = commission vamalVmfv = (Pv+Ch)*R = (100*250+1.000)*3,7=96.200
leiTv = 15% * 96.200 = 14.430 leiCv = 0,5% * 96.200 = 481 leiA = K * (Vmfv + Tv +

Cv) = 45%*(96.200+14.430+481)=50.000 leiStudiul de caz.nr.13Societatea importa 10


tone de cafea prajita. Cursul de schimb valutar este de 3,7 lei/euro. Relatia de
calcul a accizei este urmatoarea:A = Q * K * RIn care:A = valoarea accizeiQ =
cantitatea de cafea exprimata in toneK = acciza unitara prevazuta in anexaR =
cursul de schimb valutarA = 10 tone * 900 euro/tona * 3,7 = 33.300 leiStudiul de
caz nr.14Societatea importa 10 tone de cafea verde. Ulterior societatea prajeste 5
tone de cafea prin mijloacele proprii. Cursul de schimb este de 3,7 lei/euro.
Relatiile de calcul al accizei in cazul cafelei verzi sunt:At = A ArA = Q * K * R
In care:At = acciza totalaK = acciza unitara conform anexeiA = acciza pentru toata
cantitatea de cafea verdeAr = acciza aferenta cafelei verzi utilizate ca materie
prima pentru cafeaua prajitaQ = cantitatea de cafea exprimata in toneR = cursul de
schimb valutarA = 10 tone * 612 euro/tona * 3,7 = 22.644 leiAr = 5 tone * 612
euro/tona * 3,7 = 11.322 leiAt = 22.644 11.322 = 11.322 leiSocietatea va plati b
ugetului de stat valoarea de 22.644 lei, dar o parte din aceasta poate fi
recuperate in situatia in care societatea realizeaza operatiuni de export.G.
Scutiri de la plata accizelorPrincipalele categorii de produse care sunt scutite de
la plata accizelor sunt urmatoarele:produsele exportate direct de intreprinderile
producatoare sau prin intreprinderi care isi desfasoara activitatea pe baza de
commission; produsele aflate in regimuri vamale suspensive; orice produs importat
provenint prin donatii sau finantat direct prin imprumuturi nerambursabile;
produsele livrate din rezerva de stat.Plata accizelor se realizeaza la data
efectuarii livrarii in cazul produselor interne, la data receptionarii produselor
in cazul produselor provenite din spatial comunitar si la data declaratiei vamale
pentru produsele importate.Imobilizari corporaleRaportul dintre reevaluarea si
ajustarea valorii contabile a imobilizarilor corporaleReevaluarea imobilizarilor
corporale reprezinta operatiunea contabila si de gestiune a acestei structuri
contabile prin care valoarea neta contabila a acestora este adusa la nivelul
valorii juste. Aceasta operatiune poate fi realizata in doua sensuri: in sensul
cresterii valorii contabile pana la nivelul valorii juste sau invers, in sensul
scaderii. Daca reevaluarea se realizeaza in sensul cresterii aceasta modificare a
valorii contabile trebuie analizata din punct de vedere al caracterului sau, in
sensul ca aceasta are un character stabil si considerat permanent. Acest lucru
trebuie analizat deoarece daca aceasta crestere este judecata prin prisma
principiului prudentei ca un castig probabil care nu trebuie contabilizat. Tocmai
caracterul permanent ii confera dreptul de a fi contabilizata aceasta diferenta in
categoria capitalurilor proprii. Daca reevaluarea este realizata in sensul scaderii
valorii contabile, trebuie analizata de asemenea natura acestei diferente. In acest
sens se pot distinge doua situatii :caracterul reversibil al micsorarii valorii
contabile care trebuie contabilizat ca o ajustare de depreciere; caracterul
ireversibil al micsorarii valorii contabile contabilizat sub forma unei reevaluari
negative sau a unei amortizari extraordinare.Reevaluarea se poate realiza prin
initiative proprii ale intreprinderii (reevaluarea libera) in functie de
rationamentul professional al factorilor de decizie sau prin acte
normative(reevaluarea reglementara). Ea este realizata in functie de fluctuatiile
valorii juste a imobilizarilor corporale. Diferentele obtinute in urma reevaluarii
sunt contabilizate in categoria capitalurilor proprii. Atunci cand reevaluarea se
realizeaza in sensul pozitiv ea este contabilizata prin urmatoarea inregistrare
contabila de principiu:
___________________________________________________________________________________
_________Imobilizari corporale
=
Rezerve din reevaluare
___________________________________________________________________________________
_________Valoarea rezervelor din reevaluare inregistrata este mentinuta in bilantul
contabil pana cand imobilizarea corporala care a facut obiectul reevaluarii este
realizata. Prin aceasta notiune se intelege faptul ca imobilizarea corporala este
fie vanduta (valoarea ramasa de amortizat este mai mare decat pretul de vanzare),
fie este complet amortizata si casata. Acest lucru este impus de normele contabile
internationale deoarece daca in exercitiile viitoare reevaluarea este in sensul
micsorarii valorii contabile, diferenta negativa sa fie finantata din rezerva din
reevaluare pozitiva contabilizata in exercitiile anterioare. Daca valoarea

diferentei din reevaluare negative este mai mare decat valoarea rezervei din
reevaluare pozitive contabilizata in exercitiile anterioare, intreprinderea dispune
de doua solutii contabile:prezinta in bilantul contabil un sold negativ la contul
105 Rezerve din reevaluare pana la amortizarea integrala a imobilizarii corporale
si casarea acesteia, dupa care daca aceasta valoare negativa se mentine contul este
soldat prin trecerea valorii soldului negative asupra cheltuielilor exercitiului
respective; diferenta negative este contabilizata prin intermediul conturilor de
cheltuieli curente in exercitiul in care se realizeaza reevaluarea imobilizarii
corpoarel.Reevaluarea imobilizarilor corporale este reglementata din punct de
vedere contabil de IAS 16 Imobilizari corporale si contabilizarea acestora se
realizeaza prin doua procedee:reevaluarea simultana a valorii brute si
amortizarilor cumulate; reevaluarea numai a valorii nete contabile, obtinuta prin
deducerea valorii amortizarii din valoarea de intrare a imobilizarilor corporale.
Ajustarea valorii contabile are in vedere caracterul reversibil al diminuarii
valorii contabile in raport cu valoarea justa. Diferenta dintre valoarea contabila
si valoarea valoarea justa este contabilizata sub forma ajustarilor de depreciere.
Conturile privind ajustarile pentru depreciere sunt conturi rectificative ale
valorii de intrare/valorii contabile a imobilizarilor corporale si nu apar in
categoria capitalurilor proprii, ci valoarea lor corecteaza valoarea de intrare a
imobilizarilor corporale. Contabilizarea ajustarilor pentru depreciere este
realizata prin intermediul principiului prudentei :daca valoarea contabila este mai
mare decat valoarea justa, diferenta este tratata sub forma unei pierderi probabile
care conforma principiului prudentei este contabilezata astfel :
___________________________________________________________________________________
_________Cheltuieli privind ajustarile de depreciere =
Ajustari de depreciere
___________________________________________________________________________________
_________daca valoarea contabila este mai mica decat valoarea justa, diferenta este
tratata sub forma unui castig probabil care conform principiului prudentei nu se
contabilizeaza pentru a nu raporta profituri fictive si a distribui dividende care
pot afecta trezoreria intreprinderii si implicit decapitalizarea ei.Atunci
cand valoarea contabila inregistreaza o apreciere in raport cu valoarea justa sau
imobilizarea corporala nu mai este depreciata, ajustarile pentru depreciere
constituite in exercitiile precedente sunt diminuate pana la valoarea deprecierii
constatate in exercitiul financiar respective sau anulate prin urmatoarea
inregistrare contabila:
___________________________________________________________________________________
_________Ajustari de depreciere
=
Venituri privind
ajustarile de depreciere
___________________________________________________________________________________
_________Raportul dintre reevaluare si ajustarea valorii imobilizarilor corporale
este evidentiat prin faptul ca reevaluarile nu afecteaza in mod direct rezultatul
current al exercitiului in care acestea se realizeaza. Ele pot influenta exercitiul
numai atunci cand imobilizarile corporale reevaluate sunt realizate (vandute sau
casate):valoarea pozitiva a soldului de rezerve din reevaluare poate fi virata la
rezultatul reportat, iar de aici prin decizie AGA poate fi distribuit la alte
elemente ale capitalurilor proprii sau la dividende; valoarea negativa a soldului
rezervei din reevaluare afecteaza rezultatul exercitiului cand imobilizarea
corporala la care se refera este realizata, prin trecerea pe seama cheltuielilor
extraordinare a valorii soldului negative. Intreprinderea trebuie sa gasesca
sursele aferente pentru finantarea acestei pierderi.Ajustareile pentru depreciere
afecteaza in mod direct rezultatul exercitiului cand ele sunt ocazionate, fie la
constituirea lor prin intermediul cheltuielilor, fie la realuarea sau anularea lor
prin intermediul veniturilor.Pen langa aceste aspecte contabile, informatiile
furnizate de situatiile financiare sunt diferite in functie de rationamentul
profesional al judecarii acesteor diferente dintre valoarea contabila si valoarea
justa a imobilizarilor corporale. Pe ansamblul metodologia reevaluarii avantajeaza
situatia si pozitia financiara a intreprinderii, dar in functie de obiectivele
echipei manageriale, sensul diferentei dintre aceste doua valori alegerea metodei
contabile utilizate pentru contabilizare acestor diferente este numai o optiune in

formarea politicii contabile adoptate de catre intreprindere.Exemplu: SC X SA


achizitioneaza la 01.01.N un utilaj la un cost de 2.000.000 lei, TVA 19%. Metoda de
amortizare utilizata este cea liniara, iar durata normata de utilizare este de 5
ani. La sfarsitul primului an de functionare intreprinderea decide reevaluarea
utilajului aplicand procedeul reevaluarii atat a valorii brute, cat si a
amortizarii cumulate pana la momentul respective.Noua valoare reevaluata este de
2.400.000 lei, aceasta valoare vanad calitatea de valoare justa a utilajului.
Etapele reevaluarii prin intermediul acestui procedeu sunt urmatoarele:Anul I de
functionare:determinarea valorii contabile a utilajului inainte de reevaluare:
Val.ctb.= 2.000.000 400.000 = 1.600.000determinarea coeficientului de
reevaluare(K) a valorii brute si a amortizarii cumulate:K = 2.400.000 / 1.600.000 =
1,5reevaluarea valorii brute a utilajului:Val.reev. = 2.000.000 * 1,5 = 3.000.000
Dif.din reev. = 3.000.000 2.000.000 = 1.000.000d. reevaluarea amortizarii
cumulate:
Val.reev. = 400.000 * 1,5 = 600.000
Dif.din reev. =
600.000 400.000 = 200.000determinarea diferentelor din reevaluare:Dif.din reev =
1.000.000 200.000 = 800.000determinarea noii valori contabile dupa reevaluare:
Val.ctb.noua = 3.000.000 600.000 = 2.400.000calculul amortizarii anuale pentru
urmatoarele exercitii financiare:Aa = 2.400.000 / 4 = 600.000inregistrarea
achizitie utilajului:
___________________________________________________________________________________
./.
=
404
2.380.0002.000.0004426
380.000
___________________________________________________________________________________
inregistrarea amortizarii primului an de functionare:
___________________________________________________________________________________
6811 =
281
400.000
___________________________________________________________________________________
intregistrarea in contabilitate a operatiunii din reevaluare la 31.12.N al primului
an de functionare:
___________________________________________________________________________________
213
=
./.
1.000.000
281
200.000
105
800.000
___________________________________________________________________________________
inregistrarea amortizarii anuale pentru urmatorii ani de fuctionare:
___________________________________________________________________________________
6811
=
281
600.000
___________________________________________________________________________________
Anul II de functionare:La sfarsitul celui de al doilea an de functionare
intreprinderea decide reevaluarea utilajului, noua valoare contabila este de
1.710.000 lei. Aceasta valoare reprezinta totodata si valoarea justa a utilajului
la momentul respective. Etapele reevaluarii conform primului prodeceu sunt
urmatoarele:determinarea valorii contabile la sfarsitul anului II:Val.ctb. =
2.400.000 600.000 = 800.000determinarea coeficientului din reevaluare intre
valoarea contabila si valoarea reevaluata:K = 1.710.000 / 1.800.000 = 0,95
reevaluarea valorii brute a utilajului prin comparatie cu valoarea istorica de
intrare:Val.reev. = 3.000.000 * 0,95 = 2.850.000reevaluarea amortizarii cumulate a
utilajului prin comparatie cu valoarea amortizarii istorice:Val.reev. = 1.200.000 *
0,95 = 1.140.000determinarea diferetelor din reevaluare:pentru valoarea bruta =
3.000.000 2.850.000 = 150.000pentru amortizare = 1.200.000 1.140.000 = 60.000
___________________________________________________diferenta din reevaluare =
90.000contabilizarea reevaluarii in anul al doilea de fucntionare:
___________________________________________________________________________________
213
=
./.
-150.000
281
- 60.000
105
-90.000
___________________________________________________________________________________
calculul si inregistrarea amortizarii anuale pentru exercitiile viitoare:
___________________________________________________________________________________
6811 =
281
570.000
___________________________________________________________________________________
Se observa ca diferenta din reevaluare negativa a fost suportata pe baza valorii

reevaluarii positive inregistrate in exercitiul precedent. De aceea aceasta valoare


nu trebuie utilizata pana cand fiecare imobilizare corporala nu este realizata.
Daca valoarea noii reevaluari negative depaseste valoarea reevaluarii pozotive
inregistrata in exercitiile anterioare, prezentarea poate fi realizata in
situatiile financiare astfel:prezentarea in bilantul contabil a unor rezerve din
reevaluare negative, in speranta ca utilajul va ma fi reevaluat pana la expirarea
duratei normate de utilizare, iar rezultatul viitoarelor reevaluari va unul pozitiv
astfel incat sa finanteze aceasta valoare negativa a reevaluarii; prezentarea in
bilantul contabil a unei valori nule a rezervelor din reevaluare si trecerea pe
seama cheltuielilor in contul de profit si pierdere a diferentei negative.Se poate
recurge si la urmatoarea varianta: diminuarea soldului pozitiv al contului 105 pana
la valoarea nula; pentru diferenta negativa se poate constitui o ajustare pentru
deprecierea imobilizarilor corporale.Consideram ca pana la casarea utilajului la
sfarsitul duratei normate de utilizare, intreprinderea nu mai reevalueaza utilajul,
amortizandu-l annual la o valoare de 570.000 lei. La sfarsitul anului V de
functionare, utilajul este integral amortizat si intreprinderea decide casarea lui
(realizarea lui). Inregistrarea in contabilitate este urmatoarea:
___________________________________________________________________________________
6811 =
281
2.850.000
___________________________________________________________________________________
La sfarsitul duratei normate de functionare contul 105 prezinta un sold pozitiv de
60.000. Aceasta valoare poate fi tuilizata de catre intreprindere, dupa aprobarea
acestei operatiuni de catre AGA in urmatoarele directii:majorarea capitalului
social; majorarea de rezerve; incorporarea lor in rezultatul reportat si apoi acesta
poate fi utilizat pe destinatiile uzuale ale Rezultatului reportat, inclusiv
pentru distribuirea de dividende. Inregistrarea contabila de principiu pentru
utilizarea soldului pozitiv al contului 105 este urmatoarea:
___________________________________________________________________________________
105
=
./.
1012
106
117
___________________________________________________________________________________
Daca la sfarsitul anului al cincilea contul 105 prezinta un sold negativ, acesta
trebuie finantat prin intermediul conturilor de cheltuieli extraordinare.
Inregistrarea contabila este urmatoarea:
___________________________________________________________________________________
Cheltuieli extraordinare
=
Rezerve din reevaluare
___________________________________________________________________________________
Din punct de vedere contabil este indicat ca la casarea unei imobilizari corporale,
soldul negativ trebuie finantat la momentul scoaterii din functiune din evidenta
contabila a acesteia.Cel de al doilea procedeu privind reevaluarea vizeaza numai
reevaluarea valorii contabile nete. La prima reevaluare procedura era urmatoarea:
anularea amortizarii inregistrate in primul an:
___________________________________________________________________________________
281
=
213
400.000
___________________________________________________________________________________
determinarea valorii contabile inainte de reevaluare:Val.ctb. = 2.000.000 400.000
= 1.600.000stabilirea valorii juste a utilajului la sfarsitul primului an de
functionare, aceasta fiind de
2.400.000 lei; determinarea diferentei din reevaluare:Dif.reev. = 2.400.000
1.600.000 = 800.000inregistrarea rezervei din reevaluare:
___________________________________________________________________________________
213
=
105
800.000
___________________________________________________________________________________
calculul si inregistrarea amortizarii anuale aferente celui de al doilea an:\Aa =
2.400.000 / 4 = 600.000
___________________________________________________________________________________
6811 =
281
600.000
___________________________________________________________________________________
determinarea valorii contabile a utilajului la sfarsitul celui de al doilea an de

functionare:Val.ctb. = 2.400.000 600.000 = 1.800.000stabilirea valorii juste la


sfarsitul celui de al doilea an de functionare care este de 1.710.000 lei;
determinarea diferentei din reevaluare aferente celui de al doilea an de
functionare:valoarea contabila = 1.800.0000; valoarea justa = 1.710.000Diferente din
reevaluare = 90.000
___________________________________________________________________________________
213
=105 -90.000
___________________________________________________________________________________
Din punct de vedere contabil rezultatele celor doua procedee sunt identice, cu
deosebirea ca primul procedeu prezinta istoricul valorii brute si amortizarii
cumulate, in timp ce al doilea procedeu prezinta numai baza de amortizare anuala
pentru exercitiile viitoare. Aplicarea unuia dintre procedee este o problema de
rationament profesional, dar si de obiectivele managerialeale intreprinderii.Daca
aceste fluctuatii ale valorii juste de la sfarsitul primilor doi ani de functionare
era analizata prin prisma principiului prudentei si al ajustarilor pentru
depreciere, contabilizarea acestor operatiuni era urmatoarea:la sfarsitul primului
an diferenta prezentata era judecata ca un castig probabil si nu era contabilizata
conform principiului prudentei; la sfarsitul celui de al doilea an diferenta
negativa era judecata ca o pierdere probabila si era contabilizata ca o ajustare
pentru depreciere astfel:
___________________________________________________________________________________
6813 =
291
90.000
___________________________________________________________________________________
Anularea valorii ajustarii constituite se realizeaza la sfarsitul anului al treilea
deoarece s-a considerat ca in urmatorii ani utilajul nu mai inregistreaza
depreciere si ca atare ajustarea nu mai are obiect si va trebui anulat.
Inregistrarea contabila este urmatoarea:
___________________________________________________________________________________
291
=
7813 90.000
___________________________________________________________________________________
La casarea utilajului nu mai este cazul altor regularizari in situatiile financiare
ca si in cazul reevaluarilor. Utilizarea reevaluarilor sau a ajustarilor pentru
depreciere pentru a contabiliza fluctuatiile valorii juste la sfarsitul unui
exercitiu financiar este o problema de rationament profesional, d#a#r# #s#i# #d#e#
#i#n#t#e#r#e#s#e# #d#e# #p#r#e#z#e#n#t#a#r#e# #p#e# #o# #a#n#u#m#i#t#a#
#p#o#z#i#t#i#e# #a# #s#i#t#u#a#t#i#i#l#o#r# #f#i#n#a#n#c#i#a#r#e#.#####T#V#A###
#O#p#e#r#a#t#i#u#n#i# #i#m#p#o#z#a#b#i#l#e# #p#r#i#v#i#n#d# #t#a#x#a# #p#e#
#v#a#l#o#a#r#e#a# #a#d#a#u#g#a#t#a###P#e#r#s#o#a#n#a# #i#m#p#o#z#a#b#i#l## #d#i#n#
#p#u#n#c#t# #d#e# #v#e#d#e#r#e# #a#l# #T#V#A# #e#s#t#e# #a#c#e#a# #p#e#r#s#o#a#n###
#j#u#r#i#d#i#c## #c#a#r#e# #a#r#e# #u#n# #s#e#d#i#u# #f#i#x# ##n# #R#o#m##n#i#a#
#_#i# #d#i#s#p#u#n#e# #d#e# #s#u#f#i#c#i#e#n#t#e# #r#e#s#u#r#s#e# #t#e#h#n#i#c#e#
#_#i# #u#m#a#n#e# #p#e#n#t#r#u# #a# #e#f#e#c#t#u#a# #r#e#g#u#l#a#t# #l#i#v#r###r#i#
#d#e# #b#u#n#u#r#i# #_#i#/#s#a#u# #p#r#e#s#t###r#i# #d#e# #s#e#r#v#i#c#i#i#
#i#m#p#o#z#a#b#i#l#e#.# #C#o#n#d#i#c#i#i#l#e# #c#a#r#e# #t#r#e#b#u#i#e#
##n#d#e#p#l#i#n#i#t#e# #p#e#n#t#r#u# #a# #a#v#e#a# #a#c#e#s#t# #s#t#a#t#u#t#
#s#u#n#t# #u#r#m##t#o#a#r#e#l#e##:#####a#.# #p#e#r#s#o#a#n#a#
#i#m#p#o#z#a#b#i#l### #a#r#e# #o# #s#t#r#u#c#t#u#r### #f#i#x### #d#e#
#d#e#s#f##_#u#r#a#r#e# #a# #a#c#t#i#v#i#t##c#i#i#,# #c#u# #e#x#c#e#p#c#i#a#
#_#a#n#t#i#e#r#e#l#o#r# #d#e# #c#o#n#s#t#r#u#c#c#i#i#; # #####b#.#
#s#t#r#u#c#t#u#r#a# #e#s#t#e# #c#o#n#d#u#s### #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n###
##m#p#u#t#e#r#n#i#c#i#t### #s### #a#n#g#a#j#e#z#e# #p#e#r#s#o#a#n#a#
#i#m#p#o#z#a#b#i#l### ##n# #r#e#l#a#c#i#i#l#e# #c#u# #c#l#i#e#n#c#i#i# #_#i#
#f#u#r#n#i#z#o#r#i#i#; # #####c#.# #p#e#r#s#o#a#n#a# #c#a#r#e#
#a#n#g#a#j#e#a#z### #p#e#r#s#o#a#n#a# #i#m#p#o#z#a#b#i#l### ##n#
#r#e#l#a#c#i#i#l#e# #c#u# #c#l#i#e#n#c#i#i# #_#i# #f#u#r#n#i#z#o#r#i#i# #s###
#f#i#e# ##m#p#u#t#e#r#n#i#c#i#t### #s### #e#f#e#c#t#u#e#z#e# #a#c#h#i#z#i#c#i#i#,#
#i#m#p#o#r#t#u#r#i#,# #l#i#v#r###r#i# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #_#i# #p#r#e#s#t###r#i#
#p#e#n#t#r#u# #p#e#r#s#o#a#n#a# #i#m#p#o#z#a#b#i#l###; # #####d#.#
#o#b#i#e#c#t#u#l# #d#e# #a#c#t#i#v#i#t#a#t#e# #a#l# #s#t#r#u#c#t#u#r#i#i#

#r#e#s#p#e#c#t#i#v#e# #s### #f#i#e# #l#i#v#r#a#r#e#a# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #s#a#u#


#p#r#e#s#t#a#r#e#a# #d#e# #s#e#r#v#i#c#i#i#.# ###D#i#n# #p#u#n#c#t# #d#e#
#v#e#d#e#r#e# #a#l# #t#a#x#e#i# #s#u#n#t# #o#p#e#r#a#c#i#u#n#i#
#i#m#p#o#z#a#b#i#l#e# ##n# #R#o#m##n#i#a# #c#e#l#e# #c#a#r#e#
##n#d#e#p#l#i#n#e#s#c# #c#u#m#u#l#a#t#i#v# #u#r#m###t#o#a#r#e#l#e#
#c#o#n#d#i#c#i#i#:# #####a#)# #o#p#e#r#a#c#i#u#n#i#l#e# #d#e#s#f##_#u#r#a#t#e#
#c#o#n#s#t#i#t#u#i#e# #s#a#u# #s#u#n#t# #a#s#i#m#i#l#a#t#e# #c#u# #o#
#l#i#v#r#a#r#e# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #s#a#u# #o# #p#r#e#s#t#a#r#e# #d#e#
#s#e#r#v#i#c#i#i#,# ##n# #s#f#e#r#a# #t#a#x#e#i#,# #e#f#e#c#t#u#a#t#e# #c#u#
#p#l#a#t###; # #####b#)# #l#o#c#u#l# #d#e# #l#i#v#r#a#r#e# #a#
#b#u#n#u#r#i#l#o#r# #s#a#u# #d#e# #p#r#e#s#t#a#r#e# #a# #s#e#r#v#i#c#i#i#l#o#r#
#e#s#t#e# #c#o#n#s#i#d#e#r#a#t# #a# #f#i# ##n# #R#o#m##n#i#a#; # #####c#)#
#l#i#v#r#a#r#e#a# #b#u#n#u#r#i#l#o#r# #s#a#u# #p#r#e#s#t#a#r#e#a#
#s#e#r#v#i#c#i#i#l#o#r# #e#s#t#e# #r#e#a#l#i#z#a#t### #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n###
#i#m#p#o#z#a#b#i#l###; # #####d#)# #l#i#v#r#a#r#e#a# #b#u#n#u#r#i#l#o#r# #s#a#u#
#p#r#e#s#t#a#r#e#a# #s#e#r#v#i#c#i#i#l#o#r# #s### #r#e#z#u#l#t#e# #d#i#n#
#a#c#t#i#v#i#t##c#i#l#e# #e#c#o#n#o#m#i#c#e# #e#n#u#m#e#r#a#t#e#.######S#e#
#c#o#n#s#i#d#e#r## #i#m#p#o#r#t# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #e#f#e#c#t#u#a#t# ##n#
#R#o#m##n#i#a# #d#e# #o#r#i#c#e# #p#e#r#s#o#a#n###,# #d#a#c### #l#o#c#u#l#
#i#m#p#o#r#t#u#l#u#i# #e#s#t#e# ##n# #R#o#m##n#i#a#.# #A#l#t#e#
#o#p#e#r#a#c#i#u#n#i# #i#m#p#o#z#a#b#i#l#e# #s#u#n#t# #u#r#m##t#o#a#r#e#l#e##:#
####a#)# #o# #a#c#h#i#z#i#c#i#e# #i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r### #d#e#
#b#u#n#u#r#i#,# #a#l#t#e#l#e# #d#e#c##t# #m#i#j#l#o#a#c#e# #d#e#
#t#r#a#n#s#p#o#r#t# #n#o#i# #s#a#u# #p#r#o#d#u#s#e# #a#c#c#i#z#a#b#i#l#e##; # #
####b#)# #o# #a#c#h#i#z#i#c#i#e# #i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r### #d#e#
#m#i#j#l#o#a#c#e# #d#e# #t#r#a#n#s#p#o#r#t# #n#o#i#,# #e#f#e#c#t#u#a#t### #d#e#
#o#r#i#c#e# #p#e#r#s#o#a#n###; # #####c#)# #o# #a#c#h#i#z#i#c#i#e#
#i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r### #d#e# #p#r#o#d#u#s#e# #a#c#c#i#z#a#b#i#l#e#,#
#e#f#e#c#t#u#a#t### #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n### #i#m#p#o#z#a#b#i#l###,# #c#a#r#e#
#a#c#c#i#o#n#e#a#z### #c#a# #a#t#a#r#e#,# #s#a#u# #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n###
#j#u#r#i#d#i#c### #n#e#i#m#p#o#z#a#b#i#l###.# ###N#u# #s#u#n#t#
#c#o#n#s#i#d#e#r#a#t#e# #o#p#e#r#a#t#i#u#n#i# #i#m#p#o#z#a#b#i#l#e# ##n#
#R#o#m#a#n#i#a# #p#r#i#v#i#n#d# #a#c#h#i#z#i#c#i#i#l#e#
#i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r#e# #d#e# #b#u#n#u#r#i#,# #d#a#c## #s#e#
#i#n#d#e#p#l#i#n#e#s#c# #u#r#m##t#o#a#r#e#l#e# #c#o#n#d#i#c#i#i##:####a#)#
#s#u#n#t# #e#f#e#c#t#u#a#t#e# #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n### #i#m#p#o#z#a#b#i#l###
#c#a#r#e# #e#f#e#c#t#u#e#a#z### #n#u#m#a#i# #l#i#v#r###r#i# #d#e# #b#u#n#u#r#i#
#s#a#u# #p#r#e#s#t###r#i# #d#e# #s#e#r#v#i#c#i#i# #p#e#n#t#r#u# #c#a#r#e# #t#a#x#a#
#n#u# #e#s#t#e# #d#e#d#u#c#t#i#b#i#l### #s#a#u# #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n###
#j#u#r#i#d#i#c### #n#e#i#m#p#o#z#a#b#i#l###; # #####b#)# #v#a#l#o#a#r#e#a#
#t#o#t#a#l### #a# #a#c#e#s#t#o#r# #a#c#h#i#z#i#c#i#i#
#i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r#e# #n#u# #d#e#p###_#e#_#t#e# #p#e# #p#a#r#c#u#r#s#u#l#
#a#n#u#l#u#i# #c#a#l#e#n#d#a#r#i#s#t#i#c# #c#u#r#e#n#t# #s#a#u# #n#u# #a#
#d#e#p###_#i#t# #p#e# #p#a#r#c#u#r#s#u#l# #a#n#u#l#u#i# #c#a#l#e#n#d#a#r#i#s#t#i#c#
#a#n#t#e#r#i#o#r# #p#l#a#f#o#n#u#l# #d#e# #1#0#.#0#0#0# #e#u#r#o#,# #a#l#
#c###r#u#i# #e#c#h#i#v#a#l#e#n#t# ##n# #l#e#i# #e#s#t#e# #s#t#a#b#i#l#i#t#
#p#r#i#n# #n#o#r#m#e#.# ###N#u# #s#u#n#t# #c#o#n#s#i#d#e#r#a#t#e#
#o#p#e#r#a#c#i#u#n#i# #i#m#p#o#z#a#b#i#l#e# ##n# #R#o#m##n#i#a#:# #####a#)#
#a#c#h#i#z#i#c#i#i#l#e# #i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r#e# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #a#
#c###r#o#r# #l#i#v#r#a#r#e# ##n# #R#o#m##n#i#a# #a#r# #f#i# #s#c#u#t#i#t###; #
####b#)# #a#c#h#i#z#i#c#i#a# #i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r### #d#e#
#b#u#n#u#r#i#,# #e#f#e#c#t#u#a#t### ##n# #c#a#d#r#u#l# #u#n#e#i#
#o#p#e#r#a#c#i#u#n#i# #t#r#i#u#n#g#h#i#u#l#a#r#e# #d#e# #o# #p#e#r#s#o#a#n###
#i#m#p#o#z#a#b#i#l###,# #d#e#n#u#m#i#t### #c#u#m#p###r###t#o#r#
#r#e#v##n#z###t#o#r#,# #c#a#r#e# #e#s#t#e# ##n#r#e#g#i#s#t#r#a#t### ##n#
#s#c#o#p#u#r#i# #d#e# #T#V#A# ##n# #a#l#t# #s#t#a#t# #m#e#m#b#r#u#,# #d#a#r# #n#u#
#e#s#t#e# #s#t#a#b#i#l#i#t### ##n# #R#o#m##n#i#a#,# ##n# #c#a#z#u#l# ##n#
#c#a#r#e# #s#u#n#t# ##n#d#e#p#l#i#n#i#t#e# #c#u#m#u#l#a#t#i#v#
#u#r#m###t#o#a#r#e#l#e# #c#o#n#d#i#c#i#i#:# ##a#c#h#i#z#i#c#i#a# #s### #f#i#e#

#e#f#e#c#t#u#a#t### ##n# #v#e#d#e#r#e#a# #r#e#a#l#i#z###r#i#i# #u#n#e#i#


#l#i#v#r###r#i# #u#l#t#e#r#i#o#a#r#e# #a# #a#c#e#s#t#o#r# #b#u#n#u#r#i# #p#e# #
#t#e#r#i#t#o#r#i#u#l# #R#o#m##n#i#e#i#,# #d#e# #c###t#r#e#
#c#u#m#p###r###t#o#r#u#l# #r#e#v##n#z###t#o#r#,# #p#e#r#s#o#a#n###
#i#m#p#o#z#a#b#i#l###,# #c#a#r#e# #n#u# #e#s#t#e# #s#t#a#b#i#l#i#t### ##n#
#R#o#m##n#i#a#; # ##b#u#n#u#r#i#l#e# #a#c#h#i#z#i#c#i#o#n#a#t#e# #d#e#
#c#u#m#p###r###t#o#r#u#l#
#r#e#v##n#z###t#o#r# #s### #f#i#e# #t#r#a#n#s#p#o#r#t#a#t#e# #d#e#
#f#u#r#n#i#z#o#r# #s#a#u# #d#e# ##c#u#m#p###r###t#o#r#u#l# #r#e#v##n#z###t#o#r#
#o#r#i# #d#e# #a#l#t### #p#e#r#s#o#a#n###,# ##n# #c#o#n#t#u#l# #u#n#u#i#a# #d#i#n#
#a#c#e#_#t#i#a#,# #d#i#r#e#c#t# #d#i#n#t#r#-#u#n# #s#t#a#t# #m#e#m#b#r#u#,#
#a#l#t#u#l# #d#e#c##t# #c#e#l# ##n# #c#a#r#e# #c#u#m#p###r###t#o#r#u#l#
#r#e#v##n#z###t#o#r# #e#s#t#e# ##n#r#e#g#i#s#t#r#a#t# ##n# #s#c#o#p#u#r#i# #d#e#
#T#V#A#,# #c###t#r#e# #b#e#n#e#f#i#c#i#a#r#u#l# #l#i#v#r###r#i#i#
#u#l#t#e#r#i#o#a#r#e# #e#f#e#c#t#u#a#t#e# ##n# #R#o#m##n#i#a#; # #
#b#e#n#e#f#i#c#i#a#r#u#l# #l#i#v#r###r#i#i# #u#l#t#e#r#i#o#a#r#e# #s### #f#i#e# #o#
#p#e#r#s#o#a#n### #i#m#p#o#z#a#b#i#l### #s#a#u# #o# #p#e#r#s#o#a#n###
#j#u#r#i#d#i#c### ##n#e#i#m#p#o#z#a#b#i#l###,# ##n#r#e#g#i#s#t#r#a#t### ##n#
#s#c#o#p#u#r#i# #d#e# #T#V#A# ##n# #R#o#m##n#i#a##; # ##b#e#n#e#f#i#c#i#a#r#u#l#
#l#i#v#r###r#i#i# #u#l#t#e#r#i#o#a#r#e# #s### #f#i#e# #o#b#l#i#g#a#t# #l#a#
#p#l#a#t#a# #t#a#x#e#i# #p#e#n#t#r#u# #l#i#v#r#a#r#e#a# #e#f#e#c#t#u#a#t### #d#e# #
#p#e#r#s#o#a#n#a# #i#m#p#o#z#a#b#i#l### #c#a#r#e# #n#u# #e#s#t#e#
#s#t#a#b#i#l#i#t### ##n# #R#o#m##n#i#a#; # ######c#)# #a#c#h#i#z#i#c#i#i#l#e#
#i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r#e# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #s#e#c#o#n#d#-#h#a#n#d#,#
#o#p#e#r#e# #d#e# #a#r#t###,# #o#b#i#e#c#t#e# #d#e# #c#o#l#e#c#c#i#e# #_#i#
#a#n#t#i#c#h#i#t###c#i#,# #a#t#u#n#c#i# #c##n#d# #v##n#z###t#o#r#u#l# #e#s#t#e#
#o# #p#e#r#s#o#a#n### #i#m#p#o#z#a#b#i#l### #r#e#v##n#z###t#o#a#r#e#,# #c#a#r#e#
#a#c#c#i#o#n#e#a#z### ##n# #a#c#e#a#s#t### #c#a#l#i#t#a#t#e#,# #i#a#r#
#b#u#n#u#r#i#l#e# #a#u# #f#o#s#t# #t#a#x#a#t#e# ##n# #s#t#a#t#u#l# #m#e#m#b#r#u#
#d#e# #u#n#d#e# #s#u#n#t# #f#u#r#n#i#z#a#t#e#,# #c#o#n#f#o#r#m# #r#e#g#i#m#u#l#u#i#
#s#p#e#c#i#a#l# #p#e#n#t#r#u# #i#n#t#e#r#m#e#d#i#a#r#i#i# #p#e#r#s#o#a#n#e#
#i#m#p#o#z#a#b#i#l#e# #s#a#u# #v##n#z###t#o#r#u#l# #e#s#t#e#
#o#r#g#a#n#i#z#a#t#o#r# #d#e# #v##n#z###r#i# #p#r#i#n# #l#i#c#i#t#a#c#i#e#
#p#u#b#l#i#c###,# #c#a#r#e# #a#c#c#i#o#n#e#a#z### ##n# #a#c#e#a#s#t###
#c#a#l#i#t#a#t#e#,# #i#a#r# #b#u#n#u#r#i#l#e# #a#u# #f#o#s#t# #t#a#x#a#t#e# ##n#
#s#t#a#t#u#l# #m#e#m#b#r#u# #f#u#r#n#i#z#o#r#,# #c#o#n#f#o#r#m# #r#e#g#i#m#u#l#u#i#
#s#p#e#c#i#a#l##; # #####d#)# #a#c#h#i#z#i#c#i#a#
#i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r### #d#e# #b#u#n#u#r#i# #c#a#r#e# #u#r#m#e#a#z###
#u#n#e#i# #l#i#v#r###r#i# #d#e# #b#u#n#u#r#i# #a#f#l#a#t#e# ##n# #r#e#g#i#m#
#v#a#m#a#l# #s#u#s#p#e#n#s#i#v# #s#a#u# #s#u#b# #o# #p#r#o#c#e#d#u#r### #d#e#
#t#r#a#n#z#i#t# #i#n#t#e#r#n#,# #d#a#c### #p#e# #t#e#r#i#t#o#r#i#u#l#
#R#o#m##n#i#e#i# #s#e# ##n#c#h#e#i#e# #a#c#e#s#t#e# #r#e#g#i#m#u#r#i# #s#a#u#
#a#c#e#a#s#t### #p#r#o#c#e#d#u#r### #p#e#n#t#r#u# #r#e#s#p#e#c#t#i#v#e#l#e#
#b#u#n#u#r#i#.# ######P#o#t# #f#i# #o#p#e#r#a#t#i#u#n#i# #i#m#p#o#z#a#b#i#l#e#
#u#r#m##t#o#a#r#e#l#e#:# #####a#)# #o#p#e#r#a#c#i#u#n#i# #t#a#x#a#b#i#l#e#,#
#p#e#n#t#r#u# #c#a#r#e# #s#e# #a#p#l#i#c### #c#o#t#e#l#e# ##n# #p#r#e#z#e#n#t#u#l#
#C#o#d# #F#i#s#c#a#l##; #####b#)# #o#p#e#r#a#c#i#u#n#i# #s#c#u#t#i#t#e# #d#e#
#t#a#x### #c#u# #d#r#e#p#t# #d#e# #d#e#d#u#c#e#r#e#,# #p#e#n#t#r#u# #c#a#r#e# #n#u#
#s#e# #d#a#t#o#r#e#a#z### #t#a#x#a#,# #d#a#r# #e#s#t#e# #p#e#r#m#i#s###
#d#e#d#u#c#e#r#e#a# #t#a#x#e#i# #d#a#t#o#r#a#t#e# #s#a#u# #a#c#h#i#t#a#t#e#
#p#e#n#t#r#u# #a#c#h#i#z#i#c#i#i##; # #####c#)# #o#p#e#r#a#c#i#u#n#i#
#s#c#u#t#i#t#e# #d#e# #t#a#x### #f###r### #d#r#e#p#t# #d#e# #d#e#d#u#c#e#r#e#,#
#p#e#n#t#r#u# #c#a#r#e# #n#u# #s#e# #d#a#t#o#r#e#a#z### #t#a#x#a# #_#i# #n#u#
#e#s#t#e# #p#e#r#m#i#s### #d#e#d#u#c#e#r#e#a# #t#a#x#e#i# #d#a#t#o#r#a#t#e# #s#a#u#
#a#c#h#i#t#a#t#e# #p#e#n#t#r#u# #a#c#h#i#z#i#c#i#i##; # #####d#)#
#i#m#p#o#r#t#u#r#i# #_#i# #a#c#h#i#z#i#c#i#i# #i#n#t#r#a#c#o#m#u#n#i#t#a#r#e#,#
#s#c#u#t#i#t#e# #d#e# #t#a#x####; # #####e#)# #o#p#e#r#a#c#i#u#n#i#
#p#r#e#v###z#u#t#e# #l#a# #p#u#n#c#t#u#l# #(#a#)# #_#i# #(#c#)#,# #c#a#r#e#
#s#u#n#t# #s#c#u#t#i#t#e# #f###r### #d#r#e#p#t# #d#e# #d#e#d#u#c#e#r#e#,#

#f#i#i#n#d# #e#f#e#c#t#u#a#t#e# #d#e# ##n#t#r#e#p#r#i#n#d#e#r#i#l#e# #m#i#c#i#


#c#a#r#e# #a#p#l#i#c### #r#e#g#i#m#u#l# #s#p#e#c#i#a#l# #d#e# #s#c#u#t#i#r#e#,#
#p#e#n#t#r#u# #c#a#r#e# #n#u# #s#e# #d#a#t#o#r#e#a#z### #t#a#x#a# #_#i# #n#u#
#e#s#t#e# #p#e#r#m#i#s### #d#e#d#u#c#e#r#e#a# #t#a#x#e#i# #d#a#t#o#r#a#t#e# #s#a#u#
#a#c#h#i#t#a#t#e# #p#e#n#t#r#u# #a#c#h#i#z#i#c#i#i#.###S#t#u#d#i#u# #d#e# #c#a#z#
#n#r#.#1##:# #v##n#z#a#r#e#a# #b#u#n#u#r#i#l#o#r# ##n# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e#
#S#o#c#i#e#t#a#c#e#a# ## X## #e#s#t#e# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e#
#p#l#a#t#i#t#o#a#r#e# #d#e# #T#V#A# #c#a#r#e# ##n#r#e#g#i#s#t#r#e#a#z#a# ##n#
#c#u#r#s#u#l# #u#n#e#i# #l#u#n#i# #u#r#m##t#o#a#r#e#l#e# #t#r#a#n#z#a#c#c#i#i#:#
#p#r#i#m#e#_#t#e# #d#e# #l#a# #o# #p#e#r#s#o#a#n## #f#i#z#i#c## #u#n# #b#u#n# #
#a# #c##r#e#i# #v#a#l#o#a#r#e# #p#l#a#t#i#t## #a#c#e#s#t#e#i#a# #2#0#.#0#0#0#
#l#e#i#; ##a#d#a#o#s#u#l# #c#o#m#e#r#c#i#a#l# #a#l# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e#i#
#e#s#t#e# #d#e# #2#5#%#,# #c#o#t#a# #d#e# #T#V#A# #e#s#t#e# #d#e# #1#9#%##; #
#s#o#c#i#e#t#a#c#e#a# #v#i#n#d#e# #u#l#t#e#r#i#o#r# #b#u#n#u#l# #l#a# #u#n#
#p#r#e#c# #d#e# #v##n#z#a#r#e# #d#e# #2#5#.#9#5#0# #l#e#i##; ##p#r#i#m#e#_#t#e#
#u#n# #b#u#n# #d#e# #l#a# #o# #p#e#r#s#o#a#n#a# #j#u#r#i#d#i#c##
#p#l#a#t#i#t#o#a#r#e# #d#e# #T#V#A#,# #v#a#l#o#a#r#e#a# #d#e# #c#o#n#t#r#a#c#t#
#c#u# #a#c#e#a#s#t#a# #e#s#t#e# #d#e# #2#0#0#.#0#0#0# #l#e#i##; ##p#r#e#t#u#l#
#d#e# #v##n#z#a#r#e# #a#l# #c#e#l#u#i# #d#e# #a#l# #d#o#i#l#e#a# #b#u#n# #e#s#t#e#
#d#e# #2#9#7#.#5#0#0# #l#e#i#.####n#r#e#g#i#s#t#r#a#r#i#l#e# #c#o#n#t#a#b#i#l#e#
#r#e#a#l#i#z#a#t#e# ##n# #c#o#n#t#a#b#i#l#i#t#a#t#e#a# #s#o#c#i#e#t#a#c#i#i# #d#e#
#c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e##A#c#e#s#t#e#a# #s#u#n#t# #u#r#m##t#o#a#r#e#l#e##:#
#p#r#i#m#i#r#e#a# #p#r#i#m#u#l#u#i# #b#u#n# ##n# #r#e#g#i#m# #d#e#
#c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #:##C#o#n#t# #d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t#
#c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####8#0#3#3###-###2#0#.#0#0#0#####
#v##n#z#a#r#e#a# #p#r#i#m#u#l#u#i# #b#u#n# ##n# #r#e#g#i#m# #d#e#
#c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #:##C#o#n#t# #d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t#
#c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####5#3#1#1###.#/#.##4#6#2#.#1#-#P#F##7#0#4#
#4#4#2#7###2#5#.#9#5#0##2#0#.#0#0#0##5#.#0#0#0##9#5#0########d#e#s#c##r#c#a#r#e#a#
#d#e# #g#e#s#t#i#u#n#e# #a# #b#u#n#u#l#u#i# #v##n#d#u#t##:##C#o#n#t#
#d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t# #c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e########8#0#3#3###2#0#.#0#0#0######p#r#i#m#i#r#e#a# #c#e#l#u#i# #d#e# #a#l#
#d#o#i#l#e#a# #b#u#n# ##n# #r#e#g#i#m# #d#e# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #:##C#o#n#t#
#d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t# #c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####8#0#3#3######2#0#0#.#0#0#0#######v##n#z#a#r#e#a# #c#e#l#u#i# #d#e# #a#l# #d#o#i#l#e#a#
#b#u#n# ##n# #r#e#g#i#m# #d#e# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #:##C#o#n#t#
#d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t# #c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####5#3#1#1###.#/#.#
#4#6#2#.#2#-#P#J##7#0#4##4#4#2#7###2#9#7#.#5#0#0##2#3#8#.#0#0#0##5#0#.#0#0#0#
#9#.#5#0#0######p#l#a#t#a# #c#o#n#t#r#a#v#a#l#o#r#i#i# #b#u#n#u#l#u#i# #c##t#r#e#
#p#e#r#s#o#ana juridic:Cont debitor#Cont creditor#Valoare##462.2-PJ#5311#238.000##
plata contravalorii bunului ctre persoana juridic:Cont debitor#Cont
creditor#Valoare##462.1-PF#5311#20.000##descarcarea de gestiune a bunului vndut:
Cont debitor#Cont creditor#Valoare##-#8033#238.000##situatia TVA pe luna n curs se
prezinta astfel:TVA colectat: 950+9.500 = 10.450 lei; TVA deductibila=0 lei.
regularizarea TVA trimestrial:plata contravalorii bunului ctre persoana juridic:
Cont debitor#Cont creditor#V#a#l#o#a#r#e#####4#4#2#7###4#4#2#3###1#0#.#4#5#0#####
##n#r#e#g#i#s#t#r#a#r#i#l#e# #c#o#n#t#a#b#i#l#e# #r#e#a#l#i#z#a#t#e# ##n#
#c#o#n#t#a#b#i#l#i#t#a#t#e#a# #p#e#r#s#o#a#n#e#i# #j#u#r#i#d#i#c#e# #c#a#r#e#
#o#f#e#r## #b#u#n#u#l# ##n# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #:##A#c#e#s#t#e#a# #s#u#n#t#
#u#r#m##t#o#a#r#e#l#e##:##t#r#i#m#i#t#e#r#e#a# #b#u#n#u#l#u#i# ##n# #r#e#g#i#m#
#d#e# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e#,# ##n#r#e#g#i#s#t#r#a#t# #l#a# #v#a#l#o#a#r#e#a#
#d#e# #i#n#t#r#a#r#e#(#c#o#s#t#u#l# #d#e# #a#c#h#i#z#i#c#i#e#)##:##C#o#n#t#
#d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t#
#c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####3#5#7###3#7#1###1#6#0#.#0#0#0######
#c#o#n#t#a#b#i#l#i#z#a#r#e#a# #v##n#z##r#i#i# #b#u#n#u#l#u#i# ##n# #r#e#g#i#m#
#d#e# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e#,# #d#u#p## ##n#_#t#i#i#n#c#a#r#e#a# #d#e#
#c##t#r#e# #a#c#e#a#s#t#a# #c## #b#u#n#u#l# #a# #f#o#s#t# #v##n#d#u#t##:#
#C#o#n#t# #d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t#
#c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####4#6#1###.#/#.##7#0#7##4#4#2#7###2#3#8#.#0#0#0#

#2#0#0#.#0#0#0##3#8#.#0#0#0######d#e#s#c##r#c#a#r#e#a# #d#e# #g#e#s#t#i#u#n#e# #a#


#b#u#n#u#l#u#i# #v##n#d#u#t##:##C#o#n#t# #d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t#
#c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####6#0#7###3#7#1###1#6#0#.#0#0#0#####
##n#c#a#s#a#r#e#a# #c#o#n#t#r#a#v#a#l#o#r#i#i# #b#u#n#u#l#u#i# #v##n#d#u#t#
#p#r#i#n# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #:##C#o#n#t# #d#e#b#i#t#o#r###C#o#n#t#
#c#r#e#d#i#t#o#r###V#a#l#o#a#r#e#####5#1#2#1###4#6#1###2#3#8#.#0#0#0#####
#O#B#S##:# #s#o#c#i#e#t#a#t#e#a# #d#e# #c#o#n#s#i#g#n#a#c#i#e# #n#u#
#c#o#n#t#a#b#i#l#i#z#################&###'###(###)############=

##O

##7###d###B###Q ###"!##l!##!##!##!
##ksddsdsdsdsdPE###############################h

##h<P#OJ##Q J###'#h

##h<P#5#OJ##Q J##mH##nH##sH##tH####h

##h<P#OJ##Q J##mH##sH###"#h

##h<P#5#>*#OJ##Q J##mH##sH#####h

##h<P#5#OJ##Q J##mH##sH##*#h

##h#S#5#>*#CJ #OJ##Q J##aJ #mH##sH###*#h

##h<P#5#>*#CJ #OJ##Q J##aJ #mH##sH###*#h

##hlk#5#>*#CJ #OJ##Q J##aJ #mH##sH###*#h

##hMk#5#>*#CJ #OJ##Q J##aJ #mH##sH###$#hTP##5#>*#CJ #OJ##Q J##aJ


#mH##sH###################(###)###; ###<############r
##
#####<

##=

##O

########6###7###d#########################################################
############################################################################
#############################################################################
#############################################################################
#############################$#
&##F##a$#gd<P#####$#
&##F+#a$#gd#S######$#a$#gd<P######$#a$#gd<P#####gdlk########2#################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################################################################################
########9###:###3######6#########A###B###Q #############z##########n######\
###]#########################################################################
############################################################################
#############################################################################
##############################################################################
######$###^#a$#gd<P#####$#
&##F##a$#gd<P######$#a$#gd<P#####$#
&##F##a$#gd<P###]#########@###r######B ## ## ##!!##"!##l!##m!##!##!##!##!
############################################################################
#############################################################################
################################################################################
###################################################################################
############################

###$##$#If####a$#gd`z"#####$#
&##F##a$#gd<P#####$#
&##F##a$#gd<P######$#a$#gd<P###!##!##!##!##!##!##!
##p############d############d############d############d############d###############
###################################################################################
########

###$##$#If####a$#gd`z"###kd#####$##$#If#####T###l############################F#
#'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####!##!##!##$"##G"##H"##r"##s"##
%##-%##.%##>%##?
%##'###(###,##m,##,##,##,##.##.##/##0##0##0##0##0###1##'1##(1##81##91##
W1##1##l2##}j[}j[#####h

##h<P#OJ##Q J##mH

#sH

##$#h

##h<P#OJ##Q J##mH

#nH##sH

#tH###'#h

##h<P#5#OJ##Q J##mH

#nH##sH

#tH####h

##h<P#OJ##Q J##mH
#sH
####h

##h<P#OJ##Q J##mH

#sH

####h

##h<P#5#OJ##Q J##mH##sH##'#h

##h<P#5#OJ##Q J##mH##nH##sH##tH####h

##h<P#OJ##Q J##mH##sH#####h

##h<P#OJ##Q J###$#h

##h<P#OJ##Q J##mH##nH##sH##tH###!##!##!
##$"##1"##?"##G"##p############d############Y############M############M############
M############################################################

###$##$#If####a$#gd`z"#####$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P###kd####$##$#If#####T###l###############
#############F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####G"##H"##L"##Y"##^"##h"##r"##p############d############d############d#
###########d############d##########################################################
################################################

###$##$#If####a$#gd`z"###kd2####$##$#If#####T###l############################F#
#'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####r"##s"##t"##"##"######
###L###v#########p############d############Y############d############d###########
#d############Y############d############d############d####################$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P###kd####$##$#If#####T###l###############
#############F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T###
###
%###%##%%##-%##.%##2%##7%##>
%##################################################X#########################
#############################################################kdd####$##$#If#####T
###l############################F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T##

###$##$#If####a$#gd`z"######$##h#^h#a$#gd<P###>%##?%##@%##r%##%##%##
%##@&##&##p############d############Y############d############d############d######
######N############N################################$#
&##F##a$#gd<P#####$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P###kd####$##$#If#####T###l###############
#############F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####&##&##&##\'##'##'###(###(##)##)##)###*##p*##*##*##
+##I+##+##+###,##m,##n,##,##,##############################################
############################################################################
#############################################################################
#############################################################################
####################$#a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P######$#
&##F##&d####P########a$#gd<P#####$#
&##F##a$#gd<P###,##,##,## -##S-##T##.##.##.##.##G/##H/##0##0##0##0##0##0##0############################
#############################################################################
#############################################################################
################################################################################
################################################

###$##$#If####a$#gd`z"#####$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P#####$#
&##F##a$#gd<P######$#a$#gd<P###0##0##0##0##0##p############d############d###
#########d#########################################################################
###################################################################

###$##$#If####a$#gd`z"###kd####$##$#If#####T###l############################F#
#'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####0##0###1###1###1##'1##p############d############X############X#####
#######X###########################################################################
########################

###$##$#If####a$#gd`z"######$##h#^h#a$#gd<P###kd/####$##$#If#####T###l#######
#####################F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####'1##(1##,1##01##81##p############d############d############d#########
###################################################################################
################################################

###$##$#If####a$#gd`z"###kd####$##$#If#####T###l############################F#
#'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####81##91##:1##W1##1##1##1##l2##y2##p############d############Y######
######d############d############d############d############M########################
##

###$##$#If####a$#gd`z"#####$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P###kda####$##$#If#####T###l###############
#############F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####y2##2##2##2##2##2##2##########################d#############
#################################################################################
##################################################kd####$##$#If#####T###l######
######################F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T##

###$##$#If####a$#gd`z"###l2##2##2##2##2##j3##3##3##3##3##A5##d5##e5##5##5
##~6##6##6###:##|; ##; ##<##<##4=##>=##=##=##`>##j>##\?##f?
##~e~eNeNeNeNeN##,#h

##h##D#0J##CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##sH###1#h

##h##D#B*#CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##ph####sH##(#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##sH###7#h

##h##D#5#>*#B*#CJ(#OJ##Q J##^J##aJ(#mH##ph###sH####h

##h##D#OJ##Q J##mH##sH#####h

##h<P#OJ##Q J##mH##sH###$#h

##h<P#OJ##Q J##mH

#nH##sH

#tH#####h

##h<P#OJ##Q J###'#h

##h<P#5#OJ##Q J##mH

#nH##sH

#tH####2##2##2##2##j3##w3##3##3##p############d############d############Y####
########M############M############M###########################################

###$##$#If####a$#gd`z"#####$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P###kd####$##$#If#####T###l###############
#############F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####3##3##3##3##3##p############d############d############d#########
###################################################################################
################################################

###$##$#If####a$#gd`z"###kd,####$##$#If#####T###l############################F#
#'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####3##3##3##A5##N5##\5##d5##p############d############Y############M#
###########M############M##########################################################
##

###$##$#If####a$#gd`z"#####$#
&##F##a$#gd<P######$##h#^h#a$#gd<P###kd####$##$#If#####T###l###############
#############F##
'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####d5##e5##i5##m5##q5##v5##5##5##5##p############d############d######
######d############d############d############d############d########################
################################################

###$##$#If####a$#gd`z"###kd^####$##$#If#####T###l############################F#
#'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T####5##5##5##/6##06##~6##6##6##6##I8##p############d############d##
##########d############d############d############\############T############T#######
#####################$#a$#gd##D####
&##F##gd##D######$##h#^h#a$#gd<P###kd####$##$#If#####T###l##################
##########F##'#q*##I###################J###################J#################
t####0###############################################6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###T###
I8##J8##8##8##9##9##<##4=##=##`>##\?##?
##@##4A##A##C###E##G##G##BI##DI##L##L###M##M##@N##rN#####################
#############################################################################
############################################################################
#############################################################################
######################################################################$#
#####a$#gd##D#####$#
&##F #a$#gd##D######$#a$#gd##D###f?##?##?
##@##@##4A##>A##A##A##C##C###E##&E##G##G##L##L##L###M##Q ###R##X##X##)
]##]###^###b##mb##Le##e##e##g##
tttataat###################################$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH
#sH
##*#h

##h##D#5#>*#CJ##OJ##Q J##aJ##mH##sH###$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH##sH###4#h

##h##D#5#B*#CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##ph###sH###,#h

##h##D#0J##CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##sH###,#h

##h##D#0J##CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##sH###1#h

##h##D#B*#CJ##OJ##Q J##^J##aJ##mH##ph####sH####rN##N##N##O##P###Q ##Q ##Q ##Q ##


#R##R##R##R##S##S##ST##T##:U##; U##V##V##V##
W###W##W####################################################################
#############################################################################
############################################################################
##############################################################################
########################$#a$#gd##D#####$#
&##F
######a$#gd##D######$#
#####a$#gd##D###W###X##1X##UX##X##X##X##3Y##~Y##Y##; Z##<Z###[###[##[##\##
\##(]##)]##]##]##]##]##]##################################################
############################################################################
#############################################################################
#############################################################################
#################$#
&##F
######a$#gd##D######$#a$#gd##D######$######a$#gd##D#####$#
&##F##
#####a$#gd##D###]###^##^##^##^##_##_##R`##`##a##a###b###b##lb##mb##b##
b##b##c##c##d##Le##e##e##e##Mf##########################################
#############################################################################
############################################################################
#############################################################################
#############################################$#
&##F
######a$#gd##D######$######a$#gd##D######$#a$#gd##D###Mf##f##f##
g##Gg##g##g###h##h##h###i###i##ci##i##i##i##7j##j##j##j##j##9k##k##k##
k##k##.l###################################################################
#############################################################################
############################################################################
#############################################################################
################################$######a$#gd##D#####$#
&##F
#
#####a$#gd##D###g##g###h##.l##l##`m###n##hp##p##p##1q##Yq##[q##q##q##q##
q##q##q##vbL9####################$#h

##h2j##CJ##OJ##Q J##aJ##mH

#sH

##*#h

##h##D#5#6#CJ##OJ##Q J##aJ##mH

#sH

##'#h

##h##D#5#CJ##OJ##Q J##aJ##mH

#sH

#$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH##sH###$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH
#sH
##$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH
#sH
##$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH

#sH

##$#h

##h##D#CJ##OJ##Q J##aJ##mH##sH###