You are on page 1of 1

Gips

Gipsul (sau Ghipsul) este un mineral incolor, cu forme intermediare de culoare, pn la alb,
avnd formula chimic: CaSO4 !O (sulfat de calciu)"
#oca cu con inut ridicat $n %ips (%hips) se nume te tot %ips (%hips)"
Ghipsul este u or solubil $n ap, are o duritate mic (), cristali&ea& $n sistemul monoclinic,
las o 'urm' alb"
(pare att ca form masiv i cristalin, cu cristale incolore sau colorate $n alb, %alben, ro u
sau cenu ie (alabastru), ct i sub form fibroas (%hips fibros)" )n unele ca&uri poate forma
cristale transparente (selenit)" )n mina *aica din Chihuahua, +e,ic s-au %sit cristale cu
lun%ime de ./ m"
Ghipsul se formea& prin cristali&are din solu ii suprasaturate $n sulfat de calciu din apa de
mare, sau prin ac iunea acidului sulfuric asupra rocilor calcaroase"
0rin calcinare pierde apa de cristali&are1 pulberea ob inut absoarbe din nou ap,
solidificndu-se" (ceast proprietate este folosit $n industria de construc ii" Creta folosit $n
coli provine la fel din %hips"
)n medicin este utili&at pentru fi,area fracturilor de oase, ca banda2 de %hips, $n stomatolo%ie
ca mula2"
)n arheolo%ie, paleontolo%ie i $n art, ca statui din %hips curat sau $n amestec cu alte
minerale"