Вы находитесь на странице: 1из 2

Evo malo od otaca

, , , ,
,

,

,
,
,

?

.
,

,
,

Oko Darvinovog imena se vodi borba. Darvinizam pokuava da bude opozicija religiji.
Po naem miljenju, svakoj misleoj osobi treba da bude jasno, da nijedna teorija o
poreklu vrsta, sve dok ista ne protivurei zdravom razumu, ne moe da protivurei Bibliji,
zato to nam Biblija kazuje samo ono glavno o poreklu oveka, pre svega da Bog
zaokruuje svoju tvorevinu stvarajui oveka. Biblija kae da je ovek, koji je kruna
stvaranja, stvoren po obrazu i podobiju Samoga Boga. Ona tvrdi da je ovek (njegovo
telo) sastavljeno od zemlje, a da je po duhu njegova boanstvena dua od udaha
Boijeg. O tome kako su se pojavile sve vrste na zemlji, o duini trajanja procesa koji su
doveli do njihovog razvoja, a takoe i o samom procesu stvaranja oveka, Biblija ne
govori nita, zato to to spada u sferu nauke, a ne religije. Dakle, darvinizam, potpuno
nezavisno od toga da li je taan ili netaan kao nauna teorija, ne moe biti
suprostavljen religiji.
Sveti Luka Vojno-Jasenicki(1877-1961),

"Duh,dusa i telo u hriscanstvu i nauci".