You are on page 1of 4

Trobada Ciutadana Trobada Ciutadana Trobada Ciutadana Trobada Ciutadana s lhora dels cercles s lhora dels cercles s lhora

ora dels cercles s lhora dels cercles


Desprs de la tempesta no arriba la calma. El terratrmol del 25M ha donat lloc a un procs
dautoorganitzaci popular que recorre de dalt a baix el territori valenci. A poc ms de quaranta dies del
25M, PODEM ha aconseguit transformar-se en un altaveu de la ciutadania, amb ms de 120 cercles a tot
el nostre territori la voluntat de no parar. Una velocitat de vertigen que obri un nou ventall doportunitats per
al nostre poble. Fer-ho rpid i fer-ho b per a fer-ho irreversible.

Molts sn els reptes que tenim per davant: enfortir el procs dempoderament i organitzaci ciutadana,
evitant tancar-nos en nosaltres mateixos, tenint clar que la protagonista en tot moment s la ciutadania
valenciana. Moltes sn les mancances: estem comenant, desconeixem moltes coses i en tenim moltes per
fer. Lluny de ser una debilitat, ho vegem com una oportunitat dobrir un procs daprenentatge i dileg
collectiu. Ho farem tot entre totes!

La I Trobada Ciutadana s lhora dels cercles que tindr lloc el 26 de juliol a Burjassot vol posar a
labast dels cercles i de la ciutadania un conjunt deines i despais de debat per a enfortir el procs
dempoderament ciutad.

Des de la comissi danlisi proposem una Trobada sobre tres grans eixos:

1. ESPAI MUNICIPALISME. La major part dels
cercles sestructuren en lmbit territorial ms
concret, el municipi (poble, barri/districte, ciutat).
En poc ms de 10 mesos tindrem loportunitat
dobrir les portes de tots els ajuntaments del Pas.

Com obrir els ajuntaments a la ciutadania?

Com posar-los al servei de la ciutadania?

Quin marge dactuaci ens ofereixen?

Quins projectes participatius i renovadors podem
impulsar des dels municipis?

En esta Trobada proposem comenar a treballar
el tema en 4 tallers:

a. Pressupostos municipals.

b. Municipalitzacions.

c. Cooperativisme.

d. Participaci ciutadana i aprofundiment
democrtic.


2. ESPAI 2015. Per al conjunt del poble
valenci el 2015 pot ser un any histric, un
daquells moments en que sobri tot un ventall de
possibilitats de canvi real. 20 anys desprs, els
consensos que el PP ha edificat a base de
clientelisme i corrupci.

Quina situaci econmica ens trobem?

Quines poden ser les grans lnies dactuaci?

Com enfrontem el deute de la Generalitat?

Com reformar les institucions per a obrir-les a la
ciutadania i ser eficients?

Proposem altres 4 tallers:

a. Economia I. Dficit i deute: els pressupostos
de la Generalitat.

b. Economia II. Nova poltica industrial.

c. Noves institucions i procs constituent.

d. Mitjans de comunicaci i nova poltica.Horari Espais

2015 Eines Municipalisme
10:00 10:30 Recepci
10:30 -12:00
Economia valenciana
+
Deute Generalitat
Coordinaci
Intercercles
Pressupostos
12:00 -12:30 Activitats Ldiques - Descans
12:30 -14:00
Marc Institucional
Procs !onstituent
"r#anit$aci%
+
&inan'ament
Municipalit$acions
14:00 -1(:00 DINAR
1(:00 -1):30
*ova pol+tica in,ustrial
+
-rc Me,iterrani
.ar/es socials +
0erramentes
in0orm1ti2ues
!ooperativisme
1):30 -13:00 Activitats Ldiques - Descans
13:00 -14:30
Mit5ans !omunicaci%
*ova Pol+tica
Participaci% ,es ,el
Municipi
14:30 - 20-30 Plenari - -ssem6lea !iuta,ana + !loen,aTrobada Ciutadana s lhora dels cercles Trobada Ciutadana s lhora dels cercles Trobada Ciutadana s lhora dels cercles Trobada Ciutadana s lhora dels cercles
4. ESPAI CIUTADANIA. Assemblea ciutadana
oberta. Enfortir la coordinaci. Intercanviar
experincies. Perspectives per al curs vinent.
(Passarem un ordre del dia previ i, si calen,
documents).

5.- ESPAI LDIC. exposici "L'or dels valencians",
actuacions, etc.


3. ESPAI EINES. Estem protagonitzant un
illusionant procs dautoorganitzaci ciutadana
mitjanant els cercles. Eixe procs s tamb un
procs daprenentatge.

Com ens organitzem internament?

Com prendre decisions participatives per
eficients?

Quines formes de finanament podem adaptar
sense caure en la dependncia dels bancs?

Com les eines informtiques ens poden ser tils
aliades per a fomentar la participaci ciutadana?

Proposem treballar 2 tallers:

a. Organitzaci i finances.

c. Xarxes socials i eines informtiques: Titanpad,
Doodle, Mumble, Reedit, Appgree, Agora Voting

La participaci a la Trobada s oberta a tota la ciutadania i gratuta. Per qestions logstiques necessitem
saber el nmero aproximat de gent que participar als tallers. Per aix, podeu inscriure-vos fins el dimecres
24 ac: www.arapodem.info/trobada

Despus de la tormenta no llega la calma. El terremoto del 25M ha dado lugar a un proceso de
autoorganizacin popular que recorre de arriba abajo el territorio valenciano. A poco ms de cuarenta das
del 25M, PODEMOS ha conseguido transformarse en un altavoz de la ciudadana, con ms de 120 crculos a
todo nuestro territorio la voluntad de no parar. Una velocidad de vrtigo que abre un nuevo abanico de
oportunidades para nuestro pueblo. Hacerlo rpido y hacerlo bien para hacerlo irreversible.

Muchos son los retos que tenemos por delante: fortalecer el proceso de empoderamiento y organizacin
ciudadana, evitando cerrarnos en nosotros mismos, teniendo claro que la protagonista en todo momento es
la ciudadana valenciana. Muchas son las carencias: estamos empezando, desconocemos muchas cosas y
tenemos muchas para hacer. Lejos de ser una debilidad, lo veamos como una oportunidad de abrir un
proceso de aprendizaje y dilogo colectivo. Lo haremos todo entre todas y todos!

La Trobada Ciutadana s l'hora dels cercles, que tendr lugar el 26 de julio enBurjassot, quiere poner al
alcance de los crculos y de la ciudadana un conjunto de herramientas y de espacios de debate para
fortalecer el proceso de empoderamiento ciudadano.

Desde la comisin de anlisis proponemos un encuentro sobre tres grandes ejes:

1. ESPACIO MUNICIPALISMO. La mayor parte
de los crculos se estructuran en el mbito
territorial ms concreto, el municipio (pueble,
valle/distrito, ciudad). En poco ms de 10 meses
tendremos la oportunidad de abrir las puertas de
todos los ayuntamientos del Pas.

Cmo abrir los ayuntamientos a la ciudadana?

Cmo ponerlos al servicio de la ciudadana?

Qu margen de actuacin nos ofrecen?

Qu proyectos participativos y renovadores
podemos impulsar desde los municipios?

En este Encuentro proponemos empezar a
trabajar el tema en 4 talleres:

a. Presupuestos municipales.

b. Municipalizaciones.

c. Cooperativismo.

d. Participacin ciudadana y profundizacin
democrtica.2. ESPACIO 2015. Para el conjunto del pueblo
valenciano el 2015 puede ser un ao histrico,
uno de aquellos momentos en que se abre todo
un abanico de posibilidades de cambio real. 20
aos despus, los consensos que el PP ha
edificado en base de clientelismo y corrupcin.

En qu situacin econmica nos encontramos?

Cules pueden ser las grandes lneas de
actuacin?

Cmo enfrentamos la deuda de la Generalitat?

Cmo reformar las instituciones para abrirlas a
la ciudadana y ser eficientes?

Proponemos otros 4 talleres:

a. Economa I. Dficit y deuda: los presupuestos
de la Generalitat.

b. Economa II. Nueva poltica industrial.

c. Nuevas instituciones y proceso constituyente.

d. Medios de comunicacin y nueva poltica.Horario Espacios

2015 Herramientas Municipalismo
10:00 10:30 Recepcin
10:30 -12:00
Econom+a valenciana
+
Deu,a Generalitat
Coordinacin
Intercrculos
Presupuestos
12:00 -12:30 Actividades ldicas - Descanso
12:30 -14:00
Marco Institucional
Proceso !onstitu7ente
"r#ani$aci%n
+
&inan$as
Municipali$aciones
14:00 -1(:00 DINAR
1(:00 -1):30
*ueva pol+tica in,ustrial
+
-rc Me,iterrani
8e,es 9ociales +
Herramientas
In0orm:ticas
!ooperativismo
1):30 -13:00 Actividades ldicas - Descanso
13:00 -14:30
Me,ios !omunicaci%n
*ueva Pol+tica
Participaci%n ,es,e el
Municipio
14:30 - 20-30 Plenario -sam6lea !iu,a,ana + !ierre4. ESPACIO CIUDADANA. Asamblea ciudadana
abierta. Fortalecer la coordinacin. Intercambiar
experiencias. Perspectivas para el curso prximo.
(Pasaremos un orden del da previo y, si hacen
falta, documentos).

5.- ESPACIO LDICO. Exposicin "L'or dels
valencians", actuaciones, etc.

3. ESPACIO HERRAMIENTAS. Estamos
protagonizando un ilusionante proceso de
autoorganizacin ciudadana mediante los crculos.
Ese proceso es tambin un proceso de aprendizaje.

Cmo nos organizamos internamente?

Cmo tomar decisiones participativas pero
eficientes?

Qu formas de financiacin podemos adaptar sin
caer en la dependencia de los bancos?

Cmo las herramientas informticas nos pueden
ser tiles aliadas para fomentar la participacin
ciudadana?

Proponemos trabajar 2 talleres:

a. Organizacin i finanzas.

c. Redes sociales y herramientas informticas:
Titanpad, Doodle, Mumble, Reedit, Appgree, Agora
Voting

La participacin al Encuentro es abierta a toda la ciudadana y gratuita. Por cuestiones logsticas necesitamos
saber el nmero aproximado de gente que participar a los talleres. Por eso, podis inscribir-os hasta el
mircoles 24 aqu: www.arapodem.info/trobada