You are on page 1of 6

C ko kho t siu ngon

Th By, ngy 20/07/2013 06:19 AM (GMT+7)


S kin: Mn ngon mi ngy
Tht c ko sn chc, bo ngy quyn vi v cay nng ca tiu, ca t, thm v thm ca hnh khi kt hp cng cm nng s rt tuyt.
Bp Eva gii thiu n c gi m Thc 3 min Bc Trung Nam, chia s cch ch bin Mn Ngon Mi Ngyhp dn, d lm v c nhng mo hay nh bp. ng ngn ngi
chia s nhng kinh nghim Nu n ca bn trn Eva.vn.
C ko kho t c xem l mn n c trng ca Nam B. Tht c sn chc, bo ngy quyn vi v cay nng ca tiu, ca t, thm v thm ca hnh khi kt hp cng cm
nng s cng thch hn.
Nguyn liu:
- 200gr c ko
- Hnh tm kh, t, hnh l, ti
- Gia v nc mm, ht tiu, ng, du n

Cch lm:
Bc 1: C ko mua v cho vo chu, cho chanh v mui v. 15 pht cho c ra ht nht v x sch vi nc. Lm nh vy thm 2 ln na n khi c trng l c. Ct
b vy, mang nhng gi li rut c, y mi l phn bo v ngon nht ca c ko. p c vi nc mm, tiu, hnh l trong 30 pht cho tht c ngm gia v v sn chc.

Bc 2: Hnh tm, ti bc v, hnh l xt nh, u hnh ch nh.
Bc 3: Cho du vo cho, cho ti ( nguyn tp) vo phi thm ri vt ra ring.


Sau cho 1.5 mung c ph ng vo cho o n khi ng vng th cho c vo chin qua. Lc cho ng v c quyn vo nhau.

Bc 4: Cho c vo th t ri cho thm mm, ti, t v hnh tm.

Bc ni ln bp v la ln, khi c si th vn la riu riu v kho n khi nc st li l c.

Trong lc kho bn c th tr c chn u, ch tr nh tay c khng b nt. Mn c ko kho t ng v min Nam th cc bn ch un c vi mm thi nh. Khng cho
gia v khc vo s lm mt hng v ca mn n.

C ko kho t n vi cm trng rt c a thch v hng v m ca n. V ng ca mt, v bo ca rut gan c v v ngt ca tht c lm nn hng v c trng ca
mn n m khng ln vo u c.Chc cc ngon ming vi c ko kho t nh!