Вы находитесь на странице: 1из 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Subjek :
Sejarah
Hari :
Selasa
Tarikh :
8 Julai 2014
Masa :
7.45 8.20 (35 minit)
Tingkatan/Kelas :
5F
Tajuk/subtopik : Bab 7 (7.1 Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen)
Hasil Pembelajaran :
Di akhir pembelajaran, pelajar dapat:
a) Mengenal pasti ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di
Malaysia
Unsur Patriotisme :
Menghargai sumbangan kerajaan dalam pembangunan Negara
Istilah/Konsep :
Demokrasi Berparlimen
Bahan Bantu Mengajar :
Kepingan foto
Pendekatan :
Kontektual
Aktiviti :
Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang pengetahuan sedia
ada mereka berkenaan demokrasi berparlimen
Refleksi :